Učivo od 10.12. do 14.12. 2018

Na pondělní VV prosím přinést dvě černé fixy -  jednu silnější a jednu tenkou.

Čj - uč.str. 99-102 a sloh str.92-93 (O knihách, čtení jako záliba)), PS str.24/1 a 25/4 (přídavná jména - třídíme podle vzorů - tvrdá, měkká, přivlastňovací)

Aj (PAU) - uč. str.26/2, poslech str.27/4, slovíčka str.27/7, PS str.25 - 26/1,2 - DÚ
             - práce s časopisem - Christmas in Great Britain

Př - planety sluneční soustavy (zajímavosti, referáty)

Vzhledem k nepřítomnosti paní asistentky Strejčkové se mění program výletu v úterý 18.12. - nepojedeme do centra, ale půjdeme na výstavu Staročeské Vánoce na zámek (výuka bude pouze 1. a 4. hodinu), dětem budu vracet 10,- Kč.

Učivo od 3. 12. do 7. 12. 2018

Ve třídě se objevila spála frown.

11.12. - divadlo HP - někteří ještě nemají zaplaceno! (2.a 3.vyuč.hodina)

ČJ - uč.str.88-91 a 95-98, PS str.21/5
      - na po 10.12. čtenářské deníky, na středu 12.12 naučit část básně Štědrý den (čít.str.47 - první dvě sloky z oddílu I.+ první tři z oddílu II.)

AJ (skup.spojeny) - min.čas slovesa to be (kladná věta, záporná věta, otázka - děti mají v sešitech). uč.str.24-25, PS str.24

Vl - uč. str. 19, 20, 21 ( písemná práce - Reformy Marie Terezie a Josefa II.) 

Př - uč. str. 28 (učivo o planetách - Merkur, Venuše, Země)

 

 

 

 

Učivo od 26. 11. do 30. 11. 2018

Na pondělí 3.12. na VV - černá tuš a pero (děti by měly mít v kufříku) + bílá pastelka nebo nejlépe  fixa

27.11.-29.11. sběr starého papíru (kontejner před starou budovou)

11.12. - divadlo HP

18.11. - výlet do centra Prahy, výstava betlémů (vybíráme 30,- Kč)

3.1.-4.1. - ředitelské volno, děti jdou do školy až 7.1.

ČJ - uč.str.80-86,87/2, 88/4, PS str.23 (opakujeme podstatná jména, gramat.kategorie a pravopis)       -na 10.12. připravujte čtenářské deníky

AJ - PAU -  PS str.24/1, práce s anglickým časopisem -  Shopping, Den díkůvzdání (čtení, překlad, orientace v textu, křížovka), + sloveso TO BE v minulém čase (překlad, nácvik - zápis    v sešitě, naučit, budeme ověřovat testem) + zopakovat předložky času (v sešitě)

Vl - uč. str. 18 - Josef II., + Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Př - uč. str. 28 - Galaxie, Sluneční soustava

 

 

 

Učivo od 19.11. do 23.11. 2018

ČJ - uč. str. 68-78, PS str.20-22 (opakujeme podstatná jména, určujeme gram kategorie - pád, číslo, rod, vzor)
      sloh - vyhledávání informace v textu - čtenářská gramotnost (uč-str.68-70)

Aj (PAU) - uč.str.23, PS str.22-23 (psaní data v Aj a jeho čtení, řadové číslovky 1.-31., měsíce - bude test, umět vše i napsat!)

AJ (For) - předložky, uč. str. 19 - 23, PS 19 - 23 (naučit se měsíce, roční období, psaní data v AJ)

Vl - uč. str. 17, 18 - Marie Terezie

26.11. bude pro zájemce možnost vánočního fotografování, cena za sadu 250,- Kč, info v ŽK
27.11. až 29.11. Sběr starého papíru. Kontejner opět u hlavní budovy
11.12. - divadlo HP (vánoční program) - vybíráme 50,- Kč

Př - uč. str. 26 - 27 (souhvězdí, galaxie)

 

 

Matematika - učivo k 16.11.:

V pondělí 19.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci - přípravu naleznete níže.

