Základní informace k ONLINE VÝUCE (DISTANČNÍ VÝUCE) 

Prosím rodiče o zpětnou vazbu k distanční výuce. Předem děkujeme. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cutdd5Yxwk6UlKbNmpght0gNyTObxCVIhJPbajuWMJhUNzRSR0pGNTRETVFXUE5QNUtQWFA1TzEySy4u

22. 3. až 26. 3. Výuka pro všechny třídy školy (včetně přípravné třídy) pouze distanční formou skrze MS Teams. Zkontrolujte své přístupy! 

Informace k 10. 3. - nabídka dalších aktivit:

Národní muzeum má k dispozici řadu online výstav (zaberou maximálně 40 minut). 
 
 
Muzeum umění zveřejnilo výstavu umění.
 
Technické muzeum je také možnost navštívit online formou.
 

Aktualizováno k 7. 3. 2021:

Obecná opatření k výuce od 8. 3. do 21. 3. 2021 

Výuka je pro všechny třídy (včetně přípravné třídy) pouze distanční formou skrze MS Teams. Zkontrolujte své přístupy! Účast na výuce je pro žáky povinná, stejně jako plnění zadaných úkolů a kvízů. 

Uvedené opatření je na základě informace MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

A) dětí v přípravné třídě 

B) žáků 1. a 2. ročníků základní školy 

C) žáků prvního stupně základní školy

D) žáků druhého stupně základní školy

Pozor - nově je řešeno ošetřovné - odkaz zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Možné obtíže a postup řešení:

a) Přístup do MS Teams - ihned pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b) Máte učebnice a další pomůcky ve škole - pište a po dohodě si můžete tento týden vyzvednout

c) Obědy - automaticky máte odhlášeny. Vzhledem k pokynům MŠMT je nutné minimalizovat pohyb osob.

d) Cesta do školy pro pomůcky - čtěte pokyn v příloze - Krizové opatření

e) Nevidíte kompletní rozvrh v MS Teams  - v pátek 5. 3. bude kompletován třídními učiteli 

Další pokyny budeme doplňovat dle vývoje situace. 

A pokud už máte pocit, že potřebujete malinko změnu, zkuste odkaz z projektu PP a MŠMT - poslední část "Podpora rodičů"

 

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/souhrn-platformy-pp-pro-msmt-1333-8879.pdf

 

Aktualizováno k 11. 2. 2021:

Do školy na prezenční výuku od 15. 2. 2021 opět (a znovu a znovu.....) nastupují pouze tyto třídy:

 • přípravná třída
 • 1. A; 1. B; 2. A; 2. B

Ostatní třídy mají distanční výuku dle kalendáře v MS Teams. Zkontrolujte, prosím, funkčnost svých přístupů!

Aktualizováno k 3. 1. 2021 - nabídka:

na stránkách https://www.icestina.cz/ najdete vše potřebné k výuce českého jazyka pro 2. stupeň základních škol:

1) kompletní přehled učiva - 6. - 9. třída (mluvnice, sloh, literatura), 

2) důležité informace k přijímacím zkouškám,

3) testy k opakování učiva

4) cvičné testy k přijímacím zkouškám,

5) pracovní listy...

Stránky jsou průběžně doplňovány o nové učivo, testy, pracovní listy a jsou zcela zdarma.

Stránky jsou tak vhodné nejen pro žáky, ale také pro učitele českého jazyka a rodiče žáků.  

 

Aktualizováno k 31. 12. 2020:

Podrobnosti k výuce jsou v samostatném článku. Děkujeme za přečtení.

Pokud budete žádat vystavit tiskopis na OČR, pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu

Nyní ČSSZ vydala tento tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Aktualizováno k 1.12.2020:

Vážení rodiče, práce v MS Teams probíhá stále ve všech ročnících; třídy, které jsou aktuálně vzdělávány prezenčně, ty v MS Teams plní pouze úkoly, cvičení, kvízy, případně jsou realizována individuální setkání žáka a pedagoga/asistenta. Ve třídách, které jsou vzdělávány distančně probíhá výuka plně v MS Teams. Děkujeme za spolupráci. M. B.

