__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4. - 9.4.2020

Český jazyk :Téma: Slovesa

                 uč.148/2,3, 149/4 - online vysílání

Čtení: vyhledej  a přečti si na internetu něco o významu Velikonoc nebo si poslechni velikonoční příběh- Pašiový týden - zasláno emailem

Matematika: Téma: Převody jednotek

                   PS 14/5,6,8

                   PS 14/7 - dobrovolný úkol

Tělěsná výchova:  Téma: Rozvoj zdatnosti

                   zacvcič si z Českou televizí

Hudební výchova: Téma: Opakování písní

                  zazpívej si pro radost to, co máš rád

6.4. Anglický jazyk (Korenčiaková):  Dobrý den, v přílohách (jsou 3, označené příslušným datem) posílám úkoly na tento týden.

 6.4.-17.4.2020 (včetně velikonočních prázdnin)

Slaninová - angličtina 4B (5 vyučovacích hodin)

-nové: učebnice 54/snažit se přečíst WE ARE FRIENDS

-nové: prac.sešit 54/2, !!!55/3 ofotit (jen to jedno cvičení) a poslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

je-li to možné

(Vím, že to není snadné, pokud vám angličtina nejde, nevěšte hlavu,

udělejte pouze to, co jste schopni. Hlavně klid.:-))

-opakování: na umimeanglicky.cz, práce s textem, čtení s porozuměním,

BOYS AND GIRLS (všechno), FAMILY (všechno)

-opakování: na umimeanglicky.cz zakliknout 4.třída, detailně, tematická slovíčka

SPORTOVÁNÍ, pexeso

-opakování: na skolakov.eu zakliknout 4.třída, přivlastňovací zájmena

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  PS 46/2,3,

                  PS 46/4 - dobrovolný úkol

Matematika: Převody jednotek

                 PS 14/1,3,6

                 PS 14/2,4 - dobrovolný úkol

Vlastivěda: Téma: Vláda prvních Přemyslovců a vznik českého státu

                opakování podle připraveného PL - bude zaslán emailem

Přírodověda: Ekosystém Okolí lidských obydlí

               uč. 54

               práce podle připraveného PL - bude zaslán emailem

                                                                  Eliška Zdražilová

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 uč. 147/1

                 do ŠS - vytvoř si 3 sloupce: 2.os.č.j, 1.os.č.mn.,2.os č mn. a vypiš slovesa v rozkazovacím způsobu do 1. sloupce, přidej tvary do dalších sloupců             

                 PS 46/1

Matematika: Téma: Písemné opakování

                vypočítej příklady zaslané na pracovním listě - zasláno emailem včera

Výtvarná výchova: Téma: Písmo

                 inspiruj se dobou Přemyslovcu a Kosmovou kronikou - namaluj ozdobné iniciály začátku svého jména a příjmení (ukázka ve vlastivědě str. 18 )

                 klidně pracuj do sešitu vlastivědy nebo na papír

                                                                                          Eliška Zdražilová

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovní druhy - opakování

                 PL  -vypracujte samostatně připravené opakování a vyplněné vraťte zpět

                 práce zaslaná emailem

Matematika : Téma: Jednotky hmotnosti

                již jsme probírali - je to pouze opakování

               uč.str. 83 - zápis do ŠS: 1 kg = 1 000g, 1 t = 1000kg

               uč. 83/1,3

               uč. 83/2 - do ŠS

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí

                uč. 53

                k práci použij zaslaný pracovní list

Český jazyk: Téma: Čtenářská dílna

               pokračuj v individuální četbě své rozečtené knihy

Pracovní činnosti: Téma : Práce s drobným materiálem a papírem

               vyrob si nějakou velikonoční dekoraci - zápich do květináče nebo hezkou kraslici a podobně - i letos budou Velikonoce

                                                                                                        Eliška Zdražilová

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.3.2020

Matematika: Téma: Mnohoúhelníky

                  PS 34/4,5

                 do ŠS vypočítej písemně: 496 237 . 8 =          96 027 : 8 =

Český jazyk: Téma: Slovesa

                PS 45/1,2

Vlastivěda: Téma: Život za vlády prvních Přemyslovců

                uč. 18 - 19  - PL dole ke stažení

               PL bude zaslán také emailem

Tělesná výchova: Rozvoj obratnosti a vytrvalosti

               zacvič si jednoduché cviky, které zvládneš doma - např. s ČT

                                                                                                       Eliška Zdražilová

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.3.2020

Poděkování: Děkuji všem, kteří mi pravideně zasílají výsledky práce dětí - obrázky výrobků, ilustrace i vypracované práce .

 

Tělesná výchova: Téma: kondiční cvičení

                   zacvičte si s Českolu televizí a buďte stále fit

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  zopakuj si slovní druhy, co určujeme u podstatných jmen a sloves

                  nové učivo

                  Slovesný způsob ( zapiš do ŠS )

                  Oznamovací - vyjadřuje nějaký děj, který se uskutečňuje ( píše ), uskutečnil ( poslali jsme ), uskuteční ( půjdeš )

                  Rozkazovací - vyjadřuje děj, který se má podle rozkazu uskutečnit neno neuskutečnit ( pište, neskákejte )

                                     rozkazujeme 2.os.č.j, 1.os.č.mn., 2.os.č.mn.

                  Podmiňovací - vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit ( za určitých podmínek )

                  uč. 145/1 ústně, jednu větu napiš do ŠS - urči slovní druhy

                  uč. 146/4 - ústně, v učebnici podtrhni slovesa

                 dole najdete přehled  - Slovesa ( zašlu i emailem )

čtení: Téma: Čtení s porozuměním

                 uč. 122 - 124 - Robinson Crusoe

                 promysli si úlkoly pod textem,zamysli se: Jaký význam má pro tebe přátelství

Matematika: Téma: Čtyřúhelníky

                  uč. 130/2 - do sešitu geometrie

                  PS 34/3

Hudební výchova: Téma:Zpěv, noty, hudební nástroje

                 zopakuj si zpěv libovolné písničky - inspiraci můžeš najít na www.youtube.cz

                 zopakuj si jednotlivé hudební nástroje

              

    30.3.-3.4.2020

-Přečtěte si comics uč.52.

