30.9.

AJ - Zikmundová: opakujeme hláskování abecedy, prosím, trénuje se dětmi doma.

Sestavujeme věty se slovesem Have got/ has got.

ČJ - párové souhlásky na konci slov

Práce na IT po skupinách. Zápis do sešitu. Kontrola. 

M - samost. počítání do 100. Ústní zkoušení násobilky do 5. 

Každý den počítat a opakovat násobení a dělení.  

Barevná matematika - pracovní list.

Čtení - čít. str. 13,14 - číst za DÚ + donést obrázek staroměstského orloje (nakreslit nebo vytisknout z inter.,  vystřihnout z časopisu nebo přinést pohlednici) Volbu nechám na dětech. NA PÁTEK.

Psaní - str. 6 celá - kdo nestihl, napíše do pátku za DÚ

PRV - opakování - škola, doprava, kontrola testu.

PS - str. 11 celá

HV - Rytmizace. Hra na tělo - dostihy. Zpívání u klavíru. Intonace. Houslový klíč.

 

29.9.

ČJ - skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - školní sešit

Uč. str. 18 cv. 1 Význam slov - archeolog, lovec, Věstonická Venuše

Vlastní jména - opakování

PS - str. 9 cv. 18 - třídění slov

DÚ - PS str. 9 cv. 18 - rozdělit slova do řádků

M - sčítání a odčítání do 100 - samostatné počítání (pracovní list)

Zkoušení násobilky - ústně

Uč. str. 15 cv. 3

Matematické domino na koberci - násobení a dělení

DÚ - uč. str. 15 cv. 5 - napsat do sešitu D. Psát do 2 sloupců.

ČT - čít. str. 10,11,12  Zítra si děti přinesou i čítanku.

PRV - Cesta do školy - PS - str. 10 - společně

Test - dopravní značky - samostatně

INFO 

Číst každý den 10 - 15 min. 

Některé děti nemají stále mazací tabulku. Prosím o dokoupení. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

 

 

 

25.9.

Geometrie - tvary, tělesa, mnohoúhelníky, práce na IT

Uč. str. 108,109

PR - str. 35/1,5,6

Děti chválím za práci v hodině.

Plavání

Čt - Den české státnosti 28.9.

Povídání o sv. Václavovi.

DÚ - dokončit pracovní list - křížovky na 29.9.

INFO

V pondělí 28.9. - státní svátek

 

Třídní schůzky v tomto školním roce:

9. 11. 2020

18. 1. 2021

12. 4. 2021

14. 6. 2021   vždy od 17:30 h

 

Třídnické hodiny v 1. pololetí

19. 10. 2020 po 5. vyuč. hodině (konec 13:30h)

16. 11. 2020 po 5. vyuč. hodině (konec 13:30h)

22. 12. 2020 (vánoční besídka)

18. 1. 2021  ( pololetní vysvědčení)

 

Přeji krásný prodloužený víkend.

Kateřina Laluhová

 

 CASTORLAND Puzzle Ježek v podzimním listí 180 dílků

 

 

 


 24.9.

ČJ - vypravování, vlastní jména osob, měst, hor, řek, diktát

čtení - poslech čteného textu, otázky a odpovědi

Uč. str. 15 cv. 1 - doplňování písmen do slov, vyprávění o zdravotně postižených lidech

PS - str. 8 cv. 16 - dokončit za DÚ na úterý 29.9.

M - 5ti minutovka - násob. a dělení, slovní úloha do školního sešitu, počítání zpaměti příklady typu 38+2, 54-2,

Uč. str. 14 celá ústně, str. 15 cv. 1

VV + PČ - podzimní list - dokreslování ploch černým fixem, čáry, rovné, křivé, tvary, symboly....Dětem se práce velmi povedla.smile

Dnes ONLINE SPOJENÍ v 18:00h

Zítra geometrie,plavání

 

23. 9. 

ČJ - oprava diktátu, práce s textem, doplnění i,í,y,ý

PS - str. 7, cv. 14,15

Písemná práce - opakování z 2. roč.

M - matematický král, pamětné počítání, násobení a dělení. DÚ - nechat podepsat písemné práce od rodičů a zítra přinést do školy.

PS - str. 8/ 6,7,8  a str.9/ 5 

Rychlíci počítali na str. 12 sloupce příkladů.

PRV - PS str. 9 dokončení

Práce do sešitu - třídíme dopravní značky

HV - sólový zpěv

Aj1 - sloveso like, PS: str. 45/7, str. 46/1

Hezký den

 

 

 

22.9.

ČJ - opakování ú, ů, u práce na IT, práce ve skupinách.

