13.6.

INFO:

Ve dnech 17.6. -  27.6. končí vyučování vždy v 11,40 hodin !!!!!!!

18.6. - školní výlet :      sraz před školou   7,30 hodin

                                  odjezd   7,45 hodin

                                  návrat     12,45  - 13,15 hodin

         - doporučené věci:  svačina, pití, kapesné

                                

  


5.6.

INFO:

Ve dnech 10. - 13.6. budu  vybírat 720.- Kč  - částka za dopravu na plavání.


 

 3.6.

Ve čtvrtek 6.6. píšeme písemnou práci z českého jazyka (pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách,věta jednoduchá a souvětí, souhlásky na konci slova).

V pondělí 10.6. od 17,30 hodin se konají třídní schůzky.


29.5.

Vybírám 35, Kč za foto třídy !!!!!!!


 23.5.

Dne 18.6. 2019 pojedeme na školní výlet - cena 420 Kč. Tuto částku budu vybírat ve dnech 27. -29.5. !!!!!!!!!


 22.5.

-  pondělí 27.5.  třídnická hodina - konec výuky ve 12,35 hodin

-  středa 29.5. -  na PČ si děti přinesou bavlněnou látku (15x20 cm),jehlu, bavlnku


20.5.

 V úterý 21.5. jdeme do divadla v Horních Počernicích - vybírám 40Kč !!!!!!!!

Děti si přinesou AJ, M, ČJ.

Kdo má zájem o knihy Kláry Smolíkové,může si je zítra zakoupit.


 

 Škola v přírodě - důležité informace

- sraz v pondělí 13.5. v 7,50 hodin před školou

- odevzdejte léky v uzavřeném obalu s přesným popisem užívání

- děti si nebudou brát žádné učebnice ,PS

- vezmou si pouze penál (psací potřeby,pastelky)

- připomínám spací pytel

- na cestu sportovní oblečení,batůžek,pití,svačinu - oběd bude ve 13,00 hodin

- návrat v pátek 17.5. ve 12 - 12,30 hodin

Žáci,kteří nejedou na ŠVP, budou chodit do 3.A.


 2.5.

Důležité informace:  Škola v přírodě

-  posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

-  prohlášení o bezinfekčnosti ( datum 13.5.)

- kopii kartičky pojišťovny

  Posílejte po dětech.Děkuji.


 

 23.4.

Důležité informace:

Ve čtvrtek 25.4. jdeme do divadla Pohoda - vybírám 60 Kč. Děti si přinesou pomůcky na český jazyk a matematiku,penál.

V pondělí 29.4. - třídnická hodina - konec výuky ve 12,35 hodin !!!


 16.4.

INFO:

18.4. Velikonoční prázdniny - družinu zajišťuje centrálně ZŠ Bártlova

25.4. Půjdeme do divadla Pohoda - cena 60Kč. Peníze budu vybírat v úterý 23.4. 


 

 11.4.

čj      - učebnice str.129,cv.1

                        str.130,cv.2

M     - str.41,př.8,9

          str.42, př.1,2,3,4

          str.80,př.5

          str.81,př.1,2,3,4

čtení   str.107,103,97 - 98

DÚ      čj     učebnice str.127,cv.11

          M      str.81,př.2 (na čtvrtek)

          čtení

INFO: V pondělí 15.4. proběhne fotografování tříd !!!!


 

 9.4.

čj       - učebnice str.126,cv.6,7,8

            PS    str.28,cv.8

M     - str.39,př.5

         str.40,př.1,2,3,4

čtení    - str.96 - 97

písanka   str.19

DÚ      M    str.40,př.5,6,7


 

 8.4.

čj      - učebnice str.125,cv.2,3,4

                        str.126,cv.5

           PS    str.27,cv.7 dokončení

M      - str.39,př.1,2,3,4

PRV    - učebnice str.46 - 47

            pracovní listy

čtení    - str.95

psaní   - písanka str.17

DÚ      čj    str.125,cv.1b

          čtení


 

 5.4.

čj     - str.124,cv.1,2,3   - slohové úkoly

čtení   - Z deníku kocoura Modroočka

DÚ       čtení


 

 4.4.

čj      - písemná práce

M      - str.37 dokončení

           str.38 celá

Geometrie   - str.80,př.1,3,4

čtení      - str.93 - 94

psaní     - str.16 celá

DÚ        čj    - sestavit a napsat věty (domácí sešit)

                   - čtení

            M   - naučit násobky čísla 2 (na pondělí)

INFO:   V pondělí 8.4. od 17,30 se konají třídní schůzky!!!!!!


 3.4.

čj      - diktát

        - opakování učiva

        - učebnice str.125,cv.1 - ústně

          PS   str.27,cv.7 - pouze doplnit

M     - str.36 dokončení

          str.37,př.1,2 (pouze první čtvercová siť)

PRV  - jarní květiny

          pracovní listy

DÚ       M    str.39,př.6


 

2.4. 

čj     - učebnice str.123,cv.5,6,7

          PS    str.27,cv.6

M      - písemná práce

čtení  - str.92 - 93

           tištěný text

           přepis vět

DÚ      čj   PS   str.27,cv.6 dokončit

           čtení

INFO:  2. - 4.4. sběr starého papíru


 1.4.

čj     - učebnice str.122,cv.1

                       str.123,cv.2,4,5

          PS     str.26,cv.5

M     - str.35,př.1,2,3,4

          str.36,př.1

PRV    - učebnice str.46

            PS    str.58 celá

čtení     str.105 - 106

            tištěný text

DÚ      písanka str.15 celá

          čtení

          PRV   - PS   str.56,cv.2,3 ( na středu)


 

 29.3.

čj       - učebnice str.121,cv.7,8,9,10

čtení    - Z deníku kocoura Modroočka

DÚ      čtení

INFO:

       - v úterý 2.4. písemná práce z matematiky ( číselná řada,sčítání a odčítání do sta,porovnávání čísel,počítání se závorkami)

      - ve čtvrtek 4.4. písemná práce z českého jazyka (samohlásky krátké a dlouhé, měkké a tvrdé souhlásky,vlastní jména)


 28.3.

čj       - učebnice str.120,cv.4

                         str.121,cv.5,6

M      - str.32,33 dokončení

        - str.79,př.3,4,5,6

čtení   - str.104 - 105

DÚ      čj  doplňovací cvičení v domácím sešitě

          čtení


 

 27.3.

čj        - učebnice str.119,cv.1,2

                          str.120,cv.3

             PS    str.26,cv.4

M      - str.32,př.1,2,7

PRV   - PS    str.56,cv.1

                  str.57 celá

DÚ      M     str.32 celý fialový rámeček

                  str.33,př.4


 AJ  - Anýžová

-  oprava testu z minulé hodiny

- zkoušení číslovek 1 - 20

- začínáme lekci 4 - slovní zásoba a věty

        učebnice str.20

         cv. str.20, cv.1,2


 

 26.3.