-Pokuste se udělat REVISION v prac. Sešitě 52,53. Ráda bych viděla cv.53/4, prosím naskenovat nebo vyfotit mobilem a poslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(Doufám, že takto získám vaše mailové adresy a budu tak v kontaktu s vašimi dětmi.)

-SKOLAKOVeu, anglický jazyk 4.třída

            a)days of the week  -procvičování slovíček

                                               -what day is after/before

            b)slovesa  (sloveso to be)

                                               -to be trenažér

                                               -sloveso to be ve větách

                                               - slovíčkový trenažér-slovesa

-Pusťte si video Cinderella Full Story/Fairy Tales (2019, English Bedtime Stories, 6:13, youtube).

Kolik jste rozuměli?:-)

Děkuji - Petra Slaninová

Anglický jazyk (Korenčiaková): 

úterý 31.3. 2020

Prosím přepsat slovní zásobu uč. Str. 51 (English Words).

Do English One (gramatika) si přepište zelenou tabulku na straně 50/2.

Poslech 50 (text uč. str. 50).

středa 1.4. 2020

píseň na str. 51 (učeb.), poslech 51, procvičovat zpívání písničky, nová slovíčka přepište do sešitů (English Words).

pátek 3.4.2020

PS: celá str. 50 (v cvičení 2 nemusíte doplňovat jen jména kamarádů, můžete taky jména rodinných příslušníků.

 

                                                                          Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 PS 44/14,15,16

Matematika: Téma: Rovnoběžníky

                zopakuj si rovnoběžky - uč. 112

                do geom. sešitu:Narýsuj libovolnou přímku a, k ní narýsuj 2 rovnoběžky b,c

                zopakuj si rýsování kolmic - uč.118

                do sešitu narýsuj úsečku AB, body A,B veď kolmice k úsečce AB

                uč. 130 - rovnoběřníky

               Rovnoběžníky jsou čtyřúhelníky, které mají protilehlé strany rovnoběžné.- zapiš do sešitu

               PS 34/1,2

               uč. 130/1 - do sešitu geometrie

Vlastivěda: Téma: Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

               uč.16 - 17, výpisky - použij přehled na str.20 + doplň informace ze str. 17

               Připomeň si: 28.září - státní svátek - Den české státnosti - spojeno se zavražděním sv. Václava ve Staré Boleslavi

               PL 7 - zaslaný emailem, úkol 3 je dobrovolný, PL najdete i dole pod textem

              pusť si: Dějiny udatného národa českého: Přemyslovci

                                                                        Bořivoj a Ludmilac

                                                                        Svatý Václav

                                                                        Boleslav II

                                                                        Svatý Vojtěch

Přírodověda: Téma : Ekosystém park

               zopakuj si učivo, najdi si na internetu zajímavosti o některých rostlinách a živočiších, které můžeme v parku pozorovat - dobrovolný úkol

                                                                                                                       Eliška Zdražilová

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.3.2020

Český jazyk:Téma: Slovesa

                 samostatně vypracujte pracovní list Slovesa a vyplněné, prosím, pošlete zpět na mou emailovou adresu - zasláno emailem všem rodičům

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slovesa – pracovní list – samostatná práce

  1. Vyber a vlnovkou potrhni všechna slovesa

Louky, skáčeme, psali , nebo, skála, nebojíme se, zamyká, dva, sedím, chytře, chytračíš, houpeš se, budu počítat, zapisoval, listí, listovat

 

      2.Podtržená slovesa rozděl podle časů – piš je pod sebe

Čas přítomný              Čas minulý                 Čas budoucí

 

 

  1. Které sloveso jsi nikam nezřadil a proč?

 

  1. Připiš slovesa k osobám

1.os.č.j.                                              1.os.č.mn.

2.os.č.j.                                              2.os.č.mn.h

3.os.č.j.                                              3.os. č.mn.

 

  1. Vyčasuj sloveso počítat v minulém čase

1.os.č.j.                                              1.os.č.mn.

2.os.č.j.                                              2.os.č.mn.

3.os.č.j.                                              3.os.č.mn.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                  PS 12/4 - dokončit cvičení

                  PS 12/5

                 rozšiřující učivo - pro zájemce: procvičujte početní operace na www.matika.in

                                                                                                      www.onlinecviceni.cz

Výtvarná výchova:Téma: Portrét

                vytvoř si malé leporelo a namaluj do něj portréty přemyslovských knížat, připiš k nim jména - ukázka ke stažení dole pod textem

                                                                                                                      Eliška Zdražilová

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 25.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 PS 43/11,12

                 PS 44/13 + 2. větu napiš do ŠS, urči slovní druhy, podstatná jména vypiš pod text - urči pád a vzor, uveď podstatné jméno ve stejném pádě, ale opačném čísle ( např. stromech - stromě)

Čtení: Čtenářská dílna

               individuální čtení rozečtené knihy

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                PS 12/1,2

                PS 12/3 - pro bystré hlavičky - dobrovolný úkol

                PS 12/4 - 3 příklady

Přírodověda: Téma: Ekosystém park

                 uč. 52

Pracovní činnosti: Téma: Práce s papírem

                vyrob si jednoduché pexeso k tématu rostliny a živočichové v parku ( např. podle návodu v PS přírodovědy na str. 24 - ale nemusíš se toho držet ) a zahrejte si hru

               např. se sourozenci

                                                                                                                                Eliška Zdražilová         ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.3.2020

Anglický jazyk:

týden 23.-27.3.2020

Slaninová - angličtina 4B.

Tento týden bychom čas, který máte na angličtinu, strávili na počítači.

