29.6.2018 Krásné prázdniny,hodně sluníčka a odpočinku a na shledanou se všemi ve 4.A !!!! coolsmile TU


26.6.Dnes děti dostaly učebnice do 4.třídy a protože se stěhujeme na druhou budovu,tak si odnesly zároveň i pracovní sešity.Za ty se bude platit v září,dám pak hned vědět. Zítra,t.j. ve čtvrtek,jdeme se třídou na zmrzlinu a máme slíbeno,že každému škola proplatí jeden kopeček a ostatní si děti doplatí,pokud budou chtít víc.Takže lítačku,penízky,penál a ŽK. smile

Pro všechny ,kteří tento týden chybí ,máme nové učebnice na hromádkách a je třeba si je v pátek vyzvednout i s vysvědčením,aby ve třídě nic nezůstalo.Vezměte si větší tašku,je toho dost.wink


25.6. Zítra,t.j. v úterý 26.6. se odevzdávají učebnice.Prosím,aby si každý všechny učebnice dnes dal do pořádku-prolistoval,vygumoval,zalepil.Děkuji-TU


21.6. Aj-soutěže na IT-obě skupiny.

čj-PS str.60-61 -samostatně ve škole,

G-PS str.48-poslední -ve škole

Zítra zdravotnická soutěž v družstvech v okolí školy-přiměřené oblečení,svačina,pití.Končíme v 11,40 hod.


20.6.Výlet třídy na Petřín se nám všem velmi líbil.Nasmáli jsme se v bludišti a užili jsme si krásný výhled na Prahu z rozhledny.Také cesta lanovkou byla pro většinu zážitkem laughing.


19.6. čj-opakování a procvičování učiva-učeb.str.208,209,PS str.59/cv.8 ve škole,za DÚ PS str.59/cv.9

M-opakování a procvičování-oprava testu-vyvolaní žáci


18.6. AJ-procvičování slovní zásoby a spellingu na IT

čj-procvič.stavby souvětí-učeb.str.204/cv.2, str.205/cv.4,5,PS str.57/cv.6 ve škole,za DÚ PS str.58/cv.7

M-procvičování učiva-PS str.36-celou ve škole

PRV-Ps str.64,65,66-ve škole

čt.-čít.str.173-176 -ve škole,pís.str.28 ve škole

Na výlet budeme kromě kapesného potřebovat peníze na vstupné do Bludiště /kolem 100,-Kč a kdo pujde na rozhlednu,tak dalších 130,-Kč/.

Od úterý 21.6.probíhá poslední sběrová akce,prosíme o podporu třídy.smile

V týdnu od 25.6.bude vyučování končit v 11,40 hod.laughing


15.6.čj-test,za DÚ PS str.56/cv.5

M-opakování-PS str.36

PRV-společné znaky a odlišnosti člověka a ostat.živočichů-učeb.str.70-71 a zápis do sešitu

Akce na příští týden :středa 20.6. výlet na Petřín /8-13,30 hod/.S sebou Lítačku nebo 3 lístky na MHD,svačinu,pití,kapesné.

V pátek 22.6.bude zdravotnická soutěž u školy.Děti přijdou ve starším oblečení bez učebnic,přinesou si svačinu a pití.Budeme končit v 11,40 hod.wink


14.6. Aj-1.sk-práce se slovníkem-tvoření vět-do seš.English

čj-slovní a větný rozbor-věty na IT,učeb.str.201/cv.9,10,PS str.56/cv.4 ve škole,za DÚ učeb.str.204/cv.1 do čj-D

M-test G,procvič. převodů jedn.délky a sčít.s odčít. na IT


13.6.čj- věta jednoduchá ,souvětí-větný vzorec,spojky-učeb.str.199,200,za DÚ PS str.55/cv.3

Aj-1.sk.-práce se slovníčkem-Ps str.66 a tvoření vět ze slovíček do sešitů English,kreslení podle diktátu-draw game

G-opakování -sestrojení trojúhelníku,kružnice,převody,osová souměrnost-PS str.47

PRv-test za 2.pol.,ochrana zdraví-učeb.str.76

čtení/psaní-čít.str.169-173,pís.str.27


12.6. čj-stavba souvětí-učeb.str.197-199,Ps str.54/cv.1,str.53/cv.5,za DÚ Ps str.55/cv.2

M-testy-vyhodnocení,oprava sl.úlohy -do M-Š

Žáci,jejichž rodiče se včera nedostavili na třídní schůzku,si dnes odnesli domů přihlášku do ŠD na příští rok -prosím zítra vrátit vyplněnou -děkuji.

Rovněž děti dostaly požadavky do 4.třídy,abyste během prázdnin mohli pomůcky dokupovat.smile


11.6. čj-procvičování slovního a větného rozboru-na IT,základní skladební dvojice-učeb.str.195/cv.12,196/cv.13,15,za DÚ PS str.52/cv.4

M-test 

PRV-nebezpečné situace a abeceda bezpečnosti-učeb.str.76

Aj-1.sk.-psaní dikt.slov,Ps str.66-čtení,překlad,doplňování


8.6.čj-procvič.určování skladeb.dvojic-základní skladební dvojice-učeb.str.195/cv.10,11-do sešitů,za DÚ str.196/cv.13 do čj-D

M-procvič.písemného odčítání trojcifer.čísel-učeb.str.107 /cv.6 do sešitu ve škole /procvičit-bude v testu/

PRV-nebezpečí a úraz-učeb.str.72-74,PS str.65 ve škole


7.6.

AJ (Čer.)♥ - zkušební diktát, hra v učebnici 60-61, konverzace. Připomínám, že v pondělí píšeme diktát na známky (bude jednat o text z učebnice nebo pracovního sešitu).

Aj-1.sk.-psaní diktovaných slov,čtení,překlad a přiřazování vět k tématu v PS str.65,slovní zásoba k tomuto tématu-ve slovnících

čj-skladební dvojice,základní skladební dvojice-učeb.str.193 /cv.6,7-do sešitu,za DÚ PS str.51/cv.2

M-násobení-dělení -známky v ŽK,procvičování písem.sčít.,odčít.,dělení se zbytkem a zaokrouhlování -na IT /bude test!/


Třídní schůzka se koná v pondělí 11.6.2018 od 17,30 hod.Na programu bude prospěch a chování ve 2.pololetí.wink


6.6. Aj-1.sk.- slovíčka na téma Pacake Tuesday-ve slovnících,čtení,překlad a recitace básně učeb.str.67

AJ (Čer.)♥ - zkušební diktát - příprava na poslední známku (právě z diktátu). Zítra si napíšeme ještě jeden zkušební v pondělí (11.6.) už bude na známky. Jedná se texty z učebnice nebo pracovního sešitu. Prosím na zítra, ať má každý figurku, hrací kostka stačí do dvojice. Budeme hrát hru z učebnice.

čj- slovesa-procvič.bud.času ve tvaru jednod. a složeném-PS str.50/cv.11, stavba věty jednoduché-učeb.str.190-191-tvorba vět do čj-Š,za DÚ PS str.51/cv.1

G-osová souměrnost-učeb.str.134-cvičení do sešitů /překreslování obrázku do čtvercové sítě-dokončit doma/

čt./ps.-čítanka str.165-168,pís.str.26

PRV-úraz,nemoc,zdraví-učeb.str.69,72,73,PS str.65

Stále si někdo nevyzvedl fotografii třídy...35,-Kč.


5.6.čj-opakování-slovní druhy a urč.kategorií-učeb.str.187,188-ve škole,PS str.49/cv.9,10,za DÚ PS str.50/cv.12

M-písemné odčítání trojcif.čísel-učeb.str.106-celá ve škole a příklady ze cv.3/str.106 do M-Š

Vybírám za fotky,stojí 35,-Kč velká a 15,-Kč malá.


1.6. čj-procvičování podst.jmen a sloves-určování kategorií-na tabulky,minulý čas u sloves-učeb.str.185/cv.2,3

za DÚ PS str.49/cv.8

M-procvič.nás.dvojcif.čísel-PS str.34-dokončení ve škole,sčítání trojcif.čísel-učeb.str.105 /cv.2,4-do sešitu

Krásný MDD přeji všem dětičkám !!!!kiss V pondělí oslava ve škole na hřišti- platí pokyny ze včerejška ,učení nenosit žádné!!!


31.5.

AJ (Čer.)♥ - kontrola DÚ - přepis na tabuli. Soutěž - průřez z celého roku (slovíčka, věty)

AJ-1.sk.- United Kingdom,Prague -učeb.str.70,PS str.62,63 ,slovíčka k tématu ve slovnících

čj- procvič.určování kategorií u sloves,čas minulý-učeb.str.183-4/cv.1,za DÚ slovesa v sešitě čj-D /určit osobu,číslo,čas/

M-pětiminutovka-dělení se zbytkem,násobení dvojcifer.čísel-opak.učiva

 

V pondělí 4.6. máme sportovní dětský den na školním hřišti.Vyučování končí v 11,40 hod.Každý bude mít dostatek pití,pokrývku hlavy,sportovní oblečení a obuv.Doufám,že si to řádně všichni užijeme winklaughing!!!


30.5.čj- procvič.vyjm.slov-známky v ŽK, budoucí čas u sloves-učeb.str.181,182- složené tvary,jednoduché,infinitiv -pamatovat rámečky !!!Za DÚ PS str.49/cv.7 doplnit i/y.

Aj-1.sk.-Review D-procvič.otázek a odpovědí-učeb.str.60,61,PS str.60 celou ve škole

AJ (Čer.) ♥ - Review v PS - kontrola ve škole, kdo nestihl má za DÚ

PRV- skupinová práce-PS str.63,zápis-úraz,nemoc

čt.-čít.str.161-164

G-procvič.geom.těles,převody,měření-PS str.46 ,za DÚ cv.6 b/str.46


29.5. čj-procvič.pravopisu vyjm.slov-na tabulky,přítomný čas u sloves-učeb.str.179/cv.1,str.180/cv.4,5-ve škole,za DÚ učeb.str.180/cv.3-do čj-D

M-procvič. dělení se zbytkem-soutěž,PS str.33-dokončení celé ve škole,str.34/cv.1,2,5,6 -dokončit za DÚ co nemám ze školy


28.5. AJ-1.sk.-báseň zpaměti,procvič.tvoření otázek a odpovědí-učeb.str.60-Review a English sešity

čj-procvič.vyjmen.slov-na tabulky,slovesné časy a časování-učeb.str.60 ,DÚ PS str.48/cv.6 dokončit

M-procvič.písem.sčít.,odčít.,dělení se zbytkem a řešení slov.úlohy-do M_Š,násebení dvojcif.čísel jednocifer.-učeb.str.103

PRV-lidské tělo-smysly,kostra a svaly-učeb.str.68,PS str.62

čtení-báseň str.160,pís.str.25

Připravujeme oslavu MDD na školním hřišti dne.4.6. dopoledne a výlet na Petřín na 20.6. laughing


25.5.čj-procvič.vyjm.slov,opakování a upevňování sloves a jejich kategorií-osoby,čísla,času-učeb. str.178/cv.3,4,PS str.48/cv.5 za DÚ

M-procvič.písem.sčít.,odčít. a dělení se zbytkem,PS str.33-dokončení

PRV-zápis do sešitů-lidské tělo,péče o zdraví


24.5. Aj-1.sk.-poslech,čtení,překlad a dramatizace -učeb.str.59,PS str.59-báseň naučit zpaměti za DÚ -na PO 28.5.

Čj-opak.-slovní druhy,kategorie podst.jmen-rozbor věty na IT,časování sloves-učeb.str.176,177,Ps str.47/cv.1,2,za DÚ PS str.47/cv.3

M-pětiminutovka-známky zítra,dělení se zbytkem učeb.str.102,PS str.33/cv.1 ve škole

 

Děkuji všem dětem,které včera vystupovaly na Chvalském zámku u příležitosti vernisáže  a jejich rodičům,že si našli čas je přivést.Vystoupení se velmi zdařilo laughing. TU


23.5.čj-procvič.vyjm.slov a podst.jmen-známky v ŽK, slovesné časy -učeb.str.176/cv.4 ve škole.Za DÚ podst.jména v sešitě čj-D

G-geom.tělesa-opakování-učeb.str.133 celá,PS str.46

PRV-ochrana zdraví,naše tělo-učeb.str.68,PS str.61 ve škol

čtení-čít.str.156-159 ve škole

Aj 1.sk.-minitest č.12,procvič.vocabulary -PS str.58,59

Kdo dnes vystupuje na zámku,může přijít i později,stačí v 15,55 hod.být na zámku.Přijdou i všechny děti ze ŠD s vychovatelkou.smile


22.5. Zítra-t.j. ve středu 23.5.máme vystoupení na Chvalském zámku u příležitosti vernisáže. Ta začíná v 16,00,takže prosím všechny vystupující z naší třídy,aby byli asi kolem 15,45 hod. u zámku nebo si je mohu vzít ze školní družiny. Děkuji laughing

Učivo : čj-autodiktát ,slovní druhy a kategorie podst.jmen-známky v ŽK,slovesa-učeb.str.174/cv.1,175/cv.2 

M-procvič.dělení se zbytkem,sčít.,odčít. na tabulky,učeb.str.101-procvičovat,bude pětiminutovka !!! ,za DÚ učeb.str.101/cv.27 -poslední 2 sloupce do M-D 

 


21.5. Šťastní a zotavení jsme se vrátili ze školy v přírodě,odkud jsme si přivezli mnoho krásných zážitků a vzpomínek.wink

Učivo dnes :Aj-tvoření vět podle vocabulary v PS str.70-do sešitů English

AJ (Čer.)♥ - PS str. 70 - tvoření vět do sešitu. Ve středu slibovaný TEST ze slovíček (" The Stone Soup")

Čj-procvič.vyjm.slov-známky v ŽK,slovesa-učeb.str.173,174-vše ve škole,za DÚ cv.3/str.175 -přepsat do čj-D a podtrhnout slovesa

M-procvič.dělení se zbytkem,písemné sčít.a odčít. -na tabulky,učeb.str.100 ve škole

PRV-naše tělo,péče o zdraví-učeb.str.66,67-ve škole,PS str 61 nahoře-dokončit za DÚ

čt-str.152-155 na známky


11.5. čj-opakovaní podst.jmen,vyjm.slov a příbuzných -na tabulky,učeb.str.169 celá

M-procvič.dělení se zbytkem-učeb.str.98-celou ve škole

PRv-opak.-období vývoje člověka -PS doplnění,opak.učiva-otázky v PS za str.73-psaní a odpovědi do sešitu

 

Na ŠvP si děti berou i školní sešit M,Čj /dostaly dnes/a English sešit.Takže v pondělí vyrážíme !!!laughing

 


10.5. Aj-1.sk.-překlady vět  a Superstars -do English

čj- diktát vyjm.slov-známky zítra,opak.a procvič.pádů PJ-učeb.str.167,168 ve škole

M -dělení se zbytkem-učeb.str.97 ve škole,procvič.na tabulky

Žáci,kteří nejedou na ŠvP příští týden mají u sebe 2 listy s učivem čj a 2 s matematikou -budou je denně nosit. Rovněž si mohou učivo procvičovat na stránkách proskoly..laughing


9.5.

