28.6. Vážení rodiče,

        přeji vám krásné a pohodové léto. Z.R.

 

27.6. Prvouka PS 64-70

        Čtení - Lovci mamutů

 

26.6. Český jazyk PS 60-62

        Matematika PS 36,47

 

25.6. Český jazyk - PS 55-59

        Matematika PS 35

        Čtení - Lovci mamutů

 

21.6. Český jazyk - opakování učiva 3. ročníku, učebnice 212,213

        Matematika - sčítání a odčítání trojciferných čísel, učebnice 105-107 

 

19.6. Český jazyk učebnice 210,211, PS 54 a 55/2, DÚ PS 54

        Matematika učebnice 104, PS 34

        Prvouka učebnice 75-83

        Hudební výchova - poslech I. Hurník - Zapomenutá písnička

 

18.6. Český jazyk učebnice 205/4,5, 207-209/1-5, DÚ PS 50/12

        Matematika učebnice 102,103

        Čítanka 173-179

        Písanka 29,32

- 19. - 21.6. sběr papíru

- 20.6. vlastivědná vycházka na Petřín - s sebou 3 lístky na MHD nebo lítačku, 100Kč na vstupné + kapesné,

          návrat asi ve 13,30hod.

- 22.6. končí vyučování v 11.40hod.

- od 25.6. do 28.6. končí vyučování v 11.40 hod.

-29.6. končí vyučování v 8.45 hod.

 

15.6. Český jazyk učebnice 204,205/6,7 a 1-3

        Matematika učebnice 133, PS 46/1-6a, DÚ PS 46/6b

        Prvouka učebnice 73,74

        Čtení - Lovci mamutů

 

12.6. Český jazyk - písemná práce, DÚ PS 52/4 a 53/5

        Matematika učebnice 100

        Prvouka učebnice 70,71

        Hudební výchova - poslech 97, píseň 99

        Čítanka 170,171

 

11.6. Český jazyk učebnice 199,200/4-6, DÚ PS 52/3

        Matematika učebnice 99

       Čítanka 168,169

       Písanka 30

 

8.6. Český jazyk učebnice 197,198/1-3, PS 51/2

      Matematika PS 45/4,5 a 48

      Prvouka PS 63,65

      Čtení - Lovci mamutů

 

7.6. Český jazyk učebnice 196,197/15,16, DÚ PS 49/8 a 50/11

      Matematika PS 32

      Prvouka PS 62

      Čítanka 166-168

      Psaní 28

11.6. v 17.30 hod. - třídní schůze

 

6.6. Český jazyk učebnice 195, 196/13,14, DÚ 196/14c,d

      Matematika učebnice 98/13,14, PS 36/5,6

      Výtvarná výchova - téma: léto - malba

AJ (Čer.)♥zkušební diktát - příprava na poslední známku (právě z diktátu). Zítra si napíšeme ještě jeden zkušební v pondělí (11.6.) už bude na známky. Jedná se texty z učebnice nebo pracovního sešitu. Prosím na zítra, ať má každý figurku, hrací kostka stačí do dvojice. Budeme hrát hru z učebnice.

 

5.6. Český jazyk učebnice 194/8-11, DÚ PS 49/9,10

      Matematika učebnice 97, 98/10,11, PS 36/3,4

      Prvouka PS 59-61

     Hudební výchova 95

     Čítanka 165,166

     Písanka 27

 

1.6. Český jazyk učebnice 192,193/5-7, PS 49/7

      Matematika PS 45/1-3

      Prvouka učebnice 69

     Čtení - Lovci mamutů

- 4.6. Den dětí - výuka končí v 11.40 hod.

 

31.5.

AJ (Čer.) ♥ - opakování minulý čas - was, were. Diktát.

30.5. Český jazyk učebnice 188/3-5, PS 46/8, DÚ PS 48/5,6

        Matematika učebnice 95

        Výtvarná výchova a pracovní činnosti - strom za plotem - práce z papíru a odpadového materiálu

AJ (Čer.) ♥ - celý týden SPOJENO. Pondělí - pohádka "Saint George and dragon" - čteme s překladem, hovoříme o UK (území, politika, školství, kultura, historie) a porovnáváme s ČR. Ve středu - soutěž (slovíčka a překlad vět).

 

29.5. Český jazyk učebnice 187/1,2, 189, DÚ 187/1c

        Matematika PS 31

        Prvouka učebnice 67

        Hudební výchova - opakování písní s tématem " oči", opakování poslechů

       Čtení 163,164

 

28.5. Český jazyk učebnice 185/2,3, 185-187/1-3, DÚ PS 47/1-3

        Matematika učebnice 94, PS 30/4-6

        Čítanka 162,163

        Písanka 25

29.5. ve 14. a v 15. hod. - vítání občánků

 

25.5. Český jazyk učebnice 183/5, 183-185/1,2

        Matematika učebnice 132

        Prvouka učebnice 66,IT-koloběh života, PS DÚ 58 - žlutý rámeček a VV

        Čítanka 161,162

 

24.5. Český jazyk učebnice 181-183/1-4, DÚ 183/4

        Matematika učebnice 93, PS 30/2,3

        Prvouka učebnice 65

        Čítanka 157-159

        Písanka 24

 

23.5. Český jazyk učebnice 180/4,5, PS 46/9, DÚ 180/5

        Matematika učebnice 92, PS 30/1

        Výtvarná výchova a pracovní činnosti : krajina na ŠvP - Krkonoše - malba

       

 

 

22.5. Český jazyk učebnice 180/2,3, DÚ 180/2

        Matematika učebnice 91, PS 29

        Prvouka učebnice 64

        Hudební výchova- píseň 86, poslech 87

        Čítanka 156,157

 

21.5. Český jazyk učebnice 178/4, 179/1

        Matematika učebnice 90, PS 28

        Čtení - Lovci mamutů

        Psaní 23

 

21.5.

AJ (Čer.) ♥ - opakování a test ze slovíček. PS 56-57 - kdo nestihl doplnit do komiksu, má za DÚ.

11.5. Český jazyk učebnice 173,174/1-3

        Matematika učebnice 131

        Prvouka učebnice 63, PS 52,53

        Čtení - informace o škole v přírodě, žáci mají na papíře

 

10.5. Český jazyk učebnice 171,172, DÚ - papír

        Matematika učebnice 87

        Prvouka učebnice 61,62

       Čítanka 154,155, báseň Prvouka 64

       Písanka 22

 

9.5. Český jazyk učebnice 168,169,170,172

      Matematika PS 26, DÚ - papír

      Výtvarná výchova - auto budoucnosti - kresba

      Pracovní činnosti - dokončení práce s odpadovým materiálem

 

4.5. Český jazyk učebnice 167,168/14,15

      Matematika PS 44

      Prvouka učebnice 60, PS 51

     Čítanka 153,154

-do 11.5. odevzdat lékařské potvrzení a ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

 

3.5. Český jazyk učebnice 166,167/11-14, DÚ papír 16

      Matematika učebnice 86

      Prvouka učebnice 58,59

      Čítanka 152,153

      Písanka 21

 

2.5. Český jazyk učebnice 165/7-10, DÚ 165/10

      Matematika PS 25

      Výtvarná výchova - čarodějnice - kresba

      Pracovní činnosti - pokračování v práci s odpadovým materiálem

AJ (Čer.) ♥ - schopnost práce s textem "John King". Učebnice dvojstrana 56 - 57 "Stone Soup" - individuálně přečíst, vypsat do slovníčku slova, kterým nerozumíme (kdo nestihl má za DÚ) - zítra si přeložíme.

- 3.5. fotografování

 

27.4. Český jazyk učebnice 164/6

        Matematika učebnice 130, PS 43/2,3

        Prvouka - ryby-prezentace, úkoly, kvízy

        Čtení - Lovci mamutů

 

26.4. Český jazyk učebnice 163/4,5, PS 46/7

        Matematika učebnice 85, DÚ 85/7

        Prvouka - prezentace: savci, ptáci

        Čtení - báseň ČJ 170

        Psaní 20

 AJ (Čer.) ♥zkoušení básničky, pracovní listy - práce s testem. Za  "My name is Maggie" - zodpovědět otázky a napsat podobný text o sobě (jméno, věk, odkud jsem, sourozenci, vzhled, záliby, čím chci být...)

