Distanční výuka od 23.11. - 27.11.2020

Pátek 27.11.

M - online

odčítání a sčítání dvojciferných čísel. Přechody přes 10.

Uč. str. 45 cv. 10

ČJ - online

vyjmenovaná slova po L

Kontrola dú - odůvodnění pravopisu

Práce na školákově

Čtení str. 49 - 51

Zápis do čten. deníčku Kubula a Kuba Kubikula - Ilustrace Zdeněk Miler - krátký zápis

V pondělí si budeme číst celou knihu ve škole a vysvětlovat význam zastaralých slov a slov méně srozumitelných.

Přeji krásný adventní víkend.

1. neděle adventní (B) - videoúvod - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm

Kateřina Laluhová

 

 

Čtvrtek 26.11.

M - očítání dvojcif. čísel

Uč. str. 44 cv. 7,8

ČJ - vyjmenovaná slova po L

Význam slov, čtení slov

PS - str. 25 cv. 1

DÚ - str.25 cv. 2 + naučit se vyjmen. slova zpaměti

Čt - 49 - 51

VV - obrázek do čtenářského deníku podle knižní předlohy "Kubula a Kuba Kubikula"

PČ - úklid dětského pokoje a péče o pokojové květiny

 

Středa 25.11.

AJ - online

Aj1 (Vacková) - procvičení abecedy, vazby Is there....? Yes, there is/No, there isn't. Slovíčka my house, my flat.

Za úkol v pracovním sešitě chit chat 2: str.10/2 + str. 12/8. Zkontroluji ve škole v pondělí.

Aj2 ( Zikmundová) - 3. lekce, čteme článek Be healthy

procvičujeme věty s užitím předložek on, in, under, behind

Dú: PS 14/2

ČJ - Pr. list - str.23 - kontrola

Uč. str. 76 cv. 6

DÚ - str. 76 - červený rámeček PAMATUJ!

M  - Uč. str. 44 cv. 5,6

DÚ - vymyslet 12 příkladů na sčítání dvojciferných čísel i s přechodem přes desítku. Např. 45 + 27

ČT - str. 49 - 51 Kubula a Kuba Kubikula

PRV - samostatná práce - PS - str. 23 - celá

 

Úterý 24.11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B, diktát, pravopisná cvičení

PS - str. 24 cv. 6

DÚ - pracovní list - (email) - vypracovat a zaslat přes MT nebo emailem ke kontrole

M - Uč. str. 43 cv. 3,4 - do sešitu

PS - str. 23 cv. 4 - bingo

PRV - Uč. str. 19

Školákov - orientace v přírodě

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/orientace-v-krajine/svetovestrany.htm

Zápis do sešitu

Orientace v krajině

K orientaci na Zemi používáme mapy a GPS - elektronický navigační systém.

V krajině se orientujeme pomocí světových stran. Světové strany určíme pomocí GPS, kompasu, buzoly.

Hlavní světové strany jsou zakresleny ve směrové růžici  - sever - S, jih - J, východ - V, západ - Z a také vedlejší světové strany SZ, SV, JZ, JV.

Výrazné orientační body na mapě - mapové značky (kostel, zřícenina...)

Stanoviště - místo, ze kterého pozorujeme.

Obzor - část krajiny, kterou pozorujeme.

Děti si nakreslí směrovou růžici + svět. strany a jednoduchý obrázek např. určení severu podle přírody (slunce, letokruhy, mraveniště, lišejníky nebo hvězdy)

 

 

 

 

 

Pondělí 23.11.2020

AJ - online

Aj1 (Vacková) - třídili jsme nábytek do pokojů, za úkol je cvičení 1 na straně 10 v pracovním sešitě Chit Chat2. Nemusíte posílat, zkontrolujeme na hodině.

 

Aj Zikmundová: opakujeme popis pokoje

čteme komix The dragon Crown - za úkol si ho mají ještě jednou přečíst

začali jsme lekci 3 Be healthy! Z této lekce si děti zapíší do slovníčku následující slovní zásobu: - učebnice strana 14

Whats ´s the matter? -Co se děje?

stomach ache - bolest břicha

headache - bolest hlavy

sore throat - bolest krku

M - online

Sčítání dvojciferných čísel typu 34+23, 61+28...

Uč. str. 43 cv. 1 - zápis do sešitu, rozklad příkladu

                 cv. 2 - výpočet do sešitu

DÚ - slovní úlohy na násobení a dělení - pracovní list str. 34,35

ČJ - online

příbuzná slova k vyjmen. slovu BÝT - BÝVÁ, PŘIBÝVÁ, ZBÝVÁ, BYTOST, UBÝVÁ, NABÝVÁ, ODBÝVÁ

Zápis do sešitu

Uč. str. 75 cv. 4 - ústně, společně

                  cv. 5 - básnička

DÚ- naučit se zpaměti básničku o běláskovi na pátek 27.11.

DÚ - PS - str. 24 cv. 6

PRV - uč. str. 19 pročíst

DÚ - připomínám z minulého týdne PS str. 22 - nakreslit jednoduchou mapku pomocí vysvětlivek

 

 

 

Distanční výuka od 16.11. - 20.11.

Pátek 20.11.

M - online 

násobení a dělení

Školákov - hádej povolání - barevné počítání

Počítání pro rychlíky - PS - str. 32

ČJ - online

vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná. Jiné tvary vyjmenovaných slov.

Školákov

PS - str. 24 cv. 5

Čtení - online

čít. str. 45 - 48

Čtvrtletní obrázkový kalendář

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 19.11.

M - online

5ti minutovka na násobení a dělení do 10. Poslat ke kontrole do Teamsů nebo na email ještě dnes.

PS - str. 30 - kontrola dú

DÚ - pracovní list BAREVNÉ POČÍTÁNÍ - zapsáno i v MT. Zaslat ke kontrole na email nebo do Teamsů do zítřka.

ČJ - online

vyjmenovaná slova po B

Slova příbuzná, slova v jiném tvaru. Práce do sešitu.

DÚ - pracovní list str. 21 E,F,G,H,CH - zapsáno i v MT. Zaslat ke kontrole na email nebo do Teamsů do zítřka.

PRV - online

Orientace v krajině.

Uč. str. 18 - světové strany, kompas, buzola

PS - str. 22 cv. s knihou a)

DÚ - PS - str. 22 - do rámečku zakreslit pomocí vysvětlivek jednoduchou mapu krajiny. Pomůcka učeb. str. 19 (skutečná krajina zakreslená v mapě)

INFO

Zítra 20.11. ve 12:00 h třídnická hodina.

Děti chválím za krásné rybníky do VV a PČ

 

Středa 18. 11.

 

AJ - online

skupina Aj1 (Vacková) - opakovali jsme abecedu, předložky, nábytek. Budeme nyní pokračovat s tématem

domu, bytu a kde co je. Kdo ještě neodevzdal úkol na předložky (na, pod, etc.), může odevzdat buď v ms teams nebo

na e-mail.

