18. 1. 2021

ČJ - vyprávění - víkendové zážitky na sněhu
       PTMS str. 9,10  - tvrdé souhlásky - pravopis (kdo nestihl, vybarví omalovánku na str.10)
      Pís. str. 36 celá (D,Ď,L)
      Čtení - kocourek Modroočko (porozumění, volná reprodukce textu, zážitek z četby)

M - uč. str. 20,
      PS str. 10/1 - porovnávání čísel v oboru 0 - 100
      práce do  M-Š (porovnávání)

AJ (PAU) - opakování sl. zásoby ve větách (pocity, nálady)
                 +uč. str.22, PS str.22 a 23 - Pozdravy, zdvořilosti
                 DÚ - PS str.23/9 (obrázek a věta), příště Minitest k l.4 (pocity, pozdravy, zdvořilosti)

AJ (DVO) Téma: Pocity a nálady - uč. str. 20;  PS str. 20/cv. 2; PS str. 23/cv. 9

                         DÚ - procvičit ústně uč. str.20 - tvoření otázek např.: Are you sad? No, I´m happy. 

HV - vycházka (nasloucháme zvukům města, poznáváme hlas spolužáka podle jeho barvy)

 

15.1.20121

ČJ - PTMS str. 6,7,8 + procvičování na IT (nemocní mohou využít weby www.rysava.cz nebo www.skolakov.eu)
      Písanka str.35 celá, vč. diktátu písmen (písanky u mne)
      Didaktické hry - "Živé pexeso", Domino s hláskami)
      Čtení - PL (básně Ulekaná Nána a Ohryzaná básnička) - práce s básněmi na IT (sloka, verš, rým, správný přednes)
      DÚ - jednu báseň naučit (do týdne - pátek 22.1.)

M - uč. str.19, PS str.9 - geometrie - přímka (uč. str.19/2 - do GEO sešitu)

Dnes děti dostaly k opravě a podpisu diktátové sešity.

Přeji pěkný víkend,

P.Pauchová

 

14.1.2021

ČJ - PTMS str.5 - procvičování tvrdých slabik
       Diktát
       Čtení na pokračování, otázky k textu
       DÚ - písanka str. 35 - 4 řádky (opis)

 

M - uč. str.18 - základy písemného odečítání
      PS str.8/1

Děkuji všem za splnění kvízu v Teams smile.

 

Pr - uč str. 37, PS str.45 - Být zdravý (nebezpečné situace, úraz, první pomoc, zásady zdravé životosprávy)

Dnes děti dostaly domů k podpisu prověrky z ČJ a M. Prosím zítra přinést zpět.
      

 

13.1.2021

ČJ - procvičování tvrdých slabik - práce na IT,  PTMS str. 3, str.3/1 - deset slov napsat do ČJ -Š
       DÚ - PTMS str.4/1 - vybrat 4 slova, utvořit s nimi věty a zapsat do ČJ- D
      Pís. str. 34 celá
      Četba na pokračování, vyprávění o přečteném

M - pololetní písemná práce
     + PL (barevná matematika)

Pč a VV - sněhulák - koláž

 

 

12.1.2021

ČJ - pololetní písemná práce
       Čtení - kocourek Modroočko
       Pís. str.33 celá 

M - opakování učiva
      + uč. str.16,17 (základy písemného sčítání, slovní úlohy - nakupování)
      PS str.6/3 a 7/2
      DÚ - opakovací kvíz v MS Teams

Pr - uč. str.36,37 - lidské tělo, zásady ochrany zdraví 
      PS str.44

 

Na prosbu některých rodičů posunuji třídní schůzku v pondělí 18.1. na 17.30h. 
Již je naplánováno v kalendáři.

Zítra na PČ přinést kružítko, pokud doma máte. 

 

11. 1. 2021

ČJ - opakování učiva na prověrku - školní sešit,  IT tabule
       PS str. 21 celá (sešity u mne)

M - uč. str. 14, 15 - procvičování počítání s desítkami
      PS str.6/2, str.7/1
      DÚ - PS str.7/ 2

AJ (PAU) - uč. str. 20, 21 - pocity, nálady
                  PS str.20, 21
                  DÚ - PS str.21/5 + obr. slovník k l.4

AJ (DVO) - Téma:,Pocity a nálady - nová slovní zásoba - naučit se slovíčka; učebnice str. 20;

                  DÚ -  PS str. 20/cv.1 (některé děti již vypracovaly ve škole, prosím jen o kontrolu)

 

 14. 1. Sběr starého papíru - odvoz v ranních hodinách. Sběr můžete skládat u budovy školy od úterý 12. 1. 2021. 

18.1. od 17h budou online třídní schůzky, bude naplánováno v kalendáři.

 

8.1.2021

ČJ - uč. str.96 - tvrdé souhlásky, pravopis
      PS str. 20/5,6, včetně přepisu ve cv.6
      PTMS - str. 2/1 - doplňování slov
      Pís. str. 32 celá
      Čtení s orientací v textu - Z deníku kocoura Modroočka

M - uč. str. 13 a 14/1,2 - odečítání desítek, rozklady, orientace na ose
      PS str. 5/3 a 6/1
      Hádanky - "Hledá se číslo"

Dnes dostaly děti domů ke kontrole sešity z geometrie, podepište je prosím. 

Příští týden si napíšeme  prověrky z učiva za 1.pololetí - ČJ, M.

Přeji pěkný zimní víkend,

P.Pauchová

 

7.1.2021

ČJ - uč. str. 96/1, 2 (cv.1 písemně do ČJ-Š) - tvrdé souhlásky
      Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky (dále PTMS) - str.2 - báseň naučit
      Písanka - str.31 - dokončit (kdo chybí, zkusí si cvičný diktát písmen doma). str.32 - 3 řádky (velké R)
      Čtení s otázkami - kocour Modroočko

M - uč. str.12 - sčítání desítek v oboru do 100, procvičování na číselné ose
      PS str.5/1 - porovnávání
      DÚ - PS str.5/2

Pr - PS str. 42, 43 - samostatná práce, opakování Zima

V případě příznivého počasí půjdeme zítra ven na přírodovědnou vycházku - dejte dětem vhodné oblečení.

Děkuji za splnění úkolu v Teams, děti budou občas úkoly v tomto prostředí plnit. Pokud máte technické problémy, bude je proto potřeba dořešit.

 

6.1.2021

ČJ - uč. str. 94, 95 - slabikotvorné r, l, souhlásky, samohlásky (grafické znázornění)
       str.95/6 - přepis do sešitu (druhé souvětí), u podtrhaných slov provést grafické znázornění (sešity u mne)
       - tříkrálové vyprávění, ilustrace, poslech koledy
       Četba - Z deníku kocoura Modroočka
       DÚ - uč. str.94/5a), b) + rozděl tužkou slova na slabiky - do ČJ-D

M - uč. str. 10, 11 - orientace ve stovkové tabulce, na číselné ose, porovnávání desítek

VV - Tři králové (ilustrace s doplňováním)

PČ - papírová skládanka

Od zítra si děti přinesou pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky.

 

5.1.2021

ČJ - souhlásky, slabikotvorné r, l, - grafické značení souhlásek a samohlásek
       uč. str. 93/2 a 93/4 - písemně do ČJ-Š
       mluvní cvičení - Moje Vánoce, zážitky, dárky...
       Práce s čtenářskými listy - představení přečtených knih
DÚ - procvičovací kvíz z ČJ v Teamsech

 

M - uč. str. 7 - opakování geometrie, osové souměrnosti
      uč. str7/1, 2 - písemně do M-GEO
      

Pr - uč. str. 32, 33 - zvířata v zimě
       PS str.41

 

4. 1. 2021

ČJ - opakování, procvičování učiva - pravopis vlastních jmen, psaní ú/ů ve slovech, samohlásky, dvojhlásky (práce na IT, mazací tabulky)
      - uč. str. 93/1 - učivo o souhláskách, zápis souhlásek do ČJ - Š
      - pís.str. 31 (do Břeclav)

M - uč. str.8, 9 - orientace ve stovkové tabulce, na číselné ose, desítky a jednotky
      DÚ - PS str. 4/1, 2

HV - opakování noty - stupnice C- dur, druhy not, příště diktát not!!