čj      - učebnice str.119,cv.9 dokončení

           PS      str.25,cv.2

                    str.26,cv.3

M      - str.31 dokončení

čtení    - str.79,100

psaní   - str.14 dokončení

       M   str.30,př.4,5,6

           čtení


25.3.

čj     - učebnice str.118,cv.7,8

                       str.119,cv.9

M     - str.30,př.2,3

          str.31,př.2,3,5,6

PRV    - PS    str.54 dokončení

                   str.55

čtení    - str.98 - 100

psaní    - str.13 dokončení

             str.14 - tři rádky

      čj     str.119,cv.9 (dva řádky)

          M     str.31,př.2 dokončit

          čtení


 24. 3. 2019

AJ - Dvořáková

Uč str. 23 - poslech, čtení, překlad

DÚ - uč. str. 23 - naučit se číst

 

 


 22.3.

čj       - učebnice str.111,cv.6,7

                         str.113,cv.6,7

čtení   - Z deníku kocoura Modroočka


 

 21.3.

čj       - učebnice str.117,cv.5

                         str.118,cv.6

           PS     str.25,cv.1

M      - str. 29 celá

           str.30,př.1

           str.78 - dokončení

           str.79,př.1,2

čtení    - tištěný text

písanka   str.13 - šest řádků

DÚ       čj    - učebnice str.117,cv.5b

V pondělí 25.3. máme třídnickou hodinu - konec výuky v 12,35 hodin.


 

 20.3.

čj       - učebnice str.116,cv.2

                         str.117,cv.3,4

M      - str.28 dokončení

           str.29,př.10

           str.33,př.2

PRV     - učebnice str.45

              PS   str.53 dokončení

                    str.54 - první cvičení

DÚ       M    str.28,př.7 dokončit

                  str.33,př.3

           PRV   PS  str.54, cvičení v zeleném a žlutém rámečku - na pondělí


 19.3.

čj       - učebnice str.112,cv.5

                         str.116,cv.1

          opakování - vlastní jména

M      - str.27 celá

           str.28,př.1

čtení    - tištěný text

             str.87

DÚ       čj     str.110,cv.3b

           M     str.26,př.6 dokončit

           čtení


18.3.

čj      - učebnice str.115,cv.1

                        str.116,cv.2

M      - str.25 dokončení

          str.26,př.1,2,3,4,5

PRV    - učebnice str.44

            PS   str.53 - pouze zelený rámeček

čtení    - tištěný text

psaní   - str.12,přepis hádanky

DÚ       M    str.25,př.1

                 str.26,př.1 dokončit


17. 3. 2019

Aj - Dvořáková

Uč. str. 22 - práce s textem

PS str. 22

Příští týden (od 18. 3. ) budeme psát "Minitest"  (slovíčka - pocity, nálada        gramatika - He´s ........, She´s ........, I´m ......)

S pozdravem Iris Dvořáková 

 

 

 

 


 

 15.3.

čj      - str.109 celá

           str.110, cv.3a

čtení     - Z deníku kocoura Modroočka


 14.3.

čj      - učebnice str.112,cv.2 dokončení

                        str.112,cv.3,4

M     -  str.25,př.3,4,5,6

           str.76,př.3

           str.77,př.3

           str.78,př.1,5

čtení    - tištěný text

psaní   - str.11 dokončení

      čj   domácí sešit (doplnit a doplněná slova napsat)

          M   str.77,př.2 ( na čtvrtek 21.3.)


 

 13.3.

čj      - učebnice str.108 dokončení

                        str.111,cv.1

                        str.112,cv.2 - pouze ústně

          PS    str.24,cv.3

M      - str.23 dokončení

          str.24 celá

PRV  -  měsíce v roce - opakování

          PS     str.52 celá

      ČJ    - PS  str.24,cv.3 dokončit

          M     str.24,př.3 dokončit

                        


 

 12.3.

čj      - učebnice str.108,cv.3,4,5

           PS      str.23,cv.2

M     - str.20 dokončení

          str.23,př.2,3,4,6

čtení   - tištěný text

psaní  - str.10 dokončení

DÚ       M    str.23,př.7

                  str.33,př.1

                  str.20 dokončit (pouze někteří žáci)

           čtení


 

 11.3.

čj      - str.106 opakování

          str.107,cv.1,2

M     - str.22 celá

         str.23,př.1

PRV   - měsíce v roce,roční období - opakování

          učebnice str.43

čtení  - tištěný text

psaní   - písanka str.10

DÚ      - čj PS    str.23,cv.1

            čtení


 

 8.3.

čj      - učebnice str.104,cv.11

                        str.105,cv.12,13,14

čtení   - Z deníku kocoura Modroočka


 7.3.

čj       - diktát

           učebnice str.104,cv.10

           PS    str.22,cv.10 dokončení

M     - str.20,př.6

          str.21,př.3,5,7

G     - str.75 dokončení

         str.76,př.1,2

čtení    - str.80

            Z deníku kocoura Modroočka

psaní    - str.9 celá

DÚ        čj    str.104,cv.10 ( tři řádky)


 

 6.3.

čj       - učebnice str.103, cv.6,7

                         str.104, cv.8,9

M      - str.20,př.1,2,3,4,5,7

PRV    - PS   str.51 celá

       M    str.21,př.1,2,4


 5.3.

čj     - učebnice str.100,cv.2

                       str.103,cv.4,5

M     - str.18 dokončení

          str.19 dokončení

čtení   - str.85 - 86

            str.79

psaní   - str.8 dokončení

      M   str.18,př.4 (domácí sešit)

               str.19,př.7 dokončení


 4.3.

čj    - opakování (měkké a tvrdé souhl.)

      - učebnice str.99 - 100,cv.1

                      str.103,cv.3

M    - str.17,př.2 dokončení

         str.18,př.1

         str.19,př.1

PRV    - učebnice str.40 - 41

            PS     str.50 dokončení

čtení    Z deníku kocoura Modroočka

          písanka   str.7 dokončení

                        str.8

DÚ       čj    str.103,cv.3

 


 

 1.3.

čj      - učebnice     str.100-101, cv.1,2,3,4

čtení   - str.85 - 86

DÚ      čtení

 

INFO:    Děti mají v ŽK  vloženou závaznou přihlášku na školu v přírodě.

            Ve škole se vyskytují vši. Prohlédněte dětem vlasy.


28.2.

čj      - učebnice str.102,cv.1,2 - ústně

          PS     str.22,cv.10

M      - str.17 dokončení

           str.18,př.2

Geometrie   - str.74 celá

                    str.75,př.1,2

čtení      - str.84

psaní      - str.7

DÚ      čj  učebnice str.98,cv.7 ( tři řádky)

          M   str.18,př.4 dokončit - na pondělí


 V týdnu od 25. 2. do 1. 3. 2019

AJ - Dvořáková

Učebnice str. 20, 21 - procvičujeme věty s " She is " , "He is" , " I am"

PS str. 20

 

 

 

 


 

 27.2.

čj      - PS  str.21,cv.8

                str.22,cv.9

          IT  doplňovací cvičení

M     - str.16 dokončení

          str.17,př.1

PRV   - učebnice str.40 - 41

           PS    str.50

      čj  - PS    str.21,cv.8 dokončit

                        str.22,cv.9 dokončit


 26.2.

