Plán akcí do konce roku:

25. - 28. 6. ve škole vždy 5 vyučovacích hodin, konec v 12:35 hod

25. 6. pořad Planeta Země - cena 70 Kč

26. 6. vybírání učebnic

27.6. rozdávání učebnic pro 9. ročník

28. 6. úklid třídy a třídnické práce

29. 6. rozdávání vysvědčení

 

 

 

Matematika

Procvičování výpočtů s racionálními čísly (celá, desetinná i zlomky) a jednoduché výrazy a rovnice možno procvičovat na webových stránkách: www.onlinecviceni.cz, prikladyzmatematiky.cz