Aktualizováno k 10.11.2020:

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

https://spoludoma.cz/

Děkujeme za spolupráci, Gabriela Simmerová, sekretářka ředitele odboru, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Aktualizováno k 30. 10.:

Vážení rodiče,

distanční výuka bude probíhat i nadále. Na stránkách školy u své třídy najdete rozvrhy ONLINE výuky vašeho dítěte. Připojování na on-line výuku probíhá přes KALENDÁŘ v MS Teams a úkoly budou žákům zadávány přes MS Teams; žáci je budou opět pouze přes Teams zasílat zpět. Úkoly jsou vždy u příslušného týmu, tedy předmětu; lišta nahoře - zadání, po kliknutí na zadání se zobrazí úkol a žák si otevře – pokud je to kvíz odpoví na jednotlivé otázky a po poslední otázce kvíz odešle. Pokud je úkol ve Wordu, žák si úkol otevře a buď si rovnou otevře a vyplní nebo soubor nejprve stáhne (naleznete pak ve složce stažené soubory) a uloží ve svém počítači, pak úkol vyplní a přes zadání, potom kliknout na přidat práci odešle zpět. Pokud máte problémy s nalezením či odesláním úkolů, využijte nabídky na krátké proškolení, které se koná dne 4. 11. od 17:30. Pozvánku naleznete v KALENDÁŘI vašeho dítěte. Žáci budou v tomto týdnu také postupně proškoleni. Upozorňujeme, že vypracované úkoly mají vždy termín odevzdání; nevkládají se do chatu ani do souboru u týmu. Úkoly jsou známkované, klasifikaci naleznete na Bakalářích. M. B.

Akt. k 22.10.2020:

Z dopisu MŠMT: vše naleznete v přílohách tohoto článku - pokyny pro bezpečnost v nynější situaci a zajímavé odkazy. M. B.

Akt. k 21. 10. 2020:

Pozor - nabídka doučování pro žáky od Národního pedagogického institutu:

Pro více informací klikněte na odkaz:  https://covid.npi.cz/…ani 

O doučování mohou požádat sami rodiče.

Nabídka na prázdniny - dva filmy zdarma ke shlédnutí od Muzea Karla Zemana:

Klikněte na odkaz:

https://muzeumkarlazemana.cz/slavime-8-narozeniny-a-tesime-se-na-lepsi-casy/?mc_cid=17b25eb8a3&mc_eid=fd188b5f67

Akt. k 17. 10.:

Vážení rodiče, jelikož již několik dnů probíhá distanční výuka, prosíme vás o zpětnou vazbu k naší práci. Odkaz na dotazník je uveden níže. Děkujeme předem. M. B.

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cutdd5Yxwk6UlKbNmpght0gNyTObxCVIhJPbajuWMJhUNElRVDFCTjJTRDVJV0lQVTNaUzBTTlQ4Uy4u

Orientační rozvrh na pondělí 19. 10. 2020:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/226/Pond%C4%9Bl%C3%AD%2019.%2010.%20-%20orienta%C4%8Dn%C3%AD%20rozvrh.pdf

Akt. k 15. 10.:Ve všech třídách probíhá nyní ONLINE výuka několik hodin denně dle daného ročníku; kontrolujte, prosím, pravidelně se svým dítětem KALENDÁŘ v systému MS Teams. Blahopřeji, snad všichni jsou již připojeni, docházku si nyní chystáme vytisknout.

Společně se potýkáme s těmito nejčastějšími závadami:

1) Rodič používá své heslo do Bakalářů k přihlášení do Teams - nelze, musí být údaje žáka do systému Bakaláři

2) Rodič čeká na odkaz emailem pro přihlášení do výuky - nelze, nyní je přihlášení pouze skrze kalendář.

3) V kalendáři se vám překrývá výuka - zůstala vám nesmazaná výuka z uplynulého roku roku; musíte kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat smazat řadu. Nyní se předměty nemohou překrývat.

4) Nedostatečná kvalita komunikace - zapínejte mikrofon pouze v případě komunikace

5) Nezapomínejte, že součástí ONLINE výuky je i plnění úkolů, které zadává vyučující

6) V případě potřeby pošlete email s předmětem "spojení", pošleme vám odkaz, na který následně  kliknete, čímž dojde ke spojení a problém se pokusíme vyřešit.

Děkujeme za spolupráci. M. B.

Akt. k 12. 10. 2020:

14. 10. Pro I. a II. stupeň platí distanční forma vzdělávání skrze aplikaci MS Teams. V KALENDÁŘI MS Teams najdete během úterý rozvrh své třídy. Žádáme o aktivní spolupráci během distanční výuky. Pokud se Vám cokoliv nedaří, ihned pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., taktéž pokud případně zjistíte poruchu svého PC. Děkujeme za spolupráci. M. B.

Akt. k 11. 10.2020:

II. stupeň, resp. 8. a 9. ročník: Prosíme zkontrolujte plán výuky - Prt sc je v příloze. Každý žák musí již svůj kalendář vidět po přihlášení v kalendáři MS Teams. M. B.

Akt. k 9. 10. 2020:

Informace k ONLINE výuce

Od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. mají šesté a sedmé ročníky prezenční výuku dle rozvrhu, tedy je pro ně běžný vyučovací týden. Žáci osmých a devátých ročníků mají distanční formu výuky, vzdělávají se z domácího prostředí v systému MS Teams. Povinností žáka během distanční výuky je se v danou hodinu připojit, aktivně spolupracovat s učitelem a plnit zadané úkoly. Známky získané během distanční výuky jsou součástí klasifikace. Účast na distanční výuce je povinná.

