18.1.

Práce v hodině

Čj-tvrdé slabiky str.11

DÚ- str. 12 - dva sloupečky doplnit ži, ši

 Písanka č.2 str. 2

Básnička- naučit  nazpaměť- do 25.1.-děti mají u sebe

M-Velký Matýsek str .26 –27

 AJ-procvičování a opakování slovní zásoby

 Zítra pobyt venku, prosím vhodné oblečení 

15.1.

Práce v hodině

M- Velký Matýsek 24-25

ČJ-procvičení tvrdých slabik

Přepis učebnice str.96 cv. 3 věty

PRV- být zdravý PS 45-46

Bez DÚ

Doporučuji hlasité čtení

14.1.

Práce v hodině

ČJ- tvrdé slabiky

Přepis uč. str.96 cv.2 - 3 věty

M – Velký Matýsek str.22-23

 DÚ- malý Malý Matýsek- str.13 cv 2

PRV- PS Být zdravý  str.44

VV- Ptáci v zimě

 

 

 

13.1.

Práce v hodině 

Pč-školní autobus-vybarvování ,skládání

ČJ- popis zvířete

 DÚ- písanka str.40

Čtení- četba na pokračování

Procvičování tvrdých slabik

PS- tvrdé slabiky-str.10 

M- matematické pyramidy –procvičování

 Dnes  na Teams kvíz matematika

Donést do školy písanku 2 kdo nepřinesl.

12.1.

 

Práce v hodině

ČJ- Procvičování tvrdých slabik

Čtení na pokračování

Písanka str.39

M- velký Matýsek str.20 -21

Dú str.20  cv.1,2,3

       Malý Matýsek str.12

 HV- Hudební abeceda

 

PŘINÉST DO ŠKOLY PÍSANKU Č.2

Důležité číst doma nahlas.

11.1.

 Práce v hodině

Čj- Tvrdé měkké souhlásky str.9  cv.5

žlutý PS str.21 cv.7,8

Doporučuji pravidelné čtení nahlas.

DÚ- písanka str.38

M- velký Matýsek str.19

       Malý Matýsek 9-11

AJ- pozdravy

 Uč str 22  ps str.22

Pracovní listy pozdravy, otázky, odpovědi

 Sběr papíru je 12. 1 . -13.1.   Dne  14.1. bude sběr odvezen.

 18.1. jsou online třídní schůzky od 17 h.

 

8.1.

Práce v hodině

M-velký Matýsek str.16,17

ČJ-          čtení na pokračování kocourek Modroočko

Písanka  str.37

Procvičování tvrdých slabik

Prv- PS str.42-43

Bez dú

Příští týden se píší pololetní  testy

7.1.

 

Práce v hodině

Čj- žlutý pracovní sešit str. 20

  • Tvrdé měkké slabiky PS str.8
  • Dú- str.9 cv. 4 a,b,c

M- PS velký Matýsek  str.16

Prv- PS str.Zvířata v zimě str.41

6.1.

 

Práce v hodině

 

Pč- práce s papírem –město

 

Čj- slabikotvorné l a r uč. str.94-95

DÚ – písanka str.36

Čtení na pokračování kocour Modroočko

 

M- malý Matýsek str. str. 7- 8

5.1.

Práce v hodině

Čj –procvičování  u,ú,ů

        Uč  str. 90 cv.8- přepsání do sešitu

Tvrdé měkké slabiky str.7

M- velký Matýsek str. 14 –15

DÚ geometrie-

narýsovat 5 bodů,

 pět lomených čar,

pět přímých

pět křivých

pět úseček do sešitu geometrie

Procvičování rýsování bod, přímka, úsečka

 DÚ – Velký Matýsek str.15 cv.4,5

 

Hv- rytmizace, hudební nástroje

 

4.1.

Práce v hodině

Čj- písanka str.34

Čtení na pokračování-Kocour Modroočko

DÚ- písanka str.35

 M- Velký Matýsek str.9 – 12

Aj- pozdravy str. uč. Str.22 – poslech

          Ps str.22

 

 

31.12.

PŘEJI KRÁSNÝ NOVÝ ROK, PLNÝ POHODY A ZDRAVÍ.

byl poslán info  mail.

18.12.

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ , POHODOVÉ A ZDRAVÉ VÁNOCE

Od pondělí 21.12. jsou vánoční prázdniny. Děti se vrací do školy 4.1.2021. Pokud by byla nějaká změna, budu Vás informovat emailem.

17.12.

Práce v hodině

PS tvrdé měkké souhlásky str.6

ČJ –písanka str.33

Čtení čítanka str.58

  • Procvičování m + = do 100 po jednotách

PRV- Blíží se Vánoce PS str. 39 -40

 Bez DÚ

16.12.

