Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019

__________________________________________________________________________________________________________________________

10.12.2018 jdeme do divadla. Dejte dětem průkazku DP nebo 2 jízdenky.Do aktovky si děti uloží všechny pomůcky na český jazyk ( čítanku ne), anglický jazyk a prvouku.

Hezký víkend přeje

                                                           Eliška Zdražilová

Učivo týdne 10.12. - 14.12.2018

Český jazyk:10.12.: uč. 74 - vyjmenovaná slova po B napsat do školního sešitu a naučit, PS 23/1, DÚ PS 23/2

                 11.12.: uč. 74/1,2,PS 23/3, čítanka str. 76 - 77, písanka str. 26, DÚ - písanka str. 26 - napiš svou adresu

                 12.12.: PS 23/4, uč. 75/3a - skupinová práce, DÚ uč 75/5, čítanka str. 76 - 77 - procvičování a práce s textem, písanka str. 27,DÚ písanka str. 27 -

                            dokončení

                 13.12.: uč. str. 75/4 - samostatná práce, PS 24/5, 6 - skupinová práce

Matematika: 10. 12.: návštěva divadla

                  11. 12.: PS str. 30/4,5, PS str. 32 a 33 - dodělávání (rychlejší práce s pracovním listem)

                              Dú - PS str. 30/5 dokončit (příklady zapsat do 4 sloupečků po 5 příkladech)

                  12. 12.: uč. str. 43/1, 2, 3, 4 (první 4 příklady)

                              DÚ - uč. str. 43/4 (dokončit 2. sloupec + 3. sloupec - 5 příkladů)

                  13. 12.: PS2 str. 3/1, 2, 3

                              DÚ - PS2 str. 3/5 (první dva sloupečky)

Prvouka: 10. 12.: uč. str. 22 - povídání o adventu

              12. 12.: PS str. 28 + povídání o vánočních zvycích DÚ - PS str. 28/1 (popsat koníček)

Anglický jazyk: po  + út - skupiny spojeny (PAU) - Práce s pracovními listy: porozumění textu, hledání informace v textu (skup.pí.uč.Černíkové dokreslí za DÚ obrázek), pracovní listy k tématu nakupování

čt (PAU) - uč.str.20, PS str.20, naučit nová slovíčka k lekci 4 - Town (město), děti mají ve slovníčcích

__________________________________________________________________________________________________________________________

4.12.2018 není třídnická hodina, výuka končí 12.35

3.1 a 4.1.2019 ředitelské volno

10.12.2018  Vyšla hvězda nad Betlémem 80,- Kč.Omlouvám se, ale cena divadla je 80,- Kč. Teď doplatím zbytek ze svého a příště vyberu o 30,- Kč více.

Děkuji za pochopení.

                                                                                Eliška Zdražilová

12. 12. písemné opakování PRVOUKA - uč. str. 15 - 19

                                                                        Eliška Zdražilová

Učivo týdne 3.12 - 7.12.2018

Český jazyk: 3.12.: uč. 64/8, 8 b,c - skupinová práce, 65/10, 66/11, PS 21/2 - 1 řádek, DÚ PS 21/2 - dokončit cvičení, čítanka str. 64 - 65, písanka str. 24

                 4.12.: popis pracovních činností - uč.  67/1,68/2,69/3,4,5, čítanka str.65 - 67, DÚ - písanka str. 25 - napsat 4 věty, Stopy ve sněhu - čitanka 

                          str. 73 - naučit do 11.12.

                  5.12.: uč.69/1,70/2,3, čítanka str. 74-75, písanka str.25 - dokončení

                  6.12.: uč.72/2,4, PS 22/1,2, uč. 73/1

                  7.12.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 3. 12.: uč. str. 42/4, 5, 6 ústně, PS str. 29/3, 4, PS str. 30/1, 2, 3

                             DÚ - PS str. 31/11

                  4. 12.: PS str. 31 - dokončit + opakování PS str. 32

                            DÚ - bez úkolu

                  5. 12.: PS str. 42/4, 5, 6, 7 + uč. str. 115

                  6. 12.: uč. str. 116 (jednotky délky), PS str. 43/2

                            DÚ - PS 43/3, 4

                  7. 12.: Procvičování sčítání a odčítání na PC

Prvouka: 3. 12.: PS str. 23 - povídání o ochraně přírody, PS str. 24 - opakování učiva

              5. 12.: Povolání - uč. str. 20 - 21 (povídání o koníčcích, povolání)

              7. 12.: Povolání - PS str. 26, 27

                        DÚ - PS str. 26 - zelený rámeček (rozhovor s rodiči)

Anglický jazyk: PAU - uč.str.18-19, PS str.18-19 (opakovací lekce), + 1.část slovíček k l.4, v pondělí Minitest z l.3

___________________________________________________________________________________________________________________________

27.11. - 29.11.2018 probíhá sběr starého papíru

3.1. a 4.1.2019 ředitelské volno

4.12. není třídnická hodina - výuka končí 12.35.

 

                                                                                  Eliška Zdražilová

Učivo týdne 26.11. - 30.11.2018

Český jazyk:26.11.:uč. 57/1, 58/1, 59/5, 59/6 - sam. práce, DÚ - uč. 59/8a,b, čítanka str. 60 - 61

                27.11.: uč.60/2, PS 19/3,4,19/5 , čítanka str. 62

                28.11.: uč. 59/7 - udůvodnění, následně diktát, PS 20/6,7, DÚ PS 20/7 - dokončit, písanka str. 23, čítanka str. 63 - 65

                29.11.: uč. 61/1,63/3,63/4, 64/8 - nejdříve společná příprava - zopakováno 5x - pak samostatná práce do školního sešitu,

                           PS 21/1 - kdo nestihl ve škole - dokončit za DÚ

               30.11.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu, prezentace přečtených knih

