Školní rok 2019/2020 -  v pondělí 2. 9. 2019 slavnostně začínáme

Vážení rodiče, pomalu jsou letošní prázdniny u svého konce a začíná nový školní rok. Do nadcházejícího školního roku bych Vám rád popřál hodně trpělivosti a Vašim dětem, našim žákům, spoustu radosti a úspěchů při cestě za vzděláním. Budova prvního stupně bude letos s mnohonásobně lepšími teplotními parametry – všechny klíčové učebny jsou plně klimatizované.

Vaším nejbližším člověkem ve škole je třídní učitel Vašeho dítěte. Bude Vás informovat o dění ve škole, probraném učivu, případných obtížích Vašeho dítěte, prostě o všem, co se ve škole děje v souvislosti s Vaším dítětem. První až třetí ročník bude denně nacházet v konkrétní třídě na webu školy informace, čtvrtý až pátý ročník jednou týdně, ostatní ročníky dle potřeby. Pro přípravný ročník platí totéž, co pro první ročník. V případě nutnosti můžete mimo pravidelná setkání využít konzultačních hodin, které se uskuteční po domluvě s vyučujícím. Pokud má Vaše dítě odpolední výuku, budete vyzváni k volbě, jak si přejete, aby trávilo přestávku mezi dopolední a odpolední výukou – dohledová třída, školní klub, popř. zcela bez pedagogického dohledu. Třídní učitelé od Vás budou požadovat některé informace + Váš souhlas se zpracováním těchto informací, které ze zákona potřebujeme z důvodu evidence žáků. Již druhým rokem pracujeme s evidenčním systémem Bakaláři. Přístupová hesla již máte nebo je obdržíte od třídního učitele. Naším cílem je zlepšit informovanost rodičů prostřednictvím elektronické žákovské knížky žáka a elektronické třídní knihy. Žákovské knížky v papírové podobě budou i letos fungovat – dali jsme si na jejich podobě záležet, takže se snad i Vašim dětem budou líbit. Do žákovských knížek budete sdělovat důvod nepřítomnosti, případně tam naleznete sdělení vyučujících k chování či prospěchu Vašeho dítěte. Každopádně vždy, raději dříve než později, máte možnost se obrátit na uvedené osoby:

třídního učitele – kontakt Vám dodá

vedení školy – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

metodika prevence – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

výchovného poradce – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

speciální pedagog – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ještě jedna důležitá změna Vás čeká – sjednotili jsme emaily vyučujících tak, aby byly jednotné a snadno zapamatovatelné. Přehled naleznete na webu školy. Obecně bude struktura emailových adres pedagogických pracovníků:

jméno.příjmení@zschvaly.cz

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Ještě než začnete číst konkrétní informace, máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme!

Pondělí 2. 9. 2019 - výuka pro všechny třídy pouze jednu vyučovací hodinu, tj. konec v 8:45, oběd pro zájemce zajištěn (již od 9:00), družina je pro nutné případy taktéž zajištěna.

Přípravný ročník – slavnostní začátek v 8:00, konec v 8:45 (družina zajištěna)

První ročníky a přípravný ročník obdrží reklamní dárečky a slavnostně zahájí školní docházku. Předpokládáme, že rodiče žáky prvního a přípravného ročníku doprovodí do třídy, kde spolu s nimi budou do konce výuky.

Úterý 3. 9.:   Přípravný ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                       První ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                        První stupeň – čtyři vyučovací hodiny (konec 11:40 – třídnické hodiny)

                        Druhý stupeň – pět vyučovacích hodin (konec 12:35 – třídnické hodiny)

Středa 4. 9.: Přípravný ročník – výuka dvě vyučovací hodiny – třídnické hodiny

                      První ročník dvě hodiny – třídnické hodiny

                      První stupeň (2. až 5. ročník) – čtyři vyučovací hodiny – třídnické hodiny

                      Druhý stupeň pět vyučovacích hodin – třídnické hodiny

Čtvrtek 5. 9.: Přípravný ročník – výuka tři vyučovací hodiny

                        První ročník – výuka tři vyučovací hodiny,

                        První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu

                        Druhý stupeň 5 hodin dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování

Pátek 6. 9.:  Přípravný ročník – výuka tři vyučovací hodiny

                      První ročník – výuka tři hodiny

                      První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu

                      Druhý stupeň 5 hodin dle rozvrhu

Pozor – třetí ročník má již plavání (každý pátek), v 9:00 žáci odjíždějí autobusem od školy.

