Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2018/2019.

Připomínám výlet Lány 25.10.2018. Pokud jste ještě nestihli poslat peníze, prosím o jejich zaslání.

Děkuji.

                                                           Eliška Zdražiilová

Informace k založení čtenářského deníku: kupte silnější linkovaný sešit - bude sloužit až do 5. třídy

                                                         Zápis o přečtené knize bude obsahovat. -název knihy

                                                                                                                 -jméno spisovatele

                                                                                                                 -jméno ilustrátora

                                                                                                                 -jména postav

                                                                                                                 -stručný obsah

                                                                                                                 -obrázek

                                                                                                                 -proč se mi kniha líbila - nelíbila

Každý měsíc by měl příbýt alespoň 1 zápis. První odevzdání - 1.11.2018.

                            

Učivo týdne 15. - 19.10.2018

Český jazyk:  15.10.: uč. 31/1, PS 11/1, DÚ uč. 32/2, písanka str. 9, čítanka str. 26 - 28

Matematika:  15. 10.: uč. str. 25/1, 3 společně + zápis do škol. sešitu, PS str. 16 dokončit, PS str. 17/1, 2, 3

                               DÚ - uč. str. 25/2

Prvouka: 15. 10.: povídání o ČR (prezident, vláda), PS str. 16 dokončit

Anglický jazyk:  15.10. (Čer.) ♥ - PS 56-57. PS 58 a 59. Zítra už mít s sebou i oranžové Chit Chaty.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na středu 17. 10. donést ruličku od toaletního papíru.

Prosím o sběr a lisování listů na PČ a VV. Každý žák si na středu 24. 10. donese asi 30 listů. Děkuji Chalupová

Učivo týdne 8. - 12.10.2018

Český jazyk: 8.10.: uč. 23/2,24/3, písanka str. 7, čítanka str. 22 - 24 - dramatizace po rolích

                 9.10.: uč. 25/1,2, čítanka str. 22 - 24 - dramatizace po skupinách

               10.10.: uč. 26/3, 27/4 - zdůvodnění a následně diktát, písanka str. 8 - 5 řádek,čítanka str. 25 - 26, DÚ písanka str.8 - dokončení

               11.10. : uč. 27 - 30

               12.10. : Děti z Bullerbynu - čtenářská dílna

Matematika: ve středu 10.10. opakovací test na sčítání/odčítání do 100

                  8. 10.: PS str. 12/dva sloupečky, PS 13/2b, 4, 5, PS str. 14/ 5, 6, 7

                            DÚ - PS str 14/4 vypracovat do domácího sešitu

                  9. 10.: ústně uč. celá str. 21 + uč. str. 22/5, PS str. 14/1, 2 a PS str. 15/3

                            DÚ - PS str. 15/1, 2

                  10. 10.: uč. str. 22/7 do škol. sešitu, PS str. 15/4, 5 + PS str. 16 dvě libovolná cvičení

                              DÚ - PS str. 16 - jedno libovolné cvičení

                  11. 10.: uč. str. 23 společně ústně, uč. str. 24/12 ústně, uč. str. 24/13, 14 do škol. sešitu

                              DÚ - do domácího sešitu napsat a spočítat 5 příkladů na násobení a 5 příkladů na dělení

                  12. 10.: uč. str. 109/1, 2 společně, uč. str. 110/celá strana, PS str. 36/4, 5, 6

                              DÚ - PS str. 37/6

Prvouka: ve středu 17. 10. opakovací test chování, dopravní značky, vybavení kola

              8. 10.: uč. str. 12 výrobní podniky, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení a sportovní centra, PS str. 15 pravidla při jízdě doprav. prostředky

              10. 10.: uč. str. 12 doprava, PS str. 15

              12. 10.: kontrola prací z předchozí hodiny, povídání o vlasti a krajích ČR - DÚ PS str. 16 nakreslit oblíbené místo z ČR

Anglický jazyk:  8.10. Čer ♥ - PS 50/6, 51/7 - práce s textem. A PS 51/8 DÚ. Zítra - Eliška a Kačka TEST a začínáme novou lekci (11).
                     8.10. PAU - PS 56-57 (doplňování, dramatizace komiksu)

                     9.10 PAU - anglická abeceda, nácvik, písnička (děti mají nalepenou abecedu v sešitě - naučit, DÚ - vyhláskovat své jméno)
                                    od příští hodiny děti budou mít oranžovou učebnici a PS (dostaly dnes)

