Základní informace k týdnu od 6. 12. do 10. 12. 2021

Základní informace k týdnu od 6. 12. do 10. 12. 2021

(vše, včetně přílohy, má každý rodič v systému Bakaláři)

Probíhá dotazníkové šetření u zákonných zástupců (2. až 9. 12. 2021) – spokojenost s naší školou.  Odkaz má každý rodič v systému Bakaláři, včetně podobností.

Dotazníkové šetření pro zákonné zástupce – I. stupeň:

Jak jste spokojeni s naší školou ZŠ Stoliňská?

Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkaze:

https://bsurvey.cz/index.php/738678?lang=cs

Pokud Vám odkaz nejde prokliknout, označte jej celý a zkopírujte jej do adresy prohlížeče

Pokud máte z nějakého důvodu raději tištěnou podobu, neváhejte se na nás obrátit, dotazník vám dáme včetně obálky na zalepení. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 5-10 minut. Dotazník lze vyplnit do 9. 12. 2021, ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit.

Dotazníkové šetření pro zákonné zástupce – II. stupeň:

Jak jste spokojeni s naší školou ZŠ Stoliňská?

Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkaze:

https://bsurvey.cz/index.php/838593?lang=cs

Pokud Vám odkaz nejde prokliknout, označte jej celý a zkopírujte jej do adresy prohlížeče.

Pokud máte z nějakého důvodu raději tištěnou podobu, neváhejte se na nás obrátit, dotazník vám dáme včetně obálky na zalepení. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 5-10 minut. Dotazník lze vyplnit do 9. 12. 2021, ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit.

 

Spálový bacil:

Upozorňuji, že se ve škole vyskytl spálový bacil, zatím diagnostikováno u jednoho žáka prvního stupně.  Vzhledem k opatřením, které jsou dány minimalizací šíření COVIDU (pravidelné větrání během hodiny a během přestávek, minimalizace kontaktů a desinfekce) je ze strany školy učiněno maximum možného. Vás si dovoluji požádat o sledování zdravotního stavu a v případě obtíží neprodleně navštívit dětského lékaře. Příznaky jsou velmi obdobné jako u dalších nemocí, tedy. únava, zvýšená teplota, bolest v krku…). Předem děkujeme za vaši informaci.

Vši:

Upozorňuji, že v jedné třídě byl zjištěn výskyt vší. Prohlédněte, prosím, žákům hlavy a v případě výskytu použijte šampon (Liquido Forte, Paranit, Všiven, Barnys Effective a Vamousse pěna. Šamponem proti vším pořádně umyjte pokožku hlavy. Proceduru opakujte znovu po 8-10 dnech). Předem děkujeme za vaši informaci.

Aktuální situace ve škole v souvislosti s SARS-Cov-2:

Žádná třída nemá nařízenu karanténu, v karanténě jsou pouze jednotliví žáci.

Výsledky pondělního (29. 11.) antigenní testování a následná kontrola PCR testem
Celkem byl dle testů vyhodnoceno 40 podezření na COVID 19.

Třídy a počet podezření na Sars-Cov-2:

 • 1. A – 7x – dle PCR: 0
 • 1. B – 1x – dle PCR: 0
 • 2. A – 7x – dle PCR: 0
 • 3. A – 2x – dle PCR: 0
 • 4. A – 5x – dle PCR: 0
 • 5. A – 1x – dle PCR: 0
 • 6. A – 6x – dle PCR: 1
 • 7. A – 2x – dle PCR: 0
 • 7. B – 1x – dle PCR: 0
 • 9. A – 6x – dle PCR: 0
 • 9. B – 2x – dle PCR: 0

Pedag. pracovníci 3x – dle PCR: 0

Děkujeme za spolupráci a ochotu při plnění nastavených opatření.

Pondělí 6. 12. 2021:

Testování žáků a všech zaměstnanců školy. Opět škola nabízí možnost testování očkovaných žáků. Tedy je na vás, zda této možnosti využijete. Individuální požadavky na testování či netestování očkovaných žáků řešte s třídními učiteli.

Podrobnosti k testování:

Žáci budou testováni testy označené  GENRUI (stěr z nosní sliznice). Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
Instruktážní video – testování testy GENRUI:

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw (anglické titulky)

Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice na nové budově.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT).

Testovat se nemusí:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu). Bezinfekčnost lze prokázat pomocí aplikace Tečka.

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno. Ze školy dostanete při odchodu potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Opakovaně doporučujeme, zejména z preventivních důvodů, sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra). Je nutné včasné předávání informací o zdravotním stavu dítěte směrem ke škole. V případě, že máte podezření na nějaké onemocnění, raději ihned kontaktujte lékaře a do stanovení diagnózy onemocnění dítěte raději omezte docházku dítěte do školy. Pokud má vaše dítě chronické obtíže (kašel, rýmu, kýchání aj.), vyžádejte si, prosím, u svého lékaře potvrzení uvedeného stavu, ať předejdeme případnému nedorozumění ze strany školy.

Distanční výuka:

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Průběžně zde zadáváme úkoly, abychom byli připraveni na případnou karanténu třídy.

Ke stávajícím a případným dotazům ke karanténě:

Karanténa a její náležitosti – z důvodu řady dotazů jsou podrobnosti ke karanténě uvedeny v příloze. Podstatná je poslední strana, která obsahuje schéma postupu.

 

Martin Březina

V Praze dne 2. 12. 2021