Matematika: 26. 11.: PS str. 27/3 + skládání básně ve dvojicích 28/1, 2, opakování násobilky

                               DÚ - PS str. 28/5

                   27. 11.: uč. str. 40/4, 5 společně, 40/6, 7 samostatně do škol. sešitů, seznámení s násobilkou 9 uč. str. 41/1, 2, 3 společně, procvičení logického myšlení PS str. 28/3, 4

                               DÚ - PS str. 28/6

                   28. 11.: kontrola logické úlohy a možnosti řešení, PS str. 29/ 1, 2 (společná kontrola zápisu a výpočtů), PS str. 29/5 

                               DÚ - PS str. 29/5 polovina sloupečku

                   29. 11.: První pomoc

                   30. 11.: Procvičování násobilky na PC

Prvouka: 26. 11.: uč. str. 19 - shrnutí učiva a procvičení světových stran a orientace

             28. 11.: dopravní výchova - Městská policie Praha

             30. 11.: práce s mapou, kompasem a buzolou

Anglický jazyk: PAU - uč. str.15-16, PS str.14-17 (mimo cv.6), DÚ do 3.12 - plakát BE HEALTHY! (možno podle učebnice str.16 - obrázky k pokynům nakreslit nebo nalepit - formát A4), naučit slovíčka z l.3, v pondělí bude test (pětiminutovka)

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 11. Opakování z prvouky - uč. str. 10 - 14 (rozdíl obec a město, výrobní podniky, doprava, naše vlast, Evropa)

26.11. vánoční fotografování - cena 250,-Kč za sadu fotografií 3x15x23 + 5x10x15 . V žákovské knížce potvrďte dětem zájem.

          Děkuji.

                                                                                       Eliška Zdražilová

19.11. Za dopravu na plavání vybíráme 500,-Kč. Peníze posílejte, prosím, po dětech nejpozději do 30.11.2018. Děkuji za spolupráci.      Eliška Zdražilová

22.11.2018

Vážení rodiče,

v zalepené obálce Vám dnes děti předají přístupové údaje ke vstupu do školního informačního systému Bakaláři. Svým podpisem v žákovské knížce potvrďte jejich převzetí.Děkuji za spolupráci.

                                                                                                                            Eliška Zdražilová

Na úvodní stránce školy naleznete příslušný internetový odkaz .Stačí na něj kliknout a zadat vlastní přihlašovací údaje.

 

Učivo týdne 19. - 23.11.2018

Český jazyk: 19.11.: uč. 51/3 - skupinová práce, 52/1 - do sešitu, PS 17/1 - společné zdůvodnění, DÚ - PS 17/1 - uprav věty a správné věty napiš, písanka str.                               20, čítanka str. 51

                  20.11.: uč. 53/3b, 52/2,3,53/4, DÚ - uč. 52/3b, písanka str. 21, čítanka str.56 - 57

                  21.11.: uč. 53/1, 54/2, PS 18/1, DÚ uč. 54/3, čítanka str. 57 - 59, písanka str. 22

                  22.11.: PS 18/2 -nahoře i dole, uč. 54/2 - samostatná práce do sešitu, uč. 54 - 57 - slohová cvičení - reklama

                  23.11.: čtenířská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 19. 11.: PS str. 26/2, 4 společně, 26/5 do Š. S, 26/6 samostatně, uč. str. 38/5, 6 společně

                              DÚ - PS str. 26/7 první dva sloupečky přepsat do domácího sešitu a vypočítat

                   20. 11.: uč. str. 38/7 ústně, uč. str. 39/1, 2, 3(první 3 sloupečky do školního sešitu), PS str. 27/2

                              DÚ - uč. str. 39/3 poslední dva sloupečky

                   21. 11.: PS str. 27/1, 3, 4 (společně), 5

                               DÚ - PS str. 27/5 dokončit

                   22. 11.: PS str. 41/2 a 3 (společně), 4, 5, 6, 7, 8 samostatně + společná kontrola na tabuli, PS 42/1, 3

                               DÚ - PS str. 42/2

                   23. 11.: Seznámení s počítačovou učebnou a online cvičením

Prvouka: 19. 11.: práce s pracovním listem (strana s kompasem, buzolou), povídání o orientaci v přírodě pomocí přírodních úkazů

              21. 11.: práce s mapou a kompasem - uč. str. 19 (rozdíl mezi krajinou a mapou, mapové značky, ukázka vytváření mapy nebo plánku)

                          DÚ - PS str. 22 nakreslit mapku k obrázku krajiny

              22. 11.: Práce s pracovním listem - mapa a mapové značky

Anglický jazyk: 19.11. Čer ♥ - nové učivo - předložky !procvičit! Pracovní list "Brr... Let's stay at home." (nalepeno ve slovníčku) → Task 1 DÚ (spojování dle obrázku).

                      20.11. Čer ♥ - procvičování předložek ve větách, uč. str. 12. překlad následujících vět do gramatiky (školního sešitu): 1) Skříň je mezi stolem a gaučem. 2) Sporák je v kuchyni. 3) Televize je na stole. 4) Pes je vedle domu. 5) David je před rostlinou. 6) Lucy je za dveřmi. 7) Sněhulák je pod stromem.
                               PAU - uč.str.12,PS str.11-12 - popisujeme dům, používáme předložky místa

22.11. PAU - uč.13 (četba komiksu, dramatizace),nová slovní zásoba z l.3 - U doktora, Zdraví-nemoc

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 12.11. - 16.11.2018

Český jazyk: 12.11.: uč. 48/1, PS 15/1,2, DÚ - uč 49/2.a, čítanka str. 46 - 48, písanka str.17

                 13.11.: uč. 49/1,50/2, PS 16/1 - kroužkování, zdůvodnění, DÚ - PS 16/1 - napsat podle zadání

                 14.11.: čtvrtletní práce, uč. 50/3, písanka str.19, DÚ - písanka str. 19 - napiš celými větami, čítanka str. 50 - 51

