23.10.

Děti jsou moc šikovné, je vidět, že většina doma pravidelně čte :)

Další procvičování naleznete např. na stránkách www.skolakov.eu.

Čj - porozumění textu, oslovení, psaní - propojení koleček

M - rozklad čísla, Dú: PM 16/3, 17/1

Hv - Mravenčí ukolébavka, trubky BOOMWHACKERS - vyťukávání lidových písniček

Zdokonalujeme čtení 37

Pro nemocné: Písanka str. 1, ŽA 53/4, 55, 56/1, MM 41, 42/1,2, PM 16/2,4, 17/2

 

22.10.

Dnes děti dostaly domů předvánoční katalogy Albatrosu, Fragmentu a Egmontu. V případě zájmu pošlete prosím vyplněnou objednávku i s penězi nejpozději do 8.11. (Lze i tajně jako vánoční dárek s upozorněním mailem.)

Čj - čtení slabik a skládání slov, Dú: NOVÁ PÍSANKA 1. DÍL str. 1 první tři řádky a vybarvit Agátku

M - numerace do pěti, číselná osa

Pr - čas - části dne

- skládání dřívek

Zdokonalujeme čtení 35,36

Pro nemocné: UC (Psaní číslic) 5, ŽA 53/1,2,3, MM 40

 

 

21.10.

Dnes jsem dětem nalepila dozadu do žákovských knížek (jiná sdělení) lísteček s platbou za školu v přírodě. 

Čj - slabiky s I, Í, uvolňovací cviky

M - vytváření otázek ke slovním úlohám, Dú PM 16/1

Vv - had do spirály

Aj 2 - barvy 2. část, uč. 13, Dú naučit píseň - Barvy uč. 15 + nová slovíčka

AJ 1 - Domov (slovíčka na str.9) - DÚ vybarvit, vystřihnout, naučit + báseň na str11 - This is the window…
          - opakování - barvy (někteří ještě neumí, příště na známky)

Zdokonalujeme čtení 34

Pro nemocné: UC 29, ŽA 52, MM 39

 

18.10.

Prosím pošlete po dětech příští týden potvrzení o zdravotní způsobilosti a kartičku pojišťovny - u obou stačí kopie. 

Příští pátek (25.) jdeme s dětmi na zámek na výstavu Chaloupka na vršku. Vybíráme 30 Kč.

Čj procvičování uvolňovacích cviků, písmeno I

M - procvičujeme příklady do pěti

Tv - kolektivní hry, vybíjená

Zdokonalujeme čtení 32,33

Pro nemocné: UC 28, ŽA 50/3,4, 51, MM 38, PM 15

 

17.10.

Připomínám v týdnu 29. 10. - 1.11. funguje školní družina od 7.00 do 16.00. 

Dnes děti dostaly domů potvrzení o bezinfekčnosti. Prosím vyplňte a těsně před odjezdem pošlete zpět. Na pokynech k platbě se pracuje. Děkuji. 

Bohužel včera vyšla v Pražském deníku pouze 1.A, 1.B má následovat. Omlouvám se, ale bylo nám panem fotografem řečeno pouze datum 16.10. :(

Čj - písmeno I, číslice 4, Dú: Psaní číslic str. 4

Pr - čas - hodiny - celá, půl

Tv - kotoul vzad

Zdokonalujeme čtení 31

Pro nemocné: ŽA 49/2,3, UC (psaní číslic) str. 4, MM 37

 

16.10.

Čj - uvolňovací cviky

M - slovní úlohy do 5, Král počtářů, dnes bez písemného domácího úkolu, prosím procvičujte s dětmi příklady na sčítání a odčítání do pěti :)

Hv - Vlaštovičko leť

Zdokonalujeme čtení 30

 

15.10.

Čj - čtení slov s U, vytleskávání slabik, Dú: Barevné úlohy z češtiny str. 8/3 a dodělat, kdo nestihl 8/1

M - číselná osa, numerace do 5

Pr - čas - hodiny, Logico piccolo

- vystřihování obrazců z papíru

Zdokonalujeme čtení 29

 

14.10.

