3.4. pátek

ČJ     - příslovce

          učebnice str.137, cv.2,3 ústně

          učebnice str. 138, cv. 5   podle vzoru napište do sešitu pouze první sloupeček

M     - kruh a kružnice

       učebnice str.127  - pozorně si prohlédněte příklad 5 a potom pracujte do PS   str.41,př. 2,3,4

         - zopakujte si na volný list papíru rýsování kružnic ( můžou se i protínat), nezapomeňte si nejdříve vyznačit střed kružnice !!!!!!

TV   - udělejte si krátkou rozcvičku

ČT    - čtěte si oblíbenou knihu

          písanka str.15 dokončete

Do mailu posílám krátké opakování z češtiny a matematiky. Stačí vyplnit a poslat zpět ( do 6.4.). Nemusíte tisknout.


 

 2.4. čtvrtek

ČJ      - příslovce

           učebnice str.136,cv.1    - práce do sešitu  - napište uvedená slova do čtyř sloupců podle toho, jak se na ně můžeme zeptat :

            kde ?                  kam ?                          kdy?                            jak?

           - str.137  - pozorně si přečtěte tabulku   PAMATUJT!E  SI !!!!

M    - sčítání a odčítání

         PS   str.21, př. 2, 3 (dokončit),4,5

PRV    - Užitkové rostliny

            - učebnice str.45  - pozorně si přečti a prohlédni obrázky

              PS   str.48   - vypracuj pouze zelený rámeček

HV     - zazpívej si oblíbenou písničku

VV    - ve volné chvíli namaluj obrázek ke knize, kterou právě čteš

Rozšiřující učivo pro dobrovolníky :   www.rysava.websnadno.cz/matematika 3.rocnik   - počítání do 1000

                                                   www.rysava.websnadno.cz/ cesky jazyk -3.roc.   - podstatná jména

                                                                                                                           slovesa

                                                                                                                           přídavná jména

Anglický jazyk (Korenčiaková)- Dobrý den, moc se omlouvám, zapomněla jsem vám napsat čísla nahrávek. Píseň ze strany 29- Track 39 ChitChat2 CD1; The Dragon Crown- Track 43 Chit Chat 2 CD1.

Anglický jazyk Štrynclová - nakreslete obrázek podle popisu v angličtině - viz příloha zcela dole na stránce nazvaná AJ kreslení. Výsledný obrázek vyfoťte a pošlete mi ho buď přes Komens nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těším se na vaše obrázky! 

 


 1.4.  středa

ČJ       - přídavná jména

            - učebnice str.136,cv7  - vypište do sešitu všechna přídavná jména a pošlete na mail

              PS  str.39,cv.5  - vypište přídavná jména

                    str.40,cv.9

Rozšiřující cvičení pro dobrovolníky - skolákov.eu/cesky jazyk - 3.třída - slovní druhy

                                                     skolákov.eu/cesky jazyk 2.třída - slovní druhy

M       - odčítání

            učebnice str.78, př.1,2,3,4        - příklad 1,3,4 vypočítej do sešitu

            PS  str.21,př.3   vypočítej pouze první sloupeček

PČ     - práce se stavebnicí     - určitě doma nějakou máš

ČT   - čítanka str.142 - 144

        - písanka str. 15 napiš pouze doplněné věty

1. 4. Angličtina Štrynclová - PS str. 32 a 33 (Review B) - vyplnit a zkontrolovat si dle přiložených vzorů. Jedná se o dva soubory ve formátu pdf, které naleznete zcela dole na této stránce a nesou název AJ 3A PS 32.pdf a AJ 3A PS 33.pf. 


31.3. úterý

ČJ      - přídavná jména

           učebnice str.135,cv.5  ústně

           PS   str.39,cv.6   nejdříve spojujte a potom napište

                  str.40,cv.7

M   - odčítání

       PS   str.20,př. 4,5,6   - u příkladu 5 nezapomeň na zápis,výpočet a odpověď

              str.22,př.5

PRV  - Okrasné rostliny - učebnice str.44   - pozorně si prohlédni obrázky

          Podívej se, které okrasné rostliny máte doma. Můžeš si některou nakreslit.

ČT     - čítanka str.140 - 141

           písanka str.14 dokončit

 

 


Milé děti, všechny vás zdravím a chválím za plnění zadaných úkolů. Děkuji všem, kteří poslali práce z VV a PČ.

Děkuji také rodičům za dosavadní spolupráci.   A.A.

 

Nové učivo:

30.3. pondělí

ČJ     - přídavná jména

           učebnice str.135,cv.4 - ústně

                        str.135,cv.6 opište do sešitu a podtrhněte všechna přídavná jména

           Abych viděla,jak se vám práce daří, vyfoťte a pošlete na WhatsApp nebo na email.

           PS    str.40,cv.8

M     - odčítání

         učebnice str.77,př.1,2,3 ústně

        PS   str.20,př.1,2,3

PRV   - Zvláště chráněné rostliny    - učebnice str.41

           PS   str.47 dokončete

ČT    - čítanka str.138 - 140

          písanka str.14 - napište pouze doplněné věty

Rozšiřující učivo pro zájemce       - skolákov.eu/cesky jazyk - 3.třída - slovní druhy


 30. 3. pondělí 

AJ Štrynclová: procvičujte slovní zásobu na: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes

Zaměřte se na téma "oděvy" (clothes). V této sekci doporučuji cvičení s názvem "Co je to?" (What's this? What are these?), kde vidíte obrázky a máte nahlas říct anglické slovíčko, které si pak zkontrolujete tím, že na obrázek kliknete a slovíčko se objeví napsané. Dobré jsou i další části - procvičování slovíček s hodnocením nebo přiřazování slovíček k obrázkům. Ti rychlejší z Vás jistě zvládnou i téma "v bytě" (in the flat). U obou témat si můžete zahrát oblíbenou šibenici (hangman), ale pozor! - na písmena je nutné klikat postupně - od začátku slova a ne na přeskáčku :)- Ale na to určitě přijdete :)- Enjoy!    

Aj Korenčiaková: V příloze posílám úkoly na týden 3.A 30.3.- 3.4.  Můžete se také podívat na úkoly, které zadala pí. učitelka Štrynclová svojí skupině (výše), jsou to moc hezké aktivity. Korenčiaková


27.3. pátek

ČJ       - přídavná jména

            učebnice str.133 - 134, cv.1,2,3   ústně

            -pozorně si přečtěte tabulku  PAMATUJTE SI  !!!!!

M      - učebnice str. 126,př. 1,2,3 ústně  -  kruh , kružnice

          PS   str.41,př. 1

TV   - nezapomínejte na cvičení

         - můžete si zacvičit v 8,55 a 11,55 s ČT2

ČT    - čtěte si oblíbenou knihu

         - písanka   str.13 - pište hůlkovým písmem, obrázky si můžete vybarvit

Milé děti, moc vás všechny zdravím!!!!!!!! Pilně pracujte zadané úkoly a mějte se hezky !!!!!!

Pokud máte hotové práce z VV a PČ, můžete je vyfotit a poslat na WhatsApp nebo na email adamcova.stolinska@seznam.cz


26.3. čtvrtek

ČJ       - učebnice str.151,cv.1 - pracujte do sešitu

            - vypište z obrázku co nejvíce podstatných jmen a roztřiďte je do sloupečků :

               osoby                        zvířata                        věci

            - potom si řekněte, co osoby, zvířata a věci na obrázku dělají

            PS      str.39,cv.5   - podtrhněte modře slovesa a červeně podstatná jména

M        - učebnice str.76, př.1,3,4    ústně

                           str.76,př.2     napište do sešitu druhý a třetí sloupeček

            PS    str.19,př.6

HV       - zazpívejte si oblíbenou písničku

             opakujte si noty

PRV    - zopakujte si v učebnici na straně 41 léčivé a jedovaté rostliny

            PS   str.47 - léčivé rostliny  - vystřihněte a vlepte na patřičná místa části těl rostlin

PČ       - narýsujte několik kružnic, vybarvěte, vystřihněte a nalepte na volný list papíru

              


 

Anglický jazyk 23.3.-27.3. 2020

Korenčiaková: úkoly v příloze dole: 3.A 23.3.-27.3. 

Štrynclová: 23.3. Učebnice str. 8 - přečíst, přeložit ústně a zodpovědět na otázky. Kdysi jsme to vynechali, protože jsme neuměli veškeré číslovky. Pozor na čtení desetinné čárky - např. 1.5 se čte "one point five".   

25.3. a 24.3. Zapište si do sešitu, co jste celý den jedli. Např. breakfast: milk, cereals, lunch: meat, potatoes. Snažte se používat slovíčka, která již znáte, ať to není příliš těžké. Dobrou chuť! :)- 


 

25.3. středa

ČJ      - učebnice str.132,cv.4

           - doplňte do vět vhodná slovesa a tato slovesa napište do sešitu

           PS   str.38,cv.3

M     - učebnice str.75,př.5,6,7

          PS str.19,př.3,4,5

VV   - Jak trávíte volný čas - nakreslete ( použijte pastelky)

ČT    - psaní  str.12 dokončit

       - čtěte si oblíbenou knihu


 INFO:  na BAKALÁŘÍCH si rozkliknete  VÝUKA - PŘEHLED VÝUKY, nahoře vyberete předmět, objeví se zápis v třídní knize např. podstatná jména. Rozklikněte a najdete cvičení na dané téma.


