Děkujeme za milé dárečky, přejeme všem krásné a slunné prázdniny a těšíme se na shledanou v září :-) ...

P.Pauchová a J.Strejčková

 

Vzpomínka na ŠVP - před noční bojovkou     Vzpomínka na ŠVP (Skupina neohrožených před noční bojovkou)

 

21.6. Výlet do ZOO, sraz před školou v 7.30. Dejte dětem dostatek tekutin, pokrývku hlavy, jízdenky na MHD, radši i pláštěnku. Návrat 13.30-14.00.

Učivo od 11.6. do 15.6.2018

ČJ - uč. str.181-185, PS str.58-60 (Souvětí a jeho stavba)

M -

Př - uč.str.70-71, ochrana přírody, mimořádné situace

Aj - (Pauchová) - uč.str.66-68 (opak.sloveso CAN, porozumění textu, poslech), PS str.66-67, 68/1

Aj - (Štrynclová) - uč. str. 66, 67 a 69/4. PS str. 66. ZA DÚ popsat jak děti dělají svačinu - dle uč. 69/4

Vl -

Pondělí 11.6. od 17.30 se konají třídní schůzky. Prosím podepsat informaci v ŽK.

Vybíráme peníze na fotky (35,-Kč velká, 15,- Kč malá) a na školní výlet (150,-Kč) - bude 21.6.,pojedeme do ZOO

Učivo od 4.6. do 8.6.2018

ČJ - uč.str. 180, pracovní listy k opakování, příprava na písemnou práci, písemná práce

M - 

Př - Člověk a příroda, ochrana přírody, příští týden zkoušení, opakování, kontrola sešitů

Aj (Pauchová) - uč.str.60-61, PS str.60-61, příští týden test (l.20,21,22)

Aj (Štrynclová) - uč. str. 60-61, PS 58-59 a str. 66/2 

 Vl (Šilerová) - Husitské války, Jan Hus, Husitské vojsko

                     Chraňme přírodu, cestujeme po naší vlasti - opakování

V pondělí 4.6. se koná dětský den na školním hřišti, výuka končí v 11.40. Dejte dětem sportovní oblečení a dostatek tekutin.

Učivo od 27.5. do 31.5.2018

ČJ - uč.str.173-179
      PS str.55-57 (procvičujeme shodu přísudku s podmětem)

M - 

Př - opakování - Ekos. rybník a potok (PS str.28-29)

AJ (Pauchová) - uč. str.58-59, PS 58-61 (61/4,5), opakujeme osvojenou sl.zásobu, učíme se rozdíl v použití přít.času prostého a průběhového, pracujeme se slovníky 

Vl (Šilerová)  - Opakování Život ve středověku, Husitské války

                      Chraňme přírodu, Cestujeme po naší vlasti test 8.6.

Na pondělí přinést na VV párátka (špička z obou stran), alespoň jedno balení (čím více, tím lépe!)

Učivo od 21. do 25.5.2018

Čj- uč.str.166-172
     PS str.54,55/4, shoda přísudku s podmětem (pravopis)

M - 23.5. PS 12/5, 13/8 - domácí úkol,PS 13/2,4,5,6,7        Zdražilová

Př - Ekosystém rybník, potok a řeka (uč.str.65-68), příští týden opakování!!!

AJ - Pauchová - uč.str.56-58, PS str.56-58/3 (povolání, v pondělí pětimin.ze slovíček - rozšiřující sl.zásoba, děti mají ve slovníčcích), začínáme procvičovat rozdíl mezi přít.časem průběhovým a prostým)

AJ - Štrynclová - uč. str. 56, 57 (povolání), PS 56, 57. DÚ PS 57/4 - kdo ještě nevypracoval. 
       

Vl - Život ve středověku, gotický sloh

      Chraňme přírodu, národní parky, chráněná krajinná území

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Učivo od 9.5. do 11.5. 2018

ČJ - uč.str.161
       Ps str.50

M - 

Př - učebnice str.64 (rostliny v ekosystému rybník)