Šumava - kupte prosím dětem 4 pohledy, které napíšete a pošlete mi je po dětech v obálce nebo po někom jiném, aby to děti neviděly, do školy. Na pobytu dostanou každý den (úterý, středa, čtvrtek, pátek) jeden, aby se nehádaly :) Nenoste je prosím až ráno k autobusu.

Před pobytem je potřeba zatím odevzdat: potvrzení o způsobilosti dítěte potvrzené od dětské lékařky - platnost dva roky (formulář případně pošlu), kopii průkazky pojišťovny.

16.10. ve středu vyjde v Pražském deníku fotka třídy.

Čj - slabiky s písmenem U

M - číselná osa do 5, Dú PM 13/4

Vv - deštník voskovkami

Aj 2 - nová slovní zásoba uč. 13, barvy - první polovina

AJ 1 (PAU) - slovní zásoba (dalších 6 barev), píseň Red and orange, DÚ - Vystříhat barvy, naučit + naučit píseň Red and orange (uč.str. 15 - dvě sloky)

Zdokonalujeme čtení 27,28

 

11.10.

16. 10. ve středu máme třídnickou hodinu, dětem končí vyučování až 12.35. Pro družinové se nic nemění, ostatní půjdou domů až po 5. vyučovací hodině.

Prosím kontrolujte dětem penál, aby měly každý den ořezané trojhranné tužky a pastelky. Děkuji

Čj - čtení a písmeno U

M - obchod - počítání s mincemi do čtyř

Tv - míčové hry

Zdokonalujeme čtení do 27/1

Pro nemocné: ŽA 43 a 44/1,2, MM 33, PM 11/2,3,4 a 12/3

Hezký víkend :)

 

10.10.

Zítra vyjde v Mladé frontě fotografie naší třídy.

Čj - čtení a skládání slov, uvolňovací cviky - dolní klička, Dú: UC 23 dodělat

M - číselná osa, soutěž Král počtářů

Pr - podzim - stromy a hádáme, co je správně

Tv - kotoul vpřed

Zdokonalujeme čtení: 24 nebo 25 (včera jsem zapomněla napsat)

Pro nemocné: UC 22,23, ŽA 41/3,4, 42, MM 32

 

9.10.

Dětem se divadlo líbilo, bylo moc hezké, tam jsme jeli autobusem a zpátky jsme šli pěšky.

Připomínám ještě zítra sběr starého papíru. Pokud odevzdáte do přistaveného kontejneru, napište mi prosím na lísteček, kolik to bylo kilo. Děkuji

Pro nemocné: nic :) dodělávali jsme draka a vystřihovali slabiky s P

Zítra začneme pracovat s Matýskovou číselnou osou, děti si čísla mohou dát do velkých desek na písmenka, eurodesek nebo obálky. Číselnou osu si nalepíme na lavici.

 

8.10. 

Čj - slabiky s písmenem P

M - číselná osa, Dú - rozstříhat číselnou osu a dát do obálky a donést do školy

Pr - podzim - zelenina, pohádka o řepě

- drak

Zdokonalujeme čtení - 23

Pro nemocné: UC z druhé strany - Psaní číslic str. 3, ŽA 40 a 41/1,2, MM 31

Zítra připomínám divadlo Jeníček a Mařenka v Počernicích. Pojedeme autobusem. Děti budou mít oblečení do divadla a baťůžek nebo kabelku, svačinu, pití a penál, dvě hodiny se učíme.

Sběr papíru 8.-10.10. - viz hlavní strana školy, kontejner je před spodní budovou.

 

7.10.

