Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 25. - 29.6.2018

Učivo je probráno,

prázdniny jsou tady. Všem dětem a také rodičům krásné prázdniny plné nových zážitků přeje a na opětovné setkání v příštím školním roce se těší

                                                                                                                                                                                Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 18.6. - 22.6.2018 

Ve dnech 19. - 21.6. probíhá sběr starého papíru.

Vážení rodiče, 27.6. ( středa)  končí výuka 11.40. V pátek 29.6. se vysvědčení vydává 1. hodinu a tím vyučování končí .

                                                                                                                                                              Eliška Zdražilová

Český jazyk: 18.6. uč. 146/10,11

                  19.6. uč. 147/12,13, PS 34/14,15, PS 37/1,2,PS 46/19,20

                  20.6. uč.148/14,15,16,149/1,PS 38/3,4

                  21.6. PS 44/15,16,PS 45/17

                  22.6.  PS 46/20, PS 47/21, uč. 151/1

Matematika: 18.6. Kartičky, šk.sešit- dělení, Školákov - int. t. - násobení, dělení

                   19.6. Násobení, dělení, opakujeme slovní úlohy, početní hra

Prvouka: 18.6. PS- 69/1,2,3 společně, int.tabule - Království květin

Anglický jazyk:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 11.6. - 15.6.2018

Ve dnech 19. - 21.6. probíhá sběr starého papíru.

Český jazyk: 11.6. opakujeme - vyhledávání sloves, určování věty jednoduché a souvětí, PS 35/1

                 12.6. PS 35/1 - dokončení, PS 35/2 - za DÚ věty napsat

                 13.6. uč. 144/5, PS 36/3,4

                 14.6. uč. 145/7,8,9, 140/2,PS 36/2

                 15.6. uč. 140/3,141/4 - diktát, 141/5

Matematika: 11.6. Kartičky, pětiminutovka, int. tabule, šk.s. násobení, dělení, závorky

                   12.6. Kartičky, pětiminutovka, šk. sešit - násobení a dělení

                   13.6. Kartičky, pětiminutovka, 68/1 společně                   DÚ 67/5

                   14.6. 68/2 na známky, 68/3, 69/1 samostatně         DÚ 69/3

Prvouka: 11.6. Písemná práce

Anglický jazyk: Pauchová - PS str.40,41/6 (kdo nestihl, dokončí doma)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 4. - 8.6.2018

4.6. Dětský den do 11.40, sportovní oblečení, hodně tekutin

5.6. divadlo - průkazka DP nebo 2 jízdenky, český jazyk, čítanku s sebou, bude i pracovní vyučování

11.6. v 17.30 se konají třídní schůzky, podepište dětem toto sdělení v žákovské knížce

Vážení rodiče,

pokud má vaše dítě povolené uvolnění ředitelem školy, nezapomeňte dítěti odhlásit obědy. Pokud vaše dítě nepůjde na oběd poslední den školního roku - 29.6. /- oběd se vydává hned po 1. vyučovací hodině/ - nahlaste tuto skutečnost  v předstihu paní vedoucí školní jídelny.

                                                                                                                                                      Eliška Zdražilová

                                                                                                                                                

Český jazyk: 5.6. PS 32/11, uč. 139/2

                  8.6. píšeme písemnou práci z jazyka českého

                  6.6. uč. 139/3,4, PS 33/12, individuální čtení v knize nebo čítance, zítra přinést knihu - čtenářská dílna

                  7.6. uč.143,1, opakování slovesa ,podstatná jména, čtnářská dílna

Matematika: 6.6. Písemná práce

                   7.6. Kontrola písemné práce, pětiminutovka, 66/1a,b,2,3,4,5,6- společná kontrola, počítáme s kartičkami

                   8.6. Kartičky, 66/7,8,9

Prvouka:     7.6. PS/66,67  11.6. Písemná práce

Anglický jazyk. Pauchová - PS str.39, 4/39 - DÚ, uč.str.39-40 (přivlastňovací pád),příští hodina - zkoušení k závěrečné klasifikaci

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 28.5. - 1.6.2018

4.6. Den dětí - zábavné dopoledne pro děti, vybavte děti sportovním oblečením a větším množstvím tekutin. Akce bude ukončena 11.40

5.6. návštěva divadla Malá mořská víla, nezapomeňte na průkazku DP nebo jízdenky, učebnici českého jazyka a čítanku s sebou, bude také pracovní vyučování

Český jazyk: 28.5 uč. 136/1,137/2, DÚ uč. 137/3, zítra čtenářská dílna - všichni si přinesou rozečtenou knihu

                 29.5. PS 30/7,30/8, čtenářská dílna, zítra opět potřebujeme knihu - všichni

                 30.5. uč. 137/4,5,138/6, DÚ - PS 31/9 , čtenářská dílna

                 31.5. diktát - uč.  137/3, PS 32/10 - dokončit za DÚ,  čtenářská dílna, zítra přinést čítanku

                   1.6. uč. 138/1 - skupinová práce, plynulé čtení s porozuměním

Matematika: 28.5. Opakujeme násobení a dělení, počítáme pomocí kartiček

                   29.5. kartičky, pětiminutovka, 65/5,6,7

                   30.5. kartičky, 67/1 do sešitu, 67/2, 65/8 na známky

                   31.5. kartičky, zkoušení násobilky, pětiminutovka, 67/3 do sešitu, 67/4

                    6.6. Písemná práce z matematiky

                   1.6. Geometrie- 83,84 společně, str.85, kdo nestihl, dodělá doma

Prvouka:  28.5. PS- 62, 64/2, 65/2  DÚ- do sešitu namalovat statek v létě a léto na louce

               31.5. uč.62,63 léto v lese, vyprávění, kreslíme les do sešitu, kdo nestihl, dodělá doma

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 21. - 25.5.2018

Český jazyk: 21.5. uč. 133/4, PS 29/3

                 22.5. uč. 133/5,6, PS 29/5, DÚ - PS 29/3, písanka str. 29, čítanka str. 110 - 112

                 23.5. uč. 1134/7,8, 135/1 - přepis do sešitu, DÚ - připravit str. 31 v písance - nepsat - pouze zopakovat datum narození, adresu včetně                          PSČ

                 24.5. uč. 135/2 - skupinová práce

                 25.5. uč. 135/3,4 - sešit, PS 30/6 samostatná práce

Matematika:21.5. PS 62/1,2,3,4, PS str. 82/5,6

                 22.5. PS 63/1,2,4

                 23.5. PS 63/3 - sam. práce, 63/5, 64/1 - sešit

                 24.5. PS 63/3,4,5 - dokončit za domácí úkol

                 25.5. PS 65/1,2,3

Prvouka: přírodní společenstvo louka - uč. 60,61

Anglický jazyk: Pauchová - uč.str.37, PS str.37, DÚ PS str.38/1, nová slovíčka- oblečení uč.str.38, příští hodinu opakovací test na l.7-části těla

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 14. - 18.5.2018

škola v přírodě

opakování učiva dle namnožených materiálů

_________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 7.5. - 11.5.2018

Prosím, 14.5. a 18.5. neparkujte před školou.

Vážení rodiče,

škola v přírodě: sraz před školou nejpozději 7.45.

Jedeme do hor - děti potřebují nepromokavou bundu a pevné nepromokavé boty, pláštěnku. Dejte jim i teplou mikinu. Nezapomeňte na náhradní boty. mikinu, pyžamo apod. Přibalte  bačkory na chatu. Do autobusu batůžek a plastovou lahev na pití.Veškeré věci označte a seznamte děti s tím, co mají v zavazadle.Poučte je, kam budou dávat špinavé prádlo.Součástí výbavy budou i hygienické potřeby, ručník a toaletní papír.Ostatní věci nechám na Vás.

Posílejte, prosím potřebné doklady. nezapomeňte na bezinfekčnost.

Přiložte omalovánky/děti dostaly dnes/ a prázdný sešit na psaní.

Děti, které na školu v přírodě nejedou, dostaly veškeré materiály pro práci minulý týden. Výuka bude probíhat ve třídě 1.A. Vyučování bude denně končit 11.40.

Dnes dětem dám rozvrh hodin, podle kterého bude výuka probíhat.

                                                                                                      Eliška Zdražilová                  

Český jazyk: 9.5. uč.129/1, 130/2 PS 28/1, 131/1 - sešit, čítanka str. 101,103, přepis Pokojíček - 1. sloka

                10.5. uč. 132/3,4 - sešit, 132/5, DÚ PS 28/2 - doplnit vynechaná písmena s slova napsat

                11.5. uč. 132/1,2,3, čítanka str. 108 - 110

Matematika: 9.5. Rozcvička- násobení, dělení, 59/3,4 školní sešit, 60/1,2,3,4                 DÚ- 59/7

                   10.5. Pětiminutovka- násobení, 60/3, 61/1-7, 61/9     DÚ- 5 příkladů násobení, 5 dělení ( násobky 3,4) d. sešit

                    11.5. Diktát- násobení 3,4  Geometrie 81/1,2,3,4  82/1,2,3

Prvouka: 10.5. Hospodářská zvířata, PS- 60,61, uč. str.54,55 domácí ptáci, zápis do sešitu+ obrázek

Anglický jazyk: Pauchová - uč.str.36, PS str.36

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 30.4. - 4.5.2018

7.5. ředitelské volno

Vážení rodiče,

pokud již máte připravené všechny potřebné dokumenty na školu v přírodě - potvrzení od lékaře, bezinfekčnost, kopii kartičky zdravotní pojišťovny - vložte vše do euroobalu a můžete mi to poslat.Děkuji.  Eliška Zdražilová

Český jazyk: 2.5. uč. 125/1, 1 b - napiš, 125/2,4, DÚ 126/5 - napiš vše. 126/6 c - napiš do sešitu správně, čítanka str. 84 - 86

                 3.5. uč. 126/8 - do sešitu, 127/9,10, DÚ 127/11, čítanka str.87 + přepiš první 2 věty

                 4.5. uč. 127/10 - diktát, 128, čítanka str. 88,91 , 98 - 100. báseň, verš, rým

Matematika: 2.5. 57/2,3 společně, 57/4,5 šk.sešit, 58/1 na známky, 58/2,3,4,5                 DÚ- 57/6

                    3.5. procvičování násobilky 2,3,4, pětiminutovka, fotografování

                  4.5. 58/6,7,8, 59/1,2,5,6

Prvouka: 4.5. hospodářská zvířata, zápis do sešitu+ obrázek,   DÚ - PS str.60

Anglický jazyk: 2.5. Aj : D.Babická - Začínáme 7. lekci, slovní zásoba - části těla, učebnice + PS str. 34

                                  Pauchová - uč. str.35 (poslech+hra), PS str.35 celá, DÚ PS str.37/8

15.5. PČ Přinést víčka od Pet lahví, špejle nebo brčka, malou PET lahvičku

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 23. - 27.4.2018

30.4. ředitelské volno

3.5. proběhne fotografování třídy / 1 společné foto /

7.5. ředitelské volno

Včera děti dostaly přístupová hesla na portál www.proskoly.cz. Informaci mají nalepenou v žákovské knížce - v sekci informace pro rodiče. Přístup zaplatila škola - můžete využívat k procvičování a opakování učiva.

