Základní informace k týdnu od 29. 11. do 3. 12. 2021

Základní informace k týdnu od 29. 11. do 3. 12. 2021

2. 12. Přijímací zkoušky nanečisto – určeno žákům 9. ročníků. Cvičné testování probíhá od 14:00 do 16:00. Organizuje výchovná poradkyně.

Aktuální situace ve škole v souvislosti s SARS-Cov-2:

Aktuální situace k dnešnímu dni.
Celkem evidujeme 38 (přibližně 8,2 %) žáků z naší školy s pozitivním PCR testem na C +. Zdá se, že se situace výrazně stabilizovala. Za cenné informace o potvrzené pozitivitě předem děkuji. Jen tak můžeme sdílet aktuální stav. Škola zpravidla žádné informace nedostane, pokud není přímo vyhodnocena jako rizikové prostředí.

Třídy a počet C+ žáků:

4. A   9x  Výuka je hybridní, tedy prezenční i distanční. Bude ukončeno k 26. 11.

5. A   9x  Výuka je hybridní, tedy prezenční i distanční. Bude ukončeno k 26. 11.

6. B   1x

6. A   2x

7. A   2x
7. B   1x

0. A   1x

4. B   3x

2. A   4x
3. A   1x
8. A   2x
9. B   3x

Pedag. pracovníci 2x

Pondělí 29. 11.

Testování žáků a všech zaměstnanců školy. Opět škola nabízí možnost testování očkovaných žáků. Tedy je na vás, zda této možnosti využijete. Individuální požadavky na testování či netestování očkovaných žáků řešte s třídními učiteli.

Podrobnosti k testování:

Žáci budou testováni testy označené SEJOY (stěr z nosní sliznice). Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Instruktážní video – testování testy SEJOY:

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=122s

Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice na nové budově.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem třídních učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT).

Testovat se nemusí:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)?nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu). Bezinfekčnost lze prokázat pomocí aplikace Tečka.

Pokud bude výsledek testu daného žáka pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno. Ze školy dostanete potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Opakovaně doporučujeme, zejména z preventivních důvodů, sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra). Je nutné včasné předávání informací o zdravotním stavu dítěte směrem ke škole. V případě, že máte podezření na nějaké onemocnění, raději ihned kontaktujte lékaře a do stanovení diagnózy onemocnění dítěte raději omezte docházku dítěte do školy. Pokud má vaše dítě chronické obtíže (kašel, rýmu, kýchání aj.), vyžádejte si, prosím, u svého lékaře potvrzení uvedeného stavu, ať předejdeme případnému nedorozumění ze strany školy.

Distanční výuka:

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Průběžně zde zadáváme úkoly, abychom byli připraveni na případnou karanténu třídy.

Ke stávajícím a případným dotazům:

 • Karanténa a její náležitosti – z důvodu řady dotazů jsou podrobnosti ke karanténě uvedeny v příloze. Podstatná je poslední strana, která obsahuje schéma postupu.
 • Proč nevyužijeme možnosti testování PCR testy?
 • PCR testy mají výsledek testování až během lhůty 24 hodin. Otestovaní žáci tedy sedí ve třídě společně po celý den, čímž v případě výskytu pozitivního testování odchází celá třída do karantény. U antigenních testů nikdo, pokud je dodržena povinnost mít roušku až do výsledku všech testovaných žáků. Zde asi klíčové pozitivum – výsledek testování je do 20 minut.
 • Osobní údaje žáků v případě PCR testů předáváme dalšímu subjektu – nutný soulad s GDPR
 • SMS odeslané laboratoří zákonným zástupcům obsahovaly chyby.
 • Zejména u žáků prvního stupně byly připomínky k velikosti tampónů, které se vkládaly do úst; pro dětská ústa byly příliš velké a u některých to vyvolávalo pocity na zvracení.
 • Vyzkoušeli jsme několik druhů antigenních testů a dle výsledků testování se domníváme, že jejich validita výsledku není mimo udávanou toleranci.
 1. Kdy se nastavuje hybridní výuka? Hybridní výuka je dle pokynu MŠMT nastavena v situaci, kdy je více jak polovina třídy v karanténě (nemoci).
 2. Co máme dělat, když je naše dítě nemocné? Domluvit se s paní učitelkou třídní na způsobu doplňování učiva. Jiná situace je, pokud je dítě dlouhodobě nemocné, jiná situace je, pokud chybí v řádu několika dnů. V případě dlouhodobější absence je možná cesta kontaktu skrze MS Teams – konference, plnění zadaných úkolů aj.
 3. Budou prodlouženy vánoční prázdniny? Nemůžeme tuto skutečnost potvrdit a ani vyvrátit. Žádné oficiální informace nemáme, avšak v médiích už nějaká data proběhla.
 4. Budou se letos realizovat vánoční besídky jednotlivých tříd pro rodiče? Zatím je to otevřené téma, jelikož situace se stále mění. Každopádně se vám pokusíme zprostředkovat vánoční atmosféru ve třídách.
Scan_0904

 

Závěrem něco mimo Covid.

Velké podkování zaslouží naše žákyně – Jitka D., Barbora Z., Barbora F. a Jana R. za příkladné poskytnutí pomoci zraněné spolužačce. Pochvala patří i rodičům uvedených žákyní, zejména panu Doubravovi za jeho velkou obětavost. Děkujeme!

A úplným závěrem s radostí posílám úspěchy našeho žáka Daniela Pilch. Blahopřejeme!

https://www.joj.sk/cesko-slovensko-ma-talent/novinky/631192-jablko-nepadlo-daleko-od-stromu-korculiarske-duo-z-cesko-slovensko-ma-talent-ma-doma-rodiacu-sa-hviezdu

https://www.joj.sk/cesko-slovensko-ma-talent/vystupenia/644199-nadany-ziak-dokazal-ze-diavolo-nie-je-len-prichut-pizze-svojim-talentom-si-vas-ziska

 

Martin Březina

V Praze dne 25. 11. 2021