Darujte knihu škole

Vážení rodiče a přátelé školy,
jak již jistě víte, snažíme se u nás na Chvalské škole podporovat čtenářství a čtenářskou gramotnost dětí. Výzkumy z poslední doby ukazují, že se čtenářská gramotnost žáků neustále snižuje a nejenom proto ji podporujeme nejrůznějšími způsoby.

Ať už jde o besedy s autory, návštěvy knihovny v Počernicích či využívání metod Kritického myšlení, které čtenářskou gramotnost rovněž rozvíjejí.
Nedílnou součástí našich aktivit je také provoz školní knihovny, kterou se snažíme pro děti co nejvíce zatraktivnit. Bohužel se nám to vzhledem k omezeným finančním prostředkům nedaří vždy podle našich představ. Naši školní knihovnu můžete podpořit i Vy. Pokud máte doma knihu a myslíte si, že už jí Vaše dítě nevyužije, můžete knihu do školní knihovny darovat. Knihu tak darujete přímo malým čtenářům.

Do každé takto věnované knihy bude vlepena kartička se jménem dárce a datem darování.

Svým darem zvýšíte atraktivitu školní knihovny a tím i zájem o čtenářství.

Děkujeme. 
Mgr. Jakub Hromas - správce školní knihovny