  I. čtvrtletní písemná práce z matematiky - nanečisto

  1. Vypočítej:

19 897 207 + 69 421 368 =                                                       85 607 006 – 36 403 941 =

8 006 213 +  4 309 =                                                                 127 687 000 - 1 000 029 =

  1. Zaokrouhli na miliony:

27 589 608 =                                                                                       9 409 657 =

  1. Narýsuj úsečku PR s délkou 74 mm. Vyznač osu o této úsečky. Průsečík osy o a úsečky PR označ S. Zapiš velikost úsečky PS.
  2. Velkoobchod v roce 2016 prodal zboží za 27 984 526 Kč. V roce 2017 prodal zboží za 31 561 217 Kč. O kolik korun více získal velkoobchod v roce 2017?
  3. Zapiš v uvedených jednotkách:

2 000 ml =                            l                                                                                     2 hl =                          l

16 000 mm =                     m                                                                               12 km =                            dm

7 000 g =                           kg                                                                              3 h =                                  s

  1. Rodina Novákova se rozhodla koupit chatu. Dědeček dal 258 000 Kč, tatínek o 317 500 Kč více než dědeček a strýc dal o 96 000 Kč méně než dědeček a tatínek dohromady. Z úspor po prababičce se přidalo 100 000 Kč. Kolik Kč stála chata?
  2. Doplň:

(598 + 1018) – 132 = ……………………..                             13 000 000 – ( 6 098 300 + 4 708) =………………….

8 018 701 - ……………………= 5 298                                   9000 – 307 . 6 =…………………………

 

Učivo od 12. 11. do 16. 11. 2018

ČJ - uč. str.64-67, 71-72, PS str.18-19 (opakujeme slovní druhy)

AJ - PAU - uč.str.22, PS str.20-21, začínáme opakovat řadové číslovky, měsíce v roce, DÚ - do škol.sešitu opsat tabulku str.22/4 - naučit,   příští  hodinu opakovací test (lekce 5-7)

AJ - (For) - uč. str. 18, 19, PS 18, 19 - naučit předložky ze sešitu

Vl - uč. str. 15, 16, 17 - Význam osvícenství

Př - uč. str. 25 - Slunce, PS str. 14 opakování půdy

      22. 11. TEST - uč. str. 19 - 24

 

 

Kdo si objednal anglický časopis, prosím o zaplacení částky 220,- Kč.
Platba za PS (kdo ještě neplatil) je 497,- Kč.

 

 

 

 

Učivo 5. 11. - 9. 11. 2018

ČJ - uč. str.56-63, str.64/1,2, PS str.17/a),b), v pondělí píšeme čtvrtletní písemnou práci (učivo za 1.čtvrtletí šk.roku)
      sloh - ve středu píšeme slohovou práci na téma Můj domácí mazlíček, možno doma promyslet - osnova v učebnici na str.60/2a)b)

Vl - uč. 15, 16, 17 ( písemná práce ve čtvrtek - J. A. Komenský)

AJ (PAU) - uč.str.18-21, PS str.18-19, naučit slovíčka (l.7 + slovíčka k div.představení), bude testík

AJ (For) - uč. str. 17, PS str. 16, 17

 

 

5.11. v 18.30 hodin se uskuteční v jídelně školy informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků, kteří půjdou k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia.

8.11. - divadelní představení Puss in boots - odchod od školy 7.40 !! Průkazky MHD s sebou.

 

                                                                                                                                                                                                                          

Učivo 31.10 - 2.11. 2018

ČJ - uč.str.51-55, PS str. 16 - stále opakujeme vyjmenovaná slova, prosím, cvičte i doma, děti zapomínají (možno využít doplňovací cvičení v učebnici)

Vl - uč. str. 14, 15

Př - Uč. str. 23 - 24, PS str. 14/Zopakujte si 

AJ - skupiny spojeny - téma Halloween + materiály k anglickému představení (8.11.), uč. str. 16 - 17, PS str. 16, 17

5.11. třídní schůzky od 17.30 (platba za PS - 497,- Kč)

6.11. - třídnická hodina (výuka končí ve 12.35)

8.11. - anglické představení Kocour v botách (čas bude upřesněn)

 

 

Učivo od 22.10.- 26.10.

