Aktuální informace 7. 6. 2021

14. 6. v 18 hodin poslední online třídní schůzky. Připojí Vás žáci přes MS Teams. Od 18:30 je pak možnost komunikovat s vedením školy.

14. 6. fotografování

17. 6. školní výlet do Poděbrad - prohlídka města, v 10 hod návštěva muzea filmových legend

25. 6. v 9 hodin slavnostní ukončení školní docházky

 

Od 17.5.2021 bude vyučování prezenční podle stálého rozvrhu, příchod do školy v 7:30 - 7:55.

V pondělí ráno v 8:00 se testuje neinvazivními PCR testy v intervalu 1x za 14 dnů, informace o výsledku testu přijde asi v pondělí večer sms zprávou rodiči; půl hodiny před testem se nesmí ani jíst ani pít.

Pokud někdo přijde v pondělí pozdě nebo přijde do školy jiný den, MUSÍ se zastavit ve vrátnici na prvním stupni nebo u hospodářky paní Faustové na druhém stupni, nechat se otestovat individuálně antigenním testem a zajít tuto skutečnost oznámit do ředitelny. Pak teprve může jít do třídy. Otestovat antigenně se takový žák bude muset i následující týden.

Časy odchodů na oběd (9.A): po 13:15, út + st 13:30, čt+pá 12:45. Předpokládá se, že na oběd jdete; pokud ne, je nutné obědy odhlásit

Mimořádné akce

18. 5. ve 13:00 online prohlídka Temelína (ve škole, čas na oběd bude upraven)

20. 5. Sběr starého papíru - nákladní vůz přiveze kontejner a po naložení odveze. Starý papír můžete ukládat k budově školy Stoliňská 823 s předstihem.

21. 5. 8:00 online prohlídka Terezín II (ve škole)

 

Třídní učitelka Věra Daňhelková


Podrobné informace k provozu školy v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 od vedení školy:

(Včetně nových opatření k testování žáků) 

Vážení rodiče, níže Vám předkládám opatření školy pro tento týden, které je v souladu s pokyny MŠMT.

K vlastní výuce od 17. 5. 2021:

Prezenčně se budou vyučovat všechny třídy, včetně přípravného ročníku. Výuka je plně dle rozvrhu. Probíhá výuka všech předmětů. Omezena je pouze tělesná výchova, která bude probíhat ve venkovním prostoru a hudební výchova (organizuje příslušný vyučující).

Uvedené informace považujte za obecné sdělení vedení školy, informace ke konkrétní třídě Vám v pátek 14. 5. poskytnou třídní učitelé.

Nutno stále dodržovat:

a) opakované využívání desinfekce

b) zakrytí dýchacích cest rouškou či respirátorem

c) kontrolovat zdravotní stav dítěte, které jde do školy

Testování:

Nyní budeme využívat RT – PCR testy, které jsou pro žáky citlivější a navíc nám umožní testovat pouze 1 x za 14 dní. Testovacím dnem je pondělí. Pokud žák nebude v pondělí testování přítomen, bude muset být testován antigenním testem po příchodu. Testy jsou neinvazivní, pomocí cucacích tampónů; pro žáky jsou tyto testy skutečně nenáročné. Testování bude probíhat ve třídách. Vyhodnocování testování bude smluvně realizovat firma SPADIA LAB, a. s..

Souhlas se zpracováním osobních údajů (i s komentářem) naleznete v systému Bakaláři, kam Vám bylo vše důležité odesláno.  Pokud nesouhlasíte se zpracováním vybraných osobních údajů, prosíme o informaci obratem – ideálně před pondělním testováním. Nebude - li se žák testovat se třídou, platí nutnost doložení certifikátu o testování z jiného zařízení, případně řešení testování vlastním testem (s frekvencí 1 x týdně)

Výsledky testů:

Výsledky testů obdrží do 24 hodin škola, stejně jako vybraný zákonný zástupce (formou sms).

Kdo se nemusí testovat:

I) Prodělal COVID 19 a neuplynula lhůta 90 dnů

II) Byl dvoudávkově očkován a uplynula lhůta 14 dní od poslední dávky

III) Byl testován v testovacím centru a doloží tuto skutečnost certifikátem o negativním testování

IV) Jinak se neotestovaný žák nemůže účastnit výuky a bude se vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících

Volba jiného testu:

Pokud rodič zvolí vlastní antigenní test, musí být test proveden ve škole a frekvence testování bude 1 x za týden.

Přehled schválených testů:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Nutné dodržet:

Pokud předpokládáme, že žáci budou testování v 8:00, je nutné dodržet skutečnost, že od cca 7:25 nebudou testovaní žáci nic jíst a ani pít.

Instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=2mO3EY7wVys

Otevírání školy:

Denně od 7:30, žáci plynule půjdou do třídy.

 
 Děkujeme Vám všem za spolupráci.

Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 13. 5. 2021


Starší stále platné informace 

Opatření školy pro bezpečnost:

 • Hloubkový úklid všech prostor
 • Denní vytírání všech prostor
 • Větrání během hodin i přestávek
 • Úprava topné křivky pro vhodné teplotní klima
 • Desinfekce u vstupu i ve třídách
 • Průběžná denní desinfekce povrchů s častým dotekem
 • Noční ozónová desinfekce vzduchu
 • Úprava prostoru pro pohyb žáků
 • Eliminace mísení žáků před školou a ve školní družině
 • Testování pedagogů a zaměstnanců školy

 


POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

 • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
 • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
 • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
 • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
 • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
 • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 
 • Účastnit se prezenční výuky i distanční výuky dle rozvrhů 

Vážení rodiče,
níže naleznete odkaz na portál zajišťující doučování žákům v předmětu, který si zvolíte (1., 2. stupeň). Služba je online a bezplatná. Prosím využijte ji, pokud má Vaše dítě jakékoli problémy se vzděláváním. Škála nabízeného doučování je pestrá. Přístup by měl být individuální.

S pozdravem Vlková

https://mitkamjit.cz/KAZ