Důležité akce:

23. 2. 2021 Třídnická hodina od 10:55

Do Bakalářů jsem Vám poslala nabídku na přijímací zkoušky nanečisto zdarma. Kdo má zájem, tak nesmí zaváhat, je to jen do 15. 2. 2021.

 

Bohužel zatím stále jen distanční výuka. Vše najdete v MS Teams, jak zadání samostatné práce z některých předmětů, tak přihlášení do online hodin v kalendáři. Pro jistotu je zde rozvrh online hodin.

Konverzace Aj s rodilým mluvčím je pro zájemce, není povinná.

 Nezapomeňte, že online výuka je povinná a vaše práce se hodnotí. Zároveň prosím o včasné omlouvání absencí, nutno uvádět i důvod absence.

 

Vážení rodiče,
níže naleznete odkaz na portál zajišťující doučování žákům v předmětu, který si zvolíte (1., 2. stupeň). Služba je online a bezplatná. Prosím využijte ji, pokud má Vaše dítě jakékoli problémy se vzděláváním. Škála nabízeného doučování je pestrá. Přístup by měl být individuální.

S pozdravem Vlková

https://mitkamjit.cz/KAZ

 

Opatření k zajištění prevence vzniku a šíření COVID 19

OPATŘENÍ ŠKOLY:

 • denní desinfekce tříd a prostor školy ozonem. Třídy budou po skončení ŠD desinfikovány! 
 • větrání během přestávek i ve výuce 
 • automatické dávkovače desinfekce u vstupu do budovy a vstupu do školní jídelny 
 • úprava režimu pohybu žáků 
 • zajištění desinfekce ve všech prostorách školy 
 • desinfekční gely ve všech místnostech 
 • papírové utěrky a ručníky 
 • zásoba roušek 
 • zajištění rozestupů mezi žáky 

POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

 • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
 • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
 • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
 • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
 • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
 • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 
 • Účastnit se prezenční výuky i distanční výuky dle rozvrhů 

  Pozn.:

Rouška může být nahrazena ochranným prostředkem, který bude zakrývat nos i ústa, tedy např. šátek, šál či ústenka. Ochranné štíty lze využít pouze v případě chronického onemocnění dýchacích cest – astma aj.

 


 

Sběr papíru:

13. 4. - 15. 4. 2021, 18. 5. - 20. 5. 2021, 22. 6. - 24. 6. 2021

 

Hygienická opatření v budově školy.

 1. Nevstupujte do budovy ZŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto příznaků u žáka nebude do školy vpuštěn, případně bude odeslán zpět domů.
 2. Roušky budou žáci nosit na chodbách a ve společných prostorách školy, ve třídě to bude na přání vyučujícího. Ostatní příchozí vstupují do školy pouze s rouškou a doporučuji se předem k dané osobě objednat.
 3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce.
 4. Žáci i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.

Pokud bude ve třídě zvýšená (nadpoloviční) nemocnost, počítejme prosím s přechodem na distanční výuku. O tom budete samozřejmě informováni. Pokud bude chybět jen menší polovina třídy, prosím sledujte Bakaláře, učivo je psané v třídní knize na každou hodinu. Budeme se všichni snažit, abyste tam našli nejen název probrané kapitoly, ale i třeba čísla stránek v učebnici. 

S přáním všeho dobrého po celý školní rok

Třídní učitelka Věra Daňhelková

Ke stažení:
Download this file (9A -Rozvrh 22-26 unora.docx)Rozvrh 9.A online výuka 22. - 26. 2. 2021[ ]15 kB
Download this file (9A -Rozvrh na leden.docx)Rozvrh online výuky 9.A na leden[Rozvrh online výuky 9.A na leden]15 kB
Download this file (9A od 14-12.pdf)Rozvrh výuky 9.A od 14. do 18. 12. 2020[Rozvrh výuky 9.A od 14. do 18. 12. 2020]231 kB
Download this file (Rozvrh-od-7-11-12-2020.jpg)Rozvrh-7-11-prosince[Rozvrh-7-11-prosince]151 kB