22.1.

Český jazyk učebnice 100,101/3

Matematika učebnice 44/12,13,,PS 22-příklady vpravo

Vlastivěda učebnice 37,38,  PS 26

 

21.1.

Český jazyk učebnice 99

Matematika učebnice 43

Čítanka 75-78

 

20.1.

Český jazyk učebnice 96,97

Matematika učebnice 42

Přírodověda učebnice 31-34

Čítanka 74,75 

 

 

17.1.

Matematika učebnice 121

Vlastivěda učebnice 24,  PS 6-8

AJ Korenčiaková: pololetní test, rozbor testů, práce s časopisem: Little Blue penguin, the Leap Year 

 

16.1.

Český jazyk učebnice 94/11-13,  95/14-16,1

Matematika učebnice 42/1,  PS 21/19,21

Hudební výchova: píseň 40, poslech 37

 

15.1.

Český jazyk učebnice 93/5,6,  94/7-10

Matematika - písemná práce

Vlastivěda učebnice 35,36,  PS 24,25-domácí úkol

 

14.1.

Český jazyk - písemná práce

Matematika PS 21/18,20,  příprava na písemnou práci

Čítanka 70-73

 

13.1.

Český jazyk učebnice 92,93/2-4,   příprava na písemnou práci

Matematika PS 20/10-12,  21/15-17

Přírodověda učebnice 29,30

Čítanka 67-70

 

6.1.- 10.1. Anglický jazyk

Opakování na test, DÚ: prosíme opakovat: přítomný čas prostý; řadové číslovky; I would like/ I like; časové předložky in May, in 2010, in summer, on June 5th; Minulý čas slovesa to be - was/ were.

AJ Štrynclová - ve čtvrtek 16.1. píšeme pololetní test. Zopakovat tvorbu záporu v přítomném čase prostém, dosavadní slovní zásobu, řadové číslovky, názvy měsíců a ročních období. 

10.1.

Matematika učebnice 119,120

Vlastivěda učebnice 23,24

 

9.1.

Český jazyk učebnice 89-91,  PS 22/7,8

Matematika PS 19,  20/7,8,9,13,14

Hudební výchova píseň:35, poslech:35

 

7.1.

Český jazyk učebnice 85, 86/1,  87/2,  88/4

Matematika učebnice 40/6-11

Čítanka 64-66

 

 6.1.

Český jazyk učebnice 84

Matematika učebnice 39,40/8

Přírodověda učebnice 28,29

Čítanka 63

 

 

Dobrý den, 

posílám důležitou informaci: 

v pátek 20. 12. 2019 vyučování končí v 11:40.

 

9.12. 

AJ (Štrynclová) řadové číslovky, měsíce, I was born (plus datum). Rozlišování podobných slovíček (hat x head apod.)

AJ Korenčiaková: řadové číslovky, minulý čas "to be"; opakování přítomného času průběhového- stolní hra, vánoční píseň

 

6.12. 

AJ (Štrynclová) PS 22/1, 2, 3, PS 23/6, DÚ PS 22/4,5

AJ Korenčiaková: minulý čas slovesa "to be"- kladné věty, otázky; uč. str. 23,24,25

Matematika učebnice 117/6,7,  PS 44

Vlastivěda učebnice 20,21

 

5.12.

Český jazyk učebnice 71-73, PS 19

Matematika učebnice 117/4,5

AJ (Štrynclová) probírali jsme řadové číslovky - uč. str. 22. Za DÚ zopakovat názvy měsíců - umět je i "na přeskáčku" a ne pouze tak, jak jdou za sebou. 

 

3.12. 

AJ (Štrynclová) psali jsme test na slovní zásobu z tématu nakupování. 

2.12.

Přírodověda učebnice 25,26

 

26.11.

