Třída   9. B        2019 / 2020

 Třídní učitelka   Ing. Eva Zavaďáková

 

 

20.1. Třídní schůzky od 17:30. Pozor - důležitá informace pro

žáky, kteří půjdou k přijímacímu řízení: vydávání zápisových

lístků bude probíhat od 17:00 v ředitelně školy.

Zápisový lístek obdržíte oproti podpisu. Viz informace na

třídních schůzkách v září 2019 (informace od kariérního

poradce).

 

21. 1 až 23.1. Sběr starého papíru

 

30. 1. Vydání vysvědčení za I. pololetí

 

31. 1. Pololetní prázdniny. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Vítám vás všechny v novém a pro nás už společně posledním školním roce,

který zahájíme v pondělí 2.9. v 8.00 až 8.45 hod. V 9 hod. bude připraven " oběd "

 

3.9. úterý     Třídnické práce      1. až 5. hodina 

4.9. středa   Třídnické práce      1. až 5. hodina (vyučování končí  ve 12.35 hod.)  

5.9. čtvrtek   Vyučování podle rozvrhu  1. až 5. hodina

6.9. pátek     Vyučování podle rozvrhu  1. až 5. hodina

 

3. až 5.9. SBĚR STARÉHO PAPÍRU kontejner bude přistaven u školy

                vždy v úterý dopoledne do čtvrtka dopoledne.

                Za přinesený  sběr děkujeme.

6.9.  Seznamte se prosím se  ŠKOLNÍM ŘÁDEM pro nový školní rok

        na www.zschvaly.cz -  škola - dokumentace školy - školní řád

 

 Ve dnech 30.10. a 1. 11.2019 bude ředitelské volno, ve škole se nevyučuje, školní jídelna nevaří