23.10.2019

M-  uč. str. 28/ cv. 3-5 

      PS str. 19/ cv. 2,3,4+ str. 22/ 3,7,8

ČJ- uč. str. 44/ cv. 5

       do škol. sešitu- uč. str. 46/ cv. 3a

AJ- Opakování učiva, test, Halloween

DÚ- uč. str. 46/ cv.3b

       Ve čtvrtek- v prvouce bude projektová hodina na téma - Jsme Evropané. Děti jsou rozděleny do skupin. Každá skupina má podat informace o přiděleném státě. Děti si donesou obrázky, zajímavosti o tomto státě apod.

 Ve škole stále jsou vši- pravidelně kontrolujte dětem vlasy.

29.10. a 30.10.- Podzimní prázdniny

31.10. a 1.11.- Ředitelské volno

V době volna lze využít družinu- informace na úvodní stánce školy.


 

22.10.20149

M- uč. str. 27/ cv. 8,9+ str. 28/ cv. 1

     PS str. 19/ cv. 1

ČJ-  uč. str. 43/3+44- tabulka

        PS str. 13/ cv. 2+ str. 14/ 3- doplnění

Geometrieuč. str. 112+ PS str. 39- celá

PRV- uč. str. 14+ PS str. 18

ČTENÍ čítanka str.35-38+ Písanka- str. 11 

DÚ- PS str. 14/ cv. 3- přepsat

        Ve čtvrtek- v prvouce bude projektová hodina na téma - Jsme Evropané. Děti jsou rozděleny do skupin. Každá skupina má podat informace o přiděleném státě. Děti si donesou obrázky, zajímavosti o tomto státě apod.


21.10.2019 

M-uč. str. 27/ cv. 5,6

    PS str. 18/ cv. 4-9

ČJ-  uč. str. 42/ cv.1,2

       PS str. 13/ cv. 1

PRV- PS str. 16,17

DÚ- ČJ- uč. str. 43/ cv 4

       PRV- PS str. 16- zelené okénko


 

18.10.2019

ČJ-uč. str. 35-36- čeština a cizí jazyky

AJ- PS:54/4,5, příští hodinu bude krátky test, prosím zopakovat: slovní zásobu- food, clothes, animals (alespoň 5 slovíček z každého tématu, ale taky psát), umět popsat oblíbené zvířátko -PS: 51/8. Děkuju.

Ve škole stále jsou vši- pravidelně kontrolujte dětem vlasy.


 

 17.10.2019

M-uč. str. 26 + PS str. 18/ cv. 3+22/5,6,10

ČJ-  uč. str. 34- spisovnost a nespisovnost

AJ- Korenčiaková: Otázky a odpovědi s How many?, PS: 52/2, 53/3

PRV-uč. str. 13

ČTENÍ- čítanka str. 29-33+ písanka str. 10

DÚ- M- úkol nalepený v domácím sešitě

 


16.10.2019

M-  sudá a lichá čísla- uč. str. 25- celá+ PS str. 18/ cv. 1,2

ČJ- uč. str. 39/ cv. 2+39/ cv.3+ úkoly + str. 40/ cv.4

AJ- Korenčiaková: nová slovíčka, PS: 50/5, 51/7, DÚ: 51/8

Procházka: Kontrolní test na slov. spojení there is/there are + otázka

ČT-čtenářská dílna- práce s vlastní knihou

DÚ- M- děti si nalepily do domácího sešitu

Ve čtvrtek budeme psát test z prvouky na téma obec.

Ve škole se opětovně vyskytují vši, kontrolujte dětem vlasy.

Prosím o důkladnou přípravu pomůcek na vyučování dle rozvrhu- stále dětem chybí knížka na čtení, prvouka, sešit se sovičkou, lepidla apod.


 

15.10.2018

M-  uč. str. 24

      PS str. 22/ cv.13,14,15+ str. 17/ cv. 3,4

ČJ-uč. str. 34/ cv. 9,10+ 39/ cv.1

Geometrie- PS str. 38 celá+ 39/ cv. 6

PRV- Opakování tématu obec

ČTENÍ- uč. str. 28,29 + písanka str. 9

DÚ- M- uč. str. 24/ cv. 14- každý řádek zapsat do 1 sloupečku

Ve čtvrtek budeme psát test z prvouky na téma obec.

