Prezenční výuka od 21.6. - 25.6

Fotografie velká - 40,-kč, malá fotografie 20,-kč. Zítra přinesou peníze ti, kteří nezaplatili.

 

Pondělí  21.6. - školní výlet ZOO Dvůr Králové - báječně jsme si to užili.

Úterý 22.6.  - kontrola a odevzdávání všech učebnic

Středa 23.6. - žáci dostanou učebnice do 4.tř.

Čtvrtek 24.6. - úklid třídy

Pátek 25.6. - rozdání vysvědčení, loučení s 3.tř.

Žáci, kteří v pátek využijí šk. družinu, přinesou lísteček. Děkuji

INFO

24.6. - sběr starého papíru. Papír lze přinášet k hlavní budově již 23.6. Kontejner bude přistaven 24.6. a tentýž den i odvezen. Děkujeme

V pátek 25.6. konec vyučování 8:45, rozdání vysvědčení + slovní zpětná vazba, odchod do jídelny v 8:50.  Na oběd bude krupicová kaše. Kdo nemá zájem o páteční oběd, odhlásit nejpozději do 23.6. paní Hajné. Dohled ve školní družině je zajištěn.

 

28. - 30. 6. - ředitelské volno. Dohled zajištěn od 7:00 - do 16:00h

Kateřina Laluhová

 

 

Prezenční výuka od 14. 6. - 18. 6.

 

Čtvrtek 17.6.

ČJ - pády podstatných jmen, skloňování, slovesné časy - pracovní list

Sloh - pozdrav z prázdnin - pohled, dopis

M - osová souměrnost, čtvercová síť

uč. str. 134, PS - str. 47 cv. 1,2, 

                                           cv. 3,4 - dokončíme zítra

VV + PČ -  kam pojedeme na prázdniny, třídíme výkresy

 

Středa 16.6.

ČJ - větné vzorce, opakování

M - jednotky času , digitální hodiny, ručičkové hodiny, práce s uč.

PRV - supl. hodina - I. Dvořáková

 

INFO

Do příštího týdne si žáci kontrolují stav učebnic. Odevzdávat je budou 22.6.

24.6. - sběr starého papíru. Papír lze přinášet k hlavní budově již 23.6. Kontejner bude přistaven 24.6. a tentýž den i odvezen.

 

 

Úterý 15.6.

ČJ - upevňování učiva 3. tř. - slovní druhy,  větné celky, skloňování pod. jm., vyjmenovaná slova

PS - str. 55 cv. 2, 56 cv. 4, práce na IT - větné vzorce

Čt - str. 165 - 168 Kapitán Kukuk

M - jednotky hmotnosti a objemu

Ps - str. 16 - celá

PRV - Cítit se v bezpečí. Co budeme dělat o prázdninách.

PS - str. 67, 68 - celá

INFO

Do příštího týdne si žáci kontrolují stav učebnic. Odevzdávat je budou 22.6.

24.6. - sběr starého papíru. Papír lze přinášet k hlavní budově již 23.6. Kontejner bude přistaven 24.6. a tentýž den i odvezen.

 

 

 

Pondělí 14. 6. 

AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - 10. lekce, povídání o zvířatech, přítomný prostý čas, zápor, vlepili jsme novou slovní zásobu.

Z angličtiny neproběhne velká písemka.

M - fotografování, dopočítávání příkladů Ps str. 36

PRV - ochrana zdraví, diskusní fórum - kyberšikana, bezpečnost, nebezpečí

Psaní - dopisování písanky

 

 

 

 

 

Prezenční výuka od 7. 6. - 11. 6.

Čtvrtek 10.6.

ČJ - opakování na závěrečnou pís. práci

PS - str. 55/3, str. 58/7 - 4 věty

Zítra závěrečný test

M - závěrečná písemná práce

VV - Co budeme dělat o prázdninách - volná technika.

 

Středa 9. 6. 

AJ - spojené skupiny - 9. lekce - přítomný prostý čas, přidávání -s ve třetí osobě jednotného čísla, She plays, He swims, ... 

ČJ - větné celky, spojky, věty jednoduché a souvětí

PS - str. 52/4, str. 53/5, str. 54/1

M - opakování učiva - slovní úlohy, písem. +, - , zaokrouhlování na 10, 100, dělení se zbytkem

Zítra píšeme závěrečný test.

PRV - ochrana zdraví uč. str. 73,  PS - str. 65 /1

DÚ - PS str. 65 - dokončit na pondělí

HV -  hudební žánry. Poslech

 

 

Úterý 8.6.

ČJ - větné celky, základní skladební dvojice, grafické znázornění vět.

uč. str. 195,196,  PS str. 51/2

DÚ - PS str. 52/3

M - opakování na závěr. test. 

Jednotky objemu - IT - Matýskova matematika, zápis do sešitu, pokus

PRV - závěrečný test

Písanka - str. 29,30

INFO

14. 6. Fotografování tříd k závěru školního roku 2020/2021

14. 6. Třídní schůzky v 16:30 h formou ONLINE (MS Teams). Připojení proběhne skrze KALENDÁŘ. Předem děkujeme za Vaši účast a omlouváme se za tuto formu, která má za cíl minimalizovat riziko. 

14. 6. Třídní schůzky s vedením školy v době od 18:30 do 19:00. Připojení skrze KALENDÁŘ v MS Teams. 

21.6.  školní výlet ZOO Dvůr Králové - informace budou zaslány do mailu.

28.6. - 30. 6. Ředitelské volno. Pro potřebné žáky je zajištěn dohled v době od 7:00 do 16:00.

 

Konec školního roku je v pátek 25.6.2021

 

Pondělí 7. 6. 

AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - 9. lekce - přítomný prostý čas, krátký test, ne na známky, jenom orientační.  PS str. 45/7, str. 46/1, 2, 3

Martinka, Jáchym - pokud budou ve středu přítomni ve škole - zkoušení z básničky

M - jednotky hmotnosti, převody jednotek

uč. str. 71/1,2,3 + školákov

PRV - uč. 71,72

Zdravé zuby - děkujeme paní Vejnarové za dárečky

Zítra test z prvouky.

Čt - písanka str. 28, 29 - dopíšeme zítra

 

 

Prezenční výuka od 31.5. - 4.6.

Pátek 4.6.

M - G - jednotky délky - převody jednotek

ČT - Děti z Bullerbynu.

TV - skok do písku, vybíjená, skoky přes švihadlo

INFO

Závěrečný test z PRV bude v úterý 8.5. Zopakovat si tato témata: Naše vlast. Podmínky života na zemi. Planety. Rostliny. Živočichové.  Člověk.

Závěrečný test z M bude ve čtvrtek 10.5. Zopakovat si: Násobení a dělení. Sčítání a odčítání do 1000.  Slovní úlohy. Sudá a lichá čísla. Zaokrouhlování na 10 a 100. Dělení se zbytkem. Násobení dvojcif. čísel. Písemné sčítání a odčítání.

Závěrečný test z ČJ bude v pátek 11.5. Zopakovat si: Vyjmenovaná slova. Slovní druhy. Párové souhlásky. Psaní u,ú,u.  Abecedu. Vlastní jména. Skloňování podstatných jmen. Časování sloves. Věty a souvětí.

 

14. 6. Fotografování tříd k závěru školního roku 2020/2021

14. 6. Třídní schůzky formou ONLINE (MS Teams). Připojení proběhne skrze KALENDÁŘ. Předem děkujeme za Vaši účast a omlouváme se za tuto formu, která má za cíl minimalizovat riziko. 

14. 6. Třídní schůzky s vedením školy v době od 18:30 do 19:00. Připojení skrze KALENDÁŘ v MS Teams. 

14. 6. 8:00 Testování žáků RT - PCR testy. Prosíme nejíst a nepít nejdéle od 7:25.

 

Čtvrtek 3.6.

ČJ - větné celky

uč. str. 192,193  cv. 4,5

Ps str. 50 cv. 11,12

DÚ - PS str. 51 cv. 1 + zakreslit základní skladební dvojice

M - písem. +, - test

pracovní list

VV - portrét - kresba

 

 

 

Středa 2.6.

ČJ - Věta a souvětí, základní skladební dvojice

uč. str. 191 cv. 3 +  zápis do sešitu

PS - str. 49 cv. 9

M -  opakování písemné sčítání a odčítání

Zítra testík

PRV - opakování - rostliny, živočichové, člověk - týmová hra

V pondělí 7.6. - závěrečná písemná práce.

HV - B. Smetana - Má vlast - poslech. Hudební nástroje.

 

Středa 2. 6.

AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - 9. lekce -  v pondělí test z vět z 9. lekce (she rides a bike, she goes swimming,...), vlepeno v sešitech, test nebude na známku, pouze na smajlíka.

učebnice: str. 44, PS: str. 44

 

 

Pondělí 31.5.