Čj - písmeno P

M - odčítáme do čtyř - prosím trénujte s dětmi na příkladech

Vv - ježek

AJ 1 (PAU) - str. 12-13 (pouze prvních šest barev)+ dole - 3 slovíčka oblečení, str.15 + píseň Rainbow (internet)
                    DÚ - naučit a vystřihnout probraná (=vybarvená) slovíčka

Aj 2 - Domov - nová slovní zásoba, uč. 9,11

Zdokonalujeme čtení - 22 (21 jsme četli v pátek ve škole)

Pro nemocné: ŽA 38,39, MM 30, UC 20,21, PM 11/1

 

4.10

V pondělí se opět fotíme do novin.

Čj - procvičujeme slova s písmenem S

M - znaménko mínus

Výstava v knihovně

Zdokonalujeme čtení - 19 a 20

Pro nemocné: ŽA 37, MM 29

Dnes jsme v českém jazyce zase stříhali kartičky, děti skládaly slabiky a obrázky a braly si je domů. Zase si s Vámi mají zahrát pexeso, prosím dohlédněte, aby si je vyndaly všechny z tašky.

Na výtvarnou výchovu si mají donést listy - budeme vyrábět ježka.

V žákovské knížce mají samolepku za hezké chování v tomto týdnu. Kdo nemá, může určitě dostat příští týden :)

 

Hezký víkend :) 

 

3.10.

Čj - slabiky s písmenem O

 - psaní číslice 2

Tv - přeskok přes švihadlo 

Dú: Procvičujeme s Matýskem - dodělat stranu 10 

Zdokonalujeme čtení - 17 a 18

Pro nemocné: UC číslice 2, ŽA 34,35, MM 28, PM 10

Zítra připomínám výstavu v knihovně, odcházíme v deset hodin. Dejte dětem vhodné oblečení, půjdeme pěšky. Za drobné si zde mohou koupit lístek do tomboly.

 

2.10.

Čj - písmeno O,: UC 19 dodělat

M - slovní úlohy do čtyř

Hv - Krávy, krávy...

Zdokonalujeme čtení - 16 a 17/1

Pro nemocné: UC 18, 19, ŽA 32, 33, MM 26, 27

V pátek jdeme s dětmi na výstavu ovoce a zeleniny do knihovny.

 

1.10.

Čj - slova s písmenem S

M - číslice 4 - počet, Logico piccolo - geom. tvary, Dú: Procvičujeme s Matýskem 8/4

Pr - podzim - ovoce, zelenina

- dokončení podzimních listů, výstavka

Zdokonalujeme čtení - 14, 15

Pro nemocné: MM 24,25,  PM (Procvičujeme s Matýskem) 8/4, str. 9, UC 17, ŽA 30,31

Prosím o donesení čtvrtek A4 (20) a A3 (10), kdo ještě nedonesl. Děkuji MB

 

30.9.

Čj - pexeso - slabiky a obrázky s písmenem S - můžete hrát i doma, děti mají v penále nebo deskách, Dú: 27/4

M - Matýskův obchod - nakupování 

Vv - podzimní list

AJ 1 (PAU) - opakování slovní zásoby, říkanka This is me (str.11), píseň The finger family (dostupné na Youtube, my máme variantu Medley). DÚ - umět slovíčka k probíranému tématu - dnes někteří neuměli a neměli DÚ ani pomůcky - vystříhané obrázky, pracovní list. Bez toho je práce v hodině obtížná. 

Aj 2 - opakování slovní zásoby, Dú: vystřihnout kartičky str. 9, naučit se říkanku na str. 11 This is me...

Zdokonalujeme čtení str. 12 a 13, děti čtou krásně, chválím :) u některých prosím o stálé procvičování a opakování

Pro nemocné: UC (UVOLŇOVACÍ CVIKY) str. 16, ŽA do str. 29 včetně, MM do str. 23 včetně

 

27.9.

Čj - písmeno S, bludiště

M - sčítání do tří, autobus - nastoupili...

Tv - běh mezi kužely

Zdokonalujeme čtení str. 11 a 12/1

Pro nemocné: ŽA (ŽIVÁ ABECEDA) do cvičení 27/2 včetně, MM (MATÝSKOVA MATEMATIKA) do cvičení s autobusem 

Hezký víkend :)

 

 

26.9.

