15.10.

Čj - Kořeny slov - procvičování napsat 5 slov ke každému z daných kořenů slova

M - Násobilka 8 PS 27/5

Aj (Šil) Slovíčka na příští hodinu modrý PS

AJ (Čer) ♥ - PS 58,59 - kdo nestihl dodělá za (Musí tedy přinést ještě modrý PS, kdo stihl nemusí). Ve středu oranžové Chit Chaty

Prv - Voda v krajině

12.10.

Čj - čtenářské deníky

M - procvičujeme násobilku PS 26/7

Aj (Šil) - opakování slovíčka

AJ (Čer.) ♥ - PS 56-57. V pondělí dokončíme modrý ChitChat a od středy začnou nosit oranžové. 

11.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná, čtení, básničky, psaní r, ř vymyslet slovo a k němu napsat co nejvíce slov příbuzných do domácího sešitu, na 16.10. se naučit básničku Koala nebo Zebry se radují v čítance str. 164

M - Slovní úlohy na násobení a dělení PS 31/2, 7, uč. 38/7 ve školním sešitě - dopracovat, kdo nestihl

Prv - Využití krajiny - pracovní sešit

 

Vážení rodiče,

 

příští týden jdeme ve středu do divadla v Horních Počernicích O kouzelném nádraží. Představení stojí 50,-Kč. Prosím vás o zaplacení částky nejpozději do pondělí. Děkuji.

Dále nám byl schválen výlet do dýňového světa dne 1.11.2018. Cena je vypočtena na částku 350,-Kč včetně dopravy, programu a tvořivé dílničky. Prosím tedy o i o postupné zasílání této částky. Děkuji.

 

 

10.10.

Čj - Psaní z, ž na zítra nezapomenout přinést čítanku

M - Násobilka 6 a 7 PS 25/5

Aj (Šil) - opakování slovíčka, slovesa mít/have, být/be TEST 12.10. slovíčka

     (Čer.) ♥ - Nová gramatika - Is there.... ? otázka a krátké odpovědi. PS 52/2, 54/4,5, 55/6 a 55/7

Prv - Využití krajiny

 

9.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná napsat slova příbuzná k daným slovům

M- Opakování násobilka do 6, slovní úlohy PS 31/6

 

8.10.

Čj - Opakování souhlásky, řazení podle abecedy PS 21/2

M - Násobilka 6 uč. 36/7 do domácího sešitu

AJ (Šil) - Sloveso mít/have nová slovíčka

AJ (Čer) ♥ - nová slovíčka (lekce 11), PS 52/1

Prv - Krajina - nížiny a vysočiny

 

4.10.

ČJ - Souhlásky a samohlásky uvnitř a na konci slova opakování na TEST 8.10. PS 13-20

M - Procvičování sčítání a odčítání, násobení a dělení, Násobilka 6 uč- 36/5 do škol. sešitu

Prv - Krajina v okolí domova zjistit nejvyšší horu na světě a její nadmořskou výšku

 

Prosím na PČ 8. 10. donést tenké brčko. Děkuji Chalupová

 

Vážení rodiče,

ohledně výletu na Zámek Lány nám škola částečně proplatí náklady. Cena za jedno dítě je tedy 120,-Kč. Prosím, můžete částku již posílat po dětech, výlet se koná 25.10.2018. Děkuji. 

Pavla Šilerová

3.10.

Čj - Souhlásky uvnitř a na konci slova

M - Násobení a sčítání příklad ve školním sešitu

AJ (Šil) - osobní zájmena, sloveso být naučit slovíčka ze slovníčku

AJ - Čer ♥ - PS 50/6 a 51/7.Opakování slovní zásoby.  51/8. Příště začneme novou lekci = nová slovíčka, tak ať všichni mají slovníčky.

Prv - Kamarádi z Evropy - projektová hodina

2.10.

Čj - Souhlásky uprostřed slov - h, ch PS 18/2 přepsat do domácího sešitu

M - Dělení na poloviny a čtvrtiny, opakování násobilka 5 PS 22/4,5

 

Vážení rodiče,

 

jen připomínám, že zítra 28.9. je státní svátek a v pátek 5.10. je ředitelské volno.

 

Dále připomínám, že v pondělí 1.10. je v 18.00 hodin v jídelně schůzka rodičů dětí s poruchami učení.

 

V rámci 100. výročí vzniku ČSR jedeme 25.10.2018 na výlet na Zámek Lány. Odjezd od školy je v 7.30 hodin a návrat do 13.30 hodin na oběd. Cena je 180,-Kč + 30,-Kč na interaktivní program v muzeu T.G.Masaryka. Čekáme, jestli nám bude schváleno proplacení výletu pro všechny děti ze školního fondu. Budu vás včas informovat.