 

AJ  (DVO) - Téma: Zvířata - opakování - učebnice str. 18, 19;    PS str. 18/cv. 1; str. 19/cv.3

                  DÚ - PS str. 19/cv. A,B - Quiz time + naučit se na písemnou práci (slovíčka zvířata, tvoření vět)

(PAU) - uč. str. 18, 19 - opakování učiva, poslechová cvičení
             PS str.19/ 3, kvíz A
             DÚ - PS str.19/kvíz B

Zítra práce s čtenářskými listy.

Začali jsme s četbou knihy Z deníku kocoura Modroočka, kdo má doma, ať si podepsanou přinese. Zbytek doplníme ze školní knihovny.

 

1.1.2021

Vážení rodiče,

přeji všem úspěšný vstup do nového roku 2021!

Informace k nástupu do školy zašlu všem na mail.

P.Pauchová


 

18.12.2020

Od 21.12. do 3.1. jsou vánoční prázdniny, ve škole bychom se měli opět sejít 4.1.2021.

 

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2021.

Všem děkujeme za milé dárečky smile.

 

17.12.2020

ČJ - uč. str. 92 - dvojhlásky
       ú/ů - nácvik pravopisu - mazací tabulky, PS str. 19/4
       PL - čtení s porozuměním
       Výuková hra ve skupinách 

M - uč. str. 5,6 - procvičování, určování času

Pr - uč. str.35, PS str. 40 - vánoční zvyky a tradice

Děti dnes dostaly čistý čtenářský list - přinést vyplněný (možno i s přečtenou knihou) na 5.1.2021.
Zítra do školy s penálem a ŽK.

 

16.12.2020

ČJ - uč. str. 91 - dvojhlásky, písemně do ČJ-Š slova s dvojhláskou ze cv.1, označení dvojhlásek
       Pís. str.30
       Běhací vánoční diktát
       PL - čtení s porozuměním (zítra přinést, budeme dokončovat)

M - uč. str.3, 4 a 5/1
      PS str. 3/2
      DÚ PS str.3/1

VV + PČ - vánoční přání

Z hygienických důvodů je nově zakázána vzájemná ochutnávka cukroví na besídce frown, sdělila jsem dnes dětem.

 

15.12.2020

ČJ - uč. str. 90 - délka samohlásek, pravopis písmen ú/ů
      str.90/6 a 90/7 - písemně do ČJ-Š
      PS str.18/2 a 19/3 (sešity u mne)
      DÚ - uč. str. 90/8 - do ČJ-D
      Čtení - čítanka (básně s vánoční tematikou)

M - uč.str.2 a str.3/1, PS str.2/1,2 (kdo nestihl, dokončí doma)

Pr - uč. str.34, PS sr.39 - Blíží se Vánoce

 

Třídní besídka s předáním dárečků se bude konat v pátek během dopoledne. Děti si mohou přinést z domova cukroví. Mohou samozřejmě přinést dáreček i svému kamarádovi, kterého si nevylosovali smile.

 

 

 14.12.2020

ČJ - uč. str.89, PS str.18/1 - samohlásky a souhlásky
       + vyprávění o čase adventním - zážitky

M - uč. str. 1, PS str.1/1 - (uč. u mne)
      DÚ - PS str.1/2
      Staré uč. už zůstanou doma, nové prosím postupně obalit

AJ (PAU)  - Minitest 3
                 + téma Vánoce - uč. str.69 (poslech písně), PS str.65 (tradiční vánoční pokrmy), Prac. list - DÚ dodělat si čtyřsměrku - najít slova a vybarvit obrázky

AJ ( DVO) - Téma: Opakujeme zvířátka - nová slovní zásoba "Vánoce", uč. str. 16; PS str. 16/cv. 5, str. 18/cv. 2

                 + Vánoce -  procvičování - pracovní listy - čísla, barvy a vánoční téma dodělat čtyřsměrku - najít slova a vybarvit obrázky + spojit obrázek se slovem

                 - Minitest 3 budeme psát po prázdninách.

HV - stupnice C - dur (naučit zapsat!)

 


 

11.12.2020

ČJ - uč. str.88, 89 - hláska, písmeno, samohlásky, cv.1/88 - písemně do ČJ-Š
       Písanka str.29 - jen ke slovu Karel

 

M - uč. str. 64, PS str.48 - vzáj. poloha dvou bodů a přímky, osová souměrnost

 

Dnes si děti zapsaly do ŽK jméno spolužáka, kterému budou kupovat malý vánoční dáreček, prosím podepište ŽK.

Také prosím o podpis k prověrkám z ČJ a M (NUTNÉ poslat zpět), dále posílám ke kontrole diktáty a pětiminutovky (u diktátů děti píší opravu).

V pondělí půjdeme v případě dobrého počasí na vycházku k rybníku, děti si můžou vzít starší pečivo pro kachny a ryby.


   Přeji pěkný a klidný víkend,
   P.Pauchová

 

 

 

10.12.2020

ČJ - práce s prac. listem (správné čtení, porozumění textu, vyhledání informace)
      PS str.17/7
      Čtení - O kaňkách
      DÚ - PL cv.8 - podtrhat slovesa, seřadit správně věty a první tři (ve správném pořadí) napsat do ČJ -D

M - čtvrtletní opakování - prověrka
      PS str.45/2 a 46/1 - kdo nestihl, zítra zkontroluji

Pr - Zima, zimní měsíce, zimní sporty - PS str. 38, str.39 (pouze vánoční stromek)

 

Zítra si děti vylosují, komu ze třídy zakoupí malý dáreček (do 50,- Kč), zapíšeme do ŽK. 

 

9.12.2020

ČJ - uč. str. 86, 87, cv.3/86 písemně do ČJ - Š, str. 87 písemně na PL
      Diktát
      Čtení - přednes básně Nemalujte čerta na zeď (čítanka)

M - uč. str. 63 (čas - čtvrthodina + opak. určování času),
      PS str.44/2 a 46/2  - slovní úlohy
      DÚ - PS str.47/1, 2

VV a PČ - výroba vánoční dekorace (dárečku) - MOC se povedly smile

 

 

8.12.2020

ČJ - uč. str. 83-85 - popis osoby, přirovnání, hledání informace v textu (str.83/6 - pís. do ČJ Š)
       Čtení s porozuměním
       Pís. str.28

M - uč. str.62 - sl. úlohy
      PS str. 43/2, 44/1 - procvičování
      DÚ PS str.45/1

Pr - PS str.35, 36, 37 - Opakování - domov

Děti dnes dostaly text k nácviku čtení - O dvou velkých kaňkách. Zkoušíme ve čt/pá.

Na zítra připomínám koření na VV a PČ, mohou být i korálky - viz níže.

 

7. 12. 2020

ČJ - uč. str. 86/2 - slabiky, slov nadřazená a souřadná
       PS str. 17/6 (u mne) - dělíme slova
       Výukové hry ve dvojicích
       DÚ - uč. str. 85/1 - do ČJ-D

M - opakování - desítky a jednotky
      uč. str. 61, PS str. 42/2 a 43/1 (kdo nestihl, dokončí doma)

 

AJ (Dvo)- učebnice str. 15; PS str. 15/cv. 3, 4

DÚ PS str. 17/cv.6

AJ (PAU) -  BIG a LITTLE (poslech, hra - hledání v obrázku podle poslechu) 

uč. str.16, 17 (komiks), PS str.17

DÚ - PS str. 18/2

HV - poslech (na příště notové sešity!)

 


4.12.2020

ČJ - opakujeme popis zvířete - skup. práce
      - uč. str.81, 82 - Sloh - popis osoby, cv. 2/82 - písemně do ČJ-Š (tři věty)
       Vánoční básně - přednes
      Pís. str. 27 celá (u mne)
      Čtení - čítanka (Jaké má kdo povolání) + mluvní cvičení

M - uč. str. 60
      - mikulášské počítání na IT

TV - vycházka

Děti dnes dostaly domů k nahlédnutí cvičné opakování z M (přinesou mi zpět) - na známky bude příští týden.

