12.12.2018  Český jazyk: PS str. 5 - opakování čtení, vyhledávání slov, tvoření vět s daným slovem, DÚ opakování čtení PS str.5, dopsat větu u textu

                                  Pája a Jula, písanka str. 22 - dopsat stranu, do zásobníku připravit písmena Y,y                                     Eliška Zdražilová

11.12.2018   Matematika: PS str. 58 - celá, DÚ PS str. 59/1       Eliška Zdražilová    

____________________________________________________________________________________________________________________________          

10.12.2018

Dnešní učivo

ČJ - slab. str. 12 - vyvození písmene J,j. Čtení básničky + vyznačení písmenek. Slova, začínající hláskou J. Tvoříme věty. Slabikování.

DÚ - str. 11 -  číst barevná slova a balónek s 8. Čtení trénovat každý den. Pozor na tiché čtení. Vystřihnout písmenka J,j + slabiky ja,je,ji,jo,ju

Psaní  - str. 20 - slabiky sa, se, so, só - plynulost napojení písmen. Zítra nás čeká písmenko p. 

AJ - Vánoce. Str. 26, 27  Slovní zásoba. Rozhovor ve dvojicích. Hra na dvě družstva- vánoční stromeček. Poslech písničky "We Wish You a Marry Christmas"Výsledek obrázku pro vánoční stromeček kreslený

 

DÚ - dokreslit obrázek str. 27 na pondělí 17.12.

TV - Koordinace pohybu, cvičení v kruhu, cvičení se švihadly.

 

INFO

19.12. 2018 Vánoční tvořivé dílny - srdečně Vás zveme od 14:00 hod do nové budovy. Nebude chybět vystoupení žáků a prezentace žákovských výrobků. Organizuje školní družina. Začátek v učebně 1.B

 


 

7.12.2018

Divadelní představení "Vánoční diamant"

VV + Prč - Andílek

 

6.12.2018

Čtvrteční učivo

ČJ - slab. str. 9 - procvičovali jsme čtení slova a vět. Str. 10 - hádej, hádej, hádači - skládáme slova ze slabik, vybíráme vhodné slovo do věty, procvičujeme psací písmo. DÚ str. 9/ balónek s 6,7

M - str. 56 - píšeme šestku. Str. 57/ 1,2,3,4  DÚ - str. 57/ 5,6cv.

TV - cvičení na hudbu "Malé kotě"

PRV -  str. 32 "Vánoce" Vypravujeme si o tradicích Vánoc. Výstava Mikulášů, čertů a andělů v prostorách školy.

 

Přeji hezký víkend

Katka Laluhová

INFO

V pátek 21.12.2018 budeme mít v rámci výuky vánoční den. Děti si mohou přinést drobné cukroví, hrneček s jedním pytlíkem čaje a jeden zabalený dáreček do vánoční TOMBOLY. Dárek vyberte v hodnotě do 100,- kč a takový, aby udělal radost jak dívce, tak chlapci. Prosím, nekupujte sladkosti.  Tento den budeme zpívat koledy u stromečku, hrát hry, pojídat cukroví a rozbalovat dárečky. Zda bude zkrácené vyučování, se dozvíte příští týden.

 


5.12.2018

Dnešní učivo

ČJ - slab. str. 8,  9 - dokončíme zítra. DÚ - číst slabiky, slova a věty na str. 8

Psaní str. 19 - slabiky mo, mó, lo, so, só. Dnes nás navštívil Mikuláš.

M - str. 55 počítáme do 6. Matematické malované úlohy - obrázek + příklad =  výsledek.

HV - Nová píseň - "Zima, zima tu je" pohybový doprovod

 

INFO

Ve čtvrtek 6. 12. 2018  NEBUDE TŘÍDNICKÁ HODINA. Proběhne v pátek 21.12. 2018 - 1. vyučovací hodinu.

V pátek 7.12. jedeme do divadla v Horních Počernicích na představení " Vánoční diamant"

Peníze přinést do zítřka 6.12.

Na tento den si děti přinesou aktovku, penál, svačinu, pití.

3.1.2019 a 4.1.2019 je ŘEDITELSKÉ VOLNO. Do školy půjdeme až 7.1.2019

Družina zajištěna pro nutné případy.

 

Přeji hezký den

Katka Laluhová

 


4.12.2018

Dnešní učivo

ČJ - slab. str. 8

Básnička k písmenku T. Čteme slabiky ta, te, to, tu, tá, té, tó tů z tabule. Vyprávění o obrázku. Vyhledáváme písmenka t,T v básničce. Kouzelné brýle.  DÚ - naučit se básničku zpaměti.Zjistili jsme, že nám chybí slabiky, ta, te, to ..... které nejsou ve skládací abecedě. Poprosím rodiče, aby dětem zkusili tyto slabiky vyrobit a doplnit do skládací abecedy. Děkuji

M - str. 54 - celá . Číselná řada do 10. Spojování bodů do 10.  Sčítáme do šesti pomocí papírových koleček.

Psaní - píšeme do písanky se zajíčky - číslici 6

PRV - str. 31  - Slavíme Mikuláše. Zdobíme stromeček, zpíváme koledy. DÚ na čtvrtek 6.12. - str. 31 nakreslit oblíbenou postavičku (Mikuláš, čert nebo anděl)

INFO

Ve čtvrtek 6. 12. 2018  NEBUDE TŘÍDNICKÁ HODINA. Proběhne v pátek 21.12. 2018 - 1. vyučovací hodinu.

V pátek 7.12. máme divadlo. Peníze přinést do 6.12. Děkuji

 

 Nalezený obrázek pro mikulas cert a andel

 

Přeji hezký den

Katka Laluhová


3.12.2018

Dnešní učivo

ČJ - vyprávění zážitků z víkendu. Povídání o Adventu. Čtení slabik, slov, vět. PS - str. 3 - celá.

Psaní - píšeme písmeno o,ó. DÚ - str. 18 - 3 řádky.

Vyvození písmene T,t. Pohádka o tygrovi. Modelování písmene z drátku. Pracovní list zítra dokončíme.

DÚ - vystřihnout písmenko T,t + slabiky ta, te, to, tu, tá, té, tó, tů

AJ - str. 21,22 - opakování barev, společná hra ve dvojici. Nové učivo Vánoce.

TV - kotoul vpřed, vyvýšená plocha. Děti chválím.

 

INFO

Ve čtvrtek 6.12.2018 máme třídnickou hodinu. Konec vyučování ve 12:35 hod.

V pátek 7.12. jdeme do divadla v Horních Počernicích na představení Vánoční diamant. Děti mohou nosit peníze. Cena za představení je 50,-kč

Od pondělí 3.12. mohou děti nosit i peníze za vánoční fotografie. Cena za sadu je 250,-kč

 

3.1.2019 a 4.1.2019 je ředitelské volno. Do školy půjdeme až 7.1.2019

 

Přeji hezký den

Katka Laluhová


2. 12. 2018

AJ - Dvořáková

Téma : Vánoce

 

 

 

 

2.12.2018

Páteční výlet se vydařil, moc jsme si to užili, i když nás trošku potrápila zima. Peklo jsme zachránili a vysloužili jsme si i zlatý dukát.

Ztracený batůžek se našel a v pondělí doputuje do školy. Zázraky se dějí.smile

 

INFO

V pátek 7.12. jdeme do divadla v Horních Počernicích. Děti mohou nosit peníze.