Český jazyk učebnice 61/1,  62 ,63 ,PS 16/8

Matematika učebnice 35/11-15 

AJ (Štrynclová) - práce s PS a časopisem, téma obchody, nákupy, potraviny

AJ Korenčiaková- příští hodinu test- řadové číslovky, roční období, měsíce v roce

 

25.11.

Český jazyk učebnice 59,60

Matematika učebnice 34/7,8,  PS 17/1,2

Přírodověda učebnice 23,24

Čítanka 59-63

 

21.11.

Český jazyk učebnice 56,57/1-4,  PS 15/4,5

Matematika učebnice 33,34/2-6

Hudební výchova koleda 52, poslech 51

 

18.11.

Český jazyk učebnice 54/1,2

Matematika PS 15/3-5,  16/6-8

Přírodověda učebnice 21,22

Čítanka 55-58

 

 15.11. 

AJ (Štrynclová) - opakování předložek (popis obrázku), práce s časopisem (článek o Thanksgiving). DÚ na úterý PS 16/2. 

Aj (Korenčiaková)- nakupování, dialogy, práce s časopisem - Sametová revoluce.

Matematika-písemná práce

Vlastivěda učebnice 15

 

14.11. 

AJ (Štrynclová) - práce s časopisem: téma Thanksgiving. V úterý píšeme čtvrletní test na lekce 1 až 6: slovní zásoba (školní předměty, nakupování, povolání, koníčky) a na gramatiku: přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.

Český jazyk -písemná práce ,2. hodinu učebnice 53,54/1-3

Matematika příprava na písemnou práci, PS 15/1,2

Hudební výchova poslech 31, hudební pojmy 30 

 

8.11.

Matematika učebnice 114

Vlastivěda učebnice 14

AJ: uč. str. 18,19; PS: 18/1

 

7.11.

Český jazyk učebnice 50/1,2,3,1

Matematika učebnice 29

Hudební výchova píseň 29

 

6.11.

Český jazyk učebnice 48,49/1-3,  PS 14/3

Matematika učebnice 27/13-15,  28

Vlastivěda učebnice 16,17,  PS 22-1/2 strany

 

5.11.

AJ (obě skupiny): poslech písně, referáty, rozhovory - v obchodě. 

Český jazyk učebnice 46/2-4,  47

Matematika učebnice 26/5-7,  27/8-11,  PS 13-první 2 odstavce vpravo

Čítanka 41

 

4.11.

Český jazyk učebnice 44/8 a 45,46/1

Matematika učebnice 25, 26/1-4

Přírodověda učebnice 17,18

Čítanka 39-41

-ve čtvrtek 7.11. třídnická hodina(6.vyučovací hodinu)

 

25.10.

Vlastivěda

-28.říjen - státní svátek

-učebnice 12,13

 

24.10. 

AJ (Štrynclová) referáty z časopisu, PS 14/2 písemně, 14/1 ústně. 

 Český jazyk učebnice 42/1,2 a 42-44/1-7

Matematika učebnice 24

Hudební výchova poslech 17, píseň 116, naučit se píseň 20

23.10.

Český jazyk učebnice 40,41/1-3

Matematika PS 12

Vlastivěda učebnice 14,  PS 21

 

22.10.

Český jazyk učebnice 39,40/2-5

Matematika učebnice 23,  PS 12/48

Čítanka 39, báseň 41

AJ (Štrynclová): hodina s rodilým mluvčím - spelling, popis obrázku z lekce 6 (různé obchody) . DÚ: Vypracovat referáty z časopisu.  

 

21.10.

Český jazyk učebnice 38/3,4 a 39/1

Matematika učebnice 21,22

Přírodověda učebnice 15,16

Čítanka 35-38

 

18.10. 

AJ (Štrynclová) uč. 14/3, rozhovory ve dvojicích, PS 15/5. Za DÚ vypracovat referáty z časopisu. 

AJ (Korenčiaková): práce s časopisem, uč: 14,15,16; tema: peníze, dialogy v obchodě

17.10. 

