22.1.2020

ČJ - Sl.str.55-56, PL - dvojhlásky au,ou (správné čtení)
       Pís.str.48, DÚ str.49 - první dva řádky, tj.čtyři slova
       Diktát - slabiky

M - uč.str. 34,35 (číslice 9, opakování geometrických tvarů)
      DÚ PS str.39/1,2,3
      Přidejte číslici 9 k papírovým číslům

Zdokonalujeme čtení - str.62-64.

Zítra dostanou děti nové slabikáře, staré už nemusí nosit.

 

 

21.1.2020

ČJ - Sl.str.51-54 (malá tiskací písmena), DÚ str.54/4 - obrázek
       Pís.str.46-47 (písmeno y)
       LV - pohádka O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce

Zdokonalujeme čtení - str.59-61.

Sběr papíru - 21.-23.1. 

Prosím o odevzdání přihlášek na ŠVP ty, kdo tak neučinili na třídních schůzkách. Děkuji.

Na 2.pol. je třeba děti vybavit čtvrtkami formátu A4 (20ks), máme jich velkou spotřebu. Prosím o gramáž alespoň 180g/m3. Někteří donesli na začátku školního roku slabé, ty jsou nepoužitelné, dětem se propíjí.

Vyplňte prosím s dětmi sebehodnocení za 2.čtvrletí vzadu v ŽK (pokud možno tento týden), budeme probírat před předáváním vysvědčení.

 

17.1.2020

ČJ - Sl.str. 50 (dvojhlásky - upevnění ve slovech a větách, rytmizace, vytleskávání slov)
       Pís.str. 45 celá (písanky u mne, kdo nestihl, má na doma k dokončení)
       běhací diktát (zrakové vnímání, paměť pomocí autodiktátu)

M - uč.str. 32-33 (slovní úlohy - nakupování)
      PS str. 37-38
      hra na obchod

AJ - Obě skupiny: PL (rozšíření slovní zásoby - naučitvybarvit), str.39 - říkanka "Teddy, teddy" - naučit
       + PAU - předložky ON, IN - věty dle obrázku v učebnici

Zdokonalujeme čtení - opakujte,+str.58 .

V pondělí 20.1. připomínám rodičovské schůzky - od 17.30. Kdo tak ještě neučinil, podepište prosím vzadu v ŽK.

Pondělní výlet do kina v Lysé n. Labem - děti přijdou do školy normálně, odcházet budeme asi v 8.10. Děti z ranní ŠD vyzvedneme. S sebou pouze batůžek, svačinu, pití. Návrat během 5.vyuč.hodiny, děti půjdou do ŠD nebo na oběd normálně ve 12.35. 

16.1.2020

ČJ - Sl.str.48,49 (dvojhlásky AU,OU,EU), mluvní cvičení - popis spolužáka, DÚ říkanka na dvojhlásky str.48
       Pís. str. 44 (kdo nestihl, dokončí doma)

M - uč.str. 30,31, DÚ str.31/4,5
      PS str. 36-37

Pr - str.38 - Téma člověk - moji spolužáci (všímáme si vzhledu a hlavně vlastností)

Zdokonalujeme čtení - str.57 (zítra do školy).

Prosím o podpis vzadu v ŽK - rodičovské schůzky.

 

15.1. 2020

ČJ - Sl.str.47 (čtení, orientace v textu, význam slov), prac.list - čtení s písmenem r (malé tiskací písmo)
       Pís.str.43, diktát slov (modrá písanka)

M - uč.str. 27, 28,29 (procvičování učiva, slovní úlohy)
      DÚ - PS str.35/3, 36/1

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Chválím děti (a rodiče smile) za čtení - většina čte velmi pěkně  i malé tiskací písmo.

14.1. 2020

ČJ - Sl.str.46 (čtení slov s uzavřenou slabikou na začátku), hra ve dvojicích - kartičky se slovy
       Pís.str. 41,42, DÚ str.42 - poslední 4 řádky

Zdokonalujeme čtení - str.56.

V pondělí 20.1. se konají třídní schůzky od 17.30.

Děti dnes dostaly katalog Albatrosu. Případné objednávky knih s příslušnou částkou děti přinesou do pátku paní učitelce Bouškové z 1.B.

13.1.2020

ČJ - Sl str.45 
       Pís.str.40 (psací j) DÚ - dokončit stranu - poslední dva řádky

M - uč.str.26,27/1,2
      + hra na autobus (pamětné sčítání a odečítání)

Pr - uč.str. 37 - opakování - zima

Zdokonalujeme čtení - str.55.

Zítra na VV prosím ještě igelitový sáček nebo kus fólie na potraviny. Děkuji.

10.1.2020

ČJ - Sl.str.44, čtení ve cvičné čítance
       Pís.str. 39 (Prosím, zkontrolujte dětem písanky, zda mají vše dopsáno - občas něco chybí i přes mé upozornění.)

M - uč.str.24-25 (číslo 8 - porovnávání počtu, číselné osy)
      PS str.34,35/1,2

AJ - Dvo - téma Hračky (uč.str. 37), naučit říkadlo Teddy, teddy

       PAU - téma Hračky (uč.str.37 - slovíčka vystřihnout, naučit)

 

Zdokonalujeme čtení - str.53,54.

Úterní VV bude na téma Malíř mráz - kdo má doma hrubozrnnou sůl, trochu si přinese.

Hezký víkend, P.Pauchová

 

 

9.1. 2020

ČJ - Sl.str. 42,43 (písmeno R, R ve slabikách a slovech), dobrovolný DÚ - říkanka k písmenu R
       Pís.str. 38 - opis slov s písmenem t

M - uč.str.23,24/1,2 (číslo 8)
      DÚ PS str.34/1,2,3

Pr - uč.str. 36 - zvířátka v zimě
       - videoukázky našeho ptactva v zimě

Zdokonalujeme čtení - str.51-52.

 

8.1.2020

ČJ - Sl.str.41 (čtení s porozuměním)
       Pís.str.37 (slabiky s písmenem t - opis a přepis)
       Prac.list - doplňování písmen do slov, diktát slov hůlkovým písmem

M - uč.str. 22 - sl.úlohy
      PS str. 33
      Na zítra přinést žlutá čísla k dopočitadlu (kdo je nemá ve škole).

Zdokonalujeme čtení - str.50.

V pondělí 20.1. pojedeme vlakem do kina do Lysé nad Labem na pohádku Zakleté pírko. Vybíráme 100,- Kč (jízdenka + vstupné).

 

7.1. 2020

ČJ - sl.str. 39-40 (slova i věty s písmenem Š, porozumění čtenému)
       Pís.str.35-36 (přepis slov s písmenem p - opakování, nácvik písmene t - mazací tabulka+první 3 řádky v písance, DÚ str. 36 - poslední 3 řádky)

Zdokonalujeme čtení - str.49.

6.1. 2020

ČJ - vyprávění o Vánocích a prázdninách, zdokonalování vyjadřovacích schopností
       Sl.str.38 - seznámení s písmenem Š, dobrovolný DÚ - říkanka k písmenu Š

M - uč.str. 21 (slovní úlohy)
      PS str.32/1,3, DÚ str. 32/2

Pr - zimní sporty a jiné radovánky, bezpečnost při sportování, uč.str.35

Zdokonalujeme čtení - str.47-48.

