Učivo od 10. 6. - 14. 6. 2019

český jazyk:

- slabikář str. 100/101/102/103/104

- písanka str. 18/19/20/21/22/23

- logopedické básničky

- pracovní sešit str.58/59/60

- skládání slov a vět

matematika:

- dodělání pracovního sešitu

- sčítání a odčítání přes desítku do 20

- slovní úlohy do 20

- početní had do 20

- matematická rozcvička do 20

- procvičování rozkladů do školního sešitu

anglický jazyk:

- zvířata v Zoo

- opakování slovní zásoby

- čísla, barvy, pozdravy, školní potřeby, narozeniny, zvířata...

- Já mám....

- Mám rád.....

- Nemám rád...….

- pracovní sešit str.40/41/42

 

PS: Sběr 18. 6. - 20. 6. 2019

18. 6. Koncert Varhany

18. 6. Družinová akce na Chvalské tvrzi (více informací máte v mailu)

 

S pozdravem Svozilová Lucka


3. 6. - 7. 6. 2019

Informace o učivu:

Český jazyk:

- písemná práce

- slabikář str. 94 - za Dú.

- písanka str. 9/10/11/12/13

- pracovní sešit str.57/58

- logopedické básničky

- ve čtvrtek 6. 6. zkouším básničku (str.92 slabikář)

Matematika:

- zítra 4. 6. písemná práce, zopakovat rozklady na sčítání a odčítání přes desítku do 20 (děti mají ve školním sešitě)

- matematická rozcvička

- slovní úlohy do 20

- početní had do 20

- pracovní sešit str. 15

Prvouka:

- ve středu 5. 6. písemná práce, zopakovat důležitá tel. čísla, rok, měsíce, období, jaro - rostliny, popis stromu a rostliny.

- pracovní sešit str.72/73/74

Anglický jazyk:

- zkouším slovní zásobu - opakování

 

PS: Písemné práce pošlu po dětech domů, prosím podepsat vedle známky a vrátit!!!

7. 6. Výlet FajnPark - odjezd v 8:00 hod. Návrat kolem 15 - 15:30 hod.

10. 6. Třídní schůzky od 17:30 hod.

 

Krásné slunečné odpoledne. smile

S pozdravem Svozilová Lucka


27. 5. - 31. 5. 2019

Informace o učivu:

český jazyk:

- písanka str.6/7/8/9

- slabikář str. 91/92/93

- opakujeme a procvičujeme na písemnou práci

- pracovní sešit ke slabikáři 54/55

- sestavujeme věty ze zásobníčku

- logopedické básničky

- diktát vět

- počet slov ve větě

- měkké a tvrdé souhlásky

- dě, tě, ně, bě, pě, vě

- písemná práce z čj 3. 6. 2019

matematika:

- sčítání a odčítání přes desítku do 20

- pracovní sešit str. 11/12/13

- rozklady čísel - procvičování

- matematická rozcvička

- početní had

- příprava na písemnou práci

- slovní úlohy do 20

- písemná práce z m 4. 6. 2019

prvouka:

- opakování a procvičování na písemnou práci 

- dny v týdnu, měsíce, období, lidské tělo....

- test 30. 5. 2019

- pracovní sešit str. 70/71/72

- písemná práce z prv. 5. 6. 2019

 

PS: 7. 6. 2019 Výlet FajnPark Chlumec nad Cidlinou, bližší informace pošlu do mailu.

10. 6. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

Krásný slunečný den.smile

S pozdravem Svozilová Lucie


20. 5. - 24. 5. 2019

Informace o učivu:

český jazyk:

- písanka str.37/38/39/40

- písanka 4. díl str. 1, 2, 3

- pracovní sešit ď,ť,ň, str. 50/51/52

- slabikář str. 85/86/87/88

- skládání slov a vět ze zásobníčku

- logopedické básničky

- 21. 5. diktát jednoduchých vět

- Dú. písanka str.40 poslední 3 řádky

- každý den čteme!!!

matematika:

- sčítání přes desítku do 20

- pracovní sešit str.6/7/8/9/10

- slovní úlohy do 20

- početní had do 20

- početní pyramidy do 20

- najdi správné číslo

prvouka:

- místo, kde žijeme

- Česká republika

- státní symboly

- pracovní sešit str. 66/67/68/69

- hra na obchod

anglický jazyk:

- opakování slovní zásoby

- výuka s rodilým mluvčím

 

PS: Výskyt vší!!!!!

 

Závěrečné písemné práce + informace:

3. 6. Český jazyk

4. 6. Matematika

4. 6. Řemesla - Chvalská Tvrz

5. 6. Prvouka

7. 6. Školní výlet FajnPark Chlumec nad Cidlinou, odjezd od školy v 8:00 hod.

(Děti budou mít batůžek se svačinou, pití, pláštěnku, kapesné).

10. 6. Třídní schůzky od 17:30 hod.

(Děti mají zapsáno v ŽK, prosím o podpis).

 

S pozdravem Svozilová Lucka


17. 5. 2019 Informace o učivu

český jazyk:

- písanka str. 35/36 malé a velké ř, Ř

- pracovní sešit ke slabikáři str. 48/49

- slabikář str. 83/84/85

- čtení ve slabikáři za Dú. str. 85

- skládání slov ze zásobníčku

- procvičujeme doma všechna písmenka a hlavně čtení

matematika:

- nosíme již 3 díl matematiky

- str. 3/4/5 - přechod přes desítku do 20

- str. 5/4 dodělat za Dú.

prvouka:

- pracovní sešit str. 62/63/64

- procvičujeme hodiny

- probíráme Českou republiku

- práce s mapou

anglický jazyk:

- pracovní sešit str. 29/30/31/32

- opakování hračky

- opakování ovoce, zelenina

- nová slovní zásoba - Birthday

 

PS: Děkuji Všem za sběr!!! smile

Krásný víkend.

S pozdravem Svozilová Lucka


Informace o škole v přírodě:

6. 5. Ubytování, oběd, odpoledne sportovní hry

7. 5. Dopoledne výuka, odpoledne Lufťákova stezka, večer Vědomostní kvíz

8. 5. Dopoledne výuka, odpoledne rozhledna Žalý

9. 5. Dopoledne výuka, odpoledne návštěva kozí farmy, večer oslava narozenin smile

10. 5. Odjezd domů, předpokládaný návrat do 13 hod.

S pozdravem Svozilová Lucka


Důležité informace:

10.4. Velikonoční tvořivé dílny. Začátek je ve 14:00 Vynášení Morany a vhození do Chvalského rybníka, poté od 14:30 vlastní dílničky v prostoru školní jídelny (zdobení perníčků, pletení pomlázky, malování vajíček, velikonoční zápich a mnoho dalšího). Udělejte si čas a přijďte mezi nás.

 

15. 4. Focení tříd

18. 4. Velikonoční prázdniny - družinu zajišťuje centrálně ZŠ Bártlova

19. 4. Státní svátek - družina není zajištěna, výuka neprobíhá

22. 4. Velikonoční pondělí - výuka není, družina není zajištěna       


1. 4. - 5. 4. 2019

Učivo: 

český jazyk:

- písanka str. 6/7/8/9

- slabikář - str. 57/58/59/60

- pracovní sešit - str. 30/31/32/33

- skládání slov ze zásobníčku

- opakování básniček

- diktát slov

- každý den doma čteme a píšeme slova!!!

matematika:

- numerace do 20

- číselná osa do 20

- procvičování +, - do 10

- test, opakování

- tvary a tělesa

- porovnávání čísel do 20

- pracovní sešit str. 45/46

pracovní činnosti:

- jarní prostírání - dodělávání

- výroba tulipánu

anglický jazyk:

- opakování ovoce

- opakování zelenina

- nový pracovní list jídlo

- tvoříme krátké jednoduché věty

prvouka:

- pracovní sešit str. 54

- jaro, jarní měsíce, příroda na jaře

 

 

PS: 1. 4. 2019 Třídnická hodina (vyučování končí ve 12:35 hod.)

  2. 4. - 4. 4. 2019 Sběr starého papíru

  5. 4. 2019 Beseda se spisovatelkou (bližší informace pošlu do mailu)

  8. 4. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

15. 4. 2019 Focení tříd

 

Děkuji Všem za sběr!!!smile

 

S pozdravem Svozilová Lucie 


25. 3. - 29. 3. 2019 

Přehled učiva:

český jazyk:

- slabikář str. 54/55 - Dú.

- písanka str. 2/3/4/5

- učíme se novou básničku

- procvičujeme paměť

- hrajeme hru "Poslední slabika"

matematika:

- malý testík do 10

- pracovní sešit str. 33

- hra: "Myslím si číslo"

- tvary a tělesa

anglický jazyk:

- ovoce, zelenina

- procvičování slovní zásoby

- tvoření jednoduchých vět

tělesná výchova:

- cviky na žebřinách

- posilovací cviky

- míčové hry

 

 

PS: 27. 3. - 28. 3. Srdíčkové dny

28. 3. Divadlo (děti budou mít batůžek se svačinou, penál a písanku)

2. 4. - 4. 4. Sběr starého papíru


24. 3. 2019

AJ - Dvořáková

Téma: Ovoce

Tvoříme jednoduché věty.  