                 15.11.: uč. 50/3,51/1,52/4 - samostatná práce do sešitu, PS 16/2, DÚ - PS 17/1,2 ( nahoře)

                 16.11.:čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu, prezentace přečtených knih

Matematika: 12. 11.: Procvičování a opakování na písemnou práci + uč. str. 38/4, 7 

                              DÚ není

                   13. 11.: čtvrtletní práce

                   14. 11.: PS str. 25/1 společně, 2, 3, 4, 5, 6 samostatná práce

                               DÚ - PS str. 26/1, 3

                    15. 11.: PS str, 40/3, 5, 6, 7, ukázka rovnoběžných a různoběžných přímek

                               DÚ - PS str. 41/1

                    16. 11.: uč. str. 114 Vzájemná poloha dvou přímek + rýsování do geometrického sešitu

                               DÚ není

Prvouka: 12. 11.: Opakování učiva o vodě v přírodě, ukázka obrázků, povídání o přehradách

             14. 11.: Zopakování a ukončení učiva o vodách v krajině PS str. 21 + povídání o světových stranách

                         DÚ - PS str. 21 zelený rámeček (napsat názvy vodních nádrží, rybníků nebo potoků v okolí domova)

             16. 11.: uč. str. 18 Orientace v krajině - vysvětlení kompasu, buzoly, GPS, světové strany

Anglický jazyk:12.11. Čer ♥ - komiks uč. str. 9 - poslech, čtení, překlad, dramatizace.
                     12.11. PAU - uč.str.10, PS str.10, doplnění slovní zásoby k lekci House (l.2)

                     13.11. Čer ♥ - SPOJENO. Moje skupina: nová slovíčka - bydlení (slovníčky jsem si vybrala ke kontrole), skupina pí. uč. Pauchové - pracovní list "Brr... Let's stay at home." - kdo nestihl, dodělat za . Společně: uč. str. 10.

                     15. 11. Čer ♥ - rozšíření slovní zásoby - nábytek. PS str. 10. - zopakovat si slovíčka s tématikou bydlení. Příští hodinu doplníme ještě předložky a začneme tvořit celé věty.
                    15.11. PAU - opakování písně Baa baa black sheep, uč.str.11, PS str.11(bez cv.6), DÚ - učit se slovíčka k l.2 (House), příště TEST

__________________________________________________________________________________________________________________________

5.11.2018 17.30 - třídní schůzky, vybírám 544,- Kč za pracovní sešity

6.11.2018 - třídnická hodina, výuka končí 13.30 

Písemná čtvrtletní práce z matematiky: Po domluvě s žáky jsme termín stanovili na úterý 13. 11. Žáci si přáli, tento test psát již příští týden a neprotahovat termín. Práce bude obsahovat učivo od začátku školního roku (sčítání, odčítání a násobilku do 6). Děkuji a přeji hezký den Chalupová

19. 11. Opakování z prvouky - uč. str. 10 - 14 (rozdíl obec a město, výrobní podniky, doprava, naše vlast, Evropa)

                                                                                

Podepište , prosím, dětem žákovskou knížku na str.23,24,25 - čtvrtletní hodnocení a sebehodnocení.

Děkuji.

                                                                                  E. Zdražilová

Písemná čtvrtletní práce z jazyka českého bude 14.11.2018. S obsahem jste byli seznámeni na třídních schůzkách.

                                                                                   Eliška Zdražilová

 

Učivo týdne 5.11. - 9.11.2018

Český jazyk: 5.11.: uč. 42/1,2, PS 13/1, DÚ PS 13/2, čítanka str. 43,44 - přečíst doma

                 6.11.:uč. 42/2d - skupinová práce, 43/3, 43/4 - samostatná práce do sešitu, DÚ PS 14/3, písanka str. 15, čítanka str. 44

                 7.11.: uč. 44/5,45/1,2, 46/3,4,5, písanka str.16, čítanka str. 45 - 48

                 8.11.: uč. 47/1,2,, 47/2 - napsat 6 vět, PS 14/15, DÚ uč. 48/4 - napiš správně slova na všech řádcích

                 9.11.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 5. 11.: uč. str. 35/2, 3 (3 sloupečky do ŠS), PS str. 24/1 (do škol. sešitu), 3, 4

                             DÚ - uč. str. 35/3 (poslední dva sloupečky)

                  6. 11.: uč. str. 36/6, PS str. 24/2 + dokončování rozpracovaných cvičení z minulé hodiny

                            DÚ - dnes bez úkolu

                 7. 11.: uč. str. 36/5, 7 (3 sloupečky do ŠS), 8, 9, ústně uč. str. 37/1, 2, PS dopočítávání příkladů, které žáci nestihli (str. 12, 22)

                           DÚ - uč. str. 36/7 (poslední dva sloupečky)

                 8. 11.: opakování učiva geometrie, uč. str. 113/1 + rýsování přímek dle zadání

                           DÚ - PS str. 40/1, 2

                 9. 11.: procvičování a opakování učiva přímky,  uč. str. 113/2, 3

                          DÚ - PS str. 40/4

Prvouka:  5. 11.: uč. str. 16

              7. 11.: opakování krajiny, PS str. 20, Dú - PS str. 20 zelený rámeček

              9. 11.: Voda v krajině uč. str. 17

Anglický jazyk:5.11. Čer ♥ - uč. str. 6,7. PS str. 7. Gramatika - tvorba otázky se slovesem can (Can you….. ?)

                     6.11. Čer ♥ - uč. str. 8, PS str. 8,9. PS 8/6.

                     8.11. Čer ♥ - SPOJENO. Rozvoj slovní zásoby.

