PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY cool

 

24. 6. 2018

Dobrý den, posílám informace k týdnu od 25. 6. do 29.6.:

Od 25. 6. do 28. 6.  končí výuka v 11:40 hodin.

29. 6. vydávání vysvědčení od 8:00 do 8:45 hodin.

Upravený rozvrh:

Po - divadlo

Út - ČJ, Vl, Př 

St - ČJ, Vl, Př

Čt - sportovní den

Školní výbava - penál, žákovská knížka, pracovní sešity (ve škole),

                       - ve čtvrtek sportovní oblečení 

Někteří žáci neodevzdali učebnice!!!

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

17.6.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 18.6. do 22.6.:

ČJ - učebnice str. 197 až 201, 208 až 210

Vl - učebnice str. 66 - Západní Evropa, str. 67 - Jižní Evropa

Př - učebnice str. 65, 66, 67 

V pátek 22. 6. budu vybírat učebnice.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

Změna rozvrhu: v pátek 15.6. - poslední vyučovací hodina - přírodověda 

 

 

 

 

 

 

10.6.2018

Dobrý den, posílám informace od 11.6. do 15.6.:

ČJ - učebnice str. 193 až 197 (písemná práce - slovesa,  podmět a přísudek)

Př - učebnice str. 64

Vl - učebnice str. 66 - Západní Evropa (písemná práce - severní Evropa)

 

Připomínám třídní schůzky v pondělí 11.6. od 17:30 hodin.

 

Třídní celodenní výlet 14. 6. Blaník+ Vodní dům+ Želivka

Odjezd školy 8:00 - příjezd 15:00 (15:30) hodin

Výbava - baťůžek, svačina a pití na celý den, kapesné dle uvážení, pláštěnka

Obědy jsou odhlášeny!

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2018

Dobrý den, posílám přehled  učiva od 4.6. do 8.6. 2018:

ČJ - učebnice str. 184 až 192 + slohová cvičení str. 188 až 190

Vl - Severní Evropa- učebnice str. 68

Př - učebnice str. 63, 64 (Kožní soustava, Smyslová soustava)

V pondělí 4. 6.  "Den dětí" (školní výbava- sportovní oblečení, svačina a pití)

Výuka končí v 11:40.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

27.5. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 28.5. do 1. 6.:

Čj - učebnice str. 177 až 184

Vl - učebnice str. 65 + Východní Evropa

Př - učebnice str. 57, 58

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Školní výbava - do igelitové tašky si žáci připraví: sešit z vlastivědy, z přírodovědy, nějaký blok a vybavený penál

                    - pracovní listy k jednotlivým předmětům má paní učitelka Svozilová

 

Žáci, kteří na školu v přírodě nepojedou, se budou učit ve třídě a podle rozvrhu 5. B.

Po - Č    M   Př   PČ   TV    

ÚT - M   Č    Vl   Č     Inf/A    Inf/A

ST - Č    Vl   M   TV

ČT - M   Č    VV   VV   A

PÁ - Č    A    M    Č     HV

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

 Na pondělí ráno (14.5.) platí omezení parkování před školou z důvodu odjezdu I. stupně na školu v přírodě - více na webu školy.

13. 5. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva:

ČJ - učebnice str. 162 až 165

Vl - učebnice str. 64 - Jihovýchodní Evropa

Př - učebnice str. 53, 54

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

Matematika k 11.5.:

Desetinná čísla - umět zobrazit na číselné ose do řádu setin, pochopit vztah mezi desetinným zlomkem a desetinným číslem. Začínáme porovnávat desetinná čísla. Učebnice str. 98.

Geometrie - DÚ na pátek: dokončit síť ze skupinové práce, přinést síť krychle o hraně 6 cm + síť kvádru s rozměry 8 cm, 4 cm a 2 cm.

