Pátek 3.4.2020

ČJ - PL (pracovní list) č.1 (V neděli pojedeme k dědovi....) - opakujeme dě, tě, ně a čteme s porozuměním      
Pís.str. 47 - pouze 4 řádky  - (slova s písmenem g), co se nepovede, napište ještě do modrého sešitu

M - uč. str.20/1,2,3 (velikonoční slovní úlohy),
procvičovat je dále možné např.na: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html

AJ - Obě skupiny:
- uč.str. 49 - téma FOOD (JÍDLO) - vybarvíme, vystřihneme a naučíme se prvních 6 slovíček, přidáme do nabídky našeho obchodu s ovocem a zeleninou a zahrajeme si opět na nakupování (What do you want? I want some...)

Nacvičíme důležitou frázi smile: ARE YOU HUNGRY [ ha:ngri] ?      Máš hlad?
                                          YES, I AM.      Ano, mám.
a pustíme si na to super písničku: https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

A přidávám na víkend jednu velikonoční koledu, protože se nám Velikonoce už blíží:

Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Jestlipak se jí někdo zvládne naučit? Na koledu jí asi letos nevyužijeme, ale je moc pěkná.

Přeji hezký víkend.

P.Pauchová


                                    

 

Čtvrtek 2.4. 2020

ČJ - Sl. str. 53 (čtení s porozuměním) - cv.1 - čteme alespoň 2x (jednou můžou děti i tichým čtením), napíšeme k obrázkům správná jména, klíč najdeme v textu, cv.2 a cv.3 - pracujeme jako obvykle, cv. 4 - opět vyřazujeme slovo a vypisujeme ho na řádek (pozor na slovo FOTBAL - slyšíme v něm D, ale píšeme T - proč, to jsme si říkali už v angličtině, jestli si děti vzpomenou: slovo je převzaté z angličtiny FOOT + BALL)

Pís. str. 46 - píšeme nové písmeno g (nemělo by dětem dělat potíže - začínáme na řádku jako a, ale sjedeme pod řádek a uděláme kličku jako u písmene j), animace je na: https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac
Procvičení možné na: http://rysava.websnadno.cz/psani/g1.htm

M - uč.str.19 (porovnávání čísel do 15) - ve cv.1 pracujeme s číselnou osou, můžeme opět shlédnout video ke cvičení na: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-19/

Pr - opakujeme Zvířátka a jejich mláďata: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm
       Pracovní list přidám dnes ke slabikáři.


Připomínám předání písanek a slabikářů - dnes 14 - 15h.

Naše první online čtenářská schůzka proběhla myslím dobře, ráda jsem děti alespoň takto viděla a slyšela a těším se na další skupinky v pátek smile!!!

Odpověď na včerejší hádanku je: ŽELVA NÁDHERNÁ ! ! !

Co dělala v rybníce? Kde se tam vzala? Patří tento živočich do našich rybníků? Proč?
Jestli jste zvědaví, poproste rodiče a prozkoumejte to společně na internetu...

https://liberec.rozhlas.cz/z-zelvy-nadherne-se-pomalu-stava-postrach-ceskych-rybniku-6005277

 

 

Středa 1.4.2020

ČJ - Sl.str. 52 (procvičování čtení se slabikami bě, pě, vě) - cv.1 - pracujeme jako obvykle, cv.2 - nový typ cvičení - hledáme slovo, které do textu nepatří, je tam navíc, cv.3 - píšeme číslovky, někomu může dělat problém, naveďte děti, ať si číslovku najdou v textu a podtrhnou (pokud tam je), jinak hláskujeme.

Pís. str. 45 (slova s písmenem f - po včerejším procvičení nám už půjdou určitě krásně, děkuji za fotky smile).

M - PS str.12 (procvičujeme sčítání i odečítání do 15), ve cv.1 si všímejte podobnosti se sčítáním do 10, využijte pak ve cv.2.
     
Kdo bude mít ještě chuť, procvičuje např.na: http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitaodcitdo20_1.htm nebo na: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-1/priklady1.htm

Zdokonalujeme čtení - str. 47.

Dnešní hádanka je pro detektivy s lupou:

Vyfotila jsem opět něco u našeho rybníka, bohužel to brzy zmizelo pod kalnou hladinou.
CO TO
BYLO?

a) kapr obecný
b) Lochnesská příšera
c) želva nádherná

 

Úterý 31.1.2020

ČJ - Sl.str. 51 - čteme slova se slabikami bě, pě, vě, cv.1 - přečtěte vícekrát, některá slova vyberte a vytleskejte slabiky, cv.2 - motýl je bělásek, cv.3 - vyberte správné slovo a zapište do věty (na druhé slovo vytvořte ústně větu sami), cv.4 - vybíráme správné slovo

Psaní - pro velký úspěch (některé z vás dost potrápilo) trénujeme písmeno f ještě do modré písanky (napište datum):
f, fe, fu, filé (každého 1 řádek, tedy dohromady 4 řádky), přikládám nákres, popř. shlédněte ještě jednou animaci: https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M

Diktát (vynechte řádek pod psaním, může být pro zpestření běhací - napište slova na očíslované lístky a rozmístěte po bytě, dítě hledá a zapisuje slova do sešitu, ale lístek si nesmí vzít s sebou, musí si slovo zapamatovat, když zapomene, musí se jít znovu podívat), kdo nemá času nazbyt, napíše diktát klasický: buchta, moře, socha, růže.

PČ a VV - zkuste vymodelovat z plastelíny (kdo má doma) geometrická tělesa, která  jste se naučili poznat v matematice - krychli, kvádr a jehlan. Kdo nemá plastelínu, postaví stavbu z kostek. A kdo se budete chtít dílem pochlubit, pošlete mi obrázek.

Zdokonalujeme čtení - str. 46.

Odpověď na včerejší hádanku je PALČÁKY.

Potrapte a procvičte si dnes jazýčky (zkuste na jeden nádech vícekrát za sebou - dechové cvičení):

Mezi domama má má máma malou zahrádku.

 

Pondělí 30.3.2020

Přeji všem úspěšný další týden!

ČJ - Sl.str. 50 - slabiky bě, pě, vě (opět písmeno ě kouzlí - tentokrát nám přičarovalo j do slabiky, čteme tedy tyto slabiky jako "bje, pje, vje"), cv.1. - pracujeme s básničkou, čteme, hledáme slabiky bě, pě, vě, naučíme se jí zpaměti, dále pracujeme s cvičeními, jako obvykle.

Pís.str. 44 - malé písmeno f (začínáme jako l, ale sjedeme dolů pod řádek a zatočíme doprava kličku - /je to na druhou stranu než u písmene j/ a další kličku doleva na řádku), kdo zapomněl, doporučuji animaci na: https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M, vizuálně můžete procvičit i zde: http://rysava.websnadno.cz/psani/f1.htm (cv.1 i cv.2). Doporučuji vyzkoušet na tabulku nebo na papír.

M - uč.str. 18, cv.1 - počítáme krychličky (rozklad čísla na 10+1,10+2...), cv.2 - opět počítáme krychle v krychlových stavbách, pozor, nesmíme zapomenout započítat ty, které sice nevidíme, ale víme, že tam jsou - logické vysuzování (pokud máme kostky, můžeme si stavby postavit, pěkně je to na: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-18/,  cv.3 -hledáme a zapisujeme čísla, tentokrát dvouciferná, cv.4 - dokonči řadu

Pr - uč. str.50 - Jaro na statku  - zvířata a jejich mláďata (postup podle metodiky dole na stránce)

Zdokonalujeme čtení - str. 45.

Dnes si trochu lámejte hlavu (nápověda: možná to budeme ještě tento týden potřebovat!):

Pletu chlívek pro pět ovcí, čtyři dohromady, pátá zvlášť.

CO JE TO???

 

 

 

Pátek 27.3.2020

!!! POZOR !!! PŘEKVAPENÍ VE VAŠEM MAILU, PODÍVEJTE SE smile

ČJ - pracovní list č.2 - pracujeme s listem podle pokynů dole, sloupečky nemusíme jen číst, ale opět tvořit věty, najít co nejrychleji vybrané slovo..., pozor zase na čtení slov s předložkami, hlavně předložku v čteme dohromady s první slabikou (vne - dě - li, vpon - dě - lí), můžeme si i vytleskat, aby to děti slyšely

Pís. str. 43 (opis a přepis slov s písmenem ch)

M - uč.str.17 - děti se seznámí s prostorovými tělesy, kvádrem a jehlanem. Děti je znají ze stavebnic s dřevěnými kostkami, teď se je naučí poznat a pojmenovat. Výklad si můžete pustit na: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-17/. Můžeme pozorovat na předmětech kolem nás - stavebnice, střecha  kostela, krabice od mléka... Všímáme si, jaké rovinné útvary tvoří stěnu těchto těles (trojúhelník u jehlanu, obdélník u kvádru, čtverec u krychle, kterou již známe).

AJ - Obě skupiny: Téma: Ovoce a zelenina  
    učebnice str. 40, 41, 43 - procvičujte slovíčka (pro výslovnost můžete použít Google - překladač nebo zopakujte na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=f_CYqTpsgkI, https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk)
    Hra na obchod: What do you want? (Co chceš?)
                          I want some pears, please. (Chci nějaké hrušky.)
                          Here you are. (Tady máš.)
                          Thank you. (Děkuji.)
Výslovnost najdete v učebnici na str.43.

Kdo zvládne, může přidat i užitečnou frázi: How much is it? (Kolik to stojí?)
                                                             It´s  five crowns. (Stojí to pět korun.) a procvičit tak i číslovky.
Hrajeme s obrázky, hračkami nebo skutečným ovocem, papírovými mincemi (procvičíme i sčítání)
    
    Pro opakování nabízím - youtube píseň " Head and shoulders": https://www.youtube.com/watch?v=Bp-rWsBpIUU, If you are happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw, One little finger: https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

Předání písanek a slabikářů proběhne ve čtvrtek 2.4.2020 od 14 do 15h u vrátnice. Většině rodičů vyhovují spíše odpolední hodiny. Kdo by nemohl osobně přijít, domluvte se s někým na vyzvednutí. Nevyzvednuté učebnice nechám dole na vrátnici a je možné se pak domluvit s panem ředitelem na předání - přístupu do budovy školy.

Odpověď na včerejší hádanku je  VODA, chválím všechny hadače za snahu a přidávám jazykolam na víkend:

Říkej rychle za sebou:

Nenaolejuje-li to Julie, naolejuji to sám.

 

Přeji všem pěkný víkend, klidnou mysl a železné zdraví,

P.Pauchová

 

 

Čtvrtek 26.3.2020

ČJ - přikládám dva procvičovací pracovní listy, první na dnešek, druhý na zítra (kdo máte možnost, vytiskněte si a vyplňte podle pokynů dole na listu, vybarvěte, vložte do desek - vytvoříme si tak domácí miniportfolio). Kdo neumí vytisknout odsud, pošlu zase do mailu.
Kdo možnost nemá, bude procvičovat čtení ve slabikáři a ve Zdokonalujeme čtení, také možno na: http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm.

Pís. str. 42 (psací písmeno ch, děti už ho umí číst, teď se ho naučí i psát)

M - PS str. 11/2 (porovnávání čísel)
Hry s kostkami
1. Zahrajte si s dvěma kostkami - komu padne větší číslo, vyhrává.
2. Prozkoumejte, jaký součet dají na kostce vždy dvě protilehlá čísla (zkuste zadat jako hádanku, jestli na to děti samy přijdou), házejte a hádejte, co je asi na kostce zespodu za číslo (dopočítáváme).
3. Hrajte hru na sčítání - komu padne na dvou kostkách větší součet čísel? Pozor, když ale padne 5 a 6 nebo 6 a  6, máme smůlu a budeme odečítat (protože to s přechodem přes 10 ještě neumíme). Můžete si však nastavit svoje pravidla.
4. Zkuste vymyslet i jinou hru, můžete mi ji napsat a já ji zde zveřejním pro ostatní :-).

Pr - vycházka do jarní přírody, do parku - pozorujeme, které stromy a keře již kvetou. Známe jejich jména? Jakou mají barvu? Voní? Je na nich nějaký hmyz? Proč? Budou na nich nějaké plody? Jaké? Jaké jsou rozdíly mezi stromem a keřem? Můžete nakreslit obrázek a zařadit do domácího miniportfolia.

 

1)          2)  

 

Kdo včera hádal, že to byly HRÁBĚ (někoho to možná napadlo u článku ve slabikáři), tomu gratuluji, byla to těžká hádanka.

Aby nebyli smutní ti, co neuhodli, přidávám ještě jinou smile:

Běží to v potoku od roku do  roku
a vždycky dopředu a nikdy dozadu.

CO JE TO?

