Vážení rodiče,

tímto vás informujeme, že děti dorazily na místo školy v přírodě v pořádku.

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 11. 4. budeme psát krátký test z PRV (uč. str. 56 - 60).

 

učivo 8. - 12. 4. 2019

Český jazyk: 9. 4. uč. str. 130/7, 8 + str. 131/9, 1 + str. 132/2

                        DÚ - uč. str. 131/9 - věty správně seřadit a napsat do domácího sešitu

                   10. 4.: uč. str. 132/3, 4

                              DÚ - PS str. 37/2

                    11. 4.: PS str. 38/3, 4

                               bez DÚ 

 

Matematika: 9. 4.: PS str. 47/1, 2, 4, 5

                          DÚ - PS str. 47/6, 7

                   10. 4.: uč. str. 95/1, 2, 3

                           Dú - 96/5 - 6 příkladů

                    11. 4.: uč. str. 96/4, 5 (dokončení) + PS str. 32/1, 3 (dva sloupečky)

                             DÚ - PS str. 32/3 (dokončit)

 

Prvouka: 10. 4.: dokument o zvířatech

             11. 4.: písemné opakování o živočiších + referáty

Angličtina: 10. 4.:  PS str. 34/1, 2

                  Dú - PS str. 34/2 dokončit

 


Vážení rodiče,

připomínám pondělní exkurzi do ParaZOO ve Vlašimi. Sraz před školou v 7:50, návrat kolem 13:30.

V pondělí 8. 4. budou od 17:30 probíhat třídní schůzky a budou podávány informace ohledně školy v přírodě, prosím všechny o účast.

V úterý 9. 4. proběhne třídnická hodina, konec výuky bude ve 13:30.

Ve středu 10. 4. skupina Chalupové - test AJ opakování lekce 4, 5 a 6, který bude zaměřen na poslech.

 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký víkend.

Lenka Chalupová


Vážení rodiče,

v pondělí 8. 4. se v rámci prvouky uskuteční exkurze do ParaZOO ve Vlašimi. Cena exkurze včetně dopravy a vstupů je 80 Kč. Odjezd od školy bude 8. 4. v 8:00 (sraz nejpozději 7:50 před novou budovou) a návrat je plánován na 13:30. Oběd žáci stihnou ve školní jídelně. S sebou sportovní oblečení dle počasí, penál, svačinu, pití, kapesné (bude možnost si koupit nějaké drobnosti) a případně léky proti nevolnosti.

Chalupová

Učivo týdne 1. - 5. 4. 2019

Český jazyk: 1. 4.: Opakování učiva na písemnou práci - pracovní list

                           DÚ - pracovní list - doplnit vhodná slova z nabídky do vět.

                   2. 4.: Písemná práce

                   3. 4.: Návštěva divadelního představení

                   4. 4.: Podstatná jménauč. str. 128/1, 129/2

                            DÚ - vymyslet věty se slovy KROKODÝL, ÚTES, PAPOUŠEK, BUMERANG, PUSTINA, PES, KAPITÁN                                        napsat do domácího sešitu

                   5. 4.: uč. str. 129/4, 5 a str. 130/6

                        DÚ - vyhledat význam slova buš a napsat do domácího sešitu (Kdysi dávno si jedna dívka vyšla do buše.)

 

Matematika: 1. 4.: Rovina - uč. str. 119/1, 2, 3 + str. 120/4, 7 + PS str. 46/2, 3, 4, 5

                           DÚ - PS1 str. 46/5B vybarvit čtverce pomocí 4 barev a každou jen 4 políčka (viz zadání)

                  2. 4.: Opakování učiva na písemnou práci - pracovní list

                  3. 4.: Návštěva divadelního představení

                  4. 4.: Písemná práce

                  5. 4.: uč. str. 121/1, 2, 3

                           Dú - PS str. 47/3

Prvouka: 1. 4.: zopakování a ukončení učiva o stavbě těla živočichů PS str. 52 + dokončení str. 53

             3. 4.: Procvičování učiva o živočiších a stavbě jejich těla na PC

             4. 4.: Čím se živí živočichové - uč. str. 61

 

Anglický jazyk: 1. 4.: Minitest 6 + PS str. 33/3 + kvíz cvičení A (doplňování slovíček)

                              DÚ - PS str. 33/ kvíz B (napsat odpovědi na otázky)

                     3. 4.: Návštěva divadelního představení

                     5. 4.: Lekce 6 - slovíčka, čtení komiksu uč. str. 34/1

                              DÚ - učit slovíčka

 


Vážení rodiče,

v pondělí 8. 4. budou od 17:30 probíhat třídní schůzky, žádám Vás tímto všechny o účast, protože budu podávat informace ohledně školy v přírodě.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek bude probíhat sběr starého papíru.

 

V pondělí 1. 4. budeme psát minitest z lekce 6 (skupina Chalupové).

V úterý 2. 4. písemná práce z ČJ.

Ve středu 3. 4. návštěva divadelního představení - prosím vhodný oděv a průkazky na MHD.

Ve čtvrtek 4. 4. písemná práce z M.

 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký víkend.

 

 

Vážení rodiče,

třídnická hodina za měsíc duben bude mimořádně kvůli zápisu až v úterý 9. 4. 2019.

Do pátku 29. 3. je termín na odevzdání čtenářských deníků.

V pondělí 25. 3. budeme psát krátký test z geometrie (bod, přímka, úsečka, křivá čára, tělesa).

Ve středu 3. 4. návštěva divadelního představení "Hrátky s češtinou", proto od úterý 26. 3. vybíráme 50 Kč.

V úterý 2. 4. budeme psát 3/4 letní písemnou práci z ČJ (vyjmenovaná slova, slabiky, hlásky, vyhledání a vyznačení hlásek ve slově) a ve čtvrtek 4. 4. písemná práce z matematiky (násobení, dělení, sčítání a odčítání do 1000 + učivo geometrie).

  

Děkuji a přeji hezký víkend Chalupová

 

Učivo týdne 25. - 29. 3. 2019

Český jazyk: 25. 3.: práce se slovem - vyhledávání slov příbuzných, tvary slova, uč. str. 120/9, 10, 11

                             DÚ - uč. str. 120/12 a) doplnit věty a napsat je do domácího sešitu

                   26. 3.: práce s textem uč. str. 121 a 122/2, 3, 4, 5, 6, 7, písanka str. 22, čítanka str. 134 a 135 říkadla

                              DÚ - uč. str. 122/9 vymyslet konec k příběhu ze str. 121 a napsat do sešitu na SLOH (minimálně 5 vět) 

                   27. 3.: uč. str. 122/10 + 123/11 + 124/12, povídání o ptácích a ochraně přírody uč. str. 126/4, písanka str. 23, čítanka str. 136

                              bez DÚ

                   28. 3.: uč. str. 124/1, 125/2, 3 + 127/1, písanka str. 23, čítanka str. 25 - 28

                             DÚ - do domácího sešitu napsat 5 slov a vyznačit u nich hlásky a slabiky

                   29. 3.: opakování učiva uč. str. 127/2, 3 + učivo o slovních druzích (přehled), písanka str. 25, čítanka str. 138 - 140

                            DÚ - naučit se slovní druhy

Matematika: 25. 3.: PS1 str. 43/2, 3, 4, 5, 6

                            DÚ - PS1 str. 43/1 nalámat špejle (párátka) a sestavit obrázek, překreslit do sešitu

                   26. 3.: učivo o přímkách uč. str. 117/1, 2

                             DÚ - PS1 str. 44/1 barevně pastelkou označit polopřímky

                   27. 3.:  PS str. 44/2, 4, 5, 6

                              DÚ - Narýsuj přímku k, narýsuj polopřímku PT a barevně ji vyznač (vzniknou dva obrázky)