 

20.12.2019

Veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody přeje

P.Pauchová a J.Strejčková

 

Děkujeme všem za milé dárečky smile.

 

19.12.2019

ČJ - Sl.str.37 (čtení, práce s textem)
       Pís.str. 34 - slova s písmenem p
       Vánoční pohádka (Chaloupka na vršku)

M - uč.str. 20
      + početní hry, vánoční slovní úlohy

Pr - uč.str. 34 (Vánoce, tradice, vánoční dárky)

Zdokonalujeme čtení - str.45,46.

Na přání dětí píšu znovu - zítra s sebou do školy penál, Zdok.čtení, ŽK, dobroty - dopoledne proběhne besídka ve třídě. Konec vyučování po 4.vyuč.hodině.

Dnes si děti odnesly tělocvik na vyprání, přinesou po prázdninách. Také jsme posílali domů desky s písmeny, musí se vyklidit lavice. Tabulky a ostatní věci uložíme do skříně.

Ve třídě se objevily vši. Prosím o důkladnou kontrolu a případnou likvidaci během prázdnin. Děkuji.

 

18.12.2019

ČJ - Sl.str. 36
       Pís.str. 33, nácvik číslice 7

M - uč.str.19 (procvičování početních operací do 7)
      PS str.30/3, DÚ str.31/1

Zdokonalujeme čtení - str.43-44.

 

17.12.2019

Čj - sl.str.34 a 35, DÚ říkanka na písmeno K
      pís.str.32 (+ nácvik na mazací tabulku), písmeno p, DÚ poslední řádek - 4 písmena
      - cvičný diktát na psací písmena

Zdokonalujeme čtení - str.41-42.

Zítra od 14h se koná vánoční vystoupení dětí 1.stupně v tělocvičně. Vchod pro rodiče bude ze zadní části tělocvičny. Pokud možno, vezměte si návleky nebo přezuvky. Po vystoupení mohou děti za vámi do hlediště nebo je odvedu do školní družiny, kde si je vyzvednete (napište mi na lísteček). Od 15h se konají vánoční trhy, jste srdečně zváni. 

V pátek dopoledne proběhne třídní besídka spojená s třídnickou hodinou. Děti si vezmou pouze penál a Zdokonalujeme čtení. Dárečky již máme všechny, děkuji všem smile. Zazpíváme si koledy a pohovoříme o vánočních tradicích. Děti si mohou přinést cukroví na ochutnávku. 

 

 

16.12.2019

Výlet do divadla Minaret a procházka předvánoční Prahou

13.12.2019

ČJ - upevňování a procvičování učiva - pracovní list pro čtení s porozuměním
       - didaktické hry na sluchové vnímání, rozpoznání slabik ve slovech
       - nácvik na vánoční vystoupení

M - uč.str. 17 (slovní úlohy), 18/1,3 - odečítání do čísla 7

Aj - obě skupiny - vánoční tradice v USA a Vel.Británii, PL - vánoční omalovánka - procvičování barev a počtu
       + PAU: píseň Little snowflake (dostupné na Youtube), Dancing christmas tree

Zdokonalujeme čtení - opakujte, procvičujte, některým se stále ještě pletou písmena...

Pondělí 16.12. - vánoční představení v divadle Minaret. Pojedeme do centra - sraz před školou v 7.40, odcházet budeme cca 7.50.  S sebou penál, svačinu, pití - na 5.vyuč. hodinu se vrátíme.

Úterý 17.12 - čtvrtek 19.12. - poslední sběr starého papíru v tomto škol.roce. 

Středa 18.12. - vánoční vystoupení dětí 1.stupně v tělocvičně 14.00 - 16.00h. Od 15.00 tvořivé dílničky.

Pátek 20.12. - dopoledne třídnická hodina + besídka ve třídě (předání dárečků, ochutnávka cukroví, které si děti mohou přinést smile, vyprávění o vánočních  tradicích). Prosím ty, kdo ještě nedodali dárek pro spolužáka, aby nezapomněli.

 

12.12.2019

ČJ - Sl.str.33 (tvoření vět se zadanými slovy, orientace v textu), diktát slabik
       Pís.str.31(opis a přepis slov se s)

M - uč.str. 15,16 (sčítání do 7, slovní úlohy)

Pr - uč.str.32-33 (vánoční tradice a zvyky, návštěva u babičky - vyprávění pohádek a zpěv písniček), skup.práce - sestavujeme a vyprávíme pohádku podle obrázkové osnovy
DÚ - uč.str. 33 - obrázek k písni Měla babka

Zdokonalujeme čtení - opakujte (zítra do školy).

 

11.12.2019

ČJ - Sl.str. 32,33/1 (popis obrázků, tvoření vět, záznam informace)
       Pís.str. 30 - přepis slabik se s
       

M - uč.str. 14 (porovnávání počtu do 7, číselné osy)
      PS str. 29/4,30/1, DÚ str.30/2

Zdokonalujeme čtení - str.40.

 

10.12.2019

ČJ - Sl.str.31,32/1,2. DÚ str.31/4 - obrázek
       Pís.str.28 a 29 (písmeno s), DÚ str.29 - první 2 řádky
       Nácvik na vánoční vystoupení.

VV, Pč - výroba dárečku pro rodiče - moc se povedly, můžete se těšit smile

Zdokonalujeme čtení - str.38-39.

 

9.12.2019

Čj - Sl.str. 30 (písmeno D,d), dobrovolný DÚ - říkanka na D
       psací písmeno s, uvolňovací cviky + (nácvik na mazací tabulku)

M - uč. str. 12-13 (číslo 7)
      DÚ PS str.29/1,2,3

Pr - Blíží se Vánoce (uč.str.32)

Zdokonalujeme čtení - str.36-37

Zítra si děti na VV přinesou vatové tyčinky (asi 6 kusů) na čištění uší a staré triko (a vůbec starší oblečení), budeme pracovat s akrylovými barvami. 

6.12.2019

ČJ - Sl.str. 29 (práce s textem, orientace v textu)
       Pís.str. 27 (přepis slov s oporou na tabuli), někteří mají ještě za úkol docvičovat v písance nebo v modrém sešitě

M - uč.str. 11 (vánoční slovní úlohy), vánoční pracovní list, vymýšlení slovních úloh - výpočty, odpovědi

AJ Pau - téma Vánoce (pracovní list)+opakování oblečení, vánoční písně - We wish you, Jingle bells, Dancing Christmas tree, DÚ - slov zásoba z PL

Dvo - Téma Vánoce (pracovní list), opakování učiva, naučit slovní zásobu z PL

Zdokonalujeme čtení - opakujte přečtené.

Prosím, nezapomeňte na dárečky pro spolužáky. Děkuji :-).

Během příštího týdne již někteří začnou zkoušet psaní perem (pouze do písanky, ořezanou tužku budou potřebovat i nadále), zprávu nalepíme do ŽK.

