Moc děkujeme Matějovi Málkovi za krásný vánoční stromek.Díky němu budeme mít oslavu Vánoc se vším všudy.laughing Se třídou oslavujeme v pátek 21.12.,budeme zpívat i tancovat a děti si rozdají dárečky.smile


Dne 18.12.2018 jdeme do Divadla Reduta na vánoční představení "Putování do Betléma". Cena za představení je 60,- Kč. Prosíme, aby děti začaly peníze nosit do školy. Děkujeme smile

 

Učivo týdne 3.12. - 7.12.2018

Učivo českého jazyka 4.12., 6.12., 7.12.2018

Opakování slovních druhů, věty jednoduché a souvětí, vyjmenovaných slov.

Učebníce 68/1,2,3,4, PS 22/3,4,PS 23/5, DÚ PS 23/6

Zdraví Vás

                                                                      Eliška Zdražilová

 

2. 12. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 3. 12. do 7. 12.:

Vl - uč. str. 24, 25 (písemná práce - Poslední Přemyslovci)

Př - uč. str. 20, 21

S pozdravem I. Dvořáková

 

25. 11. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 26.11. do 30. 11.:

Vl- uč. str. 22, 23 - Václav II. a Václav III.

Př- uč. 17,  - Neživá příroda - str. 30

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

Od příštího týdne můžete informace o učivu sledovat ve školním informačním systému Bakaláři. Webové stránky třídy, prosíme, sledujte nadále. Budou se zde psát informace o plánovaných akcích, sběru papíru a jiné. Děkujeme.

22.11. Dobrý den, dnes děti dostaly do ŽK zalepenou obálku, ve které jsou přístupové údaje ke vstupu do školního informačního systému Bakaláři. Svým podpisem potvrďte jejich převzetí. Děkujeme. Vstup do informačního systému Bakaláři najdete na hlavní straně webu zschvaly.cz. 

Ve dnech 26.-27.11. bude probíhat vánoční fotografování jednotlivců. Více informací mají děti v žákovských knížkách. 

27. - 29.11. bude probíhat sběr papíru.

19. - 23.11.2018

AJ (For) -  Food + Comic str. 26.-29, PS str. 26 - 29, CLICK - 1. chic - listy (gramatika + cvičení)

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov po P, S, uč. str. 56 - 60, PS str. 18 - 19

M - čísla do 10 000 (procvičování, zaokrouhlování, sčítání, odčítání), uč. str. 30 - 35, PS str. ---

G - tělesa - uč. str. 116, PS str. 38

 

18. 11. 2018

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy a přírodovědy od 19. 11. do 23. 11.:

Vl - uč. str. 21, 22, 23 - Poslední Přemyslovci

Př - uč. str. 17 - ( v pátek - písemná práce - Živočichové str. 16,17)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

12. - 16. 11.

AJ (Čer) ♥ - dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, počasí - opakování.

AJ (For) - str. 23 - 25, PS str. 23 - 25 (food)

ČJ - str. 56 - 58, PS str. 16 - 18 (vyjmenovaná slova po M, P - opakování, procvičování všech)

M - str. 28, 30 (čísla do 10 000)

HV - nácvik písní - Severní vítr, Rosa na kolejích (texty)

 

11. 11. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy a přírodovědy od 12. 11. do 16. 11.:

Př - učebnice str. 16, 17

Vl - učebnice str. 18, 19, 20

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

Dobrý den, 

vybíráme 495,- Kč za pracovní sešity, které děti využívají od začátku školního roku. 

Dále vybíráme 220,- Kč na předplatné časopisu RR do výuky anglického jazyka. Peníze nosí pouze ten, kdo má o předplatné zájem - byl dán souhlas v ŽK nebo na třídní schůzce rodičů. Děkuji.

5.11. - 9.11.

AJ (Čer) ♥ - Opakování lekce 8 - 10. Opakování: měsíce, roční období, počasí.

4. 11. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 5. 11. do 9. 11.:

Př - uč. str. 15, 16 + PS

Vl - uč. str. 17, 18, 19

S pozdravem Iris Dvořáková

AJ (For) - uč. str. 21 - 23, PS str. 21 - 23

ČJ - uč. str. 52 - 55, PS str. 14, 15

M - uč. str. 22 - 26, PS str. 14, 15

G - uč. str. 116, PS str. 38

HV - naučit text písně Ó hřebíčku (z učebnice), Křížky - ze sešitu

 

31.10. - 2.11.

AJ (Čer) ♥ - Unit 10

AJ (For) - uč. str. 19 - 21, PS str. 19 - 21

ČJ - uč. str. 46 - 50, PS str. 14, opakovat vyjmenovaná slova uč. str. 71

M - uč. str. 20 - 22, PS str. 9 a 10, písemné sčítaní, odčítání, násobení dvojciferných čísel

G - uč. str. 113, PS str. 35

 

23.10. - Na 5.11. plánujeme návštěvu divadla GONG a představení "Nebezpečná média". Děti si nebudou brát na tento den učení, ale pouze pití, svačinu a také lítačku. Cena za představení je 90,- Kč. Prosím, aby děti začali nosit peníze na představení do školy. Děkuji smile


22. - 26.10.