 

Od pondělí 9. 9. je výuka plně dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

Některé součásti školy jsou zpoplatněny:

Oběd - cena závisí na věku dítěte – vše Vám sdělí paní vedoucí Hajná

Školní družina – úplata činí 300 Kč/měsíc

Školní klub – úplata činí 200 Kč/měsíc

Pracovní sešity – dle individuální dohody

Termíny mimořádných třídních schůzek:

  1. 9. 2019 Od 17:00 třída VIII. A;    9. 9. 2019 Přípravný ročník, první ročníky, třída V. A, šesté ročníky, třída VII. A - začátek vždy v 17:30

Termíny řádných třídních schůzek, vždy od 17:30:

Pondělí 18. 11.; 20. 1.; 20. 4.; 22. 6.

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

Přehled pracovníků školy s kontakty naleznete v samostatné sekci, již s novými emailovými adresami. S radostí mohu sdělit, že vedle nových kvalitních pedagogických posil, speciálního pedagoga, školního asistenta, asistenta do školní družiny máme i metodiky prevence pro první i druhý stupeň. Tým podporující Vaše děti je kompletní a pro Vás, tak se nezdráhejte jejich služeb využívat.

Jen pro Vaši rychlou informaci:

Ředitel školy: PhDr. Martin Březina

Pedagogický zástupce ředitele – I. stupeň: Mgr. Lucie Svozilová

Pedagogický zástupce ředitele – II. stupeň:  Mgr. Kateřina Vlková

Ekonomický zástupce ředitele, správa rozpočtu, pronájmy: Ing. Dita Kolářová

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Hajná

Vedoucí školní družiny: Emília Krajňáková

Speciální pedagog: Mgr. Lucie Svozilová

Hospodářka školy: Alena Faustová

Výchovný poradce I. stupeň:  Mgr. Eva Březinová

Výchovný poradce II. stupeň: Mgr. Eva Březinová

Kariérní poradce:  Mgr. Eva Březinová

Metodik prevence – I. stupeň: Mgr. Jakub Hromas

Metodik prevence – II. stupeň: Mgr. Hedvika Zmeková

Koordinátor ŠVP:        Mgr. Kateřina Vlková

Koordinátor EVVO:       Mgr. Petra Vávrová

Správa systému Bakaláři: Mgr. Kateřina Vlková

Údržba počítačové sítě, správa PC vybavení: Mgr. Vladislav Jůza

Koordinátor mimoškolní činnosti: PaedDr. Václav Skočdopole 

 

Třídní učitelé:

Přípravná třída -    Ivana Frances Pilsova                                

První stupeň:

  1. A Mgr. Petra Pauchová, 1. B Mgr. Monika Boušková, 2. A Mgr. Lucie Svozilová, 2. B Mgr. Kateřina Laluhová, 3. A Mgr. Alena Adamcová, 3. B Mgr. Iva Frauenterková, 4. A Mgr. Lenka Chalupová, 4. B Mgr. Eliška Zdražilová, 5. A Mgr. Iris Dvořáková, 5. B  Mgr. Zdena Radvanová

Druhý stupeň:

  1. A Mgr. Jakub Hromas, 6. B Mgr. Eva Březinová, 7. A Mgr. Petra Vávrová, 7. B Mgr. Pavel Procházka, 8. A Mgr. Hana Soukupová, 8. B Mgr. Petra Slaninová, 9. A Mgr. Hedvika Zmeková, 9. B Ing. Eva Zavaďáková      

Netřídní učitelé:

Mgr. Věra Daňhelková

Mgr. Vladislav Jůza

Mgr. Monika Akslerová

Mgr. Kateřina Vlková                                                                                   

PaedDr. Václav Skočdopole                                                                                 

Mgr. Barbora Vodičková                                                                           

Bc. Daniela Schreibrová

Mgr. Miriama Korenčiaková

Mgr. Gabriela Štrynclová

Bc. Simona Had Povolná                                                               

 

Vychovatelky školní družiny:

Emília Krajňáková                                                                           

Hana Dědourková                                                                        

Alžběta Kysilková                                                                       

Tereza Voráčková                                                                       

Lucie Pinová                                                                           

Vychovatelé školního klubu:

 Renáta Hromasová                                                                        

 Mgr. Jakub Hromas                                                    

Asistenti pedagoga:

Jana Valentová – přípravný ročník

Tereza Voráčková – 1. B

Renáta Hromasová  - 6. A

Vladimíra Krejčová 4. A

Zdena Malíková – 5. A

Veronika Tománková - 7. B ( + školní asistence a asistence ve školní družině)

Jana Strejčková  - 1. A

Michaela Zervanová  - 9. B

Lucie Pinová -  2. B

Jana Krejčová  - 7. A

Školní jídelna:

Jaroslava Hajná                                                                                  

Monika Kroczková

Blanka Bažuková

Renata Rombaldová

Ludmila Klaiznerová

Jana Frischová

Hana Křížová

Vrátná:

Hana Svobodová

Školník:

Miloslav Nimrichter

 

Co se chystá mimo výuku? Vedle obecně uvedených akcí musím zmínit jednu konkrétní. Jedná se o slavnostní posvěcení obrazu paní vedoucí vychovatelky, která jej po mnoho dní a nocí malovala s tím, že chce pro Horní Počernice zanechat trvalý odkaz Božího milosrdenství – tak se totiž obraz jmenuje. Obraz bude umístěn do kapličky v ulici Stoliňská, hned vedle školní budovy. Slavnostní akt se uskuteční dne 12. 9. od 16:00. Budeme moc rádi, když se této slavnostní chvíle spolu s námi zúčastníte. A jaké akce Vás tedy čekají?