25.4. Český jazyk učebnice 162/1-3, 164 - naučit, PS 45/6, DÚ papír 17

        Matematika PS 24

        Výtvarná výchova - jarní kytka s motýlem - dokončení práce

        Pracovní činnosti - město - práce s odpadovým materiálem

 

24.4. Český jazyk PS 44,45/3-5

        Matematika učebnice 83,84, DÚ PS 23/4,5

       Prvouka učebnice 54-57

        Hudební výchova poslech 83, teorie - pomlky

        Čítanka 150,151

 

23.4. Český jazyk učebnice 161/5,6, PS 43,44/1,2, DÚ PS 44/2

        Matematika učebnice 82/7-10, PS 23/1-3

        Čítanka 149

        Písanka 19

- 30.4. a 7.5. ředitelské volno

- 3.5. a 4.5. fotografování

- vybírám na ŠvP: potvrzení od lékaře

                          ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

 

20.4. Český jazyk učebnice 159-161/1-4

        Matematika učebnice 129, PS 43/1,4    DÚ 43/4

        Prvouka PS 50

        Čítanka 148

 

19.4. Český jazyk učebnice 157/4, 158,159/1-3, DÚ papír 15

        Matematika učebnice 81, 82/4-6

        Prvouka PS 49

        Čítanka 147, báseň  ČJ 167

        Psaní 18

        AJ (Čer.) ♥ - v pondělí píšeme test - Past Simle - was/were, had

 

18.4. Český jazyk učebnice 156,157/1-3

        Matematika PS 22, DÚ papír

       Výtvarná výchova - kytka s motýlem - kombinovaná technika

 

17.4. Český jazyk učebnice 152-155, DÚ 152/4(první 4 řádky)

        Matematika učebnice 79,80, PS 18/7

        Prvouka učebnice 52,53

        Hudební výchova - opakování písní

        Čtení 146

 

16.4. Český jazyk učebnice 151,152/1-3

        Matematika učebnice 78, PS 21

        Čítanka 144

        Písanka 17

 

13.4. Český jazyk učebnice 149,150, PS 39/5

        Matematika PS 42/2-5

        Prvouka učebnice 50,51

        Čítanka 143

 

12.4. Český jazyk učebnice 148, PS 42/13

        Matematika PS 18/6, 20/4-6

        Prvouka PS 48

        Čítanka 141,142, báseň ČJ 148

        Písanka 16

 

12.4.

AJ (Čer.) ♥ - procvičování was/were a had. Učebnice 54 a 55 - poslech, čtení, překlad, hraní. V pondělí test na slovíčka zapsaná včera (sharp, claws, long, arms.....) 

 

11.4. Český jazyk učebnice 146,147/1,2, PS 41,42/11,12, DÚ PS 42/12

        Matematika učebnice 77, PS 18/5 a 20/1-3

        Výtvarná  výchova- jarní kytka - kombinovaná technika

        Pracovní činnosti - vyšívání

 

10.4. Český jazyk učebnice 145,146/4-6

        Matematika učebnice 76, PS 18/4, DÚ 76/4 - odčítat od čísla 500,600,700

        Prvouka učebnice 46,47

        Hudební výchova píseň 75, poslech 81

        Čítanka 140,141

 

9.4. Český jazyk učebnice 144,145/1-3, DÚ 145/2

       Matematika PS 18/3, 19

       Čtení 138-140

       Psaní 15

 

9.4.

AJ (Čer.) ♥ - učebnice 52, 53/78 - čtení, překlad, práce s textem. PS 52/1,2. Procvičování was, were a přidáváme sloveso have v minulém čase - had (ve všech osobách stejné).

6.4. Český jazyk 143,144/6-8

      Matematika geometrie - opakování

      Prvouka učebnice 45, opakování

      Čtení - Lovci mamutů

- 9.4. v 17,30 hod. třídní schůze

- 10.4.-12.4. sběr papíru

 

5.4.Český jazyk učebnice 141,142,143/ 1-5

     Matematika - písemná práce

     Prvouka učebnice 44

     Čítanka 137,138, báseň 176

     Psaní 14

 

4.4. Český jazyk - písemná práce

      Matematika učebnice 74,75, PS 18/1,2

     Výtvarná výchova - Andělská láska - výkres na soutěž

     Pracovní činnosti - vyšívání kytky    

AJ (Čer.)♥ - nová gramatika - Past Simple (sloveso BE), viz tabulka níže. Mají ji v sešitech společně se vzorovými větami. Minulému času se budeme věnovat hodně, dokud to děti nebudou mít "pod kůží", protože ve vyšších ročnících je s tímto časem obrovský problém.

Be (Být)

Přítomný čas

Minulý čas

I am

I was

You are

You were

She, He, it is

She, he, it was

We are

We were

You are

You were

They are

They were

 

 

28.3. Český jazyk učebnice 138,139/1-5

        Matematika učebnice 73, PS 16

        Pracovní činnosti - vyšívání

 

3.4. Český jazyk učebnice 140,141/1,2

      Matematika PS 17

      Prvouka učebnice 42,43

      Hudební výchova píseň 74, poslech 77

      Čítanka 136

      Písanka 12,13

 

27.3.Český jazyk učebnice 137,138/4,5

       Matematika učebnice 71,72

       Prvouka - J. A. Komenský, Den učitelů, Velikonoce

       Hudební výchova - píseň(papír), poslech 75

       Čítanka 129-132

       Písanka 11

     

 

23.3. Český jazyk učebnice 138/8, PS 41/10

        Matematika učebnice 128, PS 42/1

        Prvouka - rostliny - program

        Čtení - Lovci mamutů, báseň 176

 

22.3. Český jazyk učebnice 135,136/6,7, DÚ 136/7

        Matematika učebnice 70, PS 14/5

        Prvouka PS 47

        Čtení - prodejní výstava knih

        Psaní 10

 

22.3.

AJ (Čer.) ♥ - učebnice str. 50, nová slovní zásoba Easter (pracovní list) + PS str. 64. Hovoříme o významu Velikonoc, porovnáváme tradice u nás a v Anglii. V pondělí jdou děti do divadla, hodinu nemáme. Pomůcky na STŘEDU: nůžky, lepidlo, papíry - bílý A4, žlutý a jakékoliv barvy (kromě bílé a žluté).

21.3. Český jazyk učebnice 135/4,5, DÚ 135/5

        Matematika učebnice 69, PS 14/3,4,6

        Pracovní činnosti - vyšívání velikonočního přání

 

21.3.

AJ (Čer.) ♥ - Učebnice 51 (Komiks) - poslech, čtení, překlad, hraní

20.3. Český jazyk PS 39,40/6-8, DÚ PS 40/9

        Matematika učebnice 68, PS 14/1,2

        Prvouka učebnice 41

        Hudební výchova - píseň 71, poslech 69

        Čtení - Lovci mamutů

 

19.3. Český jazyk učebnice 133,134/1-3

        Matematika učebnice 67

        Čtení - Cesta do pravěku - film

        Psaní 9 

 

16.3. Český jazyk učebnice 133/5, PS 38/3,4

        Matematika PS 41/2-6, DÚ PS 41/1

        Prvouka učebnice 40, PS 46

        Čtení - Lovci mamutů

 

15.3. Český jazyk učebnice 132/3,4, DÚ PS 37/2

        Matematika učebnice 66, PS 13/5,6

        Prvouka - opakování

        Čtení - Lovci mamutů

        Psaní 8 

 

14.3. Český jazyk učebnice 131,132/1,2

        Matematika PS 13/1-4

        Výtvarná výchova - výtvarné vyprávění

 

13.3. Český jazyk učebnice 130,131/8,9, PS 36/2, DÚ 130/8

        Matematika učebnice 64,65

        Prvouka učebnice 38,39

        Hudební výchova píseň 66, poslech 65

        Čtení - Děti z Bullerbynu, báseň 160

 

12.3. Český jazyk učebnice 129,130/5-7, PS 37/1 - DÚ

        Matematika PS 12

        Tělesná výchova - kotoul vpřed, švihadla

        Čítanka 132-134

        Písanka 7

 

9.3. Český jazyk 128,129/1-4

      Matematika učebnice 127, PS 40/4,5 - DÚ

      Prvouka PS 45

      Čtení - Děti z Bullerbynu

- 13.3. vítání občánků ve 14. a v 15. hod

- 15.3. prodejní výstava knih v dopoledních hodinách, knihy stojí 1 Kč až 100 Kč

 

8.3. Český jazyk učebnice 125,126

      Matematika učebnice 126, PS 40/1-3, DÚ PS 40/2,3

      Prvouka učebnice 37

      Čtení - obsah článku

      Písanka 6

 

8.3.

