OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE – ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A ÚPRAVA VÝUKY TV A HV

V souvislosti s nařízením Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 15/2020, s účinností od 5. 10. 2020, informuje ředitel školy o následujících změnách, platných od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

1) Pro zařízení školního stravování budou platná opatření týkající se odchodů žáků na oběd, která mají za cíl eliminovat počet osob shromážděných v prostorách školní jídelny a zajistit tak maximální ochranu zdraví strávníků. Opatřením budou dodrženy veškeré pokyny ochrany zdraví (tj. rozestupy mezi žáky, maximální počet osob u stolu, počet osob v jídelně v souvislosti se vzdálenostmi stolů, zvýšená hygienická opatření apod.).

Odchody tříd na oběd jsou po výše uvedené období stanoveny takto:

I. A, I. B, 0. A – 11:15

II. A, II. B – 11:35

III. A, III. B – 11:50

IV. B, V. B – 12:05

IV. A, V. A – 12:20

VI. A, VI. B – 12:30

VII. A, VII. B – 12:45

VIII. A, VIII. B – 13:00

IX. A, IX. B – 13:15

Nad žáky bude po dobu stravování držen pedagogický dohled. V případě, že je stanovený čas odchodu žáků na oběd z jakéhokoli důvodu nevyhovující, mají rodiče možnost obědy svým dětem odhlásit standardním způsobem.

Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny na tel. 281 923 696.

2) U I. stupně se zakazuje zpěv (výuka pokračuje bez zpěvu)

3) U II. stupně se zakazuje zpěv (výuka pokračuje bez zpěvu), zakazují se sportovní činnosti (hodiny tělesné výchovy budou realizovány buď venku, nebo budou nahrazeny jiným obsahem).

4) Kroužky probíhající ve škole v odpoledních hodinách jsou zrušeny.

PhDr. Martin Březina v. r., ředitel školy

 

V Praze dne 2.10.2020

 

Ke stažení:
Download this file (priloha_826959525_1_HS hl m. Prahy.pdf)priloha_826959525_1_HS hl m. Prahy.pdf[ ]303 kB