13.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P, pracovní listy

M - Slovní úlohy, sčítání a odčítání PS 18/celé

Prv - Vánoce, rodinné oslavy

 

Pro nemocné děti:

Čj - Procvičovat vyjmenovaná slova po P a opakovat i ostatní vyjmenovaná slova

M - PS celá strana 16, 17/2, 3

Prv - PS strana 30 celá

12.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P - pracovní listy PS 31/6

M - Jednotky PS 17/1

Aj (Šil) - Where's... PS 11/6

Prv - Vánoční svátky PS 30/6

 

Zítra všechny děti mají mít červené tričko podle úkolu v adventním kalendáři.

Pro nemocné děti:

Čj - probráno uč.str. 90/cv. 1-4, PS str. 30/cv. cv. 1-5

M - probráno PS str. 16/cv. 1-5

 

11.12.

Čj - Procvičování vyjmenovaných slov po P PS 31/5, uč. 91/3 b)

M - Jednotky PS 16/5

 

10.12.

Čj - opakování učit se vyjmenovaná slova

M - divadlo

Aj (Šil) - divadlo

Prv - Vánoce PS 29/2 doplnit s rodiči, do škol. sešitu namalovat vánoční stromeček

 

Nezapomeňte! V pondělí 10.12. jdeme do divadla. 

7.12.

Čj - Vánoční báseň, nácvik na besídku

M - Jednotky hmotnosti, objemu a délky napsat příklady k jednotlivým jednotkám (škol. sešit)

Aj (Šil) - What's in the house naučit se nová slovíčka

 

6.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P uč. 91/2 a)

M - Sčítání a odčítání - slovní úlohy uč. 62/6 dokončit do školního sešitu, 63/3 dom. sešit

Prv - Dopravní výchova domalovat značky do pracovních listů

 

5.12.

Čj - Procvičování vyjmenovaných slov po M, psaní h a j

M - Porovnávání čísel do 1000 PS 15/6, uč. 59/9

Aj (Šil) - CAN, SPORTS PS 9/9 naučit báseň

 

4.12.

Čj - Procvičování vyjmenovaná slova po B, L, M, pracovní listy, vysvětlení pojmů 

M - Příklady a procvičování slovní úlohy na sčítání a odčítání PS dokončen do str. 14 DÚ PS 14/4, 6

 

3.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po M, PS dokončen do str. 29 29/7

M - Sčítání a odčítání pod sebou, PS dokončen do str. 13 PS 13/3, 5, 6

Aj (Šil) - Sport time, sloveso CAN, PS dokončen do str. 7 PS 6/2, 7/6

Prv - Blíží se Vánoce uč. str. 22-23

 

Pro nemocné děti:

Čj

- PS dokončit do str. 28 cv. 4

- v pondělí poslední možnost odevzdat čtenářský deník za listopad

M

- PS dokončit do str. 11 + DÚ, procvičovat sčítání a odečítání pod sebou

Prv 

- v pondělí TEST na Rostliny, naučit fotosyntéza uč. str. 38

 

30.11.

Čj - Nácvik na vánoční besídku

M - Sčítání a odečítání pod sebou PS 12/4, 6

Aj (Šil) - It's me v pondělí oranžový pracovní sešit

 

29.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po L a po M, nácvik básně na besídku PS 28/4, opravit chyby v testu (škol. sešit)

M - První pomoc školení

Prv - Rostliny - opylování a jedovaté test Rostliny v pondělí 3.12.

 

!!! V pátek 30.11. budeme ve třídě zdobit vánoční stromeček. Děti mají přinést aspoň jednu vánoční ozdobu. Děkuji.

!!! Ve středu 19.12. bude ve škole vánoční jarmark pro rodiče a děti. Připravujeme i malé vánoční vystoupení od 14 hodin ve školní jídelně, na které jste srdečně zváni. Prosím domluvte se s dětmi, kdo s námi bude moci zpívat a přednášet, abychom nenacvičili s někým, kdo má kroužek či jiné povinnosti. Děkuji.

!!! V pondělí 10.12. jdeme do divadla v Horních Počernicích na představení Vyšla hvězda nad Betlémem. Cena představení je 80,-Kč. Prosím částku posílejte po dětech během příštího týdne. Děkuji.

 

28.11.

Čj - Přednáška dopravní výchova

M - Sčítání a odčítání - slovní úlohy Pracovní list na sčítání a odčítání pod sebou na pátek 30.11.

