15.2.2019

Dnešní učivo

Čtení na známky.

Vyvození nového písmenka R,r. Čtení pohádky k písmenku r,R - pracovní list.

Čtení slabik.

DÚ - vystřihnout písmenka R,r, vybarvit obrázek ve slabikáři a stranu 42 pročíst. O prázdninách číst každý den!

Psaní - str. 26 - celá

Matematika

Počítání do 10, porovnávání, orientace na číselné ose, procvičení geometrických tvarů.

PS - str. 20 - celá. Kdo nestihl cv.7 - dopočítá.

VV - dokončení skupinové práce z prvouky - kalendář třídy. Velmi se dětem podařil.

Prč - konstruktivní stavebnice SEVA - činnost ve skupinách.

INFO

Děti si po prázdninách přinesou malé počítadlo do 20 a dva sešity A5 č. 511, 513

Přeji krásné prázdniny.

Katka Laluhová