Samostudium 6. 4. - 10. 4. 2020

Český jazyk:

Pondělí 6.4.

- Vlastní jména - opakování

- psaní písmene ě, učebnice str. 115 ústně

- libovolná četba

Úterý 7.4.

Středa 8.4.

Čtvrtek 9.4.

Pátek 10.4.

Matematika:

Pondělí 6.4.

PS- str.36, malujte a procvičujte sčítání a násobení

Úterý 7.4.

PS- str.37 do sešitu vymyslete další tři sítě podle cv.1

Středa 8.4.

Stále procvičujeme sčítání a odčítání ( Školákov, on- line cvičení)

Čtvrtek 9.4.

Pátek 10.4.

Prvouka:

Úterý 7.4.

PS- str.57,58 - naučit jednu velikonoční básničku (zelený rámeček)

Čtvrtek 9.4

Anglický jazyk:

Dvo:

Téma: Rodina učebnice str. 29 - procvičit I´ve got two sister. I haven´t got a sister.

- PS str. 29/3,4

 

Samostudium 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk:

Pondělí 30. 3. 

- Vlastní jména - procvičování

- písanka str. 29 dopis

- libovolná četba, nebo Kocour Modroočko (kdo má doma)

- dodělat pracovní listy

Úterý 31. 3. 

- učebnice str. 112/3 (školní sešit)

- nový pracovní list - rozlišovací znaménka (pošlu opět do mailu)

- libovolná četba

Středa 1. 4. 

- https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida (procvičování)

Čtvrtek 2. 4.

- pracovní list Pohádka (mail)

- učebnice str. 114 - ústně Vlastní jména

Pátek 3. 4. 

- čítanka str. 101-103 + ústně úkoly

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM


Matematika:

Pondělí 30.3.

PS- str. 32 celá, cv. 1 do sešitu

Úterý 31.3.

Geometrie- str. 76 + str. 70

PS- str. 33

Středa 1.4.

Stále procvičujeme sčítání a odčítání, můžete on- line cvičení

Čtvrtek 2.4.

PS-  str. 34, ze str. 32/1 podle tabulky vytvoř do sešitu slovní úlohu

Pátek 3.4.

PS- str. 35, vymýšlíme a zkoušíme si příklady


Prvouka:

Úterý 31.4.

Uč. str. 46, nakreslit do sešitu části kvetoucí rostliny, zapište, kde jste viděli rostliny kvetoucí na jaře (ty, co jsou v učebnici). Opsat do sešitu zelený rámeček, horní i dolní.

Čtvrtek 2.4.

PS - str.55,56


Anglický jazyk:

Pau: uč.str.30 (sloveso Have got ve 3.os.j.č. - She has got two brothers. He has got one sister.) - přečíst článečky, odpovědět si ústně na věty vedle - yes/no = pravda/lež
PS str. 30 - cv.5, 6 (procvičení)
Speciální DÚ - nakresli obrázek své rodiny a popiš do něj jednotlivé členy (my dad, my sister Jane...), kdo zvládne, může připsat i pár vět, např.: This is my family. I have got two sisters. I haven´t got a brother....Obrázek mi pošli na můj mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (bude za něj veliké plus +).

Obrázkový slovníček k vytištění pro ty, co chyběli (téma Rodina):

DVO:

Učivo angličtiny od 30.3. do 3. 4.

Téma: Nová slovní zásoba - Rodina

- naučit se novou slovní zásobu - učebnice str. 28, procvičovat: Whoˇs this? (Kdo je to?) Itˇs my sister (To je moje sestra) - PS str. 28/1, 2 - vypracovat 


Samostudium 23. 3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

Pondělí 23. 3. 

- písanka str. 28 Dopis

- libovolná četba

Úterý 24. 3.

- pracovní sešit str. 23/1 Vlastní jména

- učebnice str. 112/2 - poslední odstavec do školního sešitu

Středa 25. 3. 

- Vlastní jména - opakování

- učebnice str. 112/3/4/5 - ústně

- pracovní sešit str. 23/2

- pracovní list - doplňovačka (máte v mailu)

- četba - libovolná kniha

Čtvrtek 26. 3. 

pracovní sešit str. 24 celá

- pracovní list (mail)první strana cvičení 1/2

Pátek 27. 3. 

- libovolná četba

- učebnice str. 113/7/8 - ústně  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg

Pracovní listy budete mít vždy v mailu.


Matematika:

Pondělí 23. 3.

PS- str.27,28 procvičujeme hodiny, nakreslete a popište v kolik vstáváte, snídáte, obědváte, večeříte a jdete spát. (Na papír)

Úterý 24. 3.

Geometrie:

PS- str.73, cv.4, 5 (rámečky) opsat do sešitu geometrie.

cv. 1, 2- nápady napsat rovnou do PS,

cv. 3 - zkoušíme měřit předměty doma

str. 74, 75

Stále opakujeme a procvičujeme přenášení a porovnávání úseček

Středa 25.3.

PS- str.29, www.Matýskova matematika - 4. díl. str. 60 (můžete zkoušet i jiné stránky) ukázková videa

Čtvrtek 26.3.

PS- str.30

Pátek 27.3.

PS- str.31 cv. 1 do sešitu

Stále procvičujeme sčítání a odčítání

Do e-mailu pošlu pracovní listy k procvičování, poté žáci vyplněné odevzdají ve škole.

Matýskova matematika


Prvouka:

Úterý 24. 3.