Aj - (Pauchová) - uč.str.55 (představujeme sebe, kamaráda), PS str.55

AJ - (Štrynclová) - uč. str. 54, 55
        

Vl - Chraňme přírodu

Informace k ŠVP

Odjezd od školy 14.5. v 8:00, sraz v 7.45. Příjezd 18.5. okolo 12:00. 
Školní výbava: ČJ - učebnice, PS, školní sešit, jeden silnější sešit na poznámky k ostatním předmětům, desky na pracovní listy, penál.
Ostatní výbava - jedeme do hor, takže teplejší oblečení (bunda, svetr nebo mikina, radši i slabší čepice - kdyby sněžilo :-), pevná nepromokavá obuv (určitě i náhradní), pláštěnka!, dostatek spodního prádla, pytel na špinavé prádlo, pyžamo, hygienické potřeby, přezůvky, něco na čtení, drobnou hru ..., kapesné dle vašeho uvážení. Do autobusu batůžek vybavený láhví s pitím, svačinu. Komu se dělá špatně, nezapomene na Kinedryl. 
Mobily ani jiná elektronická zařízení nebereme, jak jsme se většinově shodli na třídních schůzkách. V případě potřeby je možné zavolat na můj mobil nebo mobil paní asistentky. Čísla většinou máte, v případě, že ne, mohu předat u autobusu.

Kdo ještě nedodal potřebné písemnosti, prosím učiňte tak do konce tohoto týdne (potvrzení lékaře, kopie kartičky ZP, bezinfekčnost s datem 14.5.).

Děti, které zůstávají, dostanou ode mne rozvrh hodin, rozsah učiva a pracovní listy k jednotlivým předmětům, učit se budou ve třídě 2.A (8:00-11:40).

P.Pauchová

 

 

Učivo od 2.5. do 4.5.2018

ČJ - uč.str. 159-160
      PS str. 49 celá (větná skladba, skladební dvojice)

M -

Př - seznámení s ekosystémem rybník - uč. str.62-63

AJ - Pauchová - uč.str.54/1 - hovoříme o sobě, kamarádech (věty podle tabulek), napsat + naučit slovíčka z l.20
                       PS str.53, 54/1

AJ (Štrynclová) - uč. str. 54/1 a 55/3 - hovoříme o sobě.

                        Ve středu budeme psát test z PS - Revision 5: str. 52,53 (oblečení a sloveso "wear"). 

Vl - (Šilerová) - opakování Zemědělství a průmysl ČR

3.5. - fotografování tříd

Účastníci ŠVP už začnou nosit potřebné tiskopisy + okopírovanou kartičku pojišťovny

Ve dnech 30.4. a 7.5. je ředitelské volno, v nutných případech možno zajistit ŠD

Učivo od  23.4.do 27.4. 2018

ČJ - uč.str.155-159/2
      PS str.48/3, 49/1 - začínáme učivo o větě, učíme se (opakujeme) hledat skladební dvojice, hlavně základní skl.dvojici

M - 

Př - pokračujeme s referáty (2.5. - Bradáč, Cihlářová), psali jsme opak.test

AJ -(Pauchová) - uč.str.50-53
                         PS str.50-52, opakujeme téma Oblékání, ve středu 2.5. testík na slovíčka (l.19+revision 5)

AJ (Štrynclová) - uč. 50-53, PS str. 49, 51. DÚ PS str. 50/1

Vl - (Šilerová) - opakování zemědělství, nerostné suroviny, průmysl ČR

V ŽK na str.35 prosím vyplnit sebehodnocení za 3.čtvrtletí

24.4. - divadlo H.Počernice (Trapas nepřežiju) cena 50,- Kč - učení na první dvě hodiny a na pátou hodinu

Učivo od 16.4. do 20.4. 2018

Čj - uč.str.146 - 151
      PS str.45-48/2 - procvičujeme tvary podmiňovacího způsobu, rozk.způsobu (všechny osoby), opakujeme urč.slovesných kategorií - osoba, číslo, čas, sl.způsob
      Příští týden čtenářské deníky

M - 

Př - uč.str.60-61 (živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí), PS str.26-27 (dokončit, kdo nemá)
      Pokračujeme s referáty: 24/4 - Pňovská, Plívová, 25/4 - Foltyn, Devátý

AJ - (Pauchová) - uč.str.48-49, PS str.48-49, slovíčka z l.19 (napsat, naučit)

      (Štrynclová) - uč. 48-49, PS str. 48, DÚ PS str. 45/7

Vl - (Šilerová) - opakování Lucemburkové, Život ve středověku

                       Nerostné suroviny, Průmysl ČR - příště opakování a zkoušení (27.4.)

ŠVP: K potvrzení lékaře a bezinfekčnosti je třeba přiložit ještě fotokopii kartičky pojišťovny.