M - písemné sčítání a odčítání

DÚ - pracovní lístek nalepen v sešitě M-D

Zítra testík na pís. počítání

PRV - společné znaky člověka s ostat. živočichy uč. str. 70,71

Ps - str. 64 - celá

DÚ - zápis do sešitu ze str. 70,71

ČT - Děti z Bullerbynu

AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - 9. lekce - poslech učebnice na str. 46, otázky: jaký je tvůj oblíbený předmět, What day is it?

It's on..., At what time? It's at.... 

Čtení dopisů na str. 44

INFO

Děti, které budou zítra v družině, si mají přinést 30,- kč na zmrzlinu. Děkuje paní vychovatelka.

Dnes proběhlo testování žáků. Výsledky testování přijdou na vaše telefony. Průběžně kontrolujte. Děkuji

 

 

Pátek 28.5.

M - geometrie

Rýsování do sešitu, konstrukce trojúhelníku.

PS - str. 46 cv. 1,2,3

DÚ - PS str. 46 cv. 4,5,6 - na pondělí

Čtení - čít. str. 160, 161,162,163

Písanka - str. 27 - celá

TV - cvičení na venkovním hřišti - přeskoky přes švihadla, hod do dálky, skoky do písku, hra s míčem

Chválím děti za chování.

INFO

31. 5. 8:00 Testování žáků RT - PCR testy. Prosíme nejíst a nepít nejdéle od 7:25.

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 27.5.

ČJ - časování sloves v přítomném čase uč. str. 179/1, IT

Ps - str. 48/5

DÚ - pracovní list str. 55

M - uč. str. 106,107 - písem. odčítání s přechodem přes základ 10

Zápis do sešitu, počítání u tebule

DÚ - PS str. 35/5,6

Sloh - kontrola dú - popis osoby

Pracovní list - slovní druhy. Popis obrázků, vypravování. Hra - lístečková pošta

VV, PČ - zápichy do květináčů

Zítra geometrie, TV - cvičební úbory na venkovní cvičení

 

Středa 26.5.

ČJ - uč. 177 cv. 1, 178 cv.2,3

PS - str. 48 cv. 4 + práce na IT

Diktát - vyjmen. slova

DÚ - PS str. 48 cv. 6

M - práce ve skupině, pracovní list  + IT - písemné sčítání

DÚ - pracovní list cv. 3

PRV - pečujeme o své zdraví uč. str. 67,68

PS str. 61 - domeček, 62 - kašpárek, 63 - celá

HV - lidové písně - poslech - Vyletěla holubička. Ach synku, synku. Já mám koně. Holka modrooká. Žežuličko kde jsi byla.

 AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - 9. lekce - What do you do in your free time?

Některé děti se rozhodly přesunout přednes básničky na pondělí. Jako písničku je možné si ji k učení pustit zde:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_8.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

 

 

Úterý 25.5.

ČJ - slovesa

uč. str. 176/5 + pamatujte si!

PS - str. 47/1,2,3

M - písemné sčítání trojcif. čísel

uč. str. 105/1,2,3 - ústně + tabule

PS str. 34/5, str. 35/1,2

DÚ - 34/2 - dokončit +cv. 3,4

PRV -smyslové vnímání - zrak, sluch, čich, hmat, chuť - týmová práce

ČT - čtení na pokračování Děti z Bullerbynu

INFO

Připomínám dětem, které ještě neodevzdaly složky s  pracovními  listy z on-line výuky, aby je zítra přinesly!!!

 

 

 

 

 

 

Pondělí 24. 5.

M- uč. str. 104/5., slovní úloha - sešit

PS - str. 34 cv. 6

DÚ - procvičit slovní úlohy. Zítra test

PRV - opakování - vnitřní orgány, části těla - mini test

smysly - uč. 68, práce na IT

Psaní - str. 26

TH - pravidla třídy, chování, nová žákyně ve třídě - seznámení

AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - 9. lekce - What do you do in your free time? Doplnění nových slovíček do sešitu.

Připomněla jsem dětem pomůcky na aj: učebnice, prac. sešit + sešit na slovíčka! Nutné nosit na každou hodinu.

PS: str. 42/2

úkol na středu: básnička v učebnici na str. 43 nahoře

 

Prezenční výuka od 17. 5. do 21. 5.

Pátek 21.5.

M - geometrie

uč. 132, Ps -str. 45/1,2,3

Práce s pracovním listem - indián.

DÚ - PS - str. 45/4

TV - cvičení na venkovním hřišti. Běh, rozcvička, fotbal - hoši, tanečky step - dívky. Pochvala Elišce M. a Aničce K.

Psaní - ekokoutek plast  - celá str. + čtení "Hurá na kajak" 4.část čtení s porozuměním

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60a7c36993ac7

Chválím děti za celý týden.

INFO

V pondělí 24.5.  proběhne třídnická hodina. Konec vyučování 13:30h

Japonsko :: Misa Hamasaki

Přeji krásný a pohodový víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

Čtvrtek 19.5.

ČJ - časování sloves, jednoduché a složené tvary sloves  - uč. str. 175/2,3 - ústně

skupinová práce, diktát - vyj. slova

DÚ - sloh - popis postavy - na příští týden

M - uč. 104/3,4

DÚ - PS str. 34/4

VV - strom sakura - otisky do plochy

INFO

Děkujeme za sběr papíru.

Zítra geometrie.

V pondělí 24.5. - třídnická hodina - konec vyučování 13:30h

 

 

Středa 18.5.

ČJ - slovesa

uč. str. 173/2 

DÚ - 173/3 

M - násobení dvojcif. čísel číslem jednociferným

Ps -str. 34/1,2 

DÚ - 34/2 dokončit + cv.3

AJ - skupina Aj1 (Vacková)  - začínáme 9. lekci - What do you do in your free time? I read a book, I play pc games, etc. 

PS: str. 42/1 

PRV - lidské tělo, vnitřní orgány, kostra - pracovní list dokončit za DÚ na pondělí + nalepit jej do sešitu prv

 

 

Úterý 18.5.

ČJ - slovesa - osoba, číslo, čas - vyvození učiva

pracovní list - str. 74

DÚ - dokončit pracovní list str. 74

M - dělení se zbytkem

uč. 100,101 - ústně, 5ti min - dělení se zb.

DÚ - přinést knoflík na provázku (délka provázku cca 50cm)

PRV - naše tělo , vnitřní orgány

uč. str. 68,

DÚ - PS - str. 61 - úkol s knihou

 

Pondělí 17. 5. 

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - poslechové cvičení komiks na str. 37, předvedení krátké dramatizace,

ve středu budeme psát test ze slovíček - tv programy, vlepovali jsme si slovní zásobu k 9. lekci

 M - mat. rozcvička, dělení, skupinová hra

uč. 99/15,16,18 - do sešitu

DÚ - PS str. 33/8

PRV - naše tělo - části těla 

PS - uč. str. 66, PS - str. 58 - kašpárek + poslední větu

Čt - pracovní list - Pomeranč v Kocourkově - DÚ - číst - zítra dokončíme úkoly

 

Prezenční výuka od 10. 5. do 14. 5.

Pátek 14.5.

M - G - opakování

Konstrukce trojúhelníku. uč. str. 132 cv. 1,2,3

Pracovní list, rýsování do sešitu

Čt - Děti z Bullerbynu - plynulé, hlasité čtení.

TV - protažení ve třídě, tanečky na hudbu.

Děkujeme Aničce za velmi pěknou ukázku ve stepování.

 

Informace k nástupu od 17. 5. zašlu emailem.

Krásný víkend Kateřina Laluhová

 

 

Čtvrtek 13.5.

ČJ - slovní druhy, skloňování pod. jm, č. množné

uč. str. 165 cv. 10, 167 cv. 14

DÚ - PS str. 46/9

M - uč. 98/14

PS - str. 32/4,5

DÚ - str. 33/4,6,7

VV - pohádkové bytosti - volná technika

Zítra geometrie.

Středa 12.5.

ČJ - skloňování pod. jm. - skupinová práce, diktát

uč. str. 166/ 12

DÚ - pracovní list - přídavná jména - dokončit

M - dělení se zbytkem, 5ti minutovka

PS - str. 32/1,2,3 - kdo nestihl 3 cv. dokončí za DÚ

PRV - Jak rosteme a vyvíjíme se - uč. str. 65 - PS str. 59

HV - stupnice C-dur, noty - test

DÚ -  pracovní list - zakreslit noty do notové osnovy

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 8 - televizní pořady, kanály a časové údaje.

INFO

Na pátek si žáci přinesou cvičební úbor na TV. Za příznivého počasí budeme cvičit venku. V opačném případě budeme ve třídě.

20. 5. - proběhne sběr starého papíru

 

Úterý 11.5.