18. 3. - 22. 3. 2019

Učivo:

český jazyk:

- písanka str. 37/38/39, procvičujeme písmenko š

- skládáme slova ze zásobníčku (někomu některá písmena chybí, prosím o doplnění)

- pracovní sešit str. 22/23

- slabikář str. 49/50/51

- Dú. naučit básničku ze str. 50 "Šašek"

- cviky na procvičování paměti

- skládáme věty na barvy

- vypravujeme pohádky

- písanka str. 39/40 

- nosíme 3. díl písanky

matematika:

- matematická rozcvička

- početní had

- hra "Myslím si číslo"

- psaní číslovek

- pracovní sešit str. 31/32

- mince a bankovky

- testík do 10

pracovní činnosti:

. jarní prostírání

výtvarná výchova:

- jaro - tulipán

 

PS: 28. 3. Divadlo - Příhody včelích medvídků

(Od pondělí vybírám 60,- Kč)

ŽK - poslední strana 8/4 Třídní schůzky od 17:30 hod. (podpis)

 

Tento týden máme barevný:

18. 3. barva modrá

19. 3. barva červená

20. 3. barva zelená

21. 3. barva žlutá

22. 3. barva bílá


17. 3. 2019

AJ - Dvořáková

Téma: ovoce, jídlo

Procvičujeme novou slovní zásobu, tvoříme jednoduché věty.


11. 3. - 15. 3. 2019

Učivo:

český jazyk:

- slabikář str. 46/47/48/49 

- str. 48/49 - Dú.

- skládání slov a vět

- básnička "Vrána", "Auto"

- písanka str. 35/36

- pracovní sešit str. 21

- slovní zásoba

- cviky na paměť

- nová básnička na písmenko "C"

matematika: 

- sčítání a odčítání do 10

- porovnávání čísel do 10

- desetiminutovka do 10 (děláme opravy!!!)

- pracovní sešit str. 28/29/30

pracovní činnosti:

- výroba jarního prostírání

prvouka:

- jaro, jarní měsíce

- příroda na jaře

- pracovní sešit str. 47/48/49

anglický jazyk:

- slovní zásoba - procvičování

- pracovní sešit str. 9/10

- samostatná práce s pracovním listem

 

PS: 27. 3. - 28. 3. Srdíčkové dny

28. 3. Divadlo - Příhody včelích medvídků

(Od pondělí vybírám 60,- Kč)

 

S pozdravem Svozilová Lucie


4. 3. - 8. 3. 2019

Informace o učivu:

český jazyk:

- slabikář: str. 43/44/45

- písanka str. 32/33, písmenko S, k

- nová básnička "Rak", "Vrána"

- procvičování paměti

- skládání slov ze zásobníčku

- vymýšlíme jednoduché věty

- diktát písmenek, slabik a slov

matematika: 

- sčítání a odčítání do 10

- početní pyramidy

- porovnávání čísel do 10

- číselná osa

- matematická rozcvička

- cviky na procvičování paměti

- početní had

- pracovní sešit str. 25/26/27

anglický jazyk:

- opakování slovní zásoby

- tvoření jednoduchých vět

- ovoce

pracovní činnosti:

- výroba záložky pro budoucí prvňáčky

prvouka:

- jaro, jarní měsíce

- poznávací kvíz zvířat

- příroda na jaře

 

PS: 5. 3. Třídnická hodina, výuka končí ve 12:35 hod. 

Třídnické hodiny:

1. 4. 2019 (změna z úterý na pondělí)

7. 5. 2019 

4. 6. 2019

Krásný víkend.smile


25. 2. - 1. 3. 2019

Přehled o učivu:

český jazyk:

- slabikář str. 40/41/42 - Dú.

- učíme se novou básničku "Kominík"

- děti mají nový sešit na diktáty, prosím obalit!

- každý den doma čteme a procvičujeme psaní

- práce s pracovním listem

- písanka str. 30

- pracovní sešit str. 20

matematika:

- pracovní sešit str. 23 a 24

- procvičujeme sčítání a odčítání do 10

- děti mají nový sešit na testíky, prosím obalit!

- samostatná práce s pracovním listem

- matematická rozcvička

anglický jazyk:

- pracovní sešit str. 7/8

- nová slovní zásoba "Fruit"

- trénujeme slovní spojení a jednoduché věty

- např. toto je červené jablko, mám rád pomeranč...…..

prvouka:

- začínáme "Jaro"

- pracovní sešit str. 44/45

 

V týdnu od 25.2. do 1. 3. 2019

AJ - Dvořáková

Procvičujeme téma: hračky, dopravní prostředky - na pracovních listech  

 

PS: Sběr 26. 2. - 28. 2. 2019

Děkuji Všem za sběrsmile!!!

Výskyt vší!!!


11. 2. - 15. 2. 2019

Učivo pro nemocné:

český jazyk:

- písanka str. 29

- skládání slov ze zásobníčku

- četba ve slabikáři str. 38/39 Dú.

- Dú. písanka str. 29 poslední 2 řádky 

- pracovní sešit str. 16 celá

- hra se slovy

- dramatizace pohádky

Matematika:

- číselná řada do 10

- pracujeme s kostičkou

- slovní úlohy do 10

- pracovní sešit str. 22

- rozklady čísel do 10

- matematická rozcvička

- testík

- procvičování příkladů na interaktivní tabuli

Pracovní činnosti:

- skládání želvy

Anglický jazyk:

- pracujeme s II. dílem

- pracovní sešit str. 7/8 Fruit

Výtvarná výchova:

- kresba spolužáka

Prvouka:

- pracovní sešit str. 44

- přednáška "Veselé zoubky" 

 

PS: 18. 2. - 24. 2. 2019 Jarní prázdniny (18. 2. až 20. 2. je družina zajištěna na naší škole, vždy od 7:00 do 17:00. Příchod je nutný do 7:45. Ve dnech 21. 2. a 22. 2. je družina v ZŠ Spojenců.)

Krásné jarní prázdniny!!!

26. 2. - 28. 2. 2019 Sběr

S pozdravem Svozilová Lucie


10. 2. 2019

AJ - Dvořáková

Učivo v týdnu od 11. 2. do 15. 2.:

Učebnice str. 4, 5, 6 + pracovní listy - Hračky ( nová slovní zásoba) 


4. 2. - 8. 2. 2019

Učivo:

Český jazyk

- písanka str. 26/27/28

- skládáme slova

- vymýšlíme věty

- samostatná práce v pracovním sešitě str. 15

- četba ve slabikáři str. 35/36/37

- nácvik malého písmenka z str. 26

- nosíme písmena a číslovky

Matematika:

- učíme se psát číslo 10

- doplňujeme číselnou řadu

- práce s číselnou osou

- pracovní sešit str. 19/20/21 

- Dú. str. 20/6

- matematická rozcvička, početní had

- samostatná práce s pracovním listem

Pracovní činnosti:

- modelujeme zvířata v lese

Anglický jazyk:

- opakování slovní zásoby

- učebnice II. díl str. 4/5/6 

Výtvarná výchova:

- skupinová práce "zima"

Prvouka:

- opakování zima 

- vědomostní kvíz

Hudební výchova:

- rytmická cvičení

- opakování písní

- píseň "Statistika nuda je"

- píseň "Když jde malý bobr spát"

- píseň "Na bieleho koňa"

- nová píseň Holka modrooká, Zlatovláska

PS: Všechny úkoly najdete v Bakalářích.

18. 2. - 24. 2. 2019 Jarní prázdniny

26. 2. - 28. 2. 2019 Sběr

S pozdravem Svozilová Lucie


3. 2. 2019

AJ - Dvořáková

Minulý týden jsme opakovali slovní zásobu a tvořili jednoduché věty (uč. str. 35 až 37).

Od února si žáci budou nosit učebnici číslo 2.  


28. 1. - 31. 1. 2019

Učivo:

Český jazyk:

- samostatná práce s pracovním listem

- slabikář str. 32/33/34 písmenko D, d

- pracovní sešit str. 14

- vymýšlíme věty na slova s písmenkem d

- za Dú. slabikář str. 32/33/34 čtení

- sluchová analýza, syntéza

- básnička na str. 32 ve slabikáři

- samostatné vypravování příběhů Kvaka a Žbluňka

- skládání slov ze zásobníčku

Matematika:

- samostatná práce s pracovním listem, procvičování do 9

- procvičování psaní číslovek

- +, - do 9

- početní had

- pracovní sešit vše do str. 17

Pracovní činnosti:

- modelování písmenek a číslic

Anglický jazyk: 

- opakování učiva:

- pozdravy, školní pomůcky, barvy, Vánoce, rodina + kratičké věty.

- dodělání I. dílu

- od 5. 2. budeme nosit II. díl učebnice, bude podepsaný!!!

Výtvarná výchova:

- kresba pohádky Kvak a Žbluňk

Prvouka:

- opakování: naše tělo

- první pomoc

- skupinová práce

 

PS: Prosím o podpis v ŽK na str.14/15.

31. 1. 2019 se výpis z vysvědčení vydává poslední vyučovací hodinu. Výuka končí v 11:40 hod. 

1. 2. 2019 Pololetní prázdniny. Družina je zajištěna v ZŠ Bártlova.

5. 2. 2019 Třídnická hodina, výuka končí ve 12:35 hod.

18. 2. - 24. 2. 2019 Jarní prázdniny

26. 2. - 28. 2. 2019 Sběr

S pozdravem Svozilová Lucie


28. 1. 2019

AJ - Dvořáková

Uč. str. 35 až 37

V týdnu od 28. 1. budeme opakovat učivo ( rodina, barvy, školní pomůcky).