Učivo od 9.4. do 13.4.2018

ČJ - uč.str.143-145
      PS str.41-44 - opakování slovesného času, časování sloves (i zvratných!), začínáme slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

M - 

Př - uč. str. 58-59 - Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci), děti si rozdělily referáty (začíná 17.4. N.Dvořáková- králík a D.Vrátný - křeček)

AJ (Pauchová) - PS str.47 (popis oblečené postavy), sl.zásoba z l.18 (napsat, naučit)+ slovíčka z prac.listu - rozšíření slovní zásoby k tématu Oblečení

Vl - (Šilerová) - Opakování Lucemburkové str. 25-29, PS str. 16-17

                      Nerostné suroviny, zpracování nerostných surovin, str. 36-37

 
Od 10.4. do 12.4. - sběr starého papíru.
Učivo od 3.4. do 6.4.2018

ČJ - učebnice str.137-142
      PS str. 39-41/1 - opakujeme slovesa (určujeme osobu, číslo, čas - časujeme), slovesné tvary složené, jednoduché

M -

Př - Živočichové v okolí lidských obydlí - hospodářská zvířata (uč.str.56-57)
      Opakování - rostliny v okolí lidských obydlí (PS str.25)

Aj - (Pauchová) - uč.str.46-47 (nová slovní zásoba - oblékání, sloveso wear v průběhovém čase)
                         PS str.46, cv.1,2/46 - DÚ, cv.3a)

Aj - (Štrynclová) - uč. str. 46, slovíčka str. 47 (oblékání, sloveso wear)

                         PS str. 46 a 47 

Vl - (Šilerová) - Opakování Lucemburkové

                       Průmysl ČR

Přeji dětem i rodičům příjemné prožití velikonočních svátků.

Dne 9.4.2018 od 17:30 se konají třídní schůzky.

Učivo od 26.3 do 28.3.2018

ČJ - učebnice str.134-136
        PS str.38
        - dokončili jsme souhrnné opakování (podstatná jména), začínáme opakovat slovesa a jejich gramat.kategorie

M -

Př - PS str.24 (opakování -  ekosystém park), uč.str.53-55 (ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny)

AJ (Pauchová) - uč.str.63-65 (Easter, opakování vazby Thereis/are, popis velikonočního vajíčka),
                            PS str. 64/1       

Vl - (Šilerová) - Václav IV., Zikmund=liška ryšavá
V pondělí 26.3. jdeme do divadla Horní Počernice, odchod ze školy během 1.vyučovací hodiny, návrat na 4.vyuč.hodinu (sebou AJ, ČJ)
Učivo od 19.3.do 23.3.2018 
ČJ - uč. str.132-133
          PS str.36-37
          Opakujeme na písemnou práci za 3.čtvrtletí: slovní druhy, vyjmenovaná slova, podstatná jména (určování pádu, čísla,rodu + vzoru), pravopis - kategorie životnost/neživotnost (Písemnou práci budeme psát  v úterý 27.3.)

M - 

Př - uč.str.52 - živočichové v ekosystému park, význam ekosystému park v životě člověka

Aj - (Pauchová) - Téma Easter (Velikonoce) - uč.str.62, PS str.62

Aj - Štrynclová: učebnice str. 46 (oděvy), PS str. 46/1,2. DÚ PS str. 47/4. 

Vl - (Šilerová) - Jan Lucemburský, Karel IV.

                       - Zemědělství v České republice

 
Učivo od 12.3. do 16.3.2018

Čj - uč.str. 123-128 - procvičujeme skloňování podst.jmen mužského rodu, určujeme vzory, nácvik pravopisu (y/i v koncovkách)
      PS str.34-35/3,4

      Sloh - popis pracovního postupu (osnova v sešitě), připravit na úterý, žáci si mohou přinést výrobek, který vyrobili, postup budeme popisovat

M - Opakování římských čísel (uč.str. 68 - 69 - nutno naučit tabulku). Začínáme také s látkou zaměřenou na písemné násobení dvojciferným činitelem         

      uč.str.  71.  Geometrie - opakování obvodu a obsahu čtverce/obdélníku (nutno se zaměřit na vzorce k výpočtu obvodu a obsahu). V případě potřeby

      mohou děti navštívit doučování matematiky v pondělí a v úterý po vyučování. Doučování matematiky 19.03.2018 odpadá z důvodu akce Temelín

      s II. stupněm. V případě potřeby mě můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ...

Př - PS str.22-23 (opak.-ekosystém louka), uč.str.50-51 (rostliny v ekosystému park)

Aj (Pauchová) - uč.str.44-45 (hra ve dvojicích s lístečky), PS str.44-45 - opakování (Revision 4)
                       v pondělí opakovací test (l. 14-16)

AJ (Štrynclová) PS - opakování (Resivion 4) str. 44 celá, 45/5. Dále procvičujeme zájmena přivlastňovací. 

 Vl (Šilerová) - Půda a zemědělství ČR

                     Český stát za vlády Lucemburků

 
21.3.2018 - Planetárium ( odchod 7.50 od školy !!!)