Nyní je třeba:

Ověřit funkčnost připojení

Zkontrolovat vybavení, případně požádat školu o zapůjčení techniky

V neděli večer zkontrolovat kalendář v MST a seznámit se s rozvrhem výuky na příští týden

O podrobnostech Vás budou informovat třídní učitelé.

Děkujeme.

M. B.

Akt. k 8. 10. 2020:

Prosíme o věnování pozornosti následujícímu sdělení. Jelikož je možné, že žáci druhého stupně budou muset přejít z prezenční formy výuky na distanční, nyní připravujeme rozvrh v KALENDÁŘI v MS Teams, který bude určovat výuku jednotlivých předmětů a tříd. Účast na distančním vzdělávání je pro žáky povinná a výsledky získané při tomto způsobu vzdělávání budou součástí součástí klasifikace. 

Pro žáky a jejich rodiče  to tedy znamená:

1) Zkontrolovat svůj přístup do MS Teams

2) Vypracovat cvičné materiály z důvodu kontroly činnosti systému - jak cvičný test tak domácí úkol zadaný vyučujícím.

3) Zkontrolovat, zda domácí vybavení umožňuje distanční formu výuky. Pokud tomu tak není, neprodleně nás kontaktujte, abychom vám mohli notebook zapůjčit. Notebooku jsou k dispozici bez a i s internetovým připojením.

M. B.

Akt. k 7. 10. 2020:

Žádáme o kontrolu funkčnosti spojení; každý žák má uživatelské jméno, prvotní heslo (Heslo1234) a ví, jakým způsobem má postupovat do systému distanční výuky. Heslo, které si nastavíte, je nutné si poznamenat, aby nebyl nutný jeho reset. Přístupy do systému jsou pro žáky, rodiče prosíme pouze o dopomoc s přihlášením a manipulací. Nyní Vás v systému čeká:

1) V kalendáři (vlevo modrá lišta) si najdete hodinu naplánovanou vaším učitelem, kliknutím v daný čas se připojíte.

2) V systému u své třídy naleznete jednoduchý "test", který si vyzkoušíte. Opět je hlavním cílem kontrola funkčnosti spojení. 

3) V systému své třídy naleznete malý domácí úkol, zkuste si jej vypracovat. 

V případě problémů nás ihned kontaktujte, aby výuka distanční formou byla funkční pro každého žáka. Častou chybou, která brání připojení je skutečnost, že se žák do systému MS Teams hlásí skrze uživatelský účet rodiče z Bakalářů. Žák musí použít své uživatelské jméno do Bakalářů.

Pokud nedisponujete potřebnou technikou, opět nás kontaktujte. Škola zajistila notebooky pro potřebné žáky.

M. B.

........................................................................................................................................................................................................

Akt. k 29. 9. :

Všechna požadovaná hesla byla technikem resetována, nyní je třeba se přihlásit (uživatelské jméno + heslo Heslo1234) a ihned si změnit své heslo. 

Akt. k 28. 9.:

Pozor - důležité:

a) Povinností žáka je zjistit, zda se do systému může přihlásit, resp. zda má uživatelské jméno a heslo. Již nyní naleznete v řadě předmětů úkoly v MTS! Do 2. 10. mají mít všechny třídy ukázkové propojovací hodiny.

b) Přihlašovací údaje jsou na žáka, nikoliv na zákonného zástupce. 

c) Kdo nemá funkční techniku, musí nám tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve.

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace připravujeme pro Vaše děti ONLINE výuku, tedy distanční formu výuky. Na základě vyhodnocení uplynulého školního roku budeme opět využívat systém Microsoft Teams, který je pro naše potřeby skutečně nejvhodnější. Přednosti systému MT není třeba vypisovat, kdo se systémem pracoval, ten již ví. Zejména je to snadná obsluha uživatelského prostředí, možnost využívání kompletního kancelářského balíčku bez náročné instalace a nutného pořízení za nemalé finanční prostředky (Word, Excel, Power Point aj.). Ostatní to poznají a snad naši volbu podpoří. Musíme se připravit na všechny varianty výuky, což nyní vidíme jako svoji povinnost.