Cena za představení je 50,-kč

 

Od pondělí 3.12. mohou děti nosit i peníze za vánoční fotografie. Cena za sadu je 250,-kč

Přeji krásný advent

 

Výsledek obrázku pro advent

 Katka Laluhová

 

 

 


 

29.11.2018

Dnešní učivo

ČJ - čteme věty, skládáme slova ze slabik, vybarvujeme, čtení otevřených slabik pa, pe, pi, po, čteme dvouslabičná slova s otevřenou slabikou ( typ máme, Ola) Slab. str. 6,7.

DÚ - str. 7 -  číst slabiky v domečku, slova u hvězdičky a věty u balónku. Opakování P,p

M - hledáme příklady k dominovým kartám, odčítáme, počtářská hra na dvě družstva, odpočítávání, počítání do 10, číselná řada.

PS - str. 50/3  a 53 - celá. DOBROVOLNÝ domácí úkol str. 52 - počítání pro volnou chvíli. Děti mohou počítat tolik příkladů, kolik chtějí.

TV - nácvik na kotoul vpřed

PRV - str. 30 celá.

Zima, zimní počasí, měsíce, kalendář přírody, jak se oblékáme v zimě.

Skupinová práce - skládání zvířat, o která se v zimě staráme.

INFO

V pátek 30.11.  - VÝLET DO LIBOCHOVIC.

Děti si na tento den vezmou pouze batůžek, svačinu na celé dopoledne, pití a drobné korunky na útratu.  Na oběd se vrátíme. Nedávejte dětem jogurty a mléčné výrobky. Komu bývá nevolno, podejte ráno kinedryl.

Teplé oblečení.

Ráno děti dojdou do třídy, kde se nasvačí a v 8:35 hod odjíždíme autobusem směr Libochovice.

Už se moc těšíme na čerty a věříme, že všichni dojedeme v pořádku domů a čerti ostrouhají mrkvičku.wink

Omalovánky 31 - Čerti

Přeji hezký den Katka Laluhová

 


27.11. 2018

Dnešní učivo

ČJ - čteme slova z tabule, procvičujeme správnou výslovnost, dechová cvičení. Skládáme slova ze skládací abecedy na známky. Stále procvičovat čtení. DÚ - slab. str. 6 - domeček + slova u hvězdičky.

2. hodina - dopravní výchova

M - str. 49 - odčítáme, řadíme obrázky  - logické řady, skládáme housenku podle vypočítaných příkladů - výroba záložky.

DÚ str. 50, cv. 1,2,4

Prv - zima, zimní měsíce, zvířátka v lese, stálí ptáci. DÚ - na čtvrtek str. 30 - zavařování zimy do sklenice

 INFO

V pátek 30.11.  - VÝLET DO LIBOCHOVIC.

Děti si na tento den vezmou pouze batůžek, svačinu na celé dopoledne, pití a drobné korunky na útratu.  Na oběd se vrátíme. Nedávejte dětem jogurty a mléčné výrobky. Komu bývá nevolno, podejte ráno kinedryl.

Přeji hezký den Katka Laluhová


26.11.2018

Dnešní učivo

Slab. str. čtení, doplňování písmen do mřížek, tvorba vět k obrázkům. PS - str. 2 - čtyři slova. DÚ  - dokončit další čtyři slova. Slova přečíst.

AJ - opakování barev - zkoušení, počítánÚí do 10, písnička o barvách + pohybový doprovod, PS - str. 20

TV - fotografování, relaxace na koberci

Psaní - str. 16 - píšeme písmenko s. Slova na hlásku s. Čtení pohádky.

 

INFO

27.11. - 29. 11. - sběr papíru

30.11. - zámek Libochovice

7.12. - divadlo v Horních Počernicích

19.12. - vánoční tvořivé dílny

Prosím rodiče o kontrolu podpisu v žákovské knížce na str.13. ( převzetí přístupového hesla k Bakalářům). Děkuji

Hezký den Katka Laluhová

 

 

 


25. 11. 2018

Aj - Dvořáková

Opakujeme - barvy, čísla od 1 do 10

Uč. str. 21, 22 (učivo v týdnu od 26. 11. do 30. 11.)

 

 

 

 

23.11.2018

Dnešní učivo

Slab. str. 5 - slabiky v domečku slova a věty u balónku čteme za domácí úkol.

Psaní str. 14,15. DÚ str. 15 - 4 řádky

M - str. 49  odčítáme, pracujeme s papírovými mincemi a s číselnou osou. Procvičovat odčítání i doma.

První pomoc proběhla 3. a 4. hodinu

Prč - podzimní sluníčko - paprsky. Dokončení sluníčka.

 INFO

Dnes jsem dětem rozdala zalepené  obálky s přístupovým heslem do školního informačního systému Bakaláři.

Svým podpisem potvrďte jejich převzetí v žákovské knížce na str. 13. Děkuji

V pondělí 26.11. - fotografování

Hezký víkend

Katka Laluhová


22.11.2018

Dnešní učivo

Slab.  - str. 4 - čteme věty, diktát psacích písmen na mazací tabulku, pracovní sešit ke slabikáři str. 1. Děti dnes dostaly podepsané pracovní sešity ke slabikáři. Prosím obalit.

M - str.  46/3,6. Str. 47/ 1,3,4,5  - odčítáme

TV - cvičení s míčem - házení, chytání, vybíjená - jelen

Prv - str. 28,29 - zimní krajina, zvířata v zimě, stromy listnaté a jehličnaté v zimě, dokument o zimní krajině

Přeji hezký den

Katka Laluhová

 


21.11.2018

Dnešní učivo

Slab. str. 4 - celá. DÚ - číst slova pod domečkem a věty u balónku.

Psaní - str. 14 - píšeme slabiky ma, má. Písanky mám u sebe.

M - odčítáme - dřevěné kostky, stavíme komíny, odebíráme kostičky, zapisujeme matematické příklady pomocí číslic. PS - str. 47/1,4.

DÚ - str. 47/ 2 a kdo nestihl dopočítá cv. 4

HV - taneček " Honili se dva mrazíci"

INFO

Dnes jsem dětem rozdala informační lístečky ohledně fotografování. Mají je v žákovských knížkách. Prosím rodiče o podpis a zaslání zpět. Děkuji.

Přeji hezký den

Katka Laluhová

 


20.11.2018

Dnešní učivo

Slab. str. 3 - celá, str. 4- čtení slabik a slov. DÚ - číst domeček

M - str. 46/1,2,4. Práce s interaktivní tabulí a papírovými mincemi. DÚ - str. 46/5

Psaní str. 13

Prv - opakujeme rodinu str. 27

 

INFO

Plánované akce do konce roku:

23.11. - PRVNÍ POMOC - AKCE ŠKOLY

26.11. - VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ    Zítra děti dostanou lístečky s informacemi.

27.11. - BESIP - AKCE ŠKOLY

27. - 29. - SBĚR PAPÍRU

30.11. - VÝLET LIBOCHOVICE - AKCE TŘÍDY

7.12. - DIVADLO HORNÍ POČERNICE - AKCE TŘÍDY

19.12. - VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

 


19.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 48 - čtení písmen, vybarvování  a spojování písmen tiskacích a psacích, hrajeme s obrázky Bingo. Slabikujeme slova. Rozloučili jsme se s živou abecedou. Dnes si děti přinesou slabikář. Podepsaný je, stačí obalit. Od zítřka nosíme slabikář.

Aj - barvy, školní potřeby, počítání, písnička o barvách + barevná pohybovka, písnička What colour is this? Poslech písničky, určování barev, Ps - str. 19 - drak

TV - pobyt venku - honička - dýcháme čerstvý vzduch, chůze přes překážky

Psaní - str. 12/ 3 řádky.  DÚ - dopsat 3 řádky slabik. Píšeme psacím písmem.