ČJ - uč. str. 165 cv. 9, skupinová práce - skloňování pod. jm.

Pracovní list, práce na IT

M - uč. str. 97 cv. 9

DÚ - uč. 98/10 - 3 sloupce + kontrolu

PRV - naše zdraví uč. str. 64 

Psaní - str. 24

 

 

Pondělí 10.5.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 8 - televizní pořady, kanály a časové údaje. Otázky: What channel is it on? What time is it on, etc.

M - dělení se zbytkem

uč. str. 96 - celá

DÚ - pracovní list dle zadání

ČJ - psaní - str. 22 celá

DÚ - str. 23 - opis básně

PRV - třídíme odpad, chránění živočichové a rostliny, uč. str. 63

Zítra si děti přinesou hrací kostku

 

 

 

 

Distanční výuka od 3.5. - 7.5.

 

Pátek - 7. 5.

M - dělení se zbytkem

Matýskova mat. https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU

uč. str. 95 cv. 1 - zápis do sešitu

PS - str. 33 cv. 5

DÚ - PS - 33/2,3,5

ČJ - pády podst. jmen

Procvičujte na školákově:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

PS - str. 46 cv. 8 - dokončeno

ČT - víkendové čtení oblíbené knihy. Zapisujte si přečtené knihy do čtenářských deníků.

INFO

Prezenční výuka od 10. 5. - 15.5. - učíme se dle školního rozvrhu.

V pondělí ráno se opět testujeme. Sraz v 7:10h u bočního vchodu do TV. Prosím příjít včas!!!

Ukázka nového testování

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Žáci si na pondělí přinesou pracovní listy, které jsem rozdala na on-line výuku.

V neděli 9.5. je" Den matek". Děti nezapomeňte na maminky.smile

 

Dnes slavíme Den matek – Príma receptář.cz

Přeji krásný víkend

 

Čtvrtek 6.5.

M - dělení se zbytkem

Matýskova mat.

https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE

DÚ - PS - str. 33 cv. 1

ČJ - pády podst. jmen

uč. str. 164 cv. 6

Ps - str. 45 cv. 6, str. 46 cv. 7,8 - dokončíme zítra na on-line

DÚ - pracovní list č. 3 cv. 2a,3 - určit i rody podst. jmen.

PRV - uč. str. 62 - chráníme přírodu

PS - str. 54 - celá

DÚ - str. 55 - celou

 

AJ - skupina AJ1 (Vacková) - jsme v 8. lekci, dělali jsme poslechová cvičení. Nová slovní zásoba - tv programy

 

 

Středa - 5.5.

ČJ - rody a čísla pod. jmen

PS str. 44 - kontrola dú, cv. 3 společně

DÚ - str. 45 cv. 4,5 + zaslat do MS - Teams - pracovní list str. 41

M - opakování násobení a dělení, zkoušení

Samost. práce - barevná matematika

PRV - vyplňte KVÍZ v MS - T

AJ - skupina AJ1 (Vacková) - začali jsme 8. lekci, k 7. se vrátíme krátce příští týden ve škole. Úkol na pondělí 10. května je zadán v teams.

Připomínám zítřejší hodinu  v 8:00 (náhrada za pondělní odpadlou).

 

Úterý - 4.5.

ČJ - rod  a číslo podstatných jmen

uč. str. 159 cv. 2,3, str. 160 - tabulky + zápis do sešitu

Ps str. 44 cv. 2 - dokončit za DÚ

M - dělení jednoc. číslem

uč. str. 94 cv. 2,4

Ps - str. 31 cv. 1,3

DÚ - str. 31 cv. 4,5,6

Rychlíci si mohou spočítat pracovní list str. 42 nebo barevné počítání s kuchařem.

PRV - uč. str. 60 Čím se živí živočichové.

DÚ - zápis do sešitu + Ps str. 53 - celá

ČT + psaní - pís. str. 19, 20 - dopsat do pátku

VV + PČ - vymyslete dárek pro miminku. V neděli 9.května je "Den matek"laughing

Kytice, Růže, Růžový, Jasný, Ke Dni Matek, Narozeniny

 

Pondělí - 3.5.

M - dělení násobků deseti jednocif. číslem

uč. str. 94 cv. 1 do sešitu

DÚ - 94/2 - poslední tři sloupce do sešitu D

ČJ - číslo podstatných jmen

uč. str. 158/ 1

PS - str. 43 cv. 1 + DÚ - dokončit sloupečky

ČT - čtení s porozuměním Hurá na kajak 4.část - DÚ

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=608fdb70557a1

 

 

 

 

 

 

Prezenční výuka od 26.4. - 30.4.

Pátek 30.4.

M - Geometrie - přenášení úseček, střed úsečky

uč. str. 129,130, PS str. 43 cv. 1,2,3

DÚ - uč. str. 129 cv.

ČJ - pádové otázky, rody podstatných jmen, číslo pod. jm.

Hurvínek skloňuje kočku - poslechová ukázka

TV - vycházka

INFO

Od pondělí bude probíhat opět distanční výuka. Týden od 3.5. - 7.5.2021

Rozvrh hodin máte v horní části webových stránek.

Žákům jsem rozdala nové pracovní listy, které budeme potřebovat během on-line výuky.wink

 Jaro a jarní poezie. Halas, Seifert, Zahradníček, Hrubín, Sládek, Noha,  Žáček, Nezval, Neruda, Toman, Hálek, Neumann, Wolker

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek  29.4.

ČJ - tvary podstatných jmen, pádové otázky

uč. str. 164 Pamatujte si!

Zápis do šk.sešitu. Práce na IT.

DÚ - vyskloňovat podst. jméno AUTO

M - 5ti min. násobení násobků 10

uč. str. 93 cv. 5,6 - ústně  cv. 7 - do sešitu

VV + PČ Zeměkoule. Kombinovaná technika

Den Země 22.4. Píseň J.Uhlíř, Z. Svěrák Chválím tě Zěmě má

https://www.youtube.com/results?search_query=chv%C3%A1l%C3%ADm+t%C4%9B+zem%C4%9B+m%C3%A1

INFO

Zítra geometrie.

Dnes jsem dětem rozdala testy z ČJ, diktátové sešity, testy z PRV, 5ti min. Zapsáno v Bakalářích. Prosím rodiče o podpis v ŽK str. 18

Čtvrtek  29.4.

ČJ - tvary podstatných jmen, pádové otázky

uč. str. 164 Pamatujte si!

Zápis do šk.sešitu. Práce na IT.

DÚ - vyskloňovat podst. jméno AUTO

M - 5ti min. násobení násobků 10

uč. str. 93 cv. 5,6 - ústně  cv. 7 - do sešitu

VV + PČ Zeměkoule. Kombinovaná technika

Den Země 22.4. Píseň J.Uhlíř, Z. Svěrák Chválím tě Zěmě má

https://www.youtube.com/results?search_query=chv%C3%A1l%C3%ADm+t%C4%9B+zem%C4%9B+m%C3%A1

 

 

Středa 28.4.

ČJ - slovní druhy, tvary podstatných jmen, diktát

uč. str. 157 cv. 2,3

M - práce ve skupině, násobení a dělení, násobení násobků deseti jednocif. číslem, pětimin.

uč. str. 93 cv. 1

PRV - opak. test. Otázky z PS str. 56-57

HV - stupnice C-dur. Naučit se názvy not.

INFO

Zítra se testujeme. Sraz v 7:20h na stejném místě. Poprosím o včasný příchod.

 

Úterý 27.4.

ČJ - podstatná jména, tvary slov

Uč. str. 156 cv. 1a,b - zápis do sešitu

DÚ - pracovní list str. 68 - číst básničku s danými slovy

M - násobení jednociferným číslem

Práce na IT. Pracovní list.

DÚ - PS str. 30 cv. 1  dokončit + cv. 2

PRV - bezobratlí živočichové uč. str. 60

PS str. 51 - celá

ČT - čtení s porozuměním - Hurá na kajak

 

Podnělí - 26.4.

M - uč. str. 92 cv. 1,2,4

PS - str. 30 cv. 4

DÚ - str. 30 cv. 3,7

PRV - bezobratlí živočichové uč. 60

DÚ - udělat krátký zápis do sešitu + obrázky.

Ve středu si napíšeme opakovací test na téma rostliny a živočichové.

ČT - Děti Bullerbynu

Třídnická hodina - sebehodnocení, chování žáků, pravidla třídy, porušení pravidel

 

 

 

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - změna v rozvrhu online výuky z důvodu výuky některých tříd ve škole.

Hodinu budeme mít online:

Po - 8:00 (náš tradiční čas)

St - 11:00 (o hodinu později)

 

Distanční výuka od 19.4. - 23.4. 2021

Pátek 23.4.