AJ (Čer.)♥ - učebnice 56-57 "Stone soup" - poslech, čtení, překlad - nová slovní zásoba, vypisování do slovníčku

Aj-1.sk. slovní zásoba Stone soup -na známky,čtení a dramatizace příběhu-na známky,překlad vět do English sešitů

čj-vyjm.slova-na známky,procvič.pádů podst.jmen-učeb.str.165/cv.10 ústně ve škole a písemně za DÚ do čj-D,str.166-celá ve škole

G-konstrukce trojúhelníku,rovnostranný trojů.-učeb.str.132 dole,PS str.45 celou ve škole

PRV-zdraví a vývoj člověka-zápis do sešitů

čt/ps-čítanka str.152-155 číst za DÚ,pís.str.24 ve škole

 

Pokyny na ŠvP :učebnice,které si děti vezmou s sebou :čj-učeb. a PS,M-učeb.a PS,PRV-učeb. a PS,AJ jenom PS.Prosím,aby děti nosily do pátku potřebné doklady a hlavně podepsané /dnes jsem obdržela jeden beze jména a musím zítra vypátrat,kdo mi to položil na stůl undecided .../Dále děti,které zůstavají ,dnes dostaly rozvrh,podle něhož se budou příští týden učit a nosit pomůcky.Učit se budou ve třídě 2.A.


4.5.čj-vyjmenovaná a příbuzná slova-diktát,procvičování pádů podst.jmen-učeb.str.165/cv.7-9 ve škole,za DÚ slovní rozbor věty v čj-D a vypsat z věty podst.jména,u nichž určit rod,číslo a pád

M- opak. násobilky a dělení ,procvič.dělení se zbytkem-učeb.str.96/cv.2-6

PRV-člověk-části těla-PS str.58-lepení postavy s popisem částí těla-samostatně

Děti mohou nosit doklady na ŠvP,abychom potom u autobusu neměli moc administrativy-děkuji.

Hezké prožití volných dní cool!!!


3.5.AJ -sledování příběhu v AJ na IT-obě skupiny

čj-procvičování pádů podstat.jmen-učeb.str.161/cv.1,2-ve škole,PS str.46/cv.8,9-ve škole,za DÚ určit rod,číslo a pád podst.jmen v sešitě čj-D

M-procvičování dělení se zbytkem do M-Š společně,za DÚ si vypracovat cv.3,5/str.32 v PS /kdo dnes neměl/ a procvičovat násobení a dělení /základ dělení se zbytkem/


2.5. AJ-1.sk.- slovíčka k tématu Stone soup-učeb.str.56,57-poslech,čtení a překlad,dramatizace

AJ (Čer.) ♥ - schopnost práce s textem "John King". Učebnice dvojstrana 56 - 57 "Stone Soup" - individuálně přečíst, vypsat do slovníčku slova, kterým nerozumíme (kdo nestihl má za DÚ) - zítra si přeložíme.

čj-opak.slovních druhů,určování rodu a čísla u podst.jmen -učeb.str.161/cv.4 do čj-Š,pády podst.jmen-učeb.str.164 rámeček-naučit zpaměti pádové otázky-do 9.5.,za DÚ PS str.46/cv.7

G-sestrojení trojúhelníku-samost.práce do sešitů,PS str.45/cv.1-ve škole

PRV-opak rostliny-PS str.57,zdraví člověka-učeb.str.64,DÚ-vystřihnout z časopisu lidskou postavu

psaní-pís.str.23


27.4. čj-procvič.rodů podstat.jmen-učeb.str.160/cv.2PS str.44/cv.2 a str.45/cv.6 ve škole,za DÚ PS str.45/cv.5

M-procvič.dělení nás.deseti-PS str.31-dokončení ve škole,dělení se zbytkem-učeb.str.95 a PS str.32/cv.1,2,5 ve škole,cv.5 za DÚ

PRV-opak.ochrana přírody-PS str.56 a část str.57 ve škole

Přeji všem hezký a bezpečný prodloužený víkend!!!cool


26.4.Aj 1.sk.-procvič.slovíček k tématu Saint George,čtení a dramatizace příběhu-učeb.str.68,69

AJ (Čer.) ♥ - zkoušení básničky, pracovní listy - práce s testem. Za "My name is Maggie" - zodpovědět otázky a napsat podobný text o sobě (jméno, věk, odkud jsem, sourozenci, vzhled, záliby, čím chci být...)

čj-opak-číslo podst.jmen,rody podst.jm.-učeb.str.159,160-rámeček,poučka,za DÚ PS str.44/cv.3

Několik žákyň z naší třídy je ochotných vystupovat na Chvalském zámku u příležitosti vernisáže,která se koná ve středu 23.5. od 16,00 hod.,proto jsem jim dnes rozdala básničky a prosím rodiče o pomoc při nácviku zpaměti.Děkuji-TUsmile


25.4. čj -diktát s procvičováním zájmen a příslovců,rody podstat.jmen-učeb.str. 159,160

Aj-1.sk.- Saint George Day-poslech,čtení a překlad hry -učeb-str.68,69 a nová slovíčka k tomuto tématu

G- převody jednotek-do sešitu G,konstrukce trojúhelniku -učeb.str.132 /cv.2 -do sešitu-dokončit za DÚ 

PRV- ochrana přírody ,chráněné rostliny a živočichové -učeb.str.63 a zápis do sešitů,Ps str.56

čtení/psaní-číst čít.str.146-151-bude na známky,pís.str22 -za DÚ /na středu 2.5./

 

Děti dnes dostaly svá přístupová hesla/mají je nalepeny v ŽK/na webové stránky www.proskoly.cz,kde si mohou procvičovat různé učivo v zajímavých úlohách.

Zítra,t.j. ve čtvrtek 26.4.jdeme před 10,00 hod.do knihovny ,proto si děti nemusí brát nic na matematiku.Místo ní budeme po návratu procvičovat český jazyk.laughing


24.4. Čj-2 hodiny-číslo podstatných jmen-učeb.str.157-159,za DÚ cv.4/str.157-ke slovu...krákat.

M-pětiminutovka,dělení násobků deseti jednocif.číslem-učeb.str.94,PS str.31/cv.3-za DÚ


23.4.

AJ (Čer.) ♥ - test, PS 53/4 a 55/7. Na středu první část básničky (sloupec) ze strany 55, na čtvrtek druhou část. Kdo bude chtít, může ve středu říct básničku celou.

Aj-1.sk.-minitest č.11,procvičování čísel,řadových číslovek,měsíců ,dní a datumů-do English sešitů.báseň zpaměti

čj-autodiktát a slovní druhy /známky v ŽK/

M-procvič.písem.sčít,odčít.-na tabulky, násobení násobků deseti- PS str.3,5,6,7 ve škole

PRV-ochrana přírody-učeb.str.62

čt/ps-čít.str.145-báseň-za DÚ se naučit zpaměti polovinu -na stř.2.5. a splnit úkol č.3. v čít.-do sešitu čtení

pís.str.21 -ve škole


20.4. čj-opak.a procvič.slov.druhů,učeb.str.153/cv.7,8,154/cv.9 a test vedle na stránce na ověření znalostí,za DÚ slovní rozbor věty v čj-D

M- nás.násobků 10-učeb.str.93 celá ,PS str.30/cv.1,2,4 -dokončit doma,kdo nedokončil

PRV- test-živočichové ,PS str.54,55 ve škole

Připomínám,že ředitelské volno bude v pondělí 30.4. a 7.5.2018.laughing


19.4.čj -procvič.slovních druhů-opakování -slovní rozbor věty na IT-učeb.str.152/cv.5,6 ,za DÚ cv.7/str.153 ke slovu...hou.Označit číslicemi slovní druhy v posledních 2 větách.

AJ -1.sk.-slovíčka a krátké věty se slovesy had,was-překlady na známky,čtení comic str.55,číslice str.62

AJ (Čer.) ♥ - v pondělí píšeme test - Past Simle - was/were, had

M- opak.násobilky -na známky,násobení násobků 10-učeb.str.92 ve škole

 

Zítra testík z prvouky-živočichové -naučit wink


18.4. čj-diktát a urč.slov.druhů,opak.slov.druhů-učeb.str.152/cv.4-ve škole,DÚ -věta v čj-D -označit číslem slovní druhy

G-jednotky délky a převody-učeb.str.131/cv.5,6-zápis do sešitů

PRV-dělení živočichů podle stravy-učeb.str.61 a zápis do sešitů

AJ-1.sk.-překlady vět se slovesy had,was,were-sešity English

čt./ps.-čít.str.140-144,pís.str.20


17.4. čj-procvič.slovních druhů/znát je po sobě,ale i napřeskáčku jejich číslo,co vyjadřují,jak se na ně ptáme../,citoslovce-učeb.str.148/cv.1,3,str.151/cv.1,2,str.152/cv.3,4,za DÚ cv.2/str.151 do čj-D

M-samostatná práce /známky v ŽK/,procvič.nás.,dělení 100-PS str.29 celá ve škole

sloh-vyprávění příběhu podle přečteného textu z knihy Mikulášovy trampoty


16.4. čj-opak.a procvič.slovních druhů na tabulky,citoslovce-učeb.str.148,za DÚ slovní rozbor věty v čj-D

M-procvič.nás.,děl.10,100-učeb.str.90,91,PS str.28-vde škole

Aj-1.sk.-procvič.tvoření vět It was..,It had...-Ps str.54/cv.5 společně,cv.6 za DÚ /opět,hodně dětí zapomnělo /,za DÚ také naučit 1 sloku básně PS str.55-na pondělí 23.4.

PRV-opakov. živočichové -dělení na skupiny,bezobratlí-učeb.str.60 a zápis do sešitů,PS str.53-kreslení zástupců jedn.živočich.skupin-dokončíme příště

čt/ps- čtení na známky str.138-140,za DÚ číst str.140-144,pís.str.19 ve škole

Prosím rodiče,aby dětem k dokladům na ŠvP přidali nutně i kopii karty zdravotní pojišťovny.Děkuji-TU


13.4.čj-opak.a procvič.slovních druhů -učeb.str.146/cv.6,částice-učeb.str.146,147 cv.1,za DÚ vypsat přací věty ze cv.1/146 a podtrhnout částice

M-pětiminutovka /sčít.,odčít. trojcifer.čísel a zaokrouhlování na des.,stovky/,nás a děl.č.10-učeb.str.89 celá ve škole,PS str28/cv.5 ve škole

PRV-opak.živočichové-dělení do skupin a stavba těla -PS str52 a zápis do sešitů

MOC děkujeme všem,kteří nám přinesli sběr tento měsíc laughing !!!

Ve čtvrtek 19.4. se koná od 9-11 hod. ekologická olympiáda pro 3.roč. v ZŠ Ratibořická-soutěžit jdou za naši školu Jenčík A.,Dezortová A.,Libicherová T.,tak budeme držet palce wink!


12.4.

AJ (Čer.) ♥ - procvičování was/were a had. Učebnice 54 a 55 - poslech, čtení, překlad, hraní. V pondělí test na slovíčka zapsaná včera (sharp, claws, long, arms.....)

Aj-1.sk.-opak.čtení a překlad učeb.str.53,PS str.53/cv.4-společně ve škole,nová slovíčka-naučit,učeb.str.54 čtení ve škole,za DÚ PS str.54/cv.6

čj-diktát /vyjm.slova urč.slov.druhů/-známky zítra,spojky-učeb.str.145,za DÚ učeb.str.145/cv.2- /ke slovu ...pomoc/do čj-D

M-procvič.počítání do 1000 a zaokrouhl.na desítky,stovky na tabulky a PS str.27 ,za DÚ PS cv.3 /str.27


11.4.čj- opak. předložek- za DÚ cv.7/str.144, spojky-učeb.str.144,145/cv.2,4 ústně a cv.3 za DÚ do čj-D

Aj-1.sk.-opak.slovíček z minulé hodiny,čtení a překlad textu učeb.str.52,poslech učeb.str.53-čtení,překlad,PS str.53/cv.1 ve škole

G-opak.porovnávání úseček,střed úsečky-učeb.str.130,PS str.44 ve škole

PRV-opak.společné znaky živočichů -PS str.51 ve škole,stavba těla -učeb.str.58,59

Děkujeme za sběr a zítra je poslední šance nás podpořit!!!wink


10.4. čj-procvič.slovních druhů-učeb.str.142/cv.4,str.143/cv.5 a za DÚ cv.6a,b do čj-D,Ps str.42/cv.12 ve škole

M-procvič.nás.,dělení na známky,docvič.počítání do 1000-učeb.str.87 celá,PS str.27/cv.1,4 ve škole

sloh-vyprávění pohádky-učeb.str.204 /cv.6,7

Probíhá sběr starého papíru dnes,zítra a ve čtvrtek-prosím o podporu třídy!!!smile

Rovněž prosím o pomoc dětem se sebehodnocením ke 3.čtvrtletí v ŽK ,budu vybírat ve čtvrtek -děkuji -TUlaughing


9.4.

AJ (Čer.) ♥ - učebnice 52, 53/78 - čtení, překlad, práce s textem. PS 52/1,2. Procvičování was, were a přidáváme sloveso have v minulém čase - had (ve všech osobách stejné).

Aj 1.sk.- procvič.sloves had a was ve větách-sešity English,nová slovíčka ve slovnících -naučit ,Ps str.52/cv.2 -společně

čj -předložky -učeb.str.141/cv.1,str.142/cv.2,3,PS str.42/cv.13

M-procvič.zaokrouhlování na tabulky,Ps str.26/cv.2,4 a za DÚ cv.5/str.26-napsat zápis,výpočet,odpověď

PRV-živočichové-společné znaky živočichů-učeb.str.56-57 a zápis do sešitů

čt.-čít.str.134,135 -číst za DÚ,pís.str.16 ve škole

 


6.4. čj-test /3.čtvrtletí/,procvič.zájmen-učeb.str.141/cv.2

M-zaokrouhlování trojcifer.čísel na desítky a stovky-procvič. do sešitů M-Š,za DÚ PS str.26/cv.1,3

PRV -opak. rostliny-učeb. str.48,49 a 54,55-louka a pole,PS str.50 /žlutý rámeček za DÚ /nakreslit 3 listy/,zbytek stránky jsme dělali ve škole


5.4. Aj-1.sk-poslech a přednes básně s překladem-PS str.51,poslech ,čtení a překlad textu učeb.str.52,za DÚ PS str.52/cv.1

čj-procvič.vyjm.slov a slovních druhů na tabulku-příprava na test,za DÚ slovní rozbor věty v Čj-D

M-sčít.,odčít.trojcifer.čísel-učeb.str.85/cv.8 -samostatně do M-Š ,PS str.24 /cv.1,4,5 a str.25/cv.2,4,5-dokončit za DÚ kdo nestačil


4.4. čj- autodiktát -vyjm.slova a slovní druhy,zájmena-učeb.str.140-141,za DÚ slovní rozbor věty v čj-D

Aj-1.sk.-slovíčka k tématu Than and now-ve slovníčcích-naučit,čtení a překlad-učeb.str.52-na pondělí

AJ (Čer.)♥ - nová gramatika - Past Simple (sloveso BE), viz tabulka níže. Mají ji v sešitech společně se vzorovými větami. Minulému času se budeme věnovat hodně, dokud to děti nebudou mít "pod kůží", protože ve vyšších ročnících je s tímto časem obrovský problém.