                     9.10. Čer ♥ - nová slovní zásoba (lekce 11). PS 52/1 a 54/4

                     11.10. Čer ♥ - gramatika - Is there…? Are there… ? a krátké odpovědi. PS 52/2, 54/5 A 55/6. PS 55/7 za

                               PAU: nácvik spellingu, doma trénovat! + Uč.str. 2-3, PS str.2-3 - opakování (DÚ  -PS str.3/4)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 1. - 5.10.2018

2.10.2018 třídnická hodina - výuka končí 13.30

5.10.2018 ředitelské volno

Vážení rodiče,

v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky jsme pro žáky 3. tříd připravili projekt : Návštěva zámku a muzea v Lánech

Výlet se uskuteční 25.10.2018.

Odjezd od školy v 7.30 a návrat okolo 13.30, aby žáci stihli oběd ve školní jídelně.

Tento projekt bude částečně uhrazen z prostředků Evropských  strukturálních a investičních fondů.

Po rozpočítání nákladů na dopravu a vstup do muzea je nutné ještě doplatit 120, - Kč na žáka. Peníze pošlete po dětech do 19.10.2018.

Zdraví Vás

                                                                                                                                   Eliška Zdražilová

Prosím na 9. 10. donést na VV tenké brčko. Děkuji Chalupová

 

Český jazyk: 1.10. : uč. 19/2, 20/5 - přepis textu zprávy do sešitu, 21/6 - diktát, čítanka str. 18- 19, rozhovor o textu

                  2.10.: uč. 21/1, PS 10/19, písanka str. 5 - 5 řádek, DÚ - písanka - dokončení str. 5, čítanka str. 20 - 22

                  3.10.: uč. 22/3, PS 10/20, DÚ  uč. 22/2 - napsat 5 vět, písanka str. 6, čítanka str. 22 - 24

                  4.10.: uč. 22/3 - samostatná práce, uč. 22/1 - skupinová  práce, DÚ - písanka str. 6

Matematika: 1. 10.: uč. str. 15/5 1. a 3. sloupeček do škol. sešitu, uč. str. 16/1 do škol. sešitu, uč. str. 16/2 ústně, PS 9/3, 4 a PS 10/ 1, 2, 3

                             DÚ - uč. str. 15/5 jen 2. a 4. sloupeček

                   2. 10.: uč. str. 16/3, 4, 5 a PS str. 10/ 4, 5, 6 a 7

                             DÚ - PS str. 11/3

                   3. 10.: uč. str. 18/9 skupinová práce, PS str. 11/2

                             DÚ - uč. str. 18/9 vymyslet podobnou slovní úlohu a zapsat ji do domácího sešitu.

                   4. 10.: uč. str. 17/6 a 7 do školního sešitu, uč. str. 19/1, 2, 4 ústně, uč. str. 20/ 6 na tabuli, uč. str. 20/8 do škol. sešitu, PS str. 11/1 společná práce, PS str. 12/1, 2, 3

                             DÚ - PS str. 13/2a, 3

Prvouka: 1. 10.: uč. str. 11 - povídání o městech, PS str. 12 dodělat, PS str. 13 odpovídání na otázky

             3. 10.: PS str. 13 dokončit a PS str. 14, ukázka plánu a mapy

Anglický jazyk:2.10. (Čer) ♥ - PS 49/3,4. Procvičujeme tvorbu vět začínajících na There is/There are. Ve čtvrtek TEST na překlad vět typu "Tady jsou 4 dlouzí hadi." - There are 4 long snakes.(5 vět)

                     4.10. (Čer) ♥ - SPOJENO - Moje skupina: test, nová gramatika - použití členů a/an, PS 50/5. Skupina pí. uč. Pauchové: práce s textem.

AJ (PAU) PS str.54-55, str.55/7 - DÚ. Vazba There is/are, příští týden test na slovíčka z l,11

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 24. - 28.9.2018

V úterý 2.10. budou mít děti třídnickou hodinu, výuka končí 13.30. Pak děti odcházejí do školní družiny, na oběd nebo domů.

                                                                                                                                             Eliška Zdražilová

Dále připomínám ředitelské volno 5.10.2018.

