4.2.Pro všechny,kdo mají zájem o anglický časopis,se kterým pracujeme v hodinách AJ ,se vyskytla možnost si jej doobjednat do konce února -nahlásit učitelce AJ za stejnou cenu 220,-Kč.Po tomto termínu již jen individuelně a tudíž bez slevy.Vyučující AJ


PAU

AJ 9.1. (PAU) - uč.do str.29, PS str. 28/1.2 a DÚ str. 29/6

AJ (23.1.-24.1.) - uč.do str.31, str.33/4 - slovíčka, PS do str.33

AJ (11.2.-15.2.) - uč. str. 36-37, PS str.36-37 (po prázdninách opakovací test l-11-13, včetně slovesa TO BE a TO HAVE v min.čase!)

AJ (25.2-28.2.) - opakování učiva (test, prezentace miniprojektů o zvířatech, čtení, překlad, časopis R&R

AJ (4.3-8.3.) - uč.str.38-39, PS str.38,39/3 (časové údaje last, ago ve větách), četba časopisu R&R (Spring at the ZOO)

AJ (11.3.-14.3.) - uč.str.40, PS str.39/4,str.40 celá (slovíčka l.15)

AJ (18.3.-21.3.) - uč.str.41-42, PS str.41-42 (minulý čas slovesa CAN), DÚ - v sešitě- Ask your parents

AJ (25-28.3) - uč.str 43, PS str,43-44 (DÚ 44/3), opakujeme min.čas sloves BE,CAN, HAVE (bude test)

Probírané učivo od 12. listopadu do 16. listopadu 2018

Český jazyk - seznámení s psaním předpon s-,z-,vz- (dále procvičování psaní ě/je, ú/ů)

Matematika - pořadí matematických operací 

Geomterie - procvičování rýsování kruhu a kružnice

Vlastivěda - život v baroku

Přírodověda - podmínky pro život

AJ 19.11-23.11. (pau) - uč.str. 22-23, PS str.22-23 (datum v AJ - psaní i čtení, řadové číslovky 1.-31. - umět i napsat, měsíce v roce - bude test)

AJ 19.11-23.11. (For) - předložky, uč. str. 19 - 23, PS 19 - 23 (naučit se měsíce, roční období, psaní data v AJ)

AJ 26.11.-30.11. (PAU) - PS str.24/1, práce s anglickým časopisem -  Díkůvzdání (reálie - čtení, překlad, orientace v textu, křížovka), + sloveso TO BE v minulém čase (překlad, nácvik - zápis    v sešitě, naučit, budeme ověřovat testem), zopakovat také předložky času, někteří stále neumí!

AJ 3.12.- 7.12. (skup.spojeny) - sloveso to be v minulém čase (kladná i záporná věta, otázka- sešit, prac.listy), Christmas in Great Britain (časopis R&R)

AJ 10.12.-14.12. PAU - uč.str. 24-26/1,2, PS do str.26/1, 26/2 - DÚ, slovíčka uč.str.26 a 27


Probírané učivo od 5. listopadu do 9. listopadu 2018

Český jazyk - procvičování psaní ě/je. Nově jsme probírali psaní ú/ů.

Matematika - procivočování římských čísel, písemné násobení a dělení jsme procvičovali v průběhu týdně

Geomterie - rýsování kruhu a kružnice

Vlastivěda - bitva na Bílé hoře a její důsledky

Přírodověda - střídání ročních období.