Aj (Šil) - Christmas food připravit si min. 6 vět o sobě, od pondělí oranžový pracovní sešit

Prv - Fotosyntéza test Rostliny v pondělí 3.12.

 

27.11.

Čj - Opakování vyjm. slova po B a L, nově vyjm. slova po M PS 27/1,2, naučit vyjm. slova po M, opravit do škol. sešitu test na vyjm. slova po B

M - Sčítání a odčítání stovek

 

26.11.

Čj - Vyjmenovaná slova - procvičování

M - Numerace do 100 PS celá strana 9

Aj (Šil) - Our neighbours PS 65/1, 2

Prv - Rostliny - ovocné, zelenina, polní

 

23.11.

Čj - Devatero pohádek

M - Stovky a tisíce PS 9/1, 2, 3

Aj (Šil) - Poslech anglického textu PS 62-63 vybarvit, 60/kvíz otázky

 

Dnes byla dětem do ŽK vložena zalepená obálka s osobním heslem pro každého rodiče k přihlášení do systému Bakalář. Prosím o podpis převzetí této obálky v ŽK. Odkaz na systém Bakalář najdete na webových stránkách školy.

Ve dnech 27. - 29.11. probíhá opět sběr starého papíru.

22.11.

Čj - Vyjmenovaná slova - cvičení uč. 83/2 b)

M - Přirozená čísla v oboru do tisíce

Prv - Rostliny - pracovní listy opravit chyby v pracovních listech

 

21.11.

Čj - Vyjmenovaná slova, slova příbuzná, abeceda uč. 80/5 od slova Bouřka....

M - Digitální čas, opakování násobilka - pracovní listy

Aj (Šil) - Opakování slovíčka PS 58 obrázek dole

Prv - Seznámení s počítačovou učebnou

 

Oznamuji, že dne 3.-4.1.2019 bude ředitelské volno, do školy se po vánočních prázdninách půjde až 7.1.2019.

Dále prosím o zaplacení čátky 500,-Kč za dopravu na plavání, jak jsem vám informovala na třídních schůzkách. Děti částku mohou průběžně nosit. Děkuji.

20.11.

Čj - Procvičujeme vyjmenovaná slova uč. 79/4 do domácího sešitu

M - Digitální čas uč. 53/4

 

Prosím rodiče o podpis žákovské knížky ohledně vánočního fotografování.

19.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po b a l - procvičování

M - Hodiny, římské číslice uč. 49/5, 51/5

Aj (Šil) - My favorite things, describe your room PS 58/2 obrázek nahoře, dokončit obrázek a popis  55/7

Aj (Čer) ♥ - uč. str. 13 - komiks - poslech, čtení, překlad, dramatizace. Procvičování předložek.

Prv - opakování rostliny

 

Vážení rodiče,

celá třída dostala písemný trest, a to 100x napsat "Posloucháme a řadíme se do dvojic". 

Dále prosím vysvětlete dětem, že na plavání musí už nosit bundy a čepice. Není v našich silách je vysušit úplně do sucha a zbytečně by mohly nastydnout. Dále jim připomeňte, aby si myslely na své věci Pokud se budeme neustále vracet, zakážu jim v bazénu nákupy sladkostí a pití, aby se řádně soustředily, na co mají.

Děkuji.

16.11.

Čj - Čtení, opak. vyjm. slova uč. 80/5 prvních 5 vět

M - Sčítání a odčítání pod sebou uč. 49/7

Aj (Šil) - My favorite things PS 52/1 přepsat slovíčka z obrázku do slovníčku, 54/4 domalovat obrázek

AJ (Čer) ♥ - uč. str. 10. PS 12/7 ve škole a 12/8 DÚ. Hry.

 

15.11.

Čj - Procvičování vyjmenovaná slova po B a L PS 26/5

M - Odečítání pod sebou PS 6/5, 6

Prv - Plody - dužnaté a suché nakreslit plody na pondělí 19.11.

 

14.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po b a po l PS 25/2, 3

M - Zaokrouhlování, sčítání pod sebou PS 6/2, 3

Aj (Šil) - There is, there are

AJ (Čer.) ♥ - procvičování vět, test. Zpěv uč. str. 10,11. Hry.

Prv - Části kvetoucích rostlin

 

13.11.