Be (Být)

Přítomný čas

Minulý čas

I am

I was

You are

You were

She, He, it is

She, he, it was

We are

We were

You are

You were

They are

They were

G-porovnávání úseček-učeb.str.130-zápis do sešitů,za DÚ dokončit cv.4/str.130

PRV-opak.části rostlin-PS str.49,učeb.-zahrada-str.42,43

čtení-čít.str.132,pís.str.17


3.4. čj-opakování sl.druhů-číslovky -učeb.str.139/cv.2-4 ve škole,za DÚ cv.5/str.139 -do čj-D

M-sčít. a odčít. trojcifer.čísel-učeb.str.84-85 ve škole

sloh-vyprávění pohádky -učeb.str.203-ve škole,malování strašidla-do sešitu sloh

Třídní schůzky se konají v pondělí 9.4. 2018 od 17,30 hod. Na programu je prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí šk.roku.


Veselé Velikonoce !!!laughing


28.3. čj-vyjm.slova a druhy slov-na známky,číslovky-seznámení-učeb.str.138,139-rámeček,za DÚ slovní rozbor věty v sešitě čj-D

Aj-1.sk.-minitest č.10,slovíčka Easter-ve slovníku,listy-říkadlo,list-zvířata

G-přenášení úseček-úsečky shodné-učeb.str.129, PS str.43 -cv.4  za DÚ dokončit,

PRV.-části kvetoucích rostlin -učeb.str.50-53 a zápis do sešitů,PS str.49


27.3. čj -opakování -příslovce-učeb.str.137 /cv.2-4 ve škole,za DÚ str.138 /cv.5a -do čj-D

M -sčít.trojcif.čísel-učeb.str.82,PS str.23 -dokončení ve škole,str.24 /cv.1 ve škole

sloh-Velikonoce,svatý týden -sled.filmu a beseda


26.3 Byli jsme v divadle,DÚ nemáme. Učivo :PRV-čtvrtletní test,PS str.48

čt.-čít.str.131-Velikonoce v cizině,pís.str.15


23.3. čj-procvič.vyjm.slov a slov.druhů-na tabulky, seznámení s dalš.sl.druhem-příslovcem-učeb.str.136,137 /tabulka/,za DÚ učeb.str.136/cv.1-do čj -D

M- čtvrtletní test 

PRV-opak.-rostliny-užitkové rostliny -druhy užitk.rostlin

V pondělí 26.3. divadlo od 9,00-děti si přinesou pomůcky pouze na M,PRV a čtení/psaní.

Třídní schůzka se koná v pondělí 9.4.2018 od 17,30hod. Na programu je prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí.


22.3.

AJ (Čer.) ♥ - učebnice str. 50, nová slovní zásoba Easter (pracovní list) + PS str. 64. Hovoříme o významu Velikonoc, porovnáváme tradice u nás a v Anglii. V pondělí jdou děti do divadla, hodinu nemáme. Pomůcky na STŘEDU: nůžky, lepidlo, papíry - bílý A4, žlutý a jakékoliv barvy (kromě bílé a žluté).

Aj-1.sk.-opak.slovní zásoby Animlas,comic-poslech,čtení a překlad,dramatizace-učeb.str.51,PS str.51/cv.8

čj- návštěva výstavy knih ,opak.sl.druhů,za DÚ doplnění i/y v textu nalep. v čj-D

M-procvič.počítání na tabulky,řešení slov.úlohy a výpočet příkladů se závorkami do M-Š


21.3.

AJ (Čer.)♥ - PS str. 51. Učebnice 51 (Komiks) - poslech, čtení, překlad, hraní.

Aj-1.sk.-konverzace na téma Animals -otázky a odpovědi ve dvojicích,nová slovíčka /ve slovníku/,učeb.str.50,PS str.50,za DÚ PS str.50/cv.7

čj-diktát a určování slov.druhů /známky v ŽK/,slovní rozbor věty,učeb.str.136/cv.8 ve škole,PS str.40/cv.9 -ve škole,za DÚ PS str.41/cv.11

G-test,opak.kružnice,poloměr a průměr

čt/ps-báseň zpaměti,čtení str.130,131-Velikonoce,pís.str.14 ve škole


20.3. čj- slovní druhy-listy /dostal každý/opak.vyjm.slov/vzadu na listu/,slovní rozbor věty-společně,učeb.str.136/cv.7aúdo čj-Š,za DÚ PS str.40/cv.8

M-opak.nás.,děl.-,sčít.,odčít.-soutěž,procvič.sčít.,odčít dvoujcif.čísel od trojcif.-učeb.str.81-ve škole,PS str.23úcv.1,2-společně,cv.3-dokončit doma a cv.3/str.21 za DÚ

sloh-vyprávíme pohádku-pověst o Horymírovi,poh.učeb.str.202-čtení,obsah


19.3.Aj-1.sk.-opakování sl.zásoby k tématu animals,tvoření vět.frází -ořeklad do sešitu English

čj-procvič.vyjm.slov-do čj-Š,označ.podst.,přídav.jmen a sloves,učeb.str.135/cv.4b,c,d,str.135/cv.5-ve škole,za DÚ PS str.40/cv.7

M-procvič.počítání s trojcif.čísly-na tabulky a do M-Š-příprava na test

PRV-zkoušení,výklad-užitková rostliny.učeb.str.45

čt/ps.-čítanka str.129,130,pís.str.13 ve škole,str.12 za DÚ


16.3. čj-procvič.vyjm.slov na tabulky,slovní rozbor věty /podst.jm.,přídav.jm.,slovesa/-společně na IT,učeb.str.134/cv.2,3,str.135/cv.4,za DÚ PS str.135/cv.6a/ do čj-D

M-sčítání trojc. čísel s dvojcifer. s přechodem stovky-učeb.str.79,80,PS str.22/cv.1,4,5 ve škole

PRV -opak.učiva o rostlinách,setí jarního osiva,sled.filmu o zahradě


15.3. AJ obě skup.-slovíčka-známky v ŽK, procvič.krátkých konverzací na téma Amazing animals-Ps str.49 -celá ve škole

čj -procvič.vyjm.slov na tabulky,opak sloves a podst.jmen,poznávání přídavných jmen-učeb.str.133,134,za DÚ PS str.39 /cv.6-dokončit doma

M -pětiminutovka -známky v ŽK,učeb.str.78,PS str.21 /kromě cv.5/,za DÚ PS str.21/cv.6

 

Prodejní výstava knih dnes z důvodu nemoci neproběhla -odloženo /asi na příští týden/.


14.3. Aj-obě skup.-nová slovíčka -naučit za DÚ/budou zítra i s názvy měsíců,číslovkami datumů a dny v týdnu/,učeb.str.49-poslech,čtení,překlad a hádanky

čj - diktát, procvič.podstat.jmen a sloves -učeb.str.132/cv.3,4,PS str.38/cv.3,za DÚ PS str.39 /cv.5/jen podtrhnout podst.jm. a slovesa dle zadání/

G-opak kruh-kružnice,rýsování ,učeb.str.128/cv.4 /body leží-neleží na kružnici či v kruhu,PS str.42 /cv.1,2,5 a úloha do sešitu -dokončit za DÚ

PRV-opak.-okrasné rostliny -zápis do sešitu a sled. filmu

čtení-čít.str.128 -báseň naučit se 2 sloky zpaměti-na stř.21.3.


13.3. čj -opak .-podstatná jména,poznávání sloves -učeb.str.131,str.132 /cv.2 -do čj -Š,za DÚ PS str.37/cv.2

M-učeb.str.76,77,PS str.20/cv.4-6 -dokončení 

sloh -čtení O Horymírovi -vyprávění

 

Ve čtvrtek probíhá ve škole výstavka knih a je možno,aby si případní zájemci knihy koupili/nejdražší kolem 100,.-Kč/-přinést peníze.smile


12.3. Aj-skupiny spojeny-procvič.názvů zvířat-slovíčka,písně o zvířátkách,poslech -učeb.str.48,49

čj-vyjmen.slova-na známky,procvič.podstatných jmen -učeb.str.130/cv.6,7,8 ,DÚ  učeb.str.130 /cv.8 do čj-D

M -opak.nás.,děl.sčít.,odčít.-soutěž,PS str.19-dokončení,str.20 /cv.2-4 ve škole,za DÚ cv.1 /str.20

PRV.- opak.rostliny,okrasné rostliny- učeb.str.44,sled.filmu o rostlinách

čt.-čít.str.122-127,pís.str.11-dokončit doma,kdo nestačil


9.3. čj-procvič.vyjm.slov na tabulky,slovní druhy -podstatná jména -učeb.str.129, cv.5 -do čj-Š

M -sčít.,odčít.trojcifer.čísel s přechodem desítky -učeb.str.74,75 ,PS str.17-dokončení,str.19 -cv.1-6 , za DÚ PS str.18 /cv.7,8

PRV -opak. rostliny léčivé,chráněné a jedovaté-PS str.47 -ve škole,film o deštných pralesích

 

Dne 26.3.2018 jdeme do divadla HP na "Velikonoce aneb jaro vítej ".Od pondělí vybírám vstupné 60,-Kč.smile


8.3.

AJ (Čer.)  - slovní zásoba: Amazing animals. (penguin, gorilla, lion, crocodile, frog, snowy owl, hippo, elephant, polar bear, bat, eat, live, swim, fly, leaves, meats, insect, fish) → ne všechna slovíčka jsou nová, proto jsme si je nezapisovali do slovníčku). Uč. str. 48 . PS 48/1. V pondělí budeme psát TEST na tato slovíčka.

AJ -.sk.- opak.slovíček-měsíce,dny a datumy,PS str.47 /cv.B-dokončení,str.48 /cv.1,2-dokončit za DÚ

M-nás.,dělení-opak.,sčít.,odčít.trojcif.čísel-učeb.str.73 -celá ve škole,PS str.17

Čj -diktát, slovní druhy-podstatná jména-učeb. str.129-ve škole,za DÚ PS str.37/cv.1


7.3. čj-běhací diktát s doplňování pravopisu -známky v ŽK, učeb.str.125,126 -dokončení kapitoly shrnutí učiva,Aj -1.sk.-minitest

č.9,review -učeb.str.47,PS str.47 - skládání vět ze slov,za DÚ cv.A /str.47 v PS

G -kruh a kružnice -rýsování kružnice do sešitu a na papír,učeb.str.1237/cv.6,7 ,str.128 /cv. 2,3 do sešitu, za DÚ PS str.42 /cv.3,4

PRV -ústní zkoušení,opak.chráněné rostliny-zápis do sešitů,sled.filmu o životě v podzemí

čtení-čít. od str.125-127 za DÚ,pís.str.10 ve škole


6.3. čj -slovo a skutečnost -učeb.str.120-dokonč.ve škole,opak. učiva -učeb.str.124/cv.1 -ve škole,za DÚ doplň.i/y na nalepený text v čj-D

M-pětiminutovka -známky v ŽK,opak.jednotek hmotnosti a objemu -do sešitů M-Š,PS str.16 -dokončit doma

sloh-vypráv.podle obrázků -učeb.str.185 ,sestavení vět dle obr.z učeb.str.186 -do seš.sloh-dokončit doma za DÚ,kdo nedopsal


5.3.Aj-1.sk.-čtení comic -učeb.str.45,Review str.46,PS str.46 /cv.1,2. DÚ opakovat slovíčka -bude test.

čj -vyjm.slova -na známky,učeb.str.119,120 -ve škole, za DÚ cv.11a /str.120 v učeb-do čj-D

M -jednotky hmotnosti a objemu -učeb.str.72-ve škole

PRV - léčivé,jedovaté a chráněné rostliny -učeb.str.41,sled.filmu o rostlinách a půdě

čt./ps.- přednes básně zpaměti,čtení na známky 119-122,pís.str.9 -dokončit doma,kdo nedodělal


2.3. čj -procvič.vyjm.slov po Z -tvoření vět,slovo a skutečnost -učeb.str.116-118,za DÚ str.118 /cv.4 b/ do čj -D

M -procvič.počítání se závorkami -do sešitů společně,jednotky hmotnosti-učeb.str.71,PS str.16/cv.1,2 ve škole

PRV -rostliny na zahradě -sled.filmu o zahradě 


1.3.

AJ (Čer.)♥ - uč. 44, PS 44/5 a 45/7. PS 44/6 za DÚ. V pondělí nebo ve středu (dle připravenosti ) si napíšeme "sloh" - dopis jako je v učebnici na straně 44 nebo v PS na stejné straně. Domácí úkol je přípravou. 

Aj _1.sk.-čtení a překlad z učeb.str.44 a PS str.44 -na známky,psaní dopisu do seš. English,recitace básně z PS str.45

čj -vyjmen.slova -procvič. do čj -Š,list č.11/cv.3,4 a druhou stranu dokončenou ve škole,za DÚ cvičení na doplňování v sešitu čj -D

M -nás.,děl. -na známky,učeb.str.70 -ve škole,PS str.15 -dokončení ve škole,procvič. písem.sčít.,odčít. na IT


28.2. Aj-1.sk.-opak.slovíček,nová slovíčka -ve slovníčku -naučit,učeb.str.44 -čtení a překlad -procvičit doma -bude na známky,PS str.44 -/cv.5 čtení a překlad,cv.6 za DÚ

G -kruh a kružnice ,střed,poloměr a průměr kružnice -učeb.str.126,127,PS str.41 /cv.1,2,3 ve škole,zápis do sešitu G

čj -běhací diktát,,list č.30 -doplnění horního cvičení -ve škole,za DÚ list.č.11/cv.2 -doplnit i/y

PRV - rostliny kvetoucí a nekvetoucí -učeb.str.40 a zápis do sešitu,PS str.46 ve škole ,sled.filmu o pohybu rostlin


27.2. čj -procvič.vyjm.slov na tabulky,učeb.str.113 /cv.7,PS str.36/cv.18 ve škole,za DÚ list č.10/cv.22-doplnit

M -pětiminutovka,PS str.15/cv.1-4 ve škole,za DÚ cv.6

čj-sloh-popis osoby -učeb.str.168 a sam.práce do sloh. sešitů 


26.2. Aj -1.sk. -překlad vět k tématu Free time -v sešitě English,zpěv písně učeb.str.43

čj -procvič.vyjm.slov ,učeb.str.112 ,113/cv.5,6,list č.10 /cv.21 -dokončení ve škole,za DÚ PS str.36 /cv.2

M -sčít.,odčít.od trojcifer.čísel -učeb.str.68 ,PS str.14 -dokončení a DÚ cv.6

PRV. -společné znaky rostlin-dokončení zápisu - naučit

čt./ps.- čít.str.116 -báseň nazpamět na po 5.3.,pís.str.7 -dokončit doma


23.2. čj - procvič.vyjm.slov na tabulky,učeb.str.112/cv.1,2,za DÚ učeb.str.112 /cv.4 ke slovu ..písmeno -do čj-D

M -sčít.,odčít. trojcif.čísel -učeb.str.66,67 ,Ps str.14 ,za DÚ učeb.str.67 /cv.4 do M-D

PRV.-společné znaky rostlin-opak. a zápis do sešitů


22.2. Aj-1.sk.-slovíčka /na známky,nová slovíčka -ve slovníčku, uče.str.43 -čtení,překlad a rozhovory na téma free time,PS str.43 -celou ve škole

AJ (Čer.) ♥ - řadové číslovky, PS 41/10, hry. V pondělí zkouším celých 12 měsíců (kdo ještě nebyl)

čj - vyjm.slova -do čj-Š,učeb.str.107/cv.3,4,str.108/cv.5,za DÚ PS str.35 /cv.1 dole

M -soutěž /nás.,děl./,sčítání a odčítání od trojcifer. čísel -učeb.str.64,65,PS str.13 ve škole


21.2.