                     5. a 6. 11. (PAU) - uč.str.9 (četba komiksu, dramatizace), PS str.7-9, 1.část nových slovíček k lekci 2 (dům,byt) - děti mají ve slovníčku, prosím naučit+ píseň BAA  BAA     BLACK SHEEP (naučit text, v sešitě)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

5.11. od 17.30 třídní schůzky, v době třídních schůzek budu vybírat 544,- Kč  za pracovní sešity.

Ceny pracovních sešitů: Psaní a mluvnická cvičení       30,- Kč

                                 Prvouka Já a můj svět           72,- Kč

                                 Český jazyk                         75,- Kč

                                 Matematika 1. díl                  67,- Kč

                                 Matematika 2. díl                  67,- Kč

                                 Chit Chat                           233,- Kč

                                 Celkem                              544,- Kč

                                                           Eliška Zdražilová

6.11. třídnická hodina - výuka končí 13.30

Učivo týdne 29.10. - 2.11.2018

Český jazyk:  31.10.: uč. 39/3, písanka str. 14, čítanka str. 40 - 42

                    1.11.: uč. 40/4 - skupinová práce, 30/1 - samostatná práce, uč. 41

                     2.11.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 31. 10.: uč. 32/9, 10 do škol. sešitu, uč. 33/1, 2, 3 ústně, uč. str. 34/4 (ústně), 5 (dva sloupečky do ŠS), PS str. 22/ 4, 5

                              DÚ - uč. str. 34/5 (poslední dva sloupečky)

                   1. 11.: uč. str. 34/6 ústně, 34/7 (tři sloupečky do ŠS), PS str. 23/celá strana

                              DÚ - uč. str. 37/7 (poslední dva sloupečky) + učit násobilku 6

                   2. 11.: uč. str. 112/ 2, 3, 4, PS str. 39/2, 3, 4, 5

                             DÚ - uč. str. 39/6

Prvouka: 31. 10.: Projekt "Lípa"

              2. 11.: uč. str. 15 zopakování učiva, PS str. 19, DÚ dokončit vybarvení mapky v PS str. 19

Anglický jazyk: PAU : PS str. 7-8, 8/6 - DÚ

                    Čer ♥ - nová slovíčka - sporty. PS 6/1,2 - cvičení 2 dodělat za          

________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k výletu 25.10.2018

Projekt k 100. výročí založení republiky

Cíl: Lány - zámek, obora, Muzeum T.G.Masaryka

Odjezd: 7.30 hodin od školy

Návrat: okolo 13.30 ke škole

S sebou: batůžek, svačina, pití, tužka, červená a modrá pastelka, prášek proti nevolnosti, pokud je někomu špatně v autobuse - i na cestu zpět, pevný igelitový sáček, kapesné dle uvážení

Zdraví Vás a hezký víkend přeje

                                                                              Eliška Zdražilová

Sběr starého papíru 23.10 - 25.10.2018 

5.11.od 17.30 třídní schůzky

6.11. třídnická hodina 12.45 - 13.30

 

Učivo týdne 22. - 26.10.2018

Český jazyk:  22.10.: uč.35,36, DÚ PS - PS 12/5 , písanka str. 11, čítanka str. 33,34

                  23.10.: uč. 36/1,37/2,3,4, čítanka str. 35 - 38, písanka str. 12 - 5 řádek ve škole, DÚ - dokončení písanka str.12  

                  24.10.: uč. 39/1,2, DÚ - uč. 40/4, písanka str. 13, čítanka str. 38 - 39

                  25.10.: projektový den 100. výročí ČSR - výlet Lány  

                  26.10.: čtení s porozuměním a práce s textem - pracovní listy k 100. výročí republiky                                                                                       

Matematika: 22. 10.: PS str. 18/ 5, 6 společně, PS str. 19/1, 2, 4, 6

                               DÚ: uč. str. 31/6

                   23. 10.: PS str. 19/3, 5, PS str. 20/1, 2, 3, 4 a PS str. 21/1

                               DÚ: PS str. 20/5

                   24. 10.: PS str. 38/3, 5, 6, 7, uč. str. 11/1

                               DÚ: PS str. 38/8 a 39/1

                   26. 10.: PS str. 21 dokončit, uč. str. 31/7, 32/10

                               DÚ: PS str. 22/ 1, 2, 3

Prvouka: 22. 10.: uč. str. 14 Evropa

             24. 10.: uč. str. 14 Sousední státy - DÚ: PS str. 18/1

             25. 10.: opakování, PS str. 18 dokončit + uč. str. 15

Anglický jazyk:22.10. (Čer.) ♥ - nová slovíčka - hudební nástroje. PS 2, 3, 4. Příště TEST - pozdravy a základní rozhovor (What's your name? How are you?....)

                     23.10. (Čer.) ♥ - sloveso CAN (zatím jen kladné věty). Uč. 4,5. PS 5/8. Naučit se básničku PS 5/9 - kdo bude chtít, může říct už ve čtvrtek. Ostatní na ve čtvrtek 1.11.

                    22. a 23.10 (PAU) - uč.str.6-8, PS str.7/3, 6/2 - DÚ (+ naučit slovíčka z l.1 - sporty, příště testík)

29.10 a 30.10. mají děti podzimní prázdniny.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Připomínám výlet Lány 25.10.2018. Pokud jste ještě nestihli poslat peníze, prosím o jejich zaslání.

Děkuji.

                                                           Eliška Zdražiilová

Informace k založení čtenářského deníku: kupte silnější linkovaný sešit - bude sloužit až do 5. třídy

                                                         Zápis o přečtené knize bude obsahovat. -název knihy

                                                                                                                 -jméno spisovatele

                                                                                                                 -jméno ilustrátora

                                                                                                                 -jména postav

                                                                                                                 -stručný obsah

                                                                                                                 -obrázek

                                                                                                                 -proč se mi kniha líbila - nelíbila

Každý měsíc by měl příbýt alespoň 1 zápis. První odevzdání - 1.11.2018.

