Poděkování paní Štikové a informace o získané dotaci

Velmi rád bych touto cestou poděkoval paní Lence Štikové, neboť její zásluhou škola získala dotaci ve výši 2 314 500 Kč na vybavení moderní přírodovědné učebny (Unie 1 157 250 Kč, národní veřejné zdroje 1 157 250 Kč) . Získání uvedených prostředků je pro nás výzvou i příležitostí ke zlepšení výuky přírodních věd. Novou učebnu jsme z rozpočtu MČ Praha 20 stavebně již připravili, teď nám tedy nic nebrání v komplexní realizaci projektu. Vybudováním této

učebny chceme přispět k zatraktivnění výuky a prohloubení zájmu o výuku přírodovědných předmětů na obou stupních základní školy. V nové učebně budou realizovány především tyto aktivity:

pozorování, pokus, formulace hypotézy, vlastní badatelská činnost, zpracování výstupů a jejich prezentace.

Co budeme za uvedené prostředky pořizovat? Máme v plánu pořídit 31 kusů počítačů, interaktivní displej (nástupce interaktivních tabulí), 31 kusů mikroskopů propojitelných s počítači, přírodovědné sady s různým zaměřením (elektřina, síla, mechanika, přírodověda a ekologie, monitoring počasí) a pochopitelně odpovídající nábytek.  

Takže moc děkujeme a budeme se snažit, aby naši žáci všech tříd měli možnost co nejdříve v této učebně pracovat.

Martin Březina