AJ (Čer.) ♥ - Nová slovní zásoba - měsíce. Zítra umět prvních 6 (leden - červen), budu zkoušet ústně. Úvod do řadových číslovek. Říkáme, kdy jsem se narodily - I was born in/on ....... (uč. 63)

Aj-1.sk. - minitest č.8, nová slovíčka na téma My free time /slovníčky-naučit /,učeb.str.43 -rozhovory ,PS str.43 ve škole

čj-autodiktát s doplňováním i/y ,procvič.vyjm.slov po Z -učeb.str.105 /cv.1 ve škole,PS str.35 /cv.3 ve škole,za DÚ učeb.str.106/cv.2 a,b

M-G -opak.-obvod obdélníka -do sešitů, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky učeb.str.125 ,PS str.40 -ve škole

PRV -opakovací test,společné znaky rostlin -učeb.str.38,39 s výkladem

čtení -na známky str.110-115,pís.str.6 ve škole


20.2. čj-procvič.vyjm.slov po V, vyjm.slova po Z, F -listy ,PS str.35 /cv.1 -ve škole,cv.2 za DÚ

M -pětiminutovka /písem.sčít.,odčít./,PS str.12 /cv.5 -dokončení ,cv.6 samostatně ve škole

sloh -opak.lekce o jízdním řádu -učeb.str.149,150, krátké vyprávění na téma jarní prázdniny -do seš.sloh

Ve dnech 20.-22.2.probíhá sběr starého papíru.Děkujeme za podporu třídy wink.


19.2.Aj-1.sk.-opak.slovíček a rozhovoru -učeb.str.40 dole,čtení a překlad comic -učeb.str.41,PS str.40 -dokončení,str.41 celou ve škole.Za DÚ naučit báseň str.41 zpaměti -na pondělí

čj-opak.vyjm.slov po V -na známky,list č.31 /cv.8,9 -doplň.se zdůvodněním,za DÚ list č. 31 /cv.10-doplnit

M- opak.písem.sčít. a odčít.,zaokrouhl.na desítky -na tabulky,sčít. a odčít. stovek-učeb.str.63 celá ve škole,PS str.12/cv. 1-5 ve škole,cv.4 za DÚ

PRV -vycházka -živé přírodniny -práce ve skupinách a zápis do PS str.44 /zelený rámeček/

čt.-čít.str.110-115 -dočíst za DÚ/bude na známky/,písanka str.5 ve škole


9.2.čj -procvič.vyjm.slov po V -na tabulky,doplňování y/i do cv.5,7 na listu č.30 ve škole,za DÚ cv.6 /list 30

M-soutěž -písemné sčít.,odčít.,sčítání stovek a desítek s dvojcifer.čísly,-učeb.str.61,62 -ve škole,PS str.11/cv.1-5 ve škole

PRV -opak.:živé organizmy a zápis do sešitů,houby-učeb.str.37 a zápis do sešitu,PS str.45.Za DÚ opakovat podmínky života na Zemi-bude test

Hurá na jarní prázdniny -sejdeme se 19.2.2018 !!!laughing


8.2.

AJ (Čer.) ♥ - PS 38/2,3 a 40/7,8,9 - kdo nestihl poslední cvičení, dodělá za . V pondělí po prázdninách budeme psát test na slovíčka - viz středa. 

Aj-1.sk.-Valentine´s Day -str.66 v učeb.,nová slovíčka -naučit,učeb. str.40,PS str.39 ve škole, str.40/cv.7 za DÚ 

čj -procvič.vyjm.slov po V ,tvoření slov s předponou vy-/vý- do čj -Š,za DÚ doplň.y/i na text v čj-D

M- procvič.písem.sčít.a odčítání,sčít. a odčítání stovek-učeb.str.60,PS str.10 -ve škole kromě cv.5-za DÚ


7.2. čj - procvič.vyjm.slov po V -na tabulky ,dopňování i/y s odůvodněním cv.3  na listu č.29, cv.4 -dokončit za DÚ

Aj-1.sk.-nová slovíčka,hodiny vyjádřené číslovkami /ve slovníku/ a učeb.str.39,PS str.38 /cv.2,3 /rozhovory se spolužáky/

AJ (Čer.)♥učebnice 38,   PS 38/1. Nová slovíčka - documentary, series, news, music programmes, cartoon, sports p., quizzies, animal p., science fiction films, action f., horror f., comedies

G-opak.-obvod čtverce a obdélníku /příklady do sešitu/,trojúhelník -učeb.str.124,PS str.39 celá

PRV -živé organizmy-učeb.str.36 ,PS str.44 dole-ve škole

čt./ps.-čítanka str.108-109,pís.str.4 -celá ve škole


6.2. čj-procvič.vyjm.slov po V-na tabulky,učeb.str.105/cv.14 ústně ve škole a za DÚ přepsat do čj-D, list č.29/cv.3 -doplňování se zdůvodněním ve škole

M- procvič.písemného sčít. a odčít.-na tabulky,trojciferná čísla-porovnávání-učeb.str.58,59 -ve škole,PS str.9 -celá ve škole

sloh- orientace v jízdním řádu -učeb.str.149,150


5.2. Aj-1.sk.-nová slovní zásoba na téma What's on TV,učeb.str 38-čtení a překlad,PS str.38/cv.1 za DÚ

AJ (Čer.) ♥ - PS 37/7. Opakování - hodiny. Ve středu píšeme z hodin TEST.

čj- opak.vyjm.slov -do čj-Š na známky,procvič.vyjm.sl.po V -učeb.str.104/cv.12,list 29 /cv.2 -dokončit za DÚ

M - procvič.číselných řádů-na tabulky,učeb.str.57 -ve škole,PS str 8/cv.4,5,6 -ve škole,str.9/cv.1 -dokončit za DÚ

PRV-opak.podmínek života -sledování pokusu se semínky a bramborou,PS str.43 -dokončení

čt/ps-čít.str.10-108,pís.str.3

Zítra TV -mít cvičební úbor wink !!!


31.1.

AJ (Čer.)♥ - kontrola DÚ, procvičování slovíček. Komiks - uč. 37 - poslech, čtení, překlad, hraní. 

1.sk.-psali jsme minitest 7,na Po maji deti basnicku zpameti z PS,jinak nic..wink

Čj =máme DÚ -vyjm.slova po V =cvičení z učebnice do čj-D a doplnit i nebo y ve cv.16 na listu.

Jinak si užijte pololetní prázdniny !!!!!laughing


30.1. čj-vyjmen. a příbuzná slova po B,L,M,P,S -na známky,procvič.předpony vy-/vý- učeb.str.102 /cv.6, str.103/cv.7 -ve škole,list č.33 /cv.15 - doplňování se zdůvodňováním-ve škole,za DÚ PS str.34/cv.3

M- opak.písem.sčítání a odčítání-na známky,počítání do tisíce,opak.čísel.řádů-učeb. str.55,56 ,PS str.8 /cv.2

PRV -opak. - podmínky života -PS str.41,42-ve škole

sloh -práce s přečteným textem -učeb.str.122 -124 -ve škole


29.1.

AJ (Čer.)♥ - učebnice str. 35,36 a PS 35/3, 36/5 ve škole a 6 za (kreslení je dobrovolné)

1.sk.- obrázkový slovník-počasí,škola,PS str.37 ve škole,za DÚ báseň dole -na 5.2.,čtení comic v učeb.str.37

čj-procvič.vyjm.a příbuz.slov na tabulky,procvič.předpony vy-/vý -učeb.str.101/cv.4-ve škole,list č.32/cv.11 ve škole,za DÚ cv.13 a list 33/cv.14

M-opak.nás.,děl. -na známky,číselné řády -učeb.str.54 a zápis do sešitů,za DÚ PS str.8/cv.1

PRV-opak-kresba s popisem na téma základ.životní podmínky nebo koloběh vody

psní-za DÚ písanka str.2 -na středu


26.1.čj-procvič.vyjm.slov -doplňování do čj-Š ,listy-vyjmen.slova po V ,PS str.34 /cv.1 -samostatně ve škole,za DÚ učeb.str.102 /cv.5 a/ do čj -D

M- procvič.písemného sčítání a odčítání ,PS str.7/cv.5,8,9


25.1.

AJ (Čer.)♥ - učebnice str. 34. PS 34/1,2 a procvičujeme hodiny. V pondělí TEST slovíčka - školní předměty (Math, Art....)

Aj-1.sk.- nová slovíčka-ve slovníku,procvičování vět do sešitu English,opakování-hodiny /celá,půl/,učeb.str.36-čtení,překlad-procvičovat za DÚ,PS str.36/cv.5-ve škole,cv.6 za DÚ 

Čj -opak.vyjm.slov po B,L,M,P,S -písemně na známky do čj-Š,seznam.s vyjm.slovy po V -listy/psaní slov příbuzných/,učeb.str.100/cv.1,str.101/cv.2-ve škole,za DÚ učeb.str.101 /cv.3a,b -do čj-D

M-písemné sčítání a odčítání na známky,procvič.římských číslic a počítání s nimi,opak.jednotek času-učeb.str.53/cv.4,5,za DÚ PS str.7/cv.6,7

 

 


24.1. čj-provičování vyjm.a příbuzných slov poB,L,M,P,S -do čj-Š

-seznamování s vyjm.slovy po V -listy /doplňování slov příbuzných/,za DÚ učit se zpaměti vyjm.slova po V /na příští týden/

AJ -1.sk.-procvič. času-odpovědi na otázky,doplňování rozvrhu hodin a sestavování vět -PS str.35/cv.4-ve škole

 

M-G - opak.-výpočet obvodu čtverce-sešity,obdélník-obvod -učeb.str.123 /cv.2,3 -do sešitu ve škole, za DÚ PS str.39 /cv.3

PRV-opak. podmínky života -naučit /bude test nebo zkoušení/

čtení/psaní-číst čít.str.101-107 za DÚ,písanka č.2-str1 /starou dopsat a odevzdat/


23.1. čj-procvič.vyjm.a příbuzných slov po S-doplňování do textu v sešitu čj-Š a list č.26/cv.9-ve škole

M -pětiminutovka -písemné sčítání a odčítání /známky v ŽK na II.pololetí/,hodiny a římské číslice -učeb.str.52 celá,str.53/cv.12 -ve škole,PS str.7/cv1,2 -ve škole ,za DÚ vypočítat příklady v M-D

PRV -podmínky života -světlo a teplo ze Slunce -učeb.str.31 a zápis do sešitů,PS str.39-ve škole

sloh- pracujeme s psaným textem -učeb. str.121,122 /cv.1-4 ve škole

Děti mají v ŽK zapsáno ředitelské volno 1.2.2018 -prosím rodiče podepsat.Děkuji TU


22.1.AJ-1.sk.- nová slovíčka ve slovnících -naučit za DÚ, procvičovat hodiny/poznat na ručičkových-učivo 1.a2.třídy!!!/-odpovídat na otázku What time is it? It's five o'clock.Je pět hodin.It's half past ten./Vše v sešitě English/. Je půl jedenácté.Učebnice str.35-celá ve škole,PS str.35/cv.3 -ve škole

čj-opak.vyjm.slov B,L,M,P,S -naučit plynule vyjmenovat-bude na známky.Vyjm.a příbuzná slova po S -doplňování se zdůvodňováním na list č.26/cv.6,7 -ve škole, za DÚ učeb.str.100 /cv.6-vypsat doplněná slova do čj-D

M- procvičování písemného sčít. a odčítání,zaokrouhl.na desítky -PS str.5/cv.7 -ve škole,PS str.6/cv.1,2,3 -ve škole,za DÚ PS str.6 /cv.5

PRV -opakování vzduch + zápis do sešitů,půda-učeb.str.30,PS str.37,38

čtení-čít.str.95,99 -básně přednes a čtení str.99,100,písanka dokončit celý 1.díl -do středy


19.1. čj-procvičování vyjm.slov po S -listy str.25 /cv.3,4 ve škole,učeb.str.99/cv.3-dokončení,cv.5 ve škole,za DÚ list č.26 /cv.5

M -procvič.písem.sčít.a odčít. na tabulky /procvičovat doma,hlavně odčítání s přechodem desítky !/,za DÚ vypočítat příklady v sešitě M-D -výsledky zaokrouhlit na desítky a u odčítání udělat zkoušku

Prosím přinést čtenářské deníky ke kontrole do konce února wink.


18.1. Aj-1.sk. -listening test - známky v ŽK ,slovíčka na téma Space School /slovníky/,učeb.str.34 celá ve škole,PS str.34 ve škole -opakovat hodiny /celá a půl/podle slovníku a PS

čj - procvič.vyjm.slov po S -PS str.33 /cv.4 ve škole,za DÚ list č.25 /cv.2

Mat.-písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ-procvičovat doma dle učeb.str.49 a zkusit vypočítat cv.6/str.6 /aspoň 4 příklady/ dle učeb.str.51


17.1.- čj -procvič.vyjm.slov po S-učeb.str.98/ cv.1 ,cv.2 -do čj Š,str.99/cv.3-ve škole,za DÚ str.99 /cv.4

M-G- rýsování do čtvercové sítě -PS str.38 -celá ve škole,učeb.str.122 /cv.4 -do sešitu ve škole,obvod čtverce do sešitu a rámeček str.122

PRV- test i.pololetí,vzduch -učeb.str.30 /čtení,výklad/

čt./ps. - písanka str.28,čít.str.95-98

Vysvědčení bude rozdáno ve středu 31.1 2018,ve čtvrtek 1.2. bude ředitelské volno a 2.2.pololetní prázdniny.wink


16.1. čj -test za I.pololetí ,DÚ PS str.32/cv.2

M -opak.zaokrouhlování na desítky,písemné sčítání do M-Š,učeb.str.47 /cv.5 -dp M-Š,str.48 ve škole

PRV-opak.-podmínky života a koloběh vody v přírodě-učeb.str.29,PS str.35 ve škole.Učit a opakovat na test !!!

sloh-orientace -učeb.str.110,111 -ve škole

 

Pololetní test z matematiky-výsledky :7x1,3x1-,9x2,1x2-,3x3.


15.1. Aj-1.sk.- učeb.str.31,32-čtení a překlad ve škole,PS str.32 /cv.1,2 ve škole.Příště test na téma weather

        AJ (Čer.)♥ - PS 31/8, 7. Učebnice 31 - komiks - pár nových slovíček ve slovníčku(question, outside, suddenly, ink...). Zbytek týdne se budeme věnovat opakování. Novou lekci začneme v pondělí.