Čj - Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům doplnit do ŽK str. 24/25

M - Zaokrouhlování na desítky PS 5/6

 

12.11.

Čj - Procvičování vyjmenovaná slova po b uč. 76/6 dom. sešit

M - Procvičování sčítání a odčítání dvojcif. čísel PS 4/4, 5, 6

Aj (Šil) - There is/are...  PS 49/3, 4

AJ (Čer) ♥ - zpěv uč. str. 10, 11. Překlad vět ve školním sešitě (gramatika). Ve středu TEST na překlad vět typu, kterým jsme se věnovali tuto hodinu.

Prv - Polní plodiny

 

9.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po B PS 24/5

M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel PS zelený 3/5

Aj (Šil) - Animal Safari naučit slovíčka ve slovníčku (PS 48), v pondělí test ze všech slovíček

AJ (Čer) ♥ - pracovní list "Brr.. Let's stay at home." - vlepeno ve slovníčku (procvičování předložek a slovní zásoby bydlení), PS 11/5. PS 11/6.

 

8.11.

Čj - 1. čtvrtletní PP, psaní str. 15 K, vyjmenovaná slova po B naučit vyjmenovaná slova po B do pondělí

M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel nosit od zítra PS zelený, uč. 43/4 - 2 až 4 sloupec

Prv - Okrasné a užitkové rostliny namalovat rostliny dle vlastního výběru do sešitu (kontrola celého sešitu)

 

7.11.

Čj - Slova příbuzná - pracovní list, psaní - přídavná jména 

M - PP

Aj (Šil) - opakování What do you like? doplnit cvičení v PS

AJ (Čer) ♥ - nová slovní zásoba - nábytek a předložky. PS 11/4.

Prv - Rostliny pohyb, vývoj, kvetoucí a nekvetoucí doplnit cvičení v PS - rostliny

 

6.11.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná, tvary slov - opakování na čtvrtletní PP procvičovat cvičení ze školního sešitu

M - Násobilka, příklady s násobilkou a sčítáním, slovní úlohy - opakování na čtvrtletní PP procvičovat cvičení ze školního sešitu

 

Prosím o zaslání peněz za pracovní sešity vašich děti. Děkuji.

Přehled vyúčtování za pracovní sešity:

Psaní a mluv. cvičení ....................30,-

Prvouka (Já a můj svět) ................72,-

Český jazyk .................................75,-

Matematika 1. díl ........................67,-

Matematika 2. díl ........................67,-

Celkem ...................................311,-Kč

V úterý 6.11. budeme mít opět třídnickou hodinu od 12.45 do 13.30 hodin. 

V pondělí 5.11. v 17.30 hodin připomínám třídní schůzky.

5.11.

Čj - Tvary slov, slova příbuzná 

M - příklady na sčítání a násobení - opak. na PP

Aj (Šil) - What do you like? DÚ doplnit tabulku PS 44/6

AJ (Čer) ♥ - nová slovní zásoba - bydlení (místnosti). Uč. str. 10 a PS str. 10/1,2. PS 10/3.

Prv - Rostliny - výživa, dýchání, změny

 2.11.

Čj - Čtenářské deníky opakování kořeny slov, slova příbuzná a tvary slov, ve čtvrtek 8.11. se píše čtvrtletní písemná práce

M - Slovní úlohy opakování násobilka, slovní úlohy na násobilku, ve středu 7.11. se píše čtvrtletní písemná práce

Aj (Šil) - I like, I don't like 3 věty podle vzoru PS 44/5

AJ (Čer.) ♥ - básnička, učebnice str. 9 - komiks (poslech, čtení, překlad, dramatizace).

Zítra na výlet odjezd v 8.00 hodin. Návrat do 13.30 hodin, aby děti stihly oběd. S sebou do baťůžku svačinu, pití, peníze. Děti dobře oblékněte, budeme celé dopoledne venku a dejte jim starší oblečení, které mnohou případně zamazat. 

31.10.

Čj - Psaní, přísloví PŘÍŠTÍ TÝDEN čtvrtletní písemná práce

M - Opakování slovní úlohy, sčítání, odšítání, násobení, dělení příklady z tabule do domácího sešitu PŘÍŠTÍ TÝDEN čtvrtletní písemná práce

Aj (Šil) - Do you like? dodělat pracovní list

AJ - (Čer) ♥ - učebnice 6, 7, 8. PS 9/9 - básnička - na pátek umět nazpaměť.