Najděte si ŠKOLÁKOV (skolakov.eu),

anglický jazyk 4. třída,

CLOTHES,

1. cvičení WHAT´S THIS? (=procvičování slovní zásoby)

2. cvičení WHAT ARE YOU WEARING TODAY? (=tvoření vět k obrázkům)

3. cvičení HANGMAN (=hádání názvů oblečení).

Tak hodně zdaru a snad i trochu zábavy!

Jednotlivé hodiny budou rozepsané také v třídní knize.

S pozdravem - Petra Slaninová.

Anglický jazyk 23.3.- 27.3. 2020 

skupina Korenčiaková

úterý 24.3.2020

uč. str. 46, poslech 43

uč. str. 47 poslech 45 (píseň)

uč. str. 48, poslech 47, 48

 

středa 25.3.2020

PS: 48/1

PS: celá str. 52

 

pátek

PS: celá 53

 

 Český jazyk: Téma: Slovesa

                       PS 43/8,9,10

                      PS 43/10 - napiš také první 2 větné celky do ŠS , číslicí nad slova napiš slovní druhy a u podstatných jmen urči vzor

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                      uč. 81/3 - 3. - 5. příklad do ŠS

                      PS 11/3,6

Vlastivěda: Téma: Velkomoravská říše

                    uč. str. 15 - opakování

Tělesná výchova: Téma : Kondiční a uvolňovací cvičení

                     zacvičte si pro radost s Českou televizí

                                                                                                             Eliška Zdražilová

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  PS 42/5,6,7

                  do ŠS napiš delší větu - nad každé slovo napiš číslicí slovní druh, nad podstatná jména připiš pád a číslo, nad slovesa osobu a číslo

Čtení: Plynulé čtení

                   uč. 116, pobav se a vymysli si nějaké kritérium a napiš svůj zasedací pořádek třídy

Matematika: Téma slovní úlohy

                  uč. 80/2 - do ŠS

                  PS 11/2,4

Hudební výchova: Téma: Intonačně čistý zpěv, dirigování

                  zopakuj si libovolnou píseň v 2/4 a 3/4 taktu - např. z učebnice HV, zpěv spoj s dirigováním - uč 39

Tělesná výchova: Téma: Kondiční cvičení

                  zacvič si podle České televize - pořad UčíTelka a buď fit

                                                                                                                         Eliška Zdražilová

                 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                PS 41/1,2, PS42/3,4

Matematika:Téma: Slovní úlohy

               uč. 80/1 - do ŠS

               PS 11/1 - do ŠS

               uč. 81/3 - 2 příklady do ŠS

Vlastivěda . Téma: Velkomoravská říše

               uč. 13 - 14 - dokončení výpisků, naučit se

               pomoci internetu vyhledej informace o Velkomoravské říši, Cyrilu a Metoději, hlaholici - např ne Wikipedii, na internetové adrese www. historie.lusa.cz/davni-slovane/konstantin-a-metodej/

               hlaholice

              podívej se na Dějiny udatného národa českého - Velká Morava

 Přírodověda: Téma: Ekosystém park

              uč. 50 - obrázková příloha

              uč. 51 - do sešitu napiš, jaký ekosystém je park

              PS 24/2

              podívej se na dokument Průhonický park na www.youtube.com

                                                                                                            Eliška Zdražilová

    

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 uč. 144/14 - připravit ústně

                 uč. 144/15 - opiš , červeně podtrhni, co dělaly dívky a modře, co dělali hoši

                 PS 40/8,9

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                 uč.79/2 - do ŠS

                 uč. 79/3 - do ŠS

                 PS 11/1

Výtvarná výchova: Nakresli ilustraci k přečtené bajce z 18.3.

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Omlouvám se, včera jsem poslala jen přílohu (dole) a zapomněla jsem tento text. Pozdravuji vás všechny a posílám vám úkoly až dnes, snáď mi to odpustíte :/

 

Prosím do sešitů přepsat slovíčka, český ekvivalent máte v knize (viz. Příloha). (příloha je úplně naspodu, když srolujete úplně dole, najděte tam přílohu).

Pokuste se číst a překládat text v učebnici str. 46/1.

Udělejte cvičení v PS str. 47/5. (jestli můžete ofoťte úkol a pošlete mi ho na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji. Opatrujte se.

                                                                                                        Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.3.2020

Český jazyk:Téma: Slovesa

                 uč. 144/13 - ústně, v učebnici zakroužkuj pomlčku, pokud do věty doplníš příslovce sem

                 uč. 144/14 - do ŠS - napiš v minulém čase - použij správně ses, sis

                 PS 40/6,7

                 Čtení:  Téma: Bajka

                 najdi a zapiš, co je bajka

                 uč. 143/12c - připrav si ústně vysvětlení

                přečti nebo poslechni si bajku zapiš do čtenářského deníku, připiš, jaké poučení z toho plyne

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                uč. 78/2 - 3. a 4. příklad do ŠS

                uč. 78/3 - zbytek příkladů - do ŠS

                uč. 79/1 - do ŠS

                PS 11/5

Přírodověda: Téma: Ekosystém louka

                PS str. 23

Pracovní činnosti : Práce s papírem

                vyrob z papíru nějakou postavu z přečtené bajky ( na dotvoření použij, co najdeš doma - např. vlnu, nitě, drátky atd.)

                                                                                                                                    Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.3.2020

Český jazyk : Téma: Slovesa - minulý čas

                  uč.143 - žlutý rámeček - opsat do sešitu

                  uč. 143/12 - do ŠS, úkol b - ústně

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                 uč. 78/1 - výsledky tužkou do učebnice

                 uč. 78/2 - první 2 příklady do ŠS

                 uč. 78/3 - první 2 příklady do ŠS

                 PS 11/1

Vlastivěda: Téma: České země v pravěku - opakování

                uč. str. 12

Tělesná výchova: Rozvoj rychlosti a obratnosti

                Pokus se rozhýbat své tělo - udělej si pořádnou rozcvičku a protáhni se.