 

Český jazyk:  23.4. uč. 122/1, 123/2,4, DÚ - uč. 123/5

                  24.4. uč.123/6 - skupinová práce, znázorňování hláskové stavby, slova opačného významu, procvičování vyhledávání podstatných                                                  jmen a sloves, písanka str. 28, čítanka str. 120 - 126

                  25.4. návštěva divadelního představení Princezna Koloběžka, čítanka str. 79

                  26.4.uč. 123/7, PS 26/4,5,6, DÚ: PS 27/7,čítanka str. 80,81

                  27.4. PS 28/8, uč. 124/1,2,3, čítanka str. 82 - 83

Matematika: 23.4. 54/1,2,3,9,10 samostatně, společná kontrola, int. tabule- násobky 2,3                 DÚ- 54/4,5,6,7

                   24.4. Diktát, 55/1,2,3,4,5,6 společně,55/8 samostatně do š.sešitu                                     DÚ- 55/7 d.sešit

                  25.4. 55/5 skupinová práce, procvičujeme násobení a dělení 2,3      Doma stále procvičovat násobení a dělení!

                   26.4. Násobky 4, 56/1,2,3,4 společná kontrola, kouzelná matematika- násobení a dělení                DÚ- 57/1

                    27.4. Geometrie 79/1,2,3,4,5,6, 80/ 1,3,4,5

 

Prvouka: 23.4. Ptáci a jejich hnízda, zápis do sešitu, uč.51, PS 63

             26.4. Opakujeme jaro, PS 64/1, 65/1                            Ve čtvrtek 3.5. písemné opakování.

Aj ( D.Babická ) Dokončit cvičení v PS str. 33, kdo nemá, doplní si chybějící cvičení v PS za šestou lekci, budu kontrolovat.

   (Pauchová) - uč.str.34, PS str.34 (DÚ - 34/1+obrázkový slovníček l.7 - nakresli příšerku a popiš), některé děti budou ještě zkoušené z popisu obličeje (uč.str.33)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo týdne 16. - 20.4.2018

30.4. a 7.5.2018 bude ředitelské volno

Děkuji všemj, kteří se zapojili do sběru starého papíru. Jsou to tito žáci: Kuba Malý,Péťa Strejcius, Adrijan Stojnić, Kačka Bažilová, Jitka Doubravová, Aneta Tůmová, Michal Vacík, Eliška Kurfürstová, Lucka Sumerauerová. Celkem jsme nasbírali 156,7 kg. Huráááá!

Vážení rodiče,

dnes jsem dětem do žákovské knížky na str. 32. dopsala známky za 3. čtvrtletí - všichni jste s nimi byli seznámeni na třídních schůzkách, vyplnili jsme sebehodnocení na str. 35. Prosím, podepište obě strany.

Nepřítomné děti: Divišová, Tran, Sumerauerová, Mitáčková, Foučková - prosím o vyplnění sebehodnocení str. 35 doma.

Děkuji.

                                                                                                Eliška Zdražilová

25.4.  - návštěva divadla Princezna Koloběžka - 23.4. a 24.4. budu vybírat 50,- Kč

 

Český jazyk:16.4. uč. 117/5 zpěv písně, 117/5c do sešitu, DÚ 117/5b

                 17.4. uč. 118/7,8, 119/9 - samostatná práce, písanka 26, Z deníku kocoura Modroočka

                 18.4. uč. 119/1,2, 120/4 ,DÚ :121/5 a,b,119/1c ,Z deníku kocoura Modroočka,, písanka 27

                 19.4. uč. 121/6,121/7 - přepis, sam. práce,121/8, Z deníku kocoura Modroočka

                 20.4.uč. 121/8 - sam. práce, 121/9 - diktát, 121/10, Z deníku kocoura modroočka, samostatné domácí čtení vybrané knihy - příprava na      

                               čtenářskou dílnu

Matematika: 16.4. Dělíme po částech,  49/1,2,3, int. tabule- procvičování   DÚ- 70/ první dva obrázky

                  17.4. Začínáme násobky 3, 50/1,2,3,4,5,   DÚ- domalovat str.70, naučit násobky 3

                  18.4. Opakujeme násobky 2,3, 51/1,2,3,4

                  19.4. Procvičujeme násobení a dělení 2,3, pětiminutovka, 52/2,3,4,5, skupinová práce -vymýšlíme  slovní úlohy

                          DÚ-52/1, PROCVIČOVAT NÁSOBILKU 2,3

                   20.4. 53/1,2,3,4 společně, 53/5,6,7,8,9 samostatně, společná kontrola   DÚ- PROCVIČOVAT NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2,3

Prvouka: 16.4. Projektová hodina ve skupinách, PS - 59,

              19.4. Jaro u vody a v lese, uč. str. 48,49,50

Anglický jazyk: D.Babická - opakovat lekci 6 - Family photos, části obličeje, příští hodinu budeme psát opakovací test

AJ (Pauchová) - uč.str.32-33, Ps str.32-33 (opakování)

pracovní činnosti - na příští úterý přinést papírovou paletu na vajíčka - nemusí být celá, černou vlnu a černou látku, kdo chce, může přinést dřevěnou vařečku - není povinné - budeme vyrábět čarodějnici.

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 9. - 13.4.2018

10.4. - 12.4 probíhá sběr papíru

Škola v přírodě: do seznamu , který jste včera dostali ,si ještě  připište: ofocená katrtička zdravotní pojišťovny - odevzdat spolu s bezinfekčností a potvrzením od lékaře.

Český jazyk: 9.4.uč. 115/1 - stihli jsme pouze slova z prvních dnou řádků - slova jsme rozdělili na slabiky, u všech slov jsme vyznačili hláskovou                                            stavbu,DÚ PS25/1  

                  10.4. uč. 115/1 , od slova spěchal po slovo oběd vypsat za DÚ do školního sešitu, pod slabiky s ě  vyznačit hláskovou stavbu,  písanka 24, Z deníku Kocoura Modroočka      

                     11.4. uč. 116/2, 115/1 a,b - do sešitu,PS 26/3 - DÚ, , Z deníku kocoura Modroočka

                     12.4. procvičování psaní a znázornování slabik dě, tě,ně, bě,pě,vě,mě na IT, skupinová práce - uč.117/3, písanka str. 25 , Dú pís.25 poslední                        3 řádky, Z deníku kocoura Modroočka

                     13.4. uč. 116/2, diktát PS 26/3, Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: 9.4. Dělíme na dvě stejné části, 44/1,2,3 společně, int. tab. násobíme a dělíme pomocí obrázků,   DÚ-44/5

                   10.4. Opakujeme násobky dvou, dělíme dvěma, 45/1,2, matematické hry, šk. sešit 46/2     DÚ- 46/1 do sešitu D.

                    11.4. Procvičujeme násobení a dělení 2, 46/3,4,5,6,7,  int. tabule- hry,   DÚ- 47/2

                     12.4. násobení, dělení 2- diktát, 47/3,4,5, 48/1,2,3,4      DÚ- 47/1

                     13.4. Geometrie, str.78

                   

Prvouka: 9.4. Poznáváme povolání podle obrázků, stříháme a lepíme do sešitu, PS-57/1

             12.4. uč. str. 47, zápis do sešitu, PS- 58, 16.4. - kontrola sešitů, na 19.4. naučit báseň uč. str. 47

    

Anglický jazyk: Pauchová - uč.str.32-33 (opakování předchozích tří lekcí), PS str.32, 32/2 - DÚ

Anglický jazyk: Babická - souhrnné opakování - uč. str 32, PS str.32

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 2. - 6.4.2017

9.4. v 17.30 se konají třídní schůzky, podepište , prosím , v žákovské knížce . Děkuji. Prosím všechny o účast.

