Vážení rodiče,

dovoluji si Vás požádat o součinnost v následující záležitosti, která se přímo dotýká Vašich dětí. Jedná se o vyzvedávání dětí ze školní družiny; dovoluji si Vás tímto požádat, zda by bylo možné, aby děti odcházely z družiny, jak nejdříve to bude možné. Důvodem jsou vysoké teploty panující v budově školy. Teplotu se snažíme mírnit větráky s rozprašovači vody, avšak stále jsou děti vystaveny vysoké teplotě. Venkovní aktivity zařazujeme, ale stínu, který má škola k dispozici je málo (prostor pod lípou na školním hřišti, prostor u kostela). Je nám jasné, že pokud Vám pracovní povinnosti nedovolují dřívější vyzvedávání, nelze doba vyzvednutí dítěte upravit. Na zítřejší poradě se pokusíme najít i jiná řešení – přesun družiny aj. Předem Vám děkujeme a o opatřeních Vás budeme informovat. Pevně věřím, že příští školní rok začneme s plně klimatizovanou budovou.

Výuka bude vzhledem k předpovědi velmi teplého počasí také od pondělí 17.6. 2019 ukončována dříve. Celý první stupeň bude končit výuku v průběhu čtvrté vyučovací hodiny, tj. do 11:40, druhý stupeň bude končit koncem páté vyučovací hodiny, tj. do 12:35. Důvodem postupného ukončování výuky je rozvržení tříd při školním stravování. Pokud budete potřebovat zajistit vyzvednutí žáka, který není přihlášen do školní družiny, kontaktujte nás, abychom zajistili bezpečné předání dítěte. Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny si vyzvednete ve školní družině. Oddělení, kam budou umístěni žáci běžně nedocházející do školní družiny, upřesníme u zvonků do školní družiny.

Třídní učitelé Vás o tomto opatření budou informovat emailem. 

Martin Březina