Anglický jazyk (Korenčiaková):

Prosím Přepsat do sešitů

17th March

 

Wear- nosit, mít oblečené

I am wearing.

You are wearing.

He is wearing.

She is wearing.

It is wearing.

 

We are wearing.

You are wearing.

They are wearing.

 

Homework: 46/3

                                                                                                                        Eliška Zdražilová

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.3.2020

Tělesná výchova: Téma: Kondiční cvičení

                        zacvič si jednoduché cviky

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  uč. 142 - žlutý rámeček - přepiš do ŠS

                 uč. 142/11 - cvičení napiš do ŠS, podtrhni všechna slovesa a podstatná jména, nad slovesa napiš osobu a číslo a nad podstatná ujména vzor, poku se vysvětlit všechny pravopisné jevy

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                uč. 77/4 - do ŠS

                uč. 77/5 - výsledek tužkou do učebnice

                PS 10/4,5

                opakuj si násobilku, písemné násobení a dělení

Český jazyk: Téma: Pověsti

                přečti si jakoukoliv pověst o pokladu - z knihy ve vlastní knihovničce nebo na internetu a nauč se ji vyprávět

Hudební výchova: Téma: Grónská písnička, noty, hudební nástroje

                noty - zopakuj si je na str. 99

                určuj noty v písni na str. 31

                zopakuj si hudební nástroje - uč. str. 41,42,58

               docvič píseň Grónská písnička podle internetu na www.youtube.eu - Grónská písnička

                                                                                                         Eliška Zdražilová

                     

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.3.2020

Český jazyk:Téma : Slovesa

                  uč. 141/8 . ze cvičení vypiš do ŠS všechna slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas, vypiš také podstatná jména a urči u nich rod, číslo, pád a vzor

                  do DS opiš ze cvičení 141/8 první 2 věty a nad každé slovo číslicí napiš příslušný slovní druh

                 zopakuj si vyjmenovaná slova

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                  uč. 77/1 - vyber si jeden příklad, vymysli k němu slovní úlohu - vše napiš do ŠS

                  uč. 77/2,3 - udělej zápis a vyřeš do školního sešitu

                  uč. 70/2 - vyber si jeden letopočet, opiš ho, napiš ho římskými číslicemi, připiš k němu, co se toho roku stalo ( úkol b )

                  napiš do ŠS a vypočítej: 55 897 : 7 =        231 456 . 86 =             307 623 . 40 =                 476 007 . 6 =

Vlastivěda: Téma: Naše nejstarší minulost v pověstech

               zopakuj si učivo Příchod Slovanů - dokonči PL 8, Sámova říše - najdi si na internetu adresu www.youtube.com ,  zadej Dějiny udatného národa českého a pusť si díl Sámova říše, Praotec Čech, 

               Báje - Kazi, Teta, Libuše,  také  Přemysl 

               nebo zadej Staré pověsti české a podívej se na díly O Čechovi, O Přemyslovi, O Libuši , O Krokovi a jeho dcerách, Libušina proroctví

               pověsti si můžeš i poslechnout , na www.youtube.com  - zadej hezký čtení český a poslechni si např. O Libuši, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Přemyslovi, Libušina proroctví

              uč. 11 - přečíst a udělat výpisky

              zjisti a napiš do sešitu, jak vypadá rotunda

Přírodověda: Téma: Ekosystém louka

                  uč. str. 49 -  - Plazi, Ptáci, Savci - udělej výpisky, připiš další informace z internetu,podívej se na obrázek str. 44 - 45 a připiš ještě další živočichy, namaluj do sešitu úkol 49/5 v modré lupě

Anglický jazyk: platí úkoly zapsané  11. a 12.3.2020

Korenčiaková: Prosím, aby žáci shlédli video o oblečení: you tube: Getting Dressed | Clothes for Kids | English Stories for Kids from Steve and Maggie

                        -a taky píseň o oblíkání: you tube: Fashion Show for Kids from Steve and Maggie + MORE Stories for Kids | Free Speaking Wow English TV

                          Děkuji, Hezký víkend.

                                                                                  Eliška Zdražilová

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 12.3.2020

Obecné informace: Každý den se v sešitech všech předmětů rozvrhu objeví datum a probírané téma. Pak  budou žáci  plnit zadané úkoly.

Český jazyk:Téma: Slovesa

                 uč. 139/6 - úkoly pod textem, 139/6e - napiš stručně do ŠS

                PS 40/5

                uč. 141/7 - do DS - včetně úkolu b

Matematika: Téma: Písemné násobení , dělení, vztahy mezi čísly

                  Zapiš do ŠS následující příklady a písemně je vypočítej: 924 705 : 8 =      80 732 . 9 =          45 699 . 67 =        24 633 . 40 =

                  PS 10/2,3 - proveď do ŠS - včetně zápisu

Výtvarná výchova: Ilustrace: do sešitu vlastivědy nakresli obrázek  k úkolu v zeleném rámečku z učebnice vlastivědy na str. 9

Anglický jazyk - p. uč. Slaninová

 Unit/Lekce 17 slovní zásoba oblečení (vypsat, naučit se), přečíst, co je v učebnici, udělat cvičení v pracovním sešitě Unit/Lekce 17. Pak totéž Unit/Lekce 18 (další oblečení). 