čj      - učebnice str.98,cv.5,6,7

M      - str.15 dokončení

           str.16,př.1,4

ČT   - str.82 - 83

DÚ     M  domácí sešit příklady

         str.16,př.4 dokončit

         čtení


 25.2.

čj   - učebnice str.97,cv.2

                     str.98,cv.4

M    - str.15,př.1,2,3,4

PRV   - opakování - zdraví

          PS   str.49 celá

čtení   - str.81 - 82

psaní  str.6

      čj     str.97,cv.2

          čtení


15.2. 

čj       - souhlásky měkké

            učebnice str.97, cv.1,3

čtení    Z deníku kocoura Modroočka


 

 14.2.

čj    učebnice str.96,cv.3

      PS   str.20,cv.6

             str.21,cv.7

M     - str.13,př.3

         str.14 dokončení

         str.72,př.3

         str.73 celá

čtení   - str.90 - 91

DÚ     čj   učebnice str.96, cv.3

         čtení

INFO:

V pondělí 25.2. máme třídnickou hodinu. Konec výuky ve 12,35 hodin.


 13.2.

čj      - učebnice str.96, cv.1,2

          PS  str.20,cv.5

M     - str.13, př.2,4

         str.14,př.2,3

PRV   - učebnice str.39

           PS   str.46,47

           DÚ   str. 48 celá (děti přinesou v pondělí 25.2.)

DÚ      čj    PS   str.20,cv.5

          M     str.14,př.2,3 dokončit


 

12.2. 

čj      - učebnice str.95,cv.6,8

          PS    str.16, cv.5

                  str.17, cv.7

M      - str.12 celá

          str.13, př.1

čtení   - str.89 - 90

DÚ       M   str.13,př.1 dokončit

           čtení

INFO:

18.2. - 24.2. Jarní prázdniny

ŠD      18. - 20.2. ZŠ   Stoliňská

          21. - 22.2. ZŠ  Spojenců 

      - informace na úvodní stránce školy


11.2.

Divadelní představení

       - opakování učiva

        - přepis vět

Děti si do konce týdne přinesou knihu Z deníku kocoura Modroočka.

DÚ      písanka str.5


 10. 2. 2019

AJ - Dvořáková

Učivo v týdnu od 11. 2. do 15. 2.:

Učebnice str. 20, 21

PS str. 20, 21


 

 8.2.

čj     - učebnice str.94,cv. 5

                       str.95, cv.7

čtení  - Honzíkova cesta (dokončení) - děti si dnes odnáší domů

INFO:

V pondělí jdeme do divadla v Horních Počernicích. Děti si přinesou matematiku + penál.


 

 7.2.

čj     -  str.94,cv.3 dokončení

          str.94,cv.4

M    - str.10 dokončení

        str. 71 celá

        str.72,př.1,2

čtení    - str.76 - 77

       M    str.11,př.5,6 (děti přinesou úkol v pondělí)

           čtení


 

 6.2.

čj    -procvičování učiva v počítačové učebně

       učebnice str.94,cv.2 dokončení

                    str.94, cv.3

M      - str.10,př.1,2,3,4

PRV   - učebnice str.38

       písanka str.4

           čtení


 5.2.

čj      - souhlásky

          učebnice str.93,cv.1,2

M     - str.9 celá

čtení    - str.75

psaní   - str.3 dokončení

DÚ       M     str.9,př.4,6 dokončit

                   str.11,př.2,3

INFO:    

V pátek 8.2. začíná plavání. Do podepsané igelitové tašky dětem připravte: plavky, mýdlo, ručník, koupací čepici, popř.

plavecké brýle a žabky.

V pondělí 11.2. jdeme do divadla - vybírám 50Kč.


4.2.

čj      - učebnice str.92,cv.4,5,6

M     - str.7,př. 4

         str.8 celá

         str.11,př.1

PRV    - PS   str. 45 celá

          - na středu doplnit modrý rámeček

čtení    - str.74 - 75

psaní  - dokončit str.2

DÚ     M  str.8,př.4,5

          


 3. 2. 2019

AJ - Dvořáková

uč. str. 17, 18, 19

PS str. 18, 19

DÚ - uč. str. 17 ( číst + překlad)

 

 

 


 

 31.1.

čj       - opakování učiva

           učebnice str.91,cv.3

Dnes si děti odnáší cvičební úbor.


 

30.1. 

čj      - opakování  ú - ů

        - dvojhlásky

          učebnice str.91,cv.1,2

M     - str.6,př.4

         str.7,př.1,2,5,6

PRV  - učebnice str.37

     M     str.7,př.5

                 str.7,př.6 dokončit

31.1. Vydání vysvědčení ( výpis z vysvědčení)

         Návštěva výstavy


 29.1.

čj       - psaní ů - ú

           učebnice str.90,cv.9

           PS   str.19,cv.4 dokončení

M      - str.5 dokončení

           str.6 celá

čtení    - Honzíkova cesta

psaní   - str.2 , 3 řádky

             str.3, 4 řádky

       M    str.5,př.5 dokončit 

                 str.6,př.5 dokončit

                 str.7,př.3

 

Aj - Chalupová

uč. str. 16, PS str. 16-17 celá strana

INFO:

Děti mají v ŽK  vložený rozvrh hodin, který platí od 4.2.

1.2. Pololetní prázdniny


28.1.

čj     - učebnice str.90,cv.7,8

          PS    str.18,cv.2 dokončení

                  str.19,cv.4 pouze doplnit  ú - ů

M       - str.4 celá

           str.5,př.3,4

PRV     - učebnice str.36

            PS    str.44

čtení    - str.71 - 72

psaní    - str.1 celá

DÚ      čj   učebnice str. 90,cv.8 

INFO:  

Plavání začíná v pátek 8.2.


 28. 1. 2019

AJ - Dvořáková

Uč. str. 17, 18, 19

PS - str. 19

Chválím žáky za vypracované referáty. Známky zapíši do II. pololetí.

Přeji hezký den.

 

 


 25.1.

čj      - učebnice str.89,cv.3,4,5

          PS    str.19,cv.3

M     -  str.76 celá

       - v pondělí si děti přinesou pouze 2. díl

čtení  - Honzíkova cesta

DÚ    - čtení

        - dokončit sebehodnocení  v ŽK  str.26 - 27


 

 24.1.

čj        učebnice str.88,cv.1

                        str.89,cv.2

                        str.90,cv.6

           PS      str.18,cv.1

M     - str. 75 celá

          str.77,př.7,8

čtení     str.69 - 71

psaní     str.32

DÚ       čj  PS    str.18,cv.2

                čtení

          - dokončit sebehodnocení  v  ŽK  str.26

INFO:

V pondělí 28.1. není třídnická hodina - konec výuky v 11,40 hodin.

Ve čtvrtek 31.1. půjdeme na Chvalský zámek na výstavu Lega - cena 20Kč. Tuto částku posílejte po dětech.


 

 23.1.