Práce v hodině

PČ-Betlém

M-Velký Matýsek 9

      Malý Matýsek 5 - 6

Čj- žlutý PS str..19 cv.4

       Procvičování  psaní u,ú,ů

       Procvičování krátké dlouhé samohlásky

Přinést  zítra na VV ostré nůžky

Bez DÚ

15.12.

Práce v hodině

M-velký Matýsek str.7

      Malý Matýsek str.4

 

Čj – vyprávění Vánoce

Písanka str. 31

procvičování krátkých dlouhých samohlásek

 

Dú-písanka str.32

 

14.12.

Práce v hodině

ČJ -krátké dlouhé samohlásky učebnice str.89 cv.2 tvoření vět

Práce s textem jak číst spojky

M- velký Matýsek str.6 a 8

     malý Matýsek str.2 - 4

Dú-velký Matýsek str.6 dv.1,2

Angličtina Vánoce PS  str.65

 

 14.12. Anglický jazyk Korenčiaková:

Vánoce- slovní zásoba, pracovní list

DÚ: Naučit se krátkou básničku, a nakreslit sněhuláka podle básničky :

I´m a little snowman,

short and fat.

This is my scarf and

this is my hat.

               

11.12.

Práce v hodině

ČJ-krátké dlouhé samohlásky- procvičování

     písanka str.29

 M-velký Matýsek str. 4 – 5

     Malý Matýsek str.1

 Prv -  ps 36-38

 BEZ  DÚ

 

 

10.12.

Práce v hodině

ČJ-krátké dlouhé samohlásky- procvičování

 DÚ –PÍSANKA str. 28

 M-malý Malýsek 47 - 48

     Velký Matýsek  str.3

 

Prvouka Místo kde žijeme str.uč.31

                PS  str.34- 35

9.12.

Práce v hodině

Pč-   vánoční dekorace –anděl

M- malý Matýsek str.43 –46

Dú –Malý Matýsek- str.45 celá

Velký Matýsek str.2

 

ČJ-pracovní list  Jak číst porozuměním

Pracovní sešit žlutý str. 19 cv.3

 PŘINÉST  ZÍTRA  DO  ŠKOLY  NOVÝ  PRACOVNÍ  SEŠIT   MALÝ MATÝSEK  ZELENÝ  POČÍTÁME  DO  100

 

8.12.

Práce v hodině

ČJ- Písanka str. 26

Dú  písanka str.27

 procvičování krátkých dlouhých  samohlásek

M-malý Matýsek  41 - 42

  Velký Matýsek č.5  str.1

procvičování sčítání a odčítání po 10

 HV- opakování probraných témat

7.12.

Práce v hodině

 Pracovní  list Procvičujeme 3 čtení s porozuměním

DÚ- Z PRACOVNÍHO LISTU DODĚLAT cv.7-  nepřepisovat do sešitu

Písanka str. 25

Popis osoby učebnice str. 8

2 str. 82-přepis do sešitu

 

- malý Matýsek 38-41 do cv.2

AJ- POCITY PS str.20-21

učebnice str.20

DÚ na týden PS STR.21 CV-4,5

 

4.12.

Práce v hodině

Slovní úlohy, procvičování

Velký Matýsek str.62-64

ČJ- písanka  str.24

Prvouka – vánoční zvyky

Bez DÚ

 NA PONDĚLÍ PŘINÉST  NOVÉHO MATÝSKA Č.5

POČÍTÁME DO 100

 

3.12.

Práce v hodině

Čj – procvičování, písanka str.23

PRV- Místo kde žijeme PS str.. 32 - 33

           Učebnice str.30

VV-Mikuláš

Bez DÚ

2.12.

Práce v hodině

Žlutý Ps- str.18

Dlouhé krátké samohlásky

M- Malý Matýsek 36-37

DÚ- na týden naučit básničku-zkoušet budu za týden

 trénovat diktát

1.12.

Práce v hodině

Čj- rozdělování slov,hlásek

 Pracovní list Jak číst správně

 Dú-písanka str.22

 Skládání příběhu podle vět

 M-velký Matýsek str.60-61

 HV-délky not,poslech

30.11.

 Práce v hodině

 Čj- rozdělování slabik, pracovní list jak čteme čárky ve větě

Písanka str.21

Velký Matýsek str. 58-59

Malý Matýsek str.32

DÚ malý Matýsek str 33

AJ- učebnice str. 16 -17

PS str.19

Učebnice str.19 –otázky odpovědi-připravit

 

27.11.

Práce v hodině

 M-velký Matýsek str.55 -57

www.youtube.com/watch?v=KW5XPOStNYM

str..56

www.youtube.com/watch?v=lFrgB0ixXuM

www.youtube.com/watch?v=WdRDWMGI0Dg

 Malý Matýsek str.32-33

ČJ – procvičování probraného učiva -slabiky, rozdělování, abeceda

PRV- způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky

Bez dú

 

26.11.

