15.4.

Práce v hodině

Čj- Pl souhlásky str. 15

Pl M- rozpracovaný DALŠÍ SLOUPEČEK

 Velký Matýsek str.20

PRV – hnízda ptáků PS str.63

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - hostitel konipas horský (Motacilla cinerea) - YouTube

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Barn swallow, Rauchschwalbe, Dymówka, Деревенская ласточка - YouTube

Ptáci a jejich hnízda - YouTube

Kroužkování mladých čápů v roce 2020 | hnízdo Bohuslavice u Trutnova - YouTube

KOSÍ LÁSKA aneb Jak se líhnou kosi - podívejte se - YouTube

PONDĚLÍ SE UČÍME PODLE KLASICKÉHO ROZVRHU

Aj spojená

Přinést vypracované Pl a všechny rozpracované pracovní sešity

Velký malý fialový Matýsek, žluťásek, Ps dě,těně, písanku a,prvouku PS ,čítanku a český jazyk

 Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, online hodiny pro deti, které nenastoupí do školy v ponděli 19.4. budou se mnou v pondělí a úterý, viz. kalendář. Těsím se, děti :).

15.4.

Práce v hodině

Čj- Pl souhlásky str. 14

 Pl M- rozpracovaný

Velký Matýsekstr.19

malý Matýsek str.6

Matýskova matematika, 6. díl – strana 19 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

ČJ- Pracovní sešit dě,tě,ně str. 37 – 8 cv 3a.b,c

DÚ PÍSANKA STR.18

VV- HRAJEME SI NA MODNÍ NÁVRHÁŘE-návrh nového kožíšku pro M + Z poslat do pátku

Na pátek

 Čj- Pl souhlásky str. 15

Pl M- rozpracovaný

 Velký Matýsek str.20

Prvouka

Výzva - Škola v pyžamu

 

14.4.

Práce v hodině

Pl M- rozpracovaný

Velký  Matýsek 18

Matýskova matematika, 6. díl – strana 18 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

DÚ str. 5 malý Matýsek fialový

Čj- Pl souhlásky str. 12 – 13

Žluťásek str.33 cv.13

PČ-stavba vytvořit –poslat foto 2 dny

Na Teams  čj- 2 dny

NA ČTVRTEK

Čj- Pl souhlásky str. 14 – 15

 Pl M- rozpracovaný

Velký,malý Matýsek

Pracovní sešit dě,tě,ně

 

13.4.

Práce v hodině

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 11

M- Velký Matýsek str.17

M - pracovní list sčítání odčítání dvouciferných čísel

První příklad 56 – 25 – první sloupec

DÚ- DRUHÝ SLOUPEC 22+ 57

Matýskova matematika, 6. díl – strana 17 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Na Teams AJ 2 dny mohou psát obě skupiny

AJ- PS str. 36 – 37

DÚ nakreslit do sešitu  str.37 do obdélníku příšeru a popsat- 3 věty- na týden

NA STŘEDU

Pl M- rozpracovaný

Čj- Pl souhlasky str. 12 – 13

Žluťásek,Velký  Matýsek,malý Matýsek fialový

 

 Anglický jazyk (Korenčiaková)

Dobrý den, dnes jsme na hodině hráli hru- Guess the monster, procvičovali jsme otázky (Has it got long legs? Has it got long arms?) , je to str. 35, DÚ : PS: 35/3,úkol mi nemusíte fotit a posílat, je to na upevnění si učiva z hodiny. 

Včera jsme dělali pracovní listy  Spring, jsou také na MS teams, zase- je to na upevnění si učiva z hodiny, prosím, , domácí úkoly nejsou k testování, ale k upevňování učiva pro děti, na procvičování. To , co děláme na hodině, se snažím poskytnout, ať si to děti mají možnost procvičovat. Jestli to děti odevzdají, můžou dostat 1 (nemusí). Když budu chtít odevzdané práce, určitě to zdůrazním. 

Dekuji mockrát, Korenčiaková

12.4.

