ŠVP: K potvrzení lékaře a bezinfekčnosti (datum odjezdu, tj. 14.5.2018) je třeba přiložit ještě fotokopii kartičky pojišťovny.
Vzhledem k tomu, že jsme přišli o několik hodin přírodovědy (volna, prázdniny, divadlo, ...) a v květnu to budou další 2 hodiny, bude od příštího týdne přírodověda místo páteční hodiny Čj-literatura až do odvolání (vše po domluvě s vedením školy). Pondělní hodina zůstává zachována.
V pondělí 2. hodinu hrajeme turnaj ve vybíjené s 5.A, všechny děti vhodnou obuv do tělocvičny!

V úterý jdeme do divadla, představení od 10,30 hodin, učíme se 1. a 2. hodinu do velké přestávky a pak 5. a 6. hodinu.

Učivo 16.4.-20.4.2018

Čj - opakování s-, z-, vz-, mě, mně, cizí slova v textu

M - desetinná čísla, opakování dělení dvojcif. číslem, osová souměrnost uč. str. 122-123, PS str. 35-36

     Příští týden budeme mít opět geometrii, tak připravit rýsovací pomůcky

Př - Opakování podnebné pásy

      Život v mořích a oceánech

Vl - Státy Evropy a hlavní města

     Opak. Z poddaného člověka občan, úvod Stroje ovládly život

 

 
Učivo 9.4.-13.4.2018

Čj - opakování s,z,ů,ú, ě, je, str. 212, 213 cv. 3-8, Vyprávění

M - Desetinná čísla, prac. seš. do str. 30

Př - Opakování podnebné pásy, v úterý test

      Život v oceánech a mořích

Vl - Z poddaného člověka občan - zápis str. 28-29, PS do str. 12

      Cestujeme po Evropě PS str. 46-47 (naučit státy+hl. města - naučit)

Připomínám, že v pondělí 9.4.2018 se v 17,30 hodin konají třídní schůzky.
Divadlo plánované na 4.4.2018 nám bylo přesunuto na 24.4.2018.
Učivo 2.4.-6.4.2018

Čj - opakování na písemnou práci - vyjmenovaná slova, vzory podst. a příd. jmen

M - opakování na písemnou práci - zlomky, převody, dělení dvojcif, číslem, slov. úlohy

      Desetinná čísla

Př - hodina nebyla - Velikonoce

Vl - Opakování Obyvatelstvo Evropy

      Národní obrození

 
Hezké Velikonoce!
 
4.4.2018 - III. čtvrtletní písemní práce - M

převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu, m2, dělení dvojciferným číslem,

výpočet plochy, slovní úlohy, zlomky

 

6.4.2018 - III. čtvrtletní písemná práce - Čj

vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, vzory přídavných jmen, příčestí minulé, přímá řeč, 

věty hlavní a vedlejší (V1 a V2 aby V3), slovní druhy

 
Učivo 26.3. - 28.3.2018
Čj - Vyjmenovaná slova, věty hlavní a vedlejší

M - Zlomky, slovní úlohy, sčítání a odečítání zlomků

Př - hodina nebyla - divadlo

Vl - Hospodářství a obyvatelstvo Evropy

    - Obrození měšťanské společnosti, národní obrození

Dne 9.4.2018 od 17.30 hodin se konají třídní schůzky.
Dne 4.4.2018 - divadlo, cena 50,-Kč, prosím o zaplacení od 26.3.2018.
Od 29.3.2018 do 2.4.2018 jsou Velikonoční prázdniny.
Dne 26.3.218 v 9.00 hodin - plánované divadlo Jaro vítej, cena 50,-Kč, děti mají zaplaceno.
 
Učivo 19.3. - 23.3.2018

Čj - Věta hlavní a vedlejší, interpunkce, příčestí minulé, přímá a nepřímá řeč

M - Práce s daty, aritmetický průměr, Zlomky

Př - Subtropický podnebný pás na Zemi

Vl - Hospodářství a obyvatelstvo Evropy

 
Zítra 21.3.2018 jedeme do Planetária. Sraz je nejpozději v 7.50 hodin před školou. Kdo nestihne odchod na autobus, zůstává ve škole a bude v jiné třídě. Představení začíná v 9.00 hodin a trvá cca 1 hodinu. Poté se vracíme zpět do školy. Předpokládaný návrat cca 11.15 hodin, takže děti si mohou dojít na oběd a odejít domů. S sebou průkazka na MHD příp. lístek, nějaké peníze na suvenýry, pití a případně svačinu. Žádné věci do školy nebudou potřebovat.
21.3.2018 - Planetárium (odchod 7.50 od školy !!!)

22.3.2018 - burza knih ve škole, možnost zakoupit si levně knihu (přesunuto z 15.3.)

20. - 21.3.2018 - Den otevřených dveří 

 

Učivo 12.3. - 16.3.2018

Čj - Řeč přímá a nepřímá, opakování vzorů, příčestí minulé

M - slovní úlohy a převody jednotek

Př - tropický pás na Zemi

Vl - Podnebné pásy v Evropě - rostliny a živočichové

   - Obrození měšťanské společnosti

Pč - v pondělí na pracovní činnosti přinést čistící prostředky (Cif a pod.) a houbičky, hadry. Děti vůbec nepoužívají podložky při výtvarných činnostech a lavice je nutné umýt.

