Týden od 25. 6. - 29. 6. 2018

Pondělí - čtvrtek výuka končí v 11:40 hod.

- budeme opakovat učivo 

- hrát hry na procvičení učiva čj, m a prv

- v pátek 29. 6. jsou děti ve škole pouze hodinu (8:45 hod.), vše mají zapsáno  v ŽK

- děkuji všem za sběr

 

Moc Vám všem děkuji za pěknou spolupráci v tomto školním roce a přeji krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka!!! laughinglaughinglaughing


Přehled učiva od 11. 6. - 15. 6. 

od 18. 6. - 22. 6. 2018

 

Český jazyk

- opakování učiva

- věta jednoduchá a souvětí

- podstatná jména, slovesa a spojky

- synonyma, antonyma

- samohlásky a souhlásky

- abeceda

- doděláme pracovní sešit + písanku

 

Matematika

- doděláme pracovní sešit

- budeme opakovat celou násobilku do 5

- zopakujeme si rýsování a měření úseček

- procvičíme slovní úlohy

 

Prvouka                                               Poslední sběr:

- práce v pracovním sešitě                19. 6. - 21. 6. 2018 

- zopakování učiva                            

- dopravní výchova


Učivo 4. 6. - 8. 6. 2018

 

Pátek 8. 6. 

- Čj práce v učebnici 147/148/149/150                 Třídní schůzky: 11. 6. 2018

- začínáme opakovat učivo 2. třídy                          od 17:30 hod.

- plavání

- písemná práce z prvouky

- opakování násobilky

- povídání o pohádkových knížkách + četba

 

Čtvrtek 7. 6. 

- písemná práce z českého jazyka

- četba + rozbor čtenářských deníčků

- prvouka - dopravní výchova + zopakování učiva

- matematika - zhodnocení písemné práce

 

Středa 6. 6. - výlet Fajnpark

 

Úterý 5. 6.

- divadlo Pohoda

- písemná práce z matematiky 

 

Pondělí 4. 6. - MDD 


Přehled učiva od 28. 5. - 1. 6. 2018

Matematika

-opakujeme a procvičujeme násobilku do 5

- PS 65/4,5,6 a 66

- Dú. PS 65/7

-geometrie PS: str.83/84/85

- PS str. 67

 

Český jazyk

- věta jednoduchá a souvětí

- učíme se spojky

- opakujeme podstatná jména a slovesa

- práce v učebnici str. 144/145/146

- písanka str. 29

- PS vše do str. 39

 

Prvouka

- příroda na jaře i v létě

- domácí zvířata - mláďata

- učebnice str. 55/56/57

- PS str.60/61

- zápis do školního sešitu

 

Anglický jazyk - 1. skupina

- opakovat lekci 7 - části těla

- příští hodina test

 

Anglický jazyk - 2. skupina                           PS: 4. 6. MDD, vyučování končí v 11:40 hod.

- čtení +překlad textu str. 36                       5. 6. Divadlo Pohoda   

- odpovědi na otázky                                     6. 6. Výlet Chlumec nad Cidlinou

- pracovní sešit str. 37/8                            11. 6. Třídní schůzky

- příprava na test 7. lekce                           (vše mají děti zapsané v ŽK, prosím o podpis)

 

Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce Výsledek obrázku pro slunce

 


14. 5. - 18. 5. 2018

 

Tento týden škola v přírodě.

15. 5. - 17. 5. Sběr papíru


Přehled učiva 9. 5. - 11. 5. 

Český jazyk                                                           Matematika

- učebnice str. 135/136/137                                 - stále procvičujeme násobilku 2, 3, 4

- souhlásky na konci slov                                   - po švp začneme násobilku 5

- diktát, opis, přepis                                             - procvičování počítání zpaměti 

- pracovní sešit str. 33/34                                    - pracovní sešit str. 59/60/61 

- písanka str. 26

 

Prvouka 

- učebnice str. 48/49/50

- zápis do školního sešitu

- pracovní sešit str. 57/58

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická                  Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- učebnice + pracovní sešit str. 35                         - písemně prac. sešit 34/1, 2

- procvičovat části těla                                            - učebnice str. 34

- nakreslit příšerku na A4 a popsat ji                     - slovní zásoba + výrazy v sešitě

 

