Morana

Prázdninové informace – co se v naší škole připravuje a prvotní informace k testování

Během prázdnin se podařilo realizovat:

 1. Škola bude mít nové webové stránky – budou přehlednější a profesionálně připravené
 2. Podařilo se kompletně vymalovat budovu školy Stoliňská 823 (včetně zábradlí a dalších součástí)
 3. Byla realizována oprava nasvícení školní budovy i reinstalace venkovního osvětlení
 4. Proběhne nátěr herních prvků na dopravním hřišti
 5. Proběhla oprava rozběhové dráhy
 6. Ve všech budovách probíhá hloubkový úklid všech prostor
 7. Byly zakoupeny nové učebnice i pro formu distanční výuky
 8. Opět připravuje MS Teams jako podporu a součást výuky
 9. Byly vybudovány nové opěry na dopravním hřišti
 10. Školní tělocvična dostane nové osvětlení – LED

 

A hned 2. 9. připravujeme slavnostní otevření našeho Muzea výuky. Těšit se můžete na dnes již zapomenuté pomůcky do výuky a vybavení tříd, včetně dobových materiálů.

Pokračujeme v projektu Školní ulice, aby nejbližší okolí školy bylo bezpečnou zónou a byl minimalizován střet s projíždějícím vozidlem

Mimo běžné výuky chystáme proškolení rodičů (i žáků) v ovládání MS Teams a vzhledem ke skutečnosti, že nyní intenzivně pracujeme ve virtuálním prostoru, tak nemůžeme vynechat ani téma bezpečnosti v kyberprostoru.

 

K možným Vašim dotazům:

1) Forma testování dětí a žáků:

Po pečlivé úvaze se škola rozhodla pro formu antigenního testování skrze testy GENRIU od společnosti Batist Medical, které školám poskytuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Testy jsou určeny pro výtěr z přední části nosu.  Testovat se bude ve dnech 1. 9., 2. 9. a potom 6. 9. a 9. 9.2021 takto:

 • 1. 9.       2. ročník až 9. ročník
 • 2. 9.        0. ročník a 1. ročník
 • 6. 9.       všechny ročníky
 • 9. 9.       všechny ročníky

Testovat se nemusí:

 1. Očkovaní žáci
 2. Žáci, kteří prodělali COVID a neuplynulo 180 dnů
 3. Kdo se nechal testovat v testovacím centru

Nošení roušek

Platí povinnost mít zakryté dýchací cesty při vstupu do budovy a ve společných prostorách ochranným prostředkem dle pokynu MZd.

Výjimka pro nošení roušek – kdo roušky mít nemusí:

a) Žáci během stravování a  svačení

b) Osoby s poruchou autistického spektra a osoby s potvrzením od ošetřujícího lékaře, že nemohou ze závažných důvodů mít zakryté dýchací cesty. Tyto osoby však musí užít jiný ochranný prostředek.

2) Podrobné informace k zahájení školního roku naleznete na webu školy v posledním srpnovém týdnu

3) Úplata za školní družinu – budeme řešit v září

4) Platba za školní stravování – kontaktujte paní vedoucí školní jídelny – Jaroslava Hajná. Vše v záložce „školní jídelna“.

 

Školská rada – doplňující volby:

Vzhledem ke skutečnosti, že u jednoho člena školské rady končí funkční období, budeme od 12. 8. 2021 vypisovat volby na doplnění školské rady. Přihlásit se může každý zákonný zástupce žáka naší školy. Pokud máte zájem se zapojit do činnosti školské rady, prosíme podat přihlášku na email zs.stolinska@volny.cz. Své přihlášky můžete podávat do 16. 9. 2021.

……………………………………………………………………………………………………

Prosíme zkopírovat a doplnit:

 

Jméno a příjmení zájemce o členství ve školské radě od školního roku 2021/2022:

Bydliště:

Email:                                                                         Telefon:

ID DS:

Jméno žáka:                                                                Třída:

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

Volby z navržených kandidátů proběhnou dne 14. 9. 2021 od 15:00 v ředitelně školy.

 

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na setkání.

Klidný zbytek prázdnin.

Martin Březina

11. 8. 2021