AJ (Čer.)  - slovní zásoba: Amazing animals. (penguin, gorilla, lion, crocodile, frog, snowy owl, hippo, elephant, polar bear, bat, eat, live, swim, fly, leaves, meats, insect, fish) → ne všechna slovíčka jsou nová, proto jsme si je nezapisovali do slovníčku). Uč. str. 48 a 49. PS 49/3 ve škole a 48/1 za. V pondělí budeme psát TEST na tato slovíčka.

7.3. Český jazyk učebnice 122, 123, 124, 127,  DÚ - papír

       Matematika učebnice 124,125, PS 39/2-5

       Výtvarná výchova a pracovní činnosti - hrníček s kytičkou a kytička se srdíčky

 

6.3. Český jazyk 120,121,122/2-5

      Matematika PS1 47/5-7, PS2 38,39/1, DÚ PS 38/1,3

      Prvouka PS 44, houby-prezentace

      Hudební výchova poslech 61, píseň 62

      Čítanka 126,127

 

 

5.3. Český jazyk učebnice 118,119/5-8

       Matematika učebnice 123, PS 47/4

       Tělesná výchova - švihadla

       Čítanka 124,125

       Písanka 5

 

2.3. Český jazyk učebnice 116,117, PS 35/3

      Matematika učebnice 122/4,5

      Tělesná výchova - švihadla

      Prvouka učebnice 36

      Čítanka 122,123

 

1.3. Český jazyk učebnice 113,114

      Matematika učebnice 122/1-3

      Prvouka PS 42,43

      Čítanka 121,122, DÚ - obsah článku

      Písanka 4

 

1.3.

AJ (Čer.)♥ - uč. 44,45, PS 44/5 a 45/7. PS 44/6 za DÚ → platí pro obě skupiny.

Moje skupina: v pondělí nebo ve středu (dle připravenosti ) si napíšeme "sloh" - dopis jako je v učebnici na straně 44 nebo v PS na stejné straně. Domácí úkol je přípravou. 

28.2. Český jazyk učebnice 112,113/4-6, PS 35/1, DÚ - papír

        Matematika PS 47/1-3

        Výtvarná výchova - sluneční soustava - malba

        Pracovní činnosti - hrníček s kytkami

 

27.2. Český jazyk učebnice 112/1-3, DÚ 112/2b

        Matematika učebnice 120,121, PS 46/4,5

        Prvouka PS 41

        Hudební výchova poslech 58, čtení not

        Čtení 120, báseň 135

 

 

26.2. Český jazyk učebnice 108-111, DÚ PS 36/3

        Matematika učebnice 119, PS1 46/1-3

        Tělesná výchova - žíněnky, švihadla

        Čítanka 119

        Písanka 3

 

26.2.

AJ (Čer) ♥ - !SPOJENO! (celý týden) - Free time. Uč. 42/63 a 43/64 - zpíváme, "tančíme". Opakujeme měsíce a dny v týdnu. Konverzační hodina: Hovoříme o tom, co děláme ve volném čase, čteme s překladem. Příští hodinu musíme hned na začátku dohrát rozehranou hru ze dneška. (Snad mi to děti připomenou ;) )

 

23.2. Český jazyk učebnice 107,108/4,5, PS 35/1,2

        Tělesná výchova - švihadla, vybíjená

        Matematika učebnice 118, PS1 44/5,6, PS1 45/1-4, DÚ PS1 45/5,6

        Prvouka učebnice 35, PS 40

        Čtení - Děti z Bullerbynu

 

22.2. Český jazyk učebnice 105-107/1-3, DÚ - papír

        Matematika učebnice 63

        Prvouka učebnice 34

        Čítanka 116-118

        Psaní 2

AJ (Čer.) ♥ - řadové číslovky, uč. 41 - komiks. V pondělí zkouším celých 12 měsíců (kdo ještě neříkal.)

 

21.2. Český jazyk PS 34/2,3

        Matematika PS 11/6,7, DÚ PS 11/7

        Výtvarná výchova - sportovci na olympijských hrách

        Pracovní vyučování - návrh na medaili

 

21.2.

AJ (Čer.) ♥ - Nová slovní zásoba - měsíce. Zítra umět prvních 6 (leden - červen), kdo ještě dnes neříkal. Budu zkoušet ústně. Úvod do řadových číslovek. Říkáme, kdy jsem se narodily - I was born in/on ....... (uč. 63)

20.2. Český jazyk učebnice 105/14, PS 34/1, DÚ - papír

        Matematika PS 11/1-5

        Prvouka učebnice 31-33

        Hudební výchova - teorie a poslech 53

        Čítanka 114,115, báseň 128

- 20. - 22.2. sběr papíru

-24.2. karneval

 

19.2. Český jazyk učebnice strana 104,105, cvičení 11-13, DÚ 104/11

        Matematika učebnice strana 61,62

        Čítanka strana 112,113

        Písanka strana 1

 

9.2. Český jazyk učebnice strana 103, cvičení 8-10, DÚ - papír

      Matematika učebnice strana 60, PS strana 10

      Prvouka učebnice strana 31,32, PS strana 39

      Tělesná výchova - míčové hry

      Čítanka strana 111,112

 

8.2. Český jazyk učebnice strana 102,103, cvičení 6,7, PS strana 33, DÚ uč. str. 103, cv.7

      Matematika učebnice strana 59

      Prvouka PS strana 38

      Čítanka strana 110,111, báseň strana 116

      Písanka strana 32

AJ (Čer.) - PS 38/3 (doděláme příště), 39/4,5,6 a 40/7. V pondělí budeme psát test na slovíčka - viz předchozí hodina. 

 

7.2. Český jazyk učebnice strana 101,102, cvičení 4,5 + opakování vyjmenovaných slov, DÚ uč. str.102,cv.5a

      Matematika učebnice strana 58, PS strana 9, příklady 2-9

      Výtvarná výchova: krasobruslařka - kombinovaná technika

      Pracovní činnosti: práce s papírem, brčkem a vlnou - brusle

 AJ (Čer.)♥ - učebnice 38, 39. Nová slovíčka - documentary, series, news, music programmes, cartoon, sports p., quizzies, animal p., science fiction films, action f., horror f., comedies. Test z hodin pro většinu dětí dopadl skvěle.

 

6.2. Český jazyk učebnice strana 100,101, cvičení 1-3, DÚ - papír cvičení 3

      Matematika učebnice strana 57

      Prvouka učebnice strana 30,31, PS strana 37

      Hudební výchova - poslech strana 51, píseň- papír

      Čtení - naučit se báseň strana 116

 

5.2. Český jazyk učebnice strana 100, cvičení 6,7, PS strana 32, cvičení 1,3, DÚ PS strana 32, cvičení 2 

    Matematika učebnice strana 56

      Tělesná výchova - soutěže

      Čítanka strana 108,109

      Písanka strana 31

AJ (Čer.) ♥ - PS 36/6, 37/7 + opakování - hodiny. Ve středu píšeme z hodin TEST. Nová slovní zásoba - What's on TV? - ve středu zapíšeme do slovníčku. A PS 38/1 ve škole a 38/2 za DÚ.

 

              2.pololetí

 

31.1. Český jazyk učebnice strana 99, cvičení 3-5, DÚ - papír

        Matematika učebnice strana 55, PS strana 8, příklady 2-6, procvičovat násobky 2-9

- 4. vyuč. hodinu rozdané vysvědčení za 1. pololetí + třídnická hodina

-od 5.2. nový rozvrh, přinést cvičební úbor

 

31.1.

AJ (Čer.)♥ - uč. 35,36 a PS 35/3, 36/5, 37/8 a 36/6 za DÚ - obrázky jsou dobrovolné. + procvičování hodin

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 30.1. Český jazyk učebnice strana 98, cvičení 1,2, DÚ papír strana 9, 5.2. budu zkoušet vyjmenovaná slova po b,

         l, m, p, s

         Matematika učebnice strana 54, PS strana 7, příklady 8,9 a strana 8, příklad 1

         Prvouka učebnice strana 30, 6.2. písemné opakovaní: učebnice strana 24-30

         Hudební výchova: poslechy strana 35, 37, 47, 49

         Čtení - doplňování neúplného textu: Co uvaří kuchař Slunce, na 6.2. báseň z prvouky strana 27

 

29.1. Český jazyk - papír strana 29, DÚ strana 29, cvičení 2

        Matematika učebnice strana 52, příklad 4, strana 53, PS strana 7, příklady 6,7

        Prvouka - opakování vody

        Čítanka strana 106,107

        Písanka strana 30

- středa 31.1. končí vyučování v 11.40 hod.

