Projekt Setkávání pokračuje i v letošním školním roce. Jeho cílem je seznámit zdarvé děti s dětmi, které mají nějaké handicapy, naučit se
k nim chovat, pomáhat jim, přijímat jejich jinakost bez posměchu a pohrdání.

Pomocníkem – dobrovolníkem může být každý žák II. stupně, který si na to troufne, doplňuje si zameškané učivo a nemá kázeňské problémy.

Další dotazy zodpoví Hedvika Zmeková

 

    První letošní SETKÁVÁNÍ se konalo na ZŠ Bártlova v Horních Počernicích v pátek 11. 9. od 9: 00 do cca 11: 40.

Byl to sportovní den, na kterém se sešly děti  ze čtyř praktických a speciálních škol z celé Prahy.

 Disciplíny: 1. hod na cíl, 2. shazování kuželek, 3. kop (kutálení) do brány, 4. přeskakování (objíždění) překážek, 5. hod do výšky. Speciální soutěžní disciplínou bude slalom čtyřčlenných smíšených družstev (mladší 1. - 6. ročník, starší 7. - 10. ročník).

S organizací budou kromě nás pomáhali i starší žáci ZŠ Bártlova.