28.9. - státní svátek

5.10. - ředitelské volno - podepište , prosím, dětem sdělení v žákovské knížce. Děkuji.Zdražilová

Český jazyk: 24.9. :  uč. 16/4 b, 17/5,6, PS 7/15, DÚ PS 7/14, písanka - str. 3 dokončení, čítanka str. 13,14

                 25.9. : uč. 17/6 - diktát, 17/1,18/2 - skupinová práce, PS 8/16, čítanka str. 15 ,16 - četba a následně práce ve skupinách

                 26.9. : PS 8/17,9/18, písanka str. 4 - 4 řádky, za domácí úkol dopsat stránku - napsat 4 věty, čítanka str. 16,17

                 27.9. : PS 9/18 - hlásková stavba - dole, uč. 18/1,19/2,20/3, 20/4 - přepis do sešitu

Matematika: 24. 9.: uč. str. 12/ 2, 3, 4(první dva sloupečky), PS str. 6/4b, 4c, 4d, PS str. 7/1, 2

                            DÚ - uč. str. 12/ 4 - poslední dva sloupečky + zkouška

                   25. 9.: uč. str. 12/5 do škol. sešitu a 13/1 společně na tabuli a do škol. sešitu, PS str. 7/3, 5, 6, 7 (6 a 7 společně), PS str. 8/1, 2

                             DÚ - PS str. 7/4

                   26. 9.: uč. str. 13/2 společně, uč. str. 13/3 do škol. sešitu, uč. str. 14/4, 5 do škol. sešitu a následná společná kontrola

                             DÚ - dnes není

                   27. 9.: uč. str. 14/7 společně, uč. str. 15/1, 3, 4 společně na tabuli, PS str. 8/5, 6, 7, 8 (6, 7, 8 - společně) a 9/1, 2, 5, 6

                             DÚ - uč. str. 15/2a, b

Prvouka: 24. 9.: PS str. 9, 10

             26. 9.: dokončení učiva "škola" - PS str. 11, uč. str. 10 - četba a povídání o obci

                        DÚ - PS str. 12 popis obce, ve které bydlím

 

Anglický jazyk: 24.9.Čer ♥ - konverzace "What do you like for….?" PS 44, 45 - kdo nestihl, dodělá za .

                      PAU - PS str.50-51, str.51/8 - DÚ , zítra test na slovíčka - zvířátka (L10)

                      25.9. Čer ♥ - PS 46,47. Kdo nestihl dodělat, dodělá za DÚ.
                              PAU - PS str.52/1 - procvičování nové slovní zásoby (zapsáno ve slovníčku)

                     27.9. Čer ♥ - nová slovní zásoba - zvířata a vysvětlení použití There is / There are. PS 48/1,2 (kdo nestihl, dodělá za )
                             PAU - PS str.52-53 (cv.3/53 dokončit za DÚ), +slovíčka z l.11 mají děti ve slovníčku - naučit

________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 17. - 21.9.2018

Vážení rodiče,

od příštího týdne končí pro děti adaptační doba a již bude fungovat běžná klasifikace. Stejně tak se bude zapisovat zapomínání pomůcek či domácích úkolů.

Prohlédněte si sešity dětí, ať víte, co je ještě potřeba s dětmi docvičit. Vidím velký problém v úrovni čtení. Zde je potřeba, aby si děti každý den nahlas četly. Mají mít také k domácí četbě vybranou knihu - každý měsíc bude čtenářská dílna a děti si ke své četbě povedou čtenářský deník.

Hezký víkend přeje

                                                          Eliška Zdražilová

Připomínám ředitelské volno 5.10.2018

Český jazyk: 17.9. : uč. 11/3,4,k 12/,1,2 - přepis do sešitu, připsat slovo nadřazené, DÚ _ PS 5/ 9 nebo 10/ podle toho, co kdo už má vypracováno/, písanka                              str. 2 - 4 řádky, zkoušení básně, čtení Kočičí hlavy - str. 10 - 11

                 18.9. : uč. 13/3a, 13/4, DÚ uč. 14/5 - opiš a rozděl na slabiky, PS 6/11, čtení Kočičí hlavy str. 11 - 12, písanka str. 2 - dokončení

                 19.9.: uč. 15/6 - skupinová práce, PS 6/12 - samostatná práce,písanka str.3 pouze 6 řádek, čítanka str. 13

                 20.9.: uč. 15/1,2,3, 15/1 - vypiš do sešitu slova s vynechanými písmeny, PS 6/13, DÚ uč. 16/4a

                 21.9.: čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 17. 9.: uč str. 8/4 do škol. sešitu, uč. str. 8/5 a 9/6,7 společně ústně, uč. str. 9/8a do škol. sešitu

                             DÚ uč. str. 9/8b příklady přepsat a vypočítat do sešitu + zkouška správnosti, barevně zakroužkovat menšence

