Základní informace k týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2021

Informace k týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2021

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Nutná spolupráce školy a zákonných zástupců:

  • Předávání informací o zdravotním stavu dítěte
  • Předávání informací o případném onemocnění COVID 19
  • Neposílání nemocného dítěte do školy
  • Poučení o zásadách zvýšené hygieny
  • Vyvarování se rizikového chování (rozestupy, roušky aj.
  • Sledování webových stránek školy, včetně záložky třídy
  • Sledování Bakalářů

Výuka probíhá plně dle rozvrhu, včetně výuky tělesné výchovy v tělocvičně školy. Nyní máme nově udělané světlení, takže snad bude prostředí tělocvičny pro cvičence ještě příjemnější.

Na velkou přestávku chodíme ven, tudíž přezůvky jsou nutností.

Od pondělí 20. 9. probíhá „ochutnávka“ kroužků, které jsou dle našeho názoru za velmi příznivou cenu. Využijte široké nabídky a přijďte se podívat. Cena u skupinových aktivit činí cca 1200,-Kč za pololetí nebo cca 2 200 Kč za školní rok (platí pro kroužky od DDM Praha 8, Karlín). Nabízené kroužky máme od různých subjektů. Pro DDM platí, že přihlášení dětí k účasti na činnosti je nutné provést on-line prostřednictvím stránek DDMhl.m. Prahy pod KS/Karlínské Spektrum/ZŠ Chvaly, kde také lze nalézt více informací k organizací /ŠVP, Organizační řád, atd./těchto zájmových aktivit. Koordinátorem je V. Skočdopole tel.: 602463980 Email: vasek.lodenicevltava@volny.cz

přehled_Chvaly kroužky návrh 2021-22 (1)

Nabídku dalších kroužků naleznete na nástěnce školy.

Distanční výuka. Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams. Pokud potřebujete NTB či internet, dejte nám, prosím, tuto informaci. Techniku či vybavení Vám rádi zapůjčíme. Zkontrolujte, prosím, zda Vaše dítě má přístup do systému MS Teams. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, předejte informaci třídnímu učiteli, ať můžeme reset hesla zajistit.

Termíny proškolení pro zákonné zástupce a žáky:

17:30 Školení MS Teams pro I. A

18:00 Školení MS Teams pro I. B

18:30 Školení MS Teams pro 0. A

19:00 Školení MS Teams pro 6. B

Účast je dobrovolná. Ostatní třídy a jejich seznámení s MS Teams budou následovat v dalším týdnu.

Proběhly volby do školské rady. V pondělí zveřejníme vybraného kandidáta. Za zájem děkujeme.

Ve dnech 20. 9. a 21. 9. budou probíhat podzimní Srdíčkové dny – zakoupením nabízených předmětů podpoříte malého Míšu, který trpí spinální svalovou atrofií 1. typu. Zakoupit můžete magnetické záložky, magnetky se zvířátky a magnetické kolíčky. Cena každého kusu je 30 Kč. Sbírku organizuje Život dětem, o. p. s. (www.zivotdetem.cz).

S předstihem informuji o opatření do dalšího týdne:

  • 27. 9. Ředitelské volno – není výuka, pro nutné případy je v době od 7:00 do 16:00 zajištěna školní družina. Třídní učitelé Vás budou informovat.
  • 28. 9. Státní svátek – výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně. Podrobné informace k dané třídě vám sdělí třídní učitelé.

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 17. 9. 2021