12.10.Český jazyk

písemné opakování kapitoly: Stavba slova, PS 8/7, 9/10,11

Matematika PS 31

Přírodověda učebnice 13

 

8. - 12.10.

AJ (Čer.) ♥ - Unit 7 a Revision, spelling
     (PAU) - uč.str.16-17 (sloveso can), str.18/1 - poslech, čtení, překlad
                PS str.16-17 (DÚ - nová sl.zásoba z l. 7 - napsat, naučit)

10.10.

Český jazyk učebnice  29,30/5-8

Matematika učebnice 23, PS 10/8,9,10,12

Přírodověda učebnice 12

Čítanka 16-19, báseň na 17.10 strana 23

 

4.10.

Český jazyk PS 6,7/2-4

Matematika učebnice 21/1, PS 9/5-7

Vlastivěda učebnice 9

 

AJ (1.- 4.10.) PAU: uč.str.14-15 (str.15/6 - slovíčka!!), PS str.14-15 (15/5 - DÚ) - sloveso CAN

AJ (Čer.) ♥ - Unit 5,6

3.10.

Český jazyk učebnice 26,27/1,2

Matematika PS 9/1-4

Přírodověda učebnice 11, PS 5/1

Čtení 11,12

 

2.10.

Český jazyk učebnice 26/3,4

Matematika učebnice 20/1-5

 

1.10.

Český jazyk učebnice 25/2,1,2, PS 5/12-pokračování

Matematika PS 8

Vlastivěda učebnice 8, PS 5/2,3

Hudební výchova poslech 13, píseň 14

Čítanka 10-zpaměti na 10.10.

 

Učivo od 24.9. do 27.9.

Český jazyk učebnice 21-24

Matematika učebnice 16-19, PS 6,7

Vlastivěda(červená) 6,7

Vlastivěda(modrá) 8

Přírodověda 10

Čítanka 8,9 + Kníže Václav(papír)

- 28.9. státní svátek

- 5.10. ředitelské volno

AJ (PAU): Hobbies uč.str.12-13, PS str.12-13 (mimo cv.1), DÚ PS str.13/3 - 5 vět, uč.str.13 slovíčka - zapsat, naučit

 

27.9.

Český jazyk učebnice strana 24/4,5,1, PS 5/12-pokračování

Matematika učebnice strana 19, PS 7/3,4

Vlastivěda učebnice strana 8, PS 4/1,2

 

26.9.

Český jazyk učebnice 23,24/1-3

Matematika učebnice 18, PS 7/1,2

Přírodověda učebnice 10

Čtení: Kníže Václav - papír

 

25.9.

AJ (Čer.) ♥ - konverzace na téma "My desk", nová slovíčka - hobbies. Příště doplňovací diktát (PS 12/1)

Český jazyk učebnice strana 22,23/1-3

Matematika učebnice strana 17

 

24.9.

Český jazyk učebnice strana 21,22, cvičení 1, PS strana 5,cvičení 12-pokračování

Matematika učebnice strana 16, PS strana 6

Vlastivěda učebnice strana 6,7

Hudební výchova píseň strana 11, poslech strana 11

Čítanka strana 8,9 

 

 

Učivo od 17.9. do 21.9.

Český jazyk učebnice strana 15-20

Matematika učebnice strana 12-15, 111

Vlastivěda červená strana 5

Vlastivěda modrá strana 7

Přírodověda strana 8,9

21.9.

Český jazyk učebnice strana 20, PS 4/10

Matematika učebnice strana 111/1-8

Přírodověda učebnice strana 9

 

18.9.

Český jazyk učebnice strana 15-17, cvičení 1-3

Matematika učebnice strana 13, příklady 10-12, PS 4/13 a 5/16,17.20 - DÚ

AJ (17.9.-21.9.) PAU: uč.str.9-10, PS str.9, str.10/1 - DÚ. Hovoříme o bydlení, popisujeme dům, byt. Dále cvičíme spelling (doma procvičujte)

 

AJ (Čer.) ♥ - Unit 3 (popis, bydlení, jazykolamy, hry....)

Učivo od 10.9. do 14.9.

Český jazyk učebnice strana 11-14, PS strana 1,2

Matematika učebnice strana 8-12, PS strana 4

Vlastivěda(červená) učebnice strana 4, PS strana 4

Vlastivěda (modrá) učebnice strana 6,

Přírodověda učebnice strana 6,7, PS strana 4

Hudební výchova strana 5

Čítanka strana 4,5

 

Učivo 13.9.

Český jazyk učebnice strana13,cvičení 17, PS strana 1,cvičení 3,strana 2,cvičení 4

Matematika učebnice strana 10,11, PS strana 4,příklad 12

Vlastivěda(modrá) učebnice strana 6

AJ (PAU) - přivlastňovací ´s (uč.str.7, zápis v sešitech),PS str.6 (pokyny)
               nácvik anglické abecedy, spelling (děti mají v sešitech abecedu) - příští týden bude testík

AJ (Čer.) ♥ - kontrola DÚ, PS 9/3. Popis osob, věcí, zvířat, třídy.... pomocí přídavných jmen a procvičování there is/there are. - učebnice 9/4: do školního sešitu pod sebe 1 - 10 a psát pouze odpovědi.

Učivo 12.9.

Český jazyk učebnice strana 13, cvičení 16,17

Matematika učebnice strana 10, příklady 3-7

Přírodověda učebnice strana 6, PS strana 4/1,2

Čítanka strana 4,5

  

Učivo od 3.9. do 7.9.2018

Český jazyk učebnice strana 7-11

Čtení strana 3

Matematika učebnice strana 5-7, PS strana 3

Vlastivěda(modrá) učebnice strana 5

Přírodověda učebnice strana 4,5

Sběr papíru: 11.-13.9.

 

6.9.

AJ (Čer.) ♥ - seznámení s učivem 4. ročníku, opakování základních pokynů. DÚ - PS 6/1

  • pomůcky: 2 linkované sešity (slovníček, gramatika) - lze použít loňské, pokud mají ještě dost místa. Navíc (dobrovolné) desky, pořadač .... nebo něco takového na ukládání pracovních listů. Letos budou děti pracovat s pracovními listy trochu víc.

AJ (Pau) - seznámení, opakování pokynů, DÚ uč.str. 6/1 - přepsat pokyny do slovníku, naučit (zatím stačí pasivně = rozumět)

31.8. Informace o týdnu od 3.9. do 7.9.

        3.9. končí vyučování v 8.45 hod., od 9. hod je oběd

        4.9. - 7.9. končí vyučování v 11.40 hod.

 

Vážení rodiče,

vítám vás na webových stránkách na začátku školního roku 2018-2019.

Pomůcky pro tento školní rok:

sešit 513 -10x

sešit 420 - 3x + podložky a obaly

notový sešit

2 pera, tužka č.2 na rýsováni, tužky, kružítko, pravítko, nůžky, guma, ořezávátko, lepidlo

pastelky, roztírací pastely, voskovky, vodové a temperové barvy, tuš, inkoust, zmizík,

sada štětců, igelit na lavici, čtvrtky A3 - 30x

pytlík k lavici, pytlík na bačkory, cvičební úbor

složka na práce do lavice, obaly na sešity a učebnice, papírové kapesníky

Společná četba: Harry Potter - 1.díl

Těším se na spolupráci.

Z. Radvanová