                  18.9.: uč str. 9/9 do škol. sešitu, uč. str. 10/1,2,3 společně ústně, PS str. 4/6 dodělat, PS str. 5/2, 3, 4

                             DÚ PS str. 5/6

                  19. 9.: uč. str. 10/4, 5 ústně, uč. str. 11/6, 8, 9 do škol. sešitu

                             DÚ uč. str. 11/7 do domácího sešitu

                  20. 9.: uč. str. 11/10 ústně, uč. str. 12/1 do sešitu, PS str. 5/5 společně, PS str. 6/1, 2, 3

                             DÚ PS str. 6/4a

                  21. 9.: PS str. 35/ 1, 2 společné opakování, PS str. 35/5, 6 samostatně, PS str. 36/ 1 společné opakování

                            DÚ PS str. 36/2 barevně spojit stejné tělesa

Prvouka: 17. 9.: opakování slušného chování PS str. 6/lepení obrázku, uč. str. 8 - povídání o cestě do školy a o dopravních značkách, PS str. 7/zelený rámeček

             19. 9.: uč. str. 9 opakování zásad jízdy na kole, PS str. 7/ křížovka a zopakování dopravních značek

             21. 9.: uč. str. 9 co musí mít kolo, PS str. 8 - práce ve dvojicích

Anglický jazyk:17.9.AJ (Čer.) ♥ - dopsání slovíček, opakování slovní zásoby. Vyjádření libosti I like... / I don't like... . PS 42/2. Příští hodina (úterý) TEST  na slovíčka (jídlo). Jitka může psát až ve čtvrtek.

18.9. AJ (Čer.) ♥ - opakování slovíček a test. Hry.            Pau : PS str.46-47 (opakování slov.zásoby),  +str.48/cv1, nová slovní zásoba - zvířata (v slovníčcích)

20.9. (PAU) - PS str.48-49 (DÚ - str.49/4), naučit slovíčka z l.10 (zvířátka) - děti mají zapsané ve slovníčcích - bude testík

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 10. - 14.9.2018

DO hudební výchovy budou děti potřebovat zítra notový sešit. dejte jim ho.Děkuji

Český jazyk: 10.9. : uč. 8/1,2. PS 1/1, DÚ PS 2/4, čítanka str. 2,3, písanka str.1 - 5 řádek

                  11.9. : uč. 8/2 - napiš 4 upravené věty, PS 2/3, čítanka str. 6 - čtení a práce s textem

                  12.9. uč. 9/1, PS 3/5, DÚ PS 3/6, čítanka Smělý dopis a sázka

                  13.9. uč. 10/1,11/2, PS 4/7,8, DÚ PS 5/10

                  14.9. čtenářská dílna - Děti z Bullerbynu

Matematika: 10.9.: uč str. 6/6 (společně na tabuli), prac. sešit str. 3/2 - 7, DÚ PS 4/1

                  11.9.: uč. str. 6/7 do škol. sešitu, prac. sešit str. 4/2, 3, 4, DÚ PS 4/6 jen prvních 8 příkladů

                  12.9.: uč. str. 7/8, 10 do škol. sešitu, uč. str. 7/9 ústně, zopakování násobilky, DÚ do sešitu napsat násobky 2, 3, 4, 5

                  13.9.: uč. str. 8/1, 2 do škol. sešitu, zopakování násobilky a zkoušky výpočtu, DÚ PS 5/1

                  14. 9.: uč. str. 108/1 - 3 společně na tabuli, uč. 108/5 narýsování obr. do sešitu a vyznačení strany a vrcholu

                                 DÚ žáci dostali okopírovanou přílohu z PS str. 48, rozstříhají si útvary a z PS str. 35/3 si vyberou jeden obrázek, který složí a nalepí do sešitu na geometrii (velký bez linek) - zbylé geometrické útvary schovat na další hodiny. Děkuji

Prvouka: 10.9.: uč. str. 7 - pravidla sluš. chování, PS str. 5/1 - očíslovat obrázky, DÚ PS 5/1 - Napsat 2 věty k obrázku 1 a vybarvit obr. 1

              12.9.: PS str. 5 dokončení strany, rozhovor o lidských vlastnostech.

              14. 9.: PS str. 6 + povídání o sluš. chování a přátelích

Anglický jazyk:10.9. (Pauchová) - zápis slovíček z l.9 (modrý PS) - téma Food, nácvik výslovnosti, PS str.42/1- křížovka; AJ (Čer.) ♥ - procvičování slovní zásoby - oblečení, barvy - tvorba vět. PS 40/5 - kdo nestihl, ma za DÚ. Děti zatím nemusí nosit oranžový Chit Chat, stačí ten modrý a sešity.