AJ - online

skupina Aj 2 ( Zikmundová) - opakujeme popis místnosti, kontrolujeme domácí úkol - ( popis pokoje 3 věty)

Opakujeme vazbu There is, there are a předložky on, in, under

Děti si za úkol zopakují slovní zásobu z 2. lekce , tzn. slovíčka z učebnice str. 10 a 11

bedroom, bathroom, living room, kitchen,picture , table, sofa, chair, cupboard, drawer, plant .

Měly by již zvládnout jednoduché věty typu The cat is in the kitchen.

ČJ - online

vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná, tvary vyjmenovaných slov

Uč. str. 74 cv. 2

PS str. 23 cv. 1,2 - kontrola dú cv. 3 - společně

DÚ - uč. str. 75 cv. 4 - napsat do sešitu ČJ - D nebo do školního sešitu

Procvičovat můžete na tomto webu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

 

M - online

procvičování násobilky 0 - 10

PS str. 29 cv. 5, str. 30 cv. 1, počítání na str. 31 - pro rychlíky

DÚ - str. 30 cv. 5

ČT - str. 45 - 48 - číst. V pátek budu zkoušet.

PRV - Orientace v krajině, světové strany - uč. str. 18 - pročíst.

INFO

V pátek 20.11. budeme mít po výuce online třídnickou hodinu. Děti budou potřebovat žákovskou knížku. Zaměříme se na sebehodnocení za 1. čtvrtletí.

 

 

 

 

 

 

Pondělí 16. 11.

 

AJ - online

skupina Aj1 (Vacková) - cvičili jsme abecedu. Začali jsme předložky, kde se co nachází. Budeme dále pokračovat ve slovní zásobě kolem domu a bytu. Začneme nové učebnice CHIT CHAT 2.

skupina Aj2 (Zikmundová)  - procvičujeme slovní zásobu kolem domu a bytu. Pracujeme v lekci 2 učebnice CHIT CHAT2.

Dú: Napsat 3 věty do sešitu co se kde nachází v pokoji.

 

M - online

násobení a dělení číslem 9

školákov - trenažér násobení a dělení

Uč. str. 41,42

PS - str. 29 cv. 1

DÚ - str. 29 cv. 2,3

ČJ - online

vyjmenovaná slova po B

Uč. str. 74 cv. 1

PS str. 22 cv. 1 str. 23 cv. 1

DÚ  - str. 23 cv. 2

Čtení str. 44 + jen skupina dívek písanka str. 20 - celá

 

17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 

 

 

 

Pátek 13.11.

M - online

násobení a dělení číslem 9

Uč. str. 41 cv. 1

DÚ - naučit se násobky 9 + napsat do sešitu školního příklady z uč. str. 41 (červená tabulka)

ČJ - online 

Obojetné souhlásky B, F,L, M, P, S, V, Z - vyjmenovaná slova po B

Vysvětlení - význam slov

DÚ - naučit se vyjmenovaná slova po B + vybarvit obrázky v prac. listu

Čt - číst str. 44 Jak 100nožka 100povala li100noše

DÚ - psaní str. 19 - dopsat celou stranu

Přeji krásný odpočinkový víkend

Kateřina Laluhová

 Sportovní rybaření - chytání ryb

 

Čtvrtek 12.11.

AJ  Zikmundová: 

 

M - online

Násobení a dělení do 8, slovní úlohy, pamětné počítání

PS - str. 28 cv. 1,3,5

DÚ - str. 28 cv. 2,6 + na příští týden vypracovat slovní úlohy do školního sešitu podle videí s Matýskem. Auta a zmrzlinové poháry.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-55/ 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-56/

ČJ - online

řazení slov podle abecedy, seznámení s Pravidly českého pravopisu, vyhledávání slov podle abecedy

Uč. str. 65,66

Zápis slov do škol. sešitu.

Procvičovat řazení slov podle abecedy, začínající na stejné písmeno.

PRV - online

Voda v krajině

uč. str. 17 - vyprávění o vodě

Zápis do sešitu + obrázek

DÚ - PS - str. 21

Podívejte se na video o vodě.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1591-voda-v-krajine

VV + Pč -  nakreslete nebo namalujte rybník a pokuste se vyrobit zvířata, která žijí v rybníku nebo u rybníku.  Zvířátka můžete vyrobit  z různých materiálů (např. skořápky ořechů, těstoviny, kaštany, papír, dřevo, klacíky, kamínky, vlna, látka atd.. Pak zvířátka na rybník buď nalepte nebo položte.

Obrázek vytvořte do příštího týdne do 19.11.

Zadání bude v Teamsech prvouce. Budu ráda, když obrázek vyfotíte a pošlete přes Teamsy ke kontrole. Pokud se to někomu nepodaří nevadí, pošlete do emailu. Děkuji

Hezký den K.L.

 

 

Středa 11. 11.

ČJ - online

řadíme slova abecedně podle druhého písmena nebo podle následujícího písmena

Uč. str. 63 cv. 4, str. 64 cv. 8

DÚ - napsat na papír 10 slov na stejné písmeno (např. slon, sud, stůl...) a očíslovat slova podle abecedy. Úkol neposílejte, budeme kontrolovat na online výuce.

INFO Toto zadání jsem napsala i do Teamsů - ČJ - zadání.  Můžete se podívat. Uvidíte malou 1 v předmětu ČJ.

Když dáte odeslat, nic se neděje, já uvidím prázdný dokument, ale budu vědět, že jste si přečetli zadání a doma splnili. 

M - online

násobení do 8, procvičení příkladů násobení a dělení do 8, pětiminutovka + kontrola

Uč. str. 39 cv. 3

PS - str. 27 cv. 5

DÚ - str. 31 cv. 1,2,3 - INFO - opět jsem toto zadání napsala i do Teamsů. Uvidíte malou 1 v předmětu M. Když dáte odeslat , opět uvidím prázdný dokument, ale budu vědět, že jste si zadání přečetli a úkol splnili doma.

ČT - čít. str. 43 Jejda, jejda, jejda - plynule číst

Písanka - str. 18 - celá do pátku

PRV - Využití krajiny - kvíz v Teamsech

HV - zatanči si krátký tanec na rytmickou hudbu. Rytmus můžeš vyťukávat na vařečky, lžičky, dřívka, kostičky...td.wink

 Aj - online

skupina Aj1 (Vacková) - opakovali jsme nábytek v pokoji, řekli jsme si, jaké jsou místnosti v domě. Poslechli jsme abecedu. Posílám odkaz na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=vD98OvvDNEs

Úkolem pro děti je procvičování abecedy.

 

Úterý 10.11.