Přeji hezký den.


23. 1. - 25. 1. 2019

Přehled učiva:

český jazyk:

- diktát písmen, slabik a slov

- doplňování slov do věty

- vymýšlíme jednoduché věty

- pracujeme na interaktivní tabuli

- slabikář str. 31, doplň správné slovo

- pracovní sešit str. 12/13

Je důležité každý den číst!!!!

Matematika:

- procvičujeme příklady na interaktivní tabuli

- procvičujeme větší, menší, =

- pracovní list (+, - do 9)

Výtvarná výchova:

- malujeme na interaktivní tabuli

Prvouka:

- skupinová práce

Dnes jsme poprvé začali pracovat ve skupinách. wink 

Názvy skupin:

Delfíni: 4 body

Draci: 5 bodů

Pandy: 5 bodů

Koťata: 5 bodů

Tygři: 4 body

Želvy: 5 bodů 

 

PS: Prosím o doplnění podpisu v ŽK na str. 24/25/26/27.

Výskyt vší!!!


21. 1. - 22. 1. 2019

Učivo pro nemocné:

Český jazyk:

- nácvik velkého písmenka "V"

- slabikář str. 28/29

- četba pohádky Kvak a Žbluňk + samostatné vypravování

- skládání a vymýšlení vět

- slovní fotbal, poslední slabika

Matematika:

- sčítání a odčítání do 9

- pracovní sešit str. 16/17

- práce s číselnou osou do 9

- hra: "Myslím si číslo"

- matematická rozcvička

Pracovní činnosti:

- zimní vločka

Anglický jazyk:

- rodina

- práce v učebnici str. 33/34

- učíme se slovíčka ze str. 37


22. 1. 2019

AJ - Dvořáková

Uč. str. 33 - Rodina  


17. 1. a 18. 1. 2019

Učivo:

Český jazyk:

- písanka str. 23

- slabikář str. 27/28 - Dú.

- vypravování pohádky

- cviky na procvičení paměti

- pracovní sešit str. 12 - Dú. čtení slov

- psací diktát slabik a slov

Prvouka:

- tělo

- péče o tělo

- výživa lidského těla

- úraz, nemoc

- první pomoc

- horečka, teplota

- pracovní sešit vše do str. 43

Matematika:

- pracovní sešit str. 15

- procvičování +, - do 9

- početní had

- hra: "Myslím si číslo"

- matematická rozcvička s čísly

Hudební výchova:

- rytmická cvičení

- píseň "Statistika nuda je"

- píseň "Když jde malý bobr spát"

- píseň "Na bieleho koňa"

 

Hezký víkend. smile

S pozdravem Svozilová Lucka 


14. 1. - 16. 1. 2019

Informace pro nemocné:

Český jazyk:

- procvičování čtení v pracovním sešitě str. 9/10

- skládání slov ze zásobníčku

- procvičování paměti "Najdi slovo"

- samostatná práce

- četba ve slabikáři str. 27 za Dú.

- písanka str. 22

Matematika: 

- sčítání a odčítání do 9

- pracovní sešit str. 11/12/13/14

- matematická rozcvička s čísly

- pracovní sešit str. 14/4 za Dú.

Pracovní činnosti:

- dodělání sněhuláka

Výtvarná výchova:

- kresba: hory

Anglický jazyk:

- rodina

- procvičování slovní zásoby str. 31/32

- pracovní sešit str. 32 Dú. domalovat rodinu 


11. 1. 2019

Přehled učiva:

Český jazyk:

- slabikář - str. 24

- pracovní sešit - str. 8/9/10

- písanka - str. 18/19

- četba pohádky

Matematika:

- pracovní sešit str. 9/10

- početní had s počítadlem

- početní pyramidy

Prvouka:

- opakování zima

- opakování Vánoce

- úraz, nemoc, teplota, horečka

- pracovní sešit str. 43

Hudební výchova:

- rytmická cvičení na známky

- píseň "Dělání"

- píseň "Statistika nuda je"

- píseň " Když jde malý bobr spát"

- píseň "Na bieleho koňa"


9. 1. a 10. 1. 2019

Informace o učivu:

Český jazyk:

- písanka str. 17/18

- nácvik nového písmenka n - děti chválím, moc se všem povedlo!!! 

- četba ve slabikáři str. 23/24/25

- Dú. celá str. 24

- sestavování slov ze zásobníčku

- slovní fotbal, poslední písmenko, poslední slabika

- četba knihy Kvak a Žbluňk

Matematika:

- pracovní sešit str. 8/9

- matematická rozcvička

- početní had

- sčítání a odčítání do 9 

Výtvarná výchova:

- sněhulák

Prvouka:

- nemoc, úraz

- pracovní sešit str. 42/43

- děti se učily ošetřovat úrazy

- první pomoc 

PS: Děkuji Všem za sběr!!!


7.1. a 8. 1. 2019

Český jazyk:

- nácvik velkého písmenka "U"

- grafomotorické cviky

- četba ve slabikáři - opakování str. 20/21

- četba ve slabikáři str. 22

- skládání slov ze zásobníčku

Matematika:

- pracujeme v II. díle matematiky

- pracovní sešit str. 4/5/6/7

- procvičování +, - do 8

- práce ve čtvercové síti

- Dú. str. 4/3

- Dú. str. 7/2

- matematická rozcvička

Pracovní činnosti:

- úklid vánoční výzdoby

- geometrické tvary a tělesa

Anglický jazyk:

- opakování slovní zásoby

- rodina 


Důležité informace:

7. 1. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

Třídnické hodiny:

8. 1. 2019            1. 4. 2019

5. 2. 2019            7. 5. 2019 

5. 3. 2019            4. 6. 2019

Výuka bude vždy končit ve 12:35 hod.


Veselé Vánoce, hodně dárečků pod stromečkem a do Nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. smilelaughing

Děkuji Všem za krásné dárky a báječnou spolupráci v tomto roce a budu se těšit na další v tom příštím !!! smilewink

 

Krásné Vánoce 

Vám všem přeje Lucka Svozilová


21. 12. 2018 si uděláme krásný Vánoční den. Děti si přinesou cukroví, budeme hrát hry, budeme soutěžit, zpívat koledy, rozbalovat dárky a pustíme si pohádku. Na tento den si přichystáme dárek pro svého kamaráda. 

Do školy opět jdeme 7. 1. 2019

7. 1. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.


19. 12. a 20. 12. 2018

Informace o učivu pro nemocné:

Český jazyk:

- písanka str. 15

- skládání slov a vět ze zásobníčku

- čtení pohádky Kvak a Žbluňk

- samostatné vypravování příběhu

- pracovní sešit str. 8 za Dú. čtení sloupečků

- čtení ve slabikáři str.19/20/21

Matematika:

- procvičování +, - do 8

- práce na kouzelných tabulkách

- vánoční počítání s kapříkem

- procvičování větší, menší, =

- od zítra už děti nenosí I. díl matematiky, dnes doděláme

- nový díl si přinesou až 7. 1. 2019

Výtvarná výchova:

- vánoční překvapení pro rodiče

- vánoční úklid

Prvouka:

- Vánoce, vánoční zvyky

- poslech koled

- pracovní sešit str. 32/33/34

Na zítra mají děti jen malý batůžek se svačinou, Žk, penál, pochvalníček, učení nenosí. 

3. 1. a  4. 1. 2019 Ředitelské volno. Školní družina pro nutné případy bude zajištěna. Provoz školní družiny od 7:00 do 16:30. Nutný příchod do 8:00. 

Prosím o podpis na str. 14/15 Ředitelské volno.

Do školy opět jdeme 7. 1. 2019

7. 1. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod. Prosím podpis na poslední straně v ŽK.


17. 12. a 18. 12. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- písanka str.13/14

- skládání slov ze zásobníčku  

- vánoční básničky

- četba ve slabikáři str. 17/18

- pracovní sešit str. 8/9

Matematika:

- pracovní sešit str. 78/79

- počítání zpaměti - procvičování

- matematická rozcvička

- práce s číselnou osou

- práce s tabulkou

Pracovní činnosti:

- pomeranč s hřebíčkem

Anglický jazyk:

- učebnice str. 26/27

- Vánoce 

- poslech vánočních koled

 

PS: V pátek 21. 12. výuka končí v 11:40 hod. Prosím o podpis v ŽK.

 

Výskyt vší - prosím zkontrolujte doma dětem vlasy!!!

 

19.12. 2018 Vánoční tvořivé dílny - srdečně Vás zveme od 14:00 hod. do nové budovy. Nebude chybět vystoupení žáků a prezentace žákovských výrobků. Organizuje školní družina. Začátek v učebně 1.B

 

3. 1. a  4. 1. 2019 Ředitelské volno. Školní družina pro nutné případy bude zajištěna. Provoz školní družiny od 7:00 do 16:30. Nutný příchod do 8:00. 

Prosím o podpis na str. 14/15 Ředitelské volno.

 

Do školy opět jdeme 7. 1. 2019

7. 1. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod. Prosím podpis na poslední straně v ŽK.

 

Po prázdninách budeme již nosit II. díl matematiky.

