Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2020/2021 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

                                                                                 Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :). Za IV. oddělení, Tereza Voráčková.

 

        Prosíme rodiče, aby dali svým dětem do ŠD tyto pomůcky: převlečení, papírové kapesníky, sirup, bonbony. Kdo má možnost poskytnout jakýkoliv druh papíru, budeme velmi vděčný. Děkujeme ŠD.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina: 6:30 – 7:40 hod. ve 2. oddělení.

Po zvonění odchází žáci do tříd.

Do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod.

Později již nebude vpuštěno (bezpečnostní důvody).

Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.

Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) - do 12:30 hod.

                                           od 13:00 - do 13:30 hod.

Poté již mají děti do 15:00 hod. společný program ŠD.

Vyzvedávat se mohou od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V 17:00 hod. jsou děti, které si rodiče včas nevyzvednou, odvedeny do ředitelny.

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné sdělení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by mělo odejít s

rodičem kamaráda.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují!!

Platba za ŠD: v průběhu měsíce září dostanou děti písemné pokyny pro rodiče k platbě ŠD.