Uč. str. 45 (zápis pošlu e- mailem), napiš do sešitu 5 vět, co znamená ,, čas chvátá " nebo ,, čas letí ".

Čtvrtek 26. 3.

PS- str.53, 54  Společný úkol str. 54- čtvrtka( papír) A5


Výchovy 

VV: 23. 3. Podle vzoru malujeme sovičku ( e-mail), malujeme tím, co máme doma

PČ: 23. 3. Stromy- břízy (e-mail), vyrábíme z toho, co máme doma - bílý papír, noviny, fixy, pastelky.......

HV: 26. 3. Opakujeme naučené písničky, uč. str. 55 naučit písničku ,,Kalamajka mik, mik, mik"


Anglický jazyk:

AJ (PAU): 24.3. Uč.str.29 (zopakujte věty typu I have got one sister, hledejte v obrázku, ukazujte si), potom procvičte v PS str.29/3,4, sloveso have got můžete procvičit i na písničce: https://www.youtube.com/watch?. Slovíčka k rodině a sloveso have got na: https://www.youtube.com/watch?v=dH5RTW0gh30

AJ - Dvo:

Učivo od 23. 3. do 27. 3. 2020:

- učebnice str. 26 - celou stránku přečíst a přeložit + zakroužkovat správnou odpověď

- pracovní sešit str. 27/7,8 - vypracovat

- učebnice str. 27/ komiks číst + překlad


Vážení rodiče a milé děti,

Česká televize ČT 2 zahajuje projekt "UčíTelka" pro žáky na prvním stupni od 9:00 do 12:00 hodin. Doporučuji pro zpestření výuky pravidelné sledování programu. smilewink

 


Učivo na doma 16. 3. - 20. 3. 2020

Matematika: 

Pondělí 16.3.

PS- str.21, procvičovat on-line cvičení- www. on-line cvičení ( žáci umí vyhledat, pracují v počítačové učebně)

Úterý 17.3.

PS- str.22- odčítání s přechodem přes základ 10, počítáme stejně rozkladem jako u sčítání, nesmíme ale zapomínat,

že odčítáme. 

PS- str. 23, do šs. cv.2,4, ostatní doplnit

Středa 18.3.

PS- str.24

Čtvrtek 19.3.

PS- str.25, do šs. 25/2 i s rozklady

Pátek 20.3.

PS- str.26, do šs. vymyslet 5příkladů na +, 5 na -, i s rozklady (přes základ 10)

Do e-mailu pošlu pracovní listy k procvičování, poté žáci vyplněné odevzdají ve škole.

PRVOUKA:

Úterý 17.3.

PS- str.51,52

Čtvrtek 19.3.

Učebnice str. 44- do sešitu zápis- Názvy částí dne + nakreslit hodiny(čas)

Do e-mailu též pošlu pracovní listy, které žáci také odevzdají. Kdo nestihl zápis do sešitu z minulé hodiny, pošlu také.

 VV - Volné téma, jaro, zátiší......smile

 PČ - Pomáháme s domácími pracemi,laughingwink tvoříme podle fantazie...

 HV - Zpíváme si pro dobrou náladu, malujeme písničky...smile

 

Český jazyk - učivo na doma od 11. 3. - 20. 3. 

 

Středa 11. 3. 

- písanka str. 26 celá, kdo nemá dokončí ještě celou stranu 25

- souhlásky a samohlásky - opakování

- samostatná práce do školního sešitu str. 104/cv.8

Čtvrtek 12. 3. 

- děti mají u sebe pracovní listy - souhlásky, postupně každý den udělají jedno cvičení

- oba pracovní listy dodělají, poté přinesou do školy 

- čítanka str. 92/93/94

- každý den doma čteme!!!

- chystáme na 31. 3. čtenářský deník

Pátek 13. 3. 

- učebnice str. 104/105 ústně, procvičování souhlásek 

- učebnice str. 104/11 písemně do školního sešitu prvních 5 vět, měkké souhlásky zakroužkujeme modře

- samostatná práce (pracovní listy)

Pondělí 16.3. 

- písanka str. 27 G

- učebnice str. 105/13 písemně do školního sešitu, slovosled ve větě

Úterý 17. 3. 

- písemně do školního sešitu str. 105/14, opis

- ústně učebnice str. 106

- nová látka Vlastní jména, oranžový rámeček str. 107 do školního sešitu

- čtení knihy - Čtenářský deník

Středa 18. 3. 

- čítanka str. 95/96/97/98

- Vlastní jména, ústně učebnice str. 107/108

- práce na pracovních listech

- sloh, učíme se psát dopis, učebnice str. 109/110 ústně

Čtvrtek 19. 3. 

- domácí sešit (dopis pro babičku z prázdnin)

- učebnice str. 111 dopis ústně

- samostatná práce na pracovních listech

- procvičování souhlásek - https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

Pátek 20. 3. 

- učebnice str. 112 ústně celá strana

- učebnice str. 112/2 písemně do školního sešitu, první 3 věty

- čítanka str. 98/99/100 + úkoly ústně 

 

AJ (PAU) - na 17.3.

Téma Rodina
-uč.str.28 (zopakovat slovíčka - děti znají již z 1.ročníku), ukazovat, určovat, kdo je na obrázku, přečíst minikomiks dole

 + str.29 (věty typu: I´ve got /= I have got/ one sister. Já mám jednu sestru. I haven´t got a sister.  Nemám sestru.  Procvičte jako odpověď na otázku: How many sisters have you got? Zatím pouze v 1.osobě a pouze ústně.)

