INFORMACE K PREVENCI – KORONAVIRUS (Covid – 19) - PRŮBĚŽNĚ AKT., INFORMACE K OČR, INF. K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, SDĚLENÍ MČ PRAHA 20 a DOPLŇKOVÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY  (a malý dárek k Velikonocům)

Aktualizováno k 27. 5.:

Pokyny MŠMT K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ:

 http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/priloha_788803427_0_dopis_pm_z%C5%A1.pdf

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/priloha_788803427_1_ochrana_zdravi_spec.pdf

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/priloha_788803427_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

Dne 18. 5. 2020 - Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy - ČTĚTE POZORNĚ:

Aktuální informace k přijímacím zkouškám (PZ)

Termín PZ:

        8. 6. čtyřleté maturitní obory

        9. 6. osmiletá a šestiletá letá gymnázia

Žáci mají prodloužený čas na PZ – ČJ 70 minut a M – 85 minut.

Pozvánka k přijímací zkoušce by měla přijít nejpozději 10 dní před konáním PZ. Pokud žák koná školní PZ, přijde pozvánka před konáním školního kola.

PZ se konají na škole, která je uveden a na prvním místě. Pokud má žák na prvním místě školu bez PZ a na druhém s PZ, koná je na škole uvedené na druhém místě.

Výsledky PZ budou školám zpřístupněny do týdne po PZ a školy mají jeden den na jejich zpracování a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nejpozději budou tedy výsledky zveřejněny 16.6 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia 17.6.

Termín na odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Pro čtyřleté obory je nejzazší termín 23. 6. a pro ostatní 24.6. Termín 23. 6. platí i pro odevzdání zápisových lístku uchazečů, kteří byli přijati na tříleté obory.

Uchazečům, kteří nebyli přijati, bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí a uchazeč (zákonný zástupce) může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. (nahrazuje „odvolání“)

V případě vydání nového rozhodnutí o přijetí je možné vzít odevzdaný zápisový lístek na jiné škole zpět.

V případě nepřijetí na školy v prvním kole, budou školy vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení.  V případě potřeby jsme vám k dispozici i na počátku července.

Prosím vždy o informaci o přijetí/nepřijetí a rozhodnutí na jakou školu žák/žákyně nastoupí.

V případě dotazů mě kontaktujte – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 705 423

                                                                           Mgr. Eva Březinová, výchovný a kariérový poradce

 

Tentokráte něco pro radost - nový obraz v budově školy od paní vedoucí vychovatelky E. Krajňákové:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/Hora%20%C5%98%C3%ADp%20-%20malba%20pan%C3%AD%20Kraj%C5%88%C3%A1kov%C3%A9.pdf

Aktualizace k 6. 5. 2020 - výuka prvního stupně od 25. 5. 2020:

 http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/P%C5%99%C3%ADm%C3%A1%20v%C3%BDuka%20%C5%BE%C3%A1k%C5%AF%20prvn%C3%ADho%20stupn%C4%9B%20-%20otev%C5%99en%C3%AD%20%C5%A1koly.pdf

 

AKTUALIZACE K 4. 5. 2020:

Přímá výuka žáků 9. ročníků:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/V%C3%9DUKA%20%C5%BD%C3%81K%C5%AE%209.%20RO%C4%8CN%C3%8DK%C5%AE%20-%20D%C5%AELE%C5%BDIT%C3%89!.pdf

Čestné prohlášení:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20%20-%20M%C5%A0MT.pdf

 

Aktualizace k 2. 5. 2020: Harmonogram uvolnění škol:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/Harmonogram%20uvoln%C4%9Bn%C3%AD%20%C5%A1kol%20platn%C3%BD%20od%2030.%204.2020.pdf

 

Aktualizace k 28. 4. 2020:

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454 - Česká unie sportu:

http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf

 

20. 4. 2020: Nabídka MUZEA KARLA ZEMANA - FILM " UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ" KE STAŽENÍ:

Heslo: MKZ2020

Odkaz: https://vimeo.com/402109942/ce302fb50c?fbclid=IwAR0Ojc9ov19374Dnewc7s1n2eYkAu6qt0uM6mO3SliR4q8npuIfbCLTazV4

 

Aktualizováno k 15. 4. 2020: Harmonogram uvolňování opatření ve školách

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

 

Aktualizováno k 10. 4.:

MŠMT - ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Aktualizováno k 9. 4. 2020:

Pokyn MČ Praha 20 k opatřením a fungování venkovních hřišť. Viz samostatné přílohy.

