Vítejte ve školním roce 2020/21            smile

 

Dobrý den,
podle nařízení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha od pátku, tj. ode dneška mají žáci 2. stupně nosit roušky ve škole i ve třídách při výuce (kromě Tv a Hv).
Prosím Vás o zajištění nejméně 2 roušek pro každý den, žák by neměl sedět 5 hodin v jedné roušce.

V pondělí schůzka rodičů pro 9.A není. Důvod - špatná hygienická situace a není důvod, známe se od začátku 6. ročníku, mám Vaše děti stále na matematiku, letos je mám i jako třídní učitelka. Jiné zprávy pro Vás zatím nemám.

Přeji pevné zdraví i nervy, situace s covidem je zatím strašidelná, asi dojde opět na distanční výuku pro některé třídy.

Věra Daňhelková​

Sběr papíru 15. 9. - 17. 9. 2020,

dále 20. 10. - 22. 10. 2020, 24. 11. - 26. 11. 2020, 12. 1. - 14. 1. 2021, 23. 2. - 25. 2. 2021, 13. 4. - 15. 4. 2021, 18. 5. - 20. 5. 2021, 22. 6. - 24. 6. 2021

 

Hygienická opatření v budově školy.

  1. Nevstupujte do budovy ZŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto příznaků u žáka nebude do školy vpuštěn, případně bude odeslán zpět domů.
  2. Roušky budou žáci nosit na chodbách a ve společných prostorách školy, ve třídě to bude na přání vyučujícího. Ostatní příchozí vstupují do školy pouze s rouškou a doporučuji se předem k dané osobě objednat.
  3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce.
  4. Žáci i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.

Pokud bude ve třídě zvýšená (nadpoloviční) nemocnost, počítejme prosím s přechodem na distanční výuku. O tom budete samozřejmě informováni. Pokud bude chybět jen menší polovina třídy, prosím sledujte Bakaláře, učivo je psané v třídní knize na každou hodinu. Budeme se všichni snažit, abyste tam našli nejen název probrané kapitoly, ale i třeba čísla stránek v učebnici. 

S přáním všeho dobrého po celý školní rok

Třídní učitelka a „matikářka“ pro tento školní rok Věra Daňhelková