Práce v hodině

Čj- rozdělování slov na slabiky

Žlutý ps  str.17 cv.7

                      18 cv.1-rozdělení  slov sešit, léto

AJ- PS str.15,16 obrázkový slovníček doplnit slovíčka

       PS str.16,18

 Aj- DÚ PS str.17 – KŘÍŽOVKA + OBRÁZEK

Prv-  Rozpočet – příjmy a výdaje domácnosti

 Procvičování  diktátu, čtení

25.11.20

Práce v hodině

Pč-Vánoční dekorace –kapr

ČJ-rozdělování slabik na konci řádku žlutý  PS str. 16 -17 

M- Velký  Matýsek str. 53-54

DÚ  velký Matýsek cv.4 -5 str.52

24.11.

Práce v hodině

 

Čj –práce s textem pracovní list str.26-27

 Přepis části textu učebnice str.50 Před Vánoci  4  věty

Slovo a jeho význam  učebnice str.61 -62

DÚ –písanka str.20

 

M- Velký Matýsek str.51-52 do cv.3

 

Malý Matýsek str.30

23.11.

Práce v hodině

ČJ- písanka str.19

       pracovní list Jak číst přímou řeč

M- Velký Matýsek str.49 -50

DÚ- malý Matýsek str.31

 

Procvičovat čtení a přepis

Na MS TEAMS připraveny kvízy časově omezené - sledujte

 25.11.sběr papíru

20.11.

Práce v hodině

M- velký Matýsek str.47-48

       malý Matýsek str.28-29

PRV- Domácí zvířata  chovaná pro radost uč.str.28-29

           ps str.29

ČJ-  přepis vět

      

19.11.

Práce v hodině

ČJ- procvičování slov nadřazených a podřazených-zařazování kartiček

VV-hry s linií

M- rýsování úseček bodů- sešit na geometrii ve třídě

PRV- pracovní sešit 27 -28

 DÚ-procvičovat přepis textu na papír

18.11.20

Práce v hodině

PV- výroba krabičky z papíru-vybarvování,skládání

ČJ- pl-práce s textem, přepis odpovědí do sešitu

hlasité a tiché čtení

Sl- omluva,pozdrav-zdvořilá komunikace

M- velký Matýsek str.45 od. v.3 – 46

DÚ- písanka str 18

16.11.

Práce v hodině

Slovo, věta, rozdělování na konci řádku

Žlutý PS str.str.15

DÚ- písanka str.16

M-Malý Matýsek str.26- 27

Procvičování  do 100 po jednotkách

PRV- RODINNÁ OSLAVY uč str.26

Do školy přinést  písanku, velký a  malý Matýsek, žlutý PS z čj

pracovní sešit na AJ a PRV nosit jen na hodiny

Ostatní PS ZŮSTAVAJÍ DOMA

13.11.

práce v hodině

 Velký Matýsek str.44-45 cv. 1,2,3

Online procvičování

PRV – moji příbuzní učebnice str.25

ČJ – opakování probraného učiva

 online procvičování

BEZ DÚ

- doporučení procvičování čtení

Teat čj teams

12.11.

 práce v hodině

M- Velký Matýsek str.42- 43

Dú-Velký Matýsek   cv.2,3 str.43

ČJ-slova protikladná ,souřadná – procvič učebnice

str.66 cv.2,3

Str.68 cv.2,3

str.70  cv.2

AJ-Motalová

učebnice str.14-15

Ps str.14.cv.2, 15 cv.3

DÚ na týden Ps str.15 cv.4

VV-SAMOSTATNÁ PRÁCE –pokoj mých snů  -na týden

 

Anglický jazyk  9.11.- 15.11. (Korenčiaková)

Prosím vyslechněte si písničku ze str. 14., poslech ze str. 15, a pokračování příběhu na str. 17.

- Prosím naučte se jednu ze dnou básniček:

 

ZOO Animals

  • Kangaroo, lion, giraffe, monkey, zebra, hippo, tiger

Monkey, zebra, kangaroo

We are going to the zoo.

Farm animals

  • Rabbit, cow, chicken, dog, lamb, pig,

Pig, cow, lamb,

We are on the farm.

- udělejte si prosím z pracovního sešitu strany:12, 13,14

 

11.11.

Práce v hodině

ČJ- slova nadřazená

Žlutý pracovní sešit str.14

DÚ písanka str.16

M-malý Matýsek 24 cv.3 str.25

Prv-Rodina PS str.26

Kvíz na  MS Teams od 13 h

 

10.11.

Práce v hodině

Čj-slova souznačná

Žlutý pracovní sešit str.13 cv.6

Online procvičování

M-- Velký Matýsek STR. 40 – 41

DÚ – Velký Matýsek str.41 cv.3,4

https://www.youtube.com/watch?v=dV8p2cEnDk0

https://www.youtube.com/watch?v=O5h9UPZJYRk

AJ- MOTALOVÁ Super pets str.14

PS-str. 1

 poslech 20

na MS Teams-kvíz z AJ

9.11.

