Úkoly pro samostudium:

Z důvodů lepší kontroly vypracovaných cvičení prosím, vypracujte úkoly z českého jazyka a matematiky NA PAPÍR a každý den pište DATUM. Nepoužívejte školní sešity v daných předmětech, během kontroly bychom ve škole neměli kam psát. Prosím rodiče o pomoc a kontrolu vypracovaných úkolů a žáky o případnou opravu chyb, aby proběhla co nejrychlejší zpětná vazba a nefixovali si chyby. Moc děkuji za spolupráci. Lenka Chalupová

 

Po dohodě s vedením školy byla zrušena škola v přírodě. Peníze budou vráceny zpět na účet. Děkujeme za pochopení.

 

Vypracované úkoly prosím zasílejte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně na WhatsApp :)

 

Vlastivěda 7. 4. a 10.4. 2020

Napiš do sešitu, dej si do barevného rámečku. Proč slavíme Velikonoce? Jakou událost si tím připomínáme? 

 

Úterý 7. 4. 2020 - online výuka ve skupinách dle rozpisu, odkaz pro každou skupinu vložím před zahájením jejich videokonference :)

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 141/8 - přečti si pověst o pokladu a z prvních dvou odstavců (6 řádků - končí slovem nenarazím) vypiš na papír slovesa, urči u nich osobu, číslo a čas

ps. str. 40/9

 

Matematika - téma: Převody jednotek hmotnosti

ps. str. 14/1, 3, 4

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 62/1 - zopakuj si slovíčka z minulé hodiny, poslechni si ještě jednou poslech 61, slovíčka s nahrávkou opakuj

uč. str. 62/2 - poslechni si poslech 62 a pusť si ho dvakrát. Při druhém poslechu zkus ukazovat na obrázku.

ps. str. 62/2 - přečti si text a následně podle textu vybarvi obrázek

 

ps. str. 62/1 - pro šikulky (pozor, je to těžké :) )

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Úkoly jsou v emailu. Každá příloha je označena datem, kdy má žák úkol vypracovat.

 

Pondělí 6. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 141/7 přepiš na papír a barevně vyznač slovesa

ps. str. 40/8

 

Matematika - téma: Převody jednotek hmotnosti

uč. str. 83/1, 2 - na papír (do učebnic nepíšeme)

ps. str. 14/2

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole (živočichové)

uč. str.  41 - 42 přečtěte si povídání v učebnici

zápis najdete v e-mailu, můžete opět vlepit nebo přepsat a domalovat si obrázek libovolného živočicha, který žije na poli

 

Pracovní činnosti

zapoj se tento týden do úklidu (utři prach, vysaj byt, ...)


 

Vlastivěda - učivo do konce března

- Keltové str. 8, výpisky formou odpovědí na  otázky v červeném  rámečku str. 8/1,2,3 a 5 ( otázka 4 jen kdo chce)
- Příchod Slovanů str. 9 přečíst
- Sámův kmenový svaz str. 10 přečíst, výpisky formou odpovědí na otázky v červeném  rámečku str.10/1-5
- Přečíst nějakou pověst z počátku českých dějin, dle možností z knihy, kterou máte doma nebo najít na internetu, jednu pověst umět velmi    stručně převyprávět až se sejdeme ve škole

 

Pátek 3. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 139/6 z odpovědí na první a poslední otázku vypiš slovesa a urči jejich čas

uč. str. 139/6 ústně si zdůvodni pravopis vyznačených slov

 

Matematika - téma: Převody jednotek délky

ps. str. 13/5, 6, 8

za odměnu pro šikulky uč. str. 82/4

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 63/6 vypište si slovíčka, výslovnost můžete opět trénovat s pomocí internetu (https://translate.google.cz/?hl=cs)

uč. str. 62/1 poslechni si ukázku (61), ukazuj na obrázky a opakuj slova

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

PS: celá str. 50 (v cvičení 2 nemusíte doplňovat jen jména kamarádů, můžete také jména rodinných příslušníků)

 

Tělesná výchova

Zacvič si s olympioniky na ČT 2 v pořadu UčíTelka

 

Čtvrtek 2. 4. 2020 - online výuka ve skupinách dle rozpisu, odkaz pro každou skupinu vložím před zahájením jejich videokonference :)

1. skupina: https://join.skype.com/J7sdUNqJjymw

2. skupina: https://join.skype.com/PyYHhexW0ncT

3. skupina: https://join.skype.com/J26Z6dmrnDaU

 

 

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 139/6 - přečti si rozhovor

zkus napsat 8 vět (můžeš i víc) k úkolu 139/6e

 

Matematika - téma: Převody jednotek délky

uč. str. 82/2, 3

ps. str. 13/3, 4, 7

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole

uč. str. 40 - přečti si o živočiších, podívej se na obrázky

ZÁPIS POŠLU V PONDĚLÍ i za str. 41

 

Středa 1. 4. 2020

Tělesná výchova

udělej si kvalitní rozcvičku na protažení celého těla

 

Český jazyk - téma: slovesa

uč. str. 138/5 - doplň vhodná slovesa, rozhovor napiš a nad slovesa dopiš osobu a číslo 

zahraj si slovní fotbal (s rodiči, sourozencem, babičkou, ...)

