22.1.

Učivo

M - PC učebna. Práce s programem skolakov.eu

ČJ - uč. str. 89,cv. 2,3

PS - str. 17 cv. 7

      str. 18 cv. 1 - polovina

DÚ - str. 18 cv. 2 - 3 řádky

ČT - uč. str. 68,69 - číst za DÚ

Pís. str. 12 - přepis na známky

AJ - a big, a little - nová slovní zásoba slov, použ. ve větách

uč. str. 16

PS - str. 16 - celá

DÚ - str. 16 - číst věty It is a big .... It is a little

Příští hodinu test - domácí mazlíčci číslovky.

 

AJ - Dvořáková

Procvičování big, little

Uč. str. 16

PS - str. 16,17

DÚ - str. 17/7 - PS

Příští hodinu test na slovíčka - domácí mazlíčci

Připomínám na zítra do VV - vařečku, barevné látky, vlnu, lepidlo!!

 

 

21.1.2020

Učivo

ČJ - Samohlásky, dělení samohlásek na krátké a dlouhé. Zápis do sešitu. Práce u tabule.

TV - cvičení na žebřinách

M - sčítání do 100, samostatné počítání, soutěž

PS - str. 67, 4, 5, 6

      str. 68/ 1,2

DÚ - str. 68/ 3

ČT + Ps.  Honzíková cesta - dočítáme. Pís - str. 11 - celá 

DÚ- čtení - ofocený list

INFO

Děti si na čtvrtek přinesou do VV:

dřevěnou kulatou vařečku, kterou by mohly pokreslit

látku - rozměr stačí 20x20cm (různé barvy)

vlnu -  na vlásky

lepidlo, komu chybí v kufříku

Budeme vyrábět maňásky.

 

Třídnická hodina zůstává na 30.1. - 4. vyučovací hodina, kdy se bude rozdávat vysvědčení. Konec vyučování v 11:40 hod.

 


20.1.2020

Učivo

ČJ - oprava pís. práce. Slabiky, dělení slov na konci řádku.

uč. str. 85,cv. 1

PS  str. 17 cv. 6

Čt . str. 67  - Loutky

M - Sčítání do 100 bez přechodu přes 10. (52+2,  64+3)

PS - str. 67/1,2

PRV - naše tělo

Uč. str. 36 , PS . str. 44

DÚ- na pátek str. 44 cv. 1 - dolepit části těla

PČ - sněhové vločky - stříhání

INFO

Dnes 20.1. třídní schůzky od 17:30h 

 

 

 

16.1.

M - pololetní písemná práce

Planetárium - moc pěkný, naučný a zážitkový program

ČT - čít. str. 64,65,66 - pročíst celé

VV - kreslíme planety

INFO

Zítra test z PRV a přinést sešit do G

Hezký večer

 

 

15.1.

Učivo

M - opakování na písemnou práci, spojování bodů 1-100

ČJ - pololetní písemná práce

ČT - PS - pís. str. 8 celá , čít. str. 64,65

DÚ - pís. str. 9 - celá

       čít. str. 64

HV - Mravenci - píseň na známky

AJ - otázky, odpovědi - procvičení v kruhu, práce ve dvojicích - opakování PS - str. 18,19

INFO

Zítra máme mobilní planetárium. Děti si mohou přinést malý polštářek pod hlavu.


14.1.

Učivo

ČJ

Dělení slov na konci řádku

Uč. str. 80 cv. 7, zápis do školního sešitu

Zítra píšeme písemnou práci z ČJ

TV - šplh o tyči

M - pětiminutovka, porovnávání, číselná řada do 100 - na známky

PS - str. 66 - kontrola DÚ, str. 66/ 1,2, 4,5,6

Písanka - str. 7 - celá

INFO

Prosím rodiče o podpis v ŽK str. 20. Třídní schůzky. Děkuji

Zítra malý testík z angličtiny. Zopakovat slovní zásobu.

Přeji hezký den

 


13.1.

Učivo

ČJ - slabiky

Uč. str. 79 cv. 2 práce s básní, čtení, vyhledávání a počítání slabik + cv. 5 škol. sešit

PS - str. 16cv. 4

Slohové cvičení - popis oblíbené plyšové hračky

 

M - pětiminutovka - samost. práce žáků + kontrola, pamětné počítání

Práce na IT

PS - str. 65/3,4,5

DÚ - str. 66/3

 

PRV - zima - opakování + Ájin zpravodaj

PS - str. 42,43

Na písemnou práci z prvouky procvičovat:

Podzim, zima, měsíce, ptáci a savci,ovoce a zelenina,rodina, zvířata v zimě

Na písemnou práci z matematiky procvičovat:

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání a odčítání do 100 (40+20 =, 80 -50 =) porovnávání čísel, slovní úlohy, řády - jednotky, desítky, stovky, rozklady čísel, závorky

Na písemnou práci z českého jazyka procvičovat:

Vlastní jména osob a zvířat, abecedu, opis, přepis, synonyma, slova protikladná, slova nadřazená, podřazená

 

 Pololetní písemné práce :

15.1. - český jazyk

16.1. - matematika

17.1. - prvouka

 

Dne 16.1.2020 je pro děti připraven program ve škole "Mobilní planetárium" Tato akce je částečně hrazena z fondu EU.

Cena za představení činí 20,-kč.

 

 


10.1.

Učivo

M - geometrie - úsečky, body - pracovní list + PS - str. 87 cv. 1, 2,

DÚ - str. 87 cv. 3,4

PRV - Zima v přírodě - zvířata. Práce ve skupině.

ČJ - sloh - popis zvířete

Na pondělí si děti přinesou své oblíbené plyšové zvíře.  Budeme popisovat.

Dne 16.1.2020 je pro děti připraven program ve škole "Mobilní planetárium" Tato akce je částečně hrazena z fondu EU.

Cena za představení činí 20,-kč.

Přeji hezký víkend

 

9.1.2020

Učivo

ČJ

Slabika, dělení slov na slabiky.Práce s textem  uč. str. 78,cv. 1. Práce u tabule.

PS - str. 15 cv. 1,3

DÚ - str. 15 cv. 2

ČT - domácí mazlíčci - Šimon a Bára - čtení na pokračování, Honzíková cesta.

Pís. str. 6 - 4 věty - opis

M - sčítání, odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10

PS - str. 63/1,2,5   str. 65/1a,b,c,  2

DÚ - str. 64/1

Na písemnou práci z matematiky procvičovat:

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání a odčítání do 100 (40+20 =, 80 -50 =) porovnávání čísel, slovní úlohy, řády - jednotky, desítky, stovky, rozklady čísel, závorky

 

VV - zimní tématika - sněhulák Olaf - malba vodovými barvami

 

 

INFO

Zítra geometrie!! 

 

Dne 16.1.2020 je pro děti připraven program ve škole "Mobilní planetárium" Tato akce je částečně hrazena z fondu EU.

Cena za představení činí 20,-kč. Peníze mohou děti nosit již od zítřka 10.1. Děkuji

 

Přeji hezký den

 


 

8.1.2020

Učivo

M - osová souměrnost - práce s papírem

Pětiminutovka - společná kontrola

Sčítání v oboru do 100

PS - str. 62 - celá

ČJ - opakování

uč. str. 74 cv. 1,2,3,

           75 cv. 5,8,  9 - školní sešit

Na písemnou práci procvičovat: vlastní jména osob a zvířat, abecedu, opis, přepis, synonyma, slova protikladná, slova nadřazená, podřazená

ČT - str. 62

Pís. - str. 4 - dopsat za DÚ 3 věty

HV - nová píseň Mravenci - uč. str.34  DÚ - naučit se 3 sloku někdo i 4 sloku

AJ - Pets - opakování slovní zásoby.