Pěkný adventní víkend všem,

P.Pauchová

 

4.12.2019

ČJ - Sl. str. 27-28 (porozumění textu a práce s ním, čtení delších slov, která kočí zavřenou slabikou - ZAJEL)
      Pís.str. 26 (slabiky a slova s o)

M - uč.str. 10 (slovní úlohy s nakupováním), hra na obchod ve třídě
      PS str. 27 celá, 28/2, DÚ str.28/1

Zdokonalujeme čtení - str.34-35.

Zítra se sejdeme před školou v 7.30, děti z ranní družiny vyzvedneme.

Děti dnes dostaly balíček s fotografiemi. Cena jednoho balíčku je 270,- Kč. Kdo o fotografie nebude mít zájem, přinese balíček zpět do školy. Peníze vybíráme od pátku.

3.12.2019

ČJ - Sl.str.25,26, DÚ str.26/3,4
       Pís.str.25 - slabiky s písmenem  o
       LV - povídky o Vánocích (O velké vánoční chvíli, Jak to chodí o Vánocích) - diskuze nad textem

Zdokonalujeme čtení - str.32-33.

Prosím rodiče, kteří už teď vědí, že se jejich děti nebudou moci zúčastnit vánočního vystoupení v tělocvičně ve středu 18.12. od 14 do 16h, aby mi to napsali na lísteček. Děkuji.

Zítra ještě pokračují srdíčkové dny. 

 

2.12.2019

ČJ - Sl.str.24,25/1 (písmeno Z,z), naučit říkanku str.24/1
       Pís. str.24 - psací o (nácvik na tabulky), DÚ - posl.3 řádky na str.24

M - uč.str. 9
      PS str.26/3 a 27/1, DÚ str.26/2

Pr - Mikuláš - uč.str.31

Zdokonalujeme čtení - str.30-31.

Dnes si děti vylosovaly, komu budou nadělovat vánoční dárek. Prosím, podepište vzadu v ŽK.  Dárečky přinesou zabalené a opatřené jmenovkou, odevzdají zatím mně. 

Školní výlet čtvrtek 5.12. - Staré Hrady
Sejdeme se před školou v 7.30h. Autobus bude odjíždět v 7.50, prosím přiveďte děti včas. S sebou svačinu, pití, může být malé kapesné. Kdo trpí nevolností, bude mít v sobě Kinedryl a další tabletku s sebou na cestu zpět. Předpokládaný návrat 13 -13.30h. Oběd mají děti po návratu normálně v jídelně.

Zítra srdíčkové dny.

Na hodiny TV musí mít dívky vlasy stažené gumičkou (z bezpečnostních důvodů), prosím dohlédněte na to. Také mají někteří nevhodnou obuv - cvičky ve stylu bačkůrek opravdu do tělocvičny nepatří. 

 

 

 

29.11.2019

ČJ - Procvičování čtenářských dovedností, tvorba vět s přečtenými slovy a výrazy
       Pís. str. 22,23 (přepis slov a autodiktát podle obrázků)

M - uč. str. 7,8 (sčít.a odčít. v oboru 0-6)
      - Hra na autobus 

AJ - Pau: opakování učiva, vybarvovací diktát, nová sl. zásoba - uč.str.21 - oblečení (kdo nestihl, dovybarví a vystřihne, naučit se + zopakovat slovíčka socks, shorts, T-shirt, doporučuji rozčlenit slovíčka v obálce tematicky a sepnout kanc.sponkou, lépe se pak dětem v obálce hledají)

Dvo: - opakování probraného učiva, diktát
       - chválím děti za poctivou domácí přípravu a práci během hodin smile

Zdokonalujeme čtení - opakujte (pozornost věnujte nácviku uzavřených slabik typu LEM, VEN, PES - stále to některým nejde dobře).

Děti za čtení (i psaní!) chválím, většina udělala velký pokrok :-).

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

 

 

28.11.2019

ČJ - Sl str. 23, čtení s porozuměním (otázky k textu, hledání slov v textu - tabule, slabikář)
       Pís.str. 20, 21 (písanky jsou u mne)

M - uč.str. 6 (odčítání s číslem 6) - procvičování, pětiminutovka
      DÚ PS str. 26/1

Pr - vycházka, pozorování podzimně - zimní přírody, poznávání jehličnatých stromů

Zdokonalujeme čtení - 28-29.

Dnes jsme s dětmi při třídnické hodině prováděli čtvrtletní sebehodnocení - prosím o jeho dokončení doma s dětmi (někde je nutný stručný text, s čímž je potřeba dětem pomoci) + podepsání. 

Kdo ještě nezaplatil školní výlet, prosím o úhradu (330,- Kč), jedeme již příští týden (5.12.).

27.11.2019

ČJ - Sl.str. 22 (čtení s porozuměním), diktát slabik
       Pís.str.19 (slabiky s písmenem a)
       LV - O hloupém čertovi

M - uč.str. 4,5 (sčítání v oboru 0-6)
      PS str. 24-25

Zdokonalujeme čtení - str. 26-27.

Zítra končí vyučování po 5.vyuč.hodině (TH).

 

26.11.2019

ČJ - Sl.str.20,21 (písmeno V, slabiky a slova), DÚ str.21/4 - obrázek
       Pís. str. 18 (malé a), DÚ v modré písance - předepsané dva řádky 

Zdokonalujeme čtení - str.24-25

Připomínám třídnickou hodinu ve čtvrtek 28.11. (5.vyučovací), bude věnována sebehodnocení.

Dnes jsme při hodině VV opět zjistili nedostatky v některých kufřících - někomu chybí tempery, někomu palety. Bylo by také třeba vybavit děti více štětci, někdo má pouze jeden. Ideálně by děti měly mít alespoň dvě velikosti kulatých a dvě velikosti plochých štětců.

 

25.11.2019

ČJ - recitace krátkých říkanek na besídku
       Pís. str.17 (zkoušíme psát celé slovo), kdo nestihl, dokončí stránku doma

M - uč.str.2,3 (počítání s číslem 6, porovnávání počtu)
      DÚ PS str. 24/1,2,3

Pr - uč.str.30 - zimní počasí, oblékání v zimě

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

22.11.2019

ČJ - procvičování čtení, čtení na známky
       Pís. str.16 (psací slabiky s m,l a probranými samohláskami)

M - uč.str.1 (číslo 6, posloupnost) - přidejte k papírovým číslicím č.6
      + hry s počítáním a posloupností ve skupinách

AJ - Pau: slovní zásoba - číslovky do 10 + opakování (příště vybarvovací diktát)
       DVo: uč.str. 21, nová sl.zásoba - oblečení + čísla 1-10 (příště vybar.diktát)

Zdokonalujeme čtení - opakujte, procvičujte až do str.23.

Vybíráme 330,- Kč na školní výlet (5.12.) + stále 60,- na divadlo (kdo ještě nedonesl).

21.11.2019

ČJ - Sl.str.19, DÚ str.19/3,4
       Pís.str. 15 (písanky u mne)

M - opakování učiva, práce na IT, hry ve dvojicích

Pr - uč.str.28-29 (příchod zimy), pracovní list, kdo nestihl, dokončí doma

Zdokonalujeme čtení - str.23+opakování (zítra do školy).

