30.9.2020

ČJ - uč. str. 24, 25/4 - vlastní jména - jak se jmenujeme, kdy slavíme svátek, jaký význam má naše jméno
      diktát slov
      Pís. str. 14 celá
      Čtení - básně čítanka str. 16 (hledáme v textu zdrobněliny, význam bás. obratů, čtení, recitace)
                 do úterý 6.10. - naučit buď báseň Jablíčka nebo Už je podzim (čítanky si děti vzaly domů)

M - uč. str. 17/3, str.18 celá (slovní úlohy na odčítání)
    DÚ PS str. 9/1,2

PČ, VV - Jablko a hruška (mozaika z trhaného papíru), pár dětí má domů k dokončení 

Termíny třídnických hodin pro 1. pololetí (vždy 5. vyučovací hodina):

22.10.2020
26.11.2020
22.12.2020
28.1.2021

 

29.9.2020

ČJ - uč. str. 24/1 - učivo o vlastních jménech (vypsat z článku jména dětí do ŠS, sešity u mne)
       - zdrobněliny jmen (rozšiřování sl. zásoby)
       DÚ - str. 24/2 - písemně do ČJ-D (stačí 3 jména a příjmení kamarádů)
       Pís. str. 13 celá
       Čtení - Pohádka o malém hodném í (chválím většinu dětí za domácí čtení!)

M - uč. str.17/1,2 (procvičujeme odečítání s přechodem přes 10, typ 11-x), kdo nestihl, dokončí doma
      PS str.8 celá (u mne)

Pr - uč. str. 8, 9, 10 (poznáváme stromy a keře v lese a u lesa)
       PS str. 16  (str. 15 zatím ne)

Ti z Vás, kteří měli problémy s přihlášením, mají hesla resetovaná. To znamená, že se přihlásí na MS Teams stejně jako poprvé, tzn. heslo: Heslo1234. Podrobný návod je na webu školy (hlavní stránka).

 


 

25.9.2020

ČJ - uč. str. 22, 23 (práce s obrázkem, orientace, popis cesty, opakování psaní vybraných písmen)
       PS str. 4/4 - přepis slov cizího původu
       Pís. str. 11, 12 (dokončení), str.13 - opis - velké V (po slovo Vítek)
       Čtení - Legenda o sv. Václavu (vyprávění, video)
       DÚ - čtení pohádky O. Sekory: Pohádka o hodném, malém i (Ferdův slabikář) - děti dostaly okopírované

M - uč. str. 16 (odečítání s přechodem přes 10)

Prosím všechny o kontrolu přístupu do MS Teams, děkuji těm, kdo už mi odeslali vyplněný úkol - kvíz.

Ve čtvrtek 1.10. v 18h proběhne cvičné připojení ke schůzce, kterou zadám do kalendáře. 

Kdo má problém se do Teams dostat, napíše mi mail, musíme řešit.

 

 Přeji všem hezký sváteční víkend,

P.Pauchová

 

24.9.2020

ČJ -  uč. str.18 - Abeceda - přepis do ŠS
        Pís. str. 12 - malé v, opakování
        Čtení - čítanka (Hrnečku, vař), Popletené pohádky
        DÚ (do ČJ - D) - uč. str.17/2a) - přepis vět

M - uč. str.15 celá (počítání s korunami)
      PS str. 7/2,3

Pr - uč. str. 8, PS str.14 (podzim)

V MS Teams na děti čeká malý kvíz, psala jsem včera upozornění na mail. Kdo by měl problém se připojit (např. zapomenuté heslo), prosím o zprávu, budeme řešit se správcem.

 

23.9.2020

ČJ - slohové cvičení (skupinová práce) orientace v obrázku, tvorba vět - uč. str. 19-22 - vybrané úkoly, práce v týmu
       Pís. str. 11 - až k řádku s tužkou - slabiky (včetně)
       Čtení - Popletené pohádky

M - uč. str.14 (procvičujeme počítání s přechodem přes 10)
      Hra s vláčkem - manipulace, znázornění
      PS - str.6/3, str.7/1

 

Dnes bez DÚ :-)...