Práce v hodině

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 10

ČJ-měkké tvrdé slabiky str.37

DÚ-  písanka str.17

M- procvičování násobení a dělení

Matematika na Teams – 2 dny

AJ- Učebnice str.36

Aj (Korenčiaková): uč. str. 35, pracovní listy- Jaro (Spring, viz. příloha).

Na úterý

Čj -pl list- str. 11

M - pracovní list sčítání odčítání dvouciferných čísel

První příklad 56 – 25

Velký Matýsek

9.4.

Práce v hodině

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 8 - 9

ČJ-měkké tvrdé slabiky

Velký Matýsek str.16 , rozpracovaný pracovní list

SAMOSTATNÁ PRÁCE

Prv- domácí ptáci PS str.62,UČEBNICE STR.54 - 55

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

Na pondělí

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSKY  NA KONCI SLOVA – 10 - 11

ČJ-měkké tvrdé slabiky

Velký a malý Matýsek, pracovní list sčítání odčítání dvouciferných čísel

První příklad 56 – 25

Zkoušení násobení a dělení 2,3

Číst,číst,číst

 

8.4.

Práce v hodině

M- Pokračování M PRACOVNÍ LIST

Fialový Matýsek malý str.4

 Velký Matýsek str.15

DÚ  ROZPRACOVANÝ PRACOVNÍ LIST MATEMATIKA  CELÝ SLOUPEC ZAČÍNÁ 38 + 5,KONČÍ  19 +  =24

DŮLEŽITÉ PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ – V PONDĚLÍ ZKOUŠENÍ

 Čj- PL ČJ –SOUHLÁSKY  NA KONCI SLOVA STR.6

Prv- přečíst stromy na jaře  str.47

VV – POSLAT DO PÁTKU MŮJ ERB -  vysvětleno na hodině

ČÍST,ČÍST,ČÍST

Na pátek

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 8

ČJ-měkké tvrdé slabiky

Velký a malý Matýsek, rozpracovaný pracovní list

prvouka

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

7.4.

Práce v hodině

M- Pokračování M PRACOVNÍ LIST

Fialový Matýsek malý str.3

 Velký Matýsek str.14

 Čj- PL ČJ –SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA STR.6

       Na Teams čj- 2 dny

PČ + VV – POSLAT DO PÁTKU MŮJ ERB -  vysvětleno na hodině

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

Na čtvrtek

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA –  str.7

ČJ-žluťásek

Velký a malý Matýsek, rozpracovaný pracovní list

 

 

 

 

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

6.4.

Práce v hodině

 ČJ- PS ŽLUTÁSEK str. 32

    PS TVRDÉ MĚKKÉ SLABIKY-  str.36 c,d

DÚ-písanka str.16

M-FIALOVÝ VELKÝ MATÝSEK str.13

Matýskova matematika, 6. díl – strana 13 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Geometrie 2. ročník - Najít shodu (wordwall.net)

Procvičování násobení,dělení

PL- pokračování  první příklad  16 + 6

Na Teams matematika  - 2 dny

Aj- str.35 popis broučků -Motalová

DÚ – NA TÝDEN PS Str..35 CV.3- ODPOVĚDĚT NA VĚTY

HV- samostatná práce – poslat do čtvrtka PL rozdělení hudebních nástrojů

Na středu

Pokračování M PRACOVNÍ LIST

Fialový Matýsek malý + velky

PL ČJ –SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA STR.6 - 7

 

 

31.3.

Práce v hodině

Žlutásek str.31

m- fialový  velký Matýsek str.12

 PČ  Jak zdobit vajíčka voskem a voskovkou. Kraslice. - YouTube

PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

NA ÚTERÝ

PS ŽLUTÁSEK, PS TVRDÉ MĚKKÉ SLABIKY

m-FIALOVÝ VELKÝ MATÝSEK

 

 

30.3.