10.- 12.4. probíhá sběr starého papíru

Český jazyk: 3.4. popis krokodýla- uč. 11/1, uč. 112/2 - 2a do sešitu, 112/3, DÚ 112/4,Z deníku kocoura Modroočka

                 4.4. uč. 113/6 - samostatná práce na známky, 113/7, písanka str. 22, Z deníku kocoura Modroočka

                 5.4. uč.  112/5 - společné přečtení a 2x zopakování, pak samostatná práce - vypsat názvy měst, označit čísly pořadí podle abecedy, písanka str.23,

                       Z deníku kocoura Modroočka, některé děti přinesly k podpisu výsledky včerejší samostatné práce - podepište , prosím, že jste cvičení viděli

               6.4. uč.str.114, Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: 3.4. Opakujeme násobky dvou, příprava dělení ( na části), str.42/1,2,3,4 společně, 38/ 3, 42/6 školní sešit,

                    DÚ-     43/4a,b

                    Ve čtvrtek 5.4.- čtvrtletní písemná práce 

                    4.4. Procvičujeme násobilku, 43/1,2,3 společně, 43/5,6 samostatně, int.tabule- početní hry, 

                   DÚ - Opakování na písemnou práci

                    5.4. Písemná práce,   Pátek- geometrie

                   

Prvouka: 5.4. PS 55/ co děláme v určitou dobu, 56/1 na známky, 56/2,3 malujeme,    DÚ - PS str.55/ dodělat stránku

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.30-31, PS str.30-31 (rodina, sloveso have v jednotném čísle- I have got, he, she has got), příští hodinu bude kontrolní test (lekce 6)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 26.3. - 30.3.2018

Ve čtvrtek 29.3.2018 jsou velikonoční prázdniny, 30.3. je státní svátek.

9.4. v 17.30 se uskuteční třídní schůzky, žádám všechny o účast - budou podány informace o škole v přírodě, vydány formuláře k vyplnění

Český jazyk :26.3. čtvrtletní písemná práce, DÚ zopakovat adesu včetně PSČ

                 27.3. uč. 110/3, psaní vlastní adresy, čítanka str. 95.96, povídání o Velikonocích - význam Velikonoc, velikonoční týden, velikonoční zvyky a tradice

                 28.3. uč.  110/4,111/5,6 - přepis dopisu do sešitu, písanka str. 18, čítanka str. 96 - 98

Matematika: 26.3. PS 41/5,8, cv. 9 jsme psali so školního sešitu, DÚ PS 41/4

                  27.3. PS 41/1,2 - do sešitů PS 41/3, 7,pětimimutovka pamětní počítání - sčítání a odčítání do 100, násobilka 2, 1, 0

                  28.3. geometrie PS str. 76 - měření a porovnávání ušeček

Prvouka: 26.3. minulost - současnost budoucnost - PS str. 54 , DÚ str. 54 zelené úkoly

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.29, PS str.29, 30/5 - dokončit za DÚ+ 31/8 (téma Family, sloveso have got)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 19.3. - 23.3.2018

Český jazyk: 19.3. opakování - hlásky, samohlásky, souhlásky, sam. práce - doplňování i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

                 20.3. uč. 108/3,4,5,6, DÚ PS 23/2, písanka str. 20, Z deníku kocoura Modroočka

                 21.3.PS 23/1 - skupinová práce - řadíme podle abecedy, samostatně - přepis

                 22.3.opakování na písemnou práci - dělení slov na slabiky, určování a znázorňování hlásek, pravopis i/y - písemnou práci píšene v pondělí 26.3.,

                        DÚ - zopakovat adresu, Z deníku kocoura Modroočka

                  23.3. uč. 109/1,2, uč 110 - adresa, Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: 19.3. PS 36/1,2, DÚ PS 36/3,4

                  20.3. PS 37/1,2,3, DÚ PS 37/4

                 21.3. PS 38/1,2,3,4, DÚ PS 35/5

                 22.3. PS 39/1,2,3,6, DÚ PS 39/4,5

                 23.3. PS 40/1,2,3,4,5,6

Prvouka: 19.3. části dne - uč. str.44

             22.3. PS 53, uč 44 - druhy hodin , den má 24 hodin - otáčení zeměkoule okolo osy

Anglický jazyk:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 12.3. - 16.3.2018

14.3. - školní družina má divadlo, dejte dětem 50,- Kč

14.3. - Velikonoční království - divadlo, dejte dětem průkazku DP nebo 2 jízdenky, 1.,2., a 5. hodinu probíhá výuka dle rozvrhu. děti musí mít všechny pomůcky

15.3. - prodejní výstava knih, pokud dětem dovolíte nákup knihy , dejte jim peníze - ceny knih od 1,- Kč do 100,- Kč - se překládá z důvodů nemoci na 22.3.

Český jazyk: 12.3. slohová cvičení - uč. 100/1,2,3, 101/5

                 13.3. skupinová práce - popis naší školy - rozdělení úloh ve skupinách, písanka str. 17, Z deníku kocoura Modroočka

                 14.3. procvičování pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - nafo, práce na IT,  Z deníku kocoura Modroočka

                 15.3. práce na projektu naše škola- popis - dokončení, písanka str. 19, Z deníku kocoura Modroočka

                 16.3. uč. 107/1 , Z deníku kocoura Modroočka

Matematika:12.3. PS 31/4, 32/1, 32/7 - samostatná práce, DÚ PS 32/2

                 13.3.procvičování pamětního počítání, matematický diktát - PS 32/6, DÚ PS 33/1

                 15.3.PS 33/4 - společně, PS 33/3,5 - sam. práce, DÚ PS 33/2

                 16.3.Ps 34/2,3, PS 35/1,2,3,4

Prvouka: 12.3.  měsíce roku, dny v týdnu - procvičování

             15.3. měsíce roku, určování počtu dní, dělení do ročních období - uš. 43, PS 52 - dny v týdnu, pojem pracovní a volný den12.2

Anglický jazyk:Pauchová - Uč. str.27- čtení+dramatizace komiksu + str.28 - nová slovíčka (rodina)
                                     D.Ú. - PS str.28/ + obrázkový slovníček (rodina)
                                     - příští týden  opakovací test (lekce 5 - části obličeje ve spojení se slovesem have got  (1. a 3.                                       osoba jed.č. - I´ve got... He/she has got...)

_________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 5.3. - 9.3.2018

Termíny sběru staréího papíru do konce školního roku:   10.4. - 12.4. 2018, 15.5. - 17.5.2018, 19.6.- 21.6.2018

Český jazyk: 5.3. uč. 104/8, 103/6 - samostatná práce do školního sešitu, DÚ - uč. 105/13 - napsat věty

                 6.3. uč. 104/10, 105/14 - skupinová práce, písanka str. 15, Z deníku kocoura Modroočka

                 7.3. diktát 105/14, uč str. 106, písanka str. 16, Z deníku kocoura Modroočka

                 8.3. uč. 99/1, DÚ 100/2 - přepiš 4 věty, Z deníku kocoura Modroočka

                 9.3. uč. 100/2 - do sešitu jsme rozdělili slova s i/y do tří sloupců, samostatná práce - připraveno na papíru - procvičování pravopisu i,í,y,ý,

                        Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: 5.3. 26/2,6, 27/1,2,3 Přinést si hodiny (papírové)      DÚ - 28/1

                  6.3. 28/2,3,4,5,6,7, procvičujeme hodiny, skupinová práce- matematické hádanky,          DÚ- 29/4,5,6,7,8

                  7.3. 29/1,2,3- společná kontrola, opakujeme hodiny                        DÚ- 30/3

                  8.3. 30/1,2,4 společně, 30/5,6 společná kontrola                             DÚ - 31/1

Prvouka: 5.3. uč. str.40- měsíc po měsíci, zápis do sešitu+ namalovat roční období, kdo nestihl, dodělá doma, PS - 50

                    Ve čtvrtek 8.3. - písemné opakování

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.26, PS str.26, str.26/6 - dokončit 2.část cvičení za DÚ (popisujeme obličeje - sloveso to have)

                     Babická - uč. str. 26 - čtení s porozuměním - popisujeme části obličeje a označujeme věty zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. PS str. 26 - děláme poslechové cvičení.

                                   DÚ - dokončit cvičení 6/26

Pč -  Na příští hodinu PČ přinést odstřižky látek - budeme vytvářet textilní koláž

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 26.2. - 2.3.2018

Český jazyk:26.2. PS 21/8 - dopsání slov na linky, uč. 98/4 - práce po dvojicích, DÚ - uč. 98/6 - napsat věty

                27.2. uč. 98/5,7,  DÚ uč. 98/7 - napiš 4 věty , písanka str. 13, čitanka str.117 - báseň

                28.2. PS 22/9.10. procvičování pravopisu i/í, y/ý - nafocená cvišení , písanka 14, čítanka str. 127,DÚ uč. 98/7 - napiš 4 věty- kdo dnes neměl

                1.3. uč. 102/1 - samostatná práce, 102/2, 103/3, DÚ uč.103/5

                2.3. uč. uč. 103/5 skupinová práce - doplnění i/y,třídění do 2 sloupců podle pravopisu, řazení podle abecedy, Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: .26.2. str.22/1,2,3 společně na tabuli, pracovní listy- sčítání, skupinová práce- slovní úlohy        DÚ- 23/4 d. sešit

                    27.2. 23/1,7 samostatně, 23/2 počítání zpaměti, 23/3,5,6 společně, pracovní listy - opakujeme sčítání 

                    DÚ - 24/3a,b

                     28.2.  24/1,2     25/1 na známky, 2 společně, skupinová práce- matematické hádanky  DÚ-25/4,5,6

                        1.3. 25/7 na známky, 26/1,4 společně, pracovní listy- sčítání, odčítání                        DÚ- 26/3,5

Prvouka: 26.2. uč.37, být zdravý, bezpečné chování, PS - 47     DÚ - do sešitu nakreslit oblíbené ovoce a zeleninu

                1.3. Naše zdraví uč. 39, zápis do sešitu, PS- 48,49

Anglický jazyk( D. Babická ) Probíráme slovní zásobu - části obličeje. Tvoříme věty se slovesem have/has got + přídavná jména big/little, short/long. Čteme věty v učebnici str. 25 - Pop Quiz. 

Pauchová - uč. str.25, PS str.25 (DÚ - str.27/8), procvičujeme sloveso HAVE (1.os.jed.č., 3.os. jed. č., popisujeme obličeje)

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 19.2.- 24.2. 2018

 Vážení rodiče,

od příštího týdne budeme číst knihu Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře. Byla bych moc ráda, kdybyste se podívali, zda ji nemáte v knihovně, případně ji půjčili od známých nebo zakoupili . Děkuji.