                    28. 3.: uč. str. 118/1, 2, 3 + PS1 str. 45/1, 2, 3

                               DÚ - PS1 str 45/6

                    29. 3.: opakování opačných polopřímek PS1 str. 45/4, 5

                              DÚ - narýsovat 2 přímky, 2 úsečky a 2 polopřímky (úsečka a polopřímka vyznačit barevně)

Prvouka: 25. 3.: Stavba těla živočichů - ptáci, savci, uč. str. 59

              27. 3.: Opakování učiva o obratlovcích - povídání o pštrosech, andulkách, papoušcích, PS str. 53/3 nakreslit jeden obrázek

                         DÚ - PS str. 53/3 nakreslit jeden obrázek a pojmenovat živočicha

              28. 3.: Bezobratlí - uč. str. 60

 

Anglický jazyk: 25. 3.: uč. str. 30 poslech a četba básniček a jejich překlad, zpěv písničky uč. str. 29 a doplnění slovíček do slovníčků

                                DÚ - PS str. 30/7 nakreslit a vymyslet krátkou básničku

                     27. 3.: Četba komiksu a básničky, opakování slovíček 6 lekce - uč. str. 31 + PS str. 31 

                               DÚ - slovíčka

                     29. 3.: obrázkový slovníček, uč. str. 32/1 (poslech) + PS str. 32/1

                               DÚ - dokončit obrázkový slovníček + PS str. 32/2


 

Ve středu 20. 3. budeme psát krátký opakovací test z PRV na téma houby.

Učivo týdne 18. - 22. 3. 2019

Český jazyk: 18. 3.: uč. str. 116/1 čtení textu a rozbor slova autobus (význam i slovo)

                            DÚ - uč. str. 112/5 do domácího sešitu přepsat 5 vět a zeleně zakroužkovat samohlásky

                   19. 3.: uč. str. 116/2, str. 117/3, 4

                             DÚ - uč. str. 112/5 pokračovat z předchozího dne a dokončit cvičení       

                   20.3.: Opakování učiva o slabikách, hláskách - vytvoření přehledu

                             DÚ - vymyslet 5 slov se slabikotvorným R nebo L (do školního sešitu)

                   21.3.: vyhledávání vět oznamovacích, tázacích a rozkazovacích uč. str. 117/4, uč. str. 118/4c, 5

                            DÚ - vymyslet 3 dvojice slov s různým významem a použít je ve větách (myš x myš - Myš má ráda sýr. K počítači je připojena myš.)

                   22. 3.: uč. str. 119/6, 7, 8, písanka str. 20, čítanka str. 22 - 25

                             DÚ - písanka str. 21

 

Matematika: 18. 3.: procvičování učiva rovnoběžky, různoběžky, přímka  uč. str. 113/2, 3, 4, modelování přímek pomocí špejle

                             DÚ - zadání v geometrických sešitech (narýsovat 3 úsečky a, b, c + tři úsečky KL, MN, TU)

                   19. 3.: úsečka - uč. str. 115/1, 2, 3, 4 + uč. str. 114/2, PS1 str. 41/7

                             DÚ - PS1 str- 42/3

                   20.3.: rýsování přímek a úseček do sešitu, měření úseček, práce s pracovním listem

                             DÚ - dnes bez domácího úkolu

                   21. 3.: PS1 str. 42/1, 2, 4, 5, 6

                             DÚ - PS1 str. 42/7 barevně pomocí pravítka vyznačit viditelné úsečky

                  22. 3.: uč. str. 116/1, 3 + převod jednotek délky

                            DÚ - převod jednotek, zadání v geometrickém sešitě

 

Prvouka: 18. 3.: opakování učiva o společných znacích živočichů + PS str. 51

              20.3.: Stavba těla živočichů - uč. str. 58 (ryby, obojživelníci)

                      DÚ - nakreslit žábu

              21. 3.: Stavba těla živočichů - uč. str. 58 - 59 (obojživelníci, plazi)

 

Anglický jazyk: 18. 3.: nová slovíčka + uč. str. 28/2 + PS str. 28/1, 2

                                DÚ - PS str. 28/2 dokončit + slovíčka

                      20. 3.: procvičování slovíček k tématu počasí - uč. str. 29 + PS str. 29/3

                                DÚ - PS str. 29/4 odpovědět na otázky podle cvičení 3

                     22. 3.: uč. str. 29 písnička a uč. str. 30 básničky, PS str. 29/5

                               DÚ - PS str. 30/6


Vážení rodiče,

prosím pořiďte dětem barevné papíry na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti na 2. pololetí.

Dohlédněte na nošení tělocviků ve čtvrtek.

 

Děkuji Chalupová

 

Prosím, dejte dětem na úterý linkovaný sešit na čtení. Děkuji

 

Učivo týdne 11. - 15. 3. 2019

Český jazyk: 11. 3.: slohová cvičení uč. str. 108/1 a 110/3, 4, 5

                            DÚ - vypsat z plánku uč. str. 109 názvy ulic a náměstí, která patří mezi vyjm. nebo příbuzná slova

                 12. 3.: uč. str. 111/6, 7 + trénink paměti (co jsme četli, o čem to bylo, ...) + písanka str. 14

                           DÚ - uč. str. 111/9 - v pár větách napsat o účasti na závodě (klidně smyšleném)

                 13. 3.: přepis + opakování probraného učiva uč. str. 112/1 + doplňovačka prac. list, písanka str. 15

                          DÚ - písanka str. 16

                 14. 3.: procvičování vyjmenovaných slov v prac. listě + uč. str. 112/2 opravování vět

                         DÚ - doplnit y/i a vybarvit chobotnici v prac. listě

                15. 3.: opakování vyjmenovaných slov, procvičení učiva - uč. str. 112/2, 4 + doplňovačka v prac. listě,

                          písanka str. 17

                          DÚ - pracovní list - dodělat cvičení (napsat VS, vysvětlit úsloví)

  

Matematika: 11. 3.: učivo o čárách - uč. str. 112/1, 3, 4 + PS1 39/1

                            DÚ - PS1 str. 39/2

                 12. 3.: opakování učiva jo čárách PS1 str. 39/3, 4, 5, učivo o přímkách uč. str. 113/1

                            DÚ - PS1 str. 39/6 - nakreslit kruh bez použití kružítka

                 13. 3.: rýsování přímek - PS1 str. 40/1, 2, 3, 4, 5

                           DÚ - PS1 str. 40/6

                 14. 3.: PS str. 40/7 + uč. str. 114/1 vzájemná poloha dvou přímek

                           DÚ - PS str. 41/6

                 15. 3.: rovnoběžné přímky - uč. str. 114/1 + PS str. 41/1, 2, 3, 4

                           DÚ - PS1 str. 41/8

 

Prvouka: 11. 3.: PS str. 45 + učivo Živočichové uč str. 56

             13. 3.: povídání o společných znacích živočichů - uč. str. 57

             15. 3.: Společné znaky živočichů - skupinová práce

 

Anglický jazyk: 11. 3.: ukončení lekce 5 (Minitest) + pracovní list

                              DÚ - dokončit pracovní list

                     13. 3.: komiks - poslech, čtení a překlad, doplnění neznámých slovíček

                               DÚ - naučit se nová slovíčka

                     15. 3.: seznámení s lekcí 6 - počasí, poslech a čtení úvodního komiksu, slovíčka

                               DÚ - naučit se nová slovíčka z lekce 6 + zopakovat slovíčka z počátku roku

 


 

Připomínám zítřejší divadelní představení, dejte dětem kartičky na MHD a oblečení vhodné do divadla.

Dnes jsem na e-maily poslala informace týkající se platby školy v přírodě. Pokud někomu zpráva nedorazila, kontaktujte mne prosím.

Děkuji a přeji pěkný den

 

Zítra 5. 3. 2019 proběhne třídnická hodina. Výuka bude končit 13:30.

Ve středu 6. 4. opakování PRV uč. str. 27 - 35

Ve čtvrtek 7. 3. jedeme na divadelní představení, prosím dejte dětem kartičky na MHD.

