Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o projekt „Škola nanečisto“. Následující informace Vám ujasní průběh celého projektu. Projekt probíhá od pondělí 19. 3. do pátku 23. 3. 2018.
Společně se sejdeme v pondělí 19. 3.14:50 před budovou prvního stupně – Stoliňská 2440. Paní učitelky se Vám představí, dětičky se přezují a společně s paní učitelkami půjdete do jednotlivých tříd. Tam si paní učitelky budoucí školáky posadí a začne vlastní výuka. Ve většině případů budete moci odejít; pokud však malému školáčkovi bude smutno, můžete zůstat u něho. Další dny už jistě budou všechny dětičky samostatně s paní učitelkou; Vy je pouze v 14:55 předáte paní učitelce a v 15:45 vyzvednete. Pokud chcete, můžete počkat v budově školy. Vaše účast bude nutná až v pátek 23. 3. 2018. Tento den děti přivedete jako obyčejně, avšak paní učitelky s dětmi celou „školní docházku“ zhodnotí a poté se všichni sejdeme ve školní jídelně, kde děti dostanou své první školní „vysvědčení“. Následně budete mít prostor ke konzultaci s jednotlivými vyučujícími, případně s vedením školy. Na závěr dostanete praktické informace k vlastnímu zápisu do prvního ročníku.

Co budou téměř školáčci potřebovat?

  • tašku (aktovka není podmínkou, tu nechte až ke skutečnému nástupu do školy)
  • přezůvky
  • poznámkový blok
  • pastelky, tužku (penál?)
  • svačinku
  • láhev s pitím

Co je důležité:
Dle našeho názoru hrozně moc a přeci tak málo – sdílet s dětmi radost, že půjdou do školy, vyslechnout je i se ptát, co bylo ve škole, jednoduše sdílet s nimi nové prostředí a nové zážitky. Ukázat, že vám na tom, jak se cítí, záleží.
V neposlední řadě je důležité zorganizovat aktivity tak, aby Vaše dítě mohlo být přítomno po celou dobu projektu. Každý den bude jiná aktivita, která se promítne na vysvědčení.
Na závěr ještě důležitá informace – kdo bude mít vaše děti na starosti? Vedoucím projektu je paní učitelka Svozilová (speciální pedagog, pedagog), paní učitelka Laluhová (pedagog) a paní učitelka Šilerová (pedagog). Nebude chybět ani paní zástupkyně Zdražilová.

Tyto informace dostanete do emailu (platí pro přihlášené děti) s kompletním rozpisem umístění do jednotlivých tříd.

Martin Březina