15.10.

čj      - učebnice str.32 celá

M     - str.24,př.1,2,3,4a

PRV   - učebnice  str.10

           PS   str.19 ( stromy - keře, úkol v zeleném rámečku)

ČT     - str.25 - 26

DÚ      M   str.25,př.4,6


 14. 10. 2018

AJ - Dvořáková

Téma: Školní pomůcky

- uč. str 7,8 + PS str. 7,8

DÚ - naučit se slovíčka (školní pomůcky - i písemně)

 

 

 


 

 12.10.

čj      - učebnice str.31 dokončení

         - vlastní jména opakování

M      - str.21 dokončení

           str.79,př.4,5

           str.80,př.1,2

čtení     - Honzíkova cesta

DÚ      -  str.79,př.4  - na pátek 19.10.

Ve středu si děti přinesou 7 - 10 vylisovaných listů lípy.


 

 11.10.

čj       učebnice str.31,cv.1,2

         opakujeme vlastní jména

M      - str.23 dokončení

čtení   - str.25

            písanka str.10 dokončení

     čj  učebnice str.31,cv.2

              čtení


 

10.10.

čj     -   str.30,cv.2,3,4

M     -  str.21,př.5

           str.22 celá

PRV    - PS   str.16 dokončení

                  str.17 pouze jehličnaté a listnaté stromy

DÚ      M    str.22,př.2

                 str.23,př.3,5

          PRV  str.14 dokončit ( na pondělí)

 


 

9.10. 

čj     - str.29 dokončení

         přepis vět  str.29,cv.3

M     - str.21,př.3,4

    čj  učebnice str.30,cv.1


8.10.

čj     - učebnice str.27 - 29,cv.1,2,3,4

         PS   str.6,cv.4

M   - str.20,př.3,4

       str.21,př.2

       str.79,př.3

PRV   - učebnice str.8 - 9

          PS  str.14,cv.1

               str.16 - nalepit názvy stromů

čtení     - str.24

       čj - PS  str.6,cv.4

Zítra jdeme do divadla. Představení začíná v 9,00 hodin. Děti si přinesou aktovku a pomůcky na angličtinu,

český jazyk a matematiku.

Na pátek si děti přinesou asi 4 obrázky zajímavých míst ČR ( města,příroda,hrady,zámky).


7. 10. 2018

 AJ - Dvořáková 

- učebnice str. 6,   PS - str. 6 

- DÚ  slovíčka

 

 

 


 

 4.10.

čj      - učebnice str.26,cv.1,2,3

          PS   str.6,cv.3

M     - str.20,př.1,2,5

čtení   - str.23

            Honzíkova cesta

           psaní   - str.9 dokončení

DÚ      čtení

5.10. Ředitelské volno


 

3.10.

čj      - učebnice str.25 dokončení

          PS   str.5,cv.1,2

M      - str.17,př.6,7

           str.19 dokončení

           str.21,př.1

PRV     -PS   str.13 dokončení

                   str.73 (3. a 4. úkol doplnit)

       čj  PS  str.5,cv.2

           M  str.21,př.1 (dokončí pouze někteří žáci)

           čtení


2.10.

čj       - učebnice str.25,cv.3,4,5

M      - str.17,př.4,5

           str.18,př.5,6

          str.19,př.1

čtení     - str.21 - 22

DÚ     M  domácí sešit - vypočítat příklady

Aj - Chalupová: uč. str. 4 a 5 procvičování a opakování, obrázkový slovník. DÚ - PS str. 5/6. Příští hodinu zkoušení na barvy a čísla.

5.10. Ředitelské volno  (ŽK  str.14 - prosím o podpis)

9.10. - půjdeme do divadla v Horních Počernicích - vybírám 60Kč. 


1.10.

čj      - učebnice str.24,cv.1,2,3

M     - str.16,př.7

         str.17,př.1,2,3

         str.18,př.1,2,3,4

PRV    - PS   str.12

                   str.13,cv.1

čtení      str.19 - 21

             psaní  str.8

       čj    str.24,cv.2

            čtení

INFO:  V tomto školním roce budou probíhat třídnické hodiny. Budou vždy v pondělí od 11,50 -do 12,35 hodin v těchto

termínech: 22.10.,26.11.,28.1.,25.2.,25.3.,29.4.,24.5..Jednotlivé termíny budu včas připomínat na stránkách třídy.

 


30.9. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 6, PS str. 6

 

 

 


 

 27.9.

čj        str.22 - 23

           přepis slov

m      - str.16 dokončení

           geometrické útvary

čt     - báseň Jablko,loupej se mi  ( naučit zpaměti do 4.10.)

         čtení  Honzíkova cesta

DÚ     čtení

5.10.  Ředitelské volno

 

 


 

 26.9.

čj      - učebnice str.22,cv.2 - 7

           PS    str.4,cv.3

M      - str.15 dokončení

           str.16,př.1,2,3,8

PRV   - učebnice str.7

           PS   str.11

      M    str.15,př.8,9


 

 25.9.

čj      - učebnice str.19,cv.3

           PS   str.3,cv. 2 dokončení

                 str.4,cv.4

M     -  str.14 dokončení

          str.15,př.1,2,3,4,5

čtení     str.17 -18

DÚ      písanka  str.6,7, dokončit

          PS     str.3,cv.2 dokončit

Aj - skupina L. Chalupové

PS str. 4/ 4, 5 a PS str. 5/ 7

          DÚ - dobarvit PS str. 5/7, zopakovat číslovky 0 - 10


 

24.9.

čj      - učebnice str.18,cv.1

                        str.19,cv.2

          PS      str.3,cv.1,2

M     - str.13,př.4,5

          str.14,př.1,2,3,4

PRV    - učebnice str.6

            PS  str.10

čtení     - str.16

DÚ      čj  učebnice str.19,cv.2


 

 21.9.