Přeji hezký den

Katka Laluhová

INFO

Připomínám výlet 30.11. - peníze nosit do 29.11. Děkuji

 

 

 

 


 AJ - Dvořáková

17. 11. 2018

AJ - Dvořáková

Učebnice str. 18 - Barvy

DÚ -  naučit se čísla od 1 do 10

 

 

 

 

 

16.11.2018

Dnešní učivo

 

ŽA - čteme slabiky a slova, skládáme slova ze skládací abecedy, doplňujeme první slabiku do mřížky podle obrázků, mluvíme ve větách, cvičíme správné dýchání, opakujeme básničky. Uvařili jsme si písmenkový guláš.

DÚ - str. 47 - cv. kytička - čtení slov z lístečků.

V pondělí si děti přinesou ŽA a dostanou nový slabikář.

Psaní - str. 11 - rozcvičení, uvolňovací cviky, píšeme písmena m,i, u, í, ů, slabiky - mu, mů, mi, mí

M - str. 45 - vyvození odčítání - matematická divadélka, interaktivní tabule. Děti chválím.

VV - podzimní sluníčka - trhání barevných papírů, lepení do kruhů

Prč - modelování barevných písmenek

 

Přeji hezký a pohodový víkend

Katka Laluhová

 


15.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 46  - čtení slov i vět. Hledáme písmenka i, í ve slovech. Zítra se budeme loučit s živou abecedou. V pondělí děti dostanou SLABIKÁŘE.

Psaní - str. 10 - l, li, l, lu  DÚ - dopsat 4 řádky

M- str. 42,43 - celá  Děti chválím za správné i rychlé počítání. Zítra začínáme odčítání.

Prv- str. 26 - rodina, bydlení, místnosti v bytě, jak pomáháme s úklidem....

Tv - opičí dráha.


14.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 45 - slabikujeme s písmenkem i,i. Mi, li, pi, si, mí, lí, pí, sí. Nácvik čtení slabik. Doplňujeme písmenka do mřížek. Relaxační básnička - Indiáni. Hledáme dvojice slabik na tabuli. Jazykolamy. DÚ - str. 45 cv. s kytičkou

Psaní - píšeme písmenko u, ú,ů. DÚ - str. 9, 2 řádky

M - počítáme s papírovými mincemi. Nakupujeme, platíme, počítáme dohromady. Jaké mince použijeme k zaplacení nákupu. Hledáme více způsobů.

HV - rozezpívání, opakujeme písničky, zpíváme samostatně Halí, belí. Děti chválím. Dnes jsem rozdávala včelky.

 

INFO

 

Předvánoční výlet 1.A a 1.B

 

V pátek  30.11.2018 pojedeme na zámek Libochovice.  

Cena je 290,- kč na žáka a v ní je zahrnuta doprava, vstup a program pod názvem

 

       " Když v pekle sněžilo"

 

Odjezd od školy po 8:00 hod a přepokládaný návrat před 13:00 hod. Oběd stihneme, neodhlašujte. Děti budou odcházet do družiny nebo domů.

Peníze můžete posílat po dětech od zítřka. Děkuji

 

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

 


13.11.2018

Dnešní učivo

 

ŽA - skládání slov ze slabik - na známky. Procvičovat doma.

Píšeme písmenka tiskací i psací I,i. Čteme slova z tabule. Hledáme slova, která začínají na hlásku I,i. Básnička Indiáni. Pracovní list - u doktora.

Psaní - str. 8 píšeme psací písmenko i,í. Písanky mám u sebe. Jazykolamy.

M - str. 41 celá. DÚ - str. 42/1

Prv - str. 25 dětský pokoj

 

Přeji hezký den

Katka Laluhová


 INFORMACE Z DRUŽINY

Dne 29.11.2018 (čtvrtek) se bude konat výlet se školní družinou do TRILOPARKU.

Děti mají vstup i dopravu hrazenou z fondů Evropské unie. Odjezd od školy ve 13:15h. Předpokládaný návrat zpět ke škole okolo 16:30h.

Děti dostaly lístečky do družinových sešitů.

 

12.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 44 - vyvození písmene I,i,í. Básnička Injekce. Hledáme slova na hlásku I,i. Práce s IT. Čteme písmenka na řádcích.

DÚ - naučit se básničku zpaměti na str. 44 + vystřihnout písmenka I,i,í a slabiky mi, li, si, pi, mí, lí, sí, pí

AJ - opakujeme barvy a školní potřeby hravou formou, procvičujeme otázku What is this? Odpověď This is ...blue, black..... Poslech písničky What colours is this? DÚ - na příští pondělí str. 18/2.

TV - rytmické cvičení na hudbu - aerobic - písničky z pohádek.

Psaní - píšeme písmenka m, e, é, l, me, le. DÚ - str. 7 poslední 2 řádky.

 Přeji hezký den

Katka Laluhová

 


11. 11. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 17

- procvičovat slovíčka - Barvy

 

 

 

9.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 42,43 - spojujeme stejně znějící slabiky, čteme slabiky , skládáme slova z písmen, běhací diktát na družstva, diktát písmen a slabik - práce se skládací abecedou.

DÚ - str. 43 cv. ? a červená tužka. Číst každý den slabiky a slova.  V pondělí nás čeká písmenko I,i.

Psaní - str. 6 - píšeme písmenko m. Písanky mám u sebe.

M - str. 38/4,  str. 40/1,

DÚ - str. 41/1

VV + Prč - "Svatý Martin" - vyprávění, písnička " Jede Martin na koni ..." 

- stříhání koně, lepení, sníh z vaty - lepení,  sněhové vločky - prstová technika

 

Na pondělí do angličtiny procvičovat barvy. Platí pro obě skupiny. laughing

 

Přeji krásný svatomartinský víkend. Svatomartinská husa nechť chutná.laughingVýsledek obrázku pro svatomartinská husa

Katka Laluhová


8.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 41,42 - čteme slabiky, skládáme slova z písmen, malované čtení  s předložkou u, U.

M - str. 38/1,2. str. 39/ 1,2,3,4,5 - procvičujeme sčítánní do pěti, porovnáváme.

TV - běh z místa, běh přes překážky, cvičení na lavičce. Chodí pešek okolo...

Prv - str. 22,23 - jak trávíme volný čas s rodinou.

 

Přeji hezký den


7.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.41-  vyvození slabik mu, lu, su, pu, mů, lů, sů, pů.

Nácvik čtení slabik s obrázky. Píšeme písmenka na mazací tabulku - opakování. Společné čtení na tabuli. Práce ve dvojicích - hledáme obrázkové rýmy.

M - str. 36/7 - geometrické tvary. Str. 37/1,2. DÚ - str.37/4

Psaní - str.5 - píšeme malé psací l. Písanky mám u sebe.

HV - Halí, belí. Kočka leze dolů. Doprovod - klavír. Kreslení klesající melodie.

 

INFO

Dodatečně z 6.11. 

DÚ - prvouka str. 21/ kašpárek   na 8.11.

 


5.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - vyvození nového písmene U, Ú, u, ú, ů - pohádka " O Uhlíkovi  a Udičce"  hledáme slova na U, modelujeme písmenko U z drátku, hledáme písmenka u, ú, ů ve slovech. Učíme se básničku.

DÚ - vystřihnout všechna U, Ú, u,ú,ů a naučit se básničku na str. 40 - Úl.