 

AJ 1. - 4.10. (For) - uč. str. 10, 11,  PS  str. 10,11 (konverzace, slovíčka, gramatika)

AJ 8.10-12.10. (PAU) - uč.str. 14 (+slovíčka str.15/7 - zapsat, naučit), rozhovory str.14 - nácvik ve dvojicích
                                 PS str.13 (příští týden test na př. čas průběhový)

AJ 8.10.-12.10. (For) - uč. str. 12, 13 a PS str. 12,13 (přítomný čas průběhový)

AJ 15.10.-19.10. (PAU) - uč.str.15, PS str.15 - otázka na cenu (How much is it?), opakování číslovek, nácvik rozhovorů v uč. na str.14

AJ 15.10. - 19.10. (For) - gramatika: Present contunuous, uč. str. 14, 15, a PS str. 14 + naučit slovíčka

AJ 22.-25.10 (PAU) - uč.str.16-17, PS str.16-17, nácvik rozhovorů - nakupování, po prázdninách kontrola slovníčků!

AJ 31.10. - 2.11. (For) - uč. str. 16 - 17, PS str. 16,17

AJ 5.11. - 9.11. (PAU) - uč.str.18-19, PS str.18-19/3, naučit slovíčka (l.7+ slovíčka k div.představení - bude testík)

AJ 5. - 9.11. (For) - uč. str. 17, 18, PS str. 17,18

AJ 12.- 16.11. (PAU) - uč.str.20-22, PS str.20,21,22/1, příští hodinu opakovací test (lekce 5-7), začínáme opakovat řadové číslovky, měsíce v roce (DÚ do škol.sešitu opsat celou tabulku v uč. na str.22/4,naučit)

AJ 12. - 16.11 (For) - uč. str. 18, 19, PS 18, 19 - naučit předložky ze sešitu

___________________________________________________________________________________________________________________________

Probírané učivo od 10. září do 21. září 2018

 

V prvním školním týdnu, kdy se děti začaly učit jsme ve všech předmětem opakovali učivo 4. třídy. Cílem bylo připomenout dětem, co jsme se učili před prázdninami. V minulém týdnu jsme začali probírat nové učivo.

Matematika - začali jsme finanční gramotností, kdy se žáci nejdříve seznámili s ochranými prvky peněz a se základními pojmy (půjčka, úrok, atd.). V dalších hodinách jsme počítali příklady na téma finanční gramotnost. 

 

Čeština - národní a mateřský jazyk, slovo a jeho význam, základní dělení slov. Začali jsme také pracovat na projektu ke 100 letům republiky

 

Přírodověda - vesmír (kdy a jak vznikl, co obsahuje vesmír). Zároveň jsme s dětmi započali s projektem Řekněme ne plastům. 

 

Vlastivěda - husitské války (příčiny válek, důležité události, zbroj husitů a křižáků, proč války skončily)

 


AJ 10.-14-9. -učivo pro nepřítomné/sk.Fork./ -hláskování /spelling/,timetable,rozhovory-učeb.str.6,7,PS str.6

AJ 17.9-21.9 (PAU) - Pau: uč.str.8-9, PS str.8-9 (naučit vyprávění - My typical day, DÚ - PS str.10/1 - povolání)


21.9. Aj /For/-učivo pro nepřítomné : Free time-učeb.str.8-9,PS str.7,8.Procvičování spellingu-naučit názvy měsíců a datumy,sepsat si krátce My typical Monday za DÚ

AJ (24.9.-27.9.) -  PAU:  JOBS - uč.str.10-11 (poslech, vazba want to, slovní zásoba povolání), PS str.10-11


Přivítání

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránce naší třídy. Zde Vás budu informovat o dění v naší třídě a o chystaných akcích. Školní rok začíná v pondělí 3.9, kdy děti mají jednu vyučující hodinu. Od úterý do čtvrtka mají děti 4. vyučovací hodiny. V pátek 7.9. se děti pojedou děti plavat do Čelakovic (jedná se o společnou akci s Bártlovou školou). Rozvrh třídy najdete v dolní části stránky.

Těším se na vzájemnou spolupráci a dětem přeji úspěšný školní rok!

 

S pozdravem Mgr. Jakub Hromas

Ke stažení:
Download this file (Rozvrh 5.A.pdf)Rozvrh 5.A[ ]14 kB