Prv - Rostliny, herbář

 

Příští týden ve čtvrtek 1.11. jedeme do dýňového světa, bližší informace den předem zde.

 

26.10.

Čj - Čtenářský deník

M - Opakování násobilky PS 32/dokončit všechny příklady, procvičovat násobilku!

Aj (Šil) - Opakování slovíčka oblečení, I like... procvičovat slovíčka a otázky a odpovědi modrý PS 40-42

AJ -  (Čer)♥ - Procvičování slovíček (čiinosti, sporty, hudební nástroje) ve větách s can/can't. PS 8/5 a 9/7,8,. PS 8/6.

 

24.10.

Čj - Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, abeceda uč. 63/3, psaní V dodělat 

M - Hry s násobilkou  procvičovat násobilku!! PS 33/2

Aj (Šil) - What do you like? I like... slovíčka, v pátek 26.10. TEST oblečení

     (Čer) ♥ - nová slovíčka - sporty. Procvičování věty s can/can't. PS 6,7.

Prv - Péče o životní prostředí na příští týden na 31.10. s sebou sušené vylisované rostliny

 

Ve čtvrtek 25.10. jedeme na výlet do Zámku Lány. Sraz před školou v 7.20 hodin a odjezd v 7.30 hodin. Kdo přijde později, nebudeme čekat, protože máme zajištěn program v Muzeu T.G. Masaryka od 9.15 hodin a není to za rohem. :-) Návrat okolo 13.30 hodin, aby děti stihly oběd ve školní jídelně. Dohlédněte, aby děti byly dostatečně oblečeny, protože budeme trávit dost času i venku. S sebou ať mají svačinu na celé dopoledne, pití a případně nějaké drobné na suvenýry a penál. 

 

° Příští týden v pondělí 29.10. a úterý 30.10. jsou podzimní prázdniny.

° Dne 5.11. se od 17.30 hodin konají třídní schůzky.

° Od 23.10. do 25.10 je opět sběr starého papíru!

 

23.10.

Čj - Tvary slova a slova příbuzná - procvičování slovo + slova příbuzná + tvary slova

M - Násobilka 1-10 procvičovat násobilku!!

 

22.10.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná - procvičování vymyslet slovo a napsat k němu 3 slova příbuzná a 3 tvary slova

M - Procvičování násobilka procvičovat násobilku

Aj (Šil) - Opakování slovíčka PS modrý 41/7

     (Čer) ♥ - nová slovíčka - hudební nástroje. Gramatika - sloveso CAN (zatím jen kladný tvar). PS 4,5.

Prv - Státní symboly, symboly ČR

 

19.10.

Čj - Opakování souhlásky uč. 54/2 a)

M - Procvičování násobilka PS 31/3, 4, 5, 8, 9, 10

Aj (Šil) - Clothes napsat 10 vět do škol. seš. podle str. 40

AJ (Čer.) ♥ - nová slovíčka - pozdravy. Uč. 2,3 a PS 2/3. křížovka nalepená ve slovníčku. V pondělí TEST: pozdravy a základní otázky a odpovědi (What's your name? How are you?)

 

18.10.

Čj - Kořen slova, opakování souhlásky uč. 42/1

M - Násobilka 9 PS 29/5

Prv - Práce s mapou a kompasem PS 22/mapa

 

17.10.

Čj - Slova příbuzná

M - divadlo

Aj - divadlo

Prv - Voda v krajině- pracovní sešit

 

16.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná procvičovat, zítra krátký test

      Psaní M, m Dopsat věty str. 10 v růžové písance

M - Procvičování násobilka Ps 28/6

 

15.10.

Čj - Kořeny slov - procvičování napsat 5 slov ke každému z daných kořenů slova

M - Násobilka 8 PS 27/5

Aj (Šil) Slovíčka na příští hodinu modrý PS

AJ (Čer) ♥ - PS 58,59 - kdo nestihl dodělá za (Musí tedy přinést ještě modrý PS, kdo stihl nemusí). Ve středu oranžové Chit Chaty

Prv - Voda v krajině

12.10.

Čj - čtenářské deníky

M - procvičujeme násobilku PS 26/7

Aj (Šil) - opakování slovíčka

AJ (Čer.) ♥ - PS 56-57. V pondělí dokončíme modrý ChitChat a od středy začnou nosit oranžové. 