Dnes děti dostaly básničky na besídku, budeme zkoušet v pondělí. 

Děkujeme za donesený sběr :-).

20.11.2019

ČJ - Sl. str. 18
       Pís.str. 14 (vážeme slabiky s m)

M - uč.str. 59 (obchodování)
      DÚ PS str.23/3

Zdokonalujeme čtení - str.22 (+ opakujte)

Dnes dostaly děti "tahák" na psaní - zalaminovanou tabulku písma. Mohou ji používat při psaní.

Vánoční focení - zítra asi v půl deváté (čas je orientační).

Chválím děti za první pětiminutovku - všichni spočítali na 1!!!

19.11.2019

ČJ - Sl.str.17 (slova s písmenem N), ověření porozumění čtenému
       Pís. str. 13 (psací m + opakování písmen)

Modré sešity na diktáty zůstaly ve škole, také písanky na opravu.

Zdokonalujeme čtení - str. 19-21

Ve čtvrtek 21.11. proběhne vánoční focení, čas se pokusím upřesnit zítra.

Vybíráme 60,- Kč na divadlo (16.12).

18.11.2019

ČJ - Sl.str.16 (písmeno N,n), DÚ - říkanka str.16/1
       Pís.str.12 (psací m), poslední 3 řádky dopsat doma

M - uč.str.58, + hra na autobus (sčít,odčít)

Pr - uč.str.27 (opakování učiva - domov, rodina)

Zdokonalujeme čtení - str.17-18

15.11.2019

ČJ - Sl.str. 14,15 (čtení s porozuměním, práce s textem)
       Psaní slabik a jejich rozpoznání (hlásky, délka) - příprava na diktát
       Zdokonalujeme čtení

M - uč.str. 57 (procvičování učiva), hra ve dvojicích - porovnávání čísel

AJ - Sk1 (DVO) - uč.str.17 (big/small, long/short)
       SK2 (PAU) - počítáme od 1 do 6 (uč,str. 20-21) - DÚ vystřihnout čísla 1-6 (kostky) do obálky, naučit

Zdokonalujeme čtení - str.16 + opakování (zvláště uzavřených jednoslabičných slov - SŮL, KUS, PÁS...)

Připomínám TS v pondělí 18.11. od 17.30h.

Přeji všem hezký víkend,

P.Pauchová

14.11.2019

ČJ - Sl.str. 13 (slova s písmenem Y)
       Pís.str. 11 (psací l a vázání písmen ve slabiky), DÚ - napsat dva řádky dle vzoru do modré písanky

M - uč.str.56 (opakování, procvičování - rozklad čísla, dopočítávání)
      PS str. 23/2, DÚ str.23/1

Pr - život v rodině, povinnosti (video, diskuze)

Zdokonalujeme čtení - str. 13-15 (zítra do školy).

Připomínám, že v pondělí 18.11. se konají od 17.30h třídní schůzky (prosím, podepište dětem v ŽK).

19. 11 – 21. 11. Sběr starého papíru. Za přinesený papír děkujeme. 

 

13.11.2019

ČJ - Sl str. 11 a 12 (procvičování čtení, tvorba otázek k textu, porozumění, nové písmeno Y,y),DÚ str.12/1 - říkanka
       Pís. str.10, doma dokončit poslední 2 řádky
       - hledání slov v osmisměrce (prac.list)

M - uč.str.54-55 (opakování učiva, hra na obchod), DÚ str. 54/4

Zdokonalujeme čtení - str.11 - 12 (věnujte pozornost uzavřeným slabikám = zde jednoslabičným slovům, např. TOM, LOS), někomu dělá jejich čtení problém. 

 

 

12.11.2019

ČJ - Sl. str. 9-10 (čtení s porozuměním)
       Pís. str. 9 (písanky i slabikáře dnes ve škole)

Zdokonalujeme čtení - str.9-10

11.11.2019

ČJ - Sl. str.8 -písmeno J, DÚ - říkanka str.8/1
       Pís. str. 8 (kdo nestihl, dokončí doma)

M - uč.str.52 a 53
      PS str.22/2,3, DÚ str.22/1

Pr - Jak si doma pomáháme, domácí povinnosti - pracovní list (doma nakreslit obrázek na druhou stranu listu - jak bych mohl (a) ještě doma pomáhat)

Zdokonalujeme čtení - str. 7-8

8.11.2019

ČJ - procvičování čtení, nácvik rozpoznávání malých písmen, slabik (inter.tabule, sluchové vnímání)
     - diktát písmen a slabik
    - LV - K.J.Erben - Jezinky (četba), hádanky - probouzení představivosti, práce s metaforou

M - uč.str. 51,52/1,2 - Obchodování (hra na obchod, počítání mincí, otázky u slovních úloh), seznámení se součtovými trojúhelníky

AJ (Pau) - uč.str.16-17 (rozšiřující sl.zásoba, porovnání big x small) - doma vystřihnout 1.šest slovíček (a boy - a button), naučit

Zdokonalujeme čtení - procvičujte str.1-6.

Pěkný víkend všem, P.Pauchová

7.11.2019

ČJ - sl. str. 6,7 (slova a věty s písmenem T, porozumění čtenému)
       pís. str. 6-7 (malé psací e), UC - číslice 0 (dokončit doma za DÚ)

M - uč.str.50, DÚ str.50/4
      PS str. 21/3

Pr - uč.str. 26 (místnosti v domě), vyprávíme kamarádům o svém pokojíčku, jak si doma pomáháme, jak trávíme volný čas

Zdokonalujeme čtení - str.6 (zítra do školy).

Prosím o doplnění tenkého černého centrofixu (lihový, nesmývatelný) do kufříku.

Dohlédněte na ořezávání tužek na psaní, s tupými se dětem do písanky špatně píše.

 

6.11.2019

ČJ - sl.str.5
       pís.str.5 (zůstaly u mne na opravu)
       - nácvik diktátu písmen a slabik, hry s písmeny a obrázky

M - uč.str. 48-49 (rozklad čísel a odečítání s nulou)
      PS str. 20/3,21/2, DÚ str. 21/1

Zdokonalujeme čtení - str.4,5

5.11. 2019

ČJ - Sl.str.4 - písmeno T,t, DÚ str.4/1 - naučit říkanku
        Pís.str. 4, DÚ str.5 - pouze první dva řádky

Zdokonalujeme čtení - str. 2,3

Návštěva v galerii byla krásná a děti chválím za chování, zvídavost a zápal během programu smile.

4.11. 2019

ČJ - SL. str. 3 (opakování, porozumění čtenému)
       Pís. str. 3 (i,í)

M - uč. str.47, PS str.20/1,2 (sčítání s nulou, číselné řady)

Pr - Domov -moje nejmilejší hračka, můj pokojíček (kdo nestihl, dokreslí doma svůj pokojík, příští hodinu si o něm budeme povídat)

Zdokonalujeme čtení - opakujte.

Zítra nás čeká výlet do Národní galerie, odjíždíme v 9h, děti si vezmou pouze pomůcky na ČJ. Průkazky na MHD mít nemusí, máme potvrzení od školy. S sebou pití a menší svačinku do batůžku. Návrat bude možná trochu později než v 11.40 (počítám kolem 12h), počítejte s tím při vyzvedávání dětí po obědě.

