Dobrý den

vítám vás ve školním roce 2017/2018

třídní učitel Vladislav Jůza

Organizace prvního týdne

4.9. jedna hodina

5.9 a 6.9 třídnické záležitosti, konec vyučování v 12:35

7.9 a 8.9 vyučování dle rozvrhu, konec vyučování v 12:35

12. 10. čtvrtek - přednáška "Extremismus" od 11 do 13 hodin

13. 10. pátek - sportovní den - vybraní žáci + ZŠ Bártlova

17. 10. úterý - seminář "Šikana, kyberšikana, domácí násilí" cena 50 Kč

20. 10. pátek - volby - výlet Vojenské muzeum návrat okolo 12:00

26. a 27. 10. čtvrtek a pátek - podzimní prázdniny

31. 10. úterý - "Praha ve 40. letech" - cena 50 Kč

Sběr 31. 10. - 2. 11.

12. - 16. 2. jarní prázdniny

20. - 22. 2. sběr starého papíru

22. 2. "Řemesla živě 2018"

14. 3. Aktivistka - kino Atlas - 60 Kč

 9. 4. třídní schůzky

11. 6. třídní schůzky

 

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 1. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)