Odkazy:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/%C3%9A%C5%98AD%20M%C4%9ASTSK%C3%89%20%C4%8C%C3%81STI%20PRAHA%2020%20-%20SD%C4%9ALEN%C3%8D.pdf

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/M%C4%8C%20PRAHA%2020%20-%20POKYNY%20K%20OTEV%C5%98EN%C3%8D%20SPORTOVI%C5%A0%C5%A4.pdf

 

Malý dárek k Velikonocům od MUZEA KARLA ZEMANA, Saská 3, 118 00, Praha 1:

Stáhněte si zdarma film : Čarodějův učeň Heslo: MKZ2020      Odkaz: https://vimeo.com/398082533/0b601ef55e

Určeno pouze pro žáky školy a jejich rodiče. Krásné Velikonoce a hlavně hodně zdraví!!!     Martin Březina

 

Aktualizace k 3. 4. 2020:

Vážení rodiče, od 1. 4. rozjíždíme online propojení vyučujících se žáky. Skrze nadšence se nám postupně daří zapojovat jednotlivé třídy druhého i prvního stupně. Někde už běží plnohodnotná online výuka, jinde se jen vzájemně seznamujeme s možnostmi systému. Pro Vás, odborníky, jedná se Microsoft Teams, který je pro nás nejvhodnější uživatelsky i z dlouhodobého horizontu. Tedy oficiální online výuku směřujeme právě tímto směrem. Vzhledem k licenčním podmínkám zatím může probíhat výuka pouze ze školy; předpokládáme, že v nejbližších dnech budou schváleny licenční podmínky a vyučující budou moci výuku řídit z domova. Je pro nás nezbytně mít email (žákovský či rodičovský), kam je možné odeslat odkaz, na který stačí kliknout a komunikace obrazem, slovem či výukovými materiály je navázána. Těsně před propojením obdržíte uvedený odkaz na email. Pokud víte o někom, kdo nemá možnost komunikace v této podobě, prosíme o informaci, ať mu paní asistentka materiály doručí v tištěné podobě. Martin Březina

 

Aktualizace k přijímacímu řízení NA STŘEDNÍ ŠKOLY- schéma od MŠMT (ULOŽENO I DO PŘÍLOHY):

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/msmt_prijimaci_zkouska_schema_2020%20(1).pdf

 

Žádost vedení školy o zpětnou vazbu k učivu:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/214/%C5%BD%C3%A1dost%20veden%C3%AD%20%C5%A1koly%20o%20zp%C4%9Btnou%20vazbu%20k%20u%C4%8Divu.pdf

 

Aktualizace o ošetřovnému - 26. 3. 2020 (Nyní lze do 13 ti let věku dítěte)

Podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školního zařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič (pojištěnec) začíná pečovat, mladší 13 let (tj. musí to být nejpozději den před třináctými narozeninami dítěte). Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, neztrácíte nárok na ošetřovné. Důležité je, aby dítě bylo mladší třinácti let v den, kdy žádáte o ošetřovné. Dále je nutné, aby rodič (či jiná pečující osoba) byla plátcem nemocenského pojištění. Bude-li o dítě pečovat jiná osoba než rodič, musí tato osoba žít ve společné domácnosti s dítětem.U tzv. samoživitele je situace stejná – ošetřovné náleží při péči o dítě mladší třinácti let. Samoživitelem se v tomto případě rozumí osoba, která je svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Odkaz k formuláři: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Pozn. Žádosti, které byly dříve podané,  automaticky obdržíte na email. Pokud si budete samostatně tisknout, musíte 2 x. Jinak lze vyzvednout ve škole.

M. B.

Aktualizace k ošetřovnému - 25. 3. 2020

Tisková zpráva MPSV:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5

Aktualizace k 24. 10. (21:10)

"Rodiče dětí do 13 let by měli dostat ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu, a to za celou dobu, co budou školy kvůli koronaviru zavřené. Ve stavu legislativní nouze to v úterý večer schválila Sněmovna. Zákon nyní bude muset schválit Senát a podepsat prezident. Podle stejného systému by mělo být podle vlády nastaveno ošetřovné i pro OSVČ."

