Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 20. 1. 2020 od 17:30.

Hezký víkend

Lenka Chalupová

 

Učivo 13. - 17. 1. 2020

ČJ - uč. str. 77 - 82, ps. str. 23/5 a 27/7, 8

M - uč. str. 41 - 42, ps. str.21 + geo uč. str. 115/1, 2, ps str. 39/1, 2

Př - uč. str. 26 - 28

AJ (Chal) - uč. str. 33 - 37, ps. str. 32 - 35

 

Vítám Vás v novém roce 2020 a přeji Vám mnoho úspěchů. Lenka Chalupová

Učivo 6. 1. - 10. 1. 2020

ČJ - uč. str. 74 - 76, ps. str. 22 a 25 - 26

M - uč. str. 38 - 40, ps. str. 21+ geo uč. str. 114, ps. str. 38

PŘ - uč. str. 25

AJ (Chal) - uč. str. 31 - 33, ps. str. 32

AJ Kor.- opakování na test, DÚ: zopakovat: slovíčka -barvy, hudební nástroje, zelenina, ovoce, zvířata; gramatika: I can/ can´t, I like/ I don´t like, I hate, odpovědi na základní otázky: Where are you from? Have you got a pet? Do you like pizza?

 

Vážení rodiče,

 

ve středu 18. 12. půjdeme na divadelní představení a od 14 - 16 bude ve školní tělocvičně probíhat vánoční besídka pro rodiče. Všechny tímto srdečně zveme. Ve čtvrtek 19. 12. budeme mít vánoční besídku. Výuka bude probíhat 1. a 2. vyučovací hodinu. Od 3. vyučovací hodiny se nebudeme učit a budeme mít program. Žáci si mohou donést cukroví a budou si předávat drobné dárečky. V pátek 20. 12. pojedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Návrat je počítán mezi 11:30 - 11:45. Poté žáci půjdou na oběd a domů (případně do družiny, klubu).

Pěkný víkend

Lenka Chalupová

 

Učivo 9. 12. -13. 12. 2019

ČJ - uč. str. 61/4 - 68/2 + ps. str. 19 - 20

M - uč. str. 36/zbytek strany - 37/1, 2, 3

PŘV - uč. str. 22

Aj (Chal) - 30, 31/5, 7 + ps. str. 30 + 31/4, 5

AJ Kor.- pracovní list- hledání rozdílů; přítomný čas prostý- procvičování, stolní hra

 

Učivo 2. 12. - 6. 12. 2019

ČJ - uč. str. 59 - 61/3 + ps. str. 17/3, str, 18 - 19

M - uč. str. 31 - 36/1, 3 + ps. str. 16 - 17 + geo (opakování rovinných útvarů) - ps. str. 36/2

PŘV - uč. str. 21 - 22

AJ (Chal) - uč. str. 27 - 30/4, ps. str. 27 - 29

 

Učivo 25. 11 - 29. 11 2019

 

ČJ - uč. str. 56/4, 6, str. 57 - 58 + ps. str. 16 celá, 17/1, 2, 4

M - uč. str. 33/3, 6 + 34/1, 2, 5 + ps. str. 12 - 14 + geo. uč. str. 113 (staré vydání 115) celá, ps. str. 36/1

PŘV - uč. str. 21 (mechové a bylinné patro - jahodník obecný, brusnice borůvka)

AJ (Chal) - uč. str. 24 - 27, ps. str. 24 - 26

AJ Kor.- uč. 36,37, PS: 34; písemná práce- hledání rozdílů

 

Učivo 18. 11. - 22. 11. 2019

ČJ - uč. str. 53 - 55, 56/3, 5 + ps. str. 14/1 a celá str. 15

M - uč. str. 31 - 32, str. 33/1, 2 + ps. str. 11/7, 8 + 12/1, 2, 3 + geo. uč. str. 113 (staré vydání 115) - vysvětlení roviny + ps. str. 35/4

PŘV - uč. 17 - 20 (lesní patra - kořenové)

AJ (Chal) - uč. str. 22 - 23, ps. str. 20/3, 22/3, 23/4, 5, 6 

 