PS - str. 6,cv. 12

Diktát - Psaní vět. Vlastní jména. Tvrdé a měkké souhlásky. Oprava diktátu společně u tabule. Seznámení s hodnocení.

Práce s textem.

 

Čtení - čít. str. 6, psaní str. 5 - 4 ř.

M - uč. str. 13 cv. 1, 2

Dokončení testu

PS - str. 9 cv.1, 6 - dokončíme zítra

DÚ - str. 9 cv. 2,3

Procvičovat násobení a dělení do 5ti. 

PRV -  dopravní značky - hra "Kufr"

PS - str. 8 kontrola DÚ, str. 9 cv. - 4,5 - zítra dokončíme cv. 6. Děti si mají procvičit dopravní značky.

 

 

 


21.9.

M - opakování - testík (+,- do 100, slovní úlohy, násobení, dělení, číselná řada....

ČT - písanka - psaní f, pohádka "Jak krteček ke kalhotkám přišel" 

DÚ - pís. písmenko h - 3 řádky

Čt - čít. str. 6 - plynulé čtení - zítra budu zkoušet

PRV - chodci, cyklisté - sešit

PS - str. 8 cv. 1,2

Dú - cv.3

INFO

Nosit pomůcky. Lepidla, nůžky, mazací tabulky, lenochy. Prosím o kontrolu.

 


 

21.9.

AJ - opakování spelování abecedy, za domácí úkol si děti vlepí do sešitu abecedu, kterou dnes dostaly

trénují spelování slov

AJ (Vacková) - sloveso have got, sloveso like, slovní zásoba: oblečení, jídlo

Sloveso have got/ has got, dáále sloveso Haven´t got, hasn ´t got

Prosím, dohlédněte, aby měli žáci na vyučování pomůcky, pracovní sešit chit chat modrý, linkovaný sečit na gramatiku a sečit na slovíčka.

 


17.9.

ČJ - souhlásky tvrdé, měkké, obojetné - opakujeme

PS - str. 6 cv. 11 a 13

Slohové cvičení - uč. str. 27 cv. 1,2,3 - ústně

Sešit slohový - zápis + obrázek

M - práce s učebnicí str. 9,10,11,12 - číselná osa, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, dopočítávání

Sešit Š - opis příkladů uč. str. 12 cv. 4

PS - str. 8 cv. 2,3,4, 5 - kdo nestihl ve škole, vypočítá doma přes víkend

VV - práce s barvou - zapouštění podzimních barev (vodové a anilinové)

PČ - kresba vlastní postavy, černý fix, stříhání postavy, lepení do  barevné plochy, dokreslování

Info

Zítra geometrie. PS + sešit 420 s lenochem, pravítko, ostrouhanou tužku.

Plavánísmile

Čt + psaní

Dnes děti velice chválím za práci a chování během celého dne.smile

 

 


16.9.

ČJ - opakujeme hláska a písmeno, grafic. záznam samohlásek, souhlásek, dvojhlásek, slabikotvor. r,l

Školní sešit - psaní slov

Uč. str. 12 a 14 poučky

PS - str. 5 cv. 9

M -procvičení násobilky 1,2,3,4,5, skupinová práce, samostatné počítání v kruhu

PS - slovní úlohy str. 6 cv.  4a,b,c 

                                 cv. 3 BINGO

DÚ - str. 7 cv.5 str. 8 cv. 1

PRV - Jak se k sobě chováme, cesta do školy

PS - 6,7 

DÚ - str. 6  cv s kašpárkem.

HV - opakování písní z 2. roč. Rytmizace - vytleskávání. Hra na dešťové kapky. 

Aj1 - sloveso have got, části těla, přivlastňování -s (Kate's hate, Dan's pencil case,...), oblečení

 


15.9.

ČJ - uč. str. 11,cv. 3  práce s textem "Karlův most" + videoukázka stavby. Co je to pověst.

Opakování - souhlásky, dvojhlásky, samohlásky, slabiky

PS - str. 3, cv. 6 , str. 4 cv. 7

DÚ - str. 4 cv. 8

M - +,- do 100  opakování. Příklady typu 42+20, 67-30....

PS - str. 7 cv. 1,2,3,4 - kdo nestihl 4 cv. dokončí za DÚ

Čtení - str. 3 - hlasité čtení, str. 4 čtení písně Z. Svěrák "Září" str. 5 hádanky

Písanka - str. 4 písmeno  b

PRV - práce s učeb. str. 8 cesta do školy, doprava, dopravní značky, chodec, cyklista

Práce na IT. 

Hezký den

 

 

 


 

14.9.