 

Výsledek obrázku pro písmeno u

Psaní - str. 3

AJ - procvičujeme barvy - duhová soutěž....Halloween - vypravování, zážitky, masky. Výroba ducha.

Tv - rozcvička,  nácvik na šplh - správný úchop - ruce, nohy, přitahování. Hra na čísla.

 

INFO

Dnes 5.11. třídní schůzky v 17:30 hod

Hezký den

 


2.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.38,39 - čtení slabik a slov, slova dělíme na slabiky - obloučkování, skládáme slovo z písmen, pracujeme na interaktivní tabuli,  práce ve dvojicích - skládáme podle obrázků slovo, rozdělené na slabiky - např. ko - lo, du - ha, žá - ba, bo - ty ..........

práce se skládací abecedou - doplňujeme písmenka do mřížek. Děti moc chválím.

Psaní - str. 3  - dolní zátrh, horní smyčka, rozcvičení s říkankou. Písanky mám u sebe. Někdo ji dostal domů na dopsání nebo procvičení.

M - str. 35 -  rozkládáme čísla 5, 4, 3, 2,1  - fazole ( matematická pomůcka) Procvičovat rozklady čísel i doma.

VV + Prč - papírová čepice pro podzimního skřítka - vyprávění příběhu, skládání čepice, vybarvování, podzimní přehlídka skřítků s čepicemi na hlavě.

 

Výsledek obrázku pro podzimní skřítek

 INFO

V pondělí 5.11. třídní schůzky v 17:30 hod

 

Přeji hezký víkendlaughing

 

 

 


1.11.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 37 - čtení slabik na známky, str. 38 - vyvození slabik pa,pe,po. Spojujeme písmena do slabik - perníčky.

DÚ - kytička a srdíčko

M - str. 34 - sčítáme pomocí číselné osy, práce na koberci a společná práce na tabuli. Samostatná práce str. 34, cv. 5

TV - rozcvičení, protažení, pohybové hry - voda, poušť, lavina, skála. Hra na lodičky.

Prv - str. 20  Kdo nestihl dokreslit obrázek rodiny, dokreslí na příští hodinu.

Výsledek obrázku pro obrázek rodiny

Přeji hezký den

Katka Laluhová

 

 

 


31.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 36,37 - pohádka o Popelce, hledáme z písmen slabiky, čtení písmen a slabik, píšeme písmenko p,P, malujeme obrázky, které začínají na hlásku P.

DÚ - str.37 cv. s kytičkou - čtení slabik

Písanka - str. 2 - dolní zátrh - zítra dokončíme. Písanky mám u sebe.

Ten kdo byl nemocný, dopíše v písance str. 1

M - str. 33 sčítáme do pěti, vytváříme pomocí papírových koleček příběhy na sčítání, porovnáváme. Práce na tabuli + samostatná práce  str. 33,cv. 6,7

HV - rytmizace, hra na tělo, mambo - džambo, posloucháme a poznáváme zvuky - zvířat, věcí, dopravních prostředků, zvuky hudebních nástrojů

 

INFO

Žákovské knížky mám u sebe. Dětem dopisují fixy k mazací tabulce. Prosím o doplnění.

Zítra 1.11. máme třídnickou hodinu. Od  11:40 - do 12:35 hod.

Přeji hezký den

Katka Laluhová

 


26.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - naučili jsme se nové písmenko P,p - pohádka o medvědech Pepe a Pépé. Modelujeme písmenko P. Hledáme slova na p, hledáme ve slovech písmenka p, P. Naučili jsme se básničku " Pět poštolek"  Čteme písmenka v řádcích.

DÚ - str. 36 cv. s kytičkou - číst + vystřihnout P,p a slabiky pa,pe,po, pá,pé, pó, Pa,Pe,Po,Pá,Pé,Pó

Psaní - dnes jsem dětem rozdala písanku 1. díl - prosím obalit.  Moje první psaní mám u sebe. Budeme ještě potřebovat na psaní číslic. DÚ - dopsat 2 řádky na první straně.

M - str. 32,33 - píšeme číslici 5 a sčítáme do pěti. Počítáme s obrázky na tabuli, zapisujeme příklady ke slovním úlohám na tabuli i na mazací tabulky. Matematická rozcvička. Procvičovat psaní čísel i doma.

VV - modelujeme zvířátka - jeden živočich a jeden ptáček

Prč - stříhání papírových mincí, lepení, papírová krabička - pomůcka do matematiky

 INFO

Někomu stále chybí mazací tabulka, prosím dokoupit. Připomínám do matematiky --3 prázdné krabičky od zápalek. Ten, kdo ještě nedonesl.

29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny

5.11. - třídní schůzky od 17:30 hod.

 

 Přeji krásné podzimní prázdniny

Katka Laluhová

 


25.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 35 - jazyková cvičení - dechová cvičení, hledáme rýmy, čtení slabik a slov, hledáme slova ukrytá mezi písmeny, malované čtení. DÚ - str.35,cv. s hvězdičkou 

M - str. 31 - opakujeme porovnávání čísel a sčítání do 4, práce s modrými a červenými kolečky, počítáme ve dvojicích - zapisujeme výsledky na záda spolužáka + společná kontrola

TV - cvičení na žebřinách, šplhání, ručkování, protahování, lavička - klouzání dolů

PRV - opakování na podzim - období, měsíce, počasí, příroda, les, stromy, ovoce, zelenina, zvířátka, ptáci

 

Přeji hezký den


24.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 33,34 - čtení slabik mo, lo, so - vyvození. Individuální čtení písmen na známky. Všechny děti chválím. Hra na kukačky - rozvoj sluchového vnímání. Hledáme barevné slabiky - samostatná práce.

DÚ - str. 34 - cv. sova, hvězdička.

Psaní - písanka str. 4 - píšeme číslici čtyři.

M - str. 29,30 - sčítáme do čtyř. Práce na tabuli.  Samostatná práce na str. 29,cv. 6

DÚ - str. 30, cv.4

HV - Česká hymna - poslech.

 

INFO

23.10. - 25.10. - sběr starého papíru. Podpořte naši třídu.

29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny

5.11. - třídní schůzky od 17:30 hod

 

Přeji hezký den

 

 

 


23.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 32,33 - čtení písmen, opakování básniček, uvařili jsme si písmenkový guláš, skládání písmen, slabik a slov na lavici, psaní písmene O,o,. DÚ - str. 33 - čtení písmen na  černé tabuli

M - píšeme číslici 4, sčítáme do 4. Tvoříme slovní úlohy s matematickým divadlem. DÚ - str. 29,cv.3

Psaní - dolní klička, uvolňovací cviky. Básničky. Relax na koberci, psaní na záda, dýchání.

PRV - str. 14 - živočichové na podzim, povídání o zvířátkách, jak se chystají na zimu, ptáci stálí a přelétaví, práce ve skupině.

Děti chválím, rozdávám první včeličky do úlu.

Přeji hezký den

Katka Laluhová


22.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 32 - vyvození nového písmene O,o. Pohádka o Otovi. Hledáme slova začínající na hlásku O, hledáme písmenka O,o ve     slovech. Naučili jsme se novou básničku Opice.  DÚ - čtení písmen u kytičky + vystřihnout písmenka O,o i slabiky mo, lo,so, Mo,Lo,So

Aj - Colours - barvy. Nová slovní zásoba. Poslech, poznáváme barvy, hledáme ve třídě, hra na autobus.

