Měsíční plán na měsíc  červen     III . oddělení     Hana Dědourková

 

      VV :   Léto - vodové barvy

               Lesní plody

               Západ slunce

 

      TV :   Míčové hry na hřišti

               Školka přes švihadlo

               Den dětí

 

      PČ :   Vystřihujeme a lepíme

               Koláž - barevná louka v létě

               Úklid třídy na prázdniny

 

      HV :   Písně k táborovému ohni

 

      10 . 6 . Vernisáž na Chvalském zámku v 16:OO hod.

      13 . 6 . Turnaj ve fotbale

      18 . 6 . Koně - jízda na koni -120 .Kč

      21 . 6 . Sportovní hry na hřišti

      28 . 6 . Vysvědčení a hurá na prázdniny

                 Děkuji Všem , rodičům a dětem za milou spolupráci a přeji 

                 krásné a slunné prázdniny .     Hana Dědourková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Měsíční plán na měsíc květen   III . Oddělení  Hana Dědourková

 

      TV :   Hledání ukrytých karet

               Pohybové hry s míčem

               Závody na hřišti

 

      VV :   Kresba křídou na chodník

               Učíme se postavu

               Koláž váza a květina

 

      PČ :   Lepení barevných papírů

               Motýl - papír a nůžky

      

      HV :   Písničky z pohádek

 

       Vycházky, poznávání keřů a mládat

       Četba dětské literatury

       Stolní hry , hračky a kostky

 

       Den matek

       3 . 5 .  Čarodějnický rej

       28 . 5 . Beseda - Život mamutů

       Příprava na : Počernický talent

       Příprava na výzdobu obecní zahrady ( keramika - výrobky)

       27 . 5   Výzdoba obecní zahrady

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Měsíční plán na měsíc duben  III . Oddělení  Hana Dědourková

 

     TV :  Míčové hry - na třetího , přehazovaná

             Skákání přes gumu

             Schovávaná v terénu

 

     VV :  Barva jara

             Jarní květina

             Míchání temper

 

     PČ :  Stavebnice lego

             Práce se šablonou

 

     HV :  Opakování písniček

             Obsah říkadla vyjadřujeme pohybem

 

     Velikonoční rozhovory

     10 . 4   Tvořivé dílničky

     15 . 4   Divadlo v ŠD

     14 . 4   Počernické kuře

     25 . 4   Botanická zahrada

                Den země

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Měsíční plán na měsíc březen  III . Oddělení Hana Dědourková

 

   TV :   Přeskoky přes švihadlo

            Házení míče na cíl

            Pohybové hry v místnosti

 

   VV :   Malujeme postavu , portrét

            Rukavice - navrhujeme

            Talíř - na čem si rád pochutnávám

 

   PČ :   Závěsné ptáčky

            Velikonoční stojánek zajíčka

            Domeček skládanka

 

   HV :   Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku i obrázku

            Nácvik písně : Tancuj , tancuj  Žádnej neví

 

     1 . 3 . Karneval

   25 . 3 . Barevný týden  Po -Modrá

                                    Út - Červená

                                    St - Zelená

                                    Čt - Žlutá

                                    Pá - Bílá

   29 . 3 . Noc s Andersenem

   Měsíc knihy ( Beseda )

   Výroba dárečků pro nastávající prvňáčky

   Rozhovory o ochraně přírody ( Voda )

 


 

 

 

 

 

   Měsíční plán na měsíc únor   III . Oddělení Hana Dědourková

 

   VV : Malujememe sněhuláky

           Zimní krajina

           Zátiší - kytka

  PČ :   Stavíme z lega 

           Konstruktivní stavebnice

           Ruličkové postavy

  TV :   Procházka zimní krajinou

           Tělocvična  - močové hry 

  HV :   Poslech pohádkových písní

           Jdi za zvukem - hra

 

     Příprava na karneval 

    1 , 2 .2019  Pololetní  prázdniny 

    18 .2 .2019 Jarní prázdniny 


     Divadýlko

     Hrajeme si na doktora - první pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dne 10.12.2018 od 14:00 - 15:00h bude v družině divadelní představení "Jak chtěl skřítek zaspat vánoce". Prosíme zájemce, aby začali nosit 50,- Kč.


    Měsíční plán na prosinec         III . oddělení      Hana Dědourková

 

    VV :  Vánoční zvonky , přáníčka - pastelka

            Vánoční kapr , stromeček - co dostanu pod stromeček

            Sněhulák

    PČ :  Vánoční ozdoby

            Vystřihujeme sněhové vločky

    TV :  Pohybové hry ve třídě

            Správné držení těla a dechové cvičení

    HV :  Vánoční koledy

 

     Vycházky do zimní přírody

     Rozhovory o Vánocích

     7 .12 . Mikulášská besídka

     Pečení perníčků

     Přáníčka

     14 .12 . Svatá Lucie

     Výzdoba školní družiny

     19 .12 . Jarmark - tvořivé dílny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Měsíční plán na listopad       III . oddělení     Hana Dědourková

 

     VV :  Malování dle předlohy

             Listí a barvy podzimu

             Rozdělení barev na teplé a studené

 

     TV :  Závodivé hry s míčem

             Pohybové hry v přírodě

             Hra na jelena

 

     PČ :  Strom z listí

             Stojánek čerta a sv. mikuláše

             Sněhulák

 

     HV :  Lidové písně - učíme se " Pod našima okny "

 

     Rozhovory :  Pozorování rostlin

                        Přírodovědná literatura

                        Halloween

                        Drakiáda

                        Stavíme si a malujeme lego

          11 . 11    Světýlka v 17 .OO hod.

                        Vánoční přáníčka

                        Zdravotní výchova - beseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Měsíční plán na říjen         III . oddělení   Hana Dědourková

  

   VV :  Vymalovávání obrázků

           Les a lesní plody

           Tempera - perly barev

   TV :  Přeskoky přes švihadlo

           Škatule hejbejte se

           Míčové hry na hřišti

   PČ :  Navlékání korálků

           Stavebnice lego

           Košíček plný hub

   HV :  Poznej písničku

           Poslech písniček

 

   Měsíc čistoty a hygieny

   Podzimní tvoření

   Stavíme si z lega

   100 let republiky - celodružinová akce

   Výlet " Skanzen " datum bude upřesněn

   Otisky z listů

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Měsíční plán na září     III . oddělení     Hana Dědourková

 

   Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2018/2019 -  

   3 . oddělení

    

    VV :  Prázdniny - kresba pastelkou

            Vymalovávání obrázků

 

    TV :  Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě i na veřejné 

            komunikaci

            Jednoduché hry , házení a chytání míče , koulení

 

    PČ :  Konstruktivní stavebnice

            Vystřihovánky

 

    HV :  Poslech písniček

 

            Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci,

    také budou poučeny o chování ve školní družině, školní jídelně a prostorách

    školy(školní hřiště) . Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD .

 

    25 . 9 . Přijde do školní družiny KOUZELNÍK

               Plánovaný je Besipáček - dle počasí

 

Milí rodiče, vítáme Vás na stránkách školní družiny v školním roce 2018/2019,

kde bude možné sledovat měsíční plány a různé družinové akce.

Těšíme se na Vaší spolupráci se školní družinou.

Uvítali bychom papírové kapesníky, šťávu, bonbony a podle možnosti výtvarné potřeby.

                                                                                  vedoucí školní družiny Emília Krajňáková