 Procvičování otázky Is it a dog? odpověď Yes, it is. No, it isn´t.

Uč. str. 15 - celá

PS - str. 15 celá + Dú - str. 17 cv. 7

Procvičovat slovní zásobu - čísla, školní potřeby, barvy a zvířata. Pozdravy. Otázky Whatś your name? Whatś this? What colourś the ....? How old are you? 

AJ - Dvořáková

Domácí mazlíčci - nová slovní zásoba

PS - str. 14 /1,2,

DÚ - str. 14 učebnice - naučit se píseň Super pets

 

INFO

 

Od 5. 12. funguje telefon do školní družiny - 607 655 472

20.1. Třídní schůzky od 17:00

21. 1 až 23.1. Sběr starého papíru

30. 1. Vydání vysvědčení za I. pololetí

31. 1. Pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.

 

 


 

7.1.2020

Učivo

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná. Opakování - slova opačná, synonyma.

Práce u tabule - obrázkové skupiny

Uč. str. 69,70 - ústně, písemně do š. sešitu - samostatná práce

DÚ - str. 71,cv. 7 - napsat do sešitu ČJ - D 3 slova ke každému nadřazenému slovu.

M - Sčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10 - příklady typu -20 +4, 50 + 8, .....

PS - str. 61/1,2,4,5,    6 - na známky

      str. 62/ 1 na známky

Čt - čít. str. 60,61 - povolání. Pantomima.

Pís. str. 4 - opis vět

INFO

Některým dětem chyběl cvičební úbor. Přinést na pátek.

Dětem dopisují fixy k mazací tabulce, někdo stále nemá lepidlo. Prosím dokoupit. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

 

6.1.2020

Učivo

ČJ

Vypravování o zážitcích z vánočních prázdnin. Procvičování čtení a psaní. DÚ - číst čít. str. 60,61

M

Porovnávání čísel v oboru do 100

PS - str. 59/1,2,3,4,5,7.  Str. 60 - celá

PRV

Projektová hodina - sváteční kalendář

PČ - Večerníček - papírová čepice

INFO

Pololetní písemné práce :

15.1. - český jazyk

16.1. - matematika

17.1. - prvouka

 

Třídní schůzky 20.1.2020

Přeji hezký den

 

 

19.12.

Učivo

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná

uč. str. 70,71 - ústně

ps - str. 14 - celá

Čt - Honzíková cesta. Porozumění čteného textu

Pís. str. 4,5 - opis psacího písma, procvičení písmen d, g

VV - Betlém - omalovánka.

Úklid třídy, lavic, kapsářů

 

Během vánočních prázdnin si děti mají přečíst knížku a procvičovat počty.

 

 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE 2020 HODNĚ ZDRAVÍ

VÁM PŘEJE KATEŘINA LALUHOVÁ A DĚTI.

MĚJTE POHODOVÉ VÁNOCE.

Související obrázekPOHO

 

 

 

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

6. 1. 2020 První školní den roku 2020. Přejeme šťastné vykročení!

 

 

 

 

 

18. 12.

Učivo

M - ps - str. 57 - celá

Číselná řada do 100. Porovnávání čísel. Čísla hned před, hned za.

ČJ - uč. str. 69 - ústně

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

PS - str. 13 cv.6

Čt - str. 58, 59K

Pís. str. 3 - celá

HV - nácvik na BESÍDKU

AJ -  uč. str. 14 - celá - poslech písně, čtení otázek a odpovědí - nová slovní zásoba -Pets

PS - str. 14 cv. 1

DÚ - str. 14 cv. 1, str. 17 cv. 6

O prázdninách opakovat slovní zásobu.

 

INFO

V pátek 20.12. budeme mít  vánoční den u stromečku. Je vítáno cukroví, ovoce, sušenky a dárek do tomboly.

Konec výuky v 11:40 hod

Dnešní besídka se dětem mooooc povedla. Všechny chválímsmilesmilesmilesmilesmile

 

 

 

 

 

17.12.

Učivo

ČJ - Synonyma - uč. str. 67 cv. 1a,b

                              str. 68 cv. 2

Práce u tabule, psaní do sešitu ČJ -Š

Čt - str. 58 - pročíst za DÚ

Pís. str. 2 -celá 

Procvičujeme opisy.

M - Práce na IT - odčítání desítek, slovní úlohy, soutěž mucholapek, řády - jednotky, desítky, stovky

PS - str. 55/6    str. 56/1,2,3

DÚ - str. 56/5

 

INFO

18. 12. Vánoční vystoupení všech tříd prvního stupně - od 14:00 do 16:00 ve školní tělocvičně. Srdečně zveme rodiče!

Čepice a šály!!!

18. 12. Vánoční trhy a vánoční tvořivé dílny - od 15.00 do 17:00 v přízemí budovy prvního stupně. Srdečně zveme širokou veřejnost!

19. 12. Školní florbalový turnaj

---------------------------------------------------------------------------

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

6. 1. 2020 První školní den roku 2020. Přejeme šťastné vykročení!

 

Probíhá sběr starého papíru  17.12. - 19.12.

Hezký den

Katka Laluhová

 

 

16.12.

Učivo

ČJ - slova protikladná, práce u tabule

uč. str. 66 cv. 3a

DÚ - str. 66 cv. 3b - napsat pouze opačná slova a nakreslit obrázek do sešitu ČJ - D

ČT - Honzíková cesta. Pís. str. 2 - zítra dopíšeme

M - str. 55 cv. 1,2,3

DÚ  - str. 55 cv. 4

PRV - zvyky a tradice Vánoc

PS - str. 39 - dokončení strany. Nácvik na besídku.

PRČ - svícen

INFO

Od 17.12. - do 19.12.  SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Zítra si děti přinesou čepice a šály. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

13.12.

Učivo

M - úsečky, body

PS - str. 86

Práce u tabule. Rýsování do sešitu.

PRV - Zima, zimní měsíce, vánoční zvyky.

PS - str. 39

Čt - poslech čteného textu - čít. str. 55,56,57

Pís. 2.díl str. 1

INFO

18. 12. Vánoční vystoupení všech tříd prvního stupně - od 14:00 do 16:00 ve školní tělocvičně. Srdečně zveme rodiče!

18. 12. Vánoční trhy a vánoční tvořivé dílny - od 15.00 do 17:00 v přízemí budovy prvního stupně. Srdečně zveme širokou veřejnost!

19. 12. Školní florbalový turnaj

---------------------------------------------------------------------------

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

6. 1. 2020 První školní den roku 2020. Přejeme šťastné vykročení!


 

12.12.

Učivo

ČJ - slova významem protikladná

uč. str. 1,2 - ústně

Činnost u tabule

PS - str. 13/5 - dokončit za DÚ

 

Čt - čít. str. 55 - čtení na známky

Pís. str. 31,32

Dětem jsem rozdala 2.díl písanky.