Děkuji Chalupová

 

Učivo týdne 4. - 8. 3. 2019

Český jazyk: 4. 3.: procvičování vyjmenovaných slov - PS str. 36/2, 3

                          DÚ - uč. str. 107/4 přepsat 4 věty do domácího sešitu

                 5. 3.: uč. str. 107/3b, c, d a str. 108/5 + pracovní list, písanka 2 str. 7, 8

                          DÚ - pracovní list - hádanky

                 6. 3.: pracovní list + písanka str. 9

                         DÚ - vybarvovačka v pracovním listě

                 7. 3.: akce školy - divadelní představení + písanka str. 10

                         DÚ - písanka str. 11

                 8. 3.: pracovní list - práce s vyjmenovanými slovy, písanka str. 12, 13

                          DÚ - pracovní list - doplňování slov se slabikou vy/vi

Matematika: 4. 3.: uč. str. 109/1 a 110/5, 6, 7 + PS1 str. 36/2

                          DÚ - dokončit PS1 str. 36/2 

                  5. 3.: PS 1 str. 36/4, 5, 7 + str. 37/2, 3, 6

                          DÚ -  PS 1 str- 37/5 

                 6. 3.: uč. str. 111/1, 2, 3 + PS str. 38/1, 2, 3

                         DÚ - PS str. 38/4 vystřihnout z papíru a nalepit do sešitu na geometrii

                 7. 3.: akce školy - divadelní představení

                 8. 3.: opakování učiva o bodu, správná technika rýsování, PS str. 38/5, 6, 7

                         DÚ - PS str. 38/8

Prvouka: 4. 3.: uč. str. 37 + PS str. 44

                     DÚ - PS str. 45/žlutý rámeček

             6. 3.: test + prezentace o houbách, obrázky hub

             7. 3.: poznávání hub - návštěva počítačové učebny a práce s online testem

Anglický jazyk: 4. 3.: uč. str. 25 + 26

                             DÚ - PS str. 26/5

                     6. 3.: četba textu na str. 26

                             DÚ - PS str. 26/6

                    8. 3.: obrázkový slovníček, PS str. 27/7, 8

                            DÚ - PS str. 27/8 naučit se básničku

                            v pondělí budeme psát test na 5. lekci

 

 

Vážení rodiče,

dne 7. 3. 2019 půjdeme na divadlo "Křoupat zdravě dá se hravě", proto během tohoto týdne vybíráme 50 Kč.

Ve dnech 26. - 28. 2. probíhá sběr starého papíru.

Prosím dejte dětem oranžové pracovní sešity z matematiky, potřebujeme na geometrii.

Dne 5. 3. proběhne třídnická hodina.

Dnes jsem dětem dala informace ohledně školy v přírodě, prosím o vyplnění a vrácení ideálně v pondělí 4. 3.

 

S přáním hezkého dne Lenka Chalupová

 

Učivo týdne 25. 2. - 1. 3. 2019 

Český jazyk: 25. 2.: opakování a procvičování vyjmenovaných slov + uč. str. 105/1

                           DÚ - uč. str. 106/2 přepsat do domácího sešitu a barevně odlišit vyjmenovaná a příbuzná slova

                 26. 2.: procvičování vyjmenovaných slov v pracovním listě, zapsání vyjmenovaných po Z, vysvětlení chytáků,

                           písanka 2 str. 2 a 3

                           DÚ - Pracovní sešit str. 35/1 (doplnit vyjmenovaná slova do vět)

                27. 2.: diktát, procvičování vyjmenovaných slov, písanka 2 str. 4

                          DÚ - písanka str. 5

                28. 2.: projektový den na téma Vesmír

                          DÚ - opravit diktát (co jde, zdůvodnit do závorky)

               1. 3.: opakování vyjmenovaných slov PS str. 35/2, 3, 4 + písanka str. 6

                       DÚ - uč. str. 107/3 přepsat do domácího sešitu

 

Matematika: 25. 2.: opakování geometrických útvarů uč. str. 108/1, 2, 3, 4, 5

                            DÚ - jedno cvičení z pracovního listu

                  26. 2.: opakování geometrických tvarů - PS1 str. 35/1, 2, 5

                            DÚ - PS1 str. 35/6 vybarvit tvary

                 27. 2.: skládání tangramů

                           DÚ - složit tangram podle obrázku z prac. sešitu str. 35/3 nebo str. 48

                 28. 2.: projektový den na téma Vesmír

                 1. 3.: tělesa - uč. str. 109/2 + 110/4

                         DÚ - PS1 str.36/1

 

Prvouka: 25. 2.: uzavření učiva "Podmínky života" - PS str. 41, 42, 43

                       DÚ - PS str. 42/1 dokončit

             27. 2.: živé organizmy - uč. str. 36

             28. 2.: projektový den na téma Vesmír

 

Anglický jazyk: 25. 2.: (Chalupová) Minitest 4, Zahájení nové lekce 5 - uč. str. 24/1, 2 + PS str. 24/1

                                DÚ - PS str. 24/1 dokončit + podívat se na slovíčka uč. str. 24

                     27. 2.: (Chalupová) slovní zásoba 5 lekce

                                DÚ - naučit se nová slovíčka

                     1. 3.: PS str. 24/1, 2 + str. 25/3, uč. str. 25 komiks

                                DÚ - PS str. 25/4 nakreslit obrázky + učit slovíčka

 

Vážení rodiče,

vzhledem k odpadlé hodině plavání, kterou nebylo možné z organizačních důvodů nahradit, dostali dnes žáci volný vstup do bazénu Hloubětín. Kartičky poskytnou volné hodinové vstupné a platnost vstupenky je jeden rok od data vydání.

Prosím, dejte dětem nějaké zavírací desky, které si budou moci nechat v lavici. Budeme do nich vkládat pracovní listy.

Školní družinu o jarních prázdninách zajišťuje:

      18. - 20. 2. ŠD Stoliňská

      21. - 22. 2. ŠD Spojenců

Chalupová

 

 

Učivo týdne 11. - 15. 2. 2019

15. 2. 2018

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov v pracovním listě

Mopakování učiva

 

AJpracovní list

 

14. 2. 2018

ČJoprava diktátu, procvičování vyjmenovaných slov, dopsání 1. dílu písanky

   - DÚ - bez domácího úkolu

Mopakování písemného sčítání, sčítání a odčítání do 1000

   - DÚ - bez domácího úkolu

PRVpovídání o planetách, ukázka knihy o vesmíru

13. 2. 2019

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov na pracovním listě, diktát, písanka str. 28, 29

   - DÚ - z prac. listu doplnit cvičení a opsat do domácího sešitu

M - uč. str. 94/2, 3, 4 + pracovní list

   - DÚ - PS str. 31/5, 6

PRV - povídání o planetách sluneční soustavy - uč. str. 35

AJ - ukončení lekce 4, zopakování slovíček, minitest 4

    - DÚ - doplnit obrázkový slovníček, zopakovat slovíčka, přečíst komiks na str. 23

 

12. 2. 2019

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov na pracovním listě, pexeso, písanka str. 27 + polovina str. 28

   - DÚ - pracovní list - vypsat vyjmenovaná slova + cvičení 3 (doplnění i/y)

Muč. str. 94/1 + PS str. 30/5, 6 + str. 31/4

   - DÚ - PS str. 31/3

 

11. 2. 2019

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov na pracovním listě

   - DÚ - doplňování i/y v pracovním listě

Muč. str. 93/5, 6, 7 + PS str. 30/1, 2

   - DÚ - PS str. 30/7

PRV - povídání o planetách sluneční soustavy - uč. str. 34 - 35

AJopakování dny v týdnu

    - DÚ - pracovní list - doplnit do řady chybějící dny

 

Od zítra 7. 2. budeme mít tělocvik, prosím dejte dětem cvičební úbor a boty. Děkuji

Vážení rodiče, zítra 5. 2. 2019 proběhne třídnická hodina, která bude končit po 6. vyučovací hodině. Pro jakýkoliv kontakt můžete využít e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ideální, vyskakuje i na telefonu :) ) nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně SMS zprávu na tel: 721 927 292. Děkuji a těším se na naši spolupráci.