                                                                                                                              

                                                                                                                          Eliška Zdražilová

Český jazyk: 19.2. uč. 95/6 c, 95/7

                 20.2. uč. 96/1 - přidali jsme ještě slova na zbylé tvrdé souhlásky, PS 20/5, DÚ uč. 96/3 - napsat celé cvičení

                                        tvrdé souhlásky jsou: h,ch,k,r d, t,n

                 21.2. PS 20/6.21/7, DÚ PS 20/6 - napsat doplněná slova.Honzíkova cesta , písanka str. 11

                 22.2. závěrečné opakování - tvrdé souhlásky, diktát uč. 96/3, Honzíkova cesta

                 23.2. měkké souhlásky - uč. 97/1,3,písanka str.12, čítanka str. 114

 Matematika: 19.2. 15/7,8 společně, 16/1 na tabuli, 16/2 do š. sešitu, 16/3 společně, opakujeme jednotky, desítky, sl.úlohy

                    DÚ- 16/5,6

                    20.2. 16/4 společně, 17/1,2,4,5 společná práce, druhý bubínek do š. sešitu, 18/2       DÚ- 17/3a,b,c

                    21.2. 18/1 společně, 18/4 do š. sešitu na známky, 19/1,2 společně    DÚ- 18/3

                    22.2. 19/3,4,5,6   21/1,2,3,4   20/1,2 na známky,  diktát                  DÚ - 20/1,10

                    23.2. 20/4,5,6,9 společně, 20/7,8 na známky

Prvouka: 19.2. Opakujeme zdraví, uč.36, PS 44,  DÚ- PS 44- vlastnosti kamaráda          Připomínám básničku na 22.2.

               22.2. uč. 38 , PS- 46,  básnička

Anglický jazyk:

____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 5.2. - 9.2.2018

PČ - 20.2. Přinést těstoviny - např. kolínka, vřetena, vrtulky apod., stačí malé množství, jehlu a pevnější nit.

Vážení rodiče,

od pátku 9.2. začínají děti plavat - instrukce jste obdrželi na třídní schůzce.Přesto připomínám, že děti budou mít v igelitové tašce podepsané lihovým fixem  plavky, ručník, sprchový gel, koupací čepici a další igelitku na boty.

Nedávejte dětem do školy cvičební úbor - plavat budou až do konce školního roku.

Děkuji.

                                                       Eliška Zdražilová

12.2. - 17.2.2018 jarní prázdniny - informace o družině na titulní stránce školy.

Český jazyk: 5.2. PS 19/3,19/4 - klasifikačně, uč. 91/1 - do školního sešitu, DÚ uč. 91/2,3 - slova opiš, rozděl na slabiky, zakroužkuj dvojhlásky

                6.2. uč. 92/4,5, diktát vět zaměřený na pravopis ú,ů, Honzíkova cesta, písanka str. 7

                7.2. uč. 93/1, PS 20/5, DÚ uč. 93/2 - slova opsat, rozdělit na slabiky , označit samohlásky o a souhlásky x

                8.2. uč. 93/2 c,d,94/4. DÚ 94/5 - opiš, rozděl na slabiky, označ hlásky, písanka str. 9 , Honzíkova cesta

                9.2. uč. 94/3 - skupinová práce, uč. 95/6 - 6 b - samostatná práce do sešitu, Honzíkova cesta

Matematika: 5.2. str.10/3,9  11/4,5,6 počítáme společně, opakujeme sčítání a odčítání do sta, závorky, hrajeme bingo, DÚ-11/7

                    6.2. str.12/1,2 společně na tabuli, 13/1 procvičujeme společně      DÚ - 13/3 do sešitu

                    7.2. Zapisujeme desítky a jednotky, 13/2 počítáme do š. sešitu, 13/4 počítáme společně, bingo        DÚ - 13/2 zelená maska do d. sešitu

                   8.2. str. 14 samostatně, společná kontrola, 15/1,2 společně, druhá chaloupka ( polovina) do š. sešitu 

                   DÚ- 15/3,4,5,6     Zítra geometrie.

                     9.2. str.73- jednotky délky, opakujeme úsečky

Prvouka: 5.2. Česká republika - naše vlast, uč. str. 31, PS str.35             DÚ - PS- str.34

              8.2. Česká státní vlajka, IT- hradní stráž,             DÚ- na 22.2. naučit básničku str.36

                     Začínáme zdraví str.36

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.24, PS str.24 (části obličeje - nová slovíčka), příště test (pocity, nálady), zpíváme píseň "If you are happy"

____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 29.1. - 2.2.2018

31.1. výuka končí 11.40

1.2. ředitelské volno

2.2. pololetní prázdniny

Český jazyk: 29.1. uč. 88/1, 81- 82 rámečky  zapsat do školního sešitu , DÚ -  všichni se nové informace naučit , přečíst zapsaný text ve školním sešitě                   a opravit případné chyby                

                 30.1. uč. 89/2, 89/3,4 - skupinová práce, psali jsme krátké písemé opakování na slabiky a samohlásky, PS 18/1 , DÚ PS 18/2 mimo řádek                            u,ú,ů, Honzíkova cesta

                 31.1. uč. 90/6,7.8, PS 18/2 - dokončení -u,ú,ů

Matematika: 29.1. 8/5 společně na tabuli, 9/1 do školního sešitu, 9/3 závorky na tabuli, skupinová práce- vymýšlíme slovní úlohu,  DÚ - 10/4,5,6,7

                    30.1. 9/5 na tabuli, 10/1 vymýšlíme společně slovní úlohy, 10/2, diktát, sčítání a odčítání   DÚ - 11/1,2,3

Prvouka: 29.1. Domov- místo, kde žijeme, zápis do sešitu+ namalovat obrázek- dům, kde bydlím   PS- 36,37   DÚ - PS 37/3

Anglický jazyk: Pauchová - uč.str.20-23, str.24 - slovíčka , PS str.20-23, DÚ - obrázkový slovníček (části obličeje)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 22.1. - 26.1.2018

Připomínám: 1.2.2018 je ředitelské,volno,2.2. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dnes/26.1.2018/ si děti zapsaly do žákovské kinížky tyto skutečnosti: 31.1 výuka končí 11.40 hodin

                                                                                                               1.2. ředitelské volno

                                                                                                               2.2. prázdniny  

Podepište,prosím, dětem v žákovské knížce tyto informace.l

Pokud dnes Vaše díte ve škole nebylo, zapište dětem, prosím, tyto informace na str. 27 a toto sdělení podepište.

Dále jsme si vlepili pozvánku na karneval OS Chvalská škola 24.2.2018 od 14.00 hodin.  

Děkuji.                                                                                                  Eliška Zdražilová                                                                                                                                                                                             

Aj:p.uč. Babická -učebnice str. 21 - procvičujeme věty se zájmeny He ´s/ She ´s. Probíráme slovní zásobu - slova, vyjadřující pocity

PČ : Na příští hodinu přinést krepový papír a špejle  

Český jazyk: 22.1. uč. 86/2,3 - skupinová práce

                 23.1. uč.87/1,2,3,4,písanka str.5, čítanka str.77

                 24.1. uč. 81/1, 81/2 - skupinová práce, opakování básniček, DÚ písanka str. 5 - opravit věty dole

                 25.1. uč. 83/3,4, 83/6 do sešitu

                 26.1. uč. 84/8, 85/9,10

Matematika: 22.1. 4/1, 5/1,2 společně, 5/3,4 opakujeme závorky, na známky                        DÚ - 5/5

                    23.1. sčítáme dvojciferná čísla, 6/1 společně, poslední příklad do sešitu, slovní úloha, 6/2,5    DÚ - 6/4

                   24. 1. procvičujeme závorky, 7/1,2,3,  7/5 společně na tabuli                                               DÚ - 7/6

                    25.1. 7/4 slovní úloha do školního sešitu - společně, 8/1,2,3,4                                             DÚ- 9/2

                                Zítra geometrie

                   26.1. Geometrie - str. 71,72 porovnávání a přenášení úseček

Prvouka: 22.1. uč. str. 28, 29 domácí zvířata chovaná pro radost - zápis do sešitu, PS str.29, kdo nestihl, dodělá doma

              25.1. Dokončujeme zápis - mazlíčci, 5 vět do sešitu- náš mazlíček + obrázek     DÚ - PS str.33 vystřihujeme a lepíme do sešitu

Anglický jazyk:   p.uč.Babická - učebnice str. 20, dopsat v Ps cvičení na str. 20, naučit se novou slovní zásobu.                                                                                        

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 15. - 19.1.2018

16.1 - 18.1. 2018 sběr starého papíru

1.2. bude ředitelské volno,2.2. následují pololetní prázdniny

Český jazyk: 15.1uč.78/1, 79/2,3,4,5, DÚ PS 15/1

                  16.1. uč. 80/6,7,81/8, PS 15/2,3, písanka 2 str.1

                  17.1. uč. 81/9 - skupinová práce,PS 16/4, písanka str. 2, Honzíkova cesta

                  18.1. PS 17/6, DÚ PS 17/6 - poslední dvě slova, PS 17/7, písanka str. 3, Honzíkova cesta

                  19.1. kontrola domácího úkolu PS 17/7, uč.85/1, písanka str.4, Honzíkova cesta

Matematika: 15.1. 73/1, 74/4 společně na tabuli, 73/2, 74/1,2 společně, 74/3 - 2 příklady+ znázornění do ŠS     DÚ- 74/5

                    16.1. 75/2 samostatně, 75/1 doplňujeme sazku, 75/3a do sešitu, opakujeme desítky a jednotky, znázorňujeme