- PS str. 28/1,2 

Anglický jazyk Dvo.:

- učebnice str. 23

- čtení + překlad

- str. 24 naučit slovíčka + celá strana procvičit

- PS str. 24/1/2

Úkoly pro samostudium: V týdnu od 16. 3. do 20. 3.

Téma: Popis obličeje učebnice str. 25, 26 - naučit se číst+ překlad procvičit - např. She s got short hair. He s got a big nose. Pracovní sešit str. 24/1, 2 - opakovat - ústně Pracovní sešit - str.25/ 3, 4 - písemně

 


 Matematika:  

-Sčítání s přechodem přes základ 10

-PS- str.17-19

-Školákov - interaktivní tabule

-kartičky, práce do sešitu

-opakujeme závorky

 

Prvouka:

Anglický jazyk Dvo:

- pozdravy, poslech

- učebnice str. 22

- pracovní sešit str. 22/6/7

- Dú. PS. str. 23/8/9 


Přehled učiva 2.3. - 6.3. 2020

 

Cirkusové představení přesunuto na 10. 3. 2020, dále vybíráme 50Kč.

 

Český jazyk:

měkké a tvrdé souhlásky - procvičování

- samohlásky - opakování

- učebnice str. 102/103/104

- učebnice str. 103 - samostatná práce

- básničky - procvičování

(10. 3. Vítání občánků ve 14 a v 15 hodin)

- četba Kocour Modroočko, samostatné vypravování

- každý den doma čteme!!!

- pracovní sešit str. 22

Matematika: PS 12- 16 samostatná a společná práce

                         Práce na tabuli, slovní úlohy

                         Sčítání s přechodem přes základ 10, rozklady

                         Počítání s kartičkami

                         Matematika hrou, interaktivní tabule

                         Geometrie - přenášení úseček

Prvouka:  Naše zdraví, uč. 39, referáty, pracovní list

                      Měsíce, uč. 40 -41, zápis do sešitu 

Anglický jazyk: 

Pau: opakování tématu Obličej, popis spolužáků, uč.str. 27 (komiks), PS str.26 - poslechové cvičení, písemný popis, DÚ - nakreslit obrázek příšerky a umět popsat (ústně) její obličej, příště minitest k l.5

 

 

 

5.3. 2020 - CIRKUSOVÉ VYSTOUPENÍ V TĚLOCVIČNĚ - 50Kč.

 

Přehled učiva 17. 2. - 21. 2. 2020

 

Český jazyk:

- procvičování tvrdých a měkkých souhlásek

- písanka str. 22/23/24/25

- procvičování ú, ů

- učebnice str. 98/99/100/101/102

- sloh (popis věc) - oblíbená hračka

- pracovní sešit str. 21/22

- čítanka str. 89/90/91

- jarní básničky - procvičování

- tvrdé a měkké souhlásky - pracovní listy, procvičování

- četba Kocour Modroočko, samostatné vypravování

- poslech pohádky + dramatizace

- čtenářská gramotnost, interaktivní tabule

- 2. 3. budu vybírat čtenářský deník!!!

- 2. 3. třídnická hodina, výuka končí ve 12:35 hod.

Jarní prázdniny 24. 2. - 28. 2. 2020

Družina je zajištěna:

24. 2. a 25. 2. - ZŠ Bártlova,

26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická. Podrobnosti na webu daných škol.

Matematika:  Počítání s kartičkami

                           PS- 9,10,11

                           Pracovní listy +, - , početní hry, školákov- interaktivní tabule

                           Počítání na tabuli ( společná práce), Slovní úlohy

Prvouka:   Zdraví, úraz, nemoc, interaktivní tabule - doplňování

                      PS- 48,49, zápis do sešitu + obrázek

Anglický jazyk: Dvo. Pocity a nálady- uč.20,21, PS- 20,21,  DÚ str. 21/4

 


Přehled učiva 10. 2. - 14. 2. 2020

Český jazyk:

- souhlásky a samohlásky - opakování

- jarní básničky (učíme se ve škole, trénujeme i doma) 

- každý den doma čteme!!!

- psaní ú, ů - procvičování

- diktát na ú, ů

- poslech pohádky - Hajný Robátko, samostatné vypravování

- vymýšlíme slova na měkké a tvrdé souhlásky

- pracovní sešit str. 20

- učebnice str. 98/99

- 2. 3. budu vybírat čtenářský deník!!!

- 2. 3. třídnická hodina, výuka končí ve 12:35 hod.

Matematika:

- sčítání s přechodem přes 10 do 100

- jednotky, desítky - procvičování

- vymýšlíme slovní úlohy do 100

- Geometrie, přenášení úseček

- PS- str.7/5, tři příklady do sešitu

Prvouka: Práce v pracovním sešitě, nemoc a úraz, zdraví

Anglický jazyk: 

Pau: Opakování, opakovací minitest k l.4, uč.str.25 (He's got/ She's got…) - píseň + quiz, DÚ PS str.8/8

Dvo: Nová slovní zásoba, pocity a nálady, učebnice str. 20, pracovní sešit str. 20/1 

Jarní prázdniny 24. 2. - 28. 2. 2020

Družina je zajištěna:

24. 2. a 25. 2. - ZŠ Bártlova,

26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická. Podrobnosti na webu daných škol.