Práce v hodině

PS žlutý str.13.cv.5

DÚ- PÍSANKA str.15

Slova souznačná

M-procvičování Malý Matýsek str. 22 – 24 do cv.3

Online procvičování

Prvouka-Ps.24 -25

Pracovní list Stromy v lese

Doporučuji  hlasité čtení

6.11.

Čj – čtení s porozuměním PL-Podzim je tu

On line procvičování

6.11.

práce v hodině

Čj – čtení s porozuměním PL-Podzim je tu

On line procvičování

 

M-velký Matýsek  str..38 -39

https://www.youtube.com/watch?v=1CgW0L1wX7M

https://www.youtube.com/watch?v=jM-gNYn-V_k

online procvičování - čas

 

Prvouka

PL-třídění ovoce a zeleniny – praktická hodina

DOPORUČUJI HLASITÉ ČTENÍ

BEZ DÚ

5.11.

práce v hodině

M-velký Matýsek- str.37

https://www.youtube.com/watch?v=zAPVBpSLKvE

https://www.youtube.com/watch?v=rI883gvf9r8

online procvičování

 

AJ- učebnice str. 11 -12

PS str.11 cv.4

PS str.12 - 13

DÚ DO DALŠÍ HODINY STR.13 CV.8  PRACOVNÍ SEŠIT

 

ČJ-PL- Dorčin týden

Online procvičování

Pracovní sešit žlutý str.str.12 cv.3

DÚ- ŽLUTÝ SEŠIT  STR.12 CV..4

VV-samostatná práce nakresli svoji nejoblíbenější hračku-úkol do neděle 8.11.POSLAT

 

4.11.

práce v hodině

M- velký Matýsek str.35-36

DÚ-VELKÝ MATÝSEK   str.35 cv.3,4

Čj- slova protikladná

Online procvičování, čtení s porozuměním

Prvouka –třídění ovoce

Na Teams kvíz prvouka

Na zítra si připravit  pravítko a tužku

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 2.11.- 6.11.

Milé děti,

Prosím vyslechněte si písničku ze str. 11  (track 14), vyslechněte si také pokračování příběbu My friend is a monster (track 18).

PS: vypracujte strany : 9,10,11

Musím vás pochválit, jste moc šikovní. Hezký týden. 

3.11.

M- malý Matýsek str. 20 -21

Online procvičování

ČJ-řazení slov podle abecedy

On line procvičování

Dú-písanka str.14-celá

Aj-uč.str.10 –poslech 13

–poslechy ještě jednou pošlu na mail

PS- str -11 cv.3

Procvičení čísel

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

 

2.11.

Čj- opakování slovo ,abeceda, druhy vět

DÚ-žlutý pracovní sešit přepsat správně - slovosled  básničku str.11.cv.2

Online procvičování

M- VELKÝ Matýsek str. str.34

Online procvičování

PRV-druhy zeleniny

online procvičování

Pracovní listy, které děti dnes dostanou děláme společně kromě Aj a PV

DNES KVÍZ MATEMATIKA NA TEAMS

 

30.10.ROZVRH HODIN NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN

 

Třída:

2.B

8:00 -8:45

I.

8:55 – 9:40

II.

10:00 – 10:45

III.

10:55 – 11:40

IV.

11:50 – 12:35

V.

12:45 – 13:30

VI.

13:40 – 14:25

VII.

Pondělí

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PRVOUKA

ČESKÝ JAZYK

Aj-Korenciaková

 

 

Úterý

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

AJ –Motalová

 

AJ-Korenciakova

 Do 10 30

 

Procvičování čj,m

 

 

Středa

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PRVOUKA

ČESKÝ JAZYK

 

 

 

Čtvrtek

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

AJ -Motalová

 

Procvičování čj,m

 

 

Pátek

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PRVOUKA

ČESKÝ JAZYK

 

 

 

Pozn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.

Práce v hodině

Čj – čtení čítanka str.37

Kdo z nás ví něco o ježcích

Na prázdniny četba na pokračování

Kubula a Kuba Kubikula-posílám na mail

M- velký Matýsek str.33

Malý Matýsek str.18 -19

AJ-procvičování slovíček

 

 

22.10.

práce v hodině

Čj- tvoření vět oznamovacích, tázacích, přacích,rozkazovacích

Žlutý PS str,10cv.5,6   str.11 cv.1

M- procvičování sčítání odčítání přes 10 Velký Matýsek str.32

DÚ CV-2,3.STR.32

Vv- dlouhodobý úkol týden-namalovat zeleninovou zahradu

PRV. Pracovní sešit str.22- 23

Doporučení čtení nahlas

 

 

21.10.

práce v hodině

Čj-obrázková osnova

Žlutý pracovní sešitcv.4-str.9

Dú písanka str.13

M- velký Matýsek str.31

    Malý Matýsek str.17

Angličtina učebnice.str.9- pátek ústní zkoušení slovíček-barvy školní pomůcky ,čísla do 20

 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) Dobrý den, do MS teams jsem vložila kvíz. Mohou ho děti, prosím, vyplnit do neděle? Pokud možno sami. Děkuji mockrát.