 

 

 

 

 

Středa 25.3,2020

ČJ - Sl.str. 49 (čtení, čtení s porozuměním), cv.1 - pracujte se sloupečky jako vždy (věty, význam slov...), pozor na modrý sloupeček - jednoslabičné (např. na, pod, ve...) a neslabičné (např. v, z, k ...) předložky se mají číst dohromady s následujícím slovem, pokud už čte dítě plynule, dbejte na to, hlavně u těch neslabičných - čteme tedy vlé_tě - píše se zvlášť, ale čte se dohromady. Když dítě ještě slabikuje, samozřejmě přečte předložku NA zvlášť. Cv.2 - ptejte se na text, ověřte porozumění

Pís. str.41 (slova s písmenem ř)

Zdokonalujeme čtení - str. 44.

M - uč.str.16 (pojem polovina), cv.2 - vyzkoušejte i s papírem manipulací - souměrné  geometrické tvary můžeme rozdělit přeložením na dvě stejné poloviny, cv.3 - časový údaj půl (vyzkoušíme na papírových hodinách, velká ručička ukazuje na 6, tam je půlka ciferníku, malá ukazuje, že je na půlce cesty k dané hodině, je "mezi")
Možné procvičit i na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049 nebo na https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni4.htm (ale je tam i čtvrt a tři čtvrtě, což je pro 1.třídu ještě těžké, s tím dětem pomozte)
PS - str.11/1 (číselné osy, posloupnost) - opraveno, omlouvám se za překlep

TV - zacvičte si se sportovci na ČT2 v pořadu UčíTelka (v 8.55 a 11.55)

Děkuji všem za fotky domácí práce a dobré zprávy ohledně vaší domácí školy smile.

Zkuste vést děti ve volném čase ke čtení, teď je k tomu vhodné období. Čtěte i vy, pokud si najdete chvilku, protože příklady táhnou :-). Vyberte dětem knihu s jednodušším textem, aby je to neodradilo. Komu jde ještě čtení pomaleji, vyzkoušejte tzv. párové čtení (asi mnozí už děláte) - chvíli čte dítě, chvíli partner (rodič, sourozenec), můžete si pak o přečteném povídat, ptát se, přemýšlet co nebo koho vám kniha připomíná, předvídat, jak to asi dopadne...
Po návratu do školy si budeme o knihách povídat, přineseme si je do školy a ukážeme ostatním!!!

A ještě hádanka na dnešek:

Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka.

CO JE TO?

 

 

Úterý 24.3.2020

ČJ - Sl.str.48 (slova a věty se slabikami dě, tě, ně), cv.1 -pracujte se slovy ve sloupcích jako obvykle (čteme, vysvětlíme si význam, tvoříme věty, vytleskáme slabiky..., při obtížích se čtením skupin souhlásek uděláme dětem do slabikáře obloučky - krás_ně, hlav_ně, klid_ně), cv.2 - hádáme a doplňujeme slova z otázky, cv.3 - dětem se asi podaří najít více slov, než je řádků, vyberte nějaká a napište
+ když budete mít čas, zkuste dětem napsat na papír slova, kde bude DE i DĚ (dělo - deka), TĚ i TE ( tělo - teta), NĚ i NE ( němá - nemá), všímejte si rozdílu ve čtení, v poslední dvojici je velmi důležité přečíst správně -  ě/e tu mění význam slov.

Pís.str. 40 (písmeno ř), můžeme opět procvičit na: http://rysava.websnadno.cz/psani/ri1.htm

Diktát slov - psacím písmem (do modrého sešitu, napište datum): ježek, žába, koláč, bedla, louka, šije, hory. (měkké i píšeme automaticky, na y zatím upozorňujeme při diktování), chyby najděte a opravte pod diktát - vždy celé slovo.

Zdokonalujeme čtení - str.43.

PČ - vystřihněte ze sešitu prvouky str.49 obrázek kvetoucího stromu a nalepte ho i s písmeny (která správně poskládáte) na proužek tvrdého papíru - vyrobíte si tak záložku do knihy, kterou právě čtete.

VV - namalujte mi obrázek, jak trávíte doma čas, pomáháte rodičům, učíte se nebo jdete na vycházku.

Potěší mne, když mi opět pošlete obrázky, můžete vyfotit i diktát, jak se vám povedl. Budu ráda i za zpětnou vazbu, jak se vám daří školní práce, spoustu z vás už se mi ozvalo  (většinou s pozitivními zprávami), za což jsem ráda smile.


Na příští týden připravíme předání nových písanek a slabikářů, dejte mi prosím vědět, zda by se vám to hodilo spíše dopoledne nebo odpoledne, přizpůsobím se většině.

Odpověď na včerejší hádanku je MĚSÍC, někteří už mi psali, chválím všechny chytré hlavy, které to uhodly :-).

Přidávám jazykolam pro děti i rodiče:

ŘÍKEJ RYCHLE (NEBO ALESPOŇ ŘÍKEJ):

 

Naše okenice je mezi okenicemi nejokenicovatější.

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrý den, milé děti a rodiče, přeji všem hezké ráno a úspěšný a pokud možno klidný celý nadcházející týden!

Pondělí 23.3. 2020

ČJ - Nejprve si zopakujte říkanku na dě, tě, ně ze slabikáře a jazykolam :-)
Sl.str. 47, celá, cv.1 - čteme slova, ptejte se po významu, tvořte věty se slovy, pátrejte, co mají společného slova ve sloupečcích (např.počet slabik, vyjadřují, že někdo něco dělá...), cv.3 - děti znají, vybíráme a zapisujeme vhodné slovo, zkuste vytvořit větu i na druhé slovo (ÚSTNĚ), které zbyde, ať mu to není líto :)

Pís.str.39 - slova s písmenem ž (co se nepovede, napište ještě do modrého sešitu, veďte děti k tomu, ať samy posoudí, co se jim nepovedlo, zhodnotí svou práci)
Podobu psacích písmen je možné procvičit i na: http://rysava.websnadno.cz/psani/zi1.htm (zde písmeno ž)

Zdokonalujeme čtení - str.42.

M - PS str.10, cv.1 - porovnávání součtu čísel, cv.2 - dopočítejte nejprve do 10 (šedý rámeček)
     Kdo bude chtít a potřebovat, může ještě procvičovat např. na: http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitaodcitdo20_1.htm

Pr - uč.str.49 - Stromy a keře na jaře (postupujte podle metodiky dole), doplňte písmena, naučte se, z jakých částí se skládá keř a strom, co má strom navíc?
       Vystřihovánka  úplně vpravo bude tématem zítřejších PČ (výroba záložky do knihy)

TV - předveďte  rodičům naší školní rozcvičku, nezapomeňte na "prkno"

HV: procvičujeme si houslové klíče, naučíme se písničku ,,Travička zelená"

A přidávám hádanku:

Obchází se srpem celou zem, nesekne do trávy tam ani sem.

CO JE TO?

... A kdo by nevěděl, co je to srp, tak tady je:

 


20.3.2020

ČJ - Sl.str. 46 (dě. tě, ně) - cv.1 - říkanku se děti naučí tak, jak jsme zvyklí (ve škole si ji pak zopakujeme), hledáme v ní slabiky dě, tě, ně - ukažte dětem, jak háček nad e změkčil předchozí písmeno, ě (říkáme mu "ije" nebo e s háčkem) je totiž takový kouzelník :-). V dalších cvičeních postupujte jako obvykle, tvořte slova na slabiky, tvořte věty se slovy.
Hra: zahrajte si doma slovní kopanou se slabikami - např. lo - lo ...
Pís.str.38 - písmeno ž a slabiky s ním (nezapomeňte na obrázek)
LV: přečtěte dětem o víkendu pěknou pohádku a nechte si ji pak vypravovat

Zdokonalujeme čtení - str.41.

M - uč.str.15 (hodiny - pouze celá hodina, do 15h), zkuste i na papírových hodinách, pokud máte (ve škole si je vyrobíme...), pozor na cv.4 - rozklad čísla na tři části, ale první dvojice je daná (zde nám dá nám číslo 10)
      Zkuste si doma cvičně pětiminutovku (diktát příkladů, děti zapisují pouze výsledek)

AJ - pro obě skupiny:  Téma: Zelenina
   Naučit se novou slovní zásobu - "Zelenina" (kartičky vybarvit a vystřihnout, příště hrajeme na obchod) + opakování ovoce  Např. Show me the.....Ukaž mi ....

Tady můžete procvičit výslovnost slovíček, jsou zde i slovíčka navíc:
https://www.youtube.com/watch?v=f_CYqTpsgkI
https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk

 


   uč. str. 40, 41, 43
   Pracujeme s obrázkem: např. ukážeme na obrázek - I can see two apples. I can see tree red tomatoes. apod.
   Opakujeme s dětmi části těla -  např. Touch your knees. (Dotkni se kolen.), pro zpestření a zopakování přidáme i další probraná slovíčka: Touch the door, touch the floor, touch your brother....
    - na youtube najdeme píseň "Head and shoulders" : https://www.youtube.com/watch?v=Bp-rWsBpIUU (to je ta s medvědemsmile)

Odpověď na včerejší hádanku je KOCOUR, gratuluji lišáckým hadačům.
Na víkend zkuste jazykolam na dě, ně:

Koukněte, uhněte! A hned jděte od jehněte.

Přeji všem klidný víkend a děkuji dětem i rodičům za spolupráci,

P.Pauchová

 

19.3.2020

ČJ - pracujte s druhou částí PL (skládání vět, dopisování slov, procvičování čtení - rozkazy), můžete si zahrát hru na rozkazy - vymýšlíme a plníme splnitelné (!) rozkazy, opakujte také čtení ve slabikáři.
Pís. str. 37 (slabiky, slova, věta a hádanky s písmenem č)

M - PS str. 9 (procvičování sčítání a odečítání, hledání bodu dle souřadnic), dále možno procvičovat i online: http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxvice1.htm (vztahy "o x více" - čísla do 20)

Pr - opakujte - Jaro (měsíce, počasí na: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm) , práce na zahrádce - nejlépe prakticky

Hádanka na dnešek:

Má to hlavu jako kočka,
má to nohy jako kočka,
mňouká to jako kočka
a není to kočka.

CO JE TO?

 

 

18.3.2020

ČJ - Procvičování správného čtení hlásek ď, ť, ň ve slovech. Přikládám naskenovaný pracovní list (dnes první část, na zítra druhá část). Kdo máte možnost, vytiskněte si ho, jinak procvičujte alespoň čtení, můžete trénovat i ve slabikáři, opakovat přečtené. Lze také procvičovat na níže uvedených webech (včelka, http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html.  Tabulka se slovy slouží jednak k procvičení čtení (vysvětlujte význam slov), ale můžete si zahrát i Lodě, když vytisknete dvakrát.

Komu by nešly listy zkopírovat odsud, pošlu Vám je do mailu, napište mi na školní adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1)     2)

Pís. str. 36 (písmeno č - c již umíme, tak by dětem nemělo dělat problém)

M - uč. str. 14 (slovní úlohy se znázorněním na číselné ose, slovní zadání "o x více" je pro děti nové), možno shlédnout na www.matyskova-matematika.cz
+ procvičujte ústně sčítání a odečítání do 15 (bez přechodu přes 10), zahrajte si na obchod

TV - pokud máte možnost, trénujte na zahradě přeskoky přes švihadlo, jinak lze cvičit s televizí (na ČT 2 každé ráno od 9h UčíTelka i tělocvik, doporučuji i další pořady pro 1.ročník, ty jsou hned ráno)

Škola v přírodě je bohužel pro tento školní rok zrušena, peníze Vám škola zašle zpět na účet. Pojedeme příští rok.

Děkuji za zaslané fotky parníků, jsou krásné. Také děkuji za pozdravy a zdravím všechny domů.
Věřím, děti, že se snažíte pilně a bez odmlouvání plnit úkoly. Když budete pracovat s chutí a vesele, půjde vám to mnohem rychleji.

Těším se na vás, až se znovu uvidíme a vy mi předvedete, co jste se doma naučily smile.

Odpověď na včerejší hádanku je HODINY - gratuluji úspěšným hadačům a posílám na zítra jazykolam pro celou rodinu:

Říkej rychle:

Zazelenalo-li se naše pole,
či nezazelenalo-li se naše pole?

 

 

17.3.2020

ČJ - Sl.str. 45 (čtení s porozuměním) - cv.1 - ptejte se i na jiná mláďata - vazba na prvouku, cv.2 - přečtěte s dětmi alespoň 2x (dítě si může přečíst i metodou tichého čtení), ptejte se na přečtené, vymýšlejte falešné věty, ať je děti opraví, najdou)

Pís. str.35 (opis a přepis)

Diktát slov - psacím písmem (do modrého sešitu, napište datum): datel, bouda, tráva, cáká, jedou, zavolá, konec
-
společně s dětmi zkontrolujte (můžete psát i vy na svůj papír, pak použít jako "mustr" pro opravu), ať si děti sami podtrhnou chyby zelenou pastelkou a potom napíší na nový řádek opravu, např. O: cáká, tráva.
Nad chybami se nerozčilujeme, učíme se jimi, jsou užitečné!!

VV a PČ - naučte se složit parník z papíru a výtvarně ho vyzdobte (pastelky, nálepky, barev. papíry), návodné video např.zde: https://www.youtube.com/watch?v=k4BvP5OaG4w. Kdo má možnost, může mi poslat foto, kdo ne, přinese mi parník ukázat do školy, až se opět sejdeme.

