Srdečně zveme všechny zájemce na sobotní výlet do Sázavy. Na programu je v místním dětském domově beseda se známým mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem, prohlídka po sklárně a dle možností i Sázavský klášter. Pro informaci - Rudolf Krautschneider je známý mořeplavec a dobrodruh, za kterého rozhodně mluví jeho činy. Obeplul např. antarktické břehy na plachetnici a překonal mnoho světových moří, a to na lodích, které si z většiny sám postavil. Dokonce plul i na vlastoručně vyrobeném voru ze stoletých smrků. Na své výpravy s sebou vzal mnohou českou celebritu, všichni na něj vzpomínají jako na renesanční osobnost, nesmírně zajímavého a příjemného člověka. Svá putování shrnul do několika knih, např. Moře solí země, Vnučka oceánu nebo Legenda dobyvatelů.  

Sraz: v sobotu 13. 1. 2018 v 13:00 před školou (doprava přistaveným mikrobusem)

Cena: 50 Kč na osobu

Návrat ve večerních hodinách

Zájemci se mohou hlásit v ředitelně školy.

Martin Březina