Na úterý 23. 10. donést noviny a leták. Děkuji Chalupová                            

Učivo týdne 15. - 19.10.2018

Český jazyk:  15.10.: uč. 31/1, PS 11/1, DÚ uč. 32/2, písanka str. 9, čítanka str. 26 - 28

                  16.10.: uč. 32/3,33/4, čítanka str. 28-30, přepis čítanka str. 26 po mezeře - 3 větné celky

                  17.10.: uč. 33/5,6, PS 11/3,písanka str. 10, čítanka str. 31 - 33, DÚ - PS 12/4

                  18.10.: uč.33/8,34/9,10,uč. 34/1,2

                  19.10.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika:  15. 10.: uč. str. 25/1, 3 společně + zápis do škol. sešitu, PS str. 16 dokončit, PS str. 17/1, 2, 3

                               DÚ - uč. str. 25/2

                    16. 10.: uč. str. 26/1, 2, 4 společně, uč. str. 26/3 do škol. sešitu, uč. str. 27/5, 6 společně , PS str. 17/4, PS str. 18/1, 2

                               DÚ - PS str. 18/3

                    17. 10.: uč. str. 27/8, 9, uč. str. 28/1, 2, 3 společně, PS str. 18/4, 9

                              DÚ - PS str. 18/8

                    18. 10.: uč. str. 28/4, uč. str. 29/1 do škol. sešitu, uč. str. 29/7, 8, uč. str. 30/1, 2, 3, do škol. sešitu uč. str. 30/4

                              DÚ - dnes bez úkolu

                    19. 10.: uč. str. 111/1, 2, 3, opakování těles, PS str. 37/2, 3, 4, 5 společně

                              DÚ - PS str. 38/1, 2

Prvouka: 15. 10.: povídání o ČR (prezident, vláda), PS str. 16 dokončit

             17.10.: dokončení učiva Naše vlast uč. str. 13

             19. 10.: PS str. 17 + pracovní list

Anglický jazyk:  15.10. (Čer.) ♥ - PS 56-57. PS 58 a 59. Zítra už mít s sebou i oranžové Chit Chaty.

                      16.10. (Čer) ♥ - nová slovíčka - pozdravy. Uč. str. 2,3. křížovka vlepená ve slovníčku.

                                 PAU - uč.str.4-5, PS str.4-5 , str.5 - naučit říkanku, sloveso CAN + osobní zájmena - v sešitě zápis, naučit

                      18.10. (Čer) ♥ - SPOJENO. Tvorba rozhovorů ve skupinách a dramatizace - pozdravy, zdvořilostní fráze.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na středu 17. 10. donést ruličku od toaletního papíru.

Prosím o sběr a lisování listů na PČ a VV. Každý žák si na středu 24. 10. donese asi 30 listů. Děkuji Chalupová

Učivo týdne 8. - 12.10.2018

Český jazyk: 8.10.: uč. 23/2,24/3, písanka str. 7, čítanka str. 22 - 24 - dramatizace po rolích

                 9.10.: uč. 25/1,2, čítanka str. 22 - 24 - dramatizace po skupinách

               10.10.: uč. 26/3, 27/4 - zdůvodnění a následně diktát, písanka str. 8 - 5 řádek,čítanka str. 25 - 26, DÚ písanka str.8 - dokončení

               11.10. : uč. 27 - 30

               12.10. : Děti z Bullerbynu - čtenářská dílna

Matematika: ve středu 10.10. opakovací test na sčítání/odčítání do 100

                  8. 10.: PS str. 12/dva sloupečky, PS 13/2b, 4, 5, PS str. 14/ 5, 6, 7

                            DÚ - PS str 14/4 vypracovat do domácího sešitu

                  9. 10.: ústně uč. celá str. 21 + uč. str. 22/5, PS str. 14/1, 2 a PS str. 15/3

                            DÚ - PS str. 15/1, 2

                  10. 10.: uč. str. 22/7 do škol. sešitu, PS str. 15/4, 5 + PS str. 16 dvě libovolná cvičení

                              DÚ - PS str. 16 - jedno libovolné cvičení

                  11. 10.: uč. str. 23 společně ústně, uč. str. 24/12 ústně, uč. str. 24/13, 14 do škol. sešitu

                              DÚ - do domácího sešitu napsat a spočítat 5 příkladů na násobení a 5 příkladů na dělení

                  12. 10.: uč. str. 109/1, 2 společně, uč. str. 110/celá strana, PS str. 36/4, 5, 6

                              DÚ - PS str. 37/6

Prvouka: ve středu 17. 10. opakovací test chování, dopravní značky, vybavení kola

              8. 10.: uč. str. 12 výrobní podniky, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení a sportovní centra, PS str. 15 pravidla při jízdě doprav. prostředky

              10. 10.: uč. str. 12 doprava, PS str. 15

              12. 10.: kontrola prací z předchozí hodiny, povídání o vlasti a krajích ČR - DÚ PS str. 16 nakreslit oblíbené místo z ČR

Anglický jazyk:  8.10. Čer ♥ - PS 50/6, 51/7 - práce s textem. A PS 51/8 DÚ. Zítra - Eliška a Kačka TEST a začínáme novou lekci (11).
                     8.10. PAU - PS 56-57 (doplňování, dramatizace komiksu)

                     9.10 PAU - anglická abeceda, nácvik, písnička (děti mají nalepenou abecedu v sešitě - naučit, DÚ - vyhláskovat své jméno)
                                    od příští hodiny děti budou mít oranžovou učebnici a PS (dostaly dnes)

                     9.10. Čer ♥ - nová slovní zásoba (lekce 11). PS 52/1 a 54/4

                     11.10. Čer ♥ - gramatika - Is there…? Are there… ? a krátké odpovědi. PS 52/2, 54/5 A 55/6. PS 55/7 za

                               PAU: nácvik spellingu, doma trénovat! + Uč.str. 2-3, PS str.2-3 - opakování (DÚ  -PS str.3/4)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 1. - 5.10.2018

2.10.2018 třídnická hodina - výuka končí 13.30

5.10.2018 ředitelské volno

Vážení rodiče,

v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky jsme pro žáky 3. tříd připravili projekt : Návštěva zámku a muzea v Lánech

Výlet se uskuteční 25.10.2018.

