Základní informace k týdnu od 11. 10. do 15. 10. 2021

Informace k týdnu od 11. 10. do 15. 10. 2021

Nyní není žádná třída v karanténě, ale opakovaně doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra).

Z preventivních důvodů lze vždy využít možnosti bezplatného antigenního testování, bližší informace naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/

Veškerá opatření a postupy škola soustavně konzultuje s HSHMP, není třeba vytvářet další opatření.

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Nutná spolupráce školy a zákonných zástupců:

  • Předávání informací o zdravotním stavu dítěte, zejména informací, pokud dítě přišlo do styku s osobou, která měla pozitivní test na COVID 19. Čím dříve získáme informace, tím rychleji můžeme reagovat.
  • Neposílání nemocného dítěte do školy
  • Poučení o zásadách zvýšené hygieny
  • Vyvarování se rizikového chování (rozestupy, roušky aj., chování na mimoškolních aktivitách aj.
  • Sledování webových stránek školy, včetně záložky třídy
  • Sledování Bakalářů

Děkujeme všem zákonným zástupcům za spolupráci při úpravě rozvrhu.

Ve středu uplynulého týdne se podařilo realizovat Odpoledne deskových her – žáci měli možnost si vyzkoušet všechny tradiční i zcela nové deskové hry. Děkujeme firmě HRAS za bezplatné poskytnutí her. 

Distanční výuka. Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams. V tomto týdnu budou třídní učitelé realizovat ONLINE setkání třídy a žáci dostanou domácí úkoly k vypracování v MS Teams z většiny předmětů. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Zkontrolujte, prosím, zda Vaše dítě má přístup do systému MS Teams.

Termín proškolení pro zákonné zástupce a žáky:

Středa 13. 10. od 19:00

Účast je dobrovolná, avšak žádoucí pro uživatele, kteří se dosud v systému neorientují.

Postup pro připojení:

Zadáte webové stránky školy – sekce ONLINE výuka – zadáte uživatelské jméno (…….@zschvaly.onmicrosoft.com), poté heslo, které vám bylo přiděleno (skutečně zadáváte jako heslo Heslo1234, případně vaše změněné).

Objeví se vám Domovská stránka, vlevo uvidíte ikonku (modrá) Teams – na tu kliknete – vlevo uvidíte ikonu Kalendář – kliknete a uvidíte naši výuku ve středu 6. 10. od 19:00. Na uvedené políčko kliknete – poté připojit a jste připojeni.

Ideální je si MS Teams stáhnout do počítače (verze desktopová, webová a mobilní), ale lze pracovat i v nestažené verzi. Na tabletu nemusíte vidět všechny funkce.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete vstoupit do setkání skrze údaje svého dítěte, případně pokud nevidíte naplánovanou schůzku, pošle mi email na brezinaskola@seznam.cz – bude vám před schůzkou odeslán přístupový kód na schůzku. Stačí na odkaz kliknout a budete na schůzce. Případně je tato varianta možná pro další zájemce z řad veřejnosti.

Osnova proškolení; přihlášení, význam jednotlivých tlačítek, obsah ikon domovské stránky, kontrola zadaných úkolů, vypracování úkolů, odevzdání úkolů a možnosti MS Teams.

 

Omlouvání absencí žáků:

Prosíme vždy o rychlou informaci třídním učitelům o důvodech absence žáka ve výuce. Upozorňuji, že v souladu se školním řádem může v odůvodněných případech škola vyžadovat potvrzení od lékaře.

Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně. Podrobné informace k dané třídě vám sdělí třídní učitelé.

Prosíme o sledování webových stránek, zejména z důvodu aktuálních informací k dané třídě i k  probíranému učivu a akcím třídy. Pokud žák má absenci po delší dobu, domluví si s vyučujícími možnosti doplnění učiva.

 

Informace k případné karanténě:

Z mimořádného opatření vyplývá, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém/rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se nařídí karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV2. V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14 dnech ukončí. Na základě výše uvedeného sdělujeme, že v případě nařízené karantény, platí stejná pravidla pro celou populaci včetně dětí a žáků/studentů, tj. nelze ukončit respektive zkrátit dobu karantény na základě negativního PCR výsledku. Doba karantény je stanovena s ohledem na aktuální informace o onemocnění COVID-19 a zahrnuje celé období tzv. inkubační doby. Inkubační doba představuje období mezi vstupem infekčního původce do organismu a prvním nástupem prvních klinických příznaků či symptomů onemocnění COVID-19.

 

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 8. 10. 2021