Školní rok 2018/2019 -  v pondělí slavnostně začínáme

Vážení rodiče, pomalu jsou letošní prázdniny u konce a začíná nový školní rok. Do nadcházejícího školního roku bych Vám rád popřál hodně trpělivosti a Vašim dětem spoustu radosti a úspěchů při cestě za vzděláním.

Vaším nejbližším člověkem ve škole je Vaše třídní učitelka. Bude Vás informovat o dění ve škole, probraném učivu, případných obtíží vašeho dítěte, prostě o všem, co se ve škole děje v souvislosti s Vaším dítětem. První až třetí ročník bude denně nacházet v konkrétní třídě na webu školy informace, čtvrtý až pátý ročník jednou týdně, ostatní ročníky dle potřeby. V případě nutnosti můžete mimo pravidelná setkání využít konzultačních hodin, které Vám sdělí konkrétní vyučující. Pokud má Vaše dítě odpolední výuku, budete vyzváni k volbě, jak si přejete, aby trávilo přestávku mezi dopolední a odpolední výukou – dohledová třída, školní klub, popř. bez dohledu. Třídní učitelé od Vás budou požadovat některé informace + Váš souhlas se zpracováním těchto informací, které ze zákona potřebujeme z důvodu evidence žáků. Letos dochází ke změně a máme nainstalován evidenční systém Bakaláři. Cílem je zlepšit informovanost rodičů prostřednictvím elektronické žákovské knížky žáka a elektronické třídní knihy. Vzhledem k tomu, že se systém teprve zapracovává, prosíme Vás o trpělivost při případných technických problémech. Žákovské knížky v papírové podobě budou fungovat i nadále (evidence absence žáka, sdělení rodičům, klasifikace žáka v počáteční fázi spuštění systému apod.).

Každopádně vždy, raději dříve než později, máte možnost se obrátit na:

třídního učitele – kontakt Vám dodá

vedení školy – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

metodika prevence – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

výchovného poradce – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak bude probíhat začátek školního roku?

Ještě než začnete číst konkrétní informace, máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud jedete autem první den školního roku, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme!

Pondělí 3. 9. 2018 - výuka pro všechny třídy pouze jednu vyučovací hodinu, tj. konec v 8:45, oběd pro zájemce zajištěn (již od 9:00), družina je pro nutné případy taktéž zajištěna.

Přípravný ročník – slavnostní začátek v 8:00, konec v 8:45 (družina zajištěna)

První ročníky a přípravný ročník obdrží reklamní dárečky a slavnostně zahájí školní docházku. Předpokládáme, že rodiče žáky prvního a přípravného ročníku doprovodí do třídy, kde spolu s nimi budou do konce výuky.

Úterý 4. 9.:   Přípravný ročník – výuka čtyři vyučovací hodiny (konec 11:40)

                     První ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                     První stupeň – čtyři vyučovací hodiny (konec 11:40 – třídnické hodiny)

                     Druhý stupeň – pět vyučovacích hodin (konec 12:35 – třídnické hodiny)

  • Adaptační dny třídy 6. A: 8.00 – 16.00 hod.

Středa 5. 9.: Přípravný ročník – výuka čtyři vyučovací hodiny – třídnické hodiny

                     První ročník dvě hodiny – třídnické hodiny

                     První stupeň (2. až 5. ročník) – čtyři vyučovací hodiny – třídnické hodiny

                     Druhý stupeň pět vyučovacích hodin – třídnické hodiny

  • Adaptační dny třídy 6. A: 8.00 – 12.00 hod

Čtvrtek 6. 9.: Přípravný ročník – výuka čtyři vyučovací hodiny

                      První ročník – výuka tři hodiny,

                      První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu

                      Druhý stupeň 5 hodin dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování

  • Adaptační dny třídy 6. B: 8.00 – 16.00 hod.

Pátek 7. 9.:  Přípravný ročník – výuka čtyři vyučovací hodiny

                    První ročník – výuka tři hodiny

                    První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu

                    Druhý stupeň 5 hodin dle rozvrhu

  • Adaptační dny třídy 6. B: 8.00 – 12.00 hod.

Pozor – třetí ročník má již plavání (každý pátek), v 9:00 žáci odjíždějí autobusem od školy.