TV - orientace v prostoru, poslech pokynů, běh. Soutěž na 4 družstva - podzimní ovoce.

Psaní - str. 3 trénujeme číslici 3.  DÚ - dopsat 4 řádky. 

 

INFO

Dnes si některé děti ztěžovaly na svědivé pupínky na rukou a obličeji. Prosím rodiče o kontrou popř. návštěvu lékaře, zda se nejedná o nemoc "ruka, noha, pusa"

Přeji hezký den

Katka Laluhová


21. 10. 2018

Aj - Dvořáková

- učebnice str. 12, 13 + procvičovat slovíčka

 

 

19.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - opakujeme písmena,slabiky, čteme slova, zapisujeme slabiky na interaktivní tabuli, diktát písmen a slabik str. 30,31. DÚ - procvičujeme čtení na str. 31 - sovička, hvězdička + skládat písmena, slabiky i slova ze skládací abecedy.

V pondělí bude diktát písmen a slabik.

Psaní - str. 32,33  - nácvik dolního zátrhu. Říkanky a cviky na uvolnění ramenního kloubu, zápěstí, lehký posun ruky, sklon hřbetu ruky. Procvičovat i doma na velký papír nebo mazací tabulku.

M - sčítáme do tří, matematická rozvička s divadlem, tvoříme příběhy ze života, skládáme pomocí čísel a znamének + = matematické zápisy. DÚ - str. 27 cv. 6

VV + Prč - stříháme, lepíme, ohýbáme, dokreslujeme - barevný papírový ježek

INFO

23.10. -25. 10. 2018 - sběr starého papíru. Podpořte naši třídu

29.10.30.10 2018 - podzimní prázdniny

5.11.2018 - třídní schůzky od 17:30 hod

Přeji hezký víkend

Katka Laluhová

Výsledek obrázku pro papírový ježek

 

 


18.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 31 - čtení slabik a slov, spojujeme obrázek a slabiku - se jako sekera, má jako máma, la jako labuť, le jako letadlo .....

čteme slabiky, hledáme slovo. Procvičujeme čtení na str. 31 - cvičení se sovou - stromečky.

M - str. 26 - píšeme číslici 3. Dokreslujeme věci do tří. Hrajeme matematické divadélko. DÚ - str. 26. cv. 2

TV - nástup, rozcvička, překážková dráha, gymnastický pás - kolébka, svíčka, válení sudů

PRV - str. 18 - stromy na podzim, ukázka větviček,listů a plodů, přiřazujeme, co k sobě patří, zbarvení listů na podzim

 str. 14 - živočichové na podzim - obrázky živočichů, stěhovaví ptáci  - příště dokončíme 

Nalezený obrázek pro živočichové na podzim

Přeji hezký den

Katka Laluhová

 


17.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 29,30 - slabiky sa, sá, se, sé, Sa, Sá, Se, Sé. Společné čtení, správné sezení u čtení. Dostříhat slabiky do skládací abecedy. Číst každý den.

Psaní - str. 30,31 - horní zátrh. DÚ - 4 řádky. Někdo si napíše 4 řádky na ofocený list. |U psaní nespěcháme.

M - str. 24 - sčítáme do dvou. Hrajeme matematické divadélko. Opakujeme prostorovou orientaci a porovnávání. Zítra nás čeká psaní trojky.

 

INFO

23.10. - 25. 10.  - sběr papíru

5.11. - třídní schůzky

 

 

  


16.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 28,29 DÚ - číst písmenka u kytičky + číst slabiky na str. 27. Čteme každý den. Nastříhat slabiky sa,se , Sa, Se. Kdo nemá slabiky ma, me, la, le, Ma, Me, La, Le  dostříhá.

Psaní str. 2 - píšeme dvojku

M - str. 23 a 25 - píšeme dvojku, poznáváme geometrické tvary.

PRV - podzimní procházka. Pozorujeme podzimní přírodu, stromy, listy, zvířátka, ptáky.

 


15.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - vyvození písmene S,s - pracovní list  a pohádka Sysel Sváťa. Modelujeme nové písmenko, říkáme slova na s, píšeme písmenko s,S. DÚ - vystřihnout písmenko S,s ze skládací abecedy i slabiky sa, sá, se, sé.

Psaní - horní klička str. 28,29 DÚ - dopsat str. 29

Aj - školní potřeby, otázky a odpovědi What is this? This is a ....

Tv - švihadla, hry dětí - rybičky a rybáři 

INFO

23.10. -25. 10. 2018 - sběr starého papíru. Podpořte naši třídu

29.10.30.10 2018 - podzimní prázdniny

5.11.2018 - třídní schůzky od 17:30 hod

 


14. 10. 2018

AJ - Dvořáková

uč. str. 10, 11

DÚ - naučit se slovíčka (škola, školní pomůcky)

 

 

 

12.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 26,27 - čteme slabiky, hledáme písmenka tiskací, psací, cvičíme se v postřehu, opakujeme básničky, pracujeme s interaktivní tabulí.  DÚ - str. 27 - mašle a červená tužka

Psaní - píšeme nulu a jedničku

M - str. 21,22 - porovnáváme, poznáváme geometrické tvary

VV a Pč - malujeme podzimní strom

Výsledek obrázku pro geometrické tvary

INFO

29.10. - 30.10. 2018 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

5.11. 2018 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17:30  (prosím rodiče o podpis  v žákovské knížce str. 32)

Přeji hezký víkend

Katka Laluhová

 


11.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 25,26 - čteme slabiky ma, la, me, le,má, lá, mé,lé,  spojujeme slabiky s obrázkem, skládáme a rozkládáme slabiky. ŽA mám u sebe.

M - str. 20,21 - opakujeme porovnávání, porovnávání na hracích kostičkách - práce ve dvojici, interaktivní tabule - porovnáváme ryby, čteme         matematické zápisy. Matematiky mám u sebe.

TV - cvičíme se švihadly, rozcvička se šihadlem, protahovací cviky, nácvik skoků přes švihadlo

PRV - str. 16,17 - podzim na zahradě, podzim na poli. Poznáváme zeleninu, ukázka zeleniny. Kterou zeleninu máme rádi. Hádej zeleninu.

DÚ - na příští hodinu prvouky ( 16.10.) vybarvit obrázky na str. 17 " Pohádka o veliké řepě"  Povyprávět pohádku podle obrázků.

Děti chválím, moc pěkně pracují.

Výsledek obrázku pro skoky přes švihadlo                                                  Výsledek obrázku pro skoky přes švihadlo

 

Přeji hezký den

 


10.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 24,25   DÚ - na str. 24 - zelená pastelka, str. 25 - pusinka - čtení slabik

Psaní - str. 26,27   DÚ - dopsat str. 27  šikmá čára mírně prohnutá

M - str.19 - píšeme jedničku. Str.20 - číselná osa s Ferdou mravencem

HV - rytmizace, hra na tělo, zlatá brána - pohádka Zlatovláska

Nalezený obrázek pro porovnávání

Hezký den

 

 


 9.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 23 - slabiky, slova, čteme i první věty s obrázky. Str. 24 vyvození písmene E,e. DÚ - naučit se básničku "Ementál" zpaměti. Vystřihnout písmenka e,E  a zařadit do skládací abecedy.

M - str. 18 celá - porovnáváme s porovnávacím znaménkem =  Zítra nás čeká psaní 1

Psaní - píšeme rovnou šikmou čáru. Písanky mám u sebe. Zítra rozdám.

PRV - str.15,16 - dokončíme příští hodinu zeleninu na zahradě.

Dnes jsem rozdávala opět pochvaly.