                                                                                                               Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.3.2020

Český jazyk: do školního sešitu datum 11.března - téma: Slovesa

                uč. 138/5 - přečti cvičení a doplň vhodná slovesa, slovesa napiš do ŠS a nad každé připiš správnou osobu a číslo

                zopakuj si,co o slovesech již znáš - uč. 140 - žlutý rámeček

                PS str. 39/4

                uč.139/6a - do DS - vyhledej a vypiš pod sebe do sešitu všechna podstatná jména - urči u nich rod, číslo, pád, vzor

Matematika: do školního sešitu datum 11.3. - Téma: Procvičování písemného dělení, násobení, vztahy mezi čísly

                Vypočítej následující příklady : 14 083 : 8 =           97 541                   50 697

                                                                                      .     89                   .     70

                                                                                   __________            ________

               PS 9/7

              dokonči do DS cvičení 75/4

              uč. 76/4 - zapiš rovnice a vypočítej

Přírodověda: ŠS - datum 11.března - téma Živočichové na loukách - vypiš všechny uvedené bezobratlé živočichy, stručně napiš o jednotlivých živočiších, zvlášte se věnuj včele medonosné

Čtení: uč. str. 90 - 91 - přečti, vypracuj úkoly pod textem do DS - odpovědi napiš stručně

Pracovní činnosti : vyrob si jednoduchou záložku do knihy - kontrola po návratu do školy

Anglický jazyk:

Úkoly pro samostudium do pátku 13.3. - p. uč. Korenčiaková
Prosím, aby si žáci přepsali slovní zásobu do slovníkových sešitů, naučili se ji, a udělali cvičení v PS: str. 46/1 (viz. příloha) - odesláno emailem , ale přílohu najdete i úplně dole pod veškerým textem - září)
Do English One si přepíšou gramatiku a naučí se časovat slovesa v přítomné průběhovém času.
 
Gramatika (přepsat do English One)
Přítomný čas průběhový. Present Continuous
- activity is happening now (činnosť odehrávající se teď)
Long form (dlouhá forma)
I am drinking. We are drinking.
You are drinking. You are drinking.
He/She/It is drinking. They are drinking.4
Short form (krátká forma)
I` m drinking We` re drinking.
You`re drinking Your` re drinking.
He` s drinking. They` re drinking.
She` s drinking.
 

 

                                                                                                                 Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Škola v přírodě od 11.5.2020 je zrušena. Neposílejte peníze na účet školy.

Od 11.3.2020 - přerušena výuka - informace na úvodní stránce školy.

Kulturní vystoupení se dne 10.3. se nekonalo - vybrané peníze budou použity na další akci .

Učivo týdne 9.3. - 13.3.2020

Český jazyk: PS 39/1,2, uč. 136/1, uč. 137/2,3, PS 39/1

Matematika: procvičování písemného násobení a dělení, římské číslice - uč. 70/3, PS 9/1,uč. 75/3,5, 4 - připravit ceny potravin do domácího sešitu, PS 9/2,3,4,5,6

Přírodověda:

Vlastivěda: Sámův kmenový svaz - uč. str. 10, PL 8

Hudební výchova :uč. str. 55 - všichni naučit slova, hudební nástroje str. 58

                                                          Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________

Kulturní vystoupení se přesouvá na 10.3.2020

Učivo týdne 2.3. - 5.3.2020

Český jazyk: uč. 133/4 a,b, 133/4 c -  DÚ do ŠS , PS 37/2 - do ŠS, PS 37/3, DÚ - PS 38/4, PS 38/5,6

Matematika: uč. 129/1,2,3, PS 33/1, PS 33/2,3, uč. 70/4 - poslední sloupec , PS 8/4, opakování písemného dělení a násobení, PS 8/6, uč. 70/4 - 2. zelený sloupec, 71/1

Vlastivěda: uč. str. 8

Přírodověda : louka - třídění a poznávání rostlin - práce na IT

Hudební výchova: My jsme Valaši - 2. hlas

Anglický jazyk: přítomný čas prostý, příští hodinu písemka. Prosím zopakovat: 42/3; školní předměty, dny v týdnu, přítomný čas prostý: otázky, kladné a záporné věty

                                                      Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

Dnes (21.2.2019) děti přinesly domů variabilní symboly a pokyny k platbě na ŠvP. Podepište jim sdělení v žákovské knížce. Platbu proveďte v požadovaném termínu.

5.3. - návštěva kulturní akce ve škole - Cirkus - vybíráme 50,- Kč

24.2. - 28.2.2020 - jarní prázdniny

20.2.2020 - třídnická hodina - výuka končí 12.35

Učivo týdne 17.2. - 21.2.2020

Český jazyk: tabulky vzorů - uč. 123 - 124, uč. 125/11, PS 35/3, 126/12 - do dom. sešitu - 1. odstavec, uč. 126/12 - 2. odstavec + samostatná práce, PS 35/4, uč. 126/13, 26/14 - dom. úkol, 127 - rámeček, 127/158, PS 35/5, uč. 128/16, 36/6,7,8, PS 36/6

Matematika: uč. 71/5 do ŠS, PS 7/2,3, uč. 72/3, PS 7/4,6 , uč. 72/1,2,5, uč. 73/1,2 - do ŠS, PS 8/1, DÚ - uč. 74/3 - 4 příklady, uč. 73/4- ŠS, PS 8/2,3,5

Vlastivěda: opakování kraje ČR, nížiny, uč. str. 7, PL 6

Přírodověda: uč. 46 - trávy, PS 22/2, třídění rostlin na louce

Hudební výchova: hudební nástroje str. 41, My jsme Valaši

                                                                       Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________

13.2.2020 jdeme na koncert - až na 10:30, vrátíme se možná o chvíli později než 11:40. Dejte dětem průkazku DP nebo

2 jízdenky.

Vybíráme 60,- Kč na koncert

Učivo týdne 10.2. - 14.2.2020

Český jazyk: uč. 117/1,2,3, PS 34/2, uč. 119/5 - vyvození vzorů podst. jmen rodu mužského, uč.120/6 - skupinová práce,120/7

Matematika: PS 6/1,2,3,4, osa úsečky, uč. 71/1, PS 7/1, procvičování písemného násobení - pracovní list, procvičování násobení PL

Vlastivěda: uč. 5,6 - starší doba kamenná - práce v počítačové učebně

Přírodověda: ekosystém pole, opakování uč, 42 a 43

Hudební výchova: hudební nástroje - uč. 41, My jsme Valaši str. 42

                                                                  Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________

 

13.2. 2020 - koncert, vybíráme 60,- Kč

Učivo týdne 3.2. - 7.2.2020

Český jazyk: uč. 114/5, uč. 115/7, PS 34/3,uč. 116/8, 116/9, diktát zaměřený na psaní koncovek podstatných jmen, 132/1,2,3

Matematika: PS II. str. 3/1,2,3,4,5, uč. 64/1,2,5, PS 4/1,2, PS str. 4/3,4,5, římské číslice - uč. 68, PS 5/1,2,3,4,5, procvičování písemného dělení a násobení, PS 5/6

Vlastivěda: uč. str. 4, PL str.5, procvičování učiva na IT

Přírodověda: procvičování na IT - ekosystém pole - rostliny a živočichové, opakování a doplnění znalostí na IT

Hudební výchova: Valčík - str. 39 - docvičení, noty, vytleskávání 3/4 rytmu, dirigování 3/4 taktu

Aj Korenčiaková: uč. str. 38,39; PS: 39; žáci by měli umět odpovídat na otázky: When have you got Music? What do you do in Art?