PS: 14. 5. - 18. 5. Škola v přírodě

15. 5. - 17. 5. Sběr papíru

5. 6. Divadlo Pohoda 


 

Učivo 2. 5. - 4. 5. 2018

Český jazyk                                                              Matematika

- učebnice str. 133                                                   - procvičujeme násobilku 2, 3, 4

- souhlásky na konci slova b, p, v, f                      - pracovní sešit str. 57/58 - 1, 2

- trénujeme diktát str. 133/6                                   - počítání zpaměti

- písanka str. 25                                                       - početní had

- čítanka dočtena

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- test rok, den, měsíc

- nová látka Jaro - rostliny, stromy

- zápis do školního sešitu

- učebnice str. 47

- pracovní sešit str. 56

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická                    Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- slovní zásoba My body                                            - čtení + překlad str. 32

- učebnice str. 34                                                       - slovní zásoba str. 34 

- pracovní sešit str. 34                                               -  pracovní sešit str. 33

 

7. 5. Ředitelské volno

8. 5. Státní svátek

9. 5. Děti přinesou papíry na ŠvP.

 

Informace o učivu 23. 4. -  27. 4.:

 

Český jazyk                                                                  Matematika

- učebnice str. 127 diktát                                            - procvičujeme násobilku 2 a 3

- procvičujeme slova na slabiky                                - PS str. 53/54/55/56

- procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky                 - Geometrie str. 82, 83

- pracovní sešit str. 32                                                - práce ve školním sešitě geometrie - úsečka

- psaní str. 24                                                               - skupinová práce (vytváříme tvary a tělesa)

- procvičujeme hry na paměť                                     - začínáme násobilku 4

- nová látka souhlásky na konci slova                      - procvičujeme slovní úlohy na násobení a dělení  

- učebnice str. 129/130                                                - ve středu 2. 5. zkoušení násobilky 2 a 3 

- každý den čteme !!!

 

Prvouka

- opakování na test - den, týden, měsíc, rok, roční období

- příští týden test 3. 5. 

- práce v PS str. 53/54/55

- učebnice str. 46

 

30. 4. a 7. 5. Ředitelské volno, děti mají zapsáno v Žk.

 

 

Učivo pro nemocné v týdnu od 16. 4. - 20. 4.

 

Český jazyk                                                                  Matematika

- učebnice str. 124/125/126                                       - procvičujeme násobilku 2, 3

- pracovní sešit str. 32                                              - opakujeme +, - přes 10 do 100

- opis Podběl                                                              - pracovní sešit str. 51   

- diktát na měkké a tvrdé souhlásky                        - pracovní sešit str. 52

- opis bě, pě, vě, dě, tě, ně, mě                                   společná kontrola

- písanka str. 23                                                                                   - počítání zpaměti 

- čítanka str. 137/138/139/140                                    - početní had

 

M - geometrie

- PS str. 80

- procvičujeme trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky

 

Prvouka

- učebnice str. 43/44

- procvičujeme kalendář, měsíce, rok, týden, hodina

- pracovní sešit str. 49/50

- zápis do školního sešitu

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická                    Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- pracovní sešit dokončit str. 32                              - překlad + čtení str. 30

- zopakovat celou lekci 6                                          - pracovní sešit str. 30/5, 6

- příští týden test                                                                                  str. 32/1, 2

 

Výsledek obrázku pro jarní květiny   Výsledek obrázku pro jarní květiny  Výsledek obrázku pro jarní květiny

 Přehled učiva v týdnu od 9. 4. - 13. 4. 

 

Český jazyk                                                                             Matematika

- probíráme skupiny bě. pě, vě, mě                                     - procvičujeme +, - přes 10 do 100

- procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky                           - procvičujeme násobení a dělení 2

- píšeme diktát, přepis, opis                                                 - PS str. 45/46/47/48/49  

- pracujeme v učebnici str. 122/123                                     - procvičování paměti

- pracujeme v pracovním sešitě str. 29/30/31                     - hrajeme hru zapamatuj si číslo

- čteme Medvídka Pú + samostatné vypravování               - počítáme složitější slovní úlohy

- písanka str. 20/21

 

Prvouka

- nová látka Náš svět

- učebnice str. 40/41/42

- probíráme a opakujeme měsíce

- probíráme všechny svátky v roce

- zápis do školního sešitu

- PS str. 48/49

 

Anglický jazyk - p. uč. Babická                          Anglický jazyk - p. uč. Soukupová

- čtení vět, učebnice str. 30                               - čtení a překlad textů na str. 30

- překlad PS str. 30/5, 6                                      - procvičování slovíček str. 28

- opakování slovní zásoby My Family               - Dú. PS str. 31/7, 8

 

PS: Děkuji Všem za sběr!!!!smile

25. 4. Divadlo Pohoda, od pondělí vybírám 50,- Kč. 