M. Březina

 

 

7. 5. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva:

Čj - učebnice str. 156 až 162

Vl - učebnice str.53 

Př - učebnice str. 50, 51

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

29.4.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 2.5. do 4.5.:

ČJ - učebnice str. 154 až 156 - Tvary rozkazovacího způsobu

VL - učebnice str.52, 53

Př - učebnice str. 48 až 51

Fotografování tříd - 3. 5.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

22.4. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 23. 4. do 27.4.:

ČJ - učebnice str. 150 až 154 

Vl - učebnice str. 50 až 53 

Př - učebnice str. 42, 43

S pozdravem I. Dvořáková

 AJ (Čer.) ♥ - vyjádření minulého času pomocí WILL nebo GOING TO

 

 

Matematika k 20.4.2018:

Dokončeny zlomky, byl napsán opakovací test. Od pondělí budeme začínat desetinná čísla.

Geometrie - DÚ č. 1: prac. sešit str. 50/5, 6 + 7 (dobrovolná) Pozn.: Pokud máte staré vydání, pak str. 42.

DÚ č. 2: podlepit a vystřihnout model pro náčrt krychle. Budeme začínat opakovat tělesa - krychle a kvádr.

Martin Březina

 

16.4. Matematika - probíráme zlomky; představa zlomku, určení části z celku. Jednoduché slovní úlohy. 

        DÚ: učebnice str. 92/9

        S pozdravem Martin Březina

 

15.4. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 16.4. do 20.4.:

ČJ - učebnice str. 147 až 151

VL - učebnice str. 46 Slovensko (ve středu - písemná práce- Evropa - povrch, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo)

Př - učebnice str. 41

30. 4.-  ředitelské volno

7.5.-  ředitelské volno

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

8.4.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 9. 4. do 13. 4.:

ČJ - učebnice str. 139 až 144, 145, 146 (písemná práce v úterý - 10. 4. - téma: přídavná jména, zájmena, číslovky)

Vl - učebnice str. 60, 61, 62, 63

Př - učebnice str. 41 (pětiminutovka - Polární pás)

Připomínám: 9. 4. od 17:30 hodin - třídní schůzky

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

Matematika k 6.4.2018:

Žáci psali III. čtvrtletní písemnou práci (mají jako DÚ pokusit se o kompletní řešení - na pondělí!). Aktuální učivo - začali jsme opakovat zlomky, resp. úvod do zlomků. Klíčové je vybudovat představu zlomku a jeho umístění vedle dalších zlomků.

Geometrie - obdélník, čtverec, trojúhelník - důraz na přesnost a kvalitu rýsování. Dále umět vypočítat obvod a obsah (pouze obdélník a čtverec).

Více během třídních schůzek.

Pozn. Pokud vaše dítě prověrku nedoneslo, je dole v příloze v elektronické podobě.

 

 

 2. 4. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva od 3. 4. do 6. 4.:

ČJ - učebnice str.134 až 139 - Číslovky

Vl - učebnice str.60 - Podnebí ( písemné opakování - Vodstvo)

Př - učebnice str. 39, 40 - Polární pás (pětiminutovka - Mírný pás)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

Matematika k 27. 3. 2018:

Dne 5. 4. píšeme III. čtvrtletní písemnou práci - cvičnou žáci dostanou jako DÚ.

Po Velikonocích budeme začínat zlomky.

Aktuální učivo: práce s daty - zpracování do grafu, čtení grafů. Pracovní sešit str. 20, učebnice str. 90.

Procvičujeme úlohy na logiku - v učebnici a prac. s. kapitola " Chytrost nejsou žádné čáry" 

 

 

29. 3. Velikonoční prázdniny

2. 4. Velikonoční pondělí

9. 4. Třídní schůzky od 17:30 hodin

25.3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 26.3. do 28.3.:

ČJ - učebnice str. 126, 130 až 133 -opakování - zájmena

VL- učebnice str. 54, 55,56, 57

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

9. 4. 2018 Třídní schůzky od 17:30 hodin

 Matematika k 18.3. 2018:

Aritmetika - dokončeno převádění jednotek plochy, slovní úlohy na využití výpočtu plochy. Začínáme opakovat aritmetický průměr.

Opakování – plošné jednotky II.