Hned v září budou mít šesté ročníky adaptační kurz na Malé Skále, jehož cílem je stmelení kolektivu a bližší poznání se navzájem. Pokračovat budou tradiční návštěvy divadel, výuka bude doplněna o odborné exkurze, pro první stupeň připravujeme školu v přírodě dle výběru třídních učitelů jednotlivých tříd, žáci druhého stupně budou mít možnost účasti na lyžařském a dle zájmu i na snowboardovém kurzu, pro velký zájem se budeme snažit znovu naplnit jazykově-poznávací zájezd do Anglie. Ve třídách bude probíhat PREVENCE dle daného Školního minimálního preventivního programu. Nebudou chybět ani odborné besedy s odborníky na kriminalitu, dopravní výchovu, divácké násilí. Zde máme velkou podporu v Městské policii, PČR a BESIPu. Ve spolupráci s VZP máme zajištěné přednášky pro čtvrté a páté ročníky zaměřené na prevenci úrazů. Nebude chybět ani první pomoc a zdravověda pro dívky sedmých ročníků. Nezapomeneme ani na další z ročníků Talent Horních Počernic, Den Země ve Chvalském lomu, Vánoční a Velikonoční trhy, pečení vánočního cukroví se školní jídelnou, karneval a mnoho dalšího. Pokračovat bude mnohaletý projekt „Setkávání“ i „Škola nanečisto“. Opět se zaměříme na rozsáhlý projekt „Lidice“. Pochopitelně bude během školního roku i mnoho dalších projektů zaměřených na klíčové události našich dějin.

Vedle uvedených mimoškolních aktivit Vám mohu s radostí sdělit, že MČ Praha 20 podpořila náš projekt „Táto, mámo, pojeď se mnou…“ a máme pro Vás připravené hned tři akce, které jsou určeny celým rodinám a vůbec všem zájemcům o cestování. Vzhledem k dotaci MČ je cena opravdu lidová, takže zúčastnit se může každý. Jedná se o výlet do Jizerských hor, na Sázavu a Jizerku. Na programu je turistika, prohlídka muzeí, center ekologické výchovy, jízda na lodi a mnoho dalšího.

Tak Vám všem přejeme, aby ten školní rok 2019/2020 byl pro Vás, tedy zejména pro Vaše děti co možná nejúspěšnější, aby přinesl poznání, poučení, radost z vědění a odborněji napsáno, aby žáci dosáhli všech požadovaných kompetencí daných školním vzdělávacím programem. Nebude to pro nás, vaše děti – naše žáky, koneckonců i Vás opět cesta jednoduchá, ale společnými silami jistě vše zvládneme. Budeme moc rádi, když Vaše děti budou v naší škole mít místo, kde jsou sice povinnosti, kde platí pevná pravidla, ale kde se současně budou cítit dobře a kam budou vstupovat s vědomím, že jejich je stejně důležitá jako všech dalších, vždyť školu nedělají budovy, vybavení, interaktivní tabule, ale žáci a pedagogičtí pracovníci. Jejich vzájemným poutem rostou žáci i škola samotná. Trojúhelník „žák – učitel – rodič“ je klíčovým pilířem vztahů, které staví školu. Budeme rádi, když Vás budeme moci ve škole přivítat i mimo třídní schůzky, jsme vděčni za zpětnou vazbu, co se nám daří či co je třeba zlepšit.

Tak hodně radosti při společné cestě za poznáním.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vize dalšího rozvoje

Vize dalšího rozvoje se odvíjí od dlouhodobých plánů vycházejících i z potřeb MČ Praha 20. Školní vzdělávací program „Přátelská škola“ má klíčový systém – „JEDNIČKA“ (jednoduše – efektivně – důsledně – nenásilně - individuálně – čestně – kvalitně – a dle svých možností), který je vyjádřením hlavních rysů vzdělávacího programu. Klíčovým bodem vize je vytvoření školního prostředí, které bude bezpečné a podnětné pro vzdělávání a motivaci k celoživotnímu učení pro každého žáka bez ohledu na jeho nadání a schopnosti. K vizi patří i snaha vytvořit úzké propojení školy s rodičovskou veřejností, tedy vytvoření pomyslného centra obce, kde se budou setkávat žáci, učitelé, rodiče i veřejnost.

Martin Březina