 

Informace o učivu v týdnu od 2. 4. - 6. 4. 2018

 

Český jazyk

- probíráme skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě

- práce v učebnici str. 119, 120, 121

- práce v pracovním sešitě str. 27/28 a 29/3

- stále procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky

- v pondělí 9/4 diktát ze str. 121

- čítanka str. 127 - 133 Medvídek Pú

- četba Kocour Modroočko

- Čteme každý den!!!!!!

 

Matematika

- stále procvičujeme +, - přes 10 do 100

- začínáme probírat násobilku 2

- práce v PS str. 40/41/42/43

- probíráme slovní úlohy - násobení

- počítání zpaměti

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- slovíčka My family

- Dú. PS str. 29/4

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- procvičování slovní zásoby Family str. 28

- Dú. PS str. 29/4

 

Prvouka

- přednáška Zdravá výživa - paní Hajná

 

PS: V pondělí 9/4 Třídní schůzky od 17:30 hod.

Od 10. 4. - 12. 4. Sběr starého papíru 

 


 

Pondělí 26. 3.

Úterý 27. 3. 

Středa 28. 3. 

 

Český jazyk

- Písemná práce (celá hodina)

- skupiny dě, tě, ně

- učebnice str. 116/117/118

- opis, diktát na vlastní jména, tvrdé a měkké souhlásky

- písanka str. 17

- čítanka str. 127 - 133 Medvídek Pú (samostatné vypravování)

- pracovní sešit str. 25/26

 

Matematika

- opakujeme na písemnou práci, sčítání a odčítání přes základ 10 do 100

- začínáme s násobilkou

- pracovní sešit str. 35/36/37/38

- písemná práce (celá hodina)

- znázorňujeme do čtvercové sítě

 

Prvouka

- opakujeme na test

- pracovní sešit str. 47/48

- test - naše tělo, úraz, nemoc

- první pomoc

 

Anglický jazyk (paní učitelka Babická)

- slovní zásoba My family

- učebnice str. 28

- rozhovor str. 28 + překlad

- Dú. pracovní sešit str. 28/1, 2

 

Anglický jazyk (paní učitelka Soukupová)

- slovní zásoba str. 28

- Dú. str. 28/1, 2

 

Všem přeji Krásné Velikonoce a hodně sluníčka!!!!!

 

Výsledek obrázku pro velikonoce          Výsledek obrázku pro velikonoce kuře             Výsledek obrázku pro velikonoce 


 

Čtvrtek 22. 3. a Pátek 23. 3. 

Český jazyk

- písanka str. 15/16

- učebnice str. 115/116 - ě

- ústní procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

- zkoušíme básničku ZOO

- čteme Macha a Šebestovou

- pracovní sešit celá str. 24

- 26. 3. Písemná práce z Čj

(dělení slov na slabiky, měkké a tvrdé souhlásky, psaní u, ú, ů, označení samohlásek a souhlásek, opis, vlastní jména) 

 

Matematika

- geometrie tvary a tělesa - vše do str. 79

- počítáme zpaměti do 100

- hra sudoku a bingo

- pracovní sešit str. 33/34

- v pondělí začínáme s násobilkou

- 27. 3. Písemná práce z M

(sčítání a odčítání přes základ 10 do 100, závorky, slovní úloha, měření úseček)

 

Prvouka

- učebnice str. 39

- pracovní sešit vše do str. 47

- nová látka Naše zdraví

- 28. 3. Test z Prv

(naše tělo, úraz, nemoc) 

 

 Středa 21. 3. 