 

Matematika - téma: Převody jednotek délky

vzpomeň si na přírodovědu, kde jsme se učili o jednotkách délky

podívej se v uč. str. 82 na tabulku a připomeň si převody jednotek délky

vypracuj uč. str. 82/1

ps. str. 13/1, 2

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Čtení komiksu

uč. str. 52 - 53 přepiš si slovíčka do slovníčku

výslovnost slovíček si můžeš natrénovat tak, že si slovíčka postupně napíšeš do překladače, který má funkci výslovnost (https://translate.google.cz/?hl=cs)

       do levého rámečku si napiš anglické slovíčko (nebo frázi) a stiskni tlačítko reproduktoru (překladač ti slovíčko přečte) - můžeš vyslovovat s

       překladačem a opakovat, kolikrát budeš chtít

uč. str. 52 - 53 přečti si komiks, zkus si ho přeložit (mohli bychom se sejít na Skypu a společně si ho přečíst a přeložit - domluvíme se)

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

píseň na str. 51 (učeb.), poslech 51

procvičovat zpívání písničky

nová slovíčka přepište do sešitů (English Words).

 

Výtvarná výchova

nakresli, co vidíš z okna svého pokoje

 

Úterý 31. 3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

ps. str. 40/5, 6, 7

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 75/3 - překresli a spočítej

ps. str. 9/7

zopakuj si písemné dělení - https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html

 

Anglický jazyk (Chalupová) - opakování tématu 5: Oblečení

ps. str. 53/3 dokresli obrázky podle zadání

ps. str. 53/4 do vět doplň slovesa nebo kusy oblečení tak, aby věty byly pravdivé :) (např.: Dnes mám/nemám oblečené jeany.) - hotový úkol pošli :)

 

Anglický jazyk (Korečiaková)

Prosím přepsat slovní zásobu uč. Str. 51 (English Words).

Do English One (gramatikasi přepište zelenou tabulku na straně 50/2

Poslech 50 (text uč. str. 50).

 

Pondělí 30. 3. 2020 - v 10:00 výuka přes Skype. Odkaz na videokonferenci bude na WhatsApp i zde cca od 9:45

online výkuka - https://join.skype.com/o3V0cFtj0Jwi

 

 

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 138/4 - ústně, zkus si promluvit s rodičem - určitě se dozvíš zajímavé názory :)

napiš 10 vět o tom, jak doma pomáháš

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 75/2 - výsledky zaokrouhli na tisíce (za odměnu pro šikuly i na desetitisíce)

ps. str. 9/5, 6

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole (rostliny)

přečti si v učebnici str. 39, zkus odpovědět na doplňující otázky

vypracuj v ps. str. 20

mailem posílám zápis, který si můžeš přepsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu, můžeš si domalovat obrázky

(kdo by chtěl, tak za odměnu pro šikuly posílám mailem i pracovní list s obrázky - není povinný)

 

Pracovní činnosti:

zkus tento týden (sám nebo společně s rodiči) pečovat o domácí rostliny :)

 


Pátek 27.3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 137/3b - přepiš původní text tak, jako by ho říkal tatínek

uč. str. 137/3d - ústně zdůvodni pravopis vyznačených slov

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 74/3 - vypočítej na papír první DVA sloupečky (jsou to 4 příklady)

uč. str. 74/4

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Oblečení

ps. str. 52 - vypracuj celou stranu

POZOR! Na straně 52 ve cvičení 1 je tisková chyba, zkus ji najít a opravit

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

PS: celá 53

 

Tělesná výchova:

Zkus se pořádně protáhnout a udělat alespoň 10 kliků, 10 dřepů a 10 výskoků.

 

Čtvrtek 26. 3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

ps. str. 39/3, 4

uč. str. 137/3a - ústně

čítanka:

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 74/1, 2

ps. str. 7/6

zkus vyluštit nějaké sudoku (najdeš i na internetu - https://sudokuzdarma.cz/sudoku-pro-deti/https://www.sudokuweb.org/cs/jednoduche-sudoku-6x6-pro-deti/)

    můžeš se pustit i do těžšího :)

 

Přírodověda - téma: Pole

zopakuj si převody, které byly za úkol tento a minulý týden (budeme mít i v matematice)

uč. str. 36 - 37 - prohlédni si obrázek, zkus pojmenovat očíslované části obrázku a zkontroluj si své tvrzení podle klíče

přečti si str. 38

 

 

Středa 25. 3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

 ps. str. 39/1, 2

uč. str. 137/2 - najdi zašifrované jméno živočicha, zkus si vyhledat nové a zajímavé informace a napiš mi, co ses dozvěděl/a

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

 ps. str. 9/1, 2, 3

zopakuj si zaokrouhlování - mrkni na video s názvem Zaokrouhlování (https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Oblečení

 ps. str. 51/celá strana (můžeš si najít i další nová slovíčka a použít je) - prosím pošli ke kontrole, jsem zvědavá, jaká slovíčka použiješ :)

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

PS: 48/1

PS: celá str. 52

 

Výtvarná výchova

dokresli obrázek slona ke včerejšímu úkolu z češtiny

 

Tělesná výchova

zacvič si s olympioniky v pořadu UčíTelka

 

Úterý 24. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

Zopakuj si, co to jsou slovesa, infinitiv a zvratná slovesa. Můžeš se podívat do učebnice na str. 140

uč. str. 136/1 - přečti si, z článku vypiš prvních 10 sloves a napiš k nim infinitiv (dej si pozor na celý tvar slovesa - zvratná slovesa mají u sebe se nebo si)

Zkus napsat věc, která pro tebe byla v článku nová a zajímavá.