20.10.

 PRÁCE V HODINĚ

 ČJ- Čtení  na pokračování Kubula a Kuba Kubikula

Slova protikladná – seznámení

M-  sčítání odčítání do 20

Velký Matýsek str.29,30

DÚ- cv.3 str.29 cv..1str.30

VV-samostatná práce nakreslit medvědí strašidlo

PRV- PREZENTACE –ovoce a zelenina-druhy

 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, děkuji všem dětem za aktivní účast v hodině. Byli jste moc šikovní. Do příští hodiny si prosím vyslechněte příběh na str. 9- My friend is a monster (track 11). Dále si procvičujte písničku ze str. 7- Stand up, stand up, Superstars! (track 8). V pracovním sešitu si udělejte str. 8/5. 

19.10.

práce v hodině

ČJ-PROCVIČOVÁNÍ  DRUHŮ VĚT

PS  ŽLUTÝ STR.9 CV.3

Dú –písanka str.12

M - procvičování sčítání a odčítání přes 10

Velký Matýsek str.28,procvičování rozkladu čísel

PRV- PODZIMNÍ RYBNÍK –MYSLENKOVÁ MAPA DO PÁTKU 23.10.

 Vážení rodiče, na web školy je  dotazník k distančnímu vzdělávání (v sekci novinky od vedení školy) prosím o vyplnění

16.10.

Práce v hodině

Čj- ČTENÍ ,procvičování věta oznamovací ,rozkazovací, přací, tázací

AJ—čísla 1 - 20

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

M-velký Matýsek str.27

     Malý  Matýsek st.15 cv.1

Procvičování rozkladu čísel

Přeji všem hezký víkend, na mail posílám  PS na aj –čísla

Bez DÚ

 nový kvíz na Teams, ale za do 20.10.nemusí se vyplňovat hned

15.10.

Práce v hodině

ČJ- tvoření vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a přacích.

Čtení s porozuměním.

DÚ- NAPSAT 4 VĚTY – oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.

M- Velký  Matýsek str.26

Malý Matýsek str.15

Procvičování sčítání ,odčítání přes 10,pyramidy,rozklad čísel

Prvouka-Savci a práci  učebnice str.16 -17

PS   STR.21 JEN ROZDĚLENÍ SAVCŮ A PTÁKŮ –pod zeleným rámečkem

Naučit se báseň Veverka z učebnice  do týdne str.16

ODKAZY  -PRVOUKA

https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I

https://www.youtube.com/watch?v=QdABcL5iVfY

https://www.youtube.com/watch?v=I_a84kBo2xc

https://www.youtube.com/watch?v=DMKS8LAV0Ik

https://www.youtube.com/watch?v=EnvhtxCDfmA

https://www.youtube.com/watch?v=t-NoKri9JYg

 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, chci vás poprosit, aby jste si stáhli poslechy k naši učebnici Chit Chat 1.

https://ulozto.cz/file/nnJVtVpRpC9p/chit-chat-1-cd-1-zip

Za úkol ať děti poslouchají písničky, které jsme zpívali ve škole ( Superstars : track 2, Number Bugs. track 5) a také, ať si vyslechnou novou písničku na str. 7 : Stand up, stand up, Superstars! (track 8)

Těším se na online hodinu v pondělí. Hezký zbytek dne. Korenčiaková

 14.10.

Práce v hodině

ČJ -ŽLUTÝ PRACOVNÍ SEŠIT STR.8

DÚ-CV.2 přeměnit z vět oznamovacích na věty tázací

M-Velký Matýsek str.25

Malý Matýsek str.13 -slovní úlohy

                    str.14

AJ- 10 cv.1

Odkazy

Mtamatika

https://www.youtube.com/watch?v=dg4-w87geUk

Angličina - na poslech k rozšíření  slovní zásoby

https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses

https://www.youtube.com/watch?v=iRCB0QaSEPE

VŠE JESTĚ POSÍLÁM DO MAILU

13.10.

Práce v hodině 

Čj,M,PČ - projektový den PODZIM

Bez dú

Zítra online výuka od 8 h-rozvrh je zadán

Při potížích  připojení pište

PL dnes rozdané jsou pro samostatnou práci, po návratu prosím odevzdat

 

12.10.

Práce v hodině

Čj – PL-  Abeceda, řazení podle  abecedy

      DÚ- NAPSAT DO DOMÁCÍHO SEŠITU TŘI JEDNODUCHÉ VĚTY O SVĚ PLYŠOVÉ HRAČCE.

 M-sčítání a odčítání s přechodem přes 10.