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/osetrovne-by-meli-dostat-rodice-deti-do-13-let-za-celou-dobu-uzavreni-skol-schvalili-poslanci-40317938

Pozn.: Žádosti podané na ošetřovné na dítě nad 10 let eviduji, ihned po podpisu zákona Vám naskenované zašlu. Bude se to doplácet zpětně, takže o peníze nepřijdete. Ošetřovné na dítě do 10-ti let vyřizuji obratem na základě emailové ši telefonické žádosti. M. B.

Aktualizace k 24. 3. 2020 (10:24):

Informace z webu MPSV k ošetřovnému:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Návrh zákona předpokládá, že nárok na ošetřovné se rozšíří i na péči o děti starší 10 let - nejpozději do 13. narozenin. Nyní tuto změnu projednává Parlament České republiky.

Martin Březina

Aktualizováno k 23. 3. (10:50) - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení

Dle sdělení MŠMT ze dne 23. 3. 2020 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy nejdříve 14 dnů po otevření škol. Tedy cca konec května, ale termín skutečně není stanoven. Bude pouze jeden termín („jeden pokus“) a náhradní termín pro ty, co se z vážných důvodů nebudou moci účastnit řádného termínu. Podoba jednotné přijímací zkoušky zůstává stejná – test z českého jazyka a matematiky. Vzorové testy na www.cermat.cz. O zrušení jednotné přijímací zkoušky MŠMT neuvažuje a nepočítá, že by proběhlo přijetí na střední školy na základě vysvědčení ze základní školy.

Martin Březina

Informace k uchopení učiva - 22. 3. 2020:

Vážení rodiče, jen několik informací k výuce. Většině z Vás děkujeme za skvělou spolupráci a podporu; je nám jasné, že to aktuálně nemáte vůbec jednoduché. Zvládat domácnost, respektovat daná nařízení, řešit své pracovní povinnosti a ještě se s dětmi učit, je to skutečně náročná situace. Ani pro nás to není lehké období, každopádně je třeba nějak fungovat ve všech rovinách. Jak se s dětmi připravovat? Vyhraďte si čas, kdy budete spolu s dětmi dělat školní povinnosti, aby i nyní mělo dítě daný režim. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, ale Vy své dítě znáte nejlépe. Začít určitě tím, co mají děti zadáno na stránkách třídy. Tam třídní učitelé pravidelně vkládají zadání učiva od všech vyučujících. Někde nám to funguje i v online systému, což je vynikající, ale jelikož jsou vyučující povinně doma, kde často mají vybavení, které uvedený způsob nelze realizovat, musíme hledat i jiné varianty. Zadáváme učivo i skrze Bakaláře, tam to se zpětnou vazbou funguje, avšak pokud má dítě doma pouze chytrý telefon, je plnění příloh poněkud komplikované. Pokud je to možné, vyhledejte v Bakalářích ke každému nadpisu hodiny i nabízené doplňkové materiály, jsou často skutečně velmi dobré. Otevřete si i přílohy v článku ke koronaviru, tam je bezpočet odkazů, se kterými můžete pracovat. Zejména žákům, kteří půjdou k přijímacím zkouškám doporučuji SCIO testy, stačí se registrovat, zadat jméno a pohlaví dítěte a testy Vám přijdou (heslo a odkaz). Je to zdarma, nenechte se zmást, když budete vyplňovat formu platby, v košíku budete mít vždy O Kč.  V případě obtíží vždy máte možnost emailové komunikace s příslušným vyučujícím, v řadě tříd i telefonické, tudíž se neobávejte zeptat. Vyučující jsou v tom s Vámi - i jejich zájmem je, aby se současná situace zvládla co možná nejlépe.

Pevně věřím, žen tuto krizovou situaci zvládneme a za pár týdnů pro nás bude minulostí, avšak i mementem, že je třeba připravit fungování výuky i na podobné situace. Děkuji Vám všem za trpělivost a spolupráci.