Český jazyk

- učebnice str. 112/113

- písemně do školního sešitu str. 112/2, 5 vět

- stále procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky

- četba v čítance Mach a Šebestová

- samostatné vypravování

 

Matematika

- geometrie str. 73 - 78

- probíráme jednotky délky

- rýsujeme a porovnáváme úsečky

 

Anglický jazyk - p. uč. Babická

- příští hodina test

- opakovat lekci 5, části obličeje, věty

- dokončit str. 26

 

Anglický jazyk - p. uč. Soukupová

- učebnice str. 26 (čtení + překlad)

- opakování na test str. 24 - 27

- slovní zásoba + vazba

- nakreslit roboty podle návodu str. 26 +4/25

 

Pondělí 19. 3. a Úterý 20. 3. 

 

Český jazyk

- pracovní sešit str. 24

- procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

- procvičujeme psaní Vlastních jmen

- učíme se psát dopis

- učebnice str. 112

- písanka str. 15 

- čteme čítanku na str. 114/115/116/117

- učíme se básničku na str. 113

 

Matematika

- učíme se číst hodiny, známe časové údaje (hodina, minuta, sekunda)

- provádíme početní operace s přirozenými čísly do 100

- počítáme zpaměti

- hrajeme hru na zapamatování si čísla

- PS str. 32 a 33/1, 2

 

Prvouka 

- stále probíráme Naše tělo

- nemoc a úraz

- zásady správné výživy

- PS str. 44/45

- potrava - zápis do školního sešitu

 


 

Čtvrtek 15. 3.  a Pátek 16. 3. 

 

Český jazyk

- procvičujeme Vlastní jména, pracujeme s mapou ČR

- hledáme města, řeky, pohoří

- sloh, učíme se psát dopis

- opakujeme a procvičujeme adresu bydliště

- učebnice str. 109/110/111

- písanka str. 13, 14

- dramatizace Havlovický vodník

- Dú. básnička na str. 113 ZOO

(děvčata první sloka, kluci 2 sloka)

 

Matematika

- pamětné sčítání a odčítání, počítáme hada

- samostatná práce v PS str. 30 + společná kontrola

- procvičujeme sčítání a odčítání přes základ 10 do 100

- počítáme příklady na kouzelném trojúhelníku

- PS str. 31

 

Prvouka

- výklad nové látky Nemoc, úraz

- zápis do školního sešitu

- učebnice str. 38

- jsme svědky úrazu, nehody-co uděláme

- nácvik první pomoci 

 

Středa 14. 3. 

 

Český jazyk

- procvičujeme Vlastní jména 

- pracujeme společně na tabuli

- společná práce v PS str. 23

- vědomostní kvíz

- četba Havlovický vodník,

čteme každý den!!! 

 

Matematika

- cviky na procvičení paměti

- hra - myslím si číslo

- společná práce v PS str. 30

- samostatná práce v PS str. 30

 

Pondělí a Úterý 12. 3. - 13. 3. 

 

Český jazyk

- Vlastní jména

- píšeme opis, diktát na měkké a tvrdé souhlásky

- práce v učebnici str. 107/108

- písanka str. 12

- četba čítanka str. 108/109/110

 

Matematika

- procvičujeme sčítání a odčítání přes základ 10 do 100

- PS str. 29 celá

 

Prvouka

- nová látka - Naše tělo

- učebnice str. 36/37

- zápis do školního sešitu

- zásady bezpečného chování

- základy první pomoci

 

PS: Zítra 14. 3. Divadlo Pohoda - máme učení na 1, 2 a 5 vyučovací hodinu. 


 

Pátek 9. 3.

 

Český jazyk

- probíráme novou látku Vlastní jména

- četba Kocour Modroočko + samostatné vypravování,

práce s textem

- písanka str. 12

 

 Matematika

- procvičujeme odčítání přes základ 10 do 100

- práce v PS str. 26 celá

- opakujeme a procvičujeme hodiny

- PS str. 27 celá

 

PS: 14. 3. Divadlo Pohoda 

 

Čtvrtek 8. 3. 

 

Český jazyk                                                                                      Matematika       

- samostatná práce ve školním sešitě                                         - opakujeme rozklady do 100

(dělení měkkých a tvrdých souhlásek)                                       - procvičujeme porovnávání úseček

- příprava na diktát str. 105                                                          - cviky na procvičení paměti

- učíme se správný slovosled ve větě                                         - učíme se pracovat s kružítkem

- opakování učiva na str. 106

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- nová látka Naše tělo

- části těla, části hlavy

- zápis do školního sešitu

- práce s učebnicí str. 36/37 

 

Středa 7. 3. 