ČJ - uč.str.46-50, PS str.14-15 (opakujeme vyjmenovaná slova), po prázdninách čtenářské deníky

Vl -

Př - Uč. str. 21 - 22 (vodiče, nevodiče, obnovitelné zdroje), příští týden - TEST

AJ - PAU:  uč.str.16-17, +str.19/4 (nová slovíčka), PS str.15-17, nácvik rozhovorů - nakupování, příští týden - kontrola slovníčků

5.11. - třídní schůzky od 17.30

29.10.-30.10. - podzimní prázdniny

26.10. - výjezd na Letnou (projekt ke 100.výročí vzniku republiky)

23.10- 25.10. - sběr starého papíru

 

21. 10. 2018

Dobrý den, posílám informace o učivu z vlastivědy:

- učebnice str. 12, 13

- DÚ  - učebnice str. 10, 11 - přečíst

Práce na projektu - k výročí " 100 let republiky"

- výlet na Letnou -Vojenské přehlídky -  oslavy k výročí založení republiky 

- výstava předmětů  ve třídě ( staré fotografie, obrázky, učebnice, hračky apod.) 

- referáty - téma - Významné osobnosti

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

Prosím na VV donést MP3 přehrávač nebo mobilní telefon a sluchátka s oblíbenou nebo zajímavou hudbou. Děkuji

 

Matematika - učivo k 19.10.:

Každý pátek máme geometrii - nutno mít rýsovací pomůcky. Opakujeme základní pojmy. DÚ: str. 35/2, 3, 4 a str. 36/5,6

(Učivo je v učebnici str. 110)

Aktuální učivo: Zaokrouhlování velkých čísel - DÚ: str. 18/6 a str. 19/ 3, 4

(Učebnice str. 34,35)

M. B.

 

 

 

26.10. (pátek)  jedou děti s pí.uč. Dvořákovou na Letnou na přehlídku ke 100. výročí vzniku Čs.republiky (svačina, pití, průkazka na MHD, akce je zdarma)

Učivo od 15. 10. do 19. 10. 2018

ČJ - uč.str.40-42 (přípony -ný, -ní, -ský), PS str.12-13

Vl - učebnice str. 9, 10, 11

Aj - PS.str. 14-15, otázky na cenu knih, filmů, odpovědi (How much is it? It´s ....), opakování číslovek

AJ  (For) - gramatika: Present contunuous, uč. str. 14, 15, a PS str. 14 + naučit slovíčka

 

17.10. -  naše třída byla vybrána na exkurzi do IQ Landie do Liberce, platba za akci 200,- Kč
(Odjezd od školy v 8 h, návrat přibližně mezi 14-15h, oběd budou mít děti odhlášený. Děti si vezmou svačinu, pití, kapesné dle uvážení - lze zakoupit občerstvení, suvenýry.)

8.11. - návštěva anglického představení Kocour v botách, vybíráme 80,- Kč

 

Učivo od 8. 10. do 12. 10. 2018

ČJ - uč.str. 33-39, PS str.9,10,11 - tvoření slov v jazyce, slovo odvozené, slovotvorný základ, opakovaní pravopisu - psaní předpon  roz-, bez-, od-, předpony s-,z-,vz- - nová látka, procvičovat!!
       +
sloh - uč.str.42-45

Vl - učebnice str. 7 - Jiří z Poděbrad, vláda Jagellonců

uč. str. 18 - 19

Aj - PAU: uč.str.14-15, PS str.14/1 - nová slovíčka z l.5, opakování číslovek, nácvik rozhovorů ve dvojicích uč.str.14/3

AJ - (For) - uč. str. 12, 13 a PS str. 12,13 (přítomný čas průběhový)

 

 

 

 

 

Učivo od 1.10. do 4. 10. 2018

ČJ - uč.str.27-32, PS str.7,str.9/6 (stavba slova. předpona - kořen- přípona - koncovka)

Vl - učebnice str. 6 - Husitské války + Jiří z Poděbrad

AJ - uč. str.12-13, PS str.12/1,2, DÚ str. 13/4 -první sloupec (obrázky se jmény osob, dolů napsat, co dělají) - přítomný čas průběhový

AJ  (For) - uč. str. 10, 11,  PS  str. 10,11 (konverzace, slovíčka, gramatika)

Př - uč. str. 16 a 17, PS str. 13/5, DÚ PS str. 13/6 

 

 

Prosím na PČ 4. 10. donést gumové rukavice a starší oblečení na převlečení.