- čtvrtek 1.2. ředitelské volno

- pátek 2.2. pololetní prázdniny

 

Učivo týdne 22.1. - 25.1.2018

Připomínáme: 1.2.2018 je ředitelské volno, 2.2.2018 pololetní prázdniny, výuka 31.1. končí 11.40 hodin

Matematika: 22.1.nácvik  písemného sčítání zkoušky, uč. 49/5 - samostatná práce, společný výpočet zkoušky uč. 49/6, řešení slovního úkolu uč. 49/7,

                   DÚ uč. 49/7  - dokončení tabulky tužkou do učebnice                                                           Eliška Zdražilová

                   25.1. uč. 50/2,3, uč. 51/5,6 - dokončit za DÚ do školního sešitu                                                Eliška Zdražilová

                   26.1. uč. 52/1,2,3, PS 7/1,2, DÚ PS 7/3,4                                                                                   Eliška Zdražilová

Hudební výchova:  23.1. Rampouch - docvičení 2.hlasu, dirigování 2/4 taktu, opakování not                                  Eliška Zdražilová

Český jazyk: 23.1. pracovní sešit str. 31/4,5, DÚ str. 95/1                                                                               Martin Březina

                   24.1. pracovní sešit str. 30/1,2,3, uč. 95/2  , DÚ uč 95/2 - dokončení do domácího sešitu           Eliška Zdražilová      

       25.1. AJ (Čer.)♥učebnice str. 34. PS 34/1,2 a procvičujeme hodiny. V pondělí TEST slovíčka - školní předměty (Math, Art....)                                                              

                                                                         _________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 15. - 18.1.2018

Matematika: 19.1. probíráme písemné sčítání přes základ 10, učebnice str. 49/5, pracovní sešit str. 5/7

                   DÚ pracovní sešit str. 6/1,2                                                                                                 Martin Březina

Český jazyk: 18.1. probraná vyjmenovaná slova po "P" - nutno naučit, diktát ze str. 92 + 1. věta z DÚ, str. 93/9, 91/3.

                    POZOR - Opět několik žáků bez domácího úkolu. Vědí, že si je mají doplnit.                      Martin Březina

 

         

Český jazyk: 17.1. - str. 92/5 přepis a str. 93/8, Někteří opakovaně nenosí domácí úkol!                               Martin Březina

16.1 - 18.1.2018 sběr papíru

1.2. bude ředitelské volno, 2.2. následují pololetní prázdniny

Český jazyk: 16.1. - pracovní listy                                                                                                                                 Martin Březina

Matematika: 15.1. uč. 44/7 - slovní úloha do školního sešitu, PS 4/1,2,4,6, Dú PS 4/3,5                                     Eliška Zdražilová

Český jazyk:15.1. - vyjmenovaná slova po "P", DÚ str. 91/2a - do domácího sešitu                                         Martin Březina

Hudební výchova: opakujeme noty, dirigujeme 2/4 takt, zpíváme píseň Beskyde, Beskyde, Rampouch                 Eliška Zdražilová

Aj (Čer.) ♥ Pondělí - PS 31/9 - na čtvrtek umět básničku. Učebnice 31 - komiks (pár nových slovíček ve slovníčku), a 32 "Read and answer". Zbytek týdne se budeme věnovat opakování. Novou lekci začneme v pondělí.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 8. - 12.1.2018 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po p - úvod, učebnice str. 90, v PS kdo nemá dokončit str.29, vyplňovali jsme pracovní list.                                                                                                                                                                Dana Babická

Matematika: 8.1. závěrečné opakování násobení a dělení, PS 33/1,2. DÚ PS 33/3 - dokončit , sebehodnocení - PS str.33         Eliška Zdražilová

                 11 .1. počítání v oboru do 100 - příklady typu 54+12, 86 - 32 ,PS II str. 3 - celá, DÚ PS 3/2                                        Zdražilová

                 12.1. uč . 44/5 - do školního sešitu , uč 44/6, dále procvičování pamětního počítání do 100, opakování násobilky          Zdražilová                                

 AJ (Čer.)♥ - nová slovní zásoba - počasí a použití slovesa HAVE ve větách (procvičit). PS 28/1,2

AJ (Čer.)♥ - 11.1. - učebnice 29,30 a PS 29,30 a 31/8. 30/7 - nakreslit a napsat básničku z učebnice (strana 30, dole v mráčku). V pondělí budeme psát TEST na slovíčka - počasí - sunny, windy, cloudy, rainy, stormy, snowy....

__________________________________________________________________________________________________________________________

Matematika 4.1, 5.1.: PS str. 30,31, řešení slovního úkolu do školního sešitu      Eliška Zdražilová

4.1.Vážení rodiče,

     z důvodu mé nemoci se třídní schůze odkládá. Pokud budete chtít informace ohledně AJ, přijďte v pondělí v 17.30 do školy. Z.Radvanová

 AJ (Čer.)♥ - Učebnice strana 25, PS 26/6 a 27/7. Na pondělí umět básničku z PS 27/8 (někteří již uměli ve čtvrtek)

3.1. Český jazyk učebnice strana 86,87, cvičení 1,2, PS strana 26, cvičení 5,6 - DÚ

      Matematika PS strana 29, příklady 4,5 a strana 32, příklady 1-3

      Výtvarná výchova - vánoční prázdniny-kresba

 

3.1.

AJ (Čer.)♥ - Opakování Přítomného času průběhového - Výborně, většina dětí přes prázdniny nezapomněla :) PS 25/4, 26/5 a 26/6 za Prosím, ať zítra mají všechny děti sešity - gramatiku i slovníček i pracovní sešit. Je třeba je odevzdat vedení ke kontrole, budu tedy zítra vybírat. Děkuji.


LEDEN

 

22.12.Vážení rodiče,

         přeji vám krásné a pohodové Vánoce, v roce 2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního optimismu.

                                                                                              Z.Radvanová

 

21.12. Český jazyk učebnice strana 84,85

          Matematika učebnice strana 42, PS strana 29, příklady 1-3

          Prvouka PS strana 31,32

          Čtení - Pohádka o narození Jezulátka - papír

          AJ (Čer.)♥ - Procvičovat přítomný čas průběhový - gramatika v sešitech. Níže je uvedeno pár vět na procvičení.

 

  • You__________________________(listen) to the music.
  • He____________________________(not cry).
  • Who_______________________ the Coke? (drink)
  • A: What_______ you_____________, Jim? (do) B: I___________(sing) a song.
  • Mary and Sue _____________________(not play) basketball.
  • My brother________________________ (swim) in the swimming pool.
  • I_____________________ (not swim) today.
  • We_____________________ (ski).

Přelož.

Stuart kreslí dům. __________________________________________________________________

Hannah a Lucy hrají fotbal. ____________________________________________________________

Robert nehraje na piano.___________________________________________________________

Já koukám na televizi._______________________________________________________________

Co děláš, Tome? Jím snídani.__________________________________________________________

Co dělá Jane? Jane tančí.______________________________________________________________

20.12. Český jazyk učebnice strana 83, cvičení 1,2 strana 84, cvičení 4 ,DÚ strana 83, cvičení 2a

          Matematika učebnice strana 41 + interaktivní tabule

          Výtvarná výchova - kapr v síti - křídové pastely

          Pracovní činnosti - přáníčka

 

19.12. Český jazyk učebnice strana 80-83

          Matematika PS strana 28

          Prvouka PS strana 29,30

          Hudební výchova - zpěv a poslech koled

          Čítanka strana 86-88

          Písanka strana 23

22.12. končí vyučování v 11.40 hod.

 

15.12. Český jazyk PS strana 26, cvičení 4 + práce na IT

          Matematika učebnice strana 117, PS strana 44, příklady 1-4

          Tělesná výchova - plavání

          Čtení - mimočítanková četba: Děti z Bullerbynu

18.12. v 9. hodin jedeme na Staroměstské náměstí. S sebou: penál, svačinu, vhodné oblečení

 

14.12. Český jazyk učebnice strana 80, cvičení 6, PS strana 25, cvičení 2,3, DÚ papír - f,a

          Matematika PS strana 27 a strana 31, příklady 3,8

          Prvouka učebnice strana 22,23

          Čítanka strana 81,82

          Písanka strana 22

          AJ (Čer.)♥ - PS 62,63 - slovíčka - Old Town Square, Wenceslas Square, Prague Castle, Charles Bridge. Učebnice 24 - Přítomný čas průběhový. Procvičit sloveso BE.