 

Český jazyk                                                                              Matematika

- opis na měkké a tvrdé souhlásky                                       - procvičování odčítání přes základ 10

- práce v učebnici str. 104/105                                               do 100

- četba Pohádkové knížky + samostatné vypravování       - PS str. 25 kytičky do škol. sešitu

                                                                                                  - PS str. 26/1

Anglický jazyk - paní učitelka Babická 

- učebnice + pracovní sešit str. 26

- popisujeme části obličeje, čteme věty

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová 

- Dú. pracovní sešit str. 27/8

- slovíčka k tématu na str. 24

- čtení + překlad str. 25

 

 Úterý 6. 3. 

 

Český jazyk                                                Matematika

- diktát měkké a tvrdé souhlásky            - rýsování, měření a porovnávání  

- práce v učebnici  str. 104/8, 9, 10          úseček + test 

- písanka str. 11

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- samostatná práce v PS str. 43

- výklad nové látky Naše tělo

- zápis do školního sešitu

 

Pondělí 5. 3. 

 

Český jazyk                                                 Matematika

- práce v učebnici str. 102/103                - tento týden geometrie, nosíme

- samostatná práce str. 102/1                  rýsovací pomůcky

- Dú. str. 102/2a                                        - porovnávání úseček a jejich 

                                                                     přenášení

Výtvarná výchova

- mezipředmětové vztahy (propojení výtvarné výchovy a geometrie)

- osová souměrnost

 


                                                                                               

Pátek 2. 3.     

 

Český jazyk                                                       Matematika

- děláme svůj vlastní popis                             - PS str. 25/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

- procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky      - na příští týden rýsovací 

- písanka str. 10                                                  potřeby (geometrie)

- procvičujeme slovní zásobu                         - PS str. 26/6

(vymýšlíme věty)

- čteme Kocoura Modroočka

 

Od pondělí vybírám 50,- Kč na divadlo.

14. 3. Divadlo Pohoda

 

Čtvrtek 1. 3. 

 

 Český jazyk

- doplňovačka měkké a tvrdé souhlásky

- PS str. 22/9, 10

- popis - osoba, zvíře, věc

- práce v učebnici str. 100/101

- Dú - připrav si popis ústně

 

Matematika

- test sčítání do 100

- PS str. 24 celá

- hra na procvičení paměti - myslím si číslo

- probírání slovních úloh

 

Prvouka

- test Česká republika

- práce v učebnici str. 32/33

- samostatná práce v PS str. 41

- společná práce v PS str. 42 + kontrola

 

Středa 28. 2. 

 

Český jazyk

- procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

- samostatná práce v PS str. 21/7, 8

- sloh, učíme se popisovat věc

- čteme Kocoura Modroočka

+ samostatné vypravování

 

Matematika

- pracujeme společně do ŠS str. 23/2

- hrajeme hru, zapamatuj si číslo

- PS str. 23 celá

 

Hudební výchova

- test notová stupnice

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- slovní zásoba části obličeje

- přídavná jména big/little, short/long

- učebnice str. 25 čtení vět

- pracovní sešit str. 25/1

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- slovní zásoba str. 24

- čtení + překlad str. 23

- pracovní sešit str. 24/1

 

Úterý 27. 2. 

 

Český jazyk                                                         Matematika

- diktát na měkké a tvrdé souhlásky          - výklad nové látky na tabuli

- nová látka obojetné souhlásky                    (odčítání s přechodem přes základ 10)

- práce v učebnici str. 100/2                        - společné počítání + kontrola

- čítanka str. 108/109/110                             -  PS str. 23/1 + znázornění na číselné ose

- písanka str. 9                                              -  cviky na procvičení paměti

 

Prvouka

- zopakování učiva na test ve čtvrtek

(Česká republika)

- vědomostní kvíz ve skupinách

+ vyhodnocení skupin

 

Pondělí 26. 2. 

