17.6.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice  str. 28- Václav IV., Zikmund Lucemburský, str. 34 - Mistr Jan Hus

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

10.6. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy str. 26, 27, 28 ( úterý- písemné opakování - Přemyslovci)

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - PS str.58-59/cv.2,3

 

 

 

3.6. 2018

Dobrý den, posílám přehled z vlastivědy: uč. str. 24 až 27 ( ve středu písemná práce - poslední Přemyslovci)

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.58, PS str.58/1, přít.čas prostý a průběhový - rozdíly v užití obou časů

 

27. 5. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 21 až 23.

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.56-57, PS str.56-57 (procvičujeme sl.zásobu - povolání, pracujeme se slovníky)

 

 

 

Učivo od 21.5 do 25.5.

AJ - (Pauchová) - uč.str.55 - opakování, PS str.54-55/3, nácvik rozhovorů ve dvojicích (vzor.PS str.54)

13. 5. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy str. 17, 18, 19, 20 (ve středu písemná práce "Vláda prvních Přemyslovců")

S pozdravem I. Dvořáková

 AJ (obě skupiny) - opakujeme (Revision 5 - kdo nestihl má za . Dále za přepsat do slovníčku slovíčka ze strany 55 v učebnici - ve čtvrtek si napíšeme test. Začátek lekce 23 "We are friends".

 

7.5. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy str. 17, 18, 19

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.52-53 (komiks), PS str.50

 

 

29. 4. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 16, 17

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

15. - 20.4. - AJ (Čer) ♥ - lekce 18 

 

15.4. 2018 Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 13, 14, 15 S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.48-49, PS str.48-49, zapsat a naučit slovíčka z l.19

8.4.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 13, 14

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - PS str.46-47, nová slovní zásoba (l.18 + rozšiřující slovní zásoba z pracov.listu- oblékání)

 

 

2.4. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 11, 12, 13

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.46-47, PS str.46/ 1,2 - DÚ, +3a) - ve škole (téma Oblékání, móda, slovní zásoba!!- učebnice + pracovní list)

 

 

25. 3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 9, 10 (pětiminutovka- Keltové).

S pozdravem I. Dvořáková 

 

 

 

 

 

UČIVO OD 19. BŘEZNA DO 23. BŘEZNA

 

Ve středu 4. 4. 2018 navštívíme muzeum Trilopark. Cena komentované prohlídky je 90,- Kč. Sraz před školou v 7:45 a návrat kolem 13:00. Oběd je zajištěn ve škole.

Český jazyk - V tomto týdnu jsme probírali vzory mužského rodu, konkrétně vzor pán a hrad. Opakovali jsme určování životnosti podstatných jmen a koncovky u podstatných jmen rodu středního a ženského.

Matematika - Procvičovali jsme písemné násobní dvojciferným číslem, jak na samostatných příkladech, tak ve slovních úlohách. V geometrii jsme opakovali výpočet obsahu a obvodu čtverce. Nově jsme se seznámili se vzorečkem na výpočet obvodu obdélníku.

Přírodověda - V tomto týdnu jsme se podrobněji seznamovali se zástupci zvířat a jak v zimě v přezimují.

 

18. 3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 8, 9

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - téma Easter (Velikonoce) - uč.str.62 - 63, 64/1, PS str.62-63/3, 64/1

 

 

 

UČIVO OD 12. BŘEZNA DO 16. BŘEZNA

Český jazyk - Procvičování koncovek u podstatných jmen rodu středního a ženského. Nově jsme se seznámili s tím, jak určujeme životnost u podstatných jmen mužských. Ve slohu jsme opakovali popis osoby.

Matematika - Začali jsme probírat písemné násobení dvojciferným číslem. V geometrii jsme procvičovali výpočet obvodu a obsahu čtverce. 

Přírodověda - Probíráme přezimování zvířat.

 

 


11.3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy v týdnu od 12.3. do 16.3.: červená učebnice str. 6, 7. 

S pozdravem I. Dvořáková

 AJ (obě skupiny) - uč.str. 44-45 (hra ve dvojicích- opak.časových údajů), PS str.44/1,2,3,4
                           - příští týden v úterý opakovací test (l.14-16)

 

 

4.3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: červená učebnice str. 4, 5 ( od března -budeme používat červenou učebnici- dějepisnou část vlastivědy). Modrou učebnici (zeměpisnou část vlastivědy) budu vybírat v úterý 6.3.                                                                                                              S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - Uč. str.42, PS str.42/43 (volnočasové aktivity ve spojení s časovými údaji)

 

 

25. 2. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 14, 15 (ve středu písemné opakování ČR -demokratický stát str. 13 až 15).