13.12. Český jazyk učebnice strana 79,80, cvičení 4,5, PS strana 25, cvičení 1

          Matematika učebnice strana 40

          Výtvarná výchova - anděl - pastely

          Pracovní činnosti nebyly: divadelní představené Andělé ze zapomenuté skříňky

 

12.12. Český jazyk učebnice strana 77-79, cvičení 1-3, DÚ papír a,b

          Matematika učebnice strana 39

          Prvouka učebnice strana 22

          Hudební výchova učebnice strana 42,43

          Čítanka strana 80, na 19.12. báseň strana 73

- 13.12. divadlo Pohoda

 

11.12. Český jazyk - interaktivní tabule - vyjmenovaná slova po l - význam, slova příbuzná, procvičování

          Matematika PS strana 26, příklady 2-7

          Prvouka PS strana 27/2 a strana 28/ 1-3 (28/1-DÚ)

          Čítanka strana 77-79

          Písanka strana 21

 

11.12. AJ (Čer)♥ - kontrola DÚ, Komiks učebnice strana 23 - poslech, čtení, překlad, hraní.

8.12. Český jazyk - vyjmenovaná slova po b - papír, interaktivní tabule

        Tělesná výchova - plavání

        Matematika PS strana 43, příklady 1-5

        Čítanka strana 74-77

- 12.12. - 14.12. sběr papíru

- 13.12. divadlo Pohoda 50 Kč 

 

7.12. Český jazyk PS strana 24, cvičení 6, interaktivní tabule skupinová práce, DÚ papír e,f

        Matematika PS strana 25, příklady 3-6, strana 26, příklad 1, strana 31, příklady 12-16

        Prvouka učebnice strana 23

        Čítanka strana 72,73, DÚ strana 73/2

        Písanka strana 20

        AJ (Čer.) ♥ - Učebnice str. 22 - čtení, překlad, odpovídání na otázky pod textem (porozumění textu. Kontrola domácího úkolu - PS str. 21. Dále pak práce v PS str. 20, 22/6 a 23/8. Za PS 22/7.

 

6.12. Český jazyk PS strana 24, cvičení 5, interaktivní tabule, DÚ papír c,d

        Matematika učebnice strana 38, příklady 6,7, PS strana 25, příklady 1,2

        Výtvarná výchova - vánoční krajina

        Pracovní činnosti - přišívání knoflíků

        AJ (Čer.) ♥ -  učebnice strana 21 - poslech a hledání dle pokynů turn left/right at... , go straight past.. - Mají zapsané v sešitě, prosím, procvičit. PS 21/4,5 - kdo nestihl má za (zítra budeme kontrolovat).

 

5.12. Český jazyk PS strana 23, cvičení 3,4, DÚ papír a,b

        Matematika učebnice strana 38, příklady 4,5

        Prvouka učebnice strana 22, PS strana 27/1

        Hudební výchova: koleda strana 41, poslech strana 41, teorie strana 30

        Čítanka strana 69-71

 

4.12. Český jazyk učebnice strana 76,77, cvičení 8-10

        Matematika učebnice strana 37

        Prvouka učebnice strana 22

        Čítanka strana 68

        Písanka strana 19

  ♥AJ Čer. - část dětí již odprezentovala svoje město. Ti, co dnes nestihli, budou prezentovat ve středu. Ve středu bude po prezentaci následovat TEST, který bude probíhat jako tato prezentace. To znamená, že si nakreslí tabulky a já jim budu popisovat, kde co leží a budou doplňovat. (procvičit tedy místa ve městě a předložky opposite, next to a between).

1.12. Český jazyk učebnice strana 76, cvičení 6,7

        Tělesná výchova - plavání

        Matematika učebnice strana 116, PS strana 42, příklady 6,7

        Čtení - mimočítanková četba: Děti z Bullerbynu

        

 

Prosinec

---------------------------------

1.12. Vážení rodiče,

        obracím se na Vás s prosbou o zaslání doplatku na dopravu za plavání 3.A,B.

        Skutečná cena dopravy 31 680,-Kč.

        Dotace                          5 670,-Kč.

        Plave 42 dětí.

        Za dítě zaplaceno 500,-Kč.

        Prosím o doplatek 120,-Kč.

        Peníze, prosím, pošlete  4. a 5.12.2017. Přijdu je vybrat .

        Děkuji za pochopení.

        Zdraví Vás a hezký den přeje

 

                                                                                                       Eliška Zdražilová  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11. Český jazyk PS strana 22, cvičení 1,2 a strana 23, cvičení 1,2

          Matematika PS strana 42, příklady 1-5

          Prvouka učebnice strana 21, PS strana 26, DÚ strana 26 - modrý rámeček

          Čítanka strana 67

          Písanka strana 18

           ♥AJ (Čer.) - nová slovíčka "My town" - bank, street, post office, toy shop, clothes shop, shoe shop, bookshop, supermarket, café, cinama, swimming pool, hotel, museum, church, castle. Poslech s porozuměním uč. 20. Popis města pomocí předložek (hlavně opposite, next to a between) a slovíček výše. Za - vytvořit si svojí "tabulku" - město a vypsat si věty, jak ho popsat spolužákům (dle toho, co jsme dělali v hodině). 

29.11. Český jazyk učebnice strana 75, cvičení 3/5, DÚ strana 75, cvičení 4a,b

          Matematika učebnice strana 115, PS strana 41, příklady 6-8

          Výtvarná výchova - vánoční krajina-kombinovaná technika

          Pracovní činnosti - přišívání knoflíků

 

28.11. Český jazyk učebnice strana 74, cvičení 1,2, DÚ PS strana 21, cvičení 2

          Matematika učebnice strana 114, PS strana 41, příklady 1-5

          Prvouka učebnice strana 20, DÚ PS strana 26-zelený rámeček na 30.11.

          Hudební výchova - píseň Hlupáku, najdu tě, poslech strana 31

          Čítanka strana 65-67, báseň strana 59 na 4.12.


!POZOR! Informace pro žáky účastnící se kroužku angličtiny ve středu v 13 - 14 hodin.

Kroužek se ve středu 29.11. konat nebude, ale přesouváme na pátek 1.12. (13 - 14 hodin). Je to z důvodu využití školní kuchyňky v rámci našeho cyklu "Angličtina v praxi". Již jsme prakticky realizovali - Shopping, at the restaurant a teď nás bude čekat Cooking. A kuchyňka je bohužel ve středu obsazená. Dále Vás rodiče chci poprosit o spolupráci. Budeme tvořit pancakes (palačinky) - s dětmi jsme se domluvily, že každý donese jednu potřebnou ingredienci, viz seznam níže. Pokud by se někdo nemohl v pátek dostavit, prosím, kontaktujte mě na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(Nebo pokud budtete mít nějaký dotaz.)

                 Filip Michálek - sůl 

                 Filip Šorban - mléko

                 Tomáš - citron (1ks) nebo citronová šťáva

                 Eliška - marmeláda

                 Lana - vanilkový cukr (1-2 balíčky)

Moc se omluvám za případné komplikace a děkuji za pomoc. Jste úžasní.

27.11. Český jazyk učebnice strana 73

          Matematika PS strana 24, řetězy čísel, skupinová práce

          Prvouka PS strana 24, DÚ - můj koníček, čím chci být a proč

          Čítanka strana 63-65

          Písanka strana 17

          ♥AJ (Čer)zkoušení básničky (všichni za 1 !!!!), Review PS 18,19 (samostatná práce)- kdo nestihl má za DÚ.   Ve středu budeme spojení.

24.11. Český jazyk učebnice strana 70,71

          Tělesná výchova - plavání

          Matematika PS strana 40

          Čtení - zkouška na vystoupení

 

23.11. návštěva Planetária

-24.11. v 17. hod. vystoupení. Sraz v šatně v 16.50, hned po vystoupení odchází žáci za svými rodiči.