čj      - procvičování učiva - počítačová učebna

M      -  str.74 celá

PRV   -  PS    str.43 celá

DÚ       M      str.73,př.3 dokončit

                    str.74,př.5 ( příklady k číslu 70,80)


 

 22.1.

čj       PS   str.17,cv.6 dokončení

          učebnice str.86,cv.4,5

                       str.87 celá

                       str.83,cv.3,

M        str.73,př.1,2,3 ( první tabulka)

čtení    - str.67 - 69

psaní   - str.31 celá

 

       čj  str.83,cv.6

AJ - Chalupová

uč. str. 15, PS str. 15

DÚ - PS str. 15/4 napsat odpověď k větám 5, 6, 7


21.1.

čj       - učebnice str,86,cv.3

            PS    str.17,cv.6

M      - str.72 celá

PRV   - PS  str.42 celá

                str.43,cv.5

čtení    - tištěný text

DÚ       M  str.72,př. 4 dokončit

           čtení


 22. 1. 2019

AJ - Dvořáková

Téma: Domácí mazlíčci

DÚ - Vypracovat referát na téma: Moje oblíbené zvířátko ( na papír- nalepit nebo nakreslit oblíbené zvířátko a napsat 3 věty).

Některé děti již referát odevzdaly. 

 

 

 


 18.1.

čj      - popis osoby

           učebnice str.81 - 82

                         str.83,cv.4,5

M      - str.88 dokončení

          rýsování úseček

čtení    - čítanka str.66 - 67

DÚ       čtení


 

 17.1.

čj     - učebnice str.85,cv.1

                       str.86,cv.2

M     - písemná práce

čtení  - str.64 - 65

           Honzíkova cesta

DÚ      - M  domácí sešit

             čtení


 

 16.1.

čj      - učebnice str.81,cv.9

           PS    str.15,cv.3

                   str.16,cv.4

M     - str.68,př.4

          str.71 celá

PRV    - opakování učiva

            testík

     čj -   přepis receptu z písanky


15.1.

čj      - písemná práce

M       - str.69,př.10

           str.70,př.4,5

           opakování sčítání a odčítání

         - ve čtvrtek píšeme písemnou práci (porovnávání čísel,číselná řada,sčítání a odčítání do 100)

čtení   - Honzíkova cesta

psaní  - písanka str.30

DÚ     M  - příklady v domácím sešitě


 AJ - Chalupová

uč. str. 14 - zpěv písně, poslech a čtení scénky, práce s obrázky zvířat, PS str. 14/2

DÚ - vybarvit a rozstříhat pracovní list se zvířaty a jejich názvy


 

 14.1.

čj      - učebnice str.80,cv.7

                        str..81,cv.8

        - opakování

        - zítra píšeme písemnou práci (druhy vět,slova protikladná,synonyma, slova nadřazená a podřazená)

M     - str.69,př.6

         str.70,př.1,2,3

PRV   - učebnice str.32 - 33

           PS  str. 41

         - ve středu píšeme testík (naše vlast - ČR, zima)

čtení   - str.63 - 64

psaní  - str.29

     - písanka str.29 dokončit


 

 11.1.

čj     - učebnice str.80,cv.5,6

          PS   str.15,cv.1,2

M     - str.69,př.3,5,7,8,9,11

          str.88,př.1,2,3

čtení  - beseda o knihách

DÚ     čtení


 10.1.

čj      - učebnice str.79,cv.2,3,4,5

M      - str.68 dokončení

          str.69,př.1,2

čtení   - str.61 - 62

psaní  - str.24,28

      -psaní   str.24 a 28 dokončit

           čtení


9.1.

čj      - ústní opakování str.76 - 77

         str.78,cv.1

         str.79,cv.2 - opis první sloky

M     - str.67 dokončení

          str.68,př.1,3

PRV  - opakování zima,zimní sporty

      M   str.67,př.2 dokončit

                str.67,př.6

                str.68,př.3 


8.1.

čj       - učebnice str.72 - 73

                         str.75,cv.10

M      - str.66 celá

           str.67,př. 1a,3,4,5

           str.77,př.6

čtení   - str.60 - 61

           psaní  str.28 (čtyři řádky)

DÚ       M    str.66,př.4,5,6

           čtení


 Aj - Chalupová

Opakování slovní zásoby z lekce 2 + Minitest 2, seznámení s novou lekcí uč. str. 14 poslech a zpěv písně

DÚ - slovíčka lekce 3 (uč. str. 14) + PS str. 14/1


 

 7.1.

čj    - učebnice str.75,cv.8,9

                     str.76,cv.11

M   -  str.65 celá

        str.77,př.5

PRV   - PS   str.37,38

čtení   - Honzíkova cesta

           psaní str.27

DÚ      -písanka str.27 dokončit


21.12.

Vážení rodiče,

ať vánoční svátky přinesou do Vašeho domova štěstí, pohodu a spoustu krásných okamžiků.

Po celý rok 2019 přeji hodně zdraví a splnění všech přání.

                                                          Alena Adamcová


 

 20.12.

čj      - učebnice str.74,cv.3

                        str.75,cv.6,7

         přepis vět

M     - str.63,př.3,4,6

čtení   - str.58 - 59

            písanka str.25 celá

Zítra proběhne vánoční posezení. Děti si nemusí nosit učení.


 

 19.12.

čj       - učebnice str.71,cv.7

           práce s IT

           PS    str.14,cv.7 dokončení

           přepis vět

M      - str.62 dokončení

           str.63,př.1,2

           str.64

PRV     učebnice str.34 - 35

           PS  str.39 dokončení

       M    str.62,př.4

                  str.64 dokončení

INFO:   21.12. - vánoční posezení. Pokud chcete, dejte dětem pár kousků cukroví.

            7.1.2019 - třídní schůzky od 17,30 hodin. Podepište v ŽK  str.14 a 32. Děkuji.

 


 18.12.

čj        - učebnice str.71,cv.5,6

             PS   str.14,cv.7 ( polovina cvičení)

M       - str. 61 dokončení

            str.62,př. 1,3

čtení    - str.53,58

           - psaní str.26

DÚ      -písanka str.26 dokončit

           čtení

AJ - Chalupová

       Opakování slovní zásoby, uč. str. 12 - opakování, uč. str. 13 - poslech a povídání o komiksu, PS str. 13/7, 8

       DÚ - zopakovat slovní zásobu lekce 2 (nábytek, čísla) - budeme psát MINITEST 2

Ve škole se vyskytují vši. Prohlédněte dětem vlasy!!!! Děkuji.


17.12.

čj      - učebnice str.69 - 70,cv.1,2,3,4

M      - str.60,př.1,2

          str.61,př.1,2,3,4,5

PRV   - PS str.36 dokončení

               str.39,cv. HV, Vv

čtení    -  str.56 - 57

DÚ        M    str.60,př.3,4

INFO:  Vybírám peníze za fotografie.

          24. - 2.1.2019 vánoční prázdniny

          27.,28.,31. a 2.1.  je pro nutné případy centrálně zajištěna ŠD v ZŠ Ratibořická. Více informací naleznete 

          na webu školy.