M - G - přenášení úseček uč. str. 129 cv. 1

Rýsování do sešitu

ČJ - uč str. cv. 152 cv. 5 , cv. 3, 4

ČT - Boháč a chudák str. 138, 139, 140

Písanka - str. 19- polovina cvičení

INFO

V pondělí 26.4. proběhne třídnická hodina. Konec vyučování 13:30h.

V pondělí se testujeme. Sraz v 7:20h u bočního vstupu do TV.

Učíme se podle školního rozvrhu. Źáci si přinesou složku s pracovními listy.

Přeji hezký víkend.

Kateřina Laluhová

 

 

 

Čtvrtek 22.4.

M - násobení a dělení 100

uč. str. 91 cv. 1,2,3

PS - str. 29 cv. 1,2,3,4

DÚ -str. 36 cv. 8/1. ,2. - sloupec

ČJ - slovní druhy ve větách, číslování slov

DÚ - uč. str. 152 cv. 5 - opsat 2 věty a určit slovní druh (1 - 10)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

PRV - živočichové - obratlovci - savci, páci, plazi, ryby, obojživelníci

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

DÚ - zápis do sešitu uč. str. 58,59 + obrázky

 

 

Středa 21.4.

ČJ - opakování slovních druhů

DÚ - procvičovat slovní druhy

https://www.gramar.in/cs/#3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

M - násobení , dělení 10, 100

uč. str. 90 cv. 13,4

Procvičit si můžete na tomto webu

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

 

PS  str. 28 cv. 3

DÚ - str. 28 cv. 4,5

PRV - živočichové

DÚ - zápis do sešitu ze str. 56,57

HV - napište si do notové osnovy stupnici C-dur, popište názvy not

Slíbená písnička

https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

 

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - 7. lekce, hodiny, šk. předměty, budeme cvičit sloveso mít (I've got, You've got, She's got, etc.)

dobrovolné procvičení:

hodiny: https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

školní předměty:

quizlet: https://quizlet.com/_9qdgbr?x=1jqt&i=374w7s

liveworksheets: 

https://www.liveworksheets.com/yp15358xn

https://www.liveworksheets.com/dj266531so

 

 

Úterý 20.4.

ČJ - částice, citoslovce

zápis  do sešitu, poznávání slovních druhů, řazení do skupin

DÚ - naučit se slovní druhy 1 - 10. Zítra diktát slov + číslování slov. druhů

M - násobení 10,100

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

uč. str. 89 - celá

PS - str. 28 cv. 1

DÚ - PS str. 28 cv. 2

PRV - živočichové uč. str. 56, 57

DÚ - zápis do sešitu - společné znaky živočichů

Podívejte se ještě jednou na prezentaci

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm

Hezký den

 

Pondělí - 19.4.

M - uč. str. 86 cv. 4

Ps - str. 27 cv. 2,4

DÚ - str. 27 cv. 3,5 - zítra kontrola na on- line

ČJ - spojky - procvičení na tomto webu

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky2.htm

DÚ - uč. str. 145 cv. 2a - poslat do MS - T

PRV - živočichové, společné znaky živočichů - uč. str. 56, 57 - pročíst

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - jsme v 7. lekci, říkáme, kolik je hodin,

budeme se učit školní předměty a opakovat sloveso mít. Úkol: kvíz v ms teams

 

 

 

 


Pátek 16.4.

M - geometrie - kružnice

PS - str. 41,cv. 6 , str. 42 cv. 1,2,4,5

DÚ - pracovní list - 1.2,3

Hledáme skřítka parkovníčka. Logické hry, hlavolamy, logico. Geo Set - prostorové stavby. 

Psaní - kniha přítel člověka. Vypravujeme si o knihách. Hrdinové knih.

DÚ - písanka str. 17 - ekokoutek.

Hezký víkend a v pondělí se budu těšit na on-line. Rozvrh hodin je již zapsán v MS - Teams.

Kateřina Laluhová

 

Distanční výuka: příští týden (týden 19. - 23. dubna)

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - změna v rozvrhu online výuky z důvodu výuky některých tříd ve škole.

Hodinu budeme mít online:

Po - 8:00 (náš tradiční čas)

St - 11:00 (o hodinu později)


Čtvrtek 15.4.

ČJ - spojky - vyvození učiva, zápis do sešitu

Spojky ve větách. Tvoříme věty se spojkami podle obrázků.

DÚ - str. 78

Oprava diktátů + vyjmenovaná slova - pravopis. Doplnění i,í,y,ý

M - zaokrouhlování na stovky a desítky. Opakování násobilky - hra "Kdo jsem"

PS - str. 26 cv. 3,4

DÚ - str. 27 cv. 1

VV, PČ - jarní skřítci, víly - prašné křídy

Poslech relaxační hudby - jaro

 

INFO

Dnes jsem žákům rozdala výpisy vysvědčení. Žákům zůstávají.

Zítra máme M-G - nutné kružítko, pravítko, tužky, sešity.

Místo TV - bude 1 hodina G, 2.hodinu - pokud bude hezky půjdeme na procházku.Pokud bude pršet, budeme mít logické hry.

 

 

 

Středa 14.4.

ČJ - předložky uč. str. 143 cv. 5,6

Číslování slovních druhů.

DÚ - opakovat slovní druhy. Zítra krátký test.

M - zaokrouhlování  na 100

Písemný test +, - do 1000

PRV - projektová hodina - rostliny

HV - poslech písní, oběd

 

Úterý 13.4.

ČJ - slovní druhy - předložky

uč. str. 141 cv. 1 práce u tabule

Pracovní list - předložky - věty, hledání předložek

DÚ - PS str. 42 cv. 12 - dokončit

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm - procičujte na tomto webu

M - zaokrouhlování na stovky

uč. str. 86 cv. 1,2 - zápis do školního sešitu

DÚ - str. 26 cv. 1,2

PRV - rostliny - opakování

DÚ - na zítra si děti přinesou různé obrázky rostlin (stromy, keře, plody, užitkové rostliny, okrasné rostlin, polní plodiny atd.. vystřihnout např. z letáků, starých časopisů, nakreslit, vytisknout atd...) Budeme je lepit.

Čtení - uč. str. 132,133,134

INFO

13. 4. Sběr papíru byl vzhledem k nastaveným opatřením zrušen. Děkujeme za spolupráci.

Děti z distanční výuky si mohou vyzvednout oběd od 11:00 - 13:15 hod. (zadní vchod školní jídelny) 

 

Pondělí 12.4.

M - pracovní list - opakování násobení a dělení - barevné počítání

PRV - květy, plody uč. str. 53

Ps str. 50 cv. 1

DÚ - PS str. 50  - dokončit

ČT - poučení, hygiena, bezpečnost, odchod na oběd ve 12:00h

 

Distanční výuka od 6.4. - 9. 4.

12. 4. Třídní schůzky – ONLINE (MS Teams) 16:30h

2. 4. Třídní schůzky s vedením školy – od 19:00, řešení případných dotazů, rozbor dotazníkového šetření

Čtvrtek 8.4.

M - pamětné sčítání a odčítání

Práce s pracovním listem.

Na zítra si děti připraví pomůcky na geometrii. Kružítko, pravítko, tužku, pracovní list "Rýsování kružnic"

ČJ - zájmena

Procvičení zájmen ve větách. Hlavolamy.

Na zítra si děti připraví pracovní listy str. 72 - zájmena ve větách a číslovky str. 44

PRV - uč. str. 52 - květy rostlin - krátký zápis do sešitu

DÚ - PS str. 49 -celá

VV - nakresli oblíbeného hrdinu z filmu nebo pohádky. Libovolná technika.

PČ - pomáháme na zahradě, kypříme, sejeme, sázíme, zaléváme...

 

Středa 7.4.

ČJ - zájmena, procvičování + zápis do sešitu

uč. str. 141 cv. 1,2

DÚ - nachystat si pracovní list zájmena str. 52

M - uč. str. 85 cv. 4,7

PS str. 25 cv. 2,4,5

DÚ - dokončit str. 25 cv. 3 + připravit si pracovní list str. 32

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - opakovali jsme (1. - 6. lekce). Úkol zadán v ms teams.

 

Úterý 6.4.

ČJ - opak. slovní druhy, vyjmen. slova

Zájmena - uč. str. 140,141 - pamatuj

Práce na školákově.

M - odčítání celých stovek

Uč. str. 84 cv. 1, 2

PS - str. 25 cv. 1

DÚ - ps str. 25 cv. 5

PRV - části kvetoucích rostlin

Uč. str. 50, 51 - pročíst

DÚ - udělat zápis do sešitu

Číst oblíbené knihy.

 

Distanční výuka od 29. 3. - 31. 3. 2021

Středa 31.3.

ČJ -  Slovní druhy -  opakování

PS - str. 41 cv. 11

M - sčítání stovek

Uč. str. 83 cv. 1,2,3

PS str. 24 cv. 1,3,4,5 + on line cvičení matem.