Přehled učiva 3. 2. - 7. 2. 2020

Český jazyk:

- samohlásky a souhlásky

- písanka str. 16/17/19 (18 zatím vynechat)

- učebnice str. 92/93/94/95/96

- dvojhlásky

- samostatné vypravování pohádky

- čítanka str. 85/86/87/88

- Kocour Modroočko

- logopedické básničky

- 2. 3. budu vybírat čtenářský deník

- 2. 3. třídnická hodina

Matematika: Počítáme s kartičkami, desítky, jednotky, tabule, PS- 74, DÚ - 74/5

                         Pracovní listy, dokončení matematiky 1.díl

V pondělí 10. 2. 2020 přinést matematiku 2.díl

Na pracovní činnosti 10. 2. 2020 přinést letáky s potravinami.

Prvouka: Naše tělo, zdraví, zápis a obrázky do sešitu, školákov, pracovní sešit - opakování zima, samostatná práce

Anglický jazyk:  

Pau: uč.str.23 (poslech a dramatizace komiksu), opakování učiva - nálady, pocity, str.24 - nová sl.zásoba - Obličej (správná výslovnost, nácvik), PS str. 24, DÚ - PS str.27/7 - najdi robota + nový obr.slovník k l.5
Příště Minitest k l.4 (pocity, nálady)

Dvo: poslech, práce s textem, učebnice str. 18, učebnice str. 17, Dú. naučit se číst

Jarní prázdniny 24. 2. - 28. 2. 2020

Družina je zajištěna:

24. 2. a 25. 2. - ZŠ Bártlova,

26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická. Podrobnosti na webu daných škol.


 

Důležité informace:

Přehled učiva 27. 1. - 30. 1. 2020:

 

Český jazyk

- hlásky a písmena

- pracovní sešit str. 18

- souhlásky a samohlásky

- písanka str.13/14/15

- učebnice str/.89/90/91/92

- čítanka str.74/75/76/77

- Kocour Modroočko

- hra na slabiky

PS: 30. 1. výuka končí v 11:40 hod. 

7. 2. začínáme plavat!!! 

Matematika: Sčítání a odčítání bez přechodu 10, skupinová práce 

                       28. 1. Dú: PS- 73/3

                       Počítání s kartičkami, PS- 74,75,

AJ (PAU): uč.str.22 (pozdravy, zdvořilosti), PS str.22,23, DÚ str. 23/9

Aj Dvo:

- procvičujeme little big

- učebnice str.16

- pracovní sešit str.18/19

- Dú. str.19

- příští hodina písemná práce!!!

 

20. 1. Třídní schůzky od 17:30 hod.

Sběr: 21. 1. - 23. 1. 2020

30. 1. Pololetní vysvědčení

31. 1. Pololetní prázdniny, družina je zajištěna v ZŠ Spojenců.

 

Třídnické hodiny - II. pololetí, výuka bude končit ve 12:35 hod.

  3. 2. 2020

  2. 3. 2020

  6. 4. 2020

  4. 5. 2020

26. 6. 2020

 

Od 7. 2. začíná plavání:

Děti budou mít plavky, koupací čepice, sprchový gel, ručník, dvě igelitové tašky, hřeben. Vše bude podepsané!!!

 

Úprava rozvrhu - II. pololetí:

Úterý: Čj, M, M, Prv, Aj

Pátek: M, Tv, Tv, Čj 

 

Přehled učiva od 20. 1. - 24. 1. 2020:

Český jazyk:

- Slovo, slabika - procvičování, samostatná práce

- Skupinová práce - slabika

- Učebnice str.85/86/87/88/89

- Hlásky a písmena

- Logopedické básničky

- Hra na slabiku

- Písanka str. 11/12/13/14

- Četba Kocour Modroočko

- Děti každý den doma čtou!!!

 

Matematika: 20.1. počítáme s kartičkami, PS- 67/2, PS- 68/1,2    DÚ - 68/3

                       21.1. počítačová učebna, online cvičení

                       21.1. Geometrie - úsečka

Prvouka:

Anglický jazyk: PAU - nové téma Feelings (Pocity) - uč.str.20-21 (nová slovíčka, užití v jednoduchých větách, mimická hra), PS str.20-21, DÚ str.21/4 + nový obráz.slovník

Anglický jazyk: Dvo:

- popis domácího mazlíčka

- učebnice str. 16, pracovní sešit str. 16

- Dú. str. 17/7 PS

- procvičování čtení


Na VV 20.1. přinést lahvičku modrého inkoustu a zmizík.

Učivo v týdnu od 13.1. - 17.1. 2020

Český jazyk: 

- opakování na písemnou práci

- Písanka- 8,9,10,11

- Pracovní sešit str. 17

- Uč. str. 80,81,82,83,84

- Slabika - dělení slov

- Skupinová práce - slova a slabiky

15. 1. Středa - písemná práce 

Matematika:

13. 1. 65/1 a,b,c, online cvičení- +,- desítek do sešitu,

kartičky, čísla, početní král     DÚ- 64/1   

14. 1. 66/1,2,3, počítání s kartičkami, početní král, školákov      DÚ- 66/6

 

16. 1. písemná pololetní práce

 

Prvouka: 

17. 1. písemná pololetní práce

Anglický jazyk:

Dvo. procvičujeme zápor ve větě uč.str.15, PS- str.15, některé děti dodělají PS 15/4  DÚ- doučit se slova písně uč.str.14

PAU - písemný opakovací test k l.3, uč. str. 19 - hra ve dvojicích ,PS str.19/ Quiz time A, DÚ - quiz část B - odpověz na otázky


 

 16.1. ve škole MOBILNÍ PLANETÁRIUM, přinést 20 Kč.