 

S pozdravem Svozilová Lucie  


AJ - Dvořáková

16. 12. 2018

Uč. str. 25 - Vánoce 


14. 12. 2018

Informace o učivu:

Český jazyk:

- píšeme slova s písmenkem P

- pracujeme s písmenky a skládáme slova

- četba ve slabikáři - procvičování

- vymysli slovo na dané písmenko

- písanka str. 12 (trénujeme psaní slov i doma)

Matematika:

- rozklady čísla 8

- pracovní sešit str. 76/77

- slovní úlohy . procvičování

- početní had 

Prvouka:

- naše tělo a zdravá výživa

- pracovní sešit str. 41/42

- rozdíl nemoc, úraz

 

PS: Na příští týden na PČ si děti přinesou pomeranč a hřebíček (koření). 

 

19.12. 2018 Vánoční tvořivé dílny - srdečně Vás zveme od 14:00 hod. do nové budovy. Nebude chybět vystoupení žáků a prezentace žákovských výrobků. Organizuje školní družina. Začátek v učebně 1.B

S pozdravem Svozilová Lucka


12. 12. a 13. 12. 2018

Učivo pro nemocné:

Český jazyk:

- skládání slov na známky

- čtení v pracovním sešitě str. 6

- pracovní sešit str. 6/7

- písanka str. 11 - velké písmenko "P"

- slabikář str. 16/17 Dú.

- některé děti si ještě vystřihnou a srovnají do zásobníčku všechna písmenka, nemohou pak skládat!!!

Matematika:

- pracovní sešit str. 74/75

- rozklady čísla 8

- početní had

- na matematiku si nosíme čísla

Výtvarná výchova:

- kresba vánočního přání

Prvouka:

- péče o naše tělo

Tělesná výchova:

- nácvik vánočního vystoupení 19. 12. od 14:00 hod. v 1. B 

 

19.12. 2018 Vánoční tvořivé dílny - srdečně Vás zveme od 14:00 hod. do nové budovy. Nebude chybět vystoupení žáků a prezentace žákovských výrobků. Organizuje školní družina. Začátek v učebně 1.B

 

S pozdravem Svozilová Lucka 

 


10. 12. a 11. 12. 2018

Přehled o učivu:

Český jazyk:

- nácvik velkého písmenka "J" na tabulku 

- procvičování básniček

- písanka str. 9/10

- čtení ve slabikáři str. 15/16

- skládání slabik, slov pomocí zásobníčku

Matematika:

- matematická rozcvička

- procvičování paměti, početní had

- samostatná práce  v pracovním sešitě str. 71

. procvičování porovnávání znamének - větší, menší, =

- začínáme počítat s číslem 8

- pracovní sešit str. 72/73

- str. 73 - čtyři malé řádky dopsat za Dú.

- do 21. 12. stihneme dodělat I. díl, po prázdninách, od 7. ledna budeme nosit již II. díl matematiky. 

Pracovní činnosti:

- výroba vánočního kapra

Anglický jazyk:

- opakování slovní zásoby

- ústní zkoušení, číslovky do 10

- ústní zkoušení, barvy

- pracovní sešit str. 25 Vánoce

 

19.12. 2018 Vánoční tvořivé dílny - srdečně Vás zveme od 14:00 hod do nové budovy. Nebude chybět vystoupení žáků a prezentace žákovských výrobků. Organizuje školní družina. Začátek v učebně 1.B 

 

S pozdravem Svozilová Lucka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. 12. 2018

Divadlo Pohoda:

- představení se vydařilo, dětem se líbilo

Slabikář - str. 15 za Dú.

Písanka - str. 8, poslední dva řádky za Dú. děti moc chválím dnes za psanísmile

Matematika- str. 70

Hudební výchova:

- Vánoční koledy

- píseň Na bieleho koňa  

 

Připomínám již příští týden mají děti pečení.

10. 12. 14:30 - 17:00 Pečení vánočního cukroví. 

11. 12. 14:30 - 17:00 Pečení vánočního cukroví. 

12. 12. 14:30 - 16:00 Pečení vánočního cukroví.  

(Děti si vyzvednu v družině a budou mít zástěrky na pečení).

 

17. 12. - 20. 12. 2018

Tento týden bude tak trochu Vánoční celý. Při češtině i prvouce budeme probírat vánoční zvyky a tradice, budeme se učit básničky a vyprávět  příběhy. V matematice budeme počítat zapeklité příklady s kapříkem. O výtvarné výchově a pracovních činnostech budeme vyrábět překvapení pro rodiče.

21. 12. 2018 si uděláme krásný Vánoční den. Děti si přinesou cukroví, budeme hrát hry, budeme soutěžit, zpívat koledy, rozbalovat dárky a pustíme si pohádku. Na tento den si přichystáme dárek pro svého kamaráda.

 

3. 1. a  4. 1. 2019 Ředitelské volno. Školní družina pro nutné případy bude zajištěna. Provoz školní družiny od 7:00 do 16:30. Nutný příchod do 8:00. 

Do školy opět jdeme 7. 1. 2019. smile

 

Krásný víkend.

S pozdravem Svozilová Lucka


5. 12. a 6. 12. 2018

Přehled učiva:

Český jazyk:

- Mikulášské a Vánoční básničky

- učíme se nové písmenko "I"

- doma trénujeme malé t a velké I

- písanka str. 6/7 - nácvik písmenka j na tabulku

- za Dú. písanka str. 7 poslední dva řádky

- čtení ve slabikáři za Dú. str. 13/14 (některé děti vůbec doma netrénují čtení, je důležité číst každý den!!!)

Dnes děti navštívil Mikuláš s Andělem a s Čertem, někdo dostal sladkou odměnu a někdo i uhlík!!!

 Dnes bylo také slavnostní rozdávání pera!!! Fotky pošlu do mailu.

Matematika:

- pracovní sešit str. 69, samostatná práce 

- pracovní sešit str. 70, pouze žlutý sloupeček

Prvouka:

- lidské tělo a jeho části

- péče o naše tělo

- pracovní sešit str.39/40

Tělesná výchova:

- koordinace pohybu

- kotoul vpřed, kotoul vzad

 

PS: Zítra 7. 12. Divadlo Pohoda - vánoční diamant.


3. 12. a 4. 12. 2018

Učivo: 

Český jazyk:

- nácvik malého písmenka "t"

- učíme se vánoční básničky a koledy

- písanka str. 4/5

- četba ve slabikáři str. 11/12

- pracovní sešit str. 5

Matematika:

- početní rozcvička do 7

- početní diktát

- pracovní sešit str. 67/68/69

- pracovní sešit str. 69/8 zítra na známky

- početní pyramidy

Pracovní činnosti:

- výroba stromečku

- zdobení stromečku

Anglický jazyk: (dnes spojeno)

- barvy, slovní zásoba -  procvičování

- písnička na barvy

- procvičování otázky: What colour is this?

- pracovní sešit str. 23/24

Tělesná výchova:

- nástup, pořadová cvičení

- rozcvička

- kotoul vpřed, kotoul  vzad

 

PS: Třídnické hodiny:

8. 1. 2019            2. 4. 2019

5. 2. 2019            7. 5. 2019 

5. 3. 2019            4. 6. 2019

Výuka bude vždy končit ve 12:35 hod.

V pátek 7. 12. Divadlo Pohoda - vánoční diamant, prosím zítra o 50,- Kč.

Zítra si děti přinesou jednu ozdobu na stromeček. smile

 

Družinová akce:

Dne 10. 12. od 14:00 - 15:00 hod. bude v družině divadelní představení "Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce". Zájemci přinesou paní Krajňákové 50,-Kč.

Připomínám již příští týden mají děti pečení.

10. 12. 14:30 - 17:00 Pečení vánočního cukroví. 

11. 12. 14:30 - 17:00 Pečení vánočního cukroví. 

12. 12. 14:30 - 16:00 Pečení vánočního cukroví.  

(Děti si vyzvednu v družině a budou mít zástěrky na pečení).

3. 1. a  4. 1. 2019 Ředitelské volno. Školní družina pro nutné případy bude zajištěna. Provoz školní družiny od 7:00 do 16:30. Nutný příchod do 8:00. 

Do školy opět jdeme 7. 1. 2019. smile


30. 11. 2018 

Výlet Libochovice


28. 11. a 29. 11. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- písanka str. 2 druhý díl, procvičování slabik pa, pe, po

- písanka str. 3

- vystřihneme již všechna písmena a slabiky a srovnáme do zásobníčku

- za Dú. čtení ve slabikáři str. 10/11 (je důležité čtení trénovat i doma!!!)

- pracovní sešit str. 5, čtení za Dú. děti mají poznačeno

Matematika:

- rozklady čísel do 7

- opakování +, - do 6

- pracovní sešit str. 66

Výtvarná výchova:

- sněhulák

- stromeček

Prvouka:

- člověk a jeho zdraví

- pracovní sešit str. 38/39

- Dú. str. 39/ poslední cvičení 

 

PS: Ještě někdo nemá zaplaceno vánoční pečení!!!

Sběr papíru: 27. 11. - 29. 11. 2018

Vánoční výlet Libochovice: 30. 11. 2018 smile

Děti si vezmou pouze batůžek, svačinu, pití a kapesné. Na oběd se vrátíme (do 13 hod.) Nedávejte dětem jogurty a mléčné výrobky. Komu bývá špatně, bude mít kinedryl. Nezapomeňte na teplé oblečení!!!