M - PS - str. 54 - celá

DÚ - str. 56 cv. 4 - opis do sešitu D

Zítra si děti přinesou papírovou vlaštovku, kterou jsme si dnes připravili a do geometriie sešit, pravítko a tužku č. 3.

 

11.12.

Učivo

M - ps str, 53/3  54/1

ČJ - čtení Honzíková cesta, odjezd do divadla

AJ - koledy v angličtině

Divadlo bylo velmi pěkné.

Pěkný den

10.12.

Učivo

ČJ -

znam slov - hra kufr

Čtení vět z tabule - dechová cvičení

Rozdělení vět na slova uč. str. 62, cv. 2 - zápis do sešitu

ČT - str. 48 -55 čtení básní, písní, dopis Ježíškovi

DÚ - číst str. 55 - Dopis Ježíškovi na čtvrtek

M - závorky, práce na tabuli

PS - str. 53 cv. 1,5

DÚ - str. 53 cv. 4a,b

INFO

Zítra 11.12. jedeme do divadla na představení POHÁDKOVÝ BETLÉM.

Učíme se první 2 hodiny a po té odjíždíme do divadla na 10:30h.

Děti si přinesou ČJ a M.

Přijedeme v průběhu 5. vyuč. hod.

 

Pozor

Třídnická hodina v prosinci bude v pátek 20.12. Tento den budeme končit 11:40h.

Hezký den

 

 

 

 

 

 

9.12.

Učivo

ČJ - Slovo, význam slov

Uč. str. 61 - celá ústně

     str. 62 - cv. 2,3,4 - ústně + zápis do školního sešitu

Čt + ps.  čít. str. 53 -básnička

Pís. str. 30

DÚ - pís. str. 30 - opis do sešitu D - recept

DÚ - str. 54 - číst Pásli ovce Valaši (děti mohou i zpívat)

M - počítáme se závorkami - tabule

PS - str. 52 cv. 1,2,3

PRV -  Zima - myšlenková mapa

PS - str. 38

DÚ - str. 38 - dokončit 

Úkol je na pátek 13.12.

PČ - vánoční zápich do květináče

INFO

11.12. - divadlo Horní Počernice

18.12. - Vánoční vystoupen žáků 1. stupně ve školní tělocvičně. Od 14:00 hod -  16:00hod. Srdečně zveme.

18.12. - Vánoční trhy v přízemí budovy 1. stupně. Od 15:00 hod - 17:00hod. Srdečně zveme.

19.12. Školní florbalový turnaj

S pozdravem

Kateřina Laluhová

 

 

 

5.12.

Učivo

ČJ - Slovo, význam slova. Diktát vět.

Čít. str. 52 - číst za DÚ

M - odčítání desítek

PS - str. 51/1,2 - dokončit za DÚ

VV - Mikuláš, čert

INFO

Číst každý den, procvičovat počítání.

11.12. divadlo "POHÁDKOVÝ BETLÉM" Horní Počernice.

 

 

 

4.12.

Učivo

M - odčítání desítek

Pětiminutovka na sčítání v desítkové soustavě

PS - str. 50 -cv. 1,2,

DÚ - str. 50 cv. 3 - kdo nestihl

ČJ - opakování abecedy, druhy vět, opis, čtení vět

Uč. str. 58/ 3 - ústně

Opis do školního sešitu str.59 cv. 5 - 5 vět.

DÚ - str. 59 cv. 6 - naučit se na diktát. Zítra si jej napíšeme na známky.

Písanka - str. 28 - celá. Nácvik na besídku.

AJ - uč. str. 11,12

PS - str. 11 - celá, str. 12 -celá

DÚ - str. 13 cv.6  nakreslit oblíbeného zpěváka dopsat odpovědi + naučit se psát číslice. Procvičovat otázku How old are you? Whatś your name? + odpovědi I´m ten, fifteen........ I´m Jane, Kate.....

INFO

Dnes si děti přinesou vánoční sadu fotografií. Cena za sadu činí 270,-kč. Peníze za fotografie přinést do pátku 6.12.  Poprosím přesnou cenu. Pokud by se někomu sada nelíbila, děti přinesou nepoškozenou sadu zpět do školy.  

 

 

 

 

3.12.

Učivo

ČJ - slohové cvičení - jak se k sobě chováme, pozdravy

Uč. str. 57,58

Opis vět z tabule. Sešit školní.

Čt - O pejskovi a kočičce. str. 48,49,50

Pís. str. 28 - zítra dopíšeme.

M - str. 49 -cv. 1,2,3, + školní sešit.

INFO

Zítra 4.12. - Srdíčkové dny

11.12. - jedeme do divadla v  Horních Počernicích. Cena za představení je 70,-kč. Děti mohou nosit peníze od středy 4.12.

Hezký den

Kateřina  Laluhová

 

 

 

2.12.

Učivo

ČJ - uč. str. 55 - vypravujeme podle obrázkové osnovy

PS - str. 12/ 3

DÚ - str. 12/4

Čt- Čert a Mikuláš, Veselé Vánoce - nácvik na besídku

DÚ - číst str. 48,49

M - str. 48 - celá - sčítání desítek

DÚ - obrázek na str. 49/4

PRV - str. uč. str. 27

PS - str. 28 - celá Pomáháme si

PČ - andílek z papíru, svícen - dokončení příští hodinu

INFO

Zítra 3.12. - Srdíčkové dny

11.12. - jedeme do divadla v  Horních Počernicích. Cena za představení je 70,-kč. Děti mohou nosit peníze od středy 4.12.

Hezký den

Kateřina  Laluhová

 

29.11.

Výlet do Šestajovic se vydařil a děti odjížděly spokojené a šťastné. Počasí nám moc nepřálo, ale to nám vůbec nevadilo.

Připomínám na pondělí úkol z PRV,M, procvičovat básničku na besídku a do pracovních činností si děti přinesou malou čajovou svíčku.

Přeji krásný víkend a pěknou první adventní neděli.

Kateřina Laluhová

 

28.11.

ČJ - práce se slovy a větou, řazení slov, řazení vět v textu

Uč. str. 54/1- ústně

PS - str. 11/2

Čt - Honzíková cesta, opis básničky

M - str.46/2,5,6

     str. 47/1,2,3

DÚ - str. 47/4,5 na pondělí 2.12.

VV - kresba čerta - prašné křídy

INFO

V pátek 29.11. jedeme do Šestajovic do svíčkárny.

Pojedeme v 9:00 hod autobusem ze zastávky Chvaly. Děti budou mít průkazku na MHD nebo 2 platné jízdenky.

Předpokládaný návrat v 11:45 - 12:00 hod

Děti si přinesou batůžky, svačinu, pití a drobné penízky na útratu.

 

2.12.  Vánoční pečení, kdo je přihlášen. Akce školní jídelny.

3.12.  Srdíčkové dny

18.12. Vánoční besídka pro rodiče. Vystoupí žáci 1.stupně. Začátek od 14:00 hod v tělocvičně.

18.12. Vánoční tvořivé dílny

 

Kateřina Laluhová

 

 

27.11.

Učivo

M - počítáme do 100

PS - str. 45 - celá, str. 46 /1

Práce s počítadlem. Děti si přinesou  malé počítadlo do 100.

ČJ - PS - str. 10 - skupinová práce - tvorba vět podle obrázku.

Opis hádanky uč. str. 53/4a

DÚ - písanka str. 27 -celá

Čit. str. 48 - básnička Čert a Mikuláš. Naučit se číst.