Nakresli obrázek slona

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

ps. str. 8/3, 6 - ve cvičení tři je tisková chyba, najdi ji, oprav a cvičení doplň

ps. str. 9/4 - doplň

Zkus vymyslet matematickou hádanku a napiš ji. Pokud mi ji pošleš, tak ji zkusím vyluštit :)

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Oblečení

uč. str. 51/4 - písnička

uč. str. 51/5 - přečíst a do sešitu nakreslit skotskou sukni

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

uč. str. 46, poslech 43

uč. str. 47 poslech 45 (píseň)

uč. str. 48, poslech 47, 48

 

Pondělí 23. 3. 2020

Český jazyk - téma: Skloňování podstatných jmen

- ps. str. 38/6, 7

- na papír - vymysli a napiš 5 slov od každého rodu, která začínají písmenem M

- zopakuj si vyjmenovaná slova a SLOVNÍ DRUHY (můžeš třeba na školákově)

- čítanka:

 

 

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

- ps. str. 8/2, 4, 5

- zopakuj si písemné sčítání, odčítání a ideálně i zaokrouhlování (najdeš třeba na školákově)

 

Přírodověda - téma: Vlastnosti látek - čas

- uč. str. 35 - přečti si o čase a udělej si krátký výpisek

- ps. str. 19 - celá strana

 

Pracovní činnosti

připrav rodičům večeři (namazaný chléb, obložený talíř, salát, ....)

 


 

V případě zájmu, můžete vypracované úkoly poslat mailem ke kontrole :)

 

V rámci pracovních činností zkuste prosím během tohoto týdne vyrobit panáčka z doma dostupných materiálů (alobal, vata, špejle, plastelína,  rulička od toaletního papíru, papír, ...). S panáčkem si vyfoťte selfie a poproste rodiče o zaslání na e-mail, ať se mohu pokochat :) Těším se fotky :)

 

 

Pátek 20.3. 2020 

Tělesná výchova

Udělej si rozcvičku

 

Český jazyk - téma: Skloňování podstatných jmen

uč. str. 133/4B na papír přepiš odstavec B a červenou pastelkou podtrhni podstatná jména rodu ženského

na papír napiš deset vět o jednom tvém dni - pokud máš možnost, pošli mi k přečtení

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 73/2 - podívej se do kalendáře, kolik má březen dní a pak můžeš vyřešit celou úlohu

uč. str. 73/4, 5

za odměnu: uč. str. 73/3

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Upevňování slovíček

uč. str. 51/4 - poslechni si dvakrát písničku

ps. str. 50 celá strana

 

Anglický jazyk (Korenčiaková): 

Prosím přepište si nová slovíčka v uč. str. 49 do English Words. V příloze dole posílám výslovnost (slovíčka, výslovnost str. 49).

Do English One si přepište zelenou tabulku na str. 49/ 4.

 

 

Čtvrtek 19. 3. 2020

Český jazyk - téma: Opakování skloňování podstatných jmen

uč. str. 133/4a - ze cvičení udělej pouze oddíl A, text přepiš na papír s dnešním datem a zeleně podtrhni podstatná jména rodu středního

ps. str. 38/5 - doplň chybějící písmena, text NEPŘEPISUJ

čítanka str. 66 - 68

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 73/tabulka + https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw (už jsme jednou měli, ale jsou zde i další příklady)

uč. str. 73/1

ps. str. 8/1

 

Přírodověda - téma: Vlastnosti látek - teplota

uč. str. 35 - přečti si článek o teplotě a zapiš si do sešitu zápis

Teplota

  • měříme teploměrem – kapalinové (rtuťové, lihové) nebo digitální
  • každý teploměr má jinou stupnici (venkovní má i minus, lékařský má jenom plus, kuchyňský je od 0 do 100)
  • u nás používáme Celsiovu stupnici – základní jednotkou je stupeň Celsia - ⁰C
  • důležité hranice
    • 0⁰C – bod mrazu (voda se mění v led)
    • 100⁰C - bod varu (voda se mění v páru)
  • teplota, která je pod bodem nula se označuje pomocí znaménka minus (-3⁰C, …)

 

pokud máš možnost, podívej se na různé teploměry a jeden si nakresli do sešitu

ps. str. 18 celá strana

 

 

Středa 18. 3. 2020

Tělesná výchova

Zkus si protáhnout tělo, vzpomeň si na protahovací cviky ze školy.