 

Od pondělí 10. 9. je výuka plně dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

 

Některé části školy jsou zpoplatněny:

Oběd - cena závisí na věku dítěte

Školní družina – úplata činí 300 Kč/měsíc

Školní klub – úplata činí 200 Kč/měsíc

 

Termíny mimořádných třídních schůzek:

1.10. 2018 6. ročníky – od 17:30

1. 10. 2018 1. ročník + přípravná třída – informativní schůzka, od 17:30

1. 10.2018 Schůzka rodičů žáků se znevýhodněním či zdravotním postižením, od 18:00 (školní jídelna)

Termíny řádných třídních schůzek, vždy od 17:30:

 

5.11.2018 - I. čtvrtletí 

7.1. 2019 - I. pololetí

8.4.2019 - III. čtvrtletí

10.6.2019 - II. pololetí

Přehled pracovníků školy s kontakty naleznete v samostatné sekci. S radostí mohu sdělit, že vedle nových kvalitních posil našeho týmu máme opět k dispozici psychologa MČ Praha 20, speciálního pedagoga, školního asistenta a našich dalších osm asistentů. Tým podporující Vaše děti je kompletní a pro Vás, pak se nezdráhejte jejich služeb využívat.

Co se chystá mimo výuku? Hned v září budou mít šesté ročníky adaptační cyklus, jehož cílem je stmelení kolektivu a bližší poznání se navzájem. Pokračovat budou tradiční návštěvy divadel, výuka bude doplněna o odborné exkurze, pro první stupeň připravujeme školu v přírodě dle výběru třídních učitelů jednotlivých tříd, žáci druhého stupně budou mít možnost účasti na lyžařském a dle zájmu i na snowboardovém kurzu, pro velký zájem se budeme snažit znovu naplnit jazykově-poznávací zájezd do Anglie. Ve třídách bude probíhat PREVENCE dle daného Školního minimálního preventivního programu. Nebudou chybět ani odborné besedy s odborníky na kriminalitu, dopravní výchovu, divácké násilí. Zde máme velkou podporu v Městské policii, PČR a BESIPu. Nebude chybět ani první pomoc a zdravověda pro dívky sedmých ročníků. Nezapomeneme ani na další z ročníků Talent Horních Počernic, Den Země ve Chvalském lomu, Vánoční a Velikonoční trhy, pečení vánočního cukroví se školní jídelnou, karneval a mnoho dalšího. Pokračovat bude mnohaletý projekt „Setkávání“ i „Škola nanečisto“. Opět se zaměříme na projekt „Lidice“.

Tak Vám všem přejeme, aby ten školní rok 2018/2019 byl pro Vás, tedy zejména pro Vaše děti co možná nejúspěšnější, aby přinesl poznání, poučení, radost z vědění a odborněji napsáno, aby žáci dosáhli všech požadovaných kompetencí daných školním vzdělávacím programem. Nebude to pro nás, vaše děti – naše žáky, koneckonců i Vás opět cesta jednoduchá, ale společnými silami jistě vše zvládneme. Budeme moc rádi, když Vaše děti budou v naší škole mít místo, kde jsou sice povinnosti, kde platí pevná pravidla, ale kde se současně budou cítit dobře a kam budou vstupovat s vědomím, že jejich je stejně důležitá jako všech dalších, vždyť školu nedělají budovy, vybavení, interaktivní tabule, ale žáci a pedagogičtí pracovníci. Jejich vzájemným poutem rostou žáci i škola samotná. Trojúhelník „žák – učitel – rodič“ je klíčovým pilířem vztahů, které staví školu. Budeme rádi, když Vás budeme moci ve škole přivítat i mimo třídní schůzky, jsme vděčni za zpětnou vazbu, co se nám daří či co je třeba zlepšit.

Tak hodně radosti při společné cestě za poznáním.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vize dalšího rozvoje

Vize dalšího rozvoje se odvíjí od dlouhodobých plánů vycházejících i z potřeb MČ Praha 20. Školní vzdělávací program „Přátelská škola“ má klíčový systém – „JEDNIČKA“ (jednoduše – efektivně – důsledně – nenásilně - individuálně – čestně – kvalitně – a dle svých možností), který je vyjádřením hlavních rysů vzdělávacího programu. Klíčovým bodem vize je vytvoření školního prostředí, které bude bezpečné a podnětné pro vzdělávání a motivaci k celoživotnímu učení pro každého žáka bez ohledu na jeho nadání a schopnosti. K vizi patří i snaha vytvořit úzké propojení školy s rodičovskou veřejností, vytvoření pomyslného centra obce, kde se budou setkávat žáci, rodiče i veřejnost.

Za vedení školy

          Martin Březina a Kateřina Vlková