LASER GAME

 

Klubáci vyrazili na laser game. Všichni jsme si akci užili :).

 

 

 


VÁNOČNÍ DÍLNY

 

Poslední školní týden v prosinci byl ve znamení vánočních dílen. Mladší klubáci prodávali své výrobky, zatímco starší měli na starost dílny.

 


DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 

V Klubu si děti nejen píší domácí úkoly a hrají různé hry. V Klubu probíhají také vzdělávací akce. Dne, 10. 10. je mezinárodní den

Duševního zdraví. S dětmi v Klubu jsme si povídali o duševních poruchách a lidech, který jimi trpí. Děti mely spoustu otázek. A abych

upozornili na tento den ostatní spolužáky, oblékli jsme si růžová trička.

 

 

 

 

Cílem klubu je naučit děti využívat volný čas smysluplně, rozvíjet je, uspokojovat v rámci možností jejich

potřeby a předcházet tak různým problémům a negativním vlivům dnešního světa.

 

Vážení rodiče, milí žáci,             

již několik let  pokračuje v činnosti „Školní klub“. Jedná se především o pravidelné aktivity s cílem vyplnit volný čas Vašich dětí. Školní klub je prioritně zaměřen na žáky 2.stupně (družina pro 1.stupeň), avšak při volné kapacitě může školní klub navštěvovat i žák z 1.stupně.