 1. Pan Petr má strop tvaru obdélníku s rozměry 8 m a 5 m. Tento strop chce obložit pěnovými deskami tvaru čtverce s délkou strany 40 cm. Kolik balení bude potřebovat, když v jednom balení je 10 desek? Kolik za to zaplatí, když jedno balení stojí 750 Kč?
 2. Urči plochu uvedeného pozemku:
 3. Kluziště má tvar obdélníku se stranou délky 160 decimetrů a plochou 432 m2. Jaký je jeho druhý rozměr?
 4. Doplň:

6 a =                                    m2                                                                                                27 cm2 =                        mm2         

1300 dm2 =                       cm2                                                                                                9 ha =                             m2

 1. Zahrada má délku 25 metrů a šířku 19 metrů. Majitel zjistil, že na každé 2 m2 potřebuje jednu konev o objemu 10 litrů. Kolikrát asi bude muset jít naplnit konev, když chce zalít celou zahradu? Kolik litrů vody na zahradu spotřebuje?

      

 

 

Geometrie - obvody čtverce a obdélníku, opakujeme rýsování zákl. geometrických útvarů - obdélník, čtverec, trojúhelník.

Prověrka: Opakování – trojúhelník, čtverec, obdélník

 1. Sestroj čtverec ABCD se stranou délky 75 mm. Vypočítej jeho obvod
 2. Sestroj obdélník KLMN s rozměry: KL = 6 cm, LM = 4 cm. Vypočítej jeho obvod.
 3. Sestroj trojúhelník RST , je-li dáno:

r =8 cm, s = 4 cm, t = 5 cm. Nezapomeň na náčrt.

Žáci mohou samostatně pracovat s pracovním sešitem, vyřešené úlohy rád zkontroluji. 

S pozdravem Martin Březina

 

 

18. 3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 19.3. do 23.3.:

ČJ - učebnice str. 122 až 126

Vl - učebnice str. 45, 54, 55 - Evropa

Př - učebnice str. 39,40 - Mírný podnebný pás

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

11. 3. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 12. 3. do 16. 3.:

ČJ - učebnice str. 116 až 122 - Zájmena

Vl - učebnice str.39 až 44, Opakování- Praha , ČR, EU

Př - učebnice str. 39 - Mírný pás (pětiminutovka - Subtropický pás)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

Matematika k 11.3.2018

Geometrie (zase až v pátek) - obvod čtverce a obdélníku, DÚ: učebnice str. 125/3,4

Aritmetika: na pondělí vypracovat  z učebnice str.87/14.

Byly dokončeny převody plošných jednotek, využíváme plošné jednotky v praktických úlohách ze života.

 

Dobrý den, posílám přehled učiva od 5.3. do 9. 3.:

ČJ  - učebnice str. 109 až 111, 115 až 118 - Přídavná jména

Př - učebnice str. 38 - Subtropický pás ( pětiminutovka - pouště)

Vl - učebnice str. 35,36 + Praha (začínáme červenou učebnici- zeměpisnou část)

S pozdravem I. Dvořáková

PČ - 14.3. : Budeme vytvářet textilní koláž, přineste si ústřižky různobarevných látek.

 

 

 

 

Matematika k 4.3.2018

Probíráme obsahy, řešíme slovní úlohy na obsah, převádíme plošné jednotky. Využívejte pracovní sešit k procvičování.

Geometrie - byla dokončena osová souměrnost, začínáme opakovat obvody obrazců. Zatím probrán pouze čtverec.

 

 

 

25.2.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 26.2. do 2.3.:

ČJ - učebnice str. 104 až 109

Vl - učebnice str. 47 až 49 + pís. opakování str. 48, od 5.3.  zeměpisná část vl. (červená učebnice)

Př- učebnice str. 37 -pouště + písemné opakování savany

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

Matematika k 23.2.:

Probráno - jednotky hmotnosti, byla napsána prověrka.

Aktuálně probíráme jednotky objemu, resp. opakujeme jejich převody + slovní úlohy ze života. Učebnice str. 82 - 84.

V pondělí budeme písemnou formou opakovat.

Žáci mohou samostatně pracovat v pracovním sešitě, str. 14 - 15.

Od pondělí začínáme plošné jednotky.

S pozdravem Martin Březina

Opakování – jednotky hmotnosti

 1. Řidič vezl na automobilu 7 tun brambor. Kolik pytlů o hmotnosti 10 kg je možné z nákladu brambor připravit?
 2. Do skladu přivezli:

rajčata

80 kg

cibuli

5 q

petržel

25 000 g

mrkev

3 000 g

ředkvičky

50 000 g

brambory

2 t

pórek

1 000 g


Kolik kilogramů zeleniny měli ve skladu?