PRV -  uč. str. 50 - pročíst. Do sešitu nakreslit obrázek rostliny (např. rajče) a popsat její části.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - dělali jsme poslech o počasí na str. 32, hráli bingo a zkoušeli tvoření otázek (It is sunny - Is it sunny?, atd.). Úkol nezadán.

 

INFO

1. 4. Velikonoční prázdniny - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

2. 4. Státní svátek - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

5. 4. Velikonoční pondělí - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

Přeji hezké prázdniny

Kateřina Laluhová

 

Úterý 30.3.

ČJ - slovní druhy ve větách.

Činnost s prac. listem - tvorba vět.

DÚ - napsat 4 věty.  V každé větě bude podst. jméno, přídavné jméno, číslovka, sloveso a příslovce.

 

M - odčítání do 1000 s přechodem přes 100.

Uč. str.82 cv. 1,2

DÚ - str. 82 cv. 7.  + Zaslat do MS - T - 5ti minutovku.

PRV - užitkové rostliny, rozdělení do skupin. Video

DÚ - zaslat do MS - T - zápisky ze sešitu.

 

Pondělí 29. 3.

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - věnovali jsme se hlavně poslechu o počasí. Úkol: PS str. 31/ cv. 8

Některým dětem se líbilo kreslení na sdílenou tabuli: přikládám odkaz, kde se dá tabule vytvořit:

https://collboard.com/

M - odčítání do 1000 s přechodem přes 100 uč. str. 81 - 1,2

Násobilka - opakování, převody jednotek

Zítra 5min na násobení a dělení.

ČJ - číslovky

uč. str. 139 cv. 3, 4

DÚ - str. 41 cv. 10

Čt - Hurá na kajak 2. díl - čtení na pokračování, pís. str. 12 (skup. chlapců)

PRV - samost. práce - polní plodiny - uč. str. 46,47. PS - str. 48 - dokončit

 

 

 

Distanční výuka od 22. 3. - 26. 3. 2021

Pátek 26.3.

M - G -kružnice

Uč. 127 cv. 4,5,  DÚ - PS str. 41 cv. 2,3,4,5 (na pátek po Velikonocích)

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c

Kružnice

 

ČJ - slovní druhy - číslovky

Uč. str. 138 cv. 1 , str. 139 - Pamatuj!   Práce na webu Školákov - vyhledávání číslovek

ČT - čít. str. 129, 130  Pís. tstr. 13 - DÚ - str. 14 celá - dopsat do konce března

INFO

1. 4. Velikonoční prázdniny - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

2. 4. Státní svátek - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

5. 4. Velikonoční pondělí - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

Přeji hezký víkend

 

Čtvrtek 25.3.

M - G - Kruh a kružnice

Kreslení kružnic, rýsování kružnic s kružítkem

DÚ - naýsovat kružnice na čistý papír nebo do sešitu G

M - jednotky délky - převody jednotek cm-mm

DÚ - na víkend. Prac. list str. 39 cv. 4,5 + prac. list - str. 9 cv. 3

PRV - prezentace - živočichové a rostliny našich zahrad

DÚ - Kvíz - rostliny - MS - T

DÚ - na úterý 30.3. uč. str. 46,47 - pročíst polní plodiny, udělat krátký zápis do sešitu. PS str. 48 - dokončit stranu.

 

 

Středa 24.3.

ČJ -slovní druhy - příslovce, jazyková rozcvička

uč. str. 137 cv. 4 - dokončeno

Zápis do sešitu - slovní druhy, číslování

M - G - jednotky délky, měření na mm, cm, dm, m,km - zápis

DÚ - uč. str. 116 cv. 3 - pamatuj, + cv. 5 - napiš do sešitu 5 různých věcí a změř jejich délku v cm, mm (např. guma, pero, tužka, plyšák, sešit ...)

Pracovní listy do G na převody jednotek budu zasílat do emailu i do MS - T

PRV - připomínám dú - prezentace na dané téma v zítra v on-line hodině

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - tvořili jsme otázky o počasí (Is it windy?, Is it sunny? etc.) - budeme pokračovat v pondělí. Úkol zadán v ms teams.

 

Úterý - 23.3.

ČJ - příslovce

Uč. str. 137 cv. 2,3 - ústně

DÚ - str. 137 cv. 4a - napsat 7 vět

M - G - opakování pojmů, obvod čtverce a obdélníku

Uč. str. 123 cv. 1,4

PS - str. 39 cv. 3,4,5

DÚ - str. 40 cv. 1,2,3

INFO - na čtvrtek si děti připraví kružítko, pracovní sešit, kulaté drobné předměty, které budeme obkreslovat. Např. mince, malá kolečka, hrníček atd...

PRV - užitkové rostliny uč. str. 45, 46

DÚ - udělat krátký zápis do sešitu  - str. 45 po obilniny na str. 46

Na čtvrtek připravit vypravování o rostlině či živočichovi.

Číst, vyprávět a komunikovat každý den.

Hezký den

 

Pondělí 22. 3.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 6 - weather, úkol: str. 28 v PS, zkontrolujeme na hodině ve středu

 

M - G - uč. str. 122,cv. 1 123 cv. 1 - obvod čtverce, obdélníku

PS - str. 39 cv. 1,2

DÚ - pracovní list str. 39 cv. 1,2,3 - po mravence

ČJ - slovní druh - příslovce - vyvození učiva

Uč. str. 136 cv. 1 - dokončit za DÚ. Naučit se poučku str. 137

Čtení na pokračování - Hurá na kajak.. Psaní (skupina holek) pís. str. 12

PRV - uč. str. 45,46,47  Užitkové rostliny - přečíst, naučit se

INFO

Zítra 23.3. proběhne třídnická hodina od 11:00h.

 

 

 

Distanční výuka od 15.3. -  19.3. 2021

Pátek 19.3.

M - G - rýsování ve čtvercové síti - čtverec, obdélník

Uč. str. 122 cv. 1,2

PS str. 38 cv. 1

DÚ - str. 38 cv. 2,3

ČJ - příd. jm.

Kontrola dú, práce na školákově, zápis do sešitu - přídavná a podstatná jména.

Čtení - o vyjm. slovech - Blýskáček, Pelyněk

Ekokoutek - sklo - vypravování

Přeji hezký víkend

 

Čtvrtek 18.3.

M - G - rovina, strany protější, sousední, rovinné útvary

uč. str. 121 cv. 2, PS str. 47 cv. 1,2,3

DÚ - PS str. 47 cv. 4,5,6,7

ČJ - slovní druhy  - ústní zk.

uč. str. 135 cv. 4

DÚ - PS - str. 40 cv. 9

PRV - okrasné rostliny uč. str. 44

DÚ - připravit si krátké povídání o zadané rostlině či živočichovi. Dlouhodobý úkol na příští čtvrtek.

Připomínám

Čtení - pracovní listy -   Blýskáček  Pelyněk - číst na pátek

Psaní - EKOKOUTEK - str. 11 - celá do pátku

Středa 17.3.

ČJ - přídavná jména - protikladná slova - školákov

PS - str. 39 cv. 6

DÚ - str. 40 cv.7,8 + naučit se poučky - podstatná jm., přídavná jm., slovesa. Budu zkoušet!!!

Do dnešního dne zaslat vodníka. MS - T

M - G - Rovina, rovinné útvary

uč. str. 120 cv. 4,6,7,8 - ústně

uč. str. 121 cv. 1

PS str. 46 cv. 2,3,4,5 

DÚ - dokončit 5 cv.

DÚ - poslat do MS - T - práci z hodiny. 5 úkolů z rýsování.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - začali jsme novou lekci číslo 6. - počasí. Během dneška zašlu na e-maily novou slovní zásobu. Na zkoušení z přítomného průběhového času zbývají v pondělí tři děti. Úkol dnes nezadán, téma začínáme. Vhodné odkazy k dobrovolnému procvičení:

https://www.liveworksheets.com/qt362687ij

https://www.liveworksheets.com/bx611872ly

návod k odevzdání je vložen zde níže u dne 18. 1. 2021

Přikládám zase stránku na webu quizlet, pokud by ji někdo chtěl využít k procvičení slovní zásoby: https://quizlet.com/_99lhec?x=1jqt&i=374w7s

Ještě chci připsat: Prosím, kdyby někdo potřeboval s něčím pomoci, napište mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. je možné si domluvit individuální online schůzku, nebo konzultaci ve škole.

 

PRV - uč. str. 44 - pročíst kapitolu Okrasné rostliny

HV - naučit se písničku Voláme sluníčko uč. str. 66, 67 - příští týden budu zkoušet!!!

 

Úterý 16.3.

ČJ - uč. str.133 cv. 1,3 + PAMATU!