Martin Březina

 

Aktualizace k 19. 3. 2020 (23:40):

Vláda večer oznámila, že kvůli zmírnění ekonomických dopadů šíření koronaviru rozšíří možnosti finanční pomoci. Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho i lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Stát také uhradí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v karanténě a uhradí 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které musely zavřít.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9+AKTU%C3%81LN%C4%9A.pdf/aab4c8c3-8e88-ca8a-708f-1a1436e92944

Aktualizace k 19. 3. 2020:

Ošetřovné: Aktuálně lze uplatnit pouze na dítě do 10 - ti let. Viz předchozí informace. Vláda bude v úterý 24. 3. projednávat možnost čerpání ošetřovného na dítě do 13 -ti let. O vývoji situace Vás budeme informovat.

Martin Březina

 

Aktualizace k 17.3. 2020 (16:00)

Nejčastější dotazy na MŠMT:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

 Odpovědi MZČR:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721

 

Aktualizace k 17. 3. 2020

Prohlášení ÚMČ Praha 20:

Od pondělí 16. března je do odvolání uzavřen Úřad MČ Praha 20. Veškerá komunikace se zaměstnanci bude probíhat telefonicky a online.

 Skutečně neodkladné záležitosti pak budou řešeny po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

pondělí 9:00 – 12:00 a ve středu 13:00 – 16:00.

 V případě, že nevíte, s kým projednat vyřízení své záležitosti, volejte  na telefon 271 071 611 nebo 271 071 711.

 Kontakty na zaměstnance naleznete zde:  https://www.pocernice.cz/urad/kontakty).

Více na www.pocernice.cz

https://www.pocernice.cz/obcan-2/koronavirus/

Pro dobrovolníky: https://www.pocernice.cz/aktuality-z-uradu/2020/03/vyzva-obcanum/

 

Aktualizace k 16. 3. 2020 (21:30)

Informace od České správy sociálního zabezpečení - pozn.: O dítěti nad 10 let věku dosud nic nebylo legislativně upraveno.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Aktualizace  k 16. 3. 2020

Urgentní žádost:

Vážení rodiče, pokud máte dítě ve věku 3-10 let a jste zaměstnancem bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, prosím o informaci na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stačí email s textem: Ano, jsem zaměstnancem v uvedené kategorii.

Dále prosím o informaci, zda jste případně zaměstnancem školy či školky – platí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. I zde stačí na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. informace „Ano, jsem zaměstnancem školy či školky“

Předem děkuji.  Martin Březina

 

Aktualizace k 15. 3. 2020 (23:30)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prehledne-co-presne-muzete-delat-v-karantene-kterou-vlada-uvalila-na-cesko-93219

Aktualizace k 15. 3. 2020 (21:25)

Vážení rodiče, vše ke koronaviru naleznete na stránkách MZČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

Výuku mají žáci zadanou na stránkách třídy, u devátých ročníků testujeme zadávání úloh k vypracování se zpětnou vazbou, tj. učitel vidí, nakolik je úkol splněn. Aktuálně je nedostatkem, že žák musí úkol vyučujícímu odeslat emailem. Na dalších variantách kontroly plnění učiva pracujeme. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří žáci používají pouze mobilní telefon a jiní zase pouze  PC, je situace problematická. 

Pokud máte zájem, zítra na ČT 24 probíhá od 9:00 do 12:00 výuka pro žáky.   Podrobnosti naleznete na: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062918-ucitelky-zastoupi-ucitelka-opravdovou-skolu-nenahradi-ale-pomuze-rika-reditel-ct

Dále můžete využít nabídky nabídky SILCOM Multimedia, s.r.o.:

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Heslo: V9HY

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující informace:

 • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
 • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
 • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
 • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Martin Březina

...............................................................................................................................................................................................................................

Aktualizace k 13.3.2020

Informace ke koronaviru od STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU:

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Žáci mají učivo zadáno NA STRÁNKÁCH TŘÍDY, skrze systém BAKALÁŘI připravujeme učivo se zpětnou vazbou od žáků. 

