Den 24. 11. 2017 se od 17:00 uskutečnila malá oslava trvání 230 let Chvalské školy. Roky utíkají více než rychle, vždyť nedávno jsme slavili 225 výročí trvání školy. Každopádně naše školička si oslavu zaslouží; byl klíčovým stavením v původní obci Chvaly, místem, které nejen pečovalo o chvalské děti, ale i o děti z okolních obcí. Na počátku totiž zde mnoho škol nebylo, proto byly Chvaly právem pyšné na to, že školu mají. Školní výuka začala vcelku nenápadně, roku 1787, kdy ve světnici začal Kašpar Follprecht vyučovat; učitelské povolání bylo dědičné, takže později převzal výuku jeho syn a následně i vnuk. Místa bylo málo, třídy velmi početné, průměr byl skoro 70 žáků na třídu. Vyučovalo se od 8 hodin ráno do 12 hodin a pak zase od jedné hodiny do pozdního odpoledne. Od pondělí do soboty. A navíc ještě v červenci.  Dbalo se na kázeň, jinak by to v tom počtu žáků ani nešlo, ctil se krasopis, náboženství, pan farář byl členem učitelského sboru. A jen pro zajímavost – převažovali muži. Žena na naší školy vyučovala pouze ženské ruční práce. Avšak jak kronika uvádí, tehdejší žáci také občas zlobili. Inu děti jsou prakticky stále stejné.

Vlastní oslava začala v 17 hodin ve školní jídelně krátkým vyprávěním o tom, co škola v minulosti přinášela svým žáčkům, jak se vyučovalo i se trošku hovořilo o našem současném školství. Školní jídelna byla zaplněna do posledního místečka, účast byla až neočekávaně velká. Moc nás potěšil velký zájem všech generací. Nechyběli ani ti, co školu opustili před 67 lety. Poté program pokračoval vystoupením našich žáků. Od našich úplně nejmenších, našich předškoláčků, až po žáky druhého stupně. Následně si mohl každý dle svého zájmu prohlížet všechny prostory školy. Budovu prvního stupně, budovu tzv. „Radnice“, kde dnes máme dílny a počítačové učebny a samozřejmě naší hlavní budovu, která dnes stojí na místě tehdejšího původního domečku Kašpara Follprechta. Každá třída byla tematicky zaměřená, takže návštěvníci mohli spatřit jedno z největších bohatství Horních Počernic – školní kroniky, třídu s výstavou z rozsáhlého projektu Lidice, třídu s historickými pomůckami, třídu plnou zpráv o naší škole a samozřejmě třídy, kde běžel dokumentární sled fotografií o tom, jak se ta naše školička měnila. Mezi pomůckami byla rozsáhlá sbírka mramorů zhotovená řídícím učitelem Karlem Zímou. A mezi návštěvníky byla i malá dívenka, která je potomkem zde jmenovaného řídícího učitele. Každý z návštěvníků obdržel pamětní plaketu vyrobenou v rámci činnosti školní družiny a krátké povídání z naší nejstarší kroniky o tom, jak kdysi šly události a jak se učilo. Moc si vážíme vašeho zájmu a vaší účasti, za kterou děkujeme, vždyť škola je a vždy byla základem kvalitní společnosti. Velké poděkování patří paní ředitelce Chvalského zámku, paní ředitelce Kohoutové, která nám velmi pomohla zapůjčením zvukové aparatury. Poděkování patří i všem, kteří se na oslavě výročí školy podíleli, naší úžasné školní jídelně, která připravila pohoštění a samozřejmě bývalé paní zástupkyni, Jindře Vaňkové, za úžasnou hnací sílu k tomu, abyste řadu pomůcek mohli opět po letech spatřit. Tak snad zase v roce 2022, to bude té naší školičce již 235 let.

Martin Březina

Ke stažení:
Download this file (Chvalska_skolni_pohadka.pdf)Chvalská školní pohádka[ ]1114 kB