 

22.9.2020

ČJ - hry se slovy, rytmus řeči, čtení pohádky O koťátku, opakování psacích písmen
       Pís. str. 10 (čteme psací písmo s porozuměním)
       PS str. 4/3 - opis (sešity u mě)
       diktát slov

M - začínáme počítat s přechodem přes 10 (typ 9 + 2, 9 + 3, 9 + 5 atd.)
      uč. str. 13 celá, DÚ PS str. 6/1,2
      pětiminutovka na +- do 10

Pr - PS str. 12, 13 - opakování tématu Škola, Cesta do školy

Prosím vybavte děti od příštího týdne již úkolníčky (stačí i obyč. notýsek), někteří je už mají.


      

21.9.2020

ČJ - Opakování - písmena q, w, x (hlavně slova cizího původu)
       PS (žlutý) - str. 3/1, DÚ - dodělat str.3/2

M - uč. str. 12 celá (desítky a jednotky)
      PS str.5/2,3 (jsou u mne)

AJ - PAU: uč. str. 5, PS str. 5/6, DÚ - obrázkový slovníček - dopsat čísla k broukům + vybarvit jim trika, naučit číslovky 1-12 (i psát)
DVO: uč. str.5, PS str.5/6, DÚ - naučit čísla 1-12 číst i psát

HV - Píseň Okolo Frýdku cestička (nalepená v sešitě, naučit slova!)

Prosím rodiče dětí, které chybí z výuky, aby doplňovali s dětmi úkoly podle informací na webu. Jestli s dětmi potřebujete více procvičovat, dělejte to do procvičovacího sešitu dle svého uvážení. Děti pak nemohou s námi pracovat a musíme jim strany znovu kopírovat. Děkuji.

 


18.9.2020

ČJ - uč.str. 18, 19 - opakujeme, písemně do ČJ - Š str.19/2 (vizitka)
       Pís. str.9 celá
       čtení - PL- O koťátku, které zapomnělo mňoukat (děti si doma ještě přečtou, v úterý čteme na známky)

M - uč. str.11 - obchodování, práce s papírovými mincemi
      Příští týden pětiminutovka (+- do 20) 

Přeji hezký víkend,

P.Pauchová

 

17.9.2020

ČJ - uč. str.17 celá (opakujeme čtení skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)
       Pís. str. 8 celá (r, ř)
       čtení - čítanka str. 12 (básně P.Šruta)

M - uč. str. 10 - slovní úlohy typu o n více, méně,
      PS str. 4 celá, DÚ str. 5/1
      Hra - početní domino

Pr - uč. str. 6, 7 - Ceta do školy, Dopravní prostředky
       PS str. 10, 11

 

 

16.9.2020

ČJ - uč. str. 16 - tvrdé a měkké slabiky, cv.5 písemně do ŠS (podtrháváme di, ti, ni červeně, dy, ty ny modře)
       Pís. str. 7 - vše mimo diktát písmen
       čtení - čítanka + popletené pohádky

M - uč. str. 9 (opakování - slovní úlohy, pohyb na číselné ose)

V pátek budeme při matematice hrát na obchod - dejte dětem papírové mince.
Kdo ještě ve škole nemá papírové číslice, prosím přinést, potřebujeme k procvičování.
       

15.9.2020

ČJ - uč. str.15,16 - rozeznáváme skupiny di, ti, ni/ dy, ty, ny (sluchem, v textu), cv.4 na str.16 do ŠS
       Pís.str.7 (písmeno t) - po slovo TULÍ
       DÚ - PS str.1/cv. - opis jedné sloky (podle svého výběru)  na řádky

M - opakujeme geometrické tvary a tělesa - uč. str.8 (+ práce v sešitě)

Pr - PS str.9 - život ve škole (kde všude se učíme)

Na zítra připomínám jeřabiny, jehlu a nit na PČ.

 

14.9.2020

ČJ - prac. list - nácvik správného čtení, slovní přízvuk, zřetelná artikulace (opakování)
       Pís. str.6 (i,u - opak.), DÚ dodělat stranu 6 - odpovědi na otázky

M - osová souměrnost (opak.) - uč. str.7/1,2,3 + PS str.3 celá
      Procvičujte s dětmi pamětné sčítání a odečítání do 20 - někdo stále chybuje, dlouho počítá na prstech...

