Aktuality

5. 11. v 17:30 třídní schůzky

 

Vítejte ve školním roce  2018/2019. 

Letošní školní rok je pro naše žáky poslední a nejdůležitější, proto potřebuji spolupráci na všech stranách.Věřím, že se vše podaří a každý žák se dostane na opravdu dobře vybranou školu nebo učební obor.

Rozvrh hodin žáci dostali už 3. 9., kromě uvedených pravidelných hodin musíme mít jedenkrát měsíčně zařazeny i TŘÍDNICKÉ HODINY, uvádím jejich data raději ihned - jsou také povinné pro všechny žáky. 

Bohužel jsem nenašla jiný vhodný den než je pátek - 14:00: 26. 10., 7. 12., 18. 1., 1. 3., 29. 3., 26. 4., 24. 5., 7. 6.
Termíny budu žákům včas připomínat. Pokud se naskytne příležitost udělat třídnickou hodinu jindy (místo odpadlé nebo suplované hodiny), tak se domluvíme.

Termíny všech prázdnin a kontakty na učitele mají žáci v žákovských knížkách. 

Zákonné zástupce žáků prosím o podpisy a doplnění údajů v žákovské knížce na straně 1.

Mgr. Věra Daňhelková - třídní učitelka