22.3.2018 - burza knih ve škole, možnost zakoupit si levně knihu (přesunuto z 15.3.)

26. 3. 2018 - Divadlo Horní Počernice (velikonoční představení), vybíráme 60,- Kč

 

 Matematika: 5.3. až 9.3.

Římské číslice: nutné si je nastudovat uč. str. 68/1 a str. 69 vrchní rámeček. Z řad čísel se během výuky vychází a neustále číselné variace opakujeme. Jelikož došlo ke zdržení v určitém učivu anebo k přeskakování, tak se musíme hodně vracet. Z tohoto důvodu bude od příštího týdne pro děti zajištěn doučovací kroužek (čas, datum a místo bude ještě upřesněno). Pro žáky se zvýhodněním bude probíhat ještě doplňkové individuální doučování.

Každé pondělí a úterý po vyučování bude probíhat doučování z matematiky. Individuální doučování bude probíhat po dohodě.

AJ (Štrynclová) - dokončení 16. lekce v učebnici i prac. sešitu. DÚ prac. seš. 44/3. Opakujeme časové údaje. 

 Vl (Šilerová) - Vznik českého království, vláda přemyslovských králů

                   - Povrch, vodstvo, počasí a podnebí ČR - opakování str. 33

Učivo od 5.3. do 9.3. 2018

Čj - uč.str.117 - 122 - skloňování podst.jmen muž.rodu (kategorie životnost/neživotnost, vzory podst.jmen)
      PS str.34/1 - DÚ

Př - str.uč.do str.49 (ekosystém louka - rostliny a živočichové, příští týden krátký opakovací test)

Aj (Pauchová) - PS str.42/43 (volný čas, koníčky, aktivity - ve spojení s časovými údaji)

Učivo od 26.2. do 2.3.2018

ČJ - uč.str. 112 - 116
      PS do str. 34/3 - skloňování podst.jmen rodu ženského, určování všech gramatických kategorií (pád, číslo, rod + vzor)
      Sloh - řečnická cvičení, projev připravený i nepřipravený

Př - uč.str.46-47 (připravujeme ve skupinách  plakát - luční rostliny)

Aj - (Pauchová) - časové údaje (procvičování), předložky času, řadové číslovky,
                       - na pondělí test na  slovíčka z l.16 (+kontrola slovníčků!)

Aj (Štrynclová) - časové údaje (procvičování), Uč. str. 44 a 45, psali jsme krátký test z Prac. seš str. 43/5,6. 

Vl (Šilerová) - Rod Přemyslovců, čeští králové

                     Podnebí a počasí v ČR - opakování a procvičování

Učivo od 19.2.do 23.2.2018

ČJ - do str.111/2 a)b)

Př - Ekosystèm louka - do str.46

AJ (obě skupiny) - Prac. seš. str. 40 a 41, Uč. str. 42 a 43. Za DÚ slovíčka ze str. 43 (L 16) napsat a naučit. 

Vl (Šilerová) Život za vlády Přemyslovců - opakování podle otázek v učeb. 27.2. TEST

                  Počasí a podnebí v ČR

Učivo od 5.2. do 9.2.2018

ČJ - uč. str. 93, 98-107 (opakujeme gram.kategorie podst.jmen, skloňování podst.jmen rodu středního, vzory, pravopis)
      PS str.31,32/2
      Sloh - uč.str. 128-130, str.130/5 - úprava textu dle slohových pravidel

Př - uč.str.38-42 (Ekosystém pole - po prázdninách malý testík) , PS str.20-21

AJ (Pauchová) - uč.str.39-41, PS do str.39 (opakujeme určování času, slovní zásoba l.15)

AJ (Štrynclová) - uč. str. 40 (časové údaje), PS do str. 39 (slovní zásoba L. 14)

Vl (Šilerová) Život za vlády Přemyslovců, románský sloh, Kosmova kronika

                  Vodstvo ČR

Přeji všem dětem i rodičům hezké jarní prázdniny...

 

 Učivo od 29.1.2018 do 31.1.2018

AJ (Štrynclová) začali jsme lekci 14 - uč. str. 38. Za DÚ napsat slovíčka ze str. 39 do slovníčků

Vl (Šilerová) Přemyslovci - kníže Oldřich, Vratislav II - první český král

Učivo od 22.1. do 26.1. 2018

ČJ - uč.str.86-92/5 (procvičujeme a opakujeme gram.kategorie podst.jmen - pád, číslo, rod)
      PS str.29/1,2, str.35/5

Př - PS str.16-19 (vlastnosti látek), uč.str.36-39 (Ekosystém pole - rostliny našich polí)

Aj (Pauchová) - uč.str.36-37, str.38-39 - zapsat a naučit slovíčka z l.14
                       PS str.36-37

Aj (Štrynclová) - uč. str. 36-37. V pondělí píšeme test - Revision z PS. 