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - opakujeme určování času, předložky času, řadové číslovky
                     - v pondělí test na slovíčka z l.16 + předložky času, kontrola slovníčků

 

 

 

 

 

 

 

18.2. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně vlastivědy: učebnice str. 13,14 ( ve středu písemné opakování - kraje a krajská města)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

UČIVO OD 29.LEDNA DO 31 LEDNA

Změna!

7.2. 2018 se z důvodu malého zájmu ostatních škol divadlo ruší.

Český jazyk - Procvičování slovních druhů - žáci umí rozeznat ohebné i neohebné slovní druhy. Podstatná jména - začali jsme probírat rody podstatných jmen, číslo podstatných jmen a pády. 

Matematika - Začali jsme probírat římská čísla. Žáci se učí zapisovat arabská číslo do 39 do číslic římských (a opačně).

Přírodověda - Začali jsme se věnovat říši obojživelníků. Potravou obojživelníků, stavbou těla.


4.2.2018

Dobrý den, posílám informace o vlastivědě: učebnice str. 11, 12 - Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - uč.str.40-41, procvičujeme určování času, str.41/6 - rozhovor ve dvojicích, slovíčka l.15
                       PS - dokončili jsme l.14 (str.39)

 

 

 

 28.1. 2018

Dobrý den, posílám informace o vlastivědě: učebnice str. 10, 11 - Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - uč.str.38 + slovíčka str.39!!
                       PS str.str.38/1,2

 

 

 

 

 

21.1. 2018

Dobrý den, posílám informace o vlastivědě: učebnice str. 9, 10 - Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

S pozdravem Iris Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč. str.38,39 - zapsat slovíčka z l.14, naučit
                        PS str.36-37

 

 

 

UČIVO OD 15.LEDNA DO 19 LEDNA

 

Český jazyk - opakování slovních druhů ohebných. Nově jsme začali probírat slovní druhy neohebné. 

Matematika - procvičovali jsme písemné dělení, sčítání a odčítání nad 10 000. V geometrii jsme procvičovali rýsování trojúhelníků.

Přírodověda - živočišná říše - v uplynulém týdnu jsme probírali ptáky. Povídali jsme si o hlavních poznávacích znacích ptáků, o kostře ptáků.

 


 15.1.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy: učebnice str. 9 - Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

S pozdravem Iris Dvořáková

AJ (PAUCHOVÁ) - uč.str. 34-37, PS str.34-35, str.36/1 (stále opakujeme přít.čas prostý, pozor na 3.os.j.č.!!!)
                          - po dokončení Revision lesson nás čeká větší test (l.11-13)

 

 

 

 

7.1.2018

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy: učebnice str. 8, 9, v úterý - Praha (ve středu 10.1. - písemná práce - poloha, obyvatelé a členění území ČR, Praha)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

2.1. 2018

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy: učebnice str. 7 - Členění území ČR

S pozdravem I. Dvořáková

4.1. 2018

AJ (Pauchová) - uč.str. 32,zapsat slovíčka U12 str.33,  PS str.32/1,2
                        procvičujeme přít.čas prostý (pozor na 3.os.j.č.!!), na pondělí zopakovat slovíčka U11

 

UČIVO OD 3.LEDNA DO 5 LEDNA

 

Český jazyk - nově jsme začali probírat slovní druhy. Nejprve jsme se seznámili s ohebnými slovními druhy (jaké jsou ohebné slovní druhy, jak se na ně ptáme). Opakovali jsme vyjmenovaná slova. 

Matematika - písemné odčítání čísel nad 10 000. V geometrii jsme procvičovali poznávání kolmic, rovnoběžek (žáci pracovali do pracovního listu).

Přírodověda - živočišná říše - kostra savců (základní dělení), opakování důležitých informací o savcích.

 


UČIVO POSLEDNÍHO PROSINCOVÉHO TÝDNE

 

Český jazyk - opakování všech vyjmenovaných slov. 

Matematika - písemné sčítání čísel nad 10 000. Opakování písemného dělení jednociferným číslem

Přírodověda - živočišná říše - savci

 


17. 12. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva na vlastivědu -  19.12. a 20.12.: učebnice str. 7 - Členění území ČR (kraje a krajská města)

S pozdravem Iris Dvořáková

Aj (Pauchová) od 18.12. do 22.12. - uč.str.30-31, PS str.30-31

 

UČIVO 11. PROSINCE AŽ 15. PROSINCE

Český jazyk - nově jsme začali opakovat vyjmenovaná slova po V a Z. Opakovali jsme také vyjmenovaná slova z minulých týdnů (po B, L, M, P).

Matematika - písemné sčítání čísel nad 10 000. Opakování písemného dělení jednociferným číslem

Přírodověda - živočišná říše - savci

 


UČIVO 4. PROSINCE AŽ 8. PROSINCE

Český jazyk - nově jsme začali opakovat vyjmenovaná slova po P. Opakovali jsme také vyjmenovaná slova z minulých týdnů (po B, L, M).