čj-procvič.vyjm.slov po P-na tabulky,vyjm.slova po S-vysvětlení významu a dopsání příbuzných a odvozených slov na listy,za DÚ PS str.32/cv.1 a naučit zpaměti vyjm.slova po S

Mat.-pololetní test 

PRV -podmínky života-učeb.str.28,voda-koloběh vody v přírodě -uč.str.29-přepsat body 1.-5. do sešitů za DÚ

čt.- čít.str.89-91 ve škole,za DÚ číst str.95-99,pís.str.26,27 -dokončit doma,kdo nestačil ve škole


12.1.čj-procvič.vyjm.slov -učeb.str.96 /cv.4 -ve škole,doplňování i/y do čj-Š,za DÚ list č.39 /cv.3

Mat-zaokrouhl.na desítky -procvič. učeb.str.47 celá ve škole,PS str.5 /cv.1,2,4,5,6-ve škole,za DÚ cv.3 /str.5

 


11.1.  AJ -1.sk.- opak. slovíček a vět na téma weather,PS str.31 /cv.8 ve škole,cv.9 -báseň naučit zpaměti za DÚ -na pondělí

Čj -diktát /namíchaná vyjm.slova/ ,procvičování vyjm.slov po P -listy,učeb.str. 95/cv.1 -ústně ve škole,za DÚ učeb. cv.2 /str.95-vypsat doplněná slova do Čj -D

Mat.- procvič.sčít.,odčít. dvojcifer.čísel -učeb.str.45 -ve škole,zaokrouhlování čísel na desítky -učeb.str.46 a zápis do sešitů M-Š,za DÚ máme zaokrouhl. čísel v sešitě M-D

Děti dnes nemají ŽK -jsou na kontrole u vedení. TU

Sběr starého papíru bude 16.-18.1. TU


11.1 AJ (Čer.)♥ - 11.1. - učebnice 29,30 a PS 29,30. DÚ 30/7 - nakreslit a napsat básničku z učebnice (strana 30, dole v mráčku). V pondělí budeme psát TEST na slovíčka - počasí - sunny, windy, cloudy, rainy, stormy, snowy....


10.1. Aj-1.sk.-procvič.názvů měsíců,číslovek -ústně ,nová slovíčka-slovníky,učeb.str.30-poem na téma počasí,PS str.30 /cv.6-ve škole ,za DÚ cv.7 /str.30 v PS na pondělí

čj -písemné procvič.vyjm.slov po M -do škol.sešitů ,list č.21-doplňování s odůvodňováním cv.3,4 ve škole,za DÚ list str.39 /cv.1 -doplnit y/i

M-G -pololetní test a dále kreslení a rýsování do čtvercové sítě -učeb.str.122 /cv. 1 a cv.2,3 do sešitů G

PRV -lidské výrobky -skupinová práce /dokončení/ a prezentace skupin

čt /ps -čít.str.89 -90,pís str.25 za DÚ na pátek


9.1. čj-procvič.vyjm.slov po P- na tabulky a učeb.str.92 /cv.5 ,DÚ učeb.str.93 /cv.8 -vypsat jen doplněná slova do čj-D

M- nás.,děl.-procvičování,tvoření a řešení slovní úlohy do M-Š,PS str 4 /cv.1 a cv.5-dokončit doma za DÚ

PRV -lidské výtvory - PS str.34 a skupinová práce 

sloh -čteme ,rozumíme a orientujeme se -učeb.str.108 /cv.1 celé do slohových sešitu 


8.1. Aj-1.sk.- otázky a odpovědi na téma počasí-sešity English,čtení a překlad na známky učeb.str.29,PS str.29 /cv.5 ve škole.Za DÚ naučit názvy měsíců zpaměti a číslovky-desítky

AJ (Čer.)♥ - učebnice strana 29 - písnička. Nová slovní zásoba - počasí a požití slovesa HAVE ve větách (procvičit).

čj-vyjm.slova po P-učeb.str.91 /cv.4 ve škole,učeb.str.92-rámeček-důležité !!!,učeb.str.92 /cv.7-ve škole,PS str.31 /cv.5 ve škole.Za DÚ PS str.31 /cv.6

M -sčít.,odčít.dvojcifer.čísel s přechodem -učeb.str.44-celá ve škole,PS str.3/cv.2-4 ve škole.Za DÚ PS str.4/cv.6

PRV -opak.živá a neživá příroda -PS str.33 ve škole,lidské výtvory -učeb.str.22 a zápis do sešitu

čtení/psaní -za DÚ číst str.86-88 ,pís.str.24 ve škole


5.1. čj-procvič.vyjm.slov po P -list č.21 /cv.2,3 - doplňování i/y ve škole,učeb.str.91 /cv.3 ve škole,za DÚ učeb.str.91 /cv.2 a,b -do čj -D

matem.-procvič. sčít.,odčít. dvojcifer.čísel -Ps str.3 /cv.1 -dokončit doma ,kdo nestačil


4.1. Aj-1.sk.-datumy -přepis do seš.English /končí 15 th/,nová slovíčka /ve slovníku/,učeb.str.29-čtení a překlad,PS str.29 /cv.3,4 ve škole

     AJ (Čer.)♥ - Básnička na pondělí: Is she skipping on the beach?

                                                     Is she swimming in the sea?

                                                     No, she's reading a comic

                                                     and she's sitting next to me.

                      - komiks - učebnice 27 - čtení, překlad, hraní

čj- doplňování příbuzných slov po P do listů,učeb.str.90/cv.1,za DÚ PS str.30 /cv.2 -dokončit

Matem.-opak.nás.,děl. -PS 1.díl -dokončit str. 31,32 a odevzdat,PS 2. díl-str. 3/cv.5 za DÚ,učeb.str.43 -celou ve škole

 

Připomínám rodičům třídní schůzky v pondělí 8.1.2018 od 17,30 hod. Na programu chování a prospěch za I.pololetí .TU


3.1.2018-AJ-1.sk.-opak.desítek,sl.zásoba k tématu A sunny day /ve slovníku/,učeb.str.28-čtení a překlad,PS str.28.DÚ -přepsat názvy měsíců z učeb.str.63 do slovníku a naučit zpaměti.

čj-procvič.vyjm.slov po b,l,m a nová vyj.sl.po p- učeb.str.90 -naučit zpaměti, listy-doplňovali jsme slova příbuzná.Za DÚ PS str.30 /cv.1

G-procvič. převodů jednotek délky do sešitů,PS str.30-ve škole a dokončit si cvičení na str.32,33 -začneme nový díl PS 

PRV-živá a neživá příroda -učeb.str.24, a zápis do sešitů

čt./ps.-čít.str.67 a kresba do seš.čtení,pís.str.23 /kdo nedokončil má za DÚ/

AJ (Čer.)♥ - učebnice 25 - komiks - poslech, čtení, překlad. PS 27/7 (práce s textem) a 27/8 - básnička. Básničku umět na pondělí. kdo bude chtít, může říct už zítra ;). Procvičování přítomného času průběhového formou hry. Prosím, ať zítra mají všechny děti sešity - gramatiku i slovníček i pracovní sešit. Je třeba je odevzdat vedení ke kontrole, budu tedy zítra vybírat. Děkuji.


22.12. Vánoční třídní besídka se nám dnes velmi vydařila ,zažili jsme společně mnoho legrace ,zpěvu koled,dárků a cukroví.laughing Ať tato nálada vydrží všem přes celé svátky a společně se zdravím i do celého roku 2018 !!! kiss


21.12. Aj-obě skup.- Christmas-učeb.str.64,New Year -učeb. str.65

čj- procvič. vyjm. slov po b ,l, m-list č.18 /cv.7,list č.19/cv.8 -ve škole, za DÚ list č.19 /cv.9,10 - doplnit. Opakovat si vyjmen . a příbuzná slova !!!

Mat.-PS str .31 /cv.11-15 za DÚ. Opakovat si násobilku a dělení přes vánoční prázdniny!!!

Přeji všem rodičům i dětem krásné Vánoce a  hodně zdraví do nového roku wink. Sejdeme se s dětmi opět 3.1.2018 smile!!!


20.12. Vánoce,Vánoce přicházejí..innocent,ale my se ještě učíme..undecided. Čj -vyjm.slova po b,l,m - do čj-Š,učeb.str. 88/cv.8 -ve škole,za DÚ učeb.str.88 /cv.7 -do čj-D

M-G - opak.převodů jednotek,rovinné útvary -PS str.46,47 -ve škole

PRV.-Vánoce v cizích zemích -učeb.str.23

AJ-1.sk.-minitest č.5 ,číslovky /desítky/-naučit-učeb.str.62

2. sk. - (Čer.) - procvičovat přítomný čas průběhový


19.12. čj-procvič. vyjm. a příbuzných slov -tabulky,PS str.28/cv.5-společně a str.29/cv.6,za DÚ PS str.29/cv.7

Matem.-procvič.nás.,děl. -list -celé ve škole,slov.úloha 3 z listu str.30-do M-Š


15.12. čj -procvič.vyjm.a příbuz.slov po M -tabulky a učeb.str.88/cv.6 -do čj-Š,za DÚ list č.18 /cv.6-doplnit i/y

Mat.-opak a procvič.násobilky a dělení-list 28-31 a řešení slov.úlohy 5/str.28 na listu /do M-Š/

 

Pondělí 18.12.-vycházka na Staroměstské náměstí -vánoční trhy a orloj -viz.pokyny ze čtvrtka.laughing

AJ (Čer.)♥ - Procvičování vět v Present Continuous. PS 26/5,6 - Kdo cvičení 6 nestihl, dodělá za . Nová slovíčka - palm, beach, awesome, with, I was - Byl jsem (Minulý čas od I am) !!! Zde pozor, v jednom DÚ na dnešek se vyskytlo "I'm was...." - Chválím za snahu dostat toho do úkolu co nejvíc, ale tohle přece nedává smysl. V souvislosti s tímto mám ještě jednu připomínku. Pokud dětem s úkoly pomáháte a používáte slovíčka, obraty nebo případně časy, které děti ještě neznají, vysvětlete jim to a naučte je to i přečíst. Předejdeme tím nežádoucím zmateným situacím a případnému "ponížení" dítěte v očích spolužáků. Děkuji. 


14.12. AJ - 1.sk.-tvoření vět /otázky a odpovědi/v přítom.průběhovém čase-sešity English,nová slovíčka-slovníky /naučit/,učeb.str.26-číst a překlad,PS str.26/cv.5-ve škole a cv.6-dokončit za DÚ

AJ (Čer.)♥ - Přítomný čas průběhový - gramatika a procvičování. Doma procvičte sloveso BE. PS 24/1,2,3. Na pondělí je domácí úkol.

čj-diktát /vyjm.slova po B,L/,list 17 /cv.4,5-doplň.se zdůvodňováním,za DÚ PS str.28/cv.4 

Mat.- PS dokončení str.31-ve škole, str. 33-bingo -ve škole

 

V pondělí jdeme na vánoční trhy na Staroměstské náměstí -odchod v 9 hod. ze školy,ráno AJ bude /přinést pomůcky/.Mít svačinu,pití,návrat na konci 5.hod.S sebou také Lítačku či 2 lístky na MHD,popř.kapesné.laughing


13.12. čj-procvič.vyjm.slov po M-učeb.str.87 /cv.3,4 -ve škole,list.č.17 /cv.1,3 -ve škole,za DÚ učeb.str.87 /cv.5 a,b do čj-D

Aj- slovíčka na známky,nová slovíčka-slovník,učeb.str.25,PS str.25 /cv.4 za DÚ

čtení-za DÚ číst str.86-88 v čít.,písanka str.22-dokončit za DÚ na zítra


12.12. čj- procvič.vyjm.slov po M -učeb.str.86 /cv.1,2-ve škole,PS str.27 /cv.1,2 ,3 -ve škole,za DÚ list č.17 /cv.2 -doplnit i/y

PRV -Vánoce,symboly Vánoc a tři králové-učeb.str.22,23 a zápis do sešitu

Mat.-pětiminutovka , procvič.nás.,dělení č.9 -hra na IT-pexeso,PS str.31 /cv.11 za DÚ

sloh - Chováme se slušně -učeb.str.93,94 -ve škole

Středa 13.12. -divadlo Pohoda HP od 10,30hod.,návrat kolem poledne.Ráno máme čj a Aj,rovněž čtení/psaní bude.Vzít si učebnice na tyto předměty !!!smile

AJ (Čer.)♥ - PS 63/3 - Old Town Square, Wenceslas Square, Charles Bridge. Velké číslovky - 20 - 100,1000 a navíc čtení tří a víceciferných čásel


11.12- AJ (Čer)♥ - Kontrola DÚ, pak PS 62/1,2. Řikáme si jaké známe v Praze kavárny, sochy, muzea, řeku, hrad, náměstí.... Ve cvičení 2 jsme četli a překládali - nová slovíčka a obraty - Dear James..., postcard, I live in Prague., the capital. Dále jsme hovořili o památkách na straně 63 (co je to, proč to musíme znát, pověsti)

AJ-1.sk-tvoření vět -navigace / ústní opakování/,nová slovíčka-naučit za DÚ/,učeb.str.24,PS str.24,sešity-průběhový čas /věty/ a otázky s odpověďmi

čj-opak  vyjm. a příb.slov poB,L-na známky,vyjm.slova po M a slova příbuzná na listy,za DÚ naučit vyjm.slova po M zpaměti z učeb.str.86  LISTY

Matem.-procvič.nás.,děl. 9-samost.práce do M-Š a na listy/dokončit je doma /

PRV-vánoční zvyky-PS str.30,31-ve škole,kresl.obr.Moje Vánoce

čtení- čít. str.83-85-vánoční slovník a zvyky v jiných zemích-kresba vánoční postavy z ciziny-do seš.čtení

 

Od úterý 12.12-14.12 probíhá sběr starého papíru .

 


8.12. čj-procvičování vyjm.slov po B,L-na tabulky,učeb.str.83/cv.1,2 a/-ve škole,za DÚ učeb.str.84/cv.5  ke slovu...anglicky.-do čj-D

Mat.-procvič.nás.,dělení 9-listy,řešení slovních úloh do M-Š

 


7.12. AJ - (Čer.)♥ - PS 22/6, 23/8 a 22/7 za na pondělí. Komiks učebnice str. 23 - poslech, čtení, překlad a hraní.

Aj-1.sk.-minitest č.4,dramat. comic na str.23 a procvič.básně PS str.23,doplňování názvů na obrázk.slovníku

čj-diktát, list č.15-kontr.DÚ-zdůvodňování,za DÚ učeb.str.83 /cv.2b/-do čj-D

Mat.- nás.,děl. 0-8-na známky,učeb.str.42-celá ve škole,PS str.29-dokončení,str.30/cv.1-ve škole


6.12. AJ- 1.sk.-učeb.str.22-čtení a překlad na známky,str.23-comic-poslech,překlad -číst za DÚ,PS str.23-poslech,recitace

            - 2. sk. (Čer.)♥ - Učebnice str. 22 - čtení, překlad, práce s textem (odpovídání na otázky, hledání informací) + nová slovíčka vycházející z textu - statue, square, old, castle, village, river, church

čj-procvič.vyjm.slov-diktát,list č.14 /cv.7,za DÚ list č.15/cv.8-doplnit i/y

M-G-převody jednotek,rovinné útvary-učeb.str.121,PS str.47

PRV-PS str.28-dokončení,str.29,30-ve škole

čt./ps.-čít.str.77-79 ve škole,za DÚ písanka str.21


5.12.Prosíme rodiče žáků : Šmatlák,Jiran,Konečný,Kopič,Nováková,Volflová ,aby poslali po dětech doplatek 120,-Kč na dopravu do bazénu/dnes byl poslední termín/- děkujeme.