                                                                                                                                                              DÚ - 77/6,7,8

                    17.1. 75/3b na tabuli + znázorňování desítek a jednotek, 75/4,5, 76/1,2 samostatně, 76/3 na tabuli, opakujeme sčítance, součty, menšence, menšitele a rozdíly, IT - kouzelná matematika, sčítání a odčítání do sta                  DÚ -76/5,6,7

                     18.1. 76/1,2 společně, 76/3 na tabuli, porovnáváme čísla, počítáme do sta bez přechodu přes desítku, opakujeme znázorňování                                                                                                                                            DÚ - 77/4,5

                      19.1. str.76/9, 77/1,2,3 IT- počítáme do 100, počítáme slovní úlohy

Prvouka: 15.1. PS str. 26,27  Zápis do sešitu- oslavy             DÚ - PS str.27 zelený rámeček

               18.1. uč. str. 27 - Pomáháme si, zapisujeme do sešitu - jak doma pomáháme, 5 vět, kdo nestihl, dopíše doma + obrázek, PS - str.28                                                           DÚ - PS str. 28 zelený rámeček

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.20-21, PS str.20-21, DÚ str.21/4+ obrázk.slovníček (doplnit+naučit) - POCITY

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 8.1. - 12.1.2018

16.1. - 18.1. 2018 sběr starého papíru

Český jazyk: 8.1. pololetní písemná práce

                  9.1.uč. 74/1 - skupinová práce,74/2,5,DÚ - 74/4 připravit , písanka str 30 - přepsat do dom. sešitu recept

                10.1. uč.75/8 - opiš, šktni,co na řádek nepatří, 75/9, písanka 30, Honzíková cesta

                11.1.uč. 75/10 - do sešitu, 76/11 - skupinová práce, písanka str. 31, Honzíkova cesta

                12.1. uč. 76 - 77 - závěrečné opakování, písanka 31, Honzíkova cesta

Matematika: 8.1. 68/2,4 společně, 69/2,5 společně, 69/3,6 samostatně, společná kontrola, 69/1 š. sešit - opakování závorek

                  9.1. Pololetní písemná práce                         DÚ 71/2a,b,c, 3

                10.1. Kontrola písemné práce, 70/1,5 samostatně, společná kontrola, 71/3 na tabuli, 71/4 společně  DÚ 71/1a,b 2

                 11.1. Počítáme s kartičkami, 72/2,3 společně, 72/4 samostatně, opakujeme desítky a jednotky   DÚ 72/1a do sešitu

                          Zítra 12.1. - písemné opakování z geometrie

                 12.1. Geometrie- písemné opakování, str.73/3 vybarvujeme příklady 

Prvouka: 8.1. Pololetní písemná práce

              11.1. učebnice str. 25,26 - moji příbuzní, jak slavíme narozeniny, zápis do sešitu, PS str.30

Anglický jazyk: P.uč. Babická - opakovat slovní zásobu ze třetí lekce - příští hodinu píšeme test. V pracovním sešitě dokončit str. 18. DÚ - PS str. 19/3.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 3.- 6.1.2018

8.1.2018 od 17.30 proběhnou třídní schůzky - podepište dětem sdělení v žákovské knížce

 Český jazyk: 3.1. slova nadřazená, podřazená - uč. 69/1, 1b - sešit, 70/2, DÚ 70/3 - přepiš slova na řádcích, škrtni, co tam nepatří, písanka str. 28, 

                        čítanka str. 68

                  4.1. uč. 70/4 - skupinová práce, 71/5 - samostatná práce do sešitu, 71/6, DÚ 71/3 - vyber 3 slova nadřazená a připiš k nim slova podřazená

                  5.1. popis zvířete - uč.72/1,2,3, 73/3,4, čítanka str. 71,72, písanka str. 29

                  8.1. píšeme pololetní písemnou práci

Matematika: 3.1. Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, slovní úlohy, str.66/1,2,3 společně, 66/4,5 na tabuli,

                   str.67/1a společně, b, c do š. sešitu samostatně                                               DÚ 66/6

                                      V úterý 9.1. - pololetní písemná práce

                    9.1. Pololetní písemná práce                                                                           DÚ 70/2a,b,c

                   4.1. Procvičujeme pomocí kartiček desítky a jednotky, str.67/2 společně, 67/3,4,5 samostatně, 67/6 pracujeme ve skupinkách, 68/1 do š. sešitu samostatně                                                                           DÚ - 68/3

Zítra geometrie.

                    5.1. Geometrie- 87/1,2 společně, opakujeme úsečky, 87/3,4 samostatně, 87/5 skupinová práce, IT - poznáváme geometrická tělesa

                 

Prvouka: 4.1. Opakujeme ovoce a zeleninu, učebnice str. 24 - rodina, krátký zápis do sešitu + obrázek (domalovat doma)

               V pondělí 8.1. -  pololetní písemná práce.

Anglický jazyk: Pauchová - opakujeme l.1-3 - uč. str.18, PS str.18, 19/3, 18/2-DÚ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 18. - 22.12.2017

22. 12. proběhne besídka ve třídě. Nedávejte dětem učebnice, ale penál s psacími potřebami a nůžkami budou děti potřebovat.Pokud chcete, můžete dětem

s sebou dát vánoční cukroví. Budeme spolu vyrábět vánoční drobnosti , budeme mít čas na chvíli se zastavit a jen tak si povídat - naladit se na Vánoce.

 Vážení rodiče,

přeji vám všem krásné Vánoce plné radosti z blízkých okolo vás. Užijte si vánoční atmosféru a ať každý pod stromečkem najdete své splněné přání...

Do nového roku 2018 pak hlavně pevné zdraví, klid , pohodu a úspěchy v osobním i pracovním životě.

 

                                                                                                                                     Eliška Zdražilová

 Vážení rodiče, srdečně vás zvu na společné vystoupení dětí  2.A,B, které se uskuteční 19.12.2017 ve 14 hodin v jídelně školy.

Vystoupení zahájí Vánoční trhy školní družiny. Přijďte načerpat vánoční atmosféru a také si koupit hezké výrobky vašich dětí .

V pátek 22.12. proběhne vánoční posezení dětí během dopoledního vyučování. Výuka bude ukončena 11.40 .

Vánoční prázdniny jsou 23.12. 2017 - 2.1.2018. Nástup do školy 3. ledna 2018.

Pro nutné případy je zajištěna školní družina. Informace naleznete na úvodní stránce webu.

Český jazyk: 18.12. uč. 66/3 - opakování, vymýšlíme věty ano-ne, hledáve ve cvičení nepravdivé věty, PS 13/5

                  19.12. uč.67/1,68/2,PS 13/6, opakování básniček na vystoupení, písanka str.25

                  20.12. uč. 68/3,5, čteme Honzíkovu cestu, písanka str. 26

                  21.12. uč. 68/6 - zápis dvojic podobných slov do sešitu, písanka str. 27, Honzíkova cesta

Matematika: 18.12. str.61/2 na tabuli, 61/4,5,6 společně, 61/7 do sešitu             DÚ - 62/4

                    19.12. str.63/1,2,3 společně, 63/6 na známky, diktát - sčítání, odčítání         DÚ - 63/4a,b,c

                    20.12. sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, 65/1a,b,c společně, 65/4,5 samostatně, 65/2 na tabuli,

                             vymýšlíme slovní úlohu - skupinová práce         DÚ - 64/1

                     21.12. str.65/3, vyrábíme učební pomůcku - kartičky s desítkami a jednotkami, kouzelná matematika - IT

Prvouka: 18.12. uč. str.22, zápis do sešitu, druhy zeleniny, PS str. 23    DÚ - PS str. 39

               21.12. uč. str.23, zápis do sešitu, poznáváme ovoce, PS str.22, kdo nestihl, dodělat doma.

Přeji Vám všem krásné, pohodové a klidné vánoce plné lásky a porozumění. Do nového roku šťastné vkročení.

Simona Had Povolná

Anglický jazyk: 20. 12. - skupiny spojeny - probíráme slovní zásobu, spojenou s vánocemi, zpíváme anglické vánoční písně, popisujeme a vybarvujeme obrázek podle diktátu

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 11.12. - 15.12.2017

12.12. - 14.12. 2017 probíhá sběr starého papíru

19.12. ve 14.hodin -Vánoční trhy, slavnostní zahájení Vánočních trhů - vystoupení žáků 2.A,B

Český jazyk: 11.12.uč. 61/1,62/2,DÚ PS 11/1

                  12.11. uč. 62/6,6b - do sešitu, 63/7,8 - skupinová práce,DÚ uč. 63/8b ,  PS 11/2  , písanka str.23, opakování básniček  

                  13.12. uč.64/10,64/11,11b do sešitu,65/12,DÚ PS 12/3, čítanka str. 54,55,písanka str. 24  

                  14.12. uč.65/14,15,16, DÚ uč. 65/13 - vypracovat na papír A4, PS 12/4 , četba knihy Honzíkova cesta

                 15.12. uč.66/1.2,3, zkouška na vystoupení

 Matematika: 11.12. str. 54/1,2,3,4,5 společně+ diktát,  54/7             DÚ - do sešitu 53/2

                    Zítra, tj. 12.12. - krátké písemné opakování

                  12.12. Písemné opakování, str.55/4, 56/1         DÚ - 54/6

                 13.12. str.56/5, 57/1,2,3,4,5 společně, 6,7,8 samostatně, společná kontrola               DÚ - do sešitu 56/4

                  Písemné opakování - děti dostaly domů, prosím o podpis a vrátit. Děkuji

                 14.12. Číselná osa, porovnávání čísel, str.58/2,3,4 společně, 59/1,2,3,4,5                   DÚ - 58/5

                  15.12. 59/6,7, 59/8,9 slovní úlohy, společně, str.60 celá, 60/2 na známky

Prvouka: 11.12. PS - 40,43, str. 42 dodělat za DÚ.

               14.12. UČ. str.35 vánoční zvyky, zápis do sešitu + namalovat betlém.

              18.12. tj. pondělí, kontrola sešitů - úprava.

