ONLINE VÝUKA – INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH RODIČE

Aktualizace k 26. 4. 2020:

Vážení rodiče, děkujeme za upozornění ke „křížení“ výuky i informace k Vašim problémům s připojením. Postupně vše řešíme, za komplikace se omlouváme, avšak v této oblasti jsme odkázáni na externí firmu. Nikdo z nás v tomto rozsahu nedokáže uvedený systém připravit. V online výuce je cca 30 vyučujících, téměř 460 žáků a téměř 90 týmů (předmětů), takže složitost systému je skutečně značná. Navíc některé předměty jsou zdvojené i dělené, tudíž není toho skutečně málo k propojení.

Žáci by měli vždy vidět svůj aktuální kalendář výuky, který je pro připojení do výuky rozhodující. Pokud se stále nedokážete do systému přihlásit, informujte příslušného vyučujícího a mě (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) dejte do kopie, abych mohl vše řešit s technikem.  Vyučující vás i nyní může do výuky zařadit formou odeslaného odkazu v emailu – tedy způsobem, který byl využíván do této doby. jen potřebuje mít informaci, že Vás má do výuky pozvat.

Nejčastější chyby v přihlášení: Chybně zadané heslo (Heslo1234), chybně zadaný email, jiný email než žáka, Teams nemáte stažené…

Ještě jednou děkujeme za trpělivost. Martin Březina

Aktualizace k 24. 4. 2020: PŘIHLAŠOVÁNÍ K ONLINE VÝUCE

Vážení rodiče, připomínám, že od pondělí 27. 4. začínáme online výuku podle kalendáře. Každý žák/rodič musí sledovat svůj kalendář, kde je již zaznamenána veškerá výuka, které se má daný žák účastnit.  Otevřete si kalendář, kliknete na naplánovanou výuku a jste ve výuce; pokud patříte do daného týmu = předmětu. Nebudou Vám tedy posílány žádné emaily s přístupem, vše se děje skrze kalendář. Docházku mapujeme, jelikož MŠMT dosud nedodalo podklady k dalšímu postupu školy při hodnocení. Za vyplněné dotazníky děkujeme.

Pokud máte problémy s připojením, je to nejčastěji: překlep v adrese a využití rodičovského přístupu.

V případě problémů se zapojením do výuky nás neprodleně kontaktujte.

Podrobné informace naleznete níže u tohoto článku.

Děkujeme.

Martin Březina

Aktualizace k 20. 4. 2020

Vážení rodiče,

nyní již máme v systému MS Teams zavedeny všechny žáky a vyučované předměty (týmy), výuka bude tedy mnohem přehlednější a snadnější pro vás, rodiče, ale i pro nás, vyučující. Odpadnou obtěžující stresové situace s nedoručeným emailem, chybnou emailovou adresou a mnoho dalšího. Systém vyloučí i výuku dvou předmětů v jedné třídě ve stejnou dobu.

Nyní k vlastnímu systému: Po přihlášení uvidíte nabídku kancelářského balíčku programů (Outlook, Word, Excel aj. – vše je Vám k dispozici) a také ikonu Teams. Na tu kliknete a uvidíte kalendář, kam vám vyučující budou plánovat výuku jednotlivých předmětů. Vám potom stačí dvakrát kliknout na danou výuku (vždy před začátkem), objeví se vám  Join Microsoft Teams Meeting, na to kliknete a jste ve výuce. Nic více nemusíte dělat. Systém navíc umožní i sdílení výukových materiálů, třídnické záležitosti, evidenci odevzdaných úkolů aj.

Jak se přihlásit:

Na našich webových stránkách naleznete odkaz Online výuka nebo jděte přímo na https://portal.office.com

II. stupeň – 6. až 9. ročník:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napr.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a výchozí heslo je Heslo1234

Ihned budete vyzváni ke změně hesla.

 I. stupeň 1. až 5. ročník:

Vyučující dnes obdrželi email, kde jsou Vaše přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje Vám jednotlivě postupně zašlou. Ihned po přihlášení si, prosím, změňte své heslo. 

 

Pokud budete mít zájem, můžete si stáhnout desktopovou aplikaci pro Windows i mobilní telefon.

 

Výuku v týdnu od 20. 4. do 24. 4. pojedeme ještě v systému přizvání emailem, abychom měli čas připravit rozvrh výuky na další týden a poskytli Vám také prostor na vyzkoušení. Nezapomeňte vyplnit dotazník, který nám poskytne zpětnou vazbu, a budeme moci výuku plánovat efektivněji k vašim možnostem. Dotazník naleznete v týmu Hromadná sdělení žákům.

 

Pozn.: Pokud je vedena výuka ze školy, máte rozvrh v samostatném článku, stačí otevřít přílohu. Pokud daný vyučující vede výuku z domova, není v našich silách řešit technické obtíže spojené s přihlášením, jelikož do daného propojení nevidíme. V tomto případě vše řešte s příslušným vyučujícím.

 

Děkujeme vám za trpělivost při postupném zavádění systému ONLINE výuky.

Martin Březina

V Praze dne 20. 4. 2020

 

Informace předem k aktuálnímu týdnu, tedy od 14. 4. do 17. 4.:

Výuku vedenou z domova si řídí příslušný vyučující, v příloze je uvedena pouze výuka vedená ze školy. 

Prosím POZOR: NYNÍ JEŠTĚ PLATÍ, ŽE VYUČUJÍCÍ POSÍLÁ (před vlastní výukou) EMAIL S ODKAZEM, NA TEN KLIKNETE A PROPOJENÍ JE NAVÁZÁNO. Jakmile bude systém naplněn žáky a vyučovacími předměty, bude platit vstup skrze odkaz na webu školy. Děkujeme za strpení. 

