Vážení rodiče, níže naleznete klíčové informace k přijímacímu řízení na střední školy.

    DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2017 – 2018

                    Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků

Termíny přijímacích zkoušek (PZ):

SŠ 4 leté                                                       12. dubna 2018      16. dubna 2018

Víceletá gymnázia                                          13. dubna 2018      17. dubna 2018

Náhradní termín pro všechny typy  škol            10. května a 11. května

Termín odevzdání přihlášek:                            1. března 2018

  • přihlášku na střední školy k potvrzení odevzdejte kariérní poradkyni E. Březinové, případně třídnímu učiteli, který ji předá
  • termín školní přijímací zkoušky není termín jednotné přijímací zkoušky. Určuje střední škola a ne všechny školy mají školní PZ
  • ne všechny studijní obory mají povinné potvrzení zdravotní způsobilosti - informujte se na dané škole
  • při odevzdání přihlášky na střední školu obdržíte potvrzení o odevzdání přihlášky
  • nejpozději 14 dní před konáním PZ obdržíte pozvánku ke zkouškám, pokud ne kontaktujte střední školu
  • zápisový lístek může převzít pouze zákonný zástupce oproti podpisu. Jeho vyzvednutí je možné kdykoliv po telefonické dohodě, popřípadě i na třídních schůzkách na začátku dubna. Vyzvedáváte si jej v ředitelně školy
  • zápisový lístek se odevzdá škole, pro kterou se uchazeč rozhodl a byl na ni přijat

KE STAŽENÍ:

Prihlaska_na_SS_2017-2018.pdf

Prihlaska_na_SS_2017-2018.xlsx

Vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek-2017-18.pdf