AJ - nová slovní zásoba čísla 13 - 20 uč. str. 11

PS - str. 11 - psaní čísel

DÚ - učit se číst i psát čísla 13 - 20 +  PS - str. 13/7 

Platí pro obě skupiny.

HV - Rolničky  Pásli ovce Valaši  Snowflake -anglická píseň

INFO

V pátek 29.11. jedeme do Šestajovic do svíčkárny.

Pojedeme v 9:00 hod autobusem ze zastávky Chvaly. Děti budou mít průkazku na MHD nebo 2 platné jízdenky.

Předpokládaný návrat v 11:45 - 12:00 hod

Děti si přinesou batůžky, svačinu, pití a drobné penízky na útratu.

 

2.12.  Vánoční pečení, kdo je přihlášen. Akce školní jídelny.

3.12.  Srdíčkové dny

18.12. Vánoční besídka pro rodiče. Vystoupí žáci 1.stupně. Začátek od 14:00 hod v tělocvičně.

 

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

26.11.

ČJ - uč. str. 51/1  - věty tázací, melodie hlasu. Diktát vět.

            str. 52 - Pamatuj si!

DÚ - str. 52/3 - napsat tázací věty do sešitu ČJ - D

ČT - Myšáček a tužka - čtení na známky. Doplňující otázky k textu - práce s mazací tabulkou. Číst každý den.

Zítra si děti přinesou okopírovanou básničku Veselé Vánoce. Postupně se učí zadané sloky.

M - PS - str. 42 - celá

            str. 44 - logické hry - Bingo  Sudoku

DÚ - str. 43 /1 - rakety - kdo nestihl, dokončí.

Zítra začínáme počítání do 100

Pěkný den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

25.11

Učivo

ČJ - uč. str. 50/1,3 - ústně. Cv. 2 -  škol. sešit

DÚ - PS - str. 11/ 1 - rozdělení slov, opis vět

ČT - čít. str. 46,47 - číst za DÚ

Pís. str. 26 - celá

M - PS - str. 41/1,2,4,5

          - str. 42/ 2,5 - zítra dokončíme

PRV - uč. str. 24,25 - vypravujeme

PS - str. 27/1  + kreslení rodiny

DÚ - až na příští pondělí 2.12.  str. 27/2,3

PČ - ozdoba přírodnin zlatou barvou

 INFO

 

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

 

 Hezký den

 

22.11.

Učivo

M - G - přímé čáry, rýsování, body

PS - str. 85/1,2,3,4,5,6

DÚ str. 85/7,8

Dobrovolný - cv. 9

PRV - Rodina. Vypravování o rodině, kdo je členem rodiny. Rodokmen.

PS - str. 26 - celá

DÚ - str. 26 - modré okýnko - doplní ten, kdo nevěděl datum narození a kdy slaví svátek podle kalendáře.

TV - gymnastika - kotoul vpřed, chůze po kladině. Soutěž s geometrickými tělesy.

ČT - soutěž aktivity, básička na besídku "Veselé Vánoce"  Všechny děti si domů přinesly okopírovaný list s touto básničkou. Zatím se  naučí první 4 sloky zpaměti.  Příští týden si budeme přidávat další sloky a rozdělovat, kdo bude danou sloku recitovat.

 

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

 

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

21.11.

Učivo

ČJ - Práce na IT - druhy vět. Uč. str. 49 - ústně.

PS - str. 9/4

DÚ - str. 10/5

ČT - čít. str. 45. Básničky na besídku. Fotografování dětí.

M - pětimin. PS - str. 40 - celá, 41/6 

VV - podmořský svět.

 

20.11.

Učivo

M- oprava písemné práce, činnost u IT, číselná řada

PS - str. 39/2 - dokončení druhé tabulky, 3,8

ČJ - diktát vět, uč. str. 48/1a,b,  str.49. /2,4 - tabulka Pamatuj si! 

DÚ - str. 49/ 3a - jen tři věty. Napsat do sešitu ČJ - D

Pís. str. 25 - celá

Čt. str. 45  - číst za DÚ

AJ - školní potřeby, uč. str. 10, PS - str. 10/2. Učíme se písničku o sněhulákovi.

 AJ - pí. Dvořákové

Nová slovní zásoba - čísla 13 -20

Uč. str. 11, PS - str. 11/4

DÚ - PS - str. 10/2

INFO

Zítra 21.11. - vánoční fotografování

Zítra 21.11. - třídnická hodina

Pozor!!!

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

Děti mohou nosit peníze od zítřka.

 


 

 

 

 19.11.

Učivo

ČJ - str. 48 - ústně.

Tabule - druhy vět, sešit Š - opis vět.

M - písemná práce - opak. -,+ do 20. Matematické smyčky.

Čt - Honzíková cesta. Pís. str. 24 - celá. DÚ - dopsat písanku, kdo nestihl.

 

INFO

19.11.-  21.11. sběr starého papíru

21.11. - vánoční fotografování dětí 

21.11. - třídnická hodina- konec vyučování ve 12:30h 

 

 

18.11

Učivo

ČJ - str. 46,47 - věty oznamovací

PS - str. 8

DÚ - napsat 5 oznamovacích vět do sešitu D

ČT - dopis pro babičku - vypravování

Pís. str. 23 - celá

M - str. 38/1,2

DÚ - str. 38/3,4,5

PRV- str. 25 -celá . Písemné práce kdo nepsal.

PČ - podmořský svět.

INFO

19.11.-  21.11. sběr starého papíru

21.11. - vánoční fotografování dětí 

21.11. - třídnická hodina- konec vyučování ve 12:30h 

 

 

ŠvP

 11.11. Děti jsou v pořádku, byly na procházce po okolí, stavěly domečky, počasí +3 stupně, sluníčko, modrá obloha.winkcoollaughing

 12.11. Děti si užily trochu sněhu, napadl poprašek, měly túru, všichni jsou v pořádku

13.11. Dnes si to všichni užili, hry ve sněhu, stavění sněhuláka, super🤣😉

14.11. Vše ok, děti si užívají.cool    


.7.11.

ČJ - Věty rozvité. Seřazování slov ve větě.

uč. str. 44/9 - ústně. Pyramida - společně na tabuli.

Diktát krátkých vět. Vlastní jména.

Čtení - str. 40,41

Psaní - str. 22 - q,Q

M - test na rozklady - sčítání do 20

matematické bingo

PS - str. 36/1,2

      str. 37/ 3a

DÚ - str. 36/3,4 na zítra

Připomínám - zítra máme geometrii. Přinést sešit na G, pravítko , tužku č. 3

 

INFO

Zítra přinést veškeré doklady na školu v přírodě + pohledy. Kdo by chtěl poslat i léky, které dítě užívá, může.

Přibalte dětem papírové kapesníky, malé balení vlhčených ubrousků, plátěný šátek na společenskou hru.

 

V pondělí 18.11. třídní schůzky od 17:30h

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

6.11.

Učivo

M - PS - str. 37/1,2 . Soutěž na družstva. Kontrola úkolu.

Společné počítání na tabuli s číslem 17,18 + práce s papírovými kolečky.

DÚ  str. 37/5

ČJ - Věty.

Uč. str. 44/5, 6 - ústně

            44/ 5 - písemně do šk. sešitu

Pantomima - podle obrázků ukazujeme to, co osoby, zvířata nebo věci dělají. Seznámení se slovesem formou hry.