 

Český jazyk                                                          Matematika

- pracujeme v učebnici na str. 98                    - stále procvičujeme sčítání přes 10 do 100

- procvičujeme souhlásky měkké a tvrdé       - samostatná práce do školního sešitu, doplň číslo

- písemně do školního sešitu str. 98/6            - PS str. 21/22

                                                                                                              - začínáme odčítat s přechodem přes základ 10


 Učivo v týdnu od 19. 2. - 23. 2. 2018   

 

Český jazyk

- tvrdé a měkké souhlásky

- opis

- práce v učebnici str. 96/97/98

- práce v pracovním sešitě str. 20

- čítanka str. 98/99/100/104/105/106

- písanka str. 7/8

 

Matematika

- práce v PS str. 18/19/20

- samostatná práce - pracovní list

- probíráme slovní úlohy

- procvičujeme sčítání s přechodem přes základ 10 do 100

- samostatné počítání do školního sešitu

- procvičování paměti - myslím si číslo

- uspořádání čísel od nejmenšího k největšímu

 

Prvouka 

- stále probíráme Českou republiku

- poslech hymny

- malujeme vlajku a znak ČR

- zápis do školního sešitu

- společná práce v PS str.36/37

- test - domácí zvířata

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- nová slovní zásoba - části obličeje

- učebnice + pracovní sešit str. 24

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- opakování na test 4. lekce str. 20 -22

- Dú. pracovní sešit str. 22/6

- čtení + překlad str. 22 rozhovory 

 

20. 2. - 22. 2. Sběr starého papíru

23. 2. - nezapomeneme na plavání !!! 

 

Příští týden: 

- diktát na měkké a tvrdé souhlásky

- testík na sčítání do 100

- ve čtvrtek test na Českou republiku

     


Učivo 9. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                                     

- práce v učebnici str. 94/4 písemně do školního sešitu        

- str. 94/5 písemně do školního sešitu

- písanka str. 6

- probíráme a opakujeme samohlásky, souhlásky a dvojhlásky

- čteme pohádku - O Honzovi + dramatizace  

 

Matematika  

- práce v pracovním sešitě str. 16/17 celá

- trénujeme sčítání po 10 do 100

- pamětné sčítání - had

 

12. 2. - 16. 2. 2018 Jarní prázdniny

Družina pro nutné případy zajištěna v FZŠ Chodovická (po - st) a v ZŠ Bártlova (čt - pá).

  

   


Učivo 8. 2. 2018

Český jazyk                                                                                                                              Matematika

 

- učebnice str. 93                                                                         - PS str. 15 celá, počítáme společně 

- probíráme novou látku Souhlásky                                          - procvičujeme společně sčítání na  

- zápis nové látky do školního sešitu - žlutý rámeček              tabuli   

- str. 93/2 - ústně                                                                          - PS str. 16/1,2,4 společně

- povídání o ptactvu                                                                     - PS str. 16/3 samostatná práce

- kvíz - správně přiřaď název k obrázku

- str. 94 učebnice cv. 3 společně

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- stále probíráme Českou republiku

- pracujeme s mapou

- pracujeme v PS str. 32/33 společně

- PS str. 34 samostatně

- PS str. 35 společně

 


Učivo 7. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                         Matematika

- začínáme probírat dvojhlásky a souhlásky                  - PS str. 14 celá   

- učebnice str. 91/92                                                          - procvičování slovních úloh

- písemně do školního sešitu str. 91/3                            - trénujeme sčítání zpaměti do 100

- písemně do školního sešitu str. 92/4                            - počítáme s číselnou osou

- písanka str. 5                                                                   - PS str. 15/1,2,3,4,5,6 + společná kontrola

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- PS str. 20/2

- PS str. 21/4,5

- procvičování tvarů osobních zájmen

 


Učivo 6. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                          Matematika

- procvičování samohlásek                                                - procvičování paměti

- společná práce v pracovním sešitě str.18                      - práce v pracovním sešitě str. 13/2,3,4

- samost. práce v pracovním sešitě str. 19                       - PS str. 13/2 do školního sešitu +společná

- čtení pohádky Otesánek, samostatné                              kontrola

vypravování + rozbor textu

 

Prvouka                                                                                 Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- opakujeme Místo, kde žijeme                                          - čteme komiks, dramatizace

- nová látka Naše vlast - Česká republika                        - opakujeme 4. lekci

- práce v učebnici str. 31                                                    - po jarních prázdninách píšeme test

- zápis do školního sešitu                                                    na celou lekci  

 

 


Učivo 5. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                               Matematika

- práce v učebnici str.90/91                                                   - výklad nové látky - sčítání s přechodem