ČJ - online

Řazení slov podle abecedy

Uč. str. 61 cv. 1 - společně

Uč.- str. 62 přehled abecedy  str. 63 cv. 3

PS - str. 21 cv. 1

DÚ - str. 21 cv. 2

M - online

Vyvození násobilky 8

Matýsková matematika - video + školákov

Uč. str. 39 cv. 1,2

PS - str. 27 cv. 1

DÚ - PS str. 27 cv. 2,3 + do sešitu školního napsat příklady z uč. str. 39 - červená tabulka

PRV - online

uč. str. 16

PS - str. 20

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4475-brdo-a-les

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1588-zemedelska-krajina-pestovani-a-zpracovani-obili

Na procvičení posílám ještě jedno moc pěkné video o České republice. Mrkněte.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4501-my-jsme-z-ceske-republiky

 

Zápis do sešitu

Využití krajiny

Rozlišujeme krajinu zemědělskou, lesnatou, průmyslovou.

Zemědělská - pole - pěstování užitkových rostlin -  obilí, brambory, kukuřice

                     - sad - ovocné stromy

                     - pastviny - hospodářská zvířata

Lesnatá - těžba dřeva

Průmyslová - výrobní podniky

 

Můžete si nakreslit nebo nalepit obrázky.

 

 

Pondělí 9. 11.

Aj - online

skupina Aj1 (Vacková) - opakování divokých zvířat, nábytek v pokoji, otázky: Is there...? a odpovědi. Za úkol naučit se slovíčka-nábytek. Do ms teams do našeho týmu jsem vložila abecedu. Poslala jsem také na e-mail.

Děkuji za asistenci během online hodin.

M - online

slovní úlohy, zápisy slovních úloh

násobení a dělení čísla 7

PS - str. 26 cv. 4,5

DÚ - str. 26 cv. 7 - opis příkladů do sešitu š.

ČJ - online

opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, abeceda, párové souhlásky, samohlásky, slova souřadná, nadřazená, podřazená

Uč. str. 54 cv. 3a

PS - str. 18 cv. 4,12

DÚ - uč. str. 59 cv. 7a - přečíst a napsat jako DIKTÁT

ČT - čtení o České republice - gramar.in

Psaní str. 16 - cv. 2x puzzlík - názvy států, které sousedí s ČR. Jak se mluví v ...?

PRV - samostatná práce

Využití krajiny - uč. str. 16 - pročíst. Zítra na online výuce si budeme povídat na toto téma.

INFO

Dnes třídní schůzky od 17:30h. Budu se těšit

Kateřina Laluhová

 

 

Distanční výuka od 2. 11. - 6. 11.

Pátek 6.11.

M - online

dělení s číslem 7, dělení na sedminy

Uč. str. 37 - pamětné počítání

5ti min.

DÚ - str. 25 cv. 4,6  str. 26 cv. 1,2,3

ČJ - online

párové souhlásky Ž - Š, H - CH

UČ. str. 52,53

Školní sešit - zápis slov, odůvodnění pravopisu - uč. str. 53 cv. 3b

Čtení básní Lenoch, Ježek

ČT - online

čít. str. 35 - 38

Psaní - str. 16 - 4 řádky, str. 17 - 4 řádky

DÚ - str. 17 cv. puclík a majlík + číst oblíbenou knihu.

INFO

Připomínám v pondělí 9.11. třídní schůzky online od 17:30h.

Děti velmi chválím. Jsou moc šikovní při výuce.

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 O jablka k večeři nestojí ani ježek ušatý

 

Čtvrtek 5.11.

M -online

násobení a dělení číslem 7. Násobky - ústní zkoušení na známky.

Slovní úlohy - kontrola dú.

PS - str. 25 cv. 3, 5

DÚ - uč. str. 37 cv. 3 - opis do sešitu ( 2 sloupce)

ČJ - online

pravopis párových souhlásek uvnitř slov

Uč. str. 52 cv. 4 - společně

Cvičení na školákově

Kontrola dú

PS - str. 18 cv. 2 dole

PRV -online

Krajina v okolí domova

Uč. str. 15 , PS - str. 19 -celá

Děti si provedou zápis do sešitu prv.

 

Datum: 5.listopadu

Nadpis: POVRCH KRAJINY

Povrch České republiky je rozmanitý. Krajinu rozdělujeme na NÍŽINY a VYSOČINY.

Nížina - rovná, plochá, málo členitá. Na mapě má zelenou barvu.

Vysočina - kopcovitá se svahy, hornatá. Na mapě má odstíny hnědé.

Výšku krajiny měříme v metrech. Porovnáváme ji s hladinou moře. Proto jí říkáme nadmořská výška.

Sněžka - nejvyšší hora ČR. 1603 m.n.m.

Nakresli obrázek nížiny a hory.

 

 

Středa 4.11.

ČJ - online

procvičování párových souhlásek uvnitř slov S- Z

Uč. str. 51 cv. 1, 3 - opis slov do sešitu

DÚ - připomínám z úterý - PS - str. 17 cv. 2, 1 - dole

Čtení - stále číst str. 35 - 38 - v pátek budu zkoušet na známky při online výuce

Písanka str. 15 - napsat celou stranu, kdo ještě nenapsal. Básničku listopad budu také zkoušet v pátek při online

M -online

násobilka 7

PS - str. 24 celá

DÚ - str. 25 cv. 1,2

HV - zpívejte si pro radost. Naučte se písničku "Beskyde, Beskyde"

https://www.youtube.com/watch?v=OrhMyx-qaUg

PRV - Krajina v okolí domova - pročíst uč. str. 15 - zítra si budeme povídat při online výuce

INFO

Vážení rodiče,

dne 9.11.2020 proběhne v 17:30 hod třídní schůzka třídy 3.B, která bude realizovaná online přes MS Teams.

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

Úterý 3.11.

ČJ - online výuka

párové souhlásky S - Z - společně na školákově

Kontrola dú. PS - str. 17 cv. 1 - doplnění písmen do slov + odůvodnění pravopisu

DÚ - PS str. 17 cv. 2, 1 - dole. Splnit na čtvrtek 5.11.

M - online výuka

zavedení násobení a dělení číslem 7

Práce na školákově - násobky čísla 7

Uč. str. 37 cv. 1

DÚ - naučit se násobky 7 + zapsat do sešitu tabulku násobků z uč. str. 37 (červená tabulka)

Procvičujte násobilku 7!!!

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nazorna-nasobilka-7/pocitame.html

ČT - samostatná práce

čítanka str. 35 - 38 - číst Jak jsem pomohl Láďovi

pís. str. 15 - celá - opis básničky, básničku se naučit  zpaměti, procvičit písmena a, A

PRV - prezentace projektů - státy sousedící s Českou republikou

Veliká pochvala všem žákům, kteří splnili úkol. Většina projektů byla na úrovni žáků 2. stupně. Moc chválím.smilesmilesmile

 

 

 

 

 

Pondělí 2. 11.

AJ - online

M -online

násobení a dělení číslem 10

Uč. str. 33 cv. 1,2, 3a,b. Str. 34 cv. 4

DÚ - str. 34 cv. 5 - opsat do sešitu školního (do dvou sloupečků)

ČJ - online

párové souhlásky uvnitř slov

Uč. str. 49 cv. 1a,b.  Str. 50 cv. 2a - opis slov do škol. sešitu

DÚ - PS str. 16 cv. 1 - vyznačit ve slovech párovou souhlásku. Slovo napsat na řádek a připsat slovo, kterým odůvodňujeme pravopis. Např.  vlaštovka - vlaštovek

Pozor !! V Teamsech máte KVÍZ z ČJ. Opakování párových slouhlásek. Prosím vyplnit a odeslat. Budu hodnotit.