AJ (Štrynclová) uč. 14/1,2 a 13/2. DÚ naučit se slovíčka z uč. str. 15 a 13. 

 

10.10. 

AJ (Štrynclová) Uč. 13/3 - přítomný čas průběhový, práce s časopisem.  

 AJ (Korenčiaková) : Přítomný čas průběhový- procvičování, slovní hry, konverzace, práce s časopisem. 

 

1.10. 

AJ (Štrynclová) Dokončena Unit 3 v učebnici i v PS. 

AJ (Korenčiaková): Nové téma: přítomný čas průběhový

     Prosím, zopakovat:  1.přítomný čas prostý (+,-,?) 2. popis povolání: PS: 10/3 3. uč. 8/1 (text)

 

27.9.

Matematika PS 37,38

Vlastivěda učebnice 8

AJ (Štrynclová): PS 10/1,2,3. 

AJ (Korenčiaková): Přítomný prostý čas (kladné, záporné věty, otázky). Povolání- slovní zásoba. Popis povolání: An architect designs houses, a teacher teaches kids at school, atd. Příští hodinu bude krátky test.

 

26.9.

AJ (Štrynclová) DÚ: PS 10/1,3.

Český jazyk učebnice 23-26,  PS 6/2,3Matematika učebnice 17

Hudební výchova: poslech 11,12

 

25.9.

Český jazyk učebnice 22,23/1-4,  PS 5 a 6/1

Matematika učebnice 16

Vlastivěda učebnice 7

 

24.9.

Český jazyk učebnice 19/5,6 a 20,21/1-3

Matematika učebnice 15

Čítanka 16-19

AJ Štrynclová: Příští hodinu budou žáci psát na známky krátký text v AJ na téma "Můj typický den" nebo "Můj typický týden". Dnes proběhla výuka s rodilým mluvčím, proto byl test posunut.

 

 

23.9.

Český jazyk učebnice 17,18/34,35 a 18,19/1-4

Matematika učebnice 14,  PS 5/11,12

Přírodověda učebnice 10,11

Čítanka 14,15,  báseň: Šnečí blues

 

20.9.

Matematika PS 35,36

Vlastivěda učebnice 6,7

AJ: Korenčiaková: Přítomný prostý čas, Můj typický den

 

19.9.

Český jazyk učebnice 15-17/26-33,  PS 5/4a

Matematika učebnice 13

Hudební výchova píseň 13, poslech 8

 

18.9.

31.10 a 1.11. je ředitelské volno. Prosím o podpis v žákovské knížce.

 

17.9.

Český jazyk učebnice 13,14/22,23

Matematika učebnice 11,  PS 4/8

Čítanka 10,13

AJ Štrynclová: 8/1, DÚ PS 9/2. Příští hodinu budou psát žáci na známky krátký text v AJ na téma "Můj typický den" nebo "Můj typický týden". 

 

16.9.

Český jazyk učebnice 11/18,19 a 12/20,21

Matematika učebnice 10

Přírodověda učebnice 8,9,  PS 6,7

Čítanka 11,12,  báseň Před usnutím

 

13.9.

Matematika učebnice 120

Vlastivěda učebnice 5,6

AJ (skupina Štrynclová): dokončena 1. lekce, opakování sloves "to be" a "to have (got)". 

AJ (skupina Korenčiaková): Škola- předměty (slovní zásoba); mluvíme o rozvrhu, o oblíbeném předmětu, oblíbeném učiteli. Umíme tvořit věty o činnostech na hodinách a o pomůckách používaných na hodinách (míč, mapy, učebnice).

 

12.9.

Český jazyk učebnice 10/16,17,  PS 2,3

Matematika učebnice 9,  PS 3/6 a 4/7

Hudební výchova píseň 5,poslech 7

AJ Štrynclová: školní předměty, sloveso have (got), DÚ PS. 7/4

 

12.9.

Anglický jazyk skup. Korenčiaková uč. str. 7, činnosti na hodinách

11.9.

