Měsíční plán na říjen         III . oddělení   Hana Dědourková

  

   VV :  Vymalovávání obrázků

           Les a lesní plody

           Tempera - perly barev

   TV :  Přeskoky přes švihadlo

           Škatule hejbejte se

           Míčové hry na hřišti

   PČ :  Navlékání korálků

           Stavebnice lego

           Košíček plný hub

   HV :  Poznej písničku

           Poslech písniček

 

   Měsíc čistoty a hygieny

   Podzimní tvoření

   Stavíme si z lega

   100 let republiky - celodružinová akce

   Výlet " Skanzen " datum bude upřesněn

   Otisky z listů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019.


   Měsíční plán na září     III . oddělení     Hana Dědourková

 

   Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2018/2019 -  

   3 . oddělení

    

    VV :  Prázdniny - kresba pastelkou

            Vymalovávání obrázků

 

    TV :  Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě i na veřejné 

            komunikaci

            Jednoduché hry , házení a chytání míče , koulení

 

    PČ :  Konstruktivní stavebnice

            Vystřihovánky

 

    HV :  Poslech písniček

 

            Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci,

    také budou poučeny o chování ve školní družině, školní jídelně a prostorách

    školy(školní hřiště) . Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD .

 

    25 . 9 . Přijde do školní družiny KOUZELNÍK

               Plánovaný je Besipáček - dle počasí

 

Milí rodiče, vítáme Vás na stránkách školní družiny v školním roce 2018/2019,

kde bude možné sledovat měsíční plány a různé družinové akce.

Těšíme se na Vaší spolupráci se školní družinou.

Uvítali bychom papírové kapesníky, šťávu, bonbony a podle možnosti výtvarné potřeby.

                                                                                  vedoucí školní družiny Emília Krajňáková