Na středu na  VV a PČ přinést koření - badyán (stačí 1 hvězdička) a skořici (stačí 1 menší rulička = tyčinka). Kdo nemá v kufříku menší štětec, přinese si.

Objednávky knih z katalogů Albatros a Fragment mohou děti nosit do 10.12. - i s přesnou částkou.

Přeji pěkný adventní víkend,
P.Pauchová
       

3.12.2020

ČJ - opakování učiva (prověrka)
      Slabika - uč. str.80, PS str.16/5 (PS u mne)
      Čtení - čítanka + přednes básní

M - uč. str.59 - měření a jednotky času, slovní úlohy s časem
      + opak.učiva - geometrie
      DÚ - PS str.42/1

Pr - uč. str.  31, PS str.34 - Naše vlast, státní symboly

 

 

2.12.2020

ČJ - opakování - druhy vět, interpunkční znaménka - ČJ -Š
       Slabika - PS str. 15/2,3
       Diktát
       Čtení - čtenářské listy, básně o zimě a Vánocích - prac. list - Dobrovolný DÚ - naučte se jednu z básniček pro Mikuláše, kdyby přišel smile - do pátku nebo do pondělí.
       DÚ - PS str.16/4

M - procvičování početních operací - uč. str.58
      Písemné opakování - prac. list (PS i PL u mne)

VV a PČ - Mikuláš, čert a anděl

 


      

 

1.12.2020

ČJ - opakování (vlastní jména - psaní, abeceda - řazení slov)
       uč. str. 79 - sluchové vnímání slabiky, neslabičná slova - práce s básní (opak.synonyma, antonyma)
      Pís. str.27 - velké písmeno G
      Čtení - práce s čtenářskými listy, představení přečtených knih

 

M - uč. str. 57, PS str.40, 41/3 - procvičování učiva 
      Pětiminutovka
     DÚ PS str. 41/1, 2

 

Pr - Můj domov - vnímání místa, kde žijeme
       PS str. 33

 

Zítra na PČ budou děti potřebovat 3 špejle (měly by mít ve výbavě kufříku), nejlépe se špičkou (nemusí být). 
Někteří nemají ve škole nůžky, lepidlo - prosím doplnit.

 

 

 

 

30.11. 2020

ČJ - uč. str. 78 , PS str.15/1 - slabika, dělení slov na slabiky
      DÚ - uč. str.79/5 a) - napsat slova do ČJ-D, rozdělit svislou čarou na slabiky, nad (nebo za) slovo číslicí napsat. kolik má slabik

 

M - uč. str. 55, PS str.39 - GEO (vzáj. poloha bodu a přímé čáry), PS u mne
      + sam. práce úkoly do sešitu

AJ (PAU) - uč. str.15 - poslechová cvičení, mimická hra
                 PS str. 15, 17/6 - poslech, odpovědi na otázky, křížovka
                 DÚ - PS str.18/1 - opakování 

AJ (DVO) -  Téma: Zvířata -uč. str. 14 ; DÚ - PS str. 14/cv. 1, 2 + naučit se slovíčka

Dnes děti dostaly domů testík (Pr) a písemné opakování (ČJ), skupina PAU i Minitest2 (AJ) - prosím podepsat a poslat mi zpět.

 


27.11.2020

ČJ - písemné opakování učiva (abeceda, druhy vět)
       - běhací diktát
       - Písanka str. 26 (písmeno g)
       - čtení - dopis Ježíškovi

M - uč. str.56, PS str. 37, 38 -  procvičování

Podrobné informace o výuce od pondělí zašlu mailem.

Pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 26.11.2020

ČJ - uč. str.76, 77 - Co jsme se naučili (+ PL Slova souřadná)
      - společné opakování - abeceda, druhy vět (zítra písemné opakování)
      Pís. str. 25 - malé psací p (do konce strany)
      Čtení - Jak jsem našel peněženku

M - uč. str.54 (slovní úlohy - obchodování),
      PS str.36/2
      DÚ - PS str.36/1 (+ kdo nestihl i str.35/2)

Pr - pís.opakování tématu Rodina
      - uč. str. 30, PS str.32 - téma Domov

Dnes děti dostaly čisté čtenářské listy, přinesou doplněné na úterý, mohou si donést i knihu, kterou četly.

 

25.11.2020

ČJ - uč. str.75,76 - opakování, cv.10/75 - přepis do ČJ-Š (sešity u mne)
+cv.11/76 - mediální výchova (jaká je platnost, pravdivost sdělení - reklama)
Čtení - čítanka (O pejskovi a kočičce)

M - uč. str.53/1,2,3 + práce do M-Š (u mne)

DÚ - zadán kvíz v Teams (opakování z prvouky)

Chválím všechny za vypracované rodokmeny - jsou překrásné, děti si daly záležet smile.

Původně plánovaná třídnická hodina zítra není, máme do normálně do 11.40h.

 

24.11.2020

ČJ - uč. str.74 (procvičování učiva)
       Pís. str.24,25 (ke slovu jelen) - písanky u mne
       Čít. str. 46,47 (O myšáčkovi)
       Třídění slov (slova nadřazená a podřazená - skupinová práce)
       DÚ - uč. str.50/1 - přepsat první 4 věty do ČJ-D

M - uč. str. 52, PS str.34/2, 35/2
      + tvorba slovních úloh 

Pr -PS str. 30, 31 - společné opakování (rodina)
      DÚ - PS str.31/2 (pouze dopsat číslice)

Zítra kontrola výtvarného úkolu - rodokmen (kdo ještě neodevzdal). 

Vylisované listy na Pč.

 

23. 11. 2020

ČJ - Opakování na IT (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná)
       - uč. str. 72,73 - sloh - popisujeme zvíře, přepis textu do ČJ -Š (72/2 - poslední sloka)

M - uč. str. 51, PS str.34/1 - měříme teplotu ve st. Celsia, procvičujeme
      DÚ - PS str. 35/1

AJ (Pau) - Opakování učiva (nábytek, zvířátka,  počítání 1 - 20, správná výslovnost, minitest 2)
                 
DÚ - obrázkový slovníček k l.3 (Pets)

AJ (Dvo) - Téma: Školní nábytek - nová slovní zásoba - uč. str. 10;  uč. str. 13/článek; PS -str. 10/cv. 1, 2;  str. 11/cv. 4;   str. 13/cv. 7 - probráno ve vyučování

                 DÚ - naučit se nová slovíčka, uč. str. 13 - číst+ překlad článku, PS str. 13/cv. 8

 

25.11. - sběr papíru (kontejner před starou budovou)

 

 

Ke stažení:
Download this file (Třídy - rozvrh 2.A.pdf)Třídy - rozvrh 2.A.pdf[ ]196 kB
 


 20.11.2020

ČJ - uč. str.70, 71 - slova nadřazená, podřazená, souznačná, + PL
       PS str. 14
       Soutěž v týmech - hledání slov
       Čtení - Popletené pohádky

 

M - uč. str. 50, PS str.33 - procvičování učiva 
     + procvičování - matematické omalovánky

!!! Pozor!!!  Vzhledem k tomu, že se prozatím ruší výuka TV a HV, budou mít děti výuku každý den do 11. 40h.  
(HV v pondělí nebude a 4. hodinu budou mít děti VV (za středeční 5.hodinu). V pátek budeme mít místo TV matematiku.)
Na obědy budeme odcházet příští týden v 11.35h (informace pro ty, kdo vyzvedávají děti po obědě), pak jdou děti normálně do družiny.

Připomínám vylisované listy (stačí ve středu na Pč a stačí 5 - 7 ks).

 

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

19.11.2020

ČJ - procvičování na IT (synonyma a antonyma)
      Slova nadřazená a podřazená - uč. str.69, 70, zápis do ČJ-Š (příklady), sešity u mne
      Sebehodnocení (domácí porfolio), čtvrtletní sebehodnocení ústně (diskuze, názory)
      DÚ - vyplnit čtvrtletní sebehodnocení - ŽK str.16

 

M - Geometrie - opakování (bod), vzájemná poloha bodu a čáry - uč. str. 47. PS str.30/1, 2
      + práce do sešitu M - GEO

 

Pr - Domácí mazlíčci a péče o ně - uč. str.28, 29, PS str.29 (PS jsou u mne)

 

 

 

 

18.11.2020

ČJ - přivítání, poučení o hygienických pravidlech během pobytu ve škole
       - procvičování - synonyma (PS str.13/6), pís. str.24 - až k Česká republika
       - čtení - přednes básně, + čít.str.46 - Bude zima, bude mráz

 

M - odečítání s rozkladem - uč. str.49, PS str.32/1,2
     
DÚ PS str.32/3

Sešity ČJ - PS a písanka jsou u mne na kontrolu.