24.3. úterý

ČJ        - učebnice str.132, cv.2   - cvičení napište a podtrhněte slovesa

             PS    str.37,cv.2

                     str.38,cv.4

M      - učebnice str.74,př.1

                        str.74,př. 2,4 doplňte do učebnice tužkou

                        str.74,př.3  vypracujte do sešitu

           PS    str.19,př.1,2

PRV    - učebnice str.41   pozorně si přečtěte

            PS    str.47 - pouze zelený rámeček

ČT      -  čítanka str. 137 - 138

          - písanka  str. 12  - doplňte pouze tabulku


 

23.3 pondělí

ČJ        - učebnice str.131,cv.9

             - napište věty, aby vzniklo souvislé vyprávění

             v napsaných větách podtrhněte podstatná jména

            str.131,cv.1 ústně   +  pozorně si přečtěte barevný rámeček

            str.132,cv.3  ústně    - cvičení si přečtěte a vyhledejte slovesa

M      - učebnice str.73,př.4

          PS    str.17,př.5

                 str.21,př.1,6

PRV    - PS  str.46 dokončit

ČT      - čítanka str.135 - 136

           - písanka str.11

            


20.3.  pátek

ČJ       - slohová cvičení  učebnice str.122 -124

             cvičení 6,7,8  - napište velmi krátkou odpověď

             cvičení 9,10,11,12, ústně

M       - PS  str.17,př.3,4

          - vyzkoušejte si na volný list papíru rýsování kružnice  - návod naleznete v učebnici na straně 128

HV    - narýsujte si notovou osnovu a procvičujte noty

VV   - nakreslete dvě jarní květiny

AJ- Prosím o víkendu vypracovat v PS: str. 32. Jestli můžete, úkol ofoťte a pošlete mi ho na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nemám všechny vaše e-mailové adresy a některé přílohy vám musím posílat e-mailem, protože je tady nemůžu vložit. Proto se mi, prosím, snažte úkoly poslat. Děkuji mockrát.


 

 19.3. čtvrtek

ČJ      - učebnice str.130,cv.8   - celé napsat, podtrhnout všechna podstatná jména a seřadit je podle abecedy ( stačí očíslovat)

M      - učebnice str.73,př,1,2,3

           příklad 3 - písemně do sešitu

           PS  str.17,př.1,2

PRV   - učebnice str.40 pozorně přečíst

           PS     str.46 - vybarvit a pojmenovat obrázky

ČT    - práce s textem ( slohové úkoly)

          učebnice čj   str.121 - 122,cv.1,2,3,4,5  ústně

         - potom si čtěte oblíbenou knihu

TV  - nezapomínejte na pořádnou rozcvičku !!!!!!

AJ Štrynclová - uč. 29 - přečíst text a přeložit. 

AJ Korenčiaková: Dobrý den, v příloze dole posílám úkol. (příloha je úplně naspodu, když srolujete úplně dole, najděte tam přílohu).

Posílám taky nahrávku, trvalo to dlouho, ale přišla jsem alespoň na to jak to udělat ;) Dekuji za trpělivost. Pošlu vám to do mailu.

 

 


INFO:  Škola v přírodě je zrušena. Neposílejte peníze na účet školy. Děkuji.


18.3. středa

ČJ    - učebnice str.130,cv.6,7

         cv.7 písemně - rozdělit do sloupečků

         PS  str.37,cv.1 - zapsat doplněná slova do tabulky

M    - učebnice str.72,př.5,6,7,8

         př.6 písemně ( zápis,výpočet,odpověď)

         - tabulku doplňte do učebnice tužkou

         PS  str.16, př.3,4,5

ČT  - čtěte si oblíbenou knihu

AJ Štrynclová - učebnice str. 28 - přečíst a přeložit ústně. 


17.3. úterý

ČJ         - učebnice str.129,cv.3,4,5

               cv.5 - písemně

            PS   str.37,cv.1  - pouze doplnit i - y

M    - učebnice str.71,př.1,2,3  - ústně

         př.4 - písemně

        PS   str.16,př.1,2

        - opakovat písemné sčítání a odčítání

ČT   - str.134

        písanka str.10

PRV   - PS   str.44 dokončit

 

16.3. pondělí

Děti si zavedou sešit, do kterého budou psát  písemné úkoly z českého jazyka i matematiky.

Probrané učivo si můžou procvičovat na www.školákov.cz

ČJ       - učebnice str.128 - 129,cv.1,2

                                       cv. 1 - písemně

                                       cv.2 - napsat čtyři věty

M       - PS   str.15,př.5,6

                   str.18,př.6

          - procvičovat násobení a dělení

ČT    - písanka str.9

       - čítanka  str.132 - 133

PRV   - učebnice str.38 - 39 pozorně přečíst

AJ Štrynclová - na youtube se podívat na video HB Unit 6 - Weather (lze zapnout anglické titulky) a vypsat do sešitu všechny věty o počasí a přeložit je. Např. It's cloudy. Je zamračeno/zataženo. 

AJ Korenčiaková: 

(prosím přepsat do sešitů)

16th March

The weather. Questions.

It is sunny. - Is it sunny?

It is raining.- Is it raining?

 

Short answers

Is it windy now? (Je větrno teď?).

Yes, it is. (Ano, je.).

No, it isn` t. (Ne, neni.).

 

Homework 1: 29/5

Používám krátké odpovědi: Is it sunny now?……Yes, it is.……………..

Homework 2: 31/8

Homework 3:  video HB Unit 6 - Weather


13.3.

ČJ       - učebnice str.125,cv.2 opsat poslední odstavec

                          str.126 ústně

                          str. 127,cv.1,2 písemně

M       - PS   str.18,př.5

           učebnice str.70,př.3,5 písemně

ČT     - str.128 

AJ Korenčiaková: Prosím, aby žáci shlédli krátké video o počasí: youtube: HB-Unit6 Weather. Děkuji a hezký víkend. 


12.3.

ČJ         - učebnice str.124,cv.1 ústně

                                str.125,cv.2 opsat šest řádků

                                str.125,cv.3 ústně

M         - PS  str.15,př.2,3,4

                   str.18,př.4

PRV     -str.38 dokončit - přečíst

ČJ      - písanka str.8      AJ Štrynclová: Z důvodu virových prázdnin prosím vypracovat PS 28/2, 30/6,7 a 31/8. 

 11.3. - práce na pracovní listy

Korenčiaková: PS: 27/7; 28/1,2


10.3.

ČJ    - učebnice str.119,cv.6,7,8

                       str.120,cv.9,10,11

M     - učebnice str. 68,69

PRV  - PS  str.45 dokončení

         učebnice str. 38 - výživa rostlin

DÚ    M    PS    str.15,př.1

         písanka str. 7 dokončení


 

 AJ Korenčiaková: nová slovní zásoba: počasí, uč. str.28

 9.3.

ČJ    - učebnice str.116 - 117,cv.3,4,5

M    - učebnice str.67 celá

         PS   str.14,př.4,5,6

PRV  - učebnice str.37

          PS     str.45,zelený a žlutý rámeček

ČT   - str.126 - 127

         písanka str.7

DÚ     M    učebnice str.67,př.4

               - někteří žáci ještě dokončí v PS  str.14,př.5,6


6.3.

ČJ     - učebnice str.108 - 110

M      - učebnice str.124 - 125

           PS   str.39,př.4

ČT    - čtenářské dílny

DÚ    - čtení

           M       PS      str.39,př.5 + str.40,př.1,3 ( na pátek)


 

 AJ Korenčiaková: přítomný čas průběhový- otázky

 

 5.3.

ČJ     - učebnice str.115 celá

                        str.116,cv.1

M    - učebnice str.66 celá

         PS    str.14,př.1,2,3

PRV  - PS     str.44 - zelený rámeček

          učebnice str.37 - jedlé houby

DÚ      M     PS  str.39,př.2,3  + doplňovací cvičení


4.3.

ČJ     - učebnice str.113,cv.6,7

          PS     str.36,cv.3

M     - učebnice str.65 celá

         PS    str.13,př.4,5

                str.18,př.3

ČT   - Děti z Bullerbynu

DÚ     čj   PS    str.36,cv.2  + doplňovací cvičení

          - některé děti dokončí příklady v PS

10.3. - kulturní akce ve škole - Cirkus - vybírám 50 Kč

 

4.3. AJ Štrynclová PS - téma Praha, str. 62 a 63. Zítra si napíšeme pohlednici z Prahy. Zkouším číslovky a názvy měsíců. 

AJ Korenčiaková- přítomný čas průběhový, zkrácené tvary: I am drinking/ I´m drinking- prosím procvičovat; uč. str. 26

 

 


 

 3.3.

ČJ     - učebnice str.112,cv.3,4,5

M     - učebnice str.64 celá

         PS     str.13,př.1,2,3

PRV   - učebnice str.36

           opakovat vzduch

ČT    - str.124 - 125

          písanka str.6

    M     PS   str.13,př.6

        písanka str.6 dokončit  


 2.3. 