čj-procvič.vyjm.slov po b,l na tabulky,učeb.str.80/cv.5,6 ve škole,list č.14 /cv.5-ve škole,za DÚ cv.6 -ke slovu ..,listonošem-přepsat do čj-D a zbytek cvičení doplnit i/y

Matem.-nás.,děl. č.9-učeb.str.41 ve škole,PS str.29/1,2,3-ve škole a cv.5 za DÚ

PRV.-advent-čtení -"Vánoce v jiných zemích"

sloh-skup.práce-"naše knihovnička"-řazení dle abecedy


4.12.Aj-1.sk.-nová slovíška naučit,učeb.str.22-číst a překlad,PS str.22/cv.6 ve škole,cv.7 za DÚ

čj.-procvič.vyjm.slov-učeb str.78/cv.2,str.79/cv.4-ve škole,list č.13/cv.2,3-ve škole ,cv.4 -dokončit doma,za DÚ PS str.26/cv.5

Matem-procvič.nás.,děl.8-PS str.28-dokončení ve škole,řešení slov.úloh do M-Š

PRV-advent-zdobení vánoč.stromku ve třídě /děkujeme Matějovi za stromeček kiss/,čtení o Mikuláši

čt./ps.-za DÚ číst čít.str.74-77,pís.str.20 ve škole


1.12. čj-procvič.vyjm.slov po B,vypisování příbuzných slov po L-na listy,Ps str.26/cv.4-ve škole,za DÚ učeb.str.79/cv.3-do čj-D

Matem.-procvič. nás.,dělení č.8,Ps str.28/cv.2,3,4-ve škole

♥AJ - Čer. - Psali jsme test. Poté nové pokyny - turn left at..., turn right at.., go straight past... - učebnice str. 21 - poslech a poté navigování ostatních do zvoleného hotelu.


30.11.Aj-1.sk.- nová slovíčka My town-ve slovníku -naučit, učeb.str.21,PS str.21-ve škole /opakovat doma navigaci/

        ♥ AJ - 2.sk. (Čer.) - nová slovíčka "My town" - street, post office, toy shop, clothes shop, shoe shop, bookshop, supermarket, café, cinema, swimming pool, hotel, museum - popis města (ulic) pomocí těchto slovíček a předložek (hlavně opposite, next toa between). V ponděli si napíšeme TEST. Bude to popis dvou ulic s místy ze slovíček (jako jsme dělali o hodině - popisuji, děti si dopisují do "tabulky"). PS 20/1,2,3. 

Čj-procvič.vyjm.a příbuzných slov po B,doplnění příbuzných slov po L na listy,učeb.str.77/cv.1-ve škole,PS str.25/cv.3-ve škole, za DÚ PS str.25/cv.2 a procvičovat slova příbuzná z listů

Mat.-pětiminutovka,procvič.nás.,dělení č.8-učeb.str.40,PS str.27 -dokončení ve škole,str.28/cv.1-ve škole

 29.11.čj-diktát-vyjm. a příbuzná slova po B,naučit zpaměti vyjm.slova po L a slova příbuzná-listy ,za DÚ PS str.25/cv.1

Aj-1.sk.-slovíčka My town-naučit,učeb.str.20,PS str.20,sešity-věty

M-G -rovina -učeb.str.119 a zápis do sešitů,za DÚ př.6/str.120-do sešitu

PRV-advent ,Mikuláš-učeb.str.22 a zápis do sešitu,za DÚ yjistit jména předků rodiny dle PS str.29

čt/ps-číst za DÚ str.69-71,pís.str.19-dokončit doma kdo nestihl


Pč   Na příští hodinu přinést vatu, tvarovací drát nebo bužírku a barevný staniol - budeme vyrábět Mikuláše

28.11. Školu v přírodě dosud nezaplatili :Konečný,Němcová,Nováková,Šeborová,Špadrna -vedení školy prosí o co nejrychlejší převod peněz na účet-děkujeme.

Platbu za dopravu do bazénu /500,-Kč/ dosud neuhradili:Nováková,Němcová-prosím co nejdříve,potřebuji peníze odevzdat !!!

Akce na prosinec :13.12-divadlo Pohoda HP - vybírám 50,-Kč

18.12.-výlet na Staroměstské náměstí

19.12. -vánoční dílny ve škol.družině od 14,00 hod.-rodiče zváni

22.12.-třídní dopolední vánoční oslava /cukroví,dárky spolužákům,koledy,film/

 

čj-procvič.vyjm.slov po B-zítra bude na známky,za DÚ nalepené cvičení v čj-D /doplnit i/y/.Pomalu se začít učit vyjm.slova po L zpaměti.

Mat.-násobilka č. 8,učeb.str.39-celá ve škole,PS str.27,za DÚ cv.5/str.27

PRV-advent-opak. a zápis do sešitů

sloh-téma "V knihovně"-učeb.str.82/cv.4,5-do sešitů


!POZOR! Informace pro žáky účastnící se kroužku angličtiny ve středu v 13 - 14 hodin.

Kroužek se ve středu 29.11. konat nebude, ale přesouváme na pátek 1.12. (13 - 14 hodin). Je to z důvodu využití školní kuchyňky v rámci našeho cyklu "Angličtina v praxi". Již jsme prakticky realizovali - Shopping, at the restaurant a teď nás bude čekat Cooking. A kuchyňka je bohužel ve středu obsazená. Dále Vás rodiče chci poprosit o spolupráci. Budeme tvořit pancakes (palačinky) - s dětmi jsme se domluvily, že každý donese jednu potřebnou ingredienci, viz seznam níže. Pokud by se někdo nemohl v pátek dostavit, prosím, kontaktujte mě na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(Nebo pokud budtete mít nějaký dotaz.)

                 Matěj - hladká mouka (cca 300 - 500 g)

Moc se omluvám za případné komplikace a děkuji za pomoc. Jste úžasní.

27.11.Moc děkujeme všem vystupujícím děvčatům na pátečních oslavách výročí školy,že nás tak perfektně reprezentovaly.A také děkujeme jejich rodičům,že je na vystoupení přivezli.laughing

Aj-1.sk-minitest č.3,Review A -učeb.str.18,19,PS str.18,19

     ♥2.sk. (Čer) - zkoušení básničky (všichni za 1 !!!!), Review PS 18,19 (samostatná práce)- kdo nestihl má za DÚ.  Ve středu začínáme novou lekci.

čj-procvič.vyjmen.slov po B-listy a diktát na tabulky,učeb.str.77/cv.9,za DÚ PS str.24/cv.6

matem.-učeb.str.38,PS str.26

PRv.- advent -učeb.str.22

čt.-čít.str.60-62 ve škole,za DÚ číst str. 63-65/bude na známky/,pís.str.18 ve škole


24.11.čj-procvičování vyjm.a příbuzná slova po "B"-listy.učeb.str.76/cv.7,8-ve škole,za DÚ učeb.str.77/cv.10 do čj-D

Mat.-pětiminutovka, PS str.26-/cv.7-ve škole.Naučit násobilku 7!


 

22.11.

M-G -opačné polopřímky-učeb.str.118,PS str.45-ve škole

čtení-čít.str.56-58,pís.str.17,za DÚ naučit zpaměti báseň na str.59-na 29.11.

čj- procvič.vyjm.slov po "B"-doplňování slov příbuzných,doplňování se zdůvodňováním na listy,učeb.str.76/cv.6 ve škole,za DÚ PS str.24/cv.5

Aj 1.sk.-slovíčka na známky,čtení a překlad comic,PS str.18 a obrázkový slovník-ve škole.

♥AJ (Čer.) - kontrola DÚ (bohužel uděleny 3 čárky = 3 žáci bez DÚ!!!!) - PS 17/8 - na pondělí umět básničku !!zpaměti!!. Učebnice 17 - komiks (poslech, čtení, překlad, hraní). Ve čtvrtek hodina nebude (Planetárium). 

21.11. čj-procvičování vyjm.a příbuzných slov po "B"-listy str.8/cv.16,17,PS str.23/cv.3,za DÚ učeb.str.75/cv.4a,b do čj-D

M-nás.,dělení 7-učeb.str.38/cv.5,6 do M-Š,za DÚ PS str.25/cv.5,6

sloh-návštěva knihovny-učeb.str.80,81-do sešitu sloh

- Na příští hodinu PČ 28.11. přinést zavařovací sklenici, silnější svíčku a na ozdobení barevnou stuhu nebo provázek na převazování dárků nebo bonboniér, nalepovací hvězdičky, flitry, konfety apod., dle možnosti slaměnky nebo umělé květiny, izolepu - budeme vyrábět vánoční svíčku

 Planetárium-čtvrtek 23.11.-sraz u školy v 7,40 hod./7,45 odchod/.S sebou svačinu a pití,lítačku či opencard nebo 2 dětské lístky na MHD.Návrat kolem poledne-zřejmě stihneme hodinu VV. Opozdilci se budou učit v jiné třídě.smile


20.11.čj-vyjm.slova po "b"-učeb.str.74/cv.2-ústně,str.75/cv.3-do čj-Š,za DÚ PS str.23/cv.1,2

Aj-1.sk.-listening test,nová slovíčka-slovník,učeb.str.17 comic čtení a překlad,PS str 17/cv.7 za DÚ

    ♥2. sk. (Čer.) - test, sloveso HAVE GOT, tvoření otázek pomocí have/has. PS 17/7, DÚ PS 16/5,6 (rozdělit na dvě části - do jedné nakreslit a popsat co je zdravé "Healthy", a co je nezdravé "Unhealthy")

                                         HAVE GOT (Mít)

I have got - Já mám                  We have got - My máme

You have got - Ty máš               You have got - Vy máte

He has got - On má                   They have got - Oni mají

She has got - Ona má

It has got - Ono má

 Pokračování AJ♥ - Otázky

1) Have you got a dog? - Yes, I have. / No, I haven't. (have not)

2) Has Lucy got a cat? - Yes, she has./ No, she hasn't. (has not)

Mat.-násobilka č.7-učeb.str.37-celá ve škole,PS str.25/cv.1-4 ve škole

PRV-Země je kulatá-učeb.str.27 a zápis sešity

čtení-čít.str.52-55-tiché čtení ,pís.str.16


16.11.

Vybíráme 500,-Kč na dopravu na plavání-termín odevzdání je do pátku 24.11.TU

Aj-1.sk.-nová slovíčka a věty v sešitě,učeb.str.16,PS str.16,DÚ PS str.16/cv.6

M-pětiminutovka,nás.děl.6-učeb.str.36

čj-vyjmenovaná slova po "b"-učeb.str.74 a listy/je třeba mít folii na zakládání,bude jich hodně/,kde jsme si psali slova příbuzná.Za DÚ :naučit zpaměti vyjm.slova po "b"ze str.74 a doplnit cv.4 na listu str.5

 ♥AJ (Čer.) - PS 15/3,4 a 16/5. V pondělí !!!!!!!TEST!!!!!!!!!Test bude vypadat podobně jako cvičení v PS

slovíčka.

Don't eat ice cream. Nejez zmrzlinu.
Don't play loud music. Nepouštěj si hlasitou hudbu.
Go to bed. Běž do postele.
Go to sleep. Běž spát.
Drink lots of water. Pij hodně vody.
Don't play outside. Nehraj si venku.
have got a stomach ache. Bolí mě břicho.
have got a sore throat. Bolí mě v krku.

⇒ Vždy když mluvíme o tom, že nám něco je, používáme "I have got.... e.g. a headache." - Já mám bolest hlavy. ( Bolí mě zub. - I have got a toothache. → Mám bolest zubu.)

15.11. 

Stále nemáme všichni sebehodnocení/okénko od rodičů/ a také čtenářský deník !!!undecided

čj-opak. učeb.str.70/cv.2,3,PS str.21/cv.1-ve škole,za DÚ učeb.str.70/cv.3b/ do čj-D

M-G-polopřímka-učeb.str.117,PS str.44-ve škole,za DÚ učeb.str.117/cv.3-dokončit doma

pís.str.14 ve škole

Aj-1.sk.-nová slovíčka naučit,učeb.str.16,PS str.16-ve škole,procvičit tvoření vět dle sešitu English

♥AJ (Čer.) - Test - překlad vět. Začínáme novou lekci "Be healthy" - písnička str. 14. Čtení, překlad, zpěv.

!!!!Nová slovní zásoba!!!!! - stomach ache, sore throat, tootache, headache, earache, cough, fever, cold, cramp.

PS 14/1,2 + pracovní list (vlepený ve slovníčku)

14.11. čj- Pravidla českého pravopisu-učeb.str.65,66,str.69 /cv.1-do čj-Š,PS str.21/cv.2 za DÚ

PRV.-planety-opak-,zápis do sešitu

Mat.-čtvrtletní test

sloh-str.68 /cv.2 -do sešitů


13.11.Aj-1.sk.-slovíčka Be healthy-naučit,učeb.str.14,PS str.14

čj-test 1.čtvrtletí,učeb.str.64-ve škole,DÚ cv.8 a/str.64 do čj-D

matem.-násobilka 6-učeb.str.35,PS str.24

PRV-planety-učeb.str.34,PS str.40-ve škole

psaní-pís.str.15 za DÚ

♥AJ (Čer.) - Test - překlad vět. Začínáme novou lekci "Be healthy" - písnička str. 14. Čtení, překlad, zpěv.


10.11.čj- abeceda-řazení podle abecedy-učeb.str.61,62,za DÚ PS str.20/cv.7-dokončit

Matem.-nás.,děl.10-učeb.str.34 celáve škole,cv.5,7 do M-Š

Vybírám čtenářské deníky a prosím,aby si děti za pomoci rodičů vyplnily sebehodnocení k 1.čtvrtletí v ŽK str.34.TU


9.11.

M-nás.,děl.10-učeb.str.33,PS str.23,za DÚ cv.1,6,11/str.22 v PS

čj-procvič.pravopisu pár.souhlásek /sbehodnocení zvládnutí učiva/-učeb.str.60,PS str.18/cv.2,str.19/cv.3,5,za DÚ cv.4/str.19

AJ-1.sk.-minitest č.2,dramatizace comic str.13,psaní vět v PS str.13,za DÚ básničku v PS str.13 dole naučit zpaměti na PO

♥AJ (Čer.) - procvičování jednoduchých vět s použitím předložek a samozřejmě správného tvaru slovesa TO BE, viz níže. (Moji rodiče jsou v kuchyni. Tužka je v krabici. Filip je mezi dveřmi. Lucka je za Magdou. Já jsem v koupelně. Můj táta je v ložnici. Ty jsi na gauči...... a podobně) pondělí TEST na překlad podobných vět (bude jich 5).