Zdokonalujeme čtení - opakujte, čtěte knížku nebo procvičujte online.

P.S. Správná odpověď na včerejší otázku je:   c) nutrie (když budete mít čas, podívejte se na ní na wikipedii a zjistíte, proč ji ochránci přírody u našich rybníků neradi vidí - https://cs.wikipedia.org/wiki/Nutrie_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD)

Posílám dětem hádanku, ať mají dnes nad čím přemýšlet smile:

Visí to, neví kde,
bije to, neví koho,
ukazuje, neví kam
počítá a neví kolik.
CO JE TO?

 HV - Opakujeme si písničky, které jsme zpívali, jednu si vybereme a namalujemewink

 

16.3.2020

ČJ - Sl. str. 44 (procvičování čtení slov s hláskami ď, ť, ň):
       cv 1 - slova poměrně náročná na čtení - jednoslabičná se skupinou souhlásek, trénujte vícekrát, rozkazovací způsob se ještě v 1.třídě neprobírá, ale zeptejte se dětí, čím jsou ta slova zvláštní, co vyjadřují, cv.2 - zeptejte se, co ještě mohla maminka dětem říkat, cv.4 - pokud budete mít čas, můžete napsat dětem na lístečky i jiné příkazy, přečtou si je a plní :)

Pís. str.34 (slova s písmenem b), opět - nepodařená napište ještě do modré písanky

M - uč.str.13 (slovní úlohy), postupujte podle stručné metodiky dole na stránce
      PS str. 8/2
      - dále možné procvičování i na níže uvedených webech (skolakov, rysava), možno i na www.matika.in (zde jsou prostředí z matematiky Hejného, ale pro nás můžeme využít autobusy, které ve škole hrajeme nebo krokování - pohyb po číselné ose)
Skvělá hra pro celou rodinu - Superfarmář (mohu doporučit z vlastní zkušenosti), procvičuje počítání, logické uvažování, strategii...

Pr - uč.str.48 (U babičky na zahradě), pracujte s obrázky podle metodiky dole na stránce, pokud je to možné, procvičte s dětmi prakticky - dejte naklíčit hrášek nebo čočku, zasejte do kelímku, pozorujte, jak klíčí a roste (dělali bychom to i ve škole), dále na http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka.html - kapitola Jarní práce na zahrádce

Zdokonalujeme čtení - str.40 (i na zítra), dále čtěte  ideálně knížku (příběh děti více zaujme), čtení je možné procvičovat i na webu www.gramar.in (čtení s porozuměním, jednoduché je tu např. Obrázkové čtení i s otázkami k porozumění)

Vážení rodiče, je mi jasné, že doma se toho zvládne asi méně než ve škole (chodíte do práce, zabýváte se chodem domácnosti). Berte prosím typy na procvičování jako nadstavbu k probíranému učivu, nebo k procvičení toho, v čem je dítě slabší.

V případě, že bychom dopsali písanky dříve, než se budeme moci vrátit zpět do školy, připravila bych je pro Vás k převzetí ve škole. Na to je ale ještě čas, budu Vás  informovat (také podle aktuální situace za nynějšího nouzového stavu).

Přeji úspěšný týden, veselou mysl a posílám pozdrav dětem laughing, P.Pauchová

Hádanka pro děti z prvouky - jaké zvířátko jsem to dnes vyfotila u rybníka v Čertousích?

a) medvídek mýval
b) vydra
c) nutrie

       

 

13.3.2020

ČJ - Sl. str. 43 (slova s písmeny Ď, Ť, Ň) - u cv.1 přečtěte vícekrát, tvořte věty s vybranými sovy, ověřte porozumění významu, zeptejte se na počet slabik slov v jednotlivých sloupcích, vytleskávejte - platí pro všechna cvičení tohoto typu
- u cv.3 vytvořte i jiné zdrobněliny slov
     Pís. str.33 (slabiky s písmeny b, d) - pozor, malé tiskací b,d se některým ještě plete

M - PS str.7/2 a 8/1 + procvičování (hra na obchod, placení papírovými mincemi, ev.procvičování na níže uvedených webových stránkách)

AJ - Obě skupiny: Učebnice str. 41 - nová slovní zásoba "Ovoce" - slovíčka se naučit (vybarvit a vystřihnout)
                str. 43 - práce s obrázkem   např.    This is an apple. This apple is red. 

Zdokonalujeme čtení - str. 39
(v případě, že budete ještě mít prostor a sílu, můžete trénovat čtení na stránkách vcelka.cz (viz. odkaz dole) nebo ve své knížce, některé děti mi už ukazovaly, že čtou v edici První čtení - dle možností)

📌 UČÍME SE DOMA! 📌 🐝 www.vcelka.cz 🐝

V reakci na stávající mimořádnou situaci ve školství, bychom rádi nabídli všem rodičům i pedagogům možnost využít k domácímu procvičování online aplikaci Včelka.

Stávajícím i nově registrovaným uživatelům tedy nabízíme možnost využití promo kódu: UCIMESEDOMA, kterým aktivujete ‼BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ VČELKY NA DOBU 6 TÝDNŮ‼

Potřebujete pomoci s aktivací promo kódu? Instrukce zde: https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkou/ nebo kontaktujte naši podporu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

🐝 - Společně to zvládneme ❤!

 

12.3.2020

ČJ - Sl. str.42 - písmena Ď, Ť, Ň
       Pís.str.32 - písmeno b

M - uč.str.12 (rozklady, sčítání a odečítání, vybarvování sloupců a řádků - libovolná barva, cv.5 - hledejte souřadnice, lze procvičit i na čtverečkovaném papíře - zahrajte si Lodě), další procvičování možno na www.skolakov.eu a na www.onlinecviceni.cz

Pr - procvičujte poznávání jarních kvetoucích rostlin (na vycházce, v zahrádkách), procvičit  interaktivně je možné na: http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka.html - 2.pol.,jarní rostliny a části rostlin, nebo i na webu skolakov.eu

Zdokonalujeme čtení - str.37,38.

Nakladatelství Nová škola vzhledem k současné situaci zpřístupnilo pro rodiče a děti digitální výukové materiály k našim učebnicím: www.ucebnice-online.cz

 

11.3.2020 (Domácí vzdělávání - předem Vám děkuji za spolupráci při výuce Vašich dětí a věřím, že se brzy opět uvidíme ve škole smile)

ČJ -  Sl. str.41 (procvičování slov s písmenem g, článek pro čtení s porozuměním) - přečtěte s dětmi dvakrát, popř.je nechte přečíst i samostatně pro sebe, ptejte se na obsah článku, zkuste "falešné" (obměněné) věty z článku, ať děti rozhodnou jestli je to pravda nebo lež.

+ prac.list na písmeno F (opakování) - přečíst článek (opět se ptejte, ověřte, že děti rozumí tomu, co čtou), nakreslit obrázek

Pís.str. 31 - dokončit (v případě pokaženého slova je možné trénovat v modré písance)

M - uč.str.11 (procvičování počet.operací, součtové trojúhelníky)
      PS str.7/1
V případě potřeby je možné shlédnout i výuková videa na: www.matýskova-matematika.cz, je možné i procvičování na www.skolakov.eu, kde je učivo přehledně rozdělené podle ročníků a předmětů.

Děkuji. P.Pauchová

 

 

10.3.2020

ČJ - Sl.str. 39 a 40 (slova s písmenem G)
       Pís.str. 30, DÚ str.31 - první tři řádky
       recitace básně První sněženka - pochvala všem!

Zdokonalujeme čtení - str.35,36.

Od zítřka, tj. 11. 3. jsou uzavřeny všechny základní a střední školy - děti nemají chodit do školy. Sledujte prosím hlavní stránku školního webu.

Zde na webu třídy budete nalézat průběžně zadávané učivo.

 

9.3.2020

ČJ - Sl.str.38 - písmeno G,g
       Pís.str.29 (slabiky s písmenem h), DÚ - posl.dva řádky str.29

M - uč.str. 10
      hry na porovnávání čísel ve dvojicích

Pr - uč.str. 47 - jarní rostliny (prosím naučit, příště poznávačka)

Zdokonalujeme čtení - str.34.

Někteří ještě nezaplatili za zítřejší cirkusové představení - 50,- Kč. 

Ve třídě jsou opět vši - prohlédněte děti.

6.3.2020

ČJ - Sl.str. 37, prac.list (písmeno F, slova a věty, význam slov)
       Pís. str.28 (nácvik písmene h)

M - uč.str. 8, 9 (číselné osy, rozklad čísla - do 15)
      PS str.6

AJ - PAU: Lidské tělo - celá slovní zásoba na str. 33, popis draka str.32, minirozhovory - všechny zúčastněné chválím.
              DÚ - nakreslit příšerku, popsat, umět odpovědět na otázky typu: How many legs has it got? How many eyes…? 
               PLATÍ PRO OBĚ SKUPINY

      DVO: Lidské tělo - poslech, uč.str.35, procvičování: I have got two legs. Někteří žáci neumí slovíčka na str.33.

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Přeji pěkný víkend,

P.Pauchová

5.3.2020

ČJ - Sl.str. 35,36 (slova a věty s písmenem F), význam a stavba slov, DÚ str.36/4 - obrázek
       Pís. str. 27, diktát

M - uč.str.6,7 (slovní úlohy)
      PS str. 5 (procvičování, PS jsou u mne)
      pětiminutovka
      hra na obchod - práce ve dvojicích

Pr - uč.str. 46 - jarní počasí a oblékání

Zdokonalujeme čtení - str.33.

 

4.3.2020

ČJ - práce s básní, říkadlo a jeho rytmizace + Sl.str.35/1 - čtení

M - uč.str. 6/1,2,3,4 (číselné osy)
      PS str.4,5/1,2 DÚ str.4/1

Zdokonalujeme čtení - str.32.

Cirkusové představení v tělocvičně se přesouvá na úterý 10.3.

3.3.2020

ČJ - Sl.str. 33 a 34 (nové písmeno F), dobrovolně říkanka na str.34
       Pís.str. 25,26 (slabiky a slova s písmenem c), písanky u mne
       LV - báseň První sněženka (vazba na Pr, VV), DÚ - naučit do pondělí (děti mají vytištěnou a vloženou v ŽK)

Zdokonalujeme čtení - str.31.

Zítra jdeme do divadla, odchod během 1.vyuč.hodiny, děti si vezmou pomůcky na ČJ a M.

2.3.2020

ČJ - Sl.str. 32 + vyprávění o prázdninách 
       pís.str. 24 (písmeno c), DÚ poslední dva řádky na str.24
       

M - uč.str.5 (slov úlohy)
      PS str.3 (sčít. a odečít. do 15)

Pr - Jaro - uč.str.44,45 (jarní rostliny a zvířata a jejich mláďata), DÚ dokreslit obrázek a umět vyjmenovat názvy rostlin a živočichů na něm (alespoň 3 a 3 zástupce - viz.učebnice)

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Prosím, vytrhejte dětem číslovky do 15, některým chybí v deskách.

 

21.2.2020

ČJ - Sl.str. 31 (čtení, práce s textem, tvoření vět)
       Pís.str.22,23

M - uč.str.4 (porovnávání počtu do 15, číselné osy)
      PS str.1/2, str.2 celá
      připomínám DÚ na prázdniny - omalovánka ve druhém díle uč. na konci

Aj - Pau: str.33 - Lidské tělo (naučit bezpečně prvních 6 slovíček + píseň "Head and shoulders" str.35 1.sloka - naučit)

      Dvo: uč.str. 33 - Tělo (DÚ naučit slovíčka)

Zdokonalujeme čtení - str.29,30. Využijte klidnější týden, čtěte s dětmi i dětem, povídejte si s nimi o tom smile.

5.3. přijede do školy cirkus (artisté) - vybíráme 50,- Kč.

Přeji pěkné jarní prázdniny,
P.Pauchová

20.2.2020

ČJ - Sl.str. 30 (písmeno CH ve slabikách), dobrovolně říkanka na ch
       Pís.str.21 (dvojhláska au)

M - uč.str.1-3 (rozpoznání počtu do 15, dopočítávání, psaní číslic)
      DÚ PS str.1/1,3

Pr - pokusy se solí, jedlou sodou a octem (práce ve skupinách)

Zdokonalujeme čtení - str.27,28.

Dnes dostaly děti do ŽK lístek s pokyny k platbě za ŠVP, prosím podepište a uhraďte v termínu. Děkuji.

19.2.2020

ČJ - Sl.str.29, prac.list na procvičení čtení - hlásky b,p,d ve slovech a větách, DÚ - přečíst str.44 z PL
       Pís.str.19,20 (kdo nestihl, dokončí str.20 doma)

M - pracovní list (součtové trojúhelníky, rozklady čísel), hra na obchod s připravenými tabulkami a mincemi (kdo ještě nepřinesl svůj obchod, přinese zítra)

Zdokonalujeme čtení - str.26.

Zítra připomínám třídnickou hodinu (5.vyučovací).

Děti dnes dostaly nové učebnice matematiky, prosím obalte doma. 

