12.4.2021

Obsah schůzky ze dne 12.4.2021

1) Rodiče pravidelně sledují webovou stránku školy a záložku třídy (aktuální informace, změny atd.), v případě nefunkčnosti techniky věc ihned řeší, škola zapůjčila řadu notebooků (ještě jsou k dispozici). Nutno ihned řešit případnou ztrátu hesla do MS Teams i Bakalářů 

2) Stále probíhá ve většině tříd distanční vzdělávání – kombinace online hodin přes MS Teams se samostatnou prací žáků. Rozvrh je zveřejněn v záložce třídy. Případné změny a upozornění jsou vkládány tamtéž.

3) Žáci jsou v souladu s klasifikačním řádem školy průběžně hodnoceni známkami. Klasifikace je evidována v Bakalářích. V Bakalářích je vidět čtvrtletní hodnocení. Žáci zrealizují i pravidelné sebehodnocení na dubnové třídnické hodině.

4) Evidována je docházka žáků – rodiče omlouvají ve stejném režimu jako při běžné výuce. Evidují se i pozdní příchody na online výuku.

5) Nutno systematicky poučovat děti o nebezpečích kyberprostoru (chránění hesel, komunikace s potenciálními predátory na internetu atd.) – škola realizovala na toto téma besedy s Policií ČR s žáky některých tříd. Důležitá součinnost rodiny.  Nutnost dostatečného spánku a eliminaci nadužívání internetu (hraní her, sociální sítě). Důležitost pohybu.

6) 8.ročníky: povinně volitelné předměty vyučujeme od 9. ročníku. Přihlášky budou dětem včas rozdány. Jedná se o volbu z těchto čtyř předmětů.

            (matematický seminář, seminář z českého jazyka, anglická konverzace nebo informatika)

S pozdravem Procházka

 

Rozvrh třídy je beze změny.. Jen připomínám informaci, že je možnost anglické konverzace v úterý 4.vyučovací hodinu a také doučování z chemie každé úterý od 14:00hod. 

 S pozdravem Procházka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

  • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
  • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
  • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
  • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
  • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
  • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 

 

Ke stažení:
Download this file (Rozvrh - online výuka od 4.1.2021.pdf)Rozvrh - online výuka od 4.1.2021.pdf[ ]407 kB