 

Výtvarná výchova

nakresli, jak doma pomáháš

 

Český jazyk - téma: Opakování skloňování podstatných jmen

ps. str. 37/3 dokončit zbytek cvičení

ps. str. 38/4 - prvně si urči vzor - dej si ho do stejného pádu, jako je slovo ve větě - vzor v tomto tvaru napiš do závorky - podívej se na i/y ve vzoru a doplň do slova

uč.. str. 133/3 přepiš na panír s datem, zdůvodňuj si pravopis

 

Matematika - téma: Násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 72/3

uč. str. 72/4 - překresli si obrázky na papír - spočítej si součin čísel na nohách i na rukách - vypočítej rozdíl součinů každého panáčka

uč. str. 72/6 - nakresli si a vyzkoušej, jak lze úkol řešit - pak napiš, kdo dá komu kolik mincí

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Poslechová cvičení, práce s textem

uč. str. 47/5 poslechni si písničku z úterý (poslech 45)

uč. str. 50/1 poslechni si poslech (poslech 50), přečti si a přelož texty pod obrázkem, jeden překlad napiš do školního sešitu, vyfoť ho a s rodiči pošli mailem :)

uč. str. 50/2 - prohlédni si rámeček

                   tučně označená slova jsou v záporném tvaru (I´m not, she isn´t, ...), proto sloveso wearing překládáme v záporu (I´m not wearing ski boots. Nenosím/nemám oblečené lyžařské boty.)

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Pozdravuji vás všechny a posílám vám úkoly :)

 

Prosím do sešitů přepsat slovíčka, český ekvivalent máte v knize (viz. Příloha). (příloha je úplně naspodu, když srolujete úplně dole, najděte tam přílohu).

Pokuste se číst a překládat text v učebnici str. 46/1.

Udělejte cvičení v PS str. 47/5. (jestli můžete ofoťte úkol a pošlete mi ho na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji. Opatrujte se.

 

 

 

Úterý 17. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

PS str. 37/1, 2, 3 - u cvičení 3 jeden sloupeček

 

Matematika - téma: písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 71/4 - stačí zadání + výsledek

ps. str. 7/4, 5

uč. str. 72/ tabulka + https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4

uč. str. 72/1, 3

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: opakování slovíček, poslechová cvičení

uč. str. 47/3 - poslechni si nahrávku a k popisu přiřaď jméno

uč. str. 47/5 - poslechni si písničku, zazpívej

uč. str. 49/6 - zopakuj si slovíčka + poslech str. 48/1 - 2x si poslechni a zkus přečíst a přeložit

uč. str. 49/2 - poslechni si nahrávku a opakuj slovíčka, dej pozor na výslovnost

 

Do školního sešitu si přepiš následující otázky a odpověz. Ukázku odpovědí najdeš v uč. str. 49/3:

               Is Tom wearing striped nightdress?

               Is George wearing polka-dot pyjamas?

               Is Lucy wearing pink nightdress?

               Is Tim striped pyjamas?

Vymysli a napiš dvě podobné otázky, jako jsem vymyslela já :)

AJ Korenčiaková:

Prosím Přepsat do sešitů

17th March

 

Wear- nosit, mít oblečené

I am wearing.

You are wearing.

He is wearing.

She is wearing.

It is wearing.

 

We are wearing.

You are wearing.

They are wearing.

 

Homework: 46/3

 

Pondělí 16. 3. 2020

Od dnešního rána bude na ČT 2 vysílán vzdělávací program UčíTelka, zkuste se mrknout :) Kdo by potřeboval více procvičování, můžete se mu věnovat na www.skolakov.eu, www.umimecesky.cz, www.ucirna.cz, 

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-4/cesky-jazyk-4/rod-muzsky-vzor-predseda-a-soudce/

 

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 127/15 - napsat v 5. pádě (tabulka nad cvičením), pod cvičení nakreslit obrázek soudce

ps. str. 36/6, 7, 8

uč. str. 133/2 - přepsat a barevně podtrhnout slova, která se skloňují podle vzoru ŽENA

za odměnu:

 

čítanka str. 60 - 62

 

Matematika - téma: písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 71/1, 2, 3, 4

vymyslete zadání libovolné slovní úlohy, které napište a tuto slovní úlohu vyřešte, můžete nakreslit i ilustraci

 

Přírodověda - téma: vlastnosti látek - hmotnost

uč. str. 34/hmotnost - přečíst a důležité zapsat do sešitu (neopisovat vše) - vzor zápis o délce

ps. str. 17/1, 2, 3, 6

za odměnu: ps. str. 17/4, 5, 7 a str. 18/8

HV- Vytvoříme si koláž na libovolnou písničku, kterou jsme se učili a opakujeme stupnici C-dur

 


 

Pátek 13. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 126/13 napsat a doplnit i/y

vymyslet a napsat další významy slova jeřáb a ke každému určit do závorky vzor

uč. str. 127/14

uč. str. 127/tabulka - podívat se, kdy se mění koncovka

ps. str. 35/5

 

Matematika - téma: násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 71/podívat se na tabulku + video (https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw)

ps2. str. 7/1, 2, 3 - kontrolu násobení provést na kalkulačce

 

Římské číslice uděláme společně ve škole, kde doděláme i geometrii

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: oblečení

uč. str. 49/6 zopakovat slovíčka

uč. str. 49/4 podívat na tabulku, je to opakování z loňského roku

ps. str. 48 - celá strana, u cvičení 2 si žáci vymyslí libovolná jména a kusy oblečení, která doplní do vět a odpoví

 

Pokusím se zajistit a předat poslechy ke cvičením u učebnici.

Korenčiaková: Prosím, aby žáci shlédli video o oblečení: youtube: Getting Dressed | Clothes for Kids | English Stories for Kids from Steve and Maggie

                        -a taky píseň o oblíkání: you tube: Fashion Show for Kids from Steve and Maggie + MORE Stories for Kids | Free Speaking Wow English TV

                          Děkuji, Hezký víkend.