Mgr. Lenka Chalupová

 

týdenní učivo 4. 2. - 8. 2. 2019

8. 2. 2019

ČJ - opakování vyjmenovaných slov

   -- písanka str. 26

M - násobení násobků 10 jednociferným číslem - uč. str. 92/1, 2, 4 + PS str. 29/6, 7 a str. 30/4

   -- PS str. 30/3

AJ - opakování slovíček, kontrola a překlad domácího úkolu

    -- zopakovat dny v týdnu

 

7. 2. 2019

ČJ - oprava diktátu, procvičování vyjmenovaných slov na prac. listě

    - - pracovní list - napsat věty s podobnými slovy (výt, vít, ...)

M - násobení a dělení 100 - uč. str. 91/1, 2 + PS str. 29/14, 2, 3, 4, 5

   - - uč. str. 90/4 (přepsat a vypočítat do domácího sešitu)

PRV - povídání o sluneční soustavě - uč. str. 32 - 33

 

6. 2. 2019

ČJ - uč. str. 104/11, 12

   - - uč. str. 104/12 (poslední tři věty přepsat do domácího sešitu)

M - násobení a dělení číslem 10 - uč. str. 90/3 + PS str. 28/1 (dokončení), 2, 3, 4

   - - PS str. 28/5

PRV - povídání o vesmíru, hvězdách

AJ - čtení a práce s textem - uč. str. 22

    - - pracovní list - vybrat správný tvar sloves

 

5. 2. 2019

ČJ - opakování vyjm. slov po V uč. str. 103/7, 8, 9 + písanka str. 20

    - - napsat 5 vět s vyjmenovanými slovy po V

M - násobení číslem 10 uč. str. 89/1, 2 (přepsat do škol. sešitu)

   - - PS str. 28/1 první dvě berušky

 

4. 2. 2019

PRV - zopakování probraného učiva o Zemi, PS str. 39

 

Vážení rodiče, loučím se s vámi a děkuji za spolupráci. Přeji hodně zdraví vám i dětem a pevné nervy.

Mgr. Pavla Šilerová

 

Nezapomeňte, že od pondělí 4.2. se dětem mírně mění rozvrh hodin.

V pondělí 4.2. je divadlo Sněhánky v divadle Horní Počernice.

31.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po V - procvičování předpony vy vý

M - Prohloubení počítání do 1000 - slovní úlohy

Prv - Teplo a světlo, hvězda Slunce - zdroj tepla a světla

 

30.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po v , obtížná slova po v PS 34/3

M - Prohloubení počítání do 1000 - příklady uč. 88/4, 5 do škol. sešitu, kdo nestihl o hodině

Prv - Voda, vzduch - pracovní sešit

 

29.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po v uč. 101/3 do škol. seš.

M - Prohloubení počítání do 1000, PS celá str. 27

 

Dne 5.2. se bude opět konat třídnická hodina. Omluvenky prosím písemně.

 

28.1.

Čj - Čtení, čtenářský deník, procvičování vyjmenovaných slov

M - Prohloubení počítání do tisíce PS 27/5

Aj - My town, whre is the...? PS 14-19/ vypsat slovíčka a naučit

Prv - Vzduch, půda uč. 30/ nakreslit řez půdou dle obrázku

 

25.1.

Čj - Čtení - Vodní paní Nezapomeňte do 31.1. odevzdat čtenářské deníky za leden

M - Sčítání a odčítání - pracovní listy procvičování

Aj - My town PS 22/7

 

Prosím prohlížejte pravidelně dětem hlavu, ve škole se opět vyskytují vši.

 

24.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po S, procvičování, hry na procvičení

M - Zaokrouhlování trojciferných čísel

Prv - Voda

 

23.1.

Čj - Procvičování vyjmenovaných slov po S uč. 100/6

M - Zaokrouhlování trojciferným číslem PS 26/2

Aj - My town

Prv - Voda, koloběh vody sledovat a psát od dnešního oběda do zítřejší velké přestávky, co jím a piju

 

Dětem jsem dnes rozdala nové rozvrhy, kde se upravují hodiny s ohledem na ukončené plavání.

Dále bude hned po pololetních prázdninách divadlo, cena 50,-Kč. Prosím posílejte po dětech, podrobnosti o divadle ještě zjistím.

Vysvědčení bude rozdáno 31.1. čtvrtou hodinu, pátá hodina odpadá. V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny. 

 

22.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po S uč. 99/4 do dom. sešitu

M - Zaokrouhlování trojciferným číslem PS 26/3 (první 2 sloupce zaokrouhlit i na stovky)

 

21.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po S PS 32/2

M - Odčítání stovek uč. 85/7

Aj (Šil) - Opakování Sports, In the house, Illnesses, Musical instruments PS 19/QUIZ A) do slovníčku

Prv - Země je kulatá uč. 27/ báseň Zeměkoule naučit do čtvrtka 24.1.

 

17. - 18.1.

Čj - opakování, oprava písemné práce, úvod vyjmenovaná slova po S

M - Sčítání, odčítání

Aj (Šil) - Be healthy, opakování

Prv - Zboží, obchod

 

16.1.

Čj - Vyjmenovaná slova - opakování, procvičování, diktát

M - II. čtvrtletní písemná práce

Aj (Šil) - Be healthy!

Prv - Výrobky, zboží

 

15.1.

Čj - Opakování vyjmenovaných slov

M - Opakování na PP zvážit: 1 ks brambor (nebo Jablko), 20dkg mouky, změřit: délku kalhot, délku chodidla

 

14.1.

Čj - Vyjmenovaná slova - opakování na PP

M - Sčítání a odčítání, opakování na PP uč. 80/6,7

Aj (Šil) - Opakování

Prv - Opakování Živá a neživá příroda

 

11.1.

Čj - Opakování vyjmenovaná slova pracovní list k vyplnění, 17.1. pololetní PP

M - Slovní úlohy na sčítání a odčítání, 16.1. pololetní PP

Aj (Šil) - Be healthy!

 

10.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po M, opak. na PP, psaní procvičovat podle pracovních listů

M - Sčítání a odčítání stovek, slovní úlohy PS 24/5

Prv - Obchod, nákupy, měna

 

9.1.

Čj - Vyjmenovaní slova po B a L - opakování na PP diktát od rodiců viz úkolníček

M - Sčítání a odčítání - opakování

Prv - Obchod - projektová hodina

Aj (Šil) - Opakování slovíčka

8.1. - 10.1. sběr

8.1.

Čj - Vyjmenovaná slova po P a B ve škol. sešitě - rozdělit slova na slova příbuzná a vyjmenovaná

M - Opakování sčítání, odčítání, násobení, dělení PS 21/4, 5, 6, kontrola cv. 3

 

Zítra 8.1. je třídnická hodina. Děti budou mít o hodinu déle vyučování. Pokud chcete děti z hodiny uvolnit nebo pustit dříve, pošlete prosím lístek. Děkuji.

7.1.

Čj - Opakování vyjmenovaná slova

M - Opakování násobilka

Aj (Šil) - Opakování slovíčka učit slovíčka od září, ve středu 9.1. TEST

Prv - Lidské výtvory

 

V pátek 21.12. máme jen 4 hodiny, 5. hodina odpadá. Děti půjdou do družiny nebo na oběd.

Připomínám, že dne 7.1.2019 je v 17.30 hodin třídní schůzka. Známky jsou vedeny už jen v Bakalářích.

Zítra 20.12. máme besídku. Děti s sebou jen penál, dárky, cukroví, dobroty, pití. Paní asistentka má certifikát na malování na obličej a vezme malovací kufřík. Všechny barvy jsou antialergické. Pokud si někdo výslovně nepřeje, aby se dítě nechalo namalovat např. ze zdravotních důvodů, dejte mi to prosím vědět. 