Anglický jazyk:(Pauchová) - uč.str.16 (little X big), PS str.16-17, cv.7/16 - DÚ

__________________________________________________________________________________________________________________________

PČ - úterý 12.12. - přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, bavlnku, kdo nemá doplnit barevný papír, lepidlo

Učivo týdne 4.12. - 8.12.2017

4.12. Srdíčkové dny - předměty k zakoupení stojí 30.- Kč

5.12. divadlo Legenda o hvězdě 

Český jazyk:4.12. uč. 57/1,2, DÚ 58/3 - připravit

                 5.12. četba knihy Honzíkova cesta

                 6.12.uč. 58/1 - sam. práce do sešitu, 58/2, DÚ 58/3 - opiš a nad každou větu připiš O,T,R,P - podle druhu věty, klasifikační zkoušení

                         básně,písanka str. 21, opakovat báseň Stromečku, vstávej - str. 52

                 7.12.uč. 59/5, 59/6 - diktát po přípravě,58/4 - práce ve dvojicích, čítanka str. 53, písanka 22 - 3 řádky, DÚ - písanka 22 - řádek 4.5,6

                 8.12. opakovací písemná práce, uč. str. 59 - 60 - Ověř si, co umíš, čítanka str.55 - 57

Matematika: 4.12. str.51/1 a, b, c- opakujeme společně, školní sešit- počítáme po desítkách    DÚ - 51/2

                    6.12. Geometrie - úsečka,  str. 86/1,4,5,6 společně na tabuli

                   7.12. Závorky - str. 52/1 společně, 52/2 do sešitu, závorky - počítáme na tabuli          DÚ- 52/4,5

                    8.12. Procvičujeme závorky, str.52/3, 53/1,3,4,5, počítáme po desítkách

Prvouka: 4.12. str. 34, zápis do sešitu + namalovat vánoční stromeček, IT- sv. Lucie, sv. Barbora

              7.12. Zvířátka v zimě, vyprávění, IT, PS- str.41

Anglický jazyk:Pauchová - zpíváme píseň Little Snowflake (text děti dostaly), PS str.15 (otázka  What´s this? + odpověď)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 27.11 - 1.12.2017

29.11. výlet zámek Libochovice - "Když v pekle sněžilo"

1.12. čtenářská dílna - děti si připraví četbu zajímavé ukázky ze čtené knihy

Český jazyk: 27.11.uč. 54/1 -napiš věty ve správném pořadí, PS 9/4, DÚ 56/5 - věty opiš

                  28.11.uč. 55/3, 56/4,5,6, klasifikační zkoušení básně, báseň str. 52 - zpaměti na 4.12.

                  30.11. uč. 56/6, DÚ PS 10/5 - celé cvičení, písanka str. 20, učili jsme se zpaměti báseň str. 51, čtení str. 48 - 51

                     1.12. PS 10/6,opakujeme druhy vět, čtenářská dílna - čteme úryvky z knih

Matematika: 27.11. str.47/1,2,3,4 společně, počítání do 100 po desítkách, 47/6 na známky, sčítání desítek str.48 celá, 48/3 do    sešitu  DÚ - 46/2,3

                   28.11.PS 49/1,2,3,5 - 10 příkladů do školního sešitu, DÚ PS 46/5,6

                    29.11. Výlet

                    30.11. str.49/5, 50/1 - zápis do sešitu, 50/2- společně na tabuli, skupinová práce- doplňování čísel  DÚ- 49/4

                    1.12. Geometrie- str. 85/ 1,2,3,4 společně, 5,6,7,8,9 samostatně, IT- body

Prvouka: 27.11. Podzimní příroda a zvěř, opakování, vyprávění, referáty, co děláme na podzim - píšeme a kreslíme do sešitu,

                        IT - podzimní les.

             30.11. Vánoční zvyky a tradice- sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie. Zápis do sešitu + malujeme čerta a  Mikuláše

Anglický jazyk:( p.uč. Babická ) Prosím zopakovat celou druhou lekci -Furniture - nábytek + otázky a odpovědi na str. 12 -                                                 příští hodinu bude opakovací test

AJ (Pauchová) - Prosím zopakovat slovní zásobu (nábytek, zvířátka)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 20. - 24.11.2017

Vážení rodiče , 4.A vyhlásila akci Daruj skutečný dárek - jedná se pomoc Africe, kterou organizuje organizace Člověk v tísni. Pokud se rozhodnete přispět, dejte dětem nějaký finanční obnos. Žáci 4.A peníze vyberou a za vybrané peníze budou pak nakoupené konkrétní věci, které poputují do Afriky.

Český jazyk: 20.11. uč.50/1,2,3, skupinová práce - doplňováníí začátku a konce vět, rozlišování druhů vět podle znamének

                 21.11. uč. 51/1 - 1.sloka přepis do sešitu, 51/2, čítanka str. 64, báseň Čert a Mikuláš naučit do 28.11., písanka str. 17 - napsat věty DÚ

                 22.11. uč. 53/3, 3a - napiš věty do sešitu, zbylé věty 53/3 - DÚ, rozlišování druhů vět - IT, čítanka str. 64 - 66 klasifikační čtení

                 23.11 uč. 53/4,5,6, čítanka str. 69 - 70

                 24.11. PS 8/2, 53/6b, čtení - Honzíkova cesta, písanka str. 18

 Anglický jazyk - p. uč. Babická - Uč. str. 12, 13, PS str. 12, 13/7. Opakovat slovní zásobu z druhé lekce, bude test.

                 23.11. uč. 53/4,5,6, skupinová práce - vyhledávání tázacích vět ANO - NE, psaní odpovědí, čítanka str. 69 - 70

Matematika: 20.11. školní sešit - rozklady, str.44/1 početní hry, opakování +- 20,    DÚ - 8 příkladů +- 20, D. sešit

                              Středa - geometrie

                    21.11. opakujeme +- 20, rozklady str.44/1 početní hry- bingo, str. 44/ 3 samostatně

                   22.11. geometrie- str. 84/1 samostatně, 84/2,3 společně, rýsujeme do sešitu, vystřihujeme a skládáme kužel

                              z papíru

                   23.11. Početní hry - bingo, sudoku, pracovní listy- společná práce        DÚ-46/1

                    24.11. Pracovní listy +-20, začínáme počítat do 100 po 10. 45/1 společně, 45/2,3 na tabuli, společná práce- mat. doplňovačky

Prvouka: 20.11. Písemné opakování, savci, ptáci, ryby. PS - str.24 skládáme obrázek - dodělat doma

              22.11. Opakujeme savce a ptáky, IT - poznáváme hlasy zvířat

Anglický jazyk: Pauchová - učeb.str.14-15, PS str.14-15/3, DÚ str.14/1+ obrázkový slovníček (naučit slovíčka!)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 13.11 - 16.11. 2017

17. 11. Státní svátek

Český jazyk: 13.11. Opakování- věta, co víme o větě, druhy vět podle znamének na konci, skupinová práce - pracujeme s větou,

                            PS 9/3- samostatně, do sešitu 45/10 - 2 věty

                  14.11. uč. 47/1,3, DÚ - napiš 3 oznamovací věty, čítanka str. 60 - 61, písanka str. 14

                  15.11. uč.48/1, 1b - do sešitu , 49/2, písanka str. 15, čítanka str. 62

                  16.11. uč. 49/3, 3b - skupinová práce, procvičování vět oznamovacích, rozkazovacích, vyznačování začátku a konce věty,čítanka str. 63 - 64, 

                            dramatizace pohádky O veliké řepě, písanka str. 16

Matematika: 13.11. Počítáme do sešitu - +- 20, str. 40/1,2 samostatně, opakujeme +- 20, rozklady

                   14.11. ŠS - vymýšlíme slovní úlohu na sčítání, 41/1,2 společně, skupinová práce- matematické doplňovačky

                   DÚ - 41/6

                    15.11. 42/1,2 společně, 3,4 samostatně, společná kontrola, procvičujeme sčítance, součty, menšence, menšitele

                    a rozdíly , procvičujeme na tabuli                                       DÚ- 42/5

                     16.11. str. 43/1 samostatně, společná kontrola, ŠS - sčítance, součty, menšence........

Prvouka: 13. 11. uč. str.19 - stěhovaví ptáci, zápis do sešitu, popisujeme ptáka, PS - dokončení str. 21

              16.11. Opakujeme savce, ptáky, ryby , PS - 24/1,2

                        V pondělí písemné opakování.

Anglický jazyk:

Pracovní činnosti : Na příští hodinu 21. 11. přinést malou skleničku ( může být od zavařeniny apod. ),  širší svíčku, barevnou stuhu, pokudˇ máte různé nalepovací ozdoby, flitry apod., barevný motouz, který se používá při balení bonboniéry, kdo má, tak umělé květiny ( malé květy ) - budeme vyrábět dárek k vánocům.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 6.11. - 10.11. 2017

Český jazyk:6.11. uč. 42/2, 42/2 b - skupinová práce

                7.11. uč.44/5 napiš do sešitu 4 věty, DÚ 43/4, opakování o větě, čtení . zkoušíme recitaci, čítanka str. 46 - báseň, písanka str. 9

                8.11. uč. 44/6 -  sešit do dvou sloupců,44/7 - skupinová práce, věty napsat i, DÚ PS 8/1, písanka str. 12, čítanka str. 46 - 47

                9.11. uč. 44/9,45/10,11,12,čítanka str.58 - 59, písanka str. 13 - DÚ

              10.11. uč. 46/1 - opakování druhy vět, vypravování o obrázcích, čtení - Honzíkova cesta

Matematika: 6.11. Písemná práce, 36/1,2 samostatně            DÚ- 36/3 na 7.11  36/4 na 8.11.