Učivo 11. 11. - 15. 11. 2019

ČJ - uč. str. 50/3 - 52/6 + ps. str. 13/1, 3 + str. 14/4 - 6

M - uč. str. 29 - 30, ps. str. 11/4 - 8 + str. 12/1+ geo ps. str. 34/1, 2 (DÚ) + str. 35/3

PŘV - uč. str. 15 - 16

AJ (Chal) - uč. str. 20 - 22, ps. str. 18/1, str. 19/4, str. 20/1, str. 22/1

AJ (Kor)- uč. 30/1 PS: 29/3

 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 11. 11. 2019 2. a 3. vyučovací hodinu proběhne projekt Polytechbus. V pondělí 11. 11. píšeme opakování z přírodovědy.

Ráda bych Vás pozvala v pondělí 18. 11. od 17:30 na třídní schůzky.

 

Pěkný den přeje Lenka Chalupová

 

Učivo 4. 11. - 8. 11. 2019

ČJ - uč. str. 42 - 45, uč. str. 49 + 50/1, 2, ps. str. 13/2

M - uč. str. 27, ps. str. 9 - 10 + str. 11/1, 2, 3 +geo uč. str. 11 - 112 (staré vydání str. 113-114)

PŘV - uč. str. 15 (vlastnosti živočichů), ps. str. 6 + 7/1

AJ (Chal) - práce s textem písně + uč. str. 18 - 19, ps. str. 18/2, 3

 

Učivo 21. 10. - 25. 10. 2019

ČJ - uč. str. 39 - 42 + str. 46, ps. str. 12 

M - uč. str. 22 - 26

PŘV - uč. str. 13

AJ (Chal) - uč. str. 17 - 18

AJ Korenčiaková: uč. str. 30/1, slovní zásoba : první sloupec 30/4

 

Vážení rodiče,

v pátek 25. 10. 2019 pojedeme na výlet do History Parku v Ledčicích. Sraz bude u nové budovy v 7:45 a návrat ke škole kolem 12:30. Dětem do batůžku sbalte drobné kapesné, pití a svačinu. V programu je zahrnuta přestávka na jídlo. Program je venkovní i vnitřní a záleží na počasí. Pokud bude pěkně, budeme venku, proto děti raději oblékněte teple - čepice, teplá bunda. V případě deště se program přesune do vnitřních prostor.

V dalším týdnu bude 28. 10. státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny a ředitelské volno. V době prázdnin a ředitelského volna je možnost využít školní družinu od 7:00 - 16:00. Příchod do 7:45.

 

Učivo 14. 10. - 18. 10. 2019

ČJ - uč. str. 33 - 39, ps. str. 10 - 11

M - uč. str. 20 - 21 (+převody jednotek), ps. str. 8 + geo ps. str. 33

PŘV - uč. str. 11 - 12

AJ (Chal) - uč. str. 16 - 17, ps. str. 16 - 17

AJ (Kor)- uč.- 24,25,26,27; ps: 22, 23, 24, 25

 

 

Učivo 7. - 11. 10. 2019

ČJ - uč. str. 25 - 31, ps. str. 9

M - uč. str. 18 - 19, ps. str. 7

PŘV - uč. str. 10

AJ (Chal) - uč. str. 14 - 15, ps. str. 14 - 15

 

Vážení rodiče, 

v pátek 11. 10. půjdeme třetí a čtvrtou vyučovací hodinu na divadelní představení.

Na pátek 25. 10. jsme pro žáky naplánovali výlet do History parku. Bližší informace upřesním.

 

Učivo 30. 9. - 4. 10. 2019

ČJ - uč. str. 22 - 25, ps. str. 8 - 9

M - uč. str. 16 - 18, ps. geo str. 32

PŘV - uč. str. 10

AJ (Chal) - uč. str. 11 - 13, ps. str. 12 - 13

AJ (Kor)- Populární sporty v různých zemích, počet hráčů v týmech jednotlivých sportů. Nové téma: Záliby

             Prosím zopakovat: 1. sloveso "can" 2. slovní zásobu: uč. str. 14/1, 16/1 19/4 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 30. 9. proběhne v naší třídě preventivní program, proto se budeme učit jen 1. vyučovací hodinu.