Dnes dorazily fotografie v dárkovém balení. Zítra pošlu po dětech fotky domů. Pokud budete mít zájem, můžete komplet zakoupit za 270 Kč. V opačném případě prosím vraťte nerozbalené zpět do školy. Děti tam vypadají moc hezky :)

Čj - čtení, Logico piccolo, Dú: ŽA 25/2

M - množství, počet

Pr - podzim, poznávání doneseného materiálu

Tv - přihrávky míčem

Zdokonalujeme čtení - str. 10

 

25.9.

Děkujeme za donesený materiál, máme toho opravdu hodně, zítra z toho bude výstavka :)

Čj - slova se slabikami ME, LE, nácvik šikmé čáry

M - znaménko plus, Dú: Psaní číslic str. 1, číslice 1 (druhá strana Uvolňovacích cviků)

Zdokonalujeme čtení - str. 9

 

24.9.

Děti mají do školy v rámci prvouky nosit různé přírodniny podzimu (listy, plody,...), zatím máme 4 kaštany :)

Čj - jednotažky, slabiky ME, MÉ, LE, LÉ

M - jednoduché slovní úlohy - otázky, odpovědi, Dú: 19/4

Pr - podzim - přírodniny

Zdokonalujeme čtení - str. 8

 

23.9.

Vyplněné objednávky Albatrosu prosím odevzdejte nejdéle do pátku 27.9.

Čj - písmeno E, Dú: Živá abeceda 21/4

M - číslice 3, počítáme s víčky

Vv - záložka do čtení

Aj 1 (PAU) - Rodina, sl.zásoba -uč.str.9 (vystříhat a uložit do obálky obrázky - pouze nahoře, rodina) + dokreslit obrázek rodiny na prac.list, umět pojmenovat členy rodiny.

Aj 2 - téma: rodina, nová slovní zásoba uč. str. 9, Dú: dokreslit svoji rodinu PS (pracovní list)

Zdokonalujeme čtení - str. 7, prosím přečtenou stránku dětem podepište.

 

9. 10. divadlo Horní Počernice - vybíráme 60 Kč.

 

Týden 28. 10. - 1.11.

28. 10. státní svátek

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

31. 10. a 1. 11. ředitelské volno

 

20.9.

Děti dostaly domů katalog Albatrosu. Pokud byste měli zájem objednat knihy, vyplňte objednávkový list a pošlete spolu s penězi po dítěti. Knihy jim předám, jakmile dorazí.

Čj - uvolňovací cviky, krátké věty se slovesem MÁ

M - znaménka větší menší, rovná se, geom. tvary

Tv - hry, vybíjená

Zdokonalujeme čtení - str. 5 a 6

Ve škole se vyskytly vši, prosím prohlédněte dětem hlavy.

 

19.9.

Dnes jsme s dětmi vytrhali číslice 0-10 z papíru, dali do desek nebo do obalu a uložili ve třídě do kapsáře nebo na okno, s číslicemi budeme pracovat jako s víčky.

Čj - slova začínající slabikou LA, LÁ, MA

Pr - škola, cesta do školy, dopravní značky - opakování, Dú:9/3

Zdokonalujeme čtení str. 4

18.9.

Fotografie třídy vyjde v Mladé frontě 11. října.

Pokud někdo zapomněl vyplněnou přihlášku na školu v přírodě doma, může odevzdat ještě zítra. 

Čj - písmeno L, vyvozování slabik LA, LÁ

M - znaménko větší a menší, Dú: Procvičujeme s Matýskem 7/1,2,3

Hv - Travička zelená..., Měla babka...

Zdokonalujeme čtení 3/2,3,4 

 

17.9.

