Informace pro rodiče žáků 6. ročníku

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, níže zasíláme základní informace, které jsou klíčové pro žáky šestého ročníku ve školním roce 2020/2021. Za běžné situace by se vše řešilo na třídní schůzce pro budoucí šesté ročníky, avšak vzhledem k mimořádnému opatření si dovolujeme poskytnout informace touto formou. Vaši budoucí třídní učitelé (Mgr. Vladislav Jůza, Mgr. Michaela Havlová) Vám s dostatečným předstihem pošlou pozvánku na mimořádnou schůzku. 

Pro žáky jsou připraveny adaptační dny, jejichž cílem je seznámení žáků s vizí školy, třídním učitelem a i s novými spolužáky.  Zároveň se třídní učitel rychleji seznámí s novou třídou, což mu může pomoci při nastavování pravidel třídy a při další práci se třídou v třídnických hodinách. Program je v souladu se Školním vzdělávacím programem školy a s Preventivním programem školy. Náplň adaptačních dnů je připravena našimi kvalifikovanými metodiky prevence, nikoliv zprostředkovatelskou agenturou. Vzhledem k současné situaci se neuskuteční již tradiční výjezd na Malou Skálu, ale ve spolupráci s našimi partnery zprostředkujeme žákům zážitkové adaptační dny přímo v Praze a okolí. Program je pouze denní, na noc se žáci vracejí domů. Konzultaci ohledně případného zdravotního omezení jednotlivých žáků uskutečníme individuálně v září.

Podrobné informace včetně ceny obdržíte koncem srpna elektronicky.

Aby měl program pro třídu význam, je třeba, aby se ho zúčastnili všichni žáci. Děkujeme za spolupráci.

Místo konání:  Praha a okolí

Termín konání:                  6. A:                  7. a 8. září 2020

                                          6. B:                 10. a 11. září 2020

Za organizační tým: Mgr. Hedvika Zmeková

                                     Mgr. Jakub Hromas