ČT - Krokodýl. Jak namalovat strom. DÚ - číst str. 40,41

Pís. str. 21 - celá

AJ - pís. test, nová slovní zásoba -školní vybavení

Uč. str. 10 - poslech, opakování slovní zásoby - pohybová hra

PS - str. 10/1 - za DÚ na 20.11

 

AJ - Dvořáková

Nová slovní zásoba - uč. str. 10

PS - str. 9 - celá

 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

5.11.

ČJ - uč. 42,43 - věty

Tvorba vět rozvitých. Seznámení s větou oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Tabule.

ČT - O ježkovi str.37,38,39.

DÚ -str. 40 -Krokodýl - naučit se číst

M - pětiminutovka

PS - str. 31/4,5,6,

DÚ - str. 35/1,2,3

INFO

Zítra píšeme malý test z angličtiny. Opakovat slovní zásobu i psát.

Děti mohou nosit dokumenty i připravené pohledy na školu v přírodě. Pohledy vložit do obálek, aby si je děti nepřečetly. ( tajná mise) Děkuji

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

4.11.

Učivo

ČJ - učivo o větách

Uč. str.42, cv. 1 - ústně. DÚ - napsat cv. 1 do sešitu D

Práce na IT. 

ČT - vypravování o kolibříkovi + dokument na IT

PS - str. 8 cv. 1

Pís. str. 19

M - PS - str. 30 -celá, 31 / 1,2

DÚ - str. 31/3

PRV - ochutnávka ovoce a zeleniny, třídění zeleniny

PS - str. 24 - ústně

DÚ - na pátek 8.11 str. 24 -celá

V pátek budeme psát písemnou práci na téma PODZIM

 

 INFO

18.11. třídní schůzky v 17:30h

Děti mohou nosit veškeré dokumenty na školu v přírodě.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

25.10.

Učivo

M - geometrie, druhy čar, body.

IT, PS - str. 83 - celá

DÚ - M -  str. 32,33,34 - obrázek

PRV - ovoce a zelenina na podzim, hra "KUFR" 

PS - str. 22, uč. str. 22,23,24,25

DÚ - str. 23

ČT - čít. str. 37,38 - pročítat o prázdninách

Pís. str. 18 - opis na známky

 

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

11.11. - 16.11. - škola v přírodě

 

Přeji krásné podzimní prázdniny.

Kateřina Laluhová

 

23.10.

Učivo

M - počítačová učebna - seznámení

ČJ - opakování abecedy, řazení slov, ústně i písemně do školního sešitu

ČT - čítanka str. 35-37 na známky

Honzíková cesta - filmová ukázka

HV - Ježčí parta. Hádaly se houby. Houslový klíč, seznámení se stupnicí.

AJ - opakujeme slovní zásobu - školní potřeby, rozhovory, tichá pošta, poslech

uč. str. 8,9

PS - str. 7/6  str. 8/7 - dokončit za DÚ

Příští hodinu malý test. Naučit se slovní zásobu i psát - barvy, čísla, školní potřeby.  Na 6.11.

AJ - I. Dvořáková

Opakujeme a upevňujeme slovní zásobu

PS - str. 7

Uč. st. 9

DÚ - naučit se číst +překlad str. 9

Písemná práce 6.11. - test

 

INFO

Zítra jedeme do divadla. Děti si přinesou pouze aktovku a penál.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

22.10.

Učivo

ČJ - práce s písmeny a se slovy, řazení podle písmen a slov podle abecedy, práce u tabule

opis z tabule

Zítra diktát - vlastní jména osob a zvířat, číslování slov podle abecedy

M - matem. počtář, píseň o rybáři, práce s papírovými kolečky - rozklady, samostatná práce na známky

PS - str. 28 - celá

ČT - Honzíková cesta. Připomínám na zítra číst text v čítance.

INFO

Prosím rodiče o podpis v ŽK - třídní schůzky

Ve čtvrtek 24.10. jedeme do divadla v Horních Počernicích na představení "Zimní příhody včelích medvídků"

Na tento den si děti přinesou aktovku a psací potřeby.  Do divadla prosím ve slušném oblečení.

 

Přeji hezký den

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

21.10.

Učivo

ČJ - řazení slov podle abecedy, věty doplněné slovem, čtení vět, počet slov ve větě, melodie vět

Uč. str. 35,36 - ústně

PS - str.7/2

DÚ - str. 7/3

ČT - 35,36,37  - číst za DÚ

Pís. - str. 16 - celá

M - počítání do 20 přes 10, odčítání od 14, rozklady, matematický král

PS - str. 27 - celá, str. 28/4

PRV . savci, ptáci, ryby, podzimní rybník, myšlenková mapa

PČ - papírový drak

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

18.10.

M-G - druhy čar

IT - ukázka čar, PS - str.82/1,2,3,4 -poprvé rýsujeme přímé čáry. Trénujte doma rýsování přímých čar.

DÚ - str. 82/ 5 - na pátek 25.10.

PRV - savci a ptáci, části těla - projektová hodina

IT - poznáváme savce podle povrchu těla - obrázky

ČT - čít. str. 33,34 - číst za DÚ

Pís. str. 16 - pís. mám u sebe. V pondělí budu zkoušet abecedu.

 

INFO

Dnes jsem dětem rozdala dokumenty ke škole v přírodě.

 

 Vánoční pečení

Paní Hajná (vedoucí školní jídelny) pořádá pro naši druhou třídu "Vánoční pečení"

Dnes jsem dětem rozdala lístečky s informacemi k této akci. Zájemci se mohou hlásit u paní Hajné.

Upečené cukroví si děti poslední den pečení přinesou domů.

 

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 Výsledek obrázku pro ježek

 

 

17.10.

Učivo

ČJ - abeceda, hra na paměť,

Uč. str. 34/7a,b,c,d

Sešit -Š - opis z tabule

ČT - PS - didaktická hra na koberci, tvorba vět podle obrázků,

Pís. str. 15/4ř

DÚ - str. 15/ 5ř

M - matem. bingo, počítání s hrací kostkou - tři sčítanci - zápis do sešitu M-Š

PS - str. 27 cv. 1,2

VV - kresba prašnou křídou - papírový drak

Třídnická hodina

INFO

Zítra máme geometrii. Děti si přinesou ostrouhanou tužku č. 3 nebo mikrotužku, sešit do G, pravítko do 20cm.

Připomínám domácí úkol z PRV.

Dnes chválím děti za práci v hodinách i za chovánísmile

Kateřina Laluhová

 

 

16.10.

Učivo

M - rozcvička slovních úloh na známky. Chválím všechny děti. Vymyslely velmi pěkné a zajímavé úlohy.

Pětiminutovka.

PS - str. 25/3,5

       str. 26/1,4

DÚ - str.26/ 3a,b,c

ČJ - procvičujeme abecedu, řadíme písmena a slova podle abecedy - práce na IT

Uč. str. 34/5a,b,c,d 

DÚ - str. 34/5d

Čt - str. 31,32

Pís - str. 14 -celá

HV - nová píseň - "Ježčí rodina"

Seznámení s notovou osnovou, houslovým klíčem, notami.

AJ -školní potřeby uč. str. 6,7  nová píseň. Píseň se naučit číst.