26. 11. a 27. 11. 2018

Přehled učiva pro nemocné:

Český jazyk:

- dnes děti dopsaly 1. díl písanky

- od zítra nosíme 2. díl písanky

- procvičujeme čtení v pracovním sešitě na str. 4

- slabikář str. 9

- skládáme slova podle tabule

- vystřihneme již všechna písmena a slabiky

- poslech pohádky "Jak pejsek s kočičkou myli podlahu"

- písanka II. díl str. 1 psaní slabik

Matematika:

- procvičujeme +, - do 6

- začínáme počítat se 7

- matematická rozcvička

- pracovní sešit str. 64/65/66

- za Dú. str. 64/2 poslední dva řádky

Pracovní činnosti:

- vyrábíme záložku do čítanky

Anglický jazyk:

- slovní zásoba, barvy

- pracovní sešit str. 23/24

2. vyučovací hodina: BESIP

3. vyučovací hodina: Vánoční focení

 

PS: Prosím o podpis v ŽK na str. 14, ještě někdo nemá podepsáno!!! 

Sběr papíru: 27. 11. - 29. 11. 2018

Vánoční výlet Libochovice: 30. 11. 2018 smile

Děti si vezmou pouze batůžek, svačinu, pití a kapesné. Na oběd se vrátíme (do 13 hod.) Nedávejte dětem jogurty a mléčné výrobky. Komu bývá špatně, bude mít kinedryl. Nezapomeňte na teplé oblečení!!!

Divadlo Pohoda: 7. 12. 2018


25. 11. 2018

Aj - Dvořáková

Opakujeme - barvy, čísla od 1 do 10

Uč. str. 21,22 


22. 11. a 23. 11. 2018

Český jazyk:

- nácvik písmene velkého A, M

- stále trénujeme čtení ve slabikáři str. 8 - Dú.

- čteme slabiky a slova v pracovním sešitě str. 4 - Dú.

- procvičujeme paměť

- skládáme slova a věty

- píšeme diktát písmen 

Prvouka:

- příroda v zimě

- zimní měsíce

- svátky v zimě

- zvířata v zimě, zimní spánek

- pracovní sešit str. 37

- přednáška "První pomoc"

Matematika:

- pracovní sešit str. 61/62

- procvičujeme +, - do 6

- procvičujeme znaménka větší, menší, =

- početní had

- matematická rozcvička

Hudební výchova:

- opakování písní, které již umíme

 

PS: Dnes děti mají v ŽK zalepenou obálku s přihlašovacím heslem do Bakalářů, prosím o podpis v ŽK, na straně 14.

Sběr papíru: 27. 11. - 29. 11. 2018

Vánoční focení: 27. 11. 2018

BESIP: 27. 11. 2018


20. 11. a 21. 11. 2018

Učivo pro nemocné:

Český jazyk:

- nácvik písmena p, str. 20/21

- básničky na písmenko p

- čtení ve slabikáři str. 6/7 za Dú.

- cviky na paměť

Matematika:

- pracovní sešit str. 60/61

- slovní úlohy

- hra "Myslím si číslo"

Anglický jazyk:

- barvy - procvičování

- otázka What´s this?

- pracovní sešit str. 21/22

- slovní zásoba str. 23

Důležité informace:

Opět se dnes řešilo chování ke spolužákům a chování v hodině!!!

- 23. 11. První pomoc

- Děti mají dnes v ŽK lísteček, prosím o vyplnění a vrátit zpět, děkuji.

- Kdo ještě nepřinesl peníze na výlet, prosím o zaplacení (290,-).

S pozdravem Svozilová Lucka


17. 11. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 18 - Barvy

DÚ - naučit se čísla od 1 do 10 


16. 11. 2018

Přehled o učivu:

Český jazyk:

- učíme se nové písmenko "o"

- píšeme diktát písmenek

- pracujeme se slabikářem str. 6

- skládáme  slabiky a slova

- hrajeme hru "Najdi slovo"

Matematika:

- slovní úlohy do 6

- práce s interaktivní tabulí

- pracovní sešit str. 56/57

- práce s počítadlem

- hrajeme hru "Zapamatuj si číslo"

Prvouka:

- opět probíráme slušné chování ke spolužákům

- opakujeme učivo 

- pracovní sešit str. 35

- str. 32/33/34 uděláme později, až se budou blížit Vánoce

Hudební výchova:

- rytmická cvičení

- píseň "Muzikant"

Důležité informace:

23. 11. První pomoc

27. 11. BESIP

30. 11. Výlet Libochovice (vše máte v mailu)

  7. 12. Divadlo 

10. 12. 14:30 - 17:00 Pečení vánočního cukroví 

11. 12. 14:30 - 17:00 Pečení vánočního cukroví 

12. 12. 14:30 - 16:00 Pečení vánočního cukroví

Krásný víkend.

S pozdravem Svozilová Lucka 


15. 11. 2018

Učivo pro nemocné:

Český jazyk:

- písanka str. 17 slabiky s písmenkem s

- zítra psací diktát písmen a slabik, které již umíme

- slabikář - čtení str. 5 za Dú.

- je velice důležité, aby děti každý den četly!!!

Prvouka:

- opakování předešlého učiva

- pracovní sešit str. 31


14. 11. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- učíme se psát písmenko s

- trénování na tabulku

- písanka str. 16

- stále i doma kontrolujeme úchop tužky

- Dú. písanka str. 16 poslední 2 řádky

- pracovní sešit str. 3

- slabikář str. 4

Matematika:

- pracovní sešit str. 55 + polovina str. 56

- početní rozcvička

- práce na interaktivní tabuli

Výtvarná výchova:

- malujeme pohádku "Kohoutek a Slepička"

- poslech pohádky  


13. 11. 2018

Informace o učivu:

Český jazyk:

- písanka str. 15

- čtení ve slabikáři str. 3

- pracovní sešit ke slabikáři str.1/2

- za Dú. čtení str. 2 v pracovním sešitě

- procvičujeme hlásku na začátku slova

Matematika:

- práce s číselnou osou

- doplnění čísla do číselné řady

- procvičování +, - do 5

- pracovní sešit str. 53/54

Anglický jazyk:

- barvy - procvičování

- opakování slovní zásoby What´s this? What colour is this?

- pracovní sešit str. 19/20

- procvičování písničky na barvy

- procvičování barev na housence


12. 11. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- procvičujeme hlásku na začátku slova

- písanka str. 14, píšeme slabiky s písmenkem a, á

- živá abeceda str. 49/50, od zítra si děti už nenosí

- všichni mají od zítra slabikář!!!

- dnes děti mají u sebe nové pracovní sešity  ke slabikáři, prosím obalit a podepsat

- v pátek 16. 11. kratičký diktát na písmenka a slabiky, které již umíme napsat

- za Dú. str. 3 čtení ve slabikáři

Matematika:

- procvičování +, - do 5

- číselná řada 6 - 10

- samostatná práce na opakování do 5

- číselná rozcvička

- pracovní sešit str. 52

Pracovní činnosti:

- podzimní list - dodělávání, trhací technika


11. 11. 2018

AJ - Dvořáková

učebnice str. 17

- naučit slovíčka - Barvy 


9. 11. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- písanka str. 13 písmenko a, á

- trénování na tabulku

- živou abecedu máme skoro dodělanou, děti přinesou ještě naposledy v pondělí a od pondělí nosíme již slabikář!!!

- trénujeme písmenka i číslovky doma!!!

Matematika:

- opakování +, - do 5

- hledáme správný výsledek

- práce s počítadlem

Prvouka:

- opakování (rodina, vztahy v rodině)

- opakování podzim (měsíce)

- pracovní list

- pracovní sešit str. 30

Krásný víkend.

S pozdravem Svozilová Lucka 


8. 11. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- písanka str. 12

- živá abeceda str. 47

- čteme a skládáme slabiky

- samostatná práce (pracovní list)

Prvouka:

- pracovní sešit str.30

- rodina, vztahy v rodině

- sourozenci, jak trávím volný čas

- začínáme zimní měsíce

- příroda v zimě 

Tělesná výchova:

- hod do dálky

- míčové hry 


7. 11. 2018

Přehled učiva:

Český jazyk:

- písanka str. 11

- živá abeceda str. 45 (děti jsem dnes zkoušela ze čtení)

- dělali jsme diktát písmen, opět některé děti nemají vystřižená písmenka

 

Matematika:

- tvoření slovních úloh do 5

- počítání na počítadle

- samostatná práce do 5 (děti moc chválím, všichni mají za 1)

 

Výtvarná výchova:

- dodělání podzimního listu

 

PS: Děti mají v ŽK papírek, prosím přečtěte si!!!


6. 11. 2018

Informace o učivu:

Český jazyk:

- písanka str. 10, psaní slabik

- diktát písmen a slabik

- vymýšlíme slova, slovní zásoba

- čteme slabiky 

- dopisujeme správná písmenka do slov

- živá abeceda str. 44/45

- vystřihneme písmenko i, í, I...

 

Matematika:

- pracovní sešit str. 48/49

- procvičování +, - do 5

- početní rozcvička

- práce s počítadlem

- porovnávání čísel

- Dú. str. 49/5

 

Anglický jazyk:

- pracovní sešit str. 15/16 opakování

- začínáme se učit barvy str. 17/18

- zpíváme písničku na barvy

- trénujeme barvy na housence

 

Tělesná výchova:

- rozcvička, běh

- cviky na žebřinách

 

PS: Dnes děti mají u sebe papírek ohledně výletu ve školní družině, prosím o vyplnění a zítra určitě vrátit. Děkuji.