                    7.11. 36/5 samostatně, 37/1,2 společně, 37/3a,b,c samostatně na známky

                   Čtvrtek 9.11.- geometrie, přinést špejle

                     8.11. 38/1 společně, 38/4 společně na tabuli, 38/2 samostatně, procvičujeme +- 20 na interaktivní tabuli 

                    DÚ-38/3

                     9.11. str.82/1,2,3, do sešitu- značení bodů, hledání společných bodů pomocí špejlí

                  10.11. 39/1 a, b, c, d samostatně na známky, 39/2,3 společně, pracovní listy

Prvouka: 6.11. str.16 učebnice- savci, zápis do sešitu, nalepení a popis savce     DÚ- str.21 rozlušti názvy zvířat

               9.11. učebnice str.18 podzimní rybník, zápis do sešitu, PS - str.15

Aj (Pauchová) - uč.str.11 - opak.číslovek do 20, PS str.11/3, str.13/7 - DÚ

Aj ( Babická )  - vybavení místnosti- furniture, dokončit str. 10 v PS

Učivo týdne 30.10. - 3.11. 2017

Posílejte peníze na výlet 300,- Kč - přihlášení účastníci a peníze za fotografování /kalendář, kalendář + 3 fotografie/ - do konce týdne

30.10. - 2.11. - sběr starého papíru

6.11. v 17.30 třídní schůzky, prosím všechny o účast - hodně informací pro všechny

6.11. v 17.00 - nová budova - schůzka s výchovnou poradkyní pro rodiče , kteří mají děti s nutností výchovných opatření a potřebují konzultaci- v případě návštěvy kontaktujte paní Šilerovou předem emailem

Český jazyk: 30.10.uč. 39/1,40/2,40/3 - 2 věty, 40/4

                  ve čtvrtek písemná práce - přepis, psaní velkých písmen u vlastních jmen, řazení slov podle abecedy

                  31.10.uč. 40/5 , 40/3 - poslední věta do sešitu, zkoušení básně Krokodýl, čítanka str. 40 - 41,str. 43 - přečíst básně a jednu se naučit         

                   zpaměti na úterý 7.11.

                   1.11. uč. 41, čítanka 41-42, písanka str. 6, DÚ str.7

                   2.11. čtvrtletní písemná práce, čítanka str. 45,písanka str.8

                   3.11. uč. 42/1 - věty do sešitu, 42/2, Honzíkova cesta

Matematika: 30.10. Pracovní listy- doplňujeme +-, str.30/6 společně, 31/1 samostatně do šk.sešitu        DÚ- 30/5 domácí sešit

                   Zítra geometrie, přinést pravítko a ořezanou tužku č. 2

                   31.10. O rýsování, jak rýsujeme, str. 82/2,3,4,5 společně, 82/6 rýsujeme do sešitu

                     1.11. str.31/2,3,5 samostatně, společná kontrola, 31/6       DÚ - 31/4

                      2.11. str. 32 - 34 - hra, skládačka, 35/1,2 společně             DÚ - 35/4a,b,c

                      3.11. skládačka- lepení, 35/3 společně, 35/5, 36/6 skupinová práce

                     V pondělí 6.11. - čtvrtletní písemná práce, počítání do 20 +-, rozklady

Prvouka: 30.10. Doděláváme pr.sešit str. 19, str.20, do sešitu malujeme strom a zapisujeme, co děláme v lese.

               Na 2.11. donést obrázek vystřiženého savce a ptáka - DÚ

               2.11. Prevence v oblasti dopravní výchovy od MP Praha

Angličtina: p.uč.Babická Opakovat slovní zásobu z první lekce, číst nahlas komiks na straně 9, příští týden bude opakovací  test za první lekci - pozdravy, čísla, barvy, školní pomůcky

AJ (Pauchová) - uč.str.10 a 11 (slovíčka - nábytek, počítání do 20, DÚ - vyplnit obrázkový slovník)
                        PS str.10

          

__________________________________________________________________________________________________________

              

Učivo týdne 23.10 - 27.10. 2017

Pozor: Ve škole se vyskytly vši. Prohlédněte dětem hlavy.

25.10. - fotografování pro  přihlášené zájemce, proběhne čtenářská dílna v rámci hodiny čtení - přinést knihu, kterou čteme doma

26.a 27.10.2017 podzimní prázdniny . ŠD pro zájemce v ZŠ Ratibořická

31.10. - 2.11. sběr starého papíru

Český jazyk :  23.10. sloh - uč. str.37/5,6 - zdravíme, děkujeme, umíme poprosit

                   24.10. uč. 38/6 - dokončení, 38/7 , čítanka str. 39 - 40, báseň Krokodýl, krokodýl - naučit zpaměti na 31.10.

                   25.10. uč. 39/8,9, čtěnářská dílna

Matematika : 23.10. str.28/1,2,4 společně, 5,6 samostatně    DÚ- 28/3

                    24.10. str.28/1  29/1,2,3a, 3b samostatně        DÚ 29/4

                     25.10. pracovní listy- sčítání do 20, str.30/1,2,3 na tabuli,  30/4 samostatně, přes prázdniny opakovat +- 20

Prvouka : 23.10. kontrola testu, báseň

Anglický jazyk:p.uč. Babická -Procvičujeme názvy vyučovacích pomůcek. Děláme rozhovory ve dvojicích podle vzoru v učebnici - str. 8. PS str. 8

AJ (Pauchová) - uč.str.8,9, PS str.8,9, minirozhovory dle uč.str. 8

_______________________________________________________________________________________

Učivo týdne 16.10. - 20.10. 2017

Na Vv koupit anilinové barvy.

Příští týden: 26.10. a 27.10 jsou podzimní prázdniny.Pro zájemce je připravena školní družina v ZŠ Ratibořická.V případě zájmu si rodiče zjistí podrobnosti přímo v

dané ZŠ.

Český jazyk: 16.10. PS 7/1, DÚ PS 7/2,perfektně naučit abecedu, uč. 33/4 c,d, 

                  17.10 .uč. 34/5 d, 7c,d,e, 8/d, DÚ PS 7/3, čítanka str. 33 - 34

                  18.10. uč. 35/11,12,13, 36/14, DÚ PS 7/4, čítanka str. 35 - 37, písanka str. 5

                  19.10. procvičování abecedy - řazení podle jména, příjmení - ve skupinách, kontrolní práce - řazení podle abecedy,čítanka str. 37 - 39

                  20.10. opakování řazení podle abecedy, sloh - uč. 36-37, 37/2 - ve skupinách, 37/3,4, čtení - Honzíkova cesta

Matematika: 16.10. str.23/1,3,6 společná práce, 23/2 samostatně, 23/5 na tabuli   DÚ- 23/7

                   17.10. školní sešit str.24/4 slovní úloha, str.24/3 samostatně, 5 společně, procvičování rozkladu   DÚ - 24/2

                   18.10. str.25/2,3,5 společně na tabuli, 25/6 samostatně                          DÚ - 25/4

                   19.10. 25/1, 26/2,4 samostatně, 26/3 na tabuli, 27/3 samostatně, opakujeme rozklady, +- 20     DÚ- 26/1

Prvouka: 16.10. učebnice str.12  PS str.17- doplňování , ve čtvrtek test             DÚ- na 23.10 naučit básničku uč. str.12

                             19.10. Test- opakování podzim

Anglický jazyk: p..uč.Babická Upevňujeme slovní zásobu - barvy, čísla 1-12, školní pomůcky. Učebnice str.7+ PS str.6 dokončit, na str. 7 vypracovat cvičení 3 - zakroužkovat správnou větu

AJ (Pauchová) - uč.str.7 (pokyny, zdvořilost), PS str.7 + 8/5 - DÚ

Pracovní činnosti: Na příští hodinu přinést 3 různě velké brambory, různé přírodniny - listy, šípky, kaštany ( nemusí být všechno ), zbytky vlny, koření - hřebíček, tenký drátek - bužírku, párátka   

      

_________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 9.10. - 13.10. 2017

 12.10. - návštěva výstavy Šťastný krtek - 30,-Kč

Český jazyk:uč. 9.10.uč. 29/3, 3b - napsat do školního sešitu, 29/4,5

                     10.10. uč.30/1,2 - napiš, 30/3 - připravit doma, zopakovat adresu, čítanka str. 28 - 29

                      11.10. uč.31/3,31/4 - následně jako diktát

                      12.10. tandemová výuka, návštěva výstavy

                      13.10. str. 33,32/1 - skupinová práce, 32/2, čítanka str 28 - 31 - práce s textem - PL, str. 32 - dramatizace

Matematika: 9.10. Opakujeme +- 20, str. 18/1,2,3,4 společně, 5,6 samostatně, společná kontrola  DÚ 19/3

                  10.10. Rozklady do sešitu a na tabuli, str.19/2, 20/4 samostatně, 20/3 skupinová práce DÚ 20/5

                   11.10. Počítání do sešitu +- 20, str.20/1 společně, 20/2 slovní úlohy- skupinová práce  DÚ 10 př. +- 20 + rozklad

                   12.10. Počítání s kartičkami +- 20, str.21/2,3 samostatně, 21/5 společně  DÚ 21/1

                   13.10. Práce do sešitu, 21/3,4,6 samostatně, společná kontrola, 21/5 společně

Prvouka: uč. str. 10, 11 pr. sešit str.16, opakování - podzim

                   12.10. Tandemová výuka

AJ (Pauchová) - uč. str.6 (školní pomůcky), PS str.6 (DÚ - vyplnit obrázkový slovníček, naučit!)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 2.10 - 6.10. 2017

6.10. návštěva výstavy ovoce a zeleniny

Český jazyk:2.10.: uč.24/1, DÚ - uč. 25/5B 

                  3.10.: PS 5/1, DÚ PS 5/2 - napiš, uč. 24/3,25/6

                  4.10.: uč. 26/1,2, 27/3, PS 6/3, čítanka str. 25 - 26

                  5.10.:PS 6/4, DÚ - napsat cvičení PS 6/4, uč. 27/1,2, čítanka str. 27,28, písanka str. 3

                  6.10. četba knihy Honzíkova cesta

Matematika: 2.10.  str. 15/2 práce ve dvojicích, 15/3,4 společně, 15/9 samostatně, pracovní listy - vybarvování příkladů,

                            DÚ - 15/5,6

                   3.10. str.15/7  na tabuli, 16/2,3 samostatně, DÚ 15/8

                  4.10. Geometrie str.80/1,2, modelování těles  DÚ 80/3,4

                  5.10. str.16/8 společně, 17/1 společně na tabuli, 2 samostatně, pracovní listy + - 20       DÚ16/4,5,6

                  6.10. Diktát, str.17/4,5,6 společně

Prvouka:  2.10. uč. str. 8,9 podzim, pracovní  sešit str. 14

               5.10. uč. str.10

Anglický jazyk: Opakování barev, čísla 1- 12, učebnice + PS str. 5 Příště zkouším rozhovory - Hello. What´s your name ? I´m ..... How are you ? I´m fine, thank you. Goodbye.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo

Učivo týdne 25. - 27.9.2017

28.9. - státní svátek

29.9. - ředitelské volno. Pokud jste dětem ještě nepodepsali tuto skutečnost v žákovské knížce, učiňte tak , prosím.