Velký Matýsek str.24

AJ- Umět pojmenovat školní potřeby, udat jejich počet a barvu, pokyny

PS str-8-9

AJ (Korenčiaková) uč. str. 9/5

pracovní listy: 1.  barvení školních předmětů podle instrukcí: Colour the pen blue. Colour the book yellow.

2. wordsearch (osmisměrka) : hledání školních předmětů

 

DÚ- PS: 6/1

 PL -školní potřeby DÚ z AJ Mot odevzdat za týden

Zítra projektové vyučování podzim.

Vzhledem situaci děti dostaly  všechny pracovní sešity a učebnice s kterými pracujeme domů.

Důležité se zaměřit na přepis vět.

 

9.10.

Práce v hodině

Čj –Abeceda, řazení podle  abecedy

 M-krychlové stavby, počítání pyramid

     Malý Matýsek str. 11 cv. 2, str. 13 cv.1

Prv-Význam lesa PS str. 20

       Myšlenková mapa -podzim

TV- pohybové hry

Bez DÚ

8.10.

Práce v hodině

Čj –Abeceda, řazení podle  abecedy

DÚ písanka str.11

Vv-drak

PRV -Stromy a keře PS str.19

TV- pohybové hry

Procvičovat doma čtení nahlas, sčítaní odčítání s přechodem 10

 OBĚD  9.10.děti mají až v 11 50

7.10.

Práce v hodině

Čj –orientace v textu

      Přepis vlastních jmen

M- procvičování sčítání odčítání velký Matýsek str.22

DÚ.str.22 cv.3,4 Velký Matýsek

Procvičovat doma čtení nahlas, sčítaní odčítání s přechodem 10

6.10.

Práce v hodině

 Čj –práce s textem Podzim

      čtení -čítanka

      přepis básně

DÚ-písanka str.10

M- procvičování sčítání odčítání přes 10

Procvičovat doma čtení nahlas

5.10.

Práce v hodině

Čj –žlutý PS,str.7

M- procvičování sčítání odčítání velký Matýsek str.21

DÚ   VELKÝ MATÝSEK CV.3,4,5 str.21

Malý Matýsek str.11 cv.1

                        str.12 cv.1,2

Aj- škola-pracovní sešit str.6-7

DÚ NA TÝDEN- skupina Mot -  doplnění písmenek -pracovní list

AJ Korenčiaková: uč. str.2,3 čtení a píseň; 4/ 3 (poslech), 5/4 píseň

                         PS: 5/6 (prosím, doma procvičovat čísla do 12 také psát). 

 

Zítra Srdíčkový den, kdo si chce koupit magnetku, kolíček atd. a tím podpořit www.zivotdetem.cz   cena 30 – 35 kč

 Procvičovat doma čtení nahlas

 Procvičovat sčítání a odčítání  s přechodem přes 10

 

2.10.

Práce v hodině

 Čj –písanka str.9

M-malý Matýsek st.9-10

PRV-pracovní sešit-jehličnaté listnaté stromy st. 16

Bez DÚ

 

1.10.

Práce v hodině

Čj –žlutý PS,str.6,cv.3

DÚ-- ŽLUTÝ SEŠIT str.6 cv.4sešit str.6 cv.4

PRV-pracovní sešit st. 15

DNES v 19 hod spojení on line přes Teams

30.9.

Práce v hodině

Čj –sloh- poděkování, umět požádat, orientace v textu

Čj – písanka str.8

M- velký Matýsek str.19-20

DÚ MALÝ MATÝSEK STR.9 CV.1

PČ- skládání veverky

Doporučuji procvičení diktátu psaní vlastní jména, slova atd.

29.9.

Práce v hodině

 

Čj – přepis vět str.27 cv.4

DÚ-UČEBNICE přepis str.26.cv.3-doplnit jména postaviček a přepsat do domácího sešitu

M- velký Matýsek str.17-18

HV- notová stupnice

Sledujte Teams, posílám dětem kvízy ze všech předmětů v různých časech. Důležité vyplnit všechny kvízy.

25.9.

Práce v hodině

 Čj – písanka str.7

PRV- PS str.14

M- velký Matýsek str.16

bez DÚ

doporučuji hlasité čtení

 

24.9.

Práce v hodině

Čj – žlutý sešit ,doplnění vlastních jmen + přepis str.5

VV-škola-dokončení

PRV- PS str..12-13

Malý kvíz prvouka  na Teams pro děti, vyplnit děkuji=

23.9.

Práce v hodině

PČ-navlékaní jeřabin

Čj – diktát slov, pracovní list - práce s textem

 učebnice str. 17 cv.1

skupina slov dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě - přepis vět, podtržení skupin dě tě,ně….

M - velký Matýsek st   14 -15

DÚ - velký Matýsek str. str15 cv.2,3

Prosím o kontrolu hesel, zda se dokážete připojit na Teams

 

22.9.

