13.12.

Český jazyk učebnice 66/3-6, PS 22/3, 24/7

Matematika učebnice 41

Vlastivěda PS 8,9

AJ (PAU) - uč.str.36-37, PS str.36/1,2 + četba Christmas in Great Britain (časopis R&R)

 

11.12.

Český jazyk učebnice 63,64/4,5, PS 20,21/2,3

Matematika učebnice 40/6 - první 2 odstavce, PS 21 

 

 

10.12.

Český jazyk učebnice 62,63/1-3, PS 20/2

Matematika učebnice 40/1

Vlastivěda učebnice 13-15

Hudební výchova - zpívání koled

Čítanka 87-89

 

 

7.12.

Český jazyk učebnice 61,62/4,5, PS 20/3

Matematika PS 36/1-3

Přírodověda učebnice 27 

 

 

6.12.

Český jazyk učebnice 61/1-3, PS 19/1

Matematika učebnice 39/1, PS 21/9,17

Vlastivěda učebnice 15,16

AJ (PAU) - uč.str.34-35, PS str.34-35 (záporná věta v přít.čase prostém, rozhovory, otázky a odpovědi)

 

 

5.12.

Český jazyk PS 19/2-4, papír strana 22

Matematika - počítačová učebna: písemné násobení

Přírodověda učebnice 26, PS 12/7

Čtení - Harry Potter

 

3.12.

Český jazyk učebnice 59/1-3, PS 18/1

Matematika učebnice 38

Vlastivěda PS 8,9

Hudební výchova - koleda: Štěstí, zdraví

Čítanka 47-49

 

30.11.

Český jazyk učebnice 58,59/5,6, PS 18/5

Matematika učebnice 115/1-4, PS 35

-4.12. Vítání občánků

 

29.11.

Český jazyk PS 17, 18/6

Matematika PS 20/1-4

Vlastivěda učebnice 14

-4.12. Vítání občánků ve 14.00 a v 15.00 hod.

AJ 26.11. - 30.11. PAU - uč.str.31-33, Ps str.32 (DÚ - slovíčka str.33/6,PS str.32/2 + naučit slovíčka o počasí v sešitě)

 

28.11.

Český jazyk - počítačová učebna: vyjmenovaná slova

Matematika učebnice 37

Přírodověda učebnice 25, udělat si výpisky

Čítanka 43-47

 

27.11.

Český jazyk učebnice 58/3,4

 

23.11.

Český jazyk PS 16

Matematika PS 34

Přírodověda PS 10,11

-27.11. fotografování

-27.11.-29.11. sběr starého papíru

 

22.11.

Český jazyk učebnice 56,57/4-6

Matematika PS 17/5-7

Vlastivěda učebnice 13

-o přístupu do systému Bakalář se dočtete na webových stránkách naší školy, poslala jsem vám v obálce   přístupová hesla a prosím o podepsání žákovské knížky

AJ 19.11-22.11.

PAU - uč.str.28-30, PS str.30-31 (slovní zásoba - roční období+počasí uč.str.31 + revision 2 str.28-29 - bude test)

 

20.11.

Český jazyk učebnice 55/5, PS 15/2-4

Matematika PS 16/1-7

-23.11. 5. vyučovací hodinu: třídnická hodina

 

19.11.

Český jazyk učebnice 54/3,4

2. - 5. hodina prevence

-26.11. Vánoční fotografování 250 Kč

-27.-29.11. sběr starého papíru

 

16.11.

Český jazyk učebnice 53,54/1,2, PS 14/1

Matematika učebnice 114, PS 34/1 - 1.odstavec

Přírodověda učebnice 22

-ve třídě je výskyt vší, prohlídnout hlavy

 

15.11.

Český jazyk PS 14/4-6

Matematika učebnice 35

Vlastivěda PS 6,7

 

12. - 16. 11.

AJ (Čer) ♥ - dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, počasí - opakování. 
AJ (PAU) - uč.str.26-27, PS str.26-29, příště opakovací test (lekce 8-10)

14.11.

Český jazyk učebnice 51,52/5-7, PS 13/2,3

Matematika učebnice 34

Přírodověda učebnice 20,21

Čítanka 35-37, báseň 40

 

7.11.

Český jazyk - písemná práce

Matematika PS 14

Přírodověda PS 8

Čtení 30-32, báseň 38

 

5.11. - 9.11.

AJ (Čer) ♥ - Unit 10

AJ (PAU) - uč.str. 24-25 (zapsat a naučit slovíčka z l.9), PS str.24-25

2.11.