 

25.10.2019

ČJ - Sl. (slabikář) str.2 (opakování učiva)
       Pís. str.2 (malé psací i) - kdo nestihl, dokončí doma

M - uč.str. 45-46 (číslo 0, porovnávání čísel), procvičování na dlouhé podzim. prázdniny na str. 60 - omalovánka
      PS str.19 celá

AJ - (obě sk.) opakování učiva - barvy, domov, pracovní list

Zdokonalujeme čtení - str. 1 (+ opakování ve staré cvičebnici k ŽA)

Dnes děti dostaly nový slabikář (1.díl) a cvičebnici čtení ke slabikáři. ŽA už nosit nebudou, UC zůstanou ve škole, budeme v nich průběžně docvičovat psaní číslic. Procvičujte čtení i během prázdnin, u některých je to třeba :). Většinu dětí mohu pochválit za poctivou domácí přípravu i chování během měsíce října.

Po prázdninách v úterý 5.11. nás čeká návštěva Národní galerie.

Přeji všem hezký víkend i sváteční pondělí a dětem odpočinek během prázdnin,

P.Pauchová

 

24.10.2019

ČJ - ŽA - zadní obálka (stolní hra se slabikami)
       UC - číslice 5 (kdo nestihl celé, dokončí), písanka - str. 1 (opakování uvol. cviků)

M - uč. str.43/2, celá str.44, DÚ - str.45/5, 6
      PS str. 18/2

Pr - str.22 (aktivity v rodině), str.25 (můj pokojíček)
       Na příští hodinu prvouky po prázdninách si děti mohou přinést svou oblíbenou hračku (ne elektroniku ani drahé hračky) a vyprávět o ní ostatním

Zdokonalujeme čtení - opakujeme (zítra opět s sebou).

23.10.2019

ČJ - ŽA str.56 + opakování učiva (říkanky, čtení)
       UC str. 29 (opakování cviků), zítra přinést ještě ŽA, kostku, figurky

M - uč. str. 42, 43/1, DÚ str.42/2
      PS str. 17/1, 18/1, DÚ str.17/3

Zdokonalujeme čtení str.39-40

22.10. 2019

ČJ - ŽA str. 54-55, DÚ str.55/3
       UC str. 28 (opakování cviků), diktát písmen do cvičné písanky

Zdokonalujeme čtení - str. 37-38 

Dnes děti dostaly domů předvánoční katalogy Albatrosu, Fragmentu a Egmontu. V případě zájmu pošlete prosím vyplněnou objednávku i s penězi nejpozději do 8.11. (Lze i tajně jako vánoční dárek s upozorněním mailem.)

21.10.2019

ČJ - ŽA. str. 52-53 (slabiky a slova s I,Í)
       UC str. 27, DÚ str.27 - dokončení

M - uč. str. 41 (rozklad čísla do 5) - manipulace s víčky, cvičení na IT
      PS str.17 - pouze cv.2

Pr - uč. str. 21 (Máme miminko), DÚ str.23 - vystřihnout obrázky a nalepit je správně do 4 polí na str. 22

Zdokonalujeme čtení - str.36

 

18.10.2019

ČJ - procvičování čtení ve Zdokonalujeme čtení, recitace nové říkanky, diktát písmen na tabulky

M - uč.str.40 (nácvik psaní číslice 5), PS str.16/2,3,4

AJ (PAU)- téma Home (domov) - uč. str.(naučit novou sl. zásobu + říkanka str.11 - This is the window...) + opakování barev (někteří barvy stále neumí, příště budu ověřovat, zda se slovíčka doučili)

AJ (DVO) - uč.str. 15 - 2.část písně, slovíčka - barvy (2.část)

Zdokonalujeme čtení - str.34-35

Chválím děti za chování na výstavě, byla krásná, doporučujeme k rodinnému výletu.

Hezký víkend, P.Pauchová

Důležité upozornění:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45. 

 

17.10.2019

ČJ - ŽA str. 50-51 (písmeno I), DÚ str. 50/1 - říkanka, str.51/4
       UC str. 26 (dolní zátrh), str.4 - číslice 4 (DÚ - dokončit str.4)

M - uč. str. 38-39 (nácvik psaní číslice 4, odečítání do 5)
      PS str. 15 celá, 16/1

Pr - str. 20 (rodina, příbuzenské vztahy, pomáháme si ), kdo nestihl, dokončí obrázek své rodiny

Zdokonalujeme čtení - str.32-33

Zítra jdeme na výstavu na zámek, děti si vezmou všechny pomůcky - ČJ (včetně Zdokonalujeme čtení), M, AJ.

16.10.2019

ČJ - ŽA str. 48-49 (čtení slov a vět s probranými hláskami)
       - psaní hůlkových písmen a slabik do nové písanky

M - uč. str. 35,36,37 (porovnávání, sčítání a odčítání do 5, práce s dopočitadlem)
      PS str. 14, DÚ str. 14/6 a 15/1

Zdokonalujeme čtení - str.30-31

Dnes dostaly děti novou cvičnou písanku - prosím o obalení (není nutné okamžitě, obal na notový sešit by na ni měl pasovat).

Sešit UC nehledejte, zůstal dnes u mne :).

Zítra je třídnická hodina - 5.vyučovací (upozornění hlavně pro ty, co chodí po obědě - půjdou ve 12.35).

 

15.10.2019

ČJ - ŽA str. 46-47 (slabiky s písmenem U), diktát písmen a slabik (na tabulky)
       UC str. 24-25 (horní zátrh), docvičování horní a dolní kličky, DÚ - UC str.25 - poslední 4 řádky

+ vystřihnout doma slabiky a obrázky do desek (celkem 4 listy)

Zdokonalujeme čtení - str.28,29

Někomu chybí v kufříku pastelky Progresso - jsou sice dražší, ale mají krásnou sytou stopu, dětem se s nimi dobře kreslí, prosím, zvažte jejich dokoupení (nebo jejich alternativu).

 

 

 

14.10.2019

ČJ - ŽA - str.44-45, písmeno U . DÚ str.45/4,44/1 - říkanka
       + psaní - prac.list s uvol.cviky - prosím neztratit, budeme v něm zítra pokračovat

M - uč.str.34 celá, str.35/1,2,5 (kdo nestihl cv.5, dokončí doma)
      PS str. 13, DÚ str.13/4

Pr - uč.str.18-19 (stromy na podzim + opak. Podzim), skup.práce - poznávání stromů a jejich listů a plodů

Zdokonalujeme čtení - str.26, 27

 

11.10.2019

ČJ - procvičování čtenářských dovedností, hry se slabikami, diktát písmen a slabik (procvičujte doma, zkusíme v příštím týdnu i na známku)

M - uč.str. 32-33, PS str.12- celá + práce s dopočitadlem, hra na obchod

AJ (PAU) - slovní zásoba (dalších 6 barev), píseň Red and orange, DÚ - Vystříhat barvy, naučit + naučit píseň Red and orange (uč.str. 15 - dvě sloky)

AJ (DVO) - barvy (prvních šest barev - vystřihnout), uč.str.15 - píseň Red and orange

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.25 + opakujte i předchozí strany (děti za čtení chválím, většině jde výborně)

Děkujeme za donesený sběr :).