19.12.

Čj - Opakování a procvičování vyjmenovaná slova opravit chyby v domácím sešitě

M -Odčítání do 1000 PS 20/1, 3, 6

Prv - Svět kolem nás

 

18.12.

ČJ - Opakování vyjmenovaná slova B, L, M, P uč. 95/1 a) prvních 8 vět napsat do dom. sešitu

M - Slovní úlohy na sčítání a odčítání

 

Ve škole se vyskytli vši. Prosím zkontrolujte dětem vlasy. Děkuji.

17.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P uč. 93/8 zítra toto cvičení píšeme jako diktát

M - Sčítání s přechodem přes základ 100, dokončena PS str. 19 vymyslet slovní úlohu podle PS 19/3 a napsat do domácího sešitu

Aj (Šil) - Opakování My flat

Prv - Vánoce, cvičení na besídku

 

Dnes přišly sady fotografií. Vydala jsem jen dětem, které mají zaplaceno. Prosím, pošlete po dětech 250,-Kč, bez zaplacení fotografie nevydám. Jsou moc povedené. :-) Děkuji.

14.12.

Čj - Čtení

M - Jednotky hmotnosti a objemu PS 19/1,2

Aj (Šil) - My flat 12/8

 

13.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P, pracovní listy

M - Slovní úlohy, sčítání a odčítání PS 18/celé

Prv - Vánoce, rodinné oslavy

 

Pro nemocné děti:

Čj - Procvičovat vyjmenovaná slova po P a opakovat i ostatní vyjmenovaná slova

M - PS celá strana 16, 17/2, 3

Prv - PS strana 30 celá

12.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P - pracovní listy PS 31/6

M - Jednotky PS 17/1

Aj (Šil) - Where's... PS 11/6

Prv - Vánoční svátky PS 30/6

 

Zítra všechny děti mají mít červené tričko podle úkolu v adventním kalendáři.

Pro nemocné děti:

Čj - probráno uč.str. 90/cv. 1-4, PS str. 30/cv. cv. 1-5

M - probráno PS str. 16/cv. 1-5

 

11.12.

Čj - Procvičování vyjmenovaných slov po P PS 31/5, uč. 91/3 b)

M - Jednotky PS 16/5

 

10.12.

Čj - opakování učit se vyjmenovaná slova

M - divadlo

Aj (Šil) - divadlo

Prv - Vánoce PS 29/2 doplnit s rodiči, do škol. sešitu namalovat vánoční stromeček

 

Nezapomeňte! V pondělí 10.12. jdeme do divadla. 

7.12.

Čj - Vánoční báseň, nácvik na besídku

M - Jednotky hmotnosti, objemu a délky napsat příklady k jednotlivým jednotkám (škol. sešit)

Aj (Šil) - What's in the house naučit se nová slovíčka

 

6.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po P uč. 91/2 a)

M - Sčítání a odčítání - slovní úlohy uč. 62/6 dokončit do školního sešitu, 63/3 dom. sešit

Prv - Dopravní výchova domalovat značky do pracovních listů

 

5.12.

Čj - Procvičování vyjmenovaných slov po M, psaní h a j

M - Porovnávání čísel do 1000 PS 15/6, uč. 59/9

Aj (Šil) - CAN, SPORTS PS 9/9 naučit báseň

 

4.12.

Čj - Procvičování vyjmenovaná slova po B, L, M, pracovní listy, vysvětlení pojmů 

M - Příklady a procvičování slovní úlohy na sčítání a odčítání PS dokončen do str. 14 DÚ PS 14/4, 6

 

3.12.

Čj - Vyjmenovaná slova po M, PS dokončen do str. 29 29/7

M - Sčítání a odčítání pod sebou, PS dokončen do str. 13 PS 13/3, 5, 6

Aj (Šil) - Sport time, sloveso CAN, PS dokončen do str. 7 PS 6/2, 7/6

Prv - Blíží se Vánoce uč. str. 22-23

 

Pro nemocné děti:

Čj

- PS dokončit do str. 28 cv. 4

- v pondělí poslední možnost odevzdat čtenářský deník za listopad

M

- PS dokončit do str. 11 + DÚ, procvičovat sčítání a odečítání pod sebou

Prv 

- v pondělí TEST na Rostliny, naučit fotosyntéza uč. str. 38

 

30.11.

Čj - Nácvik na vánoční besídku

M - Sčítání a odečítání pod sebou PS 12/4, 6

Aj (Šil) - It's me v pondělí oranžový pracovní sešit

 

29.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po L a po M, nácvik básně na besídku PS 28/4, opravit chyby v testu (škol. sešit)

M - První pomoc školení

Prv - Rostliny - opylování a jedovaté test Rostliny v pondělí 3.12.

 

!!! V pátek 30.11. budeme ve třídě zdobit vánoční stromeček. Děti mají přinést aspoň jednu vánoční ozdobu. Děkuji.

!!! Ve středu 19.12. bude ve škole vánoční jarmark pro rodiče a děti. Připravujeme i malé vánoční vystoupení od 14 hodin ve školní jídelně, na které jste srdečně zváni. Prosím domluvte se s dětmi, kdo s námi bude moci zpívat a přednášet, abychom nenacvičili s někým, kdo má kroužek či jiné povinnosti. Děkuji.

!!! V pondělí 10.12. jdeme do divadla v Horních Počernicích na představení Vyšla hvězda nad Betlémem. Cena představení je 80,-Kč. Prosím částku posílejte po dětech během příštího týdne. Děkuji.

 

28.11.

Čj - Přednáška dopravní výchova

M - Sčítání a odčítání - slovní úlohy Pracovní list na sčítání a odčítání pod sebou na pátek 30.11.

Aj (Šil) - Christmas food připravit si min. 6 vět o sobě, od pondělí oranžový pracovní sešit

Prv - Fotosyntéza test Rostliny v pondělí 3.12.

 

27.11.

Čj - Opakování vyjm. slova po B a L, nově vyjm. slova po M PS 27/1,2, naučit vyjm. slova po M, opravit do škol. sešitu test na vyjm. slova po B

M - Sčítání a odčítání stovek

 

26.11.

Čj - Vyjmenovaná slova - procvičování

M - Numerace do 100 PS celá strana 9

Aj (Šil) - Our neighbours PS 65/1, 2

Prv - Rostliny - ovocné, zelenina, polní

 

23.11.

Čj - Devatero pohádek

M - Stovky a tisíce PS 9/1, 2, 3

Aj (Šil) - Poslech anglického textu PS 62-63 vybarvit, 60/kvíz otázky

 

Dnes byla dětem do ŽK vložena zalepená obálka s osobním heslem pro každého rodiče k přihlášení do systému Bakalář. Prosím o podpis převzetí této obálky v ŽK. Odkaz na systém Bakalář najdete na webových stránkách školy.

Ve dnech 27. - 29.11. probíhá opět sběr starého papíru.

22.11.

Čj - Vyjmenovaná slova - cvičení uč. 83/2 b)

M - Přirozená čísla v oboru do tisíce

Prv - Rostliny - pracovní listy opravit chyby v pracovních listech

 

21.11.

Čj - Vyjmenovaná slova, slova příbuzná, abeceda uč. 80/5 od slova Bouřka....

M - Digitální čas, opakování násobilka - pracovní listy

Aj (Šil) - Opakování slovíčka PS 58 obrázek dole

Prv - Seznámení s počítačovou učebnou

 

Oznamuji, že dne 3.-4.1.2019 bude ředitelské volno, do školy se po vánočních prázdninách půjde až 7.1.2019.

Dále prosím o zaplacení čátky 500,-Kč za dopravu na plavání, jak jsem vám informovala na třídních schůzkách. Děti částku mohou průběžně nosit. Děkuji.

20.11.

