Zveřejnění informace dle zákona č. 23/2017 Sb - návrh rozpočtu 2020 a střednědobý výhled na roky 20121 - 2022

 

Na základě platnosti zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizace zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních celků, zveřejňujeme informace uvedené v příloze.

V Praze dne 12. 1. 2020

Martin Březina