Čt + ps - online (jen skupina dívek)

Čtení textu - Česká republika, otázky, odpovědi.

Psaní - str. 16 cv. puzzle Názvy států, které sousedí s ČR.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

INFORMACE K VÝUCE OD 2.11. v e-mailu

ROZVRH HODIN ONLINE VÝUKY od 2. 11.

 

      

Třída:

 

3. B

8:00 -8:45

I.

9:00 – 9:45

II.

10:00 – 10:45

III.

11:00 – 11:45

IV.

11:50 – 12:35

V.

12:45 – 13:30

VI.

13:40 – 14:25

VII.

Pondělí

AJ 1. a 2. skup.

Hanka Vacková

 

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Informatika

Martin Březina

 

 

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

AJ - 1. skup.

Hanka Vacková

Doučování ČJ

Kania Ksawery

 

 

 

Čtvrtek

AJ - 2. skup.

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

 

 

Pátek

 

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

                  

 

 

23.10.

M - Online výuka

násobení a dělení, video s Matýskem, číselná osa

Matem. pětiminutovka - sešit školní

DÚ - PS str. 21 cv. 1,2 ( dobrovolně si můžete stranu dopočítat)

Prázdninové počítání pro volnou chvíli str. 22 (jakékoli cvičení)

ČJ - Online výuka

Uč. str. 48 cv. 1 - ústně

PS str. 15 cv. 1,2 - společně

ČT - str. 33 Metro na zahradě + píseň J. Nohavica

O prázdninách číst oblíbenou knihu + zápis do čtenářského deníku.

https://www.youtube.com/watch?v=Eh5d8-dCRwg

Psaní - str. 13,14 psaní y,Y - rébusy, skrývačky, doplňovačky, vtipy

Přeji krásné prázdniny.

 

 

22.10.

Online výuka

M - slovní úlohy, násobení a dělení, sudá, lichá čísla

Uč. - str. 35 cv. 3, str. 36 cv. 7

Zápis do šk. sešitu - slovní úloha str. 36 cv. 6

PS - str. 20  cv. 1,2

DÚ - str. 20 cv. 3,4,5 + str. 22 cv. 1,2 - kdo by chtěl, může si průběžně dopočítat celou stranu ( úkol navíc za 1) poslat do emailu po prázdninách

ČJ - Online výuka

párové souhlásky, hádanky

uč. str. 45,46 cv. 1,3

Škol. sešit - zápis slov, odůvodnění pravopisu

PRV - Online výuka

uč. str. 14 - jsme Evropané

PS - str. 18 - celá

DÚ - PROJEKT - VYBRAT SI JEDEN STÁT (NĚMECKO, ČR, POLSKO, SLOVENSKO, RAKOUSKO) 

                         - NAJÍT ZAJÍMAVÉ INFORMACE O ZVOLENÉ ZEMI (VYUŽÍT ČASOPISY, INTERNET, ENCYKLOPEDIE, KNIHY ATD...)             

                         - ZAPSAT DO SEŠITU PRV

                         - NAKRESLIT NEBO NALEPIT OBRÁZKY

PO PRÁZDNINÁCH V ÚTERÝ NA ONLINE VÝUCE BUDOU DĚTI PREZENTOVAT.

VV - procházka po lese, sběr přírodnin

PČ - udělat si kytici nebo zvířátko z přírodnin

Hezký den

 

                        

 

 

 

 

21.10.

Online výuka

ČJ - diktát slov, párové souhlásky, čtení textu, řazení slov podle abecedy

Uč. str. 44 cv. 5

PS - str. 14 - kontrola dú

DÚ - PS str. 15 cv. 2

 

M - Online výuka

násobení a dělení číslem 6

Uč. str. 35 cv. 1,2

DÚ - PS str 19 cv. 1,6 - zaslat ke kontrole do emailu.

ČT - str. 31 Kouzelný květ pouště  - odpovědět na otázky za textem

PS - str. 12 - celá

PRV - Jsme Evropané

Kontrola DÚ, PS - str. 18 - budeme dělat ve čtvrtek na Online výuce

Kdo ještě nevyplnil KVÍZ v Microsoft Teams, tak jej zašlete do pátku 23.10. - budu hodnotit známkou v bakalářích

Hezký den a chválím děti za práci při Online výuce.

K. Laluhová

 

 


20.10.

Online

M- Násobení číslem 6

Podívejte se na video.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/

Do sešitu školního si zapište příklady z učebnice na str. 35 - červený rámeček. Násobilka čísla 6

0.6=0

1.6=6

2.6= 12   ....atd.

 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nazorna-nasobilka-6/pocitame.html

 

ČJ -Online

uč. str. 39 cv. 1,2, str. 44  - tabulka

PS - str. 14 cv. 3  - zápis + kontrola

DÚ - str. 14 cv. 1

Práce na školákově - procvičování párových souhlásek

Čtení - str. 28, 29 -2 ANEKDOTY O ŽÁBĚ + báseň "Tvář léta" naučit se číst

Anektoda je

krátké vtipné vyprávění, často s ještě vtipnější pointou. Šíří se jako lidová slovesnost, zpočátku hlavně ústně. Neuvádí se autorství.

Příklad

Farmář pěstuje na poli melouny a každou chvíli se mu stane, že mu děti nějaké ukradnou. Tak přemýšlí, jak by těm krádežím zamezil a jednoho dne dostane nápad. Vyrobí ceduli, na které je napsáno „Jeden meloun na poli je napuštěn jedem!“ a zapíchne ji na kraj poPe. Od té doby se opravdu melouny přestanou ztrácet. Farmář z toho má velkou radost, ale jednou takhle jde kolem svého pole, podívá se na ceduli a na ní je dětskou ručkou dopsáno „Teď už dva!“

Psaní - pís. str. 11 - celá - dopisujete do vět chybějící slovo (propojení s prvoukou - města a vesnice)

PRV - Online

Naše vlast - Česká republika. Jsme Evropané

uč. str. 13,14

PS str. 16

Křížovka - 28. říjen vznik samost. Československa

Kvíz - opakování - vesnice, města, ČR - Microsoft Teams

Hezký den K.L.

 


19.10.

AJ

M - Online

Uč. str. 26 cv. 1,2,3

PS - str. 5,7,9

DÚ - str. 30 - pracovní list

ČJ - Online

Uč. str. 42,43 cv. 2 - zápis slov do škol. sešitu (párové souhlásky uvnitř slov)

PS - str. 13 cv. 1 - společně

DÚ - str. cv. 2

PRV - samost. práce

Uč. str. 13 - pročíst

PS - str. 16 celá

 

Do školního sešitu udělat tento zápis.

Naše vlast - Česká republika

Česká republika je naše VLAST. Je rozdělena na Čechy, Moravu a Slezsko.