          3.1. a 4.1. ředitelské volno. Do školy se jde 7.1.2019. ŠD pro nutné případy bude zajištěna od 7,00 do 16,30 hodin.

          Příchod nutný do 8,00 hodin.

     


 16. 12. 2018

AJ - Dvořáková

Téma: Vánoce (v týdnu od 17. 12. )

Uč. str. 14,15 , PS str. 14 ( v týdnu od 10. 12. do 14. 12.)

 

 


 14.12.

čj      - opakování

          učebnice str.74,cv.1,2

                        str.75,cv.5

M     - str.87 dokončení

čtení    - Honzíkova cesta

Vybírám 250 Kč za fotografie.


 

 13.12.

čj         - str.68 - 69,cv.4,5,6

             PS   str.13,cv.6

M      - str.59 celá

čtení  - opakování básniček

           psaní  str.22,23

DÚ     - písanka str.22,23 dokončit


 12.12.

čj        - počítačová učebna - opakování učiva

M        - str.58 celá

             str.59,př.1

PRV     - učebnice str.31

             PS   str.34,35

DÚ       M   str.58,př.3,4


 11.12.

čj      - učebnice str.67,cv.1

                        str.68,cv.2,3

M     - str.57 celá

HV   - píseň Maličká su

          koleda  Pásli ovce Valaši

Aj - Chalupová

 uč. str. 12 + PS str. 12 - čtení a porozumění textu

 Dú - slovíčka (nábytek + čísla 11 - 20)

čtení    - str.55 - 56

       M  příklady v domácím sešitě

           čtení


 10.12.

čj      - učebnice str.66,cv.1,2,3

          PS    str.13,cv.5

M    - str. 56 dokončení

PRV   - učebnice str.30

           PS   str.32,33

čtení    - písanka str.21 dokončení

             čítanka str.46 - 47

      čj  - PS   str.13,cv.5

                 čtení


 7.12.

čj     - učebnice str.65,cv.13,14,15,16  - ústně

         PS str.12,cv.4 - sestavené věty napsat

 

M     - str.56,př.2

          str.77,př.3,4

          str.86 dokončení

          str.87,př.1

čtení  - Honzíkova cesta


 6.12.

čj     - učebnice str.64,cv.11

                       str.65,cv.12

M     -  str.55 celá

čtení     - písanka  str.21

              čtení - tištěný text

DÚ      čj  - učebnice str.63,cv.8 ( 4 řádky)

           M - str.55,př.6


 5.12.

čj      - učebnice str.63,cv.9

                        str.64,cv.10

          PS    str.12,cv.3

M     - str.54 dokončení

PRV   - učebnice str.34 Mikuláš

           PS  str.40- nakreslit obrázek do prvního rámečku

   - dnes není!!!!!!!!!


4.12.

čj       - učebnice str.62,cv.6

                         str.63,cv.7,8

           PS    str.11,cv.2

 

M      - str.53 dokončení

HV   - píseň  Na tý louce zelený

Čtení   - str.48 - 51

DÚ      čj    PS   str.11,cv.2 dokončit

          M     str.77,př.1,2

          


 AJ - Chalupová

uč. str. 11 + dokončení PS str. 11

DÚ - učit se slovíčka nábytek (uč. str. 10) a čísla 11 - 20 (uč. str. 11)


3.12.

čj       - učebnice str.61,cv.1

                         str.62,cv.3,4,5 - ústně

                         str.62,cv.2 opis vět

M       - str. 52 dokončení

PRV     - PS    str.30,31 dokončení

čtení    - str.45

             písanka - dokončení str.20

DÚ      čj   - PS   str.11,cv.1

          M   - str.54 dokončit tabulku

INFO: 3.1. a 4.1. 2019 Ředitelské volno


2. 12. 2018

AJ - Dvořáková

Uč. str. 14

PS str. 14

DÚ - uč. str. 13 - čtení 

 


30.11. 

čj       - opakování učiva

           práce s IT

           skupinová práce

           přepis vět

M        - učebnice str. 86,př.1,2,3,4,5  - úsečka

čtení     - Honzíkova cesta

DÚ         čtení


29.11.

čj       - učebnice str.58,cv.3,2

                         str.59,cv.1,2

           diktát vět

M        str.51 dokončení

          str.52,př.3,4

čtení     - str.42 - 43

             tištěný text

DÚ       M   vypočítat příklady v domácím sešitě

           čtení ( tištěný text)


 

 28.11.

Dopravní výchova

První pomoc

M       str.50,př.3

         str.51,př.1

DÚ    čj      str.59,cv.5 (čtyři věty napsat)

         čtení


 

27.11. 

čj      - učebnice str.57,cv.1,2

           str.58,cv.3 - přepis vět

M       - str.49 celá

            str.50,př.1,2

čtení   - tištěný text

            písanka str.19

DÚ       M    str.49,př.2,3,4

            čtení - tištěný text

Zítra si děti nemusí nosit prvouku.


 27. 11.: Aj - Chalupová

Zopakování všech slovíček, seznámení s čísly od 11 do 20, PS str. 10/2, 11/3 (jen polovina cvičení - doděláme příště)

DÚ - učit slovíčka z uč. str. 10, opakovat barvy, čísla od 1 - 10


 26.11.

čj       - str.56,cv.4,5,6

           cv.4 opis

M       - str.48 celá

PRV    - učebnice str.29

           PS   str.29 celá

                 str.30,cv.2,3

čtení  -  str.41 - 42,48 báseň

DÚ     - čj   učebnice str.58,cv.1

            PRV   PS   str.31,cv.2,3,4 (na středu)

- zítra fotografování !!!!


25. 11. 2018

AJ - DVOŘÁKOVÁ

uč. str. 13 - číst + překlad

PS - DÚ str. 13, cv. 8

Písemná práce (Mini - test) - čísla od 11 do 20 + školní nábytek

 

 

 

 23.11.

čj         - opakování druhy vět - IT

             str.55 celá

             přepis vět

M        - str.47,př.6

            str.49,př.4

            str.85,př.6,7,8

čtení   - Honzíkova cesta

V pondělí 26.11. - třídnická hodina !!!!!!


 22.11.

čj        - diktát

            PS   str.9,cv.4

                  str.10,cv.5

M        - str.47,př.1,2,3,4,5

čtení     - str.41 - 42

              písanka  str.18

DÚ        čj učebnice str.59,cv.6

             čtení

INFO: V zalepené obálce Vám dnes děti předají přístupové údaje ke vstupu do školního informačního systému Bakaláři.

          Přijetí potvrďte v žákovské knížce na str.14. Děkuji.

          V pondělí 26.11. třídnická hodina - konec výuky ve 12,35 hodin

          V úterý 27.11. fotografování (změna)

          27.11. - 29.11. sběr starého papíru


 21.11.

čj        -  str.54 celá

            přepis vět

M       - práce v počítačové učebně

           počítání po desítkách

PRV     - učebnice str.27 - 28

             PS    str. 28

DÚ       M    str.46 dokončit

           PRV    - PS  str.28 dokončit ( na pondělí)  


20.11. 