úvod do určování času

 

                                                      Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________________________________________

 

31.1.2020 - pololetní prázdniny

Vysvědčení se rozdává 30.1.2020 4. hodinu, výuka končí 11.40, 11.40 již děti budou po obědě

30.1.2020 jsme provedli sebehodnocení v žákovské knížce na str. 17 - prosím o vyplnění i u nepřítomných žáků

Učivo týdne 27.1. - 31.1.2020

Český jazyk: uč. 108/9, 109/10,11, PS 33/5, uč. 110/1, uč. 111/2,  uč.123/3, uč. 112/4, 113 - tabulka, PS 33/2

Matematika: uč. 127/2, PS 47/1,2,3,4, uč. 128/1, PS 48/2, PS 48/3,4, PS 29/18, PS 29/19,20,21,22

Vlastivěda: cestujeme po ČR - uč. 48 - 51 - práce s mapou - vyhledávání podle značek na mapě, jízdní řád uč. 53 - orientace v jízdních řádech

Přírodověda: ekosystém pole - rostliny - třídění - uč. 38 - 39

Hudební výchova: zpěv uč. 39, dirigujeme 3/4 takt půlová pomlka, rytmus - vytleskávání str. 34, opakování not

                                                                              Eliška Zdražilová

_________________________________________________________________________________________________________

21.1 - 23.1. sběr starého papíru

Učivo týdne 20.1. - 24.1.2020

Český jazyk: uč. 98/3,99/4,5, uč. 101/1, 102/1,PS 32/41, PS 32/2, uč. 104/4,105/5,uč. 105,106, PS 32/3,4,uč.104/2, 108/8

Matematika: pololetní písemná práce, PS 42/1,2,3, PS 45/5, PS 43/1,2, rýsování čtverce a obdélníka uč. 125/2,3, PS 43/3,4, obvod trojúhelníka - uč. 127, PS 46/1,2

Vlastivěda: uč. str. 44 - 45, uč. 46 - 47

Přírodověda: uč. 40 - 41 ptáci, PS 21/1,2, savci - uč. 41 - 42, třídění rostlin - do sešitu, uč. 39 - 40

Hudební výchova: opakování not, Voděnka studená - str.31

                                                                                            Eliška Zdražilová

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.1.2020 - třídní schůzky 17.30

17.1.2020 - pololetní písemná práce z jazyka českého

20.1.2020 - pololetní písemná práce z matematiky

Učivo týdne 13.1. - 17.1. 2020

Český jazyk: PS 31/6,7, uč. 93/2,98/1, pololetní písemná práce

Matematika: PS- 27/10,11, 28/12 ,13, PS 28/15,17, PS 29/1,2, pravý úhel - uč. 120, PS 41/1,2,uč. 119/5,uč. 121/1,2

Přírodověda: čas - učebnice str. 35, PS str. 19, uč. 36 - třídění živočichů

Vlastivěda: uč. 38,39

Hudební výchova:

Anglický jazyk: pololetní test, rozbor testů, školní předměty- nová slovní zásoba

                                                                            Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Učivo týdne 6. - 10.1.2020

Český jazyk: uč. 87/1,88/2, PS 29/1

                  8.1. uč. 89/2a,b, PS 30/3,4

Matematika:  kruh, kružnice, přenášení úseček, uč. 117/1,2,3,4

                 7.1. PS- 24/1-8   DÚ- PS 24/9,10

                 8.1. uč. 49/5 do šs, PS 25/11,12,13

Přírodověda:

Vlastivěda:

Hudební výchova: noty, křížek - uč.26, poslech Bach Sinfonia, zpěv Ó, řebíčku zahradnický - 29

AJ Korenčiaková: opakování na test, DÚ: zopakovat: slovíčka -barvy, hudební nástroje, zelenina, ovoce, zvířata; gramatika: I can/ can´t, I like/ I don´t like, I hate, odpovědi na základní otázky: Where are you from? Have you got a pet? Do you like pizza?

                                                                                   Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

17.12. - 19.12.2019 probíhá sběr starého papíru

Informaci o školní družině během vánočních prázdnin naleznete na úvodní stránce

20.12.2019 - výuka končí 11.40 - podepište informaci v ŽK

18.12. - koncert  na 10.30 - prosím průkazku DP nebo 2 jízdenky

Učivo týdne 16.12. - 20.12.2019

Český jazyk: uč. 78/15,16, str. 79/1, 80/2, 80/3, tvorba pozvánky, 81/4,5,6, 83/1,2,3,4

Matematika: PS 23/2,3, 43/6,7,8, PS 23/4,5, uč. 44/2,3, PS 36/2,4,5, str. 37,38,39

Přírodověda: vlastnosti látek uč. 34 + PS 16

Vlastivěda: uč. 33

Hudební výchova: koledy

                                                                 Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

18.12. jdeme na koncert - vybíráme 70,- Kč

Učivo týdne 9.12. - 13.12.2019

Český jazyk: uč. 72/1, PS 25/1, uč. 73/2,3,4, PS 25/2,3, PS 26/4, uč. 74/6,7,8, 75/9, 76/10,11,12, PS 27/7,8,10