18.2.2020

ČJ - Sl.str. 26-28 (písmeno Ř,ř + slabiky a slova s písmenem ř), DÚ str.27/4, dobrovolně říkanka na Ř
       Pís.str.17,18 (písanky u mne)

VV - Můj obchod (pomůcka na matematiku), někteří mají domů k dokončení

Zdokonalujeme čtení - str.24,25.

Na čtvrtek na Pr prosím donést víčko od zavařovací sklenice - na pokus se solí.

 

17.2.2020

ČJ - Sl str. 25
       Pís.str. 16+17 - 2 řádky, DÚ str. 17 -  2 řádky opis (ré,ru)

M - uč.str. 58,59 (omalovánka na str.60 je DÚ přes jarní prázdniny)

Pr - pokusy s přírodovědnou sadou - voda, vzduch

Zdokonalujeme čtení - str.23.

14.2.2020

ČJ - Sl.str. 24 
       Pís.str.15 (slova s písmenem š)
       LV - Pohádka o chasníku, který sloužil v pekle

M - uč.str.57
      Hra na autobus, matem. hádanky (Myslím si číslo, Uhodni, kolik zbývá...)

AJ - skup.spojeny: opakování učiva (části obličeje) - hra Touch …
                           nové učivo - Nálady, pocity - str.25 (otázka How are you? I´m happy, sad, fine...), mimická hra
                           Píseň One little finger, If you are happy (youtube, prac.listy), DÚ - naučit slovíčka, příště zkoušíme...

Ve čtvrtek 20.2. bude třídnická hodina (5. vyučovací).

Prosím, prohlédněte dětem hlavy, ve třídě se objevily vši.

Přeji hezký víkend,

P.Pauchová

 

 

13.2.2020

ČJ - Sl.str. 22,23 (čtení, porozumění, hry se slovy)
       Pís.str. 14 (písmeno š)
       Diktát - slova

M - uč.str.55,56 (slovní úlohy, numerace do 10)
      PS str. 48/2, DÚ str.48/1

Pr - str. 43 (opakování - člověk a zdraví)

Zdokonalujeme čtení - 21,22.

12.2.2020

ČJ - Sl.str. 20,21 (písmeno Ž, slabiky a slova s ž)
      Pís.str. 12,13 (slova s písmenem k)
      Hry se slovy - hledáme rým, tvoříme věty

M - uč. str.54 (slovní úohy)
      PS str.46, 47/1, DÚ str.47/2,3
      Pětiminutovka - sčítání do 10 

Zdokonalujeme čtení - str.19,20.

11.2.2020

ČJ - Sl.str.18,19 (věty s písmenem Č, článek - čtení s porozuměním)
       Pís.str. 10,11 (písmeno k a slabiky s ním), DÚ str.12 ,první tři řádky

 

Zdokonalujeme čtení - str.18.

Některým dětem chybí v kufříku špejle, prosím doplňte je, mé zásoby už docházejí :-). Kdo ještě nedonesl čtvrtky, nezapomeňte (A4 - 20ks, gramáž alespoň 180g). Děkuji.

10.2.2020

ČJ - Sl.str. 17 (slova s písmenem Č)
       pís.str. 9 (slova s písmenem d - opis), DÚ str.9 - poslední 3 řádky
       Mluvní cvičení - vyprávění (víkendový zážitek)

M - uč.str.30,31, DÚ str.31/4,5

Pr - str.42 (dokončení - zdraví, nemoc, úraz, první pomoc, tísňové linky)

Zdokonalujeme čtení - str.17.

4. 3. ve středu po jarních prázdninách jdeme do divadla na Pohádku o Kačence a Raráškovi. Vybíráme 60 Kč.

7.2.2020

ČJ - Sl.str. 16,17/1 (písmeno Č,č), dobrovolně říkanka na str.16
       Pís.str.8
       Běhací diktát 

M - uč.str.50,51 (odčítání v oboru do 10, slovní úlohy)
      PS str.45/1,2

AJ - Dvo: nová sl.zásoba Hlava (uč.str.25, 27)
       Pau: Nová sl.zásoba Hlava,obličej (přidali jsme slovíčko CHIN - brada) - uč.str.25.
              Hra Touch… (Dotkni se), píseň One little finger (dostupné na youtube)

Zdokonalujeme čtení - str.15-16.

Dnes děti dostaly papírové mince - prosím vystřihněte a dejte dětem do peněženky (kdo chce, může i vybarvit).

8.2. -  od 14 do 17h karneval v tělocvičně pro 1.stupeň.

 

6.2.2020

ČJ - Sl.str. 14,15 (čtení s porozuměním)
       Pís.str. 7, DÚ str.8 - 2 řádky
       Diktát - slabiky a krátká slova

M - uč.str.48,49 (sčítání do 10, rozklad čísla 10 - číselná osa, dopočitadlo)
      - hra na autobus

Pr - uč. str. 42 - Úraz a nemoc (1.část)

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

5.2.2020

ČJ - Sl.str. 14 (+opak.str.12 a 13), prac. list na rozlišení písmen b, d
       Pís.str. 5.6 (nové písmeno d)

M - uč.str. 46,47 (porovnávání počtu, sl.úlohy, počtářská soutěž)
      PS str.44, DÚ str.45/3 - rozklady
      Zítra přinést na M žlutá čísla k dopočitadlu (kdo je nemá ve škole)

Zdokonalujeme čtení - str.13,14.

 

4.2.2020

ČJ - Sl.str. 12,13 (písmeno B, b - slabiky, slova), dobrovolně báseň k písmenu B
       Pís.str.3,4 (slabiky a slova s písmenem z), DÚ str.4 - poslední 2 řádky

Zdokonalujeme čtení - str.11,12.

3.2.2020

ČJ - Sl.str. 11 - čtení s otázkami, tvorba vět
       Pís.str.2 (nové písmeno z)

M - uč.str.45,46/1,2,4,5 (kdo nestihl cv.5, dokončí doma)
      PS str.43, DÚ str.44/1,2

Pr - str. 41 - Zdravá výživa

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

30.1.2020

ČJ - Sl.str. 10
       pís.str.1

M - uč.str.43,44 (slovní úlohy)

Zdokonalujeme čtení - str.10.

Kdo je nemocný, dostane ode mne výpis z vysvědčení, až přijde do školy.

Prosím, opět zkontrolujte dětem hlavy, ve škole jsou vši.

Hezké pololetní prázdniny,

P.Pauchová

29.1.2020

ČJ - sl.str.8,9 (čtení s porozuměním, tvorba vět, hledání společných znaků u slov)
       pís.str.55,56 (vazba s písmenem v ve slovech - některým dělá problém, dostali na papíře k docvičení)
       - běhací diktát 

M - uč.str.41,42 (procvičování - součtové trojúhelníky, řetězy)
      PS str.42 celá

Zdokonalujeme čtení - str.8,9.

Zítra si děti přinesou desky na výpis z vysvědčení, pomůcky k výuce  (pouze ČJ a M). Nezapomeňte na ŽK, budeme se věnovat sebehodnocení. Oběd bude dříve, dejte dětem menší svačinu :-), konec výuky normálně v 11.40.

V pátek 31.1. máme pololetní prázdniny, v případě potřeby ŠD v ZŠ Spojenců.

 

28.1.2020

ČJ - Sl.str.6,7 (písmeno H - slabiky a slova), dobrovolně říkanka na H
       Pís.str.54 (písmeno v), DÚ str.55 - první tři řádky

Zdokonalujeme čtení - str.6,7.

Organizace tohoto týdne:

čtvrtek 30. 1. výpis z vysvědčení, vyučování končí 11.40

pátek - pololetní prázdniny - ŠD zajišťuje ZŠ Spojenců

 

27.1.2020

ČJ - Sl.str.5 (čtení s porozuměním)
       pís.str.52 (slova s písmenem n), DÚ poslední dva řádky (nota, nula)

M - uč.str.39 a 40 (odečítání do 9, slovní úlohy na odečítání)
      DÚ PS str.41/2

Pr - str.40 (péče o tělo, hygiena)

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Někteří stále nedocvičili skoky přes švihadlo, na jedničku zatím stačí alespoň 4 souvislé přeskoky smile...

24.1.2020

ČJ - Sl. str. 4 (čtení, práce se slovy, tvoření vět)
       Pís.str.51 (slabiky s písmenem n)

M - uč.str.38
      PS str.40,41/1 a 3

AJ - Dvo: nová sl.zásoba - uč.str.37 (procvičit in, on)
       Pau: věty s předložkami místa (on, in, next to) - práce s obrázkem str.36
              + opakování učiva (počítání s kostkami, písně)

Zdokonalujeme čtení - str. 4,5.

Přeji hezký víkend,

P.Pauchová

23.1.2020

ČJ - Sl.str. 2,3 (písmeno C, slova a slabiky s písmenem C), dobrovolný DÚ - říkanka na C
      Pís.str. 49 (opis a přepis slov s předložkou u), str.50 - nové písmeno n

M - uč.str.36,37 (porovnávání čísel, číselná osa, sčítání do 9)
      PS str.39,40/1, DÚ str.40/2

Pr - uč.str. 39 - Lidské tělo (kdo nestihl, vybarví obrázek) - práce v učebnici, na lidském modelu, na IT tabuli

Zdokonalujeme čtení - str.1-3.

 

22.1.2020

ČJ - Sl.str.55-56, PL - dvojhlásky au,ou (správné čtení)
       Pís.str.48, DÚ str.49 - první dva řádky, tj.čtyři slova
       Diktát - slabiky

M - uč.str. 34,35 (číslice 9, opakování geometrických tvarů)
      DÚ PS str.39/1,2,3
      Přidejte číslici 9 k papírovým číslům

Zdokonalujeme čtení - str.62-64.

Zítra dostanou děti nové slabikáře, staré už nemusí nosit.

 

 

21.1.2020

ČJ - Sl.str.51-54 (malá tiskací písmena), DÚ str.54/4 - obrázek
       Pís.str.46-47 (písmeno y)
       LV - pohádka O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce

Zdokonalujeme čtení - str.59-61.

Sběr papíru - 21.-23.1. 

Prosím o odevzdání přihlášek na ŠVP ty, kdo tak neučinili na třídních schůzkách. Děkuji.

Na 2.pol. je třeba děti vybavit čtvrtkami formátu A4 (20ks), máme jich velkou spotřebu. Prosím o gramáž alespoň 180g/m3. Někteří donesli na začátku školního roku slabé, ty jsou nepoužitelné, dětem se propíjí.

Vyplňte prosím s dětmi sebehodnocení za 2.čtvrletí vzadu v ŽK (pokud možno tento týden), budeme probírat před předáváním vysvědčení.

 

17.1.2020

ČJ - Sl.str. 50 (dvojhlásky - upevnění ve slovech a větách, rytmizace, vytleskávání slov)
       Pís.str. 45 celá (písanky u mne, kdo nestihl, má na doma k dokončení)
       běhací diktát (zrakové vnímání, paměť pomocí autodiktátu)

M - uč.str. 32-33 (slovní úlohy - nakupování)
      PS str. 37-38
      hra na obchod

AJ - Obě skupiny: PL (rozšíření slovní zásoby - naučitvybarvit), str.39 - říkanka "Teddy, teddy" - naučit
       + PAU - předložky ON, IN - věty dle obrázku v učebnici

Zdokonalujeme čtení - opakujte,+str.58 .

V pondělí 20.1. připomínám rodičovské schůzky - od 17.30. Kdo tak ještě neučinil, podepište prosím vzadu v ŽK.

Pondělní výlet do kina v Lysé n. Labem - děti přijdou do školy normálně, odcházet budeme asi v 8.10. Děti z ranní ŠD vyzvedneme. S sebou pouze batůžek, svačinu, pití. Návrat během 5.vyuč.hodiny, děti půjdou do ŠD nebo na oběd normálně ve 12.35. 

16.1.2020

ČJ - Sl.str.48,49 (dvojhlásky AU,OU,EU), mluvní cvičení - popis spolužáka, DÚ říkanka na dvojhlásky str.48
       Pís. str. 44 (kdo nestihl, dokončí doma)

M - uč.str. 30,31, DÚ str.31/4,5
      PS str. 36-37

Pr - str.38 - Téma člověk - moji spolužáci (všímáme si vzhledu a hlavně vlastností)

Zdokonalujeme čtení - str.57 (zítra do školy).

Prosím o podpis vzadu v ŽK - rodičovské schůzky.

 

15.1. 2020

ČJ - Sl.str.47 (čtení, orientace v textu, význam slov), prac.list - čtení s písmenem r (malé tiskací písmo)
       Pís.str.43, diktát slov (modrá písanka)

M - uč.str. 27, 28,29 (procvičování učiva, slovní úlohy)
      DÚ - PS str.35/3, 36/1

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Chválím děti (a rodiče smile) za čtení - většina čte velmi pěkně  i malé tiskací písmo.

14.1. 2020

ČJ - Sl.str.46 (čtení slov s uzavřenou slabikou na začátku), hra ve dvojicích - kartičky se slovy
       Pís.str. 41,42, DÚ str.42 - poslední 4 řádky

Zdokonalujeme čtení - str.56.