ČJ    - učebnice str.112,cv.1,2

         PS   str.35,cv.1

M    - PS  str.12,př.1,2,3,4,5

PRV  - PS  str.43

ČT    - str.122 - 123

          písanka str.5

DÚ     čj  str.112,cv.2b

         čtení

AJ (Štrynclová) - probrány názvy měsíců z uč. str. 63 - za DÚ naučit se je. Dále probrán recept na palačinky - uč. str. 67. 

AJ Korenčiaková- přítomný čas průběhový, časování sloves ve všech osobách: I am drinking, You are drinking, atd. Prosím, doma procvičovat.


 

21.2.

ČJ   - PS    str.35,cv.2,3

        opakování - práce na pracovní listy

M    - učebnice str.123 celá

         PS  str.39,př.1

ČT    - čtenářské dílny


 20.2. 

AJ Korenčiaková: Úvod do přítomného času průběhového, nová slovní zásoba; PS: str. 24/1

AJ Štrynclová: PS 26 celá - kdo nestihnul, dodělá doma. Zkouším v Aj číslovky od 0 do 100 a dobrovolné zájemce od 0 do 10 000. 

 


20.2.

ČJ     - učebnice str.107 - 108,cv.3,4,5

M     - učebnice str.63 celá

         PS    str.11,př.2,4,5

HV   - notový zápis

PRV   - PS     str.41 dokončení + str.42

DÚ     M   PS  str.11,př.6,7

                    str.18,př.2

Zítra máme třídnickou hodinu !!!!!!!!!!

 

  

                   


19.2.

ČJ    - učebnice str.105 - 106,cv.1,2

          PS    str.35,cv.1

M    - učebnice str.61,62 celá

         PS   str.11,př.1,3

ČT    - Já Baryk

DÚ    M    - PS   str.18,př.1 + pracovní list (čj)

 19.2. AJ Štrynclová - uč. str. 26 zkoušení, PS 27/8, zkoušení - číslovky od 20 do 200. DÚ učit se číslovky, kdo je ještě neumí. 

         AJ Korenčiaková- opakování učiva: PS str. 18,19, abeceda


 

 18.2.

ČJ     - učebnice str.105,cv.13,14

M     - učebnice str.60,př.1,2,3

          PS    str.10 celá

PRV   - učebnice str.34 - 35

          PS    str.40,cv.3

                  str.41 - žlutý rámeček

         - opakovat půdu

ČT     - str.119 - 122

           písanka str.4

DÚ      písanka str. 3,4 dokončit + pracovní list

          čtení


 17.2.

ČJ      - učebnice str.104,cv.12

           PS     str.34,cv.2,3

M     - učebnice str.59,př.8,9,10

          PS     str.9,př.6,7,8,9

PRV   - učebnice str.32 - 33

           PS    str.40,cv.1

ČT    - str.116 - 118

          písanka str.3

DÚ     čj    učebnice str.103,cv.8

V pátek 21.2. máme třídnickou hodinu - konec výuky ve 12,35 hodin !!!!!!

 

AJ Korenčiaková: čtení a překlad textu uč. str.23, nová slovní zásoba, DÚ: PS- str.18/1

AJ Štrynclová: čtení a překlad textu uč. str. 26 - příště zkouším. PS 24/2 a 25 celá. 

 


14.2.

ČJ     - učebnice str.103 - 104,cv.9,10,11

M     - učebnice str.122,př.5

          PS     str.38,př.2,3

     čtení

Prohlédněte dětem vlasy!!!!!!!!!


 13.2. 

AJ (Štrynclová) - číslovky, čtení, dokončení 4. lekce. DÚ: Naučit se číslovky z uč. str. 62 (čísla od 20 do 100). 

 13.2.

ČJ      - učebnice str.102,cv.4c,6

                        str.103,cv.7,8

M      - učebnice str.58 - 59,př.1,2,3,4,5,6,7

           PS   str.9,př.2,3,4

PRV    - PS    str.39

            opakovat koloběh vody v přírodě

DÚ        čj   učebnice str.103,cv.7

                  vyjmenovaná slova po v


12.2.

ČJ     - učebnice str.101 - 102,cv.4,5

M     - učebnice str.56 ,57

ČT    - Děti z Bullerbynu

DÚ    M    PS   str.9,př.1 + pracovní list

        naučit se vyj. slova po v


 12.2. AJ Štrynclová - výroba valentýnského přání s textem. Nestihli jsme zkoušení - bude zítra (uč. str. 22 a 23).

 

Štrynclová: DÚ na AJ - zítra zkouším čtení a překlad uč. 23 (the Dragon Crown). 

 


 

11.2.

ČJ    - učebnice str.100 - 101,cv.1,2

         PS   str.34,cv.1

M     - PS     str.8 celá

PRV    - učebnice str.31

ČT      - str. 113 - 115

          písanka str.2 dokončení

DÚ    čj     učebnice str.101,cv.3 a,b

        M    pracovní list


 

 10.2.

ČJ     - procvičování vyj. slov - pracovní listy

M      - učebnice str.54 - 55,př.1,2,3,4,5,6

PRV  - PS  str.38 dokončení

ČT    - str-112 - 113

          písanka str.1 - 2

DÚ     M písemné sčítání a odčítání ( tištěný list)

         čtení

AJ Korenčiaková: uč. str.22, čtení a překlad textu, nová slovní zásoba

AJ Štrynclová: uč. poslech str. 18, čtení a překlad uč. str. 22. DÚ slovíčka: castle, village, market, church, square. 


 

 7.2.

ČJ     - učebnice str.100,cv.6,7

M      - učebnice str.122,př.1,2,3,4

           PS     str.38,př.1

ČT     - str.110 - 111

DÚ     čtení


 

 6.2.

ČJ     - PS    str.32,cv.3

                  str.33,cv.4 dokončení

M     - písemné sčítání a odčítání

          PS    str.7,př.5,6,7,8,9

DÚ     M   - pracovní listy

AJ (Štrynclová) - PS 22/6,7 a slovíčka statue (socha), with (s), from (z), square (náměstí).


 

 5.2.

ČJ     - učebnice str.99,cv.5

          PS   str.33,cv.4

M     - písemné sčítání a odčítání

          učebnice str.53,př.3,4,5

          PS     str.7,př.3,4

ČT    - Děti z Bullerbynu

DÚ     čj     str.100,cv.6 (tři řádky)

                 naučit vyj. slova po s

Třídnické hodiny:

21.2.2020

27.3.2020

17.4.2020

29.5.2020

26.6.2020

Zítra jdeme do divadla. Děti si přinesou pomůcky na ČJ,M, AJ.

 


 4.2.

ČJ    - učebnice str.99,cv.3,4

M    - opakování písemné sčítání a odčítání

         učebnice str.52,př.4

                       str.53,př.1,2

        PS   str.7,př.1,2

PRV   - učebnice str.30 půda

           PS   str.38,cv.1 nalepit obrázky

ČT     - str.108 - 109

          písanka str.1

DÚ      ČJ      - PS   str.32,cv.2

          M       -PS     str.7,př.1 (pouze někteří žáci)


 3.2.

ČJ    - učebnice str.98,cv.1,2

          PS     str.32,cv.1

M    - učebnice str.52,př.1,2,3

         procvičování písemného sčítání a odčítání

PRV   - učebnice str.30

           práce do sešitu - vzduch

ČT     - str.107 - 108

           písanka str.30,31

     M    domácí sešit  + vytištěný papír

INFO:

Ve čtvrtek 6.1. jdeme do divadla - vybírám 70 Kč.


 

 30.1.

ČJ    - učebnice str.97,cv.1,2,3

         práce na pracovní listy

M    - písemné sčítání a odčítání - práce na pracovní listy

M   - PS č.1        str.46,př.1,5

                         str.47,př.7


 29.1.

ČJ     - učebnice str.95,cv.2 dokončení

                        str.96,cv.3,4

M      - učebnice str.50,př.3 + práce na pracovní listy

                        str.51,př.4,5

ČT     - Děti z Bullerbynu

DÚ       M     PS   str.6,př.6 - dokončení

INFO:

30.1.  vydání vysvědčení - konec výuky v 11,40 hodin (zapsáno v ŽK) - děti budou již po obědě

31.1.  pololetní prázdniny

Zítra děti dostanou rozvrh na 2.pololetí.

Pondělní rozvrh zůstává stejný !!!!!!!

   


 

 28.1.

ČJ    - učebnice str.95,cv.1,2

         PS   str.31,cv.6

M   - učebnice str.49,př.7

                     str.50,př.1,2

       PS  str.6,př.2,4

PRV     - učebnice str.30

             PS    str.37

ČT      - str.105 - 107

           písanka str.29,31

DÚ      M     PS   str.6,př.5

          ČJ    tištěný papír - doplňování


 

27.1.