AJ - PAU: procvičování pozdravů, rozhovorů,
       + uč. str.4, PS str.4 - barvy (opakování), DÚ str. 5/7
       DVO: uč. str. 4, PS str.4/cv.5, DÚ PS str.4/cv.4

HV - nácvik písně Kočka leze dírou (melodie vzestupná a sestupná), pohybový doprovod


11.9.2020

ČJ - uč. str. 14, 15/2,3,4 (cv. 4 písemně do ŠS)
       pís. str. 5 - diktát písmen, kontrola dle tabule
       - čtení slov s důrazem na první slabiku

M - uč. str.6, +7/4,5,6 (slovní úlohy, hodiny - opakování)

Na středu na PČ prosím nasbírat v přírodě jeřabiny, donést s jehlou a nití - budeme navlékat.

Pěkný víkend,

P.Pauchová

10.9.2020

ČJ - uč.str. 13 (opakování)
     - PS str.1/1 - přepis vět (+ popis obrázku ze včerejší VV)
     - čtení pohádky O karasovi (prac.list)
     - pís. str. 5 (5 řádků), DÚ (3 řádky - slova podle obrázků, odpověď na otázku)

M - uč. str. 5 (opakujeme + - do 20)
      PS str.2 (jsou u mne)

Pr - uč. str. 5 (školní rok, prázdniny)
      PS str. 7, 8 (škola a třída)

 

9.9.2020

ČJ - uč.str. 9 - 11 (sloh - orientace v textu, vyprávění, lidová rčení)
       - čtení s porozuměním (pracovní list) - Báseň Krotitelé od J. Žáčka (dobrovolný úkol k naučení - na pondělí)
      - pís. str. 4 (písmeno h, k - opakování)

M - uč. str. 4
      -PS str.2/1,2 (kdo nestihl, má za DÚ)
      -pamětné počítání (slovní úlohy, autobus)

Platba za PS je 638,- Kč. Podrobný rozpis v mailu. Děti mohou nosit od zítra.

Nezapomínejte doma procvičovat čtení - děti by měly číst každý den (nejlépe vlastní knihu). Od října budeme pracovat na čtenářských listech, které se budou týkat přečtených knih. 

 

8.9.2020

ČJ - uč. str. 8,9 (jazyky, kterými se dorozumíváme)
      - ŠS - opis z učebnice str.8/3 - pouze první dvě věty (někteří s opisem zápasí, prosím o opravu do sešitu)
      - pís. str. 3 - prvních 6 řádků, DÚ - dokončit stranu 3 (slabiky le, be, mo, lé, le, ble + Vlnu, mléko, maso.)

M - uč. str.3 (počítáme v oboru do 20 - opakování)
      PS str. 1 celá
      Kdo doma má, přinese si papírová čísla z min. školního roku, kdo nemá, vyrobí si.

Pr - uč. str.4, PS str.6 (Ve škole)

Sběr papíru 15. - 17.9. 2020.

 

7.9.2020

ČJ - uč. str.7 (článek +povídání o mateřském jazyce)
       - ŠS (školní sešit) - datum + věta: Vítejte ve škole. (kdo pokazil, prosím o opravu - zítra kontrola :-)
       - pís. str.2 - 3 řádky (le, lé, Je velký a silný.)

M - uč. str.2 (opakování)
      DÚ - PS str.1/1,2

AJ (PAU): uč. str. 2,3 (pozdravy, představení, seznámení se Superstars, píseň)
                PS str.2,3, DÚ (na příští týden - PS str.3/3)

AJ (DVO): uč. str.3 - naučit se číst

Na přání jedné z maminek uvádím seznam učebnic, které děti zatím dostaly:

ČJ - učebnice, čítanka (zůstává ve škole), PS, Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky (zatím doma), Písanka 1
       Sešity: ČJ - Š (nosíme do školy), ČJ -D (nosíme do školy, když je do něj úkol), ČJ - Diktáty (zůstává ve škole, budeme posílat na kontrolu)

M - učebnice, PS (tj. Procvičujeme s Matýskem)
       Sešity: M - Š (nosíme do školy), M - Pětiminutovky (zůstává ve škole, posíláme na kontrolu), M - Geo (zůstává ve škole v zapínacích deskách, kde je i trojúhelník a ostrá tužka č.3)