Je rozdělena do 14 územních celků - KRAJŮ.  Každý kraj má své hlavní město. Hlavním městem ČR je Praha. Praha je samostatným KRAJEM.

Státní symboly jsou: státní vlajka, státní znak - velký, malý,  a státní hymna.

Nalepte si pod tento zápis vlajku ČR ze str. 16 v PS

 

 

 

 


16.10.

Online

M - sudá a lichá čísla

Uč. str. 25 cv. 3

procvičení na tomto webu

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/suda_licha1.htm

PS str. 18 cv. 1 - kontrola

DÚ - str. 2 - zápis čísel sudých a lichých, cv. 3, 4

ČJ - příbuzná slova - kontrola dú, cv. D - samostatná práce

Posílám cvičení na příbuzná slova a kořen slov

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm

Souhlásky uvnitř slov

Uč. str. 42 cv. 1 - ústně

Online cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

 

Čtení - čít. str. 25 - 28

Písanka str. 9, str. 10 za dú

 

Anglický jazyk informace k příštímu týdnu:

skupina Aj1 (Vacková) - sejdeme se online  v MS Teams v pondělí 8:00 a ve středu v 10:00.

 

INFO

V pondělí online AJ, M, ČJ. Budu se těšit.

Přeji hezký víkend K. Laluhová

 

 

15.10.

Online

M  - dělení po částech - podle obsahu

Uč. str. 23 cv. 8,9  Názvosloví. Dělenec, dělitel, podíl.

PS - str. 17 cv. 1,2

DÚ - cv. 3,4 + podívejte se na videa s Matýskem (dělení po částech)

 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/

 

ČJ - Slova příbuzná

Uč. str. 34 cv. 9 - ústně.  Diktát

Pr. list - str. 18 cv. A

DÚ - str. 18 cv. B,C

PRV - Návštěva ve městě, orientace v plánu města Prahy. Praha - hlavní město ČR.

PS str. 14 celá

DÚ -  str. 15 cv. s kašpárkem - dopravní prostředky na úterý (online)

VV + PČ - úklid pokoje,  péče o domácí mazlíčky

INFO

Chválím děti za práci při online výuce. Skvělá spolupráce rodičů. Děkuji

 

 

 


14.10.

Online

ČJ - Tvary slov

Uč. str. 33 cv. 4

PS - str. 10 cv. 20 - kontrola DÚ

PS . str. 12 cv. 4 - DÚ

M - násobilka - opakování

Uč. str. 22 - názvosloví činitel, činitel, součin

PS str. 16 celá

Číst každý den. Str. v čít 25 "Středa nám chutná"

 

 

13. 9.

Aj - informace k online výuce - skupina Aj1 - Vacková - z důvodu pracovní neschopnosti do pátku 16. října se online

setkání tento týden neuskuteční. Těším se na viděnou od pondělí 19. října

ČJ - PS str. 11 cv. 2

DÚ - str. 10 cv. 20

Slova příbuzná a slova v jiném tvaru

Uč. str. 32 - cv. 3, 33 cv. 5a,b - ústně

Velmi děti chválím za dnešní čtení i naši jednu úžasnou spisovatelku, která napsala svůj vlastní, a musím říci, velmi krásný a poučný příběh. Sklidil velký úspěch i potlesk celé třídy. Děti Vám povypráví, komu patří tato pochvala.  smile

 

M - uč. str.21 celá - ústně

PS - str. 15 celá

PRV - města, obce

Uč. str. 12 celá

Zápis do sešitu + nalepený obrázek

INFO

Zítra 14.10.2020 vyučujeme distančně. Škola je uzavřena dle nařízení vlády, jídelna nevaří a dřužina nefunguje. Online výuka je pro všechny žáky povinná. V kalendáři jsou zapsány předměty a časy, ve kterých se budeme potkávat. Prosím žáky, aby si vždy připravili pomůcky na tyto hodiny.

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 


12.9.

M - násobilka - opakov.test 

Odčítání do 100, dvojciferná čísla. Počítání zpaměti. Školní sešit - zápis 

PS - str. 14 

DÚ - str. 14 cv. 7

ČJ - párové souhlásky - opak. test

ČT - plynulé čtení, význam slov 

DÚ - číst Korbílek rozumu - pohádka. Zítra zkouším. Plynulost, správné čtení předložek, intonaci...

PRV - město - obchody, zdravotní střediska, knihovny, průmysl...

        obec

        adresa bydliště 

 AJ

 


 

9.10.

Geometrie - tělesa, strany, vrcholy, hrany těles. 

Druhy jehlanů.

Ukázka vymodelovaných těles. Poznej těleso podle hmatu.

PS str. 37 cv. 1,2,3,4

DÚ - str. 37 cv. 5

Plavání zrušeno do odvolání!

Náhradní aktivita - skládání geometrických tvarů do obrazců TANGRAM

Práce ve skupinách - dokončení projektu z PRV. Město, vesnice.

Čtení - Pohádka "Korbílek rozumu" (P.Šrut) Hádanky.

INFO

Na pondělí si žáci připomenou adresu svého bydliště!! 

V pondělí test z čj - párové souhlásky, z matematiky - násobilka

26. 10. a 27. 10. Dle opatření MŠMT jsou stanoveny jako dny volna - školní jídelna nevaří, výuka neprobíhá, přítomnost žáků ve škole je zakázána.

28. 10 Státní svátek

29. 10. Podzimní prázdniny 

30. 10. Podzimní prázdniny 

 

Přeji hezký víkend

Kateřina LALUHOVÁ 


8.10.

ČJ - slova příbuzná, tvary slov - práce s učebnicí

PS - str. 11 cv. 1 - společně, práce u tabule - myšlenková mapa

Psaní - opis básně

Práce na IT.

M - opakování násobilky, mat. hra, spol. práce u IT, skupinová práce - sčítání, odčítání do 100 (dvojciferná čísla)

PS - str. 14 cv. 3,5

DÚ - str. 14 cv. 2 - rozvoj  logického myšlení

VV - kresba - relaxační omalovánky

PČ - práce s listím 

 

 


7.10.

ČJ - druhy vět, práce s textem, práce ve skupinách, IT

Zápis do školního sešitu.

DÚ - školní sešit - PAMATUJ! PSANÍ SLOV!

Čtení - Děti z Bullerbynu. Vysvětlení význam slov.

M - násobení, dělení.

Opakujeme sčítání odčítání do 100 - dvojciferná čísla. Uč. str. 19 - celá - ústně

PS - str. 13 - cv. 3,5

Pětiminutovka 

PRV -

HV - Ach synku, synku. Poslech.

INFO

Zítra si děti přinesou do PČ více druhů podzimních listů. Nemusí být vylisované.

 

 

 


6.10.

ČJ - Uspořádání slov ve větách. Druhy vět.

Školní sešit - barevné věty, zápis vět na tabuli, čtení vět. Dýchání.