čj      - učebnice str.17,cv.2

                        str.19,cv.1

M       - str.10,př.5

            str.79,př.1,2

            str.78,př.3a

ČT        - str.15

DÚ       čtení  str.13 - 15

Ve čtvrtek 27.9. si děti přinesou knihu Honzíkova cesta.


20.9.

čj       - učebnice str.17, cv.1,3

M      - str.10,př.4

          str.13,př.1,2,3

čt     - str.14

         písanka str.4 - 5

DÚ     písanka  str.4,5 dokončit

         čtení str.14


 

 19.9.

čj       učeb. str.16,cv.8 (vyhledávání slabik di,ti,ni)

         napsat čtyři věty

M     - str.12 celá

PRV  - PS  str.9

               str.73 - doplnit první a druhý úkol

DÚ     M  str.12,př.4

         čtení


 

 18.9.

čj      - učebnice str.16,cv.5,6,7

M      - str.10,př.2,3

          str.11 celá

čt    - str.12 - 13

Hv  - píseň Okolo Frýdku (str.8)

DÚ    M  str.10,př.3

        čtení

5.10. Ředitelské volno

            


18. 9. 2018

Aj - skupina I. Dvořákové

Učebnice str. 4,5     DÚ -  naučit se slovíčka - Barvy

Pracovní sešit str. 4, 5

 

 

17. 9. 2018

(v týdnu od 10. 9. do 14. 9.)

Aj - skupina Iris Dvořákové

Učebnice str. 2, 3 + pracovní sešit str. 2, 3,4

Opakování - Seznámení, pozdravy

 

 

 

 

 17.9.

čj      - učebnice str.15,cv.1,2

                        str.16,cv.3,4

M     - str.9 celá

         str.10,př.1

PRV   -PS   str.6,7

Čt     - str.12

        - písanka  str.4, šest řádků

     čj učebnice str.16,cv.4

          čtení


 14.9.

čj     - str.15,cv.3,4,5,6

M  - str.78,př.1,2,3

čt  - str.10,11

    čtení


 

 13.9.

čj      učeb. str.13,14

                 str.15,cv.2,

         PS   str.2,cv.3 dokončení

M   - str.8 dokončení

ČT  - str.8,9

DÚ    písanka  str.3 dokončit

        čtení   str.9

V pondělí si děti přinesou stírací tabulku + fix.


 

 12.9.

čj      učeb. str.12 celá

        PS  str.2,cv.3 - další tři věty

M     str.7 dokončení

       str.8,př.1,2,3

PRV  - učebnice str.5

    M   str.7,př.5

Zítra si děti přinesou cvičební úbor.

5.10. Ředitelské volno


 

 11.9.

čj     - učebnice str.11 celá

         PS str.2, cv.3 - napsat tři řádky

M  -   str.6,př.3,4

         str.7,př.1,2

ČT   - str.6 - 7  otázky a úkoly

DÚ    čj  str.8,cv.4

11. - 13.9. sběr starého papíru


 11.9.

Aj - uč. str. 2 - 3, PS str. 2 DÚ: PS str. 2 napsat jméno první postavy a vybarvit ji.

 


 10.9.

čj     - str.9 - 10, cv.1,2,3

M     - str.5,př.4,5

         str.6,př.1,2

PRV   PS    str.8 dokončení

čtení    str. 6 - 7

      čj PS   str.1,cv.2


 7.9.

ČJ     - str.8 - 9,cv.2,3,7,8

M     - str.5, př.1,2,3

ČT   - str.5,čtení + otázky a úkoly

   čtení str.5

Od pondělí 10.9. probíhá výuka podle rozvrhu.

11. - 13.9. sběr starého papíru


 

 6.9.

ČJ    -  učebnice str.7 celá

          PS   str. 1,cv.1

M    - str.4 celá

PRV   str. str.4

         PS  str.8

ČT     str.5

 

- zítra končí výuka opět v 11,40 hodin

Děti si přinesou : český jazyk, matematiku, čítanku,kufřík + výtvarné potřeby,sáček k lavici.


 5.9.

- ve čtvrtek výuka opět do 11,40 hodin

Děti si přinesou ČJ, M, PRV, ČÍTANKU

Tělesná výchova v tomto týdnu nebude - tělocvična není v provozu. Cvičební úbor si děti přinesou ve čtvrtek 13.9.


 

 4.9.

- ve středu výuka opět do 11,40 hodin

Dnes děti dostaly žákovskou knížku - vyplňte str. 1.

V žákovské knížce najdete tři dotazníky. Vyplňte a zítra pošlete zpět do školy. Děkuji.

Děti mají již rozvrh hodin,podle kterého se začneme učit ve čtvrtek.

Zítra si děti přinesou učebnici čj + PS,matematiku a všechny sešity podle seznamu.


 

3.9.

- zítra 4.9. výuka do 11,40 hodin

Děti si přinesou: aktovku, penál,učebnici čj a podložku na lavici.

Na středu připravte dětem sešity dle seznamu - nepodepisujte je !!!


Vážení rodiče,

vítám Vás ve školním roce 2018 - 2019 a posílám informace k prvnímu školnímu týdnu.

3.9.  8,00 - 8,45 hodin - děti si přinesou pouze přezůvky

Napište na lísteček, zda jde dítě na oběd a do družiny.

4. - 7.9. výuka končí v 11,40 hodin

Informace o jednotlivých dnech a potřebných pomůckách naleznete každý den na stránkách naší třídy.

 

Těším se na spolupráci v novém školním roce.

Alena Adamcová