TO BE (BÝT)

am           Já jsem                          We are      My jsme

You are      Ty jsi                              You are     Vy jste

He, She, it is   Oni, ony, ona jsou       They are    Oni jsou

8.11.

PRV.-PS str.27,28,za DÚ popsat svůj koníček na str.28

M-G-jednotky míry-učeb.str.116 a zápis do sešitu-naučit převody !!!

čtení-číst str49-51 za DÚ

čj-diktát,učeb.str.59/cv.6 za DÚ do čj-D

Aj-1.sk.-reading and writing test /čtení a psaní-test/,čtení comic učeb.str.13

♥AJ (Čer.) - opakování předložky. Komiks (uč. 13) - poslech, čtení, překlad, hraní. 

Předložky + jejich použití ve větách

in - v

on - na

under - pod

between - mezi

behind - za

in front of - před

around - kolem

next to - vedle

opposite - naproti

Věty na procvičení: Krabice je na stole. - The box is on the table. / Spím v ložnice. - I sleep in the bedroom. / Paní učitelka je před tabulí. - Mrs. Teacher is in frotn of the blackboard. / Pes je pod židlí. - The dog is under the chair. / Koupelna je vedle obývacího pokoje. - The bathroom is next to the living room. ....... A podobně.

Doporučuji procvičit ještě místnosti a nábytek. A věnovat se slovesu TO BE v jednotlivých osobách. Ve čtvrtek budeme všechno tohle procvičovat a v pondělí si napíšeme TEST na překlad vět, viz výše (5 vět).


7.11.čj-procvič.pravopisu párových souhlásek uvnitř slov-učeb.str.57/cv.1,str.58/cv.2,3-ve škole,za DÚ cv.4/str.58

PRV-povolání-zápis do sešitů,PS str. 26-ve škole

M-pětiminutovka,učeb.str.32-ve škole a př.9/32 samostatně do M-Š

čj-sloh-téma Děláte to také tak?učeb.str.67,68


6.11.Aj-1.sk.-čtení učeb.str.12-procvičit doma,PS str.11/cv.6-ve škole,str.12/cv.7-ve škole,za DÚ str.12/cv.8

       AJ (Čer.) - čtení s překladem učebnice strana 12 + práce s textem (True/False), procvičování předložek

Čj-autodiktát,pravopis h/ch uprostřed slov-učeb.str.53,54,za DÚ str.54/cv.2a/-do čj-D

M-nás.,děl.5-učeb.str.30/cv.4 a učeb.str.31/cv.6-sam.práce do M-Š

PRV.-povolání-učeb.str.21,za DÚ PS str.26 /zelený rámeček/

čt/ps.-čítanka str.44,za DÚ číst str.45-48/bude na známky/,pís.str.13


3.11.čj- pravopis hlásek uvnitř slov-učeb.str.53/cv.3b/ -tvoření vět do čj-Š,za DÚ PS str.18/cv.2-nahoře

Mat.-učeb.str.29/cv.8 b/,str.30/cv.1-4,PS str.20-dělení na poloviny,čtvrtiny,str.21/cv.2-5 ve škole,za DÚ PS cv.1/str.21


2.11. čj- pravopis ž/š,PS str.17 /cv.1 ,2 ve škole,za DÚ str.17 /cv.1 dole

Aj-obě skup.-nácvik angl.písní a básniček na vystoupení

Mat.-samost.práce/příklady se závorkami,sl.úloha/-známky v ŽK,opak.nás.,děl.5-učeb.str.30

Děkujeme za sběr ještě Adámkovi J.laughing,uvidíme,jak se umístíme.


1.11. čj-diktát,pravopis z/s-učeb.str.51/cv.1-3 ve škole,str.52/cv.4a/ za DÚ do čj-D

Aj-1.sk.-čtení str.11,nová slovíčka "house" ve slovníku-naučit,PS str.10-celá ve škole,str.11/cv.4-ve škole

M-G-úsečka-učeb.str.115,PS str.42,za DÚ cv.6/str.42 v PS

PRV- Domov-PS str.25-do sešitů ve škole

čtení-str.43-báseň,písanka str.12 za DÚ

Děkujeme za sběr Matějovi,Aničce,Káje laughinga doufáme,že nás podpoří  ještě další zítrawink.


31.10.čj-pravopis v/f uprostřed slov-učeb.str.49,50-ve škole,PS str.16/cv.2-ve škole,str.16/cv.2 za DÚ

PRV.-opak.-směr.růžice-malý testík,nové téma -náš svět-hobby-učeb.str.20 a zápis do sešitu

Mat.-procvič.nás.,děl.1-5-učeb.str.28,PS str.19/cv.1-3 ve škole,DÚ PS str.19/cv.6

sloh-reklama-dokončení tématu -učeb.str.56,57


30.10. Aj-1.sk. -slovíčka House-písemně,nová slovíčka-předložky ve slovníku-naučit,učeb.str.11-čtení a překlad /

čj -učeb.str.48/cv.3,4 ústně,pravopis ď / ť--učeb.str.48/cv.1,PS str.15/cv.1,2-ve škole,za DÚ učeb.str.48 /cv.3

matem-pětiminutovka, procvič.nás.,dělení -učeb.str.27 -celá ve škole,PS str.18 dokončení 

PRV.-opak.-svět.strany,orientace na mapě pomocí buzoly,PS str.23,24

čtení-číst doma str.38-42,pís.str.11-ve škole

Sběr starého papíru od út.31.10. do čtvrtka.

TS se koná v pondělí 6.11. od 17,30 hod.-prosím podepsat v ŽK str.36.

Budu kontrolovat čtenářské deníky k 15.11.


25.10.čj- procvič.pravopis d/t ve slovech-učeb.str.47 /cv.2-do čj-Š,PS str.14/cv.1 -ve škole,cv.2/str.15 za DÚ

Aj-1.sk.-minitest č.1,slovíčka k tématu house ve slovníku -naučit,číst učeb.str.10,PS str.10 /cv.1 za DÚ

M-G -opak.přímka,bod-do sešitu na známky,vzájemná poloha přímek-učeb.str.114,PS str.41/cv.1-5 ve škole,cv.6,7,8 za DÚ na příští G

PRV-vycházka-orientace v přírodě /mapa,kompas,buzola/-skup.práce

čtení DÚ -naučit zpaměti báseň dle výběru ze str 34 -na 8.11.

Krásné podzimní prázdniny laughing!!!


24..10. - AJ (Č.) - Uč. str. 10 - písnička - zpěv, čtení, překlad, odpovídání na otázky. PS 10/1,2,3. Nová slovíčka tento týden - bathroom, kitchen, bedroom, living room, upstairs....... + Pracovní list: Sophie's joke, The Canterville Ghost - kdo nestihl za DÚ. V pondělí budeme kontrolovat a dopíšeme si nová slovíčka.

23.10.  čj-diktát č.5 ,pravopis párových souhl.d/t -učeb.str.47/cv.1-ústně ve škole

matem.-procvič.sudá a lichá čísla,opak.nás.,dělení 3-učeb.str.26-celá ve škole,PS str.18-dokončení ve škole.DÚ učeb.str.26/cv.3 /vypočítat č sloupce do M-D/

PRV.-opak.světové strany-směrová růžice,orientace na mapě-práce s mapou a kompasem-učeb.str.19,PS str.22-dokončit za DÚ

čj-sloh-skup.práce -reklama


22.10. Aj-1.sk.-nová slovíčka ke komiksu/ve slovníčku/-naučit,čtení překlad comic -ve škole,DÚ orázkový slovník-doplnit,PS

str.9-ve škole

čj-procvič. pravopisu b/p uprostřed slov-učeb.str.46 /cv.3 b/-ústně ve škole,PS str.14/cv.3,2-ve škole/kdo nedokončil,tak za DÚ/

matem.-pětiminutovka,sudá a lichá čísla-učeb.str25 celá ve škole,PS str.18/cv.2,3,9 ve škole,cv.1-za DÚ


20.10.Prosím rodiče podepsat seznámení se školním řádem-děti mají tiskopis nalepený  v ŽK. Děkuji-TU.

čj- pravopis b/p uprostřed slov-učeb.str.45,str.46 /cv.2-do čj-Š ,DÚ PS str.13 /cv.1

Matem.- dělení -učeb.str.24 -celá ve škole,PS str.17 -celá ve škole

 

 19.10. Podzimní prázdniny máme ve dnech 26.,27.10.2017 (čtvrtek,pátek).Družina zajištěna v ZŚ Ratibořická /nutné přihlášení předem/.

čj -autodiktát ,souhlásky uvnitř slov-učeb.str.43/3-ústně,str.35-rámeček.DÚ str.43/cv.4-do sešitu čj-D 

matem.-nás.,děl.-známky v ŽK,PS str.16-dokončení,učeb.str.23-celá ve škole

Aj-1.sk.-nová slovíčka-ve slovníku /naučit/,učeb.str.8-celou ve škole,PS str.8 /cv.5-ve škole,cv.6 za DÚ . 

     2.sk. - práce s textem, komiks. Na pondělí umět básničku z PS 9/9                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.čj- sebehodnocení a test v učeb.str.41,souhl.uvnitř slov -učeb.str.42,DÚ -cv.1 /str.42 do čj-D                                                 M-G-opak. přímka -učeb.str.113 /cv.2,3,4 -do sešitu,PS str.40-ve škole

         Aj-1.sk.-slovíčka na známky,čtení a překlad na známky,učeb.str.7,PS str.7

PRV- voda v přírodě-dokončení a zápis do sešitů.Plánujeme vycházku do přírody na PO nebo STŘ/dle počasí/

čtení-číst str.30-33 za DÚ-bude na známky,pís.str.9 ve škole

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.-čj-opakujeme -učeb.str.39/cv.3,cv.2/str.39 -do čj-Š,DÚ str.40/cv.4

Mat.-opak.nás.,dělení-učeb.str.22,PS str.15-dokonč.,str.16

PRV-voda v přírodě-učeb.str.17,PS str.20-dokonč.,str.21

Sloh-pracujeme s reklamou-učeb.str.54,55-za DÚ :přinést vystřiženou reklamu na skup.práci

Máme objednané planetárium ve Stromovce-na 23.11..Vstup bude 60,-Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10. Aj-1.sk.- slovíčka Sports time-ve slovníčku,věty v sešitě English,učeb.str.6,PS str.6

             2. sk. (Č.) - uč. strana 6 - poslech, opakování, čtení, překlad. PS 7/3,4. PS 8/6; Ti, co dnes nepsali slovíčka (sports, musical instruments) píší ve středu. Díky.

čj-diktát, spisovná a hovorová čeština-učeb.str.34 /cv.1,2-ústně ve škole

M-opak.nás.,děl. 1,2,3,4,5-učeb.str.21,PS str.15,DÚ PS str.15/cv.2

PRV--využití krajiny -učeb.str.16,PS str.20 a zápis do sešitů

čt/psaní-pís.str 8,čtení str.25-28 bylo na známky

Děti dnes dostaly závaznou přihlášku na školu v přírodě.Prosíme do pátku vrátit škole.Děkuji -TU.


13.10. čj-procvič.-tvary slova a slova příbuzná-učeb.str.33/cv.5,7 do čj-Š písemně,DÚ učeb.str.39/cv.1 do čj-D

matem.-sčít.,odčít. dvojcifer.čísel-učeb.str.20,PS str.14-ve škole,DÚ PS str.13/cv.3


12.10. AJ-1.sk.-slovíčka ve slovníčku -naučit za DÚ, věty v English sešitu,učeb.str.5-číst,překlad,PS str.5 -celá ve škole

čj-autodiktát,učeb.str.33/cv.5,6-ústně,DÚ učeb.str.33/cv.8 do čj-D-naučit se rozlišovat tvary slov a slova příbuzná

matem.-sčít.,odčít. dvojciferných čísel-učeb.str.19,PS str.13-ve škole,DÚ PS str.11/cv.3

 


11.10.čj- rozliš.slov příbuzných a tvarů slova-učeb.str.32/.3,str.33/4,PS str.11/1,3-ve škole,DÚ PS str.12/cv.4

M-G opak.čára-učeb.str.112/cv.3,4 -do geom.sešitu,PS str.39 -ve škole

Aj-1.sk.-slovíčka Music time-naučit,učeb.str.4,PS str.4-ve škole

PRV-krajina,povrch ČR-učeb.str.15,PS str.19 ve škole

čtení-čít.str.25-28-dočíst doma,pís.str.7


10.10. čj-tvary slov,slova příbuzná,kořen slova-učeb.str.31,str.32/cv.2 do čj-Š,DÚ PS str.11/cv.2

PRV.-Evropská unie,naši sousedé-zápis do sešitů,PS str.19 ve škole

Matem.-pětiminutovka,učeb.str.17,18,DÚ učeb.str.17/cv.8-do M-D

čj-sloh-pracovní postup-učeb.str.38 celá ve škole,DÚ učeb.str.38/cv.6-do sešitu sloh /na příští úterý/


9.10. Aj-1.sk.-Chit Chat 2.-učeb.str.2,3,PS str.2,3 -ve škole,DÚ-opakovat slovíčka.

Přinést sešit č.513 na English

M--Ps str.10/cv.1,2,3,4,6 -ve škole,DÚ PS str.10/cv.7

PRV-test,Evropa a sousedé -učeb.str.14,PS str.17,18

čtení -DÚ str.20-21 -bude na známky,str.22-ve škole


6.10.čj- věta jednoduchá -učeb.str.24/cv.3 a,b do čj -Š

DÚ cv.4 /str.27 -přepis do čj -D

matem.-řešení slov.úloh - test na známky,str.9 -dokončení ve škole

Na příští hodinu pracovních činností přinést buď hrách nebo čočku nebo kukuřici - budeme vytvářet mozaiku

 


 

5.10.AJ-1.sk-slovíčka naučit /ve slovníku/,Hra -odpovědi na otázky

             - -v pondělí přinést Chit Chat oranžovou učebnici

             2. sk. - slovíčka - violin, guitar, piano, flute, drum, trumpet. Procvičování vět z minulé hodiny a opakování. PS 3/4,5 a 4/6. Prosím, ať příští hodinu mají všechny děti slovníček a školní sešit. Budu je vybírat a kontrolovat. Děkuji.

 

čj-autodiktát

-věta jednoduchá-druhy vět učeb.str.22 a 23-ve škole

matem-pětiminutovka,učeb.str.15 /cv.1-6,PS str.9/cv.1,6,4

-vzhledem k dnešnímu odpolednímu vystoupení dětí na Chvalském zámku děti žádný DÚ nemají.laughing


4.10. čj-procvič.pravopisu souhl.na konci slov-učeb.str.22/cv.3,2-do čj-Š,DÚ učeb.str.22/cv.3 do čj-D

M-G -bod-opakování-učeb.str.111,PS str.38 a zápis do sešitů

Aj-1.sk.-PS dokončení str.60,vyprac.str.62,63 ve škole a slovíčka do slovníku-naučit za DÚ

    2. sk. - Pár základních otázek a odpovědí na ně ve školních sešitech (viz strany 2-3 v učebnici a něco navíc). PS 2/1,2, PS 2/3 !!Pozor souvisí i se cvičením 2. 

