Zveřejnění informace dle zákona č. 23/2017 Sb - návrh ROZPOČTU 2021 a STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2022 - 2023

 

Na základě platnosti zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizace zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních celků, zveřejňujeme informace uvedené v příloze.

V Praze dne 4. 12. 2020

Martin Březina