Částečně hrazeno z fondu EU.


Učivo v týdnu od 6.1.- 10.1.2020

V pondělí 6.1.máme třídnickou hodinu, výuka končí ve 12:35 hodin.

 

15.1. Písemná pololetní práce z českého jazyka 

- co to jsou synonyma, nahradit slova synonymem

- co to jsou antonyma, dopiš slova opačného významu

- slova nadřazená

- slova podřazená

- diktát

- přepis

Český jazyk:

- učebnice str. 78/79/80/81/82

- pracovní sešit str.15

- slabika 

- příprava na písemnou práci

- opakování synonyma, antonyma

- slova nadřazená, podřazená

- písanka str.5/6/7/8

- čítanka str.64/65/66/67/68

- četba Kocour Modroočko

- procvičování a vytleskávání slov na slabiky

 

Aj (PAU): uč.str. 17-18 (četba komiksu, nácvik správné výslovnosti), opakování učiva
                 PS str.18/1, 19/3, DÚ str.18/2 + opakovat l.3 (příště minitest 3)
                 - na příští hodinu přinést figurky (čím více, tím lépe, bude hra ve stylu piškvorky)

Aj Dvo.:

- nová slovní zásoba, Domácí mazlíčci

- učebnice str.14

- pracovní sešit str.14

- Dú. naučit uč. str.14 píseň

MATEMATIKA: 6.1. PS 56/1,2,5   DÚ - 55/5

                  7.1. Geometrie - úsečka PS- 86     DÚ 57/7,8

                        PS 56,57

                  9.1. PS - 61, práce s kartičkami, počítání do šs,   DÚ- 60/4

                  10.1. počítáme s kartičkami, PS- 62/1,2 PS- 63/1 SLOVNÍ ÚLOHA

Ve čtvrtek 16. 1. písemná práce z matematiky, - + do 20, závorky, porovnávání čísel, sl. úloha, rozklad desítek, řády.

PRVOUKA: 9.1.Opakování na písemnou práci- ovoce, zelenina, savci, ptáci, ryby,rodina

            Domácí mazlíčci a místo, kde žijeme.

            10.1. Náš domov, PS- 32,33, práce do sešitu - lepení, kreslení,  DÚ- do               sešitu, PS- 32 žlutý rámeček


Moc děkuji Ježíškovi za dárečky a do nového roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

                                                                                       S.H.Povolná

 


Informace:

 

18. 12. Vánoční vystoupení od 14:00 do 16:00 hod. ve školní tělocvičně. Vchod od sportovního hřiště.

Po vystoupení si děti vyzvednete u tř. učitelky na vrátnici, děkuji.

18. 12. Vánoční trhy a vánoční tvořivé dílny - od 15.00 do 17:00 v přízemí budovy prvního stupně. Srdečně zveme širokou veřejnost!

 

Učivo:

Český jazyk:

- synonyma a antonyma

- slova nadřazená a podřazená

- písanka str. 3/4/5

- učebnice str. 71/72/73/74/75

- popis zvířete, osoby

- nácvik vánočního vystoupení

- pracovní sešit str. 14

- čítanka str. 60/61/62/63/64/65

- četba kocour Modroočko

 

Matematika: Opakování + - do 20

Prvouka: Vánoce, vyprávění

 

Krásné Vánoce plné radosti a do Nového roku 2020 jen to nejlepší!!! Děkuji Všem za krásné dárky!!!

 

Svozilová Lucka

 

  

 

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. 

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. 

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

 

6. 1. 2020 První školní den roku 2020 

 

Písemné pololetní práce:

 

Český jazyk: 15. 1. 2020

Matematika: 16. 1. 2020

Prvouka: 17. 1. 2020

  

UČIVO 9. 12. - 13. 12. 2019

 

11.12. 2019 se z divadla vracíme okolo 12:00 hod.

!!!! NOVÉ TEL. ČÍSLO DO DRUŽINY!!!!  607 655 472

 

Český jazyk:

- synonyma

- antonyma

- opakování - slovo, věty

- nácvik vánočního vystoupení

- písanka II. díl - str.1/2/3

- Divadlo Pohoda - vánoční představení

- pracovní sešit str.11/12/13

- učebnice str. 68/69/70/71/72/73

- slova nadřazená, podřazená

- čítanka str. 52/53/54/55/56/57

- četba Kocour Modroočko

- každý den děti doma čtou !!!!!!!!

- Dú. čítanka str. 48/49/50/51 a 55/56/57

Matematika:

- 9. 12. Svíčkárna

- 10. 12. PS - 51, Pracovní listy- sčítání do 20,   DÚ: 51/2

- Geometrie, opakování, PS - 85    17.12. Písemné opakování, co jsme se naučili

                                                           Přesunuto na 19. 12.

12. 12. Počítáme se závorkami, PS- 52

13. 12. PS- 53

Prvouka: 12. 12. UČ. 24, PS - 26,27,   DÚ - PS- 26/narozeniny, svátek      Na 19.12. naučit básničku str.24, uč.

                     13.12.  UČ. 25,26,27, PS- 28         DÚ - 27/ vlastnosti rodičů

Anglický jazyk: 

PAU - téma Domácí mazlíčci, uč. str.14,15, PS str.14,15, DÚ str.17/7 (nakresli své oblíbené dom.zvíře), děti dostaly píseň Little snowflake (dostupné na Youtube), budeme příště zpívat

DvO:

- práce s textem

Dú. učebnice str. 13, naučit číst + překlad

 

18. 12. 2019 Vánoční akademie od 14:00 - 16:00 hodin.