Odjezd od školy v 7.30 a návrat okolo 13.30, aby žáci stihli oběd ve školní jídelně.

Tento projekt bude částečně uhrazen z prostředků Evropských  strukturálních a investičních fondů.

Po rozpočítání nákladů na dopravu a vstup do muzea je nutné ještě doplatit 120, - Kč na žáka. Peníze pošlete po dětech do 19.10.2018.

Zdraví Vás

                                                                                                                                   Eliška Zdražilová

Prosím na 9. 10. donést na VV tenké brčko. Děkuji Chalupová

 

Český jazyk: 1.10. : uč. 19/2, 20/5 - přepis textu zprávy do sešitu, 21/6 - diktát, čítanka str. 18- 19, rozhovor o textu

                  2.10.: uč. 21/1, PS 10/19, písanka str. 5 - 5 řádek, DÚ - písanka - dokončení str. 5, čítanka str. 20 - 22

                  3.10.: uč. 22/3, PS 10/20, DÚ  uč. 22/2 - napsat 5 vět, písanka str. 6, čítanka str. 22 - 24

                  4.10.: uč. 22/3 - samostatná práce, uč. 22/1 - skupinová  práce, DÚ - písanka str. 6

Matematika: 1. 10.: uč. str. 15/5 1. a 3. sloupeček do škol. sešitu, uč. str. 16/1 do škol. sešitu, uč. str. 16/2 ústně, PS 9/3, 4 a PS 10/ 1, 2, 3

                             DÚ - uč. str. 15/5 jen 2. a 4. sloupeček

                   2. 10.: uč. str. 16/3, 4, 5 a PS str. 10/ 4, 5, 6 a 7

                             DÚ - PS str. 11/3

                   3. 10.: uč. str. 18/9 skupinová práce, PS str. 11/2

                             DÚ - uč. str. 18/9 vymyslet podobnou slovní úlohu a zapsat ji do domácího sešitu.

                   4. 10.: uč. str. 17/6 a 7 do školního sešitu, uč. str. 19/1, 2, 4 ústně, uč. str. 20/ 6 na tabuli, uč. str. 20/8 do škol. sešitu, PS str. 11/1 společná práce, PS str. 12/1, 2, 3

                             DÚ - PS str. 13/2a, 3

Prvouka: 1. 10.: uč. str. 11 - povídání o městech, PS str. 12 dodělat, PS str. 13 odpovídání na otázky

             3. 10.: PS str. 13 dokončit a PS str. 14, ukázka plánu a mapy

Anglický jazyk:2.10. (Čer) ♥ - PS 49/3,4. Procvičujeme tvorbu vět začínajících na There is/There are. Ve čtvrtek TEST na překlad vět typu "Tady jsou 4 dlouzí hadi." - There are 4 long snakes.(5 vět)

                     4.10. (Čer) ♥ - SPOJENO - Moje skupina: test, nová gramatika - použití členů a/an, PS 50/5. Skupina pí. uč. Pauchové: práce s textem.

AJ (PAU) PS str.54-55, str.55/7 - DÚ. Vazba There is/are, příští týden test na slovíčka z l,11

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 24. - 28.9.2018

V úterý 2.10. budou mít děti třídnickou hodinu, výuka končí 13.30. Pak děti odcházejí do školní družiny, na oběd nebo domů.

                                                                                                                                             Eliška Zdražilová

Dále připomínám ředitelské volno 5.10.2018.

28.9. - státní svátek

5.10. - ředitelské volno - podepište , prosím, dětem sdělení v žákovské knížce. Děkuji.Zdražilová

Český jazyk: 24.9. :  uč. 16/4 b, 17/5,6, PS 7/15, DÚ PS 7/14, písanka - str. 3 dokončení, čítanka str. 13,14

                 25.9. : uč. 17/6 - diktát, 17/1,18/2 - skupinová práce, PS 8/16, čítanka str. 15 ,16 - četba a následně práce ve skupinách

                 26.9. : PS 8/17,9/18, písanka str. 4 - 4 řádky, za domácí úkol dopsat stránku - napsat 4 věty, čítanka str. 16,17

                 27.9. : PS 9/18 - hlásková stavba - dole, uč. 18/1,19/2,20/3, 20/4 - přepis do sešitu

Matematika: 24. 9.: uč. str. 12/ 2, 3, 4(první dva sloupečky), PS str. 6/4b, 4c, 4d, PS str. 7/1, 2

                            DÚ - uč. str. 12/ 4 - poslední dva sloupečky + zkouška

                   25. 9.: uč. str. 12/5 do škol. sešitu a 13/1 společně na tabuli a do škol. sešitu, PS str. 7/3, 5, 6, 7 (6 a 7 společně), PS str. 8/1, 2

                             DÚ - PS str. 7/4

                   26. 9.: uč. str. 13/2 společně, uč. str. 13/3 do škol. sešitu, uč. str. 14/4, 5 do škol. sešitu a následná společná kontrola

                             DÚ - dnes není

                   27. 9.: uč. str. 14/7 společně, uč. str. 15/1, 3, 4 společně na tabuli, PS str. 8/5, 6, 7, 8 (6, 7, 8 - společně) a 9/1, 2, 5, 6

                             DÚ - uč. str. 15/2a, b

Prvouka: 24. 9.: PS str. 9, 10

             26. 9.: dokončení učiva "škola" - PS str. 11, uč. str. 10 - četba a povídání o obci

                        DÚ - PS str. 12 popis obce, ve které bydlím

 

Anglický jazyk: 24.9.Čer ♥ - konverzace "What do you like for….?" PS 44, 45 - kdo nestihl, dodělá za .

