9. ročníky jdou opět do školy prezenčně od 30. 11. 2020

Rozvrh od 30. 11. 2020 je upraven, není tělesná výchova a odpolední vyučování

Výuka volitelných předmětů pokračuje, první týden jen 9.A, druhý týden 9.B.

 

Školní jídelna

Kdo z žáků chodil do školní jídelny, je automaticky od pondělí přihlášen. Kdo nemá v úmyslu chodit na oběd, musí se urychleně odhlásit, nejlépe nejpozději v pátek dopoledne.

Žáci se nesmí míchat ve škole ani v jídelně, proto je pro 9.A stanoven odchod žáků na obědy následovně:

Pondělí

13:45

Úterý 

13:45 

Středa 

13:45 

Čtvrtek 

13:45

Pátek 

12:45 

 

Příchod do školy je pro žáky na hlavní budově stejně jako v září, od 7:30 do 7:55  

 

 

Opatření k zajištění prevence vzniku a šíření COVID 19

OPATŘENÍ ŠKOLY:

 • denní desinfekce tříd a prostor školy ozonem. Třídy budou po skončení ŠD desinfikovány! 
 • větrání během přestávek i ve výuce 
 • automatické dávkovače desinfekce u vstupu do budovy a vstupu do školní jídelny 
 • úprava režimu pohybu žáků 
 • zajištění desinfekce ve všech prostorách školy 
 • desinfekční gely ve všech místnostech 
 • papírové utěrky a ručníky 
 • zásoba roušek 
 • zajištění rozestupů mezi žáky 

POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

 • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
 • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
 • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
 • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
 • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
 • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 
 • Účastnit se prezenční výuky i distanční výuky dle rozvrhů 

  Pozn.:

Rouška může být nahrazena ochranným prostředkem, který bude zakrývat nos i ústa, tedy např. šátek, šál či ústenka. Ochranné štíty lze využít pouze v případě chronického onemocnění dýchacích cest – astma aj.


Jak byla distanční výuka do 27. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

distanční výuka bude probíhat i nadále. Připojování na on-line výuku probíhá přes KALENDÁŘ v MS Teams a úkoly budou žákům zadávány přes MS Teams; žáci je budou opět pouze přes Teams zasílat zpět. Úkoly jsou vždy u příslušného týmu, tedy předmětu; lišta nahoře - zadání, po kliknutí na zadání se zobrazí úkol a žák si otevře – pokud je to kvíz odpoví na jednotlivé otázky a po poslední otázce kvíz odešle. Pokud je úkol ve Wordu, žák si úkol otevře a buď si rovnou otevře a vyplní nebo soubor nejprve stáhne (naleznete pak ve složce stažené soubory) a uloží ve svém počítači, pak úkol vyplní a přes zadání, potom kliknout na přidat práci odešle zpět.

Pokud máte problémy s nalezením či odesláním úkolů, využijte nabídky na krátké proškolení, které se koná dne 4. 11. od 17:30. Lektoruje pan ředitel. Pozvánku naleznete v KALENDÁŘI vašeho dítěte. Žáci budou v tomto týdnu také postupně proškoleni. Upozorňujeme, že vypracované úkoly mají vždy termín odevzdání; nevkládají se do chatu ani do souboru u týmu. Úkoly jsou známkované, klasifikaci naleznete na Bakalářích. 

Rozvrh pro online výuku 9.A od 2. 11. 2020: 

Třída:

9.A

8:00 -8:45

I.

8:55 – 9:40

II.

10:00 – 10:45

III.

10:55 – 11:40

IV.

11:50 – 12:35

V.

12:45 – 13:30

VI.

13:40 – 14:25

VII.

Pondělí

Ch

 

Aks

 

M

 

Dan 9.AB

Aj

 

Sla 9.AB

Př 

 

Koc

Volitelný předmět 

 Ajk Vlk

 

Úterý

D

 

Jůz 9.AB

Aj   

 

Sla, Vlk

Čj

 

Sla

 

Aj konverzace

Rodilý mluvčí

Fy ve 13 hod

 

Řed 9.AB

 

Středa

Čj

 

Sla

M

 

Dan

Ov

 

Bře

 

Rj a Nj

 

Fra a Dvo

 

 

Čtvrtek

 

 

M

 

Dan 9.AB

Fy

 

Řed 9.AB

Konzultace

Př a Z

Vav 9.AB

 

 

Pátek

 

Čj

 

Sla 9.AB

M

 

Dan 9.AB

Aj

 

Vlk

FM

 

Řed 9.AB

 

 

 

Toto jsou online hodiny, v dalších předmětech (např. volitelných) žáci pracují podle písemných pokynů vyučujících samostatně. 

Mgr. Věra Daňhelková, 7. 11. 2020

 


 Další změny ve škole v době nouzového stavu platné od 14. 10. 2020

Probíhá distanční vzdělávání, online výuka je pro žáky povinná, budou se i známkovat testy - nařízení ministra školství. Pokud někdo na hodině chybí, musí mu zákonný zástupce hodinu omluvit písemně do žákovské knížky a elektronicky přes Komens v Bakalářích nebo emailem. 

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 26. 10. do 1.11. 2020

 


Věra Daňhelková​, 14. 10. 2020

 

Sběr papíru:

 20. 10. - 22. 10. 2020, 24. 11. - 26. 11. 2020, 12. 1. - 14. 1. 2021, 23. 2. - 25. 2. 2021, 13. 4. - 15. 4. 2021, 18. 5. - 20. 5. 2021, 22. 6. - 24. 6. 2021

 

Hygienická opatření v budově školy.

 1. Nevstupujte do budovy ZŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto příznaků u žáka nebude do školy vpuštěn, případně bude odeslán zpět domů.
 2. Roušky budou žáci nosit na chodbách a ve společných prostorách školy, ve třídě to bude na přání vyučujícího. Ostatní příchozí vstupují do školy pouze s rouškou a doporučuji se předem k dané osobě objednat.
 3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce.
 4. Žáci i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.

Pokud bude ve třídě zvýšená (nadpoloviční) nemocnost, počítejme prosím s přechodem na distanční výuku. O tom budete samozřejmě informováni. Pokud bude chybět jen menší polovina třídy, prosím sledujte Bakaláře, učivo je psané v třídní knize na každou hodinu. Budeme se všichni snažit, abyste tam našli nejen název probrané kapitoly, ale i třeba čísla stránek v učebnici. 

S přáním všeho dobrého po celý školní rok

Třídní učitelka Věra Daňhelková

Ke stažení:
Download this file (rozvrh-online-vyuka-9A.jpg)Rozvrh online výuky 9.A[Rozvrh online výuky 9.A]138 kB