 

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. 

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. 

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. 

6. 1. 2020 První školní den roku 2020 

 


UČIVO 2. 12. - 6.12. 2019

Český jazyk:

- dopsat I. díl písanky

- II. díl písanky str. 1/2

- nácvik vánočních básní a koled

- nové téma SLOVO

- opakování VĚTY

- učebnice str. 62/63/64/65

- pracovní sešit str. 11/12

- poslech "Vánoční pohádky"

Matematika: 

2. 12. PS- 47, školákov DÚ: 46/1

3. 12. PS- 48      DÚ: 46/2,3

3. 12. geometrie - body

Prvouka: Opakování - savci, ptáci, ovoce, zelenina

 

AJ (3.12.)

PAU: opakování učiva (lekce 2), minitest 2, nová slovní zásoba - Pets uč.str.14
DÚ - obrázkový slovník Pets, PS str.14/1 + minirozhovor ve dvojicích se 3 otázkami (What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour (pet)? - děti většinou uměly již dnes, příště na známky.

AJ - DVO

- učebnice str. 12

- pracovní sešit str. 12

- Dú. PS str. 13/8

- pozor trénujeme psaní slov, jinak se píší, jinak vyslovují!!!!

Učivo od 25. 11. - 29. 11. 2019

Český jazyk:

- věty - opakování

- učebnice str. 58/59/60/61

- čtvrtek 28. 11. diktát str. 59/6

- písanka str. 28/29/30/31

- Vánoční básničky - procvičování

Matematika: 25.11.  42/1,2,3,4,  43/1, školákov  DÚ: 43/1, 5 raket

                       26.11. PS- 44 - Bingo, + - do 20

                       28.11. PS - 44 - SUDOKU, školákov

                       29.11.

Prvouka: Tažní ptáci - zápis

                 Ovoce, zelenina

Anglický jazyk: 

Naučit číst+ psát slovíčka, čísla od 13 -20 

            DÚ - PS- str.7/3,4

PAU: uč.str.12,13
        PS str.12, DÚ PS str.13/8 + ústně str.12/6 - umět se představit (My name´s …., My favourite color is…), příště minitest k l.2 (zopakujte slovíčka)


Učivo od 18. 11. - 22. 11. 2019

 

Český jazyk:

- opakování na písemnou práci

- středa 20. 11. Čtvrtletní písemná práce (abeceda, diktát, druhy vět)

- učebnice str. 51/52/53/54

- písanka str. 24/25/26/27

- Vánoční básničky

Matematika: 18. 11. Opakování na písemnou práci, PS- 37

                       19. 11. Písemná práce

                       21. 11. Diktát, PS- 41, Zápis do sešitu 1,4         DÚ- 41/3

Prvouka: 21.11. uč. 18,19   PS 15

Anglický jazyk:

PAU - uč.str.11 (číslovky 13-20), PS str. 11/3,

DÚ - PS str.13/7, + naučit číslovky

Dvo. Číslovky 13 - 20 naučit, učebnice str. 11, PS str. 11/4,

Dú. PS str.9

 

Důležitá informace:

19.11.- 21.11. Sběr starého papíru

21.11. - Vánoční fotografování

3. 12. Vítání občánků  

 


Učivo od 11. 11. - 15. 11. 2019

 ŠvP

11.11. Děti jsou v pořádku, byly na procházce po okolí, stavěly domečky, počasí +3 stupně,       sluníčko, modrá obloha.coolsmilewink

12.11. Děti si užily trochu sněhu, napadl poprašek, měly túru, všichni jsou v pořádku

13.11. Dnes si to všichni užili, hry ve sněhu, stavění sněhuláka,bobování, super!!😘😁

14.11. Děti si užívají, vše OK laughing  

                                                                                              

Škola v přírodě - veškeré informace o učivu máte v mailu.

 

18. 11. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

 

Učivo od 4. 11. do 8. 11. 2019

 

Český jazyk:

- písanka str. 19, 20, 21, 22, 23

- učebnice str. 48/49/50/51

- pracovní sešit str. 8/9

- věta, druhy vět, melodie věty

- čítanka str. 45

- poslech Honzíkova cesta

- četba Honzíkova cesta - str. 44

- skládání vět

- Vánoční básničky 

- Dú. dodělat str. 21 písanka (na 7. 11.)  

- čtení čítanka str. 45 (7. 11.)

Matematika: 4.11. PS- 28/5,6  29/1,2,4,5,6    DÚ- 29/3a,b

                              7.11. PS- 35,36                    DÚ- 33- ROZSTŘÍHAT

   19. 11. Čtvrtletní práce z matematiky

Anglický jazyk:

pro obě skupiny:

- učebnice str. 10

- pracovní sešit str. 10

- Dú. str. 9 celá, naučit nová slovíčka

Prvouka: 22. 11. ČTVRTLETNÍ PÍS. PRÁCE

V pátek 8. 11. Halloween party ve ŠD, přinést masky, kostým, kdo má.laughing

Důležité informace:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

11.11. - 16.11. Škola v přírodě, Nové Hutě, Šumava

18.11. - Třídní schůzky od 17:30 hod. Děti mají v ŽK, prosím o podpis. 

Učivo od 21.10. - 25.10. 2019

Český jazyk:

- diktát malých písmen

- učebnice str. 44/45/46/47

- písanka str.16/17/18

- pracovní sešit str. 8/9

- četba Honzíkova cesta

- věta - procvičování

- skládání slov do věty

- procvičování na interaktivní tabuli

- čítanka str. 41/42/43

- každý den doma čteme!!!!