Martin Březina

Aktualizace k 12. 3. 2020 - 19:20

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/priloha_762548670_0_Informace%20k%20nouzov%C3%A9mu%20stavu.pdf

Martin Březina

Aktualizace k 12. 3. 2020

Vážení rodiče, dohlédněte, prosím, na plnění zadaného učiva v jednotlivých třídách. Aktuálně připravujeme variantu testů v jednotlivých třídách a předmětech, abychom měli zpětnou vazbu o tom, jak žáci plní zadané úkoly. Pokud budete mít prostor s dětmi pracovat, můžete využít i následující odkaz k materiálům souvisejícím s prevencí kyberšikany a bezpečnosti na internetu - škola má v této oblasti grant od O2.

https://www.o2chytraskola.cz/novinka/126/10-tipu-pro-rodice-neplanovane-prazdniny-deti-a-technologie?utm_source=newsletter_03_2020&utm_medium=email&utm_campaign=mail&utm_content=butoon-nejsemlovna

https://www.o2chytraskola.cz/nejsemlovna?utm_source=newsletter_03_2020&utm_medium=email&utm_campaign=mail&utm_content=buton-nejsemlovna

Martin Březina

 

Aktualizace k 11.3. 2020 (22:30)

Vážení rodiče, zatím není možné specifikovat, jak dlouho bude trvat preventivní opatření spočívající v uzavření škol; proto, prosím, spolu se svými dětmi věnujte pozornost učivu zadanému na stránkách příslušné třídy, do které vaše dítě chodí. Dle vývoje situace lze odvodit, že doba bude poněkud delší, než byl náš původní předpoklad. Vaše děti (resp. i Vy) se můžete kdykoliv na vyučující (či vedení školy) obrátit emailem. Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za komplikace. 

Martin Březina

Aktualizace k 11. 3. 2020:

Vážení rodiče, obědy jsou žákům po dobu preventivního uzavření škol odhlášeny automaticky. Martin Březina

Aktualizace k 10. 3. 2020 (16:50)

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat potvrdit formulář "Žádost o ošetřovné", prosím informaci emailem - jméno a příjmení dítěte (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), ať můžeme formuláře připravit; případně se můžete zastavit. Vyplněný bude k vyzvednutí  ve škole, denně od 9:00 do 15:30, případně Vám jej můžeme naskenovaný poslat. Formulář je ke stažení na konci tohoto článku, případně na stránkách ČSSZ.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Pozn.: Ošetřovné - lze čerpat devět dní a představuje 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Martin Březina

 

Aktualizace k 10. 3. (13:22)

Prohlášení MŠMT:

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

 

Aktualizováno k 10.3.2020

MZČR vydalo toto nařízení:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

 

Toto si, prosím,  zkopírujte, do prohlížeče:

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD_-_uzav%C5%99en%C3%AD_z%C3%A1kladn%C3%ADch,_st%C5%99edn%C3%ADch_a_vysok%C3%BDch_%C5%A1kol_od_11._3._2020.pdf

Z uvedeného tedy vyplývá, že žáci nemohou chodit do školy. Učivo bude žákům sdělováno skrze webové stránky školy, resp. skrze stránky příslušné třídy. O podrobnostech Vás budeme informovat, zatím žádné další oficiální informace nemáme.

(10. 3. 12:22)

Martin Březina

 

Aktualizováno k 7. 3. 2020

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Z uvedeného tedy pro Vás v oblasti školní docházky vašich dětí vyplývá, že po návratu z území Itálie zůstávají Vaše děti doma. Pro aktuálně probrané učivo kontaktujte třídní učitele. 

 Martin Březina

Aktualizováno k 6.3.2020

Vážení rodiče,  MZČR dnes vydalo toto nařízení: 

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč.

Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

Z uvedeného tedy pro Vás v oblasti školní docházky vašich dětí vyplývá, že po návratu z území Itálie zůstávají Vaše děti doma. Pro aktuálně probrané učivo kontaktujte třídní učitele. 

 Martin Březina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizováno k 4. 3. 2020

Vážení rodiče, průběžně řešíme v rámci prevence následující opatření:

- školním hlášení probíhá osvěta o nutnosti častého mytí rukou, nesahání si do úst, nosu či očí

- využívání jednorázových kapesníků při kýchání či smrkání a jejich následná likvidace mimo otevřený prostor třídy (vkládáním do igelitového sáčku)

- dezinfekce podlah a vybavení tříd, chodeb, nábytku

- jednorázová dezinfekce vzduchu v budovách školy

 - v zásobnících je umístěno dezinfekční mýdlo (třídy, toalety)

 - ve třídách prvního stupně jsou jednorázové kapesníky a všude jsou dostupné papírové utěrky

 - ke vstupu do budov se snažíme o pořízení dezinfekčních zásobníků (aktuálně nelze dodat......)