Vl (Šilerová) - Vznik českého státu, vláda Přemyslovců, povrch ČR - pohoří, práce s mapou a světovými stranami

PČ ( Babická ) - na příští hodinu za čtrnáct dnů přinést 1 PET láhev ( 1 1/2 l ), vatu, izolepu

Učivo od 15.1. do 19.1.2018

Pč - přinést zbytky pletací vlny

Čj - uč.str.78, 82-84 
      PS str.27-28

Př - napsali jsme test (neživá příroda), PS str. 16

AJ (Pauchová) - uč. 34-35, PS str.34-35,str.36/1 (přít.čas prostý, stále procvičujeme - pozor na 3.os.j.č.!!)

AJ (Štrynclová) - uč. 34-35 a str. 36. Za DÚ přečíst str. 37. 

Matematika - 17,1,jsme psali pololetní písemnou práci. Domácí úkol učebnice str.57/1, a strana 58/1, Geometrie - rýsování trojúhelníka pomocí pravítka a kružítka a rýsování  čtyřúhelníku  pomocí pravítka a kružítka. Pozor na značení protilehlých stran proti vrcholům, Trojúhelník má jiný popis stran malými písmeny oproti vrcholům než čtyřúhelník,
Učivo od 8.1. do 12.1.2018

ČJ - učebnice str.76-77 (opakujeme slovní druhy)
      PS str.26,27/7
      16.1. - pololetní písemná práce (stavba slova=předpona, kořen, příponová část, y/i po obojetných souhláskách=vyjmenovaná slova, psaní velkých písmen, řazení slov    podle abecedy, slovní druhy - určování)

Př - uč. str.34-35, PS str. 15 ( 17.1. píšeme test na neživou přírodu - uč. str.30-35)

AJ (Pauchová) - uč. str.32-33. PS str.32-33

AJ (Štrynclová) - uč. str. 32 a 33. Hovoříme o časopisech, novinách a knížkách. Opakovali jsme sloveso "být". 

Matematika - příprava na pololetní písemnou práci podle příkladů na papírech které si vzali žáci domů

pracovní sešit z matematiky strana 26 a 27

Vlastivěda (Šilerová) - opakování Velkomoravská říše - 16.1. TEST učivo ze str. 13-15 (červená učebnice)

Připomínám třídní schůzky v pondělí 8.1. od 17.30 hod.

Učivo od 3.1. do 5.1.2018

Čj - uč.str.74-75/7,8
      PS str.25-celá 
      OPAKUJEME SLOVNÍ DRUHY

Př - uč.str.32-33 (Nerosty a horniny)

Aj (Pauchová) - uč.str.31 + slovíčka U12 (str.33/6), PS str.31,  na pondělí zopakovat slovíčka U11

Aj (Strynclová) uč. str. 31 + slovíčka U11 (str. 30), PS str. 30, 31/4

 

Přejeme všem rodičům i dětem klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2018.

Děkujeme  všem za krásné a milé dárečky, moc nás potěšily :-) ...

P.Pauchová a J.Strejčková

 M matematika učebnice str.52, gfeometrie  prac.sešit 42

Učivo od 18. do 22.12. 2017

Čj - str.68-73, PS str.21/3, str.25/1 - začínáme opakovat slovní druhy

Př - stále uč. str.30-31, zápis do sešitu, závislost živé přírody na neživé, do sešitu zakreslit schéma koloběhu vody v přírodě (str. 31)

Aj (Pauchová) - uč.str.31, + vánoční tradice ve V.Británii a USA,zpíváme We wish you a Merry Christmas

AJ (Strynclova) - uc. str. 30, 31 + píseň Jingle Bells, Jingle Bells.  

M - matematika učebnice str.51 zaokrouhlování na desetitisíce, geometrie prac .sešit str. 41

Vl - dne 5.1.2018 budou děti psát opakovací test z modré učenice str. 17-22 Mapy, orientace v krajině (Šilerová)

Učivo od 11.12. do 15.12. 2017

Čj - str.61-64, PS str.19-20

M - učebnice str.50 - matematika, geometrie str. 115

Př - opakování - živá příroda (uč. str.29), str.30-31 (vzduch, voda)

Aj (Pauchová) - uč. str.30 - slovíčka (zapsat, naučit), PS - str.29

PČ - pátek 15. 12. přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, barevný papír, bavlnku, lepidlo.