čj       - druhy vět opakování

           PS   str.8,cv.2 dokončení

                 str.9,cv.3

                 str.10,cv.6 skupinová práce

M        - str.45 celá

čtení    - tištěný text,vypravování

DÚ       M    str.46,př.1,2,3

INFO:   26.11. Vánoční fotografování( kolekce 8 fotografii) - cena 250 Kč . Sada obsahuje 3x foto 15x23,

                      5x foto 10x15. V žákovské knížce potvrďte, zda máte o fotografování zájem.


19.11.

čj       učebnice str.53,cv.4,5,6 - ústně

         PS     str.8,cv.2

M      - str.42 dokončení

           str.43 dokončení

           str.44  BINGO

PRV   - učebnice str.26 - 27

           PS    str.27

čtení    str. 40 - 41

           písanka  str.17 dokončení

DÚ      čj     str.53,cv.4c

           čtení

           PRV    -PS str.27 zelený rámeček ( na středu)


18. 11. 2018

AJ 

PS - str. 12, 13

DÚ - naučit se čísla od 11 do 20 (i písemně) 

Prosím, nedělejte s dětmi v pracovním sešitě napřed. Přehled učiva je určen pro nemocné. 

Děkuji. S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 


 16.11.

čj          - učebnice str.52 celá

               přepis vět tázacích

M         - str.85,př.1,2,3,4,5

čtení    - vypravování o oblíbené knize

DÚ     - čtení


 

15.11. 

čj      - učebnice str.51,cv.1,2 - ústně

          přepis vět tázacích

M      - str.42,př.1,2,3

          str.43 - rakety s výsledkem 16,18

          str.44,př.3

čtení    - čtení z tištěného listu

             psaní  str.17  šest řádků

DÚ      - napiš větu oznamovací,tázací,přací a rozkazovací


 

 14.11.

čj    -učebnice str.50 dokončení

        diktát vět

M    - str.41,př.4,5,6

        str.42,př.5

PRV    - učebnice str.24 - 25

           PS   str.26 celá

DÚ      M  str.43 - rakety s výsledkem 12,14,15

          PRV   str.26 modrý rámeček (na pondělí)

Vybírám peníze za pracovní sešity.

        

 


 13.11.

čj      - opakování - věta oznamovací a rozkazovací

           učeb. str.49,cv.4,5

                    str.50,cv.1, - věta přací

                    opis vět

M        - str. 40 dokončení

             práce s tabulkou

             str.41,př.1,2,3

čtení    - str.39,40

             Honzíkova cesta

DÚ        M  str.41,př.3

            do pátku 23.11. naučit  zpaměti říkadlo Krokodýl,krokodýl 


 11. 11. 2018

Aj - Dvořáková

Uč. str. 11, 12

PS str. 11, 12, 13

DÚ - slovíčka - čísla od 11 do 20 -naučit i psát

 

 

 


 12.11.

čj      - písemná práce

M      - str.39 dokončení

           str.40 - tabulka sčítání (vypočítat deset řádků)

PRV    -  PS   str.24,25

Čtení    - Honzíkova cesta

             písanka str.16

    -    M  str. 40 dopočítat tabulku k řádku s číslem 10

              psaní - dokončit  str.16


 

 9.11.

čj    - učebnice str.48,cv.1

                     str.49,cv.2,3

          přepis vět rozkazovacích

M    -  bod   - str.84 celá

čtení   - Honzíkova cesta

DÚ     čtení

INFO:

V pondělí píšeme písemnou práci z českého jazyka.

Ve středu a ve čtvrtek budu vybírat peníze za pracovní sešity - 596 Kč. Prosím o přesnou částku.

V pátek si děti přinesou oblíbenou knihu a připraví si krátké vyprávění o jejím obsahu.


 

8.11. 

čj      učebnice str.47,cv.2,3

        přepis vět oznamovacích

        opakování- vlastní jména

M     str.38,př.1

       str.39,př.1 a.b,c,d

čtení    - str.37 -39

            písanka  str.15 dokončení

DÚ      M  str.43,př.1 ( raketa s výsledky 11,13)


 

 7.11.

čj       - učebnice str.46,cv.1

                         str.47,cv.1

          PS    str.8,cv.1

M      - čtvrletní písemná práce

PRV   - ovoce

          učebnice str.23

          PS    str.22

DÚ      M    str.38,př.3,4,5

          PRV   - PS  str.22 dokreslit obrázky ovoce ( na pondělí)


 6.11.

čj       - učebnice str.44,cv.7

                         str.45 celá

M      -  str.37,př.5

            str.38,př.2

            str.39,př.2

           - procvičování učiva

           - zítra písemná práce

čtení  - str.36 - 37

psaní   - str.15 - 4 řádky

DÚ     čj  - str.44,cv.5 (napsat 6 vět)

          čtení


 

 AJ - Chalupová

uč. str. 8, PS str. 8 + opakování slovní zásoby

DÚ - PS str. 8 domalovat obrázek pouzdra, slovíčka


 5.11.

čj    - učebnice str.44,cv.5,8,9

M    - str.36 dokončení

         str.37,př.1,2,3

PRV   - učebnice str.22

           PS   str.23

                  str.25,cv.3

čtení    - str.35 - 36

             psaní - dokončit str.14

DÚ       M   str.36,př.4

                 str.37,př.3,4

    


 

 2.11.

čj      - učebnice  str.43,cv.4

                         str.44,cv.6

M     - str.83,př.1,2,3

čtení   - Honzíkova cesta

DÚ     - čtení

          - naučit báseň Papírové zuby ( str.21)  - na pátek

V pondělí 5.11. od 17,30 hodin se konají třídní schůzky.

Ve středu si děti přinesou 6 vylisovaných listů (středně velké,menší) a 4 špejle.

 


 

 1.11.

čj       - učebnice str.42 - 43,cv.1,2,3

M      - str.35 dokončení

           str.36,př.1,2,3

čtení    - str.33 - 34

             psaní  - str.14 čtyři řádky

       čtení

           psaní - dokončit str.13

 

 

 


 

 31.10.

čj       - učebnice str.41 opakování

           PS   str.7,cv.4

M      - str.31,př.5,6

           str.35,př.1,2

PRV    - učebnice str.18 - 19

            PS    str.15

       M    str.35,př.3,4

           PRV   PS   str.17 dokončit ( na pondělí)


 

 26.10.

čj         - str.38,cv.6,7

             str.39,cv.8,9

M       - rýsování

            str.82 celá

čtení     - str.31 - 32

              Honzíkova cesta

DÚ        M   str.32 - 33 skládačka

 


25.10. 

čj       - diktát

            učebnice str.36,cv.1

                         str.37,cv.2,3,4,5

M       str.30 dokončení

          str.31,př.1,2

čtení    - str.30 - 31

             psaní str.13

DÚ       M  str.31,př.3,4


 24.10.