11.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná, čtení, básničky, psaní r, ř vymyslet slovo a k němu napsat co nejvíce slov příbuzných do domácího sešitu, na 16.10. se naučit básničku Koala nebo Zebry se radují v čítance str. 164

M - Slovní úlohy na násobení a dělení PS 31/2, 7, uč. 38/7 ve školním sešitě - dopracovat, kdo nestihl

Prv - Využití krajiny - pracovní sešit

 

Vážení rodiče,

 

příští týden jdeme ve středu do divadla v Horních Počernicích O kouzelném nádraží. Představení stojí 50,-Kč. Prosím vás o zaplacení částky nejpozději do pondělí. Děkuji.

Dále nám byl schválen výlet do dýňového světa dne 1.11.2018. Cena je vypočtena na částku 350,-Kč včetně dopravy, programu a tvořivé dílničky. Prosím tedy o i o postupné zasílání této částky. Děkuji.

 

 

10.10.

Čj - Psaní z, ž na zítra nezapomenout přinést čítanku

M - Násobilka 6 a 7 PS 25/5

Aj (Šil) - opakování slovíčka, slovesa mít/have, být/be TEST 12.10. slovíčka

     (Čer.) ♥ - Nová gramatika - Is there.... ? otázka a krátké odpovědi. PS 52/2, 54/4,5, 55/6 a 55/7

Prv - Využití krajiny

 

9.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná napsat slova příbuzná k daným slovům

M- Opakování násobilka do 6, slovní úlohy PS 31/6

 

8.10.

Čj - Opakování souhlásky, řazení podle abecedy PS 21/2

M - Násobilka 6 uč. 36/7 do domácího sešitu

AJ (Šil) - Sloveso mít/have nová slovíčka

AJ (Čer) ♥ - nová slovíčka (lekce 11), PS 52/1

Prv - Krajina - nížiny a vysočiny

 

4.10.

ČJ - Souhlásky a samohlásky uvnitř a na konci slova opakování na TEST 8.10. PS 13-20

M - Procvičování sčítání a odčítání, násobení a dělení, Násobilka 6 uč- 36/5 do škol. sešitu

Prv - Krajina v okolí domova zjistit nejvyšší horu na světě a její nadmořskou výšku

 

Prosím na PČ 8. 10. donést tenké brčko. Děkuji Chalupová

 

Vážení rodiče,

ohledně výletu na Zámek Lány nám škola částečně proplatí náklady. Cena za jedno dítě je tedy 120,-Kč. Prosím, můžete částku již posílat po dětech, výlet se koná 25.10.2018. Děkuji. 

Pavla Šilerová

3.10.

Čj - Souhlásky uvnitř a na konci slova

M - Násobení a sčítání příklad ve školním sešitu

AJ (Šil) - osobní zájmena, sloveso být naučit slovíčka ze slovníčku

AJ - Čer ♥ - PS 50/6 a 51/7.Opakování slovní zásoby.  51/8. Příště začneme novou lekci = nová slovíčka, tak ať všichni mají slovníčky.

Prv - Kamarádi z Evropy - projektová hodina

2.10.

Čj - Souhlásky uprostřed slov - h, ch PS 18/2 přepsat do domácího sešitu

M - Dělení na poloviny a čtvrtiny, opakování násobilka 5 PS 22/4,5

 

Vážení rodiče,

 

jen připomínám, že zítra 28.9. je státní svátek a v pátek 5.10. je ředitelské volno.

 

Dále připomínám, že v pondělí 1.10. je v 18.00 hodin v jídelně schůzka rodičů dětí s poruchami učení.

 

V rámci 100. výročí vzniku ČSR jedeme 25.10.2018 na výlet na Zámek Lány. Odjezd od školy je v 7.30 hodin a návrat do 13.30 hodin na oběd. Cena je 180,-Kč + 30,-Kč na interaktivní program v muzeu T.G.Masaryka. Čekáme, jestli nám bude schváleno proplacení výletu pro všechny děti ze školního fondu. Budu vás včas informovat.

Dále máme možnost jet na výlet 1.11.2018 do dýňového světa. Cena by byla cca 280,-Kč + 50,-Kč na tvořivou dílničku. Prosím o sdělení, zda byste měli pro děti o tento výlet zájem.

 

Přeji hezký prodloužený víkend.

Pavla Šilerová

 

1.10.