DÚ - Kvíz v MS - Teams

DÚ - napsat věty do sešitu - D.  Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html

M - G - opačné polopřímky, rovina, prostor

https://www.youtube.com/watch?v=5cy8qTm1o9s

 

DÚ - pracvoní list str. 41 cv. 2,3

PRV - PS str. 47- dokončení

Čtení - pracovní listy -   Blýskáček  Pelyněk - číst na pátek

Psaní - EKOKOUTEK - str. 11 - celá do pátku

 

 

Pondělí 15.3.

Celý týden GEOMETRIE

M - geometrie - opakování

Opačné polopřímky - uč. str. 118

https://www.youtube.com/watch?v=r4Pi51hgBTY

PS - str. 45 cv. 1

DÚ - PS str. 45 cv. 2,3,4

Zítra si děti připraví pracovní list str. 41 - polopřímka, opačné polopřímky

ČJ - přídavná jména - dom. mazlíčci

Školákov - on line cvičení

DÚ - PS str. 39 cv. 5 - jen po přídavná jména

PRV - léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

Samost. práce

PS - str. 47 cv. s domečkem a knihou

AJ - skupina Aj1 (Vacková) přítomný průběhový čas, úkol zadán v ms teams, příští hodinu zkoušení ze slovíček, která jsem zasílala e-mailem (I'm diving, They are singing, etc).

Možnost online procvičení zde: https://quizlet.com/_9fhr0q?x=1jqt&i=374w7s

 

 

Distanční výuka od 8.3. -  12.3. 2021

Pátek 12.3.

M - násobení a dělení, sčítání do 1000

PS - str. 4,5 - dokončit

ČJ - přídavná jména - vyvození učiva, zápis do sešitu

Jaký je pes? Hledání přídavných jmen.  Vypravování o domácích mazlíčcích.

Čtení - báseň Buzení

Psaní str. 10 - celá

Připomínám DÚ do - VV, ČJ - košík, Kvíz - PRV. Dnes odevzdat do MS-T

INFO

Od pondělí do pátku 15.3. - 19.3. budeme mít GEOMETRII. Děti si připraví pravítko, sešit, PS - 1.díl - oranžový, učebnici.

Na pondělí si děti připraví do ČJ oblíbené plyšové zvířátko. Kdo má možnost mít u sebe domácího mazlíčka, může být i živý mazlík.wink

Přeji krásný víkend.

Co dělat při setkání s cizím psem a jak se bránit při útoku | Colosus.cz

 

 

 

 

 

Čtvrtek 11.3.

M - odčítání do 1000 s přechodem přes 100

uč. str. 81 cv. 1,2 do sešitu

PS str. 23 cv. 1,2,3

DÚ - pracovní list v emailu str. 31. Zaslat do pondělí. MS- T

ČJ - slovní  druhy - slovesa, podstatná jména

Čtení vět, doplnění sloves - práce na školákově

DÚ - pracovní list v emailu. Zaslat do pátku do MS- T.

PRV - léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

uč. str. 41 + video ukázka

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4877-lecive-nebo-jedovate?vsrc=vyhledavani&vsrcid=l%C3%A9%C4%8Div%C3%A9+byliny

 

DÚ - krátký zápis do sešitu

Již je zadán Kvíz o rostlinách v MS Teams. Můžete posílat do pátku.

VV - nakreslit 3 jarní květiny do pátku12.3. Již zadáno.

PČ - připravte ovocný pohár nebo zeleninový salát. Pošlete fotografii do MS - T do příštího čtvrtku do 18.3.

Přeji hezký den

 

Středa 10.3.

ČJ - slovesa

PS str. 38 cv. 4, pracovní list - společně na online + zápis do sešitu

Procvičit slovesa můžete na tomto webu.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=604898ac7090a

 

DÚ - nakreslit vodníka + napsat 15 - 20 sloves (do čtenářského deníku) Odevzdat do příští středy 17.3.) MS - Teams

M - sčítání do 1000 přechod přes 100. Rozklady, zápisy. Pracovní list, - společně na online.

DÚ - uč. str. 80 cv. 8 - do sešitu M - D

PRV - samost. práce - úkol z minulé hodiny - zápis do sešitu uč. str. 40 + PS str. 46 dokončit.

Již je zadán Kvíz o rostlinách v MS Teams. Můžete posílat do pátku.

HV - uč. str. 71 naučit se naši oblíbenou písničku KOZEL - J. Nohavica. (vzpomeňte na školu v přírodě v Jizerských horách wink)

https://www.youtube.com/watch?v=vziw8OFlUIc

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - cvičíme přítomný průběhový čas (ve všech osobách jednotného i množného čísla).

Úkol: odevzdat tento list: https://www.liveworksheets.com/ps961299ez . Návod je vložen v ms teams a nebo zde níže u dne 18. 1. 2021

Hezký den

 

Úterý 9.3.

ČJ - slovesa

Uč. str. 132 cv. 3 - kontrola dú, cv. 4 - ústně

PS str. 38 cv. 3

DÚ - uč. str. 132 cv. 4 - písemně do sešitu D. Poslat do MS- T

M - sčítání do 1000 přes základ 100

Uč. str. 80 cv. 5, 6 - do sešitu

PS str. 22 cv. 2

DÚ - str. 22 cv. 4,5

PRV - kvetoucí a nekvetoucí rostliny

uč. str. 40, PS str. 46 cv. 1

DÚ - zápis do sešitu ze str. 40 + dokončit PS str. 46 - úkoly s knihou

VV - nakreslit 3 jarní květiny - libov. technika (malba, kresba, pastelky, křídy....) do pátku 12.3.

 

 

Rozvrh hodin pro distanční výuku naleznete v kalenáři v MS Teams. Zůstává stejný.

Věřím, že to opět všichni zvládneme.

Kateřina Laluhová

 

 
 

Třída:

 

3. B

8:00 -8:45

I.

9:00 – 9:45

II.

10:00 – 10:45

III.

11:00 – 11:45

IV.

11:50 – 12:35

V.

12:45 – 13:30

VI.

13:40 – 14:25

VII.

Pondělí

AJ 1. a 2. skup.

Hanka Vacková

 

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Prvouka

 

 

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

AJ - 1. skup.

Hanka Vacková

Doučování ČJ

Kania Ksawery

 

 

 

Čtvrtek

AJ - 2. skup.

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

 

 

Pátek

 

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

Pondělí 8.3.

AJ - skupina Aj1 Vacková - přítomný průběhový čas. Úkol vložen v MS teams

M - opakování

Násobení, dělení, řády T,S,D,J, sudá a lichá čísla, písemné sčítání a odčítání

Čj - podstatná jména, slovesa

uč. str. 132 cv. 2a,b

DÚ - cv. 3 - napsat pouze slovesa

ČT - str. 128 báseň - Buzení - naučit se číst

Psaní - str.9( holky splněno)

 

 

Distanční výuka od 22. 2. - 26. 2.

Pátek 26.2.

M - sčítání do 1000

Uč. str. 79

PS str. 22 cv. 1 + on line cvičení

ČJ - slovesa

Kontrola dú, cvičení na školákově

PS - str. 37 cv. 2

Čt - kolibříci

Písanka - str. 5 - Měsíc, kosmonauti

Přeji krásné prázdniny

 

Čtvrtek 25. 2.

ČJ - slovesa

DÚ - vymyslet 10 - 15 sloves k obrázku uč. str. 131 cv. 1

M - odčítání do 1000

PS - str. 21 cv. 1, 2,3,5

DÚ - str. 21 cv. 4,6

PRV - uč. str. 39

DÚ - zápis do sešitu

 

Středa 24.2.

ČJ - opak. vyjm. slov - diktát

Podstatná jména - obecná, vlastní - rozdělení

DÚ - zaslat diktát do MS - Teams nebo do emailu

M - uč. str. 77 cv. 1,2

PS str. 20 - kontrola dú

DÚ - str. 20 cv. 5,6

PRV - samostatná práce

uč. str. 39 pročíst a udělat krátký zápis do sešitu

Rostliny rostou, vyvíjejí se a rozmnnožují

 

Talent Horních Počernic - soutěžní výstava. Těšíme se na vaše práce! Podrobnosti jsou v odkazu:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/226/Talent%20Horn%C3%ADch%20Po%C4%8Dernic%20-%20sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD%20v%C3%BDstava.pdf

Středa 24. 2.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - Lekce 5, četli jsme text na str. 26 v učebnici, zkoušeli jsme kvíz na mentimeter.com, úkol na prázdniny nezadán, v pondělí zkontrolujeme úkol na str. 26 v PS, cvičení 5. Děkuji za odevzdání dobrovolných úkolů na liveworksheets, okomentuji na hodině.

 

Úterý 23.2.