 

Na příští středu na VV prosím vylisovat podzimní listy (stačí 5-7), lépe menší velikost.

 

18.11. - Žáci 1. a 2. tříd nastupují k prezenční výuce, bližší informace jsem Vám zaslala mailem.
              Nezapomeňte dát dětem i čítanku, kdo již bude umět báseň, nechá si ji ve škole.

17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek, výuka nepobíhá

Distanční výuka od 14.10.

 

16.11.2020

ČJ - Můj domácí mazlíček/Můj vysněný domácí mazlíček - mluvní cvičení - online
      Pís. str.23 (velké Ch), dokončení stránky - SP

 

M - uč. str.48 (6+x, 5+x), /geometrii si necháme do školy :-)/ - online
      PS str.30/3 a 31/3 - online
      PS str. 31/1,2 - SP

 

AJ (Pau) - uč. str.13 (komiks), str.14 (nová slovíčka v písni - Pets=dom.mazlíčci), PS str.14/1,2 - online
                  PS str.17/7 - nakresli zvířátko a doplň větu - SP

 Aj (Dvo) - Učebnice str. 12- rozhovory , opakování (What´s your favourite colour? How old are you? What´s your name?) - probráno na online výuce

                 DÚ - uč. str. 12 - procvičit ústně, PS str. 12/cv. 5, 6 

                 Vyplnit test v Teams. Je na známky.


13.11.2020

ČJ - Slova se stejným nebo podobným významem - synonyma - uč. str. 67,68 - online
       Pís. str.23 (malé ch - polovina stránky) - SP

Čtení - čítanka str.42, 43 - hádanky a básně (jednu báseň na str. 43 vybrat a naučit - do příštího pátku

 

M - uč. str.46 - nakupování, PS str.29 - online

 

Informace o nástupu k prezenční výuce obdržíte v pondělí večer, po naší poradě. 

 

12.11.2020

ČJ - Slova protikladná - uč. str. 66,67, PS str.13/5 - online
       Obrázek polednice můžete (není povinné) vložit do PŘÍSPĚVKŮ k ČJ, ostatní se na něj rádi podívají a třeba i pochválí :-).
 

M - uč. str.45/3,4,5 + PS str. 28/2 - online
      PS str. 28/1 - SP

 

Pr - PS str. 28, uč.str.28,29 - Domácí zvířátka - online

 

Procvičování učiva pro zájemce:

Matematika

https://www.matika.in/cs/#1 (autobusy, pyramidy, hry)
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem
 
(+, -, početní omalovánky)
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html


Český jazyk

https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/veta-slovo-slabika
https://www.gramar.in/cs/#2

 

 

 

 

 

11.11. 2020

ČJ - Slova významem protikladná - uč. str.66, cv.2/66 - písemně do ČJ-Š - online
       PS str. 12/4 řazení slov do věty - SP (poslat ke kontrole - bude zadáno v Teams)
Čtení - čít. str.41,42 - Hroší maminka je tatínek - online

 

M - Měříme objemuč. str. 44, 45/1,2 - online
      PS str.27/2 (procvičování) - SP  (neodevzdáváme)

 

VV + PČ - zpracujte výtvarně rodokmen Vaší rodiny a povídejte si o jejích členech (výtvarný úkol na příštích 14 dní, odevzdáme pak do Teams) - SP 

Inspirace zde:

             

 

Dne 9.11.2020 od 17.30h se uskuteční online třídní schůzka, připojíte se k ní přes kalendář  svého dítěte.

 

10.11.2020

Vzkaz od paní učitelky Dvořákové, který jsem zapomněla na třídní schůzce předat:

Komu nejde otevřít kvíz z AJ, nemusí ho vyplňovat (došlo k technické závadě), příští týden bude jiný.

(kvíz je určený pro skupinu paní uč. Dvořákové) 

 

ČJ - uč. str.64,65, PS str.12/3 - online
       Písanka str.22 - dokončení (na otázky odpovídejte celou větou) - SP

M - uč. str. 43, PS str.26/2 - online
      PS str.26/1 - SP

Pr -  Rodina (volný čas s rodinou, oslavy v rodině, povinnosti v rodině) - uč. str.26, 27, PS str.27 - online

 HV (za včera) - zkuste s dětmi rytmická cvičení - vytleskat rytmus (kdo zvládne přesně zopakovat?), zazpívejte si  doma všichni oblíbenou píseň "Na Okoř je cesta", ať je nám veseleji:

https://www.youtube.com/watch?v=2oopIp_8PI4

 

9.11. 2020

ČJ - Význam slova - uč. str.62, 63, PS str.11/1 (dokončení), 11/2 - ústně -  online
       PS str. 11/2 - SP (přepis básně)

M - Procvičováníuč. str.42, PS str.24/3 - online
      PS str. 25/1,2 - SP (cvičení 1/25 vyfotit a poslat ke kontrole do Teams - děti počítají samy, zkontrolují po sobě)


AJ (Pau) - uč. str.12 (opakujeme otázky: What´s your name, How old are you? What ´s your favourite colour?) - online
                 PS str. 11/4, str. 12 - pokusíme se zvládnout online
                 PS str.13/8 - SP (poslat ke kontrole)

  AJ (Dvo)-  Nová sl. zásoba -Téma:  Čísla od 13 do 20 (Procvičujeme otázky: How old are you? What´s your favourite colour?

                  What´s your favourite number?) - uč. str. 11 - probráno na online výuce

                  DÚ - PS str. 11/cv. 3  - neposílejte

                 + zkouška testu v Teams - Není na známku slouží pouze k procvičení !

 


6.11.2020

ČJ - Význam slova - uč. str. 61, 62, PS str.11/1 - online

      Čtení - čít. str.40,41 - Jak namalovat strom - online

      Písanka str.22 - polovina strany ke jménům Cilka, Čeněk (včetně) - SP

 

M - odečítání typu 13-x - uč. str.40, 41 - online
      PS str.24/1,2 - SP

 

Přeji všem hezký víkend,

P.Pauchová

 

 

 

5.11.2020

ČJ - opakování učiva, procvičování (druhy vět, vlastní jména), + uč.str.59,60 - online       

 

M - uč. str.39 - příklady typu 7+x s přechodem přes 10, str.40/1 -  online

 

Pr - uč. str.24, 25, PS str.26 - Moje rodina - online
       PS str.24 - Opakování podzim - SP (poslat do Teams - bude hodnoceno), postupujte podle zadání, obrázek nakonec nalepte (poslední odpověď si děti napíšou do prázdného rámečku nad slovem září), děti by měly zvládnout pracovat samostatně

 

 

4.11.2020

ČJ - Procvičování učiva  (druhy vět) - uč.str.58,59 - online
59/5 - napsat 4 věty do ČJ-Š (od každého druhu jednu) - poslat ke kontrole (bude zadáno v Teamsech) - online

ČTENÍ - vyprávíme si o prázdninovém čtení z čítanky + báseň str.40 - Krokodýl - online

 

M - uč. str.38 - online
       PS str. 23/1,2 - SP

 

VV a PČ - koláž na téma Ovoce a zelenina: nakresli na papír dva košíky (velké) a z reklamních letáků nebo z časopisu vystřihni různé druhy ovoce a zeleniny - do jednoho košíku nalep jen ovoce a do druhého zeleninu.

 

Někteří ještě neodevzdali úkoly, pozor, dva jsou k odevzdání do 4.11. (viz. Teams - zadání).