Oprava pravopisných chyb v básničce. Tečky, čárky. (J. Slíva)

Psaní - pís. str. 7 - celá

DÚ - str. 8 - celá

M - slovní úlohy, násobení, sčítání dvojciferných čísel, zápis do sešitu. Restaurace a objednávka jídel. 

DÚ - PS str. 13,cv. 1,2

PRV - projektová hodina - obec, město. Práce ve skupinách. Zítra si děti mohou přinést malé obrázky měst a vesnic. 

Uč. str. 11 - vyprávění, čtení, třídění obrázků.

INFO

 

 

 

 

 


 5.10.

M - uč. str. 18 - společně zápis příkladů na tabuli. Zítra dokončíme do školního sešitu.

PS str. 12 - počítání pro volnou chvíli

Zkoušení násobilky do 5

Čt - čít. str. 13,14

DÚ - dnes se děti pokusí vyplnit  KVÍZ v Microsoft Teams. Kvíz najdete v kalendáři v čase 14:00h  nebo v Týmech - český jazyk. Po vyplnění odešlete. Není potřeba se připojovat ke schůzce!!!

Otázky se vztahují k textu O staroměstském orloji. 

PRV - Domov. Obce. Vesnice. Rozdíly mezi městem a vesnicí.

Uč. str. 10

PS - str. 12 cv. 1 - kašpárek

DÚ - str. 12 cv. s domečkem

 

AJ

 


2.10.

M - G 

Tělesa PS - str. 36 cv. 1,2

Práce s pracovními listy. Strany těles, vrcholy, hrany.

Tělesa v pohybu.

Stavíme hrady, věže, dopravní prostředky, zámky z dřevěných kostek (tělesa)

DÚ - na pátek PS str. 36 cv. 3,4,5,6,7 (modelování těles, kreslení pyramidy...)

PLAVÁNÍ

ČT - vypravování o staroměstském orloji 

Všechny děti chválím za krásné obrázky, nákresy, leporela ORLOJE. Úkol splněn na 100%smile

INFO

5.10. Srdíčkové dny

Na pondělí zůstává čtení o staroměstském orloji. Děti si přinesou ČTENÁŘSKÉ DENÍKY.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 Instagramová výzva týdne: Ukaž barvy podzimu | EVROPA 2

 

1.10.

ČJ - vlastní jména, párové souhlásky, druhy vět

Uč. str. 21 cv. 6 - čtení vět, odůvodňování pravopisu - diktát

DÚ- pracovní list str.16 cv. 3,4 na PONDĚLÍ 5.10.

ČJ - sloh  Šikana

M - +,- do 10 přes 10

Práce u tabule.

PS - str. 10 cv. 1,4,7

Zítra - geometrie

VV - relaxační omalovánky se zvířaty

PČ - modelování - podzimní plody

Zítra plavání! Čt - nezapomeňte na obrázky orloje + číst


30.9.

AJ - Zikmundová: opakujeme hláskování abecedy, prosím, trénuje se dětmi doma.

Sestavujeme věty se slovesem Have got/ has got.

ČJ - párové souhlásky na konci slov

Práce na IT po skupinách. Zápis do sešitu. Kontrola. 

M - samost. počítání do 100. Ústní zkoušení násobilky do 5. 

Každý den počítat a opakovat násobení a dělení.  

Barevná matematika - pracovní list.

Čtení - čít. str. 13,14 - číst za DÚ + donést obrázek staroměstského orloje (nakreslit nebo vytisknout z inter.,  vystřihnout z časopisu nebo přinést pohlednici) Volbu nechám na dětech. NA PÁTEK.

Psaní - str. 6 celá - kdo nestihl, napíše do pátku za DÚ

PRV - opakování - škola, doprava, kontrola testu.

PS - str. 11 celá

HV - Rytmizace. Hra na tělo - dostihy. Zpívání u klavíru. Intonace. Houslový klíč.

 

29.9.

ČJ - skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - školní sešit

Uč. str. 18 cv. 1 Význam slov - archeolog, lovec, Věstonická Venuše

Vlastní jména - opakování

PS - str. 9 cv. 18 - třídění slov

DÚ - PS str. 9 cv. 18 - rozdělit slova do řádků

M - sčítání a odčítání do 100 - samostatné počítání (pracovní list)

Zkoušení násobilky - ústně

Uč. str. 15 cv. 3

Matematické domino na koberci - násobení a dělení

DÚ - uč. str. 15 cv. 5 - napsat do sešitu D. Psát do 2 sloupců.

ČT - čít. str. 10,11,12  Zítra si děti přinesou i čítanku.

PRV - Cesta do školy - PS - str. 10 - společně

Test - dopravní značky - samostatně

INFO 

Číst každý den 10 - 15 min. 

Některé děti nemají stále mazací tabulku. Prosím o dokoupení. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

 

 

 

25.9.

Geometrie - tvary, tělesa, mnohoúhelníky, práce na IT

Uč. str. 108,109

PR - str. 35/1,5,6

Děti chválím za práci v hodině.

Plavání

Čt - Den české státnosti 28.9.

Povídání o sv. Václavovi.

DÚ - dokončit pracovní list - křížovky na 29.9.

INFO

V pondělí 28.9. - státní svátek

 

Třídní schůzky v tomto školním roce:

9. 11. 2020

18. 1. 2021

12. 4. 2021

14. 6. 2021   vždy od 17:30 h

 

Třídnické hodiny v 1. pololetí

19. 10. 2020 po 5. vyuč. hodině (konec 13:30h)

16. 11. 2020 po 5. vyuč. hodině (konec 13:30h)

22. 12. 2020 (vánoční besídka)

18. 1. 2021  ( pololetní vysvědčení)

 

Přeji krásný prodloužený víkend.

Kateřina Laluhová

 

 CASTORLAND Puzzle Ježek v podzimním listí 180 dílků

 

 

 


 24.9.

ČJ - vypravování, vlastní jména osob, měst, hor, řek, diktát

čtení - poslech čteného textu, otázky a odpovědi

Uč. str. 15 cv. 1 - doplňování písmen do slov, vyprávění o zdravotně postižených lidech

PS - str. 8 cv. 16 - dokončit za DÚ na úterý 29.9.

M - 5ti minutovka - násob. a dělení, slovní úloha do školního sešitu, počítání zpaměti příklady typu 38+2, 54-2,

Uč. str. 14 celá ústně, str. 15 cv. 1

VV + PČ - podzimní list - dokreslování ploch černým fixem, čáry, rovné, křivé, tvary, symboly....Dětem se práce velmi povedla.smile

Dnes ONLINE SPOJENÍ v 18:00h

Zítra geometrie,plavání

 

23. 9. 

ČJ - oprava diktátu, práce s textem, doplnění i,í,y,ý

PS - str. 7, cv. 14,15

Písemná práce - opakování z 2. roč.

M - matematický král, pamětné počítání, násobení a dělení. DÚ - nechat podepsat písemné práce od rodičů a zítra přinést do školy.

PS - str. 8/ 6,7,8  a str.9/ 5 

Rychlíci počítali na str. 12 sloupce příkladů.