Třebaže se maximálně snažíme eliminovat procento nákazy, může se stát, že se v některé třídě nákaza COVID – 19 vyskytne. Škola v zájmu bezpečnosti žáků udělala, co bylo možné, např.:

 • pořízení automatických dávkovačů desinfekce u vchodu do budov a vstupu do školní jídelny
 • pořízení desinfekce do všech prostor školy
 • úprava výdeje jídel a stravování ve školní jídelně
 • vybavení tříd papírovými ručníky
 • omezení prolínání skupin žáků
 • soustavné osvěta v oblasti hygieny a používání roušek
 • nyní i pořízení generátorů ozonu, kdy budeme desinfikovat v nočních hodinách naše třídy, chodby a další společné prostory

Abychom minimalizovali možnost nákazy, prosíme o dodržování následujících opatření:

 • při příchodu do budovy si každý vydezinfikuje ruce
 • rouška je využívána dle pokynu učitele, vždy však ve společných prostorách, pro žáky druhého stupně i ve třídách
 • opakovaně si během dne myjeme ruce
 • nesaháme si do nosu, pusy aj.
 • kašleme či kýcháme do kapesníků
 • využíváme jednorázové papírové ručníky ve třídách, stejně jako desinfekci
 • nepijeme z jedné láhve, neukusujeme ze společné svačiny
 • po smrkání si myjeme ruce, stejně jako po příchodu z toalety

Nyní k vlastní práci se systémem MT:

V uplynulém roce se nám systém podařilo nastavit na výtečnou, výuka nám ONLINE běžela ve všech třídách dle připraveného rozvrhu. Nakonec to zvládli skutečně všichni a výuka běžela. Kdo neměl PC s internetem, dostával úkoly od paní asistentky v nakopírované podobě.

Letos pro Vaše děti chystáme několik změn. Zásadní změnou je, že distanční výuku budeme využívat paralelně s prezenční výukou, tedy náhlý přechod na distanční výuku by neměl znamenat zásadní problém pro žáky a ani pro pedagogy. Opět ve spolupráci s odbornou firmou došlo k vytvoření jednotlivých týmů (tedy tříd či skupin dle dělení předmětů). Týmy předpokládám, do středy tohoto týdne budou kompletně hotové. Vyučující po vytvoření týmů uskuteční s vašimi dětmi ukázkové setkání.  Tím zjistíme, nakolik se podaří všem připojit.  Přihlášení do výuky bude snadné, stačí kliknout na kalendář a potvrdit PŘIPOJIT. Tím je žák ve výuce. Dále dostanou žáci domácí úkol a test v systému MT, kdy zjistíme, jak se i toto daří.

Upozorňuji, že dle novely školského zákona je účast pro žáky školy na ONLINE výuce povinná!

Nově se letos chceme zaměřit i na žáky, kteří nemají PC s internetem. Zde nabízíme pomoc s řešením situace tím, že notebook s internetem v odůvodněných případech zapůjčíme. Pokud je u vás zásadní problém s vybavením, pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ať situaci řešíme.

Shrnutí nového:

Letos tedy distanční výuka bude provázet prezenční výuku tím, že vyučující budou zadávat úkoly v MTS, stejně jako souhrnná opakování probrané látky. Tím budeme mít zpětnou vazbu, nakolik funguje domácí příprava. Doporučuji tedy denní kontrolu systému MTS. Dále v systému MTS najdou žáci i pracovní listy, se kterými budou moci pracovat.

Nyní k vlastnímu připojení do systému MT:

Zadáte si stránky školy (www.zschvaly.cz), zvolíte si vlevo nahoře oddíl ONLINE VÝUKA a kliknete. Lze i přímo zadat: http://portal.office.com/

 

Pokud jste již MSTeams používali v loňském školním roce, tak se pro Vás nic nemění. Přihlašovací jméno a heslo je stále platné, tak jak bylo na konci školního roku 2019-2020. Pokud si heslo nepamatujete, kontaktujte třídního učitele a ten zajistí v součinnosti s administrátorem reset hesla.

Uživatelské jméno je tvořeno následujícím způsobem:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Před zavináčem je Vaše přihlašovací jméno do Bakalářů – pozor, je to pouze PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO, nikoliv Vaše heslo.

 

Vaše uživatelské jméno tedy bude např. vypadat takto:

Voma392759@zschvaly.onmicrosoft.com

Vaše vstupní heslo pro první přihlášení (PRO PRVNÍ ROČNÍKY A NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY) je pro všechny stejné:

 

Heslo1234 (pozor, opravdu napište slovo Heslo)

Poznámka:

Pokud Vaše děti nepracují se systémem Bakaláři, dostanete uživatelská jména zvlášť pro systém od svých třídních učitelů. Např. platí pro první ročníky, přípravnou třídu a část šestých ročníků, stejně jako pro všechny další nově příchozí žáky.

Pokud se vašim dětem přihlášení nedaří, či jste zapomněli heslo, kontaktujete třídního učitele.

Děkuji Vám za spolupráci a úvodní pomoc Vašim dětem s prvním připojením.  Jakmile se systém týmů rozběhne, uskutečníme si s Vámi, zákonnými zástupci žáků, informativní ONLINE setkání, abychom si řekli více k podrobnostem ONLINE výuky.

Ještě jednou děkuji.

Martin Březina

V Praze dne 21. 9. 2020