Čj - Procvičujeme vyjmenovaná slova uč. 79/4 do domácího sešitu

M - Digitální čas uč. 53/4

 

Prosím rodiče o podpis žákovské knížky ohledně vánočního fotografování.

19.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po b a l - procvičování

M - Hodiny, římské číslice uč. 49/5, 51/5

Aj (Šil) - My favorite things, describe your room PS 58/2 obrázek nahoře, dokončit obrázek a popis  55/7

Aj (Čer) ♥ - uč. str. 13 - komiks - poslech, čtení, překlad, dramatizace. Procvičování předložek.

Prv - opakování rostliny

 

Vážení rodiče,

celá třída dostala písemný trest, a to 100x napsat "Posloucháme a řadíme se do dvojic". 

Dále prosím vysvětlete dětem, že na plavání musí už nosit bundy a čepice. Není v našich silách je vysušit úplně do sucha a zbytečně by mohly nastydnout. Dále jim připomeňte, aby si myslely na své věci Pokud se budeme neustále vracet, zakážu jim v bazénu nákupy sladkostí a pití, aby se řádně soustředily, na co mají.

Děkuji.

16.11.

Čj - Čtení, opak. vyjm. slova uč. 80/5 prvních 5 vět

M - Sčítání a odčítání pod sebou uč. 49/7

Aj (Šil) - My favorite things PS 52/1 přepsat slovíčka z obrázku do slovníčku, 54/4 domalovat obrázek

AJ (Čer) ♥ - uč. str. 10. PS 12/7 ve škole a 12/8 DÚ. Hry.

 

15.11.

Čj - Procvičování vyjmenovaná slova po B a L PS 26/5

M - Odečítání pod sebou PS 6/5, 6

Prv - Plody - dužnaté a suché nakreslit plody na pondělí 19.11.

 

14.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po b a po l PS 25/2, 3

M - Zaokrouhlování, sčítání pod sebou PS 6/2, 3

Aj (Šil) - There is, there are

AJ (Čer.) ♥ - procvičování vět, test. Zpěv uč. str. 10,11. Hry.

Prv - Části kvetoucích rostlin

 

13.11.

Čj - Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům doplnit do ŽK str. 24/25

M - Zaokrouhlování na desítky PS 5/6

 

12.11.

Čj - Procvičování vyjmenovaná slova po b uč. 76/6 dom. sešit

M - Procvičování sčítání a odčítání dvojcif. čísel PS 4/4, 5, 6

Aj (Šil) - There is/are...  PS 49/3, 4

AJ (Čer) ♥ - zpěv uč. str. 10, 11. Překlad vět ve školním sešitě (gramatika). Ve středu TEST na překlad vět typu, kterým jsme se věnovali tuto hodinu.

Prv - Polní plodiny

 

9.11.

Čj - Vyjmenovaná slova po B PS 24/5

M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel PS zelený 3/5

Aj (Šil) - Animal Safari naučit slovíčka ve slovníčku (PS 48), v pondělí test ze všech slovíček

AJ (Čer) ♥ - pracovní list "Brr.. Let's stay at home." - vlepeno ve slovníčku (procvičování předložek a slovní zásoby bydlení), PS 11/5. PS 11/6.

 

8.11.

Čj - 1. čtvrtletní PP, psaní str. 15 K, vyjmenovaná slova po B naučit vyjmenovaná slova po B do pondělí

M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel nosit od zítra PS zelený, uč. 43/4 - 2 až 4 sloupec

Prv - Okrasné a užitkové rostliny namalovat rostliny dle vlastního výběru do sešitu (kontrola celého sešitu)

 

7.11.

Čj - Slova příbuzná - pracovní list, psaní - přídavná jména 

M - PP

Aj (Šil) - opakování What do you like? doplnit cvičení v PS

AJ (Čer) ♥ - nová slovní zásoba - nábytek a předložky. PS 11/4.

Prv - Rostliny pohyb, vývoj, kvetoucí a nekvetoucí doplnit cvičení v PS - rostliny

 

6.11.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná, tvary slov - opakování na čtvrtletní PP procvičovat cvičení ze školního sešitu

M - Násobilka, příklady s násobilkou a sčítáním, slovní úlohy - opakování na čtvrtletní PP procvičovat cvičení ze školního sešitu

 

Prosím o zaslání peněz za pracovní sešity vašich děti. Děkuji.

Přehled vyúčtování za pracovní sešity:

Psaní a mluv. cvičení ....................30,-

Prvouka (Já a můj svět) ................72,-

Český jazyk .................................75,-

Matematika 1. díl ........................67,-

Matematika 2. díl ........................67,-

Celkem ...................................311,-Kč

V úterý 6.11. budeme mít opět třídnickou hodinu od 12.45 do 13.30 hodin. 

V pondělí 5.11. v 17.30 hodin připomínám třídní schůzky.

5.11.

Čj - Tvary slov, slova příbuzná 

M - příklady na sčítání a násobení - opak. na PP

Aj (Šil) - What do you like? DÚ doplnit tabulku PS 44/6

AJ (Čer) ♥ - nová slovní zásoba - bydlení (místnosti). Uč. str. 10 a PS str. 10/1,2. PS 10/3.

Prv - Rostliny - výživa, dýchání, změny

 2.11.

Čj - Čtenářské deníky opakování kořeny slov, slova příbuzná a tvary slov, ve čtvrtek 8.11. se píše čtvrtletní písemná práce

M - Slovní úlohy opakování násobilka, slovní úlohy na násobilku, ve středu 7.11. se píše čtvrtletní písemná práce

Aj (Šil) - I like, I don't like 3 věty podle vzoru PS 44/5

AJ (Čer.) ♥ - básnička, učebnice str. 9 - komiks (poslech, čtení, překlad, dramatizace).

Zítra na výlet odjezd v 8.00 hodin. Návrat do 13.30 hodin, aby děti stihly oběd. S sebou do baťůžku svačinu, pití, peníze. Děti dobře oblékněte, budeme celé dopoledne venku a dejte jim starší oblečení, které mnohou případně zamazat. 

31.10.

Čj - Psaní, přísloví PŘÍŠTÍ TÝDEN čtvrtletní písemná práce

M - Opakování slovní úlohy, sčítání, odšítání, násobení, dělení příklady z tabule do domácího sešitu PŘÍŠTÍ TÝDEN čtvrtletní písemná práce

Aj (Šil) - Do you like? dodělat pracovní list

AJ - (Čer) ♥ - učebnice 6, 7, 8. PS 9/9 - básnička - na pátek umět nazpaměť.

Prv - Rostliny, herbář

 

Příští týden ve čtvrtek 1.11. jedeme do dýňového světa, bližší informace den předem zde.

 

26.10.

Čj - Čtenářský deník

M - Opakování násobilky PS 32/dokončit všechny příklady, procvičovat násobilku!

Aj (Šil) - Opakování slovíčka oblečení, I like... procvičovat slovíčka a otázky a odpovědi modrý PS 40-42

AJ -  (Čer)♥ - Procvičování slovíček (čiinosti, sporty, hudební nástroje) ve větách s can/can't. PS 8/5 a 9/7,8,. PS 8/6.

 

24.10.

Čj - Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, abeceda uč. 63/3, psaní V dodělat 

M - Hry s násobilkou  procvičovat násobilku!! PS 33/2

Aj (Šil) - What do you like? I like... slovíčka, v pátek 26.10. TEST oblečení

     (Čer) ♥ - nová slovíčka - sporty. Procvičování věty s can/can't. PS 6,7.

Prv - Péče o životní prostředí na příští týden na 31.10. s sebou sušené vylisované rostliny

 

Ve čtvrtek 25.10. jedeme na výlet do Zámku Lány. Sraz před školou v 7.20 hodin a odjezd v 7.30 hodin. Kdo přijde později, nebudeme čekat, protože máme zajištěn program v Muzeu T.G. Masaryka od 9.15 hodin a není to za rohem. :-) Návrat okolo 13.30 hodin, aby děti stihly oběd ve školní jídelně. Dohlédněte, aby děti byly dostatečně oblečeny, protože budeme trávit dost času i venku. S sebou ať mají svačinu na celé dopoledne, pití a případně nějaké drobné na suvenýry a penál. 