Dále máme možnost jet na výlet 1.11.2018 do dýňového světa. Cena by byla cca 280,-Kč + 50,-Kč na tvořivou dílničku. Prosím o sdělení, zda byste měli pro děti o tento výlet zájem.

 

Přeji hezký prodloužený víkend.

Pavla Šilerová

 

1.10.

Čj - Souhlásky uvnitř slov z-s, ž-š PS 18/2 nahoře

M - Opakování násobilky 3, 4, 5 PS 22/2, 3

Aj (Šil) - opakovací test - překlad

AJ (Čer) ♥ - opakovací test - překlad vět. Grammar - Articles A/AN. PS 50/5.

Prv - Naše vlast - pracovní sešit

27.9.

Čj - Souhlásky uvnitř slov v - f PS 17/1,2, SLOH - na 4.10. napsat recept do slohového sešitu

M - Násobilka 3 a 4 PS 18/7, 19/6, podepsat písemnou práci

Prv - Jsme Evropané uč. str. 14 namalovat vlajky do sešitu

 26.9.

Čj - Souhlásky uvnitř slov b-d, PS 15/2 dodělat

M - Pís. práce

Aj (Šil) - Opakování konverzace modrý PS 38-39/1-4, v pondělí 1.10. TEST překlad 3 věty typu This is a ....

AJ (Čer) ♥ - dopsaní slovíček (zvířata, přídavná jména); Gramatika: There is / There are; PS 48/2 a 49/3. 49/4. V pondělí TEST na překlad vět typu "Tady jsou 4 dlouzí hadi." - There are 4 long snakes. "Tady je opice." - There is a moneky. (5 vět)

Prv - Plán obce - moje adresa PS 15/doplnit poslední větu

25.9.

Čj - Tvary slov a slova příbuzná - kořen slova

M - Sudá a lichá čísla, násobilka - zítra 26.9. písemná opakovací práce sčítání a odčítání + slov. úlohy

pro nemocné chybějící děti - doplnit pracovní sešity a cvičení z učebnice do škol. sešitu, domácí úkoly stejně jako ostatní:

Čj - uč. 33/5-8

M - PS 18/1, 2, 3, 22/6-10, 23/1-3, 5

 

Vážení rodiče,

příští týden v úterý 2.10.2018 budeme mít celá třída povinnou třídnickou hodinu od 12.45 hodin do 13.30 hodin. Děti tedy budou ve třídě o vyučovací hodinu déle. Poté odvedu děti do družiny a na oběd podle jejich rozvrhu. 

24.9.

Čj - Tvary slov a slova příbuzná uč. 33/8, dopsat uč. 33/7 

M - Dělení PS 22/6-10

Aj (Šil) - Music Time - konverzace  PS 5/9

AJ (Čer.) ♥ - Review PS 46,47. Nová slovíčka - zvířata. PS 48/1.

Prv - přinést pohled se známkou, PS str. 17 - dodělat osmisměrku

23. 9.

AJ - p. uč. Dvořáková      učebnice str. 5, PS str. 5 - čísla

Příští týden v pátek 28.9.2018 je státní svátek. Škola je zavřená, jídelna nevaří.

21.9.

Čj - psaní

M - opakování násobení PS 16/4, 5

Aj (Šil) - Music Time, procvičování What is it?

20.9.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná uč. 32/2

M - Sčítání a odčítání - opakování, příští týden opakovací písemka na sčítání a odčítání a slovní úlohy související

Prv - Obec PS 12/zelený rámeček

19.9.

Čj - PS 9/18 dopsat

M - PS 13/1, 14/3, 13/5

Aj (Šil) - do škol. sešitu namalovat hudební nástroj str. 4 učebnice

AJ (Čer) ♥ - test, nácvik tvoření otázek a krátkých odpovědí: Do you like..... ?; PS 43/4. PS 44/5.

18.9.

Čj - PS 7/15

M - učeb. 17/8, PS 12/1, 6, 11

17.9.

Čj - Souhlásky a samohlásky

M - slovní úlohy v praxi PS 11/2 d) dokončit, kdo nestihl při hodině

Aj - pracovní listy na konverzaci, základní otázky, pozdravy

AJ (Čer.) ♥ - dopsání slovíček, opakování slovní zásoby. Vyjádření libosti I like... / I don't like... . PS 42/2. Příští hodina (střed) TEST  na slovíčka (jídlo).

Prv - Jsme chodci- projektová práce ve skupinách

14.9.