 


 

14.10.2019

M- uč. str. 23- celá

     PS str. 17/ cv. 1,2

ČJ- uč. str. 33/ cv. 8

      PS str. 12/ cv. 5

PRV-uč. str. 12

        PS str. 12,13- dokončení+ str. 14- žluté okénko

DÚ  ČJ- PS str. 12/ cv. 5- dokončit

     PRV- PS str. 15- žluté a zelené okénko


11.10.2019

ČJ-uč. str. 33/ cv. 5,6

    PS str. 12/ cv. 4 

ČTENÍ-Děti z Bullerbynu

AJ- Vazba There is/are, slovní hry na procvičování slovní zásoby

DÚ- PRV na pondělí ( ze čtvrtka)- PS str.13- zelené cvičení s domečkem

V pondělí 14.10. budeme mít třídnickou hodinu- končíme ve 12:35 hod.


 

10.10.2019

M- uč. str. 22/ cv. 7

     PS str. 16/ cv. 1-5

ČJ- uč. str. 32/ cv. 3+ 33/ cv. 4,5- ústně

      PS str. 11/ cv. 2

AJ-Procházka - There is/There are , tvoření otázek a odpovědí, PS 52/1,2

     Korenčiaková- PS: 48/2, 49/3; : 47/ 3. Nová slovíčka: crocodile, monekey, giraffe, lion hippo. Neurčité členy a/ an.

PRV- Velké obce-uč. str. 11

ČTENÍ- čítanka- str. 25,26+ Písanka str.9

DÚ- ČJ- PS str. 11/3

V pondělí 14.10. budeme mít třídnickou hodinu- končíme ve 12:35 hod.


 9.10.2019

M- uč. str. 22/ cv. 5,6

     PS str. 15/ cv. 2-5

ČJ- Slova příbuzná- uč. str.31- celá+ 32/ cv. 2+ PS str. 11/ cv. 1

AJ-Procházka - V hodině PS 50,51/5,6,7  DÚ 51/8

      Korenčiaková- vazba There is/ There are, procvičování

ČTENÍ- Práce s vlastní knihou- čtenářská dílna

DÚ- M- PS str. 22/ cv. 11,12


8.10.2019

M- uč str. 21- celá- ústně

     PS str. 15/cv. 1

ČJ- uč. str. 25/ cv. 1+ úkoly a,b,c,d

      školní sešit- přepis uč. str. 27/ cv. 4- 2 řádky

Geometrie- PS str. 38/ cv. 3

PRV- uč. str. 10

Čtení- čítanka str. 22-24 + Písanka str. 8- celá

DÚ- PRV-PS str. 12- žluté a zelené okénko

       M- PS str. 38/ cv. 3

8.-10.10.- sběr starého papíru


7.10.2019

PRV -  Horní Počernice


 

4.10.2019

ČJ- sloh- šikana uč. str. 29/ cv. 4,5

AJ- Korenčiaková: Opakování a úvod do tématu- Zvířata 

                           Prosím zopakovat: 1. slovní zásobu- oblečení, jídlo 2. sloveso "mít".

                          Žákům jsem vzala pracovní sešity ke kontrole.

DÚ-   PRV-Na pondělí--do sešitu nalepit obrázek Horních Počernic- možno využít Hornopočernický zpravodaj

         Psaní na prac. list+ obrázek dokončí, kdo nestihl a v pondělí donese

 V pondělí jdeme do Divadla Pohoda na představení Staré pověsti české. Do školy si děti donesou pouze penál a věci na prvouku.