ČJ      - učebnice str.93,cv.8,9

                         str.95,cv.1

M       - učebnice str.49,př.4,5,6

            PS   str.6,př.1,3

PRV     - učebnice str.29

             PS     str.36

ČT      - str.103 - 105

            písanka str.28

DÚ      čj   PS   str.31,cv.5

           M     PS   str.6,př.3 dokončit (pouze někteří žáci)

AJ : obě skupiny- uč. str. 17, nová slovní zásoba: robber, where, find, give, dirty, stupid. DÚ: naučit se slovíčka, procvičovat čtení a překlad textu na str. 17. 

INFO:

30.1. pololetní vysvědčení - konec výuky v 11,40 hodin !!!!!!

31.1. pololetní prázdniny


 

 24.1.

ČJ     - učebnice str.93 - 94  slušné chování

ČT     - Děti z Bullerbynu

Prohlédněte dětem vlasy!!!!!


23.1.

ČJ      - učebnice str.92,cv.7

           PS    str.30,cv.2 dokončení

M     - učebnice str.48,př.1,2,3

          PS   str.5,př.4,5,7

M     - učebnice str.121,př.1,2,3

          PS     str.47,př.1,2,3,6

PRV    - učebnice str.28

            PS   str.35

DÚ      ČJ     - domácí sešit

          PRV     - PS   str.35 - modrý rámeček ( na pondělí)

          M       - PS  str.47,př.4,5 ( na čtvrtek)

AJ:  nová slovní zásoba- místa ve městě


22.1.

ČJ     - učebnice str.91 - 92,cv.4,5

          PS    str.31,cv.4

M      - učebnice str.47,př.5

          PS  str.5,př.1,2,3,6

ČT    - Já Baryk

DÚ      M    str.47,př.5

                PS   str.5,př.6  (pouze někteří žáci)

          ČJ    vytištěný papír


 22.1.

AJ Korenčiaková: PS: are. 16,17;  DÚ: naučit se říkanku na str. 17


21.1.

ČJ     - učebnice str.91,cv.2,3

           PS   str.30,cv.2 (pouze doplnit) + cv.3

M     - učebnice str.46 - 47,cv.1,2,3,4

          PS  str.4,př.6 - dokončení

PRV  - učebnice str.27 - 28

ČT     - str.101 - 102

           písanka str.27

      čj  učebnice str.91,cv.3

          M   tištěný papír - dokončit

          čtení


 20.1. 

AJ Štrynclová: PS 17/7 - věty se naučit za DÚ (překlad vět mají v sešitech, pokud ovšem sešit měli ve škole!). Dále PS 18 a 19 - všechna cvičení, kdo nestihl ve výuce, dodělá doma za DÚ. Příští hodinu budeme hodně opakovat. 

 


 20.1.

ČJ      - učebnice str.90 - 91,cv.1

           PS     str.30,cv.1

M      - učebnice str.45.př.9,11,12

           PS     str.4,př.6

PRV   - PS     str.24

ČT     - str.99 - 100

           písanka str.26

DÚ      písanka str.25,26 dokončit

          čtení


17.1.

ČJ     - PS  str.29,cv.6,7

ČT     - Děti z Bullerbynu


 16.1.2020

AJ Korenčiaková: uč. str. 15; pokyny (instructions): Go to bed. Don´t go to bed. PS: str. 15

AJ Štrynclová: DÚ naučit slovíčka ze slovníčku: ill, eat, atd. Ústní přezkušování, uzavírání klasifikace, opakování slovní zásoby. PS 18/1 - kdo nestihl v hodině, dodělá doma. 


16.1.

ČJ      - učebnice str.89,cv.9,10

           PS   str.29,cv.6

M     - učebnice str.45,př.10

         PS    str.4,př.1,2,3

M    - učebnice str.119 - 120

         PS  str.46,př.2,3,4

    ČJ    - domácí sešit - nalepená cvičení

        M     - PS  str.45,př.5,6 ( na čtvrtek)


 15.1. 

AJ Štrynclová - prošli jsme dnes pololetní test. Do sešitu jsme si zapsali otázky, na které žáci musí umět anglicky odpovídat - např. How are you? Have you got a dog? Někteří hoši byli velice neukáznění a nestihli otázky opsat. 

 


 15.1.

ČJ     - písemná práce

M      - učebnice str.44,př.5,6,7,8

           PS   str.4,př.1

ČT    - str.97 - 98

          písanka str.25

DÚ     M     PS str.4,př.4,5

INFO:

V pondělí 20.1. v 17,30 hodin se konají třídní schůzky.


14.1.

ČJ     - učebnice str.88,cv.7,8a

          PS    str.28,cv.5

M     - písemná práce

PRV   - učebnice str.26

           PS   str.34

ČT    - str.95 - 96

         písanka str.24

DÚ     -písanka str.24 dokončit

          čj    PS   str.28,cv.5 dokončit


 13.1.

ČJ     - učebnice str.87,cv.3

                        str.88,cv.6,7

M    -   PS   str.3,př.2,3,4,5

PRV    - učebnice str.25

ČT     - str.89 - 92

           písanka str.23

DÚ     čj     PS   str.28,cv.4

INFO:

-  úterý 14.1. písemná práce z matematiky (násobení a dělení,slovní úloha,porovnávání čísel, sčítání a odčítání)

- středa 15.1 písemná práce z českého jazyka (měkké a tvrdé souhlásky,řazení slov podle abecedy,vyj. slova po b,l)

- čtvrtek 16.1. program MOBILNÍ PLANETÁRIUM. Akce je částečně hrazena z fondu EU, děti doplácí 20 Kč.


10.1.

ČJ    - PS  str.27,cv.3

         učebnice str.80 - 82

ČT    - čtenářské dílny

DÚ    - naučit vyj.slova po m


 9.1. 

AJ Korenčiaková: Příští hodinu píšeme test. Prosím zopakovat: názvy pokojů; can/can´t; popis pokoje- There is / are; otázky a odpovědi: What´s your name? How are you? What´s your favourite colour?

AJ  Štrynclová: V pondělí píšeme test. Prosím zopakovat názvy pokojů, sloveso can a can't, popis svého pokoje, there is/there are a základní otázky jako např. Jak se jmenuješ? Jak se máš? Jaká je tvoje oblíbená barva? 

 9.1.

ČJ     - učebnice str.86,cv.2

                        str.87,cv.4,5

M      - učebnice str.43,př.1,2,3,4

           PS     str.3,př.1

M     - učebnice str.118,př.1,2,3

          PS     str.45,př.1,2,3,4

PRV    - PS     str.33

DÚ      ČJ     PS    str.27,cv.2

           M     PS   str.3,př.1 dokončit (na pondělí)


 8.1.

AJ (Štrynclová) DÚ PS 14/1, pracovali jsme s PS 15/3,4 a s uč. str. 14. Dnes byli žáci velmi hluční a většina z nich vykřikovala při hodině. Pokud nekázeň bude pokračovat, budeme psát každou hodinu krátký test. Kdo chce něco říct, musí se přihlásit.

AJ (Korenčiaková) opakování učiva, báseň: I am a little snowman- kto chce, může se přihlásit recitovat. Nová slovíčka: I´ve got a headache/ a stomachache/ a sore throat. Slovní zásobu budeme ještě procvičovat.


 

8.1.

ČJ    - učebnice str.86,cv.1

         PS    str.27,cv.1

M     - PS   str.32,př. 8 - 15

                str.33,př.1b,2

ČT     - str.93 - 94

           písanka str.22

    písanka str.22 dokončit

        M  tištěné příklady


 

 7.1.

ČJ     - učebnice str.84,cv.5 dokončení

                        str.85

M     - PS  str.32,př.4,5,6,7

               str.33,př.1a

PRV   - učebnice str.24

ČT     - str. 86 - 88

           písanka str.21

      Čj   - doplňovací cvičení - domácí sešit

           M   - tištěné příklady


 

 6.1.

ČJ    - učebnice str.84,cv.4,5

M    - procvičování násobilek

DÚ     M   - tištěné příklady


20.12.

V pondělí 6.1. půjdeme do divadla v Horních Počernicích - představení Maxipes Fík. Děti si přinesou 70 Kč a učebnice ČJ + M.


 9.12. 

AJ (obě skupiny): sledování pohádky o Perníkovém mužíčkovi (Gigerbreadman), zpěv vánočních koled. Po vánočních prázdninách budeme psát test na téma bydlení (předložky, místnosti v domě, nábytek). 

 

 

 19.12.

ČJ      - učebnice str.83,cv.2b

                         str.84,cv.3

M      - procvičování násobilek

           PS    str.32,př.1,2,3

M     - učebnice str.117,př.3

          PS    str.44,př.2,4,5,6

PRV   - učebnice str.23

          PS   str.30

 


 

 18.12.

ČJ      - učebnice str.83,cv.1,2a

M       - PS   str.30,př.5

                  str.31,př.5,10,14,15,16

ČT      - Děti z Bullerbynu

INFO o školní družině během vánočních prázdnin naleznete na úvodních stránkách.


 

 17.12.

ČJ       - PS  str.26,cv.4,5,6

M       - PS  str.30,př.1,2,3,4

                 str.31,př.11,12,13

PRV     - učebnice str.23

             PS   str.32,cv. 1,2,3,4

DÚ      - písanka str.20 dokončit


 

 16.12.

