Vážení rodiče,

motoristé, dovolujeme si Vás požádat o součinnost při odjezdu žáků 8 tříd na školu v přírodě.  Ke škole musíme přistavit na 8:00 4 autobusy, což je na hranici kapacity komunikace. Žádáme Vás proto, abyste z důvodu umožnění průjezdu a bezpečnosti žáků neparkovali v pondělí 14. 5. před 8:00 a 18. 5. okolo 12:15 v ulici Stoliňská. K parkování využijte odstavná parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, Stoliňská za komunikací Náchodská.  Předem moc děkujeme. V případě blokování komunikace dopravce nebude ke škole zajíždět a škola bude nucena řešit nástupní místa v jiném prostoru, což by značně komplikovalo situaci.

Děkuji.

PhDr. Martin Březina

V Praze dne 11. 5. 2018