čj      - řazení slov podle abecedy

           učebnice str.40,cv.4

           přepis jmen

M       - str.29 dokončení

            str.30,př.1,2,3

PRV   -  učebnice str.16 - 17

            PS   str.21 dokončení

DÚ       písanka str.12 dokončit

           M  vypočítat příklady ( tištěný list)

V pátek si děti přinesou pravítko.

INFO: 29.10. a 30.10. podzimní prázdniny

         5.11. od 17,30 hodin třídní schůzky

 

 

 


23.10.

čj       - učebnice str.39,cv.1

                         str.40,cv.2

           přepis vět

M      - str.28 dokončení

           str.29,př.1,2,3

Čtení   - str.30 - 31

      M   str.28,př.5,6

          čtení


 23. 10. AJ - Chalupová - uč. str. 7 + PS str. 7

DÚ - procvičovat slovní zásobu


22.10.

čj      - učebnice str.35,cv.13

                        str.36,cv.14

M    - str.27 dokončení

        str.28,př.1,2,3,4

PRV    - učebnice str.13

            PS  str.20

                 str.21 - vybarvit rámečky

čtení    - Honzíkova cesta

             psaní    str.12

DÚ        čj   str.40,cv.3 (napsat čtyři řádky)

Na středu si děti přinesou  obrázek jednoho savce a jednoho ptáka.


 21. 10. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 9,10

- PS str. 10

Kdo nestačil při výuce, nakreslí a popíše "My pencil case" - PS str. 8

 

 

 


 19.10.

čj      - abeceda,řazení slov

          PS    str.7,cv.1,2,3

M      - tělesa

          str.80 - 81

Čtení   - Honzíkova cesta

DÚ     čtení

         naučit abecedu

V pondělí 22.10. třídnická hodina .


 

 18.10.

čj     - učebnice str.35,cv.9,10,11

M    - str.27,př.1,3,4

čtení   - str.28 - 29

      - čj    učeb.str.35,cv.11

            M     str.27,př.2

22.10. - pondělí - třídnická hodina od 11,50 do 12,35 hodin

5.11. - třídní schůzka od 17,30 hodin


 

 17.10.

čj     - učebnice str.34,cv.6,7,8

m    - str.25 + 26 dokončení

PRV    učebnice str. 11,12

          PS   str.19 dokončení

DÚ     čj  - učebnice str.34,cv.8d - napsat čtyři libovolné věty

         čtení

23. - 25.10. Sběr starého papíru


16.10.

čj        - učebnice str.33,cv.4

                          str.34,cv.5

M      - str.24 dokončení

           str.25,př.1,2

           str.26,př.1

čtení    - str.27

DÚ      M   str.26 - dokončit př.1 + př.4

          čtení   str.27

               


16. 10. 2018

AJ - Chalupová

Učební pomůcky - uč. str. 6 + PS str. 6

Naučte se nová slovíčka.


15.10.

čj      - učebnice str.32 celá

M     - str.24,př.1,2,3,4a

PRV   - učebnice  str.10

           PS   str.19 ( stromy - keře, úkol v zeleném rámečku)

ČT     - str.25 - 26

DÚ      M   str.25,př.4,6


 14. 10. 2018

AJ - Dvořáková

Téma: Školní pomůcky

- uč. str 7,8 + PS str. 7,8

DÚ - naučit se slovíčka (školní pomůcky - i písemně)

 

 

 


 

 12.10.

čj      - učebnice str.31 dokončení

         - vlastní jména opakování

M      - str.21 dokončení

           str.79,př.4,5

           str.80,př.1,2

čtení     - Honzíkova cesta

DÚ      -  str.79,př.4  - na pátek 19.10.

Ve středu si děti přinesou 7 - 10 vylisovaných listů lípy.


 

 11.10.

čj       učebnice str.31,cv.1,2

         opakujeme vlastní jména

M      - str.23 dokončení

čtení   - str.25

            písanka str.10 dokončení

     čj  učebnice str.31,cv.2

              čtení


 

10.10.

čj     -   str.30,cv.2,3,4

M     -  str.21,př.5

           str.22 celá

PRV    - PS   str.16 dokončení

                  str.17 pouze jehličnaté a listnaté stromy

DÚ      M    str.22,př.2

                 str.23,př.3,5

          PRV  str.14 dokončit ( na pondělí)

 


 

9.10. 

čj     - str.29 dokončení

         přepis vět  str.29,cv.3

M     - str.21,př.3,4

    čj  učebnice str.30,cv.1


8.10.

čj     - učebnice str.27 - 29,cv.1,2,3,4

         PS   str.6,cv.4

M   - str.20,př.3,4

       str.21,př.2

       str.79,př.3

PRV   - učebnice str.8 - 9

          PS  str.14,cv.1

               str.16 - nalepit názvy stromů

čtení     - str.24

       čj - PS  str.6,cv.4

Zítra jdeme do divadla. Představení začíná v 9,00 hodin. Děti si přinesou aktovku a pomůcky na angličtinu,

český jazyk a matematiku.

Na pátek si děti přinesou asi 4 obrázky zajímavých míst ČR ( města,příroda,hrady,zámky).


7. 10. 2018

 AJ - Dvořáková 

- učebnice str. 6,   PS - str. 6 

- DÚ  slovíčka

 

 

 


 

 4.10.

čj      - učebnice str.26,cv.1,2,3

          PS   str.6,cv.3

M     - str.20,př.1,2,5

čtení   - str.23

            Honzíkova cesta

           psaní   - str.9 dokončení

DÚ      čtení

5.10. Ředitelské volno


 

3.10.

čj      - učebnice str.25 dokončení

          PS   str.5,cv.1,2

M      - str.17,př.6,7

           str.19 dokončení

           str.21,př.1

PRV     -PS   str.13 dokončení

                   str.73 (3. a 4. úkol doplnit)

       čj  PS  str.5,cv.2

           M  str.21,př.1 (dokončí pouze někteří žáci)

           čtení


2.10.

čj       - učebnice str.25,cv.3,4,5

M      - str.17,př.4,5

           str.18,př.5,6

          str.19,př.1

čtení     - str.21 - 22

DÚ     M  domácí sešit - vypočítat příklady

Aj - Chalupová: uč. str. 4 a 5 procvičování a opakování, obrázkový slovník. DÚ - PS str. 5/6. Příští hodinu zkoušení na barvy a čísla.

5.10. Ředitelské volno  (ŽK  str.14 - prosím o podpis)

9.10. - půjdeme do divadla v Horních Počernicích - vybírám 60Kč. 


1.10.

čj      - učebnice str.24,cv.1,2,3

M     - str.16,př.7

         str.17,př.1,2,3

         str.18,př.1,2,3,4

PRV    - PS   str.12

                   str.13,cv.1

čtení      str.19 - 21

             psaní  str.8

       čj    str.24,cv.2

            čtení

INFO:  V tomto školním roce budou probíhat třídnické hodiny. Budou vždy v pondělí od 11,50 -do 12,35 hodin v těchto

termínech: 22.10.,26.11.,28.1.,25.2.,25.3.,29.4.,24.5..Jednotlivé termíny budu včas připomínat na stránkách třídy.