PS - str. 7 cv. 3,4

DÚ - str. 8,cv. 5 na středu 23.10.

 

Skupina p. uč. Dvořákové

Uč. str. 6 školní potřeby - naučit se slovíčka i psát

Uč. str. 7 - píseň - naučit se číst.

DÚ - PS - str. 8,cv. 5

 

15.10.

Učivo

ČJ - abeceda

Uč. str. 33/1a,b,c,d - písemně do sešitu Š

DÚ - of. list - nastříhat první řadu písmen abecedy, přinést v obálce do školy

Čt - str.31,32   DÚ - číst

Pís - str. 13 - celá

M - pětimin., odčítání od 13, pyramidy - společně u IT

PS - str. 25/2a,b, 4,6

INFO

Ve škole jsou stále vši. Prosím o kontrolu.

Přeji pěkný den

Kateřina Laluhová

 

14.10.

Učivo

ČJ - abeceda

Uč. str. 32,33

PS - str. 7,1

DÚ - učeb. str. 33 - naučit se abecedu zpaměti do pátku 18.10.

Čt  - Honzíková cesta - společné čtení , význam slov.

M - odčítáme

matematické slovní úlohy, práce na IT

PS - str. 24/1,2,3 kdo nestihl cv. 3 napíše za DÚ

PRV - uč. str. 16 savci a podzim v lese

PS - str. 21

DÚ - str. 21 - kašpárek na pátek 18.10.

PČ - modelujeme zvířata - savce, ptáky

INFO

Někdo stále nemá číslice z 1.třídy. Nutné mít na zítra!!!

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

 

Kateřina Laluhová

 

11.10.

Učivo

M - G - tělesa - sešit do - G

PS - str. 81 -celá

PRV - význam lesa -třídíme obrázky s podzimní tématikou

Uč. str. 13,14,15  PS - str. 19 - dokončení, str. 20 - celá

Čt - oblíbená kniha, časopis, komiks

Děti si přinesly velmi krásné a zajímavé knihy, které nám představily. Našli jsme jména spisovatelů a ilustratorů.

Pís. str. 13 - 5 ř

Přeji krásný podzimní víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

10.10.

Učivo

ČJ - Práce na IT. Věty, skladba vět, počet slov ve větě.

Uč. str. 30/3 - ústně

PS - str. 6/4 - DÚ - napsat

ČT - Honzíková cesta. Vysvětlujeme význam slov.

Pís. str. 12 - celá

M - slovní úlohy - společně na IT + PS - str. 23 - celá

Děti chválím za samostatné počítání.

VV - podzimní záložky

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

9.10.

Učivo

M - PS - str. 22/1,3,5

Práce na tabuli. Sčítáme a odčítáme s číslem 13. Práce s papírovými kolečky. Slovní úlohy. Píseň o rybáři.

DÚ - str. 22/3,4

ČJ - Opakujeme společně u tabule psaní vlastních jmen.

Diktát  - vlastní jména osob a zvířat.

Poslech pohádky - hajný Robátko a jelen Větrník

Čt - ps- recitace na známky, pís. str. 11 - celá - luštíme křížovku

DÚ - pís. str. 12 - 4 řádky

AJ - školní potřeby - uč. str. 6 - poslech.

Otázka What is this?

Odpověď A pen. ......

PS - str. 6/1,2

DÚ - doplnit nová slovíčka do obrázkového slovníčku.

AJ - Dvořáková

Nová slovní zásoba - školní pomůcky.

Uč. str. 6

PS - str. 4,5

DÚ - naučit se slovní zásobu i psát.

 

INFO

28.10.  Státní svátek29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny. Družina je zajištěna od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45 hod. Jídelna nevaří.

31.10. - 1.11.  Ředitelské volno.

Družina je zajištěna od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45 hod. Jídelna nevaří.

Kateřina Laluhová


 

8.10.

Učivo

ČJ - str. 30/1 ústně

PS - str. 6/3

DÚ si děti zapsaly do úkolníčku.

Čt - str. 27,28,29,30 - melodie vět, společné čtení - hlasité a tiché čtení, klesání hlasem na konci věty. Číst každý den.

Zítra zkouším básničku.

M  - písemná práce

PS - str. 20/5, 21/1

DÚ - si děti zapsaly do úkolníčku.

INFO

Sběr papíru od 8.10. - 10.10.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

7.10.

Učivo

ČJ - uč. str. 27,28/2a,b na tabuli. cv,5,6,7,9 - ústně.

PS - str. 5,cv.2

Čt - str. 27 - číst za DÚ

M - počítání s počítadlem a tvorba matematických příkladů k slovním úlohám. Stále někomu chybí číslice.

PS - str.20/1,2

DÚ  str. 20/3,4.  Zítra píšeme malý test na odčítání. Příklady typu 12 - 4, 11- 6 ......

PRV - uč. str. 11, PS - str. 19 /1, 2 - dolepit plody do okýnek. Na pátek 11.10.

PČ - podzimní skřítci.

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

4.10.

Učivo

M - G- tělesa, modelování těles, názvy těles. Kontrola domácích úkolů. Komu chyběl dú, odevzdá v pondělí!

PS - str. 80 - celá

PRV - stromy na podzim, stromy listnaté a jehličnaté

PS - str. 14 - celá

DÚ - str. 16 - nalepit k obrázkům názvy stromů. Na 7.10.

TV - Výstava ovoce a zeleniny. Procházka ke knihovně.

Čt+ps - čít. str. 25,26 - čtení na známky. Pís. str. 10 - celá. Kdo nestihl, dopíše písmena za DÚ.

INFO

Na pondělí si děti přinesou do pracovních činností přírodniny. Šišky, žaludy, kaštany, větvičky, listy, šípky, bukvice atd....

Budeme tvořit podzimní skřítky.

 

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Stále některým dětem chybí mazací tabulka, fix, číslice z 1.třídy, do VV ubrus na ochranu lavice, lepidlo.

Úkolníčky nosit každý den.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová


3.10.

Učivo

ČJ - Vlastní jména osob a zvířat.

uč. str. 26, cv. 2  - ústně, cv.3 - do školního sešitu. Oprava diktátu

Čt + ps - čítanka - str. 25,26 -  DÚ - číst

ps - str. 8 - píšeme jména spolužáků.

M - slovní úlohy, zápis do sešitu š.,

PS - str. 19 /1,2,3  kdo nestihl cv. 4 - dopíše za DÚ na pondělí 7.10. Zítra máme goemetrii. Připomínám domácí úkol z geometrie.

VV - panenka s deštníkem - kresba tuší. Dokončení práce.

 

INFO

Zítra půjdeme na výstavu ovoce a zeleniny do knihovny v Horních Počernicích. Nebude TV.

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Stále některým dětem chybí mazací tabulka, fix, číslice z 1.třídy, do VV ubrus na ochranu lavice, lepidlo.

Úkolníčky nosit každý den.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

2.10.

Učivo

M - pětiminutovka, PS - str. 18 - celá

DÚ - Pracovní list - barevné počítání

ČJ - jména zvířat z oblíbených večerníčků

uč. str. 26,cv. 1

Čt +ps. čít. str. 24

podzimní básničky, Honzíková cesta - čtení na pokračování

DÚ - vybrat si a naučit se jednu básničku zpaměti z okopír. listu. Na středu 9.10.