Matematika: uč. 40/1,2,4, PS 22/1,2,3,4,5,6,7,8 PS 23/9,10, uč. 40/5,6, PS 23/11,1

Vlastivěda: uč. 32,33

Přírodověda: 32,33, PL horniny a nerosty

Hudební výchova: koledy

Anglický jazyk: přítomný čas prostý- procvičování- stolní hra

                                                              Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 2. - 6.12.2019

Český jazyk: uč. 61/3,4, uč.62/5, PS 20/3,2, uč. 61/4, 64/, PS 20/2 - dole, uč. 66/5,6,7, 68/2

Matematika: PS 20, uč. 39/1, PS 21/9,10,11,12,14,13,15,16,17,18 uč. 39/2,3,4

Vlastivěda: uč. 29,30 - dole. PL 16, uč. 31

Přírodověda: uč. 30,31

Hudební výchova: uč. 46,48

AJ Korenčiaková: uč. 36,37;  PS: 16,17,18

 

                                                              Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

Pozor : na 4.12. 2019 přinést odmaštěnou zavařovací lahev zbavenou nálepek

Učivo týdne 25. - 29.11.2019

Český jazyk: uč. 59/1,2,3 PS 18/1, uč. 59/4,5, PS 19/4,2,3, uč.60/5, 59/4 - určování slovních druhů,61/2, PS 19/1

Matematika: polopřímka uč. 113(111) /1,2,3,4,5 PS 33/1,2, 3,4, PS 36/3, PS 36/1, uč. 37/4b,5 , 38/2,3,4, PS 20/2

Vlastivěda: práce s mapou uč. 26, 27, 28

Přírodověda: uč. 28, PS 13/1,2, uč. 29

Hudební výchova: Išla Marina

AJ Korenčiaková: uč. str. 32,33,34; PS: str. 32

                                                            Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________

Pozor:

Vybíráme 60,- Kč na výchovný koncert 25.11.2019

Učivo týdne 18. - 22.11.2018

Český jazyk: diktát 57/7, uč. 57/2, 58/3, PS 17/1, PS 17/2,3,4, uč. 58/4,5, PS 18/5, uč. 59/6, PS 18/6 ,uč. 66/3

Matematika: PS 18/14,15, 16, 19/17,18, PS 19/19,20,23 , PS 19/21,22, uč. 36/1,245, PS 20/1, uč. 37/1, 2,3,4

Vlastivěda: uč. 23,24, PL 15/7 , uč. 25

Přírodověda: herbář - vyhodnocení domácí přípravy,  uč. str. 28, PL 12/9b

Hudební výchova: uč. str. 20, Pan doktor Janoušek

                                                                   Eliška Zdražilová

____________________________________________________________________________________________________________

Pozor:

18.11.2019 - třídní schůzky od 17.30 - prosím o účast . Za účast předem děkuji.

19. - 21.11.2019 sběr papíru

15.11.2019 - proběhla 2. - 5. hodinu primární prevence

Učivo týdne 11. - 15.11.2019

Český jazyk: - písemná práce , uč. 55/2, 56/3,4,5, PS 15/1, uč. 56/6 ,uč. 57/7, PS 16/2,4

Matematika. PS 17/1,2,4,6, písemná práce, PS 17/3,5,8,9, 18/10,11,12,13

Vlastivěda: 17. listopad - práce v počítačové učebně

Přírodověda: uč. 25,26, PS 12/7,8

Hudební výchova: Pan doktor Janoušek - zpěv

Anglický jazyk:  uč. str. 30, PS: 28; 29/ 3. Korenčiaková

                                                                           Eliška Zdražilová

 

_________________________________________________________________________________________________________

Pozor:

11.11 .  čtvrtletní práce z jazyka českého

12.11.   čtvrtletní práce z matematiky

18.11. od 17.30 jsou třídní schůzky.

11.11. třídnická hodina 11.50 - 12.35

Učivo týdne 4. - 8.11.2019

Český jazyk: uč. 53,54, PS 14/1, 15/2, 15/5, 15/3,4, 14/6, uč. 55/5 , 64/1

Matematika: PS 16, 31/4, 32/3,4, 16/8, uč. 35/2,3,5 . PS 16/9, uč. 35/4,5,6,7, opakování na písemnou práci

Vlastivěda: uč. 20,21, PL 13, práce s mapou a buzolou

Přírodověda:uč. 23,24, PL 10/3, 11, opakování učiva - přírodní společenstvo les 

Hudební výchova: str. 18

AJ Korenčiaková: uč. str. 30/1, slovní zásoba : první sloupec 30/4

                                                               Eliška Zdražilová

_________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 21. - 25.10.2019

Český jazyk: uč. str. 49,50,51,52, PS str. 13,14/4,5

Matematika: uč. str. 34,35, PS str. 14,15, 31/4, 32/1,2

Přírodověda. uč. 20,21,22, PL 11/4

Vlastivěda: uč. 18,19, PL 11, význam státního svátku 28.10. 

Hudební výchova: zpěv str. 17, dirigování

Připomínám volno v týdnu 28.10. - 1.11.2019

                                                                               Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________

Pozor

28.10. státní svátek, 29. - 30.10. podzimní prázdniny, 31.10 a 1.11.2019 ředitelské volno

Učivo týdne 14. - 18.10.2019

Český jazyk: uč. 41 - 48, PS 12/6

Matematika: uč. 28 - 33, PS 12,13,14/18

Vlastivěda: uč. 16,17,18, PL 10,11

Přírodověda: uč. 7,20, PL 4/4, 9/4, 10/1,2, sbírat listy - alespoň 10 a připravit herbář podle návodu v pracovním sešitě str. 11,

                   termín odevzdání 20.11.2019

Hudební výchova: uč. 15 - docvičení

AJ (Kor)- uč.- 24,25,26,27; ps: 22, 23, 24, 25

                                                  Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________________________________________

Pozor

11.10. 2019 - divadlo až od 10.00 hodin, děti si přinesou pomůcky na 1.,2.,5. hodinu. Dejte dětem průkazky DP nebo jízdenky.