Matematika - porovnávali jsme čísla do 10 000 (větší a menší), opakovali dělení jednociferným číslem (beze zbytku). V geometrii jsme opakovali rýsování kolmic a rovnoběžek.

Přírodověda - seznámili jsme se se stavbou květu (obrázek v sešitě na přírodovědu).

 


 

10. 12. 2017

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy od 11.12. do 15. 12.: učebnice str.38, 39 - Průmysl

S pozdravem Iris Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str. 28-29, PS str.28-29, + uč. str.30 - napsat a naučit slovíčka

PČ - čtvrtek 14.12. - přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, barevný papír, lepidlo, bavlnku 

 

 3.12. 2017

Dobrý den, posílám učivo vlastivědy od 4. 12. do 8.12.: učebnice str. 36, 37 + písemná práce - Nerostné suroviny

S pozdravem Iris Dvořáková

Aj (Pauchová) - uč. do str.27, PS do str.27, v příštím týdnu budeme psát větší opakovací test (slovíčka FOOD - poslední 3 lekce, sloveso LIKE v přít.čase prostém- viz.sešit), zpíváme píseň Jingle Bells

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

Ke stažení:
Download this file (IV. A rozvrh-1.jpg)Rozvrh IV.A[ ]113 kB
Download this file (Uvolnění 1 den.pdf)Uvolnění 1 den[ ]17 kB
Download this file (uvolnění 2-3 dny.pdf)Uvolnění 2-3 dny[ ]22 kB
Download this file (Žádost o uvolnění 3 a více dní.pdf)Uvolnění na 3 a více dní[ ]100 kB

 

UČIVO 27. LISTOPADU AŽ 1. PROSINCE

ČESKÝ JAZYK - opakujeme vyjmenovaná slova po M a procvičujeme vyjmenovaná slova po B,L. Tento týden jsme také opakovali psaní pohledu (látka z října). 

MATEMATIKA - začínáme pracovat s čísly v oboru do 10 000 (porovnání čísel, pamětné sčítání a odčítání). Neustále procvičujeme násobení jednociferným číslem.

GEOMETRIE - začali jsme rýsovat rovnoběžky. Procvičovali jsme rýsování kolmic (pomocí pravítka i kružítka). Prosím o kontrolu rýsovacích pomůcek. Ne všechny děti mají dvě pravítka. 

PŘÍRODOVĚDA - díky prevenci jsme přišli o jednu hodinu přírodovědy. Dnes jsme stihli probrat dělení rostlin a zopakovat stavbu rostlin.

 

V pátek (8.12.) navštívíme muzeum. Děti nebudou potřebovat žádné učení. Podrobnější informace mají děti od minulého pátku (na informačním lístečku).

V pátek (22.12.) končí výuka po čtvrté vyučovací hodině. V tento den budeme mít třídní besídku, kdy si s dětmi zahrajeme různé hry, podíváme se na vánoční pohádku a rozloučíme se před prázdninami.

 

26.11. 2017

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy od 27.11. do 1. 12.: učebnice str. 36, 37 - Nerostné suroviny

S pozdravem Iris Dvořáková

 

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy v týdnu od 20.11. do 24. 11.:  učebnice str. 34, 35  - půda a zemědělství 

S pozdravem Iris Dvořáková

AJ (Pauchová) - učeb.str. 22-23, PS str.22-23 (slovíčka!)

 

UČIVO 13. LISTOPADU AŽ 17. LISTOPADU

ČESKÝ JAZYK - začínáme opakovat vyjmenovaná slova po B

MATEMATIKA - procvičování dělení + přidáváme dělení se zbytkem. Procvičujeme odčítání do 1000. 

GEOMETRIE - začínáme konstruovat kolmice (prosím o zkontrolování rýsovacích pomůcek)

PŘÍRODOVĚDA - začínáme téma ROSTLINY 

 

AJ (Pauchová) 13.11.-16.11.2017 - uč.str.20-21, PS str. 20 (opakovací lekce, v příštím týdnu si napíšeme opakovací test na sloveso CAN a probranou slovní zásobu "sporty"

13. 11. 2017

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy : učebnice str. 33 - Opakování počasí a podnebí, učebnice str. 34 - Půda

S pozdravem I. Dvořáková

5.11. 2017

Dobrý den, posílám  učivo z vlastivědy: učebnice str.32 - POČASÍ A PODNEBÍ

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - uč. str.18-19, PS str.18/1,2, str.19/4 - DÚ

 

 

 

V PONDĚLÍ 6. LISTOPADU SE KONAJÍ OD 17:30 TŘÍDNÍ SCHŮZKY. TERMÍNY VŠECH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK JSOU V ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH OD ZAČÁTKU ZÁŘÍ.