 

 

 

 

3.10.2019

ČJ-uč. str. 24/ cv. 3+ práce na prac. list

M-PS str. 14/ cv. 1,2,3,4,6

AJ- Korenčiaková  PS: 45/7, 46/2, DÚ: 45/8

Procházka DÚ PS 48/celá strana

PRV- Moje obec Horní Počernice

ČTENÍ- čítanka str. 20-22+ Písanka str. 7- celá

- M- PS str. 14/ cv. 7

       PRV-Na pondělí--do sešitu nalepit obrázek Horních Počernic- možno využít Hornopočernický zpravodaj


2.10.2019

M- PS str. 13/ cv5+14/5

      školní sešit- PS str. 13/ cv. 4

ČJ- uč. str. 23/2 a,b+ práce na prac. list

AJ-Procházka - slovní spojení there is/ there are - pracovní list vytisknutý a každý má u sebe, podobně v PS 48/2

 

ČTENÍ- Já Baryk- čtenářská dílna

- M uč. str. 20/ cv. 8- napsat do 2 sloupečků


 1.10.2019

 M- uč. str. 20/ 5,6,7- na tabuli+ 19/ cv. 4- do školního sešitu

      PS str. 13/ cv. 1,3

ČJ- Věta jednoduchá- uč. str. 22/ cv. 1+ práce na prac. list

Geometrie- uč str. 111+ PS str. 38/ cv. 1

Prv- str. 10,11

Čtení- čítanka str. 16-19+ Písanka str. 6- celá

DÚ- ČJ- děti mají nalepený v domácím sešitě

        Čtení- děti mohou číst text podle svého výběru, ale alespoň 10 minut nahlas

Děti, kterým se nepovedl test z prvouky, nabízím ve čtvrtek možnost opravy.smile 

Ve škole se opět objevují vši, kontrolujte průběžně dětem vlasy.


30.9.2019

M- pětiminutovky, PS str. 11/ cv. 3, 13/ cv. 2a,b

      uč. str. 19/ cv1,2- ústně

ČJ- uč. str. 22/cv.2, práce na pracovní list

PRV- test- dopravní značky

DÚ-ČJ- úkol mají děti vlepený v domácím sešitě

Děti, kterým se nepovedl test z prvouky, nabízím ve čtvrtek možnost opravy.smile


27.9.2019

ČJ- uč. str. 27,28- slohové úkoly

AJ- Korenčiaková: Jídlo- procvičování slovní zásoby, nová slovíčka: sausages, potatoes, vegetables, chicken. Sloveso "like" (kladné věty, záporné věty, otázky, krátke odpovedi).

 V pondělí 30.9. budeme psát testík z prvouky- dopravní značky- uč. str. 8!!!!

Od pondělí budu vybírat 60 Kč. na divadlo- do divadla půjdeme v pondělí 7.10.


 26.9.2019

ČJ-uč. str. 20/ cv. 5+ 21/ cv/1- ústně

     PS str. 10/ cv. 20

M- uč. str. 18/ žluté a modré okénko

     PS str. 12/ 11-15

AJ- Korenčiaková PS: 41/6, 42/2, DÚ: 41/7

       Procházka - PS str. 46/47 zopakovat na test

PRV- uč. str. 9+ práce do sešitu

Čtení- čítanka str 10,11

           písanka str. 5

DÚ- ČJ- PS str. 10/ cv. 20- dokončit

       V pondělí 30.9. budeme psát testík z prvouky- dopravní značky- uč. str. 8!!!!

Od pondělí budu vybírat 60 Kč. na divadlo- do divadla půjdeme v pondělí 7.10.


 

25.9.2019

M-  PS str. 12/ cv. 7-10+ str. 10/ cv. - celá

ČJ- Hlásky na konci slova - Uč. str. 21/ cv. 1- ústně + PS str. 10/ cv19

AJ-  Procházka - DÚ- PS 47/3 a B

AJ-Korenčiaková- PS: 40/5, dokončit věty 5,6

DÚ- ČJ- PS str. 9/ cv. 18

 


24.9.2018

M--uč. str. 17/ cv. 6,7+ PS str. 10/ cv. 4,7

G- PS str. 37/ cv. 2-6

ČJ- PS str. 8/ cv. 16,17

PRV- PS str. 8,9

Čtení-čítanka- str. 8,9+ Písanka str. 4

- ČJ- uč. str. 20/ cv. 4

       M- uč. str. 17/ cv.8- 4 sloupečky


23.9.2019

ČJ-uč. str. 20/ cv. 3 ,PS str.9- dole

M- uč. str. 16/1,2,3,PS str. 12/4,5,6

PRV- PS str. 8

- ČJ-PS dokončit 2 slova str. 9 dole

       Oprava diktátu- kdo měl chybu, napíše jednotlivá slova správně. Prosím o podpis.