V pondělí 20.1. se konají třídní schůzky od 17.30.

Děti dnes dostaly katalog Albatrosu. Případné objednávky knih s příslušnou částkou děti přinesou do pátku paní učitelce Bouškové z 1.B.

13.1.2020

ČJ - Sl str.45 
       Pís.str.40 (psací j) DÚ - dokončit stranu - poslední dva řádky

M - uč.str.26,27/1,2
      + hra na autobus (pamětné sčítání a odečítání)

Pr - uč.str. 37 - opakování - zima

Zdokonalujeme čtení - str.55.

Zítra na VV prosím ještě igelitový sáček nebo kus fólie na potraviny. Děkuji.

10.1.2020

ČJ - Sl.str.44, čtení ve cvičné čítance
       Pís.str. 39 (Prosím, zkontrolujte dětem písanky, zda mají vše dopsáno - občas něco chybí i přes mé upozornění.)

M - uč.str.24-25 (číslo 8 - porovnávání počtu, číselné osy)
      PS str.34,35/1,2

AJ - Dvo - téma Hračky (uč.str. 37), naučit říkadlo Teddy, teddy

       PAU - téma Hračky (uč.str.37 - slovíčka vystřihnout, naučit)

 

Zdokonalujeme čtení - str.53,54.

Úterní VV bude na téma Malíř mráz - kdo má doma hrubozrnnou sůl, trochu si přinese.

Hezký víkend, P.Pauchová

 

 

9.1. 2020

ČJ - Sl.str. 42,43 (písmeno R, R ve slabikách a slovech), dobrovolný DÚ - říkanka k písmenu R
       Pís.str. 38 - opis slov s písmenem t

M - uč.str.23,24/1,2 (číslo 8)
      DÚ PS str.34/1,2,3

Pr - uč.str. 36 - zvířátka v zimě
       - videoukázky našeho ptactva v zimě

Zdokonalujeme čtení - str.51-52.

 

8.1.2020

ČJ - Sl.str.41 (čtení s porozuměním)
       Pís.str.37 (slabiky s písmenem t - opis a přepis)
       Prac.list - doplňování písmen do slov, diktát slov hůlkovým písmem

M - uč.str. 22 - sl.úlohy
      PS str. 33
      Na zítra přinést žlutá čísla k dopočitadlu (kdo je nemá ve škole).

Zdokonalujeme čtení - str.50.

V pondělí 20.1. pojedeme vlakem do kina do Lysé nad Labem na pohádku Zakleté pírko. Vybíráme 100,- Kč (jízdenka + vstupné).

 

7.1. 2020

ČJ - sl.str. 39-40 (slova i věty s písmenem Š, porozumění čtenému)
       Pís.str.35-36 (přepis slov s písmenem p - opakování, nácvik písmene t - mazací tabulka+první 3 řádky v písance, DÚ str. 36 - poslední 3 řádky)

Zdokonalujeme čtení - str.49.

6.1. 2020

ČJ - vyprávění o Vánocích a prázdninách, zdokonalování vyjadřovacích schopností
       Sl.str.38 - seznámení s písmenem Š, dobrovolný DÚ - říkanka k písmenu Š

M - uč.str. 21 (slovní úlohy)
      PS str.32/1,3, DÚ str. 32/2

Pr - zimní sporty a jiné radovánky, bezpečnost při sportování, uč.str.35

Zdokonalujeme čtení - str.47-48.

 

20.12.2019

Veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody přeje

P.Pauchová a J.Strejčková

 

Děkujeme všem za milé dárečky smile.

 

19.12.2019

ČJ - Sl.str.37 (čtení, práce s textem)
       Pís.str. 34 - slova s písmenem p
       Vánoční pohádka (Chaloupka na vršku)

M - uč.str. 20
      + početní hry, vánoční slovní úlohy

Pr - uč.str. 34 (Vánoce, tradice, vánoční dárky)

Zdokonalujeme čtení - str.45,46.

Na přání dětí píšu znovu - zítra s sebou do školy penál, Zdok.čtení, ŽK, dobroty - dopoledne proběhne besídka ve třídě. Konec vyučování po 4.vyuč.hodině.

Dnes si děti odnesly tělocvik na vyprání, přinesou po prázdninách. Také jsme posílali domů desky s písmeny, musí se vyklidit lavice. Tabulky a ostatní věci uložíme do skříně.

Ve třídě se objevily vši. Prosím o důkladnou kontrolu a případnou likvidaci během prázdnin. Děkuji.

 

18.12.2019

ČJ - Sl.str. 36
       Pís.str. 33, nácvik číslice 7

M - uč.str.19 (procvičování početních operací do 7)
      PS str.30/3, DÚ str.31/1

Zdokonalujeme čtení - str.43-44.

 

17.12.2019

Čj - sl.str.34 a 35, DÚ říkanka na písmeno K
      pís.str.32 (+ nácvik na mazací tabulku), písmeno p, DÚ poslední řádek - 4 písmena
      - cvičný diktát na psací písmena

Zdokonalujeme čtení - str.41-42.

Zítra od 14h se koná vánoční vystoupení dětí 1.stupně v tělocvičně. Vchod pro rodiče bude ze zadní části tělocvičny. Pokud možno, vezměte si návleky nebo přezuvky. Po vystoupení mohou děti za vámi do hlediště nebo je odvedu do školní družiny, kde si je vyzvednete (napište mi na lísteček). Od 15h se konají vánoční trhy, jste srdečně zváni. 

V pátek dopoledne proběhne třídní besídka spojená s třídnickou hodinou. Děti si vezmou pouze penál a Zdokonalujeme čtení. Dárečky již máme všechny, děkuji všem smile. Zazpíváme si koledy a pohovoříme o vánočních tradicích. Děti si mohou přinést cukroví na ochutnávku. 

 

 

16.12.2019

Výlet do divadla Minaret a procházka předvánoční Prahou

13.12.2019

ČJ - upevňování a procvičování učiva - pracovní list pro čtení s porozuměním
       - didaktické hry na sluchové vnímání, rozpoznání slabik ve slovech
       - nácvik na vánoční vystoupení

M - uč.str. 17 (slovní úlohy), 18/1,3 - odečítání do čísla 7

Aj - obě skupiny - vánoční tradice v USA a Vel.Británii, PL - vánoční omalovánka - procvičování barev a počtu
       + PAU: píseň Little snowflake (dostupné na Youtube), Dancing christmas tree

Zdokonalujeme čtení - opakujte, procvičujte, některým se stále ještě pletou písmena...

Pondělí 16.12. - vánoční představení v divadle Minaret. Pojedeme do centra - sraz před školou v 7.40, odcházet budeme cca 7.50.  S sebou penál, svačinu, pití - na 5.vyuč. hodinu se vrátíme.

Úterý 17.12 - čtvrtek 19.12. - poslední sběr starého papíru v tomto škol.roce. 

Středa 18.12. - vánoční vystoupení dětí 1.stupně v tělocvičně 14.00 - 16.00h. Od 15.00 tvořivé dílničky.

Pátek 20.12. - dopoledne třídnická hodina + besídka ve třídě (předání dárečků, ochutnávka cukroví, které si děti mohou přinést smile, vyprávění o vánočních  tradicích). Prosím ty, kdo ještě nedodali dárek pro spolužáka, aby nezapomněli.

 

12.12.2019

ČJ - Sl.str.33 (tvoření vět se zadanými slovy, orientace v textu), diktát slabik
       Pís.str.31(opis a přepis slov se s)

M - uč.str. 15,16 (sčítání do 7, slovní úlohy)

Pr - uč.str.32-33 (vánoční tradice a zvyky, návštěva u babičky - vyprávění pohádek a zpěv písniček), skup.práce - sestavujeme a vyprávíme pohádku podle obrázkové osnovy
DÚ - uč.str. 33 - obrázek k písni Měla babka

Zdokonalujeme čtení - opakujte (zítra do školy).

 

11.12.2019

ČJ - Sl.str. 32,33/1 (popis obrázků, tvoření vět, záznam informace)
       Pís.str. 30 - přepis slabik se s
       

M - uč.str. 14 (porovnávání počtu do 7, číselné osy)
      PS str. 29/4,30/1, DÚ str.30/2

Zdokonalujeme čtení - str.40.

 

10.12.2019

ČJ - Sl.str.31,32/1,2. DÚ str.31/4 - obrázek
       Pís.str.28 a 29 (písmeno s), DÚ str.29 - první 2 řádky
       Nácvik na vánoční vystoupení.

VV, Pč - výroba dárečku pro rodiče - moc se povedly, můžete se těšit smile

Zdokonalujeme čtení - str.38-39.

 

9.12.2019

Čj - Sl.str. 30 (písmeno D,d), dobrovolný DÚ - říkanka na D
       psací písmeno s, uvolňovací cviky + (nácvik na mazací tabulku)

M - uč. str. 12-13 (číslo 7)
      DÚ PS str.29/1,2,3

Pr - Blíží se Vánoce (uč.str.32)

Zdokonalujeme čtení - str.36-37

Zítra si děti na VV přinesou vatové tyčinky (asi 6 kusů) na čištění uší a staré triko (a vůbec starší oblečení), budeme pracovat s akrylovými barvami. 

6.12.2019

ČJ - Sl.str. 29 (práce s textem, orientace v textu)
       Pís.str. 27 (přepis slov s oporou na tabuli), někteří mají ještě za úkol docvičovat v písance nebo v modrém sešitě

M - uč.str. 11 (vánoční slovní úlohy), vánoční pracovní list, vymýšlení slovních úloh - výpočty, odpovědi

AJ Pau - téma Vánoce (pracovní list)+opakování oblečení, vánoční písně - We wish you, Jingle bells, Dancing Christmas tree, DÚ - slov zásoba z PL

Dvo - Téma Vánoce (pracovní list), opakování učiva, naučit slovní zásobu z PL

Zdokonalujeme čtení - opakujte přečtené.

Prosím, nezapomeňte na dárečky pro spolužáky. Děkuji :-).

Během příštího týdne již někteří začnou zkoušet psaní perem (pouze do písanky, ořezanou tužku budou potřebovat i nadále), zprávu nalepíme do ŽK.

Pěkný adventní víkend všem,

P.Pauchová

 

4.12.2019

ČJ - Sl. str. 27-28 (porozumění textu a práce s ním, čtení delších slov, která kočí zavřenou slabikou - ZAJEL)
      Pís.str. 26 (slabiky a slova s o)

M - uč.str. 10 (slovní úlohy s nakupováním), hra na obchod ve třídě
      PS str. 27 celá, 28/2, DÚ str.28/1

Zdokonalujeme čtení - str.34-35.

Zítra se sejdeme před školou v 7.30, děti z ranní družiny vyzvedneme.

Děti dnes dostaly balíček s fotografiemi. Cena jednoho balíčku je 270,- Kč. Kdo o fotografie nebude mít zájem, přinese balíček zpět do školy. Peníze vybíráme od pátku.

3.12.2019

ČJ - Sl.str.25,26, DÚ str.26/3,4
       Pís.str.25 - slabiky s písmenem  o
       LV - povídky o Vánocích (O velké vánoční chvíli, Jak to chodí o Vánocích) - diskuze nad textem

Zdokonalujeme čtení - str.32-33.

Prosím rodiče, kteří už teď vědí, že se jejich děti nebudou moci zúčastnit vánočního vystoupení v tělocvičně ve středu 18.12. od 14 do 16h, aby mi to napsali na lísteček. Děkuji.

Zítra ještě pokračují srdíčkové dny. 

 

2.12.2019

ČJ - Sl.str.24,25/1 (písmeno Z,z), naučit říkanku str.24/1
       Pís. str.24 - psací o (nácvik na tabulky), DÚ - posl.3 řádky na str.24

M - uč.str. 9
      PS str.26/3 a 27/1, DÚ str.26/2

Pr - Mikuláš - uč.str.31

Zdokonalujeme čtení - str.30-31.

Dnes si děti vylosovaly, komu budou nadělovat vánoční dárek. Prosím, podepište vzadu v ŽK.  Dárečky přinesou zabalené a opatřené jmenovkou, odevzdají zatím mně. 

Školní výlet čtvrtek 5.12. - Staré Hrady
Sejdeme se před školou v 7.30h. Autobus bude odjíždět v 7.50, prosím přiveďte děti včas. S sebou svačinu, pití, může být malé kapesné. Kdo trpí nevolností, bude mít v sobě Kinedryl a další tabletku s sebou na cestu zpět. Předpokládaný návrat 13 -13.30h. Oběd mají děti po návratu normálně v jídelně.

Zítra srdíčkové dny.

Na hodiny TV musí mít dívky vlasy stažené gumičkou (z bezpečnostních důvodů), prosím dohlédněte na to. Také mají někteří nevhodnou obuv - cvičky ve stylu bačkůrek opravdu do tělocvičny nepatří. 