Tímto Vás prosíme o podporu při prevenci onemocnění (mytí rukou, hygienické návyky, strava aj.) a současně na Vás apelujeme; pokud je dítě nastydlé (kýchá, smrká, není mu dobře), neposílejte jej do kolektivu žáků.

Děkujeme.

Martin Březina

 

Aktualizováno k 2. 3. 2020

Vážení rodiče,

pokud jste se svými dětmi trávili prázdniny během jarních prázdnin (či v uplynulých 14 dnech) v rizikových oblastech, např. z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto - viz www.mzcr.cz a www.msmt.cz, je nutné, aby po příjezdu zůstaly děti doma, a TELEFONICKY jste kontaktovali lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Lékař tedy rozhodne o tom, že mohou nastoupit do školy.

Apelujeme tímto na Vás, rodiče našich žáků, a na vaši rodičovskou zodpovědnost, zda pošlete své dítě do školy či ne. Informaci o tomto postupu sdělujte třídním učitelům.

Současně je nutno, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu jste sledovali svůj zdravotní stav i zdravotní stav svého dítěte, a to se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění, zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Děkujeme Vám za spolupráci při zvládání této obtížné situace.

Martin Březina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení MŠMT k výskytu koronaviru - doplněno 2.3.2020, 22:03:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

 Informace od MČ PRAHA 20:

https://www.pocernice.cz/aktuality-z-uradu/2020/03/informace-ke-koronaviru/

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

jelikož je potvrzena nákaza koronavirem v ČR, věnujte, prosím, pozornost následujícímu článku. Zejména, pokud jste v posledních 14 dnech přicestovali z oblastí, kde se koronavirus vyskytuje. Pokud jste přicestovali z rizikových oblastí, kontaktujte příslušnou hygienickou stanici, např. naše škola spadá pod Hygienickou stanice hlavního města Prahy – pobočka SEVER, Měšická 646/5, 190 00 Praha 9 (http://www.hygpraha.cz/obsah/Sever_58_1.html), která rozhodne o dalším postupu.

Ministerstvo školství doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Níže základní informace včetně zdrojů: 

Koronavirus (Covid-19)je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů. Pod mikroskopem koronavirus skutečně vypadá jako Slunce obklopené koronou. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

 

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Je to takzvaná kapénková infekce, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

 

Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, trvá přibližně 14 dní. Čínské úřady však varovaly, že se virus může šířit i z jedince, který v inkubační době neprojevil žádné symptomy nemoci. Nakažený člověk tak může chorobu šířit už během inkubační doby, aniž má zjevné příznaky.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

 

Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Klasickými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, kašel a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vyvinout zápal plic.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích. Pacienti v domácí karanténě si musejí pravidelně měřit teplotu, při zhoršení zdravotního stavu jsou převezeni do nemocnice.

Pokud má nemocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestliže pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog z krajské hygienické stanice dvoutýdenní domácí karanténu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

 

Základní pravidla ochrany:

Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období:

 • Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní.
 • Dodržujte základní hygienická pravidla.
 • Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.
 • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové. V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.
 • Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/otazky-odpovedi-koronavirus-prehledne-virus-cesko-rousky-nakaza.A200128_093553_domaci_lre

 

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106. Zdroj: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

 

Opatření školy:

 • Poučení žáků o pravidlech hygieny
 • Dezinfekce prostor a vybavení školy
 • Spolupráce s dalšími subjekty při mapování situace
 • Další kroky dle vývoje situace

V Praze dne 1. 3. 2020                                                 Martin Březina

 