                    : 11.9. (Čer.) ♥ - tvorba vět se slovesem to have, popis osob. PS 41/7. Bez DÚ.
                    11.9. (PAU) - nácvik otázek (Do you like?, What do you like?) a odpovědí - Jídlo. PS str.43 celá, DÚ - do sešitu 3 věty (mají předepsáno v sešitě)+může být obrázek

                    13.9. (Čer.) ♥ - nová slovní zásoba a její procvičování. Příště dopíšeme ještě zbylých 9 slovíček. DÚ PS 42/1 (můžou i vybarvit, pokud budou chtít).
                            (PAU) - PS str.44-45 (str.45/8 - DÚ), opakovat slovíčka z 9.lekce (děti mají zapsané ve slovníčku) - bude testík 

____________________________________________________________________________________________________________________________

30.8.2018

Vážení rodiče,

zdravím Vás i děti před začátkem školního roku.

Škola začíná 3.9.2019. První den proběhne slavnostní zahájení školního roku - potrvá 1 hodinu. Škola končí 8.45.  První den nedávejte dětem přezůvky ani aktovku

Sdělte , prosím, dětem, zda půjdou na oběd, do školní družiny.

4.9. bude již výuka 4 hodiny - končíme tedy 11.40.

5.9.,6.9.a 7.9 končí také výuka po čtvrté vyučovací hodině.

Na děti i na spolupráci s Vámi se těší a mnoho sil do nového školního přeje

                                                                                                   Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________

3.9. 2018

Zítra dejte dětem penál a nakoupené věci dle seznamu. Zítra budeme věci potřebné k výuce vybírat, podepisovat sešity a podobně,

Výuka končí 11.40. Sdělte dětem, kdo jde na oběd a do družiny.

Blíží se pátek - první plavání. Nezapomeňte i na igelitku na boty a čepici do vody.Pokud uznáte za vhodné, dejte dětem gumovou obuv do sprch .

Zdraví Vás

                                                            Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.9.2018

Vážení rodiče,

děti dnes dostaly první domácí úkol, poprosit Vás o vyplnění str.1 v žákovské knížce. Děkuji, že jim pomůžete tento úkol splnit.

Děkuji všem, kteří přinesli věci dle seznamu.

Hezký zbytek dne.

                                                                          Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________

5.9.2018

Zítra výuka podle rozvrhu do 11.40.

                                                                          Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________

 6.9.2018

Matematika - opakování učiva 2. ročníku + učebnice str.5 cvičení 1. DÚ - pracovní sešit str. 3 cvičení 1.

Český jazyk : uč. str. 7 - báseň naučit do 13.9.2018, 7/1, 7/1b - přepis do školního sešitu, DÚ: PS 1/1

AJ (Čer.) - opakování slovní zásoby (oblečení, barvy), tvorba vět se slovesem to have. DÚ - PS 39/4. 

  • Pomůcky: 2 linkované sešity (slovníček, gramatika). 

___________________________________________________________________________________________________________________________

7.9.2018

Matematika: uč. str. 5/2 a uč. str. 6/3 ústně, uč. str. 6/4 a 6/5 přepis do školního sešitu + kontrola správnosti, bez DÚ.

Český jazyk: čítanka str. 3 - čtení, práce stextem, vyhledávání rýmů

Od pondělí 10.9. již probíhá výuka podle rozvrhu - ukončení výuky 12.35.

Od 11.9. do 13.9. probíhá sběr starého papíru. Byla vyhlášena celoroční soutěž tříd o hodnotné ceny - např. návštěva ZOO, kiny apod.Podpořte nás -

děkujeme.

5.10. 2018 - bude řediteské volno.

Děkuji všem, kteří již stihli zaplatit příspěvek 300,- Kč Chvalské škole z.s. . Z části tohoto příspěvku si paní učitelka Chalupová, která v naší třídě vyučuje pracovní činnosti a výtvarnou výchovu, zakoupí pro děti zajímavé materiály pro práci v těchto hodinách.Výrobky dětí Vás jistě potěší .

Jedenkrát za měsíc proběhne ve třídě III. B třídnická hodina. Bude každé první úterý v měsíci a bude navazovat na výuku - tedy šestou hodinu.

Od dalšího týdne již informace budeme psát nahoru pod školní rok, ať je nemusíte hledat.

Přeji hezký víkend.

                                                         Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________