 


30.9. 2018

AJ - Dvořáková

- učebnice str. 6, PS str. 6

 

 

 


 

 27.9.

čj        str.22 - 23

           přepis slov

m      - str.16 dokončení

           geometrické útvary

čt     - báseň Jablko,loupej se mi  ( naučit zpaměti do 4.10.)

         čtení  Honzíkova cesta

DÚ     čtení

5.10.  Ředitelské volno

 

 


 

 26.9.

čj      - učebnice str.22,cv.2 - 7

           PS    str.4,cv.3

M      - str.15 dokončení

           str.16,př.1,2,3,8

PRV   - učebnice str.7

           PS   str.11

      M    str.15,př.8,9


 

 25.9.

čj      - učebnice str.19,cv.3

           PS   str.3,cv. 2 dokončení

                 str.4,cv.4

M     -  str.14 dokončení

          str.15,př.1,2,3,4,5

čtení     str.17 -18

DÚ      písanka  str.6,7, dokončit

          PS     str.3,cv.2 dokončit

Aj - skupina L. Chalupové

PS str. 4/ 4, 5 a PS str. 5/ 7

          DÚ - dobarvit PS str. 5/7, zopakovat číslovky 0 - 10


 

24.9.

čj      - učebnice str.18,cv.1

                        str.19,cv.2

          PS      str.3,cv.1,2

M     - str.13,př.4,5

          str.14,př.1,2,3,4

PRV    - učebnice str.6

            PS  str.10

čtení     - str.16

DÚ      čj  učebnice str.19,cv.2


 

 21.9.

čj      - učebnice str.17,cv.2

                        str.19,cv.1

M       - str.10,př.5

            str.79,př.1,2

            str.78,př.3a

ČT        - str.15

DÚ       čtení  str.13 - 15

Ve čtvrtek 27.9. si děti přinesou knihu Honzíkova cesta.


20.9.

čj       - učebnice str.17, cv.1,3

M      - str.10,př.4

          str.13,př.1,2,3

čt     - str.14

         písanka str.4 - 5

DÚ     písanka  str.4,5 dokončit

         čtení str.14


 

 19.9.

čj       učeb. str.16,cv.8 (vyhledávání slabik di,ti,ni)

         napsat čtyři věty

M     - str.12 celá

PRV  - PS  str.9

               str.73 - doplnit první a druhý úkol

DÚ     M  str.12,př.4

         čtení


 

 18.9.

čj      - učebnice str.16,cv.5,6,7

M      - str.10,př.2,3

          str.11 celá

čt    - str.12 - 13

Hv  - píseň Okolo Frýdku (str.8)

DÚ    M  str.10,př.3

        čtení

5.10. Ředitelské volno

            


18. 9. 2018

Aj - skupina I. Dvořákové

Učebnice str. 4,5     DÚ -  naučit se slovíčka - Barvy

Pracovní sešit str. 4, 5

 

 

17. 9. 2018

(v týdnu od 10. 9. do 14. 9.)

Aj - skupina Iris Dvořákové

Učebnice str. 2, 3 + pracovní sešit str. 2, 3,4

Opakování - Seznámení, pozdravy

 

 

 

 

 17.9.

čj      - učebnice str.15,cv.1,2

                        str.16,cv.3,4

M     - str.9 celá

         str.10,př.1

PRV   -PS   str.6,7

Čt     - str.12

        - písanka  str.4, šest řádků

     čj učebnice str.16,cv.4

          čtení


 14.9.

čj     - str.15,cv.3,4,5,6

M  - str.78,př.1,2,3

čt  - str.10,11

    čtení


 

 13.9.

čj      učeb. str.13,14

                 str.15,cv.2,

         PS   str.2,cv.3 dokončení

M   - str.8 dokončení

ČT  - str.8,9

DÚ    písanka  str.3 dokončit

        čtení   str.9

V pondělí si děti přinesou stírací tabulku + fix.


 

 12.9.

čj      učeb. str.12 celá

        PS  str.2,cv.3 - další tři věty

M     str.7 dokončení

       str.8,př.1,2,3

PRV  - učebnice str.5

    M   str.7,př.5

Zítra si děti přinesou cvičební úbor.

5.10. Ředitelské volno


 

 11.9.

čj     - učebnice str.11 celá

         PS str.2, cv.3 - napsat tři řádky

M  -   str.6,př.3,4

         str.7,př.1,2

ČT   - str.6 - 7  otázky a úkoly

DÚ    čj  str.8,cv.4

11. - 13.9. sběr starého papíru


 11.9.

Aj - uč. str. 2 - 3, PS str. 2 DÚ: PS str. 2 napsat jméno první postavy a vybarvit ji.

 


 10.9.

čj     - str.9 - 10, cv.1,2,3

M     - str.5,př.4,5

         str.6,př.1,2

PRV   PS    str.8 dokončení

čtení    str. 6 - 7

      čj PS   str.1,cv.2


 7.9.

ČJ     - str.8 - 9,cv.2,3,7,8

M     - str.5, př.1,2,3

ČT   - str.5,čtení + otázky a úkoly

   čtení str.5

Od pondělí 10.9. probíhá výuka podle rozvrhu.

11. - 13.9. sběr starého papíru


 

 6.9.

ČJ    -  učebnice str.7 celá

          PS   str. 1,cv.1

M    - str.4 celá

PRV   str. str.4

         PS  str.8

ČT     str.5

 

- zítra končí výuka opět v 11,40 hodin

Děti si přinesou : český jazyk, matematiku, čítanku,kufřík + výtvarné potřeby,sáček k lavici.


 5.9.

- ve čtvrtek výuka opět do 11,40 hodin

Děti si přinesou ČJ, M, PRV, ČÍTANKU

Tělesná výchova v tomto týdnu nebude - tělocvična není v provozu. Cvičební úbor si děti přinesou ve čtvrtek 13.9.


 

 4.9.

- ve středu výuka opět do 11,40 hodin

Dnes děti dostaly žákovskou knížku - vyplňte str. 1.

V žákovské knížce najdete tři dotazníky. Vyplňte a zítra pošlete zpět do školy. Děkuji.

Děti mají již rozvrh hodin,podle kterého se začneme učit ve čtvrtek.

Zítra si děti přinesou učebnici čj + PS,matematiku a všechny sešity podle seznamu.


 

3.9.

- zítra 4.9. výuka do 11,40 hodin

Děti si přinesou: aktovku, penál,učebnici čj a podložku na lavici.

Na středu připravte dětem sešity dle seznamu - nepodepisujte je !!!


Vážení rodiče,

vítám Vás ve školním roce 2018 - 2019 a posílám informace k prvnímu školnímu týdnu.

3.9.  8,00 - 8,45 hodin - děti si přinesou pouze přezůvky

Napište na lísteček, zda jde dítě na oběd a do družiny.

4. - 7.9. výuka končí v 11,40 hodin

Informace o jednotlivých dnech a potřebných pomůckách naleznete každý den na stránkách naší třídy.

 

Těším se na spolupráci v novém školním roce.

Alena Adamcová