ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku, naleznete níže jednoduchý návod, jak postupovat.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků a jednu třídu přípravného ročníku s kapacitou do 14 žáků.

-------------------------------------------------------------------------------------

Školský zákon: Práva a povinnosti rodičů

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Předpokládáme, že pro školní rok 2020/2021 budete žádat:

 • O přijetí do prvního ročníku – vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ
 • O přijetí do přípravného ročníkuvyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU a ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU
 • O udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021 – vyplňujete žádost o odklad (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj. Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak z legislativního hlediska vždy musí být podloženo doporučením školského poradenského zařízení.

 

Termíny zápisu:

Termín zápisu do prvního ročníku, přípravného ročníku a udělení odkladu: 1. 4. a 2. 4. 2020, v budově Stoliňská 2440, vždy od 13:00 do 17:00

 

Základní charakteristika:

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola“, výuka 21 hodin týdně, anglický jazyk. 

Přípravný ročník – výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička“, rozsah 20 hodin týdně, avšak výuka je pouze 2 h denně, zbytek jsou pohybové a herní aktivity, kapacita maximálně 14 dětí. Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech aktivit s životem školy. Předpokládá se, že zařazení do přípravného ročníku vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, aby budoucí nástup do prvního ročníku byl co nejsnazší. Podmínkou je udělení odkladu povinné školní docházky.

Nabízíme tyto aktivity k pomoci se zápisem:

 • Možnost prohlídky školy v rámci Dne otevřených dveří – 9. 3 od 13:00 do 17:00
 • Konzultaci s vedením školy dne 13. 3. od 16:00 (platí pro účastníky projektu „Škola nanečisto)

Jednoduchý algoritmus základního postupu – pozn.: není uvedena varianta, která je pro zařazení do přípravného ročníku nevýhodná.

(dostupné pouze v pdf. příloze)

 K vlastnímu zápisu budete vždy potřebovat:

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce s uvedeným bydlištěm
 • Rodný list dítěte
 • V případě doložení bydliště lze nájemní smlouva aj.
 • Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti
 • Rozhodnutí o odkladu vydané v uplynulém školním roce

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Doporučení odkladu školským poradenským zařízením – např. PPP (Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Telefon i fax: 266 312 530,266 310 939, 723 835 482 (výjimečně) Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případně SPC Speciálně pedagogické centrum. Dále pak doporučení ošetřujícího lékaře či klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu, lze je doložit později.
 • Pro přípravnou třídu doporučujeme mít udělení odkladu a doporučení PPP, jelikož názor odborníka má i přes aktuální legislativní úpravu značnou váhou. V neposlední řadě bude dítě s doporučením ze školského poradenského zařízení vždy upřednostněno při přijetí – viz kritéria školy pro přijímání do přípravné třídy.

Průběh vlastního Zápisu na naší škole:

Zápis na naší škole probíhá formou cestování v pohádkách; děti plní pod vedením pohádkových bytostí jednotlivé úkoly, za které obdrží razítka. Na konci pohádkové cesty je čeká rozhovor s paní učitelkou a několik jednoduchých úkolů. Zdůrazňujeme – nejedná se o testování vědomostí.  Dítě není třeba na ZÁPIS připravovat. Vy budete vyplňovat; Žádost o přijetí či o udělení odkladu, případně Žádost o přijetí do přípravného ročníku. Veškeré formuláře naleznete v elektronické podobě i na webu školy. Po celou dobu jste u svého dítěte, takže vše uvidíte. Fotografovat své dítě můžete, ať máte památku. Současně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno. Nemusíte spěchat k Zápisu, pořadí u Zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí. Zpravidla druhý den je výrazně volnější.

 

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem – nejdéle tedy 30 dní. Samozřejmě bude respektována ochrana Vašich osobních údajů - zveřejnění bude pod registračním číslem, které dostanete při zápisu. Dne 27. 4. od 17:30 proběhne informativní schůzka pro zájemce, kde se budete moci vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Na webu školy a na Úřední desce naleznete seznam přijatých dětí, nepřijatým budou rozhodnutí zaslána či vydána oproti podpisu.

Řešení individuálních problémů:

 • Pokud se k zápisu nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2020. Náhradní termín ZÁPISU bude ve středu 8. 4. 2020 od 13:00 do 17:00.
 • Pokud nevíte, kam jít k zápisu, ideální je jít na školu, kterou preferujete. Vaše spádová škola Vás přijme ze zákona.

Spádovost škol v Horních Počernicích – viz informace na webu MČ Praha 20:

http://www.pocernice.cz/app/uploads/2016/12/vichovah_2016-12-12_16-00-09.pdf

Pozor! Pokud Vám byl udělen odklad školní docházky v uplynulém roce, je nutné se dostavit k  zápisu do prvního ročníku i letos.

Pozn.:

Jelikož školský zákona a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení, které je součástí všech žádostí:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě (žáka) při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce.

 

 

Pro Vaše případné dotazy: a) telefonicky:         739 301 527, 281 921 127             

                                              b) emailem:           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    

                                              c) osobně v ředitelně školy 

 

Martin Březina, ředitel školy

V Praze 18. 1. 2020

 

Ke stažení:
Download this file (ZÁPIS 2020.pdf)ZÁPIS 2020.pdf[ ]1409 kB