 

3.11.2020

ČJ - Sloh - Jak se k sobě chováme - uč. str.57, 58 - online
       PS str.10/5,6 - online

Pís. str.21 - písmeno c, č - SP

 

M - Geometrie - bod - uč. str.37, PS str. 22 - online

Pr - Podzimní zahrada, zelenina - uč. str.20,21,  PS str.23 a 25/1, 2 - online


      

2.11.2020

ČJ - Opakování - věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - online
       Uspořádání vět v textu, obrázková osnova - uč. str.55, 56/4, 5, pís. str.20 - online     
       Uč. str.56/4 - napsat do ČJ-Š - SP (neodevzdáváme - nácvik psaní)

 

M - uč. str. 36 - sl.úlohy o nakupování, PS str.21/1 - online

 

AJ (PAU) - Počítání do 20, otázka How old are you?  - uč. str 11, PS str.11/3 - online
                  PS str. 13/7 -  SP (bude zadáno v Teamsech, poslat ke kontrole - vložte do Teams - ZADÁNÍ)

    (DVO) - Opakování - školní potřeby, barvy, čísla - učebnice str. 8, 9;  PS str. 8/cv.6 ;  PS str.9/cv. 7 - probráno na online výuce

                 DÚ - učebnice str. 9 - článek - číst + překlad;   PS str.8/cv. 5 - nakreslit penál a popsat psací potřeby

 

HV - poslechněte si symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast od B. Smetany, zde je i s popisky a krásnými obrázky:

https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg

 

 

Chystáme online doučování (procvičování) v režii paní asistentky Strejčkové. Bylo by na programu  pravděpodobně v odpoledních hodinách. Pokud byste měli zájem, napište mi emailem, zájemce je možné rozdělit i na více skupin, podle potřeby.

 

V matematice (záložka příspěvky nebo soubory) v Teamsech najdete halloweenské početní omalovánky pro rychlíky (dobrovolné).

Tři žáci z mé skupiny AJ ještě neodevzdali Minitest 1 z AJ, napravte to.

23.10.2020

ČJ - vyprávíme si článek z čítanky Mrazení v zádech (str.31), otázky k textu - online
       Věta tázací a uspořádání vět v textu (uč. str.53, 54, PS str.9/4) - online
       Čtení na prázdniny: čítanka str.35-39 - Džesy neboli Jessie, Kdo z vás ví něco o ježcích? - SP

 

M - uč. str. 35, PS str.20/2 - online
      PS str.21/2 - SP

 

Během podzimních prázdnin čtěte, zkuste si i napsat cvičný diktát nebo opis (stačí krátký).

Přikládám poučení na prázdniny:

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví,
P.Pauchová

 

22.10.2020

ČJ - Věty přací a tázací - uč. str.50-52, PS str. 9/3 - online
       Pís. str. 19 - dokončit (vyzkoušejte cvičně  i diktát
písmen) - SP

 

M - uč. str.34 - online
      PS str. 20/1 - SP

 

Pr - uč. str.22, 23, PS str.22 - online (pokusíme se stihnout)

 

Pochvala všem, kteří už poslali vyplněný kvíz z matematiky - vedete si skvěle wink !!!

 

21.10.2020

ČJ - Věty oznamovací a rozkazovací - uč. str. 47-49, PS str. 8/2 - online
       Pís. str.19 - písmeno ď, d - ke slovu děda (včetně) + přečíst z čítanky str.31,32- Mrazení v zádech - SP

M -  Měření hmotnosti - uč. str.33, PS str.19/2 - online
       Vážíme předměty a osoby - 1)sebe, 2)plnou školní aktovku - na osobní váze, 3)jablko (nebo jiné ovoce), 4)vajíčko, 5)pytlík bonbónů - na kuchyňské váze - zapíšeme výsledky vážení do M-Š - SP

 

VV - nakresli svou nejoblíbenější hračku, podepsaný výkres vlož do dom. portfolia - SP

PČ - pomoz rodičům při podzimní práci na zahrádce (nebo při péči o pokojové rostliny) - SP

 

V předmětu matematika najdete nový minikvíz. Prosím odeslat do pátku - bude hodnocen.

 

 

20.10.2020

ČJ - vyprávíme si o přečteném článku v čítance (str.27-31) + uč. str.45, 46 (melodie věty, druhy vět), str.46/1 - zápis do ČJ-Š - online
       PS str. 8/1 - SP

 

M - uč. str.32, počítáme s neznámou s přechodem přes 10, str.32/4 - poslední dva sloupečky písemně do M- Š - online
       PS str. 19/1 - SP

 

Pr - uč. str. 19 (Stěhovaví ptáci), PS str.21 (Savci a ptáci) - online
      SP - vyrobte plakát (stačí A4) - nakresli (nebo vystřihni a nalep) jednoho savce a jednoho ptáka a popiš jeho stavbu těla
(k popisu použij kartičky na str.21 vpravo v PS - vystřihni a nalep) - úkol zařaď do portfolia (do 3.11.)

 

Poslední opozdilci nechť vyplní kvíz z AJ na MS Teams do dnešního večera (četla jsem je dnes na online výuce) - je hodnocený.

 

Vážení rodiče, na webu školy je  možno vyplnit dotazník k distančnímu vzdělávání (v sekci novinky od vedení školy). 

 

 

19.10.2020

ČJ - učivo o větě - uč. str.43,44/5, 6a)b) pís. do ČJ-Š, cv.7 ústně - online
       SP - uč. str. 44/9 (písemně do ČJ-D)

 

M - procvičování, slovní úlohy - uč. str. 31, PS str. 18/1 - online
      SP - PS str.18/2,3

 

AJ (PAU) - uč. str. 9 - četba komiksu, str. 10 - nová slovíčka, PS str. 10 - procvičení nových slovíček, barev - online
                  SP - obr. slovníček k l.2 (děti dostaly), test k l.1 (dostanete do mailu), naučit nová slovíčka

Aj (Dvo) - procvičování slovíček - barvy, čísla a školní potřeby - PS str. 7/ cv. 3, 4-  společná kontrola  - online výuka

                   DÚ - učebnice str. 7 - přečíst + překlad - samostatná práce

TV a HV - běžte ven na dlouhou vycházku a zazpívejte si do kroku píseň Okolo Frýdku cestička - je pochodová smile

 

Děkuji za zaslané opakovací kvízy z AJ - někteří ještě neposlali, napravte to!!!

       

16.10.2020

ČJ - uč. str. 40/2,4 - opakování abeceda (ústně), uč. str.42/1,2 - písemně zapsat věty do ČJ - Š - online
       Pís. str. 18 - SP
       Čtení na víkend - čít. str. 27-31 (Na výletě) - SP

 

M - uč. str. 30 -  celá - online

O víkendu výuka není, vymazala jsem z kalendáře, asi se tam dostalo nedopatřením.

Opakujte s dětmi podle individuální potřeby  - pamětné počítání, čtení, psaní.
Odkazy pro online procvičování:

https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.matika.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Do chatu v týmu AJ jsem vložila procvičovací kvíz - pošlete mi vyplněný (obě skupiny).

Stáhněte si poslech k učebnici Chit chat 1 - https://ulozto.cz/file/nnJVtVpRpC9p/chit-chat-1-cd-1-zip - pomůže vám při četbě komiksu, můžete si zopakovat i probrané písničky.

Přeji všem klidný domácí víkend,

P.Pauchová

 

15.10.2020

ČJ - prac.list Podzim (s drakem) - online
       SP - dokreslit draka a zapsat podzimní měsíce

M - uč. str.29- odečítání typu 12 - x - online
      SP - PS - str. 17
- procvičení učiva

Pr - uč. str. 18, 19 - Podzimní rybník a Ryby - online
      SP - PS str. 15 - čtyřsměrka

 

Stále s dětmi čteme - knihy s příběhy dětí, pohádky. Vyplňujte čtenářský list.
Ozývají se mi někteří pilní čtenáři, kteří chtějí zaznamenat další přečtenou knihu (není povinné), pošlu všem formulář do emailu smile.