Ke stažení:
Download this file (16 KURZŮ ANGLIČTINY - BEZPLATNÉ KURZY PRO ŽÁKY.pdf)16 KURZŮ ANGLIČTINY - BEZPLATNÉ KURZY PRO ŽÁKY.pdf[ ]251 kB
Download this file (Čestné prohlášení - MŠMT.pdf)Čestné prohlášení - MŠMT.pdf[ ]316 kB
Download this file (ČT edu startuje - výukové pořady pro každou třídu.pdf)ČT edu startuje - výukové pořady pro každou třídu.pdf[ ]314 kB
Download this file (Daklší nabídka SCIO.pdf)Daklší nabídka SCIO.pdf[ ]306 kB
Download this file (Dopravní výchova pro žáky z pohodlí domova.pdf)Dopravní výchova pro žáky z pohodlí domova.pdf[ ]213 kB
Download this file (Harmonogram uvolnění škol platný od 30. 4.2020.pdf)Harmonogram uvolnění škol platný od 30. 4.2020.pdf[ ]621 kB
Download this file (Hodnocení 2. pol. ve školním roce 2019-20.pdf)Hodnocení 2. pol. ve školním roce 2019-20.pdf[ ]254 kB
Download this file (Hora Říp - malba paní Krajňákové.pdf)Hora Říp - malba paní Krajňákové.pdf[ ]7598 kB
Download this file (Koronavirus - jak se s ním vypořádat, jak o něm mluvit s dětmi.pdf)Koronavirus - jak se s ním vypořádat, jak o něm mluvit s dětmi.pdf[ ]890 kB
Download this file (Lekce bezpečnosti na internetu.pdf)Lekce bezpečnosti na internetu.pdf[ ]169 kB
Download this file (MČ PRAHA 20 - POKYNY K OTEVŘENÍ SPORTOVIŠŤ.pdf)MČ PRAHA 20 - POKYNY K OTEVŘENÍ SPORTOVIŠŤ.pdf[ ]278 kB
Download this file (MOŽNOSTI VÝUKY v době koronaviru - práce nad rámec povinností.pdf)MOŽNOSTI VÝUKY v době koronaviru - práce nad rámec povinností.pdf[ ]138 kB
Download this file (msmt_prijimaci_zkouska_schema_2020.pdf)msmt_prijimaci_zkouska_schema_2020.pdf[ ]130 kB
Download this file (Nabídka - příprava na přijímací zkoušky.pdf)Nabídka - příprava na přijímací zkoušky.pdf[ ]34 kB
Download this file (Nabídka nakladatelství NOVÁ ŠKOLA.pdf)Nabídka nakladatelství NOVÁ ŠKOLA.pdf[ ]178 kB
Download this file (Nabídka užitečných odkazů pro výuku online.pdf)Nabídka užitečných odkazů pro výuku online.pdf[ ]215 kB
Download this file (Návrh MŠMT na uvolnění škol.pdf)Návrh MŠMT na uvolnění škol.pdf[ ]132 kB
Download this file (ochrana_zdravi_zs.pdf)ochrana_zdravi_zs.pdf[ ]1021 kB
Download this file (ONLINE VÝUKA -duben I.pdf)ONLINE VÝUKA -duben I.pdf[ ]180 kB
Download this file (priloha_788803427_0_dopis_pm_zš.pdf)priloha_788803427_0_dopis_pm_zš.pdf[ ]677 kB
Download this file (priloha_788803427_1_ochrana_zdravi_spec.pdf)priloha_788803427_1_ochrana_zdravi_spec.pdf[ ]580 kB
Download this file (priloha_788803427_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf)priloha_788803427_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf[ ]1034 kB
Download this file (Přímá výuka žáků prvního stupně - otevření školy.pdf)Přímá výuka žáků prvního stupně - otevření školy.pdf[ ]707 kB
Download this file (Přípravná třída - dotaz k prezenční výuce.pdf)Přípravná třída - dotaz k prezenční výuce.pdf[ ]727 kB
Download this file (Procvičování cizích jazyků - pro zvídavé.pdf)Procvičování cizích jazyků - pro zvídavé.pdf[ ]193 kB
Download this file (Řešení online testu z fyziky.pdf)Řešení online testu z fyziky.pdf[ ]863 kB
Download this file (Školní hygienické desatero pro žáky.pdf)Školní hygienické desatero pro žáky.pdf[ ]420 kB
Download this file (TZ_CRo_RádioJunior.pdf)TZ_CRo_RádioJunior.pdf[ ]174 kB
Download this file (ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 - SDĚLENÍ.pdf)ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 - SDĚLENÍ.pdf[ ]1191 kB
Download this file (VÝUKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - DŮLEŽITÉ!.pdf)VÝUKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - DŮLEŽITÉ!.pdf[ ]555 kB
Download this file (Žádost o ošetřovné - vzor.jpg)Žádost o ošetřovné - vzor.jpg[ ]404 kB
Download this file (Žádost vedení školy o zpětnou vazbu k učivu.pdf)Žádost vedení školy o zpětnou vazbu k učivu.pdf[ ]115 kB