Připomínám třídnickou hodinu 17.10. (5.vyučovací).

 

Pěkný víkend, P.Pauchová

 

10.10.2019

ČJ - ŽA str.42-43
       UC str. 22-23 (dolní klička), str. 3 (číslice 3) - DÚ - dokončit str.3

M - uč.str.31 (+ pamětné odčítání a sčítání v oboru do 4 - slovní úlohy, manipulace, obrázky)
      DÚ - PS str.11 - dokončit + vystřihnout doma dopočitadlo (číselná osa v zeleném poli bude zůstávat ve škole - kdo by chtěl na trénink i doma, mohu nakopírovat -, žlutá políčka s čísly by se měla vejít do desek na číslice a písmena nebo do obálky)

Pr - prac.list (opakování - ovoce a zelenina, tažní ptáci) - kdo nestihl, doma vybarví

Zdokonalujeme čtení - str.24-25 (zítra do školy)

9.10.2019

ČJ - ŽA str. 41

M - uč.str. 29-30 (znaménko mínus, odečítání, ubírání - procvičujte s dětmi na jednoduchých slovních úlohách, např.: Měl jsem tři autíčka, jedno jsem ztratil, kolik mi zbylo? - ubírání některým dětem dělá zpočátku potíže), DÚ PS str.11/1

Fotografie dětí by měly dle  informací od fotografů vyjít 11.10. v MF Dnes a 16.10. v Pražském deníku.

8.10.2019

ČJ - ŽA str.38-40 (písmeno P, slabiky s písmenem P), DÚ str.39/4 + říkanka str.38/1
       UC str. 20-21 (horní klička - SEŠITY JSOU U MNE NA OPRAVU)
       - hry se slabikami a obrázky ve dvojicích (lze hrát i doma), prosím dohlédněte, aby byly karty zezadu podepsané,       často se dětem ztrácí 

Zdokonalujeme čtení - str.22-23

Sběr papíru 8.10. - 10.10. (kontejner před starou budovou).

Prosím o doplnění lepidla Herkules v lahvičce do kufříku (tekuté) a plastové paletky, kdo nemá. Stále ještě někteří nemají nůžky :(.

Zítra jdeme do divadla HP, s sebou pomůcky na ČJ a M, aktovku si děti nechají ve třídě.

 

 

7.10.2019

ČJ - ŽA str.36-37, DÚ - UC str.2 (číslice 2) - dokončit stranu

M - uč. str.27/3,4 + str.28
      PS str.9/6, 10/1,2, DÚ str.10/3,4

Pr - str. 16-17 (Podzim na zahradě a na poli)

Připomínám vylisované listy na zítra na VV a také platbu za výstavu 18.10. (30,-) a galerii 5.11. (50,-). 

 

4.10.2019

M - str.26-27/1,2 (+ hra na obchod a nakupování)

AJ 1 (DVO) - uč.str.11 (nová sl.zásoba Domov - naučit+ vystřihnout)

AJ  2 (PAU) - str. 12-13 (pouze prvních šest barev)+ dole - 3 slovíčka oblečení, str.15 - 1.sloka písně Red and orange, píseň Rainbow                     (internet)
                    DÚ - naučit a vystřihnout probraná (=vybarvená) slovíčka

Zdokonalujeme čtení - str. 19-21

V pondělí se opět fotíme do novin (Pražský deník).

Připomínám vylisované listy na úterní VV.

Přeji všem hezký víkend :)..

3.10.2019

ČJ - ŽA str.34-35
       UC str.18-19

M - uč.str.24-25 (číslo 4), DÚ str. 25/4,5
      PS str.9/cv.1-5

Pr - str.14-15 (živočichové na podzim, podzim v sadu)

Zdokonalujeme čtení - str.17-18 (zítra přinést ke kontrole).

Zítra si děti přinesou pomůcky na AJ a M (+ sešit zdokonalujeme čtení) -  jdeme na výstavu ovoce a zeleniny.

2.10.2019

ČJ - ŽA str.31-33 (písmeno O), DÚ str.33/4, říkanka str.32/1
       UC str.16-17 (šikmá čára shora dolů), kdo nestihl str.17, dokončí doma

M - uč.str.22-23 (sčítání do 3), DÚ PS str.8/3,4

Zdokonalujeme čtení - str.16,17/1

V pátek 4.10. jdeme na výstavu ovoce a zeleniny do knihovny. Odchod v 10h, s sebou pomůcky na AJ a M. Děti si mohou vzít drobné kapesné, na výstavě bývá i tombola :).

1.10.2019

ČJ - ŽA - str. 28-30 (slabiky a slova s písmenem S), hry s kartami s písmeny a slabikami ve dvojicích, lze použít i doma k          procvičování
       UC - str.15 (šikmá čára vzhůru), DÚ - dokončit str.15 (3 řádky)

Zdokonalujeme čtení - str.14-15

Některým dětem chybí v kufříku voskovky, doplňte prosím. 

Na příští týden budeme potřebovat na VV vylisované listy.

 

30.9.2018

ČJ - ŽA str.26-27 (písmeno S), DÚ str.27/4
       UC str. 14

M - uč.str.21, PS str.7, DÚ str.8/1,2

Pr - str.13 - podzimní počasí

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.12,13

Ve třídě se objevily vši, prosím kontrolujte dětem důkladně hlavy.

V měsíci říjnu a na začátku listopadu nás čekají (mimo divadla 9.10.) ještě dvě kulturní akce:

18.10.2019 - výstava Chaloupka na vršku (na zámku - vstupné 30,- Kč)

5.11.2019 - návštěva Národní galerie (v rámci VV), program S loutkou Dona Quichota spojený s výtvarnou dílnou (vstupné 50,- Kč)

27.9.2019

ČJ - ŽA str.24-25
       psaní - uvolňovací cviky - pracovní list

M - uč.str.20,21/1,2 (operace sčítání, práce s číslicemi a tečkami, psaní číslice 1), přidejte k papírovým číslicím znaménka + ,-.

AJ1 (DVO) - opakování rodina, DÚ uč.str.11 (říkanka This is me)

AJ2 (Pau) - opakování slovní zásoby, uč.str.8, píseň Finger family (dostupné na internetu)

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.9,10.

V pátek vždy děti nosí ke kontrole  učebnici Zdokonalujeme čtení, také s ní při hodině pracujeme. Kdo dnes neměl, přinese v pondělí.

Chválím většinu dětí za dobré chování a školní práci i domácí přípravu v uplynulém měsíci, i když u některých se začínají ukazovat rezervy :). Nezanedbávejte čtení, domácí příprava je na dětech opravdu vidět. 

Hezký víkend, 

P.Pauchová

26.9.2019

ČJ - ŽA str. 24 a 25/1 (slabiky a slova s probranými hláskami)
       UC str.13 (šikmá prohnutá čára zdola nahoru)

M - uč.str. 18-19, DÚ str. 19/4

Pr - podzimní příroda, houby jedlé a jedovaté, pracovní list

Dnes děti dostaly soubor fotografií, cena je 270,- Kč, lze zakoupit pouze celý soubor. V případě zájmu si ponecháte fotografie doma a děti přinesou peníze, jinak přinesou fotografie zpět, nepoškozené a v obalu.

