30.9.

Český jazyk - pádové otázky, určování sloves - opakování, PS 5/12 - dokončení

Matematika učebnice 17

Přírodověda učebnice 10

Anglický jazyk - skupina Aj2, opakování části domu, There is, there are - DÚ - naučit se básničku. Moje záliby

V pátek 2.10. končí vyučování v 11.40 hod.

29. 9.

Anglický jazyk - skupina Aj2 - vazba There is, there are, za domácí úkol vymyslet křížovku pro ostatní se slovíčky z oblasti nábytku

Český jazyk - opakování pádových otázek, PS 5/12

Matematika - opakování násobků,  učebnice 17/1

Vlastivěda učebnice 8

Čítanka 13-15

Hudební výchova - píseň 14, poslech 11

25.9.

Český jazyk - opakování vyjmenovaných slov, PS 4/11

Matematika učebnice strana 110(112), PS 31/4,  strana 32

24.9.

Český jazyk - opakování vyjmenovaných slov, PS 3/8,9,  4/10

Matematika - opakování násobků, učebnice 16  

Vlastivěda učebnice 6

 23. 9. 

Anglický jazyk - skupina Aj2 - nábytek, vazba There is, there are; PS str. 10/1, DÚ PS str. 10/2 na úterý 29. 9. 2020

Vazba There is, there are, opakování abecedy, spelování

Dú: PS str. 9/3

trénovat spelování abecedy, každou hodinu bude krátký diktát na slovíčka

Český jazyk - opakování:  vyjmenovaná slova, slova nadřazená a podřazená,  PS strana 2/5,6,  strana 3/7

Matematika - opakování násobení a dělení, učebnice strana 15

Přírodověda učebnice strana 9

 

22.9.

Anglický jazyk - skupina Aj2 - vazba There is, there are; slovíčka dům, byt, nábytek

AJ : skupina Aj 1 - Vazba There is, trénujeme předložky on, under, at, behind, opakujeme abecedu

Dú: trénovat abecedu na slovíčkách

Český jazyk  - opakování vyjmenovaných slov, slova s písmenem ě, PS strana 1/13,  strana2/4

Matematika  - opakování násobků,  učebnice strana 14

Vlastivěda učebnice strana 7,  PS strana 4

Čítanka strana 11,12

Hudební výchova - píseň strana 11, poslech strana 9

 

21.9.

Český jazyk - opakování vzorců souvětí, určování základní skladební dvojice, učebnice strana 15,16/1,  PS strana 1/2

Matematika - opakování násobků, učebnice strana

Přírodověda učebnice strana 8,  PS strana 4

Čítanka strana 10,11

Anglický jazyk - skupina Aj2 - opakování slovesa have got, pokyny, abeceda - hláskování

18.9.

Český jazyk - opakování sloves, věta, souvětí, základní skladební dvojice,  učebnice strana 14, cvičení 18,19

Matematika učebnice strana 109(11),  PS 31, příklady 1-3

17.9.

Český jazyk - opakování sloves - osoba, číslo, čas,  učebnice strana 13, cvičení 16,17

Matematika - učebnice strana 12,  PS strana 3, příklady 1, 2, 3

Vlastivěda - učebnice strana 5,  PS strana 5/2

16.9.

Český jazyk - opakování sloves, učebnice strana 12, cvičení 15

Matematika učebnice strana 11

Přírodověda učebnice strana 7

Anglický jazyk - skupina Aj2 - malý test (have got, nemoci), abeceda

15.9.

Český jazyk učebnice strana 11, cvičení 11,  strana 12, cvičení 12, 13, 14

Matematika učebnice strana 10, příklady 4-10

Vlastivěda učebnice strana 6

Čítanka strana 8, 9

Hudební výchova poslech strana 7, opakování - notová osnova

Informace od p. uč. Chalupové: Schůzka na doučování bude ve středu 16.9. ve 14. hodin ve vestibulu u jídelny.

15. 9.

Anglický jazyk - skupina Aj2 - opakovaní na malý test, který bude zítra 16. 9. z nemocí a slovesa have got, opakování abecedy

 

11.9.