20.9.2019

ČJ- uč. str. 18/ cv. 1

      PS str. 7/ cv. 15

ČTENÍ - Děti z Bullerbynu

AJ- Korenčiaková: sloveso "mít", krátké odpovědi, přivlastňování- Dan´s book, DÚ: PS str. 39/3 dokončit

AJ - Procházka -sloveso "mít" ve všech osobách jednotného čísla, DÚ - PS 45/7,8


19.9.2019

Aj - Procházka - domácí úkol prac. sešit 40/5 - doplnit otázky a odpovědi

AJ- Korenčiaková- sloveso "mít"- kladné tvary, otázky, krátké odpovědi. Prosím, doma procvičovat kladné tvary.

ČJ- str.17/ cv. 6,1, 18/ cv. 2

M- uč. str. 14/ cv. 5,7, str. 15/ cv. 2

PRV- uč. str. 8+ PS str. 7

DÚ- ČJ- uč. str. 17/ cv. 5- jen 4 věty

 

18.9.2019

M- PS str. 9- celá+ str. 12/ cv3

ČJ- uč. str, 17/ cv. 4b

      PS str. 6/ cv. 13- dokončit

AJ-Procházka - procvičit slovesa "mít, být" ve všech osobách jednotného čísla, mají napsané v sešitě

Čtení-Práce s vlastní knihou

DÚ-M- PS str. 9/ cv. 3,5

ANJ Korenčiaková: slovní zásoba- oblečení, DÚ: PS 38/1

Děti mají v ŽK nalepené termíny třídnických hodin- budou převážně v pondělí. O konání tříd. hodiny vás budu vždy předem informovat. Nejbližší termín je pondělí 14.10.2019

 


17.9.2019

M- uč. str. 10/ cv. 3,5

     PS str. 7/ cv. 6,7+ str. 8- celá

ČJ- uč. str. 15/ cv. 1+ PS str. 6/ cv. 13

G- uč. str. 109,110+ Ps str. 36- celá

PRV- uč. str. 8

Čtení- čítanka str. 6,7+ písanka str.2

DÚ- ČJ- uč. str. 16/ cv. 4a)

        čtení- čítanka str. 6-7

Zítra si děti donesou na Dílny čtení svou knížku .

Na 31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.smile


16.9.2019

M- uč. str. 11/ cv. 8- do škol. sešitu

     PS str. 7/ cv. 1-5

ČJ-uč. str. 14

     školní sešit uč. str. 15/6

PRV -PS str. 5- dokončení+ str. 6 úprava stolu

- M- PS str. 12/ cv. 1,2


13.9.2019

ČJ- uč. str. 13/ cv. 3,4

      PS str. 6/ cv. 11,12

ČTENÍ- Děti z Bullerbynu- čtení na pokračování

AJ  Korenčiaková: Žáci by měli umět: 1. Sloveso "mít" ve 3. osobě, jed. čísla, kladné věty: It has got five legs.

                                                                2. Krátke odpovědi: Yes, it has. No, it hasn´t

                                                                3. Otázku: Has it got...? - budeme ještě procvičovat

                                                                4. slovní zásoba: foot, feet, ear


12.9.2019

ČJ-Uč. str. 12/ cv. 1,2

     PS str. 5/ cv. 9

M-Uč. str. 10/ cv1

     PS str. 6- celá

AJ- skup. Korenčiaková: prosím, procvičovat krátké odpovědi na otázky o strašidle : Has it got green hair? Yes, it has. No, it hasn´t.

DÚ- ČJ- PS str. 5/ cv. 10- celé

Zítra opět plavemesmile


11.9.2019

M- PS str. 5/ cv. 2-6+ str. 6/ cv. 3- 1. tabulka

ČJ-uč. str. 11/ cv. 3+ úkoly

    PS str. 4/ cv. 7,8 

DÚ- ČJ- PS str. 4- cv. 8- dokončit

AJ (Kor): Části těla- opakování slovní zásoby, prac. sešit str. 34. (leg, foot, hand, arm, head), Kreslili jsme strašidlo podle pokynů- It has got two eyes. It has got seven legs. Doma procvičovat popis strašidla: This is my monster. It has got two arms. It has got five legs.