Pěkný víkend Lenka Chalupová

 

Učivo 23. - 27. 9. 2019

ČJ - uč. str. 12 - 21, ps. str. 7 - 8

M - uč. str. 13 - 15, ps. str. 6

PŘV - uč. str. 9 - 10

AJ (Chal) - uč. str. 10, ps. str. 10 - 11

AJ (Kor)- Záliby- jaké záliby má můj kamarád, moje sestra, mama, atd. ; nová slovíčka- hudební nástroje a sporty, sloveso "can"- kladné, záporné věty, otázky, krátke odpovědi.

 

 

Vážení rodiče,

ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 bude ředitelské volno. Třídnické hodiny v letošním roce budou probíhat každé první pondělí v měsíci 6. vyučovací hodinu. První termín je 7. 10. 2019.

Pěkný víkend přeje Lenka Chalupová

Učivo 16. - 20. 9. 2019

ČJ - uč. str. 12 - 16, ps. str. 5 - 6

M - uč. str. 10 - 12, ps. str. 4 - 5

Přv - uč. str. 8 - 9, ps. str. 5

AJ 1 (Chal) - uč. str. 9 - 10, ps. str. 9 - 10/1

 

Učivo 9. - 13. 9. 2019

ČJ - uč str. 8 - 11, ps. str. 1 - 4

M - uč. str. 7 - 9 (+ 109 Geo), ps. str. 3

Přv - uč. str. 6 - 7, ps. str. 4

AJ 1 (Chal) - uč. str. 7 - 8, ps. str. 6 - 8

       (Kor)- Přivlastňování (mum´s book; his/her) ; vazba There is a / There are.

 

 

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení příspěvku pro spolek Chvalská škola, z.s. a od pondělí vybíráme peníze za pracovní sešity - cena 412 Kč. Zájmové kroužky jsou zatím v řešení, až budeme mít konkrétní informace, budu Vás informovat.

Učivo 6. - 7. 9. 2019

ČJ - uč. str. 7 - 8

M - uč. str. 5 - 6

Přv - uč. str. 4 - 5

AJ 1 (Chal) - uč. str. 6

AJ (Kor)- Úvodní hodina, Seznamování s učivem, pozdravy, sebeprezentace 

 

 

 

Vážení rodiče,

vítám Vás všechny na začátku nového školního roku.

 

Důležité informace od vedení školy, které se týkají prvního školního týdne.

2.9.2019 Neparkujte, prosím, před budovou školy, ale využijte jiná přilehlá parkovací místa.

              Výuka probíhá 1 vyučovací hodinu, konec výuky 8:45, oběd i družina pro zájemce zajištěn od 9:00.

3.9.2019 Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40.

4.9.2019 Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40.

5.9.2019 Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny - konec výuky 11:40.

6.9.2019 Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny - konec výuky 11:40.

V dalším týdnu již probíhá plná výuka podle rozvrhu.

 

Třídní schůzky proběhnou 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 20. 4. 2020 a 22. 6. 2020 vždy od 17:30. Účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná.

 

Od 2.9. budeme podepisovat sešity, ukládat výkresy, vybavené kufříky a cvičební úbory, aby od čtvrtka mohla probíhat výuka podle rozvrhu. 2.9. dejte tedy dětem věci, které byly uvedeny

na seznamu pomůcek, který jste obdrželi na poslední třídní schůzce minulého školního roku.

Po obdržení žákovské knížky vyplňte dětem příslušné informace, abych mohla udělat kontrolu, zda nedošlo ke změně adresy, telefonního čísla a pod.

Pozor: Při absenci dítěte je nutné dítě nejpozději do 3 dnů omluvit.

Vzhledem k jednotnému kontaktnímu systému, mám nový pracovní e-mail, proto veškerou komunikaci směřujte na tuto novou e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hezký konec prázdnin a úspěšný start do nového školního roku Vám všem i Vašim dětem přejí

                                                                                                                                                 Lenka Chalupová a Vlaďka Krejčová

 

 

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2019/2020.