Český jazyk učebnice 42,43/1,2

Matematika učebnice 113/1-4

Přírodověda učebnice 17

-5.11. divadlo - 90 Kč

-5.11. od 17.30 třídní schůze (budu vybírat 495 Kč za pracovní sešity)

 

1.11.

Český jazyk učebnice 41,42/1,2

Matematika učebnice 33/5-7, PS 12

Vlastivěda PS 5/6,7

AJ (Pau) - uč.str.22-23 (slovíčka l.8), PS str.22/1 - DÚ

 

31.10.

Český jazyk PS 11,12/4,5

Matematika učebnice 33/1-4

Přírodověda učebnice 16, PS 7/6,7

Čítanka 28, na 7.11. báseň 33

 

26.10.

Český jazyk učebnice 40/2-5

Matematika PS32

Přírodověda učebnice 15

29.10. a 30.10. Podzimní prázdniny

 

23.10.Český jazyk učebnice 37/7, 38-rámeček

Matematika učebnice 30

 

23.10.23.10. Vítání občánků ve 14.00 a v 15.00 hod.

23.10.-25.10. sběr papíru

26.10.   5.vyučovací hodinu je třídnická hodina

29.10. a 30.10. podzimní prázdniny

22. - 26.10.

AJ  (Čer) ♥ - Unit 8

AJ (PAU) - uč.str.20-21, PS str.20-21 - REVISION (po prázdninách opakovací test - l.4-7), kontrola slovníčků

22.10.Český jazyk učebnice 36,37/5,6, PS 10/2

Matematika učebnice 29, PS 11/3,4

Vlastivěda PS 6,7

Hudební výchova hymna, noty

Čtení 23-25

 

19.10.Český jazyk učebnice 36/4, PS 10/1

Matematika učebnice 112

Přírodověda PS strana 5,6

 

15. - 19.10.

AJ (Čer) ♥Unit 8

AJ (PAU) - uč.str.18-19 (+slovíčka z obou stran!), PS str.18/1,2, str.19/4,6 - DÚ

12.10.Český jazyk

písemné opakování kapitoly: Stavba slova, PS 8/7, 9/10,11

Matematika PS 31

Přírodověda učebnice 13

 

 

8. - 12.10.

AJ (Čer.) ♥ - Unit 7 a Revision, spelling
     (PAU) - uč.str.16-17 (sloveso can), str.18/1 - poslech, čtení, překlad
                PS str.16-17 (DÚ - nová sl.zásoba z l. 7 - napsat, naučit)

10.10.

Český jazyk učebnice  29,30/5-8

Matematika učebnice 23, PS 10/8,9,10,12

Přírodověda učebnice 12

Čítanka 16-19, báseň na 17.10 strana 23

 

4.10.

Český jazyk PS 6,7/2-4

Matematika učebnice 21/1, PS 9/5-7

Vlastivěda učebnice 9

 

AJ (1.- 4.10.) PAU: uč.str.14-15 (str.15/6 - slovíčka!!), PS str.14-15 (15/5 - DÚ) - sloveso CAN

AJ (Čer.) ♥ - Unit 5,6

3.10.

Český jazyk učebnice 26,27/1,2

Matematika PS 9/1-4

Přírodověda učebnice 11, PS 5/1

Čtení 11,12

 

2.10.

Český jazyk učebnice 26/3,4

Matematika učebnice 20/1-5

 

1.10.

Český jazyk učebnice 25/2,1,2, PS 5/12-pokračování

Matematika PS 8

Vlastivěda učebnice 8, PS 5/2,3

Hudební výchova poslech 13, píseň 14

Čítanka 10-zpaměti na 10.10.

 

Učivo od 24.9. do 27.9.

Český jazyk učebnice 21-24

Matematika učebnice 16-19, PS 6,7

Vlastivěda(červená) 6,7

Vlastivěda(modrá) 8

Přírodověda 10

Čítanka 8,9 + Kníže Václav(papír)

- 28.9. státní svátek

- 5.10. ředitelské volno

AJ (PAU): Hobbies uč.str.12-13, PS str.12-13 (mimo cv.1), DÚ PS str.13/3 - 5 vět, uč.str.13 slovíčka - zapsat, naučit

 

27.9.

Český jazyk učebnice strana 24/4,5,1, PS 5/12-pokračování

Matematika učebnice strana 19, PS 7/3,4

Vlastivěda učebnice strana 8, PS 4/1,2

 

26.9.

Český jazyk učebnice 23,24/1-3

Matematika učebnice 18, PS 7/1,2

Přírodověda učebnice 10

Čtení: Kníže Václav - papír

 

25.9.

AJ (Čer.) ♥ - konverzace na téma "My desk", nová slovíčka - hobbies. Příště doplňovací diktát (PS 12/1)

Český jazyk učebnice strana 22,23/1-3

Matematika učebnice strana 17

 

24.9.