Zítra děti čeká program POLYTECHBUS- nemusí si nosit čítanku

 


10.9.2018

M- ps STR. 4/ CV. 2,3,5

ČJ - UČ. 10/1+ ps STR. 3/ CV.6

G- uč. str. 108/celá, ps str. 35/ 3,5

PRV- PS str. 5, str. 6- 1. část

ČTENÍ- čítanka str. 3+ písanka str. 1

DÚ- M- uč. str. 6/ cv. 7- 1. a2. sloupeček- vypočítat+ zkouška


 9.9.2019

M- uč. str. 6/ cv. 5

     PS str. 3/ cv. 3+ str. 4/6,4+str. 5/ cv. 1- 1. sloupeček

ČJ- uč. str. 9/ cv. 1

      PS str. 3/ c. 5

PRV- uč. str. 7

DÚ-ČJ- PS str. 2/ cv. 4- přepsat

Dnes děti mají v ŽK vlepenu informaci o ceně PS - 578,- Kč. Peníze posílejte po dětech od zítřka/prosím přesnou částku/.

Na středu si děti nachystají knihu Já, Baryk.


6.9.2019

ČJ- uč. str. 8/ cv. 2 a-d

      PS str. 2/ cv. 3

Kdo nedokončil cv. 3- dokončí za DÚ.

Od pondělka 9.9. probíhá výuka dle rozvrhu.

6.9. 2019

AJ- úvodní hodina, opakování, pozdravy, barvy, čísla


5.9.2019

Zítra opět výuka dle rozvrhu, ale pouze 4 hodiny- ČJ, plavání, čtení. Výuka končí v 11:40.

Děti, které nebudou plavat, donesou omluvenku na lístečku a budou mít s sebou boty k bazénu / žabky, apod./

Na čtení si děti, které mají doma, donesou knihu Děti z Bullerbynu.

Dnešní učivo:

ČJ- uč. str. 8/ cv. 1, PS - str. 1/ cv. 2

M- uč. str. 5/cv.2, str. 6/ cv. 3

     PS str. 3/ cv. 5,6+ str. 4/ cv. 1


4.9.2019

Zítra si děti donesou kufříky, kapsáře, podložky na lavici a čtvrtky / kdo ještě nepřinesl/.

Ještě některé děti nemají vyplněnou 1. stránku v ŽK + email.

Od zítřka začíná výuka podle rozvrhu, ale jen do 4. vyuč. hodiny- ČJ, M, AJ, PRV. Děti si již donesou učebnice i PS.

Konec výuky je v 11:40 hod.


3.9.2019

3.-5.9.- sběr starého papíru

Děti dostaly rozvrh- prosím vyplnit str. 1 a do řádků jiné údaje zapsat email na oba rodiče.

Děti dostaly i rozvrh, do kterého si doplnily značky: G- geometrie

                                                                                     Č- čítanka

                                                                                     K-kniha- budeme mít čtenářské dílny a číst vlastní knihu

                                                                                     B- Děti z Bullerbynu- čtení na pokračování

Zítra si děti donesou uč.+ PS na matematiku i český jazyk.


Školní rok 2019/20 zahájíme v pondělí 2.9.2019. První setkání bude trvat do 8:45 hod.

Napište na lísteček informaci, zda dítě půjde na oběd, do družiny a jestli odchází samo nebo s doprovodem.

Na úterý 3.9. si děti donesou penál a všechny sešity dle seznamu.

Sledujte pravidelně stránky naší třídy.

 


 

Sejdeme se v pondělí 2.9.2019 v 7:55 v té samé třídě jako loni.

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu - Odjíždíme již na plavání!!!

Nová email.adresa: iva.frauenterkova@zschvaly.cz - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. Připomínám, že absenci musí rodiče omluvit do 3 dnů.