 1. Doplň správně:

5 600 g =                      kg                        g                                    18 t =                              kg

2 t =                               g                                                        95 600 g =                             kg                               g

15 kg 300 g =                   g                                                     2 450 g =               2………..    450 ……………..

 1. Do dodávky naložili celkem 50 přepravek s ovocem. V přepravce bylo vždy 15 kilogramů ovoce. Samotná přepravka váží 3 kilogramy. Když dodávka najela na váhu, bylo zjištěno, že její hmotnost je s nákladem celkem 2 tuny. Jaká je hmotnost dodávky?
 2. Doplň

10 kg………………..10  000 g                                                            5 t……………………500 kg

120 g…………………..1 kg                                                               1800 g                         20 kg

 1. Jedno velké jablko má hmotnost asi 200 g. Kolik kilogramů jablek rozdá pan školník, když je ve škole 450 dětí?

 

18.2.2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva od 19.2. do 23.2.:

ČJ - učebnice str. 99 až 105 - Přídavná jména, opakování pod. jm., slohová cvičení str. 129 

Vl - učebnice str. 46, 47,48 + naučit se otázky na str. 48( v týdnu od 26.2. písemná práce)

Př- učebnice str. 37 - savany, pouště (pětiminutovka - tropický pás)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

Matematika k 5.2.:

Zítra prověrka na převody jednotek času

Aktuálně pracujeme s převody jednotek hmotnosti - akcent na využití v praxi, umět převádět jednotky zejména ve vztahu k tomu, co je žákům blízké (spotřeba potravin, hmotnosti dopravních prostředků, hmotnosti osobních věcí aj.)

Projekt - příprava výletu (odevzdat v týdnu od 19.2.)

Projekt – plánujeme jednodenní výlet                            Jméno:………………………………………….

Kam pojedeš?

S kým pojedeš?

Vstávání – v kolik hodin:

Cesta na autobus:

Odjezd autobusu:

Příjezd na nádraží:

Cena jízdenky:

Odjezd vlaku:

Doba jízdy vlaku:

Počet kilometrů jízdy vlakem:

Příjezd vlaku na místo:

Doba cesty na místo:

Prohlídka:

Vstupné:

Oběd:

Odjezd vlaku:

Cena jízdenky:

Doba jízdy vlaku:

Příjezd na nádraží:

Předpokládaný příchod domů:

Celkem zaplatíš:

                          jídlo:

                   doprava:                                                                          jiné:

Kolik času budeš v dopravních prostředcích?

                                              Kolik času půjdeš?

                           Kolik času strávíš prohlídkou?

Martin Březina

 

 

 

4.2. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 5.2. do 9.2.:

ČJ - učebnice str. 85 až 91

VL - učebnice str. 44, 45 (písemná práce - ve středu - od roku 1918 do 1939)

Př - učebnice str. 36 

Od 12.2. do 16.2. jarní prázdniny.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

Matematika k 31.1.2018:

Bylo probráno - převody jednotek času. Učebnice str. 76 - 77, pracovní sešit str. 10 - 11.

Procvičovat libovolné úlohy na jednotky času. převody jednotek času.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

28.1. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva od 29.1. do 2.2.:

ČJ - učebnice str. 83 až 85 + slohová cvičení str. 126, 127

VL - učebnice str. 42 až 44

1.2. ředitelské volno

2.2. pololetní prázdniny

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

23.1. 2018

Informace o výuce - v pátek 26.1. 2018

Z důvodu prezidentských voleb odpadne jedna vyučovací hodina( český jazyk /čtení). Výuka pouze do 12:35 hodin. Místo výtvarné výchovy půjdou žáci na výstavu s paní učitelkou Březinovou.

Vstupné je 20 Kč.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

21.1. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva od 22.1. do 26.1.:

ČJ - učebnice str. 79 až 85

Vl - učebnice str. 38, 39, 40, 41

Př- učebnice str. 32, 33 ( písemná práce - Měsíc)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

14.1. 