 

 

 

29.11.2019

ČJ - Procvičování čtenářských dovedností, tvorba vět s přečtenými slovy a výrazy
       Pís. str. 22,23 (přepis slov a autodiktát podle obrázků)

M - uč. str. 7,8 (sčít.a odčít. v oboru 0-6)
      - Hra na autobus 

AJ - Pau: opakování učiva, vybarvovací diktát, nová sl. zásoba - uč.str.21 - oblečení (kdo nestihl, dovybarví a vystřihne, naučit se + zopakovat slovíčka socks, shorts, T-shirt, doporučuji rozčlenit slovíčka v obálce tematicky a sepnout kanc.sponkou, lépe se pak dětem v obálce hledají)

Dvo: - opakování probraného učiva, diktát
       - chválím děti za poctivou domácí přípravu a práci během hodin smile

Zdokonalujeme čtení - opakujte (pozornost věnujte nácviku uzavřených slabik typu LEM, VEN, PES - stále to některým nejde dobře).

Děti za čtení (i psaní!) chválím, většina udělala velký pokrok :-).

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

 

 

28.11.2019

ČJ - Sl str. 23, čtení s porozuměním (otázky k textu, hledání slov v textu - tabule, slabikář)
       Pís.str. 20, 21 (písanky jsou u mne)

M - uč.str. 6 (odčítání s číslem 6) - procvičování, pětiminutovka
      DÚ PS str. 26/1

Pr - vycházka, pozorování podzimně - zimní přírody, poznávání jehličnatých stromů

Zdokonalujeme čtení - 28-29.

Dnes jsme s dětmi při třídnické hodině prováděli čtvrtletní sebehodnocení - prosím o jeho dokončení doma s dětmi (někde je nutný stručný text, s čímž je potřeba dětem pomoci) + podepsání. 

Kdo ještě nezaplatil školní výlet, prosím o úhradu (330,- Kč), jedeme již příští týden (5.12.).

27.11.2019

ČJ - Sl.str. 22 (čtení s porozuměním), diktát slabik
       Pís.str.19 (slabiky s písmenem a)
       LV - O hloupém čertovi

M - uč.str. 4,5 (sčítání v oboru 0-6)
      PS str. 24-25

Zdokonalujeme čtení - str. 26-27.

Zítra končí vyučování po 5.vyuč.hodině (TH).

 

26.11.2019

ČJ - Sl.str.20,21 (písmeno V, slabiky a slova), DÚ str.21/4 - obrázek
       Pís. str. 18 (malé a), DÚ v modré písance - předepsané dva řádky 

Zdokonalujeme čtení - str.24-25

Připomínám třídnickou hodinu ve čtvrtek 28.11. (5.vyučovací), bude věnována sebehodnocení.

Dnes jsme při hodině VV opět zjistili nedostatky v některých kufřících - někomu chybí tempery, někomu palety. Bylo by také třeba vybavit děti více štětci, někdo má pouze jeden. Ideálně by děti měly mít alespoň dvě velikosti kulatých a dvě velikosti plochých štětců.

 

25.11.2019

ČJ - recitace krátkých říkanek na besídku
       Pís. str.17 (zkoušíme psát celé slovo), kdo nestihl, dokončí stránku doma

M - uč.str.2,3 (počítání s číslem 6, porovnávání počtu)
      DÚ PS str. 24/1,2,3

Pr - uč.str.30 - zimní počasí, oblékání v zimě

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

22.11.2019

ČJ - procvičování čtení, čtení na známky
       Pís. str.16 (psací slabiky s m,l a probranými samohláskami)

M - uč.str.1 (číslo 6, posloupnost) - přidejte k papírovým číslicím č.6
      + hry s počítáním a posloupností ve skupinách

AJ - Pau: slovní zásoba - číslovky do 10 + opakování (příště vybarvovací diktát)
       DVo: uč.str. 21, nová sl.zásoba - oblečení + čísla 1-10 (příště vybar.diktát)

Zdokonalujeme čtení - opakujte, procvičujte až do str.23.

Vybíráme 330,- Kč na školní výlet (5.12.) + stále 60,- na divadlo (kdo ještě nedonesl).

21.11.2019

ČJ - Sl.str.19, DÚ str.19/3,4
       Pís.str. 15 (písanky u mne)

M - opakování učiva, práce na IT, hry ve dvojicích

Pr - uč.str.28-29 (příchod zimy), pracovní list, kdo nestihl, dokončí doma

Zdokonalujeme čtení - str.23+opakování (zítra do školy).

Dnes děti dostaly básničky na besídku, budeme zkoušet v pondělí. 

Děkujeme za donesený sběr :-).

20.11.2019

ČJ - Sl. str. 18
       Pís.str. 14 (vážeme slabiky s m)

M - uč.str. 59 (obchodování)
      DÚ PS str.23/3

Zdokonalujeme čtení - str.22 (+ opakujte)

Dnes dostaly děti "tahák" na psaní - zalaminovanou tabulku písma. Mohou ji používat při psaní.

Vánoční focení - zítra asi v půl deváté (čas je orientační).

Chválím děti za první pětiminutovku - všichni spočítali na 1!!!

19.11.2019

ČJ - Sl.str.17 (slova s písmenem N), ověření porozumění čtenému
       Pís. str. 13 (psací m + opakování písmen)

Modré sešity na diktáty zůstaly ve škole, také písanky na opravu.

Zdokonalujeme čtení - str. 19-21

Ve čtvrtek 21.11. proběhne vánoční focení, čas se pokusím upřesnit zítra.

Vybíráme 60,- Kč na divadlo (16.12).

18.11.2019

ČJ - Sl.str.16 (písmeno N,n), DÚ - říkanka str.16/1
       Pís.str.12 (psací m), poslední 3 řádky dopsat doma

M - uč.str.58, + hra na autobus (sčít,odčít)

Pr - uč.str.27 (opakování učiva - domov, rodina)

Zdokonalujeme čtení - str.17-18

15.11.2019

ČJ - Sl.str. 14,15 (čtení s porozuměním, práce s textem)
       Psaní slabik a jejich rozpoznání (hlásky, délka) - příprava na diktát
       Zdokonalujeme čtení

M - uč.str. 57 (procvičování učiva), hra ve dvojicích - porovnávání čísel

AJ - Sk1 (DVO) - uč.str.17 (big/small, long/short)
       SK2 (PAU) - počítáme od 1 do 6 (uč,str. 20-21) - DÚ vystřihnout čísla 1-6 (kostky) do obálky, naučit

Zdokonalujeme čtení - str.16 + opakování (zvláště uzavřených jednoslabičných slov - SŮL, KUS, PÁS...)

Připomínám TS v pondělí 18.11. od 17.30h.

Přeji všem hezký víkend,

P.Pauchová

14.11.2019

ČJ - Sl.str. 13 (slova s písmenem Y)
       Pís.str. 11 (psací l a vázání písmen ve slabiky), DÚ - napsat dva řádky dle vzoru do modré písanky

M - uč.str.56 (opakování, procvičování - rozklad čísla, dopočítávání)
      PS str. 23/2, DÚ str.23/1

Pr - život v rodině, povinnosti (video, diskuze)

Zdokonalujeme čtení - str. 13-15 (zítra do školy).

Připomínám, že v pondělí 18.11. se konají od 17.30h třídní schůzky (prosím, podepište dětem v ŽK).

19. 11 – 21. 11. Sběr starého papíru. Za přinesený papír děkujeme. 

 

13.11.2019

ČJ - Sl str. 11 a 12 (procvičování čtení, tvorba otázek k textu, porozumění, nové písmeno Y,y),DÚ str.12/1 - říkanka
       Pís. str.10, doma dokončit poslední 2 řádky
       - hledání slov v osmisměrce (prac.list)

M - uč.str.54-55 (opakování učiva, hra na obchod), DÚ str. 54/4

Zdokonalujeme čtení - str.11 - 12 (věnujte pozornost uzavřeným slabikám = zde jednoslabičným slovům, např. TOM, LOS), někomu dělá jejich čtení problém. 

 

 

12.11.2019

ČJ - Sl. str. 9-10 (čtení s porozuměním)
       Pís. str. 9 (písanky i slabikáře dnes ve škole)

Zdokonalujeme čtení - str.9-10

11.11.2019

ČJ - Sl. str.8 -písmeno J, DÚ - říkanka str.8/1
       Pís. str. 8 (kdo nestihl, dokončí doma)

M - uč.str.52 a 53
      PS str.22/2,3, DÚ str.22/1

Pr - Jak si doma pomáháme, domácí povinnosti - pracovní list (doma nakreslit obrázek na druhou stranu listu - jak bych mohl (a) ještě doma pomáhat)

Zdokonalujeme čtení - str. 7-8

8.11.2019

ČJ - procvičování čtení, nácvik rozpoznávání malých písmen, slabik (inter.tabule, sluchové vnímání)
     - diktát písmen a slabik
    - LV - K.J.Erben - Jezinky (četba), hádanky - probouzení představivosti, práce s metaforou

M - uč.str. 51,52/1,2 - Obchodování (hra na obchod, počítání mincí, otázky u slovních úloh), seznámení se součtovými trojúhelníky

AJ (Pau) - uč.str.16-17 (rozšiřující sl.zásoba, porovnání big x small) - doma vystřihnout 1.šest slovíček (a boy - a button), naučit

Zdokonalujeme čtení - procvičujte str.1-6.

Pěkný víkend všem, P.Pauchová

7.11.2019

ČJ - sl. str. 6,7 (slova a věty s písmenem T, porozumění čtenému)
       pís. str. 6-7 (malé psací e), UC - číslice 0 (dokončit doma za DÚ)

M - uč.str.50, DÚ str.50/4
      PS str. 21/3

Pr - uč.str. 26 (místnosti v domě), vyprávíme kamarádům o svém pokojíčku, jak si doma pomáháme, jak trávíme volný čas

Zdokonalujeme čtení - str.6 (zítra do školy).

Prosím o doplnění tenkého černého centrofixu (lihový, nesmývatelný) do kufříku.

Dohlédněte na ořezávání tužek na psaní, s tupými se dětem do písanky špatně píše.

 

6.11.2019

ČJ - sl.str.5
       pís.str.5 (zůstaly u mne na opravu)
       - nácvik diktátu písmen a slabik, hry s písmeny a obrázky

M - uč.str. 48-49 (rozklad čísel a odečítání s nulou)
      PS str. 20/3,21/2, DÚ str. 21/1

Zdokonalujeme čtení - str.4,5

5.11. 2019

ČJ - Sl.str.4 - písmeno T,t, DÚ str.4/1 - naučit říkanku
        Pís.str. 4, DÚ str.5 - pouze první dva řádky

Zdokonalujeme čtení - str. 2,3

Návštěva v galerii byla krásná a děti chválím za chování, zvídavost a zápal během programu smile.

4.11. 2019

ČJ - SL. str. 3 (opakování, porozumění čtenému)
       Pís. str. 3 (i,í)

M - uč. str.47, PS str.20/1,2 (sčítání s nulou, číselné řady)

Pr - Domov -moje nejmilejší hračka, můj pokojíček (kdo nestihl, dokreslí doma svůj pokojík, příští hodinu si o něm budeme povídat)

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Zítra nás čeká výlet do Národní galerie, odjíždíme v 9h, děti si vezmou pouze pomůcky na ČJ. Průkazky na MHD mít nemusí, máme potvrzení od školy. S sebou pití a menší svačinku do batůžku. Návrat bude možná trochu později než v 11.40 (počítám kolem 12h), počítejte s tím při vyzvedávání dětí po obědě.

 

25.10.2019

ČJ - Sl. (slabikář) str.2 (opakování učiva)
       Pís. str.2 (malé psací i) - kdo nestihl, dokončí doma

M - uč.str. 45-46 (číslo 0, porovnávání čísel), procvičování na dlouhé podzim. prázdniny na str. 60 - omalovánka
      PS str.19 celá

AJ - (obě sk.) opakování učiva - barvy, domov, pracovní list

Zdokonalujeme čtení - str. 1 (+ opakování ve staré cvičebnici k ŽA)

Dnes děti dostaly nový slabikář (1.díl) a cvičebnici čtení ke slabikáři. ŽA už nosit nebudou, UC zůstanou ve škole, budeme v nich průběžně docvičovat psaní číslic. Procvičujte čtení i během prázdnin, u některých je to třeba :). Většinu dětí mohu pochválit za poctivou domácí přípravu i chování během měsíce října.

Po prázdninách v úterý 5.11. nás čeká návštěva Národní galerie.

Přeji všem hezký víkend i sváteční pondělí a dětem odpočinek během prázdnin,

P.Pauchová

 

24.10.2019

ČJ - ŽA - zadní obálka (stolní hra se slabikami)
       UC - číslice 5 (kdo nestihl celé, dokončí), písanka - str. 1 (opakování uvol. cviků)

M - uč. str.43/2, celá str.44, DÚ - str.45/5, 6
      PS str. 18/2

Pr - str.22 (aktivity v rodině), str.25 (můj pokojíček)
       Na příští hodinu prvouky po prázdninách si děti mohou přinést svou oblíbenou hračku (ne elektroniku ani drahé hračky) a vyprávět o ní ostatním

Zdokonalujeme čtení - opakujeme (zítra opět s sebou).