 

 

 

 

14.10.2020

ČJ - prac.list Abeceda - online
       Čtení - čít. str. 25, 26 - Červená bunda (přečíst, umět vyprávět) - sam. práce

M - uč. str. 28/1,2,3 - online
      str. 28/4 - sam. práce (SP)

VV, PČ - práce na téma Deštivý den (může být kresba, malba, koláž - doplnění výstřižky)

Prosím rodiče o kontrolu cvičení, která s dětmi děláme online a o Váš podpis vždy na stránku dolů. Vyplněné pracovní listy (i výtvarné práce) dávejte do desek (domácí portfolio), zkontrolujeme ve škole.

 

 

 

13.10.2020

ČJ - opakování psaní vlastních jmen, řazení slov podle abecedy
       práce na tabuli, tabulky, uč. str. 40/3 - ústně, diktát
       Pís. str.17 celá (velké A, O)

M - uč. str. 27 (stále sčítáme 8 + x, 9 + x ...), procvičujeme pamětně
      PS str. 16/1, DÚ str.16/2,3

Pr - uč. str.16, 17 - Savci v podzimním lese

Od zítra začínáme distanční výuku. Sledujte kalendář v MS Teams, distanční výuka (tedy i výuka online) je povinná.
Děti dnes dostaly domů pracovní listy na ČJ, AJ - jejich použití upřesníme. Sledujte i nadále stránky naší třídy, kam budu vkládat zadání.

V případě dotazů mi napište. Technické problémy s připojením (nedostatkem techniky) je třeba řešit s ředitelstvím školy (viz. hlavní webová stránka školy).

Přeji nám všem dost sil ke zvládnutí celé situace, 
děti mi dnes rukoudáním slíbily, že se budou snažit pracovat doma pilně a bez odmlouvání smile.

P.Pauchová

 

 

12.10.2020

ČJ - uč. str. 34/5, 34/8d) - řazení slov do ČJ - Š, 35/13 - 1. dva řádky do ČJ-Š - řazení dle abecedy
       DÚ - pís. str.16 - dokončit stranu (písmeno o)

M - uč. str. 26 (sčítání s přechodem přes 10, rozklad č. 10,  příklady typu 8 + x)
      PS str. 15 celá - procvičování (kdo nestihl ve škole, dokončí doma)

AJ (PAU) - uč. str.7, 8 (školní potřeby, pokyny, zdvořilá žádost - minirozhovory), DÚ - přečíst komiks str.9

     DVO - uč. str.6, PS str.6, DÚ - naučit se nová slovíčka

HV - Délka not (nota celá, půlová, čtvrťová a osminová - zápis do sešitu), opak. psaní housl. klíče

 

 


 

9.10.2020

ČJ - uč. str. 33, 34/5,6,7 (abeceda s vizuální podporou, řazení slov podle abecedy)
       PS str. 7 celá, str.2 (přepis vět a slov) - celá
       Čtení a práce s textem - čítanka str.23,24

 

M - geometrie - uč. str.25 (čára přímá, křivá, lomená, osová souměrnost), práce do sešitu M-Geo,
                       PS str.14 celá (kdo nestihl cv.3, dokončí doma)

 

Pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

 

8.10.2020

ČJ - uč. str. 32-33 - seznámení s abecedou
       PS str. 7/1, str.2 - přepis (první 3 věty)
       Pís. str. 16 - pouze písmeno a
       Čtení - čítanka str. 21,22 (lidové a autorské verše, práce s textem o drakovi)
       Naučit abecedu do 12.10. (uč. str.33)

M - uč. str. 24 - obchodování (dražší x levnější zboží, porovnávání), obchodování s papír.mincemi
      PS str. 12/2, str. 13/1, DÚ str. 13/2

Pr - uč. str. 13, 14, 15 - Význam lesa, rostliny a živočichové v lese
       PS str. 20

Dnes děti dostaly zalaminovanou abecedu - pomůcku pro učení (i psaní) a první čtenářský list  na měsíc říjen.

Vyplněný čtenářský list prosím přinést na 3.11., jestli je to možné i s přečtenou knihou (není nutné). Není třeba psát dlouhé zápisy (o čem kniha je stačí napsat jednou, dvěma větami).

Vyplněné listy prosím vkládat do košilkových desek, jaké jsme měli v min. škol. roce na AJ.


      

7.10.2020

ČJ - uč. str. 30 - opakování psaní vlastních jmen (mazací tabulka, tabule), str.30/3 - písemně do ČJ-Š první 4 věty - Kdo něco pokazil, nezapomene na opravu.
       DÚ uč. str. 30/2 - do ČJ-D
       Čtení - pohádka o Kohoutkovi a slepičce

M - uč. str.23, PS str.12/1 

PČ, Vv - výroba školních pomůcek (karty na prvouku - rostliny, houby, plody - z PS str.18,19), můj nový obchod (na matematiku)

Procvičujte doma čtení (hlasité), pamětné sčítání a odečítání (někteří stále pletou i rozklad čísel do 10!). 

 

6.10.2020

ČJ - uč. str. 27-29 (sloh - pozorné čtení, práce s textem)
       Pís. str. 15 celá (Y,y)
       Beseda s policistou - Policie není strašák

M - uč. str.22, PS str.11/1 (počítáme s neznámou - dosazujeme číselnou hodnotu)
      Procvičování + - do 20 (s přechodem i bez přechodu přes 10 - stále příklady typu 9+x, 11-x)
      Soutěž družstev na početním trenažeru (www.skolakov.eu )
      DÚ PS str.11/2

Pr - PS str. 17 (doplňování, popisky - vystřižené u mne), str.19 - lesní keře a dřeviny a jejich plody a listy

 

 

5.10.2020

ČJ - procvičujeme psaní vlastních jmen - PS str.6 celá (+ práce na IT tabuli)
       DÚ str. 5/2 - napsat na řádky
       Kdo dnes ještě nebyl zkoušený z básně, připraví si na zítra!

M - uč. str. 21 celá, PS str. 10/2
       + měření předmětů ve třídě, zápis včetně jednotek

AJ - PAU: nová slovní zásoba - školní pomůcky (uč. str.6, PS str.6), DÚ PS str. 8/5 - nakreslit obsah svého penálu a                         POPSAT + obr. slovníček k l.1 (děti dostaly)

      DVO: opakování čísel, uč. str.5, DÚ PS str.5/7

HV - opakujeme houslový klíč - PL (kdo nebyl, procvičí si do notového sešitu)

 

Probíhají srdíčkové dny - možno zakoupit magnetky, náramky (cena do 35,- Kč).

Kdo ještě nepřinesl, přinese si sešit - diktáty, pětiminutovky.

 

 


 

 

2.10.2020

V úterý 6.10. beseda s Policií ČR - prosím dejte dětem 35,- Kč (nejlépe už v pondělí).

ČJ - uč. str. 26, 27 (vlastní jména zvířat), cv.1/26 - opis do ŠS
       PS str.5/2 (pouze doplnění písmen, zdůvodnění)
       Čtení s porozuměním, plynulé čtení, vyhledání informace v textu - pracovní list

M - uč. str. 20,21/1,2 - počítání v metrech a cm (seznámení s jednotkami délky)
      Na pondělí si děti přinesou metr (svinovací, krejčovský), budeme měřit předměty ve třídě.

Připomínám báseň z čítanky na příští týden.

Dnes dostaly děti domů k nahlédnutí sešit na pětiminutovky. Prosím v pondělí přinést podepsané, někdo má ještě doma i sešit na diktáty - prosím podepsat, kdo měl chyby, napíše opravu, přinese do školy.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

1.10.2020

ČJ - uč. str. 25 (vlastní jména, orientace v textu, povídání o našich zálibách)
       DÚ - uč. str. 25/5 - přepsat do ČJ-D první 3 věty
       PS str. 5/1 - přepis
       Čtení - popletené pohádky

M - uč. str. 19
      PS str.10/1

Pr - pouze uč. str. 11,12 (lesní plody, houby)
       + poznáváme naše dřeviny (stromy a keře) - skupinová práce

 

Připomínám dnes od 18h cvičné online setkání na MS Teams - najdete v kalendáři.