Aj - Opakování pocity, opakování slovesa have got (it's got, she's got,...) 

M - opakujeme počítání do 100.

PS - str. 5 celá , str. 6 cv.1

DÚ - str. 6, cv. 2

Čtení + psaní - pís. str. 3 celá, čt. -str. 3 - čtení básní.

DÚ - číst básničky Olše rozdává listy. Fujavice, metelice.

PRV - Škola, spolužáci, chování, pravidla. Uč. str. 7, PS - str. 5 - celá

 Některé děti nemají mazací tabulky, fixy, a hadřík. Prosím o zakoupení. Děkuji.

Hezký den K.Laluhová

 


11.9.

 

Geometrie - opakování učiva z 2. roč. tvary, tělesa, úsečky...

Plavání

Čt - Děti z Bullerbynu

INFO

15.9. - 17.9. - sběr starého papíru

Na pondělí si děti přinesou do angličtiny PS "Chit Chat" modrý (z 2.tř.)

 


 

10.9.

ČJ - Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Činnost u tabule. PS - str. 3, cv. 5 

Slovo, slabika, hláska. Dělení slov na jednoslabičná a víceslabičná slova. Počet slov ve větách. 

Uč. práce s textem 

Pracovní list.

M - 5ti min do sešitu, kontrola

Kontrola DÚ

Práce ve skupinách - násobilka 2,3,4,5

PS - str. 5 cv. 1 i zkouška

VV - PČ - moře se západem slunce - kombinovaná technika

INFO

Zítra máme geometrii. Žáci si přinesou PS do mat. + sešit 420, pravítko, ostrouhanou tužku

Plavání

Ve čtení budeme číst Děti z Bullerbynu.

Dnes děti velmi chválím za práci v hodinách i za chování.

Hezký den K.Laluhová

 

 


9.9.

ČJ - slova, nadřazená, podřazená, souřadná

Uč. str. 9, 10 cv. 1 - ústně

PS - str. 1, cv. 2

DÚ - str. 2 cv. 3 - dokončit. Vypsat dvojice protikladných slov

M - kontrola dom. úkolu

slovní úloha - zápis, výpočet, odpověď - spol. u tabule

opakování násobilky - www.skolakov

DÚ - str. 4 cv. 3,4

PRV - podzimní procházka zaměřena na bezpečnost, dopravní značky, chování na chodníku, na ulici, pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce

Doma si děti mají zahrát hru z učebnice str. 4,5

HV - zpíváme si pro radost  písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka

Aj1 - zvířata, části těla, pocity. Tvoření otázek It is a.../Is it a? he/she is...

Hezký den K. Laluhová

 

 


8.9.

ČJ - opakujeme slova protikladná a synonyma

Uč. str. 8 cv. 1

PS - str. 1. cv.1

Písanka str. 1,2 - opakujeme tvary psacího písma. Abeceda

M - opakujeme +,- do 20

Uč. str. 6 - cv. 3,4,5,6,7 - ústně - správnost výpočtu ZKOUŠKA

PS - str. 3 cv. 3,4

DÚ - str. 4 cv. 1

PRV - výukový program o včelách , návštěva JURTY

INFO

Informace o LEGO kroužku.

V pondělí 11.10. 2020 začíná LEGO KROUŽEK (0 -3. třída) od 15:10 - 16:00 hod. Učebna 4.A

 

Pracovní sešity 3. ročník

Cena činí 556,- kč. Informační lístečky dnes  žáci obdrželi.

Peníze mohou děti nosit od zítřka 9.9.

K.L.

 

 


 

7.9

AJ1 -  Seznámení s učivem.  Opakujeme - barvy, zvířata, školní pomůcky

M - Opakujeme. Číselné řady, porovnávání, sčítání a odčítání do 20. Násobky 2,3,4,5. 

Uč. str. 5, PS - str. 3/ 1, 2,

DÚ - PS - str. 3/5,7

ČJ - Opakujeme. Abeceda. Synonyma. Slova protikladná.

Čtení básně "Znovu do školy" 

PRV - Opakujeme učivo 2. roč.

Rostliny, stromy, zvířata, ovoce, zelenina, roční období, měsíce, bezpečnost..

Seznámení s učivem 3. roč.

 

 


 

4.9.

M - seznámení s učivem 3.ročníku. 

Plavání

ČJ - Čt - seznámení s knihou "Děti z Bullerbynu"

 

INFO

Akce školy - 8.9. - návštěva JURTY - VÝUKOVÝ PROGRAM O VČELÁCH. 

Vstupné bude uhrazeno z již vybraných peněz na cirkusové představení, které se nekonalo.

