Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

TÝDENNÍ  PLÁNY  ŠD - ZÁŘÍ 

VYCHOVATELKA - EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ

  1. ODDĚLENÍ

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  9. – 4. 9. 2020

 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti

 Seznámení s prostředím školy

 Poslech pohádek

 Beseda o zážitcích z prázdnin

 Kreslení/ pohádková bytost /

 Kruhové seznamovací hry

 Sportovní hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  7. 9. – 11. 9. 2020

Seznámit žáky s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti – utvrzení

Vycházky do okolí školy.

Stříhání a lepení - příroda

Sportovní a míčové hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  9. – 18. 9. 2020

Zpívání /dětské lidové písničky /

loutkové divadlo

Dopravní výchova – silniční provoz

Sportovní a míčové hry na hřišti

Plnění úkolů v přírodě

 

 

  1. školní týden  9. – 25. 9. 2020

Dopravní výchova – Besipáček

Jízda na koloběžkách

Sportovní hry na hřišti

Kreslíme ovoce a zeleninu

 

  1. školní týden  9. – 1. 10. 2020

Stolní hry

Sportovní hry v tělocvičně

Kruhové hry

Stříhání - strom

Loutkové divadlo

 

Srdečně Vás vítám ve školním roce 2020/2021 a doufám, že tento školní rok

bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků.

Těším se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci 
 
Emília Krajňáková, vychovatelka 2.oddělení ŠD
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina: 6:30 – 7:40 hod. ve 2. oddělení.

Po zvonění odchází žáci do tříd.

Do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod.

Později již nebude vpuštěno (bezpečnostní důvody).

Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.

Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) - do12:30 hod.

                                      od 13:00 - do 13:30 hod.

Poté již mají děti do 15:00 hod. společný program ŠD.

Vyzvedávat se mohou od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V 17:00 hod. jsou děti, které si rodiče včas nevyzvednou, odvedeny do ředitelny.

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné sdělení od rodičů, které

předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by mělo odejít s rodičem

kamaráda.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují!!

Platba za ŠD: v průběhu měsíce září dostanou děti písemné pokyny pro rodiče k platbě ŠD.