 

22.11. Český jazyk učebnice strana 69, cvičení 3-5, 1, DÚ PS strana 21, cvičení 1

          Matematika PS strana 24, cvičení 1, práce na interaktivní tabuli

          Pracovní činnosti - vánoční stromeček

- 23.11. sraz před školou v 7.40 hod., odchod v 7.45 hod., odjezd do Planetária.

 

22.11. ♥Aj(Čer.) - SPOJENO - PS 17/8 - básnička. Moje skupina umět v pondělí básničku ZPAMĚTI!!!. Komiks - poslech, čtení, překlad, haní. Navíc hra se slovní zásobou.

21.11. Český jazyk učebnice strana 67-69, cvičení 12,1,2(DÚ)

          Matematika učebnice strana 36

          Prvouka PS 23 (chráněná území v Horních Počernicích-DÚ)

          Hudební výchova: píseň Neopouštěj(na papíře)

          Čítanka strana 60-62

 

20.11. Český jazyk učebnice strana 65,66, cvičení 10,11

          Matematika učebnice strana 35

          Prvouka PS strana 22

          Čítanka strana 60-62

          Písanka strana 16

          AJ (Čer.) - test, PS 17/7, sloveso have got, tvorba otázek a krátkých odpovědí

          HAVE GOT (Mít)

have got - Já mám                  We have got - My máme

You have got - Ty máš               You have got - Vy máte

He has got - On má                   They have got - Oni mají

She has got - Ona má

It has got - Ono má

 Pokračování AJ♥ - Otázky

1) Have you got a dog? - Yes, I have. / No, I haven't. (have not)

2) Has Lucy got a cat? - Yes, she has./ No, she hasn't. (has not)

16.11. Český jazyk učebnice strana 64,65, cvičení 7-9, PS strana 19,20, cvičení 5,6

          Matematika PS strana 23 (23/5-DÚ)

          Prvouka - 17. listopad

          Čítanka strana 59

          Písanka strana 15

-20.11. vybírám peníze na Planetárium:60Kč, jedeme ve čtvrtek 23.11.

-od 20.11. do 24.11. vybírám 500Kč na plavání

-20.11 odevzdat čtenářský deník

-na PČ - naučit se navlékat nit do jehly, dělat uzlík

-24.11. v 17.hod.výročí školy-vystoupení

 

16.11. ♥AJ (Čer.) - PS 15/3,4 a 16/5. V pondělí !!!!!!!TEST!!!!!!!!!Test bude vypadat podobně jako cvičení v PS a slovíčka.

Don't eat ice cream. Nejez zmrzlinu.
Don't play loud music. Nepouštěj si hlasitou hudbu.
Go to bed. Běž do postele.
Go to sleep. Běž spát.
Drink lots of water. Pij hodně vody.
Don't play outside. Nehraj si venku.
I have got a stomach ache. Bolí mě břicho.
I have got a sore throat. Bolí mě v krku.

⇒ Vždy když mluvíme o tom, že nám něco je, používáme "I have got.... e.g. a headache." - Já mám bolest hlavy. ( Bolí mě zub. - I have got a toothache. → Mám bolest zubu.)

 

 

15.11. Český jazyk učebnice strana 63,64, cvičení 4-6

          Matematika učebnice strana 33,34, PS strana 22, příklady 4,9 a strana 22, příklady 11-15 DÚ

          Výtvarná výchova - dokončení práce z minulé hodiny

          Pracovní činnosti - dokončení práce z minulé hodiny, vánoční stromeček

♥AJ (Čer.) - PS 14/1,2. Čtení a překlad uč. str 15. Pracovní list (vlepený ve slovníčku). Procvičování vět.

 

14.11. Český jazyk učebnice strana 61,62,63, cvičení 1-3, PS strana 20, cvičení 7-DÚ

          Matematika PS strana 21

          Prvouka učebnice strana 19

          Hudební výchova - píseň: Prosinec - na papíru

          Čítanka strana 58,59

 

13.11. Český jazyk učebnice strana 58, cvičení 3,4, strana 59, cvičení 5,8

          Matematika učebnice strana 32

          Prvouka učebnice strana 19, DÚ na 16.11. - proč slavíme 17. listopad (napsat do sešitu prvouky)

          Čítanka strana 56,57

          Písanka strana 14

 

13.11. 

♥AJ (Čer.) - Test - překlad vět. Začínáme novou lekci "Be healthy" - písnička str. 14. Čtení, překlad, zpěv.

!!!!Nová slovní zásoba!!!!! - stomach ache, sore throat, tootache, headache, earache, cough, fever, cold, cramp.

10.11. Český jazyk učebnice strana 57,58, cvičení 1,2 a strana 59, cvičení 6

          Tělesná výchova - plavání

          Matematika učebnice strana 113, příklady 1-3, PS strana 39

          Čítanka strana 54,55

 

9.11. Český jazyk - písemná práce

        Matematika učebnice strana 31

        Prvouka učebnice strana 18

        Čítanka strana 52,53

        Písanka strana 13 

 

9.11. ♥AJ (Čer.) - procvičování jednoduchých vět s použitím předložek a samozřejmě správného tvaru slovesa TO BE, viz níže. (Moji rodiče jsou v kuchyni. Tužka je v krabici. Filip je mezi dveřmi. Lucka je za Magdou. Já jsem v koupelně. Můj táta je v ložnici. Ty jsi na gauči...... a podobně)V pondělí TEST na překlad podobných vět (bude jich 5). PS 11/5,6 a 12/8

TO BE (BÝT)

I am           Já jsem                          We are      My jsme

You are      Ty jsi                              You are     Vy jste

He, She, it is   Oni, ony, ona jsou       They are    Oni jsou

8.11. Český jazyk učebnice strana 56,57, PS strana 18, cvičení 2,1, strana 19, cvičení 3,4(DÚ)

        Matematika - čtvrtletní písemná práce

        Výtvarná výchova - větrná podzimní krajina - malba

        Pracovní činnosti - podzimní ovoce

        ♥ AJ (Čer.) - opakování předložky. Komiks (uč. 13) - poslech, čtení, překlad, hraní. 

Předložky + jejich použití ve větách

in - v

on - na

under - pod

between - mezi

behind - za

in front of - před

around - kolem

next to - vedle

opposite - naproti

Věty na procvičení: Krabice je na stole. - The box is on the table. / Spím v ložnice. - I sleep in the bedroom. / Paní učitelka je před tabulí. - Mrs. Teacher is in frotn of the blackboard. / Pes je pod židlí. - The dog is under the chair. / Koupelna je vedle obývacího pokoje. - The bathroom is next to the living room. ....... A podobně.

Doporučuji procvičit ještě místnosti a nábytek. A věnovat se slovesu TO BE v jednotlivých osobách. Ve čtvrtek budeme všechno tohle procvičovat a v pondělí si napíšeme TEST na překlad vět, viz výše (5 vět).

 

7.11. Český jazyk učebnice strana 54,55,56-cvičení 3,4, PS strana 17, cvičení 1-DÚ, strana 18, cvičení 2

        Matematika učebnice strana 30

        Prvouka PS strana 21, DÚ PS strana 21-zelený rámeček

        Hudební výchova - píseň a poslech strana 27

        Čítanka strana 50,51

 

6.11. Český jazyk učebnice strana 53, strana 54, cvičení 2,3

        Matematika PS strana 20

        Prvouka učebnice strana 17

        Čítanka strana 49,50

        Písanka strana 12

        AJ (Čer.) - opakování písniček z učebnice strany 10,11. Komiks (str. 13) - poslech, čtení, překlad, hra. Použití předložek ve větách.

 

3.11. Český jazyk PS strana 16, cvičení 2, strana 17, cvičení 1,2

        Tělesná výchova - plavání

        Matematika učebnice strana 112, PS strana 38, příklady 6-8

        Čítanka strana 47,48

6.11. v 17.30 hod. třídní schůze

 

2.11. Český jazyk učebnice strana 52

        Matematika - Prevence-bezpečnost silničního provozu - Městská policie

        Prvouka učebnice strana 16, PS strana 20

        Čítanka strana 45,46

        Písanka strana 11

 

1.11. Český jazyk učebnice strana 51, cvičení 1-3, PS strana 16, cvičení 1

        Matematika učebnice strana 29, PS strana 19 (DÚ-19/5,6)

        Výtvarná výchova - Halloween - duchové

        Pracovní činnosti - Halloween - dýně

 

Listopad

31.10. Český jazyk učebnice strana 50, cvičení 2,3 (3b-DÚ)

          Matematika učebnice strana 28

          Prvouka PS strana 19

          Hudební výchova - poslech strana 25, teorie strana 23

          Čítanka strana 44

 

30.10. Český jazyk učebnice strana 49, cvičení 1, PS strana 15, cvičení 2, 1(DÚ), 2

          Matematika PS strana 18, příklady 3-9

          Prvouka učebnice strana 15

          Čítanka strana 43

          Písanka strana 10

6.11. v 17.30 hod. třídní schůze

 

25.10. Český jazyk učebnice strana 48, cvičení 4, strana 48,49, cvičení 1-3, PS strana 14, cvičení1

          Matematika PS strana 18, příklady 1,2, strana 22, příklady 2,7

          Výtvarná výchova - geometrické tvary + lepení listů

          Pracovní činnosti - ježek + obtisky listů

Sběr - 31.10 - 2.11.