!!! Dnes děti dostaly domů přihlášku na školu v přírodě probíhající již v listopadu. Šumava je ideální místo jako ozdravný pobyt pro všechny z velkého města :)) a hlavně : zamýšleno jako adaptační kurz - bližší poznání dětí navzájem. Prosím o donesení vyplněné přihlášky již zítra. Děkuji.

 

Focení dopadlo dobře :)

 

Čj - písmeno L, Dú: Živá abeceda 14/2

Zdokonalujeme čtení: 2/3,4 a 3/1

M - znaménka menší, větší

Pr - cesta do školy, dopravní značky

- modelujeme ovoce a zeleninu

 

16.9.

Připomínám zítřejší dopolední focení do novin!

Čj - vyvozování slabik MA, MÁ

M - rozlišujeme počet 1,2 Dú: Procvičujeme s Matýskem 4/4, 5/4

Aj sk. 2 - seznámení s pracovním sešitem, učeb. str. 6,7, naučit se nová slovíčka

AJ sk.1 (Pauchová) - uč.str. 6-7, prac.list Meeting (seznamování, setkávání), naučit fráze, příště budeme zkoušet malé rozhovory

Vv - malujeme a vyrábíme dopravní značky

Zdokonalujeme čtení: 2/1,2

 

13.9.

Čj - písmeno M a uvolňovací cviky

Děti dostaly domů sešítek Zdokonalujeme čtení a mají přečíst první stránku a v pondělí donést podepsané.

 

12.9.

Čj - dnes jsme začali písmenko M, Dú: Uvolňovací cviky str. 7 - dokončit stromy a travičku

Pr - naše škola, naše třída - co patří kam ve škole... 

 

 11.9.

Čj - dnes pro změnu písmenko Á :)

M - geometrické tvary, Dú: 3/2 - jakoukoli pastelkou vybarvi pouze čtverce (cvičení 3/1 budeme dělat zítra ve škole)

Zbývající přihlašovací údaje do Bakalářů mám již u sebe. Prosím dejte vědět, jak je chcete předat. Děkuji MB.

 

10.9.

Čj - stále trénujeme písmeno A, Dú: Úlohy z češtiny 4/1 vybarvi písmeno a,á

M - počítáme do tří

Pr - povídáme si o škole a třídě

Dnes jsme trénovali evakuaci školy, děti to zvládly bezvadně, moc je chválím  :)

 

9.9.

Čj - dnes jsme se učili písmeno A, prosím trénujte slova s písmenem A - na začátku, uprostřed, na konci...

M - počítáme do tří, Dú: Matýskova matematika 5/1 - pouze první cvičení (geometrické tvary)

Aj - děti jsou rozděleny do dvou skupin

1. skupina - paní učitelka P. Pauchová

2. skupina paní učitelka I. Dvořáková

téma - Pozdravy - pracovní listy, Dú: slovíčka - pozdravy

 

6.9.

Dnes jsme ukončili náš první týden ve škole :)

Děti vše zvládají a většina je opravdu samostatná. Přidali jsme další pracovní sešity - Barevné příklady a Procvičujeme s Matýskem.

V žákovské knížce mají hodnocení za první týden.

Domácí úkol : Pořádně si odpočinout po náročném týdnu :))

Od pondělí se učíme podle rozvrhu:

  1. 2. 3. 4. 5.
po Čj Čj M Vv Aj
út Čj M Pr  
st Čj Čj M Hv  
čt Čj Čj Pr Tv  
M Čj Čj Tv  

Hezký víkend Monika Boušková

5.9.

Dnes děti dostaly své první pracovní sešity - Uvolňovací cviky, Živou abecedu a Matýskovu matematiku.

Pracovní sešity budou zůstávat ve škole, každý den (kromě pátku) si jeden přinesou domů s malým úkolem. Dnes dostaly domů Uvolňovací cviky - za úkol je dobarvit Agátku, kdo má hotovo, má ho doma jenom ukázat :). Prosím o podpis.

Prosím o vyplnění žákovské knížky - údaje o žákovi. Děkuji.

 

4.9.