Práce v hodině

Čj –čtení čítanka + pracovní list, tvrdé slabiky Ps str.4-5

Psaní abecedy

DÚ- cv.2 str.5 PS   procvičujeme tvrdé měkké slabiky

M- velký Matýsek str.12-13

 Hv- houslový klíč    

Na zítra na pracovní vyučování přinést velkou jehlu s velkým ouškem

21.9.

Práce v hodině

Čj – žlutý sešit str.4 cv.4 písmena q,w,x

DÚ- žlutý sešit čj str.5 cv.1

Čtení – pracovní list + čítanka

M- velký Matýsek str.10-11

      malý Matýsek do str.7-8

 AJ- barvy, čísla, PS str...4-5.+ obrázkový slovníček, napsat vybarvit , naučit, založit do desek

       DÚ AJ-vybarvit obrázek podle čísel učebnice cv.7 str.5 -přinést za 14 dní

AJ Korenčiaková:

Hráli jsme hru: Mr. Stork lost his hat (Pan Čáp ztratil čepičku).

Učili jsme se říkanku o barvách. Kdo bude umět jeden ze dvou odstavců zpaměti (jakýkoli), může se přihlásit a dostat jedničku .

Učili jsme se odpovídat na otázku Is it white? Yes, it is. Is it yellow? No, it isn´t.

DÚ: ti, co neměli úkol na dnešní hodinu, prosím dodělat PS 4/5

DÚ: PS: 5/7

 

 

18.9.

Práce v hodině

Čj –psaní str.6

TV- pohybové hry

PRV- dopravní prostředky str.11

M- velký Matýsek str.8-9

      Malý Matýsek do str.6

kdo nemá, dokončí, kdo má hotové, sešity zůstávají ve škole

 Bez DÚ

 V pondělí máme třídní schůzky. Z hygienických důvodů se rodiče musí rozdělit na dvě skupiny. Zástupci rodičů děvčat  se sejdou v 17 00 ve třídě, 2.B,zástupci chlapců v 17 35 ve třídě 2 B.

Děkuji za pochopení.

 

17.9.

Práce v hodině

Čj –sloh obrázková osnova, popis, doplnění vět

VV- naše škola

TV- pohybové hry

PRV- Bezpečná cesta do školy a ze školy, dopravní značky

Silniční provoz učebnice str.6  PS-str.10

 Bez DÚ

16.9.

Práce v hodině

Čj –psaní žlutý sešit str.2-dokončení

PS –tvrdé měkké souhlásky STR.2-3

 M-rovinné útvary 

PČ- práce s papírem - zvířata 

DÚ-PS procvičujeme měkké tvrdé slabiky str,3 cv.2

 

kdo je nemocen, prosím o vyzvedávání pracovních sešitů, v odpoledních hodinách do 15 h u slečny asistentky Voráčkové

     

15.9.

Práce v hodině

Čj –psaní žlutý sešit str.2,písanka str.5

      obrázková osnova, autor, ilustrátor, tvrdé ,měkké souhlásky

DÚ –žlutý sešit cv.1 str.3

Matematika- Orientace v prostoru, rovinné útvary, tělesa

velký Matýsek str.7

Hv- zpěv písní, říkadla

nutná kontrola pomůcek do školy na každý den-učebnice, sešity atd.

 důležité procvičování hodin

PROSÍM  ZAPLATIT  PRACOVNÍ SEŠITY  DO STŘEDY  16.9.

Peníze dejte přesně  do obálky, děti předají třídní učitelce

 

14.9.2020

Práce ve škole

M-  velký  Matýsek str.5-6

ČJ- vyprávění podle  obrázkové osnovy

PL čtení slov s důrazem  na první slabiku pracovní list

AJ- procvičování pozdravů

AJ Korenčiaková- hráli jsme deskovou hru, byli jsme veverky a sbírali jsme oříšky. Procvičovali jsme barvy, čísla. Slovní zásoba: board game- desková hra, yellow team, blue team, green team; squirrel- veverka, roll the dice- hoď kostkou

Prosím procvičovat: barvy , číslo 1- 10, pozdravy: Hello/Hi, Good morning, Good-bye, Bye-Bye

DÚ: PS: str.4/5

DÚ - VELKÝ MATÝSEK STR.5 CV.4,5

Rozdělaná práce z hodin bude dokončena v pracovních sešitech

Některým dětem ve škole chybí nadepsané sešity

16.9. - 17.9. sběr papíru

prosím o zaplacení pracovních sešitů

prosím o kontrolu penálu doplnění, ořezané pastelky, tužky, náhradní pera

 

11.9.2020

Práce ve škole

M-Malý Matýsek str.4 -5

ČJ- čtení s důrazem na první slabiku, psaní písanka str.4

TV- pohybové hry, cvičení se švihadlem

PRV- PS –Naše škola str.8-9, vystříhat nalepit obrázky kam patří, popsat místnosti, doplnit str.9

