Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina: 6:30 – 7:40 hod. ve 2. oddělení.

Po zvonění odchází žáci do tříd.

Do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod.

Později již nebude vpuštěno (bezpečnostní důvody).

Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.

Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) - do 12:30 hod.

                                           od 13:00 - do 13:30 hod.

Poté již mají děti do 15:00 hod. společný program ŠD.

Vyzvedávat se mohou od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V 17:00 hod. jsou děti, které si rodiče včas nevyzvednou, odvedeny do ředitelny.

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné sdělení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by mělo odejít s

rodičem kamaráda.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují!!


Platba za ŠD: v průběhu měsíce září dostanou děti písemné pokyny pro rodiče k platbě ŠD.


       

      Měsíční plán na září   III . oddělení           Hana Dědourková

 

    Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2020/2021

 

    Děti byly poučeny o bezpečnosti a chování ve školní družině a prostorách         

školy(ŠJ , ŠH , tělocvičně) . 

     Poučeni " Proč si mýt ruce "

 

      VV : Prázdniny - kresba pastelkou

             Vymalovávání obrázků

             Vodové barvy - hra barev

 

      TV : Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě i na veřejné komu-

             nikaci

             Jednoduché hry , chytání a házení míče

 

      PČ : Konstruktivní stavebnice

             Vystřihovánky

             

      HV : Poslech písní

 

             - Vzájemné sdílení zážitků z prázdnin

             - Výzdoba družiny