 

30.9.2020

ČJ - uč. str. 24, 25/4 - vlastní jména - jak se jmenujeme, kdy slavíme svátek, jaký význam má naše jméno
      diktát slov
      Pís. str. 14 celá
      Čtení - básně čítanka str. 16 (hledáme v textu zdrobněliny, význam bás. obratů, čtení, recitace)
                 do úterý 6.10. - naučit buď báseň Jablíčka nebo Už je podzim (čítanky si děti vzaly domů)

M - uč. str. 17/3, str.18 celá (slovní úlohy na odčítání)
    DÚ PS str. 9/1,2

PČ, VV - Jablko a hruška (mozaika z trhaného papíru), pár dětí má domů k dokončení 

Termíny třídnických hodin pro 1. pololetí (vždy 5. vyučovací hodina):

22.10.2020
26.11.2020
22.12.2020
28.1.2021

 

29.9.2020

ČJ - uč. str. 24/1 - učivo o vlastních jménech (vypsat z článku jména dětí do ŠS, sešity u mne)
       - zdrobněliny jmen (rozšiřování sl. zásoby)
       DÚ - str. 24/2 - písemně do ČJ-D (stačí 3 jména a příjmení kamarádů)
       Pís. str. 13 celá
       Čtení - Pohádka o malém hodném í (chválím většinu dětí za domácí čtení!)

M - uč. str.17/1,2 (procvičujeme odečítání s přechodem přes 10, typ 11-x), kdo nestihl, dokončí doma
      PS str.8 celá (u mne)

Pr - uč. str. 8, 9, 10 (poznáváme stromy a keře v lese a u lesa)
       PS str. 16  (str. 15 zatím ne)

Ti z Vás, kteří měli problémy s přihlášením, mají hesla resetovaná. To znamená, že se přihlásí na MS Teams stejně jako poprvé, tzn. heslo: Heslo1234. Podrobný návod je na webu školy (hlavní stránka).

 


 

25.9.2020

ČJ - uč. str. 22, 23 (práce s obrázkem, orientace, popis cesty, opakování psaní vybraných písmen)
       PS str. 4/4 - přepis slov cizího původu
       Pís. str. 11, 12 (dokončení), str.13 - opis - velké V (po slovo Vítek)
       Čtení - Legenda o sv. Václavu (vyprávění, video)
       DÚ - čtení pohádky O. Sekory: Pohádka o hodném, malém i (Ferdův slabikář) - děti dostaly okopírované

M - uč. str. 16 (odečítání s přechodem přes 10)

Prosím všechny o kontrolu přístupu do MS Teams, děkuji těm, kdo už mi odeslali vyplněný úkol - kvíz.

Ve čtvrtek 1.10. v 18h proběhne cvičné připojení ke schůzce, kterou zadám do kalendáře. 

Kdo má problém se do Teams dostat, napíše mi mail, musíme řešit.

 

 Přeji všem hezký sváteční víkend,

P.Pauchová

 

24.9.2020

ČJ -  uč. str.18 - Abeceda - přepis do ŠS
        Pís. str. 12 - malé v, opakování
        Čtení - čítanka (Hrnečku, vař), Popletené pohádky
        DÚ (do ČJ - D) - uč. str.17/2a) - přepis vět

M - uč. str.15 celá (počítání s korunami)
      PS str. 7/2,3

Pr - uč. str. 8, PS str.14 (podzim)

V MS Teams na děti čeká malý kvíz, psala jsem včera upozornění na mail. Kdo by měl problém se připojit (např. zapomenuté heslo), prosím o zprávu, budeme řešit se správcem.

 

23.9.2020

ČJ - slohové cvičení (skupinová práce) orientace v obrázku, tvorba vět - uč. str. 19-22 - vybrané úkoly, práce v týmu
       Pís. str. 11 - až k řádku s tužkou - slabiky (včetně)
       Čtení - Popletené pohádky

M - uč. str.14 (procvičujeme počítání s přechodem přes 10)
      Hra s vláčkem - manipulace, znázornění
      PS - str.6/3, str.7/1

 

Dnes bez DÚ :-)...

 

22.9.2020

ČJ - hry se slovy, rytmus řeči, čtení pohádky O koťátku, opakování psacích písmen
       Pís. str. 10 (čteme psací písmo s porozuměním)
       PS str. 4/3 - opis (sešity u mě)
       diktát slov

M - začínáme počítat s přechodem přes 10 (typ 9 + 2, 9 + 3, 9 + 5 atd.)
      uč. str. 13 celá, DÚ PS str. 6/1,2
      pětiminutovka na +- do 10

Pr - PS str. 12, 13 - opakování tématu Škola, Cesta do školy

Prosím vybavte děti od příštího týdne již úkolníčky (stačí i obyč. notýsek), někteří je už mají.


      

21.9.2020

ČJ - Opakování - písmena q, w, x (hlavně slova cizího původu)
       PS (žlutý) - str. 3/1, DÚ - dodělat str.3/2

M - uč. str. 12 celá (desítky a jednotky)
      PS str.5/2,3 (jsou u mne)

AJ - PAU: uč. str. 5, PS str. 5/6, DÚ - obrázkový slovníček - dopsat čísla k broukům + vybarvit jim trika, naučit číslovky 1-12 (i psát)
DVO: uč. str.5, PS str.5/6, DÚ - naučit čísla 1-12 číst i psát

HV - Píseň Okolo Frýdku cestička (nalepená v sešitě, naučit slova!)

Prosím rodiče dětí, které chybí z výuky, aby doplňovali s dětmi úkoly podle informací na webu. Jestli s dětmi potřebujete více procvičovat, dělejte to do procvičovacího sešitu dle svého uvážení. Děti pak nemohou s námi pracovat a musíme jim strany znovu kopírovat. Děkuji.

 


18.9.2020

ČJ - uč.str. 18, 19 - opakujeme, písemně do ČJ - Š str.19/2 (vizitka)
       Pís. str.9 celá
       čtení - PL- O koťátku, které zapomnělo mňoukat (děti si doma ještě přečtou, v úterý čteme na známky)

M - uč. str.11 - obchodování, práce s papírovými mincemi
      Příští týden pětiminutovka (+- do 20) 

Přeji hezký víkend,

P.Pauchová

 

17.9.2020

ČJ - uč. str.17 celá (opakujeme čtení skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)
       Pís. str. 8 celá (r, ř)
       čtení - čítanka str. 12 (básně P.Šruta)

M - uč. str. 10 - slovní úlohy typu o n více, méně,
      PS str. 4 celá, DÚ str. 5/1
      Hra - početní domino

Pr - uč. str. 6, 7 - Ceta do školy, Dopravní prostředky
       PS str. 10, 11

 

 

16.9.2020

ČJ - uč. str. 16 - tvrdé a měkké slabiky, cv.5 písemně do ŠS (podtrháváme di, ti, ni červeně, dy, ty ny modře)
       Pís. str. 7 - vše mimo diktát písmen
       čtení - čítanka + popletené pohádky

M - uč. str. 9 (opakování - slovní úlohy, pohyb na číselné ose)

V pátek budeme při matematice hrát na obchod - dejte dětem papírové mince.
Kdo ještě ve škole nemá papírové číslice, prosím přinést, potřebujeme k procvičování.
       

15.9.2020

ČJ - uč. str.15,16 - rozeznáváme skupiny di, ti, ni/ dy, ty, ny (sluchem, v textu), cv.4 na str.16 do ŠS
       Pís.str.7 (písmeno t) - po slovo TULÍ
       DÚ - PS str.1/cv. - opis jedné sloky (podle svého výběru)  na řádky

M - opakujeme geometrické tvary a tělesa - uč. str.8 (+ práce v sešitě)

Pr - PS str.9 - život ve škole (kde všude se učíme)

Na zítra připomínám jeřabiny, jehlu a nit na PČ.

 

14.9.2020

ČJ - prac. list - nácvik správného čtení, slovní přízvuk, zřetelná artikulace (opakování)
       Pís. str.6 (i,u - opak.), DÚ dodělat stranu 6 - odpovědi na otázky

M - osová souměrnost (opak.) - uč. str.7/1,2,3 + PS str.3 celá
      Procvičujte s dětmi pamětné sčítání a odečítání do 20 - někdo stále chybuje, dlouho počítá na prstech...