Na VV na pondělí 11.12. budeme potřebovat bílou temperu. Kdo nemá v kufříku, prosím doplnit.

Učivo od 4.12. do 8.12. 2017

Čj - uč.str.59-60 + sloh str.66-67 (budeme psát slohové cvičení - popis kamaráda - osnova viz sešit)
       PS str.17-19/2

Př - uč.str.27,28 + opakovací otázky str.29 (projít doma - budu z nich zkoušet)
       PS str.12-13

Aj (Pauchová) - uč.str.27-29 (slovíčka), zpíváme Jingle Bells
                           PS str. 27-28, v příštím týdnu bude větší opakovací test (slovíčka poslední 3 lekce, sloveso like - přítomný čas prostý)

AJ (Štrynclová) - uč. str. 27-29 (slovíčka), PS str. 24-27. Hovoříme o jídle. 

Mat. učebnice str.47, prac. sešit str. 22, geometrie prac. sešit str. 39
 

 

 

4.12. Byl u nás Mikuláš...i čerti wink

     Přišel k nám Mikuláš

Prosincové akce:

13.12. Divadlo Horní Počernice - Andělé ze zapomenuté skříňky (50,- Kč)
19.12. Vánoční trhy a dílničky ve škole (od 14h)
20.12. Výlet do skanzenu v Kouřimi (vstup 40,- Kč, cena za dopravu bude upřesněna)
21.12. Třídní besídka (Věnujeme jí dvě poslední vyučovací hodiny, děti si mohou přinést cukroví a drobné dárečky pro kamarády, hrnek na čaj a lžičku. Zazpíváme si koledy a budeme si povídat o vánočních tradicích...

Učivo od 27.11. do 1.12. 2017

ČJ - uč.str. 56 - 59/6 (vyjmenovaná slova), slohová cvičení str.64-66 (popis osoby)
      PS str. 15-17/1
      v pondělí čtenářské deníky!

Př - referáty (lesní živočichové), uč.str.25-26

AJ (Pauchová) - uč. str. 24-26 (slovíčka l.10), probíráme přítomný čas prostý plnovýznam.sloves (sloveso LIKE)
                       PS str. 24-26 (+ učíme se píseň Jingle Bells)

AJ (Štrynclová) uč. str. 22-25 (slovíčka l. 9), probíráme sloveso LIKE v kladných i záporných větách,

                       PS str.  22 a 23 (téma jídlo a pití) 

M - uč. str. 38-40, PS písemné dělení a násobení do 10000, geometrie - tělesa, PS str. 38

   - ústně opakovat malou násobilku, především dělení se zbytkem

 

V pondělí pokračujeme v malování na kameny, dejte prosím dětem slabší štětce (č.0,1,2). Děkuji

Učivo od 20.11. do 24.11. 2017

ČJ - uč.str. 51-55
      PS str.14-15/2
     čítanka str.33-37

Př - uč.str. 23-24, PS str.10-11 (dobrovolníci připravují referáty - lesní živočichové)

Aj (Pauchová) - uč. str. 22-23
                       PS str. 22-23 (slovíčka!)

Aj (Štrynclová) - uč. str. 20-21, PS str. 20-21. V pondělí píšeme test na sloveso CAN (zápor, kladné tvary, otázky, věty oznamovací). 

                        

Učivo od 13.11. do 16.11. 2017

ČJ - uč. str. 46-50
      PS str.13/1 - OPAKUJEME VYJMENOVANÁ SLOVA
      čítanka str.30-32, mimočít.četba "Heidi, děvčátko z hor" (máme zapůjčeno ze školní knihovny)

Př - uč.str.22-23 (ekosystém les)

Aj (Pauchová) - uč.str. 20-21
                       PS str. 20-21 (opakovací lekce, příští týden si napíšeme test - sloveso CAN, slovní zásoba)

Aj (Štrynclová) - uč. uč. str. 18-19

                        PS str. 18-19, DÚ krátce pohovořit o sportu a doplnit obrázkem. 

M - opakování na čtvrtletní práci

   - 16.11. čtvrtletní práce (aritmetrika - zaokrouhlování, rozklad čísel, sčítání a odčítání písemně pod sebou, pamětné dělení se zbytkem, geometrie - přímka, polopřímka, úsečka, body)

Na pondělí na VV přinést kameny (nejlépe oblázky), budeme na ně malovat. 


  

 

Obrázky z výstavy Krištofa Kintery "Nervous trees"

      

                                                   

 

                                                                         

      

 

V úterý 14.11. jedeme na výstavu do centra Prahy, předpokládaný návrat 12.33-13.00. Dejte dětem průkazky na MHD nebo jízdenky.

