Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2020/2021 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

                                                                                 Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :). Za I. oddělení, Bc. Alžběta Kysiková, DiS.

18. 11. 2020

Ranní družina není zajištěna, odpolední družina je v provozu od skončení výuky do 16:00. Školní družina je v upraveném režimu – každá třída tvoří současně jedno oddělení. Nelze míchat žáky z různých tříd.

U zvonků do školních družin je informace, v kterém oddělení se nachází daná třída.

 

        Prosíme rodiče, aby dali svým dětem do ŠD tyto pomůcky: převlečení, papírové kapesníky, sirup, bonbony. Kdo má možnost poskytnout jakýkoliv druh papíru, budeme velmi vděčný. Děkujeme ŠD.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina: 6:30 – 7:40 hod. ve 2. oddělení.

Po zvonění odchází žáci do tříd.

Do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod.

Později již nebude vpuštěno (bezpečnostní důvody).

Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.

Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) - do 12:30 hod.

                                           od 13:00 - do 13:30 hod.

Poté již mají děti do 15:00 hod. společný program ŠD.

Vyzvedávat se mohou od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V 17:00 hod. jsou děti, které si rodiče včas nevyzvednou, odvedeny do ředitelny.

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné sdělení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by mělo odejít s

rodičem kamaráda.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují!!

Platba za ŠD: v průběhu měsíce září dostanou děti písemné pokyny pro rodiče k platbě ŠD.

 

Měsíc září - Začínáme ve škole 

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
 • Cesta do školy - povídáme si o cestě do školy a cestě domů - základy bezpečnosti při přemisťování 
 • Pravidla soužití v ŠD
 • Poznáváme prostředí - vycházky po okolí
 • Napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si narozeninovou nástěnku
 • Jak se máme správně chovat, nezapomínáme na kouzelná slovíčka: děkuji a prosím
 • Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti 
 • Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 • Kontrolujeme běžnou hygienu - mytí rukou před jídlem, po použití WC, používání dezinfekce 
 • Ohlížíme se za prázdninami
 • Čtení pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci (výroba ježků, stromů,...)
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové hry, hra na dopravním hřišti, v tělocvičně