Dne 13. 6. 2018 ve 14:00h. na Chvalské tvrzi se bude konat edukativní program - ,,KOZA DOMÁCÍ “.

Hodinové vystoupení se stádem cvičených koz. Vstupné 50Kč.

 

Na akci si mohou děti zakoupit knížku - ,, Kozí kalendář “. Veselé fotografie a básničky zachycují

„ kozí život “ od jara do zimy. Cena knížky – 50 Kč.


        Měsíční plán na červen   III . oddělení   Hana Dědourková

 

     TV :  Míčové hry , kopaná , vybíjená

             Školka přes švihadlo

             Den dětí - soutěže a hry na školním hřišti

     VV :  Léto - vodové barvy

             Lesní plody

             Západ slunce

     PČ :  Vystřihování a lepení

             Koláž - barevná louka v létě

             Úklid třídy na prázdniny

     HV :  Ke dni dětí taneční soutěže a hry

             Písně k táborovému ohni

 

             Rozhovory o chování v přírodě a na prázdninách.

      

   20 .6.  Fotbalový turnaj 

            Zmrzlina : Děti si přinesou peníze !!!

 

   30 . 6.  Vysvědčení a huráá na prázdniny

 

              Děkuji Všem , rodičům a dětem za milou spolupráci a přeji krásné

     a slunné prázdniny.                                   Hana Dědourková

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

      Měsíční plán na květen 2018    Hana Dědourková  III . oddělení

 

 

    TV :  Hledání ukryzých karet

            Pohybové hry s míčem

            Závody na hřišti

    VV :  Kresba křídou na chodník

            Učíme se postavu

            Koláž - váza a květina

    PČ :  Lepení barevných papírů

            Motýl - papír a nůžky

    HV : Písničky z pohádek " Dělání , Vadí , nevadí "

 

            Stolní hry , hračky a kostky

            Četba dětské literatury - česká gramotnost

 

           15 . 5.  do  31 . 5 . Výstava - talent Horních Počernic

           20 . 5 . Farmářské trhy - azylový dům v Horních Počernicích

           23 . 5 . Vernisáž - zámek na CHvalech začátek v  16.00 hodin

                       Beseda s Mudr.Kouřilovou - První pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Měsíční plán na duben  2O18    III . oddělení  Hana Dědourko

 

 

    Tv :  Míčové hry - na třetího , přehazovaná

            Skákání přes gumu

            Schovávaná v terénu

 

    Vv :  Barva jara

            Jarní květina

            Míchání temper

 

     Pč :   Stavebnice lego

              Práce se šablonou

 

      Hv :  Opakování písní

               Obsah říkadla vyjadřujeme pohybem

 

       Soutěživé a námětové hry - hračky , rodina

       Procházky přírodou

       Den Země

       Bes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dne 26. 3. 2018 se od14:00 hodin uskuteční

                   program ,,Vítání jara"

Ve 14:00 hod. vynášení Morany k místnímu rybníku .

Od 15:00 hod. budou ve školní jídelně probíhat

              ,,Velikonoční tvořivé dílny"

Děti si budou moci vyzdobit perníček, vajíčko, uplést pomlázku,

 vyrobit zápich a jiné velikonoční dekorace.

Rodiče jsou srdečně zváni, aby se svými dětmi

prožili pěkné předvelikonoční odpoledne.

 Občerstvení je vítáno.

NOC S ANDERSENEM

POZOR, ZMĚNA !!!

Děti se vyzvedávají v sobotu 24.3. 2018

nejpozději do 9:00 hod.!!

 

 Měsíční plán na březen     III . oddělení     Hana Dědourková

 

   Tv :  Přeskoky přes švihadlo

           Házaní míče na cíl

           Pohybové hry v místnosti

   Vv :  Velikonoce v přírodě

           Navrhujeme - rukavice

           Talíř - Na čem si rád pochutnávám

    Pč :  Závěsné ptáčky

            Velikonoční stojánek zajíčka

            Zdobení kraslic

    Hv :  Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku i obrázku

            Nácvik písní 

 

     První jarní květiny

     Rozhovory o ochraně  přírody

     Malujeme vajíčka

     Tvořivé dílny

     Měsíc knihy

     23 . 3 . Noc s Andersenem

     14 . 3 . Divadlo - přinést 50,-Kč

      2 . 3 .  Divadlo v tělocvičně

     26 . 3 . Vynášení Moreny    - Tvořivé dílny

 

 

 

 

 

 

 


   MĚSÍČNÍ  PLÁN NA ÚNOR   III . oddělení   Hana Dědourková

 

     Tv :  Překonávání zimních překážek

             Míčové hry v tělocvičně

     Vv :  Zima - vodové barvy

             Malování dle předlohy

             Rozpíjející se obrázky

     Pč :  Vytrhované obrázky

             Ruličkové postavy

             Papírová krabička

     Hv :  Jdi za zvukem- hra

              Karneval - taneční soutěže a hry

 

     Hra člověče nezlob se , dáma aj.