HV - Hádaly se houby. Písničky Karla Gotta - vzpomínka. Včelka Mája. Kdepak ty ptáčku hnízdo máš ....

AJ - uč. str. 4,5 - Poslech písniček - barvy, čísla. PS - str. 5, cv.6

DÚ - obrázkový slovníček + naučit se slovíčka i psát. Uč. str. 4,5

Do angličtiny pořídit průhlednou obálku na obrázkové slovníčky.

 

 

Přeji hezký den

 


 

1.10.

Učivo

ČJ - vlastní jména, hledání jmen v kalendáři, jména dívek a chlapců

uč. str. 24/2 ,3a,b,c,4a -ústně

opis z tabule - dívčí a chlapecká jména - do sešitu - Š

DÚ - uč. str. 24/2a - napsat do sešitu - D

TV - cvičení na lavičkách, honička

M - pětiminutovka do PS - str.16/7

PS - str. 17/1,3,4, společné počítání na číselné ose, matematická tichá pošta

DÚ - str. 17/2

Čt+ps - čítanka str. 24, ps. str. 9 - celá

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 


 

 

30.9.

Učivo

ČJ - vlastní jména

uč. str. 24, cv. 1a - ústně, cv. 1b - písemně do sešitu

DÚ - PS - str. 5, cv. 1

Čt +ps - čít. str. 22 - Drak + kresba obrázku draka. Doma pročíst.

M - práce na IT + mazací tabulka, pamětné počítání, slovní úlohy

PS - str. 16/1,2,3,8

DÚ - str.16/4,5,6

PRV-  podzimní procházka. Pozorování stromů, hledání plodů.

PČ - šnek - dokončení práce

INFO

Do matematiky dokoupit mazací tabulku a fix. Některým dětem stále chybí.

Nosit i číslice z 1.třídy 1-20.

Přinést počítadlo.

!!! Prohlédněte dětem hlavy, ve škole se vyskytly vši !!! 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

27.9.

Učivo

M - G - pracovní list - geometr. tvary, strany, vrcholy

G. tělesa - PS - str. 80/1a,b,c - hledání těles ve třídě. Kvádr, krychle, válec, jehlan, kužel

DÚ - na pátek 4.10. - vybarvit a spočítat geom. tvary - sešit do G

PRV - písemný test

Podzim, znaky podzimu, stromy na podzim. Uč. str. 8,9 vypravujeme

Čt. + ps. - čít. str. 21 , pís. str. 8- 6.ř

ČJ - vlastní jména osob, zvířat, měst, řek a hor- myšlenkvá mapa. Velká počáteční písmena.

Čteme a počítáme každý den.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 


 

26.9.

Učivo

ČJ - na známky opis věty z tabule + diktát slov.

uč. str.19,20,21,22  slohové cvičení.

DÚ - ČJ - PS - str. 4/3

Čt +ps  - čít. str. 17 - 21 - čtení + poslech pohádky O kohoutkovi a slepičce.

pís - str. 7- celá

M - pětiminutovka na známky odčít. od 11,12

PS - str. 15/5,6,7,8,9. Kdo nestihl cv. 9 - dopočítá za DÚ na pondělí.

INFO

Zítra máme geometrii. Přinést PS + sešit do G.

Hezký den

 

 

25.9.

Učivo

M - práce s papírovými mincemi, společné počítání na tabuli. +,-  do 20.

PS - str. 15/2,3

DÚ - pracovní list - matematické cestičky. Obě strany

ČJ - str. 19, cv. 2 - opis do školního sešitu. Práce na koberci - tvorba vět s obrázkem. Počet slov ve větě.

Čt - čít. str. 17,18,19 O kohoutkovi a slepičce. Recitace na známky.

HV - nová písnička "Hádaly se houby"

AJ - pozdravy, barvy, čísla. Uč. str. 4 - Barvy. PS - str. 4/cv.4,5

DÚ -  PS str. 4/cv. 5 - dopsat názvy barev 

               str. 5/ cv. 7 - vybarvit obrázek . Naučit se barvy i psát.

Domácí úkol platí pro obě skupiny.

S pozdravem

Kateřina Laluhová

            

24.9.

Učivo

ČJ - str. 18 - abeceda.

PS - str. 3,cv.2 

DÚ - str. 3, cv.2 - napsat 2 věty

 

ČT + ps - Honzíková cesta - dočetli jsme 3. kapitolu. Ukázka z filmu "Honzíková cesta "- IT

ps - str. 7 - zítra dopíšeme

DÚ - básnička z minulého týdne + čítanka str. 17 - číst celou stránku

 

M -  odčítáme od čísla 11 -  příklady na tabuli - společně, rozklady,

PS - str. 14/4,5,6   Pětiminutovka na známky - odčítání od 11

PS - str. 15/1

Doma počítat každý den. Děti si přinesou počítadla.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

23.9.

Učivo

ČJ - str.17,cv.1,2,3a,b,c.

DÚ- str. 17, cv. 2 - opsat 3 věty + podtrhnout skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

 

Čtení - Honzíková cesta. Připomínám básničku Jablko, loupej se mi. Na středu.

 

M - odčítání přes 10. Pamětné počítání. Práce s mazací tabulkou. Práce na tabuli, číselná osa.

PS - str. 14, cv. 1

DÚ - str. 14,cv. 2,3

 

PRV-  opakování - dopravní značky

PS - str. 11 - třídíme dopravní prostředky

DÚ - na pátek 27.9. str. 12,cv. 1,2,3 

V pátek budeme psát malý test. Téma - škola a bezpečnost

 

PČ - práce s barevným krepovým papírem, trhání, mačkání, lepení. Hlemýždí ulita.

 

INFO

Zítra 24.9. - SRDÍČKOVÉ DNY - charitativní sbírka na pomoc nemocným a handicapovaným dětem. Prodej drobných předmětů v hodnotě od 35,- kč.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

20.9. čítanka str.16, naučit básničku na 25.9. Jablko, loupej se mi


19.9.

Na zítra 20.9. si děti přinesou do Matematiky  PS a sešit do geometrie

Učivo 19. 9. 2019

ČJ - uč. str. 16/6, 7, 8 + ps. str. 3/1 (dokončení)

 

 

INFO

31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Třídnické hodiny v tomto školním roce budou opět jednou za měsíc.

Termíny v 1. pololetí připadnou vždy na čtvrtek.

17.10.2019

21.11.2019

20.12.2019

30.1.2020

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

18.9

M - PS str. 10/5, /1,2,3, 12/1,2, DÚ PS 10/4        Zdražilová

 

17.9.

Učivo

ČJ - uč. str. 14 cv. 1, str. 15 cv. 2, 5, 6 - ústně. cv. 3 - napsat do šk.s.  DÚ - STR. 15 cv. 4 do sešitu ČJ - D


16.9.

Učivo

ČJ - vypravování, co jsme zažili o víkendu, PS - str. 2,cv.3 - Malované čtení. Doplnění vět.

Čtení - PS str. 1 - básnička o podzimu - rozbor básně, hledání rýmů. DÚ- opis druhé sloky psacím písmem.

M - slovní úlohy s podzimní tématikou - PS str. 9cv.1a,b,c,d, 2a,b,c, 7.

PRV - uč. str. 6, PS - str. 10. DÚ - PS - str. 10 - vybarvit značky + doplnit věty.  Naučit se dopravní značky. Na pátek.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

13.9.