 

25.10. - AJ (Č.) - Uč. str. 10 - písnička - zpěv, čtení, překlad, odpovídání na otázky. PS 10/1,2,3. Nová slovíčka tento týden - bathroom, kitchen, bedroom, living room, upstairs....... + Pracovní list: Sophie's joke, The Canterville Ghost - kdo nestihl za DÚ. V pondělí budeme kontrolovat a dopíšeme si nová slovíčka.

24.10 Český jazyk učebnice strana 47,48, cvičení 1-3(DÚ)

         Matematika učebnice strana 27

         Prvouka učebnice strana 14-Nejbližší sousedé, PS strana 18

         Hudební výchova - poslech strana 23

         Čítanka strana 38-42

 

23.10. Český jazyk PS strana 13, strana 14, cvičení 3-DÚ

          Matematika učebnice strana 26

          Prvouka učebnice strana 14 - Jsme Evropané

          Čítanka strana 37,38

          Psaní strana 9

Prohlédnout hlavy - výskyt vší

 

20.10. Český jazyk učebnice strana 46, cvičení 3b-5

          Matematika učebnice strana 111, PS strana 37, příklady 4-7(37/6-DÚ), strana 38, příklady 1-5(38/4-DÚ)

          Čítanka strana 35,36

          Tělesná výchova - plavání

24.10. vítání občánků ve 14. a 15. hod.

25.10. fotografování

26. a 27. 10.podzimní prázdniny

 

19.10. Český jazyk učebnice strana 44, cvičení 5, strana 45,46, cvičení 1-3a, cv.2 - DÚ

          Matematika učebnice strana 25

          Prvouka pracovní sešit strana 17

          Čítanka strana 32,33

          AJ - práce s textem, komiks. Na pondělí umět básničku z PS 9/9. Nová slovíčka - místnosti. PS 10/1, 2, 3

prosím o podepsání papíru ohledně podzimních prázdnin - pro nutné případy je zajištěna školní družina v ZŠ Ratibořická

 

18.10. Český jazyk učebnice strana 42,43, cvičení 2-4

          Matematika učebnice strana 24, práce na interaktivní tabuli, skupinová práce

          Výtvarná výchova a pracovní činnosti - postavičky z listí 

 

17.10. Český jazyk učebnice strana 40,41 a strana 42, cvičení 1

          Matematika - práce na interaktivní tabuli - opakování násobení a dělení 2

          Prvouka pracovní sešit strana 15,16-dodělat

          Hudební výchova - opakování písní + nová píseň Buráky(na papíře)

          Čítanka strana 31,32

          Psaní strana 8

 

16.10. Český jazyk učebnice strana 39,40, cvičení 1-3

          Matematika učebnice strana 23, PS strana 17 a strana 22, příklady 1,6

          Prvouka učebnice strana 13

          Čítanka strana 29,30

          Psaní strana 7

         AJ (Č.) - uč. str. 7,8 - práce s textem. PS 9/7,8. Ve středu TEST slovíčka - sports, musical instruments.

prosím o vyplnění závazné přihlášky na školu v přírodě

- na 17.10. zpaměti báseň Slabikář po mámě(zadala jsem 10.10.)

-na 18.10. vylisované listy

-na 20.10 -  odevzdat čtenářský deník

 

13.10. Český jazyk učebnice strana 36-38

          Matematika PS strana 35, příklad 6, strana 36 a strana 37, příklady 1,2

          Čítanka strana 28,29

          Tělesná výchova - plavání

 

 12.10. Český jazyk učebnice strana 34,35, cvičení 1,2 a strana 35,36, cvičení 1,2

           Matematika učebnice strana 22, PS strana 15, příklady 3,5 a strana 16

           Prvouka PS strana 13,14

           Čítanka strana 26-28

           Psaní strana 6

 

11.10. Český jazyk učebnice strana 33,34, cvičení 8-10, pracovní sešit strana 11,12, cvičení 2-5(DÚ)

          Matematika učebnice strana 21, pracovní sešit strana 13, příklad 5, strana 15, příklady 1,2,4

          Výtvarná výchova - podzimní ovoce - malba

 

 

10.10. Český jazyk učebnice strana 33, cvičení 4-7

          Matematika pracovní sešit strana 14

          Prvouka učebnice strana 12, pracovní sešit strana 12

          Hudební výchova píseň strana 21, poslech strana 20, teorie strana 19

          Čítanka strana 25,26

          Psaní strana 5

 

 

9.10. Český jazyk učebnice strana 31,32, cvičení 1-3, pracovní sešit strana 11, cvičení 1 - DÚ

        Matematika učebnice strana 20, pracovní sešit strana 13, příklady 1-4

        Prvouka učebnice strana 11

        Čítanka strana 23,24

 

6.10. Český jazyk učebnice strana 29,30

        Matematika učebnice strana 109,110, pracovní sešit strana 35, příklady 3-5 (PS 35/3 DÚ)

        Tělesná výchova - plavání

        Čítanka strana 21,22

 

5.10. Český jazyk učebnice strana 26,27, cvičení 2-4, strana 27,28, cvičení 1-3

        Matematika učebnice strana 19, pracovní sešit strana 11, příklad 3, strana 12, příklady 6-12

        Prvouka učebnice strana 10

        Čítanka strana 20,21

        Písanka strana 4

       Aj - nova slovicka - violin, trumpet, piano, guitar, flute, harmonica, drum, trumpet, harp. Procvicovani vet z minula. PS strany 2,3 cele a 4/6. Prosim, at deti priste urcite maji slovnicky i skolni sesity, budu vybirat a kontrolovat. Dekuji.

 

Prosím o vyplnění tiskopisů ohledně školy v přírodě a fotografování!

 

4.10. Český jazyk učebnice strana 25,26, cvičení 1, pracovní sešit strana 10, cvičení 19, 20-DÚ

        Matematika pracovní sešit strana 11, příklady 1,2

        Pracovní činnosti - páv

        AJ - Pár základních otázek a odpovědí na ně ve školních sešitech (viz strany 2-3 v učebnici a něco navíc).

Prosím o vyplnění tiskopisu ohledně fotografování a školy v přírodě.

 

 3.10. Český jazyk učebnice strana 22,23,24, cvičení 1-3

         Matematika učebnice strana 18-skupinová práce, pracovní sešit strana 10, příklady 5-7 a strana 12 příklady

         1-5 - DÚ

         Prvouka pracovní sešit strana 11

         Hudební výchova píseň strana 17, poslech strana 16

         Čítanka strana 18,19

Prosím o vyplnění předběžné přihlášky na školu v přírodě.

 

 

2.10. Český jazyk učebnice strana 21,22, cvičení 1-3, pracovní sešit strana 9, cvičení 18 - DÚ

        Matematika učebnice strana 17, pracovní sešit strana 9, příklad 6 a strana 10, příklady 1-4

        Prvouka pracovní sešit strana 10

        Psaní strana 3

        Čítanka strana 16,17

       AJ - kdo nestihl dodelat stranu 60 v PS ma za DU. Jinak prosim at deti maji pristi hodinu uz ChitChat 2.