Dne 18.10. jedeme do Valdštejnské jízdárny na výstavu F.Kupky spojenou s výtvarnou dílnou (vybíráme 60,- Kč)

V úterý 2.10. bude 5.vyučovací hodinu třídnická hodina (do 12.35)

Pátek 5.10. -  ředitelské volno

Učivo od 24. 9. do 27. 9. 2018

ČJ - 18-26 (Synonyma, antonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova cit.zabarvená), PS str.6

Vl - učebnice str. 6, 7 - stále opakujeme učivo 4. třídy (ve čtvrtek píšeme písemnou práci - téma: Karel IV.)

AJ - For: - My typical day, free time, uč. str. 9/ cv. 3 a 4, PS str. 9/cv. 2 a 3

     PAU:  JOBS - uč.str.10-11 (poslech, vazba want to, slovní zásoba povolání), PS str.10-11

Př - PS str. 9/1, 2 a uč. str. 15 - železné rudy

 

 

Učivo od 17.9. do 21. 9. 2018

V případě příznivého počasí v pondělí 24/9 navštívíme v rámci výtvarné výchovy výstavu První republika v Divadle HP, vybavte děti pro jistotu průkazkami MHD.

ČJ - uč.str.12-17 (opakování učiva 4.ročníku), příští středu děti píší slohové cvičení Můj zážitek z prázdnin (mohou si připravit), na pondělí báseň (děti dostaly básně vytištěné) - dbejte na přednes

M -

Př - Nerudní suroviny uč. str. 12 - 14

Vl - Opakování - str. 6, 7 - ( zelená učebnice - České dějiny)

AJ - Pau: uč.str.8-9, PS str.8-9 (vyprávění - My typical day, DÚ - PS str.10/1 - povolání)

 -učeb.str.7-8-čtení,překlad,PS str.7cv.3 a cv.4 máme za DÚ.Naučit se názvy měsíců a datumy /řadové číslovky/.

 

 

Učivo od 10.9. do 14.9. 2018

ČJ - uč. str.7-11, PS str.3-5 (opakování mluvnice)

M - opakování učiva 4.roč. - PS do str.7

Př - uč. str. 9 - 11, PS str.7/čtyřsměrka, cv. 3

Vl - opakování učiva 4. ročníku - str. 5 - (zelená učebnice - České dějiny)

Aj - Pau: uč.str.6-7,str.8/1 (opak.sl.zásoby - škol.předměty, otázka v přít.čase, činnosti ve škol.předmětech - bude testík!)
       Fork -hláskování-spelling,Timetable,rozhovory -učeb.str.6,7,PS str.6      PS str.6-7

5.10. - ředitelské volno

11.9-13.9. - Sběr starého papíru

Učivo od 6.9 do 7.9. 2018

ČJ - opakování - PS str.1-2

M -

Př - Opakování učiva 4. ročníku + uč. str. 8

Vl -

PROSÍM O VČASNÉ NAHLÁŠENÍ JAKÝCHKOLI ZMĚN (ADRESA, TELEFON, EMAIL)... DĚKUJI

Kdo jste v červnu podával předběžnou přihlášku do školního klubu, je třeba, aby děti nahlásily paní Hromasové, kdo bude do klubu skutečně docházet (některé děti to už udělaly).

Od 6.9. děti budou nosit učebnice, PS, sešity na všechny předměty dle rozvrhu (do pátku 4 vyuč.hodiny)

4.9. - 5.9. - výuka do 11.40 (třídnické hodiny - školní řád, ve středu nadepíšeme sešity)

6.9 - 7.9. - výuka dle rozvrhu (děti dostanou zítra), ale pouze do 11.40

/Pomůcky: v seznamu je překlep, čtvrtky formátu A4 (nikoli A5), omlouvám se smile/

 

Vážení rodiče,

vítám Vás po prázdninách na stránkách třídy 5.B.

Aktuální harmonogram prvního školního týdne je na stránkách školy, 3.9. mají děti pouze jednu hodinu, vezmou si jen přezůvky. Kdo půjde hned v pondělí na oběd, nahlásí mi ráno.

Seznam pomůcek, kterými je třeba děti vybavit, Vám zašlu mailem, děti ho dostanou v pondělí i vytištěný.

Přeji dětem veselé vykročení do nového školního roku a těším se na ně já i paní asistentka smile...

Petra Pauchová, tř.uč.