PRV-opak.obec atd.-bude test

ČR-učeb.str.13,PS str.16,kde máme i DÚ/zelený rámeček/

 

Děti dostaly předběžné přihlášky na školu v přírodě na jaře 2018.Prosím o vyplnění a urychlené navrácení.Děkuji -TU


3.10.čj- hlásky na konci slov-učeb.str.21 /cv.1 ,PS str.10/cv.20-ve škole,DÚ PS str.10 /cv.19

matem.-učeb.str.14,PS str.8 celá ve škole

PRV.-město-učeb.str.12,PS str.14,15 ve škole

 

Děkuji všem dětem,které se přihlásily na vystoupení na zámek ve čtvrtek 5.10. laughing TU


2.10. AJ-1.sk.-test č.10,PS str.59,60-ve škole

               2. sk. - kdo nestihl dodelat stranu 60 v PS, ma za DU. Jinak ve stredu at uz deti maji ChitChat 2.

čj-psali jsme diktát na vlastní jména,učeb.str.19 /cv.2,str.20/cv.3-ve škole,DÚ učeb.str.20/cv.4 do čj-D

Matem.-učeb.str.12/cv.1-5 ve škole,DÚ str.13/cv.3 do M-D

čtení-psaní-písanka str.5-ve škole

 


27.9. čj-písmeno ě -učeb.str.18,cv.1 /str.18 -přepis do sešitů

M-G -tělesa-procvič.učeb.str.110 a zápis do sešitu G,PS str.37-celá ve škole

PRV-obec,typy obce-procvič. v PS str.13,zápis do sešitů.Přinést malou foto obličeje na pondělí-budeme sepisovat adresy spolužáků a přikládat foto /není ale nutné/

AJ-1.sk.-test č.11,PS str.58 celou dokončit a opakovat výrazy there is...there are..-bude opět test v pondělí

     2. sk. - PS 53/3, 56-57, PS 58/2 obě dvě omalovánky

čtení- čít.str.14,15 -ve škole,DÚ číst str.16-19-bude na známky


26.9. čj-autodiktát,opak.vlast.jmen uč. str.18/cv.2-ve škole

PRV-obec,město -učeb.str.11,PS str.12-ve škole

Mat.-pětiminutovka,procvič.počítání do 100 -učeb.str.8/cv.1,DÚ cv.5/str.8

čj-sloh-pracovní postu -učeb.str.35 /cv.1,str.36/cv.2,3 -ve škole.Za DÚ si promyslet krátký lehký recept.

Těšíme se na dny volna 28.a29.9.!!!laughing

 

 

 


25.9. Aj-sk.1-slovíčka písemně na známky,PS str.58/cv.2 -dokončit doma,kdo nestihl

Čj-opak.-vlastní jména -učeb.str.17 /cv.18 ve škole,PS str.9 celou ve škole

matem-PS str. 7/cv.6,7 ve škole,učeb.str.10 ve škole DÚ učeb.str.11 /cv.7 do M-D

PRV-opak. bezpečně do školy-zápis do sešitů na téma co má mít mé kolo

      -výklad naše obec -učeb.str.10

čtení -DÚ -nakreslit erb Horních Počernic do sešitu čtení

 

Některé děti nemají zaplacené PS 505 Kč-prosím dodat-děkuji TU.

                   


22.9. V pátek 29.9.2017 máme ředitelské volno-prosím rodiče podepsat toto sdělení v ŽK str.27.

Učivo :čj -učeb.str.17 /cv.5 do čj-Š ve škole,DÚ PS str.8 /cv.17

Matem.-opak.počítání do 100 po desítkách-PS str.7-dokončení ve škole

čtení-četba na pokračování  "Pohádková čítanka "-ve škole


21.9. Aj-1.sk.-procvič.slovíče ze 20.9.-na tabuli společně,PS str.56,57.

             2. sk. - nová slovíčka - nábytek. V pondělí budeme psát TEST NA PŘEKLAD VĚT za pomocí There is/are.... There isn't/aren't.... s využitím právě našich nových slovíček. Např. There aren't six tables. There is one wardrobe. 

     čj-pravopis i/y-učeb.str.15/cv.1-dokončení ústně,PS str.7 /cv.15,str.8/cv.16,17 -společně ve škole,DÚ učeb.str.16 /cv.4 a/ do čj-D 

     matem.- desítky a jednotky-rozklad čísla,počítání do 100 po desítkách-opak. ve škole PS str.6/cv.3,4 společně,str.7/cv.1,4 dokončit doma,pokud nestačil ve škole


20.9.čj- diktát č.1,pravopis i/y-učeb.str.15/cv.1-ústně ve škole,DÚ učb.str.15 /cv.6 do čj-D

        M-G-opak.tělesa-učeb.str.109,PS str.36 ve škole

         AJ- -slovíčka My favorite things-ve slovníčku,PS str.55 /cv.6 ve škole,DÚ cv.7 /str.56

         PRV.-DV-dopr.značky -dělení /zápis a kresba do sešitů/,PS str.11 ve škole

čtení/psaní-čtení na známky str.10-12,písanka str.2 -ve škole a kdo nedokončil,tak za DÚ

              


19.9. čj-opakování učiva 2.ročníku-souhlásky měkké,tvrdé a procvič.pravopisu ů/ú-na tabulky,učeb.str.14 /cv.5 do čj-Š,DÚ PS str.7/cv.14

matem.-procvič.příkladů se závorkami,počítání do 100-učeb.str.9/cv.8,9,PS str.6 /cv.1,2 -ve škole

PRV.-cyklista -učeb.str.9,PS str.10-ve škole

        -sešity-zápis :pravidla pro chodce,pravidla pro cyklisty


18.9.. čj-hláska a písmeno,pravopis ů/ú -opakování-učeb.str.13 /cv.3,4-ústně ve škole a cv.3 do čj-D za DÚ

               -PS str.6 /cv.12,13 ve škole

  matem.-pětiminutovka na sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10

-učeb.str.8 /cv.5,PS str.5 -dokončení,procvič. nás.,dělení 1-5

Aj-1.sk.-slovíčka písemně,,PS str.53/cv.3,str.54 /cv.4,DÚ PS str.54 /cv.5

    2. sk. (Černíková) - Nová slovíčka - ball, guitare, doll..... PS:52/1. Bez DÚ.

Zbytek týdne: (AJ Černíková)

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Tvoření otázek "How many...?" + odpověď, PS: 52-55, procvičování slovíček a vět. V pondělí 25.9. budeme psát TEST (překlad vět, použití nových slovíček) právě na oznamovací věty "There is/are..." a otázky "Is/Are there....?" a "How many...?"

Úterý a středy (13-14 h) - možnost zájmové činnosti "Angličtina" pro děti na budově 1. stupně pod vedením Ivety Černíkové. Více info u třídního učitele nebo ve vrátnici školy.

PRV.-skupin.práce -DV-doplnit kdo nestačil

čtení-číst za DÚ str.10-12


15.9.čj-opak.hláska a lísmeno,dělění hlásek,graf.značení ve slovech-učeb.str.12 /cv.2a/ do čj-Š,za DÚ PS str.6 /cv.11

Matem.-sam.práce PS str.4/cv.5 do M-Š

          -učeb.str.8/cv.3,4 a PS str.5 /cv.2 -ve škole

        -DÚ -opakovat sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10 a rozkladem-bude pětiminutovka

 Děkujeme čtyřem spolužákům za sběr laughing!!!!!!!


14.9. Aj-1.sk.-tvoření vět It is...,nová slovíčka na téma My favourite things-ve slovníčku -naučit za DÚ

                    PS str.52-dokončit cv.2 za DÚ

              2. sk. - PS: 51/7 - porozumění textu. Procvičování slovíček "Animal Safari", přídavných jmen a členů a/an. !! V pondělí budeme psát krátký TEST právě na naše nová slovíčka (ze slovníčku) - crocodile, eagle, ostrich, snake, big, long, hungry...... a další. !! Forma testu: překlad čtyř slovíček z ČJ do AJ a čtyř slovíček z AJ do ČJ. Po testu budeme pokračovat v pracovních sešitě na straně 52 "My favourite things."

Čj -opak.-slabika -učeb.str.11/cv.3 a,b d-sam.práce do sešitů,PS str.4 /cv.7,8 ve škole,DÚ PS str.5 /cv.10

Mat.-opak.počítání do 20 s přechodem 10,rozklad čísel -učeb. str.8/cv.1,2,PS str.5 /cv.1,6


13.9. čj-opak.- slabika-učeb.str.10 /cv.1,str.11/cv.2,3, PS str.3 /cv.6 ve škole,za DÚ Ps str.5 /cv.9

Aj -1.sk.- procvičovali jsme členy a-an,PS str.51/cv.7 ve škole,cv.8 za DÚ a naučit nová slovíčka ve slovníčku

Matem.-G /bude každou středu/-opak.geom.útvarů-učeb.str.108,PS str.35 /cv.1,2,5,6

-rýsování trojúhelníku do sešitu

PRV -DÚ PS str.7-dokončit

cesta do školy -učeb.str.8 a PS str 7

-sešit-zápis pravidel sluš.chování-opak. z minulé hodiny

čtení-čít.str.6-9 -bude čtení na známky

Dále vybíráme peníze za pracovní sešity-pro 3.ročník 505,-Kč celkem /PRV  72,-,Čj  75,-,M-1 67,-,M-2 67,-,Chit Chat II-224,-/.Děkuji TUsmile

                                                                                                 

 


12.9. čj-autodiktát,slova nadřazená,podřazená a souřadná-učeb.str.9,10,DÚ-PS str 3 /cv.5 dokončit

PRV-škola,spolužáci -učeb str.7 a PS str.5,6 -vybarvit obrázky na str.6 za DÚ

matem.-opak.zkoušky správnosti -do M-Š

          -zápis slovních úloh-učeb.str.7,PS str.4 /cv.2,3,DÚ cv.4/str.4 v PS

sloh-téma "chováme se k sobě slušně"-učeb.čj str.27


11.9. AJ-procvič.Ther are There is...tvoření vět-PS str.48,49,DÚ PS str.49 /cv.4

čj-učeb.str.8,9 /cv.2 ,PS str.2 /cv.3-slova protikladná

matem.-procvič.zkoušky správnosti do M-Š,PS str.3 /cv.6,7,str.4 /cv,1 -dokončit doma,DÚ str.4 /cv.6 v PS

PRV -rozdány PS,opak.učiva z 2.roč.-učeb.str.4,3

čtení -čít.str.3-přednes básní ,úkoly-kresba podzim.listu do sešitu čtení,str.4 text písně Září od Svěráka


8.9.Dnes jsme byli poprvé v bazénu-některé děti neměly sáček na boty /boty se nesmí nosit do šatny bez sáčku.Rovněž několik mělo krátké rukávy a vzhledem k nízké ranní teplotě a po koupání hrozí nachlazení,tak prosím,aby měly dlouhé rukávy.Děkuji-TU

Učivo :čj-opakovali jsme synonyma a slova protikladná -učeb.str.8 /cv.1-ve škole,PS str.1 /cv.2 ve škole,cv.4/str.2 v PS za DÚ

matem:opakujeme a učíme se zkoušku správnosti -učeb.str.6-celou ve škole,PS str.3-dokončení ve škole

Od pondělí začínáme podle rozvrhu 5 vyuč.hodin,tedy denně do 12,35 hod.


7.9. Učivo :Aj 1.sk.-opakovali jsme představení se  a krátké věty I like...,I don't like ..se sl.zásobou Food.

Osvojovali jsme si a psali do slovníku slovíčka Animal safari-naučit zpaměti za DÚ

2. sk. (p. Černíková) - naučili jsme se představit se a nová slovíčka "Animal Safari" (pracovní sešit str. 48). DÚ: prac. sešit 48/2 a opakování slovíček

PS str.48 /cv.1 za DÚ

Čj-učeb.str.7,cv.1-ve škole

DÚ-PS str.1/cv.1

Mat.-učeb.str.6/cv.1,2 -ve škole

        PS str.4 /cv1,2,4-dokončit doma,kdo nestačil

Zítra,t.j.v pátek plavání-mít potřebné věci.Vyuč.opět do 11,40 hod.

 

 

                    


6.9.Zítra-ve čtvrtek se učíme podle rozvrhu s tím,že budeme mít jenom 4 vyuč.hodiny.Rovněž tak i v pátek.Od pondělí začínáme celých 5 vyuč.hodin každý den,tudíž končíme ve 12,35 hod.Pokud možno pořiďte dětem hlavně sešity,již zítra potřebují do něčeho psát.Děkuji -TU


Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

5.9.2017  Dnes si děti nadepisovaly a balily sešity na čj a matematiku,dostaly žákovské knížky,které prosím rodiče vyplnit.Rovněž jsem rozdala rozvrhy a blanket na příspěvek  spolku Chvalská škola,ke kterému podávám následující informace: -z Vámi zaplaceného příspěvku čerpá každé dítě tímto způsobem : pomůcky na VV,PČ -objednává vyučující /vloni na vánoč.dárky/,Den dětí,Mikulášská,projekt Setkávání,ŠD,klub,popř.třídní fond,výjezdy jako lyžák, ŠvP

-každá třída má svého zástupce / nebo si ho zvolí na TS 6.11./,který se spolkem spolupracuje

Prosíme,aby příspěvky byly zaplaceny včas a větší díl formuláře byl vrácen třídní učitelce.Děkujeme.

Dále oznamuji,že ve dnech 12.-14.9. bude sběr starého papíru.

Připomínám,že od čtvrtka se učíme podle rozvrhu.TU

 


4.9.V úterý 5.9.2017 si děti mohou přinést pomůcky na VV,PČ a sešity s obaly.Na prvouku a geometrii budou potřebovat velké sešity jako v minulých letech.Mohou pokračovat do loňských nebo mít nový-nechávám na vás. Náhradní sešity je třeba nadepsat jen jménem a mohou být uloženy ve třídě.Pomůcky na TV budou třeba až od února,ale je také možné si je uložit již nyní do skříně.Učebnice s obaly přinést ve středu a určitě již ve čtvrtek,kdy začínáme podle rozvrhu angličtinou-děti budou potřebovat modrý PS ze 2.třídy-budeme dokončovat.

Dále prosím rodiče o nahlášení změn např. v adrese atd.,jsou potřeba zanést do šk.matriky.Děkuji -TU.

 

 


31.8.2017 -Vítám na stránce třídy 3.A a podávám první informace ohledně organizace během prvního školního týdne :v pondělí 4.9. máme vyučování do 8,45 hod. -oběd v ŠD je možný po domluvě s jídelnou

-v úterý 5.9. a ve středu 6.9. končí vyučování po 4.vyuč.hodině

-od čtvrtka 7.9.vyučujeme podle rozvrhu,ale máme pouze 4 vyuč.hodiny.

-v pátek 8.9 rovněž podle rozvrhu,ale jen 4 vyuč. hodiny s tím,že jedeme na první lekci plavání ve stejném režimu jako vloni

V pondělí si děti ještě nemusí nosit tašky ani přezůvky,vše až od úterý.

Připomínám,že na plavání mají mít každý v igelitce plavky,mýdlo,ručník,čepici a zvlášť v igelitce něco na přezutí do bazénu-ale to jistě znáte z loňska.