ČJ - opakování vyjm. slov po V - školákov - ústně

Procvičovat můžete na školákoě

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm

 

Podstatná jména - uč. str. 129 cv. 5a, str. 130 cv. 6a

DÚ - str. 130 cv. 7 - napiš do sešitu ČJ - D.  Rozděl slova na tři skupiny - osoby, zvířata, věci (zítra kontrola na on line)

M - odčítání s přechodem přes 100

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-15/

 

Uč. str. 76 cv. 1,2,3 , PS str. 20 cv. 1

DÚ - str. 20 cv. 3,4 (kontrola na on line)

Čtení - Kolibříci - prezentace dětí

PRV - pročíst uč. str. 38,39

Zápis do sešitu

Rostliny reagují na změny v přírodě - změna teploty a vzduchu. Květy rostlin se zavírají a otevírají. Stromy shazují na podzim listí.

Rostliny se pohybují - částmi svého těla např. slunečnice otáčí květ za sluncem. Pohybovat se mohou semena rostlin.

 

 

 

Pondělí 22. 2.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - přítomný průběhový čas (I am singing, you are singing, etc.) Úkol na středeční hodinu: PS str. 26/5

M - pamětné sčítání, příklady typu 432+59

Cvičení na školákově, zápis do sešitu

ČJ - opakování vyjm. slov

Podstatná jména - řazení slov do skupin, školákov, zápis do sešitu

Čtení - Kolibříci - prezentace dětí + psaní str. 6 - celá

 

 

 

Distanční výuka od 15. 2. - 19. 2.

Pátek 19.2.

M - kontrola dú pra. list str. 28

Pamětné + a - do 1000 , přechod přes základ 100

PS - str. 19 cv. 4,5,6 - kdo nestihl, dopočítá za dú

ČJ - podstatná jména

uč. str. 128 -129 cv. 1 - ústně, cv. 2 - zápis do škol. sešitu

ČT - str. 110- +115 - zkoušení

Pís. str. 8

Přeji hezký víkend

 

Důležité!!!

Zítra 19.2. - zrušena třídnická hodina. Přesunuji na úterý 23.2. od 11:00 hod. Již zadáno v MS - T.

 

Čtvrtek 18.2.

M - Sčítání - přechod přes základ 100

Uč. str. 75 cv. 5,6

DÚ - str. 75 cv. 7 (zaslat do MS -T)

ČJ - vyvození - podstatná jména

Práce na školákově + PS str. 37 cv. 1 - DOKONČIT ZA DÚ

PRV - Rostliny uč. str. 38,39 - společné znaky rostlin

DÚ - zápis do sešitu uč. str. 38 - VÝŽIVA, DÝCHÁNÍ A VYLUČOVÁNÍ + obrázek

 Image result for fotosyntéza

 

 

 

Středa 17.2.

ČJ - uč. str. 118 cv. 5a, 119 cv.6,7,8, 120 cv. 9

DÚ - str. 120 cv. 10

M - sčítání přes základ 100

Pracovní list str. 28

uč. str. 74 cv. 4a

DÚ - pracovní list str. 28 cv.  10

PRV - samost. práce uč. str. 38 - 39 pročíst Rostliny a společné znaky rostlin

DÚ - Kvíz - HOUBY - Teamsy do 18.2.

HV - str. 62 píseň Až já pojedu přes ten les

https://www.youtube.com/watch?v=Q_U5917I79I

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 5, přítomný průběhový čas, tvoření otázek, DÚ v ms teams a odeslán na e-maily.

Možnost dobrovolného procvičení:

https://quizlet.com/_9fhr0q?x=1jqt&i=374w7s

listy na webu liveworksheets: https://www.liveworksheets.com/jy864773yg nebo https://www.liveworksheets.com/zn38395eq

Návod k odevzdání je vložen zde trochu níže u dne pondělí 18. 1. 2021

 

 

 

Úterý 16.2.

ČJ - uč. str. 117,118 cv. 4a,  DÚ - 4b

M - uč. str. 71 cv. 1,2,3

PS - str. 19 cv. 1

DÚ - PS str. 18 - dopočítat

PRV - Houby - živé organizmy

PS - str. 45 - celá. Čtení zápisů

DÚ - zaslat zápis o houbách

Čtení - čít. str. 110 O princezně solimánské

 

Pondělí 15. 2.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 5 (přítomný průběhový čas - kladné věty, otázky) , úkol PS str. 24/cv. 1 (zkontroluji na hodině, nebo můžete poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

dobrovolné procvičení: tvoření otázky: https://wordwall.net/resource/10943028

dobrovolný úkol: Dělali jsme navigování, vydejte se na procházku a anglicky sepište plán cesty (go straight, turn left, etc.) Vyfoťte místo, pošlete mi fotku místa a popis cesty.

M - pamětné čítání a odčítání

On line cvičení - společně do sešitu

PS - str. 17 cv. 4

DÚ - str. 17 cv. 3 - zapiš do vytvořené tabulky

                    cv. 5

ČJ -opakujeme vyjmenovaná slova, cvičení na školákově - pravopis

Slovo a skutečnost

Uč. str. 116 cv. 1,2

DÚ - str. 117 - 118 - číst básničku

ČT - čít. str. 110 - 115 - O princezně solimánské. Číst každý den. V pátek budu zkoušet na on line výuce.

 

 

Distanční výuka od 8.2 - 12. 2.

Pátek 12.2.

M - str. 73 cv. 2,3 - odčítání

Pr. list str. 27 cv. 9

DÚ - pr. list str. 27 cv. 10,11,12 - poslat do Teamsů

ČJ - opak. vyjm. slov - B,L,M,P,S,V,Z

Cvičení na školákově. Zápis do sešitu.

ČT - čít. str. 108- 109 Kolibřík

DÚ - napsat do čtenářského sešitu informace o KOLIBŘÍKOVI. 6-8 vět + obrázek. (do 22. 2.) Zdání je i v Teamsech. Neposílat.

Psaní - str. 4 celá

TV - hrátky se sněhem, zimní radovánky, sáňkování, bobování, koulování

VV - otisky do sněhu, stopy zvířat

PČ - modelování se sněhem

besten Rodelbahnen Deutschlands

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 11.2.

M- uč str. 73, cv. 2,3 - sčítání do 100 s přechodem přes 10

DÚ - PS - str. 18 cv. 6,7,8 - jen sčítání

ČJ - opakování - vyjmenovaná slova po V,Z, slova v jiném tvaru, slova příbuzná

Uč. str. 115 cv. 1,2,3,4

cv. 4 - písemně do sešitu

DÚ - pracovní list - str. 30 - zaslat do Teamsů

PRV - Houby - uč. str. 37 

DÚ - udělat krátký zápis do sešitu + nakreslit a popsat Stavbu těla hub  (na 16. 2.)

ČT - čít. str. 108 - 109 O kolibříkovi

 

Středa 10.2.

ČJ - uč. str. 112,113

Diktát - opis vět. Pravopis slov po vyjm. slovech  Z,V.

DÚ - zaslat diktát ke kontrole

M - pamětné sčítání a odčítání

Práce s pracovním listem. Školákov. Řazení čísel podle posloupnosti.

DÚ - zaslat číselnou řadu z 9.2.

DÚ - pročíst v uč. str. 70, 71 - jednotky hmotnosti, jednotky objemu.

PRV - téma Houby uč. str. 37 - pročíst

HV - zatančit si rytmický tanec

AJ  - skupina Aj1 (Vacková) - čtení, navigování po městě, nový úkol nezadán.

 

Úterý 9.2.

ČJ - uč. str. 112 cv. 1,2,  cv. 4 písemně do sešitu

DÚ - str. 112 - 113 Ježek - číst a odůvodnit pravopis

M - uč str. 70 cv. 1,2,3,5

DÚ - uč. str. 70 cv. 5 - výsledky seřadit od největšího čísla po nejmenší. Psát do školního sešitu.

PRV - PS str. 40,41 - kontrola dú + opakování živá příroda

DÚ - uč. str. 36 - přečíst + udělat zápis do sešitu. Nakreslit obrázky nebo nalepit (rostlina, zvíře, houba, člověk).

 

 

Pondělí 8. 2.

Aj  - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 4 - navigování ve městě. Úkol vložen v MS teams a odeslán na e-maily.

M - uč str. 68, cv. 3a,b - slovní úlohy

          str. 69 cv. 4,5,6

DÚ - PS . str. 18 - prostřední část (šedý sloupec+ 4,5)

ČJ - opakování vyjm. slov

PS str. 36 cv 2 celé

DÚ - str. 36 cv. 3 - poslat ke kontrole do Teamsů nebo do emailu. Zítra do 14:00 h.

 

 

 

 

Distanční výuka od 1.2. - 5.2.

Pátek 5.2.