 

° Příští týden v pondělí 29.10. a úterý 30.10. jsou podzimní prázdniny.

° Dne 5.11. se od 17.30 hodin konají třídní schůzky.

° Od 23.10. do 25.10 je opět sběr starého papíru!

 

23.10.

Čj - Tvary slova a slova příbuzná - procvičování slovo + slova příbuzná + tvary slova

M - Násobilka 1-10 procvičovat násobilku!!

 

22.10.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná - procvičování vymyslet slovo a napsat k němu 3 slova příbuzná a 3 tvary slova

M - Procvičování násobilka procvičovat násobilku

Aj (Šil) - Opakování slovíčka PS modrý 41/7

     (Čer) ♥ - nová slovíčka - hudební nástroje. Gramatika - sloveso CAN (zatím jen kladný tvar). PS 4,5.

Prv - Státní symboly, symboly ČR

 

19.10.

Čj - Opakování souhlásky uč. 54/2 a)

M - Procvičování násobilka PS 31/3, 4, 5, 8, 9, 10

Aj (Šil) - Clothes napsat 10 vět do škol. seš. podle str. 40

AJ (Čer.) ♥ - nová slovíčka - pozdravy. Uč. 2,3 a PS 2/3. křížovka nalepená ve slovníčku. V pondělí TEST: pozdravy a základní otázky a odpovědi (What's your name? How are you?)

 

18.10.

Čj - Kořen slova, opakování souhlásky uč. 42/1

M - Násobilka 9 PS 29/5

Prv - Práce s mapou a kompasem PS 22/mapa

 

17.10.

Čj - Slova příbuzná

M - divadlo

Aj - divadlo

Prv - Voda v krajině- pracovní sešit

 

16.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná procvičovat, zítra krátký test

      Psaní M, m Dopsat věty str. 10 v růžové písance

M - Procvičování násobilka Ps 28/6

 

15.10.

Čj - Kořeny slov - procvičování napsat 5 slov ke každému z daných kořenů slova

M - Násobilka 8 PS 27/5

Aj (Šil) Slovíčka na příští hodinu modrý PS

AJ (Čer) ♥ - PS 58,59 - kdo nestihl dodělá za (Musí tedy přinést ještě modrý PS, kdo stihl nemusí). Ve středu oranžové Chit Chaty

Prv - Voda v krajině

12.10.

Čj - čtenářské deníky

M - procvičujeme násobilku PS 26/7

Aj (Šil) - opakování slovíčka

AJ (Čer.) ♥ - PS 56-57. V pondělí dokončíme modrý ChitChat a od středy začnou nosit oranžové. 

11.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná, čtení, básničky, psaní r, ř vymyslet slovo a k němu napsat co nejvíce slov příbuzných do domácího sešitu, na 16.10. se naučit básničku Koala nebo Zebry se radují v čítance str. 164

M - Slovní úlohy na násobení a dělení PS 31/2, 7, uč. 38/7 ve školním sešitě - dopracovat, kdo nestihl

Prv - Využití krajiny - pracovní sešit

 

Vážení rodiče,

 

příští týden jdeme ve středu do divadla v Horních Počernicích O kouzelném nádraží. Představení stojí 50,-Kč. Prosím vás o zaplacení částky nejpozději do pondělí. Děkuji.

Dále nám byl schválen výlet do dýňového světa dne 1.11.2018. Cena je vypočtena na částku 350,-Kč včetně dopravy, programu a tvořivé dílničky. Prosím tedy o i o postupné zasílání této částky. Děkuji.

 

 

10.10.

Čj - Psaní z, ž na zítra nezapomenout přinést čítanku

M - Násobilka 6 a 7 PS 25/5

Aj (Šil) - opakování slovíčka, slovesa mít/have, být/be TEST 12.10. slovíčka

     (Čer.) ♥ - Nová gramatika - Is there.... ? otázka a krátké odpovědi. PS 52/2, 54/4,5, 55/6 a 55/7

Prv - Využití krajiny

 

9.10.

Čj - Kořen slova a slova příbuzná napsat slova příbuzná k daným slovům

M- Opakování násobilka do 6, slovní úlohy PS 31/6

 

8.10.

Čj - Opakování souhlásky, řazení podle abecedy PS 21/2

M - Násobilka 6 uč. 36/7 do domácího sešitu

AJ (Šil) - Sloveso mít/have nová slovíčka

AJ (Čer) ♥ - nová slovíčka (lekce 11), PS 52/1

Prv - Krajina - nížiny a vysočiny

 

4.10.

ČJ - Souhlásky a samohlásky uvnitř a na konci slova opakování na TEST 8.10. PS 13-20

M - Procvičování sčítání a odčítání, násobení a dělení, Násobilka 6 uč- 36/5 do škol. sešitu

Prv - Krajina v okolí domova zjistit nejvyšší horu na světě a její nadmořskou výšku

 

Prosím na PČ 8. 10. donést tenké brčko. Děkuji Chalupová

 

Vážení rodiče,

ohledně výletu na Zámek Lány nám škola částečně proplatí náklady. Cena za jedno dítě je tedy 120,-Kč. Prosím, můžete částku již posílat po dětech, výlet se koná 25.10.2018. Děkuji. 

Pavla Šilerová

3.10.

Čj - Souhlásky uvnitř a na konci slova

M - Násobení a sčítání příklad ve školním sešitu

AJ (Šil) - osobní zájmena, sloveso být naučit slovíčka ze slovníčku

AJ - Čer ♥ - PS 50/6 a 51/7.Opakování slovní zásoby.  51/8. Příště začneme novou lekci = nová slovíčka, tak ať všichni mají slovníčky.

Prv - Kamarádi z Evropy - projektová hodina

2.10.

Čj - Souhlásky uprostřed slov - h, ch PS 18/2 přepsat do domácího sešitu

M - Dělení na poloviny a čtvrtiny, opakování násobilka 5 PS 22/4,5

 

Vážení rodiče,

 

jen připomínám, že zítra 28.9. je státní svátek a v pátek 5.10. je ředitelské volno.

 

Dále připomínám, že v pondělí 1.10. je v 18.00 hodin v jídelně schůzka rodičů dětí s poruchami učení.

 

V rámci 100. výročí vzniku ČSR jedeme 25.10.2018 na výlet na Zámek Lány. Odjezd od školy je v 7.30 hodin a návrat do 13.30 hodin na oběd. Cena je 180,-Kč + 30,-Kč na interaktivní program v muzeu T.G.Masaryka. Čekáme, jestli nám bude schváleno proplacení výletu pro všechny děti ze školního fondu. Budu vás včas informovat.

Dále máme možnost jet na výlet 1.11.2018 do dýňového světa. Cena by byla cca 280,-Kč + 50,-Kč na tvořivou dílničku. Prosím o sdělení, zda byste měli pro děti o tento výlet zájem.

 

Přeji hezký prodloužený víkend.

Pavla Šilerová

 

1.10.

Čj - Souhlásky uvnitř slov z-s, ž-š PS 18/2 nahoře

M - Opakování násobilky 3, 4, 5 PS 22/2, 3

Aj (Šil) - opakovací test - překlad

AJ (Čer) ♥ - opakovací test - překlad vět. Grammar - Articles A/AN. PS 50/5.

Prv - Naše vlast - pracovní sešit

27.9.

Čj - Souhlásky uvnitř slov v - f PS 17/1,2, SLOH - na 4.10. napsat recept do slohového sešitu

M - Násobilka 3 a 4 PS 18/7, 19/6, podepsat písemnou práci

Prv - Jsme Evropané uč. str. 14 namalovat vlajky do sešitu

 26.9.