 

Vlastivěda - téma: České země v pravěku

uč. str. 5 - 7 přečíst, výpisky napsat formou odpovědí na otázky, které jsou na str. 7 v červeném půl rámečku

 

 

Čtvrtek 12. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 126/12 dokončit cvičení - opsat a doplnit chybějící písmena ve druhém odstavci

z tohoto druhého odstavce vypsat podstatná jména rodu mužského a určit: pád, číslo, rod, životnost, vzor (ukázka: VCHODEM - p. 7, č. J, r. M - ŽIV, HRAD)

 

Matematika - téma: Pamětné dělení nad 10 000

ps2. str. 4 celá

 

Přírodověda - téma: Měření délky

ps. str. 15 dokončit celou stranu - opakování minerály a horniny - zkusit dokončit bez učebnice a sešitu, dohledat, co opravdu nevím

ps. str. 16 celá strana - opakování minulé hodiny

 

Čtení - téma: Jaro

čítanka str. 50 Co všechno musí dělat jaro - přečíst báseň a naučit se 3 sloky

čítanka str. 50 - 53 Je jaro - do sešitu na čtení zodpovědět následující otázky

      1) Jak často a kde se vyprávěčka schází s Janou?

      2) Jak se jmenuje bratr vypravěčky?

      3) Napiš, jaké vlastnosti by měl mít dobrý kamarád.

 

Knížka na březen zůstává Kryštofe, neblbni a slez dolů! Knížka na duben bude libovolná, ale určitě mohu vřele doporučit Domov pro Marťany, ze které byla dnešní ukázka.

 

 

 

Středa 11. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 125/10 napsat odpovědi na otázky, možné je použít tabulky na str.123 a 124

uč. str. 125/11 napsat podstatná jména rodu mužského a do závorky určit u každého vzor

uč. str. 126/12 první odstavec opsat a doplnit vynechaná písmenka - končíme větou Čáp_ už přiletěli.

 

Matematika - téma: pamětné dělení čísel nad 10 000

uč. str. 66/3 opsat i zadání

uč. str. 67/ podívat se na tabulku - podobné příklady jsme počítali už ve 3. ročníku. 

uč. str. 67/1, 2, 3 - zadání i výsledky, u cvičení 3 zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď

ps2. str. 4/1

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: oblečení

uč. str. 46/1 přečíst nahlas

uč. str. 46/2 - podívat na tabulku a přepsat do sešitu (používali jsme v hodinách)

ps. str. 47/4 - přečíst text A, B a dle textu vybarvit obrázky A, B. Text C si každý žák doplní dle svého uvážení a následně dokreslí obrázek C.

ps. str. 47/5 - napiš, co máš dnes na sobě

 

 

Anglický jazyk (Korenciakova) - Úkoly pro samostudium do pátku 13.3.

Prosim, aby si žáci přepsali slovní zásobu do slovníkových sešitů, naučili se ji, a udělali cvičení v PS: str. 46/1 (viz. příloha).
Do English One si přepíšou gramatiku a naučí se časovat slovesa v přítomné průbehovém času.
 
Gramatika (přepsat do English One)
Přítomný čas průběhový. Present Continuous
- activity is happening now (činnost odehrávající se teď)
Long form (dlouhá forma)
I am drinking. We are drinking.
You are drinking. You are drinking.
He/She/It is drinking. They are drinking.4
Short form (krátká forma)
I` m drinking We` re drinking.
You`re drinking Your` re drinking.
He` s drinking. They` re drinking.
She` s drinking.
It` s drinking.
 
 
 

 

 

Vážení rodiče,

od zítra 11. 3. jsou do odvolání uzavřeny všechny základní a střední školy - děti nemají chodit do školy. Zítra již bude škola uzavřena. Učivo, které je třeba opakovat nebo procvičovat naleznete na stránkách třídy. Dnes žáci dostali pracovní listy a zítra určitě sdělím další učivo. V případě nové látky budu nahrávat návodná a vysvětlovací videa, která včas obdržíte.

Pěkný den Lenka Chalupová

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí proběhne preventivní program, který se uskuteční 1. - 4. vyučovací hodinu. V úterý 4. vyučovací hodinu navštívíme představení v tělocvičně, na které vybíráme 50 Kč.

 

Učivo 2. 3. - 6. 3. 2020

ČJ -  uč. str. 117 - 121, ps. str. 34 - 35/1 

M - uč. str. 64 - 65, ps1 str. 27 - 29, ps2 str. 3 + geometrie ps1  str. 41/1, 2

PŘÍ - str. 34

AJ (Chal) - ps. str. 46 + rodilý mluvčí

AJ Korenčiaková: přítomný čas prostý, příští hodinu písemka. Prosím zopakovat: 42/3; školní předměty, dny v týdnu, přítomný čas prostý: otázky, kladné a záporné věty

 

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o výskytu spálové anginy. Již před jarními prázdninami se ve třídě objevila spálová angína, která se bohužel šíří i nadále. Proto Vás prosím o zvýšenou pozornost při příznacích onemocnění. Pokud je možné, zajděte s dítětem na kontrolní výtěr krku.