Vážení rodiče, milí žáci,

poněkud se nám nyní podařilo připravit místo, kam se všichni přesouváme z nepřeberné výuky na dálku. Vyučující dosud obětavě a pečlivě využívali rozličné cesty, jak Vašim dětem zajistit výuku, co možná nejživěji. Dlouhodobě je však stav mnoha cest neudržitelný, tudíž byl vybrán jeden systém, který po testovacím období (a z dlouhodobého funkčního a právního hlediska) se zdá jako nejvhodnější. Jedná se o MS Office – MS Teams. Omlouváme se tímto za opatření, která byla někdy z naší strany poněkud krkolomná, např. posílání odkazu těsně před výukou, rychlé změny výuky (dle aktuálně přítomných učitelů ve škole). Tímto by se vše mělo zjednodušit, učitelé budou moci s Vámi komunikovat z domácího prostředí v době, kterou si společně naplánujete. Už tedy bude pouze na konkrétním vyučujícím, aby s Vámi komunikoval bez omezení ze strany technických a dispozičních možností školy.

Přihlašování bude snadné, jelikož na webu školy naleznete odkaz ONLINE VÝUKA, na ten kliknete, přesměruje Vás to na portál

http://portal.office.com/

 

zadáte své uživatelské jméno a heslo a budete v systému. Jméno a heslo Vám bude zasláno systémem Bakaláři.

Aplikaci MS Teams si můžete stáhnout i do svých mobilních telefonů.

 

Z důvodu organizace výuky online Vás jako první krok požádáme o vyplnění dotazníku, který zmapuje vaše aktuální technické vybavení. Vaše vybavení je pro nás klíčové pro samotný rozsah a provedení výuky. Dotazník je umístěn v týmu s názvem „Hromadná sdělení žáků". Případně informujte i své spolužáky, abychom zpětnou vazbu měli co možná nejdříve. O tom, co Vás čeká v naší virtuální škole, se dočtete v přiloženém dokumentu. Prosíme o jeho pečlivé pročtení. V platformě MS Office – MS Teams jsme se snažili vše připravit tak, aby po Vašem příchodu už nebylo potřeba nic složitě vytvářet a organizovat. Každý máte tedy v systému svůj účet a jste napojeni na jednotlivé týmy. Týmem je pro nás vyučovaný předmět.  Po přihlášení již uvidíte své vyučovací předměty.

Abyste měli začátky trochu jednodušší, doporučujeme podívat se na video, odkaz přikládáme:

Jak používat MS Teams z pohledu žáka školy: https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4

Důležité:

Pravidla práce v jednotlivých týmech, tedy předmětech určují jejich vyučující. Je to obdobné jako v běžné škole při výuce – dodržujte pravidla nastavená Vaším vyučujícím, a pokud něčemu nerozumíte nebo neznáte postupy, hned se ptejte. Není třeba se ničeho obávat, všichni se to teprve nyní učíme.

Požádali jsme všechny naše pedagogy, aby Vám zadávali práci a setkávali se s Vámi online (tam, kde to je možné z pohledu technického vybavení) pravidelně, v nějakém rytmu podobném školnímu rozvrhu, jen s výrazně menším množstvím vyučovacích hodin. Zároveň jsme požádali pedagogy, zejména třídní učitele, aby tento rytmus pro jednotlivé třídy koordinovali tak, aby se nestávalo, že budete mít většinu práce zadánu třeba ve dvou dnech a pak dlouho nic. Nechceme vás přetěžovat domácím samostudiem nahromaděným do jednoho nebo dvou dnů, chceme Vám práci pokud možno rovnoměrně rozprostřít.

Instrukce směrem k vyučujícím tedy byla taková, aby se s vámi pedagogové setkávali v systému MS Teams:

-           u hlavních předmětů – M, ‚ČJ a cizí jazyky nejméně 1x za týden

-           u ostatních předmětů nejméně 1x za dva týdny.

Třídní učitelé byli požádání, aby jednotlivé předměty zkoordinovali do rozumně rozloženého týdne a nadále byli hlavním koordinátorem výuky své třídy.

Dále byli pedagogové instruování, aby Vám vždy dávali rozumné termíny na dokončení zadané práce. Pokud budete mít někdy pocit, že dokončení nemůžete stihnout, dejte o tom vědět svému vyučujícímu. Všichni vyučující vědí, že v tuto chvíli klademe důraz především na zvladatelnost a nepřetěžování.

Od vedení školy také vyučující dostali instrukce, aby Vaši práci, Váš přístup a Vaše úsilí svědomitě hodnotili dle níže uvedených kritérií, která budou podkladem pro hodnocení, které bude realizováno dle pokynu MŠMT, na který dosud čekáme.

Hodnocení:            

-           přístup k plnění úkolů

-           dle možností účast na online výuce (budeme vědět vaše možnosti na základě šetření)

-           přístup k domácímu samostudiu – vynaložené úsilí

-           vlastní iniciativu – usilování o porozumění, upevnění znalostí

-           přístup k úkolům nad rámec povinností

Věnujte se práci zadané vašimi vyučujícími dle svých možností. Pokud práci nestíháte, neváhejte o tom uvědomit příslušného vyučujícího a učivo si případně více rozložit. Vyučující vám vyjdou vstříc a budou problémy řešit spolu s vámi.

Pokud máte problém s technickým vybavením, kontaktujte nás a budeme celou záležitost operativně řešit.

Děkujeme za pochopení mimořádné situace a snad společně se těšíme na práci v novém školním prostředí.

Aktuálně prosíme o vyplnění dotazníku, abychom mohli plánovat další kroky výuky.

Děkujeme a moc se na vás všechny ve virtuální škole těšíme.

Martin Březina