Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019.

 

Týdenní plány ŠD- Žáří

vychovatelka- Tereza Voráčková

4.oddělení

 

 

3.-7.9. 2018

přivítání se s dětmi po prázdninách, seznámení

seznámení dětí s vnitřním řádem a pravidly bezpečnosti

beseda o zážitcích z prázdnin, kreslení (vzpomínky na prázdniny)

pravidla naší třídy

 

 

10.-14.9. 2018

kruhové hry

vycházka v okolí školy,poznávání přírody,slušné chování

sportovní hry

čtení pohádky

 

 

17.-21.9. 2018

dopravní výchova silniční provoz

hry na školním hřišti, míčové a sportovní hry

dopravní výchova- Besipáček, jízda na koloběžkách, plnění stanovišť

poslech písniček

 

 

24.-28.9. 2018

účast na veletrhu soc. služeb na chvalské tvrzi (CA)

25.9. divadlo- kouzelník

deskové a karetní hry

čtení pohádky

 

 

Milí rodiče, vítáme Vás na stránkách školní družiny v školním roce 2018/2019,

kde bude možné sledovat měsíční plány a různé družinové akce.

Těšíme se na Vaší spolupráci se školní družinou.

Uvítali bychom papírové kapesníky, šťávu, bonbony a podle možnosti výtvarné potřeby.

                                                                                  vedoucí školní družiny Emília Krajňáková