Třídní schůzky 18.1.2021: (pro nezúčastněné)

 - prospěch žáků (kontrola Bakalářů) 

- výpis z vysvědčení bude vydán dětem po jejich nástupu do školy

- rodiče mohou kontaktovat individuálně kteréhokoli vyučujícího, v případě potřeby výchovnou poradkyni nebo metodika prevence prostřednictvím Bakalářů, školního emailu

- rodiče sledují stránky školy a záložku třídy

- v případě ztráty přístupových údajů do Bakalářů kontaktujte TU nebo ZŘ 

- prosím, abyste kontrolovali a zajímali se o práci dětí při distanční výuce, dbali (v rámci možností) na dodržování denního harmonogramu a pracovních návyků (včasné chození spát, pohyb, zdravá strava a dostatek spánku atd.) 

- včasné omlouvání absence (třídnímu učiteli na Bakaláře)

- rozvrh hodin dis. výuky se nemění a je ke stažení dole

 

S pozdravem Procházka 

 

 

 

10.1.2021

12.-13.1. bude sběr starého papíru

18.1. v 17:00 hod. se konají online třídní schůzky, přihlášení opět přes kalendáře v Teamsech

S pozdravem Procházuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

  • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
  • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
  • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
  • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
  • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
  • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 

 

Ke stažení:
Download this file (Rozvrh - online výuka od 4.1.2021.pdf)Rozvrh - online výuka od 4.1.2021.pdf[ ]407 kB