ČJ      - učebnice str.80,cv.5,6

M      - učebnice str.42,př.4,5,6

           PS   str.29,př.2,4,5

PRV    - učebnice str.23

            PS    str.31,cv.1,2

ČT     - Děti z Bullerbynu

           psaní str.19

      písanka str.19 dokončení

18.12. Vánoční vystoupení  od 14,00 - 16,00 hodin.

AJ Korenčiaková: Báseň I´m  a little snowman. Doma procvičovat, žáci se můžou přihlásit recitovat do konce týdne.


13.12.

ČJ      - vyjmenovaná slova opakování ( IT, tištěná cvičení)

ČT      - Děti z Bullerbynu


 AJ Štrynclová: uč. str. 13, PS 11/5, DÚ nakreslit Můj vysněný dům a umět o něm mluvit anglicky (např. Je velký. Je tam bazén. Má pět místností.)

 AJ Korenčiaková: uč. str. 13, prosím procvičovat čtení a překlad textu a nová slovíčka.


12.12.

ČJ       - učebnice str.79,cv.3,4

            PS     str.25, cv.2,3

M      - PS    str.31,př.4,8,9

                  str.29,př.1,3

           učebnice str.41,př.1,2,3

M      - PS    str.43,př.5,6

                  str.44,př.1

          učebnice str.117,př.1,2

PRV    - učebnice str.22 - 23

Vybírám 450 Kč   - doprava na plavání.


11.12.

ČJ      - opakování    by -bi uvnitř slov

           učebnice str.78,cv.2

           PS     str.25,cv.2

M      - PS     str.28,př.4,5,6

                   str.31,př.3

ČT    - Já Baryk

DÚ       ČJ    učebnice str.79,cv.3 ( 3 řádky)


AJ (Štrynclová) - uč. str. 13, kontrola DÚ v PS, poslech PS 11/4, DÚ: Naučit se číst a překládat obrázkový příběh v učebnici na str. 13 (budu známkovat). 

AJ (Korenčiaková): PS: 12/8; 13/9,10; uč. 13

 11. 12. 


10.12.

ČJ     - učebnice str.77,cv.1

          PS     str.25,cv.1

M      - PS    str.28,př.1,2,3

PRV   - PS     str.30

ČT     -  str.83 - 85

            psaní str.18 dokončení

DÚ      M     PS   str.27,př.5

 


 Aj Korenčiaková: pracovní list- hledání rozdílů, listy jsem vysbírala na kontrolu, PS: 11/5,6; 12/7

Aj Štrynclová: DÚ PS 13/9, poslech písně Uč. str. 11

 


9.12.

ČJ     - učebnice str.77, cv.10

          PS     str.24, cv.5 dokončení

M     - učebnice str.40,př.6,7

         PS   str.27,př.2,4

PRV   -  PS    str. 29 - 30

ČT      - str.77 - 79

          - písanka str.18

       Čj   - domácí sešit - nalepená cvičení


6.12.

ČJ   - učebnice str.77,cv.9

        PS     str.24,cv.5

ČT    - Děti z Bullerbynu

INFO. :  Od pondělí vybírám 450 Kč - doprava na plavání.


 5.12.

AJ Korenčiaková: uč. str. 12

AJ Štrynclová: probrali jsme předložky: in (v), under (pod), behind (za), on (na) - za DÚ naučit. Chválím žáky, že se naučili opisovat slovíčka z tabule téměř bez chyb. Nutno je však zlepšit kázeň - není možné, aby někteří žáci bez dovolení chodili po třídě a neustále vykřikovali.  


 

 5.12.

ČJ     - učebnice str.76,cv.6,7,8

M     - učebnice str.40,př.4,5

          PS    str.27,př.1

M    - učebnice str.116,př.1,2,3,4,5

         PS     str.43,př.2

PRV   - učebnice str.22

           PS    str.27,cv. 1,2

DÚ     PRV    str.29, cv.1,2  ( na pondělí)

          M       PS    str.43,př.3,4 ( na čtvrtek)


 4.12. 

ČJ      - učebnice str.75,cv.4,5

           PS    str.24,cv.6

M    - učebnice str.39,př.1,2,3

        PS      str.26,př.5,7

ČT   - str.76 -77

AJ (Štrynclová) Uč. str. 12 celá, PS 12/8, 7 - kdo nestihl, dodělá za DÚ. 

AJ (Korenčiaková) písnička Bugs bugs everywhere, procvičovat slovíčka

DÚ     M   - nalepené příklady ( domácí sešit)

Posílám po dětech fotografie  - cena 270 Kč. Vybírám již zítra.

 


 

 3.12.

ČJ     - učebnice str.75,cv.4 (první řádek)

          PS   str.23,cv.3

M     - PS     str.26,př.4,6

                  str.31.př.2,7

PRV   - PS    str.26 dokončení

ČT    - str.74 -75

DÚ      ČJ  -    PS   str.23,cv.2


 

2.12.

ČJ    - učebnice str.74 - 75, cv.1,2,3

M    - učebnice str.38,př.6,7

         PS     str.26,př.1,2,3

PRV  - učebnice str.22

          Advent

ČT     - str.71,73 + tištěný text

DÚ      -písanka str.17 dokončit

           čj  -  PS    str.23,cv.1

        

AJ (Štrynclová) - 2. lekce: místnosti v domě, PS 10 - celá stránka. Kdo nestihnul ve škole, dokončí doma. DÚ slovíčka kitchen, living room, bedroom, bathroom, ghost. 

AJ Korenčiaková- báseň Santa Claus- prosím doma procvičovat, předložky- on, in, under, by. Korenčiaková


 

 29.11.

ČJ      - učebnice str.67 - 69 slohová cvičení

ČT     - Děti z Bullerbynu

Prohlédněte dětem vlasy !!!!!!!!!!


28.11.

ČJ      - učebnice str.72 - 73

           PS   str.22,cv.1

M      - PS     str.25,př.1,4,5,6

M      - učebnice str.115,př.5

           PS   str.42,př.4,5,6

PRV    - učebnice str.21

           PS    str.26

AJ (Štrynclová) Uč. str. 9, PS 9/7, 9

     ČJ    PS   str.22,cv.2 + M tištěné příklady

         PRV      PS    str.26 zelený rámeček (na pondělí)


 27.11.

ČJ      - učebnice str.70,cv.2,3

           PS    str.21,cv.2

M      - učebnice str.37 - 38, př.3,4,5

ČT     - str.69 - 71

DÚ      čj     PS    str.21,cv.2 dokončit + M  tištěné příklady

AJ (Štrynclová):  DÚ naučit se číst a překládat obrázkový příběh z uč. str. 9 - budu zkoušet. Slovíčka si žáci zapsali do slovníčků.

AJ Korenčiaková: uč. str. 10, píseň, nová slovíčka: bedroom, bathroom, living room, kitchen

 

 


26.11.

ČJ      - učebnice str.65,cv.10a

           str.70,cv.3

M      - učebnice str.37,př.1,2

          PS    str.25,př.2,3

PRV  - učebnice str.20

ČT    - str.65 - 67

DÚ       Čj    učebnice str.69,cv.1 + M tištěné příklady

           čtení


 25.11. 

AJ (Štrynclová) PS str. 7/3, 8/5. Dále jsme hráli hru Faces (popis různých obličejů). 

AJ (Korenčiaková) uč. str. 9, čtení a překlad textu, nová slovíčka: crown, dragon, throw, children. Doma prosím zopakovat.

 

 25.11.

ČJ      - učebnice str.64 - 66,cv.8,9,10,11

M      - procvičování násobení a dělení číslem 6

          práce na papír

PRV   - PS    str.23,24

ČT    - str.61 - 65

          písanka str.16 - 4 řádky

DÚ      M     tištěný papír s příklady

          čtení


22.11.

ČJ      - učebnice str.64,cv.6,7

           PS     str.21,cv.1 dokončení

ČT     - Děti z Bullerbynu

DÚ      Čtenářská dílna (na pátek)


 21.11.

ČJ       - učebnice str.63,cv. 3,4,5,6

M       - PS    str.24,př. 1,2,3,4

M       - učebnice str.115,př. 1,2,3,4

            PS     str.42,př. 1,2

PRV   - učebnice str.19

          PS   str.22

DÚ     M   PS   str.31,př.1,6 (na pondělí)

               PS   str.42, př.3,7 ( na čtvrtek)

AJ Korenčiaková: PS: 6/2; 7/3,4; 8/5; uč: str.6,7

AJ Štrynclová: Uč. str. 6, práce se slovní zásobou. Naučit se slovíčka (swim, ride a bike, run, dive, point, play ice hockey, ski). 


 20.11. 

ČJ        - učebnice str.61 - 62, cv.1,2

              PS    str.21,cv.1

M        - učebnice str.36,př.6,7,8,9

ČT       - str.58 - 61

DÚ        - písanka str.15 dokončit + příklady M

               čtení

Zítra fotografování !!!!!!!!!!

AJ (Štrynclová) oprava testu, sporty - Uč. str. 7. DÚ učebnice 6 - písnička (umět přečíst a přeložit). 