AJ (Čer) ♥ - Unit 9

CJ - opakovat učivo na čtvrtletní testy (diktát na vyjmenovaná slova a vlastní jména, větný rozbor, slovní rozbor - rozdělení na část předponovou, kořen a část příponovou)

M - opakovat učivo na čtvrtletní testy (násobení, dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání, násobení dvojciferného čísla)

21. 10. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy a přírodovědy od 22. 10. do 25. 10.:

Vl - uč. str. 16 - Přemyslovci (sv. Václav) + pracujeme na projektu k výročí  " 100 let republiky" 

- žáci si mohou vypracovat referát na dané téma

Př - uč. str. 14 - Dělení rostliny podle užitku

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

7.11. se bude konat 2. třídnická hodina 5. vyučovací hodinu.

5.11. se bude konat třídní schůzka od 17:30h.

29., 30.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY


15. - 19. 10.

AJ (Čer) ♥ - Unit 8

AJ (For) - CAN/CAN´T - procvičování ve větách, uč. str. 16, 17 a PS str. 16, 17.

ČJ - uč. str. 29 - 32 (procvičování předpon), uč. str. 33 - 37, PS str. 10, 11 (vlastní jména)

M - uč. str. 18, 19 a PS str. 7 (opak. zaokrouhlování) 

G - uč. str. 114 (úsečka, měření úsečky), převody jednotek - procvičovat

HV - opakovat názvy not, 4 dobý takt, atd - bude testík

15.10. Na pátek 26.10.plánujeme zúčastnit se s žáky oslav 100.výročí vzniku Čsl.státu v Praze na Letné.Děti si nevezmou tento den učení,ale pouze pití a svačinu,také Lítačku.Návrat v čase konce 5.vyuč.hodiny.smile


14. 10. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy a přírodovědy od 15. 10. do 19. 10.:

Vl - učebnice str. 13,14 (písemná práce v pátek, téma: Velkomoravská říše)

Př - učebnice str. 12, 13 (písemná práce ve čtvrtek, téma: Rostliny)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

8. - 12.10.

AJ (Čer.) ♥ - Unit 7 a Revision, spelling

AJ (For) - uč. str. 13, 14, PS - str. 13, 14 

M - uč. str. 14, 15, PS str. 6

G - uč. str.113 /staré vydání 111, PS -  str. 33 celá

ČJ - uč. str. 22 - 30, PS - 0

HV - naučit texty písní - Červená řeka, Išla Marína (v uč.), Ach není (v uč.), Znám já (v uč.)

 

7. 10. 2018

Dobrý den, posílám učivo od 8.10. do 12. 10.:

Vl - učebnice str. 10, 11

Př - učebnice str. 10

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

1. -4. 10.

AJ (Čer.) ♥ - Unit 5,6

AJ (For) - My house/flat, Hobbies - uč. str. 11 - 13, PS str. 10 - 12

Čj- uč. str. 19 - 20, PS str. 8,9

M - uč. str. 12, 13, PS str. 5

G - polopřímka uč. str. 111, PS str. 33

 

 

30. 9. 2018

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy a přírodovědy od 1.10. do 4.10.:

Vl - učebnice - Slované, PS str. 8

Př - učebnice - Dělení rostlin, PS str.6

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

Učivo 24.-27.9.

Čj - stavba slova, uč. str. 15 - 17, PS str. 6,7/ cv. 1 - 5

M - sčítání zpaměti, uč. str. 10 - 11, PS - str. 4,5

G - polopřímka, uč. str. 113, PS - str. 31 - 32

HV - čtyřdobý takt, synkopa

AJ - My house/flat, uč. str. 11, PS - str. 10/ cv. 1,2

_______________________________________________________________________________________________________________________

24. - 27.9.

AJ (Čer.) ♥ - Unit 4

23. 9. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy a přírodovědy od 24. 9. do 27. 9.:

Vl - učebnice str. 8, 9

Př - učebnice str. 9

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

Rovněž tento školní rok zavádíme třídnické hodiny-budou 1x za měsíc,a to každou první středu v měsíci 5.hodinu po tělocviku.Děti si dojdou na oběd a pak se vrátí do třídy a skončíme ve 12,35.V říjnu připadá na 3.10. TU


Učivo pro nepřítomné-týden 17.-21.9. :

čj-procvičujeme slovní a větný rozbor-bude samostatná práce

učeb.str.12-14,PS str.4-5

M-počítání do 1000,příklady se závorkami-byla pětiminutovka,učeb.str.8-10-řešení sl.úloh do sešitů,PS str.4-5,cv.19/str.5 za DÚ,G-opakujeme rovnoběžky,různoběžky-učeb.str.112,PS str.32

Aj-/For/-učeb.str.8,9-adjectives,There is..,there are..,PS str.9/cv.3,4-tvoření vět.Procvičujeme spelling


18.9.