                      PAU - PS str.50-51, str.51/8 - DÚ , zítra test na slovíčka - zvířátka (L10)

                      25.9. Čer ♥ - PS 46,47. Kdo nestihl dodělat, dodělá za DÚ.
                              PAU - PS str.52/1 - procvičování nové slovní zásoby (zapsáno ve slovníčku)

                     27.9. Čer ♥ - nová slovní zásoba - zvířata a vysvětlení použití There is / There are. PS 48/1,2 (kdo nestihl, dodělá za )
                             PAU - PS str.52-53 (cv.3/53 dokončit za DÚ), +slovíčka z l.11 mají děti ve slovníčku - naučit

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 17. - 21.9.2018

Vážení rodiče,

od příštího týdne končí pro děti adaptační doba a již bude fungovat běžná klasifikace. Stejně tak se bude zapisovat zapomínání pomůcek či domácích úkolů.

Prohlédněte si sešity dětí, ať víte, co je ještě potřeba s dětmi docvičit. Vidím velký problém v úrovni čtení. Zde je potřeba, aby si děti každý den nahlas četly. Mají mít také k domácí četbě vybranou knihu - každý měsíc bude čtenářská dílna a děti si ke své četbě povedou čtenářský deník.

Hezký víkend přeje

                                                          Eliška Zdražilová

Připomínám ředitelské volno 5.10.2018

Český jazyk: 17.9. : uč. 11/3,4,k 12/,1,2 - přepis do sešitu, připsat slovo nadřazené, DÚ _ PS 5/ 9 nebo 10/ podle toho, co kdo už má vypracováno/, písanka                              str. 2 - 4 řádky, zkoušení básně, čtení Kočičí hlavy - str. 10 - 11

                 18.9. : uč. 13/3a, 13/4, DÚ uč. 14/5 - opiš a rozděl na slabiky, PS 6/11, čtení Kočičí hlavy str. 11 - 12, písanka str. 2 - dokončení

                 19.9.: uč. 15/6 - skupinová práce, PS 6/12 - samostatná práce,písanka str.3 pouze 6 řádek, čítanka str. 13

                 20.9.: uč. 15/1,2,3, 15/1 - vypiš do sešitu slova s vynechanými písmeny, PS 6/13, DÚ uč. 16/4a

                 21.9.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 17. 9.: uč str. 8/4 do škol. sešitu, uč. str. 8/5 a 9/6,7 společně ústně, uč. str. 9/8a do škol. sešitu

                             DÚ uč. str. 9/8b příklady přepsat a vypočítat do sešitu + zkouška správnosti, barevně zakroužkovat menšence

                  18.9.: uč str. 9/9 do škol. sešitu, uč. str. 10/1,2,3 společně ústně, PS str. 4/6 dodělat, PS str. 5/2, 3, 4

                             DÚ PS str. 5/6

                  19. 9.: uč. str. 10/4, 5 ústně, uč. str. 11/6, 8, 9 do škol. sešitu

                             DÚ uč. str. 11/7 do domácího sešitu

                  20. 9.: uč. str. 11/10 ústně, uč. str. 12/1 do sešitu, PS str. 5/5 společně, PS str. 6/1, 2, 3

                             DÚ PS str. 6/4a

                  21. 9.: PS str. 35/ 1, 2 společné opakování, PS str. 35/5, 6 samostatně, PS str. 36/ 1 společné opakování

                            DÚ PS str. 36/2 barevně spojit stejné tělesa

Prvouka: 17. 9.: opakování slušného chování PS str. 6/lepení obrázku, uč. str. 8 - povídání o cestě do školy a o dopravních značkách, PS str. 7/zelený rámeček

             19. 9.: uč. str. 9 opakování zásad jízdy na kole, PS str. 7/ křížovka a zopakování dopravních značek

             21. 9.: uč. str. 9 co musí mít kolo, PS str. 8 - práce ve dvojicích

Anglický jazyk:17.9.AJ (Čer.) ♥ - dopsání slovíček, opakování slovní zásoby. Vyjádření libosti I like... / I don't like... . PS 42/2. Příští hodina (úterý) TEST  na slovíčka (jídlo). Jitka může psát až ve čtvrtek.

18.9. AJ (Čer.) ♥ - opakování slovíček a test. Hry.            Pau : PS str.46-47 (opakování slov.zásoby),  +str.48/cv1, nová slovní zásoba - zvířata (v slovníčcích)

20.9. (PAU) - PS str.48-49 (DÚ - str.49/4), naučit slovíčka z l.10 (zvířátka) - děti mají zapsané ve slovníčcích - bude testík

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 10. - 14.9.2018

DO hudební výchovy budou děti potřebovat zítra notový sešit. dejte jim ho.Děkuji

Český jazyk: 10.9. : uč. 8/1,2. PS 1/1, DÚ PS 2/4, čítanka str. 2,3, písanka str.1 - 5 řádek

                  11.9. : uč. 8/2 - napiš 4 upravené věty, PS 2/3, čítanka str. 6 - čtení a práce s textem

                  12.9. uč. 9/1, PS 3/5, DÚ PS 3/6, čítanka Smělý dopis a sázka

                  13.9. uč. 10/1,11/2, PS 4/7,8, DÚ PS 5/10

                  14.9. čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 10.9.: uč str. 6/6 (společně na tabuli), prac. sešit str. 3/2 - 7, DÚ PS 4/1

                  11.9.: uč. str. 6/7 do škol. sešitu, prac. sešit str. 4/2, 3, 4, DÚ PS 4/6 jen prvních 8 příkladů

                  12.9.: uč. str. 7/8, 10 do škol. sešitu, uč. str. 7/9 ústně, zopakování násobilky, DÚ do sešitu napsat násobky 2, 3, 4, 5