- procvičování ú a ů                                                                  přes základ 10 do 100

- společná práce na str. 90                                                    - společná práce v PS str. 12 + str.13/1

- samostatná práce do školního sešitu str. 90/8

 

  9. 2. 2018 Plavání

12. 2. - 16. 2. 2018 Jarní prázdniny  

 


Informace o učivu:

 

31. 1. 2018

 

Český jazyk                                                                 Matematika                                               

- procvičujeme samohlásky a souhlásky                 - testík sčítání a odčítání dvojciferných čísel

- 2 samohlásky v jedné slabice - dvojhlásky           - sčítání s přechodem přes základ 10 do 100

- PS: str. 18/2 doplň správnou samohlásku             - početní diktát

+ společná kontrola                                                    - PS: str. 12/13 cv. 1

- učebnice str. 91

- cviky na paměť 

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- učebnice str. 20

- pracovní sešit str. 20/1

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- slovní zásoba

 

 

31. 1. 2018 - 4. vyučovací hodina  - vydání vysvědčení !!!smile

  1. 2. 2018 - Ředitelské volno

  2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny 

  5. 2. 2018 - platí nový rozvrh

  6. 2. 2018 - test prvouka (domácí zvířata)

  9. 2. 2018 - plavání

 

30. 1. 2018

 

Český jazyk                                                          Matematika

- práce v učebnici str. 90/91                            - procvičování +, - do 100

- písemně do školního sešitu                          - hra - myslím si číslo

cv. 7/8 str. 90                                                     - PS str. 11 

- pracovní sešit str. 18/1                                   - procvičujeme závorky

- čteme Kocoura Modroočka

(samostatné vypravování)

- písanka str. 4

 

29. 1. 2018

 

 Český jazyk                                                        Matematika

- nová látka hlásky a písmena                           - sčítání a odčítání dvojciferných čísel     

- samohlásky a souhlásky                                 - pracovní sešit str.11 

- práce v učebnici str. 88/89                               - hrajeme Bingo

- zápis do školního sešitu                                  - počítáme Sudoku

- procvičování dělení slabik                               - procvičujeme počítání do 100 - had

 

PS: Prosím o podpis v ŽK - 31. 1. výuka končí v 11:40 hod.

 


Učivo od 22. 1. - 26. 1. 2018

 

Český jazyk                                                         Matematika

- procvičování dělení slabik                            - sčítání a odčítání dvojciferných čísel

- opis z tabule                                                   - pracovní sešit str. 6/7/8/9/10

- sloh popis osoby                                           - počítáme slovní úlohy, píšeme početní diktát

- učebnice str. 83/84/85/86/87                         - píšeme testík

- písemně doplňovačka str.88/3                     - hrajeme hry na procvičování paměti, zapamatuj si 

- Dú. popis domácího mazlíčka                         číslo

- písanka str. 2/3 - 2. díl                                   - ústní procvičování po 10 do 100

- četba Kocour Modroočko                             - ústní procvičování od 1 do 100

- Skupinová práce - skládání slov do vět      - porovnávání čísel                    

                

 

Prvouka

- opakování - rodina                                                                  

- opakování - domácí zvířata

- společná práce v pracovním sešitě str. 31                  Hudební výchova

- samostatná práce v pracovním sešitě str. 30            - trénujeme houslový klíč a noty   

- učebnice str. 29                                                             Důležité informace:                 

- nová látka - Místo, kde žijeme                                     31. 1. 2018 Čtenářský deník

- zápis do školního sešitu                                              1. 2. 2018 Ředitelské volno                

- 6. 2. test (nový rozvrh - II. pololetí)                              2. 2. 2018 Pololetní prázdniny

                                                                                          31. 1. 2018 Výuka končí v 11:40 hod. Děti mají                                                                                               zapsáno v ŽK, prosím o podpis. 

 

 

Anglický jazyk (paní učitelka Soukupová)            Anglický jazyk (paní učitelka Babická)

 - učebnice str. 21 - procvičujeme věty se zájmeny He is/ She is.