Přeji  hezký  víkend

 

10.9.2020

Práce ve škole

ČJ- přepis jmen do školního sešitu

VV-zážitek z prázdnin

TV- pohybové hry

PRV-co děláme ve škole, PS – Ájin  oblíbený koutek str.7

Dú- kdo nemá hotové , dokreslit prvouku str.7

Na zítra, kdo má, přinese si švihadlo

9.9.2020

práce ve škole

Pč- výroba desek na výkresy

Čj-psaní správné tvary písmen, přepis žlutý PS  str.1  přepis druhé sloky

Čj –čtení s porozuměním pracovní list, čtení čítanka, doma jakékoliv čtení na procvičení

M-sčítání odčítání, porovnávání, číselná osa -  velký Matýsek str. 3 - 4

DÚ –velký  Matýsek str..4 cv.1

Kdo nemá pracovní sešit, může si dojít zítra ráno v 7 30 do školy, po napsaní  e- mailu

Placení pracovních sešitů peníze vybírá třídní učitel – rozpis v mailu

 

8.9.2020

Některým dětem chybí sešit matematika školní, prosím o doplnění-sešit mají doma.

DÚ -PÍSANKA str. 3 půl stránky

 práce ve škole-matematika velký Matýsek str.2

15.9.-17.9.-Sběr starého papíru

Lego kroužek začíná v pondělí 11.10.2020 vždy od 15 10 -16 00 ve 4.A.

 

 

 

7.9.2020

Dobrý den,

zítra 8.9. včely-akce 40 Kč –peníze jen ty děti, které to mají v žk, ostatní placeno již loňského cirkusu, který se nekonal.

Důležité denně procvičovat čtení.

DÚ –MATEMATIKA DÍL Č.4 STR.1 cv.3

 

Kdo nemá pracovní sešit  z M  a  nebude zítra ve škole, může si ho vyzvednou zítra ráno v 7 30   ve vrátnici.

Čj –pracovní sešit- žlutý .ctr.1 – první tři věty- psali jsme ve škole.

Angličtina PS str.1 – 2, skupina  pí uč.Motalové

 

 

4.9.2020

čj -pohádka, písanka, opakování a procvičování písmen 

M-malý Matýsek str.1

PRV -PS -Co děláme ve škole . str.5

 

Přeji hezký víkend.

 

S.Motalová

 

 

3.9.2020

Prosím kdo dnes nepřinesl sešity, tak si doma nadepíše.

JMÉNO,PŘÍJMENÍ ,TŘÍDU

Sešit 512 -Český jazyk – diktát

                 Český jazyk – Š

               Český jazyk – D

Sešit 513 – Matematika   Š

                   M – Pětiminutovky

Sešit 420 –   velký bez linek

                         Geometrie

Sešity i učebnice budou obalené. Zítra sešity nadepsané a obalené vybíráme.

 

 

2.9.2020

Dnes děti dostaly učebnice a PS. 
Učebnice si děti podepsaly, mají je obalit. PS mají děti od nás podepsané, tedy jen obalit. Další pracovní sešity budou dostávat postupně, podle probíraného učiva. Čítanka i Hv bude zůstávají ve škole. Výuka podle rozvrhu začíná v pátek, na TV ještě není možné jít do tělocvičny, půjdeme s dětmi na procházku.

Knihy z katalogu Albatros můžete objednat do 21.9. (p.uč. Motalová z 2.B) - přinést objednávku i přesnou částku.

Prosím dokoupit dvě obálky z PVC na druk - jedna formát A4 (na GEO) a jedna A5 (na AJ).

Zítra - nadepisování sešitů, přinést zakoupené sešity.

Na obědy chodíme tento týden  už v 11h. Kdo bude chtít dítě vyzvednout ihned po obědě, může přijít už v 11.20. Jinak děti počkají na vyzvednutí v ŠD - nemohou sedět u vrátnice.

V patek již podle rozvrhu.

 

 31.8.2020

Z NAŘÍZENÍ PANA ŘEDITELE BUDE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY PRO ŽÁKY POVINNÁ ROUŠKA.

Vítám Vás ve školním roce 2020/2021

Třídní učitelka Mgr. Stanislava Motalová

Děti pří vítám 1.9. v 8 hodin ve třídě 2.B v  1.patře za výtahem vpravo(třída jako loni).

Oběd první den je krupicová kaše, kdo bude zájem, nahlásí se mi na začátku hodiny.

ŠD funguje od prvního dne.

 

1.9. výuka pouze 1 vyučovací hodinu

2.9. výuka 4 h - třídnické práce

3.9. výuka 4 h - třídnické práce

4.9. podle rozvrhu

 

První den dětem bude rozdána přihláška do družiny, prosím hned vyplnit a 2.9.vrátit třídní učitelce.

2.9. děti budou mít do školy tašku, přezůvky, penál, obaly na sešity, svačinu a dobrou náladu.