Matematika: 21.10. Písemné opakování, PS 26/1,4    DÚ: 26/3a,b,c

                              25.10. PS- 27/2,5  28/1,2,3,4

PŘES PRÁZDNINY POČÍTÁME!!!!

Anglický jazyk Pau.: opakování učiva, minitest, nová sl.zásoba uč.str.10, DÚ - obr. slovník k l.2 (nábytek, vybavení třídy, PS str.10/1

Anglický jazyk Dvo.: opakování učiva, poslech, četba a dramatizace komiksu uč.str.9

Prvouka: 25.10. Státní svátek- 28. 10. VZNIK ČESKOSLOVENSKA, vyprávění, video

 

Učivo od 14. 10. - 18. 10. 2019

 Český jazyk:

- abeceda - opakování

- řazení slov podle abecedy

- učebnice str. 40/41/42/43/44/45

- věta 

- druhy vět

- melodie věty

- složení věty

- věta - skupinová práce

- písanka - str. 14/15/16/17

- ve čtvrtek 17.10. diktát na velká a malá písmena

- Honzíkova cesta

- čítanka str. 33/34/35/36

Anglický jazyk:

PAU - uč.str.8-9, PS str.9, - opakovat slovní zásobu, bude Minitest (založený spíše na porozumění, minimum psaní)

Dvo - školní pomůcky

- učebnice str. 7

- PS str. 6

- Dú. PS str. 8/5

Matematika: 15.10. PS - 24/1, 4b do ŠS, pracovní listy                   DÚ: 24/4a, domácí sešit

                         17.10. PS 24/5  25/4,6, pracovní listy                         DÚ: 24/2,3

                          18.10. PS 25, kartičky, početní hra, pracovní listy   V pondělí písemné opakování - rozklady, slovní úloha

Prvouka:17.10. referáty, vyprávění

               18.10. lesní plody, rostliny v lese, zápis do sešitu, video- ukázky      24.10. kontrola sešitů!

 

Důležité informace:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

 

Učivo od 7. 10. - 11. 10. 2019

Český jazyk:

- písanka str. 10/11

- Vlastní jména - procvičování

- Honzíkova cesta

- básničky - procvičování na vystoupení

- abeceda - procvičování

- učebnice str. 30/31/32

- čítanka str.27/28/29/30/31

- ve čtvrtek 10.10. diktát str.30/4

- každý den děti doma čtou!!!!!

Anglický jazyk: Dvo.

- školní pomůcky

- nová slovní zásoba

- učebnice str. 6

- pracovní sešit str. 6

- Dú. PS str.5/7

PAU: uč.str.7 (DÚ - naučit pokyny z písně+pokyn LISTEN=POSLOUCHEJ, LOOK=DÍVEJ SE), PS str.7,str.8/6-minirozhovor

Matematika: 7.10. Kontrola pís. opakování, práce na tabuli, +,- 20,

                      8.10. PS 21/2,3,4, pracovní listy, početní král            DÚ: 21/6 PS

Prvouka: 10. 10. uč. 10+ zápis, PS 16, ukázka listů

 

Učivo 30. 9. - 4. 10. 2019

Český jazyk:

- Vlastní jména osob a zvířat

- učebnice str. 24/25/26

- píšeme diktát 

- písanka str. 8/9/10

- trénujeme básničky

- opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě

- pracovní sešit str. 4

- sluchová analýza a syntéza

- slovní fotbal

Anglický jazyk:

Aj 1 (PAU): uč.str.6, PS str.6 
                 DÚ - obrázkový slovník k lekci 1 (školní potřeby), PS str.8/5 - nakreslit potřeby z penálu,                    popsat do obrázku

DVO: Barvy a čísla, uč. str.5 - čísla do 12, PS- str.4, Dú: obrázkový slovník, naučit se slovíčka i psát

Matematika: 

30.9. PS- dokončení str.15, PS- 16  , DÚ: PS- 16/3, + 30 příkladů na papír +,- do 20

1. 10. PS - 17, 18, početní král  , DÚ: PS- 17/2,  Geometrie- tělesa, PS- 80, int.tabule, zápis do sešitu

V pátek 4. 10. Písemné opakování, +,- 20, rozklady

3.10. PS 19, počítáme na tabuli- rozklady, slovní úlohy, PS 17/4  DÚ: PS 19/4

Zítra písemné opakování!

Prvouka: 3.10. uč. 7, zápis do sešitu, PS 14, zítra pracovní listy- dopravní značky a      prostředky, škola.


 Učivo 23. 9. - 27. 9. 2019

 

Český jazyk:

- písanka str. 7

- pracovní sešit str. 3/4

- procvičování básniček

- učebnice str. 22/23

- čítanka str. 17/18/19/20

- četba Honzíkova cesta

- slovní fotbal: poslední písmenko, první písmenko

- procvičování abecedy

- každý den čteme !!!