Čj - psaní

M - Sčítání a odčítání do 100

Aj (Šil) - opakování základní konverzační věty

AJ (Čer.) ♥ - nová slovní zásoba a její procvičování, příště dopíšeme zbylá 4 slovíčka. PS 42/1.

13.9.

Čj - Slabikování, víceslabičná slova, DÚ čtení!!! Děti špatně čtou, na pondělí čtení nahlas jakékoliv knížky, prosím o povrzení do notýsku.

M - Slovní úlohy na sčítání a odčítání, str. 7 cv. 1, 4

Pr - Cesta do školy, dopravní výchova nakreslit jakoukoliv dopravní značku do sešitu (na půl stránky)

 

 12.9.

M - slovní a logické úlohy na sčítání a odčítání, str. 32 cv. 1, 2

ČJ - psaní, slova souřadná a nadřazená, str. 3 cv. 5, 6

Aj - Počítání do 20, opak. konverzace, počítání do 20

Pr - Jak se k sobě chováme

 

11.9.

Čj - Protiklady pracovní sešit str. 2 cv. 3

M - Sčítání, odčítání, násobení pracovní sešit str. 4 cv. 4, 6, str. 5 cv. 1, str. 31 cv. 1, 12, 13

 

Dne 5.10.2018 je ve škole ředitelské volno z důvodů voleb. Pro nutné případy je družina zajištěna.

 

10.9.

Čj - děti, které neměly pracovní sešity, přepíší školní práci

M - pracovní sešit str. 3. cv. 7, str. 4 cv. 1, opakovat násobilku

Aj (Šil) - naučit odpovědi na otázky ve školním sešitě

AJ (Čer.) ♥ - procvičování slovní zásoby - oblečení, barvy - tvorba vět. PS 40/5 - kdo nestihl, ma za DÚ. Děti zatím nemusí nosit oranžový Chit Chat, stačí ten modrý a sešity.

 

7.9.

AJ (Čer.) ♥ - seznámení, organizace. Opakování slovní zásoby (oblečení, barvy) a tvorba vět se slovesem to have. PS 39/4

  • 2 linkované sešity - slovníček, gramatika (školní).

 

Dobrý den,

 

přikládám seznam sešitů a pomůcek ke stažení na konci této stránky).

 

Pavla Šilerová

 

Vážení rodiče,

 

jak již víte, tento školní rok, budu vaše děti učit. Mé jméno je Mgr. Pavla Šilerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). S většinou z vás se již známe z poslední třídní schůzky.

 

Dnes jsem s dětmi zahájila nový školní rok 2018/2019 a níže vám sděluji důležité informace.

 

Tento týden se od úterý budeme učit 4 hodiny, tj. do 11.40 hodin. V úterý a ve středu budeme mít třídnické hodiny, abych děti se vším seznámila a informovala. Ve čtvrtek a v pátek se již budeme učit podle rozvrhu, který dětem zítra předám, s tím, že poslední pátá hodina odpadá. Prosím, počítejte s tím, že děti tedy končí po 4. hodině. Pak mohou jít na oběd nebo do družiny.

K rozvrhu, kdy mají děti každý den 5. vyučovacích hodin, přibude ještě jednou měsíčně třídnická hodina, která je povinná. O tom, který den to bude, vás budu informovat jakmile budou stanoveny rozvrhy dozorů a jídelny. Podrobnosti na třídní schůzce.

Předměty - výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova - bude učit paní učitelka Mgr. Lenka Chalupová.

V pátek 7.9.2018 mají děti již plavání. Prosím, dohlédněte, aby měly plavky a koupací čepici, ručník a doporučuji přezůvky do bazénu (žabky, pantofle). 

Zítra vám zašlu na vaše emaily seznam pomůcek na tento školní rok. Zároveň vám pošlu po dětech souhlasy s užitím vašich kontaktů, abychom mohli komunikovat v rámci GDPR. 

Děti by měly být podle školního řádu ve škole nejpozději v 7.55 hodin. Poté bude škola zamčena.

Upozorňuji, že děti ve škole nesmí používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Pokud si budou chtít zavolat z nějakého nutného důvodu, mohou přijít za mnou a bude jim to umožněno.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktuje mě, prosím, na můj výše uvedený email. Pokud by se jednalo o osobní projednání jakékoliv záležitosti, domluvíme si schůzku mimo vyučování.

Přeji pevné nervy do nadcházejícího školního roku. :-)

 

Mgr. Pavla Šilerová

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019.

Ke stažení:
Download this file (pomůcky_3A.doc)pomůcky_3A.doc[ ]12 kB