Vážení rodiče, pro následující období dvou let byla škole poskytnuta dotace. Pevně věřím, že finanční prostředky přispějí ke zkvalitnění činnosti školy. Více naleznete v příloze.

Martin Březina