Učivo od 15. 10. do 19. 10. 2018

Vl - učebnice str. 9, 10, 11

 

 

 

 

17.10. -  naše třída byla vybrána na exkurzi do IQ Landie do Liberce, platba za akci 200,- Kč
(Odjezd od školy v 8 h, návrat přibližně mezi 14-15h, oběd budou mít děti odhlášený. Děti si vezmou svačinu, pití, kapesné dle uvážení - lze zakoupit občerstvení, suvenýry.)

8.11. - návštěva anglického představení Kocour v botách, vybíráme 80,- Kč

 

Učivo od 8. 10. do 12. 10. 2018

ČJ - uč.str. 33-39, PS str.9,10,11 - tvoření slov v jazyce, slovo odvozené, slovotvorný základ, opakovaní pravopisu - psaní předpon  roz-, bez-, od-, předpony s-,z-,vz- - nová látka, procvičovat!!
       +
sloh - uč.str.42-45

Vl - učebnice str. 7 - Jiří z Poděbrad, vláda Jagellonců

uč. str. 18 - 19

Aj - PAU: uč.str.14-15, PS str.14/1 - nová slovíčka z l.5, opakování číslovek, nácvik rozhovorů ve dvojicích uč.str.14/3

AJ - (For) - uč. str. 12, 13 a PS str. 12,13 (přítomný čas průběhový)

 

 

 

 

 

Učivo od 1.10. do 4. 10. 2018

ČJ - uč.str.27-32, PS str.7,str.9/6 (stavba slova. předpona - kořen- přípona - koncovka)

Vl - učebnice str. 6 - Husitské války + Jiří z Poděbrad

AJ - uč. str.12-13, PS str.12/1,2, DÚ str. 13/4 -první sloupec (obrázky se jmény osob, dolů napsat, co dělají) - přítomný čas průběhový

AJ  (For) - uč. str. 10, 11,  PS  str. 10,11 (konverzace, slovíčka, gramatika)

Př - uč. str. 16 a 17, PS str. 13/5, DÚ PS str. 13/6 

 

 

Prosím na PČ 4. 10. donést gumové rukavice a starší oblečení na převlečení.

Dne 18.10. jedeme do Valdštejnské jízdárny na výstavu F.Kupky spojenou s výtvarnou dílnou (vybíráme 60,- Kč)

V úterý 2.10. bude 5.vyučovací hodinu třídnická hodina (do 12.35)

Pátek 5.10. -  ředitelské volno

Učivo od 24. 9. do 27. 9. 2018

ČJ - 18-26 (Synonyma, antonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova cit.zabarvená), PS str.6

Vl - učebnice str. 6, 7 - stále opakujeme učivo 4. třídy (ve čtvrtek píšeme písemnou práci - téma: Karel IV.)

AJ - For: - My typical day, free time, uč. str. 9/ cv. 3 a 4, PS str. 9/cv. 2 a 3

     PAU:  JOBS - uč.str.10-11 (poslech, vazba want to, slovní zásoba povolání), PS str.10-11

Př - PS str. 9/1, 2 a uč. str. 15 - železné rudy

 

 

Učivo od 17.9. do 21. 9. 2018

V případě příznivého počasí v pondělí 24/9 navštívíme v rámci výtvarné výchovy výstavu První republika v Divadle HP, vybavte děti pro jistotu průkazkami MHD.

ČJ - uč.str.12-17 (opakování učiva 4.ročníku), příští středu děti píší slohové cvičení Můj zážitek z prázdnin (mohou si připravit), na pondělí báseň (děti dostaly básně vytištěné) - dbejte na přednes

M -

Př - Nerudní suroviny uč. str. 12 - 14

Vl - Opakování - str. 6, 7 - ( zelená učebnice - České dějiny)

AJ - Pau: uč.str.8-9, PS str.8-9 (vyprávění - My typical day, DÚ - PS str.10/1 - povolání)

 -učeb.str.7-8-čtení,překlad,PS str.7cv.3 a cv.4 máme za DÚ.Naučit se názvy měsíců a datumy /řadové číslovky/.

 

 

Učivo od 10.9. do 14.9. 2018

ČJ - uč. str.7-11, PS str.3-5 (opakování mluvnice)

M - opakování učiva 4.roč. - PS do str.7

Př - uč. str. 9 - 11, PS str.7/čtyřsměrka, cv. 3

Vl - opakování učiva 4. ročníku - str. 5 - (zelená učebnice - České dějiny)

Aj - Pau: uč.str.6-7,str.8/1 (opak.sl.zásoby - škol.předměty, otázka v přít.čase, činnosti ve škol.předmětech - bude testík!)
       Fork -hláskování-spelling,Timetable,rozhovory -učeb.str.6,7,PS str.6      PS str.6-7

5.10. - ředitelské volno

11.9-13.9. - Sběr starého papíru

Učivo od 6.9 do 7.9. 2018

ČJ - opakování - PS str.1-2

M -

Př - Opakování učiva 4. ročníku + uč. str. 8

Vl -

PROSÍM O VČASNÉ NAHLÁŠENÍ JAKÝCHKOLI ZMĚN (ADRESA, TELEFON, EMAIL)... DĚKUJI

Kdo jste v červnu podával předběžnou přihlášku do školního klubu, je třeba, aby děti nahlásily paní Hromasové, kdo bude do klubu skutečně docházet (některé děti to už udělaly).

Od 6.9. děti budou nosit učebnice, PS, sešity na všechny předměty dle rozvrhu (do pátku 4 vyuč.hodiny)

4.9. - 5.9. - výuka do 11.40 (třídnické hodiny - školní řád, ve středu nadepíšeme sešity)

6.9 - 7.9. - výuka dle rozvrhu (děti dostanou zítra), ale pouze do 11.40

/Pomůcky: v seznamu je překlep, čtvrtky formátu A4 (nikoli A5), omlouvám se smile/

 

Vážení rodiče,

vítám Vás po prázdninách na stránkách třídy 5.B.

Aktuální harmonogram prvního školního týdne je na stránkách školy, 3.9. mají děti pouze jednu hodinu, vezmou si jen přezůvky. Kdo půjde hned v pondělí na oběd, nahlásí mi ráno.

Seznam pomůcek, kterými je třeba děti vybavit, Vám zašlu mailem, děti ho dostanou v pondělí i vytištěný.

Přeji dětem veselé vykročení do nového školního roku a těším se na ně já i paní asistentka smile...

Petra Pauchová, tř.uč.