Říjen

 

27.9. Český jazyk pracovní sešit strana 7,8, cvičení 15-17

        Matematika učebnice strana 16

        Výtvarná výchova - pastelový déšť - práce se suchým pastelem

        AJ (Černíková) - 53/3, 58, 59, 56-57 ⇒ doplnit repliky k obrázkům 7-12

       

 

26.9. Český jazyk učebnice strana 20,21, cvičení 3-6, pracovní sešit strana 7, cvičení 14

                          DÚ - učebnice strana 21, cvičení 5b, PS strana 7, cvičení 14-obrázek

        Matematika učebnice strana 15, PS strana 9, příklady 1-5

        Prvouka učenice strana 9, Den české státnosti - sv.Václav

        Hudební výchova - píseň strana 11, poslech strana 12, teorie - délka trvání not

        Čítanka strana 15,16, zavedení Čtenářského deníku

 

 

25.9. Český jazyk učebnice strana 18,19, cvičení 1,2, pracovní sešit strana 6, cvičení 13-DÚ

        Matematika učebnice strana 14, pracovní sešit strana 8, příklady 4-8

        Prvouka pracovní sešit strana 7-9

        Psaní strana 2

        Čítanka strana 14

- 28.9. státní svátek

- 29.9 ředitelské volno

 

22.9.Český jazyk učebnice strana 17,18, cvičení 1,2

        Matematika učebnice strana 108, pracovní sešit strana 35, příklady 1,2

        Tělesná výchova - plavání

        Čtení - Děti z Bullerbynu

 

21.9. Český jazyk učebnice strana 17, cvičení 4b,5

         Matematika učebnice strana 13, pracovní sešit strana 8, příklady 1-3

         Prvouka pracovní sešit strana 6

         Psaní strana 1 - domácí úkol

         Čítanka strana 13

          AJ: 2. sk. - nová slovíčka - nábytek. V pondělí budeme psát TEST NA PŘEKLAD VĚT za pomocí There is/are.... There isn't/aren't.... s využitím právě našich nových slovíček. Např. There aren't six tables. There is one wardrobe. 

 

20.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 15,16, cvičení 1-4a(za domácí úkol), pracovní sešit strana 6, cvičení 12

Matematika učebnice strana 12, pracovní sešit strana 7

Pracovní činnosti - papírový drak

 

19.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 14,15, cvičení 5,6-polovina cvičení je za domácí úkol

Matematika učebnice strana 11, pracovní sešit strana 6, příklad 4 a strana 7, příklady 1,2

Prvouka pracovní sešit strana 5-vybarvit doma obrázky, skupinová práce - Pravidla slušného chování

Hudební výchova - opakování písní

Čítanka strana 11,12

 

 

18.9. Probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 13, cvičení 3,4 a pracovní sešit strana 6, cvičení 11

Matematika učebnice strana 10, strana 11,příklad 7-domácí úkol, pracovní sešit strana 6, příklady 1-3

Prvouka učebnice strana 8

Čítanka strana 10,11

Anglický jazyk: (Černíková) - Nová slovíčka - ball, guitare, doll,... Gramatika: There is..., There are... + tvoření otázek, PS: 52/1, 52/2 DÚ

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Zbytek týdne: Tvoření otázek "How many...?" + odpověď, PS: 53-55, procvičování slovíček a vět. V pondělí 25.9. budeme psát TEST (překlad vět, použití nových slovíček) právě na oznamovací věty "There is/are..." a otázky "Is/Are there....?" a "How many...?"

Úterý a středy (13-14 h) - možnost zájmové činnosti "Angličtina" pro děti na budově 1. stupně pod vedením Ivety Černíkové. Více info u třídního učitele nebo ve vrátnici školy.

15.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 12, cvičení 1,2, pracovní sešit strana 5, cvičení 10

Matematika učebnice strana 9, pracovní sešit strana 5, příklady 3-6

Čítanka strana 8,9

Tělesná výchova - plavání

 

14.9. probrané učivo

Anglický jazyk: (Černíková) -  PS: 51/7 - porozumění textu. Procvičování slovíček "Animal Safari", přídavných jmen a členů a/an. !! V pondělí budeme psát krátký TEST právě na naše nová slovíčka (ze slovníčku) - crocodile, eagle, ostrich, snake, big, long, hungry...... a další. !! Forma testu: překlad čtyř slovíček z ČJ do AJ a čtyř slovíček z AJ do ČJ. Po testu budeme pokračovat v pracovních sešitě na straně 52 "My favourite things."

Český jazyk pracovní sešit strana 3, cvičení 6, strana 4, cvičení 7,8-domácí úkol a strana 5, cvičení 9

Matematika učebnice strana 8, příklady 1-5, pracovní sešit strana 5, příklady 1,2

Prvouka učebnice strana 7

Čítanka strana 6-8

- vybírám 505 Kč za pracovní sešity

 

13.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 10,11, cvičení 1-4

Matematika učebnice strana 7, příklady 8,9,10

Výtvarná výchova - vzpomínka na prázdniny

Od 14.9. vybírám peníze za pracovní sešity - 505 Kč.

Pracovní sešity - 3. ročník

PS Já a můj svět        72 Kč

PS ČJ                       75 Kč

PS M 1                     67 Kč

PS M 2                     67 Kč

Chit Chat II             224 Kč

 

12.9. probrané učivo:

Český jazyk učebnice strana 9, cvičení 1, pracovní sešit strana 2, cvičení 4, cvičení 5 je za domácí úkol

Matematika pracovní sešit strana 4, příklady 1-6

Prvouka učebnice strana 6, plnění úkolů ve dvojicích

Hudební výchova píseň Září ( slova v čítance strana 4), poslech: Ilja Hurník - Kolovrátek

Čítanka strana 5

 

 

11.9. Dnešní učivo: Český jazyk učebnice strana 8, cvičení 1,2 a pracovní sešit strana 2, cvičení 3

                            Matematika učebnice strana 6, příklady 3-7

                            Prvouka učebnice strana 5

                            Čítanka strana 3, zpaměti báseň Fujavice, metelice- 12.9.-14.9. sběr papíru

7.9. Dnešní učivo: Český jazyk - učebnice strana 7, cvičení 1,2

                           Matematika - učebnice strana 5, příklady 1,2

                           Prvouka - učebnice strana 4

                           Angličtina ( p. Černíková) - představení se a seznámení s učivem. DÚ: pracovní sešit str. 44/5 a 45/7, 8 (kdo nemá). Narazili jsme na problém ve vypracování pracovních sešitů z loňska - bývalá skupina pí. uč. Babické je mírně pozadu, proto tolik hned více práce. Od pondělí začneme všichni na straně 48. 

Zítra, 8.9., začíná plavání.

 

6.9. úvodní organizace výuky,  četba knihy Děti z Bullerbynu.

       Zítra se učí podle rozvrhu, ale děti končí v 11.40 hod.

5.9. Prosím o vyplnění žákovské knížky

       Žáci poučeni o školním a klasifikačním řádu, kyberšikaně, BOZ, herních prvcích, o bezpečnosti a chování v

       hodinách a o přestávkách, o chování na lekcích plavání

       Rozvrh hodin

Pondělí     ČJ   M   AJ   PRV   ČJ

Úterý        ČJ  M   PRV  HV    ČJ

Středa       ČJ  M   AJ    VV    PČ

Čtvrtek      ČJ  M   PRV  AJ    ČJ

Pátek         ČJ TV  TV    M     ČJ  

 

 

 4.9. Na zítra : sešity, obaly, pomůcky do VV a PČ, penál, přezůvky, kufříky, sáčky na lavici.

       Prosím o sdělení změn: bydliště, telefon, mail - na papír

 Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku

2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:

    . Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)

    . Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)

    . Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)

    . Den dětí (pro I. i II. stupeň)

    . Třídní fond - třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení

    . Projekt Setkávání

    . Příspěvek čerpá i družina a klub (dle vlastního uvážení)

    . Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)

3. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče

    ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka.

 


Informace k začátku školního roku 2017/201

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 3.B. Na těchto stránkách Vás budu každý den informovat o probraném učivu a organizačních záležitostech ve třídě.

Sejdeme se 4.9. v 8. hod, proběhne zahájení nového školního roku, které potrvá do 8.45 hod. Pak následuje oběd.

Od úterý 5.9. do 8.9. budou 4. vyučovací hodiny ( do 11.40 hod.)

8.9. začíná plavecký výcvik.

Seznam sešitů a pomůcek:

10x sešit číslo 513, obaly na sešity

2x lenoch velikosti A4 s linkami

igelit na lavici, hadřík, kufřík na pomůcky

podložka na lavici

vodové a temperové barvy, štětce

nůžky, lepidlo

2x tužka číslo 2, pravítko

pastelky, voskovky roztírací pastely

ořezávátko, guma

pero

barevné papíry

sáček na lavici

Přeji krásný den.