_______________________________________________________________________________________________________

Pozor

28.10. státní svátek, 29. - 30.10. podzimní prázdniny, 31.10 a 1.11.2019 ředitelské volno

Učivo týdne 14. - 18.10.2019

Český jazyk: uč. 41 - 48, PS 12/6

Matematika: uč. 28 - 33, PS 12,13,14/18

Vlastivěda: uč. 16,17,18, PL 10,11

Přírodověda: uč. 7,20, PL 4/4, 9/4, 10/1,2, sbírat listy - alespoň 10 a připravit herbář podle návodu v pracovním sešitě str. 11,

                   termín odevzdání 20.11.2019

Hudební výchova: uč. 15 - docvičení

AJ (Kor)- uč.- 24,25,26,27; ps: 22, 23, 24, 25

                                                  Eliška Zdražilová

_____________________________________________________________________________________________________

Pozor

11.10. 2019 - divadlo až od 10.00 hodin, děti si přinesou pomůcky na 1.,2.,5. hodinu. Dejte dětem průkazky DP nebo jízdenky.

Učivo týdne 7.10. - 11.10.2019

Český jazyk: uč. str. 33,34,35,36,37,38,39,40, PS 10,11, 12/5

Matematika: uč. str. 20,21,27, PS str. 9,10,11

Vlastivěda: uč. str. 15, PL 9

Přírodověda: uč. str. 15,16,17, PS 8/1,2, 9/3

Hudební výchova: uč. str. 15

AJ: Uč: 20,21; PS: 20, 21, slovní zásoba k tématu Jídlo- slovní hry, písničky

                                                      Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

Pozor

10.10.2019 - 11.50 - 12.35 třídnická hodin

11.10.2019 - divadlo Malý princ - vybírám 70,- Kč

 

Učivo týdne 30.9. - 4.10.2019

Český jazyk: uč. str. 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 30/7,8, 31/9, PS str. 9/12,13

Matematika: uč. str. 82, 83, 84, 85,  PS str. 34, 35

Vlastivěda: uč. 12, 13, 14

Přírodověda: uč. str. 13,14, PS str. 7/8 - založení pokusu

Hudební výchova :  str. 14 

AJ (Kor)- Populární sporty v různých zemích, počet hráčů v týmech jednotlivých sportů. Nové téma: Záliby

             Prosím zopakovat: 1. sloveso "can" 2. slovní zásobu: uč. str. 14/1, 16/1 19/4 

                                                                                                 Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

POZOR: 10.10.2019 v době 11.50 - 12.35 bude třídnická hodina

Učivo týdne 23. - 27.9.2019

Český jazyk: uč. str. 19 - 23/1, PS str. 7 - 9/10

Matematika : převody jednotek hmotnosti, délky a času, zaokrouhlování, uč. str.18 - 19, 111/3,4 , PS str. 7 , 8

Přírodověda: uč. str. 10,11

Vlastivěda: uč. str. 10,11,12, PS str. 6/1,2

Hudební výchova : str. 11

AJ (Kor)- Záliby- jaké záliby má můj kamarád, moje sestra, mama, atd. ; nová slovíčka- hudební nástroje a sporty, sloveso "can"- kladné, záporné věty, otázky, krátke odpovědi.

                                                        Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

17.9.2019

Důležité sdělení: Ve dnech 31.10. a 1.11.2019 je vyhlášeno ředitelské volno .

                                                                              Eliška Zdražilová

Učivo týdne 16. - 20.9.2019

Český jazyk: uč. str.  14 - 17, PS str. 4 ,6, 7

Matematika: uč. str. 13 - 17 , PS str. 6, 31/1,2,3

Přírodověda: uč. str. 8,9

Vlastivěda: uč.str. 8,9

Hudební výchova: Oh Raja - zpěv, synkopa - uč. 9,10

AJ: Korenčiaková: věty s There is/ There are, přídavná jména

                                                                      Eliška Zdražilová

13.9.

AJ (Kor) Přivlastňování (mum´s book; his/her) ; vazba There is a / There are.

______________________________________________________________________________________________________

12.9.2019

Učivo týdne 9. - 13.9.2019

Český jazyk: uč. str. 10 - 13, PS str. 2 - 3

Matematika: uč. str.- 7 - 11, PS str. 4 - 5

Přírodověda: uč. str. 4, PS str. 4

Vlastivěda: uč. str. 6 - 7

Hudební výchova: uč. str. 5, poslech - Dvořák Symfonie č 9

                                                                                     Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________

6.9.2019

Učivo týdne 2. - 6.9.2019

Český jazyk: opakování - uč. str. 7 - 9, PS str.1

Matematika: opakování - uč. str. 5 - 6, PS str.3

Vlastivěda: uč. str. 5, PL str. 4/1,2,3 , práce s mapou

                                                                   Eliška Zdražilová

ANGLICKÝ JAZYK

6.9.2019 Úvodní hodina, Seznamování s učivem, pozdravy, sebeprezentace

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9.2019

Vážení rodiče,

3. - 5.9.2019 probíhá sběr strého papíru.

                                                      Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.8.2019

Vážení rodiče,

zdravím vás všechny před začátkem nového školního roku.

 

Důležité informace vedení školy, které se týkají prvního školního týdne.

2.9.2019 neparkujte, prosím ,před budovou školy, výuka probíhá 1 hodinu, konec výuky 8:45, oběd pro zájemce zajištěn od 9:00

3.9.2019 výuka probíhá 4 hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40

4.9.2019 výuka probíhá 4 hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40

5.9.2019 výuka podle rozvrhu probíhá 4 hodiny - konec výuky 11:40

6.9.2019 výuka podle rozvrhu probíhá 4 hodiny - konec výuky 11:40

V dalším týdnu již probíhá plná výuka podle rozvrhu.

 

Od 3.9. budeme podepisovat sešity. ukládat výkresy, vybavené kufříky a cvičební úbory, aby od čtvrtka mohla probíhat výuka podle rozvrhu. 2.9. dejte tedy dětem věci, které byly uvedeny

na seznamu pomůcek, který jste obdrželi na poslední třídní schůzce minulého školního roku.

Po obdržení žákovské knížky vyplňte dětem příslušné informace, abych mohla udělat kontrolu, zda nedošlo ke změně adresy, telefonního čísla a pod .

Pozor: Při absenci dítěte je nutné dítě nejpozději do 3 dnů omluvit.

Nová emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Sem , prosím, směřujte veškerou korespondenci .

Hezký konec prázdnin a úspěšný start do nového školního roku vám všem i vašim dětem přeje

                                                                                                                                                 Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29.8.2019

 Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020

 

  1 2 3 4 5 6
Pondělí Tv Č M Č Hv  
Úterý M Č Vl A Tv  
Středa A Č M Č
Čtvrtek Č M Vv Vv    
Pátek A Č M Vl  

 

                                                                                                                            Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________