 

Učivo 5.3. - 9.3.2018

ČJ - Příčestí minulé, přísudek jmenný se sponou a slovesný, procvičování vyjmenovaná slova (PS do str. 42)

M - Jednotky objemu, jednotky obsahu - převody (PS do str. 18)

Př - Opakování člověk a neživá příroda, člověk a vesmír

Vl - Rostliny a živočichové Evropy

   - Manufaktury a první stroje - opakování

 

Učivo 26.2. - 2.3.2018

Čj - podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem, příčestí minulé a přítomné

      pro nemocné děti - pracovní sešit doplnit všechna cvičení do str. 40

M - procvičování dělení dvojciferným číslem

     Převody jednotek délky, času a hmotnosti

     pro nemocné děti - pracovní sešit doplnit všechna cvičení str. 8-13

Př - Podnebné pásy

Vl - Podnebné pásy v Evropě

      Manufaktury a první stroje

 PČ - na pracovní činnosti v pondělí s sebou kousek látky, knoflíky, jehlu a nit

Učivo 19.2. - 23.2.2018

Čj - vyjmenovaná slova - opakování, příčestí minulé a přítomné, Věta, podmět a přísudek

M - jednotky délky, převody, dělení dvojcif. číslem - procvičování

Vl. - Podnebí, podnebné pásy v Evropě

    - Život na vesnici - opakování 28.2.TEST

Př - Měsíc, měsíce planet

 

PŘEJI VŠEM HEZKÉ PRÁZDNINY!

INFO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Přihlášky na přijímací zkoušky potvrzuje škola. Než půjdete s dětmi pro potvrzení k lékaři, bylo by dobré, aby škola nejdřív přihlášky zkontrolovala, aby se pak nemusela přihláška přepisovat a rodiče by museli znovu za potvrzení od lékaře platit. S přihláškou vám poradí paní učitelka Březinová, takže jí neváhejte kontaktovat (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou na stránkách školy (Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia).

 

Dne 21.3.2018 v 9 hodin jedeme do Planetária, vstupné 60,-Kč. Po jarních prázdninách budu částku na vstupné od dětí vybírat.

12.2. - 16.2.2018 - jarní prázdniny

Učivo 5.2. - 9.2.2018

Čj - slovesa, čas přítomný, budoucí, minulý, způsob, opakování vyjmenovaná slova

M - Součet, rozdíl, součin, podíl, slov. úlohy na dělení dvojcif. číslem, procvičování dělení dvojcif. číslem

Př - Pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, rovnodennost, slunovrat

Vl - Opakování povrch a vodstvo Evropy - 20.2. TEST

    - Venkovské zvyky, práce na poli v 18. stol.

 

Učivo 29.1. - 2.2.2018

Čj - číslovky, procvičování dva, tři, čtyři, Slovesa

M - dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy

Vl - vodstvo Evropy, vodní nádrže, práce s mapou

   - život na vesnici 18. stol., domy, oblečení, jídlo

Př - Země jako planeta, čas, kalendář, život na Zemi

 

Vážení rodiče, jen pro vaší informaci:

- vysvědčení bude dětem předáno ve středu 31.1.2018 čtvrtou vyučovací hodinu (místo tělesné výchovy), nelze předat dříve

- dne 1.2.2018 je ředitelské volno, tedy není vyučování

- dne 2.2.2018 mají děti pololetní prázdniny

- jarní prázdniny jsou 12.2. - 16.2.2018

 

Plánuji s dětmi návštěvu Planetária, po objednání vám sdělím přesné datum, vstupné by mělo být 60,-Kč. 

 

Učivo 22.1. - 26.1.2018

Čj - opakování přídavná jména, nové učivo Číslovky

M - dělení dvojciferným číslem, procvičování

Př - vesmír - Slunce, souhvězdí, galaxie, sluneční soustava

Vl - vodstvo Evropy - práce s mapou

   - život na vesnici za Marie Terezie a Josefa II.

 

Učivo 15.1. - 19.1.2018

Čj - opakování přídavných jmen a zájmen

M - opakování slovní úlohy, nové učivo dělení dvojciferným číslem

Př - opakování půda, planety sluneční soustavy

Vl - opakování povrch Evropy

    - opakování J.A.Komenský, osvícenství, Marie Terezie, Josef II.