Učivo

M - geometrie - PS - str. 78 , geom. tvary, geom. tvary dopravních značek, hledáme předměty ve třídě ve tvaru čtverce, obdél. kruhu a trojúhel...

PRV - naše škola, co děláme ve škole uč. str. 4,5  PS - str. 8 - celá, 9, cv.1

TV - cvičení na venkovním hřišti, běh, skok z místa - nácvik, koordinace těla, hra s míčem

Čt - Honzíková cesta

INFO

Na pondělí si děti přinesou do prvouky jedno malé autíčko.

Číst každý den.

Přeji pěkný víkend

 

 

 

 

12.9.

Učivo

ČJ - Sloh -  str. 9,10,11 - čtení, vypravování cv.1,2,3, - ústně, cv. 4 - písemně do školního sešitu

M -  mat. rozcvička - myslím si číslo, orientace v čís. řadě, porovnávání - PS  - str. 8/1,2,3,4,5

DÚ - PS -str. 8/ 6,7

Čt +ps -  čítanka str. 8 - říkanky, rozpočítadla, hádanky. Čteme každý den!!!

Písanka - str. 3 - celá . Kdo nestihl, dopíše za DÚ

VV - zážitek z prázdnin - kresba

Připomínám na zítra DÚ z prvouky.

Někomu chybí mazací tabulka a zásobník na číslice z 1.tř. do matematiky.

Zítra budeme mít matematiku - geometrii.

Pěkný den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

11.9.

Učivo

ČJ - opakování básniček z 1. třídy - soutěž kluci x holky, diktát - věty, uč. str. 9, cv. 5,6,7 - ústně

M - odčítání do 20 - práce na IT, pětiminutovka, PS - str. 7/2,3.

DÚ  - str. 7/5

Čtení + psaní - četba na pokračování " Honzíková cesta".  Kdo má knihu doma, může si ji přinést do školy. Kdo ji némá, zapůjčím ve škole. Nemusíte kupovat.

AJ - úvodní hodina, seznámení s učivem, s knihou i pracovním sešitem. Opakování slovní zásoby z 1. třídy. Děti chválím.

HV - opakování písní z 1. třídy. Hra na tělo. Melodie vzestupná a sestupná. Kočka leze dírou. Hudební hádanky.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

10.9.

Učivo

ČJ - vypravování o České republice, popis mapy ČR podle obrázku - uč. str. 8/ 3, opis vět do sešitu.

M - počítání zpaměti, matematická rozcvička, sčítání do 20 - opakování

PS - str. 6 - celá. DÚ - str. 7/1 + přinést číslice z 1. třídy 1 -20, znaménka +,-, =, porovnávací znaménka.

Čtení - psaní

písanka - str.1 celá, str. 2 - 6 řádků

čítanka str. 6,7 - Abeceda .. číst za DÚ 

Knihu "Honzíková cesta" si děti přinesou na pátek 13.9.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

9.9.

Učivo

ČJ - učeb. str. 7,8  DÚ - PS - str. 1/1

Čtení - číst. str. 3,4,5 - povídání  a čtení o podzimu

Písanka - str. 1 - 4 řádky

M - str. 5 - celá

PRV- učeb. str. 4,5 naše škola, PS - str. 7 - DÚ - dokončit věty ,dokreslit obrázky (na pátek)

Krásný zbytek dne

Katka Laluhová

 

 

6.9.

První týden máme za sebou. smile

Učivo

M - PS - str.4 - celá

PRV -PS - str. 4,5,6

TV - žáci byli poučeni o bezpečném chování v tělocvičně, na školním hřišti a na dopravním hřišti.

 

Od pondělí 9.9. se učíme dle rozvrhu. Konec vyučování ve 12.35 hod.

V pondělí budu kontrolovat obalené sešity, knížky, pracovní sešity, vyplněné žákovské knížky, cvičební úbory.

Ve druhé třídě se budeme učit zapisovat domácí úkoly do ÚKOLNÍČKŮ. Prosím o zakoupení do týdne. Děkuji

Přeji pěkný víkend

Kateřina Laluhová

 

5.9.

Dnes jsme se seznámili s plánem učiva v ČJ a v M.

Pracovali jsme s učebnicí českého jazyka, procvičili jsme si paměť i počty. Nejvíc nás potrápilo psací písmo. Doma procvičovat tvary písmen.

M - str. 3, 4/1

ČJ - pracovní list - psaní obecedy

 

Zítra se učíme opět podle rozvrhu M, PRV, TV - nezapomenout cvičební úbor, Čtení - Psaní.  Děti nemusí nosit český jazyk!

Zítra 6.9. - konec vyučování v 11:40 hod.

Přeji hezký den

 

 

 

4.9.

Zítra 5.9. se učíme podle rozvrhu hodin tzn. ČJ, ČJ - čtení, M, VV  - končíme v 11:40 hod

Děti si přinesou učebnice i pracovní sešity + podepsané sešity.

Do žákovské knížky si děti nalepily lístečky s termíny třídních schůzek a informace k prázdninám.

Prosím rodiče o podpis v žákovské knížce na str. 1. - seznámení se školním řádem viz. webové stránky školy nebo prostory školní budovy. Děkuji

 

PRACOVNÍ SEŠITY DO 2. TŘÍDY - CENA 630,- KČ -  MATEMATIKA 1. a 2. díl, PRVOUKA, ČESKÝ JAZYK, PSANÍ 1. a 2. díl, ANGLIČTINA CHIT CHAT, 

Peníze mohou děti nosit od pátku 6.9. Děkuji

 

Na pátek 6.9. - cvičební úbor + vhodná obuv do tělocvičny

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

3.9.

 

Zítra si děti přinesou  zakoupené sešity,  vyplněnou žákovskou knížku (vyplnit pouze str. 1) písanku, penál, kufřík do VV.

Učebnice a pracovní sešity nechávají děti doma.

Zítra 4.9. - třídnické hodiny - konec v 11:40 hod

Od 5.9. - výuka dle rozvrhu hodin

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

2.9.

Zahájení školního roku 2019/2020

INFO

Zítra 3.9. - čtyři vyučovací hodiny - třídnické práce - konec výuky v 11:40 hod

Žáci si přinesou - aktovku, penál, přezůvky, kapsář k lavici, svačinu, pití

Zítra děti dostanou - pracovní sešity, žákovskou knížku, rozvh hodin. Žákovskou knížku prosím vyplnilt na 4.9. Děkuji

 

Od 3. 9. - 5. 9.  proběhne sběr starého papíru. Prosím, podpořte naši třídu. Opět bude finanční odměna na konci šk. roku. smile Děkujeme.

Omlouvat žáky nejpozději do 3 dne!!!

 

Přeji hezký den a hodně zdaru v novém školním roce.

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

Vítám Vás na webových stránkách třídy 2.B ve školním roce 2019/2020

Těšit se na Vás bude opět třídní učitelka Mgr. Kateřina Laluhovásmile

Na webové stránky budu denně zapisovat informace o probraném učivu, informace pro nemocné a další důležité zprávy.

2.9.2019 v 8:00 hod se s žáky přivítám v naší třídě (2.patro - ateliér)

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.

Podrobnější informace si můžete přečíst na  webových stránkách školy.

Užívejte poslední prázdninové dny, plné sluníčka a odpočinku. cool

S pozdravem Kateřina Laluhová

 


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.