AJ Korenčiaková: uč. str. 5, test


 19.11.

ČJ       - písemná práce

M        - učebnice str.35,př.2,3

                          str.36,př.4,5

PRV    - učebnice str.18

ČT      - str.56 - 57

Psaní   - str.15

DÚ      M    str.35,př.3 ( 2 sloupečky) + nalepený papír

          čtení


 

 18.11.

ČJ        - učebnice str.59,cv.7,8

              PS      str.20,cv.7

M        - učebnice str. 34,př.7

                          str.35,př.1

             PS     str.23,př.3,4,5

PRV       - učebnice str.18

               PS    str.22,cv. a

ČT        - str.52 - 55

DÚ       - čj     PS   str.20,cv.7 dokončit + příklady (papír)

AJ Korenčiaková: uč. str. 5,6; nová slovíčka: ski, skate, run, dive, swim.


 15.11.

ČJ        - učebnice str.54 - 56 slohové úkoly

             PS     str.20,cv.7 ( 4 řádky)

ČT        - Děti z Bullerbynu

 

INFO:   V úterý píšeme písemnou práci z českého jazyka.

            Ve středu jdeme do divadla - vybírám 70 Kč.


 

 14.11.

ČJ       - učebnice str.58 - 59,cv.3,4,6

            PS    str.19 - 20, cv,5,6

M      - písemná práce

M      -  PS   str.41,př.4,5,6,7,8

PRV   - učebnice str.17

           PS    str.21 žlutý rámeček

DÚ     - písanka   str.14 celá

           PRV    PS  str.21 zelený rámeček (na pondělí)

AJ (Korenčiaková): nová slovíčka- hudební nástroje, procvičování otázky What´s this?, odpovědi.

AJ (Štrynclová): hudební nástroje - opakování, sport, sloveso can a can´t. V pondělí píšeme čtvrtletní test na slovní zásobu: části těla, oděvy, hudební nástroje, zvířata, jídlo, věci v místnosti (poster, doll apod.).  


 13.11.

AJ  (obě skupiny): slovní hry na procvičení slovní zásoby- hudební nástroje, činnosti,  čísla, barvy.

 

ČJ      - učebnice str.57,cv.1

                         str.58,cv.2

            PS      str.19,cv.3,4

M      - učebnice str.33,př.3 + str.34,př.4,5,6

           PS      str.23,př.1,2

ČT    - Já Baryk

      čj   PS    str.19,cv.3,4 dokončit

INFO:  V pondělí 18.11.  v 17,30 hod. se konají třídní schůzky !!!!!!!


12.11.

ČJ      - učebnice str.54,cv.3

           PS      str.18,cv.1,2

                     str.19,cv.3  - pouze doplnit slova

M      - učebnice str.32 celá

           PS    str.21,př.3,5,6

                   str.22,př.5,10

PRV    - učebnice str.16

            PS     str.20

ČT      - str.51 - 53

DÚ       M      PS     str.22,př.13,14,15

           PRV    PS    str.20 zelený rámeček ( na čtvrtek)

- ve čtvrtek písemná práce z matematiky


11.11. 

AJ (obě skupiny): téma hudební nástroje a sloveso can. Uč. str. 4 a PS str. 3/5 a strany 4, 5 celé.  


11.11.

ČJ    -  učebnice str.52 - 53,cv.3,4,1

                       str.54,cv.2

          PS     str.17,cv.1

M      - učebnice str.31,př.6

          PS      str.21,př.1,2

                    str.22,př.4,9

PRV     - učebnice str.16

             PS   str.19 dokončení

ČT       - str.49 - 50

             psaní    - str.13 dokončení

DÚ         čj      PS     str.17,cv.1

                      čtení

INFO:     V pátek 15.11. bude třídnická hodina. Konec výuky ve 12,35 hodin.

              Kontrolujte dětem pravidelně vlasy!!!!!


 8.11.

ČJ      - učebnice str.52,cv.1,2,3

           PS    str.18,cv.2

ČT     - Děti z Bullerbynu

      čtení


 

7.11.

ČJ    - učebnice str.51,cv.3

                        str.52,cv.4

         PS     str.17,cv.1

M     - učebnice str.30,př.1,2,3,4

                        str.31,př.7

         PS     str.21,př.4 + str.22,př.11,12

M    - učebnice str.114,př.1,2,3,4

         PS      str.40,př.5,6,7

                   str.41,př.1,2,3

PRV    - učebnice str.15

            PS   str.19

DÚ       ČJ     PS   str.17,cv.1,2

AJ- obě skupiny: Žáci dostali nové pracovní sešity; uč: str. 2,3; PS: str.2; 3/4


 6.11.

AJ (obě skupiny) - str. 70, 71. Žáci budou umět reagovat na instrukci: Draw something blue, yellow, black, green (Nakresli něco modré, žluté, černé, atď). Korenčiaková

ČJ      - učebnice str.50,cv.3

                         str.51.cv.1,2

          PS   str.16,cv.2

M      - PS     str.20,př.1,2,3,4

ČT     - str.47 - 48

      M     PS   str.20,př.5

                        str.40,př.3,4


5.11.

ČJ     - učebnice str.49,cv.3,1

                        str.50,cv.2

           PS     str.16,cv.1

M      - PS    str.19,př.2,4,5,6

PRV   - projektová hodina - práce ve skupinách

HV     - píseň : Vyletěla holubička

ČT     -  str.45 - 46

            psaní   str.12 dokončení

DÚ       čj     str.50,cv.2

            čtení

Prohlížejte  pravidelně dětem vlasy!!!!!! Děkuji.

       

   


4.11. 

AJ (obě skupiny) PS 58/2 spodní obrázek, 60/B (Kdo nestihl, dodělá doma). Ve středu 6.11. dokončíme PS Chit Chat 1. díl. Od čtvrtka tedy budou žáci nosit PS Chit Chat 2.díl (oranžový) plus učebnici. 


 

4.11. 

ČJ     - učebnice str.48 - 49, cv.1,2

M     - učebnice str.28,př.4,5

                       str.29,př.6,7,8

          PS    str.19,př.1,3

PRV    - opakování - práce do sešitu

ČT      - str.44

          - psaní  str.12

DÚ       ČJ       PS str.15,cv.1

           PRV     dokončit práci v sešitě

                      přinést materiály na projektovou hodinu ( obrázky,zajímavosti)


25.10.

ČJ     učebnice str.48, cv. 4

         PS   str.14,cv.1

                str.15,cv.2

ČT     - čtenářské dílny


 

 24.10.

ČJ       - učebnice str.47,cv.2

                          str.48,cv.3

M          - učebnice str.28, př.1,2,3

               PS    str.18.př.6

                       str.22,př.7

M        - str.113,př.1,2,3,4

PRV     - učebnice str.14

             PS    str.18

DÚ       čj   učebnice str.48,cv.3

AJ (Štrynclová) sledování videa Gogo´s Adventures with English, PS 60/1.

AJ (Korenčiaková) sledování videa Gogo´s Adventures with English, PS 60/1. 


23.10.

ČJ   -   učebnice str.46,cv.5

                      str.47,cv.1

M    -   učebnice str.27,př.7,8,9

         PS    str.18,př.4,5

                 str.22,př.2

ČT  -   Děti z Bullerbynu

          psaní    str.11

DÚ     M       PS   str.18,př.7,8,9


 23.10. 

AJ (Štrynclová) PS 54/4, 5. DÚ 55/7. 

AJ Korenčiaková PS: 56,57, Halloween- tradice ve Velké Británii

 


22.10.

ČJ      - učebnice str.46,cv.3,4

            PS    str.13,cv.1,2

M       - učebnice str.26,př.3,4

                         str.27,př.5,6

PRV     - učebnice str.14

             PS    str.17 dokončení

ČT      - str. 40 - 43

          - psaní     str.10 dokončení

DÚ       čj   PS  str.14,cv.3

           čtení

           PRV     PS   str.16 obrázek ( na čtvrtek)

Ve škole se vyskytují vši. Prohlédněte dětem vlasy !!!!!!!!!!!


 21.10. 

AJ (Štrynclová) PS 53/1, 52/1 (Kdo nestihl, dodělá. Někteří žáci bohužel vyrušují a potom nestíhají pracovat se zbytkem skupiny). Na AJ žáci kromě pracovního sešitu musí mít i sešit, kam si zapisujeme slovíčka. Někteří tyto sešity stále ještě nenosí.   

 


21.10.

ČJ      - učebnice str.43,cv.3,4

                        str.44 - 45, cv.5,1,2

M      - učebnice str.26,př.1,2

           PS    str.18,př.1,2,3

PRV    - učebnice str.13

            PS    str.16 - 17

ČT       - str.38 - 40

             psaní str.10

DÚ        čj     učebnice str.43,cv.4

                    naučit báseň Metro na zahradě  ( na pátek 25.10.)

INFO:   29.10. - 30.10 Podzimní prázdniny

           31.10. - 1.11. Ředitelské volno

           Výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna od 7,00 do 16,00 hodin. Příchod nutný do 7,45 hodin.

           

 

        


 

 21.10.

