V návaznosti na platnost zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizace zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních celků zveřejňuji následující informace.

Martin Březina, ředitel školy