INFO

Děti nemají řádně ostrouhané pastelky a tužky. Někdo nemá ani tužky. Prosím o kontrolu.

Přeji hezký den Katka Laluhová 

 

 

 


INFORMACE Z DRUŽINY

Dne 10.10. 2018 se bude konat výlet se školní družinou do Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem zaměřený na tématiku

,, Tak se žilo před padesáti lety". Děti mají vstup i dopravu hrazenou z fondů Evropské unie. Odjezd od školy ve 13:00h.

Předpokládaný návrat zpět ke škole okolo 16:00h.

Zájemci pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


8.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 21,22. Kontrola dú, čtení slabik z tabule, hledáme dvoji písmen tiskací, psací

Psaní - str. 24 -celá. DÚ str. 25 - čtyři řádky

AJ - str. 9,10 school

TV - protahovací cviky, krok sun krok, zakopávání, , cval, běh - start z místa.

Děti dnes velice chválím.

Hezký den Katka Laluhová

 


7. 10. 2018

AJ - Dvořáková

učebnice str. 9 (Škola)

 

 

4.10.2018

Ddnešní učivo

ŽA - str.21 - vyvození slabiky la,La, lá,Lá. Čtení z tabule. Hledání písmen na koberci - prší.

DÚ  - str. 21,cv. pusa - číst slabiky la,lá. Cv. se srdíčkem. Vystřihnout slabiky la,lá,La,Lá

M - 17 - porovnáváme, psaní porovnávacích znamének. DÚ - str. 17/4,5

TV - koordinace těla, start z místa, válení sudů, závody družstev

PRV - str.12,13 - podzim v přírodě, barvy podzimu, jak se oblékáme na podzim

 

Dnes bylo u některých dětí horší chování. Prosím o domluvu.

Přeji krásný prodloužený víkend.

Katka Laluhhová


3.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 20 - recitace básničky, čtení písmen.

Psaní - str.23 celá  - lístečky z lípy - šikmá prohnutá čára

M - str.16/1,2,3. DÚ str. 16/4

HV - Mazurka - Měla babka 4 jabka

INFO

Zítra 4.10. - třídnická hodina od 11:50 do 12:35 hod

V pátek 5.10. - ředitelské volno

Děti nosí do ČJ - skládací abecedu a do M - zásobník na čísla a tečky

Přeji hezký den Katka Laluhová

 

 


2.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.  19 - čtení slabik ma,má.

       str. 20 - vyvození písmene L,l - pohádka o Budulínkovi. DÚ - str.20,cv. papoušek -  naučit se básničku zpaměti

MA - str. 14/ 3,4

        str. 15/ 2,3  DÚ - str. 15/ 4,5,8

Psaní - str. 22  - stromy - šikmá rovná čára

PRV - str. 10,11 -  okénko do podzimní přírody. Ochutnávka ovoce a zeleniny. Moc jsme si pochutnali. 

INFO

Cena za sadu fotografií je  270,-kč - prosím, posílejte po dětech. Děkuji

Třídnické hodiny - každý první čtvrtek v měsíci. Po čtvrté vyučovací hodině tj. od 11:50 do 12:35 hod. 

4.10.2018, 8.11.2018, 6.12.2018, 10.1.2019, 7.2.2019,7.3.2019, 4.4.2019, 16.5.2019, 6.6.2019

 

 Přeji hezký den

Katka Laluhová


1.10.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 18,19 - čtení písmen, čtení slabik, čtení vět s obrázky. 

DÚ - str. 19 cv. s tužkou - doplnit vhodná písmena do švestek + čtení slabik. Vystřihnout ze skládací abecedy slabiky ma,má, Ma, Má.

Psaní - str. 20,21- píšeme rovné čáry. DÚ - dopsat str. 21. Tužkou, rukou. Ne podle pravítka.

AJ - School - nová slovíčka - a school, a bag, a pen, a pencil, a book

TV - cvičení s míčem, Honička

INFO

Dnes 1.10.2018 - třídní schůzky od 17:30 hod

Dnes 1.10.2018 - schůzka zákonných zástupců žáků se zdravotním postižením, nutností podpůrných opatření v 18:00 ve školní jídelně. Účast je důležitá.

Zítra 2.10. přinést do prvouky ovoce nebo zeleninu. Nosit přírodniny.

Přeji hezký den

Katka Laluhová


30. 9. 2018  AJ - Dvořáková

- učebnice str. 8

 

 

27.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 17,18 - dokončíme v pondělí. Čtení prvních slabik ma, má.  DÚ - str. 18 - čtení slabik ze stromu.

Psaní - uvolňovací cviky, mazací tabulka. Písanky mám u sebe.

M - str. 13,14 - první, poslední, za, před,hned před, hned za.

Prv - str. 9 - opakování "Ve škole"  DÚ - do prvouky na úterý 2.10. si děti přinesou jeden druh ovoce a jeden druh zeleniny. Děti mohou nosit i přírodniny ( šišky, žaludy, kaštany, ořechy, listy ze stromů).

TV - cvičíme s míčem -  házení, chytání, kutálení, driblování, házení na koš. Honička - lišky.

Děti moc chválím.

INFO

V pátek 28.9. - státní svátek. Do školy se nejde.

V pondělí 1.10. - třídní schůzky od 17:30 hod v učebně 1.B (druhé patro - ateliér)

V pátek 5.10. - ředitelské volno. Jídelna nevaří, školní družina zajištěna pro nutné případy.

Přeji krásný prodloužený víkend.

Katka Laluhová

 

 


26.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 17 - procvičení písmene M, m, A, a. Vyvození slabiky ma, má.

Psaní - str.19 - rovná čára  DÚ - dokončit str. 19.

M - str. 12 - počítáme do pěti.   DÚ - str.12. cv. 4 - dokreslit třešně.

INFO

Dnes 26.9. - vycházejí fotografie našich prvňáčků v regionálním Deníku

Dnes jsem rozdávala první pochvaly.

Přeji hezký den

Katka  Laluhová

 


25.9.2018

Dnešní učivo

ŽA -str. 16 - celá    DÚ - str. 16, kytička - čtení písmen

Psaní - str. 16  - vlnovky   DÚ - str. 17 - celá - nácvik vlnovky

M - str. 11 - číslice 0

PRV - str. 8 - celá , kdo nestihl dokreslit dopravní prostředky, dokreslí na čtvrtek

Hezký den Katka Laluhová

 

 

 


24.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.16 - vyvození písmene A,a. Pohádka k písmenku A "O zletém jablíčku" DÚ - ŽA str. 16,cv. papoušek - naučit se básničku zpaměti + vystřihnout ze skládací abecedy písmenka A,Á,a,á.

AJ - pozdravy, vítání, seznámení, loučení. Písničky - Hello! Good bye! What is your name? I am.... Opakujeme

TV - cvičení na lavičce - koordinace těla

Psaní - uvolňovací cviky - spodní oblouk

 

 

 INFO

Žákovské knížky mám u sebe. Zítra vrátím dětem.

Zítra přinést zásobníček na číslice do matematiky( 1,2,3,4,5) a zásobníček na písmenka( M,m,A,Á,a,á).

28.9.2018 - státní svátek

1.10.2018 - třídní schůzky od 17:30 hod

1.10.2018 - schůzka zákonných zástupců žáků se zdravotním postižením, nutností podpůrných opatření v 18:00 ve školní jídelně. Účast je důležitá.

5.10. 2018  - ředitelské volno - jídelna nevaří, družina zajištěna pro nutné případy od 7:00 - do 16:00 hod. Příchod žáků je nutný do 8:00 hod.