Čj - Souhlásky uvnitř slov b-d, PS 15/2 dodělat

M - Pís. práce

Aj (Šil) - Opakování konverzace modrý PS 38-39/1-4, v pondělí 1.10. TEST překlad 3 věty typu This is a ....

AJ (Čer) ♥ - dopsaní slovíček (zvířata, přídavná jména); Gramatika: There is / There are; PS 48/2 a 49/3. 49/4. V pondělí TEST na překlad vět typu "Tady jsou 4 dlouzí hadi." - There are 4 long snakes. "Tady je opice." - There is a moneky. (5 vět)

Prv - Plán obce - moje adresa PS 15/doplnit poslední větu

25.9.

Čj - Tvary slov a slova příbuzná - kořen slova

M - Sudá a lichá čísla, násobilka - zítra 26.9. písemná opakovací práce sčítání a odčítání + slov. úlohy

pro nemocné chybějící děti - doplnit pracovní sešity a cvičení z učebnice do škol. sešitu, domácí úkoly stejně jako ostatní:

Čj - uč. 33/5-8

M - PS 18/1, 2, 3, 22/6-10, 23/1-3, 5

 

Vážení rodiče,

příští týden v úterý 2.10.2018 budeme mít celá třída povinnou třídnickou hodinu od 12.45 hodin do 13.30 hodin. Děti tedy budou ve třídě o vyučovací hodinu déle. Poté odvedu děti do družiny a na oběd podle jejich rozvrhu. 

24.9.

Čj - Tvary slov a slova příbuzná uč. 33/8, dopsat uč. 33/7 

M - Dělení PS 22/6-10

Aj (Šil) - Music Time - konverzace  PS 5/9

AJ (Čer.) ♥ - Review PS 46,47. Nová slovíčka - zvířata. PS 48/1.

Prv - přinést pohled se známkou, PS str. 17 - dodělat osmisměrku

23. 9.

AJ - p. uč. Dvořáková      učebnice str. 5, PS str. 5 - čísla

Příští týden v pátek 28.9.2018 je státní svátek. Škola je zavřená, jídelna nevaří.

21.9.

Čj - psaní

M - opakování násobení PS 16/4, 5

Aj (Šil) - Music Time, procvičování What is it?

20.9.

Čj - Kořen slova, slova příbuzná uč. 32/2

M - Sčítání a odčítání - opakování, příští týden opakovací písemka na sčítání a odčítání a slovní úlohy související

Prv - Obec PS 12/zelený rámeček

19.9.

Čj - PS 9/18 dopsat

M - PS 13/1, 14/3, 13/5

Aj (Šil) - do škol. sešitu namalovat hudební nástroj str. 4 učebnice

AJ (Čer) ♥ - test, nácvik tvoření otázek a krátkých odpovědí: Do you like..... ?; PS 43/4. PS 44/5.

18.9.

Čj - PS 7/15

M - učeb. 17/8, PS 12/1, 6, 11

17.9.

Čj - Souhlásky a samohlásky

M - slovní úlohy v praxi PS 11/2 d) dokončit, kdo nestihl při hodině

Aj - pracovní listy na konverzaci, základní otázky, pozdravy

AJ (Čer.) ♥ - dopsání slovíček, opakování slovní zásoby. Vyjádření libosti I like... / I don't like... . PS 42/2. Příští hodina (střed) TEST  na slovíčka (jídlo).

Prv - Jsme chodci- projektová práce ve skupinách

14.9.

Čj - psaní

M - Sčítání a odčítání do 100

Aj (Šil) - opakování základní konverzační věty

AJ (Čer.) ♥ - nová slovní zásoba a její procvičování, příště dopíšeme zbylá 4 slovíčka. PS 42/1.

13.9.

Čj - Slabikování, víceslabičná slova, DÚ čtení!!! Děti špatně čtou, na pondělí čtení nahlas jakékoliv knížky, prosím o povrzení do notýsku.

M - Slovní úlohy na sčítání a odčítání, str. 7 cv. 1, 4

Pr - Cesta do školy, dopravní výchova nakreslit jakoukoliv dopravní značku do sešitu (na půl stránky)

 

 12.9.

M - slovní a logické úlohy na sčítání a odčítání, str. 32 cv. 1, 2

ČJ - psaní, slova souřadná a nadřazená, str. 3 cv. 5, 6

Aj - Počítání do 20, opak. konverzace, počítání do 20

Pr - Jak se k sobě chováme

 

11.9.

Čj - Protiklady pracovní sešit str. 2 cv. 3

M - Sčítání, odčítání, násobení pracovní sešit str. 4 cv. 4, 6, str. 5 cv. 1, str. 31 cv. 1, 12, 13

 

Dne 5.10.2018 je ve škole ředitelské volno z důvodů voleb. Pro nutné případy je družina zajištěna.

 

10.9.

Čj - děti, které neměly pracovní sešity, přepíší školní práci

M - pracovní sešit str. 3. cv. 7, str. 4 cv. 1, opakovat násobilku

Aj (Šil) - naučit odpovědi na otázky ve školním sešitě

AJ (Čer.) ♥ - procvičování slovní zásoby - oblečení, barvy - tvorba vět. PS 40/5 - kdo nestihl, ma za DÚ. Děti zatím nemusí nosit oranžový Chit Chat, stačí ten modrý a sešity.

 

7.9.

AJ (Čer.) ♥ - seznámení, organizace. Opakování slovní zásoby (oblečení, barvy) a tvorba vět se slovesem to have. PS 39/4

  • 2 linkované sešity - slovníček, gramatika (školní).

 

Dobrý den,

 

přikládám seznam sešitů a pomůcek ke stažení na konci této stránky).

 

Pavla Šilerová

 

Vážení rodiče,

 

jak již víte, tento školní rok, budu vaše děti učit. Mé jméno je Mgr. Pavla Šilerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). S většinou z vás se již známe z poslední třídní schůzky.

 

Dnes jsem s dětmi zahájila nový školní rok 2018/2019 a níže vám sděluji důležité informace.

 

Tento týden se od úterý budeme učit 4 hodiny, tj. do 11.40 hodin. V úterý a ve středu budeme mít třídnické hodiny, abych děti se vším seznámila a informovala. Ve čtvrtek a v pátek se již budeme učit podle rozvrhu, který dětem zítra předám, s tím, že poslední pátá hodina odpadá. Prosím, počítejte s tím, že děti tedy končí po 4. hodině. Pak mohou jít na oběd nebo do družiny.

K rozvrhu, kdy mají děti každý den 5. vyučovacích hodin, přibude ještě jednou měsíčně třídnická hodina, která je povinná. O tom, který den to bude, vás budu informovat jakmile budou stanoveny rozvrhy dozorů a jídelny. Podrobnosti na třídní schůzce.

Předměty - výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova - bude učit paní učitelka Mgr. Lenka Chalupová.

V pátek 7.9.2018 mají děti již plavání. Prosím, dohlédněte, aby měly plavky a koupací čepici, ručník a doporučuji přezůvky do bazénu (žabky, pantofle). 

Zítra vám zašlu na vaše emaily seznam pomůcek na tento školní rok. Zároveň vám pošlu po dětech souhlasy s užitím vašich kontaktů, abychom mohli komunikovat v rámci GDPR. 

Děti by měly být podle školního řádu ve škole nejpozději v 7.55 hodin. Poté bude škola zamčena.

Upozorňuji, že děti ve škole nesmí používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Pokud si budou chtít zavolat z nějakého nutného důvodu, mohou přijít za mnou a bude jim to umožněno.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktuje mě, prosím, na můj výše uvedený email. Pokud by se jednalo o osobní projednání jakékoliv záležitosti, domluvíme si schůzku mimo vyučování.

Přeji pevné nervy do nadcházejícího školního roku. :-)

 

Mgr. Pavla Šilerová

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019.

Ke stažení:
Download this file (pomůcky_3A.doc)pomůcky_3A.doc[ ]12 kB