Informace ohledně učiva na pondělí -  15.1. návštěva divadla

- odpadne matematika a tělesná výchova

S pozdravem Dvořáková

 

 

 

14.1. 2018  

Informace o dnech volna:

1. 2. Ředitelské volno

2. 2. Pololetní prázdniny

12. 2. až 16. 2. Jarní prázdniny

 

 

 

 

 

14.1.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 15.1. do 19.1.:

ČJ - učebnice str. 75 až 79

Vl - učebnice str.36, 37 (písemná práce - 17.1. ve středu) Téma: od roku 1848 až 1914

Př - učebnice str. 31 

15.1. divadlo H.P. - Pražské pověsti

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

Matematika k 12.1. 2018:

Připravujeme se na pololetní písemnou práci, listy na opakování byly probrány v rámci domácí přípravy a procvičení v hodinách. Hlavní témata k opakování - trojúhelník, čtverec, obdélník, dělení, násobení, sčítání, odčítání, okrajově převody jednotek + slovní úlohy. Pokud někdo ještě potřebuje něco probrat, nabízím sezení v pondělí 15.1. od 13:30. Prověrku píšeme v úterý 16.1.2018.

Pozor - řada dětí má problém se zapomínáním úkolů!

S účinností od následující týdne budeme každý pátek mít geometrii - dohlédněte na pomůcky.

Pro nepřítomné - poslední opakovací list:

45 650 004 + 2 317 =

96 541 308 – 6 987 =

8 674 . 599 =

47 956 : 34 =

 1. Sestroj trojúhelník DFE, je-li dáno: d = 7 cm, e= 5 cm, f = 9 cm.
 2. Pavel má mít na výlet kapesné 50 euro. Kolik mu rodiče musí vyměnit našich korun, aby dostali 50 euro? Jedno euro se prodává za 26 Kč.
 3. Mirkův dědeček má důchod asi 15 000 Kč. Kolik euro je asi jeho důchod? Jedno euro opět počítej 26 Kč.

 

 

7.1. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 8.1. do 12.1.:

ČJ - učebnice str. 71 až 75 + slohová cvičení str. 68,69 (ve středu 10.1. pololetní písemná práce)

Vl - učebnice str. 34 až 36

Př - učebnice str. 29, 30 (ve čtvrtek 11.1. písemná práce)

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

Matematika k 5. 1. 2018

Aktuálně probíráme konstrukci trojúhelníku - učebnice str. 117

DÚ na pondělí: 117/5, 6

Dnes jsme psali prověrku:

Opakování – základy geometrie

 1. Sestroj čtverec ABCD, je-li dáno a = 55 m
 2. Sestroj k(S; r=35 mm)

Jaký má tato kružnice průměr?

 1. Sestroj úsečku CD, která má velikost 48 mm. Dále sestroj kružnici l  tak, aby úsečka CD byla jejím průměrem.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

 

Dne 8.1. 2018 v 17:30 hodin se budou konat třídní schůzky.

 

 

2.1. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva od 3.1. do 5.1.:

ČJ - učebnice str. 72, 73 + str.  67 - Přehled slovních druhů (naučit se)

Vl - učebnice str. 32 - Národ sobě

Př - učebnice str. 29 - Země

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 18.12. do 22.12.:

ČJ - učebnice str. 61, 62, 63, 64 - Slovní druhy

Vl - učebnice str. 28, 29 - Revoluční rok 1848

Př - učebnice str. 27, 28 - Planety (žáci pracují na projektu VESMÍR)

Ve středu 20. 12. výlet do Kouřimi (skanzen) odjezd od školy v 8:10 - návrat kolem 13:00 (žáci si vezmou s sebou svačinu, pití, kapesné dle zvážení rodičů)

V pátek 22.12. kino (Zázračná planeta) - odchod od školy v 7:30- návrat v 10:00, po té

VÁNOČNÍ BESÍDKA

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

Matematika k  15.12.2017

Probíráme učivo z geometrie - žáci mají umět sestrojit  přímku, polopřímku, úsečku + osu úsečky, orientovat se v základních geometrických pojmech (přímka, polopřímka, úsečka, bod, velikost úsečky, osa úsečky, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, obdélník, čtverec).

Nově opakujeme konstrukci obdélníku a čtverce pomocí rovnoběžek - kružítkem nanést velikost a poté udělat rovnoběžku.

