Před vstupem do prázdnin……………….

Vážení rodiče a milí žáci, školní rok 2018/2019 je již ve svém finále, zítra se bude vydávat vysvědčení, které by vám mělo ukázat, nakolik se vám, resp. vašim dětem podařilo se naučit to, co přinášejí školní osnovy daného předmětu. Ať už je známka jakákoliv, je to jen známka; znamená, že něco umíte výborně, chvalitebně (tedy s pochvalou), dobře (takže to umíte), dostatečně (tedy něco umíte, ale jsou v učivu nedostatky) a možná v několika případech i nedostatečně, což znamená, že učivo nelze považovat za naučené a je třeba se mu tedy ještě věnovat. Možná to z vašeho pohledu více již nejde, ale někdy stačí použít jinou metodu a hned to půjde.  Nedělat z učiva daného předmětu nepřítele, pokusit se ho pochopit jako svého spojence do života.

Ono s tím učením je to složité; nelze něco opomenout, jelikož vše je propojeno a navíc to připomíná stavebnici, třeba známé LEGO. Když jednu kostičku vynecháte, nemáte kam dát tu další. Proto tolik dbáme o to, abychom naučili, co nám přikazují školní osnovy. Postup učení vychází z dávno osvědčených metod – vždy přiměřeně k věku, od jednoduššího ke složitějšímu a uchopovat co nejvíce smysly.

Ať už je tedy vaše vysvědčení jakékoliv, není výrazem chytrosti, inteligence, nadání, šikovnosti; je vždy jen vyjádřením zvládnutí učiva. Známka by měla mít i malou část přístupu žáka k předmětu, tedy zohlednit, zda byla ze strany žáky vyvinuta snaha a třeba se z mnoha dalších důvodů prostě jen nedařilo. Tak skutečně není třeba nad vysvědčením naříkat, či se zlobit; kdo je spokojen, tomu blahopřejeme, kdo není, měl by známky chápat jako výzvu, aby to další vysvědčení bylo lepší. A ono to půjde, stačí jen mít učivo za svého spojence, říci si, kde to, co se naučím, mohu ve svém životě uplatnit.

Každopádně každý z našich žáků si zaslouží pochvalu; není nikdo, kdy by vysvědčení nemohl dostat úplné -  třeba z důvodu, že nemohl dostat známku vzhledem k velké absenci.

Tak krásné prázdniny, spoustu radostných chvilek bez školních povinností, vždy ostražitost, aby se vám nic zlého nestalo a možná i trošku radosti z toho, že 2. září 2019 se opět uvidíme.  

Martin Březina, ředitel školy