7. 9. Projekt "Školní ulice" - podrobnosti naleznete v samostatném odkazu (sekce ŠKOLA - záložka ŠKOLNÍ ULICE STOLIŇSKÁ). Pokud máte zájem škole pomoci s organizací (7:30 - 8:00), kontaktujte nás. Děkujeme!

Pokud si děti budou objednávat knihy z katalogů, je třeba přinést vyplněný objednávkový list a peníze.

Přejeme hezký víkend

Laluhová, Rosolová

 

 


 

3.9.

Žáci dnes obdrželi nabídku knih z ALBATROSU. Objednávky mohou žáci nosit do 21.9.

Také si žáci přinesli informace a pokyny k platbě do Spolku Chvalská škola.

Zítra 4.9. se učíme podle rozvrhu.

Žáci si přinesou učebnici do M, oba pracovní sešity 1. a 2. díl + malé sešitky. Čítanku si děti nosit nemusí, seznámíme se s knihou "Děti z Bullerbynu", kterou budeme číst 1. pololetí. Kdo by měl knihu doma, může si ji přinést a nechat ve škole v kapsáři.

Zítra jedeme plavat.

Na plavecký výcvik si děti přinesou podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, plavecké brýle, sprchový gel v plastovém obalu, žabky nebo jiné obutí do sprchy, sáček na boty. Holkám doporučuji gumovou čepici a vlasy stažené do gumičky, pokud je mají dlouhé.

 

 

 


2.9.2020

Zítra 3.9. si děti přinesou učebnice do angličtiny. Ty budeme ještě odevzdávat druhým ročníkům. Pracovní sešity dětem zůstávají. 

Kufříky do VV, kapsáře k lavici, penál, sešity 513,524,420 - budeme podepisovat ve škole.

Dnes si děti přinesly učebnice a pracovní sešity. Prosím, obalit. 

Třídnické práce 4 hodiny - konec v 11:40 h.

 

Hezký den K.L.

 

 

1.9. 2020

Zítra 2.9. si děti přinesou přezůvky, aktovku, penál, učebnice z 2.třídy, vyplněnou přihlášku do družiny (pokud bude dítě družinu využívat), vyplněnou žákovskou knížku hlavní str. + str. 1.

Budova školy je otevřena již od 7:30h.

Žáci vstupují do budovy s rouškou. Konec vyučování v 11:40h

K. Laluhová

 

 


31.8.2020

INFORMACE

OD 1.9. VSTUPUJÍ ŽÁCI DO BUDOVY ŠKOLY S ROUŠKOU. NOVÉ NAŘÍZENÍ VEDENÍ ŠKOLY.

Zítra se na Vás budu těšit ve třídě 3.B

Děkuji za spolupráci

Kateřina Laluhová

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás ve školním roce 2020/2021 a jako každý rok, Vám budu předávat na našich webových stránkách informace o učivu a školních aktivitách.

Také věřím, že jste si léto krásně užili a děti se na školu těší.wink

 

Informace k zahájení školního roku

1.9. slavnostní zahájení  8:00 - 8:45 hod (pouze jedna vyučovací hodina)

Děti si přinesou pouze malou tašku nebo batůžek. 

Na oběd je krupicová kaše. Kdo nebude chtít první den oběd, je nutné odhlásit ve školní jídelně, pokud dítě oběd využije, ráno mi zahlásí a tuto informaci předáme do jídelny paní kuchařce. 

V případě potřeby je možné využít družinu již  1.9. Dítě přinese lísteček.

 

2.9. - 4 hodiny (třídnické) odevzdávání učebnic, předávání učebnic (přinést přezůvky, aktovku, penál, vyplněnou přihlášku do družiny, vyplněné kontakty v žákovské knížce - dostanou děti 1.9.)

3.9. - 4 hodiny (třídnické) přinést pomůcky do školy - kufříky, kapsáře k lavicím, sešity, pracovní sešity, aktovku, penál

4.9. - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu. M, PLAVÁNÍ, Č

Na plavecký výcvik si děti přinesou podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, plavecké brýle, sprchový gel v plastovém obalu, žabky nebo jiné obutí do sprchy, sáček na boty. Holkám doporučuji gumovou čepici a vlasy stažené do gumičky, pokud je mají dlouhé.

Pokud se dítě nemůže účastnit plaveckého výcviky ze zdravotních důvodů, je třeba přinést lékařské potvrzení do 2.9. 

Budu se těšit 1.9. ve škole a vy si ještě užívejte poslední prázdninové dny.smile

Vaše paní učitelka Kateřina Laluhová a paní asistentka Pavlína Rosolová Marešová