 - probíráme slovní zásobu - slova, vyjadřující pocity

 - učebnice str. 19, skládání vět

 


Přehled učiva v týdnu od 15. 1. - 19. 1. 2018

 

Český jazyk                                                           Matematika

- slabiky a jejich dělení na konci řádku           - máme dodělaný pracovní sešit

- práce v učebnici str. 78/79/80/81/82               1. díl, nosíme už 2. díl

- práce do školního sešitu, procvičování        - procvičujeme +, - přes 10 do 

dělení slabik, uč. str. 81/8                                  100

- diktát na opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě     - procvičujeme geometrii, úsečka,

- práce v pracovním sešitě str. 15/16/17           přímka, polopřímka

- četba Kocoura Modroočka                                      - práce na magnet. tabulkách  

- společné procvičování slabik na tabuli        - počítání na rozvoj paměti  

                                                                            - společná práce na tabuli  

                                                                            - 2. díl str. 3/4/5                                                                                                                                                   

Prvouka                                                                                  

- nová látka Domácí zvířata - výklad                Důležité informace:

- chov zvířat                                                        1. 2. Ředitelské volno  

- morče, pes, kočka, atd.                                   2. 2. Pololetní prázdniny, děti mají vše zapsané v ŽK,

- učebnice str. 28/29                                           prosím o podpis. 

- zápis do školního sešitu                                 Děkuji Všem za sběr. smile

- pracovní sešit str. 29 domácí zvířata

 

Anglický jazyk - paní uč. Soukupová               Anglický jazyk - paní uč. Babická

- učebnice str. 17 čtení + překlad                    - učebnice str. 20 - slovní zásoba               

- písemně workbook str. 18/1, 2                      - PS: Dú. str. 20/1 

 


8. 1. - 12. 1. 2018

Informace o učivu:

 

Český jazyk:                                                                Matematika:

- 8. 1. písemná práce                                               - 10. 1. písemná práce

- kontrola písemné práce                                        - kontrola písemné práce

- práce v učebnici str. 75/76                                   - procvičování slovních úloh

- učíme se rozeznávat podstatná jména               - práce v pracovním sešitě str. 74/75/76

a slovesa                                                                  - opakování geometrie, úsečka, přímka, 

- dopsání písanky - I. díl                                          tělesa, tvary, bod                                          

- četba v čítance 89/90/91                                       - sčítání a odčítání bez přechodu přes 10  

- Honzíkova cesta dočtena, nyní čteme                 do 100

Kocoura Modroočka

 

Prvouka:                                                                    Akce: 

- 12. 1. písemná práce                                              16. 1. - 18. 1. 2018 Sběr starého papíru

- kontrola písemné práce                                         1. 2. Ředitelské volno

- probíráme rodinu                                                    2. 2. Pololetní prázdniny

- povídání o sluchovém, zrakovém, tělesném        9. 2. První plavání, nový rozvrh máte, platí

znevýhodnění u dětí                                                  od 5. 2. 2018

- od příštího týdne nová látka domácí zvířata

 

Anglický jazyk - p. uč. Babická:                           Anglický jazyk - p. uč. Soukupová:

- opakování slovní zásoby                                  - opakování na test What´s this?, str. 14/15

- 3. lekce příští hodina test                                 - procvičování  výrazů  - a little / a big

- PS - dokončit str. 18                                          - Dú. PS str. 16/5 

- Dú. PS str. 19/3 

 

Hezký víkend smile smile smile 


 3. 1. - 5. 1. 2018

Informace o učivu:

Čj - opakujeme učivo na písemnou práci

    - slova nadřazená

    - slova podřazená

    - opis, přepis, diktát

    - synonyma, antonyma

    - písanka str. 28

M - opakujeme učivo na písemnou práci

    - sčítání a odčítání po 10 do 100

    - zápisy a výpočty slovních úloh

    - geometrie, úsečka, přímka, tvar, těleso

    - pracovní sešit str. 69/70/71

Prv - opakujeme učivo na písemnou práci       

      - savci

      - ovoce

      - zelenina

      - rodina

      - pracovní sešit str. 26/27/28

Aj  - paní učitelka Soukupová                                       Aj - paní učitelka Babická

     - str. 14 umět číst + překládat                                      - slovní zásoba

     - podívat se do sešitu na tvoření otázek                     - přídavná jména - a little/a big

     - umět reagovat na otázky                                            - PS str. 17/7 vypracovat na papír

     - Dú. pracovní sešit str. 15/4, str. 17/7 


Děkuji Všem za nádherné dárky. smile

 

             Rozdávání dárků