- příští týden v pondělí 30. 9. píšeme diktát, učebnice str.17/1 

Anglický jazyk:

Dvo. - učebnice str. 4

- PS - str. 3/4

- Dú. PS. str. 4, naučit se barvy i psát

 

PAU: uč.str.5

- PS str.5 - číslovky 1-12 (DÚ - doplnit obr.slovník o číslovky, naučit číslovky 1-12 na testík)

Matematika: 

- 23. 9. PS 11/1,2 

- pracovní listy  DÚ: 10 příkladů +,- do 20 do sešitu D, + na papír 20 příkladů

- 24. 9. PS 11/2,3  pracovní listy, práce na tabuli  DÚ: PS 12/1

- 26. 9. PS 13/2,3,4,5,  14/1,2,3, práce na tabuli   DÚ: PS 12/4, cv.3 naučit

- 27. 9. PS 14/ 4,5,   15/1,2,3, počítáme do šk. sešitu

Doma stále procvičujeme +,- do 20 a rozklady!!

Prvouka: 26. 9. PS 12, 13

                27. 9. uč. 8,9, zápis do sešitu

 

Na VV prosím dokoupit dětem desky A3 na výkresy. Děkuji.


 

Učivo 16. 9 . - 20. 9.2019

 

Český jazyk:

- písanka str. 4 dodělat za Dú

- učebnice str. 14/15/16/17

- procvičujeme skupiny di, dy, ti, ty, ni, ny

- učíme se básničku na str 16 čítanka

- pracovní sešit str. 2/3

Anglický jazyk: A1 (PAU): uč.str.4 (barvy), PS str.4. DÚ: PS str.5/7+obrázkový slovník (pouze vybarvit broukům trika)

                           (DVOŘ): uč.str.3,2, PS str.2           DÚ: naučit píseň str.3

Matematika: 16. 9. PS - 8/1,2,3,5 Pracovní listy, Školákov   DÚ- PS 7/3,4 + 20 příkladů +, - na papír.

                       17. 9. PS - 9/1a,b,c, slovní úlohy, pracovní listy +,-           DÚ: PS 8/4,7

                        Geometrie  PS 79/1,2,   pracovní list

                        19. 9. PS - 9/2 a,b,c,  pracovní list +,- do 20, slovní úlohy, početní král  DÚ- PS 9/1,7

                        20. 9. PS 10/5, pracovní list +,- do 20, šk. sešit- opis příkladů

Prvouka:  19. 9. uč.str. 7, zápis, školákov- dopravní značky   Na 26.9. DÚ- PS 10

                  20. 9. Samostatná práce do sešitu, PS- 11


Učivo 9. 9. - 13. 9. 2019

 

Český jazyk:

- učebnice str. 10/11/12/13

- Česká republika - mateřský jazyk

- Písanka str. 2/3

- Čítanka str. 8/9/10/11

- Pracovní sešit str. 1

- Učíme se pomalu básničku na str. 16 "Podzim"

- Na zítra 12. 9. Dů. učebnice str. 11/7 - domácí sešit

- Domácí sešit nosíme pouze, když odevzdáváme domácí úkol, jinak ne!!!

- Školní sešit a diktáty jsou ve škole, budou děti nosit pouze na víkend k podpisu, poté si zase v pondělí přinesou!!!

- Pracovní sešit a písanku nosíme do školy každý den!!!

Anglický jazyk: 

- Aj 1 (Pauchová) - uč.str. 2-3 (představování), PS str.2-3
- DÚ - PS str.3/3
- Prosím pořídit plastové desky na druk vel. A5 na obrázkový slovníček. Děkuji.

Anglický jazyk:

- Skupina paní uč. Dvořákové

- učebnice str. 2/3

Matematika:

- 9.9. Početní král, kartičky, PS - 5/1,2,4,5  6/1  DÚ 5/3 + na papír

- 10 příkladů na +, 10 příkladů na - .

- 10. 9. Pracovní listy, PS - 6/1,2 , DÚ-PS - 6/4

- Geometrie PS - 78

12.9. Pracovní listy, PS - 6/3,7/2,5       DÚ - PS-7/1

13.9. Online cvičení, počítáme do sešitu, kartičky, početní hra

Doma stále procvičujeme počítání do 20, +, -

Geometrie je vždy v úterý, děti si nosí k pracovnímu sešitu i sešit na geometrii. Pouze v úterý!!!

Školní sešity zůstávají ve škole a sešit na DÚ nosí pouze, když mají úkol do sešitu. Jinak zůstává sešit také ve škole!!!!

Prvouka:

12.9. PS- 8 stříhání, lepení        DÚ:  PS- 9 vybarvit a doplnit

13.9. Zápis do sešitu + obrázek, poznáváme dopravní značky

Sešit na prvouku děti nosí pouze ve čtvrtek a v pátek !!!!!

-  


Učivo 2. 9. - 6. 9. 2019

Český jazyk: 

- učebnice str. 7 - mluvnice

- učebnice str. 5 - čítanka

- doma čteme každý den!!!!

- procvičujeme písmenka!!!

Anglický jazyk:

Matematika:

- 5.9. Opakování sčítání a odčítání do 20, PS - 4/1,2

Prvouka:

- 5.9. Naše škola, uč. str.4, PS - 4,6. Na 12.9. nakreslit do sešitu - co svačím.

Tělesná výchova:

- na Tv budou mít děvčata sepnuté vlasy!!!


Vítám Vás ve školním roce 2019/2020

 

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Svozilová

Zde budete i nadále nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

Prázdniny nám pomalu končí, bylo by dobré zopakovat učivo z prvního ročníku. wink

Užívejte krásných slunečných dnů, budu se těšit 2. 9. 2019 v 8:00 v té samé třídě jako minulý školní rok.  

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

 

Omlouvání absence: 

Absenci musí rodiče omluvit do 3 dnů třídnímu učiteli!!!

 

S pozdravem Svozilová Lucka