UČIVO 30. ŘÍJNA AŽ 3. LISTOPADU

ČESKÝ JAZYK - ŽÁCI SE UČÍ ROZLIŠOVAT PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY - ZÁPISY DĚTÍ V SEŠITECH NA GRAMATIKU, PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ STR. 9 (CV. 9 A 11).

MATEMATIKA - ZAČÍNÁME LÁTKU DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM - ZÁPIS A PROCVIČOVÁNÍ V SEŠITĚ NA MATEMATIKU, PROCVIČOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY.

GEOMETRIE - SEZNÁMENÍ SE Z KRUHEM A KRUŽNICÍ - ZÁPIS DO SEŠITŮ NA GEOMETRII. 

PŘÍRODOVĚDA - OPAKOVÁNÍ NEŽIVÝCH SLOŽEK PŘÍRODY A SEZNÁMENÍ SE S ROZDÍLNÝMI PODMÍNKAMI ŽIVOTA NA ZEMI. 

 

31.10. 2017

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy od 30.10. do 3. 11.:

učebnice str. 30, 31 (  příští týden - písemná práce - vodstvo ČR)

S pozdravem Iris Dvořáková

Aj (Pauchová) - 30.10.-3.11.2017
                       uč. str. 16-17 (slovíčka!), PS str.15
                       Procvičujeme sloveso CAN, rozhovory, otázky, věty kladné i záporné

 

 

 

AJ (I. Č.) - Slovní zásoba - Sports, Musical Instruments + sloveso CAN. Hovoříme o svých dovednostech ve sportech a hře na hudební nástroj, ptáme se ostatních. Učebnice strany 14 - 17 (lekce spolu korespondují). PS 16/2 - Kdo nestihl za .
AJ (Pauchová) - uč.+ PS str.14 (sloveso can) + opakujeme sloveso to be, + názvy měsíců v roce (NAUČIT)

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy od 23. 10 do 25.10. :

učebnice str. 29, 30, 31

S pozdravem I. Dvořáková

 

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy od 16. 10. do 20. 10. 2017: 

učebnice str. 28 - Vodstvo ČR

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč. str. 12-13 + str.15/6 (nová slovíčka)
                       PS - str.12-13, 14/1
                       + OPAKUJEME SLOVESO TO BE (včetně otázky a záporu)
                     

 

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy od 9. 10. do 13. 10.:

- učebnice str. 25, 26, 27 - Povrch ČR

ZÁŘÍ - učivo - mapy a plány, měřítko mapy, vysvětlivky mapy, orientace v krajině a podle mapy, povrch krajiny

- písemná práce - z učebnice str. 19,20, 21, 23

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.11 (11/4 - DÚ), PS str.11, str.10/2 - slovní zásoba My house- naučit!

 

 

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH  TŘÍDY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A TĚŠÍM SE NA VÁS A NA  SPOLUPRÁCI.

 

 

 

Co jsme dělali v druhém školním týdnu?

 

 

Druhý školní týden byl ve znamení opakování učiva 3. třídy. 

 

V Českém jazyce jsme začali opakovat vyjmenovaná slova po B, L a M, zopakovali jsme si, kdy píšeme ú a ů. V hodinách literatury jsme si povídali o tom, jak vznikají pohádky, co by měla každá správná pohádka obsahovat a nakonec jsme si četli ukázky pohádek českých, arabských či afrických.

 

Hodiny matematiky probíhaly v podobném duchu, jako hodiny Čj. Opakovali jsme látku 3. třídy. Zjišťovali jsme, zda se nám z hlav vykouřila malá násobilka, sčítání a odčítání do 1000. V geometrii jsme opakovali rýsování úseček a přímek. 

 

V hodinách přírodovědy jsme si povídali o dělení přírody a o podmínkách života na zemi.

 

AJ (Černíková) - Gramatika pro test

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Učivo AJ od 18.9. do 22.9. 2017 (Pauchová)

Uč.str. 6-8 (příkazy, abeceda - hláskování v AJ, opak.vazby "There is/are")
PS str.6-8, cv.2/8 - DÚ

 

 

Školní rok 2017/18 – 4.ročník

 

Jak bude vypadat první školní týden?

Nástup do školy je 4.9. a děti stráví ve škole 1. vyučovací hodinu (tedy od 8:00 - 8:45). Nemusíte mít obavu, že by děti v pondělí nevěděly, do jaké třídy mají jít. Ráno v 7:40 budu stát ve vestibulu staré budovy a děti navigovat. 

Od 5.9. do 8.9. mají děti už 4. vyučovací hodiny. 

 

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE 

11.9. 2017 SE KONAJÍ PRO RODIČE 4.A. TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17:30, JAKO SEZNÁMÍ S NOVÝM TŘÍDNÍM UČITELEM. RÁD BYCH VÁS POPROSIL O CO NEJVĚTŠÍ ÚČAST.