PRV - PS str. 9 dokončení

Práce do sešitu - třídíme dopravní značky

HV - sólový zpěv

Aj1 - sloveso like, PS: str. 45/7, str. 46/1

Hezký den

 

 

 

22.9.

ČJ - opakování ú, ů, u práce na IT, práce ve skupinách.

PS - str. 6,cv. 12

Diktát - Psaní vět. Vlastní jména. Tvrdé a měkké souhlásky. Oprava diktátu společně u tabule. Seznámení s hodnocení.

Práce s textem.

 

Čtení - čít. str. 6, psaní str. 5 - 4 ř.

M - uč. str. 13 cv. 1, 2

Dokončení testu

PS - str. 9 cv.1, 6 - dokončíme zítra

DÚ - str. 9 cv. 2,3

Procvičovat násobení a dělení do 5ti. 

PRV -  dopravní značky - hra "Kufr"

PS - str. 8 kontrola DÚ, str. 9 cv. - 4,5 - zítra dokončíme cv. 6. Děti si mají procvičit dopravní značky.

 

 

 


21.9.

M - opakování - testík (+,- do 100, slovní úlohy, násobení, dělení, číselná řada....

ČT - písanka - psaní f, pohádka "Jak krteček ke kalhotkám přišel" 

DÚ - pís. písmenko h - 3 řádky

Čt - čít. str. 6 - plynulé čtení - zítra budu zkoušet

PRV - chodci, cyklisté - sešit

PS - str. 8 cv. 1,2

Dú - cv.3

INFO

Nosit pomůcky. Lepidla, nůžky, mazací tabulky, lenochy. Prosím o kontrolu.

 


 

21.9.

AJ - opakování spelování abecedy, za domácí úkol si děti vlepí do sešitu abecedu, kterou dnes dostaly

trénují spelování slov

AJ (Vacková) - sloveso have got, sloveso like, slovní zásoba: oblečení, jídlo

Sloveso have got/ has got, dáále sloveso Haven´t got, hasn ´t got

Prosím, dohlédněte, aby měli žáci na vyučování pomůcky, pracovní sešit chit chat modrý, linkovaný sečit na gramatiku a sečit na slovíčka.

 


17.9.

ČJ - souhlásky tvrdé, měkké, obojetné - opakujeme

PS - str. 6 cv. 11 a 13

Slohové cvičení - uč. str. 27 cv. 1,2,3 - ústně

Sešit slohový - zápis + obrázek

M - práce s učebnicí str. 9,10,11,12 - číselná osa, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, dopočítávání

Sešit Š - opis příkladů uč. str. 12 cv. 4

PS - str. 8 cv. 2,3,4, 5 - kdo nestihl ve škole, vypočítá doma přes víkend

VV - práce s barvou - zapouštění podzimních barev (vodové a anilinové)

PČ - kresba vlastní postavy, černý fix, stříhání postavy, lepení do  barevné plochy, dokreslování

Info

Zítra geometrie. PS + sešit 420 s lenochem, pravítko, ostrouhanou tužku.

Plavánísmile

Čt + psaní

Dnes děti velice chválím za práci a chování během celého dne.smile

 

 


16.9.

ČJ - opakujeme hláska a písmeno, grafic. záznam samohlásek, souhlásek, dvojhlásek, slabikotvor. r,l

Školní sešit - psaní slov

Uč. str. 12 a 14 poučky

PS - str. 5 cv. 9

M -procvičení násobilky 1,2,3,4,5, skupinová práce, samostatné počítání v kruhu

PS - slovní úlohy str. 6 cv.  4a,b,c 

                                 cv. 3 BINGO

DÚ - str. 7 cv.5 str. 8 cv. 1

PRV - Jak se k sobě chováme, cesta do školy

PS - 6,7 

DÚ - str. 6  cv s kašpárkem.

HV - opakování písní z 2. roč. Rytmizace - vytleskávání. Hra na dešťové kapky. 

Aj1 - sloveso have got, části těla, přivlastňování -s (Kate's hate, Dan's pencil case,...), oblečení

 


15.9.

ČJ - uč. str. 11,cv. 3  práce s textem "Karlův most" + videoukázka stavby. Co je to pověst.

Opakování - souhlásky, dvojhlásky, samohlásky, slabiky

PS - str. 3, cv. 6 , str. 4 cv. 7

DÚ - str. 4 cv. 8

M - +,- do 100  opakování. Příklady typu 42+20, 67-30....

PS - str. 7 cv. 1,2,3,4 - kdo nestihl 4 cv. dokončí za DÚ

Čtení - str. 3 - hlasité čtení, str. 4 čtení písně Z. Svěrák "Září" str. 5 hádanky

Písanka - str. 4 písmeno  b

PRV - práce s učeb. str. 8 cesta do školy, doprava, dopravní značky, chodec, cyklista

Práce na IT. 

Hezký den

 

 

 


 

14.9.

Aj - Opakování pocity, opakování slovesa have got (it's got, she's got,...) 

M - opakujeme počítání do 100.

PS - str. 5 celá , str. 6 cv.1

DÚ - str. 6, cv. 2

Čtení + psaní - pís. str. 3 celá, čt. -str. 3 - čtení básní.

DÚ - číst básničky Olše rozdává listy. Fujavice, metelice.

PRV - Škola, spolužáci, chování, pravidla. Uč. str. 7, PS - str. 5 - celá

 Některé děti nemají mazací tabulky, fixy, a hadřík. Prosím o zakoupení. Děkuji.

Hezký den K.Laluhová

 


11.9.

 

Geometrie - opakování učiva z 2. roč. tvary, tělesa, úsečky...

Plavání

Čt - Děti z Bullerbynu

INFO

15.9. - 17.9. - sběr starého papíru

Na pondělí si děti přinesou do angličtiny PS "Chit Chat" modrý (z 2.tř.)

 


 

10.9.

ČJ - Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Činnost u tabule. PS - str. 3, cv. 5 

Slovo, slabika, hláska. Dělení slov na jednoslabičná a víceslabičná slova. Počet slov ve větách. 

Uč. práce s textem 

Pracovní list.

M - 5ti min do sešitu, kontrola

Kontrola DÚ

Práce ve skupinách - násobilka 2,3,4,5

PS - str. 5 cv. 1 i zkouška

VV - PČ - moře se západem slunce - kombinovaná technika

INFO

Zítra máme geometrii. Žáci si přinesou PS do mat. + sešit 420, pravítko, ostrouhanou tužku

Plavání

Ve čtení budeme číst Děti z Bullerbynu.

Dnes děti velmi chválím za práci v hodinách i za chování.

Hezký den K.Laluhová

 

 


9.9.