Český jazyk učebnice 9/9-12 a 10/15

Matematika učebnice 8

Vlastivěda učebnice 5

 

10.9.

Český jazyk učebnice 8/6,7,8 a 9/13,14

Matematika učebnice 7

Čítanka 7,8

Anglický jazyk skup. Štrynclová PS s. 7/3, Uč. s. 7/5

 

9.9.

Český jazyk učebnice 8/4,5

Matematika učebnice 6,  PS 3/3,4,5

Přírodověda učebnice 6,7,  PS 4,5

Čítanka 5,6,,na 16.9. báseň Matka a jabloň 9

 

6.9.

Matematika učebnice 119

Vlastivěda učebnice 5

 

Ve výuce AJ budeme pracovat s časopisem R∝R, především v hodinách s rodilým mluvčím. Obě skupiny anglického jazyka by do 13.9.2019 měly přinést 220 kč na tento časopis a peníze odevzdat příslušné učitelce AJ. Jedná se o předplatné na celý rok a o důležitý doplňkový materiál. 

 

Angličtina - skupina Štrynclová: str. 6 z učebnice 

Angličtina - skupina Korenčiaková: str. 6 z učebnice 

 

5.9.

Český jazyk učebnice 7,8/1,2,3

Matematika učebnice 5, PS 3/1,2

Čítanka 3-5

Angličtina - skupina Štrynclová PS str. 6 

 

4.9.Pracovní sešity 5.třída

       Přírodověda                    51 Kč

       Start with click             149 Kč

       Matematika 1. díl            67 Kč

       Matematika 2.díl             67 Kč

       Vlastivěda                        49 Kč

       Vlastivěda                        49 Kč

       Český jazyk                      75 Kč

3.9. - 5.9. sběr starého papíru

Můj nový školní mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče.

Vítám vás na webových stránkách třídy 5.B v novém školním roce 2019/20 a posílám základní informace a seznam pomůcek.

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Ještě než začnete číst konkrétní informace, máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme!

Pondělí 2. 9. 2019 - výuka pro všechny třídy pouze jednu vyučovací hodinu, tj. konec v 8:45, oběd pro zájemce zajištěn (již od 9:00), družina je pro nutné případy taktéž zajištěna.

Přípravný ročník – slavnostní začátek v 8:00, konec v 8:45 (družina zajištěna)

Úterý 3. 9.:   Přípravný ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                      První ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                      První stupeň – čtyři vyučovací hodiny (konec 11:40 – třídnické hodiny)

 

Středa 4. 9.: Přípravný ročník – výuka dvě vyučovací hodiny – třídnické hodiny

                      První ročník dvě hodiny – třídnické hodiny

                      První stupeň (2. až 5. ročník) – čtyři vyučovací hodiny – třídnické hodiny

 

Čtvrtek 5. 9.: Přípravný ročník – výuka tři vyučovací hodiny

                       První ročník – výuka tři vyučovací hodiny,

                       První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu                 

Pátek 6. 9.:  Přípravný ročník – výuka tři vyučovací hodiny

                      První ročník – výuka tři hodiny

                      První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu

 

Od pondělí 9. 9. je výuka plně dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

 

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

Seznam pomůcek

             obaly na učebnice a pracovní sešity

             pero, tužka č.2 - 3 ks, guma, ořezávátko se zásobníkem, nůžky

             vodové a temperové barvy, pastelky, suché roztírací pastely, voskovky, štětce, igelit na lavici

             podložka na psaní na lavici, lepidlo

             výkresy A 4 - 20 ks, výkresy A 3 - 30 ks, sada barevných papírů

             sáček k lavici

             kružítko, pravítko, trojúhelník

             notový sešit, úkolníček

             sešity 564 - 6 ks, sešity 460 - 4 ks,  + 4 podložky

             obaly na všechny sešity

Přeji nám všem příjemný školní rok 2019/20.

Mgr. Zdena Radvanová