Učivo od 6.11. - 10.11.2017

Čj - uč.str.40-45
      PS str.11-12
      V pondělí 13.11. - čtvrtletní písemná práce (učivo probrané v 1.čtvrtletí)
      Slohový úkol - Moje jméno (promyslet doma),osnova v sešitě, budeme psát v příštím týdnu

Př - uč.str.18-21 - ekosystém les

Aj (Pauchová) - uč.str.18-19 (všechna slovíčka!), PS str. 18-19 (19/6 - DÚ)

AJ (Štrynclová) - Dodělali jsme 6. lekci. Psali jsme test na téma My desk. 

 

V pondělí 6.11. od 17.30h se konají třídní schůzky.

Vybíráme peníze na fotografie, více v žákovské knížce.

Učivo od 30.11.- 3.11.2017

Čj - uč. str.34-40/2 (+str.42,43/1 - sloh)
      PS str.10
      PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN, I/Y VE SLOVECH CIZÍHO PŮVODU
      čít. str.28 (naučit báseň Matičce) + čtenářský deník na pondělí (kdo ještě neměl)

Př - uč.str.17, PS str.8,9

AJ(Pauchová) - uč.str. 15 -  17
                      PS str.15-16
                      SLOVESO CAN (otázka, kladné i záporné věty), slovíčka z l.6

AJ (Štrynclová) uč. str. 14, PS str. 14, sloveso CAN (otázka, kladné i záporné věty), opakujeme sloveso BE. 

                      Dělali jsme cvičení k Halloweenu a poslouchali halloweenskou písničku. 

Matematika

- uč.29/5,6 PS-13/10,11,12

- uč.30/1,2,3,4 uč.24/1,2 PS-13/13ab 

- uč.31/1,2,3 uč.25/1 PS-14/14,15,16,17,18

- PS str.15 celá

- PS 34/2 + str.35 celá               

 

Ve dnech 31.10. až 2.11. proběhne sběr starého papíru. Kontejner bude opět před hlavní budovou.

Pozor, ve škole se opět objevily vši. Prohlédněte dětem hlavy.

Učivo od 23.10 do 25.10. 2017

ČJ- str.29-32, str.33,34/cv.1
     čítanka str.23-25

Př - uč. str.15-16
      PS str.7/8 - provádíme pokus ve třídě

Aj (Pauchová) - uč. str.14 - sloveso can
                       
Ps str.14
                      + opakujeme sloveso to be + názvy měsíců v roce (NAUČIT)

Aj (Štrynclová) - uč. str. 14 - sloveso can (kladné i záporné tvary), dokončena lekce 4. 

                        Dále jsme procvičovali přivlastňovací 's - např. Tom's hobby (Tomův koníček) apod.  

 Matematika

- PS 11/4,5,6,7,8 + 12/1,2,3,4

- uč 28/6,7,8, PS 12/5,6

- uč 29/a,b,1,2,3,4, PS 12/7 + 13/8,9

 

Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou podzimní prázdniny. V nutných případech je v provozu ŠD v ZŠ Ratibořická.

Učivo od 16.10 do 20.10.2017

Čj - uč. do str. 27 + str.29/1,2,3
     PS str.8,9 celá
     Čítanka - str.19-22,str.26

Př - opakování - rostliny
      Ps str.7

Aj (Pauchová) - uč.str.12-13, str.15/6-nová slovíčka
                       PS str.12-13,str.14/1
                       OPAKUJEME SLOVESO TO BE (včetně tázacích a záporných vět)

Aj (Štrynclová) - uč. str.12 a 13, PS str. 12. Kdo nepsal, nebo nebyl známkován z popisu třídy, bude psát popis na téma My desk (Můj psací stůl či moje lavice). Procvičujeme předložky. 

 Vl (Šilerová) - modrá uč. do str. 18

                     červená uč. do str. 10

  Matematika

- PS str. 9/cv.7,4, uč. 23/4

- PS str.11, uč. 23/2,3

- uč. 27/1,2,3,4

- DÚ PS 11/3

- PS 34/1, uč 112/1                      

 

 

 

Na pondělí 16.10. přinést na VV podzimní listy.

Učivo od 9.10. do 13.10. 2017

ČJ - uč. do str.22, str.23/3 - projít
      PS str.7, 8/6,7
      Skladba slova, tvoření slov, kořen slova, předpona, přípona

Př - str.13-14 (V ÚTERÝ PÍŠEME TEST - ROSTLINY)

Fotky z tandemové výuky 13. 10.