 

25.9.2019

ČJ - ŽA str. 22-23 (slabiky a slova se samohláskou A, E)
       UC str.12 (nácvik horního oblouku), rychlotažky prac.list

M - uč.str. 16-17 (číslo a počet 3), DÚ - PS str.6/1,2

Zdokonalujeme čtení - přidejte str.9 

 

24.9.2019

ČJ - ŽA str.20-21, 22/1,2,3, DÚ str. 21/4 + naučit říkanku na E str. 20/1
       UC str.11 + str.2 z druhé strany - číslo 2 (pouze 3 řádky) /kdo chyběl, doplní i číslo 1/

Je nutné, aby děti měly ve škole alespoň jedny nůžky, nejlépe při ruce v penále.

Zdokonalujeme čtení - str.7,8.

 

23.9.2019

ČJ - ŽA str.18-19, opakování čtení, příprava na hry s písmeny (děti je mají v deskách, kdo nestačil, má za DÚ vystřihat+zezadu podepsat, stačí monogram)

M - uč.str.15, PS str.5/5, DÚ - vytrhat a zařadit do desek číslice 0-5 ze souboru Číslice a tečky, tečky také 0-5, znaménka větší, menší, rovná se.

Pr - Podzim, uč.str.10,11,12 (kdo nestihl vybarvit, dokončí), děkujeme všem za krásné exponáty do podzimní výstavky smile

Děti mají za úkol sbírat a vylisovat pěkné podzimní listy (na VV za 14 dní), budeme z nich lepit obrázky.

 

20.9.2019

ČJ - ŽA str. 18-19, 
       UC str.10
       Zdokonalujeme čtení - přidejte stranu 6.

M - uč.str.13-14 (porovnávání počtu - znaménko větší, menší, rovná se)

AJ - obě skupiny: téma Rodina (uč.str.8-9) + prac. list Family (Doma vystřihnout kartičky z učebnice na str. 9 nahoře - pouze rodina, naučit /výslovnost je tam vyznačena/ a vložit do obálky s drukem. Dokreslit obrázek rodiny na prac.listu, umět pojmenovat kdo je kdo. Vše přinést na příští hodinu.

+ sk. PAU - dobrovolný DÚ na str.11 dole je říkanka, děti mají vyznačeno, učíme se ji v hodině

Dnes děti dostaly nabídku knižního klubu nakladatelství Albatros, kdo bude mít zájem o knihu, přinese vyplněnou objednávku i s příslušnou částkou p. učitelce Bouškové z 1.B do příštího pátku.

Na pondělí připomínám desky nebo obálku na číslice a písmena.

Přeji všem hezký víkend a chválím děti za domácí přípravu laughing.

P.Pauchová

 

19.9.2019

ČJ - ŽA str. 16-17 (slabika LA, LÁ),
       UC str.9
       Zdokonalujeme čtení - str. 3-5 (zítra přinesou děti ke kontrole podepsané)

M - uč.str.11 -celá, str.12 a 13/1,2 DÚ str.12/5

Pr - str.9 - opakování, str. 10 - podzim v lese
       Děti mohou přinést na příští týden podzimní přírodniny na výstavku - šišky, listy, podzimní plody...

Kdo má doma desky na číslice a písmena, přinese v pondělí do školy. Kdo nemá, kupovat nemusí, bude stačit obálka, ideálně zapínací s drukem, nebo obyčejná.

 

18.9.2019

ČJ - ŽA str.14-15 (písmeno L), naučit říkanku na L, str.14
       UC str.8

M - uč.str. 10-11/1-3
      PS str.5/1,2, DÚ str.5/3,4

Ředitelské volno ve dnech 31.10.-1.11. 2019 (navazuje na podzimní prázdniny).

 

17.9.2019

ČJ - ŽA str.12-13 (vyprávění pohádek podle obrázků), DÚ ŽA str.13/3, vyprávět jednoduše pohádku O Karkulce
     
 UC str.7

Zdokonalujeme čtení - přidejte stranu 2.

Kdo nestačil dokreslit výkres během VV, přinese zítra (Karkulka).

Fotografie prvňáčků by měly být zveřejněny v MF 11.10. Soubor fotografií vašich dětí v hodnotě 270,- Kč bude dodán do školy dříve, můžete se pak rozhodnout, zda si fotky koupíte nebo ne.

16.9.2019

ČJ - ŽA str.11, slabika MA, MÁ, UC str.6, DÚ ŽA str.12 - nácvik čtení písmen a slabik

M - uč.str. 9, PS str. 4/3,4

Pr - uč.str.7-8

Zítra připomínám fotografování pro Pražský deník smile 

Ve škole se objevily vši, prosím kontrolujte dětem hlavy a případně podnikněte příslušná opatření. 

13.9. 2019

Omlouvám se, ale nějakým nedopatřením se mi neuložil zápis z pátku 13.9.

ČJ - ŽA str.10 (vyvození slabiky MA), PL - cviky na uvolnění ruky, tzv rychlotažky (hruška), UC - ze strany čísel - číslice 1

M - uč.str. 8 (číslo, počet 1)

AJ - OBĚ SKUPINY:  uč.str.6-7 (opak.pozdravů, prosby, seznámení, představování), prac.list Meeting děti dostaly k zařazení do desek, na příště naučit probrané fráze

Děti dostaly v pátek dvě nové učebnice - Barevná čeština (prosím obalit, bude zůstávat ve škole k procvičování) a Zdokonalujeme čtení (Živá abeceda) - ta bude zůstávat doma a sloužit k procvičování čtení, jedenkrát týdně ji děti přinesou ke kontrole s Vaším podpisem, kterým potvrzujete, že jste čtení doma trénovali smile. Tento týden procvičujte stranu 1 a 2. Příští pátek prosím přinést podepsané.

ČJ - 

12.9.2019

ČJ - ŽA str.8-9 (písmeno M - vyvození, nácvik čtení, psaní hůlkového M), DÚ str.8/1 - naučit říkanku
       UC str.5

M - uč.str.6-7 (počítání do pěti, porovnávání počtu - více/méně), DÚ str.7/2 (vybarvi geometrické tvary dle zadání)

Pr - vycházka - okolí školy, přecházení vozovky, dopravní značky, příroda

 

11.9.2019

ČJ - ŽA str. 6-7 (písmeno Á a A + opakování, procvičování)
       UC str. 4 (cviky k uvolnění ruky a zápěstí)

M - uč.str. 5, PS str.2/1, DÚ str.2/cv.2,3 (kroužkuj, počítej, dokonči řadu)
       procvičujte s dětmi základní znalost geometrických tvarů (ptejte se na věci kolem sebe - co je to za tvar?), zejména rozdíl mezi obdélníkem a čtvercem :)

Vždy jedenkrát v měsíci se bude konat třídnická hodina. Jde o hodinu navíc v rozvrhu, 5. vyučovací, tzn. do 12.35. Poprvé je TH naplánována na čtvrtek 17.10. O dalších termínech TH vás budu informovat.