                  13.9.: uč. str. 8/1, 2 do škol. sešitu, zopakování násobilky a zkoušky výpočtu, DÚ PS 5/1

                  14. 9.: uč. str. 108/1 - 3 společně na tabuli, uč. 108/5 narýsování obr. do sešitu a vyznačení strany a vrcholu

                                 DÚ žáci dostali okopírovanou přílohu z PS str. 48, rozstříhají si útvary a z PS str. 35/3 si vyberou jeden obrázek, který složí a nalepí do sešitu na geometrii (velký bez linek) - zbylé geometrické útvary schovat na další hodiny. Děkuji

Prvouka: 10.9.: uč. str. 7 - pravidla sluš. chování, PS str. 5/1 - očíslovat obrázky, DÚ PS 5/1 - Napsat 2 věty k obrázku 1 a vybarvit obr. 1

              12.9.: PS str. 5 dokončení strany, rozhovor o lidských vlastnostech.

              14. 9.: PS str. 6 + povídání o sluš. chování a přátelích

Anglický jazyk:10.9. (Pauchová) - zápis slovíček z l.9 (modrý PS) - téma Food, nácvik výslovnosti, PS str.42/1- křížovka; AJ (Čer.) ♥ - procvičování slovní zásoby - oblečení, barvy - tvorba vět. PS 40/5 - kdo nestihl, ma za DÚ. Děti zatím nemusí nosit oranžový Chit Chat, stačí ten modrý a sešity.

                    : 11.9. (Čer.) ♥ - tvorba vět se slovesem to have, popis osob. PS 41/7. Bez DÚ.
                    11.9. (PAU) - nácvik otázek (Do you like?, What do you like?) a odpovědí - Jídlo. PS str.43 celá, DÚ - do sešitu 3 věty (mají předepsáno v sešitě)+může být obrázek

                    13.9. (Čer.) ♥ - nová slovní zásoba a její procvičování. Příště dopíšeme ještě zbylých 9 slovíček. DÚ PS 42/1 (můžou i vybarvit, pokud budou chtít).
                            (PAU) - PS str.44-45 (str.45/8 - DÚ), opakovat slovíčka z 9.lekce (děti mají zapsané ve slovníčku) - bude testík 

____________________________________________________________________________________________________________________________

30.8.2018

Vážení rodiče,

zdravím Vás i děti před začátkem školního roku.

Škola začíná 3.9.2019. První den proběhne slavnostní zahájení školního roku - potrvá 1 hodinu. Škola končí 8.45.  První den nedávejte dětem přezůvky ani aktovku

Sdělte , prosím, dětem, zda půjdou na oběd, do školní družiny.

4.9. bude již výuka 4 hodiny - končíme tedy 11.40.

5.9.,6.9.a 7.9 končí také výuka po čtvrté vyučovací hodině.

Na děti i na spolupráci s Vámi se těší a mnoho sil do nového školního přeje

                                                                                                   Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________

3.9. 2018

Zítra dejte dětem penál a nakoupené věci dle seznamu. Zítra budeme věci potřebné k výuce vybírat, podepisovat sešity a podobně,

Výuka končí 11.40. Sdělte dětem, kdo jde na oběd a do družiny.

Blíží se pátek - první plavání. Nezapomeňte i na igelitku na boty a čepici do vody.Pokud uznáte za vhodné, dejte dětem gumovou obuv do sprch .

Zdraví Vás

                                                            Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.9.2018

Vážení rodiče,

děti dnes dostaly první domácí úkol, poprosit Vás o vyplnění str.1 v žákovské knížce. Děkuji, že jim pomůžete tento úkol splnit.

Děkuji všem, kteří přinesli věci dle seznamu.

Hezký zbytek dne.

                                                                          Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________

5.9.2018

Zítra výuka podle rozvrhu do 11.40.

                                                                          Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________

 6.9.2018

Matematika - opakování učiva 2. ročníku + učebnice str.5 cvičení 1. DÚ - pracovní sešit str. 3 cvičení 1.

Český jazyk : uč. str. 7 - báseň naučit do 13.9.2018, 7/1, 7/1b - přepis do školního sešitu, DÚ: PS 1/1

AJ (Čer.) - opakování slovní zásoby (oblečení, barvy), tvorba vět se slovesem to have. DÚ - PS 39/4. 

  • Pomůcky: 2 linkované sešity (slovníček, gramatika). 

___________________________________________________________________________________________________________________________

7.9.2018

Matematika: uč. str. 5/2 a uč. str. 6/3 ústně, uč. str. 6/4 a 6/5 přepis do školního sešitu + kontrola správnosti, bez DÚ.

Český jazyk: čítanka str. 3 - čtení, práce stextem, vyhledávání rýmů

Od pondělí 10.9. již probíhá výuka podle rozvrhu - ukončení výuky 12.35.

Od 11.9. do 13.9. probíhá sběr starého papíru. Byla vyhlášena celoroční soutěž tříd o hodnotné ceny - např. návštěva ZOO, kiny apod.Podpořte nás -

děkujeme.

5.10. 2018 - bude řediteské volno.

Děkuji všem, kteří již stihli zaplatit příspěvek 300,- Kč Chvalské škole z.s. . Z části tohoto příspěvku si paní učitelka Chalupová, která v naší třídě vyučuje pracovní činnosti a výtvarnou výchovu, zakoupí pro děti zajímavé materiály pro práci v těchto hodinách.Výrobky dětí Vás jistě potěší .

Jedenkrát za měsíc proběhne ve třídě III. B třídnická hodina. Bude každé první úterý v měsíci a bude navazovat na výuku - tedy šestou hodinu.

Od dalšího týdne již informace budeme psát nahoru pod školní rok, ať je nemusíte hledat.

Přeji hezký víkend.

                                                         Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________