Učivo týdne 7.10. - 11.10.2019

Český jazyk: uč. str. 33,34,35,36,37,38,39,40, PS 10,11, 12/5

Matematika: uč. str. 20,21,27, PS str. 9,10,11

Vlastivěda: uč. str. 15, PL 9

Přírodověda: uč. str. 15,16,17, PS 8/1,2, 9/3

Hudební výchova: uč. str. 15

AJ: Uč: 20,21; PS: 20, 21, slovní zásoba k tématu Jídlo- slovní hry, písničky

                                                      Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

Pozor

10.10.2019 - 11.50 - 12.35 třídnická hodin

11.10.2019 - divadlo Malý princ - vybírám 70,- Kč

 

Učivo týdne 30.9. - 4.10.2019

Český jazyk: uč. str. 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 30/7,8, 31/9, PS str. 9/12,13

Matematika: uč. str. 82, 83, 84, 85,  PS str. 34, 35

Vlastivěda: uč. 12, 13, 14

Přírodověda: uč. str. 13,14, PS str. 7/8 - založení pokusu

Hudební výchova :  str. 14 

AJ (Kor)- Populární sporty v různých zemích, počet hráčů v týmech jednotlivých sportů. Nové téma: Záliby

             Prosím zopakovat: 1. sloveso "can" 2. slovní zásobu: uč. str. 14/1, 16/1 19/4 

                                                                                                 Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

POZOR: 10.10.2019 v době 11.50 - 12.35 bude třídnická hodina

Učivo týdne 23. - 27.9.2019

Český jazyk: uč. str. 19 - 23/1, PS str. 7 - 9/10

Matematika : převody jednotek hmotnosti, délky a času, zaokrouhlování, uč. str.18 - 19, 111/3,4 , PS str. 7 , 8

Přírodověda: uč. str. 10,11

Vlastivěda: uč. str. 10,11,12, PS str. 6/1,2

Hudební výchova : str. 11

AJ (Kor)- Záliby- jaké záliby má můj kamarád, moje sestra, mama, atd. ; nová slovíčka- hudební nástroje a sporty, sloveso "can"- kladné, záporné věty, otázky, krátke odpovědi.

                                                        Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

17.9.2019

Důležité sdělení: Ve dnech 31.10. a 1.11.2019 je vyhlášeno ředitelské volno .

                                                                              Eliška Zdražilová

Učivo týdne 16. - 20.9.2019

Český jazyk: uč. str.  14 - 17, PS str. 4 ,6, 7

Matematika: uč. str. 13 - 17 , PS str. 6, 31/1,2,3

Přírodověda: uč. str. 8,9

Vlastivěda: uč.str. 8,9

Hudební výchova: Oh Raja - zpěv, synkopa - uč. 9,10

AJ: Korenčiaková: věty s There is/ There are, přídavná jména

                                                                      Eliška Zdražilová

13.9.

AJ (Kor) Přivlastňování (mum´s book; his/her) ; vazba There is a / There are.

______________________________________________________________________________________________________

12.9.2019

Učivo týdne 9. - 13.9.2019

Český jazyk: uč. str. 10 - 13, PS str. 2 - 3

Matematika: uč. str.- 7 - 11, PS str. 4 - 5

Přírodověda: uč. str. 4, PS str. 4

Vlastivěda: uč. str. 6 - 7

Hudební výchova: uč. str. 5, poslech - Dvořák Symfonie č 9

                                                                                     Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________

6.9.2019

Učivo týdne 2. - 6.9.2019

Český jazyk: opakování - uč. str. 7 - 9, PS str.1

Matematika: opakování - uč. str. 5 - 6, PS str.3

Vlastivěda: uč. str. 5, PL str. 4/1,2,3 , práce s mapou

                                                                   Eliška Zdražilová

ANGLICKÝ JAZYK

6.9.2019 Úvodní hodina, Seznamování s učivem, pozdravy, sebeprezentace

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9.2019

Vážení rodiče,

3. - 5.9.2019 probíhá sběr strého papíru.

                                                      Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.8.2019

Vážení rodiče,

zdravím vás všechny před začátkem nového školního roku.

 

Důležité informace vedení školy, které se týkají prvního školního týdne.

2.9.2019 neparkujte, prosím ,před budovou školy, výuka probíhá 1 hodinu, konec výuky 8:45, oběd pro zájemce zajištěn od 9:00

3.9.2019 výuka probíhá 4 hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40

4.9.2019 výuka probíhá 4 hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40

5.9.2019 výuka podle rozvrhu probíhá 4 hodiny - konec výuky 11:40

6.9.2019 výuka podle rozvrhu probíhá 4 hodiny - konec výuky 11:40

V dalším týdnu již probíhá plná výuka podle rozvrhu.

 

Od 3.9. budeme podepisovat sešity. ukládat výkresy, vybavené kufříky a cvičební úbory, aby od čtvrtka mohla probíhat výuka podle rozvrhu. 2.9. dejte tedy dětem věci, které byly uvedeny

na seznamu pomůcek, který jste obdrželi na poslední třídní schůzce minulého školního roku.

Po obdržení žákovské knížky vyplňte dětem příslušné informace, abych mohla udělat kontrolu, zda nedošlo ke změně adresy, telefonního čísla a pod .

Pozor: Při absenci dítěte je nutné dítě nejpozději do 3 dnů omluvit.

Nová emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Sem , prosím, směřujte veškerou korespondenci .

Hezký konec prázdnin a úspěšný start do nového školního roku vám všem i vašim dětem přeje

                                                                                                                                                 Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29.8.2019

 Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020

 

  1 2 3 4 5 6
Pondělí Tv Č M Č Hv  
Úterý M Č Vl A Tv  
Středa A Č M Č
Čtvrtek Č M Vv Vv    
Pátek A Č M Vl  

 

                                                                                                                            Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________