Školní družina má od 1. 9. 2018 nové telefonní číslo - 607 537 403.