 

Přeji hezký den Katka Laluhová

 

 


23. 9. 2018

AJ - p. uč. Dvořáková - stále opakujeme téma: Pozdravy, seznámení (DÚ - slovíčka)

 

 

 

 

21.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.14,15 - procvičení písmene M,m. Pohádka medvídek a kamarád. V pondělí nás čeká písmenko A.a.

Psaní - uvolňovací cviky - horní oblouček. Písnička " Skákal pes... Povolání -pantomima.

M- str.10  - pročítáme do pěti. Hra BINGO - hrací kostka. V pondělí nás čeká nula. DÚ - str.10. cv. 4 - dokreslit obrázky podle čísel

VV a PČ - stříhání, trhání, lepení papíru - hruška a jablko.

Děti chválím. Moc pěkně pracují.

INFO

 Prosím o podpis rodičů - žákovská knížka str. 32 - třídní schůzky a str. 5 - ředitelské volno.Děkuji

Přeji krásný víkend Katka Laluhová


20.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 13,14  - dokončíme zítra. DÚ - str. 14 cv. modrý ? a červená pastelka

Psaní - str.13 - dokončení ležaté osmičky

M- str. 9 - číslo a číslice 4,5. DÚ str. 9 cv. - 2,4 - dokreslit obrázky do prázdných rámečků

Prv - str. 6,7 - naše škola

 

Přeji hezký den Katka Laluhová

 


19.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 12,13  - pracujeme s písmenkem M,m. Čteme řádky s M,m.  Hledáme slova na m.

Psaní - 13 - nácvik vlnovky - ležatá osmička, dokončíme zítra

M - Orientace  - vpravo od, vlevo od, uprostřed str.8 celá

HV - písnička o drakovi " Vyletěl si pyšný drak"  O Budulínkovi

INFO

DÚ - ŽA str. 12. cv se zelenou pastelkou

Zítra si děti přinesou složku s písmenkem M,m a složku na čísla 1,2,3,4,5

Přeji hezký den Katka Laluhová

 


18.9.  2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 12 - vyvození písmene M,m. Pohádka o Melindě, jména dětí na hlásku M, slova začínající hláskou m. Básnička o medvídkovi. Modelování písmenka M,m.

M - str. 7 celá, str 8. pravolevá orientace - dokončíme zítra

Psaní - str.12  - kruhy kolem kytiček + básnička "Voní, voní poupátko...

Prv - str. 5,6, naše třída, o přestávce

Na zítra:

DÚ - ŽA str. 12 - naučit se básničku o medvědovi.

      - Psaní str. 12 - dokončit stránku - kruhy.

Děti dnes dostaly skládací abecedu. Vystřihnou si  pouze písmenko M,m a vloží do složky.  Nosit každý den!

 

INFO

Dnes jsme se fotili. Fotografie vyjdou 12.10.2018 v MfD.

Fotografie v regionálním pražském deníku vyjdou 26.9.2018.

28.9.2018 - státní svátek

1.10.2018 - třídní schůzky od 17:30 hod

1.10.2018 - schůzka zákonných zástupců žáků se zdravotním postižením, nutností podpůrných opatření v 18:00 ve školní jídelně. Účast je důležitá.

5.10. 2018  - ředitelské volno - jídelna nevaří, družina zajištěna pro nutné případy od 7:00 - do 16:00 hod. Příchod žáků je nutný do 8:00 hod.

 

 


17. 9. 2018

Aj - 2. skupina - Iris Dvořákové

Září: Téma - Pozdravy, Seznámení

- učebnice str. 4,5 + pracovní listy (v týdnu od 10. 9. do 14. 9.)

- učebnice str. 6, 7 ( v týdnu od 17. 9. do 21.9.)

 

 

 

17.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 9,10 - slova s 1,2,3 slabikami, hláska na začátku slova, sporty dětí, vypravujeme pohádky, poslech písničky " O Budulínkovi" (Z. Svěrák, J. Uhlíř)

Psaní - str. 5, str. 11 - vyznačování teček, uvolnění zápěstí + říkanky

AJ - umíme se pozdravit, představit se, rozloučit se - Hello!, Good morning!  What is your name? I am .... ..Good bye. Písnička Hello, Hello!

TV - rozcvička, protažení, správné dýchání, hra na auta - využití dopravního hřiště - semafory, dopravní značky, křižovatky, překážky na silnici

 

INFO

Zítra 18.9. fotografování prvňáčků - fotografie budou vycházet v novinách Mladá fronta Dnes.

Zítra 18.9. PROBĚHNE SRDÍČKOVÝ DEN. Děti si mohou zakoupit drobné předměty (magnetky, náramky, reflexní přívěsky ...) v hodnotě 35,- kč na podporu "Život dětem."

Přeji hezký den Katka Laluhová


14.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.8 celá - naše družina. Vypravování. Básničky, písničky. Uvolňovací cvičení na koberci. Správné dýchání.

PRVNÍ PSANÍ - str. 10-celá

M - str. 6 - počítání do tří, číslice a číslo 3. Pohádka " O třech prasátkách."

Vv + PČ - kresba draka, modelování jablka a hrušky

DÚ - PSANÍ str. 11 - nakreslit pastelkou 6 vajíček.

 

 

INFO

Na pondělí 17.9. si děti přinesou ŽA, PSANÍ, ANGLIČTINU, ZÁSOBNÍK NA ČÍSLICE A TEČKY, STÍRATELNOU TABULKU + FIX + HADŘÍK.

Prosím, obalte dětem pracovní sešity.

Žákovské knížky mám u sebe. Rozdám v pondělí.

Některým dětem chybí do výtvarné výchovy ubrus a zástěrka. Přínést na příští hodinu VV. Děkuji.

V úterý 18.9. se FOTÍME!!!

Nabídka zájmových kroužků je na stránkách školy www.zschvaly.cz. Podle manuálu můžete děti přihlašovat.

Třídní schůzky 1.10.2018 od 17:30 hod

Ředitelské volno 5.10. 2018

 

Děti opět chválím.

Přeji krásný víkend Kateřina Laluhová 

 


 

13.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 7  - celá + sluchové a zrakové vnímání. Pohádka o veliké řepě - řazení první, poslední, před, za.

První psaní str. 9 - celá. Ten kdo nestihl, udělá za DÚ.

Ma - str.5  -číslo a číslice 2. Pohádka o perníkové chaloupce. Dramatizace na koberci. Písnička 1,2 Honza jde .....

Prv - str. 4 - celá, str. 5 - povídání o naší třídě. Dokončíme příští hodinu.

 

INFO

Na pátek 14.9. si děti přinesou: ŽA, PRVNÍ PSANÍ, MATEMATIKU

18.9. fotografování prvňáčků

Děkujeme za sběr starého papíru.smile

 

Děti moc chválím za snahu, aktivitu v hodinách a plnění úkolů.smilesmilesmile

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 


12.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 5 cv. s mašličkou - počet slabik ve slově, vytleskávání

      str. 6 cv. sova, míček

Psaní - str.8 celá

M - Pohádka o Smolíčkovi, číslice a číslo 1

 

 

INFO

Zítra si děti přinesou:

Živou abecedu, první psaní, matematiku, prvouku. Děti nosí angličtinu pouze na PONDĚLÍ !!!

 

KONTROLUJTE PROSÍM DĚTEM AKTOVKU I PENÁL. DÁVEJTE DĚTEM DOSTATEK JÍDLA I PITÍ.

