Měsíční plán na měsíc únor   III . Oddělení Hana Dědourková

 

   VV : Malujememe sněhuláky

           Zimní krajina

           Zátiší - kytka

  PČ :   Stavíme z lega 

           Konstruktivní stavebnice

           Ruličkové postavy

  TV :   Procházka zimní krajinou

           Tělocvična  - močové hry 

  HV :   Poslech pohádkových písní

           Jdi za zvukem - hra

 

     Příprava na karneval 

    1 , 2 .2019  Pololetní  prázdniny 

    18 .2 .2019 Jarní prázdniny 


     Divadýlko

     Hrajeme si na doktora - první pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dne 10.12.2018 od 14:00 - 15:00h bude v družině divadelní představení "Jak chtěl skřítek zaspat vánoce". Prosíme zájemce, aby začali nosit 50,- Kč.


    Měsíční plán na prosinec         III . oddělení      Hana Dědourková

 

    VV :  Vánoční zvonky , přáníčka - pastelka

            Vánoční kapr , stromeček - co dostanu pod stromeček

            Sněhulák

    PČ :  Vánoční ozdoby

            Vystřihujeme sněhové vločky

    TV :  Pohybové hry ve třídě

            Správné držení těla a dechové cvičení

    HV :  Vánoční koledy

 

     Vycházky do zimní přírody

     Rozhovory o Vánocích

     7 .12 . Mikulášská besídka

     Pečení perníčků

     Přáníčka

     14 .12 . Svatá Lucie

     Výzdoba školní družiny

     19 .12 . Jarmark - tvořivé dílny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Měsíční plán na listopad       III . oddělení     Hana Dědourková

 

     VV :  Malování dle předlohy

             Listí a barvy podzimu

             Rozdělení barev na teplé a studené

 

     TV :  Závodivé hry s míčem

             Pohybové hry v přírodě

             Hra na jelena

 

     PČ :  Strom z listí

             Stojánek čerta a sv. mikuláše

             Sněhulák

 

     HV :  Lidové písně - učíme se " Pod našima okny "

 

     Rozhovory :  Pozorování rostlin

                        Přírodovědná literatura

                        Halloween

                        Drakiáda

                        Stavíme si a malujeme lego

          11 . 11    Světýlka v 17 .OO hod.

                        Vánoční přáníčka

                        Zdravotní výchova - beseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Měsíční plán na říjen         III . oddělení   Hana Dědourková

  

   VV :  Vymalovávání obrázků

           Les a lesní plody

           Tempera - perly barev

   TV :  Přeskoky přes švihadlo

           Škatule hejbejte se

           Míčové hry na hřišti

   PČ :  Navlékání korálků

           Stavebnice lego

           Košíček plný hub

   HV :  Poznej písničku

           Poslech písniček

 

   Měsíc čistoty a hygieny

   Podzimní tvoření

   Stavíme si z lega

   100 let republiky - celodružinová akce

   Výlet " Skanzen " datum bude upřesněn

   Otisky z listů

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Měsíční plán na září     III . oddělení     Hana Dědourková

 

   Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2018/2019 -  

   3 . oddělení

    

    VV :  Prázdniny - kresba pastelkou

            Vymalovávání obrázků

 

    TV :  Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě i na veřejné 

            komunikaci

            Jednoduché hry , házení a chytání míče , koulení

 

    PČ :  Konstruktivní stavebnice

            Vystřihovánky

 

    HV :  Poslech písniček

 

            Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci,

    také budou poučeny o chování ve školní družině, školní jídelně a prostorách

    školy(školní hřiště) . Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD .

 

    25 . 9 . Přijde do školní družiny KOUZELNÍK

               Plánovaný je Besipáček - dle počasí

 

Milí rodiče, vítáme Vás na stránkách školní družiny v školním roce 2018/2019,

kde bude možné sledovat měsíční plány a různé družinové akce.

Těšíme se na Vaší spolupráci se školní družinou.

Uvítali bychom papírové kapesníky, šťávu, bonbony a podle možnosti výtvarné potřeby.

                                                                                  vedoucí školní družiny Emília Krajňáková