 

AJ(Pauchová) - uč.str.11 (DÚ do sešitu str.11/4)

                       PS str.11

 AJ (Štrynclová) - uč. str. 11 plus popiš svůj pokoj (procvičování předložek a vět There is/There are)

                        PS str. 10/2

                        V PONDĚLÍ PÍŠEME TEST - POPIS TŘÍDY (5 - 10 vět) 

                        

 Matematika

- PS str.9/cv.1,2, test časové jednotky, DÚ str.17/cv.9

- násobení dvoucif. čísla jednociferným s rozkladem do M-Š, PS str.10/cv.12

- uč. str.22/cv.2, PS str.10/cv.8,9,10,13

- PS str.10/cv.11,14, uč. str.23/cv.1 + rychlí žáci str.22/cv.5

- PS str.33/cv.2,3,4, DÚ do sešitu geometrie (obdoba cv.4)

 

Učivo od 2.10. do 6.10.2017

ČJ - uč.str. 16
      PS str.6
      STAVBA SLOVA

M - uč.str. 7,22/1
      PS str. 8,9 - celé, str.33/1
      PŘEVODY JEDNOTEK

AJ (obě skupiny) - uč. str. 10
                           PS str. 10/1, DÚ PS str.10/2

Př - uč. str.11,12
      PS str.6

 

 

Dejte, prosím, dětem v pondělí (2.10)  na svačinu ovoce - budeme malovat při VV

Na 9.10. 2017 přinést čtenářské deníky !!!!

Učivo od 25.9. do 27.9. 2017

ČJ - uč.str. 12,13/cv.15
      PS str.5
      Čítanka - str.11 -14

Př - uč.str.9-10
      PS str.5

AJ (Pauchová) - uč.str.9 a 11
                        PS - str.9 (9/4 - DÚ)

 

AJ (Štrynclová) - uč. str. 9 celá, PS str. 8,  DÚ 9/3 

                         

 

 

 Učivo od 18.9. do 22.9. 2017

ČJ - uč.str. 10,11
      PS str.3,4 (cv.11 i na str.5, cv.10/4 - DÚ)
      ZOPAKOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY
      Čítanka - str.8-11

Př - uč.str. 7,8 (zápis do sešitu)
      PS - str.4

M - PS str.3 celá, str.4/11,12,13 (+prac.listy-procvičování, pí.uč.Fuksová je nemocná)

AJ(Pauchová) - uč.str.7,8

                    PS str.7,8

AJ (Štrynclová) - uč. str. 7/3, str. 8 celá, str. 9/4.

                         PS str. 7/4

 

29.9.2017 je ředitelské volno.

22.9. - "Srdíčkový den"

Učivo od 11.9. do 15.9. 2017

ČJ - uč.str. 7-9, DÚ str. 10/cv.8 (po slovo prach)
      PS str.1, str.2/cv.4
      ZOPAKOVAT VYJMENOVANÁ SLOVA
      Čítanka str. 3-7

Př - uč.str.4-6 (zápis do sešitu - zelený graf)

AJ (Pauchová) - Abeceda, spelling (hláskování)
                       Uč.str. 6 (příkazy do slovníčku), PS str. 6

AJ (Štrynclová) - Uč.str.6, PS str.6,7 (DÚ str.7/4 - Napiš o sobě)
                        Pozdravy

M                   Uč.str.5,6
                     PS str.4 celá, str.6/cv.2

Vl (Šilerová) - uč.str. 4 (oranžová) kapitola o čase

                  - uč.str. 5-6 (oranžová) pravěk, doba kamenná

                  - uč.str. 13, 14, 15 (modrá) kapitola ČR-demokratický stát

Od 11.9. 2017 výuka plně dle rozvrhu (všechny vyučovací hodiny)

11.9. 2017 se od 18h ve školní jídelně  koná informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

Od 7.9.2017 probíhá výuka dle rozvrhu (7.9.-8.9. pouze 4 vyučovací hodiny)

Informace k začátku školního roku 2017/18

 Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 4.B v novém školním roce.

Školní rok začíná 4.9. v 8h, děti mají pouze jednu vyučovací hodinu, nemusí si ještě nosit aktovky ani přezůvky. Sdělte dětem, kdo půjde již v pondělí na oběd.

Od 5.9. do 8.9. mají děti čtyři vyučovací hodiny, tj. výuka končí v 11.40h. Školní jídelna i družina fungují normálně.

Dne 13.9. od 17.30 se bude konat informativní třídní schůzka ve třídě 4.B. (nová budova, 1.patro)

 

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

Máme pro Vás pár důležitých informací:

 

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 • Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)