AJ 1. - 4.10. (For) - uč. str. 10, 11,  PS  str. 10,11 (konverzace, slovíčka, gramatika)

AJ 8.10-12.10. (PAU) - uč.str. 14 (+slovíčka str.15/7 - zapsat, naučit), rozhovory str.14 - nácvik ve dvojicích
                                 PS str.13 (příští týden test na př. čas průběhový)

AJ 8.10.-12.10. (For) - uč. str. 12, 13 a PS str. 12,13 (přítomný čas průběhový)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Probírané učivo od 10. září do 21. září 2018

 

V prvním školním týdnu, kdy se děti začaly učit jsme ve všech předmětem opakovali učivo 4. třídy. Cílem bylo připomenout dětem, co jsme se učili před prázdninami. V minulém týdnu jsme začali probírat nové učivo.

Matematika - začali jsme finanční gramotností, kdy se žáci nejdříve seznámili s ochranými prvky peněz a se základními pojmy (půjčka, úrok, atd.). V dalších hodinách jsme počítali příklady na téma finanční gramotnost. 

 

Čeština - národní a mateřský jazyk, slovo a jeho význam, základní dělení slov. Začali jsme také pracovat na projektu ke 100 letům republiky

 

Přírodověda - vesmír (kdy a jak vznikl, co obsahuje vesmír). Zároveň jsme s dětmi započali s projektem Řekněme ne plastům. 

 

Vlastivěda - husitské války (příčiny válek, důležité události, zbroj husitů a křižáků, proč války skončily)

 


AJ 10.-14-9. -učivo pro nepřítomné/sk.Fork./ -hláskování /spelling/,timetable,rozhovory-učeb.str.6,7,PS str.6

AJ 17.9-21.9 (PAU) - Pau: uč.str.8-9, PS str.8-9 (naučit vyprávění - My typical day, DÚ - PS str.10/1 - povolání)


21.9. Aj /For/-učivo pro nepřítomné : Free time-učeb.str.8-9,PS str.7,8.Procvičování spellingu-naučit názvy měsíců a datumy,sepsat si krátce My typical Monday za DÚ

AJ (24.9.-27.9.) -  PAU:  JOBS - uč.str.10-11 (poslech, vazba want to, slovní zásoba povolání), PS str.10-11


Přivítání

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránce naší třídy. Zde Vás budu informovat o dění v naší třídě a o chystaných akcích. Školní rok začíná v pondělí 3.9, kdy děti mají jednu vyučující hodinu. Od úterý do čtvrtka mají děti 4. vyučovací hodiny. V pátek 7.9. se děti pojedou děti plavat do Čelakovic (jedná se o společnou akci s Bártlovou školou). Rozvrh třídy najdete v dolní části stránky.

Těším se na vzájemnou spolupráci a dětem přeji úspěšný školní rok!

 

S pozdravem Mgr. Jakub Hromas

Ke stažení:
Download this file (Rozvrh 5.A.pdf)Rozvrh 5.A[ ]14 kB