Čj - Souhlásky uvnitř slov z-s, ž-š PS 18/2 nahoře

M - Opakování násobilky 3, 4, 5 PS 22/2, 3

Aj (Šil) - opakovací test - překlad

AJ (Čer) ♥ - opakovací test - překlad vět. Grammar - Articles A/AN. PS 50/5.

Prv - Naše vlast - pracovní sešit

27.9.

Čj - Souhlásky uvnitř slov v - f PS 17/1,2, SLOH - na 4.10. napsat recept do slohového sešitu

M - Násobilka 3 a 4 PS 18/7, 19/6, podepsat písemnou práci

Prv - Jsme Evropané uč. str. 14 namalovat vlajky do sešitu

 26.9.

Čj - Souhlásky uvnitř slov b-d, PS 15/2 dodělat

M - Pís. práce

Aj (Šil) - Opakování konverzace modrý PS 38-39/1-4, v pondělí 1.10. TEST překlad 3 věty typu This is a ....

AJ (Čer) ♥ - dopsaní slovíček (zvířata, přídavná jména); Gramatika: There is / There are; PS 48/2 a 49/3. 49/4. V pondělí TEST na překlad vět typu "Tady jsou 4 dlouzí hadi." - There are 4 long snakes. "Tady je opice." - There is a moneky. (5 vět)

Prv - Plán obce - moje adresa PS 15/doplnit poslední větu

25.9.

Čj - Tvary slov a slova příbuzná - kořen slova

M - Sudá a lichá čísla, násobilka - zítra 26.9. písemná opakovací práce sčítání a odčítání + slov. úlohy

pro nemocné chybějící děti - doplnit pracovní sešity a cvičení z učebnice do škol. sešitu, domácí úkoly stejně jako ostatní:

Čj - uč. 33/5-8

M - PS 18/1, 2, 3, 22/6-10, 23/1-3, 5

 

Vážení rodiče,

příští týden v úterý 2.10.2018 budeme mít celá třída povinnou třídnickou hodinu od 12.45 hodin do 13.30 hodin. Děti tedy budou ve třídě o vyučovací hodinu déle. Poté odvedu děti do družiny a na oběd podle jejich rozvrhu. 

24.9.

Čj - Tvary slov a slova příbuzná uč. 33/8, dopsat uč. 33/7 

M - Dělení PS 22/6-10

Aj (Šil) - Music Time - konverzace  PS 5/9

AJ (Čer.) ♥ - Review PS 46,47. Nová slovíčka - zvířata. PS 48/1.

Prv - přinést pohled se známkou, PS str. 17 - dodělat osmisměrku

23. 9.

AJ - p. uč. Dvořáková      učebnice str. 5, PS str. 5 - čísla

Příští týden v pátek 28.9.2018 je státní svátek. Škola je zavřená, jídelna nevaří.

21.9.

Čj - psaní

M - opakování násobení PS 16/4, 5

Aj (Šil) - Music Time, procvičování What is it?

20.9.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná uč. 32/2

M - Sčítání a odčítání - opakování, příští týden opakovací písemka na sčítání a odčítání a slovní úlohy související

Prv - Obec PS 12/zelený rámeček

19.9.

Čj - PS 9/18 dopsat

M - PS 13/1, 14/3, 13/5

Aj (Šil) - do škol. sešitu namalovat hudební nástroj str. 4 učebnice

AJ (Čer) ♥ - test, nácvik tvoření otázek a krátkých odpovědí: Do you like..... ?; PS 43/4. PS 44/5.

18.9.

Čj - PS 7/15

M - učeb. 17/8, PS 12/1, 6, 11

17.9.

Čj - Souhlásky a samohlásky

M - slovní úlohy v praxi PS 11/2 d) dokončit, kdo nestihl při hodině

Aj - pracovní listy na konverzaci, základní otázky, pozdravy

AJ (Čer.) ♥ - dopsání slovíček, opakování slovní zásoby. Vyjádření libosti I like... / I don't like... . PS 42/2. Příští hodina (střed) TEST  na slovíčka (jídlo).

Prv - Jsme chodci- projektová práce ve skupinách

14.9.

Čj - psaní

M - Sčítání a odčítání do 100

Aj (Šil) - opakování základní konverzační věty

AJ (Čer.) ♥ - nová slovní zásoba a její procvičování, příště dopíšeme zbylá 4 slovíčka. PS 42/1.