 

Přehled písemných prací a testů v týdnu 15.1. - 19.1.2018

15.1. TEST přírodověda (1. hodinu kvůli divadlu)

16.1. TEST vlastivěda červená

17.1. TEST vlastivěda zelená

18.1. II. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka

19.1. II. čtvrtletní písemní práce z matematiky

 

V pondělí 15.1.2018 jdeme do divadla na "Pražské pověsti" (náhradní termín za listopad)

 

Učivo 8.1. - 12.1.2018

Čj - opakování vzory přídavných jmen, vyjmenovaná slova - příprava na II. čtvrtletní práci

M - opakování geometrie - konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, dělení, násobení, slovní úlohy - příprava na II. čtvrtletní práci

Př - vesmír, sluneční soustava, planety

Vl - opakování Evropa str. 54-56, 16.1. - TEST

   - Marie Terezie, Josef II., osvícenství

 

Učivo 3.1. - 5.1.2018

Čj - opakování přídavná jména a vzory

M - opakování konstrukce trojúhelníku, nová látka konstrukce čtverce a obdélníku

Př - v tomto týdnu nebyla

Vl - nová látka Marie Terezie, Josef II, osvícenství

 

Učivo 18.12. -22.12.2017

Čj - procvičování vzorů přídavných jmen

M - procvičování konstrukce trojúhelníku a kružnice

Př - opakování Půda, nová látka Vesmír

Vl - Povrch Evropy, opakování Doba pobělohorská

 

 

Vážení rodiče,

 

jistě jste byli dětmi informováni, že v pátek 22.12. máme ve třídě vánoční besídku. Tento den má třída vyučování pouze 4. vyučovací hodiny, tj. do 11.40 hodin. Vánoční prázdniny jsou od 23.12.2017 do 2.1.2018. Škola začíná po Novém roce dne 3.1.2018.

Prosím, abyste dětem připomenuli na páteční besídku dárky pro své kamarády ze třídy, aby někomu nebylo líto, že nedostal dárek. Děkuji.

Přeji vám krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2018.

Pavla Šilerová

 

Vážení rodiče,

dne 6.11.2017 v 17.30 hodin se konají třídní schůzky. Vzhledem ke kázeňským problémům ve třídě, je účast všech rodičů nutná. Pokud se někdo z rodičů nemůže zúčastnit, kontaktujte mne a domluvíme na náhradním termínu k osobní schůzce. Děkuji.

 

Dále si vás dovoluji informovat, že pro rodiče žáků s podpůrnými opatřeními budu k dispozici ve sborovně na 1. stupni od 16.30 do 17.00 hodin.

Pro rodiče žáků, kteří půjdou k přijímacímu řízení, se koná informativní schůzka od 18.30 hodin ve školní jídelně.

Šilerová

 

 

 

Dne 31.10. a dne 9.11. má naše třída naplánované divadlo. Prosím o zaplacení 2x50,-Kč na vstupné. Děkuji. Šilerová

 

Vážení rodiče,

jenom upozorňuji, že ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10. jsou podzimní prázdniny.

Dále upozorňuji, že se ve škole vyskytly vši. Prosím o kontrolu vašich dětí, aby nedošlo k rozšíření. Děkuji.

Šilerová

 

Učivo probrané v týdnu 9.10. až 13.10.: 

V angličtině jsme probrali 3. lekci. (Štrynclová) 

 

Učivo probrané v týdnu 2.10. až 6.10.: 

V angličtině jsme dokončili 2. lekci. Ze 3. lekce jsme probrali sloveso "chtít" (vazba want to plus sloveso - uč. str. 11). Za DÚ jsou slovíčka z uč. str. 11. (Štrynclová) 

 

Vážení rodiče,

dnes byly dětem rozdány lístky, kterými zjišťujeme předběžný zájem o školu v přírodě. Prosím, aby vyplněné lístky děti odevzdaly do pátku 6.10.2017. Děkuji.

Šilerová

 

Učivo probrané v týdnu 25.9. až 27.9.: 

V angličtině jsme procvičovali časové údaje. V uč. udělána str. 8 celá. Dále jsme opakovali časování sloves v přítomném čase s důrazem na 3. os. j. č. DÚ Prac. seš. 7/4. 

 

Učivo probrané v týdnu 18.9. až 22.9.:

 

V angličtině jsme v úterý 19. 9. psali menší test na téma "Školní předměty".

Žáci dále napsali krátký popis oblíbeného učitele, který nebyl známkován. Začali jsme 2. lekci, probrali jsme časové údaje. V Uč. uděláno 8/1, v PS 7/3. 

 

Info:

V pátek 22.9. proběhne ve škole Srdíčkový den. Jedná se o charitativní prodej drobností. Pokud budou mít vaše děti zájem, mohou si zakoupit drobné předměty.

Příští týden v pátek 29.9. je ve škole ředitelské volno.

 

Vážení rodiče,

děti byly informováni o zaplacení pracovních sešitů pro 5. ročník. Těm, co již zaplatili, děkuji, ti kteří nezaplatili, prosím, o zaplacení do konce týdne. Děkuji.

Čj                     75,-Kč

M1                    67,-Kč

M2                    67,-Kč

Př                     49,-Kč

Vl-1.díl              49,-Kč

Vl-2.díl              49,-Kč

Start with click   129,-Kč

celkem              485,-Kč

 

Učivo:

V angličtině jsme probrali v Uč. celou stranu 6 a na str. 7 cvič. 5, v PS celou stranu 6 a na str. 7/3. V úterý 19.9. budeme psát test na 1. lekci - téma školní předměty a školní rozvrh.