23.10.2019

ČJ - ŽA str.56 + opakování učiva (říkanky, čtení)
       UC str. 29 (opakování cviků), zítra přinést ještě ŽA, kostku, figurky

M - uč. str. 42, 43/1, DÚ str.42/2
      PS str. 17/1, 18/1, DÚ str.17/3

Zdokonalujeme čtení str.39-40

22.10. 2019

ČJ - ŽA str. 54-55, DÚ str.55/3
       UC str. 28 (opakování cviků), diktát písmen do cvičné písanky

Zdokonalujeme čtení - str. 37-38 

Dnes děti dostaly domů předvánoční katalogy Albatrosu, Fragmentu a Egmontu. V případě zájmu pošlete prosím vyplněnou objednávku i s penězi nejpozději do 8.11. (Lze i tajně jako vánoční dárek s upozorněním mailem.)

21.10.2019

ČJ - ŽA. str. 52-53 (slabiky a slova s I,Í)
       UC str. 27, DÚ str.27 - dokončení

M - uč. str. 41 (rozklad čísla do 5) - manipulace s víčky, cvičení na IT
      PS str.17 - pouze cv.2

Pr - uč. str. 21 (Máme miminko), DÚ str.23 - vystřihnout obrázky a nalepit je správně do 4 polí na str. 22

Zdokonalujeme čtení - str.36

 

18.10.2019

ČJ - procvičování čtení ve Zdokonalujeme čtení, recitace nové říkanky, diktát písmen na tabulky

M - uč.str.40 (nácvik psaní číslice 5), PS str.16/2,3,4

AJ (PAU)- téma Home (domov) - uč. str.(naučit novou sl. zásobu + říkanka str.11 - This is the window...) + opakování barev (někteří barvy stále neumí, příště budu ověřovat, zda se slovíčka doučili)

AJ (DVO) - uč.str. 15 - 2.část písně, slovíčka - barvy (2.část)

Zdokonalujeme čtení - str.34-35

Chválím děti za chování na výstavě, byla krásná, doporučujeme k rodinnému výletu.

Hezký víkend, P.Pauchová

Důležité upozornění:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45. 

 

17.10.2019

ČJ - ŽA str. 50-51 (písmeno I), DÚ str. 50/1 - říkanka, str.51/4
       UC str. 26 (dolní zátrh), str.4 - číslice 4 (DÚ - dokončit str.4)

M - uč. str. 38-39 (nácvik psaní číslice 4, odečítání do 5)
      PS str. 15 celá, 16/1

Pr - str. 20 (rodina, příbuzenské vztahy, pomáháme si ), kdo nestihl, dokončí obrázek své rodiny

Zdokonalujeme čtení - str.32-33

Zítra jdeme na výstavu na zámek, děti si vezmou všechny pomůcky - ČJ (včetně Zdokonalujeme čtení), M, AJ.

16.10.2019

ČJ - ŽA str. 48-49 (čtení slov a vět s probranými hláskami)
       - psaní hůlkových písmen a slabik do nové písanky

M - uč. str. 35,36,37 (porovnávání, sčítání a odčítání do 5, práce s dopočitadlem)
      PS str. 14, DÚ str. 14/6 a 15/1

Zdokonalujeme čtení - str.30-31

Dnes dostaly děti novou cvičnou písanku - prosím o obalení (není nutné okamžitě, obal na notový sešit by na ni měl pasovat).

Sešit UC nehledejte, zůstal dnes u mne :).

Zítra je třídnická hodina - 5.vyučovací (upozornění hlavně pro ty, co chodí po obědě - půjdou ve 12.35).

 

15.10.2019

ČJ - ŽA str. 46-47 (slabiky s písmenem U), diktát písmen a slabik (na tabulky)
       UC str. 24-25 (horní zátrh), docvičování horní a dolní kličky, DÚ - UC str.25 - poslední 4 řádky

+ vystřihnout doma slabiky a obrázky do desek (celkem 4 listy)

Zdokonalujeme čtení - str.28,29

Někomu chybí v kufříku pastelky Progresso - jsou sice dražší, ale mají krásnou sytou stopu, dětem se s nimi dobře kreslí, prosím, zvažte jejich dokoupení (nebo jejich alternativu).

 

 

 

14.10.2019

ČJ - ŽA - str.44-45, písmeno U . DÚ str.45/4,44/1 - říkanka
       + psaní - prac.list s uvol.cviky - prosím neztratit, budeme v něm zítra pokračovat

M - uč.str.34 celá, str.35/1,2,5 (kdo nestihl cv.5, dokončí doma)
      PS str. 13, DÚ str.13/4

Pr - uč.str.18-19 (stromy na podzim + opak. Podzim), skup.práce - poznávání stromů a jejich listů a plodů

Zdokonalujeme čtení - str.26, 27

 

11.10.2019

ČJ - procvičování čtenářských dovedností, hry se slabikami, diktát písmen a slabik (procvičujte doma, zkusíme v příštím týdnu i na známku)

M - uč.str. 32-33, PS str.12- celá + práce s dopočitadlem, hra na obchod

AJ (PAU) - slovní zásoba (dalších 6 barev), píseň Red and orange, DÚ - Vystříhat barvy, naučit + naučit píseň Red and orange (uč.str. 15 - dvě sloky)

AJ (DVO) - barvy (prvních šest barev - vystřihnout), uč.str.15 - píseň Red and orange

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.25 + opakujte i předchozí strany (děti za čtení chválím, většině jde výborně)

Děkujeme za donesený sběr :).

Připomínám třídnickou hodinu 17.10. (5.vyučovací).

 

Pěkný víkend, P.Pauchová

 

10.10.2019

ČJ - ŽA str.42-43
       UC str. 22-23 (dolní klička), str. 3 (číslice 3) - DÚ - dokončit str.3

M - uč.str.31 (+ pamětné odčítání a sčítání v oboru do 4 - slovní úlohy, manipulace, obrázky)
      DÚ - PS str.11 - dokončit + vystřihnout doma dopočitadlo (číselná osa v zeleném poli bude zůstávat ve škole - kdo by chtěl na trénink i doma, mohu nakopírovat -, žlutá políčka s čísly by se měla vejít do desek na číslice a písmena nebo do obálky)

Pr - prac.list (opakování - ovoce a zelenina, tažní ptáci) - kdo nestihl, doma vybarví

Zdokonalujeme čtení - str.24-25 (zítra do školy)

9.10.2019

ČJ - ŽA str. 41

M - uč.str. 29-30 (znaménko mínus, odečítání, ubírání - procvičujte s dětmi na jednoduchých slovních úlohách, např.: Měl jsem tři autíčka, jedno jsem ztratil, kolik mi zbylo? - ubírání některým dětem dělá zpočátku potíže), DÚ PS str.11/1

Fotografie dětí by měly dle  informací od fotografů vyjít 11.10. v MF Dnes a 16.10. v Pražském deníku.

8.10.2019

ČJ - ŽA str.38-40 (písmeno P, slabiky s písmenem P), DÚ str.39/4 + říkanka str.38/1
       UC str. 20-21 (horní klička - SEŠITY JSOU U MNE NA OPRAVU)
       - hry se slabikami a obrázky ve dvojicích (lze hrát i doma), prosím dohlédněte, aby byly karty zezadu podepsané,       často se dětem ztrácí 

Zdokonalujeme čtení - str.22-23

Sběr papíru 8.10. - 10.10. (kontejner před starou budovou).

Prosím o doplnění lepidla Herkules v lahvičce do kufříku (tekuté) a plastové paletky, kdo nemá. Stále ještě někteří nemají nůžky :(.

Zítra jdeme do divadla HP, s sebou pomůcky na ČJ a M, aktovku si děti nechají ve třídě.

 

 

7.10.2019

ČJ - ŽA str.36-37, DÚ - UC str.2 (číslice 2) - dokončit stranu

M - uč. str.27/3,4 + str.28
      PS str.9/6, 10/1,2, DÚ str.10/3,4

Pr - str. 16-17 (Podzim na zahradě a na poli)

Připomínám vylisované listy na zítra na VV a také platbu za výstavu 18.10. (30,-) a galerii 5.11. (50,-). 

 

4.10.2019

M - str.26-27/1,2 (+ hra na obchod a nakupování)

AJ 1 (DVO) - uč.str.11 (nová sl.zásoba Domov - naučit+ vystřihnout)

AJ  2 (PAU) - str. 12-13 (pouze prvních šest barev)+ dole - 3 slovíčka oblečení, str.15 - 1.sloka písně Red and orange, píseň Rainbow                     (internet)
                    DÚ - naučit a vystřihnout probraná (=vybarvená) slovíčka

Zdokonalujeme čtení - str. 19-21

V pondělí se opět fotíme do novin (Pražský deník).

Připomínám vylisované listy na úterní VV.

Přeji všem hezký víkend :)..

3.10.2019

ČJ - ŽA str.34-35
       UC str.18-19

M - uč.str.24-25 (číslo 4), DÚ str. 25/4,5
      PS str.9/cv.1-5

Pr - str.14-15 (živočichové na podzim, podzim v sadu)

Zdokonalujeme čtení - str.17-18 (zítra přinést ke kontrole).

Zítra si děti přinesou pomůcky na AJ a M (+ sešit zdokonalujeme čtení) -  jdeme na výstavu ovoce a zeleniny.

2.10.2019

ČJ - ŽA str.31-33 (písmeno O), DÚ str.33/4, říkanka str.32/1
       UC str.16-17 (šikmá čára shora dolů), kdo nestihl str.17, dokončí doma

M - uč.str.22-23 (sčítání do 3), DÚ PS str.8/3,4

Zdokonalujeme čtení - str.16,17/1

V pátek 4.10. jdeme na výstavu ovoce a zeleniny do knihovny. Odchod v 10h, s sebou pomůcky na AJ a M. Děti si mohou vzít drobné kapesné, na výstavě bývá i tombola :).

1.10.2019

ČJ - ŽA - str. 28-30 (slabiky a slova s písmenem S), hry s kartami s písmeny a slabikami ve dvojicích, lze použít i doma k          procvičování
       UC - str.15 (šikmá čára vzhůru), DÚ - dokončit str.15 (3 řádky)

Zdokonalujeme čtení - str.14-15

Některým dětem chybí v kufříku voskovky, doplňte prosím. 

Na příští týden budeme potřebovat na VV vylisované listy.

 

30.9.2018

ČJ - ŽA str.26-27 (písmeno S), DÚ str.27/4
       UC str. 14

M - uč.str.21, PS str.7, DÚ str.8/1,2

Pr - str.13 - podzimní počasí

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.12,13

Ve třídě se objevily vši, prosím kontrolujte dětem důkladně hlavy.

V měsíci říjnu a na začátku listopadu nás čekají (mimo divadla 9.10.) ještě dvě kulturní akce:

18.10.2019 - výstava Chaloupka na vršku (na zámku - vstupné 30,- Kč)

5.11.2019 - návštěva Národní galerie (v rámci VV), program S loutkou Dona Quichota spojený s výtvarnou dílnou (vstupné 50,- Kč)

27.9.2019

ČJ - ŽA str.24-25
       psaní - uvolňovací cviky - pracovní list

M - uč.str.20,21/1,2 (operace sčítání, práce s číslicemi a tečkami, psaní číslice 1), přidejte k papírovým číslicím znaménka + ,-.

AJ1 (DVO) - opakování rodina, DÚ uč.str.11 (říkanka This is me)

AJ2 (Pau) - opakování slovní zásoby, uč.str.8, píseň Finger family (dostupné na internetu)

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.9,10.

V pátek vždy děti nosí ke kontrole  učebnici Zdokonalujeme čtení, také s ní při hodině pracujeme. Kdo dnes neměl, přinese v pondělí.

Chválím většinu dětí za dobré chování a školní práci i domácí přípravu v uplynulém měsíci, i když u některých se začínají ukazovat rezervy :). Nezanedbávejte čtení, domácí příprava je na dětech opravdu vidět. 

Hezký víkend, 

P.Pauchová

26.9.2019

ČJ - ŽA str. 24 a 25/1 (slabiky a slova s probranými hláskami)
       UC str.13 (šikmá prohnutá čára zdola nahoru)

M - uč.str. 18-19, DÚ str. 19/4

Pr - podzimní příroda, houby jedlé a jedovaté, pracovní list

Dnes děti dostaly soubor fotografií, cena je 270,- Kč, lze zakoupit pouze celý soubor. V případě zájmu si ponecháte fotografie doma a děti přinesou peníze, jinak přinesou fotografie zpět, nepoškozené a v obalu.

 

25.9.2019

ČJ - ŽA str. 22-23 (slabiky a slova se samohláskou A, E)
       UC str.12 (nácvik horního oblouku), rychlotažky prac.list

M - uč.str. 16-17 (číslo a počet 3), DÚ - PS str.6/1,2

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.9 

 

24.9.2019

ČJ - ŽA str.20-21, 22/1,2,3, DÚ str. 21/4 + naučit říkanku na E str. 20/1
       UC str.11 + str.2 z druhé strany - číslo 2 (pouze 3 řádky) /kdo chyběl, doplní i číslo 1/

Je nutné, aby děti měly ve škole alespoň jedny nůžky, nejlépe při ruce v penále.

Zdokonalujeme čtení - str.7,8.