Děkuji a přeji pěkný den
Lenka Chalupová

 

Vážení rodiče,

družina je zajištěna na ZŠ Bártlova a ZŠ Ratibořická, více informací naleznete na webových stránkách daných škol.

 

Učivo 17. 2. - 21. 2. 2020

ČJ - uč. str. 112 - 116, ps. str. 33 - 34/3

M - uč. str. 58 - 61, ps. str. 26 + geo ps. str. 40

PŘ - uč. str. 32 - 33

AJ (Chal) - uč. str. 42 - 45, ps. str. 43 - 45

 

Učivo 10 - 14. 2. 2020

ČJ - uč. str. 107 - 111, ps. str. 32

M - uč. str. 55 - 58 + geo str. 117

Př - uč. str. 31

AJ (Chal) - ps. str. 41 - 42

 

Učivo 3. 2. - 7. 2. 2020

ČJ - str. 101 - 106, ps. str. 31 - 32/3

M - str. 53 - 55/4, ps. str. 24 - 25 + geo uč. str. 116

Př - str. 31

AJ (Chal) - uč. str. 40 - 41, ps. str. 39/4 a str. 40

Aj Korenčiaková: uč. str. 38,39; PS: 39; žáci by měli umět odpovídat na otázky: When have you got Music? What do you do in Art?

úvod do určování času

 

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 2. jedeme na výlet do Krokodýlí ZOO. Cena výletu je 90 Kč. Prosím, aby nemocní žáci donesli peníze na vstupné v pondělí. Ráno budeme peníze vybírat. Děti přijdou normálně do školy a první vyučovací hodinu se budeme učit. S sebou na výlet potřebují jenom svačinu, pití a drobné kapesné. Návrat je plánován do konce páté vyučovací hodiny a poté odchod na oběd. Třídnická hodina v pondělí nebude, protože proběhla dnes.

V další týdnu 13. 2. půjdeme na výchovný koncert. Cena koncertu je 60 Kč. Budeme vybírat od pondělí 3. 2. 2020.

Připomínám, že jarní prázdniny jsou od 24. 2. - 28. 2. 2020 a rozpis družiny na tyto dny najdete na webu školy.


Zítra 31. 1. družina zajištěna na ZŠ Spojenců.

Krásný den
Lenka Chalupová

Učivo 27. 1. - 30. 1. 2020

ČJ - uč. str. 92 - 98, ps. str. 30/3 a 31/5

M - uč. str. 48 - 52, ps. str. 22/6, 7, 8 a str. 23/9, 10, 11, 1, str. 24/1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 25/1

Přv - str. 30

AJ (Chal) - str. 38 - 39, ps. str. 38/1

 

 

Vážení rodiče,

3. 2. pojedeme na výlet do Krokodýlí ZOO, proto děti mohou nosit 90 Kč na vstupné.

 

Učivo 20. 1. - 24. 1. 2020

ČJ - str. 87 - 92, ps. str. 23/6, str. 24/7, 8 a str. 27/9, 10 str. 28 - 29, str. 30/4

M - uč. str. 43 - 44, str. 47, ps. str. 22/1, 2, 3, 4, 5 + geo uč. st. 115/3, 4 a ps. str. 39/3, 4

Př - uč. str. 28, 30

AJ (Chal) - uč. str. 36 - 37, ps. str. 36/1

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 20. 1. 2020 od 17:30.

Hezký víkend

Lenka Chalupová

 

Učivo 13. - 17. 1. 2020

ČJ - uč. str. 77 - 82, ps. str. 23/5

M - uč. str. 41 - 42, ps. str.21 + geo uč. str. 115/1, 2, ps str. 39/1, 2

Př - uč. str. 26 - 28

AJ (Chal) - uč. str. 33 - 37, ps. str. 32 - 35

 

Vítám Vás v novém roce 2020 a přeji Vám mnoho úspěchů. Lenka Chalupová

Učivo 6. 1. - 10. 1. 2020

ČJ - uč. str. 74 - 76, ps. str. 22 a 25 - 26

M - uč. str. 38 - 40, ps. str. 21+ geo uč. str. 114, ps. str. 38

PŘ - uč. str. 25

AJ (Chal) - uč. str. 31 - 33, ps. str. 32

AJ Kor.- opakování na test, DÚ: zopakovat: slovíčka -barvy, hudební nástroje, zelenina, ovoce, zvířata; gramatika: I can/ can´t, I like/ I don´t like, I hate, odpovědi na základní otázky: Where are you from? Have you got a pet? Do you like pizza?

 

Vážení rodiče,

 

ve středu 18. 12. půjdeme na divadelní představení a od 14 - 16 bude ve školní tělocvičně probíhat vánoční besídka pro rodiče. Všechny tímto srdečně zveme. Ve čtvrtek 19. 12. budeme mít vánoční besídku. Výuka bude probíhat 1. a 2. vyučovací hodinu. Od 3. vyučovací hodiny se nebudeme učit a budeme mít program. Žáci si mohou donést cukroví a budou si předávat drobné dárečky. V pátek 20. 12. pojedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Návrat je počítán mezi 11:30 - 11:45. Poté žáci půjdou na oběd a domů (případně do družiny, klubu).

Pěkný víkend

Lenka Chalupová

 

Učivo 9. 12. -13. 12. 2019

ČJ - uč. str. 61/4 - 68/2 + ps. str. 19 - 20

M - uč. str. 36/zbytek strany - 37/1, 2, 3

PŘV - uč. str. 22

Aj (Chal) - 30, 31/5, 7 + ps. str. 30 + 31/4, 5

AJ Kor.- pracovní list- hledání rozdílů; přítomný čas prostý- procvičování, stolní hra

 

Učivo 2. 12. - 6. 12. 2019

ČJ - uč. str. 59 - 61/3 + ps. str. 17/3, str, 18 - 19

M - uč. str. 31 - 36/1, 3 + ps. str. 16 - 17 + geo (opakování rovinných útvarů) - ps. str. 36/2

PŘV - uč. str. 21 - 22

AJ (Chal) - uč. str. 27 - 30/4, ps. str. 27 - 29

 

Učivo 25. 11 - 29. 11 2019

 

ČJ - uč. str. 56/4, 6, str. 57 - 58 + ps. str. 16 celá, 17/1, 2, 4

M - uč. str. 33/3, 6 + 34/1, 2, 5 + ps. str. 12 - 14 + geo. uč. str. 113 (staré vydání 115) celá, ps. str. 36/1

PŘV - uč. str. 21 (mechové a bylinné patro - jahodník obecný, brusnice borůvka)

AJ (Chal) - uč. str. 24 - 27, ps. str. 24 - 26

AJ Kor.- uč. 36,37, PS: 34; písemná práce- hledání rozdílů

 

Učivo 18. 11. - 22. 11. 2019

ČJ - uč. str. 53 - 55, 56/3, 5 + ps. str. 14/1 a celá str. 15

M - uč. str. 31 - 32, str. 33/1, 2 + ps. str. 11/7, 8 + 12/1, 2, 3 + geo. uč. str. 113 (staré vydání 115) - vysvětlení roviny + ps. str. 35/4

PŘV - uč. 17 - 20 (lesní patra - kořenové)

AJ (Chal) - uč. str. 22 - 23, ps. str. 20/3, 22/3, 23/4, 5, 6 

 

Učivo 11. 11. - 15. 11. 2019

ČJ - uč. str. 50/3 - 52/6 + ps. str. 13/1, 3 + str. 14/4 - 6

M - uč. str. 29 - 30, ps. str. 11/4 - 8 + str. 12/1+ geo ps. str. 34/1, 2 (DÚ) + str. 35/3

PŘV - uč. str. 15 - 16

AJ (Chal) - uč. str. 20 - 22, ps. str. 18/1, str. 19/4, str. 20/1, str. 22/1

AJ (Kor)- uč. 30/1 PS: 29/3

 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 11. 11. 2019 2. a 3. vyučovací hodinu proběhne projekt Polytechbus. V pondělí 11. 11. píšeme opakování z přírodovědy.

Ráda bych Vás pozvala v pondělí 18. 11. od 17:30 na třídní schůzky.

 

Pěkný den přeje Lenka Chalupová

 

Učivo 4. 11. - 8. 11. 2019

ČJ - uč. str. 42 - 45, uč. str. 49 + 50/1, 2, ps. str. 13/2

M - uč. str. 27, ps. str. 9 - 10 + str. 11/1, 2, 3 +geo uč. str. 11 - 112 (staré vydání str. 113-114)

PŘV - uč. str. 15 (vlastnosti živočichů), ps. str. 6 + 7/1

AJ (Chal) - práce s textem písně + uč. str. 18 - 19, ps. str. 18/2, 3

 

Učivo 21. 10. - 25. 10. 2019

ČJ - uč. str. 39 - 42 + str. 46, ps. str. 12 

M - uč. str. 22 - 26

PŘV - uč. str. 13

AJ (Chal) - uč. str. 17 - 18

AJ Korenčiaková: uč. str. 30/1, slovní zásoba : první sloupec 30/4

 

Vážení rodiče,

v pátek 25. 10. 2019 pojedeme na výlet do History Parku v Ledčicích. Sraz bude u nové budovy v 7:45 a návrat ke škole kolem 12:30. Dětem do batůžku sbalte drobné kapesné, pití a svačinu. V programu je zahrnuta přestávka na jídlo. Program je venkovní i vnitřní a záleží na počasí. Pokud bude pěkně, budeme venku, proto děti raději oblékněte teple - čepice, teplá bunda. V případě deště se program přesune do vnitřních prostor.

V dalším týdnu bude 28. 10. státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny a ředitelské volno. V době prázdnin a ředitelského volna je možnost využít školní družinu od 7:00 - 16:00. Příchod do 7:45.

 

Učivo 14. 10. - 18. 10. 2019

ČJ - uč. str. 33 - 39, ps. str. 10 - 11

M - uč. str. 20 - 21 (+převody jednotek), ps. str. 8 + geo ps. str. 33

PŘV - uč. str. 11 - 12

AJ (Chal) - uč. str. 16 - 17, ps. str. 16 - 17

AJ (Kor)- uč.- 24,25,26,27; ps: 22, 23, 24, 25

 

 

Učivo 7. - 11. 10. 2019

ČJ - uč. str. 25 - 31, ps. str. 9

M - uč. str. 18 - 19, ps. str. 7

PŘV - uč. str. 10

AJ (Chal) - uč. str. 14 - 15, ps. str. 14 - 15

 

Vážení rodiče, 

v pátek 11. 10. půjdeme třetí a čtvrtou vyučovací hodinu na divadelní představení.