ČJ - slova, nadřazená, podřazená, souřadná

Uč. str. 9, 10 cv. 1 - ústně

PS - str. 1, cv. 2

DÚ - str. 2 cv. 3 - dokončit. Vypsat dvojice protikladných slov

M - kontrola dom. úkolu

slovní úloha - zápis, výpočet, odpověď - spol. u tabule

opakování násobilky - www.skolakov

DÚ - str. 4 cv. 3,4

PRV - podzimní procházka zaměřena na bezpečnost, dopravní značky, chování na chodníku, na ulici, pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce

Doma si děti mají zahrát hru z učebnice str. 4,5

HV - zpíváme si pro radost  písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka

Aj1 - zvířata, části těla, pocity. Tvoření otázek It is a.../Is it a? he/she is...

Hezký den K. Laluhová

 

 


8.9.

ČJ - opakujeme slova protikladná a synonyma

Uč. str. 8 cv. 1

PS - str. 1. cv.1

Písanka str. 1,2 - opakujeme tvary psacího písma. Abeceda

M - opakujeme +,- do 20

Uč. str. 6 - cv. 3,4,5,6,7 - ústně - správnost výpočtu ZKOUŠKA

PS - str. 3 cv. 3,4

DÚ - str. 4 cv. 1

PRV - výukový program o včelách , návštěva JURTY

INFO

Informace o LEGO kroužku.

V pondělí 11.10. 2020 začíná LEGO KROUŽEK (0 -3. třída) od 15:10 - 16:00 hod. Učebna 4.A

 

Pracovní sešity 3. ročník

Cena činí 556,- kč. Informační lístečky dnes  žáci obdrželi.

Peníze mohou děti nosit od zítřka 9.9.

K.L.

 

 


 

7.9

AJ1 -  Seznámení s učivem.  Opakujeme - barvy, zvířata, školní pomůcky

M - Opakujeme. Číselné řady, porovnávání, sčítání a odčítání do 20. Násobky 2,3,4,5. 

Uč. str. 5, PS - str. 3/ 1, 2,

DÚ - PS - str. 3/5,7

ČJ - Opakujeme. Abeceda. Synonyma. Slova protikladná.

Čtení básně "Znovu do školy" 

PRV - Opakujeme učivo 2. roč.

Rostliny, stromy, zvířata, ovoce, zelenina, roční období, měsíce, bezpečnost..

Seznámení s učivem 3. roč.

 

 


 

4.9.

M - seznámení s učivem 3.ročníku. 

Plavání

ČJ - Čt - seznámení s knihou "Děti z Bullerbynu"

 

INFO

Akce školy - 8.9. - návštěva JURTY - VÝUKOVÝ PROGRAM O VČELÁCH. 

Vstupné bude uhrazeno z již vybraných peněz na cirkusové představení, které se nekonalo.

7. 9. Projekt "Školní ulice" - podrobnosti naleznete v samostatném odkazu (sekce ŠKOLA - záložka ŠKOLNÍ ULICE STOLIŇSKÁ). Pokud máte zájem škole pomoci s organizací (7:30 - 8:00), kontaktujte nás. Děkujeme!

Pokud si děti budou objednávat knihy z katalogů, je třeba přinést vyplněný objednávkový list a peníze.

Přejeme hezký víkend

Laluhová, Rosolová

 

 


 

3.9.

Žáci dnes obdrželi nabídku knih z ALBATROSU. Objednávky mohou žáci nosit do 21.9.

Také si žáci přinesli informace a pokyny k platbě do Spolku Chvalská škola.

Zítra 4.9. se učíme podle rozvrhu.

Žáci si přinesou učebnici do M, oba pracovní sešity 1. a 2. díl + malé sešitky. Čítanku si děti nosit nemusí, seznámíme se s knihou "Děti z Bullerbynu", kterou budeme číst 1. pololetí. Kdo by měl knihu doma, může si ji přinést a nechat ve škole v kapsáři.

Zítra jedeme plavat.

Na plavecký výcvik si děti přinesou podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, plavecké brýle, sprchový gel v plastovém obalu, žabky nebo jiné obutí do sprchy, sáček na boty. Holkám doporučuji gumovou čepici a vlasy stažené do gumičky, pokud je mají dlouhé.

 

 

 


2.9.2020

Zítra 3.9. si děti přinesou učebnice do angličtiny. Ty budeme ještě odevzdávat druhým ročníkům. Pracovní sešity dětem zůstávají. 

Kufříky do VV, kapsáře k lavici, penál, sešity 513,524,420 - budeme podepisovat ve škole.

Dnes si děti přinesly učebnice a pracovní sešity. Prosím, obalit. 

Třídnické práce 4 hodiny - konec v 11:40 h.

 

Hezký den K.L.

 

 

1.9. 2020

Zítra 2.9. si děti přinesou přezůvky, aktovku, penál, učebnice z 2.třídy, vyplněnou přihlášku do družiny (pokud bude dítě družinu využívat), vyplněnou žákovskou knížku hlavní str. + str. 1.

Budova školy je otevřena již od 7:30h.

Žáci vstupují do budovy s rouškou. Konec vyučování v 11:40h

K. Laluhová

 

 


31.8.2020

INFORMACE

OD 1.9. VSTUPUJÍ ŽÁCI DO BUDOVY ŠKOLY S ROUŠKOU. NOVÉ NAŘÍZENÍ VEDENÍ ŠKOLY.

Zítra se na Vás budu těšit ve třídě 3.B

Děkuji za spolupráci

Kateřina Laluhová

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás ve školním roce 2020/2021 a jako každý rok, Vám budu předávat na našich webových stránkách informace o učivu a školních aktivitách.

Také věřím, že jste si léto krásně užili a děti se na školu těší.wink

 

Informace k zahájení školního roku

1.9. slavnostní zahájení  8:00 - 8:45 hod (pouze jedna vyučovací hodina)

Děti si přinesou pouze malou tašku nebo batůžek. 

Na oběd je krupicová kaše. Kdo nebude chtít první den oběd, je nutné odhlásit ve školní jídelně, pokud dítě oběd využije, ráno mi zahlásí a tuto informaci předáme do jídelny paní kuchařce. 

V případě potřeby je možné využít družinu již  1.9. Dítě přinese lísteček.

 

2.9. - 4 hodiny (třídnické) odevzdávání učebnic, předávání učebnic (přinést přezůvky, aktovku, penál, vyplněnou přihlášku do družiny, vyplněné kontakty v žákovské knížce - dostanou děti 1.9.)

3.9. - 4 hodiny (třídnické) přinést pomůcky do školy - kufříky, kapsáře k lavicím, sešity, pracovní sešity, aktovku, penál

4.9. - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu. M, PLAVÁNÍ, Č

Na plavecký výcvik si děti přinesou podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, plavecké brýle, sprchový gel v plastovém obalu, žabky nebo jiné obutí do sprchy, sáček na boty. Holkám doporučuji gumovou čepici a vlasy stažené do gumičky, pokud je mají dlouhé.

Pokud se dítě nemůže účastnit plaveckého výcviky ze zdravotních důvodů, je třeba přinést lékařské potvrzení do 2.9. 

Budu se těšit 1.9. ve škole a vy si ještě užívejte poslední prázdninové dny.smile

Vaše paní učitelka Kateřina Laluhová a paní asistentka Pavlína Rosolová Marešová