S pozdravem Svozilová Lucka


5. 11. 2018

Učivo:

Český jazyk:

- učíme se psát u, ú, ů

- písanka str. 9

- živá abeceda str. 44

- čteme písmena a slabiky 

- děláme diktát písmen a slabik

 

Matematika:                                                     Pracovní činnosti:                                   

- početní rozcvička                                          - vyrábíme podzimní list

- vymýšlíme slovní úlohy     

- sčítání a odčítání do 5                                  PS: Připomínám dnes Třídní schůzky

- doplň ztracené číslo                                     od 17:30 hod.

- pracovní sešit str. 47

 

S pozdravem Svozilová Lucka

 


31. 10. 2018 - 2. 11. 2018

Přehled učiva pro nemocné:

Český jazyk:                                                               Matematika:

- učíme se psát malé psací m, i                                - procvičujeme sčítání do 5

- písanka str. 6/7/8                                                     - porovnáváme čísla 

- trénujeme písmenka i čísla doma!!!                      - počítáme na počítadle

- čteme písmenka, slabiky a slova                           - píšeme celé příklady

- živá abeceda str. 40/41/42/43                                 - pracovní sešit str. 44/45/46/47

- vystřihneme nové písmeno U, u, ů, ú                    - začínáme odčítání do 5

- děláme diktát písmen a slabik

- grafomotorické cviky

 

Výtvarná výchova:

- kresba tiskacích a psacích písmen, které již umíme

- výroba písmenek a čísel z barevného kouzelného drátku

 

Prvouka:

- rodina

- jak pomáháme doma

- pracovní sešit str. 25/26/27

 

Hudební výchova:

- rytmika

- hrajeme na Orffovy nástroje

- opakujeme písničky, které již známe

- nová písnička "Muzikant"  

 

PS: V pátek 2. 11. si děti přinesou masky, oblečení na helloween - družina. 

 

Akce:

- Třídní schůzky 5. 11. 2018 od 17:30 hod.

- Třídnická hodina 6. 11. 2018 (vyučování končí ve 12:35 hod.)

"BESIP" 27. 11. 2018

-  "První pomoc" 30. 11. 2018

 

S pozdravem Svozilová Lucka


29. 10. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny


26. 10. 2018

Český jazyk:                                                    Matematika:

- písanka str. 5                                                - procvičujeme počítání do 5

- procvičování paměti                                    - početní rozcvička

- vyrábíme písmenka                                      - pracovní sešit str. 41/42/43 celá

- živá abeceda str. 38/39                                 - za Dú. str. 41/cv. 5

- skládáme slabiky a slova                             - trénujeme psaní celých příkladů

s písmenem p

- za Dú. vystřihneme písmenko U, u

 

Prvouka:                                                           Hudební výchova:

- 100. výročí ČSR (povídání)                         - učíme se hymnu + poslech

- pracovní sešit str. 21/22/23                        - učíme se píseň Ach synku, synku         

- Rodina

 

PS: Děkuji Všem za sběr!!!

Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2018

Třídní schůzky 5. 11. 2018 od 17:30 hod.


25. 10. 2018

Český jazyk:                                                                      

- písanka strana 4 písmeno e, é

- živá abeceda str. 36/37

- čtení písmenek, slabik a slov

- diktát písmen, slabik

 

Prvouka:

- prezentace ke 100. výročí ČSR

- povídání o ČSR  

 

S pozdravem Svozilová Lucka


23. 10. - 24. 10. 2018

Učivo pro nemocné:

Český jazyk:

- písanka str. 2/3 základ písmenka e

- procvičování paměti

- pracovní sešit str. 35

- máme vystřižená písmenka o, ó, O, p, P + slabiky pa, pe, po, pu

- učíme se novou básničku "Sova"

- procvičujeme cviky na tabulku

 

Matematika:

- počítáme s počítadlem do 5

- pracovní sešit str. 38/39/40

- samostatná práce

- píšeme celé příklady

- porovnáváme číslovky

 

Anglický jazyk:

- procvičujeme slovní zásobu

- pracovní sešit str. 14/15/16

- učíme se slovíčka ze str. 15

- po prázdninách začneme barvy "COLOURS"

- děti si uklidí papíry do složky

 

Výtvarná výchova:

- malujeme náš národní strom

 

PS: 23. 10. - 25. 10. 2018 Sběr starého papíru

Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2018

Třídní schůzky 5. 11. 2018 od 17:30 hod.


22. 10. 2018

Přehled o učivu:

Český jazyk: 

- píšeme již do opravdové písanky str. 1, nácvik písmene t

- procvičujeme básničky a učíme se novou "Ježek" a "Liška"

- v živé abecedě čteme písmena a slabiky

- děláme diktát písmen a slabik

- spojujeme slabiky do slov

- pracovní sešit ŽA str. 33/34

- za Dú. čtení na str. 33 černá tabule + podpis

 

Matematika:

- počítáme do 5

- početní rozcvička

- procvičujeme počítání na počítadle

- pracujeme s číselnou osou

- procvičujeme větší, menší, =

- pracovní sešit str. 37/38

 

Pracovní činnosti:

- vyrábíme vlajku ke 100. výročí ČSR

- na zítra si děti přinesou 1 špejli

 

PS: 23. 10. - 25. 10. Sběr starého papíru

 

S pozdravem Svozilová Lucka 


21. 10. 2018

Aj - Dvořáková

- učebnice str. 12, 13 + procvičovat slovíčka 


18. 10. - 19. 10. 2018

Učivo:

Uvolňovací cviky:

- učíme se psát novou číslovku 9

- procvičujeme ostatní číslovky

- opakujeme všechny básničky, které již umíme

- učíme se nové básničky "Zebra" a "Delfín"

- pracovní sešit str. 8/9

- od pondělí uvolňovací cviky nosit nebudeme

- od pondělí 22. 10. děti nosí písanku I. díl

- procvičujeme psaní číslovek, kliček a zátrhů i doma!!!

 

Prvouka:

- přednáška s vedoucí ŠJ na téma ovoce, zelenina, zdravá strava

- podzim měsíce (opakování)

- stromy (opakování)

- podzimní plody (opakování) 

- počasí (opakování)

- oblečení (opakování)

- živočichové (opakování)

- pracovní sešit str. 19

- začínáme novou látku " U nás doma, moje rodina"

- pracovní sešit str. 20 rodina

 

Živá abeceda:

- seznámení s novým písmenkem o, ó, O

- vymýšlíme slova, která začínají na písmenko o

- hledáme ztracené písmenko

- dopisujeme písmenko "o" do slov

- čteme slabiky a skládáme z nich slova

- pracovní sešit strana 32

- vystřihneme písmeno o, ó, O

 

Matematika:

- pracovní sešit str. 36

- procvičujeme větší, menší, =

- píšeme celý příklad

- hledáme geometrické tvary

- počítáme do 5

- početní rozcvička

 

Tělesná výchova:

- nástup

- rozcvička

- běh, start z místa

- skok na jedné noze, koordinace pohybu

- závody

 

PS: Na pondělí si děti přinesou malé počítadlo.

23. 10. - 25. 10. Sběr starého papíru

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny

  5. 11. Třídní schůzky od 17:30 hod. 


17. 10. 2018

Přehled učiva:

Uvolňovací cviky:                                                    Výtvarná výchova

- učíme se psát číslovku 8                                      - malujeme lípu

- procvičujeme i další číslovky na tabulku            - používáme vodové, temperové 

- děláme cviky na paměť                                          barvy, voskovky 

Matematika:                                                                              Živá abeceda:

- početní rozcvička                                                  - vybarvujeme slova s písmenkem s 

- trénujeme rozklady čísel                                       - pracovní sešit str. 30/31 

- pracovní sešit str. 35                                                       - za Dú. čtení ze str. 30 kytička a str. 31 sova a hvězdička 

 

PS: Na pondělí si děti přinesou malé počítadlo.

23. 10. - 25. 10. Sběr starého papíru

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny

 

S pozdravem Svozilová Lucka


16. 10. 2018

Učivo pro nemocné:                                                     Matematika:

Uvolňovací cviky:                                             - početní rozcvička

- str. 6 číslovka 6                                              - pracujeme s číselnou osou

- procvičujeme na tabulku                               - vymýšlíme slovní úlohy

- cviky na paměť                                               - pracovní sešit str. 34

- procvičujeme básničky                                  - trénujeme rozklady čísel 

 

Anglický jazyk:                                                  Tělesná výchova:

- učebnice str. 11/12/13                                    - rozcvička, protahovací cviky 

- slovní zásoba                                                  - závody, běh - start z místa

- zkouším slovíčka ze str. 9                              - hod na cíl

- zpíváme písničku


15. 10. 2018

Informace o učivu:

Uvolňovací cviky:

- procvičujeme číslovky 0, 1, 2, 3, 4, 7

- učíme se psát 5

- děláme uvolňovací cviky na zápěstí, učíme se novou básničku "Páv"

- pracovní sešit str. 5

- za Dú. str. 5 poslední dva řádky

Matematika:                                            Pracovní činnosti:

- píšeme číslo 5                                      - podzim na zahradě, doděláváme pohádku 

- počítáme do 5                                      "O řepě"

- procvičujeme větší, menší, =

- pracujeme s kostičkou

- pracovní sešit str. 32/33

- za Dú. str. 32 poslední dva krátké řádky čísla 5

Živá abeceda:

- seznámení s novým písmenkem S, s

- vystřihneme slabiky la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, sa, se, si, so, su

- procvičujeme básničky

- děláme diktát písmen a slabik

- vytleskáváme slabiky

- pracovní sešit str. 29/30


14. 10. 2018

AJ - Dvořáková

uč. str. 10, 11

DÚ - naučit se slovíčka (škola, školní pomůcky) 


12. 10. 2018

Přehled učivasmile

Uvolňovací cviky:

- str. 4 píšeme číslovky, děti si dnes domů přinesou malou písanku, celý příští týden ji ještě potřebovat nebudou, až od 22. 10. 