Učebnice str. 112 a 113.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

10. 12. 2017  PROSINCOVÉ AKCE

 

19. 12. Vánoční trhy a dílničky ve škole od 14:00 hodin

20.12. Výlet do skanzenu v Kouřimi (další informace v ŽK)

22.12. Kino  od 8:00 hodin ( odchod od budovy školy v 7:30 hodin),  

          od 10:00 třídní - VÁNOČNÍ BESÍDKA

 

 

 

10. 12. 2017

Dobrý den, posílám učivo od 11. 12. do 15. 12.:

ČJ - učebnice str. 53 až 58 ( někteří žáci stále ještě neumí vyjmenovaná slova- přehled na str. 58)

Vl - učebnice str. 28, 29

Př - učebnice str. 27 Galaxie, Sluneční soustava, Planety

S pozdravem Iris Dvořáková

PČ - středa 13.12. - přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, barevný papír, bavlnku

 

 

 

8. 12. Matematika

Opakovat dělení dvojciferným dělitelem, procvičovat převody jednotek - délka, objem, hmotnost, čas (viz pracovní sešit)

Na pondělí si každý přinese rýsovací pomůcky.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

 

 

3.12. 2017

Dobrý den, posílám informace o učivu od 4. 12. do 8. 12.:

ČJ - učebnice str. 48 až 51

Vl - učebnice str. 26, 27 - Obrození

Př - učebnice str. 26 - Souhvězdí +( žáci pracují ve skupinách na projektu "VESMÍR")

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

26.11. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 27.11. do 1.12.:

ČJ - učebnice str. 41, 42 a 45,46, 47 + slohová cvičení str.112,113 - Jak se učit

Př - učebnice str. 25 - Slunce

Vl - učebnice str. 22, 24, 25

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

19. 11. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 20.11. do 24. 11.:

ČJ - učebnice str. 40 až 42, 45 až 47 + slohová cvičení str. 92 

Př - učebnice str. 24 - Význam půdy

Vl - učebnice str. 19 až 24

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

12.11. 2017

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva v týdnu od 13. 11. do 16. 11.:

17.11. Státní svátek

ČJ - učebnice str. 38, 39, 40 - čtvrtletní písemná práce ve středu 15. 11. 

Př - učebnice str. 23 - písemná práce ve čtvrtek 16. 11. téma - Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje+ vyjmenovat elektrárny

Vl - učebnice str. 18 - Reformy Marie Terezie a Josefa II.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

Matematika – 10. 11. 2017
Opakujeme početní operace s velkými čísly, učebnice do str. 62.
V úterý 14.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci – příprava ke stažení ZDE.
Martin Březina

 

5. 11. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 6. 11. do 10. 11.:

ČJ - učebnice str. 37 do 40 + slohová cvičení str. 61,62

Vl - učebnice str. 17 -  Marie Terezie

Př - učebnice str. 22  - Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

5.11. Přehled učiva - matematika

Aktuálně probíráme násobení trojciferným činitelem (učebnice str. 59), žáci mají umět násobení jednociferným a dvojciferným činitelem.

Pondělí -  v testu opakujeme dělení jednociferným dělitelem, např.  15 587 : 3 = ......

Nezapomeňte - od 17:00 konzultační schůzka pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

Martin Březina

 

 

31. 10. 2017

6. 11. od 18:30 informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří půjdou k přijímacímu řízení (gymnázia, sportovní školy). Schůzka se koná ve školní jídelně.

 

 

 

 

 

29. 10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 30.10. do 3. 11.:

ČJ - učebnice str. 34, 35, 36, 37

Vl - učebnice str. 15, 16

Př - učebnice str. 19, 20, 21

 

Třídní schůzka dne 6. 11. od 17:30 hodin.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou podzimní prázdniny.smile

 

23. 10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 23.10. do 25. 10.:

ČJ - učebnice str. 31, 32, 33, 34

Vl - učebnice str. 14, 15 - písemná práce 30. 10. (od příchodu Slovanů až po Bílou horu)

S pozdravem I. Dvořáková

 

19.10. Přehled učiva - matematika

Učebnice do str. 54, DÚ str. 54/15 poslední sloupeček

Pracovní sešit do str. 27 - žáci mohou počítat samostatně

Aktuální učivo: velká čísla - počítáme do desítek miliard, představa čísla, orientace - větší, menší, zápis čísel, porovnávání čísel, základní početní operace - +,-,.,:.