     Rozhovor o nadpřirozených postavách

     Sportovní den 

    

    Karneval - výroba masek

    Lego - soutěž /stavíme z lega/

    Lidová tradice - " Vynášení Moreny "

    Divadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Měsíční plán na leden  2018    Hana Dědourková III . oddělení

 

      

       Štˇastný nový rok mnoho úspěchů, hodně zdraví a štěstí dětem a  jejich rodičům přeje Hana Dědourková

      

       Tv:  Cviky za pochodu

              Závody a soutěže pohybu ve třídě

       Vv:  Dokreslujeme obrázky

              Malování dle předlohy

              Zimní sporty

       Pč:  Úklid třídy

              Stavebnice lego

              Papírové skládanky

              Nakupování

      Hv:  Poslech písniček " Šmoulové"

             Opakování písní

      

       Tři králové

       Lidové tradice

       Zdravá výživa -beseda s paní Hajnou 

       Kvízy

 

 

 

 

 

 

 

 


     Měsíční plán na prosinec   III.oddělení  Hana Dědourková

 

    VV : Vánoční zvonky, přáníčka - pastelka

             Vánoční kapr, stromeček - co dostanu pod stromeček

             Sněhulák

    Pč :   Vánoční ozdoby

             Sněhové vločky

    Tv :   Pohybové hry ve třídě

             Správné držení těla a dechové cvičení

     Hv :  Vánoční koledy

 

              Vycházky do zimní přírody

              Rozhovory o vánocích

              Mikulášská besídka

              Úklid třídy 

              Lidové  tradice,  pranostiky  " sv. Lucie "

      

     

     19 . 12 . Tvořivé dílny - Jarmark

 

 

 


       Měsíční plán na listopad       Hana Dědourková   III. oddělení

  

  Vv: Malování podle předlohy

         Listí a barvy podzimu

         Rozdělení barev na teplé a studené

 

  Tv: Závodivé hry s míčem

        Pohybové hry v přírodě

        Hra na jelena

 

  Pč:  Strom z listí 

         Stojánek čerta a sv.Mikuláše

         Sněhulák

 

  Hv:  Lidové písně 

 

  Rozhovory: Pozorování rostlin

                     Halloween

                     Drakiáda

  

  5 . 11 . Světýlka v 17.hod.

  24 .11 .Výročí naší školy 230 let

 

 

 

 

 


 

 

    Měsíční plán na říjen           Hana Dědourková  III . oddělení

  

     Vv.  Vymalovávání obrázků

              Les a lesní plody

              Western

      Tv.  Přeskoky přes švihadlo

             Škatule hejbejte se

             Míčové hry

      Pč.  Navlékání korálů

             Stavebnice lego

             Košík plný hub

      Hv.  Poznej písničku

             Poslech písniček

 

       Výstava zahrádkářů - ŠD výtvarné práce

       Podzimní výstava výrobků z lomu

       Světýlka - výroba knoflíků

       Měsíc čistoty a hygieny


 

 

 


Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2017 - 2018

III. oddělení.

Plán práce ŠD

Školní družina spolu se školou zajišťuje komplexní působení na žáky.Umožňuje žákům po vyučování užitečně trávit volný čas. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek i pro přípravu na vyučování. Svou činností se snažíme hravou a nenásilnou formou navazovat na základ získaný v rámci vyučování. V prvních týdnech školy se budeme všichni věnovat novým prvňáčkům. Budeme se snažit v dětech vytvořit dobré vztahy v kolektivu, vzájemnou toleranci, slušně chování mezi sebou i vůči dospělým, vštěpovat jim základní pravidla stolování, hygieny a bezpečnosti. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování, zejména v odpočinkových a zájmových činnostech. Zájmová činnost plní funkci vzdělávací i výchovnou, rozvíjí tvořivost, fantazii, samostatnost a aktivitu dětí. Sportovně se mohou žáci vyžít na školním hřišti, nebo v tělocvičně. K dispozici je dopravní hřiště kde trávíme přes rok hodně času, které se nachází přímo před školou. K akcím ŠD patří i různá vystoupení, besedy, karneval i různé výstavy.

Odpočinková činnost - relaxační hudba a cvičení, vyprávění, čtení a vyprávění pohádek, klidové a poslechové hry

Zájmová činnost - rukodělná výtvarná, dramatická a hudební, počítače

Pohybová činnost - vycházky a sportovní hry, cvičení s hudbou, pohybové a rytmické hry

Naučné činnosti - besedy, vědomostní soutěže, společenské hry a soutěže

Estetické činnosti - výzdoba a udržení pořádku ŠD

Příprava na vyučování - čtení, psaní úkolů (se souhlasem rodičů)

Konkrétní formu a obsah činnosti naznačují měsíční plány (pouze orientační a mohou se měnit podle různých situací např. počasí, volné prostory, počet žáků aj.), které jsou rodičům k dispozici na nástěnce před školou, nebo na internetových stránkách www.zschvaly.cz.

 

Měsíční plán na září 2017

VV - Prázdniny - kresba pastelkou

       Uvolňování ruky - barvení klubíčka

TV - Poznáváme okolí školy, nástupy, chování v přírodě

       Jednoduché hry, házení a chytání míče, koulení

PČ - Konstruktivní stavebnice

HV - Poslech písní

Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci, také budou poučeny o chování ve školní družině a prostorách školy (školní hřiště). Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD.