Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

_______________________________________________________________________________________________

30.10.2020

Přírodověda:  uč. 8,9, PS 6,7,8 /4

Anglický jazyk - skupina (Vacková) - přítomný čas prostý, Povolání na str. 10/cv. 1, 2 , DÚ PS str. 10/2

________________________________________________________________________________________________

29.9.2020

Český jazyk: uč. 20/1, 21/2,3, čítanka str. 9,10,11,12 - naučit báseń na str. 9 - termín 8.10.

Matematika: PS 10/36, PS 11 - míimo příklady na straně, PS 35

Vlastivěda: uč. 12,13, PS 3, příští hodinu malé opakovací cvičení

__________________________________________________________________________________________________

25.9.2020

Český jazyk:  uč. 18 - 19

Matematika: uč. 16/2, 18/2,19/3, PS str. 10 - kromě  úkolu 36

Žáci mají zadané úkoly v TEAMS - Č,VL, online schůzka se uskuteční 30.9. ve 13.00.

__________________________________________________________________________________________________

24.9.2020

Český jazyk: uč. 17/34, PS 5/4b - samostatná práce,  5/5 - DÚ

Matematika: uč.14/2,3, PS 9/ 31,33

Vlastivěda: uč. 10,11, zadání domácího úkolu naleznete v TEAMS - děti vypracují a odešlou zpět ( termín odevzdání 29.9.2020)

__________________________________________________________________________________________________ 

23. 9. 2020

Aj2 - Přítomný čas prostý + Povolání, PS str. 7/3, str. 10/1, učenice str. 9/3

Přírodověda: PS 4 - 5 dokončení

_____________________________________________________________________________________________

22.9.2020

Český jazyk: uč. 16/32 - do ŠS, 17/33, čtení - uč. str. 5,6

Matematika: opakování -  písemné dělení , uč. 15/6

 PS str. 8 - celá, str. 9 - příklady na straně

Vlastivěda: uč. str. 5

_______________________________________________________________________________________________

21.9.2020

Český jazyk: uč. 15/29,30,31 - texs na str. 16 do  kontrolního sešitu, v 1. větě podtrhnou podstatná jména a určit rod, číslo, pád a vzor

Matematika: PS 7/24, uč. 13/3 - posl. 2 příklady do ŠS. 13/5 - posl. 2  příklady do ŠS

Hudební výchova: opakování Bejvávalo, zpěv Avignonský most - str. 12, oktáva, notový zápis, poslech

Anglický jazyk skupina Aj2: Přítomný čas prostý. Začali jsem s učebnicí a pracovním sešitem. 

____________________________________________________________________________________________

 Anglický jazyk (Korenčiaková) 14.9.-18.9.

Opakovali jsme přítomný čas prostý. Začali jsme pracovat s učebnicí. Povídali jsme si o školních předmětech. Vyráběli jsme podzimní plakáty a učili jsme se báseň: Autumn Leaves (bedeme ještě procvičovat).

__________________________________________________________________________________________

18.9.2020

Český jazyk: uč. 15/26,27,28

Matematika: PS 7/23,25,26

__________________________________________________________________________________________

17.9.2020

Český jazyk :uč. 14/24,25

Matematika: PS 7/21,22 + příklady na straně stránky

Vlastivěda: uč. 8

___________________________________________________________________________________________

16.9.2020

Přírodověda: PS str. 5 - 6 - práce ve skupinách

Anglický jazyk skupina Aj2: Opakování present simple, poslech, procvičování 

_____________________________________________________________________________________________

15.9.2020

Český jazyk: uč. 13/22, 13/23 - do ŠS, čítanka str. 5,6 + dramatizace

Matematika: PS 6/16,17,18,19,20, PS 5 - příklady na straně ( všechny )

Vlastivěda: opakování - uč. 6,7P

Prosím, překontrolujte s dětmi přístupové kódy do Teams .Pokuste se přihlásit.

______________________________________________________________________________________________

14.9.2020

Český jazyk: uč. 11/18,19, 12/20,21

Matematika: uč. 10/1 - ŠS, 10/4, PS 6/14,15

Hudební výchova: opakování strč. 6,7, Bejvávalo - str. 9

Anglický jazyk skupina Aj2: Opakování: present simple (jednoduchý přítomný čas), přidávání -s ve třetí osobě jednotného čísla

________________________________________________________________________________________________

11.9.2020

Český jazyk: uč. 10/17, PS 5/4a

Matematika: uč. 9/8,9,10

Pokud budete chtít, aby Vaše dítě navštěvovalo doučování s p. uč. Chalupovou - sraz zájemců o doučování je ve středu 16.9.

ve 14.00 ve vestibulu nové budovy.

15. - 17.9.2020 se koná sběr starého papíru.

_________________________________________________________________________________________________

10.9.2020

Český jazyk: PS 4/3, uč. 10/15,16, DÚ - dokončit uč 10/15 - vypsat slova s vynechanými písmeny, oddělit kořen

Matematika: uč. 8/1 - 4.,5.,6. příklad do ŠS, uč. 8/3.4 - do ŠS , PS 5/11,12,13

Vlastivěda: uč. str. 5, 6 - po husitské války

_________________________________________________________________________________________________

9.9.2020

Přírodověda: opakování učiva 4. ročníku - uč. 6,7

Anglický jazyk skupina Aj2: Slovesa like, have got

Sběr starého papíru 15.9. - 17.9,.2020

__________________________________________________________________________________________________

8.9.2020

Český jazyk: uč. 9/10,11,12, 14, čítanka str. 3 a 4

Matematika: uč. 6/10, 7/11,125, 14 - ŠS, PS 3 - početní příklady na straně, PS 4 - celá strana

Vlastivěda: opakování - uč. str. 5 - pravěk, příchod Slovanů, Velkomoravská říše

___________________________________________________________________________________________________

7.9.2020

Český jazyk: uč. 8/6,7,8, 9/9, 9/13 - napsat do sešitu, PS 3/2

Matematika:  uč. 5/5 - do ŠS, uč. 6/6,7,8, PS 3/5, DÚ PS 3/6

Hudební výchova: zpěv písně rodné údolí, opakování hudební nauky - uč. str. 6,7

 Anglický jazyk skupina Aj2: opakování: Like/dislike

Anglický jazyk (Korenčiaková, Vacková): Na výuce angličtiny budeme pracovat s časopisem RR. Do 14.9. prosím přineste 250 kč (celoroční předplatné) a odevzdejte je učitelce AJ.

__________________________________________________________________________________________________

4.9.2020

Český jazyk: uč. 7/1, 8/2,3,4,5, PS 1/1

Matematika: uč. 5/1,2,3,4, PS 3/1,2,3

Ve čtvrtek 10.9. jdeme  na program Včely , vybíráme 40,- Kč. Akce probíhá v blízkosti školy.

Vybíráme 498,- Kč za pracovní sešity. Děti dnes dostaly přehled cen pracovních sešitů.

                                                                                                       Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9.2020

Od 2.9.2020 - vstup žáků do budovy školy pouze s rouškou, škola otevřena od 7:30 ( neplatí shromažďování žáků třídy na domluveném místě ), děti vstupují do šaten individuálně, po přezutí si dezinfikují

ruce a odcházejí do třídy .

Od 7.9.2020 - projekt Školní ulice - od 7:30 do 8: 00 bude zakázán vjez automobilů do ulice Stoliňská , projekt potrvá 3 týdny .

                                                                                                      Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________

31.8.2020

Vážení rodiče,

pro všechny děti platí: od 1.9.2020 vstup do školní budovy pouze s rouškou.

Prosím, dějte je svým dětem. Děkuji.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo Školní klub, je potřeba, aby dítě 2.9.2020 odevzdalo p. Hromasové ve vestibulu školy na papírku napsanou a Vámi podepsanou  přihlášku. Později by už místa v Klubu nemusela být volná.

Zdraví  a hezký den přeje

                                                               Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.8.2020

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím všechny před začátkem nového školního roku.

Začínáme 1.9. 2020 - výuka trvá 1 hodinu - do 8.45. Nepřezouvá se,není potřeba aktovka ani žádné pomůcky. Pokud dítě půjde na oběd - krupicová kaše - sdělte jim to.

2. a 3.9. 2020 - výuka 4 hodiny - do 11.40 , 2.9. budou děti mít připraveny k odevzdání všechny učebnice 4. třídy vygumované a slepené, podepsané, mohou nosit také kufříky a další pomůcky dle seznamu, který jsem zaslala v červnu emailem. 3.9. by ve škole již všichni měli mít veškeré pomůcky - budeme  podepisovat sešity a připravovat se k zahájení výuky

4.9. - začíná výuka podle rozvrhu - budeme tedy mít 5 hodin - výuka končí 12.35 .

Pokud si budete chtít pro děti zajistit kroužky , uvádím délku výuky v jednotlivých dnech:

pondělí, úterý - konec výuky 13.30

středa, čtvrtek - konec výuky 11.40

pátek - konec výuky 12.35

Užijte si poslední slunečné dny prázdnin a těším se na spolupráci v novém škoním roce.

Všechny zdraví

                                                        Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________