AJ (Čer.) ♥ - uč str. 10, PS 9/4 a věty 6,7 a 8 za DÚ, pak 10/1 první 2 obrázky v hodině. Na pátek čtení s překladem PS 10/1 - 1. text: Matěj a 2. text: Kája

17. 9. 2018

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy a z přírodovědy od 17. 9. do 21. 9.:

Vl - učebnice str. 6, 7 (písemná práce - Doba kamenná)

Př - učebnice str. 8 + pracovní sešit

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy a přírodovědy od 10. 9. do 14. 9. 2018:

Vl - učebnice str. 4, 5 (červená učebnice)

Př - učebnice str. 6, 7 - (písemná práce-  Živá a neživá příroda)

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

10.-14.9. učivo pro nepřítomné :

AJ (Čer.) ♥ - Unit 2 (p. 8-9), na úterý úkol - učebnice 9/4 - do školního sešitu - psát pouze odpovědi

 AJ-1.sk.-spelling,sl.zásoba uče.str.6-7,PS str.6-7

čj-učeb.str.7-10,PS str.1-3, M -učeb.str.5-7,PS str.3-4,HV naučit text písně učeb.str.5,


9.9.Zítra začíná sběrová akce,děkujeme za podporu třídy.smile A dobrá zpráva pro všechny - na pátek 5.10. je vyhlášené ředitelské volno !!!laughing Budeme mít zápis v ŽK, který prosíme rodiče podepsat. Děkujeme.wink


3.9. - 7.9.

AJ (Čer.) ♥ - seznámení s učivem 4. ročníku, opakování základních pokynů. DÚ PS 6/1

  • pomůcky: 2 linkované sešity (slovníček, gramatika) - lze použít loňské, pokud mají ještě dost místa. Navíc (dobrovolné) desky, pořadač .... nebo něco takového na ukládání pracovních listů. Letos budou děti pracovat s pracovními listy trochu víc.
  • Aj-1.sk.-sešity jako vloni-Vocabulary a English a fólii na zakládání namnož.listů
  • učivo pro nepřítomné : učeb.str.6/cv1,2,PS str.6/cv.1-dokončit doma,kdo nemá
  • M-učeb.str.5 celá,str6/cv.3-5,PS str.3/cv.1
  • Čj-učeb.str.7-8/cv.1-3,PS str.1/cv.1
  • Prosím ,aby si nepřítomné děti učivo doplnily a rovněž ti,co včera a dnes neměli pomůcky. Učivo na tyto stránky bude napsáno pro nepřítomné děti 1x týdně /v pátek/ a předpokládá se,že si ho doma doplní.Po zpřístupnění Bakaláře bude učivo a DÚ i tam.TU smile

4.9.Děti si dnes nesou tiskopis Chvalská škola,prosím vrátit odtřižek po vylnění a zaplacení -děkuji.Do ŽK dolů prosím vyplnit stávající fungující email na rodiče pro komunikaci se školou.

Od 11.9.-13.9.se bude konat sběrová akce -starý papír,tak prosíme o podporu.Děkujeme.laughing


3.9.Vítejte všichni v novém školním roce ve třídě 4.A.smile Letos se nacházíme v hlavní staré budově v 1.patře. Nemáme šatnu,ale skříňky,od kterých dnes děti dostaly klíčky-budou v každé po dvou.Je určitě dobré hned nechat udělat kopii klíčků pro případ ztráty. Děti si dnes rovněž odnesly žákovské knížky ,které máme letos hlavně na komunikaci mezi námi /omluvenky /,protože jako novinku máme elektronické třídní knihy i klasifikaci.Prní měsíc budeme ještě známky zapisovat do papírových ŽK. Ale jakmile se Bakaláři zpřístupní pro rodiče /asi do měsíce/,  dozvíte se prospěch i domácí úkoly svého dítěte. Prosím vyplnit co nejdříve úvodní stránku v ŽK,potřebuji vše dát do počítače /někdo máte různé změny tel.čísla či bydliště atd./ Organizace :tento první týden budou děti ve škole 4 hodiny denně,t.j.do 11,40 hod.Od čtvrtka začínáme podle rozvrhu ale s tím,že učíme pouze 4 hodiny.Příští týden v pondělí již začínáme podle rozvrhu i počet hodin. Vyučující 4.A :čj,M,HV,AJ 1.sk.-V.Forkertová,přírod.,vlastiv.,TV- I.Dvořáková,VV,PČ-p.uč.Chaloupková . Takže dobrý start a hodně zdaru do tohoto šk.roku wink.

Ke stažení:
Download this file (IV. A rozvrh-1.jpg)Rozvrh IV.A[ ]113 kB
Download this file (Uvolnění 1 den.pdf)Uvolnění 1 den[ ]17 kB
Download this file (uvolnění 2-3 dny.pdf)Uvolnění 2-3 dny[ ]22 kB
Download this file (Žádost o uvolnění 3 a více dní.pdf)Uvolnění na 3 a více dní[ ]100 kB