Učivo od 29. 9. - 2. 10. 2020 

Český jazyk

Stále opakujeme:

- Vlastní jména

- Souhlásky na konci slova

- Písmeno ě

- Psaní ú, ů, u

- Ve středu 30. 9. píšeme diktát (máte zapsáno v Bakalářích)

- Četba: Děti z Bullerbynu

Zobrazit zdrojový obrázek  Nalezený obrázek pro podzimní obrázky

28. 9. 2020 Státní svátek

28. 9. v 19 hod. online schůzka přes MS Teams, máte v kalendáři. 

Děti tam najdou zadání domácího úkolu.

Krásný prodloužený víkend


Český jazyk od 21. 9. - 25. 9. 

Opakování učiva - stále procvičujeme:

- Vlastní jména

- skupiny bě, pě, vě, mě

- souhlásky a samohlásky

- učebnice str. 18/19/20/21

- pracovní sešit str. 5/6

- písanka str. 6

- ve středu cvičný diktát - PS str. 1/1

- Svatý Václav - povídání

Zobrazit zdrojový obrázek


Matematika

21.9. - 25.9. 2020

 

Opakování počítání v oboru do sta.

uč. str. 13/2 (ústně), 3 (šk. sešit)

             14/4 (společně na tabuli a do šk. sešitu), 5 na tabuli, 6 (matematický král - ústně)

             15/ (šk. sešit), 2 (na tabuli společně), 3 (ústně), 5 (matematický král - ústně)

             GEOMETRIE - uč. str. 108, 109 (opakování tvarů a těles - stavby z dřevěné stavebnice - děti popisují,                                           jaká tělesa byla na stavbu použita)

 

PRVOUKA

Uč. str. 8 (diskuse)

PS str. 6 - 9 (celé strany - společně, ve skupinách/dvojicích); desková společenská hra 


PRVOUKA

Opakování učiva druhého ročníku

Uč. str. 7 (opakování pravidel slušného chování - pozdravy, pomoc druhým, soucit, zdvořilost, úcta, slušnost; tolerance a úcta k lidem, kteří se od nás odlišují)

PS str. 5 (práce ve dvojicích)

PS str. 6 (diskuse, samostatná práce)

 

MATEMATIKA

14. - 18. září 2020

uč. str. 10/cv. 3, 5

      str. 11/cv. 6, 7, 9

      str. 12/cv. 1, 2, 5

PS str. 6, 7 (celé)

 

7. - 11. září 2020

uč. str. 5 - 9 (celé)
PS str. 3 - 5 (celé)


Opakování učiva druhého ročníku

- počítání do dvaceti bez přechodu přes základ 10

- počítání do dvaceti s přechodem přes základ 10

- geometrické tvary, tělesa

- násobení, dělení 1 - 5


16.9.2020 český jazyk: uč. 16/2,3,4,  PS 2/3 + DÚ - dopsat úkoly pod cvičením, písanka str. 4 - písmeno f + úkoly

7. 9. - 11. 9. 2020

Český jazyk - opakujeme učivo druhého ročníku

- Abeceda

- Antonyma, synonyma

- Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Slovo, slabika, hláska

Dělení slov na jednoslabičná a víceslabičná slova

Počet slov ve větách

Uč. práce s textem

- Již jsme začali pracovat v písance a v pracovním sešitě. 

- Čt. - trénujeme básničky na Vítání občánků

- Četba v čítance - Kmotra liška

- Začneme číst  Děti z Bullerbynu


15. 9. - 17. 9. Sběr starého papíru - kontejner u hlavní budovy.

Informace o LEGO kroužku

V pondělí 12.10. 2020 začíná LEGO KROUŽEK od 15:10 - 16:00 hod. (Učebna 4.A)


Rozvrh hodin

 

Pondělí:  Čj   Prv    Pč   M   Hv

Úterý:     Čj    M      Čj    Aj   Aj 

Středa:   Čj    Čj     Vv    M   Čj

Čtvrtek:  Čj    M     Čj   Prv  Prv

Pátek:     Čj   Tv    Tv    Aj    M


Vítám Vás v Novém školním roce 2020/2021

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Svozilová

 

1. 9. - výuka pouze 1 vyučovací hodina 

2. 9.  - 4 vyučovací hodiny (11:40)

3. 9.  - 4 vyučovací hodiny (11:40)

4. 9.  - 5 vyučovacích hodin (12:35) - dle rozvrhu

 

Od 4. 9. začínáme plavat!!! Více informací pošlu do mailu.

 

Od 1. 9. pro společné prostory školy platí, že nošení roušek je povinné! Žák při příchodu do školy nasazuje roušku, použije desinfekci a jde do učebny. První den se žáci nepřezouvají a nevyužívají šaten.

 

Termíny třídních schůzek - konají se vždy od 17:30 hod.

9. 11. 2020

18. 1. 2021

12. 4. 2021

14. 6. 2021