 

23.9.2019

ČJ - ŽA str.18-19, opakování čtení, příprava na hry s písmeny (děti je mají v deskách, kdo nestačil, má za DÚ vystřihat+zezadu podepsat, stačí monogram)

M - uč.str.15, PS str.5/5, DÚ - vytrhat a zařadit do desek číslice 0-5 ze souboru Číslice a tečky, tečky také 0-5, znaménka větší, menší, rovná se.

Pr - Podzim, uč.str.10,11,12 (kdo nestihl vybarvit, dokončí), děkujeme všem za krásné exponáty do podzimní výstavky smile

Děti mají za úkol sbírat a vylisovat pěkné podzimní listy (na VV za 14 dní), budeme z nich lepit obrázky.

 

20.9.2019

ČJ - ŽA str. 18-19, 
       UC str.10
       Zdokonalujeme čtení - přidejte stranu 6.

M - uč.str.13-14 (porovnávání počtu - znaménko větší, menší, rovná se)

AJ - obě skupiny: téma Rodina (uč.str.8-9) + prac. list Family (Doma vystřihnout kartičky z učebnice na str. 9 nahoře - pouze rodina, naučit /výslovnost je tam vyznačena/ a vložit do obálky s drukem. Dokreslit obrázek rodiny na prac.listu, umět pojmenovat kdo je kdo. Vše přinést na příští hodinu.

+ sk. PAU - dobrovolný DÚ na str.11 dole je říkanka, děti mají vyznačeno, učíme se ji v hodině

Dnes děti dostaly nabídku knižního klubu nakladatelství Albatros, kdo bude mít zájem o knihu, přinese vyplněnou objednávku i s příslušnou částkou p. učitelce Bouškové z 1.B do příštího pátku.

Na pondělí připomínám desky nebo obálku na číslice a písmena.

Přeji všem hezký víkend a chválím děti za domácí přípravu laughing.

P.Pauchová

 

19.9.2019

ČJ - ŽA str. 16-17 (slabika LA, LÁ),
       UC str.9
       Zdokonalujeme čtení - str. 3-5 (zítra přinesou děti ke kontrole podepsané)

M - uč.str.11 -celá, str.12 a 13/1,2 DÚ str.12/5

Pr - str.9 - opakování, str. 10 - podzim v lese
       Děti mohou přinést na příští týden podzimní přírodniny na výstavku - šišky, listy, podzimní plody...

Kdo má doma desky na číslice a písmena, přinese v pondělí do školy. Kdo nemá, kupovat nemusí, bude stačit obálka, ideálně zapínací s drukem, nebo obyčejná.

 

18.9.2019

ČJ - ŽA str.14-15 (písmeno L), naučit říkanku na L, str.14
       UC str.8

M - uč.str. 10-11/1-3
      PS str.5/1,2, DÚ str.5/3,4

Ředitelské volno ve dnech 31.10.-1.11. 2019 (navazuje na podzimní prázdniny).

 

17.9.2019

ČJ - ŽA str.12-13 (vyprávění pohádek podle obrázků), DÚ ŽA str.13/3, vyprávět jednoduše pohádku O Karkulce
     
 UC str.7

Zdokonalujeme čtení - přidejte stranu 2.

Kdo nestačil dokreslit výkres během VV, přinese zítra (Karkulka).

Fotografie prvňáčků by měly být zveřejněny v MF 11.10. Soubor fotografií vašich dětí v hodnotě 270,- Kč bude dodán do školy dříve, můžete se pak rozhodnout, zda si fotky koupíte nebo ne.

16.9.2019

ČJ - ŽA str.11, slabika MA, MÁ, UC str.6, DÚ ŽA str.12 - nácvik čtení písmen a slabik

M - uč.str. 9, PS str. 4/3,4

Pr - uč.str.7-8

Zítra připomínám fotografování pro Pražský deník smile 

Ve škole se objevily vši, prosím kontrolujte dětem hlavy a případně podnikněte příslušná opatření. 

13.9. 2019

Omlouvám se, ale nějakým nedopatřením se mi neuložil zápis z pátku 13.9.

ČJ - ŽA str.10 (vyvození slabiky MA), PL - cviky na uvolnění ruky, tzv rychlotažky (hruška), UC - ze strany čísel - číslice 1

M - uč.str. 8 (číslo, počet 1)

AJ - OBĚ SKUPINY:  uč.str.6-7 (opak.pozdravů, prosby, seznámení, představování), prac.list Meeting děti dostaly k zařazení do desek, na příště naučit probrané fráze

Děti dostaly v pátek dvě nové učebnice - Barevná čeština (prosím obalit, bude zůstávat ve škole k procvičování) a Zdokonalujeme čtení (Živá abeceda) - ta bude zůstávat doma a sloužit k procvičování čtení, jedenkrát týdně ji děti přinesou ke kontrole s Vaším podpisem, kterým potvrzujete, že jste čtení doma trénovali smile. Tento týden procvičujte stranu 1 a 2. Příští pátek prosím přinést podepsané.

ČJ - 

12.9.2019

ČJ - ŽA str.8-9 (písmeno M - vyvození, nácvik čtení, psaní hůlkového M), DÚ str.8/1 - naučit říkanku
       UC str.5

M - uč.str.6-7 (počítání do pěti, porovnávání počtu - více/méně), DÚ str.7/2 (vybarvi geometrické tvary dle zadání)

Pr - vycházka - okolí školy, přecházení vozovky, dopravní značky, příroda

 

11.9.2019

ČJ - ŽA str. 6-7 (písmeno Á a A + opakování, procvičování)
       UC str. 4 (cviky k uvolnění ruky a zápěstí)

M - uč.str. 5, PS str.2/1, DÚ str.2/cv.2,3 (kroužkuj, počítej, dokonči řadu)
       procvičujte s dětmi základní znalost geometrických tvarů (ptejte se na věci kolem sebe - co je to za tvar?), zejména rozdíl mezi obdélníkem a čtvercem :)

Vždy jedenkrát v měsíci se bude konat třídnická hodina. Jde o hodinu navíc v rozvrhu, 5. vyučovací, tzn. do 12.35. Poprvé je TH naplánována na čtvrtek 17.10. O dalších termínech TH vás budu informovat.

 

 

10.9.2019

ČJ - ŽA str.4-5 (DÚ str. 5/3 - posl.řádek+dobarvit obrázky, naučit báseň str.4/1)
      UC str. 3

Vybíráme 60,- Kč na divadelní představení (9.10.2019).

Rodiče, kteří ještě neobdrželi hesla do bakalářů, nechť vydrží do zítra :).
Prosím o přinesení učebnice Barevná matematika.

 

9.9. 2019

ČJ - ŽA str.3, UC str.2

M - uč.str. 4, Ps str.1 (počítáme do čtyř)

Prv - Str.5 a 6 (chování ve škole, o přestávce)

Děti dnes dostaly kartičky na mléko (při jejich nabíjení postupujte dle letáku).

Nová učebnice Barevné příklady bude sloužit k procvičování učiva a bude zůstávat ve škole (prosím pouze o obalení), PS z matematiky (malý modrý) si budou děti nosit na matematiku.

6.9. 2019

Aj (sk.1 Dvořáková) - seznámení s jazykem, nácvik pozdravů, poděkování, DÚ - naučit se nová slovíčka - pozdravy, učebnice str. 6

ČJ - ŽA str.2 ( čteme obrázky, orientace na řádku a ve sloupci, označujeme počet slabik, popisujeme obrázky)
       Uvolňovací cviky na mazacích tabulkách

M - uč. str.3 (popis obrázku, počítání do pěti)

Aj (sk.2 Pauchová) - motivační seznámení s jazykem, nácvik jednoduchých pozdravů, prosby, omluvy, poděkování
                               - děti dostaly pracovní list(+ uč.str.6), prosím zopakujte s nimi doma, aby do příštího týdne vše nezapomněly :)

Děti dnes byly rozděleny na AJ do dvou skupin (Sk 1 - paní uč. Dvořáková, Sk2 - p. uč. Pauchová).

Doplňte dětem prosím pomůcky - mazací tabulky, někdo ještě nepřinesl čtvrtky, barevné papíry. Obalte sešity a učebnice. Od pondělí probíhá výuka dle rozvrhu.

V pondělí 9.9. od 17.30h se budu na Vás těšit na první rodičovské schůzce. 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

5.9. 2019

ČJ - Živá abeceda (dále jen ŽA) - str.1 (říkanka, rytmické vytleskávání, vyprávění o prázdninách)
       Uvolňovací cviky (dále jen UC) - str.1 ( nácvik uvolnění ruky, krouživý pohyb tužky po papíře, kontrola správného úchopu tužky)
       D.Ú. - kdo nestihl, vybarví doma housenku Agátu (UC str.1)

M - Matýskova matematika - učebnice (1.díl) - str.1 (orientace v obrázku - nahoře, dole, vlevo, vpravo, počítání předmětů, osob, zvířátek) a str. 2 (čtení obrázků s Matýskem, určování počtu, množství)

Pr - str.4 - kapitola Ve škole (jsem školák)

 

Dnes děti dostaly první učebnice, prosím o jejich obalení a nošení do školy dle rozvrhu hodin. Dávejte dětem do školy i žákovskou knížku, tu musí nosit každý den.

Dále přinesou domů leták s informacemi o spolku Chvalská škola (je třeba zaplatit příspěvek, - informace jsou v letáku - a vyplnit jméno dítěte, pokud možno i stvrdit podpisem, že jste srozuměni).

Je možné dětem objednat  kartičky na mléko (automat v přízemí školy), leták s informacemi děti dnes dostaly.

Chválím děti za dnešní práci, vše jim šlo skvěle smile .

4.9.2019

Dnes jsme se seznamovali a představovali, probrali jsme pravidla chování ve třídě. Druhou hodinu jsme se učili uvolňovací cviky, procvičovali ruce a kontrolovali správný úchop tužky.

Zítra začíná výuka podle rozvrhu - první tři hodiny, čas vyzvedávání z družiny je stejný.

Děti nadále přinášejí pomůcky, brzy budeme potřebovat mazací tabulku se stíratelným fixem. Kdo nemá, dokupte prosím.

Děkujeme za přinesený sběr wink

3.9. 2019

Dnes jsme se v rámci třídnických hodin seznámili s chováním ve třídě a prošli jsme si školní budovu. Lektorky kroužku Lego Technic představily dětem program kroužku (letáky mají děti v taškách).

Dnes také dostaly děti žákovské knížky, prosím vyplňte úvodní stranu.

Na zítra si děti přinesou opět penál, zatím nic jiného nebudeme potřebovat. 

Děti si již mohou nosit do třídy pomůcky - kufříky s výbavou, čtvrtky, barevné papíry, tělocvik v látkovém pytlíku, prosím vše podepsat.
Děti si mohou přinést i podložky na lavici (není to však nutné).

Obědy jsou vydávány do konce tohoto týdne pro 1.ročník v 10.50h. Do té doby počkají děti ve školní družině. Kdo tedy bude vyzvedávat dítě po obědě, počítejte prosím s časem vyzvednutí cca v 11.15 nebo později. Zvoňte na 3. oddělení ŠD.

Od 3.9. do 5.9. probíhá sběr starého papíru. Kdo má doma, přineste. Sběr rodiče odevzdají do přistaveného  kontejneru u staré budovy a děti mi pak přinesou lísteček s počtem odevzdaných kilogramů.

Celý tento týden budu děti budu vyzvedávat děti v 7.45  u šaten. Prosím, snažte se přivádět děti do školy včas. V 7.50 už by měly být ve třídě.

Děkuji.

P.Pauchová

 

2.9. 2019

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/20:

 Hodina

  1.
8:00- 8.45

 

2.
8:55-9.40

 

  3.
10:00 -10.45

 
4.
10.55 -11.40

  5.
11.50 -12.35
PO   Č   M   Pr   TV   Hv
ÚT   Č  Pč   Vv   Č  
ST   Č   M   Č   Tv  
ČT   Č   M   Pr   Č  
PA   A   Č   M   Č  

 

Zítra si děti přinesou pouze aktovku a penál vybavený pastelkami a tužkou, budeme se seznamovat se školou a školním řádem.

Konec výuky v 9:40. Navazuje školní družina. Kdo je do ŠD přihlášený a ještě do ní nepůjde, prosím napsat lísteček.

Děti si již zítra donesou přezůvky v sáčku, který se dá v šatně pověsit.

V 7.45 si je vyzvednu u šaten a odvedu do třídy. Šatnu jim ukáže paní vrátná nebo paní učitelka, která bude mít dohled.

P.Pauchová

 


 

 

Vážení rodiče a milé děti, vítám Vás ve školním roce 2019/2020 !

 

Třídní učitelka: Mgr. Petra Pauchová

Zde budete ve školním roce nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina, přivítání (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

4. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

5. 9. 2019 - 3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

6.9. 2019 -  3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

Po skončení výuky je zajištěna školní družina.

 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte na tuto adresu, děkuji.

P.Pauchová


Důležitá informace:

V pondělí 9.9. od 17.30h se konají úvodní třídní schůzky.

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.