AJ Korenčiaková- PS:54/4,5, 55/6, DÚ: 55/7,  ve čtvrtek bude krátký test, prosím zopakovat: slovní zásobu- food, clothes, animals (alespoň 5 slovíček z každého tématu, ale taky psát), umět popsat oblíbené zvířátko -PS: 51/8. Děkuju.


18.10.

ČJ      - učebnice str.36 - 38

ČT        Děti z Bullerbynu

       čtení


 17.10. 

AJ (Štrynclová) oprava testu, poslech písně a sledování filmu. DÚ naučit se nová slovíčka (carrot, onion, bean, biscuit).

 


 

 17.10.

ČJ       - učebnice str.42 - 43, cv.1,2

M        - učebnice str.25,př.1,2,3

             PS   str.22,př.1,6

M      - PS    str.39 celá

                  str.40,př.1,2

PRV    - učebnice str.13

       písanka str.9 celá


16.10.

ČJ      - učebnice str. 39 - 41

M       - PS   str.17,př.3,4

            učebnice str.24,př.12,13,14,15

ČT      -  str.35 - 38

DÚ       M    domácí sešit - příklady

           čtení


 16.10

AJ (Štrynclová) psali jsme test na téma jídlo, dále PS 50/6, 51/8. Vybrala jsem pracovní sešity ke kontrole a oznámkuji vedení těchto sešitů (úprava, úplnost, správnost). 

 

 


 

 15.10.

ČJ       - učebnice str.35 - 36,cv.1,2

                          str.39,cv.2

M       - učebnice str.23,př.8,9,10,11

            PS    str.17,př.1,2

PRV   - PS      str.12 - 13

ČT     - Já Baryk

DÚ      čj    učebnice str.39,cv.1

          prv   PS  str.13 dokončit ( na čtvrtek)

Ve škole se vyskytují vši. Prohlédněte dětem vlasy !!!!!!!!!!!


14.10.

ČJ     - učebnice str.34 - 35,cv.1,2

M     - učebnice str.22,př.5,6,7

          PS    str.16,př.1,2,3

PRV    - Horní Počernice

ČT      - str.31- 33

          - písanka str.8 dokončení

DÚ      M     PS  str.16,př. 4,5

           čtení

Na čtvrtek potřebují děti menší vylisované listy.


 14.10. 

AJ Štrynclová: PS 49/4, 50/5, hádanky se zvířaty. Příští hodinu píšeme krátký test na téma jídlo. Zopakovat slovní zásobu (breakfast, lunch, dinner a názvy jídel). DÚ dodělat PS 47/B (kdo nestihl). Příští hodinu vyberu pracovní sešity ke kontrole, neboť žáci často opisují z tabule nepřesně.  

AJ Korenčiaková: slovní hry, PS: 50/6, 51/7- doděláme na příští hodině.

 


11.10.

ČJ      - učebnice str.34,cv.9

            PS     str.11,cv.3

                     str.12,cv.5

ČT     - Děti z Bullerbynu


 10.10. 

 AJ Korenčiaková: Neurčité členy a/an, slovíčka, PS: 50/5

AJ Štrynclová: Množné číslo, zvířata - PS: 48/2. DÚ PS 49/4  


 10.10.

ČJ      - učebnice str.33,cv.6,7,8

M       - učebnice str.21 celá

            PS    str.15 celá

M      - učebnice str.112

           PS   str.38 dokončení

PRV    - PS     str.14 - 15

DÚ       ČJ     PS  str.12,cv.4

           PRV   PS   str.12 žlutý a zelený rámeček ( na pondělí)

Zítra máme třídnickou hodinu - konec ve 12,35 hodin !!!!!!


9.10.

ČJ     - PS   str.11,cv.1,2

M      - PS  str.13,př.4

                str.14 dokončení

ČT     - str.28 - 30

          psaní str.8 - pět řádků

      M       PS    str.14,př.4  do domácího sešitu

                           str.14, př.7 dokončit


 9.10. 

AJ (Štrynclová) PS 47/3, sledování videa Gogo´s Adventures with English (Episode 20). Tvorba množného čísla - DÚ PS 49/3 (Kdo nestihnul). 

 AJ Korenčiaková PS: 48/2, 49/3- cvičení dokončit doma


 

 8.10.

ČJ      - učebnice str.32 - 33,cv.2,3,4,5

M       - PS   str.12,př.13,14,15

                  str.13 dokončení

                  str.14,př.2,3

PRV      - učebnice str.11 - 12

              PS    str.14

ČT       - str.26 - 28

DÚ       M      PS    str.13,př.5

                           str.14,př.1

           čtení


7.10.

ČJ     - učebnice str.31,cv.1

ČT     - Děti z Bullerbynu

DÚ        písanka str.7 dokončit


 7.10. 

AJ (Štrynclová) - PS 45/7, 44/6, DÚ 47/3. Učit se slovíčka k tématům části těla, oděvy a jídlo (z PS a ze slovníčku). Zkouším slovní zásobu.   

AJ (Korenčiaková)-  úvod do tématu- zvířata

 

 


 

 4.10.

ČJ      učebnice str.28 - 30, slohová cvičení

ČT     - čtenářské dílny

INFO: V pondělí 7.10. jdeme do divadla v Horních Počernicích. Děti si přinesou pomůcky na výuku čj  a aj.

         V pátek 11.10. je třídnická hodina (11,50 - 12,35).


 

 3.10.

ČJ    -    učebnice  str.27 - 28,cv. 4,1,2

M    - učebnice str.19 - 20

         PS   str.13,př.1,3

M    - učebnice str.111

         PS     str.37,př.5

                  str.38,př.1,2

PRV    - učeb. str.10

DÚ       M    str.19,př.4

            čtení


 3.10.

AJ Korenčiaková: PS: 46/2, 47/3, 47/ A,B, 48/1, Opakování učiva, žákům jsem vzala pracovní sešity ke kontrole.

AJ Štrynclová: PS 45/8, 47/A, 46/1, 48/1. DÚ mají pouze ti, kteří nesledovali výuku a nestihli proto daná cvičení. Nutno dodělat. 


2.10.

ČJ      - učebnice str.25 - 26,cv.1,2,3

           PS     str.8,cv.17

M      - učebnice str.18 celá

           PS   str.11,př.1,2,3

                 str.12,př.11,12

ČT      - str.25 - 26

       M     PS  str.11,př.2 dokončit

           čtení


 

 2.10.

AJ (Korenčiaková) : PS 44/6 ; 45/7; 46/1, DÚ: PS 45/8

AJ (Štrynclová): PS PS 44/5, DÚ: PS 45/8

 


 

 1.10.

ČJ       - učebnice str.23 - 24,cv.2,3

M       - učebnice str.16,př.4

                        str.17,př.7,8

           PS   str.10 dokončení

                 str.12,př.9,10

PRV      - opakování - pracovní listy

ČT       - str.21 - 24

DÚ      - písanka str.6 dokončit

                        str.7 - 4 řádky


30.9.

ČJ      - PS    str.10,cv.19,20

           učebnice str.22,cv.1

M      - PS    str.10,př.1

           učebnice str.16,př.1,2,3

PRV   - PS   str.11,cv.1

           učebnice str.8 dopravní značky opakování

ČT      - str.20 - 21

       M      PS str.10,př.4,5

           čtení


 30.9. 

AJ (Korenčiaková) PS 43/4, 44/5 - Kdo nestihnul, dodělá za DÚ. 

AJ (Štrynclová) PS 30/5 - dodělat za DÚ, PS 31/8 - Kdo nestihnul, dodělá za DÚ. 

 

 


 27.9.

ČJ      - učebnice  str.22, cv.2,3

           PS    str.10,cv.20  ( čtyři řádky)

ČT     - Děti z Bullerbynu

INFO:  V pondělí 7.10. půjdeme do divadla. Vybírám 60 Kč.

DÚ    - na čtvrtek     PS    str.37,př.2,6


 

 26.9.

ČJ        str.21,cv.1  - ústně

           str.21,cv.6   opis

           slabiky - opakování

M      - PS   str.9,př. 4,5,6

                 str.12,př.6,7,8

M     - učebnice str.110,př.4,5,6

         PS     str.37,př.2

PRV     - PS    str.10

                    str.11,cv.2

DÚ      - M   str.14,př.5

             písanka  str.5 dokončit

             M   - PS str.37,př.2,4    ( na čtvrtek 3.10.)

AJ- Jídlo- slovní zásoba a jeji procvičování, skupiny byly spojené


25.9.

ČJ      - učebnice str.20,cv. 3,4,5

            PS     str.7,cv. 15

M      - učebnice str.15 celá

           PS     str.9,př. 1,2,3

ČT     - str.17 - 19

DÚ     čj  str.20,cv.4

          čtení


 25.9. 

AJ (Štrynclová) - PS. 33/B, 32/2 - kdo nestihnul, dokončí cv. 2 doma. Chválím žáky, že všichni měli DÚ na dnešní den. 

 AJ Korenčiaková- PS. 41/6, DÚ: 41/7

 


 24.9.

