Školní rok 2020 - 2021

 

OD 30. 11 DOCHÁZÍ V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU K NÁSLEDUJÍCÍM OPATŘENÍM, KTERÉ MAJÍ CO NEJVÍCE OCHRÁNIT POBYT DĚTÍ V

PROSTORÁCH KLUBU. ŠKOLNÍ KLUB FUNGUJE OD PONDĚLÍ DO PÁTKU, VŽDY DO 15:00

DĚTI NEMOHOU PŘECHÁZET DO JINÉHO ODDĚLENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K MÍCHÁNÍ

DĚTÍ Z RŮZNÝCH TŘÍD.

 

ŠKOLNÍ KLUB BUDE PRAVIDELNĚ DEZINFIKOVÁN. V PRŮBĚHU ODPOLEDNÍHO POBYTU DĚTÍ V KLUBU BUDOU PROSTORY KLUBU

PRAVIDELNĚ VĚTRÁNY.

 

ABY NEDOCHÁZELO K MÍSENÍ DĚTÍ, BUDE KAŽDÁ TŘÍDA MÍT SVOU VLASTNÍ VYCHOVATELKU. NÍŽE NAJDETE ROZDĚLENÍ DĚTÍ.

 

4.A - VYCHOVATELKA HROMASOVÁ

4.B - VYCHOVATELKA TOMÁNKOVÁ

5.A - VYCHOVATELKA PINOVÁ

5.B - VYCHOVATELKA ROSOLOVÁ

 

S POZDRAVEM

HROMASOVÁ


 

Ráda bych Vás přivítala v novém školním roce. Jestli Vás zajímá, jak to bude vypadat v prvních dnech školy, na následujících řádcích se vše dozvíte.

První školní den budu po první hodině stát ve vestibulu nové budovy, kde se mi budou pomoci děti do Klubu nahlásit. Prosím, ať se mi nahlásí i děti, které budou chtít začít Klub navštěvovat třeba až po prvním týdnu školy.

Klub je zaměřen, pokud počasí dovolí na venkovní aktivity na školním hřišti. V Klubu si děti se svolením rodičů mohou dělat domácí úkoly a připravovat se na vyučování.

Poplatek za Klub činí na 1 měsíc 200,- Kč. V průběhu září dostanete k platbě potřebné údaje.

Klub je otevřen od 12:35 do 15:00. Děti mohou přicházet a odcházet v hodinu, kdy potřebuji. V Klubu mohou čekat smysluplně na odpolední vyučování.

Děti, které potřebuji být ve škole déle, přecházejí do školní družiny.

Přeji Vám i dětem poklidné vykročení do nového školního roku.

 

Renáta Hromasová