 

 

10.9.2019

ČJ - ŽA str.4-5 (DÚ str. 5/3 - posl.řádek+dobarvit obrázky, naučit báseň str.4/1)
      UC str. 3

Vybíráme 60,- Kč na divadelní představení (9.10.2019).

Rodiče, kteří ještě neobdrželi hesla do bakalářů, nechť vydrží do zítra :).
Prosím o přinesení učebnice Barevná matematika.

 

9.9. 2019

ČJ - ŽA str.3, UC str.2

M - uč.str. 4, Ps str.1 (počítáme do čtyř)

Prv - Str.5 a 6 (chování ve škole, o přestávce)

Děti dnes dostaly kartičky na mléko (při jejich nabíjení postupujte dle letáku).

Nová učebnice Barevné příklady bude sloužit k procvičování učiva a bude zůstávat ve škole (prosím pouze o obalení), PS z matematiky (malý modrý) si budou děti nosit na matematiku.

6.9. 2019

Aj (sk.1 Dvořáková) - seznámení s jazykem, nácvik pozdravů, poděkování, DÚ - naučit se nová slovíčka - pozdravy, učebnice str. 6

ČJ - ŽA str.2 ( čteme obrázky, orientace na řádku a ve sloupci, označujeme počet slabik, popisujeme obrázky)
       Uvolňovací cviky na mazacích tabulkách

M - uč. str.3 (popis obrázku, počítání do pěti)

Aj (sk.2 Pauchová) - motivační seznámení s jazykem, nácvik jednoduchých pozdravů, prosby, omluvy, poděkování
                               - děti dostaly pracovní list(+ uč.str.6), prosím zopakujte s nimi doma, aby do příštího týdne vše nezapomněly :)

Děti dnes byly rozděleny na AJ do dvou skupin (Sk 1 - paní uč. Dvořáková, Sk2 - p. uč. Pauchová).

Doplňte dětem prosím pomůcky - mazací tabulky, někdo ještě nepřinesl čtvrtky, barevné papíry. Obalte sešity a učebnice. Od pondělí probíhá výuka dle rozvrhu.

V pondělí 9.9. od 17.30h se budu na Vás těšit na první rodičovské schůzce. 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

5.9. 2019

ČJ - Živá abeceda (dále jen ŽA) - str.1 (říkanka, rytmické vytleskávání, vyprávění o prázdninách)
       Uvolňovací cviky (dále jen UC) - str.1 ( nácvik uvolnění ruky, krouživý pohyb tužky po papíře, kontrola správného úchopu tužky)
       D.Ú. - kdo nestihl, vybarví doma housenku Agátu (UC str.1)

M - Matýskova matematika - učebnice (1.díl) - str.1 (orientace v obrázku - nahoře, dole, vlevo, vpravo, počítání předmětů, osob, zvířátek) a str. 2 (čtení obrázků s Matýskem, určování počtu, množství)

Pr - str.4 - kapitola Ve škole (jsem školák)

 

Dnes děti dostaly první učebnice, prosím o jejich obalení a nošení do školy dle rozvrhu hodin. Dávejte dětem do školy i žákovskou knížku, tu musí nosit každý den.

Dále přinesou domů leták s informacemi o spolku Chvalská škola (je třeba zaplatit příspěvek, - informace jsou v letáku - a vyplnit jméno dítěte, pokud možno i stvrdit podpisem, že jste srozuměni).

Je možné dětem objednat  kartičky na mléko (automat v přízemí školy), leták s informacemi děti dnes dostaly.

Chválím děti za dnešní práci, vše jim šlo skvěle smile .

4.9.2019

Dnes jsme se seznamovali a představovali, probrali jsme pravidla chování ve třídě. Druhou hodinu jsme se učili uvolňovací cviky, procvičovali ruce a kontrolovali správný úchop tužky.

Zítra začíná výuka podle rozvrhu - první tři hodiny, čas vyzvedávání z družiny je stejný.

Děti nadále přinášejí pomůcky, brzy budeme potřebovat mazací tabulku se stíratelným fixem. Kdo nemá, dokupte prosím.

Děkujeme za přinesený sběr wink

3.9. 2019

Dnes jsme se v rámci třídnických hodin seznámili s chováním ve třídě a prošli jsme si školní budovu. Lektorky kroužku Lego Technic představily dětem program kroužku (letáky mají děti v taškách).

Dnes také dostaly děti žákovské knížky, prosím vyplňte úvodní stranu.

Na zítra si děti přinesou opět penál, zatím nic jiného nebudeme potřebovat. 

Děti si již mohou nosit do třídy pomůcky - kufříky s výbavou, čtvrtky, barevné papíry, tělocvik v látkovém pytlíku, prosím vše podepsat.
Děti si mohou přinést i podložky na lavici (není to však nutné).

Obědy jsou vydávány do konce tohoto týdne pro 1.ročník v 10.50h. Do té doby počkají děti ve školní družině. Kdo tedy bude vyzvedávat dítě po obědě, počítejte prosím s časem vyzvednutí cca v 11.15 nebo později. Zvoňte na 3. oddělení ŠD.

Od 3.9. do 5.9. probíhá sběr starého papíru. Kdo má doma, přineste. Sběr rodiče odevzdají do přistaveného  kontejneru u staré budovy a děti mi pak přinesou lísteček s počtem odevzdaných kilogramů.

Celý tento týden budu děti budu vyzvedávat děti v 7.45  u šaten. Prosím, snažte se přivádět děti do školy včas. V 7.50 už by měly být ve třídě.

Děkuji.

P.Pauchová

 

2.9. 2019

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/20:

 Hodina

  1.
8:00- 8.45

 

2.
8:55-9.40

 

  3.
10:00 -10.45

 
4.
10.55 -11.40

  5.
11.50 -12.35
PO   Č   M   Pr   TV   Hv
ÚT   Č  Pč   Vv   Č  
ST   Č   M   Č   Tv  
ČT   Č   M   Pr   Č  
PA   A   Č   M   Č  

 

Zítra si děti přinesou pouze aktovku a penál vybavený pastelkami a tužkou, budeme se seznamovat se školou a školním řádem.

Konec výuky v 9:40. Navazuje školní družina. Kdo je do ŠD přihlášený a ještě do ní nepůjde, prosím napsat lísteček.

Děti si již zítra donesou přezůvky v sáčku, který se dá v šatně pověsit.

V 7.45 si je vyzvednu u šaten a odvedu do třídy. Šatnu jim ukáže paní vrátná nebo paní učitelka, která bude mít dohled.

P.Pauchová

 


 

 

Vážení rodiče a milé děti, vítám Vás ve školním roce 2019/2020 !

 

Třídní učitelka: Mgr. Petra Pauchová

Zde budete ve školním roce nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina, přivítání (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

4. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

5. 9. 2019 - 3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

6.9. 2019 -  3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

Po skončení výuky je zajištěna školní družina.

 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte na tuto adresu, děkuji.

P.Pauchová


Důležitá informace:

V pondělí 9.9. od 17.30h se konají úvodní třídní schůzky.

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.