Srdečně Vás vítám ve školním roce 2020/2021 a doufám, že tento školní rok bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků.
Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.
 
 
Těším se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :-) 
 
Lucie Pinová, vychovatelka 5.oddělení ŠD

 

Vzhledem k opatřením proti koronaviru se tento rok mohou děti ze školy a školní družiny vyzvedávat pouze v těchto časech : 

12:00-12:30, 13:00-13:30 a poté až od 15hodin.
 
Pokud dítě bude odcházet z družiny samo, donese lísteček a poté smí odcházet v průběhu celého odpoledne (jakmile bude naobědváno).
 
 
 
Měsíční plán záři
 
1. školní týden (1.9 -4.9)
 -seznámení se školním řádem a pravidly bezpečnosti
-seznámení s vnitřním řádem ŠD
-povídání o správné hygieně rukou, jak předcházet nemocem
-vyprávění si zážitků z prázdnin
 
2. školní týden (7.9 - 11.9)
 - dodatečné seznámení se školním řádem a řádem ŠD (pro děti, které nebyly přítomny v 1.týdnu školy)
- opakování správné hygieny rukou
-pobyt venku
-kreslení zážitků z prázdnin
 
3. školní týden (14.9. -18.9)
- četba na pokračování - Mikulášovy prázdniny
- konstruktivní hry
- omalovánky mandaly
-poslech relaxační hudby
 
4.školní týden (21.9 -25.9)
-vycházka do přírody
-povídání o podzimu(znaky podzimu, první podzimní den)
-sbírání podzimních plodů
-zpívání písni a recitace básní spojených s podzimem
 
5.školní týden (28.9 - 2.10)
-vypravování zážitků z víkendu
-hry na dopravním hřišti
-razítka z jablek 
-deskové hry