ČJ - opakování vyj. slov po Z na školákově

Čtení s porozuměním - gramar.in, rozbor básně

Psaní - pís. str. 2

M - G - uč. str. 117

PS - 1. díl str. 44 - celá

DÚ - zaslat ke kontrole str. 44

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 4.2.

ČJ - opakování vyjm. slov. uč. str. 107 cv. 4 - ústně

PS - str. 35 cv. 2,3

DÚ - PS - str. 35 cv. 1 dole - zaslat ke kontrole do Teamsů nebo emailu

M - Sčítání a odčítání do 1000 uč. str. 68 cv. 1,2

PS str. 15 cv. 1,2,3

DÚ - str. 15 cv. 6

PRV - Živá příroda

On line cvičení, uč. str. 36 + DÚ - PS str. 41 - kašpárek

 

Středa 3.2.

ČJ - diktát - zaslat ke kontrole do 4.2. do 8:00h

Práce s textem Prac. list str. 60 - DÚ - dokončit str. 60 (založit do složky)

M - kontrola dú

PS - str. 26 cv. 4,5 - společně

Prac. list str. 25 - DÚ - dokončit cv. 3 ( zítra kontrola na on line)

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - jak někoho navigovat (go straight, turn left, etc.) Úkol PS str. 23/8

V pondělí kontrola obou úkolů PS 22/6 + 23/8

HV -poslech J.S. Bach - Chorální předehra.

https://www.supraphonline.cz/album/429-bach-skladby-pro-varhany?trackId=7282

Píseň - Komáři se ženili

https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U

 

 

Úterý 2.2.

ČJ - vyjmenovaná slova po Z.

Prezentace na on line. Uč. str. 105, 106 cv. 1

PS - str. 35 cv. 1

M - uč. str. 67 cv. 1,2

DÚ - PS - str. 14 cv. 4

PRV - prezentace projektů o planetách sluneční soustavy.

ČT - uč. str. 101 - 107 J. Trnka - Zahrada

Pís. 2. díl str. 1 - celá

 

Pondělí 1.2.

M - uč. 66 cv. 1,2,3,4

PS - str. 14 cv. 1

DÚ - str. str. 14 cv. 2,3,6

ČJ  - PS str. 34 cv. , uč. str. 104 - Pamatuj!

DÚ - str. 104 cv. 11

Online řešení úloh: Čtení s porozuměním (gramar.in)

PRV - projekt o planetách. Zítra prezentace na on line.

VV - do pátku 5.2. nakresli nebo namaluj zimní sport nebo zimní sporty. Pošli do MS - Teams nebo emailu.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - čtení; úkol: PS str. 22/6

 

 

Distanční výuka 25. 1. - 28. 1

 

Čtvrtek 28. 1.

AJ ( Zikmundová)

pracujeme v 5. lekci, tvoříme otázku na přítomný čas průběhový - viz. PS strana 24/1 a 2

vysvětlujeme si slovosled v otázce v přítomném průběhovém čase, děti mají zápis v sešitě

mají se naučit význam tázacích zájmen - Who( kdo), Where ( kde), What( co)

Dú: napsat dopis kamarádovi z dovolené PS strana 2/6

ČJ - procvičujte vyjmenovaná slova

M - procvičujte násobilku, pamětné +, - do 100, 1000

PRV - Projekt o planetách. Prezentace projektu bude v úterý 2.2.

PAXI - Sluneční soustava (česky) - YouTube

Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji Vám krásné pololetní prázdniny a děkuji rodičům za spolupráci.smile

29. 1. Pololetní prázdniny - nebude prezenční a ani distanční výuka. Vzhledem o opatření MŠMT nelze realizovat školní družinu pro případné zájemce.

 

 

Středa 27.1.

 

ČJ - kontrola dú, uč. str. 102 cv. 6 - ústně i písemně do sešitu škol.

DÚ - procvičovat předpony vy, vý na školákově Vyjmenovaná slova po V procvičování (skolakov.eu)

M - uč. str. 65 cv. 1,2, 

PS - str. 13 - celá

DÚ - uč. str. 64 cv. 5 + str. 65 cv. 3 - vše do sešitu M - D

ČT - čít str. 99-100 Hejkal, písanku dopisovat

PRV - uč. str. 32,33,34,35 - pročíst. Vybrat si jednu planetu a napsat  o ní zajímavé informace do sešitu prv + nakreslit nebo nalepit obrázek planety. Mini projekt budete představovat na online hodině příští týden v úterý 2.2.

 Aj - skupina Aj1 (Vacková) - předložky místa (next to, opposite, between), obchody. Úkol nezadán,

na zkoušení z nemocí nám v pondělí zbývají čtyři děti.

Online procvičení (nepovinné): https://wordwall.net/resource/7063070

Úterý 26.1.

ČJ - slova s předponou vy, vý

Předpona vy-, vý- ZŠ Krčín - YouTube

 

Zápis do sešitu

DÚ - uč. str. 102 cv. 5a - napsat slova do sešitu ČJ - D

M - uč. str. 63,64 - čítání do 1000

On-line cvičení - obchodování. Počítání bankovek, mincí.

DÚ - PS str. 13 cv. 1,3,6

PRV - Teplo a světlo, uč. str. 31, PS - str. 39

DÚ - nalepit do sešitu značky počasí ze str. 39 + zapsat a zakreslit značkou počasí, které ten den převládá. Zapisujte po dobu jednoho týdne.

Zápis do sešitu:

Teplo a světlo

Teplo a světlo patří mezi základní podmínky života na Zemi.

Teplo a světlo nám dává Slunce, které je zdrojem energie.

Světlo potřebují také zelené rostliny, které vytváří kyslík. Kyslík je nezbytný k životu, který potřebují rostliny, živočichové a lidé.

Hledejte si informace k planetě sluneční soustavy, která Vás zaujala. (uč. str. 32,33)

 

INFO

Dne 28.1. proběhne třídnická hodina. Již je zavedena v kalendáři MS Teams. Proběhne i sebehodnocení v žákovské knížce.

 

Pondělí 25. 1.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - obchody a kde jsou (nex to = vedle, naproti = opposite, between = mezi).

Budu příště zkoušet ještě z nemocí a bolestí. Prosím, kdo ještě neposlal předchozí úkol o zaslání na e-mail.

případně ke komu se omylem vůbec nedostal, prosím napište mi: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úkol strana 20 v PS. Odkazy na procvičení (dobrovolné):

https://wordwall.net/resource/9900861

https://wordwall.net/resource/6134095

https://quizlet.com/_9b14bg?x=1qqt&i=374w7s

 

M  - uč. str. 63 cv. 1,2,  3 - do školního sešitu

PS - str. 12 cv. 1,2,4,5

DÚ - PS str. 12 cv. 3,6

ČJ - uč. str. 101 cv. 2,   cv. 3 do škol. sešitu

DÚ - procvičování na školákově - Tvary vyjm. slov a slov příbuzných

Vyjmenovaná slova po V (skolakov.eu)

PRV - půda uč. str. 30 - opakovat + str. 27 básnička Zeměkoule

DÚ - PS str. 38 - dú z min. týdne. 

 

 

Distanční výuka od 18. 1. - 22. 1.

Středa 20. 1.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - opakování nemocí a zranění, přístí hodinu zkoušení ze slovíček, která jsem zasílala již dříve

k tomuto tématu. Možnost online procvičení zde: https://quizlet.com/_98y7ye?x=1jqt&i=374w7s

Úkol: vkládám zde a zaslala jsem také na e-mail. Bohužel se v ms teams bubliny rozhodily, proto jsem ho do teams nenahrála. 

Download this file (úkol - 3. B .docx)

Začali jsme 4. lekci: obchody. Možnost online procvičení zde: https://quizlet.com/_9b14bg?x=1jqt&i=374w7s

Zapomněla jsem na hodině okomentovat odevzdané dobrovolné úkoly, omlouvám se dětem, okomentuji příště. Děkuji za odevzdávání. Slovní zásobu ke 4. lekci zašlu na e-maily.

 

Aj- skupina A2 ( Zikmundová)

lekce č- 5. Seznamujeme se s tvořením přítomného průběhového času

Dú: zopakovat si význam sloves na str. 24 ( v zeleném rámečku). Děti si psaly do slovníčku, jen se je mají už jen naučit

Budeme procvičovat v dalších hodinách

 

Pondělí 18. 1.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - otázka se slovesem have got (Have you got a headache? Yes, I have x No, I haven't), rady a pokyny (Go outside, don't go outside).

úkol: PS str. 16/5, dobrovolný úkol str. 16/6 - nakreslit plakát o tom, jaké rady dáme někomu, kdo chce žít zdravě.

Dobrovolné procvičení online:

https://www.liveworksheets.com/2-zh386770jn

a

https://www.liveworksheets.com/ev1504732eq

Možnost odevzdání, zkontroluji. Návod k odevzdání: