Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

30.9.

M : PS 4/13, PS 5/14             Eliška Zdražilová

Př: uč. str. 9, PS 5/4              Eliška Zdražilová

Aj - Vacková - téma Moje záliby, za dú naučit se básničku

Aj -Zikmundová: téma Moje záliby, PS str 12/2 , za dú - naučit se slovíčka

29. 9. 

AJ (Vacková) - vazba There is, There are, téma My hobbies, učebnice str. 11 + str. 12, PS str.12/2; za domácí úkol připravit křížovku se slovíčky - nábytek

 

24.9.

ČJ     věta jednoduchá a souvětí

        učebnice str.14, cv.18 , 19

        PS   str.4,cv.10

M     sčítání a odčítání do tisíce

        učebnice str.13,př.7,8,9

        PS   str.4,př.11

Vl   osobnost knížete Václava a Sv. Ludmily, promítáme si díl Udatné dějiny národa českého

     zítra bude krátký test na toto téma

     žáci, kteří nemají zapsanou známku z testu se připraví na zítra na opravný test Kraje a krajská města ČR


 

 23.9.

ČJ     vyjmenovaná slova - opakování

        učebnice str.10,cv.8

        PS   str.3,cv.7

M    odčítání zpaměti

      učebnice str. 13,př.5,6,7

      PS    str.3,př. 5,6

DÚ   PS   str.3,př.4  +  dokončit př. 5,6

PŘ    vlastnosti hub

        učebnice str.8 + PS  str.5,cv.2,3

ČJ    PS    str.3,cv.8,9

Aj    PS str. 11/3


 

22.9.

Aj: lekce 3. PS 10/1

     Dú: nakreslit byt, dům ve kterém žiji a umět ho popsat. Stačí 4 - 5 vět

M   odčítání zpaměti

     učebnice str.12,př.1,2,3,4

     PS  str.3,př.1,3

DÚ  PS  str.4,př.8,9

ČJ   vyjmenovaná slova - opakování

      PS     str.2 cv.4 dokončení + cv.5

M   přímka, polopřímka 

      učebnice str.111,př.5,6,7

                    str.113,př.1

 

 

 


 

 

21.9.

ČJ      slovesa    - učebnice str.13,cv.17

         vyjmenovaná sl. PS    str.2, cv.4 (polovina cvičení)

DÚ   PS str.2,cv.4 napište 5 vět

M    učebnice str.11,př. 1 - 6

PŘ   str.4, otázky 12 - 18

ČT    str.8 - 9

AJ1  pokyny, abeceda, hláskování


18.9.

Vl   Opakování kraje a krajská města - test

      komu se test nepovedl, má šanci na opravu příští hodinu.

Prosím, zkontrolujte zda žáci znají krajská města a kde se nachází.

 

 

 

 

 17.9.

ČJ    slovesa - opakování

       učebnice str.12 - 13, cv.15,16

M    násobení a dělení - opakování

      učebnice str.10,př.6,8,9,10

Vl   Kraje a krajská města ( Pardubický, Vysočina, jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský )

     Dú: PS str. 5/ 6, 7

     připravit se na opakovací test Kraje a krajská města

 


 

16.9.

ČJ      učebnice str.11 - 12, cv. 10 - 14

         PS   str.1 cv. 3

DÚ     PS   str.2,cv. 6

M       násobení a dělení opakování

         učebnice str.10,př.3,4,5,7

PŘ     str.4 opakování

AJ1 - PS. str. 10/ 2


15.9.

M    násobení a dělení - opakování

      učebnice str.9,př.1,2

ČJ   slovní druhy - opakování

M   bod,přímka  - opakování

     PS    str.31,př. 1,2,3,4

DÚ  - napište a zopakujte celou násobilku 6 a 7

        PS    str.31, př.3 dokončit

AJ1 - Opakování have got, učebnice - poslech - str. 10, slovní zásoba: věci kolem domu


 

14.9.

ČJ     slovní druhy opakování

        učebnice str.10,cv.9

M     násobení a dělení opakování

       učebnice str.8,př. 7 - 11

DÚ  PS   str.3,př.2

PŘ    učebnice str.7

        PS str.4,cv. 3,4

HV     str.5

ČT     str.4 - 5

AJ  2 - opakování anglické abecedy, spelování jména, příjmení, diktát slov

AJ1 - opakování sloves, have got, kladné věty (I've got, she's got, etc.) 

INFO: Pokud budete chtít, aby Vaše dítě navštěvovalo doučování s pí. uč. Chalupovou - sraz zájemců o doučování je ve středu 16.9. ve 14,00 ve vestibulu nové školy.


 11.9.

 Vl: práce s atlasem Česko, str. 16

      kraj Ustecký, Liberecký, Královehradecký

      učebnice str. 9,10

 

 

 

10.9.

ČJ     procvičování slovních druhů

M     učebnice str.7,př. 4 + str.8, př.5,6

       procvičování násobení a dělení

INFO:  Od pondělí 14.9. budu vybírat peníze za pracovní sešity (ŽK  str.8).

Vl     kontrola domácího úkolu PS 4/ 1,2 ( kdo neměl, zítra zkontroluji)

       Členění České republiky, rozdělení obce - města, vesnice

       Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

       učebnice str. 8 a 9

 

 


 

9.9.

ČJ   učebnice str.8 - 9, cv. 5,6,

M    učebnice str. 6 - 7, př.7,8,1,2,3

Př   Neživá příroda  - učebnice str.6

      PS  str.4, cv.1,2

ČJ    učebnice str.9,cv.7

       PS   str.1,cv.1

DÚ   PS    str.1, cv. 2

AJ  PS  str. 6/ 2  - Zikmundová Jana Aj 2

Aj1 - Opakování - slovesa like, have got (I've got a headache) - nemoci, zranění

anglická abeceda

 


 

 8.9.

M     učebnice str.6,př. 3,4,5,6

ČJ    učebnice str.7,cv.3

       DÚ     str.8,cv.4

M    učebnice str.111,př.1,2,3,4

Aj1 - Slovesa like, can - tvoření otázek a oděpovědí


 

 7.9.

 ČJ    učebnice str.7,cv.1,2

 M     učebnice str.5

 Př    učebnice str.5,6

 ČT    str.3,4

Aj1 - Opakování slovesa like, hate, love


 

 1.9.

 Pokud bude mít Vaše dítě zájem o školní klub, přinese si zítra 2.9. lístek napsaný a podepsaný od rodičů, který předá pí. Hromasové.

 


 31.8.

 Informace :

 Od 1.9. vstupují žáci do budovy školy pouze v  rouškách !!!!!

 


28.9.

Vážení rodiče, milé děti,

            zdravím všechny před vstupem do čtvrté třídy.

1.9.  - zahájení školního roku  8,00 - 8,45 hodin

       -   sejdeme se ve stejné třídě

       -  zájemci o oběd - krupicová kaše

2.9.  - třídnické práce  8,00 - 11,40 hodin

          odevzdávání učebnic, příprava sešitů

3.9.  - třídnické práce 8,00 - 11,40 hodin

          výměna učebnic, příprava sešitů

4.9.   - výuka podle rozvrhu

 

Pokud si budete chtít zajistit kroužky, uvádím konec výuky v jednotlivých dnech:

po                13,30

út,stř., čt.,    12,35

pá                11,40

 

V tomto školním roce mají děti možnost chodit do školního klubu ( místo družiny).

Sledujte pravidelně stránky naší třídy !!!!!!

                                            Těším se na spolupráci v novém školním roce.

                                                            Alena Adamcová