- učíme se básničku "Krokodýl" a procvičujeme ostatní

- trénujeme číslovky i na tabulku

Matematika:

- počítání do 4

- učíme se psát celý příklad

- procvičujeme větší, menší, = (dnes testík na známky)

- procvičujeme psaní číslic

- početní rozcvička do 4

- pracovní sešit str. 31

Prvouka:                                                                          Hudební výchova:

- podzim v lese                                                              - rytmika a rytmická cvičení

- dělení stromů (jehličnaté a listnaté)                         -  hrajeme na Orffovy nástroje

- poznávání plodů a listů, rozdíly                                -  procvičujeme písničku "Září"

- pracovní sešit str. 18/19 

 

Živá abeceda:

- pracovní sešit str. 27 + za Dú. str. 27 čtení slabik u kytičky a sovy

- za Dú. vystřihnout písmenko s, S

 

Důležité Informace:

18. 10. Přednáška (Prvouka)

23. 10. - 25. 10. Sběr

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny (Pro nutné případy je školní družina jednotně zajištěna v FZŠ Chodovická. Informace naleznete na webu školy).

   5. 11.  Třídní schůzky od 17:30 hod. Děti mají na poslední straně v ŽK prosím o podpis.

 

Přeji krásný slunečný víkend!!!smilesmile


11. 10. 2018

Informace o učivu:

Uvolňovací cviky:

- str. 3, číslovka 3

- příští týden doděláme tento pracovní sešit, děti dostanou první díl opravdové písanky, prosím obalit

- stále trénujeme i doma, nejen ve škole (kličky, zátrhy, číslovky)

- učíme se novou básničku "Krokodýl"

Prvouka:                                                                           Živá abeceda:

- stále si povídáme o podzimu                                     - prac. sešit str. 26, procvičujeme čtení slabik  

- podzimní měsíce                                                         - str. 26 hnědé rámečky za Dú. + podpis

- podzim v lese

- sport a oblečení                                                            Tv:

- podzim na zahradě a na poli, sklízení úrody            - sportovní a zábavné hry

- pracovní sešit str. 16/17 

- na str. 17 Dú. pohádka "O řepě"

Informace:

Zítra 12. 10. vychází foto dětí v MF Dnes.smile 


10. 10. 2018

Učivo pro nemocné:

Uvolňovací cviky: 

- str. 2 procvičujeme číslovku 2

- procvičujeme i doma nácvik dolní kličky, nácvik dolního zátrhu, psaní číslovek

Živá abeceda: 

- pracovní sešit str. 25/26, spojování slabik, pracujeme se zásobníčkem

-  skládáme slabiky, diktát písmen (stále ještě někdo nemá vystřižená písmena L, l, e, E, A, a, M, m + slabiky ma, má, la, lá

- za Dú. čtení celé stránky 25 + podpis dole

- hledáme písmenka do dvojice

- opakujeme básničky

Matematika:

- pracovní sešit str. 30, procvičujeme počítání do 4, píšeme již celý příklad

- početní rozcvička

Výtvarná výchova:

- malujeme podzim na zahradě


9. 10. 2018

Přehled učiva:

Uvolňovací cviky:

- str. 1, psaní číslic, stále trénujeme nácvik dolní kličky

Matematika:

- pracovní sešit str. 28, píšeme 4

- procvičujeme počítání do 4

- str. 29 píšeme již celý příklad

Anglický jazyk:

- str. 9/10 Škola

Tělesná výchova:

- sportovní a zábavné hry           


8. 10. 2018

Uvolňovací cviky:

- nácvik dolní kličky str. 34/35, trénujeme na tabulku i doma

- procvičujeme básničku "Hroch" a učíme se novou "Opice" 

- poslední 2 řádky na str. 35 za Dú. 

Matematika:                                                               Pracovní činnosti:

- opakování geometrických tvarů                          - modelujeme geometrické tvary a tělesa

- rozcvička s čísly                                                      Živá abeceda:

- učíme se napsat celý příklad                                - diktát písmen a slabik 

- procvičujeme větší, menší, =                                - pracovní sešit str. 23/24

- pracovní sešit str. 26/27                                        - písmenko e, E, za Dú. vystřihneme e, é, E

- poslední 4 řádky za Dú. na str. 26


7. 10. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 9 (Škola) 


4. 10. 2018

Učivo:

Uvolňovací cviky - nácvik dolního zátrhu, str. 32/33

ŽA - skládání a čtení slabik la, lá, La, Lá

      -  diktát písmen (samostatná práce)

     -  dosazování písmenek

     -  práce v pracovním sešitě str. 21/22

     -  na ŽA nosíme do školy písmena

Prv - podzim, podzimní počasí, oblečení

       - živočichové na podzim

Tv - rozcvička, koordinace

     - pořadová cvičení 

     - závody, pohybové hry 

PS: ŽK jsem dětem vybrala. Tento týden již některé děti mají pochvalu smile.

  5. 10.  Ředitelské volno

23. 10. - 26. 10. Sběr 

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny

 

smile Třídnické hodiny: smile

2. 10. 2018           8. 1. 2019            2. 4. 2019

6. 11. 2018           5. 2. 2019            7. 5. 2019 

4. 12. 2018           5. 3. 2019            4. 6. 2019

Výuka bude vždy končit ve 12:35 hod.

 

S pozdravem Svozilová Lucka


3. 10. 2018

Informace o učivu:

Uvolňovací cviky

- trénujeme nácvik horního zátrhu, základ písmen, m, n, str. 30/31

- za Dú. poslední 3 řádky na str. 31.

M - trénujeme psaní číslice 2, hledáme geometrické tvary, str. 24/25. Za Dú. vytrháme čísla a seřadíme do zásobníčku. Nosíme si je do školy.

Vv - podzimní strom

ŽA - str. 19/20, diktát písmen, spojování slabik ma, má, la, lá. Za Dú. vystřihneme L, l, la, lá.


2. 10. 2018

Učivo pro nemocné:

Uvolňovací cviky

- trénujeme nácvik horní kličky, str. 28/29, poslední dva řádky na str. 29 Dú.

Matematika

- geometrické tvary str. 22

- str. 23 učíme se psát číslo 2, za Dú. str. 23 poslední 4 řádky. Na matematiku si nosíme vyrobenou kostičku!!!

Aj - trénujeme slovíčka ze str. 7 pozdravy, zkouším příští týden 9. 9. Dále máme hotovou str. 8/9 škola.

Tv - rozcvička, pořadová cvičení, sportovní hry

Dnes třídnická hodina, vyučování končí ve 12:35 hod. (seznámení, vztahy ve třídě). Třídnická hodina vždy jednou za měsíc první úterý.  Obědy - prosím zkontrolujte si všichni platbu za obědy, vždy k 25 následujícího měsíce . Děkuji.

PS: Kdo ještě nepřinesl peníze za fotky, tak připomínám 270,- Kč.


1. 10. 2018

Přehled o učivu:

Uvolňovací cviky: šikmé čáry základ pro písmeno t, p, j, poslední dva řádky za Dú.

ŽA - čteme písmenka, procvičujeme diktát písmen, spojujeme slabiky ma, má

M - procvičujeme počítání do 5, skládáme hrací kostičku

Pč - doděláváme sovu

Dnes třídní schůzky od 17:30 hod.

2. 10. Třídnická hodina, vyučování končí ve 12:35 hod.

5. 10. Ředitelské volno

Další sběr: 23. 10. - 26. 10.2018


30. 9. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 8 


27. 9. 2018

Informace pro nemocné:

Uvolňovací cviky: str. 26 procvičujeme šikmé čáry, učíme se novou básničku "Hroch".

Prv: vše do str. 12, povídáme si o podzimu, probíráme podzimní počasí, letní a zimní čas, podzimní měsíce, ovoce a zelenina.

ŽA: Vše do str. 16, hledáme ztracená písmena a učíme se číst písmenka v řádku. 

Tv - sportovní a zábavné hry.

Připomínám:

1. 10. Třídní schůzky od 17:30 hod. ve třídě 1. A - první patro. 

Krásný prodloužený víkend.

S pozdravem Lucka Svozilová


26. 9. Přehled učiva pro nemocné:

Uvolňovací cviky: psaní šikmých čar str. 25 + Dú. dva poslední řádky na str. 25

M - dodělání str. 18, větší, menší 

- procvičujeme číslovku 1

- číselná osa

- +, - do 5

- str. 20/21, kromě str. 21/1 - zítra děti budou dělat na známky

Vv - malujeme podzimní ovoce

ŽA - písmeno M, m, hledáme ztracené písmenko str. 15

- seznámení s písmenkem A, a str. 16

- poslech pohádky 

- Dú. vystřihnout do zásobníčku písmeno M, m, A, a, Á, á

Aj - stále procvičujeme pozdravy

Prv - vše do str. 12 Podzim

PS: Prosím o podpis v ŽK na str. 14 a 32. Nepřítomnost se píše na str. 2.