Český jazyk :25.9.: uč. 17/1, 16/8 - skupinová práce, DÚ - uč. 17/2 a,b

                 26.9.: uč. 18 - abecedu opsat do školního sešitu, 18/1 , DÚ 19/2, čítanka str. 21,22

                           na 27.9. přinést knihu, kterou čteme doma - připravit: autor, název knihy, stručně o čem je, krátká četba ukázky  - bude čtenářská dílna

                 27.10.:uč. str. 20 - 22 - slohové úkoly- práce podle obrázku, čtenářská dílna


Anglický jazyk: p.uč.Babická - Opakování rozhovorů při seznamování, názvy barev, anglická abeceda - uč. + pracovní   sešit str. 4

AJ p.uč.Pauchová - opakování zdvořilostních frází, představování, opakování barev, uč.,PS str.4, DÚ PS str.3/3 a str.4/4

Pracovní činnosti : na příští hodinu 3. 10. přinést papírové roličky od kuchyňských utěrek nebo toaletního papíru

Hudební výchova : DÚ - napsat houslový klíč - 2 řádky

 Matematika: 25.9. Test - opakování, str.12/2 společně na tabuli, 12/3 opsat do šk. sešitu, DÚ- 13/2

                  26.9. str.13/5 samostatně, 14/1,2,3 společně na tabuli, 14/5 slovní úlohy DÚ 13/3,4

                  27.9. Odčítání pomocí rozkladu, str.14/4 společně na tabuli, 14/6 práce ve dvojicích, do šk. sešitu opsat str.15/1

                          DÚ - 15/1

Prvouka: 25.9.  Pracovní sešit str.12/opakování o škole, str.13 doplňování

             

 


Učivo týdne 18. - 22.9.2017

20.9. - návštěva divadelního představení O Honzovi a princezně, vybavte děti průkazkou DP nebo 2 jízdenkami .

          Do aktovky dejte penál, Aj, matematiku, Ve čtení budeme číst Honzíkovu cestu .Není potřeba čítanka.

22.9. - Srdíčkové dny

Český jazyk:18.9. : uč. str.12/11,12, str.13

                 19.9.: uč.14,15/2,3,5,6, PS 4/3,4, čítanka str. 12, písanka str. 2 , DÚ - dopsat v pís.ance str.2

                 20.9.: četba knihy Honzíkova cesta

                 21.9.: uč. 15/1,DÚ uč. 16/4,6, čítanka str. 13 - 15

                 22.9. : PS 21/8, uč. 16/5, čítanka str. 17 - 21

Matematika:18.9.  Šk. sešit- opis +- do 20, str.10/1 samostatně, 2 společně, mat. pexeso, DÚ. 10/4 

                 19.9. str.11/1,2 společně na tabuli, 10/3 samostatně na známky  DÚ- do sešitu pět příkladů na +, pět na - ( do 20)

                 20.9. Geometrie str. 79/1 společně, 2,3 samostatně, pracovní listy DÚ - str.79/4,5

                 21.9. str.11/2 kontrola, 3 a str.12/1 společně na tabuli  DÚ - 12/4

                 22.9. Skupinová práce- skládání matematických obrazců ( + - do 20), v pondělí test - opakování

Prvouka:18.9. Cesta do školy, PS str.10, učebnice str. 6, int. tabule - poznáváme d. značky, DÚ. PS str. 9- vybarvit obrázky

             21.9. uč. str.7, pr. sešit str.11, DÚ - pr. sešit 11/doplňte

Anglický jazyk: p.uč.Babická - učebnice str. 4 - barvy, PS str. 4, písnička Red and yellow

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo týdne 11.9. - 15.9.2017

11.9. od 18.00 se koná v jídelně informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

12. - 15.9. - sběr starého papíru

Český jazyk:11.9. PS 1/2 - opsat 1. sloku, DÚ - opsat do domácího sešitu 2. sloku, uč. 8/2

                  12.9. PS 2/3,uč. 8/3, písanka str.1 - z toho  4 poslední řádky  -DÚ, čítanka str. 5, každý si doma vybere

                           knihu a začne ji číst - 1x za měsíc děti čtenou knihu přinesou a seznámí nás s dějem, přečtou krátkou

                           ukázku = čtenářská dílna

                  13.9. uč.8/4, 9/6, 9/8

                  14.9. uč.9/1 - dokončit jako DÚ do školního sešitu,10/2,3 - sloh, PS str.3, čítanka str.8

                  15.9.sloh - uč. 11/5,6,7,8-skupinová práce, 11/9,10, čítanka str. 9 - 11

Matematika: 11.9. Matematická rozcvička, str. 6/1,2 společně, 3 samostatně, pětiminutovka- počítání do 20, DÚ str. 6/4

                   12.9. Matematické pexeso, str. 7/1,3 společně, vymýšlíme slovní úlohy, 2,4 samostatně, DÚ str. 7/5

                   13. 9. Geometrie - seznámení, str. 78/1 společně, 3 samostatně, dopravní značky - poznáváme geometrické útvary

                             DÚ str.78/2a

                   14. 9. Pracovní list - doplňování čísel na odčítání, str.8/4 samostatně, společná kontrola, 2,3,5 společně na tabuli

                            DÚ str.8/1

                   15. 9. Pracovní list - doplňování čísel na sčítání, str.9/1a,b,c - slovní úlohy, 9/7 samostatně, DÚ str. 9/1d

Prvouka: 11.9. Učebnice str. 5 - vyprávění, PS - str. 7, vymýšlíme rýmy, malujeme školu - společná práce

              14.9. Pracovní sešit str. 8 - Naše škola- stříháme, lepíme a doplňujeme správné obrázky

                       Pracovní list - co kam patří, přiřazení obrázků do správných okének - jak to má vypadat ve třídě

Anglický jazyk:p.uč. Babická - úvodní hodina, pozdravy, zpěv písně Superstars, doplňovací cvičení v pracovním listu

AJ (Pauchová) - úvodní hodina, představování, zdvořilostní fráze (How are you?...), minirozhovory


 Učivo týdne 4. - 8.9.2017

 7.9. 2017 Matematika: opakování sčítání a odčítání do 10

                                      str.4 cv. 2, 3, 4 společně

                                      str.4 cv.  1, 5 samostatně           8.9.  Matematická rozcvička, počítání do 20, str. 5 cv. 1 slovní úlohy + cv. 5 - společně, cv. 2, 3, 4 samostatně

                 Prvouka: Vyprávění o škole

                                Učebnice str. 4 -  Naše škola

                                PS str. 6 -  Co děláme ve škole - vyprávění

                 Český jazyk: opakování písmen, psaní jména a příjmení, vypravování o třídě - obrázek na str. 7, str.7/1, PS 1/1

                                   čtení 1. kapitoly knihy Honzíkova cesta , DÚ dokončit obrázek k textu do sešitu


5.9.2017

Vážení rodiče,

vyplňte dětem  údaje v žákovské knížce na str.2. .

Ve dnech 12. - 15.9.2017 proběhne sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u budovy 2. stupně.

Zdraví vás

                                                          Eliška Zdražilová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2017

Vážení rodiče,

informace ohledně nákupu pomůcek a financování dalších akcí z peněz OS Chvalská škola jste všichni obdželi emailem 3.9.2017 Zítra děti obdrží další informace k platbě příslušné částky OS. Prosím vás o zaplacení.

Zítra a ve středu budou probíhat třídnické práce - děti nebudou potřebovat učebnice - jen penál a nakoupené pomůcky dle seznamu, který jste obdrželi.Výuka trvá do 11.40.

Ve čtvrtek a v pátek již proběhne výuka podle rozvrhu /4 hodiny/. To budou již potřeba učebnice do všech předmětů .

Zdraví vás a hezký den přeje

                                                                              Eliška Zdražilová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.8.2017

Vážení rodiče,

zdravím vás přede začátkem nového školního roku.

Pár informací k prvnímu školnímu týdnu:

- školní rok začíná 4.9. 2017, výuka pouze 1. hodinu - konec 8.45 , nedávejte dětem přezůvky ani aktovku,

  sdělte dětem, kdo bude po vyučování odcházet domů, kdo půjde na oběd,  oběd následuje po skončení

  výuky, kdo půjde domů

5. - 8.9.2017 - výuka 4 hodiny, konec výuky 11.40

6.9. dejte dětem všechny nakoupené pomůcky podle seznamu 

Těším se na děti i na spolupráci s vámi.

Zdraví vás

                                                               Eliška Zdražilová