Dnes si děti prošly celou školu - nejvíce se jim líbila tělocvična.

Uložili jsme si tělocvik a kufřík a do lavice dali kapesníky. Kreslili jsme na mazací tabulku a na papír uvolňovací cviky. Za domácí úkol mají vypravovat, co si z dopoledne ve škole pamatují :)

3.9.

Dnes se děti navzájem představovaly a každý říkal, co má rád nebo co rád dělá.

Byla u nás dopoledne návštěva, která dětem rozdala letáčky s kroužkem Lego. Podívejte se prosím dětem do tašky, dávali jsme to do desek nebo jen tak. Děti si donesou do třídy tahací kapesníky do lavice a stíratelnou tabulku A4, kterou si budou nechávat v aktovce a vyndávat jenom, když s ní budeme pracovat. Prosím o podepsané věci - desky na lavici, sáček s tělocvikem i kufřík má zatím podepsaný málokdo :)

Připomínám, že obědy jsou tento týden od 10.50, pokud vyzvedáváte děti rovnou po vyučování, nezapomeňte ráno oběd odhlásit. Všechny děti chodící do družiny již mají obědy nahlášené a kartičky jsou u nás.

 

2.9.

Chválím děti za statečnost a odhodlání a těší mě, že jsme první den úspěšně zvládli smile

Prosím rodiče, aby doprovázeli děti pouze ke škole, já na ně tento týden budu u šatny čekat. Naše šatna je druhá a je na ní kytička 1.B. Od dalšího týdne budou do třídy chodit samy po oranžových stopách. Děkuji za spolupráci a pochopení :)

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás na stránkách třídy 1.B...

...zde budete každý den nacházet informace o dění v naší třídě.

 

Třídní učitelka: Monika Boušková, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vítám Vás po krásných a dlouhých letních prázdninách plných sluníčka a odpočinku cool

... a teď už hurá do práce smilesmilesmile

 

Organizace prvního týdne:

pondělí 2.9. 8.00-8.45 - přivítání prvňáčků ve třídě a potom hned domů!

úterý 3.9. a středa 4.9. 8.00-9.40 - 2 vyučovací hodiny

čtvrtek 5.9. a pátek 6.9. 8.00-10.45 - 3 vyučovací hodiny

 

Sdělení školy:

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme!

 

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

 

Těším se na pondělí na viděnou Monika Boušková

 

Konec vyučování  od 9.9. 

pondělí: 8.00 - 12.35

úterý - pátek: 8.00 - 11.40

Po vyučování si děti, které navštěvují školní družinu, převezme paní vychovatelka a odchází s nimi na oběd a do školní družiny.

 

První třídní schůzka se koná v pondělí 9. 9. v 17.30. Všichni jste srdečně zváni smile

 

Vybavení do školy:

aktovka, boxík na svačinu, láhev na pití, přezůvky (jeden sáček na ně dostanou ve škole), desky s drukem A4, stíratelná tabulka s fixem

penál - 2x ořezená trojhranná tužka č. 2 - HB (užší), kovové ořezávátko, pastelky - pokud možno také trohranné např. Maped, pravítko cca 16 cm, guma, pero prosím ještě ne - budou psát až kolem Mikuláše při pasování na písaře, vše podepsané např. lihovým fixem alespoň zkratkou nebo značkou, kterou si děti poznají

Vv - kufřík nebo box s víkem (např. IKEA 79,-), zástěru nebo staré triko, igelit na lavici, špejle, hadřík, štětce - výborná je sada z IKEA,                                                                                                        !vodovky, malé nůžky, skicák, barevné papíry, tyčinkové lepidlo, kelímek na vodu - dostanou první den ve škole 

Tv - tričko, kraťasy (legíny), tepláky, mikina, boty (cvičky) do tělocvičny a na ven , vše  v podepsaném sáčku

Ve škole děti dostanou všechny pracovní sešity a žákovskou knížku. Učebnice první třída nemá.