Práce v hodině

Aj (Korenčiaková): Píseň B-U-N-N-Y: https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

Násobilkové kolečko 3

M - Pl sčítání  s přechodem přes 10 první příklad 59 + 9

Čj- pl str. párové souhlásky  str.5

Ps- tvrdé měkké slabiky str.36 cv.1 a,b

 dú - Písanka str.14

AJ- Obrázkový slovníček  unit 7

Have got / has got - Quiz (wordwall.net)

Na Teams hospodářská zvířata – 2 dny

Na středu

Žlutásek

m- fialový  velký Matýsek

29.3.

Práce v hodině

Aj (Korenčiaková): Píšeň Easter (track 55); DÚ: udělat velikonoční pozdrav str. 70, použit výrazy: Happy Easter dad and mum, grandma and grandpa, my friend, my brother and sister;  From Zuzka, Jirka.

M-PS fialový Matýsek VELKÝ str. 9 – 10

Pracovní list dokončení + -

ČJ-Pl str. 4- změna souhlásek

ČJ- žluťásek str.30

Dú- písanka str. 14

AJ –The body rap str. 34 – POSLECH PÍSNĚ

PS str.34 CV.1

Úkol na Teams 2 dny

Na úterý připravit

Násobilkové kolečko 3

M - Pl sčítání  s přechodem přes 10 první příklad 59 + 9

Čj- pl str. párové souhlásky  str.5

AJ- Obrázkový slovníček  unit 7

 

29. 3. 2021

AJ (DVO) -Téma - Moje rodina - opakování - učebnice str. 32 ; PS str. 33/cv. 3, chvilka na kvíz-  B - procvičeno na online výuce

 DÚ - PS str. 31/cv. 8; str. 32/cv. 2

 

26.3.

Práce v hodině

M-fialový Matýsek str.8

ČJ-dě,tě,ně str,35

PRV- ps str. 60-61

www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

Bez DÚ,DOPORUČENO ČTENÍ

Připravit na ponděli

PS fialový Matýsek VELKÝ

Pl str. 4- 5 –změna souhlásek

ČJ- žluťásek

 aj- učebnice,sešit

rozvrh bez změn

25.3.

Práce v hodině

 ČJ - Pracovní list  z str. 3 souhlásky párové – z nových pracovních listů

Ps  měkké tvrdé slabiky str.34 cv. 2b,3

M- Fialový velký Matýsek str.7

 fialový malý Matýsek 1 - 2

Dú- fialový malý Matýsek  str.2

VV- vitráž sněženka  poslat do neděle

Prv - Hospodářská zvířata přečíst  uč str 52 -53

 Připravit na pátek

PS fialový Matýsek VELKÝ

ČJ- žluťásek

prv - ps

24.3.

Práce v hodině

Oblíbená knížka- čtení ukázek

Pracovní list  z str.2 –souhlásky párové – nové pracovní listy

 DÚ PL str.2 cv.7,8 doplňování d,t

M-pl první příklad 26 + 30

Matýsek malý zelený str.48

Velký fialový Matýsek str.6

PČ-vystřihování králík samostatná práce do pátku ukázat

Připravit na čtvrtek

Pracovní list  z str. 3 souhlásky párové – z nových pracovních listů

Fialový velký a fialový malý Matýsek, pracovní list rozpracovaný

23.3.

Práce v hodině

M-PL první příklad 77 - 40

Matýsek- velký fialový str.5

Na Teams matematika – 2 dny

Čj- PS procvičujeme slabiky str.34

HV- MŮJ OBLÍBENÝ ZPĚVÁK -4věty-poslat do pátku.

AJ- PS str.33

Procvičování hlásek uvnitř slova a na konci slova

Připravit na středu

Oblíbená knížka- budeme číst ukázky

Pracovní list  z str,2 -3 –souhlásky párové – z nových pracovních listů

M-pl první příklad 40 + 36

 

22.3.

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Dobrý den,

Báseň "Spring" (viz. příloha). Podtrhněte si 4 slovíčka na nakreslete je.

Text " My friend is a monster". Vyslechněte si text, je to track 49, stáhnout si to můžete na https://uloz.to/file/nnJVtVpRpC9p/chit-chat-1-cd-1-zip.