Na pátek 25. 10. jsme pro žáky naplánovali výlet do History parku. Bližší informace upřesním.

 

Učivo 30. 9. - 4. 10. 2019

ČJ - uč. str. 22 - 25, ps. str. 8 - 9

M - uč. str. 16 - 18, ps. geo str. 32

PŘV - uč. str. 10

AJ (Chal) - uč. str. 11 - 13, ps. str. 12 - 13

AJ (Kor)- Populární sporty v různých zemích, počet hráčů v týmech jednotlivých sportů. Nové téma: Záliby

             Prosím zopakovat: 1. sloveso "can" 2. slovní zásobu: uč. str. 14/1, 16/1 19/4 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 30. 9. proběhne v naší třídě preventivní program, proto se budeme učit jen 1. vyučovací hodinu.

Pěkný víkend Lenka Chalupová

 

Učivo 23. - 27. 9. 2019

ČJ - uč. str. 12 - 21, ps. str. 7 - 8

M - uč. str. 13 - 15, ps. str. 6

PŘV - uč. str. 9 - 10

AJ (Chal) - uč. str. 10, ps. str. 10 - 11

AJ (Kor)- Záliby- jaké záliby má můj kamarád, moje sestra, mama, atd. ; nová slovíčka- hudební nástroje a sporty, sloveso "can"- kladné, záporné věty, otázky, krátke odpovědi.

 

 

Vážení rodiče,

ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 bude ředitelské volno. Třídnické hodiny v letošním roce budou probíhat každé první pondělí v měsíci 6. vyučovací hodinu. První termín je 7. 10. 2019.

Pěkný víkend přeje Lenka Chalupová

Učivo 16. - 20. 9. 2019

ČJ - uč. str. 12 - 16, ps. str. 5 - 6

M - uč. str. 10 - 12, ps. str. 4 - 5

Přv - uč. str. 8 - 9, ps. str. 5

AJ 1 (Chal) - uč. str. 9 - 10, ps. str. 9 - 10/1

 

Učivo 9. - 13. 9. 2019

ČJ - uč str. 8 - 11, ps. str. 1 - 4

M - uč. str. 7 - 9 (+ 109 Geo), ps. str. 3

Přv - uč. str. 6 - 7, ps. str. 4

AJ 1 (Chal) - uč. str. 7 - 8, ps. str. 6 - 8

       (Kor)- Přivlastňování (mum´s book; his/her) ; vazba There is a / There are.

 

 

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení příspěvku pro spolek Chvalská škola, z.s. a od pondělí vybíráme peníze za pracovní sešity - cena 412 Kč. Zájmové kroužky jsou zatím v řešení, až budeme mít konkrétní informace, budu Vás informovat.

Učivo 6. - 7. 9. 2019

ČJ - uč. str. 7 - 8

M - uč. str. 5 - 6

Přv - uč. str. 4 - 5

AJ 1 (Chal) - uč. str. 6

AJ (Kor)- Úvodní hodina, Seznamování s učivem, pozdravy, sebeprezentace 

 

 

 

Vážení rodiče,

vítám Vás všechny na začátku nového školního roku.

 

Důležité informace od vedení školy, které se týkají prvního školního týdne.

2.9.2019 Neparkujte, prosím, před budovou školy, ale využijte jiná přilehlá parkovací místa.

              Výuka probíhá 1 vyučovací hodinu, konec výuky 8:45, oběd i družina pro zájemce zajištěn od 9:00.

3.9.2019 Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40.

4.9.2019 Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40.

5.9.2019 Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny - konec výuky 11:40.

6.9.2019 Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny - konec výuky 11:40.

V dalším týdnu již probíhá plná výuka podle rozvrhu.

 

Třídní schůzky proběhnou 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 20. 4. 2020 a 22. 6. 2020 vždy od 17:30. Účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná.

 

Od 2.9. budeme podepisovat sešity, ukládat výkresy, vybavené kufříky a cvičební úbory, aby od čtvrtka mohla probíhat výuka podle rozvrhu. 2.9. dejte tedy dětem věci, které byly uvedeny

na seznamu pomůcek, který jste obdrželi na poslední třídní schůzce minulého školního roku.

Po obdržení žákovské knížky vyplňte dětem příslušné informace, abych mohla udělat kontrolu, zda nedošlo ke změně adresy, telefonního čísla a pod.

Pozor: Při absenci dítěte je nutné dítě nejpozději do 3 dnů omluvit.

Vzhledem k jednotnému kontaktnímu systému, mám nový pracovní e-mail, proto veškerou komunikaci směřujte na tuto novou e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hezký konec prázdnin a úspěšný start do nového školního roku Vám všem i Vašim dětem přejí

                                                                                                                                                 Lenka Chalupová a Vlaďka Krejčová

 

 

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2019/2020.

Ke stažení:
Download this file (4.B, 4.A.jpg)4.B, 4.A.jpg[ ]2322 kB
Download this file (Slovíčka, výslovnost, uč. str. 49.jpg)Slovíčka, výslovnost, uč. str. 49.jpg[ ]2327 kB