Někdo z dětí stále nemá tabulku a fix, prosím o doplnění.

26. 9. Pražský deník - vychází fotografie našich prvňáčků!!!

28. 9. Státní svátek

1. 10. Třídní schůzka od 17:30 hod.

5. 10. Ředitelské volno 

S pozdravem Svozilová Luckasmile _____________________________________________________________________________________________________________________

 25. 9. 2018

Český jazyk: živá abeceda str. 14, písanka str. 24 - dokončit za domácí úkol - A.Adamcová

Matematika: PS str.19 - píšeme číslo 1, str. 20/1,2, DÚ 19/2, procvičovat větší, menší, rovná se - M. Březina

Anglický jazyk: opakujeme pozdravy, seznámení

Tělesná výchova: závodivé hry

___________________________________________________________________________________________________________________

 24. 9. 2018

Matematika: str. 17 - celá       Zdražilová

Český jazyk - písanka strany 19, 20, 21 - vodorovné čáry

__________________________________________________________________________________________________________________

18. 9. 2018

Uvolňovací cviky - str. 13/14, procvičujeme novou básničku na str. 12

AJ - str. 4/5/6, pozdravy

M - počítání do 5, str. 13/14, stavíme hada z domina

Tv - míčové hry

Dú. - vystřihneme písmeno M, m 

Dú. M - str. 13/3

Ještě zítra srdíčkový den. 


17. 9. 2018

Aj - 2. skupina - Iris Dvořákové

Září: Téma - Pozdravy, seznámení

Učebnice str. 4,5 + pracovní listy (v týdnu od 10.9. do 14.9.)

Učebnice str. 6,7 ( v týdnu od 17. 9. do 21. 9.)

 

17. 9. 2018

Učivo pro nemocné:

Uvolňovací cviky - str. 12 celá + básnička.

M - počítáme do 5, trénujeme více, méně, dokreslujeme správný počet, děti mají úkol u červeného puntíku na str. 12/7.

Pč - vyrábíme sovu z čajových pytlíků.

ŽA - vyprávíme pohádky + dramatizace, str. 10/11.

PS: Kdo má doma domino, přinese si na zítra do školy. 

Prosím o podpis v ŽK na str. 14 a 32 (ředitelské volno a třídní schůzky)

Děkuji.

S pozdravem Svozilová Lucka 


14. 9. 2018

Přehled učiva:

Uvolňovací cviky: str. 11, učíme se básničky, malujeme  klubíčka, kruhy a oválky. Procvičujeme uvolňovací cviky na zápěstí a záprstí.

M - str. 10/11, počítáme do 5, seznamujeme se s nulou, procvičujeme více, méně.

Prv - Škola, str.7/8

- povídání o škole

- hodina, přestávka

- zdravá svačina

- chování

- cesta do školy, semafor, značky, přechod pro chodce.

Hv - opakujeme písničky ze školky a učíme se novou písničku "Září"

Živá abeceda - str. 9

- slovo a slabika

- vytleskáváme slabiky

- hláska na začátku a na konci slova

- vyprávíme pohádky  

18. 9. focení 

Krásný víkend.

S pozdravem Svozilová Lucka 


13. 9. 2018

Učivo pro nemocné:

Uvolňovací cviky - str. 10, trénujeme kruhy a oválky. Umíme už 3 básničky. Děti chválím, jsou moc šikovné.

Prvouka - Škola, str. 4/5/6 (povídání o škole, o třídě, chování o přestávce)

Živá abeceda - vyprávění pohádky + dramatizace "O řepě", dělení slov na slabiky vytleskáváním.

Tv - o hodině děti závodily ve družstvech.

Děkuji moc za sběr!!!

Zítra děti mají už 5 vyučovacích hodin, končíme ve 12:35 hod.

Připravujeme se podle rozvrhu. Připomínám, že Aj je pouze v úterý. (nenosíme každý den)

Kroužky přihlašujeme na www.zschvaly.cz - manuál.

Děti si zítra domů přinesou pochvalníček!!! 

ŽK mám u sebe!!!

18. 9. focení 

S pozdravem Svozilová Lucka


12. 9. 2018

Učivo:

Uvolňovací cviky - str. 8/9, na str. 9 dodělat klubíčka za domácí úkol, učíme se novou básničku. 

Matematika - str. 8/9, prostorová orientace, vlevo, vpravo, počítání do 4.

Živá abeceda - str. 7/8 - pohádka "O řepě"

Na angličtinu dětem prosím pořiďte složku a eurofolie 10ks.

Děkuji Všem za sběr!!!smile

PS: Kroužky můžete přihlašovat na www.zschvaly.cz - manuál.

1. 10. 2018 Třídní schůzky od 17:30 hod.

5. 10. 2018 Ředitelské volno 


11. 9. 2018

Učivo:

Uvolňovací cviky - str. 6/7, sešit mám u sebe

Živá abeceda: str. 6

Matematika - str. 6/7, sešit mám u sebe

Anglický jazyk - str. 4 pozdravy

PS: Kdo z dětí přinese sběr, prosím napsat na papírek, kolik měl(a)kg.

S pozdravem Svozilová Lucka


10. 9. 2018

Přehled o učivu: 

Živá abeceda: str. 4/5 - hláska na začátku slova.

Uvolňovací cviky: str. 4/5 - procvičování cviků s básničkou.

Matematika: str. 5/6 - počítání do 3, Pohádka o třech prasátkách.

Sběr 11. 9. - 13. 9. kontejner bude u budovy druhého stupně. 

Zítra 11. 9. 2018 focení do novin. 


7. 9. 2018

Informace o učivu:

Živá abeceda: str. 2/3

Uvolňovací cviky: str. 2/3, přes víkend se děti naučí básničku "Drak", už ji skoro všichni umí.

Matematika - str. 3/4/5 polovina, doděláme v pondělí.

Dnes děti nesou domů papíry, mám originály a kopie jsou vaše.

Příští týden v úterý máme první focení do novin, další je 18. 9. 2018.

Od pondělí se připravujeme podle rozvrhu, děti mají již 4 hodiny, výuka končí v 11:40 hod.

Tento týden děti moc chválím a doufám, že jim nadšení vydrží.smilesmilesmile

Sběr 11. 9. - 13. 9. kontejner bude u budovy druhého stupně. 

1. 10. 2018 Třídní schůzky od 17:30 hod.

5. 10. 2018 Ředitelské volno

V pondělí se budu moc těšit.

Krásný víkend.

S pozdravem Svozilová Lucka 


6. 9. 2018

Posílám Informace:

Sběr 11. 9. - 13. 9. kontejner bude u budovy druhého stupně. 

Slabikář zatím děti nenosí.

Angličtinu nosí pouze v úterý.

Na zítra děti budou mít v tašce živou abecedu, uvolňovací cviky, matematiku, Žk a penál.

Dnes už děti mají první jedničku za básničku.smilesmile

Školní prázdniny:

Podzimní: 29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční: 22. 12.  -  2. 1. 2019

Pololetní: 1. 2. 2019

Jarní: 18. 2. - 24. 2. 2019

Velikonoční: 18. 4. 

S pozdravem Svozilová Lucka 


5. 9. 2018

Dnes si děti domů přinesou zbytek učebnic a pracovních sešitů, prosím obalit a podepsat na přední straně.

Kdo ještě neodevzdal ty dva velké papíry, prosím zítra odevzdat vyplněné!!!

Zítra 6. 9. a v pátek 7. 9. děti mají již 3 vyučovací hodiny. (10:45 hod.)

ŽK vrátím dětem do pátku.

 


4. 9. 2018

Důležité Informace:

- dnes děti přinesou dva papíry, prosím o jejich vyplnění a zítra určitě přinést zpět

- ŽK mám u sebe, kdo ještě nepřinesl, prosím také o vyplnění

- dnes jsem děti seznámila se školním řádem a také o bezpečném chování ve škole

- do konce týdne si děti nosí kufříky, kapsáře a věci na TV

- dnes už mají děti v tašce dva pracovní sešity, prosím na přední stranu nadepsat + obal a vrátit zpět do tašky

- zítra opět děti vyzvednu ráno u šatny smile 


Dobrý den,

vítám Vás na stránkách třídy 1. A

Na těchto stránkách Vás budu informovat o probraném učivu a organizačních záležitostech.

 

Důležité informace:

Sejdeme se 3. září v 8:00 hod. ve třídě 1. A - první patro(8:45 hod. konec)

- proběhne slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

- první den se děti nepřezouvají, přezůvky si přinesou až od úterý 4. 9. 

- obědy jsou první den odhlášeny

- družina funguje od 6:30 - 7:40, 11:40 - 17:00 hod.

- telefon na školní družinu 607 537 403

- paní vychovatelka pro 1. A - Emília Krajňáková

 

Rozpis vyučování od 4. 9. - 7. 9. 2018

úterý    4. 9.  8:00 - 9:40 hod.

středa  5. 9.  8:00 - 9:40 hod.        

čtvrtek 6. 9. 8:00 - 10:45 hod.

pátek   7. 9. 8:00 - 10.45 hod. Celý tento týden budu na děti čekat u šatny v přízemí a půjdeme do třídy společně, tak nemusí mít z ničeho strach.

 

Těším se na Vás.

S pozdravem Svozilová Lucie tř. uč.