Vážení rodiče, níže naleznete podrobnosti k výletu pořádaném za finanční podpory MČ Praha 20.

Martin Březina

Cykloturistický výlet – Nové Město pod Smrkem

Srdečně zveme všechny milovníky cyklistiky i turistiky na  výlet do Nového Města pod Smrkem, který se v rámci projektu

Táto, mámo, pojeď se mnou….“

koná ve dnech 19. a 20. 10. 2019.

Odjezd: 10:00 od školy přistaveným autobusem s vlekem pro jízdní kola

Návrat dle volby varianty programu:

  1. a) jednodenní varianta – návrat v sobotu okolo 22:00
  2. b) dvoudenní varianta – návrat v neděli okolo 16:30 ke škole

S sebou: pro milovníky cyklistiky jízdní kolo, přilbu, vhodné oblečení a batůžek s pitím a svačinou, pěší turisté pouze pevnou obuv, vhodné oblečení a batůžek se zásobami. Průvodce zajištěn.

Cena: 100 Kč - účastnický poplatek, který zahrnuje dopravu, ubytování a společný program mimo vstupného do ekocentra a městských lázní.  Akce se uskutečňuje za finančního přispění a s podporou MČ Prahy 20.  

Nabídka programu: Cyklovýlet s možností využití tras singltreku, ekocentrum Oldřichov v Hájích, prohlídka historických štol těžby cínu + odborný výklad, turistika s výstupem na nejvyšší horu Jizerských hor, drakiáda, hry nejen deskové a také možnost koupání v městských lázních.

Stravování: individuální či skupinové (dle domluvy účastníků)

Seznámení s trasami:                 www.singkltrekpodsmrkem.cz

Okolí:  Nejvyšší hora Jizerských hor Smrk (7 km), štoly (2 km), památník pádu letadla (4 km), pramen Kyselky (3 km) a mnoho dalšího.

Přihlášky + poplatek nutno odevzdat do 15. 10. 2019 do vrátnice školy (denně 8:00 až 17:00). Kapacita akce je limitována. Lze i pro zájemce z řad veřejnosti v rámci MČ Praha 20.

Odtrhněte a odevzdejte:

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………

Kontaktní spojení………………………………..…………………………………..

Varianta:                                         1) sobota                                     2) sobota a neděle

Další účastníci:………………………………………………………………

Poznámka – podpis:

Potvrzuji, že jsem si vědom povinnosti používat pouze jízdní kolo splňující požadavky vyhlášky o silničním provozu a vždy užívat bezpečnostní přilbu a rukavice. Pozor: Nutný doklad totožnosti – trasy vedou v hraničním pásmu a některé přesahují do Polska.