 

Práce v hodině

M-PL první příklad 71 + 10

Matýsek- velký fialový str.4

Procvičování násobilky

DÚ- malý zelený str. 47

Čj- písanka str.13

Žluťásek str.29 

Na Teams čj do úterý

AJ učebnice str.30 druhý příběh

Opakování B str.32

DÚ CV.2 DOPLNIT VĚTY –NA TÝDEN

Další výukové materiály u asistentky Terky-rodičům byl poslán

mail- vyzvednout prosím do úterý – děkuji

Na úterý

M- Velký fialový Matýsek, pracovní list z dnešního dne 

čj- PS procvičujeme slabiky

 

19.3.

Práce v hodině

M- malý zelený 46

ONLINE procvičování násobení a dělení

ČJ-pracovní list  první slova do Prahy 2 sloupečky

      PS DĚ,TĚ,NĚ STR.31

Prv –PS str.59

Prezentace jaro

Připravit na pondělí

M-PL první příklad 71 + 10

Matýsky- velký fialový, malý zelený

Čj- písanka

Žlutásek

PS –dě,tě,ně

Dlouhodobě ČÍST,ČÍST,ČÍST

PŘIPRAVIT SI KNIHU NA PŘÍSTÍ TÝDEN,BUDEME SI POVÍDAT A ČÍST UKÁZKY Z KNIH

18.3.

Práce v hodině

M-Matýsek velký fialový,zelený malý

Dú fialový Matýsek str.3 cv.3,4

-ČJ -  PS – Žlutásek str.28, PS DĚ,TĚ,NĚ str. 30

VV-samostatná práce- nakreslit 3 první jarní květiny – do neděle

Připravit na pátek

Prvouku

Matýsek velký fialový a malý zelený

ČJ-pracovní list  první slova do Prahy

V pátek 4 hodina třídnická - účastní se  celá třída

17.3.

Práce v hodině

M- Pl  matematika první příklad ( 70 + 10) + 8 -na stránce jsou delfíni a mašle -strana s delfiny

procvičování násobení 2

CJ- PL na dě-tě-ně str.20-první slova  chová se statečně

ČTENÍ ČÍTANKA STR. 74 Náš Jakoubek

Bez dú

PČ- želva- samostatná práce - poslat foto do pátku

číst,číst,číst

Připravit na čt

M-Matýsek velký fialový,zelený malý

 PS – Žlutásek PS DĚ,TĚ,NĚ

16.3.

Práce v hodině

M-fialový Matýsek str. 2

DÚ zelený Matýsek cv1 str. 43

Čj-Ps žlutásek  str.28 cv.8

    PS dě,tě,ně str. 29

AJ- PROCVIČOVÁNÍ VĚT I have got

Učebnice str.30 -Sarah

PS st.30 cv.6 ,31 cv.7,8

Na Teams Aj do pátku – PÍŠÍ OBĚ SKUPINY

Na středu připravit

Pl  matematika první příklad ( 70 + 10) + 8 -na stránce jsou delfíni a mašle

M- PL na dě-tě-ně str.20-první slova  chová se statečně

 

 

15.3.

Práce v hodině

M- Fialový velký Matýsek str.1

malý zelený Matýsek str.42

čj- žlutásek

DÚ- str.27 CV. PŘEPSAT NA ŘÁDKY do slov se smějí.

CJ PL-  procvičování probraného učiva  str.51

AJ- poslech písničky How many str.29

Str.30 –read and answer

PS str.29.cv.4 - doplnění vět

Ps str. 30 přiřazování vět

Za DÚ přepsat spojené věty- na týden do další hodiny

Matematika na Teams do středy

Večerní čtení  19 30

Na úterý

Matematické násobilkové kolečko 2

Čj- pracovní sešity,dě,tě,ně,žluťásek

M-velký Matýsek fialový,malý zelený Matýsek

12.3.