Pr - učebnice, PS

AJ - učebnice, PS + obálka na obrázkový slovník

HV - učebnice (zůstává ve škole)
        + notový sešit (nosíme do školy)


4.9.2020

ČJ - vyprávění o prázdninách (prohlídka prázdninového deníku spolužáka)
    - četba článku v čítance (str.5)
    Písanka - str.2 - malé psací l a e/é (zde pouze 2 řádky)

M - uč. str.1 celá (opakování - numerace do 10)

Přeji všem pěkný podletní víkend,

P.Pauchová

3.9.2020

Dnes jsme nakonec poměrně úspěšně nadepsali sešity :). Prosím, obalte je (kdo nemá). 
Náhradní sešity jsou uložené ve třídě (kdo si je nepřinesl, nebude je tu mít do zásoby).

Děti nosí sešity do školy dle rozvrhu. ČJ - diktáty, M - pětiminutovky a M - geo zůstanou ve třídě a budeme je posílat dle potřeby domů na kontrolu.
M - geo bude ve velkých deskách s drukem + tam bude trojúhelník, ostrá tužka č.3 (uložíme ve třídě). Stačí donést až během příštího týdne.

V pondělí 7.9. navštívíme výstavu Tajemství včel (5.vyuč.hodina). Vstupné uhradíme z peněz na cirkus, který se v březnu nekonal.

2.9.2020

Dnes děti dostaly učebnice a PS.
Učebnice prosím doma podepsat a obalit. PS mají děti od nás podepsané, tedy jen obalit. Čítanka i Hv bude zůstávat ve škole (obalit, přinést). Výuka podle rozvrhu začíná v pátek, na TV ještě není možné jít do tělocvičny, půjdeme s dětmi na hřiště (dejte jim sportovní oblečení, nemusí se ještě převlékat).

Knihy z katalogu Albatros můžete objednat do 21.9. (p.uč. Motalová z 2.B) - přinést objednávku i přesnou částku.

Prosím dokoupit dvě obálky z PVC na druk - jedna formát A4 (na GEO) a jedna A5 (na AJ).

Zítra - nadepisování sešitů.

Na obědy chodíme tento týden  už v 11h. Kdo bude chtít dítě vyzvednout ihned po obědě, může přijít už v 11.20. Jinak děti počkají na vyzvednutí v ŠD - nemohou sedět u vrátnice.

 

1.9.2020

Děti dnes dostaly ŽK a přihlášky do ŠD. Prosím o vyplnění přihlášek i první strany ŽK. Jestliže došlo ke změnám, prosím o upozornění, musím opravit v systému.

Množí se dotazy ohledně pomocných linek v sešitech 512 - mohou pro začátek být (obzvláště pro děti, které mají problém s úpravností písma).

Vstup do školní budovy je ráno možný již od 7:30h, aby se zamezilo shlukování u dveří.

Od 7.9.2020 bude zákaz vjezdu vozidel do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00h (v rámci projektu Školní ulice - viz. letáky, které děti dostaly). Akce bude trvat tři týdny.

 

31.8.2020

Z NAŘÍZENÍ PANA ŘEDITELE BUDE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY PRO ŽÁKY POVINNÁ ROUŠKA.

27.8.2020

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím Vás před začátkem nového školního roku 2020/21 a přidávám pár organizačních informací:

1.9. - pouze jedna hodina - do 8.45h (slavnostní zahájení školního roku, bez přezouvání, aktovek, pomůcek). K obědu je krupicová kaše, kdo půjde, sdělí mi ráno ve třídě.

První den dětem rozdám přihlášku do družiny, prosím hned vyplnit a 2.9. přinést.

2. - 3.9. - 4 hodiny (třídnické) - do 11.40h (děti si již nosí pomůcky, sešity, kufříky...)

4.9. - výuka podle rozvrhu (děti ho dostanou) - 4 hodiny - do 11.40h 

Konce vyučování v novém školním roce: 

PO + ST - do 12.35h
ÚT, ČT, PÁ - do 11.40h

ŠD funguje v případě potřeby již od 1.9.

Těším se příští týden na děti a přeji krásné poslední dny prázdnin smile.

P.Pauchová