Vysvědčení 2018 a konec školního roku

 

Vážení rodiče, zítra se bude rozdávat žákům vysvědčení za jejich celoroční snažení; vždy je tento den spojen s očekáváním, co na vysvědčení bude, jestli se splní to, co si žáček přál, co si přáli rodiče, prarodiče a vůbec všichni ti, co s malým (či větším) školákem školní radosti a starosti prožívali. Určitě budou nejvíce hrdi na své skutečné vysvědčení naši nejmenší, s přibývajícími ročníky je většinou vztah k vysvědčení poněkud chladnější, ale to už asi k tomu patří.

Každopádně ať vysvědčení dopadne dle vašeho přání či nikoliv, je to jen sdělení, nakolik se žáčkovi podařilo zvládnout učivo daného předmětu. Když to bude výborné, jistě malého školáčka vaše pochvala a malá odměna nemine. Když to bude horší, nenechte malého školáčka se tím trápit, ukažte mu, že vás má, není na to sám; horší známka je výzvou, aby se to další rok povedlo lépe. Vždyť už sama chuť to zlepšit je základ veškerého úspěchu. Známky nejsou měřítkem ani kvality dítěte, jeho inteligence, jeho schopností; jsou skutečně pouze sdělením o zvládnutí daného učiva. A možná je také dobré pamatovat na to, že nelze promítat vlastní úspěchy či neuskutečněné sny do svého malého potomka, vždyť on stejně jako vy potřebuje prostor, aby se rozvinul. Vždy se ve škole najde něco, co mu jde dobře, zatímco s některým předmětem třeba i „bojuje“.

Děkuji Vám všem za vstřícný přístup k výsledkům vašeho dítěte i za celoroční spolupráci a přeji Vám všem krásné a klidné prázdniny.

V Praze dne 28. 6. 2018

Martin Březina