čj      - učebnice str.18 - 19, cv.1,2

           PS    str.9,cv.18 dokončení

M      - učebnice str.14 celá

          PS    str.8 dokončení

                 str.12,př.1,2

PRV      - učebnice str.9

              PS    str.9 - 10

ČT       - str.14 - 16

PS      - str.4 dokončení

       M    - PS    str.12,př.3,4,5

           čtení


23.9.

ČJ      PS   str.7,cv.14

                str.8,cv.16 ( dokončení)

                str.9,cv.18

M       - učebnice str.13 celá

            PS    str.7 dokončení,   str.8, př. 1,2

PRV     - PS     str.8 - 9

ČT       - str.13 - 14

PS       - str.4

DÚ       čtení

           čj     PS  str.9,cv.18  dokončit


 23.9. 

AJ (Štrynclová) - PS 32/1 a PS 33/A - Kdo nestihnul cvičení A, dokončí za DÚ. 

AJ (Korenčiaková)/ PS: 39/3, Dokončit str. 40/5 za DÚ.

 

 


 20.9.

čj       - učebnice str.17 - 18,cv.1,2

            PS    str.8,cv.16

ČT      - Děti z Bullerbynu


 

 19.9.

čj       - učebnice str.16 - 17,cv.4,5

            PS    str.6,cv.13

M       - učebnice str.11,př.8,10

                         str.12,př.1,2,3,4

           PS      str.7,př.1,2,5,6

M     - učebnice  str.109

         PS str.35,př.6

             str.36 celá

PRV     - učebnice str.8

             PS    str.7

DÚ      čj    -  str.17,cv.5

          M    - PS   str.35,př.2,5 (na čtvrtek 26.9.)


18.9.

čj      - učebnice str.15 - 16,cv.1,2,3

           PS   str.6,cv.13

M      -  učebnice str.11,př.6,9

            PS     str.6,př.2,4

ČT       Já Baryk  - první kapitola

DÚ       M    učebnice str.11,př.7


 18.9.

AJ (Štrynclová) PS 40/5, PS 34/1 a 35/3. DÚ naučit se slovíčka z PS 34/1 (head, hand, arm, foot, leg). 

AJ-Korenčiaková: PS 38/ 2, sloveso "mít"- kladné, záporné věty, otázky

 


 

 17.9.

čj      - učebnice str.15,cv.6

           PS  str.5,cv.9, 

                str.6,cv.11,12

M     - učebnice str.10 celá

         PS str.5,př.2,4,5

             str.6,př.1

PRV     - učebnice str.8

ČT      - str.10 - 12

PS      - str.3 dokončení

DÚ        čj     PS str.5,cv.10 + str.6,cv.12 dokončit   

Ve dnech 31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.


16.9.

čj       učebnice str.13,cv.4

                       str.14,cv.5

M       učebnice str.8-9,př.5,6,7,8

         PS   str.5,př.3,6

PRV    PS    str.6 dokončení

čtení          str.8 - 9

psaní         str.3

DÚ         čj     učebnice str.13,cv.3

              čtení


 16.9. 

AJ Štrynclová: PS str. 41/6,7, DÚ PS 40/5 dokončit. 

AJ Korenčiaková: PS str. 37/7, oblečení- slovní zásoba, úkol: PS str. 38/1

Žáci dokončují pracovní sešit Chit Chat 1 z loňského roku, učebnice nemají k dispozici, protože je v červnu odevzdali. Až dokončíme Chit Chat 1, budeme pracovat s oranžovou knížkou Chit Chat 2 a s PS k Chit Chat 2, které žáci mají.  

 13.9.

čj      - učebnice str.12 - 13

čtení   - Děti z Bullerbynu

Ve středu budou děti potřebovat knihu  JÁ BARYK.

AJ- Korenčiaková: Žáci by měli umět: 1. Sloveso "mít" ve 3. osobě, jed. čísla, kladné věty: It has got five legs.

                                                     2. Krátké odpovědi: Yes, it has. No, it hasn´t

                                                     3. Otázku: Has it got...? - budeme ještě procvičovat

                                                     4. slovní zásoba: foot, feet, ear


12.9.

čj      - učebnice str.12,cv.2

          PS      str.4-5,cv.8,9

PRV    učebnice str.7

          PS    str.4 -5

DÚ      písanka str.2 dokončit

AJ skupina Korenčiaková: Procvičovat krátké odpovědi na otázky o strašidle: Has it got green hair? Yes, it has. No, it  hasn´t.

AJ skupina Štrynclová: Procvičovat slovní zásobu na téma oděvy a barvy (8. lekce). Nakreslit do PS oblíbený oděv. Na výuku nosit pracovní sešit z loňského roku (Chit Chat 1. díl) - dnes některé děti PS neměly a špatně se nám potom pracuje.


 11.9. 

AJ (Kor): Části těla- opakování slovní zásoby, prac. sešit str. 34. (leg, foot, hand, arm, head), Kreslili jsme strašidlo podle pokynů- It has got two eyes. It has got seven legs. Doma procvičovat popis strašidla: This is my monster. It has got two arms. It has got five legs.

AJ (Štr): sloveso have got. Naučit se časování v jednotném čísle (I have got, you have got, he/she/it has got). PS. 38/2


10.9.

čj     - PS    str.2,cv.4    str.3,cv.5,6

M       učeb. str.7 celá + PS str.4,př.2,3,5

PRV    učeb. str.7 - pravidla slušného chování

          učeb. str.4 opakování

čtení    str.4 - 5

DÚ     čj   - PS  str.2,cv.4 dokončit

 


9.9.

čj    - učebnice str.8,cv.2  +   str.9,cv.1

         PS   str.2,cv.3, +   str.3,cv.5  - čtyři řádky

M    -  učebnice  str.6 celá

        PS  str.4,př.1,4,6

PRV  - str.7

          PS   str.5 - první cvičení

čtení   - str.3

psaní  - str.1

DÚ     - čj   PS  str.2,cv.3 dokončit 

Děti mají v ŽK na str.8 vlepenou informaci o ceně PS   - 578,-Kč. Peníze posílejte po dětech od středy 11.9. !!!!!

Prosím o přesnou částku. Děkuji. 


 9.9.

AJ - skupina Štrynclová: Dokončujeme látku v 1. dílu učebnice Chit Chat. PS, začátek 8. lekce, str. 38. Téma: barvy a oděvy. DÚ naučit se slovíčka (skirt, shirt, T-shirt, coat, hat, jumper, jacket)

AJ- skupina Korenčiaková: Úvodní hodina, Opakování učiva- barvy, čísla, představení se, předměty ve třídě (ruler, pen, pencil), začátek 8. lekce- oblečení, DÚ zopakovat fráze: My name is..., I am 7...My favourite colour is.., barvy a čísla do 20, oblečení zatím ještě ne.


 

 6.9.

čj     - učebnice str.8,cv.1

          PS    str.1,cv.2

čtení   - Děti z Bullerbynu

Od pondělí probíhá výuka podle rozvrhu !!!!!!!


 

 5.9.

Dnešní učivo:

čj     - učebnice str.7,cv.1,2

         PS   str.1,cv.1

M   -  učebnice str.5,př.1,2

         PS   str.3 celá

M    - učebnice str.108 celá

          PS   str.35,př.1,3

Zítra probíhá výuka dle rozvrhu.

Jedeme na plavání !!!!!!!!


 

 4.9.

Zítra probíhá výuka podle rozvrhu - Čj, M, M, Prv - konec v 11,40 hodin. Děti si přinesou pomůcky na tyto předměty.

V ŽK mají děti vložený lísteček pro vyplnění e-mailových adres. Prosím o vyplnění!!


3.9.

3. - 5.9.   sběr starého papíru

Děti dostaly žákovské knížky - prosím o vyplnění str. 1 !!!!

Zítra si děti přinesou učebnici M a čj + PS.


29.8.

Školní rok 2019 - 2020 zahájíme v pondělí 2. září. První setkání bude trvat

do 8,45 hodin.

Napište na lísteček informaci, zda vaše dítě půjde na oběd, do družiny 

a s kým bude odcházet domů.

V úterý 3.9. si děti přinesou penál a všechny sešity dle seznamu.

Sledujte pravidelně stránku naší třídy.


Třídní učitelka: Mgr. Alena Adamcová

Zde budete i nadále nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

Sejdeme se v pondělí 2.9.2019 v 7:55 v té samé třídě jako loni.

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu - Odjíždíme již na plavání!!!

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.@zschvaly.cz - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. Připomínám, že absenci musí rodiče omluvit do 3 dnů.

Ke stažení:
Download this file (3. A 23.3.- 27.3..odt)3. A 23.3.- 27.3..odt[ ]13 kB
Download this file (3.A  30.3.- 3.4..odt)3.A 30.3.- 3.4..odt[ ]173 kB
Download this file (AJ 3A PS 32.pdf)AJ 3A PS 32.pdf[ ]1545 kB
Download this file (AJ 3A PS 33.pdf)AJ 3A PS 33.pdf[ ]1490 kB
Download this file (AJ Kreslení.pdf)AJ Kreslení.pdf[ ]48 kB
Download this file (Poem 3. A Korenčiaková.odt)Poem 3. A Korenčiaková.odt[ ]10 kB