Český jazyk - opakování slovních druhů, vyjmenovaných slov

                    učebnice strana 10, cvičení 8,9

Matematika - opakování násobků, záměna sčítanců

                    učebnice strana 9, strana 10, příklad 3

14.9. vybírám 491 Kč za PS.

Anglický jazyk, skupina Aj2 - opakování - nemoci (procvičení dialog), sloveso I have got - středa 16. 9 - malý test na sloveso have got

10.9.

Český jazyk - opakování slovních druhů, vyjmenovaných slov

                    učebnice strana 10, cvičení 8(polovina)

Matematika - opakování násobků

                    učebnice strana 8, příklady 5-11

Vlastivěda - učebnice strana 4, PS strana 3/1

V pondělí 14.9. vybírám 491 Kč za pracovní sešity ( v žákovské knížce rozepsané)

Sběr: 15.9.-17.9.

 

9.9.

ČJ - opakování slovních druhů

       uč. str. 9, cv. 7

M - násobky čísel, procvičování násobení a dělení

Aj2 - oapkování - sloveso have got, nemoci a zranění

 

8.9.

ČJ -opakování slovních druhů

     uč.8,9, cv.5

M - Násobky čísel

     uč.6,př. 5-8,  uč.7,př.1-4

VL - uč.str.5

ČT - uč.str.4,5

HV - naučit se píseň str.5

Aj2 - opakování, sloveso like - tvoření otázky, krátké odpovědi, can - tvoření otázky, odpovědi, abeceda

 

7.9.

ČJ - učebnice strana 7,8, cvičení 3, 4

M - učebnice strana 5,6, příklady 1-4

PŘ - učebnice strana 5,6

ČT - učebnice strana 3,4

Aj2 - Opakování - slovesa like, love, hate

 

4.9.

Rozvrh hodin

P  ČJ   M   AJ   PŘ   ČJ

Ú  AJ   ČJ   M   VL   ČJ   HV

S  AJ   ČJ   M   PŘ   TV

Č  ČJ   M   PČ   VL

P  TV   ČJ   M   VV   VV

 

3.9.

Zítra budeme mít 2 hod. ČJ, 2 hod. M, 1 hod. VV.

Prosím o vyplnění žákovských knížek. Děkuji. 

 

 

2.9.

Zítra si děti přinesou všechny sešity a obaly - budeme podepisovat.

Dětem jsem rozdala:

- nabídku knížek

-kroužky pro školáky

- Informace o "Školní ulici"

- Kontaktní údaje - prosím o vyplnění. Zítra budu vybírat. Děkuji.

 

 

31.8.

Informace

Všichni žáci vstupují do školní budovy v rouškách!!!

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím všechny před začátkem nového školního roku.

Od tohoto školního roku budou děti chodit na hlavní budovu. Proto se sejdeme 1.9. v 7.50 hod. před budovou a společně půjdeme do třídy.

1.9.2020 - výuka trvá 1 hodinu-do 8.45 hod. Nepřezouváme se, není potřeba aktovka ani žádné pomůcky. Pokud dítě půjde na oběd - krupicová kaše - sdělte jim to. Oběd bude od 8.45 hod.

2.9.2020 - výuka 4. hod. - do 11.40 hod.

Děti budou mít připraveny k odevzdání všechny učebnice 3. třídy. Učebnice budou vygumované, slepené a podepsané. Mohou také nosit kufříky a další pomůcky.

V tomto školním roce mají děti možnost chodit do školního klubu (místo družiny). Kdo bude mít zájem o klub, přijde s lístkem od rodičů v 11.40 hod. do vestibulu nové budovy.

3.9.2020 -  výuka 4. hod. - do 11.40 hod.

Všichni by již měli mít ve škole veškeré pomůcky, budeme podepisovat sešity a připravovat se k zahájení výuky.

4.9.2020 - výuka 5. hod. - do 12.35 hod.

Budeme mít 2.hodiny ČJ, 2.hodiny M, a 1. hodinu VV.

Pokud si budete chtít pro děti zajistit kroužky, uvádím délku výuky v jednotlivých dnech

P    12.35

Ú    13.30

S    12.35

Č    11.40

P    12.35

Sledujte, prosím, pravidelně stránky naší třídy.

Těším se na spolupráci v nové školním roce.

Z.Radvanová