Práce v hodině

Velký Matýsek  str.64

Čj- žlutásek str.27,cv.6 přepsat na řádky

 Sešit bě,pě,vě str.28

Prvouka PS str.58

bez DÚ

Večerní čtení  19 30

 Na pondělí

 Fialový velký Matýsek

Malý zelený Matýsek

CJ PL-  procvičování probraného učiva  str.51

11.3.

Práce v hodině

Čj- PS měkké tvrdé slabiky str.27

      Ps žlutý str.26

M-velký Matýsek str.62–slovní úlohy

DÚ- str.63 cv.1,2

Malý Matýsekstr.41

VV- rodina zvířat

Na pátek

 Prvouka

M-PL ze středy-první příklad 23 -8

Velký Matýsek

ČJ  -žlutý PS

 

10.3.

Práce v hodině

Pč- vyrobit slepičku z papíru-ukázka na hodině -do pátku

Pl- čj Opakování- na obrázku panáček str.46

Žlutý PS str.25

DÚ- str. 25 cv.2

PL- odečítání s přechodem pes desítku první příklad 22 – 3

PČ- vytvořit slepičku z papíru -samostatná práce foto poslat do pátku

 

Připravit na čtvrtek

Velký malý Matýsek

Čj- pracovní sešity-žlutý,dě,tě,ně

9.3.

Práce v hodině

M -pl + - do 100 s přechodem přes 10  První příklad je 56 + 8

Dú-Malý Matýsek str.40

Čj- Souhlásky měkké str.45 – na obrázku ptáček

  PS  tvrdé měkké slabiky str.26

A J - Motalová

PS str.28,29cv.3

   učebnice str.29

Family

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

have got

https://www.youtube.com/watch?v=O5a84ctBpJ0

Hv- samostatná práce na týden-vybrat si hudební nástroj ,najít informace,napsat 5 vět,poslat

Slovíčka na Teams do pátku, mohou vyplnit všichni

Kvízy na Teams vypracují děti samostatně,vidím čas jak dlouho  úkol vypracovávají

 19 30 –čtení na dobrou noc

Na středu připravit

Pl- čj Opakování- na obrázku panáček str.46

PL- odečítání s přechodem pes desítku první příklad 22 - 3

 

 

8.3.

Všem ženám přeji krásné MDŽ

Práce v hodině

Čj-procvičování tvrdých měkkých slabik online

-DĚ,TĚ,NĚ ps Procvičujeme měkké tvrdé slabiky str.25

DÚ Písanka str.13

online procvičování

 ÚKOL Teams dě,tě,ně do středy

M-velký Matýsek str,60-61

Malý Matýsek str.39

 online procvičování

AJ-  skupina Motalová

UČEBNICE STR, 28 FAMILY PHOTOS

POSLECH  45 

  • DÚ- NA TÝDEN nakreslit rodinu zvířat a anglicky popsat vyfotit, poslat na mail

ČTENÍ NA DOBROU NOC   NA TEAMS 19 45 –NEPOVINNÉ

  • Čte paní učitelka

Na úterý připravit

M -pl + - do 100 s přechodem přes 10  První příklad je 56 + 8

Čj- Souhlásky měkké str.45 – na obrázku ptáček

 

 4.3.

ROZVRH HODIN-vice info v mailu

Třída:

2.B

8:00 -8:45

I.

8:55 – 9:40

II.

10:00 – 10:45

III.

10:55 – 11:40

IV.

11:50 – 12:35

V.

Pondělí

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

MATEMATIKA

dívky

 

Aj-Korenciaková

AJ –Motalová

 

Úterý

 

MATEMATIKA

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

 

AJ –Motalová

AJ-Korenciakova

 Do 10 30

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

Středa

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

MATEMATIKA

 chlapci

 

 

MATEMATIKA

dívky

 

 

Čtvrtek

 

MATEMATIKA

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

Pátek

 

ČESKÝ JAZYK

Všichni

 

MATEMATIKA

Všichni

 

PRVOUKA

Všichni

 

 

Ke stažení:
Download this file (Poem Spring.odt)Poem Spring.odt[ ]10 kB
Download this file (Spring 3.docx)Spring 3.docx[ ]136 kB