13.9.

Čj - Slabikování, víceslabičná slova, DÚ čtení!!! Děti špatně čtou, na pondělí čtení nahlas jakékoliv knížky, prosím o povrzení do notýsku.

M - Slovní úlohy na sčítání a odčítání, str. 7 cv. 1, 4

Pr - Cesta do školy, dopravní výchova nakreslit jakoukoliv dopravní značku do sešitu (na půl stránky)

 

 12.9.

M - slovní a logické úlohy na sčítání a odčítání, str. 32 cv. 1, 2

ČJ - psaní, slova souřadná a nadřazená, str. 3 cv. 5, 6

Aj - Počítání do 20, opak. konverzace, počítání do 20

Pr - Jak se k sobě chováme

 

11.9.

Čj - Protiklady pracovní sešit str. 2 cv. 3

M - Sčítání, odčítání, násobení pracovní sešit str. 4 cv. 4, 6, str. 5 cv. 1, str. 31 cv. 1, 12, 13

 

Dne 5.10.2018 je ve škole ředitelské volno z důvodů voleb. Pro nutné případy je družina zajištěna.

 

10.9.

Čj - děti, které neměly pracovní sešity, přepíší školní práci

M - pracovní sešit str. 3. cv. 7, str. 4 cv. 1, opakovat násobilku

Aj (Šil) - naučit odpovědi na otázky ve školním sešitě

AJ (Čer.) ♥ - procvičování slovní zásoby - oblečení, barvy - tvorba vět. PS 40/5 - kdo nestihl, ma za DÚ. Děti zatím nemusí nosit oranžový Chit Chat, stačí ten modrý a sešity.

 

7.9.

AJ (Čer.) ♥ - seznámení, organizace. Opakování slovní zásoby (oblečení, barvy) a tvorba vět se slovesem to have. PS 39/4

  • 2 linkované sešity - slovníček, gramatika (školní).

 

Dobrý den,

 

přikládám seznam sešitů a pomůcek ke stažení na konci této stránky).

 

Pavla Šilerová

 

Vážení rodiče,

 

jak již víte, tento školní rok, budu vaše děti učit. Mé jméno je Mgr. Pavla Šilerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). S většinou z vás se již známe z poslední třídní schůzky.

 

Dnes jsem s dětmi zahájila nový školní rok 2018/2019 a níže vám sděluji důležité informace.

 

Tento týden se od úterý budeme učit 4 hodiny, tj. do 11.40 hodin. V úterý a ve středu budeme mít třídnické hodiny, abych děti se vším seznámila a informovala. Ve čtvrtek a v pátek se již budeme učit podle rozvrhu, který dětem zítra předám, s tím, že poslední pátá hodina odpadá. Prosím, počítejte s tím, že děti tedy končí po 4. hodině. Pak mohou jít na oběd nebo do družiny.

K rozvrhu, kdy mají děti každý den 5. vyučovacích hodin, přibude ještě jednou měsíčně třídnická hodina, která je povinná. O tom, který den to bude, vás budu informovat jakmile budou stanoveny rozvrhy dozorů a jídelny. Podrobnosti na třídní schůzce.

Předměty - výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova - bude učit paní učitelka Mgr. Lenka Chalupová.

V pátek 7.9.2018 mají děti již plavání. Prosím, dohlédněte, aby měly plavky a koupací čepici, ručník a doporučuji přezůvky do bazénu (žabky, pantofle). 

Zítra vám zašlu na vaše emaily seznam pomůcek na tento školní rok. Zároveň vám pošlu po dětech souhlasy s užitím vašich kontaktů, abychom mohli komunikovat v rámci GDPR. 

Děti by měly být podle školního řádu ve škole nejpozději v 7.55 hodin. Poté bude škola zamčena.

Upozorňuji, že děti ve škole nesmí používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Pokud si budou chtít zavolat z nějakého nutného důvodu, mohou přijít za mnou a bude jim to umožněno.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktuje mě, prosím, na můj výše uvedený email. Pokud by se jednalo o osobní projednání jakékoliv záležitosti, domluvíme si schůzku mimo vyučování.

Přeji pevné nervy do nadcházejícího školního roku. :-)

 

Mgr. Pavla Šilerová

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019.

Ke stažení:
Download this file (pomůcky_3A.doc)pomůcky_3A.doc[ ]12 kB