Žáci mají umět vynásobit libovolné číslo jednociferným číslem, násobit a dělit 10, 100, 1000, 10 000, 100 000...., počítat s velkými čísly, např. 300 . 300, 22 . 5 000 aj.

Řešení slovních úloh z praxe na velká čísla, např. nákup pěti autobusů v ceně jednoho 4 000 000 Kč - kolik zaplatíme, jak dlouho budeme spláce, když měsíčně zaplatíme 100 000 Kč aj.

Příští týden - násobení dvouciferným činitelem - procvičování, slovní úlohy

Případné dotazy - emailem, telefonicky.

S pozdravem Martin Březina

 

 

19.10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 16. 10. do 20. 10.:

ČJ - učebnice str. 28 až 30

Vl - učebnice str. 11, 12, 13

Př - učebnice str.16, 17, 18

V pátek 20.10. vyučování pouze do 11: 50( pouze 4 vyučovací hodiny). 

Na vyučování si žáci přinesou, čítanku, přírodovědu, matematiku.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

15. 10.2017

Dobrý den, posílám informace ohledně výletu do Plzně, který se koná v úterý 17. 10. 2017:

Odjezd od školy 7:30 - návrat okolo 16:00 hodin.

Obědy jsou odhlášeny.

Děti si s sebou vezmou baťůžek se svačinou a kapesné na drobné suvenýry. 

Program zajišťuje pán učitel Skočdopole, součástí je i návštěva planetária.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

9. 10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 9.10. do 13. 10. 2017:

ČJ - učebnice str. 24 až 29 + slohová cvičení str. 44

Vl - učebnice str. 9, 10, 11

Př - učebnice str. 12, 13 + str. 14 vypracovat samostatně

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

2.10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 2.10. do 6. 10.:

ČJ - učebnice str. 020 až 25 + slohová cvičení str. 43, 44

Př - učebnice str. 12, 13, 14

Vl - učebnice str. 7 - Nástup Habsburků + Rudolf II.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

27.9. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva na tento týden:

ČJ - učebnice str. 13 - 15, slohová cvičení str. 42, cv. 1,2

VL - stále opakujeme učivo 4. tř. - Jiří z Poděbrad, vláda Jagellonců

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

29. 9. 2017 - ředitelské volno

 

19. 9. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 18. 9. do 22. 9.:

ČJ - učebnice str. 9 - 13, slohová cvičení str. 18, 19

Vl - dějiny - učebnice str. 6 - opakujeme učivo 4. třídy

Př - učebnice str.9,11

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 14.9. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 11.9. do 15.9.:

ČJ - učebnice str. 7,8 - slohová cvičení str.18, cv. 1

Vl - učebnice str. 5,6 - opakujeme učivo 4. třídy

Př - učebnice str. 8, 9

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

5.9. 2017

Dobrý den, zasílám informace ohledně výuky:

5. 9. - 4 vyučovací hodiny - třídnické práce (vyplňování ŽK, školní řád, rozvrhy, chod třídy)

6. 9. - 4 vyučovací hodiny - třídnické práce (nadepisování PS, sešitů, dopravní výchova)

7. 9. - 4 vyučovací hodiny - dle rozvrhu

8. 9. - 4 vyučovací hodiny - dle rozvrhu

Přeji krásný den.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče a žáci,

vítám Vás na stránkách 5. A. Zde budete stejně jako v předešlém školním roce dostávat všechny důležité informace.

První informace se týká pondělního rozvrhu. Žáci budou mít pouze jednu vyučovací hodinu. Od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 budou již 4 vyučovací hodiny.

Druhá informace je ohledně stravování, kdy školní jídelna funguje již v pondělí 4. 9. 2017, po nahlášení tř. učitelce, další dny již normálně jako v běžném školním roce.

Přeji  dětem i Vám úspěšný vstup do nového školního roku 2017/ 2018.

S pozdravem tř. uč. Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

 

 

 

Ke stažení:
Download this file (Prověrka.pdf)Prověrka.pdf[ ]318 kB