Termíny sběru na školní rok 2017/2018:10. – 12. 4. 2018
15. -17. 5. 2018
19. – 21. 6. 2018

Kontejner bude přistaven vždy v úterý během dne a odvezen ve čtvrtek během dne!!! 

Doporučujeme sběr vozit hlavně ve středu!!! Nestane se Vám, že kontejner nebude.

Prosíme - sběr noste co nejdále do kontejneru. Pokud je kontejner zavřený - neotvírejte ho!!!