UVOLŇOVACÍ CVIKY ZATÍM KRESLÍME PASTELKOU. TUŽKU ZAČNEME POUŽÍVAT PŘÍŠTÍ TÝDEN.

DOMÁCÍ ÚKOLY Z PRVNÍHO PSANÍ NEPSAT PEREM!!!

DÚ ZNAČÍME ZELENÝM PUNTÍKEM.

Dnes jsem dětem rozdala žákovské knížky s nalepeným listem na známkování z předmětů. Budu lepit každý měsíc. Děti dostly i modré informační kartičky, kde je uveden datum, kdy nám vyjdou fotografie v novinách. smile

Sběr papíru - od 11.9. - do 13.9. 2018 podpořte naši třídu. Pro třídu je slíbená finanční odměna.

1.10. TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO PRVNÍ TŘÍDY V 17:30 (NAŠE TŘÍDA)

5.10. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

S pozdravem Kateřina Laluhová

 


11.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str.4,5 zítra dokončíme.

Psaní - str. 6 - jablíčka. Básnička Koulelo se, koulelo...

M- str. 4 - Pohádka o třech medvědech. Počítání do tří. Manipulace s předměty - kostičky.

Prv - str. 4 - dům, hvězdička. Příště dokončíme.

DÚ - psaní str. 7 - jablíčka

       ŽA - str.5 - žlutý míček - vybarvit obrázky

INFO

Ředitelské volno 5.10.2018

 

 

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 


 

 10.9.2018

Dnešní učivo

ŽA - str. 3 celá

AJ - seznámení, pozdravy Hello! Good morning!

PS - první psaní str. 4 

Na zítra  11.9. DÚ - psaní str. 4  (zelený puntík) dokončit

 

INFO

Zítra 11.9. se fotíme. Fotografie vyjdou v Pražském deníku.

Na zítra si děti přinesou ŽA, první psaní, matematiku. Prvouku dostanou zítra.

Dnes jsem dětem rozdala podepsané kartičky na mléko + leták s informacemi. Nabídku vzdělávání a sportu.

Sběr starého papíru probíhá od 11.9. - do 13.9.2018

Na angličtinu dětem pořiďte složku a eurofilie 10ks

 

 

Děti chválím za chování i za práci v hodinách.smile

Kateřina Laluhová

 

 

 

 


7.9.2018

Dnešní učivo

PS- první psaní - str. 2,3

Zkoušení básničky - rozdávala jsem první jedničky

ŽA - str. 1,2

- Ž A - str.1 - vybarvit perníčky na chaloupce (zelený puntík)

         PS - první psaní str. 2 - kdo nestihl vybarvit dráčky (červený puntík)

INFO

11.9. 2018 fotografování prvňáčků

18.9. 2018 fotografování prvňáčků

11.9. - 13.9.2018 sběr starého papíru. Kontejner přistaven před hlavní budovou.

1.10.2018- třídní schůzka pro první třídu od 17:30 hod

5.10.2018 - ředitelské volno

 

Na pondělí 10.9. 2018 si děti přinesou:

aktovku, penál, svačinu, pití, cvičební úbor, PS - první psaní, ŽA, angličtinu

Od pondělí 10.9. se učíme podle rozvrhu hodin. Máme 4 vyučovací hodiny.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 


6.9.2018

Dnešní učivo

- pravidla třídy, vzpomínka na školku, rozdíl mezi školkou a školou, oblíbená hračka

- hygiena psaní

- PS - první psaní - str.1 - básnička.

-  DÚ - naučit se básničku PS - první psaní str. 1 "Ťuká, ťuká....

 

 INFO

Zítra si děti přinesou:

aktovku, penál, svačinu, pití, oblíbený časopis

- Živou abecedu

- Matematiku

- Moje první psaní

 S pozdravem Kateřina Laluhová


5.9.2018

Dnešní den

- procházka po škole - už víme, kde jsou toalety, šatna, jídelna, tělocvična

- činnosti na koberci - cvičení, jemná motorika, počítání po jedné, tleskání - déšť

- uložení kufříků na VV

- děti odevzdávaly výkresy do VV

- vysbírání žákovských knížek ( vrátím dětem do pátku)

 

INFO

Zítra 6.9.2018 máme 3 vyučovací hodiny. Od 8:00 hod - do 10:45 hod.

Opět si děti vyzvednu ráno v šatně.

Dnes jsem dětem rozdala složku s papíry a rozvrhem hodin. Papíry prosím vyplnit a poslat po dětech zpět do školy.Děkuji

 

Do pátku si děti mohou nosit cvičební úbory v pytlíku na zavěšení, výkresy A3,A4, podložku na lavici, kapsář k lavici (pokud někdo nemá).

 

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 


4.9.2018

Dnes jsem děti seznámila se školním řádem a poučila je o bezpečném chování ve škole.

Na koberci jsme se seznamovali a chválím všechny děti, které si přinesly vyrobené  JMENOVKY.

 

Dětem jsem rozdala:

- žákovskou knížku - prosím rodiče o vyplnění - str. 1 (žákovskou knížku nosit každý den v aktovce)

 

- igelitovou tašku s pomůckami do výtvarné výchovy - vše podepsat a přinést v       kufříku do školy

INFO

Na 5.9. si děti přinesou: aktovku, pouzdro, svačinu, pití, podepsaný kufřík do výtvarné výchovy, vyplněnou žákovskou knížku.

Děti mohou nosit i výkresy do VV, kapsáře k lavici, podložku na lavici.

 

 

Zítra 5.9. máme opět 2 vyučovací hodiny. Začátek v 8:00 hod a konec v 9:40 hod

Kateřina Laluhová


3.9.2018

Zahájení školního roku 2018/2018

INFO

Dne 4.9. si děti přinesou aktovku, penál, svačinu, pití, přezůvky a DÚ - vyrobenou JMENOVKU.

Ráno budu čekat děti u šatny v 7:40 hod a společně budeme odcházet celý týden do naší třídy.

4.9. máme 2 vyučovací hodiny. Od 8:00 hod do 9:40 hod.

Družina pro přihlášené děti  je zajištěna. Děti budou zůstávat v naší třídě s paní vychovatelkou Simonou Povolnou.

Telef. číslo na družinu - 607 537 403

Po vyučování odvádím děti do šatny a předávám rodičům.

 

Kateřina Laluhová

 


Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 1.B

Na těchto stránkách Vás budu každý den informovat o probraném učivu, potřebných pomůckách a organizačních záležitostech ve třídě.

 

Informace k začátku školního roku 2018/2019

 

Sejdeme se 3. září v 8 hodin ve třídě 1. B ve druhém patře, vlevo na konci chodby.

Proběhne slavnostní zahájení školního roku, které potrvá do 8:45 hod.

Na tento den si děti přinesou pouze aktovku. První den se děti nepřezouvají a přezůvky si přinesou až na úterý 4.9.

Oběd mají děti 3.9. odhlášen.

 

Od úterý 4.9. budu na děti čekat ráno od 7:40 hod ve vestibulu u šaten a odvedu si je do třídy.

 

Délka výuky od 4.9. - 7.9.

úterý    4.9.  - 8:00 - 9:30 hod.

středa   5.9. - 8:00 - 9:30 hod.

čtvrtek  6.9. - 8:00 - 10:45 hod.

pátek    7.9. - 8:00 - 10.45 hod.

 

 

 

Těší se na Vás třídní učitelka Kateřina Laluhová

 

Těší se na Vás  Kateřina Laluhová třídní učitelka.