Český jazyk učebnice strana 21,22, cvičení 1, PS strana 5,cvičení 12-pokračování

Matematika učebnice strana 16, PS strana 6

Vlastivěda učebnice strana 6,7

Hudební výchova píseň strana 11, poslech strana 11

Čítanka strana 8,9 

 

 

Učivo od 17.9. do 21.9.

Český jazyk učebnice strana 15-20

Matematika učebnice strana 12-15, 111

Vlastivěda červená strana 5

Vlastivěda modrá strana 7

Přírodověda strana 8,9

21.9.

Český jazyk učebnice strana 20, PS 4/10

Matematika učebnice strana 111/1-8

Přírodověda učebnice strana 9

 

18.9.

Český jazyk učebnice strana 15-17, cvičení 1-3

Matematika učebnice strana 13, příklady 10-12, PS 4/13 a 5/16,17.20 - DÚ

AJ (17.9.-21.9.) PAU: uč.str.9-10, PS str.9, str.10/1 - DÚ. Hovoříme o bydlení, popisujeme dům, byt. Dále cvičíme spelling (doma procvičujte)

 

AJ (Čer.) ♥ - Unit 3 (popis, bydlení, jazykolamy, hry....)

Učivo od 10.9. do 14.9.

Český jazyk učebnice strana 11-14, PS strana 1,2

Matematika učebnice strana 8-12, PS strana 4

Vlastivěda(červená) učebnice strana 4, PS strana 4

Vlastivěda (modrá) učebnice strana 6,

Přírodověda učebnice strana 6,7, PS strana 4

Hudební výchova strana 5

Čítanka strana 4,5

 

Učivo 13.9.

Český jazyk učebnice strana13,cvičení 17, PS strana 1,cvičení 3,strana 2,cvičení 4

Matematika učebnice strana 10,11, PS strana 4,příklad 12

Vlastivěda(modrá) učebnice strana 6

AJ (PAU) - přivlastňovací ´s (uč.str.7, zápis v sešitech),PS str.6 (pokyny)
               nácvik anglické abecedy, spelling (děti mají v sešitech abecedu) - příští týden bude testík

AJ (Čer.) ♥ - kontrola DÚ, PS 9/3. Popis osob, věcí, zvířat, třídy.... pomocí přídavných jmen a procvičování there is/there are. - učebnice 9/4: do školního sešitu pod sebe 1 - 10 a psát pouze odpovědi.

Učivo 12.9.

Český jazyk učebnice strana 13, cvičení 16,17

Matematika učebnice strana 10, příklady 3-7

Přírodověda učebnice strana 6, PS strana 4/1,2

Čítanka strana 4,5

  

Učivo od 3.9. do 7.9.2018

Český jazyk učebnice strana 7-11

Čtení strana 3

Matematika učebnice strana 5-7, PS strana 3

Vlastivěda(modrá) učebnice strana 5

Přírodověda učebnice strana 4,5

Sběr papíru: 11.-13.9.

 

6.9.

AJ (Čer.) ♥ - seznámení s učivem 4. ročníku, opakování základních pokynů. DÚ - PS 6/1

  • pomůcky: 2 linkované sešity (slovníček, gramatika) - lze použít loňské, pokud mají ještě dost místa. Navíc (dobrovolné) desky, pořadač .... nebo něco takového na ukládání pracovních listů. Letos budou děti pracovat s pracovními listy trochu víc.

AJ (Pau) - seznámení, opakování pokynů, DÚ uč.str. 6/1 - přepsat pokyny do slovníku, naučit (zatím stačí pasivně = rozumět)

31.8. Informace o týdnu od 3.9. do 7.9.

        3.9. končí vyučování v 8.45 hod., od 9. hod je oběd

        4.9. - 7.9. končí vyučování v 11.40 hod.

 

Vážení rodiče,

vítám vás na webových stránkách na začátku školního roku 2018-2019.

Pomůcky pro tento školní rok:

sešit 513 -10x

sešit 420 - 3x + podložky a obaly

notový sešit

2 pera, tužka č.2 na rýsováni, tužky, kružítko, pravítko, nůžky, guma, ořezávátko, lepidlo

pastelky, roztírací pastely, voskovky, vodové a temperové barvy, tuš, inkoust, zmizík,

sada štětců, igelit na lavici, čtvrtky A3 - 30x

pytlík k lavici, pytlík na bačkory, cvičební úbor

složka na práce do lavice, obaly na sešity a učebnice, papírové kapesníky

Společná četba: Harry Potter - 1.díl

Těším se na spolupráci.

Z. Radvanová