AJ - PAU: procvičování pozdravů, rozhovorů,
       + uč. str.4, PS str.4 - barvy (opakování), DÚ str. 5/7
       DVO: uč. str. 4, PS str.4/cv.5, DÚ PS str.4/cv.4

HV - nácvik písně Kočka leze dírou (melodie vzestupná a sestupná), pohybový doprovod


11.9.2020

ČJ - uč. str. 14, 15/2,3,4 (cv. 4 písemně do ŠS)
       pís. str. 5 - diktát písmen, kontrola dle tabule
       - čtení slov s důrazem na první slabiku

M - uč. str.6, +7/4,5,6 (slovní úlohy, hodiny - opakování)

Na středu na PČ prosím nasbírat v přírodě jeřabiny, donést s jehlou a nití - budeme navlékat.

Pěkný víkend,

P.Pauchová

10.9.2020

ČJ - uč.str. 13 (opakování)
     - PS str.1/1 - přepis vět (+ popis obrázku ze včerejší VV)
     - čtení pohádky O karasovi (prac.list)
     - pís. str. 5 (5 řádků), DÚ (3 řádky - slova podle obrázků, odpověď na otázku)

M - uč. str. 5 (opakujeme + - do 20)
      PS str.2 (jsou u mne)

Pr - uč. str. 5 (školní rok, prázdniny)
      PS str. 7, 8 (škola a třída)

 

9.9.2020

ČJ - uč.str. 9 - 11 (sloh - orientace v textu, vyprávění, lidová rčení)
       - čtení s porozuměním (pracovní list) - Báseň Krotitelé od J. Žáčka (dobrovolný úkol k naučení - na pondělí)
      - pís. str. 4 (písmeno h, k - opakování)

M - uč. str. 4
      -PS str.2/1,2 (kdo nestihl, má za DÚ)
      -pamětné počítání (slovní úlohy, autobus)

Platba za PS je 638,- Kč. Podrobný rozpis v mailu. Děti mohou nosit od zítra.

Nezapomínejte doma procvičovat čtení - děti by měly číst každý den (nejlépe vlastní knihu). Od října budeme pracovat na čtenářských listech, které se budou týkat přečtených knih. 

 

8.9.2020

ČJ - uč. str. 8,9 (jazyky, kterými se dorozumíváme)
      - ŠS - opis z učebnice str.8/3 - pouze první dvě věty (někteří s opisem zápasí, prosím o opravu do sešitu)
      - pís. str. 3 - prvních 6 řádků, DÚ - dokončit stranu 3 (slabiky le, be, mo, lé, le, ble + Vlnu, mléko, maso.)

M - uč. str.3 (počítáme v oboru do 20 - opakování)
      PS str. 1 celá
      Kdo doma má, přinese si papírová čísla z min. školního roku, kdo nemá, vyrobí si.

Pr - uč. str.4, PS str.6 (Ve škole)

Sběr papíru 15. - 17.9. 2020.

 

7.9.2020

ČJ - uč. str.7 (článek +povídání o mateřském jazyce)
       - ŠS (školní sešit) - datum + věta: Vítejte ve škole. (kdo pokazil, prosím o opravu - zítra kontrola :-)
       - pís. str.2 - 3 řádky (le, lé, Je velký a silný.)

M - uč. str.2 (opakování)
      DÚ - PS str.1/1,2

AJ (PAU): uč. str. 2,3 (pozdravy, představení, seznámení se Superstars, píseň)
                PS str.2,3, DÚ (na příští týden - PS str.3/3)

AJ (DVO): uč. str.3 - naučit se číst

Na přání jedné z maminek uvádím seznam učebnic, které děti zatím dostaly:

ČJ - učebnice, čítanka (zůstává ve škole), PS, Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky (zatím doma), Písanka 1
       Sešity: ČJ - Š (nosíme do školy), ČJ -D (nosíme do školy, když je do něj úkol), ČJ - Diktáty (zůstává ve škole, budeme posílat na kontrolu)

M - učebnice, PS (tj. Procvičujeme s Matýskem)
       Sešity: M - Š (nosíme do školy), M - Pětiminutovky (zůstává ve škole, posíláme na kontrolu), M - Geo (zůstává ve škole v zapínacích deskách, kde je i trojúhelník a ostrá tužka č.3)

Pr - učebnice, PS

AJ - učebnice, PS + obálka na obrázkový slovník

HV - učebnice (zůstává ve škole)
        + notový sešit (nosíme do školy)


4.9.2020

ČJ - vyprávění o prázdninách (prohlídka prázdninového deníku spolužáka)
    - četba článku v čítance (str.5)
    Písanka - str.2 - malé psací l a e/é (zde pouze 2 řádky)

M - uč. str.1 celá (opakování - numerace do 10)

Přeji všem pěkný podletní víkend,

P.Pauchová

3.9.2020

Dnes jsme nakonec poměrně úspěšně nadepsali sešity :). Prosím, obalte je (kdo nemá). 
Náhradní sešity jsou uložené ve třídě (kdo si je nepřinesl, nebude je tu mít do zásoby).

Děti nosí sešity do školy dle rozvrhu. ČJ - diktáty, M - pětiminutovky a M - geo zůstanou ve třídě a budeme je posílat dle potřeby domů na kontrolu.
M - geo bude ve velkých deskách s drukem + tam bude trojúhelník, ostrá tužka č.3 (uložíme ve třídě). Stačí donést až během příštího týdne.

V pondělí 7.9. navštívíme výstavu Tajemství včel (5.vyuč.hodina). Vstupné uhradíme z peněz na cirkus, který se v březnu nekonal.

2.9.2020

Dnes děti dostaly učebnice a PS.
Učebnice prosím doma podepsat a obalit. PS mají děti od nás podepsané, tedy jen obalit. Čítanka i Hv bude zůstávat ve škole (obalit, přinést). Výuka podle rozvrhu začíná v pátek, na TV ještě není možné jít do tělocvičny, půjdeme s dětmi na hřiště (dejte jim sportovní oblečení, nemusí se ještě převlékat).

Knihy z katalogu Albatros můžete objednat do 21.9. (p.uč. Motalová z 2.B) - přinést objednávku i přesnou částku.

Prosím dokoupit dvě obálky z PVC na druk - jedna formát A4 (na GEO) a jedna A5 (na AJ).

Zítra - nadepisování sešitů.

Na obědy chodíme tento týden  už v 11h. Kdo bude chtít dítě vyzvednout ihned po obědě, může přijít už v 11.20. Jinak děti počkají na vyzvednutí v ŠD - nemohou sedět u vrátnice.

 

1.9.2020

Děti dnes dostaly ŽK a přihlášky do ŠD. Prosím o vyplnění přihlášek i první strany ŽK. Jestliže došlo ke změnám, prosím o upozornění, musím opravit v systému.

Množí se dotazy ohledně pomocných linek v sešitech 512 - mohou pro začátek být (obzvláště pro děti, které mají problém s úpravností písma).

Vstup do školní budovy je ráno možný již od 7:30h, aby se zamezilo shlukování u dveří.

Od 7.9.2020 bude zákaz vjezdu vozidel do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00h (v rámci projektu Školní ulice - viz. letáky, které děti dostaly). Akce bude trvat tři týdny.

 

31.8.2020

Z NAŘÍZENÍ PANA ŘEDITELE BUDE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY PRO ŽÁKY POVINNÁ ROUŠKA.

27.8.2020

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím Vás před začátkem nového školního roku 2020/21 a přidávám pár organizačních informací:

1.9. - pouze jedna hodina - do 8.45h (slavnostní zahájení školního roku, bez přezouvání, aktovek, pomůcek). K obědu je krupicová kaše, kdo půjde, sdělí mi ráno ve třídě.

První den dětem rozdám přihlášku do družiny, prosím hned vyplnit a 2.9. přinést.

2. - 3.9. - 4 hodiny (třídnické) - do 11.40h (děti si již nosí pomůcky, sešity, kufříky...)

4.9. - výuka podle rozvrhu (děti ho dostanou) - 4 hodiny - do 11.40h 

Konce vyučování v novém školním roce: 

PO + ST - do 12.35h
ÚT, ČT, PÁ - do 11.40h

ŠD funguje v případě potřeby již od 1.9.

Těším se příští týden na děti a přeji krásné poslední dny prázdnin smile.

P.Pauchová